geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
1350. A koppányi aga testamentuma (GCKOPP)
A Török-kút erecskéje
A Török-kút erecskéje
Török-kút I.
Török-kút I.
A Török-kút II.
A Török-kút II.
Ajtony és párja a kútnál - 2006.
Ajtony és párja a kútnál - 2006.
Lejáró
Lejáró
Kaplony vezér a lejáratban
Kaplony vezér a lejáratban
A forrásfoglalás medencéje
A forrásfoglalás medencéje
Pihenő
Pihenő
A rejtő tuskó
A rejtő tuskó
A rejtek a kidőlt fatörzzsel 2018.01.28
A rejtek a kidőlt fatörzzsel 2018.01.28
Törökkoppány temploma
Törökkoppány temploma
Gótikus boltozat
Gótikus boltozat
Gül Baba
Gül Baba
Csorgó-kút a főtéren
Csorgó-kút a főtéren
Kápolna az Öreg-hegyen
Kápolna az Öreg-hegyen
A kápolna épülete
A kápolna épülete

Szélesség N 46° 34,718'
Hosszúság E 18° 2,501'
Magasság: 185 m
Megye/ország: Somogy
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2006.03.19 15:45
Megjelenés időpontja: 2006.03.21 21:10
Utolsó lényeges változás: 2018.01.28 15:25
Utolsó változás: 2019.09.11 18:52
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: BiharyG + Zsuzsi
Felhasználó: Ajtony
Nehézség / Terep: 1.5 / 2.5
Úthossz a kiindulóponttól: 600 m
Megtalálások száma: 275 + 4 sikertelen + 3 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.4 megtalálás hetente

A geoláda megtekinthető a geocaching.com-on is.


A 16 cm * átm. 10 cm méretű láda a Török-kúttól 80 méternyire északnyugatra egy fatuskó üreges belsejében rejtőzik: N 46° 34,718' E 18° 2,501'

A ládába utazó ügynök, vándorbogár, geoérme helyezhető. Ha még nem tudod, hogy ezek micsodák, feltétlenül olvasd el ezt a leírást!

Megközelítés
Az országút nagy kanyarjában lévő templomtól a Petőfi utcán haladunk eddig az elágazásig:  N 46° 35,816' E 18° 3,002' 125 m [GCKOPP+elágazás]. Itt a jobb oldali elágazáson autózhatunk a javasolt parkolóig:  N 46° 34,804' E 18° 2,782' 155 m [GCKOPP+parkoló]. Innen a Z- Zöld sáv, majd a PO Piros kör jelzésen 450 méter a Török-kút:  N 46° 34,690' E 18° 2,550' 195 m [GCKOPP+Török-kút]
Az erdőlátogatási és közlekedési korlátozásokat tekintve ez a segédlet hasznos lehet.

Török-kút
A falutól délre emelkedő Cseszme-domb erdős oldalában fakadó forrás foglalása török-kori építészeti emlék, korabeli téglákból épült falazattal.
Annak idején a völgyben fekvő török város vízellátását szolgálta, a víz agyagból égetett csővezetéken folyt le a településig. A vízvezeték kerámia csöveinek egy-egy darabja a múlt század elején még elvétve előkerült a földből.
A mára csökkenő hozamú forrás vize kristálytiszta, a 2011-es ÁNTSz vizsgálat szerint jó minőségű, iható. A forrás körüli erdő az igali erdészet kezelésében védőerdőként szolgál.

Törökkoppányról
Törökkoppány a Nagy-Koppány patak völgyében fekszik.
A mai szerény település nem mindennapi múlttal büszkélkedhet. Minden valószínűség szerint honfoglalás kori eredetű, neve is ezekből az időkből származik. A környék annak idején Fajsz fejedelem, később fiának, Szeréndnek a szállásterülete volt. Ennek központja Szerénd fiának, a lázadó Koppánynak a nevét örökíti meg. Első írásos emléke egy 1138-as okiratban szerepel, ebben az akkori helyesírással Kuppánynak nevezik (Villa Cuppan).
Koppány a középkorban jelentős településsé fejlődött, ezt igazolja nagyméretű temploma, amely Somogy egyik legjelentősebb középkori eredetű műemléke  N 46° 36,025' E 18° 2,940' 130 m [GCKOPP+Templom]. Az egyházi feljegyzések szerint a késő gótikus Alexandriai Szent Katalin-templom építési dátuma 1490-re tehető. Valószínű, hogy a török hódoltság idején imaháznak használták a templomot, ennek köszönheti, hogy nem semmisítették meg. Súlyosan károsította viszont az 1798-as földrengés. Többszöri felújítás során barokk stílusjegyeket kapott, de fennmaradtak a gótikára jellemző részletek, így a szentély bordás boltozata is.

Koppány az 1500-as években a változó hadiszerencse révén néhányszor gazdát cserélt, de végül mintegy 130 évig török kézen volt. Jelentősége az oszmán megszállás konszolidációs időszakában ismét megnőtt. Ekkoriban megerősített központtá, szandzsák (megye) székhellyé fejlődött.
Mára az egykori erődítéseknek a nyomai szinte teljesen eltűntek, de a falu nyugati részén az egykori várárok elmosódott nyomai még érzékelhetők. A talajszint alól még ma is kerülnek elő a külső vár palánkjának elszenesedett cölöpmaradványai. A török megszállás időszakából kevés tárgyi emlék maradt. Ilyen a Török-kúton kívül egy turbános török sírkő, amelyet a plébánia kertjében őriznek.
Gül Baba szobra, amely az ő hitük szerint szent életű harcos dervisnek állít emléket, újabb keletű. A falu központjában található szobrot  N 46° 36,043' E 18° 3,003' 130 m [GCKOPP+szobor], 2000 őszén a Török Köztársaság adományozta a falunak.
Gül Baba sorsa egyébként nem kötődik Koppányhoz, hiszen már Koppány török kézre kerülése előtt elhunyt Budán.

Koppányból Törökkoppány
A vár Török Bálintnak a központban álló várkastélya köré emelt erődítéssel 1536-ban már bizonyítottan állt. A falu mai nevét akár az egykori birtokos, akár a török múlt miatt is kaphatta.
A koppányi várat a török 1542-ben sikertelenül ostromolta, a következő évben viszont már elfoglalta. Pár évre Dersffy Farkas és Zrínyi Miklós visszavívta, de 1555-ben a budai pasa foglalta el. Ekkortól kezdődött meg szandzsáksági központtá fejlesztése. Ezt a folyamatot csak időleg törte meg az, hogy 1586-ban a magyarok elfoglalták és felgyújtották a várat, mert tartósan nem tudtak itt berendezkedni.
Koppány akkori jelentőségét érzékelteti, hogy egész szandzsák székhelye volt (ilyen szempontból Fehérvárral azonos rangban). A szandzsák 6 náhijére (járásra) oszlott, a Koppány körüli náhijéhez mintegy 60 falu tartozott. Ezeknek a falvaknak a népessége a kiirtott vagy jobb esetben földönfutóvá vált magyarság helyére az oszmán birodalom dél-balkáni területéről betelepített vlachok (oláhok) és délszlávok voltak. A koppányi náhijében az új honfoglalók élete sem volt felhőtlen a 16. században. A közelben magyar kézen maradt Balaton-környéki végvárak katonasága és a törökök közt állandó volt a vetélkedés és egymás tulajdonának rongálása, amely sem a Fonyód környéki magyar területet, sem a koppányi náhije falvait nem kímélte.
Koppány mintegy 1500 lakosú várossá fejlődött. A szivárványos fantáziájú utazó, Evlia Cselebi 1566-ban 4 dzsámit és 11 mecsetet vélt itt látni, és félelmetes bástyákkal erősített hatalmas várat emlegetett. Persze ebből le kell vonni a hírneves utazó keleties túlzásait, aki ezzel is az oszmán hódítás nagyszerűségét igyekezett fokozni, mindenesetre a többszörösen elpusztított környék nyomorúságos falvaihoz képest komoly városnak számított. A város védelmét a mocsaras völgyben többszörös földsánccal és palánkkal kerített falak szolgálták. A városban az oszmán birodalom Balkánról összesereglett gyülevész népessége mellett törökök, és mintegy egyharmad részben magyarok is éltek. A vár védelmét ekkoriban mintegy 300 fős katonaság látta el. A városban a katonák és hivatalnokok mellett iparosok és kereskedők is letelepedtek, ennek emlékét őrzi a falurész névként ma is meglévő Tabán szó, amely törökül cserzőműhelyt jelentett. Évszázadokig megmaradtak a régi török elnevezések, amely azt bizonyítja, hogy a török 1686-os kiűzése után a magyar népesség helyben maradt, és megőrizte a török elnevezéseket. Ilyen nevet visel a Török-kútnak helyet adó Cseszme-erdő is, ez a szó törökül forrást jelent, ami utal a forrás korabeli jelentőségére. Más, ma már feledésbe merülő határrész-nevek is maradtak ebből a korból. Ilyen a Csausz-út völgye, és a mai Öreghegy  N 46° 35,282' E 18° 3,290' 245 m [GCKOPP+szőlőhegy] korábbi neve: Babadag, azaz 'Atyahegy'.
A városban lakó főemberek számára török szokás szerint fürdő épült, a vízvezetéken ezt is a Török-kút látta el vízzel. A helyi hagyomány szerint a bég házát alagút kötötte össze a fürdővel, az alagút beomló szakaszait még a 20. század elején is időről-időre földdel kellett feltölteni.
A török idők építészetéből a községben semmi sem maradt, mivel a török iga lerázása után a lerombolt épületek anyagát felhasználták az új építkezésekhez.
A környék falvaiból a törökök által betelepített balkáni népesség a felszabadító háború során elvándorolt. Több falu új életre kelt, mivel német telepesek költöztek be, akik többségüket a II. világháború végéig megtartották. Koppány végig magyar település maradt, ennek köszönhető, hogy az itt gyűjtött népdalok ősi eredetre vallanak.


A helyi emlékezetben megőrzött monda feldolgozásán alapul Fekete István halhatatlan remekműve, A koppányi aga testamentuma. A híres regény megszépítve mutatja be a két pogány közt vergődő magyar nemzet végzetes századainak világát.
Különösen a török megszállás első időszakában, amikor még több környékbeli vár magyar kézen volt, mindennaposnak számítottak a harcoló felek közti összecsapások és lovagi kihívások életre-halálra.
Egy ilyennek emlékezetét a tihanyi apátságban őrzött levelezés tanúsítja. A magyar kézen lévő tihanyi vár vitéze, Pisky István hívta ki a koppányi szandzsákhoz tartozó endrédi vilajet agáját a Balaton jegén tartandó bajvívásra. Az aga vonakodott a kihívást elfogadni, mire Pisky gyalázkodó levél mellékleteként egy levágott disznófarkat küldött neki, ami a törökök szemében a legrettenetesebb sértésnek számított. A török elöljáró, ha nem is volt bátor bajvívó, az éles szavakat jobban forgatta a kardnál, a kihívónak küldött válaszlevelében úgy vélte, hogy a magyar vitéz a saját farkát küldte neki ajándékba.
A címzést így írta rá:
"Adassék az hazug, tökéletlen, hitetlen Bestye Kurafiának, Pisky Istvánnak Tihanba tulajdon kezébe."
Levele így végződik:
"Isten velem. Költ Koppányból 2-a martii 1589. Az te nem barátod Ibrahim aga, az hatalmas Török Császár Zászlós Agájja Endrédbe."

Akkoriban az életüket naponta kockára tevő harcosok szókimondó nyelvezete természetesnek számított.

Eötvös Károly szerint a párbaj végül lezajlott, a két vitéz könnyebb sebet ejtett egymáson, és utána nagy áldomást csaptak. A török levél ékes magyar nyelvezete és a boros áldomás azt sejteti, hogy Ibrahim aga vagy magyar renegát volt, vagy magyarrá váló török.


Források
Ötvös Károly: Balatoni utazás

SZABÓ JÓZSEF: A török hódoltság nyomai Törökkoppány földrajzi neveiben NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 29. 2007: 49-55.


Köszönet BiharyG + Zsuzsi rejtőtársaknak az eredeti rejtésért és az egy évtizedes gondoskodásért!
Állapot: kereshető

Értékelés: értékelés (193 db): környezet: 4.33 rejtés: 4.29 web: 4.44 átlag: 4.35

 + történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 - szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 - különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 + vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 - település belterületén van a láda?
 + van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 + megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 + a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 - babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 - igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 + sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - van-e a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb.?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 - GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell


levcsesz 2019.11.30 09:11 - Megtaláltam
Köszönjük!

Molli 2019.08.19 16:11 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.17
Köszönöm a rejtést!

Judit és Béla 2019.07.24 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.36
Megtaláltuk.

bagolyvera 2019.07.11 23:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszi!

stevenph 2019.06.30 13:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

jonapet 2019.06.29 12:46 - Megtaláltam
Megtaláltam, a Törökkoppánytól délre tartó zöld sáv turistajelzés festése közben. Köszönöm a rejtést!

forrás 
Audrey722 2019.03.23 14:59 - Megtaláltam
Megtaláltuk.Köszönjük a rejtést.

balatom 2019.03.17 12:03 - Megtaláltam
Megtaláltam. [g:hu 1.6.2]

petheovacka 2019.03.03 23:59 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.01
Bringás csapatás Somogylandben. Kösszi a rejtést!

20190303_10594920190303_110109
anettx 2019.01.12 09:05 - Megtaláltam
TFTC!
Somogyi mozgolódás hóborította tájakon.

gckopp-DSC09147 
ha2 2019.01.12 09:05 - Megtaláltam
Egész napos somogyi bolyongásunk első célpontja volt ez a klassz kis hely.
A vadászháztól könnyű séta a pihenőhelyig és forrásházig. A forrás több törődést,karbantartás érdemelne.
A fényképek alapján gyorsan megtaláltuk a ládát.

V_Gabor 2019.01.06 16:27 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 4.42
Pompás hely, nagyon különleges forrás!
Egy lélekkel sem találkoztam, a szűz hóban baktattam el a forrásig és vissza. Tetszett!

Még jó látási viszonyok mellett kerestem (kb. 20 percet). Sajnos a nagy hó nem volt a barátom. Pedig a koo. körüli 20-30 méteres sugarú körben minden tuskót megnéztem (jó sok volt belőlük).

Remélem, hogy csak az én bénázásom, s a láda megvan. A képet nézve (helyszínen nem volt net), a megfelelő helyen voltam. Talán nem túrtam meg eléggé a havas avart.

Köszönöm a rejtő emailben nyújtott segítségét! [g:hu 1.6.1g]

2019-01-06 16.06.39R2019-01-06 16.09.17R
2019-01-06 16.10.19R2019-01-06 16.10.40R
2019-01-06 16.11.16R2019-01-06 16.12.48R
2019-01-06 16.12.53R 
Fleur 2018.10.23 12:57 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszi!
Gyönyörű az erdő és barcognak a dámszarvasok! :)

tabletta 2018.09.22 11:10 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

Walterhal 2018.06.19 18:48 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést, tetszett a hely. A jelszót jól elolvastam, leírtam, beírtam és nem volt jó. Erre a józan észre hallgatva módosítottam és jó lett. Jól megnéztem, jól elnéztem? A letérőnél nagyon klassz bélyegestégla gyűjtemény lenne - ha nem lennének töröttek. Kettőt azért kiemeltünk.

Szemán 2018.06.04 13:43 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

eazs 2018.04.30 17:14 - Megtaláltam
Köszönjük!

Csizmások 2018.04.17 09:13 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

regk2v2 2018.04.14 23:59 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.02
10km-es teljesitmenytura soran gyerkocokkel

Szisz1976 2018.04.14 11:00 - Megtaláltam
Köszönöm az elrejtést! :)

IMG_0835IMG_0843
IMG_0848IMG_0849
IMG_0851 
rozsagab 2018.04.14 10:30 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

Ajtony 2018.01.22 23:59 - Egyéb
2018.01.22: A ládát adoptáltam. Köszönet "BiharyG + Zsuzsi" eredeti rejtők munkájáért!
2018.01.28: ládafelújítás.

Göde 2018.01.07 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.91
A Török-kút környéke igen szép. Még néhány szem diót is találtunk, nem beszélve az óriási bükkfataplóról!

Paul 2017.10.15 11:45 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

vbr 2017.10.06 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.05
Köszönjük a rejtést!

WP_20171006_002WP_20171006_006
Zergi 2017.09.23 13:20 - Megtaláltam
Fogtam! [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]
Nem kevés víz volt a Kofola-hengerben!!!

IMG_5628IMG_5631
IMG_5632IMG_5633
IMG_5634IMG_5635
IMG_5636IMG_5637
IMG_5638 
Fonte 2017.08.26 14:00 - Megtaláltam
Kaposvárra menet néhány könnyű ládát útba ejtettem.
Nagyon meleg volt, de jól esett végre egy kicsit kinyújtóztatni magam, s sétálni egyet az erdőben.

laszloze 2017.06.10 16:43 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.83
köszönjük a rejtést!

5 kullancs és vagy 25 perc keresést követően lett meg a láda. Sajnos a GPS vétel nem volt tökéletes, és félrevezetett. A harmadik körbesétálást követően kezdtük átvizsgálni a farönköket, tuskókat, és végül egy kidőlt méretesebb fa mellett lévő korhadt tuskóban megleltük a ládát, mely nem volt felhőtlen állapotban. Sajnos be van ázva, de mondjuk a logbook száraz, csupán egy bosch és egy t-com nyakpánt volt csurom vizes :)

Lényeg, hogy meg lett. :)

bimbee87 2017.04.30 12:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.55
Köszönjük a rejtést!

AcCEsS 2017.04.26 17:38 - Megtaláltam
Megtaláltam! Köszönöm a rejtést és a lehetőséget! [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Kpuppa 2017.04.15 14:41 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Mr Bean 2017.04.10 10:05 - Megtaláltam
Megtaláltam. [iGC] [wapon beküldött szöveg]

push_key 2017.03.15 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.61
Szép hely, korrekt útbaigazítás, korrekt rejtés!
Köszönjük!

navigaator 2017.01.22 00:00 - Megtaláltam
-

hitamas 2016.10.30 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.20
:)

RoriZo 2016.08.12 09:19 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

fehérkút 2016.08.10 09:00 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést ! DDP Vándorlás keretében . Közös találat Lovagiassal.

lovagias 2016.08.10 09:00 - Megtaláltam
DDPiros vándorlás közben

Discover 2016.07.26 10:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.20
Köszönöm a rejtést!
[iGC] [wapon beküldött szöveg]

_DSC4147_DSC4148
_DSC4149_DSC4151
_DSC4152_DSC4154
braunfrici 2016.07.23 11:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.41
Igali fürdés előtt.

Braunka 2016.07.23 11:40 - Megtaláltam
Tamási nyaralás.

Igali fürdőbe menet felszaladtam érte.

Párduc50 2016.04.30 17:50 - Megtaláltam
Köszi!

Nars 2015.12.04 11:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszi a rejtést.

Attibati 2015.10.23 12:00 - Megtaláltam
Somogyi kerekezés. 101 km, 1220 m szint.
A mai nap legkellemesebb környezete. Kicsit megpihentem a forrásnál kialakított pihenő padjain majd folytattam a somogyi dombok meghódítását.

Cicki 2015.10.17 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.64
Koppány10 TT során leltem rá. Köszi a rejtést! :)

zsotie 2015.09.16 14:51 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

kobcikrajci 2015.09.16 12:59 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2f] [wapon beküldött szöveg]

EditLaci 2015.08.14 10:45 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Strombus 2015.08.09 10:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 4.27
Ismét szalergabor nyomában - de ezt csak itthon vettem észre. Odafelé menet, csak a logját olvastam és aggódtam nagyon a nehezen megtalálható rejtésen és vártam kiszomjazva a hűs forrásvizet.
Ehhez képest a rejtek azonnal meglett a hajszál pontos koordinátáknak köszönhetően, a forrásból viszont nem lehet inni, mert egyrészt alig folyik, másrészt nincs rendes kifolyója, ami alá lehetne tartani valamit, a medre pedig avarral teli, állatitatásra jó, embernek nem.
Ugyanannál a ládánál jártunk, szalergabor?

Sajnos ismét megtapasztaltam, hogy az ún. Kofola-henger geoládának nem igazán alkalmas, főleg, ha a láda felülről védtelen marad. Állt benne a víz, a logbook péppé ázva, jelszó olvashatatlan. Kitisztítottam, tettem be új logbookot zip-lock zacskóban, tollat, laminált muggli infot és felülről is védve rejtettem vissza. Két textilből készült ajándékot egy közeli tuskóra tettem száradni. A legközelebbi megtaláló legyen szíves, rakja vissza a ládába, ha megszáradtak.

A leírás elől tuskóról, a végén rönkről beszél. Tuskó, nem rönk!

 
szalergabor 2015.08.02 13:30 - Nem találtam meg
Sajnos nem volt a helyszínen GPS jel, körbe-körbe vitt. Kb. 1 órán keresztül próbáltam megtalálni, de nem sikerült a nyomára akadni...
A kút szép, a vize finom.

[Elutasította: geocaching.hu, 2015.09.04 10:56]

Liberty 2015.06.24 17:57 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.04
32/12. Somogy m-i ládatúra Gyrossal.

Hangulatos volt a Cseszmei-erdőben sétálni a Török-kúthoz. Érdekes a kút és a kifolyó forrásvíz közötti távolság. A ládát könnyen megtaláltuk. Köszönöm a rejtést és a lehetőséget.

Törökkoppány címere
Gyros 2015.06.24 17:56 - Megtaláltam
+1 [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

 
eTiGeR 2015.05.18 06:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.56
Megtaláltam! :) GCFV után begyűjtöttük ezt a fix ládát is. Izgalmas volt így hajnalba sétálni az erdőben... :) A láda nem adta könnyen magát, de nem fogott ki rajtunk! :) Meglett, bár nem értem, hogy miért került ilyen messzire a kúttól... Talán megfontolandó lenne egy kicsit közelebb vinni, hiszen rejtekhely az lenne bőven. A doboz egyébként karbantartásra szorul, mivel beázott, s már az új logbook is nedves. Valószínűleg már nem jól zár, ezért mindenképp új láda kellene. Köszi a lehetőséget.

Rubor 2015.04.20 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.66
Nehezen lett meg. Éppen egy nagy fa alatt akartam átbújni, amikor egy kis törött ágat lefejeltem. Nem volt időm a vérző homlokom letörölni, mert guggolva észrevettem a ládát.

 
K-55 2015.04.11 16:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.14
Mi lett a rejtőkkel? Az eredeti füzet teljesen elázott, placc jóvoltából új került mellé, de már az is nedvesedik. Egyébként a falu kedves, a kút pedig érdekes. A.

 
Yogi 2014.08.05 14:20 - Nem találtam meg
Tömören: nem találtuk meg. Bővebben pedig: sajnos nem néztem meg a turistautak térképet, amin jól látható, milyen irányban van a Török-kúttól a láda. Így viszont a megkergült CSx-re hallgatva száz méteres körben sétáltunk ungon-berken, árkon-bokron át, közben zuhogni is kezdett, de a láda, az nem volt sehol. Mert a műszer megbolondult, állandóan körbe vezetett, noha látott vagy húsz holdat, de mégis.
Látom, Placcs - vagy plecs? de annak semmi értelme:) - kessertárs is így járt tavaly novemberben.
U.i. Nyull megkért, hogy tegyem hozzá, lenn az út mentén a gyurgyalagok aranyosan repkedtek és vadásztak.

Ennyit találtam meg 
MarIst 2014.07.27 14:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.71
Megtaláltuk. A láda beázott. Egy kedves kesser-társ jóvoltából egy új logbook került a ládába. Köszönjük!

placc 2014.07.27 14:20 - Megtaláltam
A dobozt megtaláltam, de teljesen beázott állapotban. Már éppen üzenetet akartam hagyni a következő megtalálóknak, hogy vigyenek új logbook-ot, ám a parkolóban találkoztam is velük, és tudtam nekik adni egy tartalékot. Reméljük, hogy egy darabig ez most bírni fogja.
TFTH

elázva 
ferbea 2014.06.15 16:50 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Schlégl 2014.05.10 17:36 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 2 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.44
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]
Sajnos a láda teljesen elázott. A jelszót dabcsi segítségével és némi történelmi ismerettel kikövetkeztettük. Egyébként olvashatatlan. Sajnos füzet hiányában nem tudtuk kicserélni. Sürgősen orvosra vár. Egyébként nagyon jó kis hely, és a faluban is jó látnivalók vannak.

Hajo 2014.05.03 14:19 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

vieva 2014.04.15 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltam.

pappcsalád 2014.03.02 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.14
Megtaláltuk. A doboz a rejtek környékén szabadon hevert a földön. Teljesen elázva de a jelszó jól olvasható. A rejtek képe alapján sikerült pontosan beazonosítani a tuskót és helyre került, bár nem értem hogy ilyen passzentos rejtekből ahova felülről kell beleejteni hogy kerülhetett ki.

plecs 2013.11.03 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.00
Sajnos a borús időben a GPS nagyon rosszul működött, ide-oda ugrált, ezért nem sikerült a láda nyomára akadnunk. Miután a nagy távolság miatt feltehetőleg hosszú ideig nem lesz lehetőségünk újra próbálkozni, arra kérjük a rejtőt, hogy a helyszínen készült képek alapján szíveskedjen a jelszó nélküli megtalálást jóvá hagyni! Előre is köszönjük!

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2013.12.03 19:59]

 
BubaGC 2013.11.03 15:00 - Megtaláltam
Sajnos a borús időben a GPS nagyon rosszul működött, ide-oda ugrált, ezért nem sikerült a láda nyomára akadnunk. Miután a nagy távolság miatt feltehetőleg hosszú ideig nem lesz lehetőségünk újra próbálkozni, arra kérjük a rejtőt, hogy a helyszínen készült képek alapján szíveskedjen a jelszó nélküli megtalálást jóvá hagyni! Előre is köszönjük!

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2013.12.03 19:58]

 
Nargoth 2013.11.02 15:20 - Megtaláltam
Köszönöm!

ballasz 2013.10.19 09:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.44
Koppány teljesítménytúra közben, mivel itt volt az egyik állomás, a ládát is megkerestük. A láda nagyon teljesen be van ázva, sajnos most nem tudtunk segíteni rajta. Javaslom a rejtőnek, hogy sürgősen keresse fel, mert így nincs értelme a doboznak. A jelszó még látszik, de másra nem használható.

A hely egyébként nagyon hangulatos...

reprocesszor 2013.10.19 08:38 - Megtaláltam
Koppány TT közben. Klassz hely. A közelben jól megijesztettük egymást egy méretes dám bikával. :)
Köszi!

sjan 2013.10.19 08:38 - Megtaláltam
Koppány 30 T!T túra vezetett erre. Köszi a rejtést. [g:hu 1.4.28] [wapon beküldött szöveg]

csipet_csapat 2013.10.11 12:19 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.00
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

benist 2013.10.10 12:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.26
A javasolt parkolónál lévő épületen szorgalmasan dolgoztak. Felsétáltunk a forrásig, a vizes erdőben némi bolyongás után meglett a láda az alig tuskóban.

nmárti 2013.10.04 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.92
Útközben, köszi a rejtést :)

Zsókica és Lackó 2013.09.20 15:25 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. A láda beázott, a logbook cserére szorul! Ha teheted, vigyél másikat.

Atesy83 2013.08.19 11:55 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

mopimester 2013.08.11 18:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.84
Igali nyaralásról hazafele tettünk kitérőt ezért a ládáért. Megérte, szép a környezet, a tábortól felfele vezető úton még egy őzikét is megriasztottunk. A ládát sajnos nem sikerült meglelni, pedig a GPS szerint ott toporogtunk felette. Utólag néztem meg a fényképeket, csak a szöveges rész volt a telefonomban. Erre e tuskóra nem emlékszünk Dénessel. Ezúton is köszönet a rejtőnek a segítségért.

Aranyos momentum, hogy már a hetes úton haladtunk, mikor bekapcsoltam a rádiót, és pont a Koppányi Aga Testamentuma hangjátékot kezdték el lejátszani. :-)

Dénes a kútnálIde mutat a koordináta, de nem ez a hely.
Szép somogyi táj Igal és Törökkoppány közt. 
qtatom 2013.07.25 16:45 - Megtaláltam
Biciklis találat. [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

sheriff 2013.07.21 10:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.59
Egy Igalról induló kerékpártúra keretében sikerült megtalálnunk. Kár,hogy a török vízvezeték rendszerből mára már semmi sem maradt! A láda beázott, a toll nem fog, fel kellene újítani!

JulcsiTomi 2013.07.06 11:52 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

Harcimoha 2013.06.30 16:18 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.79
Szép hely, pontos koordináták, tökéletes rejtés. :)
Vigyázzatok, mert a kincslelő helyen tapadtak ránk a kullancsok és a csalán növénykék.

A doboz tökéletesnek tűnik, sajnos a tartalma mégis teljesen elázott, bejegyzést már nem tudtunk tenni, a jelszó még éppen olvasható.

picuresnagyur 2013.06.30 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.02
köszi

dabcsi 2013.05.28 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.85
Hú de sok tuskót megnéztem mire meglett. A füzet sajnos el van ázva pedig a láda korrekt. Kösz a rejtést!

molka 2013.04.01 10:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.87
Megint újat tanultunk, érdekesek ezek a legendák. A rejtés rendben meglett és nem is volt olyan nagyon saras. Köszi!

carmin 2013.04.01 10:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.23
Tetszett a hely, köszönjük a rejtést.

Ez a ládika lett az 1700. találatom!

 
bgecco 2013.03.31 00:00 - Megtaláltam
Köszönet, klassz hely:)

Nándor 2012.11.25 11:15 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Nagyon gyönyörű az őszi erdő

Cirbolya ;-) 2012.11.21 09:09 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.67
Megtaláltuk! Logolni sajnos nem tudtam, mert nem volt nálam toll, a ládában lévő pedig nem fog. Nagyon szép és csendes környék. Köszi a rejtést.

bazsogeleba 2012.10.05 17:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.34
Megvan, egy szép őszi sétán.

ADML 2012.09.09 17:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.21
Sikerült!

Köszönjük a rejtést.

Farekék 2012.07.15 15:23 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.51
A ládát kellemes sétával találtuk meg a szépen felújított tábortól indulva.
A táj igazán szép.
Köszönjük a lehetőséget.

saintg 2012.06.09 12:09 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.48
Somogyi biciklizés alkalmával, bozótharc. Köszi a rejtést.

Skali&Margó 2012.04.28 12:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.62
Megtaláltuk!

BiharyG 2012.04.19 06:15 - Egyéb
Ládakarbantartás (illetve komplett csere, a 6 éves logbook kicsit viseltes volt már), flórásítás kora reggel.

BiharyG

 
rosie 2012.04.01 12:02 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.9] [wapon beküldött szöveg]

zeus 2012.03.17 00:00 - Megtaláltam
kellemes időben, kellemes séta. köszi

Hörcsög 2012.03.11 14:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.45
Megtaláltuk!

Péter60 2012.03.07 12:48 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.68
Laza, gyors napsütéses találat.
Elkelne egy ládagenerál: a doboz törött, logbook szakadt.

 
Mercenary 2011.12.03 11:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 4.00 súly: 3.90
Jó rejtés! Az ifjúsági tábort nehezebb volt megtalálni, azt hittem sose érek oda.

Ancsa & Taja 2011.11.06 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3 átlag: 3.33 súly: 2.60
Megtaláltuk!

Könnyű láda volt,mert kivételesen én a nő találtam meg. :) és az nagy szó!
Megnéztük a Török-kutat is,hát sajna már nem nagyon folyik belőle semmi.
De gyönyörű ősszel az erdő.

Ancsa & Taja

a kút felé
 
vakond87 2011.09.28 17:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.72
Három napos Kapoly-Igal DDP túrán találtuk meg. Itt töltöttük a második éjszakát sátorban. A forrás a száraz idő ellenére működik. Köszönöm a rejtést!

-eresz- 2011.09.25 11:05 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.57
Köszi a rejtést.
A láda kissé sérült, amikor mi ott voltunk, beázott volt.
Érdemes volna cserélni.

Abelito 2011.08.30 09:30 - Megtaláltam
megtaláltam

M_ákos 2011.08.30 09:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.34
Megtaláltuk DDP túrán!

geooszi 2011.08.09 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.68
Köszönet a hely bemutatásáért!

CicóMicó 2011.08.09 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.25
Köszi!

Cerberus 2011.07.10 23:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.93
Megtaláltuk! Ide már a mai 15 ládás nagy geocaching körutunk végén, éjszaka érkeztünk, ezért a pókos bozótossal igencsak meggyűlt a bajunk, de a Rejtőnek hála végül nemcsak az élménnyel, hanem egy találattal is gazdagodtunk. Köszönjük a rejtést!

norko 2011.07.01 16:40 - Megtaláltam
Somogyi biciklizős ládakeresés egyik állomása.

gabortel 2011.07.01 12:07 - Megtaláltam
Esős, szeles aztán napos, meleg bringázás Somogyországba.

BRAVO2.0 2011.01.31 14:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.12
Nágocstól kezdődően nem tudtunk venni egy kakaót egyetlen faluban sem, mert érthetetlen módon az összes bolt zárva volt. Törökkoppányban, ami azért a környéken elég nagy helynek számít, ráleltünk egy Coop ABC-re - halleluja!
NEM VOLT egy nyamvadt szem kakaó sem! Hihetetlen...
Na mindegy...
A kút és környéke egész jó hely egyébként!
A ládára egy kis karbantartás, szárogatás - ilyesmi ráférne.
Kösz a rejtést!

Brodowski 2010.11.16 13:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.92
Köszi, szép hely!

Csabi69 2010.11.16 13:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.00
Megtaláltam! Köszi a rejtést!
Ez volt a 100. megtalált ládikóm! :-)

sanca 2010.11.06 12:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.37
Kellemes séta volt a tábor parkolójától. A kút körül szép őszi táj fogadott.

Köszi!

Ui: a logbook teljesen vizes volt a szétszakadt szatyornak és az elrepedt doboztetőnek köszönhetően, a gyorszáras csomagolás ellenére. Beleraktam egy száraz zacskóba, így talán a dubla védelem már valamennyire szárazon tartja majd. Aki tud, vigyen magával legalább egy reklámszatyrot a doboz becsomagolására.

pero 2010.11.06 12:00 - Nem találtam meg
közel 45perc kereses utan feladtam
ha lehetseges kepek alapjan kernek jovahagyast

[Elutasította: BiharyG, 2010.12.02 20:21]

sirgalahad 2010.11.04 07:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.29
Pont a falun gyalogolt át
Így megtudtam magától
A koppányi agától
Testamentum való voltát

kút 
Szabó Család 2010.10.30 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.99
Sajnos a láda teteje eltörött, minden tiszta víz, amennyire lehet rendbe raktuk. Köszönjük.

pviktor 2010.08.25 00:00 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Kiszti 2010.08.16 13:59 - Megtaláltam
:)

scele 2010.08.16 13:59 - Megtaláltam
mögvan [wapon beküldött szöveg]

Nagyak 2010.08.04 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 2 rejtés: 1 web: 3.5 átlag: 2.17 súly: 2.20
Nem kellett volna ennyire a susnyásba telepíteni, ráadásul ez a kút halál szennyezett, inni pl. nem lehet belőle. (Nem úgy, mint a közelben található GCCSIZ helyszín kútjából!)

Uncle Tom 2010.07.17 11:30 - Nem találtam meg
Sajnos nem néztük meg a képeket, csak a szöveget olvastuk el. Nos a farönk és a tuskó között óriási különbség van. A rönk egy kivágott fa külön darabja, a tuskó a föld felett elvágott fa bennmaradó része. Rönköt kerestünk, nyilván hiába. Így nem is találtuk meg. Nem is fogjuk, mert többet nem megyünk oda. Ez az első láda, amivel meggyűlt a bajunk, kár volt a kereséséért:(

Tomaszenko 2010.07.02 15:00 - Megtaláltam
megvan

Mathau 2010.07.01 13:42 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 2 átlag: 3.50 súly: 4.23
Nos ez nagyon nehezen bújt elő, még BiharyG-t is zavarnunk kellett miatta, aztán végül az ő segítségével meglett. Sajnos a láda beázott.

 
fodor8peter 2010.05.08 09:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.08
A piros kör jelzést meghosszabítottuk az ifjúsági táborig, a piros sáv jelzést pedig új útvonalra tereltük, mert a régit egyszerűen lekerítették.

sereszaki 2010.05.01 14:36 - Megtaláltam
A munka ünnepét somogyi ládázással ünnepeltük. A (GCIGAL) megtalálása után megebédeltünk Bonnyapusztán,a Koppány csárdában (Fantasztikusan finom és bőséges volt,csuda klassz hely,érdemes betérni!),majd Törökkoppány felé vettük az irányt. Miként írva is vagyon,a tábornál parkoltunk,onnan pedig gyalog a kútig. Logolás után megnéztük magunknak a forrást is. Épp,hogy csörgedez belőle a víz.
Köszönjük a rejtést!

sereszaki,anya,apa

ŐzikeNünüke
BékaTörök-kút
Csigabiga 
cila 2010.04.11 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.39
Nyílnak már az odvas keltikék. Köszönjük a rejtést.

Bajuszcica 2010.04.11 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.05
GCPOVA után, kellemes kis séta! Szép a kút környéke és a tavaszi erdő. Mint a bejegyzésekből látni tavaly szeptemberben átfestették a kutat, így a felirat sajnos eltűnt. Ráférne egy kis takarítás! Köszönjük a rejtést:D

aPPle29 2010.04.06 15:00 - Megtaláltam
Hazafelé Kaposvárról "kis" kerülővel!
Nagylány apával becserkészte a ládikót ,míg a kicsi aludt a kocsiban.
Köszönjük a rejtést!

njani55 2010.04.05 11:32 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.19
Húsvéti somogyi ládázás, mai 1/6.

ndavid42 2010.04.05 11:31 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.52
[:331:] Húsvéti somogyi ládázás, mai 1/6.
Eső is volt, a sár is csúszott, de meglett :)

Vétó kutya 2010.01.09 12:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.20
szép időben szép találat

Atmosz&Zozmosz 2009.12.13 15:35 - Megtaláltam
Megvan :-)

szmoni 2009.11.24 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.77
Animanóval kerestük DDP túránk alatt. Szép a forrás, illetve kút. Kár, hogy valaki kukaként használja...

Nivabibi 2009.11.06 14:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.03
Jó idő volt!! (Esett és szakadt felváltva.)

DonRazzino 2009.11.04 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.85
Köszönjük!

Eszti és Robi 2009.09.13 15:41 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.19
+

A kút lejárata, felirat nélkül van mostFolyik is
Terdik Család 2009.09.13 15:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.70
Megtaláltuk.

tiktak 2009.09.06 09:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.07
Mai somogyi túránk első ládája. Szép helyen a láda, sajnos a faluban lévő turbános sír zárva volt, ezért nem tudtuk megnézni.

Gi.Ni 2009.09.06 00:00 - Megtaláltam
GiNi

ÁFÉSZ 2009.08.23 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.85
Nehezen találtuk meg a faluból kivezető utat. Így Gül baba előtt is elmentünk kétszer. Sajnos nem vittünk magunkkal füzetet, sem nejlont a dobozhoz.

BiharyG 2009.08.10 20:10 - Egyéb
Ha véletlen valaki járna arra egy friss logfüzettel, megköszönném; én csak szeptemberben tudok eljutni a ládához.

szkte 2009.08.08 10:46 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.70
Egyesületi túránkon megtaláltuk, sokáig kerestük a sűrű erdőben mert a GPS elég jól ugrált.
Füzetet kellene cserélni!

AszalósGy 2009.08.08 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.73
Az SZKTE egyesület szervezésében levő túránkon kerestük meg a ládát.
Sajnos a tartalom, logfüzet elázott.

MeSa 2009.08.01 13:31 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.18
Köszi!

Szép környék és kellemes séta az erdőben.
A láda teljesen át van ázva.

 
nogacsalad 2009.07.31 11:30 - Megtaláltam
Jelszópróba,
képfeltöltés,
részletek és log később...

bcs723 2009.07.13 12:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.12
Ládatúránk 9. állomása. Lehet, hogy nem a legoptimálisabb útvonalon közelítettük meg a ládát, de elég tekintélyes mennyiségű susnyán kellett átvergődni. Ráadásul rengeteg volt a szúnyog is. Egyébként tetszett a hely.

ier 2009.06.27 15:47 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.03
Felfele körbejártuk a villanypásztoros területet. Visszafele símán átmentünk, így sokat lehet rövidíteni.

erbeo 2009.06.27 15:47 - Megtaláltam
Mai utolsó találatunk. saint003 kessertárs leírása alapján indultunk útnak az ajánlott parkolóból, miután konstatáltuk, hogy a piros csík jelzést szépen elkerítették. Visszafelé már a kerítésen keresztül mentünk, simán ki lehet akasztani a műanyag pántokat.

Borsos család 2009.04.11 17:40 - Megtaláltam
Megtaláltuk!
Albert Ildi Noémi

Noncsi98 2009.04.11 17:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.91
Megtaláltuk!
Albert Ildi Noémi

Gabeszosz 2009.04.11 16:57 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.64
Részletek később...

raci 2009.03.21 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.66
Nagy kerülővel, a rettenetes árkok felől közelítve találtuk meg a ládát. Visszafelé, aztán a piros pöttyös úton mentünk. A kerülő út megérte, gyönyörű szarvasokat sikerült megfigyelnünk. Köszönjük a rejtést!

aDoc 2009.03.04 09:39 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.18
Kellemes séta, szobor és kút vizitekkel. Szigetelő szalag nem volt nálam, log éppen írható a nedves papírra.

Az ifjúsági tábor pozitív meglepetés, Gül Baba szobor melletti felirat is mondott újat.

 
zozmo 2008.12.31 14:06 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.55
Nagyon jó kis séta volt, súlyos mínuszok, ember sehol... szép volt az erdő. Mona & Zozmo

Nemes 2008.10.26 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.34
Nagyon szép kirándulás volt, köszönjük szépen a rejtést!

targonczas 2008.10.25 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.80
Szerintem az út adja magát, nem volt semmi gondom.

kamzik 2008.10.24 09:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.64
Megvan! Szép környék.

readdeo 2008.10.19 17:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszi a rejtést
a láda rendesen elázott...
először rosszfelé indultunk, de megnéztük a hozzászólásokat és megtaláltuk a jó irányt :D

Scorpio 2008.10.19 17:00 - Megtaláltam
A LÁDA TARTALMA KICSIT ELÁZOTT.

Asztalosokk 2008.09.21 15:42 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 1.85
A tábor nagyon szép. A ládát jó lenne védettebb helyre rakni, ahol nem éri az eső.

nyic 2008.08.23 10:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.81
Könnyed sétával találtuk meg. A gyerekeknek pont kellemes kis séta. A doboz teteje még mindig repedt(kicsit), ha valaki megszigszalagozná, az még segítene rajta. Vizes volt benne minden.
nyic+Zita+Anna

 
saint003 2008.07.22 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.67 súly: 2.00
Ugye-ugye, mennyire érdemes olvasni az előttünk megtalálók bejegyzéseit... Na mi ezt nem tettük, és meg is szívtuk rendesen. Ugyanazt a kálváriát jártuk végig, mint az előttünk szóló. Végig a vörös útvonalon, aztán be az erdőbe, dombra fel, dombról le, végig a patakmederen, oda és vissza. Már majdnem feladtuk, de a GPS segített. Visszafele meg csak néztünk, hogy milyen egyszerű lett volna az út!
Szóval! Ahol a magasfeszültségű kerítés véget ér, ott balra kell fordulni, fel a dombra, egészen az első jobb oldali beágazásig, ahol jól látszik a piros kör. Onnan egyszerű! Reméljük azt utánunk jövők olvassák ezt.
Köszi!
Eva és Frank

Kiskősz 2008.07.19 15:42 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 1.85
Levente fiammal indultunk útnak becserkészni ezt a ládát. Hát, jól el is kavarogtunk az erdőben. A piros kört csak a visszafelé úton láttuk, eléggé el van rejtve. Legalábbis én odafelé nem láttam leágazást a pirosról egyáltalán. Pedig valójában nagyon egyszerű megtalálni, csak el kell menni a nagyfeszültségű kerítés mellet és rögtön fel balra. Utánna jobbra az emelkedő közepe táján az út már a forráshoz vezet. Nekünk mindenesetre előbb a láda lett meg, Levente lelt rá könnyedén, miután egy gyönyörű, ám igen meredek vízmosást végigjártunk a vaddisznók nyomán. Gondoltam biztos a forráshoz vezet. Tévedtem, az egy másik, ennél sokkal szerényebb méretű völgyecske. Végül a kutat is megtaláltuk. Szépen rendben van tartva körülötte, én csalánosnak nyomát sem láttam. Köszönjük a kellemes túrát.

 
pörsing 2008.07.01 18:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.90
Megtaláltam

Matyo 2008.06.28 10:36 - Megtaláltamkörnyezet: 2.5 rejtés: 2.5 web: 2.5 átlag: 2.50 súly: 2.34
Nyár van, kicsit nagyobb most a gaz, meg a szúnyogok is...
A forráshoz már csalánoson kell keresztülvágnod magad, meg a rejtekhez is.
Azért érdemes hely.

fkmaster 2008.06.27 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.95
Eső utáni sárban keresgéltem kevés jellel a ládikát, a kút gyorsan meglett a láda lassabban.

mjdgm 2008.06.26 14:47 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.72
Gyermekkorom kedvenc filmje volt A koppányi aga testamentuma, így ma nagy lelkesedéssel indultunk az aga nyomdokain be az erdőbe. csakhát azt láttuk, hogy valaki vicceskedvű és nem turistabarát egyed villanypásztorral vetett véget a jelzett turistaútnak...
De az aga iránti tiszteletünk azt kívánta, hogy keressünk másik utat, s aki keres, az talál is!
A láda koordinátája nem volt pontos, mi 1 méteres eltérést találtunk. :-)))
Talán ez a pontosság kellett ahhoz, hogy ne tapogassuk végig az adott területen elég nagy létszámban előforduló hasonló fatönköket.

Úgy tűnik, a Török-kútnak kicsi a forgalma, hiszen a csalán olyan méretesre nött meg mellette, hogy nem volt kedvünk úttörőként viselkedni.
A láda teteje repedt, de a burkoló szatyor jól védi még a doboz tartalmát.

rkertesz 2008.06.15 12:53 - Megtaláltam
Megtaláltam. Tetszett a rejtés, de a láda fedele törött, ki kéne mielőbb cserélni!

nagyi11 2008.05.31 20:12 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.48
Jó rejtés!

Csaba & családja 2008.05.24 19:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.89
Rengeteg fatörzs közül nem volt könnyű kiválasztani az igazit.

Old Fairy 2008.05.12 08:14 - Megtaláltam
:-) [wapon beküldött szöveg]

SirLes 2008.05.04 16:43 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.70
Kellemes kis település. A forrás felé a villanypásztor keresztbe a turistaúton nagy pofátlanság. Mi mertünk inni a forrásból, semmi bajunk nem lett tőle. A láda teteje sajnos repedt, ezért beázott. Kitörölgettük, a logbookot és a ládát betettük egy nejlonba.

dudeeg 2008.05.03 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.08
Megtaláltuk. Kissé meglepő volt az utunkat keresztező villanypásztor, de -ahogy azt már korábban is írták- jobbra el kell menni a turistauton, majd balra fel kell kanyarodni a villanypásztor mentén.
Sajnos a kútból nem lehet inni, legalábbis én nem tudtam/mertem :)
A kullancsok viszont kissé kellemetlenné tették a keresést...

thbarnabas 2008.03.29 21:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.67
Log és képek később.

Kerticsorbi 2008.03.29 21:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.83
A 2000. ládától hazafelé találtuk meg. A mai nap 15. ládája.

Csorbako 2008.03.29 21:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.06
Megtaláltam DDRKT2-ről hazafelé.

piroska 2008.03.23 13:30 - Megtaláltam
ok

Puszkany 2008.03.14 10:08 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.95
A domb aljában érdekes látvány fogadott, egyenesen halad a Piros sáv jelzés és ezt keresztezi egy AKTÍV (csak óvatosan) villanypásztor. Hogyisvanez? Balról meg lehet kerülni kb. 5m-es kitérővel, de a domb tetején neked kell ügyesen leakasztani a vezetékeket. A megoldás kerülj jobbra kb. 150m-t, majd ismét jobbra. Csak haladj a kerítés mellett. A forrás csordogál, rejtek rendben. Köszi a rejtést!

 
zsakar 2008.02.21 10:20 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

vipi 2008.02.17 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.97
'

Betty. 2008.02.17 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.70
MEGTALÁLTUK! Szép az erdő ezen a környéken, a láda is gyorsan meglett.

BCI 2008.02.17 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.99
Megtaláltuk Baltazárral tetszet a környék,egy kicsit kerülni kell egy villanypásztor miatt de megéri. Kösz a rejtést!

MikSi 2007.11.24 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.57
Hangulatos, szép hely. Ma különösen sejtelmes volt az őszi erdő. A színek pedig magával ragadóak...:) TETSZETT!

Varga Gábor 2007.11.24 08:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.57
Könnyű reggeli séta a parkolótól a Török-kútig, majd a ládához.

GCsoka 2007.10.20 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.13
Megtaláltuk - élveztük az erdő csöndjét, színeit, őszi hangulatát.

"J&J" 2007.10.14 13:39 - Megtaláltam
Multik Somogyban 11/13 (egy megtaláláshoz átlag 2,38 pontot kellett megkeresni)

Rövid erdei sétéval elértük. Sok gomba mindenfelé, de nem ehetöek.

A forrás 
K.L. 2007.10.07 09:41 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.90
A bizonytalan kerülő miatt egyszerűen leakasztottuk a villanypásztor vezetékét, aztán vissza. Vigyázat, tényleg van benne áram!

Évek óta járok Igalba, ami innen pár kilométerre van, és csak e láda révén jutottam el ide. Kell a geocaching...!

Villanypásztor
 
emerzee 2007.09.09 15:34 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.35
Nem bírt magával a Trabant. Mennie kellett. Hát mentünk...

A gps persze csak kóválygott a vizes lomb alatt, de velünk nem tol ki, megtaláltuk a kutat. (persze mért is arra mennénk, amerre a leírás mondja...)
A kút egy fantasztikus dolog! Talán ha 30 méterről észrevenni. Hogy innen vezették le a vizet a faluba... Hát, hihetetlen. Viszonylag jó állapotban van, a környéke, ahhoz képest, hogy tűzrakóhellyel is rendelkezik, viszonylag rendezett. (bár azért műanyag, és szemét volt a környékén, de nem annyi, amennyi máshol szokott lenni)
Amikor lebújtunk a kútba, meglepődtünk. A vize nagyon tiszta és nem volt benne sok szemét. Valamilyen azúrkék kiválások voltak némely köveken, amit valszeg valamilyen ásványi anyag okozhat. A kiépítése volt azonban a legmeglepőbb... Szerintem, ha minden kút így lenne kiépítve, akkor több esélyük lenne a túlélésre. Aztán átballagtunk a ládához. Közben a Kedves lámpinyon virágot szedtünk, és egy picit fel is dísztettük a láda környékét. (Kicsit temetői hangulata lett... :) Szóval, tökre örültünk a megtalálásnak, 39,5 oldalt írtunk a logbúkba, ha valakinek nem tetszik, megrövidítheti... :D Szóval nagyon tetszett...
Ez volt a Kedves első ládászata, és megtalálása. Ha nem fogom le, lehet, minden ládát fel fog díszíteni... :D

gyurek 2007.08.22 21:44 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.04
Megtaláltam!!

piros patrol 2007.08.21 19:19 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.16
Kicsit nehezen, de megtaláltuk!

Csuhás 2007.08.11 19:54 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.14
Tetszett a kút. Érdekes volt a forrás foglalása, még nem láttam ilyent. De ez a ládika keresés majdnem rosszul végződött. Ott volt ugye a villanypásztor. Vándor egy szabadulóművész így hiába hívtam hogy jöjjön körbe ő átment a kapu vezetékei között. A nagy szőr szárazon jól szigetel fel sem tűnt neki az áram. Az akasztós kapunál azután én már láttam hogy van itt feszültség, hiszen a földre érő vezeték jó centis szikrákat szórt, de még itt sem volt gond. Viszont az utolsó kapunál alig pár méterre az autótól már átütött a nagy bunda, amit Vándor fájdalmas üvöltéssel nyugtázott. Pánikban próbált menekülni, de belegabalyodott és még vagy három négy szikrát elviselt mire kiszabadult. Rémülten menekült volna az autó biztonságába, de a fájdalmas hangokra kiszaladt a táborból egy csomó gyerek. Ők egymást túlkiabálva, visongatva rohantak felé. No ez már sok volt. Vándor menekülőre fogta a dolgot, át a réten, be az erdősávba. Ekkor már én is kocogtam utána, abban a hitben hogy az erdőben megnyugszik. De ez nem így történt. Az erdő az csak erdősáv volt mögötte végeláthatatlan kukorica táblával. No ott tűnt el a kutyu. Vagy két órát gyalogoltam a kukorica körül hívogatva, de nem került elő. Mivel eleve két napra készültem volt nálam hálózsák így átmentem autóval az erdősáv túloldalára aludni. Reméltem hogy ha visszatér a saját nyomán akkor belefut a csendes helyen parkoló autóba és ott megvár ( A gyerektáborban közben elkezdődött a zajos esti buli ) De nem jött. Végül már félálomban valamikor éjfél körül akartam menni még egy kört, de kinyitva az ajtót ott állt Vándor és nézett rám csapzottan tele bogánccsal. Talán még soha nem örültem neki ennyire.

Csuhás, Vándor

Török kútLejárat a vízhez
Koszos és kevésLádatartalom
Vándorfotó; Féltem hogy talán az utólsóValami szépet ma is...
hinia lux 2007.08.09 19:04 - Megtaláltam
Nem olvastam az előző logokat, úgyhogy keveregtünk elég sokat míg meglett.

Lezárt túristaútKútnál
Hampi 2007.08.09 19:04 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.60
Kicsit keveregtünk, de azért megtaláltuk a helyes utat. A láda fedele törött és nincs benne toll.

peterpan 2007.08.04 10:55 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.02
A szomszédos táborban volt az egyik középiskolai osztálykirándulásunk megtartva. Ezen én akkor sajnos nem vehettem részt magatartásbeli okokból :)
Mivel előre elolvastam a tarvágott-villanypásztoros logokat, ezért én a megkerülés helyett át mentem a területen. A bejáratot nemes egyszerűséggel balfelől megkerültem (vigyázzatok a törött üvegcserepekre), a túlsó végén pedig leakasztottam a szigetelt markolatnál fogva a drótot (majd vissza is tettem).
Úgy gondolom megfejtettem mit őriz az elektromos kerítés! Szerintem a facsemetéket. Mostanra már jól látszanak a szabályos sorokban elültetett és megeredt fakezdemények. A kidöntött fák tuskóit pedig azért hagyták a földben, hogy a víz ne mossa el a talajt. Idővel majd úgyis elkorhadnak. A kerítés pedig az éhes erdőlakók elől védi a friss hajtásokat. Persze én csak egy mérnök vagyok, az erdészethez semmit sem értek. Esetleg valaki közületek?
Megkóstoltam a templom előtti artézi kút vizét, de nem ízlett.
Ezt a megtalálást a nagymamámnak ajánlom, aki a faluban lévő idősek otthona lakója volt a múlt hónapig. Ő is sokat dolgozott idős korában hasonló sétákat téve, mint az előttem szóló kollega mamája. Az érintett otthon igazgatójának a neve olvasható Gül Baba szobra melletti táblán is.

Facsemeték sorai a tuskók között 
tosza73 2007.07.28 16:01 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.64
Kicsit eltévedtünk, és a ládát egy vízmosás felől közelítettük meg, ennek megfelelően az odaút elég vadregényesre sikeredett.
Visszafelé már mi is a magasfeszültséggel körbekerített terület mellett jöttünk a piros kört követve. (Valóban nehéz megérteni miért van magasfeszültséggel körbekerítve egy tarvágott erdőrész ahol semmiféle érték nincsen.) A Török kutat pedig rendberakhatná az Önkormányzat, ennyit igazán megérdemelne Gül baba, no meg az ide látogató turisták.
Köszi

bigmick 2007.07.26 09:58 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.49
Maga a láda könnyen meglett, a Yakumo-Russa páros szépen odavezetett.
A negyed órával azelőtt, felfelé mentünkben még nyitott alsó villanykerítés zárva volt mire visszafelé mentünk. Végül egy cigarettázó, kevés szavú fiatalember kiengedett bennünket. Érdeklődésünkre, hogy miért kell ezt a területet bezárni, azt felelte, nem tudja és már zárta is vissza szorgalmasan a kerítést.

Bütyök+Zulu 2007.07.20 16:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.27
Balatoni kilá-/tó/tor-túra, 1/10. nap, 3/106. láda, az év legmelegebb napjaiban.
A kúthoz nem mentünk, vállig ért a csalán.

SylverRat + Bogee 2007.07.20 16:35 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.50 súly: 3.27
Balatoni kilá-/tó/rom (tor)túra, 1/10. nap, 3/106. láda.
A kút megközelíthetetlen, Bogee magasságú csalánok állták utunkat.
A térképen jelölt út egy részét villanypásztorral és kerítéssel elkerítették, így csak kerülve lehet eljutni a ládáig.

SylverRat a tábornálA kis csalános a kútnál
papu 2007.07.03 11:25 - Megtaláltamkörnyezet: 2 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.00 súly: 1.00
Elég nehéz volt megtalálni, a magas fák árnyékolják a műholdas rálátást. [wapon beküldött szöveg]

alarc 2007.06.24 14:08 - Megtaláltamkörnyezet: 2.5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.88
Hosszú idő után újra ládáztunk, picit nehezen lett meg, de sikerült, sok csípésbe került (szúnyog, csalán), sajnos a kút körnéyke elég elhanyagolt:(
köszönjük

a kút 
Walton 2007.06.23 17:14 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.73
Mit is mondjak! Szégyen és gyalázat lenne, ha ez a láda nekem nem lenne meg! Ha nem lett volna itt, nekem kellett volna ide raknom.
Ezt a helyet tartom szülőfalumnak. Itt születtek a szüleim és a nagyszüleim és a dédszüleim is. Itt nevelkedtem 4 éves koromig, (én már Budapesten születtem )és utána minden nyaramat itt töltöttem. Ma is itt lakik a nagymamám. Nagyon szeretem ezt a helyet. Ezer gyerekkori emlék köt a Törökkúthoz is. Ha találtok a környéken szamócát, feltétlen kóstoljátok meg! itt a legfinomabb! Csöndes kesselés esetén hatalmas agancsú szarvasokkal találkozhattok.
A Trökkút sajnos nagyon elhanyagolt állapotban van. Régebben inni lehetett a vízéböl, sőt a környéken lévő szőlőhegyek gazdái innét, vagy a koppányi templom előtti artézi forrásból vitték a vizet. Ez utóbbit a II.VH után fúrták. Az édesapám komoly beszámolóban mondta el a kútfúrás történetét.
A környéken a mai napig lehet találni török emlékeket. Én is őrizgetek itthon egy mozsárágyú golyót. A nagypapám egy valódi nagy ágyúgolyót használt üllőnek, most a plébános úr birtokolja:)
A láda keresésre eljött az anyukám is! Az első ládája:)
Nagyon tetszett jó a rejtés! Köszönjük!
Ja, a sok sétára panaszkodóknak: a nagymamám a szemben lévő hegyre megy fel gyalog hetente 1x2szer. 80 éves!
Üdv: Walton és Babi és az anyukám:)

Fazék 2007.06.17 15:04 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.99
A piros kör első 200 méterét valóban lekerítették, de kis eltéveszthetetlen kerülővel könnyen meg lehet találni a helyes utat. A ládához is már komoly kesser ösvény vezet. Nyári záporban teszteltem az esőkabátomat.

james 2007.05.28 14:10 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 3.83
A piros kör jelzés nem létzik, vagy mi vagyunk olyan vakok, hogy sem odafele, sem pedig direkt figyelve visszafele sem láttuk, így óriási bozótharc és bőrigázás lett a rövidre tervezett sétából. Ez így nem tetszett.

Judit és James

JuJó 2007.05.26 14:25 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.17 súly: 3.14
Megtaláltuk!

befi 2007.05.22 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.79
ok

fityusz 2007.05.01 13:02 - Megtaláltam
Ok [wapon beküldött szöveg]

Pifu 2007.04.28 12:20 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 2 átlag: 3.00 súly: 3.29
Jól megjárattatok bennünket!
Kicsit körülményes megtalálni, mert elektromos kerítés van és ezért megváltoztak a ládához jutás körülményei.

Gül Babaa láda tartalma
VP 2007.03.09 11:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.05
Felemás nap: hajnali 2 után indultam Pécs felé, a régóta tervezett Kelet-Mecseki kirándulásra, de a két mozgó miatt kerültem egyett a Balatontól északra is. Esős, szeles időben: Tűzköves - Tóbarát (Ajka) - Haláp - Várvándor (Szigliget) - Bagolyszikla - Salföldi bánytó - Ecsér - Tihany-rév - Szólád - Nágocs - Törökkoppány - Igal. Itt aztán véget is ért a háromnaposra tervezett program: egy szük, földes utcán bután végrehajtott megfordulásnál felakadtam egy rosszul látható tuskón, elkapartak a kerekek, egy markoló húzott ki - de ekkor kilyukadt a hűtő, elfolyt a hűtővíz. Ott álltam sárosan átázva, péntek kora délután. A faluban nincs autószerelő, mire valahova eljutok, már késő van. Végül maradt az autó, én pedig egy zsúfolt busszal hazajöttem - az egyelőre megoldatlan problémával, hogy hogyan tovább...

ID24 2007.03.03 15:35 - Megtaláltam
Zuhogott az eső. Eléggé sötét is volt. Kutat nem láttunk, de a láda meglett. A GPS először átküldött egy meredek, mély vízmosáson, majd ismét visszairányított az eredeti oldalra. Esőben nem nagyon élveztem ezt a bolondítást.

 
Macusa 2007.03.02 16:51 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.24
GPS nélkül második nekifutásra, rejtői segítséggel, de meglett. A saját példámból okulva GPS nélkül nem ajánlom a keresést.
A rejtőnek köcci a segítséget!

Az első akadály...Erre tovább...
Először a kút......majd a láda!
colombo 2007.02.18 15:56 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.70
Kicsit nehezen találtunk oda, mert a tábor mellett egy dombot elektromos kerítéssel kerítettek be. Egy piros útvonalat követtünk, de az irány nem volt teljesen jó, mert a piros kört nem találtuk. Már túlhaladtunk a kordinátákon, és egy nagy vízmosáson keresztül mentünk vissza, ahol kidőlt és öreg fák nehezítették a járást. (még egy nyulat is láttunk). Így előbb találtuk meg a dobozt, mint a kutat. A doboztól visszafelé a délkeleti irányt tartva értünk a kúthoz. ez már könnyebb terep volt. Innen, a kerítés mellett hamar visszaértünk a táborhoz.

a kerítés, ami eltérítetta kút vize
a tavasz hírnöke 
bonnie & clyde 2007.02.08 19:44 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 1.60
Megtaláltuk , ez egy családi keresés volt:) Segitőtársunk is volt Atati személyében.

PeterTomi 2007.02.04 14:33 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 1.30
Családlátogatásból egy délutáni találás lett, úttörőkorom kedvenc túravégállomása. KITŰNŐ REJTÉS!

Schaf 2007.01.15 18:11 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 3 átlag: 3.83 súly: 2.26
Lionet Merck TB begyűjtve

Lionet Merck TB

Brumi 2007.01.04 10:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.46
Lionet Merck TB beugrott a ladaba.

 
padler 2006.12.26 11:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.93
Megtaláltuk. Lehetett volna a forráshoz közelebb rejteni nyugodtan.

andr@s 2006.12.09 11:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.32
Megtaláltam, a coin-t is. :D
Eddig még sosem találkoztam ilyesmivel, csak láttam mások logjában. Hamarosan keresek neki új otthont.

Hev 2006.12.09 10:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.67
Megtaláltuk, és elég könnyen a láda a rejtekadó tuskótól kb. 2 m-re volt, és a zacskójától is távol. Feltehetően valamilyen állatnak útban volt és ezért kitakarította az üreget. :-) A doboz teteje betörött, talán a harapástól?

Amúgy minden OK. Kirendeltünk egy őrzőangyalt is , ide róka és más hasonló négylábú többet nem jön.

A ládikába helyeztük a Pensilvania GEOCOINT vigyázzatok rá, vigyétek tovább.

karil & hev

Ilyen volt !A geocoin
Az őrző-védő szolgálatGül Baba (Rózsa Apó)
y 2006.12.09 09:59 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.34
A DDP teljesítése során ejtettük útba ezt a ládát. Összeszedtük, új zacsiba öltöztettük.
Ezek a belső-somogyi apró kis falvak mindig tartogatnak valamilyen meglepetést. Törökkopányról is hallottam már többször, de most jártam ott életemben először. Érdemes volt a piros sávról letérni a Török-kúthoz is.
Köszönjük a rejtést.

A török kútgeocoin
ibolya 2006.12.09.
Kincs&kincs 2006.11.26 11:40 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.50 súly: 2.85
GPS nélküli családos keresgélés! Nagyberkibe vezetett utunk a családhoz, a családdal. Már nagyon vártak bennünket, de mi azért csak meglestük ezt a ládát. Hamar megtaláltuk, bár nem mi a "nagy, szenvedélyes keresők", hanem a család egyik szűz keze. Visszafele találtunk egy dohányzára kijelölt helyet, ott rá is gyújtottunk. :-)))

dohányzásra kijelölt hely
Ajtony 2006.11.25 12:25 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.60
Kellemes környezet -van-e, ami nem szép a mi somogyi dombjaink között?

A foglalt forrásnál 
Zerind HUN 2006.11.25 12:24 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 2.52
Már egy héttel ezelőtt is csodálkoztam, hogy +18 fok volt, és most megint annyi! Pedig egy hét múlva már itt a tél...
Kár, hogy a kút ilyen romos, ráférne már egy felújítás. De azért a környezete jó. Törökkoppányról megemlítem még, hogy híres arról is, hogy Kodály Zoltán népdalgyűjtő útjának egyik legfontosabb ,,lelőhelye'' volt a falu.
A leírásban az van, hogy a hegy ,,déli'' oldalán van a kút. Hát nem éppen, hanem pont hogy az északin...

Kaplony 2006.11.25 12:22 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 1.78
Szép idő volt, sütött a nap. Hogy egy kicsit megzavarjam a dolgokat: a kút nem a falutól közvetlenül délre levő Badadag déli oldalán van, hanem a következő domb északi oldalán. Ez készülék nélkül kicsit félreirányított minket, de rajtunk semmilyen megtévesztés sem foghat ki, és végül diadalmaskodtunk.

A rejtekhely felfedezése utánA törökkoppányi smaragdlelet
Belelöktek a kútba!!!A környezet
Erdei pihenő a fárasztó keresés után 
petnik 2006.10.23 11:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 2.63
Gyönyörű őszi időben kellemes séta
köszönjük!

pelike 2006.10.08 17:41 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.85
Tetszett a kút és a rejtek is.

pusztaip 2006.10.08 17:41 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.94
Egyszer régen (15-20 éve) itt voltunk osztálykiránduláson, de nem emlékszem, hogy láttuk volna ezt a kutat. Jó volt kicsit nosztalgiázni, köszönöm a lehetőséget.

D&PpA tábor
Oregfiu 2006.09.12 16:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.40
Ha nincs a láda, aligha teszek kitérőt a Kaposvár-Szántód közötti útról. Kellemes kiránduló és piknikező hely, kár, hogy a hajdani várból nem maradt semmi.

gyöngyfűző és párja 2006.08.27 16:19 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.45
Egy kis kerülővel, de azért megtaláltuk! Elszomorító, hogy ennyire elhanyagolt a hely, pedig igen kellemes lenne egy piknikezésre is akár!
Ide sem jutunk el a gc nélkül...

 
kisbeka4 2006.08.21 15:20 - Megtaláltamkörnyezet: 2.5 rejtés: 4 web: 3 átlag: 3.17 súly: 1.78
Megtaláltuk!
GPS nélkül elég sokáig bolyongtunk, míg rá nem leltünk a ládára!
Rengeteg pókot fosztottunk meg hálójától (nem direkt)
A kútban -fénynél- érdekes "élőlényeket" lehet látni a vízben úszkálva!!!
Güll Baba bronzszobra a napon eléggé felforrósodik!!!
Jó rejtés!Gratu!
Bocs a képek gyenge minőségéért, telcsivel készültek!
Beus+Éva+János

 
Zlatnik_A 2006.08.06 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.48
Klassz túra volt. Vigyázat, az erdőben nagyon sok a kullancs!

Dundus & Co 2006.08.05 16:25 - Megtaláltam
Sok volt a csalán. [wapon beküldött szöveg]

katika 2006.07.12 15:41 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.72
Ok [wapon beküldött szöveg]
Mai utolsó ládánk. A tábor mellett jobbra megtaláltuk a piros jelzést. A láda közelében az úton pont akkor jött egy csomó gyerek, ezért elterelő hadműveletként korábban mentünk be az erdőbe. Ez rossz lépés volt, mert a láda környékén elég rossz a műhold vétel és telis-tele volt csalánnal és szúnyoggal.
A ládában lévő "32 MB" TB-t magunkkal vittük.

 
Napváró 2006.06.04 19:37 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 1.48
Ide tettük 32 MB TravelBug-ot.

Lopakodó 2006.05.28 17:08 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.61
Éppen, hogy eső után sikerült megtalálni, ezért szörnyen csúszott, sokszor többet jutottunk hátra, mint előre. Szép hely, eddig még nem jártunk erre.

Piás 2006.05.28 17:08 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.63
ELTALÁLTAM 3on belül, tehát: MEGTALÁLTAM!

snake 2006.05.28 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2.5 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 3.56
Levezetésként a verseny után.
Kulisszal és Kivivel közös keresés. Szó szerint. Uszkve 10 percig bolyongtunk szétszóródva az erdőben. A kütyük össze- vissza mutattak, gondolom a nyakunkon lévő zivatarnak is lehetett ebben némi szerepe.
Aztán Kivi csak megtalálta. Gyors log, és menekülés vissza a vasakhoz a vihar elől.
Ajándékot nem cseréltem!

snake

kulisz 2006.05.28 14:56 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.17 súly: 3.54
Vasárnap a versenypontok begyűjtése után mintegy levezetésként ejtettük útba a ládát, miután Gül Baba emlékére tettünk egy tiszteletkört a településen - én mentem a konvoly elején és bénáztam:-)

A Török-kút felé menet nagyjából félúton megérkeztek a már addig is a levegőben lógó vihar első komolyabb jelei - nem gondoltam, hogy megússzuk elázás nélkül, de sikerült. Ennek következtében azonban a keresés és megtalálás kissé zaklatottra sikerült, a GPS-ek megkergültek, és egy jó 50 méteres távolságon belül a legkülönbözőbb helyekre mutatták a koordinátát - már amelyik. Végül KiVi túrta ki a dobozt. Gyors logolás után megindultunk visszafelé. A vihar miatt fényes nappal egészen besötétedett az erdő, a kútra is épp hogy egy pillantást vetettünk.

Tekintettel a rosszabbodó időjárási körülményekre, no meg arra hogy csütörtök délután óta már igencsak fáradt voltam (asszem a többiek is), innen már haza indultam.

KiVi 2006.05.28 14:55 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.54
Verseny utáni levezetés Kulisszal és Snake-kel. Pict keresgélnünk kellett, mert mindhárom GPS össze vissza mutogatott. De nem fogott ki rajutnk, a vihar előtt sikeresen levadásztuk. :)

akolang 2006.05.28 13:55 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 2.15
Megtaláltuk, nem volt nehéz, pontos volt a leírás.Rengeteg a szúnyog, pár percnél többet nem tudtunk az erőben tartózkodni!

Norbi,Judit,Atilka

Andi&Parker 2006.05.28 12:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.37
A ládhoz menet összefutottunk szipetiékkel, mi másik úton mentünk a ládáig, de ott találkoztunk :) Nagy volt a forgalma a környéki ládáknak. A tábori tényleg alkalmas lenne egy jövőbeni versenyre!

szipeti 2006.05.28 12:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.63
A ládánál találkoztunk Andi&Parker-el, így a ládát nem is kellett keresni. A hely tetszett.

NZs 2006.05.28 11:51 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.31
A IX. Geocaching Verseny után, a hazaút második ládája.
A parkolás után az indulási pontot kicsit keresgéltük. Segítség: a tábor jobb oldalán (szemben állva vele) található földúton indulj el egyenesen, majd az erdő szélénél jobbra előre. Ott már lesz piros sáv jelzés.
A kút érdekes, nem gyakran látni ilyet! Viszont nagy kár, hogy nem törődnek vele, elhanyagolt a végtelenségig. A "víztározó" alja tele van dobálva szeméttel, az elvezető árokra is ráférne egy alapos tisztítás. Ebben a formájában előbb halna szomjan a vándor, mint ebből igyon... :-(
Ez nagy kár, mert nagyon klassz hely lehetne a padokkal! A rejtek olyan jó, hogy hárman is elmentünk mellette először - de aztán EnZo mégis rátalált!

EnZo a víztározó bejáratánála tározó belseje
lejárata megtaláló
BE&LA 2006.05.28 11:30 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.17 súly: 3.19
Megtaláltuk!

szikizso 2006.05.28 11:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.69
A rengeteg szúnyog támadásait jól tűrve sikerült megtalálni

Napszel 2006.05.27 20:34 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.93
Mi is verseny után kerestük fel ezt a ládát, de keresni nem is kellett, mert voltak ott szintén versenyről jött ládázók.
Sely, Booth & Napszél

Egy lábszárcsont volt a tetején, amit sikeresen megfogtam.. 
ÖregTom 2006.05.27 20:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.64
Versenyről hazafelé pontvadászat.

Csigabiga 2006.05.27 20:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.44
O.K! [wapon beküldött szöveg]
A versenyről hazafelé ÖregTom L@zy és Freddy társaságában megkerestük. A ládánál összefutottunk Napszelékkel is! :o)
Kicsit aggódtunk, mert már erősen sötétedett (főleg az erdőben) és a lámpákat a kocsiban hagytuk, de szerencsére még időben megtaláltuk! :o)
Innen siettünk is tovább, mert még meg akartuk keresni a GCCsui 3-4-5. pontjait is.

L@zy 2006.05.27 20:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.07
Verseny után épp utba esett. (Miután eltérítettük ÖregTom-ot :-))

waneqr 2006.05.27 18:20 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.41
A bonnyai versenyt kevetően kerestük fel a kutat, majd a ládát. Kicsit megijedtünk az újabb dzsungelharctól, mikor a GPS az erdő mélyére irányított bennünket. Azonban ez - örömünkre - csalán mentes terület volt.

Tócsa 2006.05.27 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.36
Kár, hogy a forrás nem működik, s a környezete is elhanyagolt. Azért jót sétáltunk itt a verseny után.

@david 2006.05.27 17:17 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.57
verseny után Mikulással, Zsuval, Fükockéval, és Mariannal.

tudo 2006.05.27 16:56 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.96
Vonattal + kerékpárral közelítettük meg a GC9FVE helyszínét kedves barátommal, Mihály-lyal. A verseny után a Bonnya - Törökkoppány - Andocs - Balatonföldvár útvonalon kerekeztünk a ládához, útközben és a láda közelében versenytársakkal találkozva.

A falut a Piros + jelzésen hagytuk el, a láda közelében a Piros sáv segített. A láda azonnal meglett, mert kézről kézre vándorolt, miközben logolgattunk. A kutat is megnéztük, de ami a legjobban megfogott minket, az a Somogyi-dombság gyönyörű vonulata, Andocs kegyhelye és a Balatonba lenyugvó Nap fénye volt.

A kútnálSomogyi dombok
KerékpáronAndocs 1.
Andocs 2.Andocs 3.
Andocs 4.Andocs 5.
Alkonyat a Balatonon 1.Alkonyat a Balatonon 2.
Mikulás 2006.05.27 16:51 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.05
A verseny után nem volt kedvünk ücsörögni, enni meg amúgy sem tudtunk, így ládázásra adtuk fejünket. Zsu, Mariann, Fűkocka, @david és jómagam alkottuk a pontvadász csapatot. Mindkét helyszín (szobor és kút) tetszett. Odafelé elhagytuk a kerékpározó, sportos tüdőt, de a ládánál már utol is ért minket. A szúnyogok iszonyatosan támadtak, ezért menekülőre fogtuk...
Mikulás

Zsu. 2006.05.27 16:50 - Megtaláltam
Mikulással.

KataJani 2006.05.27 16:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.19
Mai 2/1, össz.: 155. megtalállásunk. Ma jó kis Geoverseny volt Bonnyán. A célbaérkezés és az eredményhirdetés közötti időt aktív pihenéssel töltöttük. Sokan hasonlóan cselekedtek.

RejtekKút
Fűkocka 2006.05.27 16:45 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

 
totik 2006.05.27 16:40 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.75
Eredményhirdetés előtti kesselés utolsó ládája. A sporttársakkal elbambultuk a piros kört, így kisebb kerülővel, de pont a forrás körüli táboron át közelítettük meg a ládát. Eddig minden meglátogatott forrásból ittam, de ezt most kihagytam, ha arra jársz, meglátod miért.
A rejtés nem tartozik a legkönnyebbek közé, de négyen négyfelé kószálva elég hamar megtaláltuk.
Visszafelé valami őrült kesser majdnem letarolt bennünket a terepjárójával...:-)
(Viki, Geri, Krisz') TZ

lumx 2006.05.27 16:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.08
A vidám társaság már csak 4 főre apadt, de nem adtuk fel, s Mackkáék és Totik társaságában bóklásztunk a ládához. Még épp időben, visszafelé találkoztunk néhány kesserrel. S még jócskán az eredményhirdetés előtt landoltunk a bázison.

Mackka 2006.05.27 16:40 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.41
Verseny előtti ládavadászat. Totikkal jöttünk - a többiek már korábban szemezgettek a környék ládáiból, nekünk meg mind új volt :)
Nagy volt a forgalom a ládánál :)
A kútból nem ittunk :(
Mackka & Péter

lelcache 2006.05.27 15:54 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.75
Mivel a IX. Geocaching Versenyt rekord idő alatt abszolváltuk, a geomenü elfogyasztása után és az eredményhirdetés előtt még bőven maradt idő egy kis ládázásra. Társak hiányában egyedül vágtam neki a kalandnak. A környék kellemes hangulatú. Út közben a tó is tetszett, de sajnos a partjára nem jutottam le. A láda kis gyaloglás után elérhető. A kút tetszett. Szép tiszta vize van, kár, hogy a belseje tele van dobálva mindenféle törmelékkel. Ki kéne tisztítani. A ládát, az előzetes ilyesztegetések ellenére nagyon gyorsan megtaláltam. Logolás közben közelharc a szúnyogokkal, majd menekülés. Érdekes, hogy az úton, vagy a forrásnál egy darabbal sem találkoztam. Direkt a láda mellé lettek telepítve?

lelcache

A forrásLájárat
Kis tó az aljánPihenő a kútnál
Tó út közben 
jspanyik 2006.05.26 19:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.84
A leírás szerint, a helyenként kicsit sáros jelzett úton közelítettük a rejteket. Bejött az útközben kapott jóslat, miszerint: "Meglesz, meglesz, de nem lesz könnyű"!

Amikor GPS már csak 30 métert mutatott, betértünk az erdőbe és szemrevételeztük az előttünk már alaposan átkutatott, a bozótban szétszórtan elhelyezkedő tuskókat. Voltak számosan! Ahogy telt az idő és egyre bővítettük a kört, véletlenül rátaláltunk egy bozót nélküli, de tuskóval sűrűn benőtt területre. Itt már hamar célba találtunk!

Köszönjük a rejtést!

Gigi és János

Csapdoki 2006.05.26 18:15 - Megtaláltamkörnyezet: 2 rejtés: 3 web: 1.5 átlag: 2.17 súly: 1.78
Ezt a ládát a nagy gps verseny bemelegítésének szántuk.
csapdoki.

erchegyia 2006.05.26 16:54 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.37
Versenyre menet vadásztuk le.

ChrisCarlos 2006.05.26 16:54 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 2 web: 3 átlag: 2.67 súly: 3.47
Erchegyia-val kozosen. KULLANCSGYUJTO HELY!
297.
www.k-k.hu
[pda-n bejelentve]

Mr Zerge 2006.05.26 14:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.83
Szívesen keresem fel az ilyen vidékeket, amik a gyermekkori legendás történelmi helyekre visznek el.
Üdv Mr Zerge.

D.J. 2006.05.16 16:54 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.48
Ötletes a rejtés, bár kicsit sok a kullancs és a hangya a ládánál. Kis bozótharc után meglett. ChrisCarlos-ékkal és erchegyia-val kerestük meg versenyre menet.

kupec 2006.05.15 11:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.92
Igazi kellemes, világvégi hely.
A tábor mellett figyelmetlen voltam és a P-n jobbra indultam meg. Mikor aztán észrevettem, akkor gyakorlatilag alulról, toronyiránt, össze-visssza ugráló kütyüvel, tökön paszulyon át értem a rejtekhez. Na, az érdekes volt.
A kút nem rossz, de most kissé elhanyagoltnak tűnik.

kl 2006.04.30 16:38 - Megtaláltam
Nagyon kellemes hely [wapon beküldött szöveg]

jalso 2006.04.26 14:05 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.94
Érdekes, de kissé elhanyagolt hely. Most bizony nem innék a forrás vizéből... A rejtés viszont nagyon jó. Egyszer el is mentünk mellette.
Köszönjük: Ildi és Gyuri

 
Mihul 2006.04.26 14:05 - Megtaláltam
jobbnak gondoltam [wapon beküldött szöveg]

MikiCache 2006.04.22 17:21 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.80
Bonnyáról jövet, ahol a geocaching versennyel kapcsolatos dolgokat rendeztük.
A pillanatnyilag ifjúsági tábor talán egyszer nem is lesz olyan rossz versenybázisnak sem...
Anikó, ÉvaSanKri, Kolesár és Miki

A TrackelőAzt nézd meg!
KJ & GM 2006.04.18 09:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.74
Köszönjük a lehetőséget!

M01_5770M01_5772
M01_5773302_27
302_28 
Jutka 2006.04.16 16:33 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

freddy 2006.04.16 16:33 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.13
[wapon beküldött szöveg]
Délutáni ládázgatás. Kicsit szemerkélt az eső, de nem volt így se rossz!

T. Nagy 2006.04.14 17:26 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.36
Megérte a fáradságot (a záporeső ellenére)! Remek a rejtés. Azt gondolom, ha a fák kilombosodnak és a keser csapások nem alakulnak ki, sokkal nehezebb lesz a ládát megtalálni mint most volt. A GPS most is bizonytalankodott már.

cmf 2006.04.14 10:58 - Megtaláltam
DZSUVAS A KV [wapon beküldött szöveg]

Pupu 2006.04.14 10:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.07
Somogyi - zselici tekergés cmf-fel. Hol montival, hol gyalog. Szokatlanul késői (5 órás) indulás, szorgos ügyködés napszálltáig. 8 találat. Csupa szép hely, élményszerű felfedezés, ragyogó időjárás - ennyi pozitív tényező mellett a sárosból úgy-ahogy szikkadó utak nem sokat számítottak. Klassz nap volt!
Nagyon szeretem Fekete Istvánt, és kedves olvasmányom a Koppányi aga testamentuma is. Igazából ennek szól a környezet osztályzata, mert maga a forrás nem egy nagy szám, inni sem sikerült belőle. Ám a környezet életre keltette a regény történetét - örülök, hogy itt jártam!

zsorzs 2006.04.08 11:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.08
A jó leírásnak, na és a vadi új GPSmap 60CSx-nek köszönhetően könnyen megtaláltuk a tábort. Csodás tavaszi napsütésben, méhzsongástól hangos virágzó fák mellett indultunk a Piros sáv jelzésen felfelé. A láda gyorsan előkerült a tuskóból. Utána megnéztük a forrást, amely mellett kellemes piknikező helyeket találtunk. A rövid erdei túra után a faluban köszöntöttük a törököt. Kellemes túra volt, köszönjük!

12
34
keva 2006.04.08 11:30 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Erdélyi család 2006.04.01 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.68
Szép tavaszi időben kellemes séta, jó rejtés.

macikupac 2006.03.26 19:02 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.05
Felsőmocsolád-Kaposvár DDP szakasz 2.

Miután letudtuk a Dél-Dunántúli Piros túra szakaszát, még hazafelé megálltunk ennél az új ládánál. A helyet gyorsan megtaláltuk, csak 2-3 fatuskót kellett megnézni ahhoz, hogy Muki mancsba kaparinthassa a ládát. Picit csalódott volt, hogy lecsúsztunk a dobogóról. De így is az eddigi legjobb helyezésünk. Nyáron jövünk megint, hogy a közbenső szakaszt is végigjárjuk. Akkor rendbe rakjuk a forrást, hogy friss víz csordogáljon a csőből. A forrásház maga egy csoda.

A megtalálást szeretnénk előző nap elaltatott kiskutyám, Sparky emlékének ajánlani. 11 év nem múlik el nyomtalanul. Köszönöm, hogy együtt lehettünk!

Csorgó-kútIndul a PO
ForrásházSzétbarmolt kifolyó
A forrásház belülrőlMuki és a láda
Sparky (1995 tavasz-2006.03.25.) R.I.P. 
sobela 2006.03.26 17:07 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.82
Kellemes tavaszi bemelegítő séta volt, a rejtés nagyon jó, hasonlót a Kőröshegyi völgyhid (GCVHID) ládánál láttunk.

Patikus 2006.03.24 16:08 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.15
Szép, tipikus somogyi dombvidék, elfelejtett történelmi emlékekkel. A ládát én is hamarabb megtaláltam, mint a forrást.Az erdőben jól járható vadcsapások vannak.Jó rejtés, nem forgalmas részen, de mégsem távol a megközelíthetőségtől.

Hófehér 2006.03.22 07:17 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.53
Jó korán keltem, hogy elcsíphessem elsőként ezt a ládát. Az erdőig könnyedén eljutottam, de ott akadt némi nehézség. Kicsit elkavarodtam, de jutalmul láttam két őzet és egy fácánt. Szóval, szokásos árkon-bokron keresztüli keresés lett belőle. A ládát előbb megleltem, mint a kutat,aztán megkerestem azt is. Van némi furfang a turistajelzés követésében. Jól nézzetek körül és akkor egyszerűbben odataláltok mint én. A piros kör turistajelzés úgy néz ki, mint a japán zászló.:)Kellemes túra volt.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.