geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
1809. Honismereti körút a Gyergyói-medencében (Erdély) (GCHkGy)
Gyergyótekerőpataki katólikus templom
Gyergyótekerőpataki katólikus templom
Kilyénfalvi katólikus templom
Kilyénfalvi katólikus templom
Érkezés Csomafalvára...
Érkezés Csomafalvára...
Gyergyócsomafalvi katólikus templom
Gyergyócsomafalvi katólikus templom
Gyergyóalfalvi katólikus templom
Gyergyóalfalvi katólikus templom
Gyergyóditrói katólikus templom
Gyergyóditrói katólikus templom
Both várai kápolna
Both várai kápolna
A rejtek...
A rejtek...
Ezt látja a láda...
Ezt látja a láda...

Szélesség N 46° 43,706'
Hosszúság E 25° 38,070'
Magasság: 920 m
Megye/ország: Románia
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2007.08.14 11:00
Megjelenés időpontja: 2007.09.08 19:10
Utolsó lényeges változás: 2008.07.22 00:40
Utolsó változás: 2017.06.29 10:03
Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+5V)
Elrejtők: sz.v.endre, sz.v.franciska
Felhasználó: sz.v.endre
Nehézség / Terep: 3.0 / 1.5
Megtalálások száma: 119 + 2 sikertelen, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.2 megtalálás hetente

A geoláda megtekinthető a geocaching.com-on is.A ládába TravelBug helyezhető.

Wap:

6 pontos multi, mely 5 virtuális és egy hagyományos pontból áll. A jelszórészleteket a megfelelő sorrendbe, szóközzel elválasztva értelmes magyar mondatot kapsz. Figyelem, a letöltött koordinátapontok egy javasolt útvonal sorrendje szerinti számozást követnek, nem a jelszóképzés sorrendjére utalnak! A comos adatbázisban is szerepel.

A láda célja

Szeretném, ha végigjárva a Gyergyói medence falvait megismerd e nagyon szép vidék nevezetességeit.
A multi állomásain egy-egy nevezetességet mutatok meg, ezen helyeken egy-egy jelszórészletet találsz.
A körút Gyergyószentmiklósról indul, Tekerőpatak, Kilyénfalva, Csomafalva, Alfalu, Ditró, és vissza a kiindulópontra. A túrát autóval, kerékpárral valamint helyi buszjáratokkal is végig járhatod. Hossza kb. 40 km.
Ezt az útvonalat a szép templomok, a történelem, a néprajzi és az emlékművek szerelmeseinek ajánljuk, valamint azoknak, akik örömmel nyernének betekintést a Gyergyói-medence településeinek gazdasági, társadalmi és kulturális életébe.
A Gyergyói-medencét a Jóisten bizonyosan jókedvében teremtette, megannyi szépséggel és természeti gazdagsággal. A fennmaradt tárgyi és írott források arra utalnak, hogy ezen a tájon a XIV. században már egy jól szervezett társadalom és élénk gazdasági tevékenység létezett. Földrajzi szempontból a Gyergyói-medence a kárpátközi medencesor része. A medence közepén, nagyjából észak-déli irányban egy törésvonal van, ezt követi a Maros. Egy másik nagy törés vonalát a Görgény-havasok központi gerince jelzi, amely az előbbivel majdnem párhuzamos. Ezen a törésen törtek a felszínre a vulkánok, amelyek meglehetősen folyékony andezitlávát hoztak a felszínre, felépítve a ma ismert Görgény-havasokat. Egyes vulkáni kráterek ma is kivehetők, mint például a Mezőhavas (1777 m), több mint négy kilométer átmérőjű krátere, vagy a csomafalvi Délhegy kráterei. Itt a legmagasabb kiemelkedések 1600-1777 m között vannak.
A Gyergyói-medencéből csak a Maros mentén lehet hegymászás nélkül kijutni. A többi irányba hágókon kell átmenni: Bucsin-tető (1287 m), Pongrácz-tető (1257 m), Marosfő (Gréces-hágó 900 m), Libán-tető (1000 m), Tölgyes (Putna-hágó 1000 m).
A Maros által jelölt törésvonal mentén a vulkáni utóműködésként több helyen széndioxid gáz tör fel (ezek az ú.n. mofetták), amely a talajvízzel keveredve borvízeket hoz létre. Ezeket a többnyire kellemes összetételű, jóízű vizeket rendszerint kutakból hozzák a felszínre. Kellemes ízű, jó összetételű vizek. E túra során megkóstolható a remetei központi kút borvize, a csomafalvi Székely Árpád magántelkén található borvíz, és esetleg megtekinthető Gyergyóújfalu alszegén a magánvállalkozásként működő Hajnal borvízpalackozó.
Gyergyó népességének érdekes színfoltja az örménység jelenléte. Az első örmény családok szórványosan 1637-től, csoportosan pedig 1668-tól telepedtek be Moldova felől menekülve. Kiváló kereskedők voltak, szokásaik, hagyományaik egy részét a mai napig megőrizték. Szép barokk templomukat érdemes alaposabban is megtekinteni .
Gyergyószentmiklóson sok más látnivaló is akad. Minden vallásfelekezetnek van temploma. Gazdag néprajzgyűjtemény található a Tarisznyás Márton Múzeumban.
Szobrot emeltek a város védőszentjének Szent Miklós püspöknek, Fogarassy Mihály és Márton Áron püspököknek, Petőfi Sándornak, Kossuth Lajosnak, Salamon Ernőnek. Régiségszámba megy a két békényparti csengettyű (harangláb) és a még mindig működőképes vízimalom.
A székelység komoly emberáldozatokat hozott a kuruc háború idején, az 1848-1849-es szabadságharcban és a két világháborúban. Minden Gyergyói településnek megvan a veszteségeket idéző emlékműve. A templomok többsége műemlék. Uralkodó stílusuk a barokk, de előfordulnak eklektikus épületek is, például Gyergyóditróban.

Javasolt útvonal:

Első állomás.

Körutunkat Tekerőpatakkal kezdem, ez a helyiség a téli sportok űzésének ad otthont. A Kútfő völgyében épült síugró-sánc országos bajnokságok rendezésére is alkalmas. A falu templomának falán található a negyedik jelszórészlet,  N 46° 41,639' E 25° 35,822' 801 m [GCHkGy-1] mégpedig a felirat első szavának negyedik hangja.

Második állomás.

Második állomásunk Kilyénfalva, amely település a faluturizmusban jeleskedik, akárcsak Gyergyószárhegy és Gyergyócsomafalva. A Mária-Magdolna tiszteletére szentelt római katolikus templom barokk stílusban épült 1758-1761 között. Itt található a harmadik jelszőrészlet,  N 46° 40,954' E 25° 34,389' 900 m [GCHkGy-2], amely a háborús emlékmű, út felőli feliratából rakható össze: ötödik név keresztnevének utolsó és utolsó előtti betűi, hatodik név keresztnevének harmadik betűje, tizedik név keresztnevének második betűje, tizenhetedik név keresztnevének ötödik betűje kettőzve.
Folytava utunkat, Gyergyóújfaluba érünk, ahol a katorzsai emlékoszlop az 1707-es tatárbetörést idézi, amelynek során teljesen elpusztult a település. A megmaradt lakosok új falut alapítottak. A falu ősi szervezettségét igazolja az 1581-ben írásban foglalt falutörvény, amely a Székelyföld legrégibb ilyen jellegű dokumentuma.

Harmadik állomás.

Gyergyócsomafalvára érkezünk. Itt a Maros két oldalán levő telkeken borvíz jön fel a kutakból. A templom és környéke szépen parkosítva várja a látogatókat. A templom előtti teret Kossuth Lajos szobra uralja, melyet 2001-ben lepleztek le. Ez a szobor hű mása a Gyergyócsomafalváról származott Köllő Miklós szobrászművész Marosvásárhely számára készített Kossuth-szobrának, amelyet 1921-ben ledöntött a Trianon után berendezkedett román hatóság. Itt található az ötödik részlet,  N 46° 40,764' E 25° 30,973' 800 m [GCHkGy-3]. amely a templom kertjében, 2000-ben avatott emléktáblán található könyörgés utolsó szavának első négy betűje.

Negyedik állomás.

Gyergyóalfaluban csak egy templom van. A torony alatti bejárati ajtókeret a régi román stílusú templomból való, amelynek építési éve a torony alsó részén olvasható: 1213. Itt található az első jelszórészlet,  N 46° 42,029' E 25° 30,221' 800 m [GCHkGy-4], a templomkertben lévő emlékoszlopon található címer fölötti szöveg második szavának, harmadik betüje, negyedik szavának második és első betüje és a hatodik szó.
Útunkat Gyergyószárhegy felé folytatjuk, ahol meglátogathatjuk a Fernces templomt, valamint a Lázár kastélyt. A ferencrendiek templomában nyugszik Kájoni János ferences szerzetes, tizenhetedik századi polihisztor. A kolostor előtti térségben az évente itt megrendezett művésztáborok alkotásaiból állandóan gyarapodó szoborpark található. A festőművészek alkotásai a Lázár-kastély termeiben tekinthetők meg. Gyergyószárhegyről, Gyergyóditró felé menet, baloldalt áll a Tatárdomb emlékmű,  N 46° 46,059' E 25° 30,568' [GCHkGy+Tatár-domb] amely az 1658-as évi, a tatárok elleni győztes csata emlékét őrzi. Itt nincs jelszórészlet!

Ötödik állomás.

Gyergyóditróban két templom áll: a régi Katalin-templom, amely egy pár gótikus ablakkeretet őriz és az új, neogótikus Jézus Szent szíve-templom. Ennek ablakai a tizenkét apostolt ábrázolják színes üvegbetétekkel. A tornyok magassága 76 méter. Itt található a második részlet,  N 46° 48,230' E 25° 29,736' 850 m [GCHkGy-5] a templommal szembeni Kossuth Lajos emlékére faragott emlékműn található szöveg második szavának első két betűje.

Hatodik állomás.

Gyergyószentmiklósról, a Gyilkostó felé vezető úton, a város szélén baloldalt a Belkény és a Várpatak összefolyásánál sziklacsúcson láthatók Hiripné, később Both várának romjai. Eredete nem ismert. A 14. század elején a vár romjainak felhasználásával helyén várkastély épült, mely a 17. század végén a Both család birtoka lett. A Rákóczi-szabadságharc alatt a császáriak lerombolták, azóta pusztul. Közepén 1933-ban épült fel egy kis kápolna. Ennek közelében található a láda.és egyben a jelsző befejező, hatodik része. Az autót a  N 46° 43,626' E 25° 37,916' [GCHkGy+parkoló] ponton hagyhatod, majd a Piros telikör jelzésen juthatsz el a ládáig  N 46° 43,706' E 25° 38,070' 920 m [GCHkGy-6].

A jelszótöredékéket egymás után, szóközzel elválasztva írd, a megfelelő sorrendben:
{HKGY-4 HKGY-5 HKGY-2 HKGY-1 HKGY-3 HKGY-6}

forrás: Erdélyi Gyopár 2004/3.

Jó szórakozást, szép időt kivánok!

Láda karbantartás: 2009.04.15
Állapot: kereshető

Értékelés: értékelés (60 db): környezet: 4.67 rejtés: 4.35 web: 4.50 átlag: 4.51

 + történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 + szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 - különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 + vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 - település belterületén van a láda?
 + van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 + hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 + megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 - a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 - babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 - igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 - sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - van-e a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb.?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 + GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell


zsuuu 2019.08.17 23:59 - Megtaláltam
Erdélyi nyaralás Rolival és Kredenccel (és Annával, Baluval, Sacival) 9.

RoliHun 2019.08.17 23:59 - Megtaláltam
Erdélyi nyaralás közben Zsuval, Kredenccel na meg Annával, Baluval, Sacival

kredenc65 2019.08.17 23:59 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.91
Erdélyi nyaralás Zsu, Roli, Anna, Saci és Balu társaságában. Szárhelyen volt a szállás, így "adta magát" a multi, ami nagyszerű, szép és érdekes helyek, csodás tájon. A ládához kell némi lendület és tereplábbeli, de a látványért megéri. A ládát nehezen találtuk meg, mert először az épületet "szedtük szét", aztán szerencsésen eltávolodtunk... Köszi a rejtést!

GYEZegzug 2019.08.09 09:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.45
Köszi szépen a lehetőséget, többet otthonról.

Icsernus76 2019.07.29 14:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
Csernus család... [Geoládák v2.2.5]

ZoLiza 2019.06.24 12:00 - Megtaláltam
ok

Ládabanya 2019.06.17 15:56 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0h]

Szabó família 2019.06.17 15:56 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.30
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [g:hu 1.6.3a]

malabetty 2019.06.04 16:02 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.05
Kiváló program, nagyon köszönjük a rejtést. Öröm volt végiglátogatni a falvak templomait, emlékműit.

kenau 2018.11.02 13:50 - Megtaláltam
Az elso ponttol jartuk vegig az allomasokat, igy autoval 3 ora alatt jutottunk el a ladaig. A ladahoz felmenni kicsit csuszos volt, de a gyerekek is jol birtak az utat.
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Jaksi74 2018.09.27 18:15 - Megtaláltam
Megtaláltam. Apósom segítségével mejet mindketten nagyon élveztük! Köszönet érte!! [g:hu 1.5.4]

KálmánCsalád 2018.08.09 18:29 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.93
Köszöni a rejtést a KálmánCsalád!
Gyergyószentmiklósi nyaralás alatt levadászva. Sok érdekes helyet ismertünk meg a láda segítségével, az amúgy is nagyon varázslatos Gyergyói-medencében.
Megfogadjuk a jelszó intelmét!

20180809_12465620180809_182109
20180809_18264420180809_182914
Strombus 2018.05.24 09:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.49
Tegnap este, egy napra már bőven begyűjtött élménymennyiség után a szálláshelyünk felé motorozva, az ötödik pont, Gyergyóditró, kivételével felkerestük az összeset, ma reggelre csak ez az egy maradt. Este, a fenti okból, nyögvenyelősen fogtunk neki, de aztán nagyon tetszettek a változatos helyszínek.
Gyegyóalfalun nagyon tetszettek a templom falán az emléktáblák. Jól kiválasztott emberek, szépen, értelmesen megfogalmazott feliratok. Itt találkoztam először ezzel a szokással, hogy a templom felújításairól, fő helyen, szépen sorban megemlékeznek. Aztán később Gyergyószentmiklóson a Szt. Miklós templomon is láttam ilyet. Érdekes a bejárat melletti marslakó rajz is. Mi lehet az?
Kilyénfalván be is jutottunk a kicsiny templomba, mert épp mise végén értünk oda. A misén résztvevő néhány öregasszony nagyon kedvesen fogadott, búcsúzáskor sok jó kivánsággal engedtek utunkra. Azt hiszem itt áll a templom kertjében egy gyönyörű öreg kereszt is.
Persze díszes székelykapukat is láttunk útközben.
A gyergyócsomafalvi templom építészetileg talán a legszokatlanabb. Az órás toronysisakja ragadta meg a figyelmemet és a Kossuth szobor is szép. A története érdekes.
A gyergyóditrói templom nagyon nagy és nagyon szépek a festett üveg ablakai és hatalmas csillárai.
A végláda helyszíne nagyon tetszett, minden szempontból jó rejtés. A leolvasósdi, betűszámolgatósdi jelszórészletek viszont kevésbé nyerték el a tetszésemet.
Az ismertető élvezetes, jó volt olvasni. A jelszó szép, illő.

Gyergyótekerőpataki templom felirataGyergyóalfalu Templom falán emléktábla István pap GCHKGY
 Gyergyóalfalu Templom falán marslakó GCHKGYKilyénfalva rk templom GCHKGY
Öreg kereszt Gyergyóditrói Jézus szíve templom GCHKGY
Gyergyószentmiklósi örmény templom Gyergyószentmiklós mellett Mária kápolna
Péter60 2018.05.24 09:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.48
Érdekes, tetszetős, amolyan körbeautózós multi, ami ad egy jó kis összefoglalót a gyergyói nevezetességekről. Ötletes a ládahely kiválasztása is, minden rendben.
Gyergyószenmiklóson szálltunk meg a Hotel Szilágyiban, ahol belecseppentünk egy remek hangulatú kicsengetős (érettségi bankett) buliba, külön élmény volt ez is!

Gyombi 2018.05.20 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.26
Erre a multira sok-sok éve fentük a fogunkat, ma végre sikerült a végére járni. A pontok jó részén többször jártunk már, de voltak újdonságot jelentő helyszínek is, például a zárópont. Szuszogtatós kapaszkodó, de a kilátás miatt megérte. Köszönjük, hogy megmutattad!

emmerwald 2017.10.30 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.00
Szemerkélő hóesésben egy kellemes napot töltöttünk Gyergyóban.
Köszönjük az invitálást!

A Kilyénfalvi "fingó" borvízDitró
Lázár-kastély faldíszBoth-vára felé
Geoléda 2017.08.11 23:59 - Megtaláltam
OK

Párduc50 2017.08.11 15:15 - Megtaláltam
A 6. részpont nagyon tetszett, önállóan is megállná a helyét! Köszi!

0102
0304
0506
0708
0910
11 
lacc 2017.07.26 13:51 - Megtaláltam
Fél napos autókázás, nézelődés és jelszógyűjtés a gyergyói medencében. Időnként zuhogott, máskor meg a nap sütött. A végláda különösen szép helyre került! Köszönjük!
Ildi és Laci

20170726_13050620170726_145356
20170726_15152620170726_152054
JAck:66: 2017.06.22 10:30 - Megtaláltam
Székelyföldi nyaralás 25/30.

Vegyes érzéseim vannak ezzel a ládával kapcsolatban. Remek bringás multi lehetne, ha nem az otthonomtól 1000 km-re lenne, így jobb híján végigautóztuk a látnivalókat - persze jól felfűzhetőek az útvonalpontok az átlag turista részére, ha jó felől jön. A végláda környezete tetszett, Both váránál különben is megálltunk volna egy reggeli tornára. A ládát sajnos nem leltük, ezúton is köszönöm a rejtő segítségét.

Aki a medencére jó rálátást szeretne a 46.606934, 25.561363 ponton megtalálja ;)

20170622_10432820170622_162831
SirLes 2016.08.03 14:12 - Megtaláltam
Megtaláltam. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

bigmick 2016.07.26 14:38 - Megtaláltam
Bejártuk a Gyergyó-településeket, köszönjük a rejtést.
BigMick, Iza [g:hu 1.5.3a] [wapon beküldött szöveg]

GCHkGy_20160726143853.jpgGCHkGy_20160726145435.jpg
nagyi11 2016.07.19 13:30 - Megtaláltam
Végigjártuk a falvakat, szép ez a medence.. :D

SAM_1402SAM_1404
SAM_1420SAM_1424
WP_20160719_13_46_10_Selfie 
HgZoli 2016.07.05 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.30
Köszönöm!

panysti 2016.06.26 18:36 - Megtaláltam
Koszi a rejtest szep helyek.


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (121 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.