geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett/szabályzat
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |   belépés
  
  
  
 
FAQ
Nyomtatás
Nyomtatás
Nyomtatás
1803. Evangélikus helyek Magyarországon (GC1517)
Luther-rózsa
Luther-rózsa
A vidéki helyszínek
A vidéki helyszínek
Híres evangélikusok
Híres evangélikusok
Nobel-díjasokat adó épület (Fasori gimnázium)
Nobel-díjasokat adó épület (Fasori gimnázium)
Mihályházi templom bontásakor
Mihályházi templom bontásakor
Ünnepi Istentisztelet
Ünnepi Istentisztelet
A rejtés
A rejtés
A láda ezt látja...
A láda ezt látja...
Turistajelzés az Isten gödrében
Turistajelzés az Isten gödrében
2. pont helyszínek felkeresésének eloszlása.
2. pont helyszínek felkeresésének eloszlása.

Szélesség N 47° 31,059'
Hosszúság E 19° 20,314'
Magasság: 268 m
Megye/ország: Pest
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2007.08.16 11:40
Megjelenés időpontja: 2007.09.05 00:20
Utolsó lényeges változás: 2017.05.21 22:18
Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+2V)
Elrejtők: Tilla, Gábor, Áron, zem, zferke
Felhasználó: zferke-zem
Nehézség / Terep: 2.0 / 2.0
Megtalálások száma: 268 + 25 egyéb
Megtalálások gyakorisága: 0.5 megtalálás hetente
A geoláda nincs bejelentve a geocaching.com-on.


Wap: 3 pontos multi. A láda (GC1517 N47° 31,059' E19° 20,314' 268m) a Látó-hegyen van, Isten-gödre felé, egy vackorfa alatt. A jelszóhoz szükséges a két virtuális pont felkeresése, neten olvasd el a leírást! Jelszósorrend: láda-vidék-Bp. Nem TravelBug barát! (wap end)

FIGYELEM!!! AZ ELSŐ PONTON A JELSZÓ HELYE 2014 TAVASZÁN MEGVÁLTOZOTT!

1517. október 31-én a wittenbergi templom kapujára egy tudós-szerzetes kitűzte 95 tételét, evvel kezdetét vette a ma reformációnak nevezett folyamat. Luther Márton nem új közösséget akart, hanem az akkori római katolikus egyházat megtisztítani a hamis tanításoktól, pénzéhességtől, visszavinni a kereszténység igazi értelméhez. Luthert kitagadták, a pápai átok ma is érvényben van rá.
Magyarországon gyorsan elterjedt a tisztaságra törekvő hit. Az alapok: egyedül a Biblia a mérték, egyedül Jézus üdvözít, egyedül hit által (nem jócselekedetekért), ingyen kegyelemből. Nem tökéletes a Magyarországi Evangélikus Egyház, de szélsőséges tanoktól mentesen él. Szervezete: 3 egyházkerületben 17 egyházmegye, bennük 300 gyülekezet van. Élükön a paritás elve alapján egy lelkészi és egy világi vezető áll. Döntéseket a presbitériumok, közgyűlések és a zsinat hoznak. Sokféle diakónia munka folyik: idősek, fogyatékkal élők, állami gondozottak, szenvedélybetegek, hajléktalanok között. Tervezési fázisban van egy kórház, amelyben ápolói és egyéb képzések zajlanának A hazai lutheránusság (=evangélikusság) történetét és jellegzetes helyeit szeretnénk megmutatni ládánkkal. Ne bigott felsorolásra számíts, ez a vallás ismeri a humort: ugyan Luther szerint minden nap le kell győznünk az ördögöt magunkban, de volt olyan mondása is, hogy "nyugodtan sörözgeténk Fülöppel, mert a Szentlélek úgyis munkálkodik..."

Olyan ládát terveztünk ami vidéki és budapesti kessereknek egyenlő eséllyel megközelíthető. Így született ez a multi: 2 virtuális és egy hagyományos ponttal. Minden ládavadásznak fel kell keresnie 1 budapesti és 1 vidéki helyszínt, meg egy könnyen megközelíthető ládát. A koordináták minden esetben a fő látnivalót adják, ezektől a jelszórészlethez van, hogy arrébb kell sétálni - figyeld a leírást!

1. pont: Budapest legismertebb ev. templománál van. Minden egész órában harangjáték szól (érdemes meghallgatni!), itt ravatalozták fel Thököly Imrét, itt keresztelték Kossuth 2 fiát, orgonakoncertek helyszíne is. A templom mellett van az evangélikus Múzeum (itt látható Luther Márton végrendelete), ev. óvoda, iskola, könyvesbolt. Jelszórészlet:  N 47° 29,825' E 19° 3,257' [GC1517-1] Luther rózsa cégértől a templom felé haladva, a templom bejárata melletti hirdetőtáblán keresendő a jelszórészlet. (1 mágneses cselesebb rejtés és 1 sima felirat )

2. pont-Ág: A faluból kitelepítették az evangélikusokat, a település egyetlen temploma viszont megmaradt. Romos állapota miatt lebontásra ítélték, ám a lakosság összefogott megmentésére, felújítani viszont csak a tornyot tudták. Havonta 1x van istentisztelet önkormányzati helyiségben, amin a 3 ev. családon kívül más felekezetűek is részt vesznek. A  N 46° 17,770' E 18° 12,194' 170 m [GC1517-2] pontnál hány lépcsőfok vezet a templomhoz? Ebből a számból vonj le 9-et!

2. pont-Alternatív megoldás: Az alábbi vidéki helyszínek alternatív jelszót rejtenek, ha esetleg messze van Ág! De érdemes megnézni mindet. :-)

Debrecen: a reformáció hamar elért ide is, ám a kálvini, református irány terjedt el a városban. Az ev. gyülekezet viszonylag későn önállósult, sokáig Nyíregyháza 'leányegyháza' volt, a csekély számú hívő miatt. Mindig fontosnak tartották a ref. iskola támogatását, ami a mai egyetem elődje.Templomuk nem az utcára nyílik, udvarban épülhetett csak fel. Ez az ország leggyérebben lakott vidéke az evangélikusság szempontjából. Keresd a  N 47° 31,558' E 21° 37,517' [GC1517+debrecen] pontot. A bejárati kapu bal oldalán levő táblán, az első önállóan is értelmes szórészlet (főnév) hány betűből áll?

Fehérvárcsurgó: hagyományos, pici ev. templom. Már a 16. sz-ban volt lelkésze, az ellenreformáció alatt elkobzott templom helyett az 1820-as években építettek újat, mellé iskolát, parókiát. Jelenleg 70 ev. embert tartanak számon a községben. A bejárati követ érdemes megnézni: nem a takarítás, hanem a sok betérő koptatta el... Keresd a  N 47° 17,296' E 18° 15,848' [GC1517+fcsurgo] pontot, a Petőfi utcában (Károlyi kastély felé). Itt az ev. templom mellett levő bal oldali ház (volt iskola) utcafronti ablakainak számához adj hozzá 3-at! Ezt a számot jegyezd meg.

Győr-Öregtemplom: A türelmi rendelet (1781) alapján épült: helység végén, udvarban, torony, harang nélkül (de végre nem tiltották és irtották az evangélikusokat). Oltárképét Orlai Petrich Soma festette. Az épület udvarában az ország 37 oktatási intézménye közül itt több is működik, illetve idősek szeretetotthonát is fellelhetünk. Győr a Dunántúli Egyházkerület püspöki székhelye. Erről a pontról:  N 47° 41,178' E 17° 37,608' [GC1517+gyor] a Petőfi tér 1. felé sétálva az épületen keresd Kis János tábláját. A tábla 4. sorának 2. szava hány betűből áll?

Mihályháza: kicsi templomát le kellett bontani, süllyedt alatta a talaj. Egy harangláb van emlékeztetőül a helyén, az istentiszteleteket pedig egy imaházzá átalakított épületben tartják. Az  N 47° 18,442' E 17° 20,273' [GC1517+mihalyhaza] ponton álló építmény alján levő piros burkolókövek számát oszd el 4-gyel!

Miskolc-Diósgyőr: 1886-ban önállósult a Miskolc-Belvárosi gyülekezettől, 1902-re épült fel templomuk a diósgyőri vár lábánál. Toronysisakja veszélyessé vált, így 3 évig a falak mellett feküdt a földön. 2006-ra sikerült felújítani és visszahelyezni eredeti magasságába. Keresd a  N 48° 5,960' E 20° 41,353' [GC1517+miskolc] ponton az egykori főbejáratot (Vár utca). A feliratnál hány kereszt látható?

Nyírtelek: a nagy ev. lélekszámú Nyíregyházához tartozó gyülekezet volt sokáig. 1991-ben az odakerülő lelkész első szervezési munkája volt a közösség saját úrvacsorai készletére való gyűjtés. A visszamaradó 3000 Ft sorsáról tanakodva egy 13 éves kislány bátran felszólalt a felnőttek között: "Abból, ami megmaradt, építsünk templomot!"... és 2006-ban felavatták az egyház legfiatalabb templomát. Keresd a  N 48° 0,500' E 21° 38,044' [GC1517+nyirtelek] pontnál a templom előtti őrangyalos táblát. A méter jelzés sorában levő számjegyek összegéhez adj 1-et!

Orosháza: A várost alapító telepesek a Dunántúlról érkeztek (70 család). A "cuius regio eius religio" elvből következően, a szabad vallásgyakorlásért, az áttérést elutasítva hagyták el a katolikus földesurat. Az új telepesek első dolga volt, hogy vesszőből-sárból templomot, iskolát építettek. Magukkal hozták harangjukat ('Zombai-harang'), mely 1905-ig szólt, akkor megrepedt, s azóta emlékként áll a templomban. Első lelkészük 1744-ben megnyitva az anyakönyvet leírta a település alapításának történetét. Az egyik legnagyobb lélekszámú magyar ev. gyülekezet. A  N 46° 33,552' E 20° 40,264' [GC1517+oroshaza] pontról indulj a templom bejáratától balra, keresd az ún. kolera-oszlopot! Az oszlop alján levő táblán található számjegyek összegéből vonj le 3-at!

Őrimagyarósd: Az Őrség népe székely eredetű, feladatuk a határ védelme volt. Tömbben élnek itt az igazságért kiálló protestánsok, köztük Őrimagyarósd központtal az evangélikusok. De egész Va(z)s megyében sűrűn találunk ev. templomokat, Kemenesalja az ország lutheránusokban legnépesebb vidéke. Keresd a  N 46° 53,320' E 16° 32,144' [GC1517+orimagyarosd] pontnál a templom kerítés bejáratát. A bal oldalon, a járdaszint alatti tábla utolsó 2 számjegyének összegét jegyezd meg.

Sand: a gyülekezet első lelkésze Sántha Károly, neves énekszerző-fordító volt. Több alkotása ma is megtalálható az Ev. Énekeskönyvben, illetve ismert karácsonyi dalokként élnek tovább.
"Kétség, sötétség, nincs erőd felettem, Mert híven harcol az Isten érettem.
Áthatja szívem csuda erejével, S megtart kezével."
(Ev. Ék. 353/3)
Keresd a  N 46° 25,339' E 17° 7,309' [GC1517+sand] pontnál a torony bal oldalán levő "Felújítva" táblát. A rajta levő számjegyek összegéhez adj 2-t!

Sámsonháza: ennek a templomnak volt felügyelője (világi vezetője) Kossuth Lajos, aki egyedüliként ezt a magyarországi tisztségét tartotta meg haláláig, száműzetésében is.
Parkolás és megközelítés:  N 47° 59,152' E 19° 43,172' 194 m [GC1517+parkolo]. Innen indulj a templomhoz  N 47° 59,132' E 19° 43,105' 224 m [GC1517+samsonhaza] és a kapu 1 szárnyán levő díszlécek számát jegyezd meg!

Sárszentlőrinc: Ev. iskolájába járt Petőfi Sándor, a templom egyik akkori diák-padjában az ő monogram-vésete található. Hogy tőle-e, azt nem tudni.. Itt tanult Lázár Ervin, és itt anyakönyvezték Illyés Gyulát is. A gyülekezet népfőiskolát és teleházat is működtet (főként romák számára), a munkahely- és közösségteremtés, hagyományőrzés, segítségnyújtás szándékával. A  N 46° 37,606' E 18° 36,428' [GC1517+sarsztlorinc] pontnál a templom mellett balra álló épületen, a fekete márványtáblán levő 2 szám különbségét oszd el 9-cel!

Sárvár: az első magyar nyelvű teljes Újszövetséget itt fordította és nyomtatta Sylvester János (ev. lelkész) 1541-ben. Példa arra, hogy a műveltséget terjesztették a protestánsok: 1584-ben az országban levő 27 nyomda közül 26 protestáns volt. Ezeket betiltották és csak az 1 katolikus maradhatott fenn - hivatalosan.. Keresd a  N 47° 15,220' E 16° 56,223' [GC1517+sarvar] pontot. A tőle jobbra levő épület ablakainak számához adj hozzá 1-et (pinceablakokat ne számold)!

Siófok: 1986-90 közt épült, Makovecz Imre tervezte a templomot, "Krisztus hajóját". Érdekessége, hogy a fény mind a 4 oldalról bejutva mindig a templom közepére vezetődik. Menj a  N 46° 54,500' E 18° 3,544' [GC1517+siofok] pontra az Oulu parkban. Keresd a templom háta mögött levő óvoda fémkerítése, és a Makovecz tervezte gyülekezeti épület komplexum garázsa közt álló fakerítést! A kerítésből 2 pédány létezik: a régebbi, belsőnél a függőleges lécek számából vonj le 4-et, ez a jelszórészleted. Vagy, az újabb, külső kerítésen számolj, a függőleges léceinek számából (keret is számít) pedig 7-et!
Ajánljuk az azóta itt önállóan megjelent, virtuális GCsima ládát!

Soltvadkert: az 1948 körüli államosítások után nem maradt oktatási intézménye az egyháznak (a lelkészképző Teológia kivételével). A rendszerváltás után 1990-ben elsőnek nyílt meg a soltvadkerti óvoda. A város híres borainak címkéjén megtalálható a templom rajza, legalábbis egy ev. bortermelő címkéin... Keresd a  N 46° 34,847' E 19° 23,599' [GC1517+soltvadkert] pontot. A főbejárattól jobbra levő táblán látható 2 szám különbségéből vonj le 131-et!

Szolnok: a trianoni "béke" az ev. felekezetűek számát csökkentette legjobban, elcsatolva rengeteg gyülekezetet és oktatási intézményt. Sokan vállalták az anyaországba költözést, így kerültek evangélikusok Szolnokra: 300 ember sodródott ide. Templomuk mintájául a reformáció fontos színhelye, a wittenbergi vártemplom szolgált. Erre emlékeztet a kupolás torony, illetve a főbejárat, mely az ún. tételkapu mása. Keresd a  N 47° 10,377' E 20° 11,894' [GC1517+szolnok] pontnál a kapun levő táblát. A harmadik szó hány betűből áll?

Köszönjük akosch, rekasi, Mengyán, Judith és Luilui szívességét, energiáját, akik segítettek 1-1 vidéki pont bemérésében! Valamint köszönet illeti az ajánlkozó Moo-t, kuliszt és saldart.

3. pont: A ládát (30x20x9cm)  N 47° 31,059' E 19° 20,314' 268 m [GC1517-3] a Látó-hegyen találod, egy vadkörte fa lábánál, amely az Isten-gödre  N 47° 30,722' E 19° 20,218' 189 m [GC1517+Istengodre] felé néz. Ez helyi elnevezés, eredetéről nem tudtunk meg semmit - viszont szép! Miután eljöttél a templomoktól, nézd meg a természet csodáit, hiába építünk mi bármit, az igazi az...
Megközelíthető: - GCVABA felől ajánlott, így kellemes sétában lesz részed, és a láda felé haladva találkozol a patakokkal szabdalt gödörrel. A ládaszomszéd leírásánál több megközelítési útvonal van, száraz időben innen: N47° 30,576' E19° 20,373' (GCVABA+parkoló2) javasoljuk gyalog (1,2 km). Isten gödrétől a zöld jelzésen haladj, majd amikor az élesen elkanyarodik, Te észak felé menj - már látszódik a dombon a rejtek-fa.
- Biciklivel és drive in lehetőség: az Isaszeget és Pécelt összekötő útról Nagytarcsa fele haladj, kanyarodj balra a  N 47° 31,464' E 19° 19,988' 270 m [GC1517+leteres] pontnál kezdődő földútra. Itt le is parkolhatsz, már közel a láda (900 m), de száraz időben járművel végig járható. Ezt az utat viszont keserítik a parlagfű és szeméthalmok, jobb oldalon pedig távvezeték oszlopsor "gyönyörködtet". Ajánljuk inkább GCVABA felől.

Jelszóképzés sorrendje: a ládában levő részlet, utána vidéki helyszín, utolsónak pedig a budapesti számot írd, ékezet nélkül, egybe (a számokat számjegyekkel).
A jelszó érdekessége még, hogy a 3 részlet egy bibliai igehellyé áll össze, amin érdemes elgondolkodni ateistaként vagy bármilyen felekezetűként. A ládában találod, hogy a Biblia melyik könyvét nyisd fel. A vidéki helyszín adja, hogy e könyv melyik fejezetét keresd (ez egy hagyományos Szentírásban a nagyobb, vastagon írt szám). A budapesti helyszín pedig a fejezeten belüli versszámot mutatja (pici szám). Bibliát találsz weben is.
Kérünk a logodban írd le, hogy melyik vidéki pontnál jártál!

Érdemes ránézned az evangélikus oldalra, az onlinehittanra vagy az evangélikus.lap.hu-ra. Ládánk csíra-ötletét fellelheted itt. Egy apokrif idézettel indítunk útra:
"Híd a világ: menjetek át rajta, de rá ne telepedjetek!"
Jó keresgélést!

Láda történet:

2009.08.16 Ládakarbantartás-archiválás:
A logbook fotóit : itt láthatod

2012.11.25 Ikon reform ránk kényszerített végrehajtása... reméljük működni fog így is.

2014.04.28 Ládakarbantartás, fakereszt csodálás.
Állapot: kereshető

Értékelés: értékelés (180 db): környezet: 4.52 rejtés: 4.47 web: 4.75 átlag: 4.58

 + történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 + szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 + különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 + vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 - település belterületén van a láda?
 - van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 - nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 - megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 - a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 - babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 - igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 - sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - jellemző-e GPS-t valószínűleg zavaró sűrű erdő, magas sziklafal?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 - GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell

Geoláda megtalálói:
emiGrant 2017.12.07 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.07
A mai pesti templom előtt még a nyáron találtuk meg a ládát meg a debrecenit. A reformáció 500-ik emlékévében érdekes volt ezeket keresgélni. Köszi a rejtést!

-1-2
Ásványvadász 2017.11.18 17:41 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.46
Megtaláltuk, köszönjük a lehetőséget.
Az első pontot áprilisban találtuk meg. A kis lapocska jól elbújt.
A második pont jelszavát a mai napon, Soltvadkert templomán találtam.
A harmadik pont a láda, amit október végén látogattunk meg. Néhány száz méterre parkoltunk, de innen lementünk a "gödörbe" ami nagyon tetszett.

paul 2017.11.05 16:00 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést.

Hegedüs Zsuzsa 2017.09.29 09:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.85
A reformáció évében keresve.
2017.06.18 Deáktéri Evangélikus templom.
2017.06.25 Vidéki láda a Nyírtelki Evangélikus templom kerékárral az új Nyíregyháza-Tokaj kerékpárúton.
2017.09.29 A láda is megvan.
Köszönöm a rejtést és a helyszínek bemutatását.

IMG_20170618_151834IMG_20170618_151907
IMG_20170625_073556IMG_20170625_073612
IMG_20170929_100023 
morph 2017.09.17 18:18 - Megtaláltam
2016-03-29 Sárvár (Kéktúra közben; korábban a sámsonházai pontot terveztem, de mivel nagyon esett az eső, nem tettünk kitérőt.)
2017-09-16 Láda
2017-09-17 Budapest

Köszönöm a lehetőséget.

20170916_134944-PANO 
tádé 2017.09.10 15:20 - Megtaláltam
A második pont nekem a győri volt, de nagyon jó ez a sok alternatíva, alkalom adtán a többit is felkeresem. Köszönöm!

SandorCsaba 2017.08.26 13:00 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést! :) Többszöri nekifutásra, a vidéki rejtés az orosházi volt.

Vincenzo65 2017.07.16 20:00 - Megtaláltam
Megtaláltam

lakkanto 2017.07.09 11:27 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.86
Nagyon jó volt, köszi, igazán ötletes multi-multi. Az 500. évfordulóra meg is találtam, bár nem napra pontosan :(

VP 2017.06.21 07:30 - Egyéb
Valamennyire érintett vagyok, így elhatároztam, hogy az összes ajánlott pontot megkeresem.
Most újabb "2. pontot" találtam meg: Mihályháza

Eddig megtalált pontok:

1. pont:
2007.09.13 Deák téri templom: 1000 szál köt ide (itt kereszteltek, itt kezdtem gyerekekkel foglalkozni, egy ideig presbiter is voltam ...)

2. pontok:
2007.09.07 Győr (Wachau - Steinwandklamm kirándulás előtt)
2007.09.09 Sárvár (Wiener Neustadtból hazafelé jövet)
2007.09.22 Fehérvárcsurgó (Bakonyi kirándulás végén)
2007.11.23 Debrecen (doktori avatás)
2007.12.22 Sámsonháza (cserháti kirándulás elején)
2008.01.20 Siófok (Zsu.-val és Mikulással)
2008.03.25 Ág (családdal, innen át gyalog a GCIDUT-hoz)
2009.01.02 Őrimagyarósd (őrségi körút)
2010.05.08 Soltvadkert (tájfutóverseny előtt)
2013.08.16 Sárszentlőrinc (látogatás a cigány bibliaórán)
2016.11.01 Szolnok (biciklis ládázás)
2016.12.28 Orosháza (Békés megyei kirándulás)
2017.06.21 Mihályháza (Marcal-menti biciklizés)
még hiányzik: Nyírtelek, Sand

láda:
2007.09.15 Esti nyugalom, kilátás a város fényeire és a lemenő Hold-sarlóra. (Azt azért nem egészen értem, miért ide került a láda.)

Katka991 2017.06.03 17:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.30
Több részletben, kb. 1 hónap alatt lett meg. 2.pont: Diósgyőr

Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

ha2 2017.05.20 06:30 - Megtaláltam
A héten először a ládát kerestem meg, utána tegnap a kistemplomot Fehérvárcsurgón és ma reggel befejezésképpen maradt a Deák tér.
A kistemplom lépcsője tényleg alaposan elkopott.
Érdemes fellapozni a KÖNYVET.
Az 500 éves évfordulón igazán aktuális volt ez a találat.

ha2 2017.05.18 19:00 - Egyéb
A vackorfa alatt a domboldalban kb.8-10 méterrel lejjebb megtaláltam a dobozt.
A külső láda kissé törött, a logbokkot tartalmazó kisebb doboz rendben van.
Viszont a logbook lapjaira hullik.

031030
029 
zferke-zem 2017.05.15 18:49 - Egyéb
Sajnos úgy tűnik a 3. ponton levő rejtés nincs a helyén. Igyekezni fogunk gyorsan új ládát kihelyezni, természetesen a 1-2 pontokon a jelszórészletek továbbra is elérhetőek!

A pótlásig türelmet kérünk!

denho 2017.05.15 12:38 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.67
Sajnos ez a multiláda sok fejtörést okozott.
Az első ponton homeless akadályoztatott, a harmadikon pedig a láda hiánya.
Még egyszer köszönöm a rejtő segítségét!

Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

VaVi 2017.04.29 16:55 - Megtaláltam
köszi :)

KP1965 2016.12.08 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.39
38,5 km-es gyalogtúra során gyüjtöttem be a Pécel és Isaszeg környékén lévő 8 ládát. Ez volt a negyedik, de tulajdonképpen ez a láda adta a mai túra ötletét.
A jelszó második részét a győri Öregtemplomnál szereztem be, később megerősítettem a siófoki Makovecz templomnál.

Szilágyiék 2016.12.05 18:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.89
Köszönjük szépen!
Még nem jártunk minden vidéki templomnál, de előbb-utóbb az is meglesz!

EmesESE 2016.10.24 18:00 - Megtaláltam
ok

Pogánypeti 2016.10.14 12:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.98
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget. A többit majd otthonról... :) [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]
Ez volt a mai napi ládavadászatom 3. találata az ötből... :)
Ez a tipikusan "többnapos láda" nekem több hónap alatt jött össze.
Idén májusban Ág falucska templománál jártam a Hat Torony teljesítménytúra alkalmával (igaz, akkor még nem tudtam róla, hogy létezik ez a láda). Most hétfőn már tudatosan kerestem meg a 3. ponton elrejtett ládát. Direkt emiatt terveztem meg egy egész napos gyalogtúrát Pécelről Isaszegre, mely közben összeszedegettem a többi útbaeső ládát is. Legvégül (azaz ma) pedig a Deák téri evangélikus templomnál jártam.
Ezenkívül még a szomszédos Soltvadkertre is áttekertem két hete fagyizni egyet (sörözés lett belőle), de voltam még Orosházán, Szolnokon, Debrecenben is az evangélikus templomoknál, sőt a kedvenc túrahelyszíneimen Baranya, ill. Tolna megyében is rengeteg evangélikus templomnál jártam már az évek folyamán.
Most, hogy meglett ez a láda, egy kis űr keletkezett utána, de sebaj, ezután még fokozottabban fogom figyelni az evangélikus templomokat... :)
A jelszó segítségével a bibliai idézet is meglett. És milyen igaz! Még egy Pogánynak is... :)))
Köszi a rejtést, nagyon tetszett!

Soltvadkert
Budapest

A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (293 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (20 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail]

[impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.
turistautak.hu