geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |   belépés
  
  
  
 
FAQ
Nyomtatás
Nyomtatás
Nyomtatás
1813. Alsórákosi bazaltoszlopok (Erdély) (GCRKOS)
Alsórákos testvértelepülései
Alsórákos testvértelepülései
Védett terület
Védett terület
A bazaltoszlopok
A bazaltoszlopok
Várfal és bástya
Várfal és bástya
Főbejárat
Főbejárat


Szélesség N 46° 1,609'
Hosszúság E 25° 25,498'
Magasság: 522 m
Megye/ország: Románia
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2007.09.07 20:00
Megjelenés időpontja: 2007.09.10 10:50
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: DBotond
Felhasználó: DBotond
Nehézség / Terep: 2.5 / 3.0
Megtalálások száma: 29 + 1 sikertelen + 1 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.1 megtalálás hetente

A geoláda megtekinthető a geocaching.com-on is.


WAP A láda (25x25x8cm konyhai tárolóedény) a bazaltoszlopok feletti sziklacsoport aljában, egy mélyedésben bújik, kövek takarásában.

Megközelítés
Alsórákos megközelíthető vonaton a Brassó-Segesvár fővonalon (Alsórákos vasútállomás), valamint autóval Kőhalom (Rupea) felől a Brassó-Segesvár műútról (E-60), az Olthéviz (Hoghiz) előtt leágazó, 10 km-es aszfaltozott, de épp felújítás alatt álló bekötőúton.
A bazaltkőfejtőhőz és az ott lévő rejtekhez a falun áthaladva, a víztoronnyal szemben lévő kisutcára bekanyarodunk, onnan meg teljesen egyértelmű. Ha nézelődni szeretnénk a faluban, nyugodtan lehet kérdezősködni, mindenki magyarul beszél.

Az alsórákosi bazaltoszlopok

A Persányi-hegységet, kelet-nyugat irányban átvágó Olt-folyó a szorosból kilépve Alsórákosnál (Brassó megye) újból belevágja széles medrét a negyedkor elején képződött bazalterületbe (1,39 millió év). A bazalt kitermelését a Kissebesi Gránitkőbányák Rt. kezdte meg 1895-ben. Az egyik régebbi bányaudvar északi falában 10-12 m magas, függőleges bazaltoszlopokat tárt fel a kőbányászat.

Az oszlopok, a piroklasztit rétegre ráfolyt bazaltlávák kihülése során keletkeztek. A szürke, tömör bazalt helyenként zöld olivin kristályzárványokat tartalmaz, az oszlopok keresztmetszete öt- vagy hatszögű A feltárás felső részén az oszlopok fölött lemezes elválás figyelhető meg. A bazalt rétegeket üledékek és talaj fedi (VADÁSZ, 1966).

A látványos feltárást 1954-ben nyilvánították védetté, területe 1,5 hektár. Országos jelentőségű védelmet élvez. Ezen a részen nem folytatták a bazalt bányászatát. A védett földtani feltárás az alsórákosi vasútállomástól kb. 15 perc alatt elérhető. Érdemes, a bányavezetőségnek az engedélyével, a jelenleg is müködő bányafeltárásokat is megtekinteni, ahol nagyméretű szelvényekben lehet tanulmányozni a bazaltokat és a piroklasztit rétegeket, valamint ásványgyűjtésre is van lehetőség a kockakőfaragóknál. A védett területtől légvonalban 700 m-re, ÉK-i irányban, egy autóúton megközelíthető a Hegyes tető, vörös-fekete színű vulkáni salak bányája. A hatalmas udvarban, a csengő hangú salakból jellegzetes, csavart vulkáni bombákat, "kenyérbombákat" és lávafoszlányokat gyűjthetünk.
Dénes István dolgozata alapján

ALSÓRÁKOS VÁRKASTÉLYA
 N 46° 1,437' E 25° 24,464' 464 m [GCRKOS+parkoló]
Egyike az honunk legszebb, legérdekesebb és legépebb őskastélyainak, melynek hajdan, mint a rákosi szoros kulcsának, igen jelentékeny szerepe lehetett - írja Orbán Balázs. "A Székelyföld" című munkájában s az alsórákosi várat külföld hasonló építményeivel összehasonlítva sem vehetők Orbán Balázs sorai túlzottaknak.

Nagyküküllő megye keleté sarkában, a rákosi szoros bejáratától félórányira terül el a magyarlakta Alsórákos, hol a község mentén áll az Olt jobb partján kis domb tetején a festői környezetű vár. Megpillantásakor a képzelet visszavisz bennünket "Erdély aranykora" romantikus világába. Pedig a környezet minő más lehetett akkoron. Nem csattogtak olyan sűrűen a csákányok a rákosi kitűnő kövű kőbányában, nem folyt oly serényen a környező hegyek mészköveiből a mészégetés. A váron kívül a múlt emlékeit csak a falu ódon református temploma őrzi még híven, 1498-ban öntött régi harangjával. Története is összekapcsolódik a vár múltjával.

A várat a délnyugati saroktorony kopott felirata tanulsága szerint Sükösd György mezei kapitány építette egy kolostor helyén, annak köveiből A. D. 1624. 9. máj. I. Apaffi Mihály idejében Budai Péter birtoka. Itt látjuk, hogy a várúr vallási meggyőződése milyen erős befolyást gyakorol a jobbágyok hitére. Míg az unitárius Sükösd György korában Rákos lakosai kivétel nélkül unitáriusok voltak, kik templomukat Sükösd szolgálatában megépítették, a református Budai Péter oda hatott, hogy a falu többsége reformátussá lévén, a templom is a reformátusok kezére került. Majd amikor a vár tartozékaival Budaitól örökségképen keresztfia, a katholikus Bethlen Sámuel gróf birtokává lesz, a faluban a kath. egyház is híveket szerez.

Bethlen Samu gróf átalakítási munkálatai adták meg a várnak mai formáját, mit a kaputornyon díszelgő kőből faragott címere és a rajta levő felirat: Comes Samuel Bethlen Coma (comitatus) de Küküllő ac pedis siculialis Marus Capitaneus, atrobique supremus. 1700., -valamint a vár legtágasabb, a lovag- vagy tanácsteremnek nevezett helyisége mennyezetén babérkoszorúba font kígyós címerpajzs jelez. A falusiak e heraldikai jelvénye alapján mai napig is a vár egykori uráról, mint a "kígyós" Bethlen Samuról beszélnek. Utoljára -- mint mondják - Teleky Samu gróf birtokában volt, s így róla írhatta Orbán Balázs e keserű sorokat: "...a szép kastélyt mégis elhagyott birtokosa Bécsnek tüdőre és lélekre egyaránt veszélyes bűzhödt légkörében él". Teleky Samu gróf vette meg a várat és a hozzátartozó erdőket, földeket, összesen 3000 holdat; a vár jelenlegi őrének szavai szerint -az alsórákosi székely közbirtokosságtól 420,000 koronáért. Ma csak az említett őr és a vár istállóiban elszállásolt falusi bikákra ügyelő emberek laknak a kastélyban, különben ürességtől tátongnak a főúri szobák.

A várfalak négyszögű udvart zárnak körül, a négyszög mindenik sarkában köralaprajzú bástyákkal. E körítő falhoz három oldalról fedett helyiségek csatlakoznak. És pedig keleten az egyemeletes széles traktusú főúri lakosztály, s itt a kerek tornyokban is lakószobák vannak, a tornácra vezető főlépcsővel. A déli fal közepén ugrik elő a kaputorony s a falhoz egy kisebb mélységű szoba-sor (tehát másodrendű lakószobák), bizonyára a várúr szolgálatában állók részére, sorakoznak. Az épületszárny két oldalán egy-egy tört karú lépcső közvetíti a járást. A nyugati oldal földszintén istálló és szénatartó, az emeleten gabonás. Végül az északi oldalt kerítő fal, lőrésekkel erősítve, magában áll. Előtte az udvar északnyugati sarkában tízméteres régi kút látható, iható jó vízzel.

Ez a négyszög alkotja a tulajdonképeni várat. A tornyokat kívülről még hegyesszögben kiszökelő alacsony falak védik. Távolabb egy második fal, valamint e fal és az erődítés magja között mély és széles árok övezi., mely bejárást csak a kaputoronyhoz nyit. Ezenkívül volt még egy körítő falgyűrű, melyből sarokbástyák, s közbe-közbe alacsony falak maradtak meg. Egy részét e falnak a piactér nagyobbítása végett bontották le.

Nagyobb gazdagságú és így műtörténeti szempontból is értéket képvisel a főúri szárny belsejének finom kiképzése. A földszint bejárata most be van falazva, csak az oldalain álló háromnegyed oszlopok és az omladozó fedett előtér, a folytatásában az épülettel párhuzamosan menő egykor tégla, most ezeket helyettesítő faoszlopokkal jelzik egykori előkelő megjelenését.

Az emelet díszbejáratához, mely a tanácsterembe nyílik, egyenes egykarú lépcső vezet. A faajtó gazdag faragása két egymás fölött levő, babérlevél-lécekkel szegélyezett nyolcszög idoma körül csoportosul. Az ajtó pereme széle tojásléc-szegély. A nyolcszögek közepén gazdag rozetták. Az ajtó faragott darabjai végül erős deszkaajtóra erősítvék. Az ajtószárny vörös kőkeretben áll, melynek gazdag fasugára az épület egyszerű, nyugodt külsejével (hol csak a tanácsterem ablakai rendelkeznek egyszerű timpanon architektúrával), éles ellentétben áll. Késő reneszánsz munkája. Hihetőleg akkoriban készült, mikor a vár Bethlen Samu gróf tulajdonát képezte. Az ajtó mindkét oldalán oszlopszéken álló pillér tart a pillérek sok párkányához viszonyítva gyenge gerendázatot, melynek képszélét stilizált leveles indák fonadéka tölti ki.

Az említett ajtón a tanácsterembe lépünk. Nevezik Nagyteremnek, Lovag-teremnek is, de az bizonyos, hogy ez volt a vár reprezentacionális helyisége. A többi termek egyszerű famennyezettel (ebédlő), vagy süvegek dongába bordanélküli metsződésével (az ebédlő és a tanácsterem közti helyiség), vagy díszesebben a gróf lakószobájául szolgált saroktoronyban nyolcsüvegű gömbboltozattal (hol is a bordák paszomántszerűen vannak kiképezve) födöttek. Egyedül a tanácsteremnek van féldomború plasztikával gazdag mennyezete. Az egész mennyezetet sasok és angyalok tartotta csergirlandok koszorúja fűzi körül. Az így körülzárt belső mező közepén három ügyesen mintázott amorett tartja az építtető grófnak, Bethlen Samunak és nejének Nagy Borbálának címerét eliptikus babérkoszorúk közt. A mennyezet négy szögletét végül egy-egy, az év négy szakát ábrázoló női alak teszi hangsúlyozottabbá. A különben tárgyánál fogva édeskés kompozíció jól stílusban van tartva.

Eddig elég jól állta a mennyezet díszítése az időt. Csak az utóbbi időkben ázott át a lyukas födélről becsepegő víztől, mely az értékes műemléket már több helyen ki is kezdte. Darabok esnek le belőle elannyira, hogy ha gondoskodás nem történik, menthetetlenül veszve van. Most indult pusztulásnak a vár udvara is. A falak előtt tornácok kerülik az udvart, s az idei nyár végén az északi oldalfal vízfolyosóját alátámasztó,-téglából rakott és vakolt 11 "dóriai" oszlop közül a rajta nyugvó tornáccal együtt, a fa korhadása, illetőleg a tégla kiázása miatt, tízet lebontottak, mert ezek összeomlásától lehetett tartani, így csak papíron áll az ígéret, mit a kastély utolsó tulajdonosa a községgel szemben szerződésileg kikötött, hogy a várat minden rongálástól kímélve jó karban kell tartani.
MAKOLDY JÓZSEF írása felhasználásával.

További látnivalók:
# A falutól félórányira az Olt szorosának jobb oldalán emelkedő hegyormon vár maradványai találhatók.
# Kissé távolabb a Mihálykő 1500 m magas sziklaormán állott Mihályvára, melynek romjai ma is láthatók.
# A szoros bal oldalán magasodó Ürmös-Tepejen egy másik vár csekély maradványai látszanak.

Kellemes kikapcsolódást és sikereses ládavadászatot kívánok!
DBotond
Állapot: kereshető

Értékelés: értékelés (17 db): környezet: 4.45 rejtés: 4.19 web: 4.34 átlag: 4.32

 + történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 - szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 + különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 - vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 + település belterületén van a láda?
 + van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 + hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 + megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 + a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 + babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 - igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 + a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 + sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - jellemző-e GPS-t valószínűleg zavaró sűrű erdő, magas sziklafal?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 + GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell

Göde 2018.06.07 15:55 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.99
Ne akarjunk innen autóval rövid úton Vargyasra menni!

Péter60 2018.05.18 13:17 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.48
A Magyarországtól távoli helyeken valahogy mindig várok némi pluszt, hogy miért is érdemes ennyit utazni, ez itt most elmaradt.
A rejtekben simán elférne egy rendes láda is.

Strombus 2018.05.18 13:13 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 4.00 súly: 4.48
Szeretem a bazaloszlopos helyeket. A rejtés is jó, kár hogy a megfelelően tágas és védett rejtekben csak egy orvosságos dobozkát találtunk az oldalon ígért 25x25x8cm-es láda helyett.

Meglepett, hogy rajtunk kívül több látogató is akadt a területen ezen a hétköznap délelőttön.

Sajnos nem tűnt fel, hogy hol vannak a jelenleg is müködő bányafeltárások, pedig érdekelt volna. Kár, hogy nincs hozzá segédkoordináta, mint ahogy a Hegyes-tetőhöz is nagyon jó lenne.
Kár, hogy a vár bemutatása összemosódik a bazaltoszlopokkal. A vár külön ládát érdemelne - vagy legalább egy multit a kettő együtt.

GYEZegzug 2017.04.12 15:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.14
Otthonról folytatás. Köszi szépen a lehetőséget.

tarsolyos 2016.08.01 09:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.99
Köszönöm

Gabó és Zoli 2016.05.23 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.49
Meseszép környezet, csupa ízes magyar szó, igazi magyar vendéglátás.

Zsianor 2016.04.16 15:00 - Megtaláltam
Koszi a rejtest.

IMG_5303IMG_5332
IMG_5308IMG_5313
IMG_5338 
Kis-Molnár 2015.09.26 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.59
Kislányommal, jó csúszós, esős időben kerestük meg a ládikát. Köszönjük szépen.

perRetZ 2015.08.02 - Megtaláltam
Nagyon tetszett a kornyek. Csaladi kereses volt, kiegeszulve a keresztfiammal is. A lada 10 meteres kozeleben voltam, de a teriszonyomra es gyermekek testi epsegere valo tekintettel nem mertem kozelebb menni.

[Jóváhagyta: DBotond, 2015.08.20 08:43]

 
süldö 2014.10.26 - Megtaláltamkörnyezet: 2.5 rejtés: 2.5 web: 5 átlag: 3.33 súly: 1.00
En Kovacs Karoly es Orban Ati az ErdelyKarpat Egyesület (E.K.E)Negyfalusi osztly altal szervezet kirandulas közben megtalaltuk a geoladat. Ez volt az elsö es remeljük hogy megkapjuk a többit is. Nagyon erdekes. Super. Koszönöm szepen.

 
DBotond 2014.07.26 13:53 - Egyéb
Karbantartás megtörtént, doboz kiváló állapotban várja a látogatókat!

bence máté 2014.06.25 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.55
ok

álomfogók 2013.07.12 19:10 - Megtaláltam
Szentlélekre visszafelé menet még egy kitérő. Megérte. Köszönjük.

Skalp 2012.10.12 11:59 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.97
Éppen dél lévén megebédeltünk a fennsíkon, miközben szorgos kezek mindenfelé a bazaltkockákat formázták.

Orgona
boszorkányok 2012.10.12 - Megtaláltam
Köszönjük

sirgalahad 2012.09.10 10:35 - Megtaláltam
Bazalt alatt piroklasztit
Ez a bánya irtó klassz itt
Impozáns az oszlopsor
Megcsodálták oly sokszor

scele 2012.09.10 10:35 - Megtaláltam
mögvan [wapon beküldött szöveg]

Mikulás 2012.09.10 10:35 - Megtaláltam
Köszönet! Újratelepítve, régi hely, régi jelszó!

lelcache 2012.09.10 10:35 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést! lelcache [wapon beküldött szöveg]

 
L@zy 2012.09.10 10:35 - Megtaláltam
Erdélyi Negoj túra alkalmával Zoé, Mikulás, Lelcache, Scele és Sirgalahad társaságában. [wapon beküldött szöveg]
Megnéztük a bányát és a várat is. Nagyon kedves fogadtatásban volt itt részünk.

targonczas 2012.08.27 09:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.16
Tetszett.
Kérem a képek alapján a megtalálás elfogadását.

[Jóváhagyta: DBotond, 2012.09.02 22:11]

 
H. Gábor 2012.08.14 18:30 - Megtaláltam
Este, már fáradtan érkeztünk ide, de valahogy itt felélénkültünk, erőre kaptunk. A fene sem gondolta volna, hogy egy 'kőbánya lesz a nap csúcspontja' :)
A faluból sétáltunk fel, jó sokat járkáltunk a bazaltoszlopok környékén, majd felkerekedtünk, hogy megkeressük a tavat is. Igazán megérte, itt is legalább 1,5 órát elbogarásztunk, ránk is sötétedett.
Köszi, ez jóóóvóóót! :)

(A láda sziklájánál én nem voltam fent, de készséggel elhittem a gyerekeknek, hogy "apa hidd el, nincs meg, elvitték")

[Jóváhagyta: DBotond, 2012.09.02 22:11]

kenau 2012.07.31 17:50 - Megtaláltam
Felhoszakadas utan mentem be a banyaba, es mivel az elozo logrol tudtam, igy a ladat meg sem kisereltem megtalalni. A bazaltorgonak nagyon szepek, igazan lehetne tobb is beloluk ;)

[Jóváhagyta: DBotond, 2012.08.21 07:21]

Öreges 2011.07.17 18:15 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 1.5 web: 1.5 átlag: 2.00 súly: 2.45
2011.07.17-én három GPS-el mértük be a geodoboz helyét. Nem volt nehéz megtalálni a bazaltoszlopok feletti sziklacsoport aljában található egyetlen mélyedést ahol emberi kéz nyoma volt látható az odahordott kövek által. Sajnos a geodoboznak hült helye volt. Igy egy néhány fénykép készitése útán kissé kedvtelenül hagytuk el a terepet.

[Jóváhagyta: DBotond, 2011.07.27 23:56]

A bazaltoszlopokA bazaltoszlopok 2
A bazaltoszlopok 3
 
Zsuzsa&István 2010.05.17 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.56
Miután szép lassan bedöcögtünk az iszonyúan rossz úton, a leírás alapján gyorsan ráleltünk az útra. Az utca végétől gyalogosan folytattuk az utunkat, mert sok eső esett és fel volt ázva az út. Miután kigyönyörködtük magunkat a látványban, elindultunk felfelé a dombon. Eléggé a lábunk elé kellett nézni, mert jó sok tehénlepény lapult a fűben. Mi megúsztuk a rátalálást /mármint a lepényre/, de a láda nem. Nagyon ötletes helyet találtál a ládádnak. Köszönjük a rejtést !

povyagi 2009.07.10 12:26 - Megtaláltam
Mathauval Brassóból hazafelé

Mint ilyen helyeken általában, most is Mathau mászott fel a dobozért, én meg lentről segítettem neki azzal, hogy nem szerencsétlenkedek. :)
Mivel a faluba vezető úton nem lehet száguldozni, így Mathau az ablakon kidugva kezét egész csokor virágot tudott szedni nekem. :)

Legjobban a település tetszett. Világvégi kis falunak tűnik, közben meg városias jellegű házai vannak. És milyen szépek!

Mathau 2009.07.10 12:26 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 4.12
Brassóból, Marosvásárhely felé bementünk megnézni a dobozt. Az említett útfelújításnak nyoma sincs, de az út elviselhet 30-40km/h-val. A dobozhoz az ajánlott úton, a víztoronnyal szemben mentünk fel autóval. A bánya bejáratánál álltunk meg. Ez nagyon rázós volt még nekünk is, így nem itt hanem egy kicsit hosszabb úton mentünk le. A dobozt érdemes volt megkeresni, mert nagyon szép helyen volt, köszönjük. Most nézem csak, hogy nincs itt valami nagy forgalom, mi voltunk a 4. és 5. helyezett közel 2 év alatt:)

 
Joci95 2008.05.05 16:38 - Nem találtam meg
----------

[Elutasította: DBotond, 2009.06.08 06:50]

Osz Pal 2008.05.03 17:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.20
Szerencsenkre vasarnap indultunk keresni, amikor nincs munkanap, felve a robbantasoktol:).

Helga09 2008.05.03 17:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.74
Nehezen indult ladazas, de ha a vege jo, akkor minden jo...
Eloszor az eltunt jelzotabla miatt tulfutottunk a rakosi leteron, majd miutan helyre keveredtunk, kovetkezett a borzasztoan rossz 10km-es, meg mindig felujitas alatt allo utszakasz.
Sok docoges utan, majdnem a bazaltoszlopok tetejere vezetett utunk az autoval. Igy a lada csupan 200meterre volt tolunk, hamar megkerult. Gyors logolas utan meg kicsit koboroltunk a banyak kozott. Nagyon erdekes hely.
Visszafele a Matefalva(Mateias)- Datk (Dopca)- Oltbogat( Bogata Olteana) utvonalat valasztottuk, mindenkinek tudom ajanlani, erre csupan 1-2 godor tatong az uton!!!
Koszonjuk a rejtest!
Helga09, az Osz-Pal csalad, Judit, Enci es Potyka, a puli

Mesi logola csipet-csapatunk
BiharyG 2007.09.24 09:59 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.95
A leírásban említett "aszfaltozott, de éppen felújítás alatt álló bekötőút" kifejezés nyugodtan helyettesíthető a sokkal rövidebb és találóbb "rémálom" szóval... :)
A hely egyébként nagyon tetszett, érdemes meglátogatni!

BiharyG + Zsuzsi


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail]

[impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.
turistautak.hu