geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
1273. Ercsi séta (GCercs)
Petőfi szobor
Petőfi szobor
Eötvös szobor
Eötvös szobor
Mohácsi elmékmű
Mohácsi elmékmű
II.vil. háborús emlékmű
II.vil. háborús emlékmű
Nagytemplom
Nagytemplom
Kispark a mikróval
Kispark a mikróval
Korona
Korona
Tűztorony
Tűztorony
Elesettek emlékműve
Elesettek emlékműve
Vonat
Vonat

Szélesség N 47° 15,014'
Hosszúság E 18° 54,001'
Magasság: 123 m
Megye/ország: Fejér
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2008.02.02 12:00
Megjelenés időpontja: 2005.09.22 19:17
Utolsó lényeges változás: 2019.08.03 20:18
Rejtés típusa: Multi geoláda (5V)
Elrejtők: Dzsozy és családja
Felhasználó: Hepur
Nehézség / Terep: 1.5 / 1.5
Megtalálások száma: 400 + 4 sikertelen + 18 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.5 megtalálás hetente


A ládába TravelBug nem helyezhető!

5 pontos rejtésre hívunk titeket, próbáltunk minden érdekes pontot bemutatni Ercsiről, amely összefügg a település történelmével.

A jelszó úgy áll össze, hogy az öt ponton lévő karaktereket egymás után kell írni.

1. pont:
 N 47° 15,014' E 18° 54,001' 130 m [GCercs-1]
Az 1948-49-es szabadságharc emlékszobra, előtérben Petőfivel. Állítatta Ercsi nagyközség lakossága 1998-ban, készítette Domonkos Béla, érdi szobrászművész.
Kérdés: A henger alakú oszlopon hány domborműves arc látható?(2szám)

2.pont:
 N 47° 14,983' E 18° 54,058' 127 m [GCercs-2]
Az Eötvös József Művelődési Házzal átellenben helyezték el Vilt Tibor által 1962-ben készített Eötvös József egész alakos, bronzból készült szobrát, amely, végső nyughelyét is jelzi. A szoborral szemben van egy mozaik kép.
Kérdés: Hány ember látható rajta?(1szám)

3.pont:
 N 47° 14,722' E 18° 54,375' 105 m [GCercs-3]
Mohácsi csata emlékmű. II. Lajos Mohácsra tartva seregével, Ercsi határában, más csapatokat is bevárván megpihent. Ennek állítottak emléket a Mohácsi csata 400. évfordulóján, amit aztán megrongáltak, s a 470. évfordulóján újra állíttattak.
Kérdés: Az emlékmű, és a jobbra eső villanyoszlop közötti fák száma?(1 szám)

4.pont:
 N 47° 14,682' E 18° 54,525' 91 m [GCercs-4]
A dunaparton két elmékmű is található egymás mellett. Az egyik 203 hősi halott elmékére állított szobor, a másik a II. Világháborús emlékmű amit tardosi vöröskőből készített Gieber János tardosi kőfaragó mester. A rajta lévő márványtáblák, az elesett és elhurcolt áldozatok neveit őrzik.
Kérdés: Zászló tartó rudak száma?

5.pont:
 N 47° 14,866' E 18° 54,366' 123 m [GCercs-5]
A Nagyboldogasszony-kegytemplom, amelyet gr. Szapáry Péter építtetett későbarokk (de már több helyen copf és rokokó) stílusban 1762-67-ben, a település legmagasabb dombján, amelyet Sélyi Nagy Ignácz, az első fehérvári püspök szentelt fel 1781-ben. A Mária kultuszhoz kapcsolódik, hogy 1855 óta minden év augusztus 15-éhez legközelebb eső vasárnapon, a búcsúkor püspöki szentmisére várják a közelből s távolból ide zarándokolókat.
Kérdés: Hány csavar tartja a márványtáblát? (1 szám).


Megközelítés:

Ercsit a 6-os főközlekedési út szeli ketté észak-déli irányban, ennek következtében viszonylag gyorsan megközelíthető Budapest és Dunaújváros, de az ország déli területei is. Kelet-nyugati irányban egyrészt Martonvásár felé csatlakozhatunk az M7-es és 70-es főúthoz, másrészt a révátkelő lehetőséget nyújt a keleti területekre való kijutásra is. A vasúti közlekedés a Budapest-Pusztaszabolcs-Székesfehérvár, Budapest-Dunaújváros vonalon bonyolódik.


Egyéb látnivalók útközben:

Millecentenáriumi Emlékmű
 N 47° 14,937' E 18° 54,139' 132 m [GCercs+Korona]

Tűztorony
 N 47° 14,938' E 18° 54,167' 133 m [GCercs+tűztorony]

Elesett hősök emlékműve
 N 47° 14,701' E 18° 54,504' 100 m [GCercs+Emlékmű]


Ercsi története:

A nagyközség neve Ercsi, a legősibb helységnevek egyike, amely a feljegyzések szerint már 2000 éve lakott terület volt. Nevét a szájhagyomány szerint egy Erch nevű kelta törzsfőnökről kapta. A későrézkor, korai bronzkor határán számos népcsoport jelent meg a Duna nyugati partjáig nyúló területen, eltérő színvonalat és sajátosságokat mutató kultúrával. Az I. században itt megtelepedett illír-kelta eraviszkuszok az őslakosságnál jóval fejlettebb gazdasági életet honosítottak meg.

A II. században a közeli Matrica (Százhalombatta) és Intercisa (Dunaújváros) közötti dunai limes részeként katonai táborok védték a barbár népek rohamaival szemben. A dunai védelmi rendszer összeomlása után nem alakult ki maradandó államalakulat a Kárpát-medencében. A Csepel-szigeten megtelepülő honfoglaló magyar törzsek és nemzetségek a Dunán átkelve 896 táján érték el Ercsi területét.

A település történetének első írásos emléke az Árpád-korból származik. A Szent István által alapított Bakonybéli apátság javai között 1037-ben megemlítik az ercsi halászatot is. III. István uralkodása alatt Tamás nádor monostort építtetett a Duna bal partján, amely nevét Szt. Miklósról kapta. A XIII. század elején Ercsi már apátság volt, amelyet kezdetben a bencések majd a ciszterciták birtokoltak. A XIV. század eleje óta többször változott a falu neve. Oklevelekben 1303-ban Erchey, 1318-ban Erche, 1331-ben Erchy nevekkel találkozhatunk. 1456-ban a települést Erch, a török időkben Armancsa, a XVIII. század közepén Ertsi, Ercsu, Erchi, majd a 19. században Ercsény néven említik. A kezdetben teljesen magyarlakta községben csoportosan telepedtek le a római katolikus rácok. Munkájuk jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a község gyors ütemben fejlődött, s egyike lett a 170 dunántúli mezővárosnak. Jövedelmező volt a földművelés, az állattenyésztés de sok család számára jelentett megélhetési forrást a halászat. A megtermelt gabonát vízimalmok őrölték meg. Hajók kötöttek ki, az uszályok, dereglyék jelentős áruforgalmat bonyolítottak le.

A mohácsi csatába vonuló seregével II. Lajos megpihent a község határában, ennek emlékére az utókor táblát állított. A török korban Erdzsin szandzsák bej Allah iránti tiszteletből palánkvárat építtetett, s 200 janicsárja a Budára vezető utat őrizte. A község birtokosai sűrűn változtak. Kezdetben a Dombay, a Dallos és a Torkos család közös birtoka volt, majd 1637-ben a Szapháry családé lett. Külön érdekessége a török kornak, hogy itt verte meg 1686-ban Lotharingiai Károly a Buda felmentésére induló Szulejmán pasa seregét. A törökök kiűzését követően a régi magyar családok nem tértek vissza a faluba, a házakba rácok költöztek, akik folyamatosan átvették a magyar településformát, de megőrizték anyanyelvüket, vallásukat és népszokásaikat. A Rákóczi szabadságharc eseményei Ercsit elkerülték, de kötelezték kvártélyház létesítésére és fenntartására. A falu gazdasági helyzete fokozatosan romlott.

Az 1800-as évek elejétől kedvező fordulat következett be, s a gyors ütemben fejlődő Ercsi hamarosan mezővárosi rangra emelkedett. Kiváltságos jogai voltak: 3 országos vásár, illetve hetenként 1-2 napon piac tartása. A piacközpontban közvetítő kereskedelem folyt, amelyet fejlett kézműves ipar egészített ki. A község gazdasági életének legjelentősebb tényezője az uradalom volt. A századfordulón Ercsi már fejlett iparral rendelkezett, a céhekbe tömörült mesterek száma 1828-ban meghaladta az ötvenet. A község földesura Lilien József báró, aki Szapháry Juliannát vette feleségül, s hozományként került birtokába az uradalom. Az új földesúr modern, tőkésített nagybirtokot hozott létre, itt termelték először nagy táblákban a dohányt, napraforgót és burgonyát. A Mária Teréziától bárói rangot kapott Eötvös család szintén házasság útján került a birtokra, Lilien Annát báró Eötvös Ignác vette feleségül. A reformkor egyik legjelentősebb politikusa báró Eötvös József itt töltötte gyermek és ifjúkorát, s halála után Ercsiben helyezték örök nyugalomra.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc jelentősebb eseményei elkerülték Ercsit, csupán átvonulások és beszállásolások történtek. Ekkor már a Sina bárók birtoka volt Ercsi, s a kiegyezés után a gazdasági fejlődés természeti csapások következtében lelassult. A kifejezetten agrár jellegű mezővárosban egyre nagyobb helyet kaptak a céhek, jó hírnévnek örvendett az Ercsi és Érdi Becsületes Molnár és Pék Czéhek szervezete. A legjelentősebb a vízimolnárok céhe volt, hiszen több mint 70 vízimalom kerekét hajtotta a Duna. Mint folyami kikötő számottevő személy és teherforgalmat lebonyolító vízparti mezővárosként volt ismert.

A századfordulón Ercsi már a gróf Wimpffen család birtoka, ennek emlékét idézi a földszintes kastély és kastélykert maradványa. A mezőgazdaság gépesítése egyre nagyobb munkaerőt szabadított fel, s az emberek többsége a közeli településeken, vagy az iparosodó fovárosban vállalt munkát. 1910-ben alapította gróf Wimpffen Sigfrid és a Dunántúlon több cukorgyárral rendelkező Patzenhofer család az 1997. december 31.-ig működő Ercsi Cukorgyárat. Az akkor modern üzem a 60-as években élte virágkorát. A gyár mellett épült lakótelepet zöld szigetként vették körül a gesztenyefák, nyárfák és a bokrok. A két világháború és a gazdasági válság komoly megpróbáltatásokat jelentett a település számára. A nagy emberáldozatok mellett a gazdaság is komoly károkat szenvedett. A cukorgyár alig termelt, az uradalmi birtok pangott. A II. világháború utáni államosítások és a politikai átalakulás után Ercsi fokozatosan elveszítette korábbi mezővárosi rangját. 1970 óta alsó fokú közigazgatási központként működik, nagyközségi rangot kapott. Ercsi életét, további fejlődését alapvetően befolyásolja Százhalombatta közelsége és Székesfehérvártól, a megyeszékhelytől való távolsága.

www.c3.hu/~ercsimh
Állapot: kereshető

Értékelés: értékelés (251 db): környezet: 4.20 rejtés: 4.08 web: 4.53 átlag: 4.27

 + történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 - szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 + különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 + vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 + település belterületén van a láda?
 + van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 + megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 + a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 + babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 - igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 + sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - van-e a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb.?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 + GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell


nbencem 2020.02.22 15:57 - Egyéb
Megtaláltam, szerver hiba miatt nem enged logolni [Geoládák v3.3.2]

IMG_20200222_151954 
törő 2020.01.18 17:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.2.2]

Bettinó 2020.01.05 22:37 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.2.1]

bimbee87 2020.01.05 17:28 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.84
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.1.2]

anzsu7 2019.12.31 15:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Zsuzsa és Józsi [Geoládák v3.1.2]

kocsisjozsef74 2019.12.31 15:33 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.40
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Zsuzsa, Józsi [Geoládák v3.1.2]

Lindisti 2019.12.29 12:20 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! :)
Elsőre elvétettük a kódot. A rejtő segítségét kértük aki kedvesen felhívta a figyelmünket, melyik pontra összpontosítsunk.... :) [Geoládák v3.1.2]

alat300 2019.12.28 12:54 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.37
megvan!

bagolyvera 2019.12.26 20:51 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszi!

gyfulop1987 2019.12.15 14:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.00
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.1.2]

Göde 2019.11.03 08:24 - Megtaláltam
Újabb kincs a tarsolyban. Köszönöm. [g:hu 1.6.2y]

Molli 2019.11.03 08:07 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.19
Köszönöm a rejtést!

Bobby Holmes 2019.10.12 14:20 - Megtaláltam
A pontok egyszerűen meglettek, a templom volt a legbonyolultabb, mert építkezés van, de lehet látni kintről is a márványtáblát. Köszönjük a multit!

vasilona 2019.10.01 18:07 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Ancs 2019.09.26 18:54 - Megtaláltam
Munka utáni csavargás Ercsiben.
Kellemes városka, a pontok egyszerűen megtalálhatóak. Ennek ellenére nem szeretem a számolgatós ládákat, könnyen lehet hibázni. A templom fel van állványozva, a táblát csak megtippelni tudtam.
Köszi

20190926_18352420190926_183549_HDR
20190926_18355920190926_183727
20190926_18383020190926_184312
20190926_18482920190926_185236
20190926_18530020190926_185652
20190926_185842 
Nicky&Ati 2019.08.24 17:24 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Ágica63 2019.08.24 16:46 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

H+W 2019.08.18 17:22 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Hepur 2019.08.03 20:23 - Egyéb
Az építkezés miatt ideiglenesen módosítottam a negyedik ponton.

Hepur 2019.08.03 20:23 - Egyéb
Az építkezés miatt ideiglenesen módosítottam a negyedik ponton.

Gábor és Edit 2019.06.23 11:34 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

szife 2019.06.03 17:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.99
Két helyen sem sikerült a ponton lévő jelszótöredéket összeszedni. A templomot épp felújították, a tábla le volt takarva, a Duna partján lévő emlékmű körüli teret pedig felújíthatják, el volt kerítve az egész terület. Kérem a láda gazdáját, hogy adja meg a jelszó nélküli megtalálást!

[Jóváhagyta: Hepur, 2019.07.01 16:15]

P_20190603_171216P_20190603_171243
P_20190603_172135_PN 
W05-44 2019.06.03 17:30 - Megtaláltam
Sajnos két pont esetében is felújítási munkálatokba futottunk, így nem sikerült megszereznünk a jelszórészleteket.

[Jóváhagyta: Hepur, 2019.07.01 16:16]

FelújításFelújítás
ArcokMohács
TanEra 2019.06.02 21:58 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!
4-es pont csalóka, rejtői segítséggel sikerült!
Köszönöm a segítséget!

szalais78 2019.06.02 13:43 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: 3.5 átlag: 3.17 súly: 3.57
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget!


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (422 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.