geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
Nyomtatás
3438. Bonyhádi ökumené (GCBONY)
Katolikus templom
Katolikus templom
Katolikus templom belső
Katolikus templom belső
Zsinagóga
Zsinagóga
Itt keresd
Itt keresd
Református templom
Református templom
Evangélikus templom
Evangélikus templom
Közel a logoláshoz
Közel a logoláshoz

Szélesség N 46° 17,927'
Hosszúság E 18° 31,845'
Magasság: 89 m
Megye/ország: Tolna
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2012.11.09 16:00
Megjelenés időpontja: 2012.11.09 16:34
Utolsó lényeges változás: 2019.03.28 07:18
Rejtés típusa: Multi geoláda (2H+2V)
Elrejtők: Péter60
Felhasználó: Péter60
Nehézség / Terep: 2.5 / 1.5
Úthossz a kiindulóponttól: 2500 m
Megtalálások száma: 190 + 2 sikertelen + 10 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.5 megtalálás hetente

A geoláda megtekinthető a geocaching.com-on is.
A fordítást Strombus készítette.


Négypontos multi. Az első ponton jelszórészletet és a következő pont koordinátáit találod. Minden ponton egy szép templom, jelszórészlet és újabb koordináta vár, a legvégén pedig egy 0,5 l-es, 17 cm magas, henger alakú kincsesláda.
1. pont: A tábornok tudja
2. pont: Villanyoszlopon matrica
3. pont: Villanyoszlopon matrica
4. pont: Láda diófa ölelésében


A ládába TravelBug helyezhető.


Bonyhádi ökumené
A vallási türelem gyakorlására szép példa Bonyhád, ahol a hazai négy történelmi egyház hívei békességben éltek
egymás mellett évszázadokon át.

Megközelítés
Bonyhád központjában, a katolikus templom mellett (első pont) hagyhatod a kocsidat, innen kb. egy órás séta vár rád. Ha nem akarsz sétálni, a másik három pont közelében is tudsz parkolni.

Bonyhád rövid története
A középkorban Bonyhád falu még jelentéktelen település. A török megszállás idején a vidék falvainak jelentős része - így Bonyhád is - szinte teljesen elnéptelenedett. Az 1715. évi összeírás mindössze 16 (7 magyar és 9 rác) jobbágycsaládot említ a faluban.
A habsburg közigazgatási rend kialakítása során új földesurak jutottak birtokhoz a Völgységben. De hiába a föld, ha nincs, aki megművelje! Az új földesurak, báró Schilson János Mihály és Kun Ferenc a túlnépesedett német tartományokból hívtak telepeseket. 1730-ban Bonyhádon a családok száma 47, jórészt Fulda környékéről érkezett katolikusok.
Schilson báró örökösei 1743-ban a birtokot eladták Perczel Józsefnek és apósának, Gaál Sándornak, a Kun örökség a Kliegl családra szállt. A 18. század közepétől a Perczelek emelkedtek vezető földesúri családdá. Ők újabb telepeseket fogadtak be : németországi evangélikusokat és morva-galíciai iparos-kereskedő zsidókat.
Az 1767. évi úrbéri összeírás idején a bonyhádi jobbágycsaládok száma már 100, a lélekszám pedig több mint 800 fő.
1782-ben II. József Bonyhádot mezővárosi rangra emelte. A vásártartási joggal és bizonyos autonómiával járó kiváltság jótékonyan hatott a gazdasági-társadalmi fejlődésre és a népesség gyarapodására (1786: 3000 fő, 1820: 4700 fő, 1845: 5300 fő).
A döntően német nyelvű lakosság vallási megoszlása a reformkorban a következő: 40 % katolikus, 30 % protestáns (főleg evangélikus) és 30 % izraelita.
Egyed Antal plébános szerint a németek "józan értelműek, a félszegség ritka nálok, nyakasak, zsembelödők, iparkodóak". Perczel Mór feljegyzéseiben "a zsidóság birtokolta a nyers termékekkeli kereskedést... A zsidó a társas élet nélkülözhetetlen faktora, és így a nemzetnek hasznos tagja volt".
A kiegyezés korában Bonyhád elvesztette mezővárosi státusát, és község (1872), majd nagyközség (1903) kategóriába sorolták. A lélekszám 6000 körül mozgott.
A 20. század közepén a tragikus "újkori népvándorlás" gyökeres változásokkal járt, s Bonyhád nyelvi, etnikai és vallási összetételét átalakította. A veszteségek (a zsidóság likvidálása, a svábok kiűzése) és a gyarapodások (a székelyek és a felvidéki magyarok betelepítése, a vidékről beszivárgás) nem kevés feszültséget okoztak. A fájdalmak tompulásához, egy új közösség kialakulásához majd egy emberöltőre volt szükség.
1977-ben Bonyhádot ismét várossá nyilvánították.

1. Római katolikus plébánia templom
1727-34 között az energikus János Márk plébános vezetésével a katolikus gyülekezet fatemplomot és iskolát épített. Miután a betelepítés folytatódott az egyházközség kinőtte kis fatemplomát.
A város főterén ma is álló nagyméretű templom építésére a tudós, hittérítő pap, Winkler Mihály plébánossága (1769-1789) idején történt, a Kliegl és Perczel földesurak támogatásával, a protestáns jobbágyok robotmunkáját is igénybe véve.
.A barokk stílusú templomot 1782-ben a szeplőtelen fogantatott Boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelték fel.
Téralakításában a bonyhádi templom észak-déli irányú hossztengelyre van felfűzve. A szentély a nyolcszög három oldalával záródó, csehsüveg boltozatos. A tömegalakításban meghatározó a homlokzatból kilépő alacsony, hagymakupolás torony, a nyeregtetős, hasábalakú, lekontyolt hosszház. A falazatok és boltozatok építőanyaga tégla, a tetőszerkezete fenyőfából készült, hódfarkú cseréppel fedett. Jellemzőek a hegedű alakú és íves záródású ablakok. Érdemes megfigyelni a déli homlokzat szobrait. A hagyomány szerint Szent Péter mellett Szent Pál szobra kellene, hogy legyen. De itt, a jobb oldali szoborfülkében a katolikusok által nagyon ritkán ábrázolt Mózest láthatjuk. Mi ennek az oka? Winkler Mihály missziós feladatának tekintette a betelepült izraeliták katolikus hitre térítését. Az ő kedvükbe kívánt járni ezzel a szoborral és tanult meg jiddisül is. Teológiai felkészültsége és minden igyekezete ellenére terve sikertelen maradt.
1925-ben avatták fel a templom keleti fala előtt a "Katonabajtársak" szobrot amit "A világháborúban elesett bonyhádi hősök emlékére 1914 -1918" szenteltek. 160 név sorakozik rajta.
1927-ben Mayer Albert pécsi orgonamester új orgonát készített, az orgonaszekrényt megtartotta eredeti formájában.
1990-ben Jónás János plébános (1979-2005) szervezésében nagyszabású külső és belső felújítás történt. Ehhez hozzájárultak a Bonyhádról Németországba kitelepített hívek anyagi segítségével és a helybeliek, nemcsak adományaikkal hanem munkájukkal is.
Az eredeti állapotában helyreállított kimagasló jelentőségű Utolsó Vacsora freskó helyreállítása 2006. június 30-án befejeződött be. A főoltár, a mellékoltárok; a gyóntatófülkék; a szószék eredeti barokk stílusú helyreállítása; új csillárok és belső bejárati kapu készítése is megvalósult.

2. Zsinagóga
Az első imaházat Bonyhád első rabbija, R.Jichok ha-Lévi Spitz építette, aki 1746 és 1768 közt működött Bonyhádon. Ez az épület elpusztulhatott, mert 1782-ben már arról értesülünk, hogy nincs önálló imaházuk, hanem a Perczel családtól bérelnek helyiséget istentisztelet céljára. Ábrahám Jehuda Léb Freistadt rabbi 1794-ben viszont már gyászdalban siratja el a tűzvész martalékává lett zsinagógát, ami valószínűleg az imént említett bérelt épület lehetett. 1795-ben új zsinagógát építettek. Alig telt el pár év, egy újabb épületre is szükség mutatkozott. 1801-ben a közösség Perczel Zsigmonddal szerződést kötött arról, hogy templom céljára épületet vásárolnak az uradalomtól, a régi templomhelységet pedig átengedik a talmudegyletnek.
Egy 1807-es összeírás szerint az említett két zsinagóga mellett még egy magánháznál is folyt istentisztelet.
A művészettörténeti kutatás szerint a ma üresen álló zsinagóga az 1795-ben emelt épülettel azonos, amit 1868 óta a neológ hitközség használt. Műemléki szempontból azért fontos, mert lényegében ma is őrzi XVIII. századi állapotát. Jelentősebb átalakítást csak egyszer, 1896-ban végeztek rajta, amikor a nyugati homlokzathoz egy karzatfeljárót építettek. A nagyon leromlott állagú épület felújítási munkálatai elvileg 2002-ben kezdődtek el, de sajnos nem sokra jutottak vele az elmúlt tíz év alatt. Az épület régi fényére méretéből és érdekes ablakaiból következtethetünk.

3. Református templom
A bonyhádi reformátusok a XVIII. század kezdetétől lakták a települést. Szerény kisebbséget képviseltek a német katolikusok és evangélikusok, valamint a zsidóság mellett.
II. József 1781. évi türelmi rendeletét követően a település egyik birtokosa, Kun Ferenc megengedte számukra a vallásgyakorlást. Paticsfalu templomuk 1796-1801 között épült.
Az eredeti torony megrongálódása után 1877-ben készült a neobarokk épület ma is látható faszerkezetű tornya, amelyben két harang lakik.
A templom építésének 200 éves évfordulója alkalmából a gyülekezet teljesen felújította otthonát, melyről hálaadó istentiszteleten emlékezett meg 2001. május 20-án.

4. Evangélikus templom
A bonyhádi evangélikusok sokáig Majos alá tartoztak. 1795-ben kezdték saját templomukat építeni, ami a Majostól való fokozatos elszakadást is jelentette. A karcsú, szép arányú templom kialakítása Schneiderhahn Fülöp bonyhádi építőmester érdeme. Külső megjelenését tekintve egyike a legszebb magyarországi evangélikus templomoknak. A belső térben sajnos ma már csak a szószékoltár az eredeti. Az oltárkép és a karzatképek is a XX.sz. elejéről származnak. Az első, a kistormási März Ádám által 1818-ban készített szép orgona Szekszárdra került, amikor 1931-ben új orgonát kapott a templom.
A XIX. század elejétől az önállóvá váló egyházközösség fokozatosan átvette a Völgységben a vezető szerepet, amit csak tovább fokozott az, amikor 1874-ben Sárszentlőrincről ideköltözött az evangélikus gimnázium.

Forrás:
Bonyhád látnivalói
Fotók: Dr. Lázár Gy. Levente és Dr. Keller Péter

Az első megtaláló jutalma egy geocoin.
Állapot: kereshető

Értékelés: értékelés (98 db): környezet: 4.63 rejtés: 4.69 web: 4.77 átlag: 4.70

 - történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 + szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 - különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 - vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 + település belterületén van a láda?
 - van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 + hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 + megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 - a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 + babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 - igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 - sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - jellemző-e GPS-t valószínűleg zavaró sűrű erdő, magas sziklafal?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 - GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell


Tikis 2019.07.16 12:10 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.3]

GYEZegzug 2019.06.12 20:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 4.43
Három napos Baranya, Tolna megyei kirándulás keretében. Ennyi szúnyoggal még nem találkoztam. Köszi szépen a lehetőséget.

IMG_20190612_193821IMG_20190612_194800
IMG_20190612_195252IMG_20190612_195759
IMG_20190612_200038 
Emerich63 2019.06.08 18:51 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]
Háromnapos Szálka-Óbánya-Kisújbánya-Mecseknádasd pünkösdi ládahétvége 4. találata.

Jól végigkövethető, érdekes multi, jó rejtésekkel.

20190608_184152 
Davestator 2019.05.30 14:19 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Bőrharisnya 2019.05.24 12:09 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.71
Köszönjük a rejtést.

weanti 2019.05.04 18:00 - Megtaláltam
Meglett, koszi. Olyan szerencsenk volt, hogy az egyik allomasnal egy idoszakos kiallitas volt.

BlackCat 2019.05.03 19:03 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! :) [Geoládák v2.2.5]

Luki 2019.05.03 19:02 - Megtaláltam
+one, köszönöm a rejtést!
Vegre egy jo multi!!!
Bővebben a blogban [Geoládák v2.2.5]

fermate 2019.05.03 17:28 - Megtaláltam
Megtaláltam! \o/

Discover 2019.05.03 11:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.32
Köszönöm a rejtést!
[iGC] [wapon beküldött szöveg]

_DSC7929_DSC7931
_DSC7932_DSC7933
_DSC7934_DSC7935
_DSC7937_DSC7939
_DSC7940_DSC7942
_DSC7945_DSC7947
jspanyik 2019.05.02 16:21 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.37
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

A tábornokból csak a rejtő segítségével tudtam kihúzni az információt, mert üvegszilánkok között nem volt kedvem kotorászni. Köszönöm!

IMG_9753IMG_9755
IMG_9756IMG_9762
ier 2019.04.21 07:25 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

Jakire 2019.03.22 16:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.19
A Lotz János emlékverseny okán tettünk villámlátogatást Egerből.
Kedves hangulata van a városnak, bár a második pont állapota, vagy az amit a jelenlegi állapota jelképez, elég elkeserítő. A Völgységi Múzeum látogatásakor belülről is megnézhettük, lenyűgöző még így is.
Köszönet a rejtésért!

20190322_15032720190323_094536
fehérkút 2019.02.08 08:59 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

Szőkekapitány 2019.02.08 08:28 - Megtaláltam
köszönöm a rejtést.

Péter60 2019.01.06 12:26 - Egyéb
Ládaellenőrzés, 1. pontot pótoltam, a jelszó is változott.

aceespepee 2018.12.27 22:41 - Megtaláltam
megtaláltam :)

Szilágyiék 2018.11.22 13:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 4.00
Ez kissé kalandosan indult, mivel a tábornok biztosan tudja, de nem árulta el...
Sőt, a rejtő sem ... De szerencsére nem volt nehéz kikövetkeztetni.

Jó sokáig faggattuk ketten, három kütyüvel fotóztunk be, hátha mégis megtudjuk, de néhány termésen és sok falevélen kívül csak egy kavicsot találtunk.

A láda tetejében 4-es szám van, a logbook-ban 5-ös.

A templomok nagyon tetszettek, köszönjük, hogy megmutattad!

Ennyi... 
Péter60 2018.10.10 16:03 - Egyéb
Karbantartás, új logbook új jelszóval.

petheovacka 2018.10.06 23:59 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.96
Csoportosan elkövetett ládabecstelenítés a geobringabanditákkal a GCTOUR során. Kösszi a rejtést!


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (202 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (20 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail]

[impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.
turistautak.hu