geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
1520. Perczel Mór (GCPM)

A látványosság

A látványosság

A látványosság 2.0

A látványosság 2.0

Alulról

Alulról

Sajnos belülről már nem olyan szép...

Sajnos belülről már nem olyan szép...

A kálvária állomásai

A kálvária állomásai

Takarásban a kápolna

Takarásban a kápolna

A kápolna

A kápolna

Amiért érdemes idejönni...

Amiért érdemes idejönni...

Szovjet emlékmű háttérben a stációkkal...

Szovjet emlékmű háttérben a stációkkal...

Ami a tetejéről már "lekopott"

Ami a tetejéről már "lekopott"

Pont szemben állsz a ládával

Pont szemben állsz a ládával

Perczel Mór

Perczel Mór
Szélesség N 46° 17,763'
Hosszúság E 18° 32,428'
Magasság: 133 m
Megye/ország: Tolna
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2006.12.09 16:00
Megjelenés időpontja: 2006.12.13 22:24
Utolsó lényeges változás: 2017.08.07 10:46
Utolsó változás: 2017.08.07 10:49
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Povyagi & Mathau
Felhasználó: Mathau
Nehézség / Terep: 1.0 / 1.0
Megtalálások száma: 885 + 2 sikertelen + 7 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 1.2 megtalálás hetente


Wap:

A normál méretű geoláda a fenti koordinátákon egy gondozatlan sír tövében található. Állj szembe a Mihalkovics család sírjával és nézz a tövébe a borostyán mögé! A sír északi oldalán keresd. Köszönöm az újrarejtést R&A játékostársunknak!


A ládába TravelBug nem helyezhető.

A rejtésről

A doboz a fenti koordinátákon található. Sajnos nagyon kevés alkalmas rejtekhelyet találtam a közelben, így a Mihalkovics család sírboltjának északi oldalán, borostyánnal és némi téglával takarva található a láda.

A láda apropója

A 6-os főút bonyhádi elágazása mellett van egy temető ahol a múlt korszakai találkoznak. A kezdet rögtön egy szovjet hősi emlékmű, melyet egy kálvária követ. A temető felső részében van Perczel Mór és családjának több sírhelye.  N 46° 17,760' E 18° 32,440' 121 m [GCPM+temető]

PERCZEL MÓR (1811-1899)

Perczel Sándor és Kajdachy Erzsébet hetedik gyermeke. A mozgékony és pajkos kisfiúnak kedvelt játszótársai a bonyhád-börzsönyi jobbágygyerekek. Legszívesebben "katonásdit" játszott velük. Szellemi fejlődéséről és neveléséről a szülei és 1817-től Vörösmarty Mihály házitanító gondoskodtak. a pesti piarista gimnáziumban a latin nyelv mellett megtanult németül és franciául. Kedvelte a matematikát. Visszaemlékezéseiben önmagáról ezt írta: "igen sokat olvastam" és "verseket kezdék csinálni". 1827-30-ban katonai hadapródiskolában tanult; különösen az erődítményrendszerek és a haditechnika érdekelték. 1830-ban az európai forradalmi hullám a politika irányába terelte a figyelmét: titokban szabadcsapat szervezésébe kezdett a lengyel függetlenségi harc támogatására. Az akció leleplezése miatt el kellett hagynia a katonaiskolát, sőt a haditörvényszék halálra ítélte. Nemesi származása és kiskorúsága mentette meg a végrehajtástól.

Perczel Mór ezután másfél évtizedig Tolna vármegye közigazgatásában tevékenykedett: megyei aljegyző, simontornyai szolgabíró, az iparfejlesztést szorgalmazó Védegylet népszerűsítője, az 1833-44. évi rendi országgyűlésen megyei követ. A reformszék radikális hirdetője. Országosan ismert politikussá vált. Lelkesen támogatta a 1848. márciusi forradalmat. Az új magyar kormány megalakulása után Magyarország első rendőrfőnöke, a népképviseleti országgyűlés képviselője, a Zrínyi-szabadcsapat szervezője, a szabadságharc idején hadtestparancsnok, tábornok. Az osztrák, horvát és szerb seregek ellen huszonnégy csatában tizenhét győzelmet aratott (Ozora, Muraköz, Cegléd-Szolnok, Dél-Bácska). Kossuth elismerő szavai szerint "Perczel a legbecsületesebb hazafiak egyike. Isten adná, hogy minden tábornok ilyen volna".

1849 augusztusában Perczel Mór emigrációba kényszerült (távollétében itthon Haynau jelképesen kivégeztette). Tizennyolc évet töltött számüzetésben (Törökország, Anglia, Belgium). A felesége is osztozott vele a nehéz sorsban. Külföldön tíz gyermekük született. A nélkülözés, a nyomor, a reménytelenség, a betegségek sorozata testileg-lelkileg megviselte a családot.

Perczel Mór szerette szülővárosát. Hűségét 1848 márciusában a forradalom győzelméről írt levelében is kifejezte: "Bonyhád az én szülőföldem, és a legnehezebb időkben annyi baráti támogatásban részesültem lakosaitól, hogy a legnagyobb örömmel siettem a szabadságtörvényt velük közölni". Az emigrációból 1867-ben tért haza. A bonyhádi fogadtatását felejthetetlen emlékei közé sorolta: "Borbély József 1867-ben - visszatértemkor a hazába és Bonyhádra - a főpiacon fogadott, és oly érzékenyen üdvözölt a sok ezernyi népségnek hű tolmácsa, hogy körül állói hangos és általános zokogásra fakadtak".

Perczel Mór 1867 után újra politizálni kezdett; Zalaegerszeg parlamenti képviselőnek választotta. Kossuth-ellenes beszédei, továbbá a kiegyezés okozta csalódásainak nyílt hangoztatása miatt azonban a népszerűsége rohamosan csökkent. A politikai bukás elől menekülve 1870-ben visszavonult a közéletből. A bonyhádi családi kúria kerti kis lakában emlékiratait rendezgette. Egyrészt túlértékelte saját szerepét: "És ha beismerik éltem nagyszerű szent hivatását, Hunnia nem esik, sohasem jut vészbe, hínárba". Másrészt beismerte: "Bizony mondom, szörnyű elszánt, vasakaratú, rendíthetetlen hitű és csúnya egy verekedő természetű Isten teremtménye voltam én. Nem-mel az ajkamon születtem a világra". A családját ért gyászsorozat fokozta magányosságát, koptatta idegeit. Nyolcvannyolcadik évében hunyt el.

forrás: Kolta László: Bonyhádi arcképek (Bonyhád, 2000.)

A kálváriáról

A Kálvária-domb két kápolnája közül 1817-ben épült Kálvária kápolna későbarokk stílusú. A másik az Ermel-Vojnits család sírkápolnája 1905-ben épült eredetileg későbarokk stílusú, mely ma már átépítések miatt eklektikus stílusban látható. A körülöttük lévő sírkertben nyugszik Perczel Mór honvédtábornok és a Percel család több tagja. A dombra felvezető út mentén a Stációk fülkéit Stekly Zsuzsa helyi művész tűzzománc képei díszítik.

forrás: bonyhádi látnivalók

Bonyhádról:

Akit érdekel Bonyhád története olvashat róla a város honlapján.

Én most ide két régi leírást teszek a városról amik a 18-19. századi állapotokat írják le.

Vályi András 1796:

Népes német és elegyes mező Város Tolna Vármegyében, birtokosai Klégel, és Perczel uraságok, fekszik Szekszárdtól más fél mértföldnyire, sokféle lakosokkal számossítatik, kik is leg inkább katolikusok; de a' Zsidók is elég számosak, és Zsinagógájok is van itten, határbéli földgye meglehetős, szőlője középszerű, dohánnya elég tere, első Osztálybéli.

Vályi András: Magyar Országnak leírása I-III Buda 1796-1799

Fényes Elek 1851:

Német-magyar m.v. Tolna vgyében, egy kies, hosszan elnyúló völgy oldalán, 1566 kath, 1482 ágostai, 262 ref., 1563 zsidó lakja, katholikus és ágostai paroch. szentegyházakkal, és egy nagy synagógával. A házak száma, mellyek csaknem mind cseréppel fedettek, 490-re megyen. - Négyszegü piaczát jeles épületek és boltok ékesítik. Van itt kath. kórház, gyógyszertár,vendégfogadó, több vizimalom. - Agyagos közép termékenységű határa nem nagy, s nagy részt az uraság majorság - földjei foglalják el, hanem a lakosok földjei a szerdahelyi pusztán osztattak ki, és 104 jobbágytelket tesznek. Szőlőhegye roppant, de nagyon közönséges bort terem. A dohánytermesztés nagy divatjában van, ugy hogy az évenkénti termés 3500 mázsára becsültetik. Négy országos vásáron kivül két népes hetivásárt (kedden és pénteken) is tart. Lakosai a törökök kiüzetése után magyarok, még pedig reformatusok valának, de 1727 körül nemesek szállinkozván ide, rövid idő alatt annyira kiszoritották, hogy már ma néhány eredeti magyar református háznál nincs több. - Ellenben nemesek után zsidók itt legszámosabbak, és különös községet képeznek saját biróval és esküdtekkel. Földesura hajdan a Bosnyák majd a Jurasin család volt, most pedig felét a Perczel, felét a Kliegl nemzetség birja. Közel Bonyhádhoz láthatni egy góth izlésre épült szentegyház maradványait, mellyről a közvélemény azt tartja, hogy az a cisterciták Czikádornak neveztetett apátsága volt. A kolostornak márma csak talpkövei látszanak, de a szentegyház hátulsó része, és a sanctuarium meglehetős épségben állnak fen. Van saját postahivatala.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára... Pest 1851

Végszó:

Végezetül nagyon jó keresgélést kívánnak a mostani gazdák povyagi és Mathau!
Állapot: kereshető

Értékelés: értékelés (549 db): környezet: 4.29 rejtés: 4.17 web: 4.51 átlag: 4.33

 - történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 + szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 - különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 - vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 + település belterületén van a láda?
 + van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 + hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 + megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 + a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 + babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 - igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 + sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 + van-e a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb.?
 + szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 + GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell


copfocska 2020.08.02 11:38 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.5.0] kar, hogy hagyjak pusztulni a sirokat.

Laci és Anita 2020.07.28 09:20 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 2.51
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.0]

oryszcsak 2020.07.20 08:42 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

csehipest 2020.07.16 10:45 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.7]

BTamas24 2020.07.13 19:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

h725 2020.07.12 16:14 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.03
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.7]

Érdekes, hogy ez a temető tulajdonképpen olyan, mint egy park. Nincs bekerítve. A ládikó könnyen meglett, tökéletes rejtés. Köszönjük !

Vali, Zsolt

a család 2020.07.12 12:59 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.85
Érdekes hely, köszönjük.

Nem Kavics 2020.07.08 14:42 - Megtaláltam
Megtaláluk, köszönjük a rejtést!
Wicky89 és Nem Kavics! [Geoládák v3.4.1]

wicky89 2020.07.08 14:40 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük :)
Nem Kavics& wicky89 [Geoládák v3.4.1]

zsubamba 2020.07.04 09:54 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

busmannn 2020.06.28 16:39 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Pötti 2020.06.28 15:15 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

vicuska333 2020.06.22 14:51 - Megtaláltam
Köszi

Iparvasutas 2020.06.18 10:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést.

bagolyvera 2020.06.11 23:59 - Megtaláltam
Ignis9cel megtaláltuk, köszi!

csatacsita2 2020.06.11 19:12 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.5]

Ignis9 2020.06.11 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.94
Bagolyverával közösen, köszönjük! :)

Hey-ho 2020.06.06 10:52 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

mheder 2020.06.05 11:54 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.5]

PardiAndi 2020.06.02 23:59 - Megtaláltam
dzoli1-gyel

dzoli1 2020.06.02 23:59 - Megtaláltam
Andival

Szemán 2020.06.01 10:10 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.7]

anzsu7 2020.05.30 07:08 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Zsuzsa [Geoládák v3.4.0]

Patti91 2020.05.24 16:37 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

eazs 2020.05.23 15:44 - Megtaláltam
Köszönjük!

bmarianna 2020.05.11 13:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

zoll 2020.05.09 16:51 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.23
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Andi, Zoli [Geoládák v3.3.2]

Winner_hun 2020.04.29 15:39 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

Marzipan 2020.03.28 16:26 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 2.97
Érdekes hely

anettx 2020.03.11 14:35 - Megtaláltam
TFTC!
Tavaszi 4 napos Mecsekből hazafelé.
A helyszín jó, a jelszó bugyuta.
[Geoládák v3.3.2]

antalkrisz 2020.02.16 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.00
Megtaláltam! Köszönöm a rejtést!

Geocsücsök 2020.02.15 11:05 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

Geonyuszi 2020.02.15 11:05 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

Geobambusz 2020.02.15 11:05 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

J.AdamsFamily 2020.02.13 15:59 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 1.00
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

Wladin 2020.02.02 12:46 - Megtaláltam
Megvan, köszi.

prisoft 2019.12.29 13:58 - Megtaláltam
Megvan! Köszönöm a rejtést. [g:hu 1.6.4]

Louis 2019.12.29 13:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.1.2]

kocsisjozsef74 2019.12.28 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.37
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Józsi [Geoládák v3.1.2]

Kulg76 2019.12.28 11:33 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést Coolcsár család! [Geoládák v3.1.2]

Povi 2019.12.27 14:43 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.43
Pécsről Budapest felé menet.

Aniko & Gyuri 2019.12.24 14:03 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Aniko és Gyuri [Geoládák v3.1.2]

Mizo6869 2019.11.24 15:01 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! 666. találatunk. Mia, Zoli Érdről.

kitkat0123 2019.11.24 12:37 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.0.0]

R.Guszty 2019.11.24 12:35 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.0.0]

mlnet 2019.11.22 12:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
Bikalról tartottunk hazafele és épp útba esett ez is. [Geoládák v2.2.5]

BouLache 2019.11.12 11:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.66
Egyértelmű rejtés, köszönöm, hogy megmutattad!

lizzard és csapata 2019.11.01 16:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.77
Köszönöm a rejtést. Pesten a Perczel Mór utcában laktam sokáig így még érdekesebb volt a lelés.

AdriésNorbi 2019.10.26 13:34 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
Adri és Norbi [Geoládák v2.2.5]

nfmate 2019.10.25 11:25 - Megtaláltam
hazafelé menetben. Köszönet [Geoládák v2.2.5]

Petymag 2019.09.15 15:51 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

BushRangers 2019.09.08 12:18 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!!!! [Geoládák v2.2.5]

nagyutazo 2019.09.07 12:17 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük :)

Fringilla és Kuglóf 2019.09.01 12:39 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

SziaHello 2019.09.01 09:29 - Megtaláltam
Pécs környéki barangolás Stiklivel.

stikli08 2019.09.01 09:29 - Megtaláltam
Pécs környéki barangolás. Megtaláltam, köszönöm hogy megmutattad! Fotók, részletek később. [Geoládák v2.2.5]

MRT Co. 2019.08.30 15:55 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

mokubean 2019.08.24 12:16 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.27
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést.

Mira08 2019.08.15 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.75
Megtaláltam, köszönöm a rejtést.

BaLiAnIzAb 2019.08.10 19:38 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.01
Megtaláltuk, köszönjük. 🙂
Nagyon szép este a kápolna. 🙂

IMG_20190810_193417 
zimitimi 2019.08.09 11:56 - Megtaláltam
Köszönöm

Frankie Family 2019.08.02 11:58 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Kaputyin 2019.07.30 10:58 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.00
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

IMG_20190730_105542 
Rampi 2019.07.21 12:58 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Tikis 2019.07.16 14:27 - Megtaláltam
[g:hu 1.6.3]

Csabetta 2019.07.12 16:22 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.3]

Zotyee 2019.06.16 09:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

popperpeti 2019.06.15 11:33 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.23
Köszönöm a rejtést!

turazo007 2019.06.15 07:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Cicapapa51 2019.06.11 13:31 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.58
Köszönöm a rejtést.
A láda és környezete rendben.
TFTC
Cicapapa51

Davestator 2019.05.30 12:55 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

K.család Mohács 2019.05.26 15:42 - Megtaláltam
Megtaláltuk köszönjük a rejtést!
Most láttuk, hogy Bőrharisnya előttünk találta meg egy nappal ez már csak azért is érdekes, mert az utóbbi 4 napban ez a 3 olyan eset amikor előttünk vagy utánunk lelte meg.
Gratulalunk neki is, és köszönjük a rejtőnek is a rejtést.

K.család Mohácsról [Geoládák v2.2.5]

Bőrharisnya 2019.05.24 09:59 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.71
Köszönjük a rejtést.

Zsirafka 2019.05.06 14:46 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

weanti 2019.05.04 18:20 - Megtaláltam
Meglett, koszi.

fermate 2019.05.03 18:08 - Megtaláltam
Megtaláltam! \o/
Köszi a rejtést.

Spangarázs 2019.05.03 17:47 - Megtaláltam
Geocacging versenyre menet útbaejtve.
Köszi a rejtést!

Spangarázs Junior 2019.05.03 17:45 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

Luki 2019.05.03 15:57 - Megtaláltam
+one, köszönöm a rejtést!
Bővebben a blogban [Geoládák v2.2.5]

BlackCat 2019.05.03 15:56 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! :) [Geoládák v2.2.5]

nb7100 2019.04.28 15:28 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Dorka, Gréta [Geoládák v2.2.5]

GeoFox 2019.04.04 13:38 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.92
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Dóri és Gábor [Geoládák v2.2.5]

Jakire 2019.03.23 12:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 2 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.19
A kápolna nagyon megért egy ládát -ezért köszönet a rejtőnek!
Sajnos az épület siralmas állapotban van - nem is értem, az ilyen kincsek fenntartására miért nincs pénz!
A láda elhelyezésével sem voltam kibékülve: ennél szembeötlőbb helyre aligha lehetett volna tenni, a "logbook" is... khmm... mondjuk úgy minimalista...

20190323_12285320190323_122931
Tagesz 2019.03.15 16:27 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2]

BT_pro 2019.02.20 09:59 - Megtaláltam
Megvan köszönöm a játékot!

Szőkekapitány 2019.02.08 09:10 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést.

anikofazekas22 2019.01.04 15:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

miky 2019.01.04 15:43 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Balázs1984 2018.12.31 11:17 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

aceespepee 2018.12.27 22:38 - Megtaláltam
megtaláltam :)

SzeitzG 2018.12.09 08:26 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést! :) [Geoládák v2.2.5]

potok 2018.11.08 10:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Pumba9 2018.10.23 16:42 - Megtaláltam
Hurrá. Újabb láda a gyűjteménybe. 43. láda 3 nap alatt. Köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Mirtt 2018.10.23 16:42 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]

NagyKG 2018.10.06 18:16 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.73
Megtaláltam, köszi!
GCtour alkalmával.

kicsiogre 2018.10.06 18:16 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4f]

csaba159 2018.10.06 17:59 - Megtaláltam
Gctour alkalmával. Köszönöm a rejtést!

gusty 2018.10.06 17:43 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

gst76 2018.10.06 08:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.89
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]
GCTOUR előtt még gyorsan felkerestem.
Mai termés 11 láda.

nrudi 2018.10.05 18:47 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! ZMER [Geoládák v2.2.4]

BabiZso 2018.09.22 13:08 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.18
Köszönjük a rejtést :)

braunfrici 2018.08.19 11:11 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.65
Megvagy!Magyarhertelendi nyaralás utolsó ládája.

Braunka 2018.08.19 11:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.62
Magyarhertelendről haza Miskolcra.

Meglesz a 40 jelszó a hétre?

Nargoth 2018.08.05 10:46 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Maclura 2018.07.23 13:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.90
Szerencsére gyorsan meglett, mert az eső bőven esett és most sarat sem akartam taposni. Köszönet a rejtésért.

katika59 2018.07.22 13:37 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

stmester 2018.07.20 17:00 - Megtaláltam
Elhanyagolt kálvária, sörös dobozok a sírnál, már azt hittem eltűnt a rejtés, de nem. A jelszó nagyon nem ide illő szerintem.

CsaCsy01 2018.07.14 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.63
:)

Zsotyka 2018.07.07 11:27 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.43
Köszönöm a rejtést! :)

Zsozso94 2018.07.07 11:25 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.18
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget! Jó a rejtés! :)

SebiDavid95 2018.07.04 20:12 - Megtaláltam
Most keztem a mai nap a játékot! Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Szandi118 2018.06.18 18:30 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.00
Köszi a rejtést :)

foxfoxfox 2018.06.11 12:40 - Megtaláltam
Köszi, többit majd otthonról...

MikiAnita 2018.06.11 12:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.40
Üzleti úton jártam Bonyhádon, ez a láda pedig könnyen megközelíthető volt.
Köszi és üdv,
MikiAnita

geoládászok 2018.06.04 13:58 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.61
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4] Jó rejtés!

b.bea78 2018.05.26 00:00 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

nagygeo 2018.05.21 11:11 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
Marci, Erika, Ricsi, Kíra, Gyöngyi, Zoli [Geoládák v2.2.3]

geri83 2018.05.20 16:41 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Nándor 2018.05.20 10:30 - Megtaláltam
Köszi a rejtèst.

LH458 2018.05.05 15:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.58
Megtaláltam.
Köszönöm a rejtést.

20180505_154200 
ny.mate 2018.05.01 13:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

BLUEway💙2016! 2018.04.07 13:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.81
Hát mit mondjak? Nem egy 7köznapi jelszót talált ki a rejtő, az biztos! :) THX.

syradan 2018.03.28 12:44 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.89
Számomra érdekes volt, volt Perczeles gimnazistaként ide eljönni. A láda nélkül valószínűleg sose jöttem volna el ide. Köszi!

VizsiGabi 2018.03.28 10:48 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

Fenilefrin 2018.03.15 09:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.74
Meglett, köszi a rejtést!

Raczky család 2018.02.11 11:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Kraken 2018.01.06 09:16 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

Rézangyal77 2017.11.22 12:54 - Megtaláltam
Megtalaláltuk. Köszi a játékot! [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

kellerm 2017.11.12 15:30 - Megtaláltam
Könnyen megtaláltuk

Ténia 2017.11.10 15:30 - Megtaláltam
Köszönöm!

Sir Pajszer 2017.11.07 15:29 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.96
Köszi!

Hegyo 2017.11.03 18:10 - Megtaláltam
Megtaláltam Teveladyvel. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Kádár-Németh család 2017.10.31 13:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk

OsiOsi 2017.10.29 14:00 - Megtaláltam
Éppen a viharban értünk ide. Akárhogy kerestük a leírás alapján, nem találtuk. :-/

Walti elküldte a jelszót.

Bocs de a kisebbik öcsém is Walter és ez a megszólítás adta magát.

vcsabi1201 2017.10.28 09:11 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.90
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést!
Laci és Csabi

vlacko0930 2017.10.28 09:11 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.95
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést!
Laci és Csabi

Vincenzo65 2017.10.07 16:30 - Megtaláltam
Ebben kereszteződésben többször jártam, de hogy itt ilyen kis gyöngyszem van azt nem gondoltam. Szép kálvária és a Golgota elhelyezkedése is különleges. Hát a jelszó: Nekem nem idevaló.

rita85gto 2017.09.25 14:52 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

schulczgreg 2017.09.20 16:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.57
Utazásba iktatott ötödik "pihenő" :) reggel sajnos a közmunkások ellepték a terepet, visszaúton viszont szerencsésen begyűjtöttem. Szép rejtés, köszi!

mikszi 2017.09.08 15:56 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.43
Tetszett a rejtés, főleg az, hogy a Lidlnél lehetett parkolni.

MnM 2017.09.08 12:39 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.95
Nászút ON! Köszönjük a rejtést. :)

Farekék 2017.08.17 13:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.89
Megtaláltam. A ládika a helyén van. Lehet, hogy drága megtalálás lesz, mert a hatosról a balra kanyarodó sávban belecsúsztam a pirosba (elég rövidke a zöld). A rendőrségi pénzbehajtó kamera szeme láttára.
Köszönöm a lehetőséget.

20170817_13510320170817_135151
20170817_135202 
juhitomi 2017.08.01 12:16 - Megtaláltam
a láda nincs a helyén :( [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

[Jóváhagyta: Mathau, 2017.08.07 10:42]

nmárti 2017.07.22 19:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.36
A láda nincs a helyén, jeleztem a rejtőnek, aki megadta a jelszót. Ezt is és a rejtést is köszönöm !

 
ZoliQua 2017.07.22 13:32 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

kingajani 2017.07.18 18:54 - Megtaláltam
Üdv! A ladát sajnos a megadott ponton nem találtam. Készítettem pár képet,ennek alapján kérem elfogadni. Köszönöm! [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

[Jóváhagyta: Mathau, 2017.08.07 10:42]

GCPM_20170717141327[1]GCPM_20170717141410[1]
aknitram 2017.07.17 14:14 - Megtaláltam
Ha szükséges email-ben küldök képet a rejtés vélt helyéről, a megadott helyen sajnos semmit nem találtunk. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

[Jóváhagyta: Mathau, 2017.08.07 10:42]

bence máté 2017.07.17 13:18 - Megtaláltam
ok

TD Adventure 2017.06.03 16:18 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.16
Szep a kalvariadomb es kornyeke. Kora nyari ladazas. Madarcsicserges. Igazan romantikus kornyek. Lada a helyen. Borostyannal takarva, teglaval nem.

Emese62 2017.05.26 14:27 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.73
ORSZÁGOS KERÉKPÁROS KÖRTÚRA 4. SZAKASZ TELJESÍTÉSE KÖZBEN!
NAGY RENDRAKÁS, FŰNYÍRÁS SZEMÉTSZEDÉS A HŐSÖK NAPJA MIATT! a BOROSTYÁNOS SÍR SEMMIT SEM REJTETT! KÉRNÉK ELFOGADÁST A KÉPEK ALAPJÁN!

[Jóváhagyta: Mathau, 2017.05.29 09:42]

NAGYON KÖSZÖNÖM!!

IMG_2881IMG_2885
IMG_2882 
othnan 2017.05.24 12:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.87
"...Tolnát-Baranyát" túrázásunk 3/16. ládája. Köszönjük a rejtést.

P1030766P1030767
P1030768P1030777
P1030778 
kyszy99 2017.05.12 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 1.00
Köszönjük a rejtést!

g-tabe 2017.05.06 16:30 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget!
A láda csak borostyánnal volt takarva (és van is).

carSfamily 2017.05.01 13:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

EmesESE 2017.04.29 12:16 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a lehetőséget ... [iGC] [wapon beküldött szöveg]

emiGrant 2017.04.22 11:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.91
8/3. Problémáim voltak a dobozka megtalálásával, így felhívtam a rejtőt, hogy hátha tud segíteni. Nagyon kedves volt és annak ellenére, hogy éppen egy fesztiválon volt, segített. Ezek után annyira rossz volt a lelkiismeretem, hogy mégegyszer körbe jártam a sírt és azonnal meglett. Köszi a segítséget és a rejtést!

becko 2017.04.22 07:30 - Megtaláltam
3 napos K-Mecseki geotúra.
1. nap Ladománytól a Zengó csúcsáig 17 találattal.
Tetszett a kálvária.

a1901 PerczelMór2 
Zozó és Edus 2017.04.21 10:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.11
Meg van az újabb ládánk!

grill 2017.04.18 20:57 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Umbia 2017.04.15 18:52 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Danichem13 2017.04.02 10:00 - Megtaláltam
Óbányai túra előtt gyorsan megtalálva.

GAMANO 2017.03.28 17:18 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

tabletta 2017.03.16 13:23 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3x] [wapon beküldött szöveg]

nagyi11 2017.02.17 15:20 - Megtaláltam
Megtaláltam! :D

matfer 2016.12.10 09:32 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.48
Jó rejtés, érdekes, emlékekkel teli temető, köszi. :)

nefermiw 2016.12.10 09:32 - Megtaláltam
Megtaláltam! :) [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Túramacska 2016.12.05 21:38 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

kópé1993 2016.10.23 00:00 - Megtaláltam
Ok!

Cloudwalker 2016.10.22 19:46 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.66
Utolsó pillanatban döntöttünk egy pécsi kiruccanás mellett és menetközben megálltunk egy esti temetős geózásra. Sajnos nem találtuk, de hála a rejtőnek sikerült beregisztrálnunk a találatot.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a segítséget!
Kincső és Csabi

kincs92 2016.10.22 19:45 - Megtaláltam
Egy hirtelen ötlettől vezérelve a másnap reggeli indulás helyett már este Pécs felé vettük az irányt. Izgalmas volt a sötétben keresni a ládát, annak ellenére, hogy így sajnos nem lett meg.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a rejtő segítségét!
Kincső és Csabi

DSC_0391 
petheovacka 2016.10.09 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.61
Szekszárd környéki bortúra levezetéseképp meglelve! Kösszi a rejtést. Drive in.

20161009_154324 
Istennyila 2016.09.26 17:58 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Mirabelle 2016.09.26 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.75
A jelszó kicsit furi egy síremléknél...
Köszi a rejtést

sogor36 2016.09.25 16:45 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 3.73
Köszi a rejtést.

nbokan 2016.09.23 14:33 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.10
Szabó famíliával a villányi GCTOUR-ra igyekezve, megálltunk egy kicsit nézelődni. Kösz a rejtést.

-1-2
-3 
Szabó família 2016.09.23 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.08
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Norbival közösen.

Lopakodó 2016.09.17 16:19 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Piás 2016.09.17 16:05 - Megtaláltam
Ha multi, akkor kicsit, ha nem, akkor nagyon köszönöm! [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Nyúl & Bandája 2016.09.17 06:14 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

rocketry233 2016.09.10 17:23 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Turistaember 2016.09.08 16:07 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.40
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget!

TanEra 2016.08.20 20:12 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

nmaria 2016.08.20 00:00 - Megtaláltam
Köszönöm!

kenyeresék 2016.08.19 17:28 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.00
Köszi a rejtést!

Kőrös család 2016.08.19 17:27 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Cole91 2016.08.19 17:27 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

voroscsepel 2016.08.16 12:25 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

feldelaci 2016.08.15 11:07 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

cosinus0 2016.08.13 12:05 - Megtaláltam
Pécsre menet. Köszi a rejtést.

Holnap 2016.08.06 23:59 - Megtaláltam
Meglett.

moTT 2016.08.01 09:12 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

leve2002 2016.06.04 10:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.51
Szép hely, csak forgalmas. raktam a ládába egy üdvözlőpapírt.

RékaésAdrián 2016.05.29 17:00 - Megtaláltam
Köszönjük szépen a rejtést!

stimi 2016.05.20 13:11 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

denho 2016.05.08 19:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.37
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

fehérkút 2016.05.06 08:54 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

TothTi 2016.05.03 11:58 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

szalaij 2016.04.10 14:33 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

gertam 2016.04.09 10:01 - Egyéb
A láda közelében az egyik Perczel sír melletti örökzöld bokorban elhelyezve a 3204. Kálváriakutató (GCKaKu)....

A sírral szemben állva balra, illetve jobbra ez látható...

Üdv
gertam

DSCN3467DSCN3466
DSCN3685DSCN3687
kobcikrajci 2016.04.02 12:41 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

ha2 2016.03.25 10:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.81
Hogy el ne felejtsük Bonyhád egyik emblematikus termékét.

Elveszett Geoláda Fosztogatói 2016.03.23 14:47 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.96
Egyszerre felemelő és lehangoló a sírhely. Felemelő, mert Perczel Mór sírjának kerítését ellepték a nemzeti színű szalagok, lehangoló, mert az egyébként szép kápolna a szomszédban ki van fosztva, le van pusztulva.

/Quatermain/

Lengyel, Szárász, Szászvár, Bonyhád, Tolna-Fácánkert 264 HNGLengyel, Szárász, Szászvár, Bonyhád, Tolna-Fácánkert 261 HNG
Lengyel, Szárász, Szászvár, Bonyhád, Tolna-Fácánkert 268 HNGLengyel, Szárász, Szászvár, Bonyhád, Tolna-Fácánkert 272 HNG
Csapdoki 2016.03.21 12:11 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.99
Katonai hagyományőrző ként meghatóhelyszin volt ez nekem.Köszi

felfedező01 2016.03.19 09:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.91
A meghökkentő jelszó után szép képeket készítettünk. Köszi a rejtést!

P3190172P3190173
autojogasz 2016.03.14 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.90
Köszönjük a rejtést!

gege68 2016.03.12 11:08 - Megtaláltam
Megtaláltam, én kis feleségemmel. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Radián 2016.02.21 15:55 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.57
Köszönjük a rejtést! :)

Nabuhad 2015.11.26 15:35 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Smook 2015.11.26 12:39 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2g] [wapon beküldött szöveg]

gabocza 2015.10.26 12:33 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

kisember 2015.10.25 11:04 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.66
köszi

GYEZegzug 2015.10.24 14:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.80
Megtaláltam. Nagyon jó a rejtés , a jelszónak meg biztos oka van a tartalmát illetően. Köszi szépen a lehetőséget.

 
szabold1977 2015.10.23 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.50 súly: 1.90
Megtaláltuk a ládát! Köszönjük a rejtést!

Batu 2015.10.10 22:33 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Liberty 2015.10.10 11:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.09
9/4. Baranya-Tolna-Bács m-i ládatúra.

Perczel Mór, Bonyhád híres szülötte emlékére egy igényesen összeállított ládaoldal után nagy csalódás volt a ládában található jelszó. Nem méltó sem a helyszín, sem Perczel Mórral szemben. Egy bonyhádi üzemtörténeti múzeum bemutatását célzó ládánál jobban elfogadható lenne a jelenlegi jelszó. A kálvária stációi nagyon szépek, a rejtés is tetszett. Köszönöm a rejtést és a lehetőséget.

Bonyhád címere
Lukács Imre 2015.10.04 11:28 - Megtaláltam
Köszönjük! Pécsi túránkról hazafelé.
Voltaképp a jelszó az adott helyen profánul hangzik.de a hely történetére nézve találó.Az igaz,hogy ehhez a környezethez ez nem illik.Pont akkor voltunk amikor a 6 út mellett megtalálták a régi templom romokat.Nézzétek meg a Kálváriát

kir6 2015.09.20 10:34 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.17
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. A ládát máshová rejteném, a jelszó pedig finoman szólva meghökkentett. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

kristi 2015.09.19 13:58 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

kutyaapu 2015.09.19 12:28 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

haberp 2015.08.22 13:24 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

agnieszka 2015.08.22 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltam.

NI 2015.08.15 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.49
Megtaláltuk!

Kisdecso 2015.08.07 15:04 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2f] [wapon beküldött szöveg]

 
vajda.kata 2015.08.05 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
ok

vaterlo 2015.07.17 07:44 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.41
DDK túrára mentem a Mecsekbe, volt közel két órám. Közben kerestem meg ezt a ládát.

Szilágyiék 2015.07.16 08:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.72
Hááát, nem akartam elhinni, hogy ehhez a kegyeleti helyhez pont ezt a jelszót tudta a rejtő kitalálni...

ecchphoto 2015.07.12 19:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.81
Köszönöm a lehetőséget!

Merida901 2015.07.10 14:19 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.63
Megtaláltam.

zsupisti 2015.07.09 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.20
Köszönjük

fcsaba 2015.07.06 10:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.96
Kelet-mecseki családi kiruccanás során kerestem meg ezt a ládát, egy napos kényszerpihető után. Érdekes hely, bár a szovjet emlékmű, azokkal a feliratokkal és szimbólumokkal, amelyek rajta vannak, igen illúzióromboló.

Köszönjük a rejtést!

mszilvia 2015.06.21 23:59 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszi

Menytyinty 2015.05.03 17:33 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.70
Megtalálam,köszönöm

Csanu 2015.05.03 17:33 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.48
megtaláltam,köszönöm!

Hulope 2015.05.03 17:33 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.99
A láda nagyon gyorsan meglett!_Hulope_

Attil@ & Réka 2015.04.21 13:40 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést.
Réka és Attil@

Törpe 2015.04.18 10:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.66
Köszönjük a rejtést! Törpe

MoMaszter 2015.04.04 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.52
Köszi, hogy megmutattad!

Mars3696 2015.04.04 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.59
Drive. :) Köszi!

Fillér Team 2015.03.29 12:41 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.69
Köszi! Kár az elhanyagolt sírokért, kápolnáért, utóbbit reméljük, még időben helyrehozzák.

eTiGeR 2015.03.15 10:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.51
Megtaláltam! :) Szép kis hely, figyelemre méltó a kálvária és a mauzóleum is. A láda könnyedén meglett, bár ahogy előttem is írták, ott valóban mugliveszélyes helyen van; s én sem preferálom a sír bolygatását. Talán tényleg megfontolandó lenne közelebb vinni a ládát a kápolnához, de köszi a lehetőséget, a hely ettől függetlenül tetszett. :)

WADMAC 2015.03.14 16:30 - Megtaláltam
Köszönöm!

Jadrana 2015.03.14 16:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük!

Parmerozpazepan 2015.03.11 12:59 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.53
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. Nagyon szép kis temető, kálváriával, sok-sok Perczellel, orosz katonákkal... Tetszett a tábornok sírjának visszafogott eleganciája.
A rejtés kicsit mugliveszélyes, és nem is mutatja a rejtés lényegét. Feljebb kellene helyezni, pláne, h ne egy sírt kelljen bolygatni.... A jelszó pedig méltatlan ehhez a helyhez és személyiséghez.

BöbeSanyi 2014.12.31 13:48 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

péplusz67 2014.12.28 00:00 - Megtaláltam
Megvan! Korom sötétben!

BeLiTiNáMa 2014.12.01 14:35 - Megtaláltamkörnyezet: 2.5 rejtés: 2.5 web: 2 átlag: 2.33 súly: 2.53
KÖSZÖNJÜK A REJTÉST.

Dr.Lada 2014.11.29 13:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.22
A Bonyhádi multi után ide is eljutottunk.:-) Megnéztük a Szovjet emlékművet, majd még a pár sírt és eljutottunk a ládához. Nekem személy szerint a rejtés nem tetszett, hisz a pár tégla amit ki kell szedni nem más mint a kripta fedlapját tartó fal téglái, én meg nem nagyon szeretem az ilyenfajta háborgatást, pedig a rejtőnek eddig remek ládáival találkoztam, de most valahogy nem volt a helyzet magaslatán.:-( Pedig lenne ott több remek rejtek is, hisz a com és gg-s láda remekül van rejtve, ráadásul nem csak nem kell sírt megbontani hozzá, hanem el kell haladni a kápolna és Perczel Mór sírja előtt is. Mivel a hu-s ládától még csak nem is látszik az amit be akarna mutatni, remélem a rejtő a kritikát megfogadja és keres egy olyan rejteket amelyből a ládát mindenféle sírbontás nélkül is elő lehet venni, és el kell haladni az igazi látnivalók előtt is.
Ha nem játszom a com-on meg a gg-n valószínű azt hittem volna, hogy ez az össz látnivaló ahol a láda van, hisz az igazi látnivaló onnan takarva van és nem látszik, így nem mentem volna fel a dombra és kimaradt volna az igazi látnivaló.

 
Bogi és Bálint 2014.11.23 16:41 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

goligon 2014.11.15 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.48
Iskolai kirándulás alatt, régi hiány pótolva! Köszi!

 
5N 2014.11.05 15:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.93
Hazafelé itt még megálltam.Elég feltűnő ott lenni a síroknál a jövő menő autók miatt.

radír89 2014.10.28 00:00 - Megtaláltam
Megvan, köszi :)

GeoGirl 2014.10.24 14:20 - Megtaláltam
Köszi.

GeoDoki89 2014.10.24 14:20 - Megtaláltam
Köszi a rejtést! :)

hinia lux 2014.10.05 16:40 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

Ládaközelben 
Paul 2014.09.07 10:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 4.17
Köszönöm a rejtést.

hgabor1 2014.08.19 12:07 - Megtaláltam
Megtaláltuk Andival. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

anettnori 2014.08.16 12:27 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.04
Megvan! [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

A láda megtalálása után kissé körülnéztem a környéken. Megérte!

 
Géza1 2014.08.16 11:45 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

sztyopa13 a páratlan páros 2014.08.14 15:45 - Megtaláltam
Megtaláltuk.Siklósra menetben,az eső sem jelentett akadályt.

takacsimre 2014.08.14 11:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.95
Köszönjük a rejtést. Marika és Imre

május 15. 2014.08.03 19:44 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.25
Megtaláltuk! Köszönjük a lehetőséget! [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]
A jelszó kapcsolódik ugyan a városhoz, de a rejtéshez kicsit méltatlannak gondoljuk. Azért szép, és érdekes helyre vittél minket.

laszloistvan 2014.08.02 12:38 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.85
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Szálkára, ismerősökhöz útba ejtve. Alvó babákkal a kocsiban a sírbolt kívül esett a hatósugaramon, így a doboz megkeresése után nem mentem fel, de ettől még fejben eltettem a helyet és az információkat, köszi.

Cseliboy 2014.07.28 13:18 - Megtaláltam
Köszi a rejtést.

Zéboy 2014.07.28 13:18 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.23
Köszönöm a lehetőséget.

 
Berián 2014.07.28 13:18 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

lacc 2014.07.23 15:04 - Megtaláltam
2 Ildi + 2 Laci

fodor8peter 2014.07.20 08:25 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.71
Szép rejtés! :)

Révai család 2014.07.14 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.15
Nagyon tetszett nekünk a kápolna, a mauzóleum és a kálvária is!
Köszönjük a gazdag ládát és a rejtést!

Mathau 2014.07.13 15:00 - Egyéb
A ládát kicseréltük egy nagyobbra, raktunk bele új logbookot, tollat és néhány ajándékot. Kérlek figyeljetek rá, hogy sokáig normális állapotban maradjon.

Pistua 2014.07.11 08:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.90
Ok!

lozoli 2014.07.11 08:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.30
ok

NPLranger 2014.07.11 08:50 - Megtaláltam
Megvagy!!!
:)))
Köszi

guppik 2014.06.30 15:40 - Megtaláltam
Köszönjük!

Szottyi 2014.06.27 13:17 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

S-A 2014.06.24 17:02 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.30
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Hepur 2014.06.21 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.73
Megtaláltam.

Papi13 2014.06.07 17:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.01
ok

Mary Lou 2014.06.07 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.18
Pünkösdi Mecseki kirándulásra tartva leltük meg! Köszönjük a rejtést!

kekenj 2014.06.06 12:40 - Megtaláltam
kösz a rejtést

Szabó Ildikó 2014.05.23 10:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.96
Köszi a rejtést!

viktory3 2014.05.13 19:17 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. Notesz betelt, csere szukseges. V [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

N.Zs. 2014.05.11 09:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.16
Friss piros szegfű volt mindkét katonai emlékművön.

Dori es DobosUr 2014.05.02 11:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

gggg 2014.04.23 00:00 - Megtaláltam
Megvan

pczinder 2014.04.20 13:58 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.30
Köszönöm a rejtést!

szmoni 2014.04.13 20:05 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.53
Kösz, a jelszó tetszett!

bacsnyir 2014.04.13 20:05 - Megtaláltamkörnyezet: 2.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.50 súly: 3.45
Pécsről hazafelé bevásárlásra álltunk meg a bonyhádi Aldinál, s akkor tűnt fel, hogy ez a láda ilyen közel van, így a késői óra ellenére a megkeresése mellett döntöttünk.
A helyszín nem érdektelen, és a ládaoldal is igen informatív, de mindkettővel kapcsolatban az az érzésem, mintha a rejtő nem tudta volna eldönteni, hogy Perczel Mórt és családját akarja-e bemutatni, vagy Bonyhád egy "komplex funkciójú" helyét (kálvária, temetőkápolnák, Perczel-sír), így egyik se sikerült tökéletesen. Az ellentmondásos személyiségű, és a mai történettudomány által a ládaleírásban szereplőnél kedvezőtlenebbül megítélt honvédtábornok sírjának koordinátái hiányoznak; a leírásban nincs utalás Perczel Mór húgára, Etelkára, aki a Mórt tanító Vörösmarty Mihályt szerelmes versek írására ihlette; a várostörténeti leírást meg megáll a XIX. századnál, a későbbi fejleményekre csak a ládajelszó utal (ami viszont valóban csak Bonyhádhoz kapcsolódik, és aki nem tudja az eredetét, azt legalábbis meglepi ezen a helyen) - e szempontból a GCBONY láda (és leírása) sokkal jobb, használhatóbb. De azért köszönjük, hogy megmutattad ezt a helyet is! A láda és rejtése egyébként rendben van: bár a borostyánt már kiirtották a rejtekül szolgáló sír mellől, s így sötétben, leírás nélkül is könnyen meglett, a kessereken kívül más nemigen "szúrja ki".

Kicsit reszketeg felvétel - sajnos már sötét és hideg voltA ládarejtő sír - a borostyán csak a sírt takarja
Bali László 2014.03.30 16:01 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

adrikai 2014.03.30 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.38
Megtaláltuk :)

vecsbal 2014.03.26 17:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.17
Óriási élmény volt. Számtalanszor elmentem mellette, nem sejtve, hogy a domboldal egy régi temető.

A jelszó méltatlan......

 
oktriv 2014.03.24 16:29 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.61
Érdekes temető.... furcsa jelszó... Köszönöm a rejtést.

geoguru 2014.03.22 08:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.38
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést.

RnR 2014.02.21 11:01 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Köszönjük a rejtést...

sotatyigák 2014.01.17 17:07 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.04
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. A logbook megtelt! [g:hu 1.4.29] [wapon beküldött szöveg]

vaslemez 2013.12.31 14:25 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.50 súly: 3.99
A templomból nem sokat láttunk, a láda az úthoz és a Lidl parkolóhoz esik közel.

kalahári 2013.12.31 14:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.40
Szilveszteri GC, útban Bátaapáti felé, 7/4 Köszi a rejtést. BUÉK

 
Anikó77 2013.12.31 10:35 - Megtaláltam
Harkány felé útba esett.

Köszi a rejtést!

zsotie 2013.12.31 10:32 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

sala 2013.12.19 13:43 - Megtaláltam
Leszüreteltem! [iGC] [wapon beküldött szöveg]

banyóca 2013.11.24 14:00 - Megtaláltam
Borongós őszi idő, sár, kopottas kápolna, színes tűzzománc stációk...A ládajelszóról annyit, hogy valóban nem a ládahelyhez kapcsolható, ám a település egyik gyárának régebben fő terméke volt a jelszó egyik fele - (esetleg sokan nem tudják ezt) így mégis "illik" ide.

Párduc50 2013.11.22 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.66
Érdekes ez a temető a kálváriával közösen.
Sajnos a rejtés már nem olyan volt, amilyennek le van írva, megpróbáltuk olyanná tenni.

Köszi a rejtést!

matya&zotya 2013.11.10 00:00 - Megtaláltam
Úton Pécs felé megálltunk egy kis ládázásra :)

iloilo 2013.11.04 00:00 - Megtaláltam
Pécsről hazafelé... köszi.

bfabry 2013.11.01 16:47 - Megtaláltam
Útbaesett Óbánya felé, így gyorsan megkerestük.

Judit és Béla 2013.10.29 16:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.83

Megtaláltuk.kemek 2013.10.28 14:46 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.28] [wapon beküldött szöveg]

Mfer84 2013.10.23 13:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.49
Pécs felé menet mindig útba esik, most végre megálltunk körülnézni is.

 
hun114 2013.10.20 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.72
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést!

atys70 2013.10.19 16:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.08
Megtaláltuk. A Kápolna elég rossz állapotban van, kár érte...

Gabeszrpg 2013.09.14 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.00
Köszönöm a lehetőséget!

G&V 2013.09.06 16:36 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.59
Tetszett ez a régi temető, az viszont nem, hogy az út ennyire közel van hozzá.

Halász család 2013.09.01 10:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.66
Köszönjük a rejtést!

Florina Léna 2013.08.23 14:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.03
Köszi!

vighv 2013.08.23 14:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.38
Átutazóban álltunk meg a ládát begyűjteni és a nagy sietségben elfelejtettem felírni a jelszót... Ezúton is köszönöm Mathau segítségét + a rejtést!

Tamás&Angi 2013.08.22 14:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.58
Hamar meglett a láda, köszönjük.

GSdriver 2013.08.18 16:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.45
Pirosat kaptunk, ládát fogtunk.get. [g:hu 1.4.27a] [wapon beküldött szöveg]

plecs 2013.08.16 18:50 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.96
Úton Pécsvárad felé...

BubaGC 2013.08.16 18:50 - Megtaláltam
:-)

MarIst 2013.08.13 12:46 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.38
Köszönjük!

belus01 2013.08.12 11:40 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

Galocza26 2013.08.11 14:52 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.67 súly: 3.30
Délvidéki nyaralásunkból hazafelé, 6. találatunk. A tábornok emlékéhez méltatlan jelszó nagyon nem tetszett nekünk. A Perczel Mór sírjához rejtett ládának inkább hozzá illő - és méltó - jelszót kellett volna választani. A rejtést ezért értékeltük így! Azért köszönjük!

MSS 2013.08.11 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltam!

adams 2013.08.10 11:00 - Megtaláltam
ok

ssophie 2013.08.10 11:00 - Megtaláltam
Megvan! :)

LionDaddy 2013.08.05 11:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.13
5 napos bikali nyaralásunk első napján, az odaúton ez volt a hatodik találatunk.
A láda rejtése egyértelmű és eléggé szem előtt is van, de szerencsém volt, nem kódorgott mugli a környéken.
Visszarejtés után a közeli games-es rejtést is megkerestem és lőttem pát fotót is.

Köszi a rejtést!

 
zramzam 2013.08.04 10:28 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

fattila 2013.08.04 10:28 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést. Részletek, ha lesznek, majd később. [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

Kriszti és Zsolt 2013.08.02 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.88
Megtaláltuk!

fodina 2013.07.30 14:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
megtaláltuk!:)

JAck:66: 2013.07.29 13:50 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 4.00
1007, megérett a meggy.

ReniPeti 2013.07.23 12:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.88
Köszönjük a rejtést!

 
VaP 2013.07.17 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.52
Megtaláltam!

Marcsika 2013.07.14 17:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.30
köszi

Tisztisz és Csabi 2013.07.14 17:48 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.04
Megtaláltuk köszi!

kispeter12 2013.07.14 12:45 - Megtaláltam
Köszönjük.

bonisbela 2013.07.08 14:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.46
Egyszer már elbicikliztem a láda mellett, most meg is tudtam keresni. gyorsan meglett. Kár, hogy nincs rajta a nemzetközi oldalon. Köszönjük a rejtést!

picuresnagyur 2013.07.06 15:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.99
köszi :)

Fecaxxx 2013.07.05 19:41 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.17 súly: 2.95
Igal felé menet második láda!

Köszönjük a rejtést!

Fecaxxx és csapata

FEMOLINO

Lilah&Lackó 2013.07.01 13:52 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.83
Pécsre utazva megnéztük ezt a szabad stílusú temetőt. Forgalmas hely, a stációk olyanok, mint nagyranőtt gombák a fűben. Nagyon tetszett, amúgy is nagy kedvenceink közé tartoznak a kálváriák.
A jelszót nem értjük, a rejtés semmi extra, a leírás szájbarágós.

Lilah

Pogánypeti 2013.06.24 09:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.73
Bettikémmel átugrottunk Szászvárról Bonyhádra cipőt vásárolni, és ha már ott voltunk, összekötöttük a kellemest a hasznossal... :)
A mikroládát is megtaláltuk benne a jelszóval a lépcsőnél... :)
Köszi a rejtést!

A Kálvária stációiA Kálvária kápolna
A Mihalkovics család sírboltjaA kis doboz és a logbook
Az Ermel-Vojnits család sírkápolnája 
Pibo 2013.06.16 00:00 - Megtaláltam
Köszi..

fercsipeter 2013.06.11 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3.5 web: 3 átlag: 3.17 súly: 2.41
Köszi a rejtést!!!!

cincmoca 2013.06.08 18:52 - Megtaláltam
Megvaaan :)
Köszi a lehetőséget!

pliptai 2013.06.07 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.96
Levezetésként az utolsó találat. Köszönet a rejtésért!

dorjan család 2013.05.11 15:56 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.90
Köszönjük. A LOG BOOK betelt.

Babuka 2013.05.11 08:33 - Megtaláltam
A nap első ládája.
Köszi a rejtést!

lelcache 2013.05.10 16:57 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést! lelcache [wapon beküldött szöveg]

CacheFinder 2013.05.10 16:49 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.87
Pécsre menet kerestük meg a pontot. A GPS az elején megviccelt, de onnan már egyenes út vezetett a rejtekhez. Érdekes hely, magamtól biztosan nem álltam volna meg itt.
Köszönöm a rejtést!

lili02 2013.05.10 16:30 - Megtaláltam
anyuval

bolyak 2013.05.10 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.87
A DDRKT 10-re menet.

Lelcache is 
Szinta 2013.05.01 18:08 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

 
sereva 2013.04.17 14:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

atipapa 2013.04.13 17:20 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

Kakukkos és Hajszál 2013.04.09 16:30 - Megtaláltam
+

picinyuszi64 2013.03.14 13:40 - Megtaláltam
megtaláltam

b_pisti_62 2013.03.14 13:39 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.70
Útközben a Mecsekbe, kezdődő havazásban...

Dévidzon 2013.03.02 14:26 - Megtaláltam
2. Alisca Cacher Club túra keretében találtam meg. Köszi a rejtést!

www.aliscacc.hu

Zsiráf 2012.12.29 14:26 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

hitamas 2012.11.25 19:30 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.75
Pécsi hétvége harmadik nap, hazafelé a hatoson. A látvány a sötétség miatt elmaradt. Mindenesetre meglepő volt a temető melletti parkolási lehetőség és a jelszó is. Mindkettőt értem (megértem), de mégis .... :)

Kis-Molnár 2012.11.10 11:30 - Megtaláltam
Köszönjük.

Angyal család 2012.11.04 15:21 - Megtaláltam
Mozgóláda rejtése előtt. :)

laszloze 2012.11.02 11:48 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 2.91
éppen átutazóban voltam a városon, amikoris a busz 30 perces pihenést intézett szakadó esőben futva,gyorsan keresve, éppen visszaértem az indulásra,kicsit kalandos volt, de határozottan tetszett. Az élményt az is tovább növelte, hogy a ládát is szerencsésen megtaláltam.

P.B_László 2012.11.01 14:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 2.79
Nagyon szép hangulatos hely , főleg így halottak napja alkalmával , a sírok között keresgélve a világító mécsesekkel .
A borús , esős idő ellenére is nagyon szép hely , köszönöm a rejtést , László !

Skalp 2012.10.26 16:51 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.33 súly: 3.98
Tiszteletem Perczel Mórnak!
De a jelszó méltatlan a ládához, még ha a városhoz kapcsolódik is. Meg a 2.0 is :(

 
Szorgoslábak 2012.10.21 17:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.28
Ide már sokszor készültünk, de ma nem hagytuk ki a sorból! Köszönjük szépen!

Chiliszószok.hu Csapata 2012.10.15 14:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.53
Köszi a rejtést! Ezt a ládát is megcsíptük!

aurel.pasztor 2012.09.29 11:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 1.70
Érdekes helyen van, de egy kicsit túl könnyű megtalálni.

PeterPalmai 2012.09.23 15:38 - Megtaláltam
Megtaláltuk!

Kata&Sanyi 2012.09.22 18:19 - Megtaláltam
Megtaláltuk!

acsocso 2012.09.22 14:44 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.50 súly: 3.21
Úgy gondoljuk, hogy túl feltűnő helyen van a rejtek.
Megkerestük a mikro-t is.

Tomi&Timi

tgb 2012.09.15 14:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.71
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget.

bumba 2012.09.11 18:45 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.46
Ok.

Ani&Sanyi 2012.09.09 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.32
Megvan! Szerencsére nagyon könnyen ment! :) Köszönjük!

Tárnai Szabi 2012.09.08 16:16 - Megtaláltam
Családi kiránduláson kerestük meg.

ttiti 2012.09.08 16:16 - Megtaláltam
Családdal felkerestük a helyet.
Köszi a rejtést!

sjan 2012.09.08 12:32 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.28
Tolna 25 TT alatti találat.
Köszi a rejtést.

rozsabogar 2012.08.26 16:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.26
Megvan

Fakopács 2012.08.26 11:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.32
ok

push_key 2012.08.21 18:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.11
Köszönjük,

gertam 2012.08.19 16:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.88
Megtaláltam!

Lali3XV 2012.08.19 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.23
Megvan!

gertaniko 2012.08.19 16:25 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.69
Megtaláltam.

Domos 2012.08.17 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.34
Ok

Piroska18 2012.08.12 10:11 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.22
Köszönjük a rejtést!

Famágus 2012.08.06 16:51 - Megtaláltam
Köszönjük szépen Oldfoxxal, könnyen meglett..

 
oldfox 2012.08.06 16:51 - Megtaláltam
....megtaláltuk!

Zsuzsa&István 2012.08.04 10:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.03
Megtaláltuk, köszönjük.

pappcsalád 2012.08.04 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 2.52
Megvan

H.B. 2012.07.23 09:11 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.02
Mártikával, Józsikával és Ódrival köszönjük a megtalálás lehetőségét. Érthető a pótjelszó léte.

LátványosságLátványosság
Ez is látványosStáció
StációSzovjet emlékmű
Reggel 2012.07.21 12:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.96
Megtaláltuk!

Pécsre menet útba ejtettük. Klassz kis hely!

Köszi a rejtést!

Anita és Reggel

Feri0705 2012.07.17 07:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.34
Megtaláltuk. Többször jártunk már erre, de ezt a kis eldugott kápolnát eddig nem láttuk. Érdemes megnézni a kálváriával együtt.

gabesz99 2012.07.14 16:41 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést. :) [g:hu 1.4.16] [wapon beküldött szöveg]

blanco11 2012.07.14 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltam.

StiviG 2012.07.10 16:05 - Megtaláltam
Köszönöm :-)

Ancs 2012.07.10 16:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.68
Bonyhád is útba esett ma, így mindenképp megálltunk ennél a ládánál is.
A régi kápolna és a sírok nagyon megbújnak a főút mellett, nem is gondolná az ember, hogy pár fácska mögött mi rejlik.
Köszi

szulez 2012.07.08 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.24
Fagyit és pelenkát venni álltunk meg. De ha már ott volt a láda...
Eddig nem sokat tudtunk Perczel Mórról, a ládaleírásban olvasottak hasznunkra válnak.
Zoli, Helga, Barnabás, Mártika, Bíbor

gy 2012.06.29 11:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.56
A szerpentin eleje.

GyÉ 2012.06.29 11:20 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 3.36
Megvan, útba esett.

Gyeta 2012.06.23 12:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.76
Ránk fért ez a kis történelemóra.
Köszönet a rejtésért.

 
Livcsii 2012.06.19 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 1.00
A megtalálás közben elhagytam a telefonomat. De ahogy a láda is, az is végül meglett. :) hazai pályán, hazai környezetben kerestük ezt a ládát.
köszönjük!

walky 2012.06.17 09:43 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.28
köszönöm a rejtést!

PulykiMaki 2012.06.09 11:15 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.17 súly: 2.81
Köszönjük a rejtést.
p&m

housefly 2012.05.30 10:13 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.28
Köszönjük a rejtést.

molka 2012.05.28 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.77
Nem is értem, nekem gondom volt a jelszóval, de végül kiokoskodtam. A hely elég sivár, egy temető, egy kis szemfülesség kellett hozzá, hogy a valódi célt megtaláljuk, de azért köszi, hogy megmutattad.

 
yoggi 2012.05.28 15:05 - Megtaláltam
Flóra 5/3

NO COMMENT

:)

Tschilla, yoggi, bebe, kiki

Szokhee 2012.05.26 11:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszi ;) [g:hu 1.4.11] [wapon beküldött szöveg]

Ferrit 2012.05.11 13:14 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.88
Úton a Mecsekbe.

 
handus 2012.05.09 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 1.85
Szép rejtés,köszi!

gabortel 2012.05.05 12:21 - Megtaláltam
Bringás ládaszüret a Szekszárdi-dombságban.

dutibi 2012.05.05 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 1.30
Kellemes szombati sétán jártunk Bonyhád környékén és levadásztunk 4 ládát 1 nap. :-)

 
Ubisali 2012.05.02 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 1.30
Köszi!

Pimpi69 2012.05.01 18:30 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést.

Blue Mali 2012.05.01 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.93
Köszi a rejtést.

Gábor75, és Pimpi69 társaságában egy Mecsek béli biciklis túra alkalmával
felkeresve.

Vagyis hazafelé tartva Gábor barátom unszolására kerestük meg:))

Köszi.

kakukKata 2012.05.01 11:50 - Megtaláltam
Ünnepi ládázás a déli végeken...

cachekereso 2012.04.29 17:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.68
Rendhagyó történelem óra keretében. Tetszett a rejtés.

Kadorca 2012.04.28 16:00 - Megtaláltam
Flórásítás közben :)

pockala 2012.04.28 14:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.32
Köszönöm

Gubirobi 2012.04.28 14:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.71
Pécsre menet közben meg szerettünk volna keresni pár környékbeli ládát is. Ez is közte volt.:)
A közeli áruház parkolójában álltunk meg és innen indult a láda megkeresése. Először azt hittem, hogy a sír közelében lesz, de utólag kiderült, hogy a rejtés biztonsága miatt kicsit arrébb került elhelyezésre.
Sebaj. A logolás után megkerestük a tábornok sírját is. Itthon a ládaoldalt átböngészve többet is megtudtam róla, mint amennyit még történelemből megjegyeztem iskolás éveim emlékeiből.
Köszönöm a lehetőséget!

bazsogeleba 2012.04.28 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.20
Köszönjük.

WalterBrothers 2012.04.27 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.81
Megtaláltuk. Köszönjük a rejtést!

TS 2012.04.21 17:30 - Megtaláltam
Többször jártam már erre, de most megálltam és szétnéztem a temetőben. Mindkét ládát megtaláltam.

emesi 2012.04.21 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.00
Vicces jelszó, és szép épületek. :)
Jó hely.

cyco 2012.04.14 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.23
Meglett!

Matuskapal 2012.04.13 00:00 - Megtaláltam
Haladunk..

griffs 2012.04.08 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.43
Nem semmi jelszó:)

Bau_family 2012.04.07 15:02 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.33
Bonyhádi welness pihenés közben megnéztük a helyi ládát is. Nagyon szép a stáció, főleg így húsvétkor időszerű. Köszönjük!

bani 2012.03.25 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2 web: 5 átlag: 3.67 súly: 1.00
Az első megtalálásunk! :)

egribm 2012.03.24 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.82
Verseny utáni ládázás :)

Bugár-orienteering 2012.03.24 10:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.85
Először hibásan írtam be a jelszót. Azóta nem fogadja el.
Szép, gondozott környezet. Köszönjük.

[Jóváhagyta: Mathau, 2012.04.22 19:50]

 
Buksilány 2012.03.18 18:18 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.21
Találat Nilsszel

Nilsz 2012.03.18 18:18 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.25
Buksilánnyal közösen!
Köszi a rejtést!

boobaa 2012.03.17 15:08 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.07
Megtaláltam. 4 Rejtés 5 Környezet Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.11] [wapon beküldött szöveg]

Azazello 2012.03.15 19:34 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.44
Ünnepi kóborlás tizedik ládája.

Walterhal 2012.03.15 15:00 - Megtaláltam
A koszorúzás és találkozó után, délután. Köszönöm.

Saláta Bogi & Sanya 2012.03.13 09:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 3.21
Bonyhádról hazafelé indulva, könnyű gyors találat.

Gábor75 2012.03.11 12:27 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.67
ok:-) [wapon beküldött szöveg]
Könnyú gyors találat Pécs fel menet. Szép, gondozott helyen nyugszik e nagy ember.
Köszönöm a rejtést!

Majtika 2012.02.21 11:00 - Megtaláltam
Fáj, látni a pusztulását.

djewla 2012.02.18 11:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.77
Bonyhádi hétvége 1. ládája, nagy volt a hó, de azért elég könnyen meglett.

melanchton 2012.01.09 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.45
Köszönöm.

RoriZo 2012.01.07 09:10 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.49
7/1 mai első ládánk. köszönjük

embera 2012.01.02 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.89
Köszi a rejtést!

diego 2011.12.30 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 3.70
Pécsi szilveszter/3

mcfreeze 2011.12.30 13:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.3.23] [wapon beküldött szöveg]

lasipeti 2011.12.30 13:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.3.29] [wapon beküldött szöveg]

WAdam 2011.12.30 12:09 - Megtaláltam
megtaláltuk!!!

FILA71 és Dávid 2011.12.28 13:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.23
Köszönjük a rejtést.
Szep környezet. Mi tudjuk miért az a jelszó ami, tök jó.

Strombus 2011.12.03 19:08 - Egyéb
Ezt a ládat 2009. 11. 21-én már megtaláltam. Most csak a DDRKT8-ról, Pörbölyről hazafelé jövet fa-peti kedvéért álltunk meg itt. Két éve más volt a láda gazdája (a neve nincs sehol megemlítve???) és kicsit feljebb volt a rejtés, ami arra késztette a pontvadászt, hogy kicsit jobban körülnézzen ezen az érdekes, szép helyen, lássa azt, amiről a láda szól. A jelszó sem volt ilyen a hely hangulatához, mondanivalójához egyáltalán nem illő. Bár, nem igen tudok elképzelni olyan geoládát, amihez ez a jelszó illene. :-( Nagyon nem tetszett.
A rejtés meglehetősen szembeötlő, még így éjszaka is. A ládát a fő csapásiránnyal ellentétes oldalra tenni talán kicsit okosabb lenne.

fa-peti 2011.12.03 19:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.79
Strombussal Pécs felé menet álltunk meg ennél a csészénél. A láda gyorsan meglett, kicsit félelmetes volt igy sötétben. Egyszer futolag már jártam erre. Köszi a rejtést.

renault 2011.11.17 16:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.41
Megtaláltam.

*Moka* 2011.11.07 13:35 - Megtaláltam
+

*Vica* 2011.11.07 13:35 - Megtaláltam
Harkány felé.

zsbodor 2011.11.05 11:20 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 2.95
Bonyhadi hetvegen kotelezo talalat.

Dinzol 2011.11.03 00:00 - Megtaláltam
Szép volt, gyors találat :). Köszönjük.

szalmakalapos 2011.10.30 15:47 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.56
Könnyen rátaláltunk, köszi a rejtést.

Szalay-team 2011.10.21 17:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.62
Teljesen véletlen a benzinkúton bekapcsoltuk a GPS-t, és lám csodák-csodája, ott egy láda, alig pár lépésnyire!!! :-)))

Joanne 2011.10.16 15:45 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.48
A nap utolsó megtalálása egy elég forgalmas helyen. A rejtés annyira nem tetszett, a sírok és a kissé rejtelmes hely megért egy látogatást.
Itt sem álltunk volna meg, ha...
Köszönjük a lehetőséget és a szép bemutatást.
Zsoenn

AtiMon 2011.10.12 12:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.51
megvan!

huszty 2011.10.01 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 1.00
Elso megtalalasom!

prodg 2011.09.24 06:52 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.52
GC23FV-re menet vadásztam le. A környék még csendes volt.

GCPM_20110924064935.jpg 
Csizmások 2011.09.23 13:00 - Megtaláltam
Köszi! Tart.jelszó!

qtya 2011.09.23 09:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.39
Köszönöm !

Firesanyi 2011.09.18 17:00 - Megtaláltam
+van

Kárász00 2011.09.12 17:29 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.58
OK

Szöszke15 2011.09.11 20:23 - Megtaláltam
Megvan!

tmolli 2011.09.11 20:23 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.25
Köszönöm!

vViktor 2011.09.10 00:00 - Megtaláltam
DDK után.

"De ezen a földön találtam kincset " - Republic

brekeke 2011.08.26 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.38
OKÉ.

csillagvadasz&kiralylany 2011.08.20 19:45 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.94
Köszi a rejtést!

 
Kukucska 2011.08.19 10:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.84
Megvan!

foximaxi 2011.08.10 10:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.35
Megvan.

hadidoki 2011.08.09 14:18 - Megtaláltam
Megtaláltam

benist 2011.08.08 16:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.14
Korszakokon átívelő temető a Lidl szomszédságában. A ládikó gond nélkül előkerült. A jelszó különösen megkapó.

NoTHM 2011.07.31 23:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Mivel új vagyok, ez az első ládám. Nagyon kezdő vagyok, tegnap jártam először az oldalon. Nagyon közel volt ez a láda a lakhelyemhez ezért lett ez az első. Remélem még sok ilyen kellemes tapasztalatban lesz részem. Köszönöm a rejtést!

Kozák 2011.07.31 11:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.30
Jó a jelszó

baumgartnern 2011.07.30 14:34 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.3.15] [wapon beküldött szöveg]

P41n & Pandi 2011.07.29 14:23 - Megtaláltam
Köszi a rejtést, könnyen meglett a dobozka. A hely nagyon érdekes!

 
MiMintTeam 2011.07.25 15:00 - Megtaláltam
Családi kiruccanás alkalmával, GCATOM és GCKASD után Harkányba tartva. Köszönjük.

Koós család 2011.07.24 18:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést!

FCsili 2011.07.24 11:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.35
Megtaláltuk!

SilverG 2011.07.24 11:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.36
Megtaláltuk!

fules22 2011.07.19 12:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.40
Köszönjük a rejtést!

skj 2011.07.13 09:46 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.70
Köszi a rejtést, ez is megvan!

 
dendeocse 2011.07.13 06:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.20
Megvan.

pozan&annaviola 2011.07.02 19:52 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. Ez az első alkalmunk volt, de még sok ilyen lesz:-) [g:hu 1.3.15] [wapon beküldött szöveg]

GCPM_2011072201303.jpgGCPM_2011072201312.jpg
Csöpke 2011.07.02 19:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.11
Meglett Ciconnal, gyors találat.
Mikor visszafelé jöttünk a GG-s ládától összefutottunk egy pécsi családdal ( pozan-ék), aznap regisztráltak , ez volt az első ládájuk!! (ld. a képen)

Cicon a ládával.
Perczel Mór  és felesége sírja.Pozan-ék az "ujdonsült" lelkes kesserek.
Faragoz001 2011.06.26 20:13 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.83
Megtaláltuk, köszönjük

zalajaro 2011.06.22 15:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.85
Sikondára menet Bubukával.

maczy 2011.06.12 10:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.53
Bikal felé menet, megálltunk bemelegíteni.
Egy GG-s találat is volt.:)
Köszönjük!

Temprás 2011.06.04 17:37 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!
Bátaszéki Triatlon után, levezetésképp kerestük meg.

Mr. Fülixáj 2011.05.28 19:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.20
Mai utolsó láda, merülőfélben lévő telefonnal.
Bár ez a láda GPS nélkül is könnyedén megtalálható.
Szürkület volt, siettem hazafelé már, így nem nagyon néztem szét. Ezért fotó sincs sajnos.

Evetke 2011.05.22 13:37 - Megtaláltam
OTT!

Tcm 2011.05.19 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.79
Megvan! Köszi!

Kati és Géza 2011.05.14 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.77
Nagyon ügyes rejtés. Jó program volt. Köszike.

Péter60 2011.05.11 18:00 - Egyéb
Már régebben megtaláltam, kiváncsi voltam az új rejtekre. Csak gratulálni tudok az új gazdának, minőségi lett a weblap meg a rejtés is!

Norbee5 2011.05.09 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.66
Milliószor elmentem már a hely mellett, de nem tudtam, hogy itt régen temető volt. Kösz a rejtést!

yano6ard 2010.10.04 16:00 - Megtaláltam
-

deleted_user 2010.09.13 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.41
Pécsre menet gyors levadásztuk a reggeli órákban. Relatív hamar meglett. Jól eláztunk a harmatos fűtől, a kutya is tocsogott, de legalább láttunk egy mókust!:D Köszi;]

mala 2010.08.28 11:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.03
A nyár utolsó szombatján, szemerkélő esőben, könnyű találat. Jó kis történelem óra. Köszönet a rejtőnek.

Erika&Bojszi 2010.08.22 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.48
Meglett!
Harkány - Nagykőrös útvonal második sikeres ládája.

MaFe örs 2010.08.19 09:07 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.38
Megtaláltuk!
Egy béka csücsült békésen a ládán, elmenni sehogy sem akart, de azért megszereztük tőle.

laja 2010.08.15 10:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.15
Inkább a leírás volt segítségre a megtalálásban, mint a gps..., Útban Pécs felé

kismaczu 2010.08.10 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.16
(értékelés később )

berni77 2010.07.30 16:05 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.03
Kecelre mentünk bonyhádi kitérővel, megnéztük az elkészült nyílászáróimat.
Pedig a hely hihetetlenül tetszett ám, még úgy is, hogy egy zápor hajtott el innen minket. Köszönöm a játékot!

Kertész család 2010.07.13 13:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.05
A láda valóban rendben van.Lehet,hogy a koordináták nem pontosak,de a leírás alapján eltéveszteni nehezebb a helyét.Mi nem is használtuk a GPS-t.Kár a temetői kápolnáért,siralmas a látvány ,de bekukkantva a kulcslyukon még siralmasabb..A stációk szépek,a sírok kissé elhanyagoltnak tűntek.Azonban összességében érdemes volt megállnunk itt a 36 fokos hőségben is.Köszönjük.

Csigabiga 2010.07.11 00:00 - Egyéb
Újra itt! :o)

Adélnak megmutattam szülővárosa egyetlen ládáját.
Nem értem, miért beteg, amikor a koordinátát kivéve minden rendben van vele...
Rendes doboz, logbook, leírás, ajándékok - minden megvan, ami kell!
A koo nekem is az épület mögé mutatott 15-20 méterrel odébb, ezt esetleg pontosítani lehetne.
A láda a leírásban megadott tujában volt, de nem az aljában, hanem fejmagasságban, és nem alulról lehet kiszedni, hanem a partoldal szélén állva - mi is ugyanígy tettük vissza.

ballasz 2010.07.04 17:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 1.5 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 3.00
Én se értem, hogy miért beteg, hacsak azért nem, mert ez a rejtés tényleg nem a legjobb. Nem néztem annyira körül, hogy megállapítsam, merre lenne jobb helye, de szerintem lehetne találni ennél jobbat. Így túl könnyen megtalálható, mert nagyon látszik, és nem is a legjobb ötlet így felrakni egy tujára.
Ennek ellenére nagyon szép helyen van, annak ellenére, hogy temetőről van szó. Valahogy egy külön világ ez ott a házak között. Érdekes volt...

Christinel 2010.06.24 12:26 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.96
megtaláltuk

nogacsalad 2010.06.24 12:00 - Megtaláltam
Miért beteg?
Semmi baja, simán kereshető...

részletek később...

TücsiTeam 2010.06.22 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.49
Szakadó esőben Bonyhádon jártunk és levadásztuk a ládát. A GPS pozició nem a ládára mutat, hanem a kápolna fölé. A leírás alapján találtuk meg a ládát.

komic 2010.06.20 17:25 - Megtaláltam
Megtaláltam

karcsit 2010.06.13 11:34 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.64
Szerintem is jó a koordináta és a doboz a helyén van.

vileda 2010.06.13 11:33 - Megtaláltam
A láda a helyén van, útban a bikali Reneszánsz élményparkba Mindenkinek csak ajánlani tudom).

Szivacs85 2010.06.06 13:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.00
Nem beteg, a láda a helyén van. Köszönjük a rejtést.

kogyo 2010.05.31 14:46 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.08
A délvidéki kirándulás utolsó ládája. Az eső még mindig esett. A koordináta viszont nagyon nincs a helyén. Én nyolc műholddal N 46° 17,764-et és E18°32,458-at!!!!! mértem. Ezt javítani kellene mielőtt lelkes kesserek feldúlják a hátsó szomszéd tujáit, mert oda akart vinni a russa.

Gyömi 2010.05.26 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.25
Megtaláltuk.

SzantoA 2010.05.09 16:50 - Megtaláltam
OK

Csab 2010.05.09 12:06 - Megtaláltam
Megvan!

erdeisz 2010.05.09 12:06 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.45
Megtaláltuk.

vizipinty 2010.05.09 12:06 - Megtaláltam
Túlélőtúra után, útban hazafelé

bakamáté 2010.05.02 14:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.00
OK

Terdik Család 2010.05.01 11:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.30
A kis temetőben egy kisebb társaság éppen a Percel család sírjait tisztogatta.
Köszönjük a rejtést.

Láda mellett
Belga 2010.04.29 13:15 - Megtaláltam
Ügyesek voltunk, megtaláltuk.

Hajnalék 2010.04.25 14:37 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.82
Családi kirándulós, ládázgatós délután....

zsolo89 2010.04.25 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 1.5 rejtés: 2.5 web: 1.5 átlag: 1.83 súly: 1.85
Megtaláltam!

tomreti 2010.04.09 16:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.23
Gyors találat. Köszi

bumbika 2010.04.03 17:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.54
Megtaláltuk!

szomiboy 2010.03.24 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Egy kerékpáros túra alkalmával kerestem fel a ládát,szép a környék.

dominicus 2010.03.21 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.90
Mint a netről megtudtam, Bonyhád a temetők városa, kilenc (!) van a városban. Az obligált ládászás mellett jól szétnéztünk a városban, ami gyönyörűen rendben és tisztán van tartva. Jót ebédeltünk és utána néztük meg a sírkertet. A láda hamar meglett, a leírás alapján nem lehet eltéveszteni, úgyhogy a GPS-t nem is nagyon kell nézni, sőt inkább félrevezető a gyenge jel miatt. TFTC!

Perczel szülőháza1.vh-s hősi emlékmű
Megjöttek a gólyák!Evangélikus gimnázium
Perczel sírja koszorúkkalEz is levadászva!
Emerich63 2010.03.20 14:45 - Megtaláltam
A VÉGRE remek időt kihasználva Tolna megyei ládaút 10/7. Az év talán első valóban tavaszi napja - a hivatalos tél utolsó napján! Érdekes hely ez a temető az igaz szovjet emlémű, majd magyar szabadásgharcos tábornok és leszármazottjai sírhelyei - ez utóbbi megkapóvá teszi a helyet. A láda egyszerűen adja magát a leírás alapján. Köszönjük a rejtést!

LádatalálatKálváriarészlet
perczel Mór sírjánálEz is a hely része...
Baggio 67 2010.03.20 13:59 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.19
Megtaláltuk!

burkus 2010.03.20 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.04
Így röviddel március 15 után szép történelmi kirándulás volt ez a gyerekekkel, napsütésben.

a sírnál 
Péter60 2010.03.18 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.56
Szikrázó napsütésben!

szirteyzsu 2010.02.26 15:40 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

bferi 2010.02.26 15:40 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

ficsorgabi 2010.02.26 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.32
Útban Pécs-Somogyra.

ngy001 2010.02.25 14:38 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.45
Megtaláltam

bobe524 2010.02.25 14:38 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.53
Megtaláltuk. Klassz hely!

urbanj 2010.02.19 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.62
Pécs felé autózván napi második találatunk. :)

Luxi69 2010.02.12 18:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.35
Fehérvárra menet egy gyorsnak igérkező megálló Ninja family társaságában. A pontatlan koordináták miatt a keresés elhúzódott. Ha elolvad a sok hó egy karbantartást megérne, mivel a rejtekadó tuját eléggé szétnyomta a hó. Remélem nem fog kiesni utána.

Gabeszosz 2010.02.09 15:06 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.75
Megtaláltam! Részletek később...

Gabeszosz

SzánkópályaPinceajtó-zárszerkezet a kápolnán!
Megbúvó mögöttes tartalom, avagy háttérben a lényeg! 
Musinckik 2010.01.17 14:55 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.08
Busz indulás előtt negyedórával,még gyorsan kiugrottunk összeszedni ezt a ládát is.Nagyon gyorsan megtaláltuk.

ergo96 2010.01.17 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.00
jó volt

BaLee 2010.01.16 14:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.13
Megtaláltuk

 
kb ibic 2010.01.16 13:04 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Stn72 2010.01.02 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.23
+Van!

Csenkeyék 2009.12.30 10:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 1.00
Első ládánk, nagy élmény! Köszönjük!

szamosszamoca 2009.12.29 11:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.16
A mai nap második ládája. A sírok gondozottak, de a kápolna sajnos sürgős felújításra szorulna!

 
zakany 2009.12.06 14:41 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.60
Érdekes kis hely:) Többször elmentünk már mellett, de eddig kimaradt! Érdemes itt egy pár percre megállni! Köszönjük a rejtést!

NitiZoli 2009.12.05 08:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.41
DDRKT-ra menet, Szotyi kutyával. Szép, nyugodt a temető. A leírás egyértelmű volt, könnyen megtaláltuk a ládát. Köszi!

 
Anita és Laci 2009.11.29 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 1.00
Megtaláltuk!!!! :)

Nagyak 2009.11.28 13:00 - Megtaláltam
Megvan...

zazu 2009.11.26 11:15 - Megtaláltam
Pécs felé, útközben...

pkis 2009.11.26 11:15 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Evok 2009.11.21 13:11 - Megtaláltamkörnyezet: 2 rejtés: 3 web: 3 átlag: 2.67 súly: 1.00
A leírás nekem is sokat segített!

mkiss007 2009.11.21 13:00 - Megtaláltam
Megtaláltam.

Strombus 2009.11.21 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.97
Mai Tolna megyei csatangolásunk első ládája mkiss007, Evok, Martonka, Andi, Kata, Marton24, Bojta társaságában.
Ez is egy olyan hely, ahol mindig terveztem megállni, most végre meg is tettük. Nagyon tetszett a kápolna, a kis temető. A sírok között rokonéra leltem!

Bonyhádi tűzzománc stáció 
Márton24 2009.11.21 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.96
Meglett hamar.

Bojta 2009.11.21 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.94
Tetszett. Köszönjük.

BBálint 2009.11.14 11:15 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.44
Fehérvárról Pécsre 3/1.
E két város közötti utat rengetegszer megtettem, de eddig még soha nem álltam meg itt. Ehhez geoláda kellett! :-)
Az Ermel-Vojnits sírkápolna nagyon szép, a rejtés is jó. Az első Tolna megyei ládám!
Köszönöm!

Bálint

Ninja family 2009.10.31 15:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.98
Útban a Sötétvölgyi Halloween partyra és a mai napra tervezett, a 100. ládánk megszerzéséhez: 8/11.
Valóban a leírást kell nézni, az alapján egyértelmű.
A sírhelyet nem tudtuk közelről is megnézni, mert egy idős csoport épp énekes megemlékezést tartott mi pedig nem akartuk megzavarni.
Köszi a rejtést!

Perczel Mór sírja
Easy Rider 2009.10.31 14:45 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.50 súly: 1.30
Valóban jobb a leírás szerint keresni!A navigáció félrevezetett.

Szabó Család 2009.10.29 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.76
Szép a kápolna, jó a doboz elrejtése. Köszönjük.

Tyuk 2009.10.28 14:57 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.72
Kisebb családi dráma után (barátnőm otthon felejtette a kordinátákat és a leírást:)) megtaláltuk GPS nélkül:) Kellemes kis kápolna!

BarEZ 2009.10.27 17:00 - Megtaláltam
OK

menace 2009.10.27 11:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.55
Könnyedén meglett a mikroláda. Köszi

GRG Klán 2009.10.25 01:15 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.00 súly: 1.90
Megvan!

szaboist 2009.10.22 15:39 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.74
4 nap, 700 km, 32 láda Tolnában. Második nap 8/10 ládája:
A szokásostó eltérő a kálvária, ettől szép és érdekes is, mert a régi sírok közé került. A logokban leírtak miatt a GPS-t elő sem vettük. A láda össze-vissza törött, ezért össze-vissza ragasztgattuk. Beázva nem volt.
Ok [wapon beküldött szöveg]

 
Papi és Mami 2009.10.16 12:09 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Kár, hogy a temetőt nem gondozzák kicsit jobban.

zem 2009.10.04 13:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.66
A leírás alapján található meg csak! :-) A sírokat érdemes volt felkeresni, no meg a környék is megéri a ládát, békés, szép, rendezett. Köszönjük a jó rejtést, csak kicsit pontosabb koordináta nem ártana.

zferke 2009.10.04 13:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.67 súly: 3.56
Hihetetlenül más írányba visz a gps!
Sokáig bolyongtunk, mig végső elkeseredésünkben elolvastuk a wapos leírást, én akkor raktam el a gps-t.
Egyébként nagyon hangulatos, szép, rendezett temető!
Köszi a rejtést!

jalso 2009.09.24 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.19
Nagyon érdekes és szép temető a domb oldalában. Valóban jobb a leírást követni, mint a gps mutatta irányt. A láda oldala törött, nyilván a nem beleférő tollak miatt.
Köszönjük: Ildi és Gyuri

Kálvária a domboldalban
 
szapi 2009.09.19 18:03 - Megtaláltam
ok! [wapon beküldött szöveg]

A GPS szerint 15-20 méterrel arrébb van a doboz, szerencse, hogy a volt nálunk leírás a PDA-n. Így már egyértelmű volt a rejtek.

 
Eszti és Robi 2009.09.12 16:01 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.18
Tolna 25 túra után kerestük meg.
A fák között vigyázni az arachnofóbiásoknak...

levender 2009.09.01 15:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.19
Egészen különleges kis hely. Bár sokszor jöttem erre, nem tudtam róla. Szerintem megérne valamilyen figyelem felhívó táblát az út mellett.

Thommyboj 2009.08.29 20:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.48
Estébe csúszó ládázás 5. állomása.

goolem 2009.08.27 20:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.08
Utolsó pontunk Bonyhád volt...Megfáradtan, éhesen, sötétben indultunk a temetőbe...végül meglett! Köszi a rejtést...

Geo-Ke-Csing 2009.08.24 10:00 - Megtaláltam
Pécs felé menet. Érdekes a temető, és a kálvária is.

mapet50 2009.08.21 09:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.58
Leírás alapján. Logolni nem tudtunk, a toll el van törve.

Vértes 2009.08.21 09:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.83
megvan

Zolnai 2009.08.19 16:06 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.26
Megtaláltuk! :)

nano 2009.08.18 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.26
ok

IC-stroll 2009.08.16 13:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 1.60
Elefánttal együtt. GPS nélküli találat.

elefánt 2009.08.16 13:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.97
Családos táborból hazaindulva, családommal és unokatestvéreimmel kerestük meg a ládát. GPS nélküli találat. Kösz a rejtést.

Qszez & Angel 2009.08.14 12:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.68
Köszönjük a rejtést!

Hangulata van ennek a temetőnek, nagyok között sétálni..
Érdemes benézni a kápolna kulcsjukán, ugyan már sérült az oltár, de ritka szép mázas kerámiából van.

Bernáth 2009.08.10 16:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.26
A megadott koordináták valószínűleg az eredeti rejtés helyére mutatnak, de a leírás alapján könnyen megtaláltuk a ládát. Szép a temető, a kápolnák és a kálvária is.

A kálváriaPerczel Mór sírja
maci_64 2009.08.08 12:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 2.62
Megtaláltuk. A koordináták talán nem a legpontosabbak de anélkül is könnyen megtalálható. Köszönjük.

Arnold_J 2009.08.06 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.74
Megtaláltuk.

oli_b 2009.08.04 09:30 - Megtaláltam
+van

usakal 2009.08.01 01:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.48
LUCAS 2009 felmérés melléktermékeként Nanukkal.

Atmosz&Zozmosz 2009.07.26 15:00 - Megtaláltam
Megvan :)

pandala 2009.07.18 10:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.09
Jópofa rejtés. Valahol Zalában már találkoztunk hasonlóval...

farkasék 2009.07.14 18:22 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Pomisa 2009.07.12 20:06 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.41
A környezet nagyon szép és csöndes.jó rejtés

mucik 2009.07.12 15:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.48
Egy jó darabig kerestük, de aztán csak meglett.
Mucik és CSK

Discover 2009.07.12 11:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.23
Köszönöm a rejtést.

Puzzle Apartman Gyula 2009.07.11 14:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.31
Pécsről hazafelé könnyű és gyors találat. Köszönjük!

mrsgt 2009.07.10 14:14 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.68
A belvárosból sétáltunk ki a ládához. Szép hely, érdekes a sok különböző kor és világnézet együttese. Szépen megfér egymás mellett a kommunizmus és a vallás, a szovjet katona és a magyar szabadságharc egykori tisztje. Érdemes felkeresni mindenképpen a Nemzeti Sírkert részeként nyilvántartott Perczel Mór sírt.

Egyébként 50. ládám.

macikupac 2009.07.08 08:07 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.09
A DDK Bátaapáti > Grábóc szakaszán 1.

A szakadó eső ellenére megálltunk Bátaapátiba menet. A '48-as emlékhelyek alapvetően érdekelnek. Jobban szeretem a csaták emlékműveit, mint a sírokat, de egy ilyen jeles személy esetében szívesen kivételt tettem. Fura ez a régi temető a város szélén. A kálvária stációi a szovjet katonák emlékművétől indul. Ez már önmagában is eléggé ellentmondásos. Maguk a stációk szépek, bár néhányukra ráférne egy kis renoválás. Ahogy a kápolna és a mauzóleum is remek épületek. Kár, hogy az utóbbit módszeresen teszik tönkre a vandaloid elemek. A tábornok sírja egyszerű. Nem is tudom, hogy miért, de sokkal díszesebbre számítottam. Jó látni, hogy virágok, koszorúk és nemzeti színű szalagok hada díszíti a sírt. Mire végeztünk, az eső is kicsit alább hagyott. Ez volt Forest első megtalált ládája.

StációkA Vojnits-mauzóleum
Perczel Mór sírjaKápolna
Forest a ládával 
Fazék 2009.07.07 08:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.18
Geeokék ládakísérés előtt... kicsit hamarabb értem a bonyhádi találkozó helyszínére, gyors megtalálás a még harmatos fűben.

Access Denied 2009.06.30 11:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.36
Pécsről hazafelé tartva.

Perczel Mór sírjaSír 2
Zergi 2009.06.07 17:48 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.04
Fogtam!
Kétnapos kerékpártúra keretében fogtuk ezt a ládát is. Útvonalunk: Szekszárd, Remete-kápolna és forrás - Éles-hát - Mausz kápolna - Szálka, Szarvas-kút - Grábóci szerb ortodox kolostor és templom - Szálkai-tó - Mórágy, gránittömb - Bátaapáti, Nemzeti Radioaktív Hulladék Tároló - Bátaapáti, Harangláb - Zsibrik, Kettőezredik geoláda - Ófalu - Mecseknádasd, Schlossberg - Bonyhád, Perczel Mór - Kakasd, faluház. Utóbbi kettő már drive in történt hazafelé, esőben. És a Dél-Dunántúli Rockenbauer Pál Kéktúrát is befejeztem ezzel a túrával:)
Kiugrottam a kocsiból, hamar meglett, de közben esett. Képek ezért nem készültek:(

csg69 2009.06.06 18:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 3.28
Megvan :)

Rubens 2009.06.05 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.41
Megtaláltuk!

Egy céges út keretén belül Kub barátommal került begyűjtésre ez a láda! Szép település Bonyhád és a rejtés is jó!

Köszönjük az élményt!

rubens&smiti&tekila

Viczi 2009.06.01 12:13 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.56
Sajnos nem találtam a ládát az említett tujában. Ha mégis ott van, nagyon javaslom a láda áthelyezését, mert totálisan szét vannak tördelve az ágai, nagyon rossz állapotban van, tele van lyukakkal. Félek, hogy a fa a cache-elés áldozata lesz. :( Sajnos egyre jobban tapasztalom, hogy a cache-elésnek káros mellékhatásai vannak. Kérem a megtalálás elfogadását a fotó alapján. Dórival

[Jóváhagyta: yoggi, 2009.06.07 12:29]

raci 2009.05.30 13:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.69
Szomorú, hogy neves őseink emlékeit nem ápoljuk kellően. A hely gyönyörű, a sírbolt ... Ennek ellenére nagyon tetszett a hely, köszönjük a rejtést.

Balázs80 2009.05.28 20:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.63
Pár hónapja már megpróbáltam megtalálni, akkor sikertelenül, mivel nem olvastam el, melyik tujában van a láda.
Most újra erre jártam, de így is elég nehezen találtam meg, nagyon jól el van rejtve a kis láda.

Kálvária részletEmlékmű
Berci és Rózsa 2009.05.20 12:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.21
Munkából hazafele menet útba esett.
Kis bemelegítés hétvége előtt :)
Itt is hagytunk egy geo-tizest ajándékba az utánunk jövőnek.
( a kis doboz egyik sarka ki van törve, ha esik,akkor beázhat )
Köszönjük

osibring 2009.05.17 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.85
Meglett!

gordogok 2009.05.17 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.15
ok

SztR_88 2009.05.15 10:00 - Nem találtam meg
Megtaláltuk életünk első geo-ládikóját. Juppi! Nagyon-nagyon élmény volt! Köszönjük! Indulunk felkutatni minél több ládikót! :)

[Elutasította: geocaching.hu, 2010.02.14 12:00]

Kalasz 2009.05.10 16:35 - Megtaláltam
Meglett.

bakancsos 2009.05.03 11:41 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.67 súly: 2.78
Hazafelé közösen -eszel- el.

eszel 2009.05.03 11:39 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.39
ok!

VideoStudio 2009.05.02 10:50 - Megtaláltam
Tolnáról Pécsre....

wasawski 2009.05.01 19:30 - Megtaláltam
Ez már a nap 3. ládája, haza felé Pécsről beugrottunk, hogy ha már itt van a "szomszédban", akkor legyen meg ez is! Andi kicsit elázott a délutáni esőnek köszönhetően! Pithe súgott... :)

Cerberus 2009.04.18 18:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.25
Megtaláltuk!

Zsoland 2009.04.13 15:40 - Megtaláltam
Igazán szép a temető és látszott, hogy gondozva van. Köszi a rejtést

megyesisandor 2009.04.09 11:35 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.62
köszi a rejtést!

WanderJo 2009.04.08 19:43 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 4 web: 3 átlag: 3.33 súly: 1.95
Megtalaltam.

rimano 2009.04.06 18:44 - Megtaláltam
Megtaláltuk. A&N&Zs&Zs

homér 2009.04.05 12:18 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.10
ok

SirLes 2009.04.04 16:15 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.94
Orfű felé utaztunkba gyűjtöttük be ezt a ládát a teljes gyereksereglettel (Orsi alias MAci012, Márton, Julcsi, Mátyás és a legkisebb Geri baba).

klempeti 2009.04.04 11:45 - Megtaláltam
köszönet érte !!!

Károly.55 2009.03.29 15:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 1.00
Kellemes történelmi emlékhelyen . Hazafelé a GCHRLB utánk

szipeti 2009.03.25 12:17 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.86
ok

Soko 2009.03.08 11:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.73
Könnyű találat.

sirgalahad 2009.02.10 07:30 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.03
Gazdálkodj a perccel jól
Bonyhádon ne suhanj csak át
Ehol nyugszik Perczel Mór
Aki megnyert sok nagy csatát

furcsa így együtta fegyver árnyékában
stációkkápolna
Perczel Mór sírjareméljük
faláb 
Vándor Csillag 2009.01.27 09:25 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 3.44
Megtaláltuk Mr Bean-nel és Somával. :)

Mr Bean 2009.01.27 09:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.60
megvan

Somahaver 2009.01.27 09:23 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.44
+Van!! Köszi!! Vándor Csillával és Mr Bean-nel!!!

banyóka 2009.01.25 11:30 - Megtaláltam
megtaláltuk.

Rbill 2009.01.04 12:05 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.26
Megtaláltuk.

ésTöri 2009.01.03 13:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.68
Nagyon hideg volt!! Nehezen de meglett. Sajna a doboz kicsi volt a mi ajándékunkhoz. :((
Köszönet a rejtésért!!

totzoli65 2009.01.03 13:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.99
Pécs felé haladva megkerestük! Szép hely, kissé groteszk az Orosz emlékmű mögötte a kálváriával! Köszönjük a rejtést!

?????kálvária
keresztek 
RAJ & Wicky 2009.01.02 13:50 - Megtaláltam
Megtaláltuk! A mai 150 km-es körünk 3. állomása.

BiBoLi 2009.01.02 12:23 - Megtaláltam
ok [wapon beküldött szöveg]

zöldfülű 2009.01.02 12:20 - Megtaláltam
lefülelve. :) [wapon beküldött szöveg]
Téli Mecsek TT, no meg egy kis pontvadászat útközben
Fejet hajtottunk a nagy elődök előtt - el is veszett Issey sapkája :))
De lehet, hogy csak azért vette le a sapit, hogy jobban tudja törni a fejét: mi is az az épviselő?! (szerintem az olyan képvisleő lehet, aki ép bőrrel megúszta...)
Köszönöm a rejtést
Ui.: tettem a ládába új füzetet

FentFent
FőhajtásOndjon le, aki ezt elkövette!
encso 2009.01.01 13:22 - Megtaláltam
X [wapon beküldött szöveg]

TreffB 2008.12.28 09:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.82
Tetszett a rejtés, köszönet érte!

szocsmarci 2008.12.25 10:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.33 súly: 2.69
Másodjára lett csak meg. Első alkalommal a koordinátákat néztem csak, a leírásokat nem. Másodjára már csak a leírások segítségével, de GPS nélkül gyorsan meglett.

stady 2008.12.15 14:00 - Megtaláltam
Sajnos a pont kicsit el lett mérve, de megtaláltam.

Tyborg 2008.11.16 23:58 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

dudikoph 2008.11.16 23:58 - Megtaláltam
Villanybol hazafele, fejlampa fenyenel.

columbo 2008.11.04 15:38 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.28
A kiskönyv betelt. Előző hozzászólásokat nem olvastam. Ezért nem volt nálam csere. :-)

baliagy 2008.11.02 15:30 - Megtaláltam
ok [wapon beküldött szöveg]

Togo 2008.11.02 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.97
Tolnai takarítás BaliaGy és Csigabiga társaságában.
Nem tervezett láda volt, de ha már utba esett levadásztuk
Nehezitett pálya volt igy halottak napja környékén mert sok mugli mozgolódott a környéken, de megoldottuk a problémát.

 
Csigabiga 2008.11.02 15:29 - Megtaláltam
Levadászva! :o) [wapon beküldött szöveg]

Fil 2008.10.29 14:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.21
Pécsről hazafelé tartottunk, s a legkisebb kesser megállásra "kényszerített" minket. Leparkoltunk a közeli áruház parkolójában, s kitekintve az ablakon egy érdekes tornyot látott meg a nejem. Nem akartuk megnézni most, mert időszűkében voltunk, de ha már így alakult... Nagyon érdekes volt, nem bántuk meg. Találkoztunk egy idős nénivel is, aki rögtönzött ismertetővel látott el minket Perczel Mórral kapcsolatban. Talán leszármazottja volt.. A leírásnak nagy hasznát vettük, mert a GPS pontatlansága nagyon nagy volt. Gyakorlatilag nem is kell hozzá GPS, felesleges. a Logbook betelt, cserélni kellene, mi sajnos nem tudtuk.

EmléktáblaA sír kicsit távolabbról
Peczel Mór és feleségének sírjaA torony a parkolóból
A legkisebbel és a legnagyobbal
rahud 2008.10.29 12:48 - Megtaláltam
öröm ilyen helyeken járni

GCsoka 2008.10.27 15:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.29
Jó alkalom volt, hogy a gyerekekkel átbeszéljük Perczel Mór életét.

waneqr 2008.10.26 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.66
Izgalmas volt a temetőben lámpafénynél, s kicsit aggódtunk is az elején a sikerességet illetőleg. Azonban a részletes leírás alapján könnyen megtaláltuk a ládát. Tetszett. Köszönjük!

 
Dzsozy 2008.10.26 11:04 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.61
Így kell eltenni egy mikrót jól, hogy megtalálható legyen, de ne legyen szem előtt. A temető kicsit különleges a maga nevében.
Köszönjük a rejtést!

Ildióbuda 2008.10.25 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.30
Hazafelé, befejezve a hosszú hétvégés baranyai ládázásunkat.

tótheszter 2008.10.23 12:46 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.09
Nyugodt környezetben, könnyű találat. Megdöbbentett néhány sírkő lépcsőfoknak történő "felhasználása".
A 4 napos ládavadászat első találata útban Szekszárdról Harkányba.

Kápolna a ládanévadó sírjávalKulcslyukon keresztül
Sírkő mint lépcsőfokSzovjet emlékmű
gyulacy 2008.10.19 16:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.30
Pöpe30 villányi borozás után hazafelé. Bonyhádon zseniális étterem a Rosé :) A csülkös-velős pacal után 3!!!!! ajándék szilvapálinka volt a beszélgetés eredménye Erős Jánossal (aki a tulaj) Sajnos én vezettem, de a többiek nagyon élvezték ;) Ilyen vendégszerető és mosolygós kiszolgálást eddig sehol nem tapasztaltunk! Érdemes meglátogatni őket, nem csak a pacal fantasztikus! (Perczel Mór u. 85. Tel: 74/456-069)

A helyen éppen takarították a környéket, de eljutottunk a pontig, minden rendben ment. Köszönjük a rejtést :)

monyo5 2008.10.12 17:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 1.70
6.

H. Gábor 2008.10.11 08:41 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.28
Barnus, Dodó, Honka, Sebi, Eszter +én

szandi.toth 2008.10.04 16:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 1.70
ok...

tszentendrei 2008.10.04 00:00 - Megtaláltam
Megvan!

eltájoló 2008.10.04 00:00 - Megtaláltam
Megvan.

gauszbalazs 2008.10.04 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltam.

Partifecskék 2008.10.03 00:00 - Megtaláltam
Megvan!

Lencsi 2008.09.21 09:35 - Megtaláltam
Szekszárdról Pécsre, Szálka melletti kis eldugott úton. A láda mellett már sokszor elmentem, most is :) Sajna nem volt nálam leírás, a telóm eléggé küzd a wappal, így maradt a remény, hogy a GPS odavisz, nem tette :) a kerítés melletti kőlapokhoz csalt, nemegy békés pók és csúszómászó család életét felforgatva ezzel. Még az említett sírt is jól megnéztem magamnak... képek lesznek, egy megtaláltamot remélnék :)

[Jóváhagyta: yoggi, 2008.11.01 17:55]

na, itt nem volt :)
FIATalok 2008.09.20 13:24 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.49
Megvan.

Ginkobiloba 2008.08.27 11:27 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.17 súly: 1.30
Köszi....megtaláltam.....!!!

smicaman 2008.08.23 14:34 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 1.30
[wapon beküldött szöveg]

Ane 2008.08.21 13:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.34
Útközben ezt is megejtettük. Itt már kezdtek jönni a szúnyogok.

olahtamas 2008.08.20 11:33 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 3.49
Rászorult a környék egy kis felmérésre, így ezt a ládát is útbaejtettük.

Füle family from Herend 2008.08.16 15:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.49
Már egy ideje tervezem ennek a ládának a felkutatását. Főként azért, mert fiatalabb életemben nagyon gyakran jöttem-mentem alatta futó úton. Csak most fedeztük fel a felső kápolnát, ami nem látszik az útról. Ugyan tettünk néhány kört - talán hiányos fa/cserje ismereteinknek köszönhetően -, de aztán meglett! (Fél méter magasságban érdemes keresni!) Köszönet a rejtőknek.

rongylab2 2008.08.10 18:17 - Megtaláltam
ok

 
m.zsömi 2008.08.10 18:17 - Megtaláltam
ok

ergyd 2008.08.10 15:19 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.21
Logolás közben elkövettem azt a hibát, hogy a jelszó helyett a ládagazda 'nevét' írtam fel. :( Azt meg ugye hiába írogatom be ...
Kérném a rejtőt, hogy fogadja el megtalálásnak. Köszönöm.

[Jóváhagyta: yoggi, 2008.09.16 15:14]

Nivabibi 2008.08.10 15:08 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.50 súly: 3.91
Megvan.

Nebel 2008.08.08 11:33 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.58
Útban Szálka felé.
Nagyon hangulatos temető szép kálváriával. A sír hamar meglett és a dobozka is, érdemes volt egy kis kitérőt tenni!
:))

Köszönet a rejtésért!

 
mozo 2008.08.02 17:37 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.62
Decemberben már jártam itt. Akkor nem sikerült. Most végre igen. Világosban sokkal szebb a templom.

Köszönöm!

Mozo

BeseZ 2008.07.30 13:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.03
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést.

Ruttkay 2008.07.27 12:16 - Megtaláltam
:) [wapon beküldött szöveg]

schramjanko 2008.07.19 17:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.04
Megtalaltam:-) Ha valaki tervezi ezt a ladat, akkor vigyen füzetet, mar csak ket üres lap van. Egy uj zacsko is jo volna, a mostani csupa lyuk.

fuzbal 2008.07.09 09:55 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.00
Megtaláltam, útban Pécsről Budapestre. 3/1.

D.Tóth 2008.06.27 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.92
Sokszor mentünk el a 6-os főútton de most itt megálltunk. Gyerekeknek nagyon tetszettek a szép sátci képek mindet végig néztük.

Tepiszellem 2008.06.25 14:05 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.34
A sírok általában lehangolnak, ezek viszont érdekesek.

zöldcsacsi 2008.06.25 14:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.35
utolsóvizsga-túra 3/8, Tepiszellemmel

Váradi Csaba 2008.06.22 16:03 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

szadi&agi 2008.06.22 09:53 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.29
Kösz a rejtést!

fatibi1 2008.06.21 11:03 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 1 web: 4 átlag: 2.67 súly: 2.43
Ez könnyű volt.Még a csalánok sem csíptek!

Lacipap 2008.06.13 17:17 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.86
Remek és merész rejtés! Köszönöm a lehetőséget.

Jevica és Gyuszi 2008.06.08 12:51 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.62
Megtaláltuk!

new will 2008.06.07 00:00 - Megtaláltam
Dóri és Attila.

kami1 2008.06.04 09:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.27
Szálkáról hazafelé jövet itt is megálltunk.
A pontos leírás és a pontos mérés alapján gyorsan megtaláltuk. Némi álcát tettem rá, mert nagyon virított a csomag.

LiLa Ti-Sza 2008.05.28 15:04 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.34
Nagyon klassz volt a rejtés és pontos a leírás. Tényleg meg lehet gps nélkül találni (csak a városközpontból kell odajutni vhogy :) A sajátságos lépcsőkre és nem léptem rá... Köszi a rejtést

scele 2008.05.22 12:13 - Megtaláltam
mögvan [wapon beküldött szöveg]

KJ & GM 2008.05.22 08:00 - Megtaláltam
Ok [wapon beküldött szöveg]

Köszönjük a lehetőséget!

dirndel 2008.05.17 20:35 - Megtaláltam
Meglett, de majdnem besötétedett közben.

HgZoli 2008.05.15 19:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.52
Gyors találat út közben.

bgecco 2008.05.15 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.41
(266) ok.

Mr Zerge 2008.05.12 16:00 - Megtaláltam
.

james 2008.05.12 14:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.00
Megtaláltuk.

Anita, Judit és James

Gabeen 2008.05.07 10:37 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.06
Megtaláltam.

tomecskob 2008.05.02 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.46
Megtaláltuk.

tarsolyos 2008.05.01 18:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.99
Kösz! Üdv.

 
kamzik 2008.05.01 12:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.39
Megvan.

hrex 2008.05.01 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.28
megtaláltam. Már 2x kerestük januárban, csak nem volt nálunk a leírás, a koordináta meg feljebb a dobra mutatott. Most jutottam el arra felé újból és meglett.

feri60 2008.04.25 17:45 - Megtaláltam
GYors találat Pécs felé.

Legend 2008.04.20 13:20 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.38
Megvan

belulo 2008.04.15 18:45 - Megtaláltam
A nejlonzacsit akkurátusan visszazártam, de akkor láttam, hogy van 2 lyuk rajta. Sajnos nem volt nálam semmi, így nem tudtam megfoltozni.

pithe&juci 2008.04.06 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.00
Megtaláltuk!
Judit, Pithe és Zeusz a vizslaszerű
Mai napi 4. láda. Tetszett a rejtés.
Köszönjük!

saintg 2008.04.04 17:53 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.26
Gyorsan meglett, bár tökmáshova mutatott a pötty.

Andi&Parker 2008.03.30 14:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.59
Ötletes rejtés :) Gyorsan meglett, kicsit jobban álcáztuk a ládát, mert nagyon kilátszott. DDRKT2-ről hazafelé kerestük fel ezt a ládikát.

tcsb 2008.03.30 10:55 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.84
Szálkáról hazafelé álltunk meg itt, érdekes a temető, meg a lépcsők.
A wapos leírás alapján találtuk meg, a kütyü kissé arrébb mutatott.

Szlil 2008.03.30 10:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.83
Először a kerítés mentén kerestük, aztán végülis elolvastuk rendesen a leírást. Találkoztunk egy szellemládával is :-)

MaciMac 2008.03.30 10:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.26
Kicsit megkésve jött a wapos útbaigazítás, papír hiányában addigra átkutattam az egész temetőt.
Nagyon tetszett a környezet.
Köszi!

pistikata 2008.03.29 18:47 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.36
utolso, 9. ladank ma.
Sotetben, lampa nelkul, sot, meg a telefont is az autoban felejtettem. De azert meglett :-)
Koszi, ugyes rejtes!

HGabcsi 2008.03.29 18:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.91
.

KZoolee 2008.03.29 18:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.91
.

19izsi73 2008.03.29 17:15 - Megtaláltam
log később...

erchegyia 2008.03.29 15:53 - Megtaláltam
Kofola BT-s ládázás DDRKT/GC2000-re menet, 19izsi73, Kokó, Mathau társaságában. 12./19

Némi telefonos segítséget is kellett kérnem, mert a koordináták nagyon pontatlanok :( A láda az épület melletti sírral _szemben_ egy tujáBAN van.

Kofola BT 2008.03.29 15:45 - Megtaláltam
DDRKT2/2000/12

Pepe 2008.03.29 14:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.47
Érdekes, kerítés nélküli, észrevétlenül megbúvó temető.

Barangoló alias elel 2008.03.29 14:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.61
Tetszett a hely és a rejtés, köszönöm.
Bae

 
Ronin 2008.03.29 14:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.62
Szép környezetben, ötletes rejtés. Ismét összefutottunk pepe1948-cal :)
Köszönet a rejtésért!

thbarnabas 2008.03.29 13:28 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.66
Log és képek később.

Csorbako 2008.03.29 13:28 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.03
Megtaláltam, útban DDRKT2 felé.

Attibati 2008.03.29 12:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.03
Szekszárd-Gemenci-erdő-Decs-Szálka-Grábóc-Bonyhád-Cikó-Szálka-Éles-hát-Sötátvölgyi-kilátó-Szekszárd 110 km 1500 m szint
A GPS a templom másik oldalára kalauzolt és nekem is elő kellett szedni a leirást hogy a rejtekhelyet megtaláljam. Azt hiszem sikerült megtalálni azt a rejtekhelyet ahova egy temetőben kegyeletsértés nélkül el lehet rejteni egy ládát.
A találat után megkerestem a szabadságharc legendás tábornokának sírját is.
Legnagyobb sajnálatomra este vettem észre a neten , hogy néhány órával ottjártam után ide került a régen üldözött Szellemjáró geoláda is amiről ismét lemaradtam.

KiVi 2008.03.29 11:29 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.64
Érdekes hely, a domb aljában már soksor jártam. ;) Csak leírással lett meg, a GPS jó 15 méterrel arrébb vitt kitartóan.

Robogo 2008.03.29 10:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.19
Megvan

griga 2008.03.29 09:42 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Bubuka 2008.03.29 09:40 - Megtaláltam
Grigával, Fontéval és Apexsekkel a DDRKT/GC2000 felé.

Apexsek 2008.03.29 09:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.73
Hát, a jelszó nem igazán netkesselhető!
:-))))))))))

Üdv: APEXSEK

Emlékezet 
Fonte 2008.03.29 09:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.80
Szálkára menet, útba esett.
Több mint két órás autózás után jól esett egy-egy kicsit kiszállni, és megmozgatni a tagjaimat.
Érdekes a temető, már sokszor elmentem mellette, de nem vettem észre.
Ezúton is köszönöm Grigának az utat.

vipi 2008.03.29 09:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.15
Megtaláltuk

BCI 2008.03.29 09:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.16
Megtaláltuk! 6. láda Szálka felé, a ládához érkezve még láttuk a távolodó Hófehért....

Hófehér 2008.03.29 09:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.25
Szálkára menet, a nap első ládája. Visszafelé az autómhoz valaki rám dudált. Arról gőzöm sem volt, hogy Bonyhádon ki dudálhatott rám, de később megoldódott a rejtély. Vipi és BCI is ugyanerre a ládára fente a fogát. A hely tetszett, köszönöm.

mudman 2008.03.26 14:08 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2.5 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 4.00
Bátor rejtés, de a ládikó sértetlen. Meglepő módon a simítózáras zacskó is tartja magát.

Ejj, ez a szovjet hősi emlékmű... Érdekelne van-e még rajtunk kívül más annyira agymosott nemzet, aki hálát rebeg a megszállásért...

Fentről le???
Glac 2008.03.25 15:18 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Láp Lidérce 2008.03.24 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.76
Szekszárd-Pécs túra első napjának gyerkőc alvókája miatt erősen drive in jellegűre fogott részének 3. állomása.

Nagyon hangulatos kis temető, szép kápolnával. Az emlékmű a helyi ovisok és kisiskolások zarándokhelye a jelek szerint.

KápolnaMásik
piros-fehér-zöldStációk
tschilla 2008.03.22 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.66
yoggival láda ellenőrzés

VP 2008.03.21 12:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 4.16
Szép, hűvös tavasz. Második nekifutásra találtam meg, telefonálás után.
A leírásom eggyel korábbi verzió volt, a koordináták a legfrissebbek - de kb. 20 méterrel arrébb vezettek.
Húsvéti szünet Pécsett és környékén. Péntek-szombat egyedül, vasárnaptól Milával és Piroskával. Péntek: Gemenc - Szekszárdi-dombság - Villány + éjszakai kirándulás.

 
horgerr 2008.03.18 09:26 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Mytikas 2008.03.16 11:26 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.00
GPS nélkül.

 
Fantomas 2008.03.14 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.56
Szerencsére gyorsan meglett, mert kezdett sötétedni.

dc3 2008.03.04 10:49 - Megtaláltam
Becserkelve! [wapon beküldött szöveg]

Livileány 2008.02.25 11:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 1.00
Igen, már harmadszorra kerestem fel, de még mindig élveztem! :D most épp bekötött kézzel kutattam, de így is meglett. (mint már írtam a logbookban, szerintem jobb neki ez az új hely, mint ahol volt eddig.) a szülővárosomban van ez a láda, 100 m-re a régi házunktól. nagyon hangulatos volt megkeresni újra! :) kösz a rejtést!

isoprof 2008.02.23 13:30 - Megtaláltam
Megtaláltam

Csuek 2008.02.10 13:00 - Megtaláltam
A leírás alapján könnyen megtaláltuk.

WiseBear 2008.02.10 11:53 - Megtaláltam
ok

piroska 2008.02.09 09:50 - Megtaláltam
ok

"J&J" 2008.02.09 09:50 - Megtaláltam
(4/9). Mecsek túra piroska -val.
Nem is tudtuk, hogy Perczel Mör. itt van eltemetve. Utközben gyors találat

 
Jodli 2008.01.31 20:58 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.00
Természet=életmód

Ati 2008.01.31 10:23 - Megtaláltam
ok [wapon beküldött szöveg]

Bal3 2008.01.14 14:11 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.73
Áve!

Bandyval csavarogtunk erre, nagyon tetszett a kis temető, kápolna. Felmentünk a hegyre fotózni, párás időben messzire nem láttunk.
Az kápolna megérne egy felújítást, csodás építmény!

Üdv Bal3

Bandy 2008.01.14 14:01 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

peterpan 2008.01.04 00:00 - Megtaláltam
.

pgyp 2007.12.17 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.31
Pécs környéki ládázás 5/20.
Nagyon jó rejtés ill jelszó!

katica 2007.12.15 07:58 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.20
Útban a hétvégi mecseki kirándulásra kanyarodtunk be ide. Nagyon tetszettek a tűzzománc képek és a nyugodt hangulat, ami itt nem is olyan messze az úttól fogadott.
Köszi!
katica + tobias

 
sz.v.endre 2007.12.09 12:44 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.90
Meglett...

taska1981 2007.12.09 12:16 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.91
15/13 Versenyes hétvége
Megint megtanulom, hogy ládaleírás nélkül nem szabad elindulni!

Affami 2007.11.28 13:24 - Megtaláltam
Gyors találat, jó rejtés.

SuperGeo 2007.11.25 08:23 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.60
születésnapi ládakutatásunk eredménye. Köszönjük!

Törölt 2007.11.13 17:44 - Megtaláltam
Kissy [wapon beküldött szöveg]

EmericuS 2007.11.13 17:36 - Megtaláltamkörnyezet: 2.5 rejtés: 2 web: 4 átlag: 2.83 súly: 1.78
OK.

abacus 2007.11.13 17:36 - Megtaláltam
Részletek később.

álomfogók 2007.11.02 17:35 - Megtaláltam
Halottak napja alkalmából vezetett útunk a szekszárdi és bátaszéki temetőkbe. Ottlétünket és a szép időt kihasználtuk egy-két környékbeli láda felkeresésére is. Azt hiszem, elég stílszerűre sikeredett a vége: az utolsó ládát egy temőben leltük, ahol a szépen gondozott sírokon mécsesek világítottak.

mjdgm 2007.11.02 15:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.37
Jó, hogy volt itt egy láda! Érdekes hely, érdekes emlékmü, érdekes rejtés.

 
K.L. 2007.11.02 09:54 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.91
ok

Endresz_család 2007.11.01 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.01
Leírás hiányában a GPS-nek sikerült alaposan megtréfálnia bennünket - vagy fél órát kutakodtunk a kápolna mögötti drótkerítés mentén. Biztos, hogy jók a koordináták? Köszi a rejtésért, emlékezetes marad - a szó jó értelmében!

attila12 2007.10.27 14:22 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.99
Gyors találat a szekszárdi Kabszeg-tó melletti kétéltűmentésről hazafelé jövet. Nekem volt rendesen térerő, bár nem nagyon volt rá szükség, mert a leírás alapján könnyen megtaláltam. Az ilyen rejtéseket kedvelem igazán - ahol nem kell órákig keresgélni, hanem jut idő a nézelődésre, fotózásra, a helyszín felfedezésére.

Sírkápolna a temetőbenSírkápolna
Zsolnay kerámia oltártöredékŐszi falevelek
pipu 2007.10.22 11:44 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.47
3 napos kirandulas Szekszard kornyeken, lada 20.
Esoben keresgeltem a sirok kozott, aztan meglett.

Hz 2007.10.21 19:34 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 2 átlag: 3.17 súly: 3.80
Mecseki turné. 23/13.

LogolásLádával
ozeki 2007.10.21 19:30 - Megtaláltam
Dunamenti túra. Mivel Pakson volt kosármeccs-közvetítésem, Gyros meg Siklóson várt minket, az útvonal már adott is volt egy kis kesselésre :)
A geocaching egy úri sport. Egyszerű halandó (értsd: normális ember) nem engedheti meg magának, hogy éjszaka, egy temetőben, sírok között botorkálva tujákat kurkásszon...

szép környezet :)megvagy!
777steve777 2007.10.21 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.30
Köszönjük, számtalanszor elmentem már a 6-oson a temetődomb mellett, de nem is láttam, hogy ilyen nevezetes hely van ott.

Pifu 2007.10.21 12:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.41
Szep hely, kevesbe szep idojaras.

LCSOKA 2007.10.21 09:23 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

fifi01 2007.10.14 17:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.65
Megvan!

baranyaifiú 2007.10.14 17:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.29
OK!

Macusa 2007.10.07 14:36 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.34
Nagyon gyors találat még GPS nélkül is!
Macusa1 & Macusa2

Bernix 2007.10.06 18:06 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.90
Péteremmel. A temetőben éppen egy nénike söprögetett, aggódtunk, hogy nehogy meglássa ahogy loggolunk a ládánál :)

Gyros 2007.10.06 18:06 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.67
Bernivel. Kicsit el van merve a pont, eloszor a kerites toveben kerestuk. :)

KápolnaSír
wadim 2007.09.23 10:50 - Megtaláltam
;-)

Hogyishivják kuzin 2007.09.23 10:50 - Megtaláltam
!

napvirág 2007.09.23 10:50 - Megtaláltam
Érdekes a hely hangulata, főleg, hogy egy forgalmas út közelében van.
:-) Köszönet a rejtésért!

 
MataPeti 2007.09.17 18:12 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 3.16
Ötletes rejtek.

 
CsokiBazsa 2007.09.15 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 2.5 átlag: 3.67 súly: 3.21
Meglett hamar, de a GPS nem erre a helyre mutatott.

comp@ss 2007.09.10 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.62
ok

Puszkany 2007.09.04 13:01 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.64
Láda rendben, a tuja áll.

szelt 2007.09.03 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.57
sajnos NEM TALÁLTAM MEG
45 percig túrtam a temetőt...
minden fa, bokor tövét megnéztem, de sehol sem
találtam.
vagy nagyon elvan dugva,
vagy eltünt a láda....

a felrakott képeim alapján talán elfogadja
MEGTALÁLTKÉNT a rejtő............

[Jóváhagyta: yoggi, 2007.09.03 20:22]

itt valahol...vagy itt...
talán ez alatt
gps a síron.. 
Bazakerettye 2007.08.27 21:39 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.30
Kicsit morbid hely a temető, és a szomszéd néni és élénken érdeklődött az ablakból, de némi keresgélés után meg lett.

Paleo.team 2007.08.25 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.00
MEGTALÁLTUK!
Eléggé nehezen, de kb fél órás keresgélés és a környék átvizsgálása után előkerült a láda, viszont nem ott, ahol jelezve lett.
Többször leléptük a megadott távolságot és irányt, de egyáltalán nem arra volt, hanem jóval közelebb. Nem 15 lépés, és nem is a képen szereplő rejtekhelyen, hanem pár fával jóval errébb került elő a doboz. Talán éppen ezért van feltúrva a két kápolna közti területen minden fa és bokor töve. Sajnos a térerő az tényleg nuku!
Yogginak telefonon jeleztük a problémákat. Megbeszélésünk értelmében ugyan oda helyeztük vissza a ládát, ahonnét előkerült, mert az elkövetkezendő napokban karbantartást fog végezni.
A környék viszont gyönyörű, a rejtés szuper, a leírás pazar!!!!
Talán csak annyit jegyeznék meg javaslatként, hogy esetleg helyesbíteni lehetne a WAP-os leírástban a "ház" szót "kápolnára".
Egyébként tudomásom szerint az alsó, kerek kupolájú kápolna még a mai napig is a Perczel család tulajdonában van.

A kriptaStációk
Az ominózus kriptaA kripta homlokzata
KanyarodjAkkor kezdjük a lépéseket
No, merre?Perczel család sírja
A láda 
kutyi 2007.08.25 12:33 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.33
Megtaláltuk! 2 fával odébb mint a fényképen van! Kutyi [wapon beküldött szöveg]

Szóval nincs a helyén a láda. A gps-re nem hagyatkozhat az ember, a ládát rejtő fa szintén nem az, ami a képen van. Nem csoda, hogy olyan nehezen lett meg. Ja, és a ház, az kápolna, a bokor az egy tuja, és a levelek pedig fenyőféle ágak. A többi stimmel...

gyaloglook 2007.08.21 17:35 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.93
Megleltem.

nootropil 2007.08.18 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.02
Már nagyon közel voltam.. sztem még 5 perc és megvan! DE a szomszédos kerítésnél megjelent egy uriember és kérdésekkel kezdett bombázni.. Maga mit csinál ? Az egyháztól jött? Számolja a fákat vagy mi ? (ha-ha). Nem gondoltam hogy felfogná a kessing láényegét.. szóval elhagytam a helyszínt! Tisztelettel kérem a találat elfogadását.

[Jóváhagyta: yoggi, 2007.08.20 19:05]
THX

onetwo
log
kivancsifancsi 2007.08.12 17:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.69
Megtaláltuk [wapon beküldött szöveg]

Pécs és Balaton túra: 4/33
Útban Pécs felé álltunk meg ennél a drive in ládánál. A láda közelében ritkították a bokrokat, először azt hittük, hogy a doboz is áldozatul esett, de végül éppen előkerült az avarból. Köszönjük a rejtést.

Drive inA láda közelében
Ajtony 2007.08.11 17:06 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.33 súly: 2.97
Megvan - egy kicsit nehezen. Azt még fölfogtam, hogy a "ház" az kápolna, de azzal nehezen birkóztam meg, hogy "a ház jobb sarkától jobbra". Hát inkább "előre".

Zerind HUN 2007.08.11 17:03 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.40
Ez a 250-edik ládám!
Tényleg elég rossz volt a műholdvétel a láda környékén, ezért a leírásra próbáltunk meg hagyatkozni. Sajnos ,,ház''-at nem találtunk, ez elég zavaró volt. A végén derült ki, hogy a kápolnáról van szó. A történelmi leírás viszont jó és alapos.
Lent találtunk egy ittmaradt szovjet emlékművet, mellette egy kőkeresztre orosz zászlós szalag volt kötve. Elég különös...

Erről beszéltem 
pokers 2007.08.09 13:52 - Megtaláltam
Érdekes...

 
katika 2007.08.05 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3.5 web: 3 átlag: 3.83 súly: 3.99
A láda egy tuja tövében volt. [wapon beküldött szöveg]
A környzet tetszett, a rejtéssel viszont meggyűlt a bajunk. Többször leszámoltuk a 15 lépést, jól felforgattuk a környéket. Egy pezsgőtablettás dobozt kerestünk egy bokor ágai között, mivel a mikroláda számunkra vagy egy filmesdobozt vagy egy pezsgőtablettás dobozt jelent.
Ehelyett félig-meddig elásva,ágakkal-levelekkel takarva egy tuja tövében találtunk egy kisméretű hagyományos konyhai műanyag ládát.
Javaslom a waposaoknak szóló rész átírását, valamint a megfelelő fényképek felrakását, mivel a mostani leírás teljesen félrevezető.

 
sprok 2007.08.05 14:35 - Megtaláltam
Pécsről hazafele Balázs barátommal megtekintettük a kálváriát és annak környékét. Kb negyed óra keresés után sem találtuk a ládát, igaz, hogy hanyag módon nem volt nálam leírás. A telefonom már egy napja lemerült, így sem wapon, sem telefonon nem tudtunk segítséghez folyamodni.
Ezek után feladtuk a keresést, majd csalódottan folytattunk utunkat a fővárosba.
Most látom, hogy nem sokkal utánunk mások sikerrel jártak, így bizonyos, hogy mi voltunk bénák... Mindegy, a lényeget láttuk. :)

[Jóváhagyta: yoggi, 2007.08.06 07:13]

 
vokopeti 2007.08.04 19:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.21
Pécsváradról Kalocsára Bátaszéken és Baján keresztül indultunk rokonlátogatóba indultunk, az alábbi ládákat ejtettük útba:
Gránittömb, Cikádor , Türr István emlékmű, Bajai séta, Ferenc csatorna, Vodica-Máriakönnye kegyhely, Kalocsai reptér, Perczel Mór, Pisztrángos tavak.

Ez nem jött össze. 6-an kerestük, mégsem leltük. Lelépkedtem, méregettem, nézelődtem, tereprendeztem... Hiába... A rejtő segítségét kértem. Ezt a helyet sem ismertem, pedig baranyai vagyok. Köszönöm a rejtést!

 
Old Fairy 2007.08.03 12:52 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.56
A láda teljesen pucéran volt egy fa tövében. Kérem visszatakarni, legalább úgy, ahogy hagytam - ne kísértsük a sorsot egy temetőben :-)

Nem volt agyon-álcázva :-) 
cacheelyűk 2007.07.28 12:09 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.32
Pécsi nyaralásunk 25/28 ládája. Ez a láda mejdnem kifogott rajtunk...egyfolytában rossz bokorban túrtunk, majdnem feladtuk, egy perces tanakodás után vissza, és rögtön meglett!

Patikus 2007.07.27 09:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 3.50 súly: 3.43
A kis doboz szabadon volt a földön, jó hogy nem forgalmas hely. Szép fekvésű a kálvária, érdekes megoldás.

Így volt álcázva
gyöngyfűző és párja 2007.07.23 08:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.61
Baranyai kirándulásunk első állomásaként kerestük fel a helyet. Gyors találat után indultunk is tovább.
(Patikus: a ládát mi visszarejtettük.)

pogesz 2007.07.07 11:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 1.30
Köszi a rejtést, ebben a városban születtem a Perczel kertben, jártam már itt is, de a láda nélkül valószínűleg nem jöttem volna még egyszer ide, pedig szép nyugis hely.

Kerticsorbi 2007.07.03 17:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.65
Bonyhádon táboroztunk, így nem lehetett kihagyni ezt a ládát.

csokesor 2007.07.03 14:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.32
lecsúszott a földre

Palazsu 2007.07.01 16:19 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.33
Szep kornyek, nyugalmat araszt.

Gyáva Oroszlán 2007.06.10 11:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.54
Tolnai ládázás 15/8
A rejtő nem Kesser barát. Az rendben van, hogy a doboz a temető felső részében van, de ha a láda rendesen van elrejtve, akkor a gyenge és össze-vissza műholdjel alapján csak a véletlen segíti a megtalálást. A mostani rejtekre vonatkozó információból több kellene. Nekünk bejött a véletlen.
Különben minden rendben!
Jutka&Tamás.

SagiK 2007.06.05 11:30 - Megtaláltam
A temető mellett parkoltam, hogy ne kelljen sok szintet mászni. Nem mellékesen a házban ami előtt parkoltam otthon voltak, és gondoltam így nagyobb biztonságban hagyhatom a kocsit. Először a sírt kerestem meg, majd utána a ládát. Könnyű találat volt, egy kicsit ki is látszott a doboz az álca alól.

 
zsakar 2007.06.03 15:05 - Megtaláltam
Kosz a rejtonek a segitsegert! [wapon beküldött szöveg]

jiimbo 2007.05.26 16:50 - Megtaláltam
Nem szeretem a temetobe rejtett dobozokat... Nagyon remeltem, hogy nem a sirok kozott kell majd ásni. Persze annak nagyon orulok, hogy megnezhettuk Perczel Mor sirjat!

Kalman-rr 2007.05.25 09:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.66
+

Csaszi 2007.05.24 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.39
Budapestről, a Perczel Mór utcából jöttünk megnézni Perczel Mór tábornok sírját. Utcánk névadójának életútjáról már olvastam néhány sort, de még álmomban sem mertem gondolni azt, hogy egyszer a sírját is meg fogom látogatni. Méltó megemlékezés!

Kedves Yoggi Family! Köszönjük, hogy erre a helyre invitáltatok minket.

Évi és Csaszi

Stációk.A temető kapujában.
A Perczel síroknál.Itt nyugszik.
Perczel Mór.Boltozat.
kenau 2007.05.20 17:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.34
Nagyon szem elott van a lada helye. Ha a szomszedok nincsenek beavatva, akar meg rosszat is gondolhatnak a keresokrol...

zsofka 2007.05.18 17:35 - Megtaláltam
Mit mondjak? SZép :)

coller 2007.05.18 17:35 - Megtaláltamkörnyezet: 2.5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 2.83 súly: 1.70
A DunaX által leírt csapattal közös megtalálás.

Sian 2007.05.18 17:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2 web: 5 átlag: 3.67 súly: 2.26
Nagyobb túra második gyors találata. Résztvevők DunaX-nál

Marc89 2007.05.18 17:35 - Megtaláltamkörnyezet: 2.5 rejtés: 1.5 web: 3 átlag: 2.33 súly: 2.18
Közös megtalálás egy népes társasággal. Szép volt a környék.

taro01 2007.05.18 17:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.18
DunaX -al és a csapattal közös megtalálás.

DunaX 2007.05.18 17:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.78
Népes társaságban: Taro01, Sian, PPETER, coller, Marc89, zsofka, Josh a hétvégi kirándulásunk második találata.

PPeter 2007.05.18 16:34 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.32
Megtaláltam!

baggio 2007.05.13 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 2.83
Komlóról hazafelé útbaejtettem ezt a ládát is.

Kis, árnyas, rendezett temető. A láda gyorsan meglett, ugyanis szinte álca nélkül hevert.
Ide se jöttem volna, ha nincs a láda. Köszönöm a rejtést!

ier 2007.05.12 13:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.54
A temető egészen szép, nagyjából rendben tartják. A rejtés kicsit gyenguszka, nagyon szem előtt van.

jspanyik 2007.05.12 11:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.93
Történelmi ihletésű, majdnem drive-in ládika, veszélyes rejtéssel, jó leírással.

A szomszéd háztól két méterre levő, egyébként gusztusos, ládikát, pillanatnyilag csak a frissen levágott tujaágak takarják! És mi lesz, ha véletlenül összeszedik az ágakat, avagy az ott lakók felfigyelnek a ház mellett matatókra?

Köszönjük a rejtést!

Mari és János

snake 2007.05.12 09:40 - Nem találtam meg
Sajnos 45 perc keresés után sem találtam meg, más meg igen, tehát én bénáztam el valamit. Pedig a kerítés tövében lévő tuják alatt is nézegettem. Ha valóban ott van, akkor a szomszédos ház miatt nagyon gázos a rejtek. Nekem egyébként 10-15 méterrel odébb mutatta a ketyere a helyet.
Sebaj, legközelebb tán a szemem is kinyitom majd.

kl 2007.05.12 07:09 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Lywie 2007.05.09 14:22 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 1.00
Életem első hivatalos ládamegtalálása... =) Myrafelle-el találtuk meg, GPS nélkülözésével. 10 éve még itt laktam, abban az utcában, ahol van a Kálvária... jó volt visszatérni egy röpke fél órára. :)

Myrafelle 2007.05.08 09:26 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 2.79
Másodszorra voltunk itt, mire sikerült megtalálni. Egy bácsi nagyon kitartóan figyelt minket, így először jobbnak láttuk lelépni... Azonkívül... a láda nem bokor ágai között van. Ott csak fák és levágott/lezuhant fenyőágak vannak. És a GPS-szel nem rendelkező kesserek segítésére az irányt is pontosítom: az épület jobb hátsó sarkától jobbra fel! :) A láda egyébként jól van álcázva, túl jól, én nem szeretem, ha összeszúrnak-karistolnak az ágak, bogarak mászkálnak rajtam és pókhálót kell törnöm. Szóval a környék nem igazán tetszett, de Bonyhádon vettem egy szép szoknyát. :)
Mindent egybevetve: köszi, és gratuláció yogginak az igényes webes leírásokért!

szeligniki 2007.05.05 19:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.30
Megtaláltuk :) Kedvelem ezt a lakhelyemhez közeli dombot, sajnos most a sár és szemerkélő eső miatt nem nagyon tudtuk élvezni.

petnik 2007.04.30 11:18 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.70
Lengyel(faluba) kirándulva első állomás

MikiCache 2007.04.30 11:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 1.5 web: 5 átlag: 3.50 súly: 3.88
Különleges hangulata van ennek a városba integrálódott temetőnek.
Anikó és Miki

A temetőben 
CnereF 2007.04.29 17:42 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.95
Szép rendezett temetőben keresgéltünk.

AlsónézetEdynuska keresgél
A CsapatPárom nézelődés közben
Queen 2007.04.29 17:42 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.41
8/6-os láda ma. Szinte a síremlékeke mellett tudtunk leparkolni. Kicsit megtévesztettük magunkat, mert előszőr a mikrodobozt kerestük, de aztán eszünkbe jutott, hogy le lett cserélve. Köszönjük.

Edinus, Cneref, Gyuszi és Queen

Síremlék 1Síremlék 2
Síremlék 3A rejtek
LogolunkLevadásztuk...
kresz 2007.04.29 07:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.72
Szülővárosom ládáját már régóta terveztem meglátogatni. Sajnos ritkán járok idehaza. De most eljött az ideje! Ráadásul 2x is megtaláltam, mert elsőre csak logoltam, de elfelejtettem megnézni a jelszót. Úgyhogy vissza kellett mennem érte! :)

@david 2007.04.25 11:16 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 3.69
Véméndre. Útbaesett, levadásztam. A temető érdekes, viszonylag kicsi. Elég meredek a lejtése, de a sok fenyőtől, és a kis helytől mégsem éreztem temető hangulatot. Maga a ládát biztos máshova tettem volna.

alarm40 2007.04.25 08:30 - Megtaláltam
Munka közbeni ládázás, Fehérvárra indultunk dolgozni, útbaejtettük.

 
Bütyök+Zulu 2007.04.22 21:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.91
Mai 19/18 ládánk. Itt már az éjszakai ragadozók kesseltek, kicsit féltünk, hogy holmi sírrablóknak néznek bennünket.

 
SylverRat + Bogee 2007.04.22 21:15 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 2.91
Kis vasárnapi autós kesselés, 18/19.
Hazafelé Pécsre, levezető keresés és találat.
Ha szellemeket látott vki éjjel, mi voltunk... :-D húúúú

tudo 2007.04.21 11:58 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 4.08
A tegnap déli vonatozást levezeklendő 130 km erőltetett menet 900 m emelkedéssel a Simontornya - Szekszárd - Bonyhád - Pécsvárad - Pécs szakaszon 4 új és egy betegeskedő ládával. Annyira csapnivaló a környék vasúti közlekedése, hogy a rendelkezésre álló időt csak nagyon átgondolt tervvel és versenytempó mellett lehet hatékonyan felhasználni.

A Simontornya - GCPM 75 km-es szakasztól tartottam a leginkább. Ha későn érek Bonyhádra, akkor vagy visszatekerek Szekszárdra, és a teljes vállalkozás 2 pontot ér, vagy lejutok Pécsre, de ottrekedek, mert csak 16:56-kor van pesti vonat. Tehát versenytempó 51 évesen. Az út és az időjárás jó, 54/13 - 54/17 közötti tempómenet átlagos 92 rpm ped. és 141 bmp pulz. mellett. A szekszárdi volt kerékpáros társaimnak ezúton üzenem - ha olvassák a logot: vén kecske is megnyalja a sót. Végig 35-40 km/ó közötti menet, dombokon 25 km/ó. Bonyhádra érve a ládánál összeomlottam. A Kék + mentén felmásztam a sírokhoz, a fa tövébe rejtett dobozt csak néhány perc múlva húztam elő, de jól esett az ácsorgás. A számítotthoz képest így lett kb. 1 óra tartalékom, aminek birtokában a Pécsig hátra lévő szakaszon már urasan, 30 km/ó körüli tempóval közlekedtem.

TalálatÉgetett kerámia stációk
KeresztútKápolna
Kerti fűvirágOmladozó síremlék
SírboltEmlékezés
Mikulás 2007.04.15 20:20 - Megtaláltam
Ok.

 
daikini 2007.04.12 18:08 - Megtaláltam
Levinnel, Pécsről hazafelé.

Levin 2007.04.12 18:08 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.63
Pécsen voltam melóügyben, Daikini pedig elkisért. Amíg én dolgoztam ő kerékpárral kergette a ládákat. Nem voltam rá irigy mert még szeptemberben egy Kedves ládász barátommal egy csodás 4 napos hétvége keretein belül elég rendesen levadásztuk a pécsi célpontokat.
Hazafelé azért egy-két drive-in csészét is útba ejtettünk, hogy ne csak ő örüljön.

akos 2007.04.07 12:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 3.49
Szép temető.

 
georgina 2007.04.07 00:00 - Megtaláltam
kesobb

 
Kisscs 2007.04.06 17:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.48
Jártunk már itt korábban is, még a geocaching-es korszakunk előtt, most újra meglátogattuk a helyet, de már a ládaszerzés volt a cél. Átbújtunk 1-2 bokrot, mire meglett.
Kisscs & Zsó

Hrvatska 2007.04.06 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.24
Pécsról hazafele jövet végre megálltam Bonyhádon felszedni ezt a ládát. Kénytelen voltam, mert olyan gyér volt a buszközlekedés Paks felé és csak egy bonyhádig menő járatot kaptam el. Gyors telefon haza az adatokért. Utána gyorsan meglett. Amíg vártuk a buszt itt sétálgattunk a temetőkertben. Szép volt ebben a napsütésben.

marczeeee 2007.04.01 10:25 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 2.89
Meglelet BigMick-el.

bigmick 2007.04.01 10:25 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.31
Átutazóban Pécsre megálltunk egy kis pihenőre.
BigMick, Iza

Együttes találat Marcival és Orsival

povyagi 2007.03.31 19:55 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.79
Sötétben jártunk ott, nem láttam semmit, majd még egyszer körülnézek...

Mathau 2007.03.31 19:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.10
Hazafelé jövet Pécsről itt még megálltunk ládázni egyet:)

DrFly 2007.03.22 12:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.15
Munka közben egy kis pihentető ládázás...

KataJani 2007.03.18 16:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.37
Harkányi hosszú hétvége.
Mai 6/5, össz: 235. ládánk.
Az ünnepre való tekintettel a sírja tele volt kokárdával. Örülünk, hogy nem virtuális, ötletes rejtés.

KápolnaStációk
carmin 2007.03.17 16:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.16
Köszönjük a rejtőnek, hogy felhívta a figyelmet erre a helyre.

Pöttyök 2007.03.16 16:42 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 1.85
A fiúnk szeme már nagyon rááll a ládák felfedezésére. Azért a tűzzománc képekkel díszített keresztút is megérdemel egy aprócska figyelmet...

vtsp&tav 2007.03.16 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.33 súly: 2.11
ok!:)

Fló-Ri 2007.03.15 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 1.95
2. alkalomra sikerült.

zsupi 2007.03.11 11:26 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.29
Könnyen megtaláltuk. Érdemes megnézni Bonyhádot is, kedves kis városka. Honlapunk

CégérSzent3ság
Ga-Bo 2007.03.07 14:52 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.40
Bátaszékre igyekezve egy munkatalálkozóra, ejtettem útba a ládát. Egyébként jó a rejtés, de elég könnyű volt megtalálni.
A kerítés mögötti családiházban élok valószínüleg jót szórakoznak a megtalálókon akik partizán módjára bújkálnak a bokorban.

Kisházi family 2007.03.06 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.05
Kiskorúak nélkül, egy gyors találat.

Kisházi family

Brumi 2007.02.13 12:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.50
Nagyon tetszett a hely, kár hogy esett.

sanyisz 2007.02.12 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.52
Nagyon szép kis emlékhely, sokszor jártam már erre, de ha nincs gc talán soha nem állok meg itt. Köszi.

autogaz 2007.02.11 01:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.93
Szokásos szombati kirándulásaink 13. állomása, ami átnyúlt 11-ébe, mivel éjfél elmúlt amikorra logoltunk a ládánál. Kiskapitánnyal együtt kerestünk és találtunk...:-))
Így éjjel, sötétben eléggé félelmetes egy hely. Sehol egy lélek....vagy mégis????...van egy pár körülöttünk??? :-))) BRRRRRRRRR... Egy kis borzongással és a gyermekemnek egy "félelemleckével" megúsztuk a kalandot...

kiskapitány 2007.02.10 01:38 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.28
Szép a hely.

Csuhás 2007.02.06 16:29 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 4.05
Örülök hogy olvashattam Perczel Mórról. Mindig tanul az ember valamit. Már szinte sötétben vadásztuk le ezt a ládikát, de nem is bánom, különös hangulata van ilyenkor a helynek. Laci sokáig dohogott a témához nem illő jelszó választáson.

Laci, Csuhás, Vándor

KápolnaKálvária
StációÉjszakai módban
Mihul 2007.02.04 17:30 - Megtaláltam
sötétbe [wapon beküldött szöveg]

 
JuJó 2007.02.03 12:30 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 3.03
Megvan.

 
Mákos 2007.02.01 16:05 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Kiss&Nagy 2007.01.28 20:12 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.30
Szép séta volt ebben az öreg sírkertben. A rejtés is nagyon tetszett, klassz a kis ládikó!
Kár, hogy gondozatlan a hely, de így is szép volt!
Köszönjük!

kupec 2007.01.26 16:45 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.00 súly: 4.00
Érdekes temető.

chemical 2007.01.20 13:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 1.00
Első megtalált ládám! Bár mikroládára számítottam, már átlagos méretű ládát találtam, ajándékokkal. Nagyon tetszik a dolog, első sikerélményem!

Megtaláltam!a láda
yoggi 2007.01.20 12:00 - Egyéb
A megtalálók jelzése alapján a mai napon a mikroládát kicseréltük egy kicsi valódi dobozra, apró ajándékok helyezhetők bele, a szakadt logbook is ki lett cserélve, mivel a láda kicsi, toll nem lett bele téve, 3 db apró ceruza van benne, ez nem ajándék, a loggoláshoz kell.

pelike 2007.01.14 14:46 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.86
Kaposvár-Szeged úton hirtelen megláttuk ezt a helyet, és megkerestük a ládát. Szép volt a templom a napsütésben.

pusztaip 2007.01.14 14:46 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 3.03
Kaposvárról Szegedre autóztunk, mikor a kereszteződésben megtetszett a kis torony. Ragyogó idő volt, gondoltuk megpihenünk egy kincskeresés erejéig. Nem bántuk meg.

VDA 2007.01.14 13:02 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 4 web: 3 átlag: 3.33 súly: 2.00
Húzós hely de végül is nem volt gond miután már nem Perczel Mór sírjánál kerestük a cache-t. És csodálkoztunk, hogy hol a fenében van a fa az adott koordinátán. :)
Külön izgalom volt...hihi

GRATULA a rejtéshez.

Wartburgos 2007.01.13 14:24 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.93
Hoztam magammal még egy ládászt:) Gyulának felhozó ládázás, nekem egy ujabb siker. Mint helybéli szégyelhetem magam hogy mennyire nem ismrem a környezetem. Sokkal elhanyagoltabb állapotban van a temető mint ami az emlékeimben él. Reméljük hogy egyszer ebben is lesz változás.

Ládát können megtaláltuk csak azok a fránya levelek ne potyogtak volna a nyakamba:)

kigyula1 2007.01.13 14:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.43
Közös hétvégi kesselés Wartburgosékkal.

Közös TalálatKár Érte !
Varga Gábor 2007.01.13 10:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.53
Első megtalált mikroládám! Könnyen meglett.

vilu 2007.01.07 17:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.85
Kicsit megzavart a lépcsőről készült felvétel, mely azt sugallta, hogy ott kell keresni a ldát, de hála a jó vételnek, inkább a koordinátáknak hittem!!

BiharyG 2007.01.07 11:11 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.86
Egész hamar meglett, pedig a bokrok alatt a GPS mutatott mindenfelé... Nem rossz hely.

BiharyG + Zsuzsi

Fűkocka 2007.01.05 10:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.14
jo

[Jóváhagyta: yoggi, 2007.01.06 14:52]

Csaba & családja 2006.12.29 17:21 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.20
Sötét egy hely, de azért könnyen megtaláltuk.

totik 2006.12.29 14:24 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.82
Egy a közeli házban lakó gyanakvó bácsi kutyasétéltatás ürügyén folyamatosan a kápona előtt kőrözött, így aztán volt időm alaposan megszemlélni a kis temető valamennyi sírját, fáját, majd végül már egyenként a fűszálakat is, csak éppen a rejtek közelébe nem mehettem. Jó fél óra után eluntam a dolgot, és támadásba mentem át, a bácsihoz legközelebb eső sír mellé telepedtem és elmerengtem a mulandóságon. Vagy meggyőztem, hogy ártatlan bolond vagyok, vagy ő unta el előbb, nem tudhatom, de végül is magamra hagyott. Ekkor kezdődött csak igazán a bokorszemlélés, jópárszor körbejártam a szóba jöhető 5-10 fácskát, mire végre felleltem a rejteket.
Jó mulatság volt, köszönöm.
(Viki, Geri,Krisz',) TZ

rotty 2006.12.29 13:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.51
Korábban, mikor a rejtő grábóci ládájától visszasétáltunk Bonyhádra, tüzetesebben körülnéztünk a domboldalon, eltűnődve a régi sírfeliratokon, a család történetén. A stációk képei újnak tűnnek, de lehangoló állapotú jónéhány sír és a mauzóleum is, remélni lehet, egyszer a város a gondjaiba veszi ezt a területet.
A dobozka nekünk nehezen lett meg, többször elementünk a rejtek mellett. Szerintem elférne itt egy nagyobb doboz, a füzetet kezdi megviselni a hajtogatás...

Tototo 2006.12.28 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.73
De jó, nem ismertem.

Hampi 2006.12.26 14:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.44
Könnyű találat.

Jutka 2006.12.22 20:31 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

freddy 2006.12.22 20:31 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 4.18
[wapon beküldött szöveg]

Omlás 2006.12.17 11:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.13
1

Pupu 2006.12.17 11:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.15
Ma is elkelne néhány millió Perczel Mór ebben az országban, bizonyosan nem itt tartanánk. Vagy ma is emigrációba kényszerülne?

befi 2006.12.17 10:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.73
befi
persze csak fi, mert be otthon karácsonyi nagytakarít...

keva 2006.12.16 12:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.94
Egyszerű gyors találat!keva

zsorzs 2006.12.16 12:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.15
Számtalanszor autóztam el a temető mellett és nekem újdonság volt, hogy egy híres ember itt nyugszik. A katonai emlékmű és a repülősök sírja rendben van. Köszönet a rejtésért!

lepke 2006.12.15 13:10 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.46
Sebbel-lobbal térültem-fordultam ebben a csúf szürke időben. No, meg a látnivaló sem igen marasztalt.
Sajátságos humorérzékre vall a bonyhádi illetékesek részéről a "tereptárgyak" elrendezése, hogy a kálvária tőszomszédságába állították fel anno a szovjet hősi emlékművet. Bevallom, nekem egyik építmény sem tetszett.

Kokó 2006.12.15 10:25 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.25
Még mindig nem kedvelem a temetőket - bár már kezdem megszokni.
Persze ez sem olyan igazi, hagyományos temetkezde.
(Csak nekem tűnik úgy, hogy Baranyában a stációk kétsorosak? Vagy van ilyen máshol is?)
Egy kicsit csodálkoztam a csillogó ezüstön - de persze messze van ide a főváros.
A tollat kicseréltem, mert nem bírtam vele írni.

 
Hrvatska 2006.12.14 18:19 - Egyéb
Gratulálok a rejtéshez. Bár még nem találtam meg, és tulajdonképpen még nem is jártam ott, de ismerem a nevezetességeket. A buszból hetente látom a kápolnát és a téli szünetre már nagyon érett, hogy elhelyezzem ezt a ládát. Megelőztél.
Remélem ezek után minél hamarabb meg fogom találni. :)

bluemonday 2006.12.13 23:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.79
Egy unalmas színházi előadás után vettem észre az új ládát és már ránézésre elég izgalmasnak igérkezett, mivel közelgett az éjfél "lidérces" órája....:) A 6-osról jobbra kanyarodó út mellett álltam meg, a GPS nagyon közel mutatta a cache-t és a leírásban lévő épület is az út mellett van. Aztán usgyi be a temetőbe, egy letaposott kerítésen át azonnal meglett a pezsgőtablettás doboz. A toll nem fogott, vissza kellett mennem a kocsihoz egy másikért.:) Lámpafénynél láttam a Perczel család sírkövét, de hamarosan nappal is visszajövök, mert ez így nem az igazi. Amúgy örülök az első szűz találatomnak.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.