geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
Nyomtatás
1273. Ercsi séta (GCercs)
Petőfi szobor
Petőfi szobor
Eötvös szobor
Eötvös szobor
Mohácsi elmékmű
Mohácsi elmékmű
II.vil. háborús emlékmű
II.vil. háborús emlékmű
Nagytemplom
Nagytemplom
Kispark a mikróval
Kispark a mikróval
Korona
Korona
Tűztorony
Tűztorony
Elesettek emlékműve
Elesettek emlékműve
Vonat
Vonat

Szélesség N 47° 15,014'
Hosszúság E 18° 54,001'
Magasság: 123 m
Megye/ország: Fejér
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2008.02.02 12:00
Megjelenés időpontja: 2005.09.22 19:17
Utolsó lényeges változás: 2019.08.03 20:18
Rejtés típusa: Multi geoláda (5V)
Elrejtők: Dzsozy és családja
Felhasználó: Hepur
Nehézség / Terep: 1.5 / 1.5
Megtalálások száma: 391 + 4 sikertelen + 17 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.5 megtalálás hetente


A ládába TravelBug nem helyezhető!

5 pontos rejtésre hívunk titeket, próbáltunk minden érdekes pontot bemutatni Ercsiről, amely összefügg a település történelmével.

A jelszó úgy áll össze, hogy az öt ponton lévő karaktereket egymás után kell írni.

1. pont:
 N 47° 15,014' E 18° 54,001' 130 m [GCercs-1]
Az 1948-49-es szabadságharc emlékszobra, előtérben Petőfivel. Állítatta Ercsi nagyközség lakossága 1998-ban, készítette Domonkos Béla, érdi szobrászművész.
Kérdés: A henger alakú oszlopon hány domborműves arc látható?(2szám)

2.pont:
 N 47° 14,983' E 18° 54,058' 127 m [GCercs-2]
Az Eötvös József Művelődési Házzal átellenben helyezték el Vilt Tibor által 1962-ben készített Eötvös József egész alakos, bronzból készült szobrát, amely, végső nyughelyét is jelzi. A szoborral szemben van egy mozaik kép.
Kérdés: Hány ember látható rajta?(1szám)

3.pont:
 N 47° 14,722' E 18° 54,375' 105 m [GCercs-3]
Mohácsi csata emlékmű. II. Lajos Mohácsra tartva seregével, Ercsi határában, más csapatokat is bevárván megpihent. Ennek állítottak emléket a Mohácsi csata 400. évfordulóján, amit aztán megrongáltak, s a 470. évfordulóján újra állíttattak.
Kérdés: Az emlékmű, és a jobbra eső villanyoszlop közötti fák száma?(1 szám)

4.pont:
 N 47° 14,682' E 18° 54,525' 91 m [GCercs-4]
A dunaparton két elmékmű is található egymás mellett. Az egyik 203 hősi halott elmékére állított szobor, a másik a II. Világháborús emlékmű amit tardosi vöröskőből készített Gieber János tardosi kőfaragó mester. A rajta lévő márványtáblák, az elesett és elhurcolt áldozatok neveit őrzik.
Kérdés: Zászló tartó rudak száma?

5.pont:
 N 47° 14,866' E 18° 54,366' 123 m [GCercs-5]
A Nagyboldogasszony-kegytemplom, amelyet gr. Szapáry Péter építtetett későbarokk (de már több helyen copf és rokokó) stílusban 1762-67-ben, a település legmagasabb dombján, amelyet Sélyi Nagy Ignácz, az első fehérvári püspök szentelt fel 1781-ben. A Mária kultuszhoz kapcsolódik, hogy 1855 óta minden év augusztus 15-éhez legközelebb eső vasárnapon, a búcsúkor püspöki szentmisére várják a közelből s távolból ide zarándokolókat.
Kérdés: Hány csavar tartja a márványtáblát? (1 szám).


Megközelítés:

Ercsit a 6-os főközlekedési út szeli ketté észak-déli irányban, ennek következtében viszonylag gyorsan megközelíthető Budapest és Dunaújváros, de az ország déli területei is. Kelet-nyugati irányban egyrészt Martonvásár felé csatlakozhatunk az M7-es és 70-es főúthoz, másrészt a révátkelő lehetőséget nyújt a keleti területekre való kijutásra is. A vasúti közlekedés a Budapest-Pusztaszabolcs-Székesfehérvár, Budapest-Dunaújváros vonalon bonyolódik.


Egyéb látnivalók útközben:

Millecentenáriumi Emlékmű
 N 47° 14,937' E 18° 54,139' 132 m [GCercs+Korona]

Tűztorony
 N 47° 14,938' E 18° 54,167' 133 m [GCercs+tűztorony]

Elesett hősök emlékműve
 N 47° 14,701' E 18° 54,504' 100 m [GCercs+Emlékmű]


Ercsi története:

A nagyközség neve Ercsi, a legősibb helységnevek egyike, amely a feljegyzések szerint már 2000 éve lakott terület volt. Nevét a szájhagyomány szerint egy Erch nevű kelta törzsfőnökről kapta. A későrézkor, korai bronzkor határán számos népcsoport jelent meg a Duna nyugati partjáig nyúló területen, eltérő színvonalat és sajátosságokat mutató kultúrával. Az I. században itt megtelepedett illír-kelta eraviszkuszok az őslakosságnál jóval fejlettebb gazdasági életet honosítottak meg.

A II. században a közeli Matrica (Százhalombatta) és Intercisa (Dunaújváros) közötti dunai limes részeként katonai táborok védték a barbár népek rohamaival szemben. A dunai védelmi rendszer összeomlása után nem alakult ki maradandó államalakulat a Kárpát-medencében. A Csepel-szigeten megtelepülő honfoglaló magyar törzsek és nemzetségek a Dunán átkelve 896 táján érték el Ercsi területét.

A település történetének első írásos emléke az Árpád-korból származik. A Szent István által alapított Bakonybéli apátság javai között 1037-ben megemlítik az ercsi halászatot is. III. István uralkodása alatt Tamás nádor monostort építtetett a Duna bal partján, amely nevét Szt. Miklósról kapta. A XIII. század elején Ercsi már apátság volt, amelyet kezdetben a bencések majd a ciszterciták birtokoltak. A XIV. század eleje óta többször változott a falu neve. Oklevelekben 1303-ban Erchey, 1318-ban Erche, 1331-ben Erchy nevekkel találkozhatunk. 1456-ban a települést Erch, a török időkben Armancsa, a XVIII. század közepén Ertsi, Ercsu, Erchi, majd a 19. században Ercsény néven említik. A kezdetben teljesen magyarlakta községben csoportosan telepedtek le a római katolikus rácok. Munkájuk jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a község gyors ütemben fejlődött, s egyike lett a 170 dunántúli mezővárosnak. Jövedelmező volt a földművelés, az állattenyésztés de sok család számára jelentett megélhetési forrást a halászat. A megtermelt gabonát vízimalmok őrölték meg. Hajók kötöttek ki, az uszályok, dereglyék jelentős áruforgalmat bonyolítottak le.

A mohácsi csatába vonuló seregével II. Lajos megpihent a község határában, ennek emlékére az utókor táblát állított. A török korban Erdzsin szandzsák bej Allah iránti tiszteletből palánkvárat építtetett, s 200 janicsárja a Budára vezető utat őrizte. A község birtokosai sűrűn változtak. Kezdetben a Dombay, a Dallos és a Torkos család közös birtoka volt, majd 1637-ben a Szapháry családé lett. Külön érdekessége a török kornak, hogy itt verte meg 1686-ban Lotharingiai Károly a Buda felmentésére induló Szulejmán pasa seregét. A törökök kiűzését követően a régi magyar családok nem tértek vissza a faluba, a házakba rácok költöztek, akik folyamatosan átvették a magyar településformát, de megőrizték anyanyelvüket, vallásukat és népszokásaikat. A Rákóczi szabadságharc eseményei Ercsit elkerülték, de kötelezték kvártélyház létesítésére és fenntartására. A falu gazdasági helyzete fokozatosan romlott.

Az 1800-as évek elejétől kedvező fordulat következett be, s a gyors ütemben fejlődő Ercsi hamarosan mezővárosi rangra emelkedett. Kiváltságos jogai voltak: 3 országos vásár, illetve hetenként 1-2 napon piac tartása. A piacközpontban közvetítő kereskedelem folyt, amelyet fejlett kézműves ipar egészített ki. A község gazdasági életének legjelentősebb tényezője az uradalom volt. A századfordulón Ercsi már fejlett iparral rendelkezett, a céhekbe tömörült mesterek száma 1828-ban meghaladta az ötvenet. A község földesura Lilien József báró, aki Szapháry Juliannát vette feleségül, s hozományként került birtokába az uradalom. Az új földesúr modern, tőkésített nagybirtokot hozott létre, itt termelték először nagy táblákban a dohányt, napraforgót és burgonyát. A Mária Teréziától bárói rangot kapott Eötvös család szintén házasság útján került a birtokra, Lilien Annát báró Eötvös Ignác vette feleségül. A reformkor egyik legjelentősebb politikusa báró Eötvös József itt töltötte gyermek és ifjúkorát, s halála után Ercsiben helyezték örök nyugalomra.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc jelentősebb eseményei elkerülték Ercsit, csupán átvonulások és beszállásolások történtek. Ekkor már a Sina bárók birtoka volt Ercsi, s a kiegyezés után a gazdasági fejlődés természeti csapások következtében lelassult. A kifejezetten agrár jellegű mezővárosban egyre nagyobb helyet kaptak a céhek, jó hírnévnek örvendett az Ercsi és Érdi Becsületes Molnár és Pék Czéhek szervezete. A legjelentősebb a vízimolnárok céhe volt, hiszen több mint 70 vízimalom kerekét hajtotta a Duna. Mint folyami kikötő számottevő személy és teherforgalmat lebonyolító vízparti mezővárosként volt ismert.

A századfordulón Ercsi már a gróf Wimpffen család birtoka, ennek emlékét idézi a földszintes kastély és kastélykert maradványa. A mezőgazdaság gépesítése egyre nagyobb munkaerőt szabadított fel, s az emberek többsége a közeli településeken, vagy az iparosodó fovárosban vállalt munkát. 1910-ben alapította gróf Wimpffen Sigfrid és a Dunántúlon több cukorgyárral rendelkező Patzenhofer család az 1997. december 31.-ig működő Ercsi Cukorgyárat. Az akkor modern üzem a 60-as években élte virágkorát. A gyár mellett épült lakótelepet zöld szigetként vették körül a gesztenyefák, nyárfák és a bokrok. A két világháború és a gazdasági válság komoly megpróbáltatásokat jelentett a település számára. A nagy emberáldozatok mellett a gazdaság is komoly károkat szenvedett. A cukorgyár alig termelt, az uradalmi birtok pangott. A II. világháború utáni államosítások és a politikai átalakulás után Ercsi fokozatosan elveszítette korábbi mezővárosi rangját. 1970 óta alsó fokú közigazgatási központként működik, nagyközségi rangot kapott. Ercsi életét, további fejlődését alapvetően befolyásolja Százhalombatta közelsége és Székesfehérvártól, a megyeszékhelytől való távolsága.

www.c3.hu/~ercsimh
Állapot: kereshető

Értékelés: értékelés (247 db): környezet: 4.20 rejtés: 4.07 web: 4.53 átlag: 4.27

 + történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 - szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 + különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 + vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 + település belterületén van a láda?
 + van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 + megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 + a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 + babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 - igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 + sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - jellemző-e GPS-t valószínűleg zavaró sűrű erdő, magas sziklafal?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 + GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell


Göde 2019.11.03 08:24 - Megtaláltam
Újabb kincs a tarsolyban. Köszönöm. [g:hu 1.6.2y]

Molli 2019.11.03 08:07 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.19
Köszönöm a rejtést!

Bobby Holmes 2019.10.12 14:20 - Megtaláltam
A pontok egyszerűen meglettek, a templom volt a legbonyolultabb, mert építkezés van, de lehet látni kintről is a márványtáblát. Köszönjük a multit!

vasilona 2019.10.01 18:07 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Ancs 2019.09.26 18:54 - Megtaláltam
Munka utáni csavargás Ercsiben.
Kellemes városka, a pontok egyszerűen megtalálhatóak. Ennek ellenére nem szeretem a számolgatós ládákat, könnyen lehet hibázni. A templom fel van állványozva, a táblát csak megtippelni tudtam.
Köszi

20190926_18352420190926_183549_HDR
20190926_18355920190926_183727
20190926_18383020190926_184312
20190926_18482920190926_185236
20190926_18530020190926_185652
20190926_185842 
Nicky&Ati 2019.08.24 17:24 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Ágica63 2019.08.24 16:46 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

H+W 2019.08.18 17:22 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Hepur 2019.08.03 20:23 - Egyéb
Az építkezés miatt ideiglenesen módosítottam a negyedik ponton.

Hepur 2019.08.03 20:23 - Egyéb
Az építkezés miatt ideiglenesen módosítottam a negyedik ponton.

Gábor és Edit 2019.06.23 11:34 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

szife 2019.06.03 17:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.99
Két helyen sem sikerült a ponton lévő jelszótöredéket összeszedni. A templomot épp felújították, a tábla le volt takarva, a Duna partján lévő emlékmű körüli teret pedig felújíthatják, el volt kerítve az egész terület. Kérem a láda gazdáját, hogy adja meg a jelszó nélküli megtalálást!

[Jóváhagyta: Hepur, 2019.07.01 16:15]

P_20190603_171216P_20190603_171243
P_20190603_172135_PN 
W05-44 2019.06.03 17:30 - Megtaláltam
Sajnos két pont esetében is felújítási munkálatokba futottunk, így nem sikerült megszereznünk a jelszórészleteket.

[Jóváhagyta: Hepur, 2019.07.01 16:16]

Arcok
TanEra 2019.06.02 21:58 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!
4-es pont csalóka, rejtői segítséggel sikerült!
Köszönöm a segítséget!

szalais78 2019.06.02 13:43 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: 3.5 átlag: 3.17 súly: 3.57
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget!

sogor36 2019.06.01 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.17 súly: 3.97
Köszi a rejtést.

luszilvia24 2019.05.19 17:16 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Lenco12345 2019.05.19 17:15 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

esztelneki 2019.04.27 20:01 - Megtaláltam
Bringával megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

Czinege család 2019.04.27 12:11 - Megtaláltam
A Duna parti ?pítkez?s elkerítve ez?rt a 4.megközelíthetetlen.K?rem a k?pek alapján elfogadni köszönöm. [g:hu 1.6.2y]

[Jóváhagyta: Hepur, 2019.07.01 16:15]

P_20190427_121929P_20190427_125549
P_20190427_121613P_20190427_121934
P_20190427_124018 
Henya 2019.04.24 11:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

HG 2019.04.06 16:46 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 2.28
Április hatodikán országos karatebajnokságnak adott otthon Ercsi sportcsarnoka. Egy aranyérem begyűjtése után jártuk körbe az emlékhelyeket. Az utolsó (5.) pont sajnos jelenleg megközelíthetetlen, mert építési munkálatok miatt szélesen körbe van kerítve.

Bogi és Bálint 2019.03.20 11:02 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

breimanne 2019.03.17 14:30 - Megtaláltam
Hát elszámoltam!Pedig a rejtő felhívta a figyelmet rá, hogy figyeljünk! A nap is a szemembe sütött...,. de nincs mentség, a számolás nem az erősségem!Igazából tetszettek a rejtések, s a helyek! A Duna mindenhol nagy szerelmem!Köszönöm a bemutatást, rejtéseket!

NEM 2019.03.02 17:41 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

tabletta 2019.02.02 10:25 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2e]

kaldigeza 2018.11.15 13:39 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.99
Én úgy láttam, hogy a 4. ponton vörös márvány köveken, a táblák feketék! Köszönöm a rejtést!

mazso01 2018.10.14 14:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

ertzu04 2018.10.14 14:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Hörcsög 2018.10.10 16:12 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.92
Megtaláltam! :) Köszönöm a rejtést! [g:hu 1.6.0b]

vakond87 2018.10.07 11:39 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.14
Délelőtt volt egy kis szabadidőm, így kis geoládázást iktattam be a mai napra. Vonattal jöttem Tárnokról. Ercsi vasútállomása és környéke nagyon lepusztult, gyakorlatilag egy nagy cigánytelep közepén tesz le a vonat. Innen a településre is a sárkeresztúri úton jutottam be, az egész kulturált utca. A pontokat 1-2-5-3-4 sorrendben kerestem meg. Ez a település sem most éli virágkorát, azért köszönöm a rejtést!

Aranymaszatka1 2018.10.03 10:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.78
Köszönjük az elrejtést.

NonaSugi 2018.10.03 10:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.78
Végig jártam az egész utat, izgalmas volt így számokat keresve :)

Pogánypeti 2018.09.06 10:49 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.12
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget. A többit majd otthonról... :) [g:hu 1.5.4]
Egészen megtetszett ez a kis község, és ebben ennek a ládának is nagy érdeme van. Jól körbevitt a falun, a Duna-part, templom, emlékművek érintésével...
A GCEKAP levadászása után gyalogoltam be a faluba a magasparton futó kavicsos úton, így én 4-3-5-2-1 sorrendben szedtem össze a multiláda jelszótöredékeit. Miután végeztem, éppen volt még 15 percem a százhalombattai buszig, amit szerencsésen el is értem...
Köszi a rejtést, nagyon tetszett! :)

NonaSugi 2018.09.02 17:23 - Nem találtam meg
Rendezett, szép, tiszta környezett. Városnézéshez ideális.

 
Aranymaszatka1 2018.09.02 17:22 - Nem találtam meg
Városnézésre megfelelő.

Katka991 2018.08.25 12:08 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

petheovacka 2018.08.11 23:59 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.94
Csepeli ládaaratás Ignis9-cel. Kösszi a rejtést! --- biztos szebb napokat is látott ez a város...

20180811_09365220180811_094226
20180811_09513120180811_095219
20180811_09531220180811_110957
Ignis9 2018.08.11 10:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.67
Petheovackával közösen, köszönjük! :)

ictanebu 2018.07.13 11:05 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

KP1965 2018.07.10 18:55 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.91
Délutáni séta Ercsin, először a multi pontjait jártam végig, aztán mentem a kápolnához, az új ládáért.

20180710_18313520180710_185919
VINAX 2018.07.08 13:45 - Megtaláltam
Egy végládát megérdemelne ez a szép hely.
Köszönjük a rejtő munkáját!
★Viki & Axl★ [Geoládák v2.2.4]

Báthory Ödönke 2018.06.29 13:20 - Megtaláltam
Bár autóval jártam végig, kellemes séta volt

Viczi 2018.06.02 11:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönjük a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Klari2006 2018.05.21 15:49 - Megtaláltam
Megtaláltuk

Sánta8 2018.05.21 15:49 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

taxpayer 2018.05.10 09:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 2.79
Gévagombát kerestek a hölgyek (találtak is két teli kosárral), én meg végigjártam az ERCSI SÉTA 5 stációját.

Fixis 2018.04.25 10:17 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.87
Kellemes séta volt. Kár, hogy nincs láda!

Galocza26 2018.04.19 10:56 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!

wizard 2018.04.17 10:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.00
Megtalálva! Köszi!

dendeocse 2018.03.27 23:59 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.13
Megvan.

beliczky 2018.03.15 14:14 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.71
Köszönjük a rejtést!

kivancsifancsi 2018.03.10 12:53 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 1 web: 4.5 átlag: 3.17 súly: 4.26
Kitúrtam [wapon beküldött szöveg]

Úton hazafelé útba esett. Drivein kerestük meg a pontokat. Köszönjük.

LH458 2018.02.18 14:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.55
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.

Trom 2018.01.20 14:43 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Mirtt 2018.01.20 14:38 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

MimiTiti 2018.01.20 13:58 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Pumba9 2018.01.20 13:57 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Zsuzsi és Palcsi 11010713 2017.12.30 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.00
:-)

anettnori 2017.12.18 07:53 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.24
Megvan! [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Csupa virtuális pont, -6 fokban. Meglett!

IMG_8699IMG_8700
IMG_8701IMG_8702
IMG_8704 
Mizo6869 2017.10.30 17:31 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.15
Szuper kis multi láda. Egy kellemes esti sétával is felkereshető. Azért adtam csak 4 pontot a rejtésre, mert egy ládát azért megérdemelne.

Köszönettel: Mia, Zelma (kutya), Zoli.

griffs 2017.10.15 00:00 - Megtaláltam
Etyek-Ercsi bringaútvonal tesztelése közben, párommal.

azimee 2017.09.16 17:31 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

takacsimre 2017.08.28 10:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.19
Köszönjük a rejtést és a rejtő segítségét az utolsó pontnál. Valami hiba folytán
nekünk a nyomtatáskor lemaradt a keresni való. Marika és Imre

20170828_101635 
pegasus_mv 2017.08.04 19:57 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.76
Köszönöm.

Zéboy 2017.07.31 06:49 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

 
Berián 2017.07.30 09:54 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget.

csehipest 2017.07.17 08:24 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.93
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Duna melletti biciklitúránk első állomása ez a láda volt. Nem is gondoltam, hogy ilyen nagy és szép ez a település.

ha2 2017.06.08 17:45 - Megtaláltam
Ha már a kollégám elfuvarozott munka után. Könnyű kis séta.
Többek között a megunhatatlan Duna folyam látványával.

003002
005010
011019
027 
pcguru és Mirci 2017.05.04 13:15 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszi

sinus90 2017.04.29 18:00 - Megtaláltam
Délután elbuszoztam Ercsibe. Még sosem jártam itt. Mindent megnéztem, amit csak lehetett. A Fő utcát nemrégen kövezhették újra, de a templomnak jól esne egy felújítás.
Az első pont hamar meglett, gondoltam jól megolvastam, csináltam olyan fotót, amit fel is tehetek majd. A dombormű leolvasás nem volt elég alapos! A többi pont is könnyen és hamar meglett. A 4. pontnál figyelj, mert van egy kiegészítő tábla is! Aztán visszaballagtam a buszhoz. Cakk pakk 1,5 óra alatt megvoltam. Mára ennyi volt.
Köszi a rejtést!

IMG_20170429_171934_859IMG_20170429_172704_557
IMG_20170429_172928_512IMG_20170429_173136_098
IMG_20170429_173313_189IMG_20170429_173517_300
IMG_20170429_173631_779IMG_20170429_173742_878
IMG_20170429_173808_960IMG_20170429_174440_663
IMG_20170429_175052_307IMG_20170429_175242_840
IMG_20170429_175810_147IMG_20170429_180421_610
IMG_20170429_181205_641IMG_20170429_181214_434
IMG_20170429_182246_896
IMG_20170429_183623_641IMG_20170429_183955_566
Párduc50 2017.04.26 17:00 - Megtaláltam
OK! A doktor nekem sem jön ki, az egyik nem dr, hanem gr, ha azt is beszámítom, akkor OK.

Puzzle Apartman Gyula 2017.03.15 13:51 - Megtaláltam
ok.... [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

GYEZegzug 2017.02.05 16:56 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.11
Köszi szépen a lehetőséget.

Pikku Peikko 2017.02.04 13:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszi! :) [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

gst76 2016.12.04 16:19 - Megtaláltam
.

dzoli1 2016.12.03 13:07 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Access Denied 2016.11.27 13:23 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.26
Megtaláltam!

Jó kis pontok, kár hogy csak virtuális. A dr-os rész érdekes, 3x megszámoltam és mégsem annyi az annyi...

Köszi!

-2-3
-4-5
-6-7
-8-9
-10-11
-12-13
-1 
BLUEway💙2016! 2016.11.19 10:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.55
Szép időben sétáltunk egyet a Duna-parton. THX.

20161119_09430520161119_100038
20161119_10191620161119_102825
20161119_10301620161119_101845
Katona55 2016.11.18 15:30 - Megtaláltam
közös találat stmesterrel

stmester 2016.11.18 15:30 - Megtaláltam
megvan köszi

Judith 2016.11.05 14:21 - Megtaláltam
Megcsíptem!

Fonte 2016.11.05 14:20 - Megtaláltam
Judittal kizárólag autós, könnyen megközelíthető ládák keresése.
A séta helyett autós gurulás....

feldelaci 2016.10.22 13:33 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Carp Team 2016.09.23 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.73
Köszönöm!

Butchman 2016.09.15 15:17 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

nagyi11 2016.08.07 15:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk! :)

WP_20160807_14_58_46_SelfieWP_20160807_15_01_36_Selfie
WP_20160807_15_17_26_Pro 
kétbakancsos 2016.08.02 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.84
Pusztaszabolcson és Ercsiben ládáztunk. Köszönjük a rejtést!

Duna parton
EmesESE 2016.07.02 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 4.06
Nagyon meleg volt, és elszámoltuk az oszlopot, és a doktorokat is, szerencs, hogy sokat fényképeztünk és abbol végül is meglett a helyes szám.
Köszönjük a rejtést

lakkanto 2016.05.15 14:07 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.61
Szép kisváros, nagyon tetszett.

Rubor 2016.05.10 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.81
Szállásunk Ráckevén van, átkompoltunk, hogy ezt a kis kedves várost bejárjuk.

ku.adam 2016.03.13 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.25
O.K.

Maya95 2016.03.06 17:36 - Megtaláltam
Köszönjük a túrát! [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

anettx 2016.02.20 14:00 - Megtaláltam
TFTC!

nmárti 2015.11.14 09:43 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.17
Még nem jártam Ercsiben, itt volt az ideje. A pontok nagyon közel vannakm, gyalog is könnyen teljesíthető viszonylag rövid idő alatt. Nekem nem annyi dr volt, de tippeléssel korrigáltam. Aranyos ki település, köszi a rejtést!

Somogyi Hóvirág 2015.11.12 16:10 - Megtaláltam
köszönöm

reprocesszor 2015.11.12 16:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.96
Üllőről hazafelé menet ládázgattunk kicsit.
Tanulság: nagyon szép helyek vannak itt is.
Köszi a segítséget a jelszóval való bénázásunkhoz! :)

pötyimiki 2015.11.12 08:21 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.17 súly: 3.57
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

rozsabogar 2015.08.04 08:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.74
Megvan

ZoliQua 2015.07.21 19:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

fodor8peter 2015.07.12 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.78
Szép részeket láttam! :)
Ha nincs ez a láda, talán sohasem megyek beljebb a 6-os útnál.

SilverG 2015.05.24 17:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.66
Megtaláltuk!

FCsili 2015.05.24 17:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.66
Megtaláltuk.

Oriza 2015.05.24 12:55 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

fercsipeter 2015.05.23 15:50 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.36
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. Ercsinek ezen része nagyon szép! A rossz hírét ez a láda, most egy kicsit szépítette nálam!!! :D

Maszat1 2015.05.17 15:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszi.

kaspi8 2015.05.16 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.49
Köszönjük!

lelcache 2015.05.10 16:58 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést! lelcache [wapon beküldött szöveg]

TS 2015.05.01 16:45 - Megtaláltam
Ami tetszett a városból a Tűztorony és a macskaköves utca amit manapság nagyon kevés helyen lehet látni. Igaz egy kicsit csúszott mert szemerkélt az eső. Éppen jókor értem le a Duna partjára, mert Varga Miklós koncertje akkor kezdődött, amit végig is hallgattam.

Hemendex 2015.04.12 14:46 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

picuresnagyur 2015.04.05 17:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.23
köszi :-) hazafelé Dunaújvárosból és Rácalmásról

Bernáth 2015.03.22 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.88
Mai utolsó találatunk az Ercsi séta. Köszönjük, mindent megszámoltunk. Nagyon kerestük, mi a becsapós a dr-oknál, de ezek szerint nem hagytuk magunkat. A szép időben sokan sétáltak. A pékségnél még egy rég nem látott ismerőssel is találkoztunk. Ettünk finom, friss péksüteményt, de ugyanott üditőt már nem lehetett venni, hiszen vasárnap van. Köszönjük a rejtést.

 
gege68 2015.03.15 15:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Strombus 2015.02.14 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 4.21
Ennyi sok pont és sehol egy hely egy rendes ládának?! A fejléc pedig még a régi állapotot tükrözi. Hiányzik az úthossz a fejlécből, a címben viszont felesleges a -C.

péplusz67 2015.01.17 00:00 - Megtaláltam
Radir89 társammal közös találat.

radír89 2015.01.17 00:00 - Megtaláltam
péplusz67-tel közös találat. Köszönjük a lehetőséget!

kópé1993 2014.11.14 11:37 - Megtaláltam
Útban Bajáról hazafelé megálltunk a ládáért. köszi a rejtést!

Csizmások 2014.11.02 10:00 - Megtaláltam
Nagy ködben! A számlálósdi először nem jött össze! Köszi!

Dózerbika 2014.09.03 09:47 - Megtaláltam
Tatalas-szal közös találat! Az emlékpark különösen tetszett a Duna parton. Köszönjük!

Tathalas 2014.09.03 09:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést :)
Dóri&Ferivel közösen

karathl 2014.08.29 09:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.57
Kerékpáros túra során kerestem meg a ládákat.

OsiOsi 2014.08.24 15:32 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

szdani17 2014.08.20 14:15 - Megtaláltam
Megvan.

szdini 2014.08.20 14:15 - Megtaláltam
Megvan.

Balear 2014.07.31 11:09 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.23
Kellemes séta volt :) Akadt pár dolog ami fel keltette az érdeklődésemet.

Köszönöm a rejtést,

Balear

marsoka 2014.07.25 10:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.68
Megvan.

 
Lili.th 2014.06.01 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.17 súly: 3.53
Miután szétnézve a faluban - ööö... pardon: városban - szinte minden házon távfelügyelő szolgálatok tábláit/matricáit láttuk, nem lep meg, hogy a mikro ládának is folyton lába kelt... Azt hiszem, ezen a településen komoly problémák lehetnek a közbiztonsággal. Persze, a mai vasárnap délután semmi rendkívüli nem történt. Ami azt illeti, embert is alig láttunk az utcán, csönd és béke honolt. Megcsodáltuk a templomnál a földbe betonozott feszületet, értetlenkedve néztük a temetőben a Vörösmarty család sírköveit (akik elvileg Pesten nyugszanak), igyekeztünk felfedezni minden rejtett szépséget - kevés sikerrel.

 
Rézangyal77 2014.05.04 14:36 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszi a játékot! [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

*Moka* 2014.04.27 12:05 - Megtaláltam
Hordozóval a nyakamban sétáltuk le Konrél ismét a felét alvással töltötte.

*Vica* 2014.04.27 12:05 - Megtaláltam
Babahordozó próbálós, 2,8 km-es séta.

Törpe 2014.03.02 10:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.55
Számolni nem tudunk, de a Rejtő készségesen korrigálta hiányosságunkat! A leírásban is szerepel, hogy figyelmesen kell számolni. Nekünk nem sikerült!
Köszönet a Rejtőnek a segítségért és az invitálásért Ercsibe!
Törpe

Pajzsika 2014.02.15 14:06 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.55
Végigjártuk Ercsit is, köszönjük!

Dióskanyar 2014.02.15 14:06 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.55
Megvan. Köszi a rejtést.

totedu 2014.01.05 11:30 - Megtaláltam
Több mint 30 éve itt voltam sorkatona.Akkor nem tudtam ennyire körbenézni másfél év alatt, mint most egy délelőtt.
Köszönöm a rejtést.

cimarci 2014.01.03 15:00 - Megtaláltam
Csúnya ködös idő volt, így erdei kincskeresés helyett Ercsi nevezetességeit néztük meg. Sétálgattunk, számolgattunk - köszönjük!
Jó lett volna legalább egy pici ládikót találni...

pliptai 2013.12.06 16:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 4.05
Már javában sötétedett, mikor Ercsibe értem! Egy kicsit sok volt nekem a számolgatás ebben a multiban, de a település tetszett! Szerintem egy hagyományos rejtés elfért volna a virtuális pontok között, rejtekhely is adódott volna bőven! Köszönet a rejtésért!

Blue Mali 2013.11.10 14:03 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.17 súly: 4.02
Köszi a rejtést!

Feleségemmel Piroskaa1-el kerestük fel szép sorjában a pontokat.
4-es pont után elkalandoztunk a Duna-partjára, majd egy jó romantikázás után a végpontot is megkerestük.

Jó kis séta volt, jó pontokkal, sajnálom hogy egy kis mikrót sem tartalmaz.
a leírás szerint 4virtuális+1hagyományos ládát tartalmaz, sajnos ez már nem helytálló :(
Tetszett a vonat is, igaz a bel tartalma annyira nem, de nagyon jó a korona is.

Örülök hogy eljöttünk ide.

Köszönjük.

h.krisz 2013.10.27 15:02 - Megtaláltam
köszi

markovicsa 2013.10.14 10:03 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.90
Ma lazítottam. A közeli Ercsi öt pontos multiját, valamint két közeli com-os ládát kerestem. Megtett távolság 11 km, 5 pont a gyalogos kupába.

kobcikrajci 2013.08.03 20:44 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.06
Esti tekerés során felkutatva. A flaszteren még meleg volt, a Duna partján hűvös, de a szúnyogok miatt elviselhetetlen. Talán épp ezért is a doktoros részlet nem stimmelt. Kellemes, történelmi hangulatú a központ.

housefly 2013.04.23 13:59 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

sereva 2013.04.17 08:45 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

Pimpi69 2013.04.15 09:49 - Megtaláltam
ok [wapon beküldött szöveg]

Lencsybaba 2013.03.17 16:16 - Megtaláltam
Megtaláltam. #Rejtés #Környezet Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.3.29] [wapon beküldött szöveg]

hitamas 2013.02.24 15:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.81
:)

Angus_Podgornij 2013.02.17 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.91
Jó kis séta volt. Se az elméket, se a művüket nem találtuk ugyan, viszont lekéstük a kompot a túloldalra :))

flendera 2012.11.11 13:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.44
Kellemes hely Ercsi.

Plavi 2012.11.11 13:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.46
A rövid hétvégén tettünk egy kis kirándulást a környéken. Nem bántuk meg. Kellemes, nyugodt kis település Ercsi. Jót sétáltunk az utcáiban és a Duna parton. Megérdemelne egy ládát is, hisz lenne rá jó pár alkalmas rejtekhely.

mazsola069 2012.11.08 12:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.66
66km kerékpáredzés Törökbálint-Érd-Szászhalombatta-Ercsi-T.bálint útvonalon. 4/4

gusty 2012.10.21 14:50 - Megtaláltam
Ok

Hajo 2012.10.14 16:30 - Megtaláltam
Késöbb... [wapon beküldött szöveg]

emiGrant 2012.10.13 11:13 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.12
Nagyon tetszett Ercsi. Soha nem jártunk volna arra a láda nélkül. Az első pontnál belefutottunk egy aranyos bácsiba, akinek nagyon tetszett a geoládázás és sok szépet mesélt nekünk Ercsiről. Igazán jól éreztük magunkat. Köszi a rejtést.

katnorbi 2012.10.06 15:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.31
Kerékpárral Tökölről. Szigetújfalunál mentünk át a komppal és biciklivel jártuk be a multi pontjait. Féltünk, hogy nem lesz jó a jelszó, de elsőre sikerült, szerintem nem olyan vészes a számolgatás, mint esetleg azt a korábbi logokból gondolni lehet. Gyönyörű idő, kessingelés közben finom ebéd ... szép kis nap volt, köszönjük.

zalajaro 2012.08.10 12:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 4.08
Nem vagyok oda a számolgatós multikért,talán azért váratott magára ez a séta.

Bubuka 2012.08.10 12:10 - Megtaláltam
Van, amit elszámoltam, de kaptam segítséget. Köszönöm a rejtést.

fuzbal 2012.07.31 17:21 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.76
[wapon beküldött szöveg]
Köszi a rejtést!

TücsiTeam 2012.07.26 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.80
Régi álom teljesült. Most kerestük fel a környéket először. Nem csalódtunk! 34 évvel ezelőtt itt voltam katona. Csak szép emlékeim vannak, bár azóta sokat fejlődött a város. Köszönet az invitálásért.

Glac 2012.07.16 11:02 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

zsotie 2012.07.06 17:13 - Megtaláltam
Néhány pont közel van egymáshoz szerintem, és nagyon hiányoltam a tűztornyot.

BubaGC 2012.07.04 05:55 - Megtaláltam
:-)

plecs 2012.07.04 05:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.63
Ha már ennyi mindent "megnéztünk" Ercsiben, igazán "megnézhettük" volna a Tűztornyot is - szerintem az összes közül az volt a legérdekesebb, vajon miért maradt ki?

LCSOKA 2012.07.02 10:51 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést

kectam 2012.06.29 16:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.48
Takaros kis város, sok látnivalóval, de a multi pontjait néha szerencsétlennek érzem (csavarok, fák, dr.-ok számolása), mindenesetre végigkerekeztem rajta.

Dudika 2012.06.29 14:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.79
Megtaláltam Köszönöm

scele 2012.06.24 18:44 - Megtaláltam
mögvan [wapon beküldött szöveg]

Kiszti 2012.06.24 18:44 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

hercule&jane 2012.06.23 15:07 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.49
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.16] [wapon beküldött szöveg]
Nahát, ez a macskakő! Némi kis nosztalgiával gondoltunk a Bartók Béla út régi macskaköveire:)
Ercsi valóban kellemes település.

N.Zs. 2012.06.17 11:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.09
Kellemes séta volt a rekkenő melegben...

Tieborg team 2012.06.10 14:32 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.50 súly: 2.20
Megtaláltuk. Köszi a lehetőséget. Tibi & Anna [g:hu 1.4.14] [wapon beküldött szöveg]

GCercs_20120610143210.jpgGCercs_20120610145048.jpg
GCercs_20120610145707.jpgGCercs_20120610151038.jpg
JAck:66: 2012.06.10 12:55 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.67
474, megérett a meggy.

LionDaddy 2012.05.31 10:26 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 4.00
Százhalombattai munkánk után a környéken bóklásztunk egy kicsit atipapával. Eddig még mindig csak átmentem ezen a kis településen, sosem szakítottam rá időt, hogy körülnézzek. Most ezt a hiányosságomat is pótoltam és sok mindent láttam belőle a multinak köszönhetően. , Legjobban a Duna parti rész és a park tetszett.

Ez a csupa számolgatós pontokból álló rejtés láda nélkül nem igazán értékelhető pozitívan. Bár azt is megértem, hogy ez nem csak a rejtő hibája, ha folyamatosan eltűnik a kihelyezett, pótolt láda. De alapjában ez a játék a láda- vagy kincskeresésről is szól.

Köszi a rejtést!

 
turazo007 2012.05.12 10:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.53
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget!!!!!:-) [g:hu 1.4.11] [wapon beküldött szöveg]

HajTom 2012.03.17 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.14
Megtaláltuk!
Karate versenyen voltunk! Hát nem mehettünk anélkül haza, hogy ezt a ládát meg ne keressük. Főleg úgy, hogy Barnabásunk aranyérmet nyert!
Megismertük Ercsit és tetszett!
Köszönjük!
Hajni & Tomi és Barnabás

V_Gabor 2012.03.05 17:14 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.90
Megtaláltuk! Köszönjük a lehetőséget. Mónika és Gábor [g:hu 1.3.29] [wapon beküldött szöveg]

 
usakal 2012.03.02 10:10 - Megtaláltam
Rácalmásra mentében futólag, a plébánossal beszélgetve, a doktorokat elszámolva.

Szilkó76 2012.02.26 15:55 - Megtaláltam
Sokszor elmentem már Ercsi mellett, most a rejtő "invitálására" be is tértünk apuval. Érdemes volt: szép rendezett település, remekül felépített multi, ami jól bemutatja a látnivalókat. Kellemeset sétáltunk.
És nem utolsósorban: mindent jól számoltunk. :)

Képek később...

Köszi a rejtést!

Szöszke15 2012.02.24 15:00 - Megtaláltam
Megvan!

baranyaifiú 2012.02.24 15:00 - Megtaláltam
OK!

tmolli 2012.02.24 15:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.3.29] [wapon beküldött szöveg]

Szemán 2012.02.18 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.83
Köszönjük!

Pilis50 2012.02.17 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.04
Nagy hóesésben.
Köszönöm a Rejtő szíves segítségét.

Péter60 2012.01.11 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 3.65
Rengetegszer elrohantam Ercsi mellett, kösz hogy behoztál. A rejtés sajnos nem tetszett. Ha már nincs láda - pedig a Duna parton simán elférne - lehetne legalább a jelszó szellemes.

Kaputyin 2011.12.31 09:30 - Megtaláltam
Megtaláltam!
Köszi a rejtést!

Gubirobi 2011.11.19 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.58
Százhalombattai kirándulás közben megtalálva!
A multival kapcsolatban azon gondolkodtam, hogy a log milyen legyen: megértő vagy őszinte? Inkább maradok az őszinte változatnál!
Pozitívumok: szép környék + Duna, kellemes séta, értelmes állomások, pontos koordináták.
Negatívumok: jelszó (miért nem lehet valami értelmes jelszót kialakítani - lenne rá lehetőség), jelszóképzés módja (fa és csavarszámolás, meg doktorok, brrrrrrr), ládaoldalon 1H+4V szerepel, pedig ez már 5V.
Lehet, hogy jó lenne felajánlani adoptálásra, talán valaki közelebb lakó bevállalná és újra lenne hagyományos pontja is.
Köszönöm a lehetőséget!

markoga 2011.11.10 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.18
ok

becko 2011.11.09 00:00 - Megtaláltam
megvan

gyusz_58 2011.10.16 10:30 - Megtaláltam
Kérlek a mail alapján fogadd el.
Köszönöm a rejtést

[Jóváhagyta: Dzsozy és családja, 2011.10.17 09:45]

Köszönöm!

Szabó Család 2011.10.01 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.08
Köszönjük a rejtőnek a segítséget. Érdekes volt végigmenni a pontokon.

aDoc 2011.09.08 20:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.80
Ez most nem séta volt, de a ládaoldal "kárpótolt"!

Lukács Imre 2011.08.28 11:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.88
Köszönöm!

 
FILA 2011.08.28 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.76
Köszi a rejtést!

Cerberus 2011.08.12 15:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.96
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést!

ozeki 2011.07.27 16:30 - Megtaláltam
Csepel-szigeti biciklizés után, levezetésképp.

 
tudo 2011.07.27 13:47 - Egyéb
65 km kerékpár edzés 300 m emelkedéssel a Budapest - Érd - Százhalombatta - Ercsi útvonalon 2 régi ládával. Szembeszél volt végig, de nem számított, mert hosszú idő óta először mentem haza tiszta ruhában és kerékpárral.

GCSZHB után frissítettem, majd a 6-os úton átjöttem Ercsire. Az utóbbi időszak sok-sok sáros szenvedős ládája után igazi felüdülés volt ez a láda, kimondhatatlanul jól esett.

Kerékpáros kupa: 65.45 km

Duna-part
Nagytemplom
Napszel 2011.07.22 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.18
Szigetújfaluban voltunk, át akartunk kompozni, végül kerültünk M0 felé.

 
jpal 2011.06.28 11:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.56
Egy időben Paksra menet folyton átautóztam Ercsin, de sohasem álltam meg körülnézni. Újabban az M6-oson járok, ezért elkerülöm ezt a várost. Ma Százhalombattán volt dolgom, kicsit továbbmentem egy ercsi sétára.
Köszönöm a rejtést.
Ps: Bár a webes megjelenésre 5 pontot adtam, most veszem csak észre, hogy nagyközségként említik Ercsit, pedig 2000-ben visszakapta városi rangját. Jó lenne javítani.

A Nagyboldogasszony-kegytemplom
 
Mercenary 2011.06.26 16:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.85
Kellemes levezető séta volt. Köszönöm a rejtést!

vgyorgyi 2011.05.29 12:15 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 2.08
,

jbako 2011.05.29 12:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.46
Szép kis séta, eddig nem jártam Ercsiben, ennyit illik tudni róla :) Kösz a rejtést

vViktor 2011.05.26 00:00 - Megtaláltam
Kiskunlacháza - Bicske kerekezés közben.

"De ezen a földön találtam kincset " - Republic

paparazzy48 2011.05.18 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.21
160 km-es bringás találat Monorról, a Szent Anna és a Félsziget ládákkal egyetemben. Kompos túlpartra utazás után, jöhetett a keresgélés a hangulatos kis városban. Egyik kollégám fia itt szolgált, mint katona, de mostanra se katonaság, se cukorgyár. Szerencsétlen, balga magyar, vásárold a drága külföldi cukrot!!! Visszafelé megnéztem a Hókonyt is, de a helyzet változatlan, pedig a tereprendezés befejeződött, jöhetne a rejtés! Köszi a kalaúzolást: Paparazzy48.

 
befi 2011.04.27 07:45 - Egyéb
Kerékpáros kupa: 85,7 km

Discover 2011.04.22 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.88
Köszönöm a rejtést!

lazac84 2011.04.18 16:25 - Megtaláltam
Kösz a rejtést, könnyed délutáni séta. [wapon beküldött szöveg]

Skalp 2011.04.16 11:19 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 3.67
Belefért még éppen a komp előtt. Az 1H+4V-t ki kéne javítani 5V-re!

 
GAbO1254 2011.04.16 00:00 - Nem találtam meg
mindent megtaláltam, és tetszik az elrejtés módja :)

a jelszót is összeraktam, de valamiért nem fogadja el :(

[Elutasította: Dzsozy és családja, 2011.04.17 17:44]

Tibort7 2011.04.09 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.03
Megtaláltam.

Cs_Zoli 2011.03.15 15:30 - Megtaláltam
ok

Atmosz&Zozmosz 2011.02.27 14:35 - Megtaláltam
Megvan :-)

K-55 2011.02.27 12:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.96
Igazi jó kis vasárnapi séta volt. Először jártunk Ercsiben, igyekeztünk minden nevezetességét megnézni. Már az első pontnál majdnem elhibáztuk, de azután idővel, otthon leesett a tantusz. Beloiannisz előtt még halászlével, illetve halpaprikással erősítettük magunkat.

Dunapart
kismaczu 2011.01.16 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.36
Köszönjük a rejtést,egy szép települést ismertünk meg

 
befi 2010.11.23 15:50 - Egyéb
Kerékpáros kupa: 94,2 km

paul 2010.11.21 11:50 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.92
Köszönöm a rejtést.

Jadrana 2010.10.02 21:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm!

BluEHourTeaM 2010.10.02 21:10 - Megtaláltam
Este, átutazóban jártunk Ercsin. Köszönjük a rejtést!

Áron csapata 2010.09.19 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.63
OK

atipapa 2010.09.18 18:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.49
Köszi

andorfert 2010.08.07 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.00
Megtaláltam mindegyiket! Nagyon tetszett a körséta(biciklizés) Ercsiben. Valamit azonban elszámoltam!?

[Jóváhagyta: Dzsozy és családja, 2010.08.13 12:42]

 
carmin 2010.08.01 17:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.93
Lesétáltuk. Köszönjük a rejtést.

Bluedog 2010.08.01 13:46 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

Hepur 2010.06.29 12:00 - Megtaláltam
Mindig csak a 6-os úton átsuhanva jártam Ercsiben, ez a multi most egy szebbik arcát mutatta meg a városnak.

Dolex 2010.06.29 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.82
Megtaláltam! =)

ghiago 2010.06.20 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.79
Köszönjük.

Miksoka 2010.06.17 15:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.08
köszönöm a rejtést

k&s 2010.05.01 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 2 web: 5 átlag: 3.33 súly: 2.62
könnyen meg volt.

Liberty 2010.04.17 14:09 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.86
Nagyon tetszett Ercsi összes látnivalója. A kikötő hangulatos éttermében, finom ebéddel zártuk az élvezetes multikeresgélést. Komppal átmentünk a Csepel-szigetre és a GCSzM-el folytattuk az utunkat Gyrossal. Köszönet a rejtésért.

Gyrosom a vonaton
A korona
Az Ercs-i nagytemplomA templom belseje
Indul a komp
Gyros 2010.04.17 14:09 - Megtaláltam
log és képek késöbb... [wapon beküldött szöveg]

alfabootis 2010.03.30 18:40 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 2 web: 4.5 átlag: 3.17 súly: 2.71
könnyű találat!

feri65 2010.03.28 17:30 - Megtaláltam
megtalaltuk!

kmiksa 2010.03.28 17:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.44
Megtaláltuk :-)
Köszi arejtést.

Jani70 2010.03.28 13:30 - Megtaláltam
Az előző láda rejtésében részt vettem ezért nem tartottam etikusnak azt beloggolni. Most ismét meglátogattam barátaimat régi lakhelyemen és végigjártam a pontokat.

urbanj 2010.03.27 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 3.66
Napsütéses időben lesétáltuk.

Eagle 2010.03.20 13:00 - Megtaláltam
Megvan!
Eagle + Jocity

VIZSOTOTE 2010.03.20 00:00 - Megtaláltam
Izgalmas séta!
Találtunk egy remek fagyizót, a kirakatban mozgó babákkal, a kiszolgálás rémes, de a fagyi meg a kávé mindenért kárpótol.
Gyönyörű hely, a helyiek vigyáznak is rá!
Köszönjük a rejtést!

Ottocar 2010.03.18 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.41
Nagyon tetszett, teljesen másra számítottam.

halaszkiraly 2010.03.11 13:20 - Megtaláltam
Tavaszi hóesésben.

csg69 2010.02.21 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.74
Megvan :)

evivagyok 2010.02.21 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.56
Közös találat kedvesemmel csg69-el :)

Stupe 2010.01.16 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 2.70
Könnyen meglettek a pontok.
Köszi

cav004 2010.01.10 17:44 - Megtaláltamkörnyezet: 2.5 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.00 súly: 2.48
ok

boribon524 2010.01.09 15:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.00
Kellemetes kis keresgélés volt! Köszi!

guppik 2010.01.09 15:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.75
Nem ismertük Ercsit, gps nem volt nálunk, de csak a Mohácsi csata emlékmű fogott ki rajtunk (sajnos, a helyiek sem tudták, merre kell keresni, pedig sokat kérdezősködtünk). Kellemes volt, köszönjük!

Buc 2010.01.04 15:15 - Megtaláltam
:) Megvan! Bővebben később...

Attibati 2009.12.22 14:25 - Megtaláltam
Hirelen felindulásból elkövetett ládázás. Ezt a multit mindig kihagytam , mikor a környéken bringáztam, mivel a települést csak a 6-os úton lehet megközelíteni, ott meg nem szívesen kerékpározok. Így hirtelen ötlettel ma vágtam neki.
Ahogy fodrászom mondta régebben: hozott anyagból ezt lehetett kihozni. Túl sok látnivaló nincs a városban de legalább megismertem a műúttól távol eső területeket is. A Duna-parton meg lehetett volna próbálni elrejteni egy ládát, de nekem nem hiányzott.

veszd 2009.12.06 00:00 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

halmicsibe 2009.11.29 15:00 - Megtaláltam
Könnyen gyorsan megvoltak a pontok, Ercsiben amennyi emlékművet láttunk lehetne akár 8 pontos multi is, de ez is bőven elég volt, köszi a rejtést

mjdgm 2009.11.25 11:12 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.04
A közeli Pusztaszabolcson volt egy kis elintéznivalónk, így azt megelőzően jártuk végig a multi pontjait. Mivel Ercsi kiesik a fő közlekedési útvonalunkból, így nagy érdeklődés előzte meg a kisvárosi látogatásunkat.
A pontjok érdekes helyeket mutatnak meg, külön öröm, hogy a Duna partra is le vezettek minket.
Javasolni tudom csak mindenkinek, hogy olvassa el a rejtő precíz leírását, ellenkező esetben ők is meszámolják -hozzánk hasonlóan- az összes Andrást, Endrét és Endrénét! :-)
Tetszett, köszönjük a rejtést, és a "Dr"-ek számát is! :-)

Toti 2009.10.31 19:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.81
Éjszaka érkeztünk. Fejlámpás támogatással jártuk végig a multi pontjait és a kiegészítő pontokat. Így tán mág érdekesebb is volt, mint nappal. A negyedik pontnál beleszámoltuk az Andrások és Endrék "dr"-jeit is, de akkor két számjegy jött volna ki, tehát azok felejtősek.

Lencsi 2009.10.29 07:17 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.76
Kellemes séta az ébredező kisvárosban, igazi láda azért hiányzott.

sosi 2009.10.24 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.45
a helyi (időközben már megszüntetett) laktanyában töltöttem 1 évet: pontonhidat építettünk a Dunán
a révnél megszűnt a halászcsárda?

Attilacska 2009.09.27 13:15 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést!

 
szelt 2009.09.22 11:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.82
ok

Piroskaa1 2009.09.13 15:38 - Megtaláltam
Kerékpáros találat Dr.Ladával. Szép Ercsinek ez a része, kár, hogy fáradt voltam, ezért főképpen a padon ültem és nem néztem körül a parkban valamint a Dunaparton. Na majd egyszer visszatérek ide, és több időt szentelek a környékre.

Dr.Lada 2009.09.13 15:38 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.52
Kerékpáros találat Piroskaa1 barátnőmmel.

Istyu 2009.08.14 17:52 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.83
Megtaláltam [wapon beküldött szöveg]

Felejthető élményt adott ez a multi. Sajnos az igazán említésre méltó látnivalók nem szerepelnek a pontok között, ettől persze nyugodtan megkereshetők. Azért talán mégis érdemes lenne átgondolni a pontokat. A jelszó egy kis bizonytalanság után végül elsőre sikerült, de lehet, hogy csak szerencsém volt.

Köszönet a rejtésért!

 
Marakess 2009.08.09 17:15 - Megtaláltam
Végigjártuk, együtt ketten a párommal, de úgy látszik, a szép időben sokkal jobban figyeltük a várost, a sok látnivalót, hogy aztán itthon derült ki: nem sikerült úgy összeszámolnunk a feladott matekrejtvényt, ahogy azt kellett volna. Kérem a rejtőt, hogy a képek alapján fogadja el a megtalálást, mert innen Szentendréről nem tudunk egyhamar visszamenni, hogy újrajárjuk a pontokat...:)

[Jóváhagyta: Dzsozy és családja, 2009.08.09 23:03]

 
nagyfliszi 2009.07.24 17:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.10
Nekünk legjobban a tűztorony tetszett.
Köszönjük.

duranyikd 2009.07.19 17:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.32
Köszönjük a segítséget (a 4. pontnál akadtunk el)!
Kellemes séta volt. A Duna parton van egy új játszótér, gyerekkel érdemes beugrani. :)

Gabeszosz 2009.06.26 13:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.68
Megtaláltam!

Szabó Család 2009.06.25 16:00 - Nem találtam meg
Sajnos valamit elrontottunk, mert nem fogadja el a jelszót. Pedig mindenre odafigyeltünk. Ercsi tettszett. Kérjük a jelszó nélküli elfogadást.

[Elutasította: Dzsozy és családja, 2009.07.01 21:47]

tótheszter 2009.06.13 10:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.44
Kellemes szombat délelőtti séta. Legjobban a gőzős és a tűztorony tetszett, na meg a templom.

Fil 2009.06.07 13:27 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.38
leFILelve. [wapon beküldött szöveg]
Köszönjük a rejtést, szomorúan vettük tudomásul, hogy nincs ládikó, pedig... szerintünk sok helyen lenne lehetőség a rejtésre.
Előző kessertársainkhoz képest mi gond nélkül vettünk minden számolós akadályt, és felkerestük a javasolt látnivalókat is, hát őszintén? Kár hogy nem a multi pontjai. A helyi italbolt előtti kerékpártároló vitte a pálmát. Névtáblákkal azonosított, fenntartott "parkoló" a bringával érkező törzsvendégeknek. :):)
Kipróbáltuk a kikötőben levő éttermet is, jó áron finom ételt kaptunk.
Összességében jó kis séta volt, helyenként szakadó esőben.

videotip 2009.06.07 13:09 - Megtaláltam
TFTC [wapon beküldött szöveg]

mcfreeze 2009.06.01 09:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.62
Hát igencsak kifogott rajtunk a számolgatósdi! Mint utólag kiderült nem is a "dr"-okkal volt a baj, hanem a Petőfi szobor melletti arcok számával... Utólag is köszönet a rejtőnek a segítségért!

diego 2009.06.01 09:45 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 1.5 web: 4 átlag: 2.83 súly: 3.27
CC= Car Caching 14/1. Az a fránya "dr" csak sokszoros rejtői segítség után lett meg.

 
lasipeti 2009.06.01 09:45 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 3.06
Végig sétáltunk, de vétettünk egy kis hibát, ezért a rejtőhöz kellett fordulnunk. Köszönjük a segítséget.

 
peterpan 2009.05.23 14:32 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.94
Egy áruház előtt áltam meg mérsékelten szabálytalanul, épp ott volt árnyékos hely. Még járt a motor, amikor egyiptomi ősökkel bíró helybéli kellemes ünnepeket kívánt. Megkérdeztem ugyan most épp melyikre gondol, de ez nem derült ki, mivel ez a standard pénzkunyeráló dumája. Mivel most sem volt teljesen szomjas, ezért a társalgás ezzel be is fejeződött.
Erős hendikeppel indulok minden számolós városi multinál, mivel terepen nem tudok számolni. Csak tátom a számat, nézem a néznivalót, de számolni azt nem tudok. Történetesen a doktorbácsikat jól számoltam meg, nekem a hengerpalást domborműfejek nem akartak összeállni. Szerencsére épp akkor hívott az előző megtalálók egyike, aki precíz nyilvántartásának köszönhetően hamar kisegített.
Ercsi térfigyelőkameráinak gyenge pontja az általános iskola tetején lévő vezeték nélküli átjátszó.
Egy picike kis ajándékdoboz azért tényleg járna ám a kessereknek! Az emlékművek feliratait lefotóztam otthoni olvasáshoz. Más rosszat nem is tudok mondani. Köszi Dzsozy!

Talpra Magyar!
Engem is kapni! 
nogacsalad 2009.05.17 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.93
Ma ide sajnos egyedül érkeztem ládikát kutakodni.
A picike családom otthon maradt tanulni, tanév zárás lévén okosodni :o)
Nekem meg jól esett, és kellett is már egy kis agyszellőztető séta....
Erre a csészére már régen fentem a kolbászcsimbókokkal teli, odvas fogamat :o)
Az 1. pontnál tettem le a szekeret, innen gyalog szaladtam le.
Kiböktem a gőzmozdonyon egy saját áramforrást! (turbó generátort, lásd fotók között) Ez mint műszaki csoda, igen lenyűgözött...
Tetszett a templomban látható felirat (fotók közt találod)
A dunaparti doktorok sem fogtak ki rajtam. Biztos azért, mert nem hiszek nekik, ezért hát megyek a saját fejem után, és utánaszámolok mindennek :o)
A Dunán éppen egy "apró csónak" haladt felfelé. Nem kerülhetett 200MF-nál többe. Nem vagyok irigy típus, de elgondolkodtam rajta, hány évet dolgozhatott érte a gazdája? (elég öreg lehet már a sváb muki...)
Elsőre sikerült logolni.
Kár, hogy nincs valódi ládikája a rejtésnek, de nekem ennek ellenére tetszett.
Köszi a kalandot Dzsozy és családja !

Vonat
Rivelino 2009.05.01 20:00 - Egyéb
Családi ládikázás utolsó állomása lett volna, de időben nagyon elcsúsztunk (már a nap nyugovóra tért), ezért csak átsöpörtünk Ercsi szélén...

Hz 2009.04.22 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.17 súly: 4.01
Szár-Ercsi-Budapest, avagy portyázás és potyázás 2 keréken, 3 találattal 76,5 km-en.

 
csemege 2009.04.16 15:02 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.42
Tököl, Százhalombatta, Ercsi útvonalon kerékpárral.

feri60 2009.04.16 10:21 - Megtaláltam
Egy hét elteltével sikerült logolni - a véleményem nem változott :(

feri60 2009.04.16 10:20 - Egyéb
Érdekes volt végigjárni a saját egykori ládám újragondolt pontjait.

Az úgy kezdődött, hogy Jani70 barátom vagy 10 évig Ercsiben szolgált, és emlékezett az Eötvös kápolnára, mint Ercsi nagyjából egyetlen érdekes helyére. Kitaláltuk, hogy ide bizony láda kell. Akkor még én is úgy gondoltam, hogy legyen multi, amely a városka egyéb érdekességeit is bemutatja. Ma már másképp fognék hozzá, és biztosan nem csinálnék ilyen "városi pontok + külső helyen láda" multit, de ugye fejlődik a kesser ;)

Kimentünk a kápolnához, szörnyülködtünk az állapotán, de azért csak találtunk egy helyet a láda számára. Ezután összekapartunk néhány városi pontot, majd megkezdte hányatott életét a multi. A logok alapján a megtalálóknak általában bejött a kápolna, és többségükből az elvárt reakciókat váltotta ki: dicső múlt, szörnyű jelen állapot, bizonytalan jövő.

A ládát több alkalommal érték kisebb-nagyobb atrocitások - felgyújtották, kifosztották, ellopták -, de kalmi1 segítségével sikerült tartani benne az életet. Mígnem azt a hírt kaptam, hogy a kápolna helyi sötét erők gyülekezésének kedvelt célpontja. Ekkor úgy döntöttem, hogy a kessertársak biztonsága érdekében, fájó szívvel Game Over karjaiba taszítom harmadszülött rejtésemet :(

Egy év elmúltával Dzsozy kimentette szegényt GO halálos öleléséből. Azóta kíváncsi voltam, mit sikerült alkotnia. Tegnap végre útba ejtettük pepével. Sajnálattal kell megállapítanom, hogy jobb lett volna, ha Ercsi ládája végleg a feledés homályába merül. Dzsozynak sajnos nem sikerült az én téves multi-elképzelésemhez semmi értelmes dolgot hozzá tenni, viszont sokat rontott az eredetileg is elhibázott pontokon.
Sikerült a várost meghatározó Eötvös-hagyományt nyomtalanul kigyomlálni Ercsi GC megjelenéséből.
Sikerült feleslegesen "trükkös" jelszórészletet kreálni a "dr" keresgéléssel, amit ráadásul jó páran félre értenek. (Én is, ezért csak egy hét múlva fogok "megtaláltam"-ot logolni.)
Sikerült egy jelentős történelmi eseményt fa, egy másikat pedig arckép számlálássá silányítani.
És sikerült a ládaoldalt nem aktualizálni, amikor a mikronak véglegesen nyoma veszett.

Azt nem mondom, mert túl személyes, hogy talán illett volna valahol megemlékezni az eredeti oldalról, de a cachikett szellemében talán elférhetett volna a sok szép lila és zöld idézet között. ;)

Töltöttem fel pár képet a kápolnáról és Eötvös Józsefről, a hálás utókor nevében.

Továbbra is köszönöm kami1 kitartó segítségét!

Pusztul :(
Pepe 2009.04.16 10:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 3.50 súly: 3.75
Nekem is gondot jelentettek a "dr"-ek, de a rejtő gyorsan és készségesen segített. A jelszóképzés nem nyerte el a tetszésemet, az ezzel kapcsolatos jobbító szándékú javaslataimat e-mailben megírtam.

Zergi 2009.04.05 12:10 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.00 súly: 4.00
Fogtam!
Diósdról jöttünk a Belioannisz felé tartottunk. Még megvan a kanyar, ahol annak idején sóderfelhordás miatt zúgtam egyet motorral. Budafokról Ráckevére, telekre járva itt kompoltam. Örültem a rendbetett dolgoknak!

 
Luki 2009.03.31 10:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.81
+one
A dr.-nál kellett kis segítség. Köszönöm és a rejtést is.

PEx2 2009.03.29 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.67
Helyes kis település Ercsi, jó volt a multi, köszönjük!.

szirteyzsu 2009.03.28 19:15 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

bferi 2009.03.28 19:15 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

DonRazzino 2009.03.15 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.53
Kellemes multi volt, köszönjük!

GeoRoni 2009.03.14 12:27 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.50
Ládavadászat 10/3
Mai második multink ami megint csak elnyerte a tetszésünket. Érdekesek voltak a pontok és szép képet festettek a városról.
A 4. ponton szaboist kollégával és családjával váltottuk egymást a doktor számolósdiban.
Köszönjük a rejtést

szaboist 2009.03.14 12:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.62
Kellemes séta, kellemes időben. Békés, hétvégi/ünnep előtti/hangulat.
A dunai ponton georoniékkel is sikerült megismerkedni.

levender 2009.03.08 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.50 súly: 3.04
Megtaláltam!

SirLes 2009.02.01 10:10 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.92
Megtaláltam.

Galambok 2009.01.22 14:55 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.89
Kis segítséggel, amit utólag köszönünk:) a Duna part itt is tetszett

woncsi és medve 2009.01.22 14:55 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.32
Köszönet Dzsozynak a kis telefonos segítségért.
Remek volt, jó kis séta főleg az utolsó szakasza.
A Dunáról nézve egész más.

szollosi73 2009.01.10 13:33 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.81
Megtaláltuk!
Köszönjük a rejtő segítségét!!
Sajnos csak itthon derült ki, hogy nem igazán sikerült rendesen megszámolni a táblán található "dr"-okat! Tényleg oda kell figyelni!!!
A multi nagyon jó volt, főleg a Duna part tetszett!!
Köszönjük a rejtést és a segítséget is!!!!
Szilvi+János

sanca 2008.12.26 17:52 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.85
Újabb esti gc.

Köszi az érdekes helyekért!

@Dlac 2008.12.15 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.46
Megtaláltam

landy 2008.12.14 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.15
megvan

@david 2008.12.02 18:00 - Megtaláltam
.

[Jóváhagyta: Dzsozy és családja, 2008.12.04 18:58]

iloilo 2008.11.28 18:00 - Megtaláltam
Megvan. Jól megfagytam.

Seres Péter 2008.11.22 12:32 - Megtaláltam
604. ládám [wapon beküldött szöveg]

ErzsiDuna
rejtek
templomkereszt
Noncsi98 2008.11.01 12:15 - Megtaláltam
Itt jártunk, sajnos a mikróládát nem találtuk.
Kérjük a Rejtőt, hogy a fél jelszó alapján fogadja el a megtalálást! Köszönöm! Noémi

[Jóváhagyta: Dzsozy és családja, 2008.11.01 23:00]

Borsos család 2008.11.01 12:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.89
Itt jártunk, sajnos a mikroládát nem találtuk.
Kérjük a Rejtőt, hogy a fél jelszó alapján fogadja el a megtalálásunkat! Köszönjük! Albert Ildi Noémi

[Jóváhagyta: Dzsozy és családja, 2008.11.01 23:00]

Kokó 2008.11.01 10:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.87
Remek multi. Gondolom mindent megmutat amit érdemes megnézni, bár szívemhez legközelebb a mozdony állt.
Számomra a legfőbb tanulság: a lelkész is ember.
Információink szerint hamarosan kamerák segítik majd őrizni az elveszett mikró környezetét.

Kofola BT 2008.11.01 10:45 - Megtaláltam
Duna-menti menet 2.

Mathau 2008.11.01 10:45 - Megtaláltam
Sajnos a mikroláda tényleg nincs a helyén. A lelkész megkérdezte mijáratban vagyunk, hát elmeséltük neki.

macikupac 2008.11.01 10:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.02
Mindenszenteki ládázás a Duna jobb partján 2.

A multi pontjait sorrendben kerestük fel. Így elsőként Petőfi szobránál és a vértanúk oszlopánál jártunk. Már messziről mondtam az itteni részletet... Innen átsétáltunk a Városházához, ahol a legtöbb időt az egykori vasút emlékeinek fotózásával töltöttük el. Nem tudom, hogy a terepen mennyi látható még az egykori nyomvonalból. A közelben álló Tűztorony nekem az egyik helyi kedvencem lett. A színe nem jön be, de maga az építmény csodás. Nagyon fájlalom, hogy nem mászhattam fel a haranghoz. Viszont az út másik oldalán álló Milleniumi emlékműbe bekukkantottam és körbe is jártam a szobrot. Ez sem egy hétköznapi alkotás. A II. Lajos-emlékmű ikertestvérével Érd-Ófaluban már találkoztam. Nem túl sokat haladt egy sereg egy nap alatt 500 évvel ezelőtt. A szovjet hősök temetőjében is tettünk egy látogatást. A Duna-parton lévő emlékműnél épp egy házaspár szorgoskodott: virágokat hoztak, mécseseket gyújtottak. A park állapota lehetne jobb is, de a vízparti miliő nem rossz. A végére maradt a Nagyboldogasszony-templom és a mikroláda. Kerestük, de nem jártunk szerencsével. Csak a kupakját találtuk meg. Az utolsó logok szerint eltűnt a láda, s ezt megerősíthetjük. Ezt telefonon meg is beszéltük a rejtővel, aki kisegített minket az utolsó részlettel. Köszönjük Neki! Miközben matattunk a dobozka után, odajött hozzánk a helyi egyházi illetékes és eleinte számonkérő stílusban kérdőre vont, hogy mit csinálunk itt, majd később megenyhült amikor elmondtuk neki. A kiválasztott pontok többsége jó, ami kimaradt az útba esik, bár nem mindenki áll meg, hogy megnézze őket. Dudu volt velem.

Nagytemplom 
Mr Bean 2008.10.24 12:06 - Megtaláltam
A láda sajna szökésben! [wapon beküldött szöveg]

sania 2008.09.28 12:42 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.06
[wapon beküldött szöveg]

Bütyök+Zulu 2008.09.26 18:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.84
Eddig mindig csak keresztül mentünk a hatos úton, a ládának hála végre megismerkedtünk jobban a településsel. Köszönjük, jó kis multi.

 
SylverRat + Bogee 2008.09.26 18:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.84
Hortobágyi versennyel egybekötött Debrecen körüli ládázás 5/61.
A pontok nagyrészét autóval is meg lehetne közelíteni, de egy jó séta sem tett rosszat. :-)
A ládában nem találtunk logbook-ot, így a kötelező leírás hátulján logoltunk.

Besüboboja 2008.08.30 20:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.60
Köszönjük a segítséget!
Még éjszaka is kedves volt!!
A tűzoltó torony is nagyon látványos!

geke 2008.08.30 12:18 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.26
Kellemes kis séta volt kellemes helyen. Az "arcok" megvicceltek, sikerült kétszer rosszul megszámolnom, aztán névsorellenőrzés stimmelt, tehát újraszámolás, és sikerült.
A Dunapartján nagyon sokan festegettek tájképet.
Valamikor sok éve (6-8) itt kötöttünk ki kenuval (Csepel sziget kerülő vízitúra) élelem beszerzés céljából, úgy tűnik, sokat szépült azóta.
Ha tudom, hogy ekkora a doboz, viszek valami apróságot, hisz kinder mütyürkék elférnének benne páran!
Kösz a rejtést: Zsófi, Máté, Zsú, Gergőke

ekkora a doboz
zoli 2008.08.17 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.64
A rejtőknek köszönhetően ismét eljutottunk egy olyan helyre, ahol eddig még nem jártunk. Szépen kivitelezett multi, a pontok végigvezetnek a község nevezetességein.
Épp búcsút tartottak a Duna-part közelében, így egy-két vásárfiával is sikerült gazdagodnunk. :)
Jól éreztük magunkat, köszönjük!

Linda és Zoli

Nagytemplom
Mozdony
A Duna-partonKorona
Halász család 2008.08.02 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.34
Magtaláltuk

Ruttkay 2008.07.31 14:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.44
Sajnos matekból ezúttal megbuktam, a jelszót sehogy se tudtam összehozni.
Kérem a rejtőt fogadja el a megtalálást. Köszönöm!

[Jóváhagyta: Dzsozy, 2008.08.01 10:47]

Mikro makroErcsi ferde torony
SuperGeo 2008.07.26 13:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 3.38
Köszönjük hogy bemutattad a várost!

Nebel 2008.07.22 14:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.57
Kedvelem az ilyen városi multikat!
Ezzel sem lett volna semmi baj, minden pontján szépen végighaladtam, majd a záró ládánál jött a szivola...
:)

Kb. 15-20 percig kerestem, minden lyukban a koordináta körül - szinte biztos, hogy mégis én szúrtam el - egészen addig amíg a szemben lévő ház lakójának mindenáron kertészkedhetnékje támadt, amit persze jobbára a kiváncsiság hajtott. Ezután már nem kockáztattam, hogy lebuktatom a rejteket ha rátalálok, inkább továbbálltam...

Összességében jól válogatott pontokon, szinte mindent megmutat Ercsiből, jó volt a Dunaparton is megállni egy kicsit!
Köszönet a rejtésért és kérném a megtalálás elfogadását a képek alapján.

[Jóváhagyta: Dzsozy, 2008.07.22 16:26]

Köszönöm szépen! :)

zöldfülű 2008.07.13 16:47 - Megtaláltam
lefülelve. :) [wapon beküldött szöveg]
Kis nyári tovagolás kedves kis kessertársulat előadásában
Zárójelenet: nagy szerencse, hogy nem az ajánlott sorrendett követtük, így a Duna-parti fagyizás lehetett a hab a tortán :))
Köszönöm a rejtést
Ui.: azért ez a Petőfi szobor kicsit fura: mintha megpróbáltak volna lefaragni költői nagyságából...

Csigabiga 2008.07.13 16:44 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.88
Levadászva! :o) [wapon beküldött szöveg]

Belga, zöldfülű és issey társaságában, a Velencei-tó környékére jöttünk ma ládázgatni.
Ez lett az utolsó találatunk, mert a nagy meleg kimerített minket.
Szépen, sorban felkerestük a pontokat, de a doktorok számolgatását elszúrtuk! Végül Dzsozy segített ki a helyes megoldással, köszönjük! :o)
Az volt a baj, hogy négyen számolgattunk különböző irányokból körbejárva a táblákat és a végén összeadva az eredményt - de az egyik oldalt kihagytuk, mert Mindenki azt hitte, hogy a Másik már beleszámolta.
Találat után a közeli presszóban ettünk egy fagyit, lesétáltunk a partra nézelődni, majd hazaindulás előtt ettünk még egy fagyit! :o)

Ezúton is köszönöm szépen Belgának az egész napos utat, zöldfülűnek és isseynek pedig a társaságot! :o)

Belga 2008.07.13 16:44 - Megtaláltam
Ok [wapon beküldött szöveg]
Mivel UV-B riadót rendeltek el úgy döntöttünk, hogy ezt a napot is szabadban töltjük. Tehát Zöldfülűvel, Isseyvel és Csigabigával nekivágtunk a mai napnak. Engem csúnyán átvertek mert úgy volt nem kell vezetnem, nos mégis. Na mindegy. A "dr" számolással óvatosan és ügyesen, én majdnem letiltottam magam, sikerült ötödikre loggolnom. :)

BiBoLi 2008.07.13 16:43 - Megtaláltam
ok [wapon beküldött szöveg]

ÁZSI 2008.07.11 14:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.70
Szép kis város, köszönjük

Zsolesz 69 2008.07.11 14:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.69
Megtaláltuk

Famágus 2008.07.02 18:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.96
Véletlen szerencsés találkozásban volt részünk, a tetthelyen, összefutottunk a ládika karbantartójával, Kamival :-) a kütyünk egész máshová mutatott, tévesen, de kis segítséggel megleltük a dobozt.. a többi jelszórészlet, meg értelemszerűen adta magát..
Mindent megnéztünk amit lehetett a tűzoltótornyot, meg a mozdonyt is..
sosem jártunk erre, pedig személyes gyökereim fűződnek a helyhez.. anno az első nagy háború előtt, itt volt dédapámnak és nagyapámnak kádárműhelye.. apám itt gyerekeskedett.. dédapám még nem tudott magyarul.. idetelepült svábok lehettek.. / Heim a nevünk/ múlik az idő..
A séta szép volt, köszönjük..

Hadralka 2008.07.02 18:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.89
ercsi szép hely érdemes volt ott járni köszi a rejtést

oldfox 2008.07.02 18:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.96
.... kis segítséggel megtaláltuk. Leírást majd Famágustól.

Macok 2008.06.22 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.42
Átlagos ismerd meg a várost fajta láda, egy két pont egész érdekes és szép! Eddig még nem jártam itt, de most megismertem Ercsit. Kár hogy a vége nem kint van a kápolnánál, így gyakorlatilag autóval körbejárható.

cachekereso 2008.06.07 18:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.40
Esküvő után hazafelé; könnyű találat a szemerkélő esőben, miközben a templomból áradt kifelé a mise hangzata.

Baggio 67 2008.06.01 10:39 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.11
Köszönöm! Igy legalább megismertem Ercsit.

sirgalahad 2008.05.27 11:30 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.80
Tercsi, Fercsi, Kata, Klára
Valahány név a naptárba
Ercsi "rejcsi" vala mára
Akad pár méh a kaptárba
(ennek aztán
Nincs értelme, nincsen címe
Érdeme talán a ríme?)
+ azoknak, akik ismerik:
Évi, Dzsoki, Nóra, Niki
Éljen soká Móka Miki

bgecco 2008.05.22 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.43
(275) ok.

Csaba & családja 2008.05.21 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.89
A mikroláda a sok ember miatt megközelíthetetlen volt, ezért kellett egy kis segítség.

kami1 2008.05.07 10:30 - Egyéb
A mikroláda itt található: N 47' 14,8680 E 18' 54,369 123 m.

Sajnos az eredeti helyet kirabolták.

cachekereso 2008.04.29 08:15 - Egyéb
Amennyiben az 5. pontnál elhelyezett mikroláda egy fehér diafilmes-doboz, akkor azt darabjaira szedve találtam a rejtek előtt a földön.

3D 2008.04.19 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.47
Kellemes városi séta. Ercsiről átutazóban teljesen más kép alakul ki, most ez megváltozott, hangulatos dunai település.

kertiati 2008.04.12 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 3 átlag: 4.33 súly: 2.15
Eső előtt megtaláltam. A negyedik kérdés kicsit megtévesztő mert ugye a vörös márványtáblák inkább feketék és az a kő lehet a vörösmárvány ami tartja a táblákat. Bár ezt előttem is már észrevették, és a fényképen is látszódik így elvéteni sem lehet. A második pont leírása is kicsit furcsán önmagába harap. A lényeg: A művelődési házzal átellenben van egy szobor és a szoborral szemben viszont van egy épület.

zsakar 2008.04.12 13:07 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

benist 2008.04.06 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.60
Kellemes városi séta szép időben, mikroládát útközben megtaláltam. A folyópart mindig hangulatos. Megjegyzem a 4. pont II. Világháborús emlékműve ugyan vörös kőből készült, de a táblák színe leginkább fekete.

Evab 2008.04.04 16:00 - Megtaláltam
.

magyarday 2008.03.29 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.09
Szombat délutáni családi szellőzésnek kitűnő volt

Marvin 2008.03.29 12:02 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.53
Megleltem. Útközben valószínűleg a láda tulajdonosával vagy őrangyalával találkoztunk, aki a közelben motorozgatott és a mikroládától nem messze mosolyogva csak annyit kérdezett tőlünk: Meglett? Mindenesetre kösz a szép kirándulást!

bbea 2008.03.23 16:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.95
Mondhatni a fél gyerekkoromat Ercsiben töltöttem, mégse jártam be így a falut... bocsánat várost. Tetszett.

Benics 2008.03.21 14:58 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.28
Kellemes kirándulás, könnyű megfejtés. Köszönjük!

Kerticsorbi 2008.03.20 16:16 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.81
Gyors találat.

Pepe Zizi Zozó 2008.03.19 20:28 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.89
Kösz a gyors orvosi segítséget. Nem sikerül így sem. Fogadd el légy szíves! [wapon beküldött szöveg]

[Jóváhagyta: Dzsozy, 2008.03.19 20:43]

Ercsin ezerszer áthajtottam (még az autópálya előtti időkben). Csak a 6-os út forgalmát megakasztó lámpára emlékeztem. Ehhez képest a macskaköves főutca, és főleg a kivilágított Tűztorony meglepetés volt.

A jelszóval viszont elakadtam. Dzsozy rejtői segítsége után sem tudtam wapon logolni a találatot. Pedig minden pont megvolt, és a jelszórészletek is stimmeltek. Eluntam a próbálkozást, hazaindultam. Még csak Battánál jártam, amikor már meg is volt a jóváhagyás. Köszönet érte.

 
redfish 2008.03.19 14:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.91
bár virtuális, de itt találtuk a legértékesebb ajándékot eddig, a 4. pontnál a parton egy tizezrest!!
keresgéltük hogy ki hagyhatta el, de sehol senki. egyszer csak jött egy kocsi, benne egy bácsi aki lesétált, na mondom megvan hogy ki hagyta el, de csak a vizállást jött felírni.

bandival. tetszett, köszi

Varga Gábor 2008.03.16 07:05 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.79
Ok! Log később.

napvirág 2008.03.15 14:31 - Megtaláltam
Nyugodt, Fejér megyei kis település. Nekem a látnivalók közül a Tűztorony tetszett a legjobban.

Köszönöm a lehetőséget és az új ismereteket.

Hogyishivják kuzin 2008.03.15 14:29 - Megtaláltam
!

dkg11hu 2008.03.15 12:05 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Enef 2008.02.10 14:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.42
[wapon beküldött szöveg]Nagyszerű kirándulás volt Ercsiben. A doktorokkal kicsit elbénáztam, de a rejtő gyorsan segített. Ezúton is köszönet. A kis miroláda rejtése remek.

fkmaster 2008.02.09 10:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.82
Kicsit ügyetlenkedtem a rejtekhelyet illetően, hívtam is a rejtőt, csak nem ért rá és később hívott vissza - addigra már rég megvolt szerencsére.

Soha nem jártam még Ercsiben, tetszettek a bemutatott helyszínek, tényleg érdemes volt "feltámasztani" a ládát.

Puszkany 2008.02.08 14:51 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.92
Amit Ercsiből ki lehet hozni, az ezzel a multival megtörtént. Megfelelően rövid, egyértelmű utalásokkal, amit kell azt bemutatja, semmi cifrázás. A templomkert veszélyes az ebédidőben, van forgalom rendesen. Köszi a rejtést!

 
Ata72 2008.02.08 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.57
Délelőtti bringa kesing a kisfiammal.
Az "eredeti" rejtésről annak idején lemaradtam. Mire eljutottam volna ide, megszűnt. Most a Dzsozy féle feltámasztásban az elsők voltunk.
Két órát töltöttünk itt. A delet ütötte az ötödik pontnál lévő harang a visszarejtés alatt.
A kisfiam biciklivel kereste fel az első két pontot, majd autóval tovább. Szépen ráérősen, útközben az érdi illetőségű Soós pékségben tízóraiztunk. Gyönyörű idő fogadott. Volt közben hajó, komp, éhes szőrpamacs akit megetettünk. :-)
A Dunánál ismerős hely fogadott, nyáron ide rejtettük a Fekete-erdei mozgót.
Összeségében szép multi volt. A 6-os útról semmi nem látszik Ercsiből. Kell ide ez a láda, ennélkül soha nem jöttem volna be a "city"-be! :-)))
Érdemes volt megmenteni, köszi!

bringa kes
Fil 2008.02.08 00:05 - Egyéb
Gratulálok! Igazán klasz lett!

Dzsozy 2008.02.07 16:48 - Egyéb
A mai nappal kezünkbe vettük a ládát. Ez előtti logokat, és értékeléseket, nem veszem figyelembe. Sok sikert mindenkinek, jó keresgélést, sétálgatást.

Kincs&kincs 2007.02.25 16:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.14
GPS nélkül :-)
A megadott pontokat hamar megtaláltuk, viszont a 3. pontnál elakadtunk. :-( Már több,mint egy órát elidőztünk, és nem találtuk a két db sárga szegélyű táblát.
Végül úgy döntöttünk, nincs más hárta, mint felhívni a rejtőt. Közösen arra a megállapításra jutottunk, hogy jó helyen keresgélünk, csak a táblának hűlt helye. :-( Fényképeket készítettünk, amit elküldünk a rejtő részére. Sajnos e miatt, 3. pont jelszórészlete hiányzik. Ezért kérjük a rejtőt, hogy a fényképek alapján fogadja el, hogy megtaláltuk.
A kápolna is nagyon tetszett. Sajnáltuk,hogy ennyire lerobbant állapotban van. Ehhez hasonló érzés fogott el minket a Törley Mauzóleum láttán is.

[Jóváhagyta: feri60, 2007.02.26 10:22]

MikiCache 2007.02.18 19:20 - Megtaláltamkörnyezet: 1.5 rejtés: 1 web: 4 átlag: 2.17 súly: 3.85
Mire ideértünk, már egyáltalán nem volt természetes fény.
Hát... ezt is láttuk.
Anikó és Miki

Mozdony, mint szobor
bolyak 2007.01.08 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.28
A kápolnához most símán be tudtam menni kocsival, úgyhogy nem volt valami nagy erőfeszítés, de így sem érte meg. Az még érthető, hogy valami szép lassan tönkremegy mert nincs pénz a megóvására és az idő megeszi, de itt nem ez történik. Itt egyértelmű, hogy vandálok tettek tönkre mindent. A ládát is kifosztották és szétdobálták. A tetejét és magát a ládát külön külön találtam meg, a logbook-ot meg az ajándékokat elvitték. Telefonáltam a rejtőnek, azt mondta intézkedik és elárulta a jelszórészletet.
A városi pontok szokványosak. A szobor mögötti falat először nem értettem.

 
padler 2006.10.12 17:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.70
Először a városi pontokat jártuk végig, néhánynál kicsit figyelni kellett, de elsőre meglett a jelszó. Az Eötvös szobor környékén látható emlékek meglepőek voltak. A kápolna sajnos nagyon lepusztult.

A kápolna felé egy darabig autóval mentünk, aztán meguntam a gödrök kerülgetését. A körforgalom pont nekünk is kb. 100 méterrel máshova mutatott.

efemm + padler

bigmick 2006.10.07 13:54 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.05
Kellemes kirándulás volt egészen addig, míg az utolsó pontnál megpróbáltuk Wap-on lejelenteni a találatot, és nem sikerült. Egyesével mentünk visszafelé, ellenőrizi a jelszórészleteket. És a 2. pontnál tényleg hibáztunk, elsőre nem vettük észre azt a falat, amin a jelszórészletet őrző tábla van, és ehelyett másik táblát olvastunk el, ahol szintén volt évszám (szintén több is), csak az eredményül kapott számjegy nem stimmelt.
Na de sebaj, jó időben egy kis plusz ismétlés Ercsiből nem volt tragikus.
BigMick, Iza és Marci

Dunai forgalom 
marczeeee 2006.10.07 13:53 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.17 súly: 2.83
Meglelet BigMick-el.

ier 2006.10.01 13:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.24
A kápolnát felújítva és az odavezető utat kitakarítva nagyon kellemes kirándulóhely lehetne.

abacus 2006.09.24 19:02 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.33
Még éppen sötétedés előtt sikerült az első pontot felkeresnem, így a többi pontot sötétben is meg tudtam keresni. Az 5. pontnál - ami nekem a második volt - találkoztam egy nénivel, aki sokat mesélt Ercsiről, többek között az egyik ponton található mozdony történetéről is. Ő is úgy tudja, hogy a báró hamvait a szobor talapzatába helyezték át a kápolnából.

feri60 2006.09.18 17:13 - Egyéb

james logjához:

Ellenőriztem, nincs elírva!!
Az áltatad megadott .451 koo a Hadak útja mellé esik, az ajánlott "körforgalom" a Csokonai utca vége.


james 2006.09.17 18:10 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.44
Az első ponthoz vezető körforgalmi leágazás el van írva ".551" helyett ".451", legalábbis a mi méréseink szerint. Amúgy a földút személyautóval is járható, de csak az merészkedjen be, aki nem aggódik néhány karc miatt a fényezésen. (Cégautósok előnyben :) sajnos én nem tartozom ebbe a körbe :((((( ).
A kápolna olyan magyaros.

Judit és James

Ati 2006.09.10 11:24 - Megtaláltam
A 2. ponton problémám akadt a jelszóval, de Elek segített. Az 5. pont sem lett a kedvencem, a leírás azért sejtet valamit, de mivel lefényképeztem mindent, nem okozott - ez - problémát. A kápolna környéke NAGYON szemetes, ez nem a rejt%u0151 hibája, de ide tartozik. :-( Végülis nem volt rossz, kicsit több lett így Ercsi, mint eddig (néhány "sz%u0151lész" szokott "ercsi napfényt" adni a musthoz, ha a fokoló nem emelkedett ki eléggé a mérés során.) Lizarddal közös keresés. [wapon beküldött szöveg]

 
CharlieR 2006.09.07 10:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.56
A szobor mögötti fal azért szerintem más témához kapcsolódik...
Elsőre zavarba jöttem, mert nem értettem, miért oda vezet a gps.
A város szép, gondozott, mint a kisvárosok általában. A kápolna sajnos kivétel ez alól.

Zsiráf 2006.09.03 19:27 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.98
A pontok közül a 2. tetszett a legjobban... Odafelé láttam egy Szent Korona mintájú emlékművet, alatta Nagy Magyarország domborművel... A doboz helye kis csalódást okozott, de legalább gyorsan meglett...

Vandor 2006.09.02 17:03 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.35
Ez is megvolt, ezzel letudva egy régi elmaradás. Öcsikém (doGmAI) már régen megcsinálta ezt a nekünk történetileg itthoni ládát. Ma végre adva volt a kellemes nyárvége és a sétálhatnék, na meg a bejáráshoz szükséges szabadidő is, így a züllőkkel együtt belevágtunk.
A kápolna sajnos tényleg siralmas állapotban van és a növényzet az egykor Eötvöst megidéző kilátásból se sokat hagyott. Pedig a XX század második felében többször is helyre lett hozva a kápolna és környezete. Az egyik ilyen rendbetételkor kerültek be Eötvös József földi maradványai a második ponton található Eötvös szobor talapzatába (a szobor mögé). Sajnos egyik rendbehozás sem tartott sokáig, a legutóbbi csak 2 évet bírt ki és addigra már bátran letagadhatta renovált mivoltát. Pedig lehetne szép és rendezett a hely, méltó nemzetünk egyik nagyjához, aki ezt választotta nyughelyéül. Addig azonban nagyon sok lépés van előttünk a szellemi evolúció meredek lépcsőjén.
Kollégák (üdv!), köszönjük a rejtést és a megemlékezést Eötvösről! Azért én a helyőrségi múzeumot se hagytam volna ki, mert Ercsinek komoly katonai múltja is van (és nem csak a XX. századból!)

"Kit nem hevít korának érzeménye, szakítsa ketté lelke húrjait!" (Eötvös József)

Züllők társaságában:

Vándor S'asszem és Ficánka

Ede 2006.08.23 15:29 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.47
Csoda, de elsőre sikerült bevinnem a jelszót. A multi a láda kivételével nagyon tetszett. Sajnos a láda környéke nagyon lehangoló hely, csak fanatikusoknak javasolom. A többi pont egyértelmű volt, és mint a mellékelt ábra mutatja a jelszó is könnyen beazonosítható.

Sihu
Nem ez az
Lassu 2006.08.13 14:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.56
A kápolna és környéke elég vadregényes volt így augusztusban; egy-két filmben így néz ki amikor a dzsungelben megtalálnak valamilyen elhagyott templomot. A rejtek jó, nekem hajszálpontos volt, azt leszámítva, hogy a csipkebokrot elég benövik más futónövények.
A kilátás a Dunára szép, találtunk egy lejáratot is.
A faluban éppen búcsú volt, így a negyedik pontnál elég nagy nyüzsgés volt.
Sajnos a részletekből összeállított jelszót nem akarja elfogadni, valószínűleg a világháborús emlékműnél nem találtam meg minden számot.

[Jóváhagyta: feri60, 2006.08.13 19:56]

 
gabor.sved 2006.06.25 11:37 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.94
A kápolna nekünk nagyon tetszett, az állapota már kevésbé.

Ercsi megérdemel egy új polgármestert (nem tudom ki a mostani). Sajnálatos, hogy egy ilyen emlékművet így hagynak rohadni. Az elhanyagolás jeleit mutatja a hajókikötői park is, ahol a járóutakat is benőtte a gaz.

Jót tenne a községnek, ha ismét odaköltözne egy báró...

szipeti 2006.06.24 10:53 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.65
Szép pontokat mutat be a a multi virtuális pontjai. A ládához vezető útról a szemét nagy részét eltakarították. Sajnos a kápolna elég lepusztult állapotban van. A láda az új helyén is könnyen megtalálható.

 
on4avm 2006.06.01 16:07 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 3.02
Gyönyörü napsütésben sétáltuk végig a pontokat.
Marianne és Tamas

fekete arany ...
Öregcsabi 2006.05.30 15:31 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.72
Szemerkélő esőben egy laza kísérlet autóval a kápolna felé, tolatva vissza! Rossz ötlet, rossz kezdés, pedig a láb mindíg kéznél van! Lehangoló szeméthegyek között a lepusztult kápolnáig most már gyalog. A maradványiból következtetve igen szép lehetett a kápolna és a környezete is! A MOL és kapcsolt részei áldozhatnának az extra nyereségükből a kápolna és környéke felújításra!
A multi többi pontjait gyorsan megtaláltam. Este a fotók segítségével a jelszó ősszeállításával megdőltem, a fiam segítségével végül is sikerült.

A kegyhely..Az obeliszk.
A kegytemplom.
Csabataxi 2006.05.29 19:31 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.58
Megtaláltam!

pörsing 2006.05.27 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.65
Ez a kápolna nem Ercsi büszkesége. A 4. pontnál a kis szökökút az jó.

feri60 2006.04.22 15:40 - Egyéb
Köszönöm kami1 karbantartását!!

A láda a Duna visszahúzódása után ismét teljes egészében, napszaktól függetlenül kereshető. :)

kami1 2006.04.05 11:10 - Egyéb
A ládikát kicseréltem. Sajnos a rejtek teljesen kiégett, ezért 2-3 méterrel az eredeti rejtés mellé tettem. Ha kihajtanak a bokrok, lesz némi álca, visszaviszem az eredti helyére. Bőven GPS hibahatáron belül van. A tűzben szinte minden ládatartozék megsemmisült, kivéve a logbook. Ez volt alul, szerencséssen átvészelte a helyi fatolvajok gyújtotta tüzet.

A 4. ponton megindult a lassú apadás, a hatóság erre a területre még éppen beenged. Jelenleg egy félszigeten áll a jelszórészlet. Éjszaka ne keressétek amíg áradás van, mert a polgárőrség félreértheti az akciót.

 
akondor 2006.04.02 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.08
Tulajdonképp hátulról kezdtük, mivel elbénáztam. A Dunánál kezdtük, hááát it 2-3 nap mulva a 4. pontot nem lehet megközeliteni. Az Eötvös kápolnánál valakik "terep rendezést" végeztek ( bokor irtás, gaz és fű égetés ), melynek következtében a láda megsérült(!). A log sértetlen, szinte minden, de egy új csésze kell, mivel szegény megolvadt. A vadrózsa bokor is csak telefonos segítséggel lett meg.Úgy-ahogy betakargattam szegénykét. Egyébként mázli, kápolnáig autozható.

Csuhás 2006.03.18 15:59 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 4.00
Jó kis feladat volt. A nagy sár és a jégeső miatt csak én sétáltam el a kápolnáig, ami még igy lepusztulva is gyönyörű. Bekukkantottam a kriptába is, bár csak vakuval tudtam világítani. Itt is vandálkodások nyomai, és sok sok szemét fogadott. A multi pontjainál jó szokásunk szerint fotóztuk a jelszórészleteket. Sajna logolni csak a rejtő segítségével sikerült mert összekevertem Imcsi képeit. Nem zaklattam volna ha maradt volna a régi jelszó beirási rendszer. No nem baj a hőbörgés lecsendesedett marad ez a rendszer akkor is ha nem jó.. :-(

Maki, Imelda, Csuhás

Obeliszk
Kripta
Nem sok maradtSihuhu
Togo 2006.03.11 14:53 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.71
Délelőtt a napsütés felpiszkált és erős mehetnékem támadt. Egy kis autózás és már Ercsiben is voltam. Az ajánlott körforgalmat a helyiek elég érdekesen értelmezik. Mikor odaértem éppen egy Fiat tolatott benne, miután leparkoltam egy Honda ment egy fél kört szembe a forgalommal, mert ugy rövidebb.:) Ezután becéloztam a kápolnát. Heveny dagonya most az út, igy leginkább a szélén meg a hofoltokon mentem, de igy is disznó módon sáros lettem mire odaértem. Kár, hogy igy el van hanyagolva ez a kápolna. Kicsit lejebb a Duna felé egy hasonló állagu kegyhelyet is találtam. Miután sikerült visszacuppognom a kocsihoz elég gyorsan sikerült letudni a többi pontot is. A 3 pont kavart meg csak egy picit a sárga szegélyü táblával, de némi nézelődés után rájöttem, hogy miröl is van szó.

DagonyaKihalt a mamut.:)
Kegyhely
Apexsek 2006.02.25 16:19 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.25
Napi utolsó láda. Mivel én más irányból értem a városba, ezért nem tartottam be a sorrendet, és kápolnát hagytam utoljára.
Ráadásul, mikor beirtam a koo-kat, nem irtam át a kelet értékeit, igy rongyá áztam feleslegesen a bokorban, de legalább találtam a közepén egy háromszögelési-pontot!
Viszont a városban a tüztornyot belevettem volna a multiba, vagy a szemben levő koronát!
Üdv: APEXSEK

Ui: a parton az éttermet ne hagyjátok ki!

A Korona
Fűkocka 2006.02.10 13:51 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 4.00
mesterséges rejtek

dc3 2006.02.10 13:51 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.65
Becserkelve! Rejtőmanóval! [wapon beküldött szöveg]
Sokszor átutaztam már Ercsin, de a főút nem a legszebb oldalát mutatja meg a településnek. E multi viszont jól funkcionál. Ercsiről sokkal jobb mától a véleményem. A ládával kezdtük Fűkockával, egy kiadós sétával. Kár az épület állagáért. A hely igazán tetszett. A további pontokat leautóztuk, de a zord időjárásban ez volt a legjobb megoldás.
A rejtő igazi kápolna-specialista. Várom a további kápolnás ládákat.
A sok fotó az épületről Mikulás kedvéért készült, aki sötétben járt itt.

Kösz a rejtést.

dc3

Mr Zerge 2006.01.22 11:05 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.74
Egy kis kirándulás és séta, nem igazán ragadott meg.
Üdv Mr Zerge.

Erdélyi család 2006.01.21 15:25 - Megtaláltamkörnyezet: 1.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 3.33 súly: 3.66
A séta felforgató, most már állattetemek is tarkítják a trágyás szemetet. Aztán a Duna partján már tényleg kellemes a séta. Jó a rejtés is, azután a városi részeket sorban autóval begyűjtögettük, majd a templomnál elbúcsúztunk a mai Naptól, s vegyes érzelmekkel búcsúztunk Ercsitől.

befi 2006.01.15 11:30 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.52
A multi egész jól indult. Először a településben találhatóakat vadásztuk le. A Duna-part is szép lenne a kompnál, csak hát minden egy kissé elhanyagolt. Ez a község nagyot veszített a cukorgyár és a magyar laktanya bezárásával. Azóta szinte mindenkinek ingáznia kell a megélhetésért, a képzetlenek meg maradtak otthon, és élnek amiből tudnak.
A kápolnát a Csokonai utca felől közelítettük meg, nem akartunk a Duna mentén végigsétálni. A szemétre számítottunk a logok alapján, na de ennyire? De a legnagyobb meglepetés az első kanyar után ért minket - 30-40 cm magas hó. A kocsit félreállítva, gyalog tovább. Aztán az erdősávot elérve újból megszűnt a hó és nem is volt a célig. Úgy látszik itt a magasparton nagyon összefújta a szél a szilveszteri havat. A kápolna több, mint lehangoló. (Vajon mi okból temetkeztek ilyen messze a településtől?)
Mivel ezt a játékot eredetileg nem ilyen gps nélkülieknek találták ki, némely virtuális pontnál gondban voltunk, mit is keressünk. De szerencsére nem volt végtelen a lehetőségek száma [gps nélkül]
befi

Vajon hol pihen?
Ipar
katika 2006.01.14 16:36 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.53
A ládához vezető út még mindig elég havas volt. A kápolna sajnos tényleg kezd az enyészet útjára lépni. A tetején is gaznövények nőnek. Pedig kár érte, nagyon szép lehetett új korában. A láda hamar meglett. A kisvárosban lévő pontok felkeresése nem volt nehéz, de a gróf ügyében felhívtam a rejtőt segítséget kérni. Köszi! A logoláskor kiderült, hogy rosszul írtam fel a nevet, ezért sokat próbálkoztam, mire be tudtam logolni. Sajnos, a fényképezőgép eleme lemerült, ezért nem tudtunk képeket csinálni. Sajnos.
Viszont PMR rádión sikerült beszélni Csődörrel, így végre megnyugodhattunk, hogy a kütyü jó!

Karabiner 2005.12.29 13:58 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Lopakodó 2005.12.29 13:56 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Piás 2005.12.29 13:53 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.50
Útban Cserkút felé.... Az első két pont a szokásos városi multi: emlékmű, templom, stb. A harmadik pont a Szeméthegyen is túl található, a kápolna lenyűgözően szép még ilyen lepukkant állapotában is.

totik 2005.12.27 10:20 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.71
Villányi előszilveszter felé haladtunkban az első láda. Mázlink volt, a meglehetősen ramaty földúton az öt utassal és csomagokkal megrakott kocsival is át tudunk zötykölődni a ládához, hála a csonttá fagyott sárnak. A Törley mauzóleumra emlékeztetett a kápolna, sajna egyik romosabb mint a másik... A gyerekeket hiába csábítottam az "altemplomba", pedig lámpást is hoztam magammal.
A pontok könnyen meglettek, bár a kegytemplomnál már tombolt a hóvihar, telerakta a szemüvegem hatalmas hópelyhekkel.
Viki, Geri, Krisz', TZ + Péter
UI1 Úgy tippelem én is a rossz grófot írtam fel... mail megy a rejtőnek...
UI2 Nem a gróf volt a rossz. Túlságosan a csontokra koncentráltam...

Fazék 2005.12.17 12:35 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.76
Autóval nem vállaltuk be a kápolnát, gyalog elég lehangoló. Legalább egyszer megnéztem Ercsit is. (De miért az ötödik betü kellett a gróf nevéből, miért nem volt jó az első ?...)

Mikulás 2005.12.06 20:23 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.95
Boldog Mikulást mindenkinek! :)

Egy munka utáni, esti séta keretében sikerült eljutnom a ládához. Az út saras, csúszós volt, de ez most (sem) riasztott vissza. Szép lenne a kápolna, ha lenne rá egy kis pénz...kár lenne elkótyavetyélni. A közeli fényár miatt nem kellett a fejlámpa sem. A multi tetszett. A láda rejtése korrekt.

Mikulás

jspanyik 2005.11.19 10:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.79
Szép napos, de kicsit szeles időben kerestük fel a pontokat. doGmAI javaslata alapján az 5-2-3-4-1 sorrendben haladtunk. Végül is vállalva a hosszabb gyaloglást az autót a kompnál hagyva a parton indultunk a ládika felé, de navigációs hiba miatt a körforgalomnál kötöttünk ki. E csalódás, de főleg a szél Gigit visszafordulásra bírta!

Ezután már nem mentem vissza a partra, hanem a fenti (igaz elég szemetes) úton mentem a kápolnáig. Megérte, mert találkoztam egy őzzel, aki elég sokáig nem vett észre és így elég közelről megfigyelhettem. Az emlékhely elég siralmas állapotban van, ezért az oszlopon olvasható "hálás utókor" aláírás egy kicsit nevetségesnek (avagy inkább elszomorítónak) tünt! Visszafelé a parton jöttem. Helyenként kicsit süppedős, de azért jól járható. Jó kis multi!

Köszönjük a rejtést!

Gigi és János

Peter68 2005.11.16 10:58 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.24
Köszi, jót sétáltam Ercsiben.
Dupla vagy semmi alapon bementem egész a kápolnáig az Astrával.
A vége felé azért tartottam némi megfenekléstől, de azért megúsztam.
A Grófokkal akadt egy kis problémám, de most már egyenesben vagyunk.
Köszi a túrát.

Tototo 2005.11.13 11:20 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.60
ok

kupec 2005.10.31 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.84
A délutáni napsütésben kellemes 1 órát töltöttem Ercsiben. A Fő utca sárga levelű fái, a békés kisvárosi környezet nekem bejött. A kápolna szép helyen van, nagyszerű a kilátás a Dunára, kár, hogy ennyire rendezetlen a környéke, a nyitva tátongó kripta meg kicsit hátborzongató.
Szerettem volna valami grandiózusabbat a 700. megtalálásnak, de ez is ( hasonlóan a rejtő másik ládájához ) klassz volt.

Giorgio 2005.10.29 16:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.65
Nem is gondoltam volna, hogy ilyen hangulatos városka ez az Ercsi, viszont az autómat egy kicsit sajnáltam, miközben a kápolna felé haladtam.

 
VP 2005.10.28 11:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.83
Nem szeretem a karakterleolvasósdit.
Vonattal Ercsibe, onnan biciklivel: Eötvös kápolna - Martonvásár - Kajászó - Velence - Pákozd, Bella tó - Gárdony. 75 km kellemes biciklizés a szép napos őszben. Vonattal haza.

doGmAI 2005.10.16 16:29 - Megtaláltamkörnyezet: 2 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 2.83 súly: 3.42
Édesapámmal. [wapon beküldött szöveg] Na kérem, akkor updatelem az információkat, és javaslok egy szebb megközelítést is. A rejtő által javasolt útra pillanatnyilag valamelyik nagyon okos város lakó leborított egy pótkocsinyi trágyát. A georonccsal én bevállaltam, át is tudtam rajta kelni, másnak azért nem javasolnám. Amúgy is teljesen lehangoló az út, a kápolnától 20 méterre már szemét halmok vannak. Ne erre gyertek. A multit én 2-5-3-4-1 sorrendben tartanám értelmesnek. A "belvárosban" (nekem falu központ) keresd meg a 2-es pontot, majd jöhet a templom (figyelni a leírásra, mert GPS pontosságon belül két gróf is van) Utána a II. József emlékhely, (nekem ez még orosz katonai temető), majd a Duna partra érve, leprakolhatod a kocsit. (Ez a rész nekem kikötő, még akkor is, ha már a '70-es évek óta jellemzően nem funkcionál) Itt lehet felkeresni a Világháborús emlékműveket, majd innentől irány az Eötvös Kápolna. És ami a legfontosabb, gyalogolj végig a Duna parton, a sóderes területen. Itt is sok szemetet találsz, de azt legalább a víz hozta, és majd egyszer tovább is viszi, de legalább az egyik oldalról a folyót látod magad mellett. A vízparton addíg kell sétálni, amíg el nem éred azt a részt, ahol a GPS már egyértelműen balra mutat. Lesz itt egy kis forrás is, ha másból nem, a víz befolyásából (Bármikor átléphető kis erecske) biztosan észre veszed. A forrástól vezet felfelé egy valamikor kiépített gyalog ösvény (lépcsővel, korláttal) a kápolnához. Ezen az útvonalon láthatod a Duna parti löszfalat is, ami Érdtől Dunaújvárosig sorban, minden helyen gondokat okoz, állandó elmozdulásával, leszakadásaival. Ha jól belegondolok, ez sem egy mai keletű történet, már gyerekkoromban is voltak ilyenek. Pedig akkor a vízlépcső még meg sem épült...

A Kápolna, és környéke rendbetételét utoljára a '80-as években csináltatta meg a Nagyközségi Tanács, az Úttörőcsapat tagjainak lelkes segítségével. Persze azóta volt egy rendszerváltás, az Úttörők felnőttek, és tán még ők maguk (legalábbis néhányan közülük) lopták el a Mauzóleum elől a kovácsolt vas kerítést, égették el a padokat, lopták ki a kápolna ablakait, stb....

Érdekes, hogy a valamivel későb helyreállítot Tűztorony nem szenved ilyen sérüléseket. Talán csak azért, mert az a "belvárosban" van.

Érdekes volt látni a templomon a háborús halottak névjegyzékét. Számos olyan családnévvel találkoztam, akiknek az utódaival együtt tanultam az általános iskolába, vagy más okból "híresek" a faluban.

Ja, és Báró Eötvös József földi hamvai már réges régen a szobor alatt nyugszanak, mivel az előző rendszerben is fel-fel dúlták a kápolnát azok a fiatalok, akik a korosztályom szülei..... Van, ami soha nem változik....

Az Eötvös szobor mögötti gőzös valaha a Cukorgyár tulajdona volt, ott teljesített szolgálatot. Én még ültem is rajta, működés közben. Csupa kosz is lettem tőle :-)

Ja, és ha jó perspektívát akartok Ercsiről, akkor nyomás át a komppal a túlpartra, (Szigetújfalu) és onnan lehet jó fényépeket csinálni. Közelebbről nem érdemes.....

Pupu 2005.10.11 17:35 - Megtaláltamkörnyezet: 2 rejtés: 2 web: 5 átlag: 3.00 súly: 3.89
Bringás kesselés Tüdővel, szép őszi napon, 7/7.
Hazafelé, már autóval ejtettük útba. Tüdőnek már megvolt, most én következtem. Az első pont lerontja az egészet. Gyalog vagy biciklivel szörnyű lenne a szemétdombok között, majd érdektelen területen vezető hosszas út, a kocsi "előkelő elszigeteltségéből" kibírható, de az útviszonyok ártanak a járműnek. A végén pedig egy bánatos rom - kihagytam volna! A többi egy átlagos városi multi.

keva 2005.10.09 11:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.61
Kellemes volt.keva

zsorzs 2005.10.09 11:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.03
A százhalombattai ládától jöttünk át Ercsibe. A földúton küzdöttük előre magunkat a ládához, de egy autó elállta az utat. Keva egyből felismerte kl járgányát. Alig mondta ki, hogy kié lehet az autó, már láttuk is amint érkeznek a tulajdonosok. Szegény kl! Biztos reggel még vidáman indult útnak:-) Egyeztettük a többi pontot, aztán irány a kápolna. Gyors találat után folytattuk az utat a városba. Templom, emlékmű, Duna-part, majd városközpont útvonalon haladtunk. Kellemes kis kirándulás volt, könnyű találatokkal. Irány Kajászó!

kl 2005.10.09 10:59 - Megtaláltam
Jobb, mint hittem [wapon beküldött szöveg]

balumaci 2005.10.08 11:56 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.19
Kellemes sétát tettünk családommal. Régen jártam már Ercsi "belvárosában" jó volt ismét eljönni.

zsupi 2005.10.02 11:42 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.03
Szemerkélő esőben abszolváltuk ezt a multit. Kár, hogy el vannak a dolgok hanyagolva ebben a kis városkában.
Az oldalunkon további képek, leírások

 
tudo 2005.09.29 09:31 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.86
Kora reggeli kerékpáros találat egy hosszú nap előtt. A multi pontjai egyértelműek, kerékpárra találták ki őket. Egyetlen bosszantó dolog csupán az volt, hogy az 1. pont környékén nagyon harmatos volt a fű, és tiszta felszerelésem így elázott - de ez nem a láda hibája.

Ercsi a szokásos kerékpáros útvonalakból kicsit kiesik; csak néhányszor érintettük korábban. Kellemes Duna-parti kisváros gőzmozdonnyal, macskaköves utcákkal (helyenként hosszanti bordázatú csatornafedelekkel!), dimbes-dombos löszös kertekkel. Kis nyugalompont a hétköznapokban.

Pihi
jalso 2005.09.26 12:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.88
Kedves kis település - életemben először jártam itt, pedig a 6-os úton számtalanszor keresztülhaladtam rajta. Ki hitte volna, hogy ilyen szépségei vannak. Tetszett az Eötvös-szobor és mögötte a mozdony, amely az itteni vasútvonalra emlékeztet. A kápolna és az obeliszk is rendkívül érdekes. Kár, hogy a környék ilyen elhanyagolt.

A 2-es ponttal kezdtem, majd 5-4-3-1 volt a sorrend. A "körforgalom" szerintem nem a megadott koordinátáknál van, hanem onnan kb. 140 méterre, de nem volt gond, rátaláltam a kápolnához vezető útra. Volt rajta néhány nagyobb pocsolya és mély, sáros rész, de az IgnIS átvészelte. Úgy érzem, az út mai állapota határeset volt egy városi autó számára. Visszafelé a kápolnával szemben induló úton mentem, ez valamivel jobban járható, de lehet, hogy ez csak szubjektív érzés volt.

SagiK 2005.09.25 15:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.41
Sajnos nem sikerült a jelszót összerakni. :( De azt is tudjuk, hol hibáztunk. A WAP-os leírás alapján tudtuk, hogy a templomnál egy gróf nevet kell keresni. Az első táblán, amit megláttunk találtunk is egyet (lásd fénykép), így nem is keresgéltünk tovább. Azt nem figyeltük, hogy a GPS esetleg másik táblára mutat. :(

Különben jó kis multi volt. Már nagyon sokszor jártunk Ercsiben (katonaság és sport kapcsán), de tudott újat mutatni a láda!

Kérjük a rejtőt, hogy a log és a fényképek alapján fogadja el megtalálásunkat!

[Jóváhagyta: feri60, 2005.09.26 15:33]

freddy 2005.09.23 18:09 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.50 súly: 4.10
Itt vagyok, Mihul! :) [wapon beküldött szöveg]
Itt is jót bringáztam. Volt egy kis sár, de nem sokat zavart...
Láttam voltak keserek akik szegény kocsijukat a kápolnáig hajtották azon a rémes úton...
Az ercsi vasútállomás egy rémálom! Komolyan mondom, megijedtem mikor megláttam annyira ronda mocskos. Ráadásul annyi szúnyog még sose támadt rám amennyi ott. És érdekes módon csak engem kínoztak. Egy helyben lehetetlen volt állni, a vonat meg 20 percet késett...
Az állomást kerüljétek el!

Vandor 2005.09.23 16:46 - Egyéb
Bizony azok a bizonyos nemes hamvak átkerültek a szobor talapzatába, mert sajnos a sors és az emberi eszetlenség mostohán bánt az egyébként eredetileg festői fekvésű kápolnával. Pedig próbáltak érte tenni többször is. Én is több rendbetételnél segédkeztem - persze gyerek fejjel a magam módján -, de most megint lenne mit csinálni.
Kesserek, nincs kedvetek?

Mihul 2005.09.23 13:30 - Megtaláltam
kellemes séta [wapon beküldött szöveg]

doGmAI 2005.09.23 09:32 - Egyéb
A végsQ nyughely nem a kápolnában van. Majd megnézem ezt a ládát. Kb 1 éve tervezek ide ládát, de a környezet miatt nem mertem kirakni. [wapon beküldött szöveg]

kami1 2005.09.23 06:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 3.06
Munkába jövet.
1830 méterre dolgozom a ládától.
Kicsit szigorú a webes megjelenítés pontozása, ennek a következő okai vanak: Hiányolom az Ötvös Múzeum, Tűzoltó torony, Ercsi Helytörténeti Múzeum megemlítését, pedig az ercsi séta közben útba esnek.

http://www.ercsi.hu/varostortenet.htm

A kápolna sajnos rendkívül lepusztult állapotban van. Kb. 25 éve teljesen rendbetették, de az utóbbi éveken senki sem foglalkozott vele. A kripta feltörve, teljesen szétverve. Le lehet mászni, de elemlámpa szükséges. Vándorhoz hasonlóan (Ő a "földim"!), én is résztvettem gyerekkoromban a takarításokon.

A kápolna alatt a Dunaparton több forrás is található, de a MOL túlzott közelsége miatt nem ajánlom a víz fogyasztását.

Mióta itt geoláda van, az egyik ipari kamerával folyamatosan ezt nézem!:))

Köszönet Ferinek! Megígérem, hogy időnként személyesen is leellenőrzöm, ha kell rendbeteszem a ládikát.

feri60 2005.09.23 00:51 - Egyéb
Gratulálok az első megtalálóknak!

Külön örülök annak, hogy Ti voltatok azok! A bejegyzéseitek alapján rendkívül szimpatikus pár vagytok :)
Dunakieszin a temetőnél 20 perccel kerültük el egymást, azóta is sajnálom.

A városi autó - városi ruha gondok nem lettek volna, ha figyelmesen elolvassátok a leírást, és inkább gyalogoltok egy kicsit. A terv készítésekor száraz időben én is autóval mentem be, de ma a láda kihelyezésekor a sáros úton már nem mertem megkockáztatni az elakadást. (Pedig a régi SCENIC nem egy alacsony autó.)

Mégegyszer gratulálok!

Andi&Parker 2005.09.22 20:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.28
Kellemes kis éjszakai kesselés.
Elöször is elgépeltük az első pont koordinátáját. Aztán a jó koordináta felé indultunk. 400 méterre közelítettük meg autóval. (Akit erre vet a sors, az esetleg láthat erre utaló nyomokat, és tudhatja, hogy mit jelent ez a távolság). 200 méternél kezdett gyanússá válni a dolog. 100 méternél szinte biztosak voltunk benne, hogy a rejtő volt az aki végül elgépelte a koordinátákat. Logolás után elkezdtük megkeresni a valószínűleg tüskebozótba eshetett PMR-t. ("emlékszem hogy az övemre tettem, amikor kivettem a ládát" effektus). 10 perc után végre meglett. Indulás vissza. Na ... a nyomok nagyrésze az autóval itt keletkezett. :) Megbeszéltük, hogy megalapítjuk a HECC team-et. (Hungarian Extreme City Cacher). A lényeg, hogy csakis és kizárólag utcai ruhában és cipőben, városi autóval menni extrém helyre extrém időben stb. :) Mindenesetre az első ponton elbizonytalanodtunk, hogy eljutunk -e a szombati versenyre. :)

A többi pont kellemes levezetés volt. Andi szerint: az elsőhöz képest piskóták. :) Persze a kettes pontot sem a legjobb úton értük el, de a többit igen.

A templomnál kicsit megkavarodtunk vezeték meg keresztnév ügyben, főleg mivel ezen az oldalon nem is szerepel az a kereszt .. azaz vezetéknév amiről szó van mint vezeték ... izé keresztnév.

Köszönjük a jó kis rejtést!
Egyedül a környezet alacsonyabb, mert kicsit van szemét az első ponthoz vezető úton és a kápolna is kicsit elhanyagolt. A kriptába inkább nem másztunk le.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail]

[impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.
turistautak.hu