geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
3960. A kaposvári Nagy Imre (GCNAIM)

Nagy Imre (1896-1958)

Nagy Imre (1896-1958)

A szülőház (Fő u. 77)

A szülőház (Fő u. 77)

Emléktábla a szülőház falán

Emléktábla a szülőház falán

Első iskolája (Kossuth-tér)

Első iskolája (Kossuth-tér)

Az "Anna utcai iskola" (Fő u. 44)

Az "Anna utcai iskola" (Fő u. 44)

Emléktábla az iskolán

Emléktábla az iskolán

A Markó-féle ház (Fő u. 99.)

A Markó-féle ház (Fő u. 99.)

Gimnáziumi évek (Bajcsy-Zsilinszky u. 17)

Gimnáziumi évek (Bajcsy-Zsilinszky u. 17)

A gimnázium neves tanulói (Szent Imre utcai bejárat)

A gimnázium neves tanulói (Szent Imre utcai bejárat)

Szobor (Nagy Imre tér)

Szobor (Nagy Imre tér)

Egy kicsit derűsebben

Egy kicsit derűsebben
Szélesség N 46° 21,431'
Hosszúság E 17° 48,049'
Magasság: 152 m
Megye/ország: Somogy
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2015.03.07 07:10
Megjelenés időpontja: 2015.03.07 11:30
Utolsó lényeges változás: 2018.07.28 15:44
Utolsó változás: 2019.01.23 17:02
Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+1V)
Elrejtők: Ajtony & Zerind HUN
Felhasználó: Ajtony
Nehézség / Terep: 2.5 / 1.0
Úthossz a kiindulóponttól: 1000 m
Megtalálások száma: 284 + 1 sikertelen + 15 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 1.0 megtalálás hetente

A geoláda megtekinthető a geocaching.com-on is.
A fordítást Ajtony készítette.


Ez a kétállomásos multi emléket kíván állítani Kaposvár szülöttének, az 1956-os szabadságharc vértanújának. A találat igazolásához a két helyszínen talált jelszót kell az alábbi sorrendben egybeírni:
1. Nagy Imre szülőháza geotéglával; rajta ládika mérete 8 cm * átm. 5 cm. (Keress egy féltéglát!): N 46° 21,431' E 17° 48,049'. Természetesen a ház tulajdonosa ismeri a játékunkat!
Térdmagasságban.
2. Nagy Imre szobra
Gyakori muglikár miatt virtuális jelszót keress: 3*5 cm-es üvegmatrica: N 46° 21,455' E 17° 47,556'
A kis kőkerítés végfalán, perem alatt
Mindkét állomásnál óvatosság szükséges a mugliforgalom miatt.

A ládába TravelBug elhelyezését egyelőre nem javaslom gyakori muglikártétel miatt.

Kaposvár legismertebb szülöttje Nagy Imre. Voltak idők, amikor hírhedtnek számított, vagy nevét és emlékét mély hallgatás vette körül, és voltak-vannak (és talán lesznek is) idők, amikor súlyosan ellentmondásos életútja mellett is tisztelet övezte-övezi. Hazánk viharos történelmében talán nem példa nélküli az ilyen szélsőséges vargabetűkkel alakuló sors. Ennek megítélése itt nem feladatunk.

Nagy Imre élete
A váratlan fordulatokban gazdag életpálya végigkísérése terjedelmileg itt nem lehetséges, de néhány kiragadott részlet felvillanthat lényeges dolgokat egy nagy formátumú államférfi sorsának alakulásáról.

"A boldog békeidők"
Nagy Imre kaposvári kötődéseinek emléke főleg gyermek- és tanuló korához rendelhetők.
Szülei (Nagy József és Szabó Rozália) szegény zsellér sorból indultak, mígnem apja a vármegyénél tisztiszolgai állásba jutott. Nagy Imre 1896. június 7-én született Kaposváron, a főutca alvégén szerénykedő kis ház  N 46° 21,431' E 17° 48,049' 152 m [GCNAIM-1] udvarra néző lakásában. Származását becsülettel élte meg, politikai pályafutása során szinte az egyetlen kommunista vezető volt, aki a föld népének gondjai iránt, ha tehette, megértőnek mutatkozott. De ne vágjunk a dolgok elébe.
A 4 éves elemi iskola első évében a főtéri iskolába járt,  N 46° 21,408' E 17° 47,361' 142 m [GCNAIM+1.Iskola], majd a mai Kodály iskolában folytatta  N 46° 21,401' E 17° 47,828' 152 m [GCNAIM+2.Iskola].
A keménykötésű legényke ennek udvarán szerezte első harci tapasztalatait a bandaháborúk során: mint a főutcaiak oszlopos tagjának, itt dobták be kővel a fejét.
Ő maga így emlékszik vissza szép éveire [1]:
"Gyermekkoromat a magamfajta szegény emberek körében éltem. Kaposban laktunk* a Fő utcán, a külső részén... Első elemibe messzire a belvárosba... ahol Fikli néni tanított. Később közelebb, az Anna utcai iskolába jártam... Nyáron a Kapos folyóba jártunk fürdeni. Télen a befagyott Malom-árkon korcsolyáztunk. Hányszor beszakadtunk, és csurom vizesen surrantunk haza melegedni és száradni... Később... a Markó-féle házba** mentünk lakni, ugyancsak a Fő utcán... A Baross utcai elemibe jártam, a faiskola mellett kellett elmenni, ami régebben temető volt. Az úton még tehéncsordák jártak, s mi bizony féltünk közéjük keveredni az úton."

1912-ig kijárta a gimnázium alsó négy osztályát a mai Táncsics gimnáziumban  N 46° 21,555' E 17° 47,633' 155 m [GCNAIM+Gimnázium], majd lakatosinasnak állt.

Édesanyja unszolására 1914-ben beiratkozott a kereskedelmi iskolába, de a történelem alakulása az ő sorsát is meghatározta: 1915-ben katonai behívót kapott.

Fegyverben
A galíciai fronton géppuskásként harcolt, mígnem 1916 nyarán orosz hadifogságba esett. A szibériai fogságból 1918-ban szabadult olyan módon, hogy beállt vöröskatonának. Önéletírásai szűkszavúak ebből az időből, tekintélyének üstökösszerű felívelése alapján mindenesetre annyi feltételezhető, hogy komoly érdemeket kellett szereznie a fehérek elleni harcban vagy más téren.

Újra Kaposváron
Nagy Imre rövid csekista (a CSEKA az ottani rettegett belbiztonsági szervezet volt) kiképzés után 1921-ben tért haza Kaposvárra. Itt folytatta tevékenységét országos jelentőségű baloldali szervezetekben. Ennek során többször komoly konfliktusokba került a keményvonalasokkal, akik szociáldemokrata, mi több, jobboldali elhajlással is megvádolták.

Vlagyimir Joszifovics
Nagy Imre 1929-től 1944 végéig a nagy létszámú magyar moszkovita közösség tagjaként a Szovjetunióban élt. Nyakas kálvinista természetét itt sem tagadta meg, és jobbító szándékú véleménye gyakran eltért a fő irányvonaltól, ezzel veszélyes helyzetekbe is került a moszkovita különítmény hatalmi belharcai miatt a 30-as évek kíméletlen "belső tisztogatásainak" veszélyes időszakában. Nagy Imrét azonban nagyon tekintélyes szovjet vezetők támogatták. Berija nézete az volt, hogy a jellegzetesen megbízható falusi gazda megjelenésű és észjárású Nagy Imre rokonszenves lesz a nép számára a mozgalom magyarországi térhódítása során - mert hiszen a moszkovita különítménynek ez volt a távlati küldetése.

Újra itthon
A moszkovita különítmény életben maradt tagjaként (becslések szerint a SzKP mintegy másfélezer magyar származású tagja közül legalább 1250 a politikai konspirációk áldozatává vált) a szovjet hadsereggel tért vissza hazájába. Rövid ideig belügyminiszterré, földművelési, majd élelmezésügyi, később beszolgáltatási miniszterré nevezték ki. Közben minden képzettség és szakmai előélet nélkül, pusztán arra alapozva, hogy Moszkvában a földkérdéssel foglalkozott, egyetemi tanári katedrát kapott.
Mindeközben Damoklész kardja is a feje fölött függött. Érzelmileg kötődve a föld népéhez, többször különvéleménye és vitája volt a parasztság terheinek növelése és az erőszakos TSz-szervezések miatt. Rákosi ezért először őt szemelte ki az osztályharc fokozása szellemében egy nagyszabású koncepciós kirakatper célpontjának, amellyel egyúttal egyik lehetséges riválisát is megsemmisítette volna.
Nagy Imre akkori erős moszkvai támogatottsága miatt Rákosi végül is Rajkot választotta áldozatnak. Nagy Imre így nem került a vallató pribékek karmai közé, és egy időre a bakót is elkerülte.
Mindenesetre Nagy Imre csillaga hol elhalványult, hol felívelt annak megfelelően, hogy Moszkvában a szovjet hatalmi belharcok során az Ő, vagy Rákosi támogatói kerekedtek felül.

Élelmezésügyi és beszolgáltatási miniszter korszaka
Ezek a tisztségek mindent jelenthettek volna, csak népszerűségének emelkedését nem. A háborúban kivérzett ország hadisarc kötelezettsége miatt megnőtt az élelmiszerek kivitele, ilyen módon a fogyasztás csökkentése vált szükségessé. A hadigazdálkodás során bevezetett jegyrendszert ezért nem szüntették meg. Mai szemmel nézve alig hihető az élelmiszer vásárlásra jogosító jegyek szűkös fejadagja. Egy ember napi ellátmányát az alábbiak szerint korlátozták [2]: Kenyér 25 dkg, hús 2 dkg, zsír 1 dkg, cukor 4,6 dkg. Mindemellett az 50-es évek elején a 6-800 Ft-os keresetből még ezt is nehéz volt megvenni, mert a legendás 3 Ft-os kenyérár mellett például a liszt kg-ja 7,20-ba került, a zsír kg-ja 36 Ft volt, a cukoré 16.
Nagy Imréhez köthető a földosztás megtervezése és részben kivitelezése. Ám a parasztság alig látott neki a földek megművelésének, a fáradságos munka eredményét máris a beszolgáltatási kötelezettség tette semmivé. A beszolgáltatás eredetileg földadónak indult, amelyet terményben kellett leróni. Hamarosan ez kiegészült azzal, hogy meghatározott mennyiségeket piaci ár alatt, névleges áron az állami felvásárlásba kellett beszolgáltatni. Az 52\53-as évek során a feltételek egyre szigorodtak, a mennyiségek elviselhetetlenül nőttek, és hamarosan törvénybe foglalták, hogy a korábban elsőbbséget élvező saját (fejadag) és vetőmag szükséglet helyett a beszolgáltatási kötelezettség az elsődleges. Ez volt a hírhedt padláslesöprések korszaka, amikor gazdák százezreit vonták kíméletlen eljárás alá terményeltitkolás, feketevágás, készletfelhalmozás és hasonlók miatt.
Nagy Imre először 1953-ban lett miniszterelnök. Hatalmát a nép megpróbáltatásainak enyhítésére használta, megszűntek az internálótáborok, és a kommunista hatalmi belharcok veszteseinek rehabilitációja is megtörtént - Kádár is ekkor szabadult rabságából. Csökkentették a beszolgáltatási kötelezettségeket és eltörölték hátralékokat, a városi lakosság számára pedig az árak csökkentése jelentett könnyebbséget. Ekkor csökkent például a liszt ára 7,20-ról 4,60-ra, a cukor ára 16-ról 10,60-ra.
A jóindulatú magyar nép nem a korábbi megpróbáltatásokat tulajdonította Nagy Imrének, hanem a könnyítéseket, ezért rendkívüli népszerűségre tett szert, és mondhatni közszeretetnek örvendett. Lehet, hogy az egyszerű embereknek ez a beléhelyezett bizalma, az annak való megfelelés szándéka terelte sorsát a későbbi, számára végzetes útra. A komor végkifejlet előre vetette árnyékát 1955-ben, amikor a Nagy Imre népszerűségére féltékeny, ideiglenesen megerősödött sztálinista vonal minden tisztségétől, még a párttagságától is megfosztotta.


1956
Október 24-én választották miniszterelnökké. Hithű kommunistaként kezdetben csak a rendszer hibáit akarta kijavítani, de az események magukkal sodorták. A szovjet intervenció és fegyveres harcok kirobbanása során már a felkelők oldalán állt.
A fegyveres ellenállás összeomlása után a jugoszláv nagykövetségen kért menedéket, és a kihirdetett amnesztiában bízva november 22-én hagyta el az épületet. Abban az órában elfogták, és Romániába, Snagovba internálták. Itt tartózkodott házi őrizetben, amíg sorsa felől Moszkvában elvben meghozták az ítéletet. Ekkor hazaszállították, és titkos bírósági eljárás során ítélték el.
Nagy Imre a bűnösségét soha el nem ismerte, nem volt hajlandó együttműködni a hatóságokkal. Emberi tartására jellemző, hogy nem fogadta el a felkínált lehetőséget, hogy hűségnyilatkozat tételével mentse helyzetét.
1958. június 25-én, az ítélet kihirdetésekor ezekkel a szavakkal üzent a jövőnek [3]:
"Igen tisztelt népbíróság! Igen tisztelt elnök úr! Az ügyész úr vádbeszédében reám a legsúlyosabb, tehát halálbüntetés kiszabását javasolta. Többek között azzal indokolta, hogy a nemzet nem tud elfogadni olyan ítéletet, amely könyörületes lenne. Sorsomat a nemzet kezébe teszem. Védelmemre semmit felhozni nem kívánok, kegyelmet nem kérek."


Utóélete
A méltatlan körülmények között elföldelt Nagy Imre rehabilitálása és újratemetése volt a kezdete azoknak a nagyszabású eseményeknek, amelyek 1989-ben alapjaiban változtatták meg Hazánk sorsát.
Nagy Imre neve mára összeforrt a függetlenség és szabadság eszméjével, és elfoglalta helyét a sorsfordító változásokat elindító nagy államférfiak között. Szülővárosa a róla elnevezett téren állított szoborral tiszteleg emléke előtt  N 46° 21,455' E 17° 47,556' 150 m [GCNAIM-2].

Háttér-adatok
[1] Kaposvár 300, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadása 2013 p. 27 és p. 41
*A szülőház utcafrontján a Schwartz-féle vegyeskereskedés működött, innen a ház jellegzetes megjelenése.
**A mai nyomda helyén (Fő u. 101) állt egykor a Cigli-iskola, mellette a Markó-féle ház. A Cigli-iskola nevét onnan kapta, hogy a korábbi Cigli-kocsmából alakították át. A kisdiák útvonala a mai Hársfa utcán vezetett a város egykori falusias részén a Baross-utcáig.

[2] Kaposvár Városismereti kézikönyv, Dávid kiadó 2009 p. 214
[3] Wikipedia
Állapot: kereshető

Értékelés: értékelés (116 db): környezet: 4.56 rejtés: 4.79 web: 4.77 átlag: 4.71

 + történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 - szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 - különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 - vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 + település belterületén van a láda?
 - van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 + megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 + a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 + babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 - igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 - sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 + van-e a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb.?
 + szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 + GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell


Vértes 2020.05.16 17:58 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

cav004 2020.05.16 17:58 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

Totht737 2020.04.18 22:43 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

BRita72 2020.04.18 19:46 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!

JAck:66: 2020.03.15 10:52 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.0.34]

drkmse 2020.03.07 15:13 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtőnek hogy megmutatta. [Geoládák v3.3.2]

NagymesterG 2020.02.25 13:19 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

bambii 2020.02.01 16:28 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük! :) [Geoládák v3.3.2]

Tisztisz és Csabi 2020.01.26 14:45 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszi!

stikli08 2020.01.26 14:43 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm hogy megmutattad! Láda rendben, részletek később. [Geoládák v3.1.2]

Becksac 2020.01.01 23:59 - Megtaláltam
Köszi a rejtés! :)

Zsoland 2019.12.28 16:43 - Megtaláltam
Évvégi ládakeresés a Zselicben. Megtaláltuk, köszönjük!
[Geoládák v3.1.2]

banyóka 2019.12.28 13:42 - Megtaláltam
Nagyon hideg volt, nagyon fújt a szél, de jó volt ez a délutáni ládázás hármasban a kutyával.

kitkat0123 2019.12.26 15:38 - Megtaláltam
Karácsonyi ládázás Kaposváron, köszönöm a rejtést!
[Geoládák v3.1.2]

fehérkút 2019.12.19 10:19 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

pötyimiki 2019.12.12 16:09 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.1.2]

Szisz1976 2019.12.04 21:37 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.1.1]

Bilmark 2019.11.18 13:36 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.0.0]

Nilike 2019.11.09 18:10 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.59
Gergokrisivel együtt....közösen, meglett.
Esőben is szép, köszönjük a rejtést!

received_478832112840267 
GergoKrisi 2019.11.09 18:10 - Megtaláltam
Ötletes rejtés köszönjük

nrudi 2019.10.25 21:18 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! ZMER [Geoládák v2.2.5]

stopo 2019.10.24 17:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Kiaribua 2019.10.18 13:34 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést.

Parmerozpazepan 2019.09.25 11:04 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.96
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. Könnyű találatok, a téglás rejtés szuper :)

Bugár-orienteering 2019.09.14 18:16 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.03
Kaposvári multik begyűjtésének első sikeres (teljes jelszó megtalálás) ládája.

Szőkekapitány 2019.09.14 16:41 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést

szaatt 2019.08.22 09:15 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

zsityi 2019.08.19 23:59 - Megtaláltam
Köszi, megtaláltuk :)

szollosi73 2019.08.19 15:55 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.17
Megvan!
Kellemes belvárosi séta során először a második pontot vadásztam le, aztán hazafelé menet kocsival mentem el az elsőhöz, így állt össze a jelszó. A ládaoldal nagyon jól sikerült, érdemes végigolvasni.
Köszi a rejtést!

A kaposvári Nagy Imre-1A kaposvári Nagy Imre-2
A kaposvári Nagy Imre 
Jankiq 2019.08.15 16:26 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!:)
Ötletes!:)) [Geoládák v2.2.5]

marciq 2019.08.15 16:25 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

VaVi 2019.07.24 20:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Turokmester 2019.07.22 17:19 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

emiGrant 2019.07.03 11:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.31
Kb. 10km volt mai ládatúránk Kaposváron, aminek egyik felét gyalog, másik felét autóval követtük el. Kora reggeltől kora estig mentünk rendületlenül a nagy hőségben. Nagy Imrét nagyon szeretem, így ez a multi totál a kedvemre volt. A téglás megoldás zseniális, nagyon jópofa és praktikus így városon. Köszi a rejtést!

-1-2
-3 
N.Zs. 2019.06.29 17:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.44
Bő 8 km-es séta keretében találtuk meg.
A geotégla nagy ötlet. Nagy Imre szobor körül most jó nagy rumli van. A virtuális pont pont, pont idevaló.

IMG_7840IMG_7839
IMG_7838 
Pogánypeti 2019.06.16 09:13 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.18
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget. A többit majd otthonról! [g:hu 1.6.2y]
A reggeli Pécs-Tapolca vonattal érkeztem Pécsről, majd besétáltam a már ismerős belvárosba. A Fő utcán üzemelő Café Sasa-ban felfrissítettem magam, utána pedig megkerestem a 2. ponton lévő kis matricát, mely könnyen leolvasható, jó helyen van. Onnan mentem az 1. ponthoz, ahol az ötletesen elrejtett láda található. Nem volt nehéz dolgom, vasárnap délelőtt lévén szinte senki sem volt az utcákon. Logolás után megindultam a Töröcskei parkerdő irányába, a GCTOTO ládáért...
Köszi a rejtést, jó volt újra Kaposváron sétálgatni :)

Zsozso94 2019.06.15 23:13 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.46
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget! :)

Zsotyka 2019.06.15 21:59 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.41
Köszönöm a rejtés!

proti92 2019.05.11 13:15 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

ukata79 2019.04.30 10:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

bagolyvera 2019.04.27 23:59 - Megtaláltam
Ignis9cel és petheovackával közös találat, köszi!

petheovacka 2019.04.27 23:59 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.02
Kaposvári ládamustra bagolyverával és Ignis9-cel. Kösszi a rejtést! --- jó rejtés!

Ignis9 2019.04.27 14:24 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.81
Bagolyverával és petheovackával közösen, köszi! :)

lacc 2019.04.17 17:45 - Megtaláltam
Ildi és Laci

Pantya 2019.04.14 19:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

gabor03 2019.04.14 18:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

hitamas 2019.04.13 20:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.37
:)

Korigumi 2019.04.06 19:36 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Pety84 2019.04.06 19:36 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

jonapet 2019.04.01 17:49 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést. Szilvi és Peti

naandi8 2019.03.23 14:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Gabriel 79 és Kn_saci13 társaságában [Geoládák v2.2.5]

kn_saci13 2019.03.23 14:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! gabriel79 és naandi8 társaságában! Remek volt! [Geoládák v2.2.5]

Gabriel79 2019.03.23 14:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!kn_saci13 társaságában [Geoládák v2.2.5]

Csillanyu 2019.03.22 15:16 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

MinionBaba 2019.03.21 19:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

MinionAnya 2019.03.21 19:23 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

MinionAnya 2019.03.19 18:41 - Nem találtam meg
Az első pont könnyedén meglett. A második sajnos nem. Ez az első geoláda keresésem kiskorú, lelkes társammal ???? így a virtuális láda fogalmával is csak ismerkedünk. Úgy látom, 2 hete voltak, akik sikerrel jártak. Mi voltunk ügyetlenek csak, vagy azóta eltűnhetett a jelszó? [Geoládák v2.2.5]

GeoFox 2019.03.03 16:51 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.75
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Dóri és Gábor [Geoládák v2.2.5]

Paszti Andi 2019.03.03 10:25 - Megtaláltam
Nem volt nehéz! Köszönjük! :-)

Csabiq 2019.02.21 15:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

RoliHun 2019.02.16 16:51 - Megtaláltam
Napsütéses ládatúra Sacival, Enikővel
Köszi a rejtést

guppik 2019.02.10 14:00 - Megtaláltam
Megkerestünk néhány útbaeső ládát Kaposváron és környékén. Tilinko és Kong Sverre voltak társaim a kellemes városnéző sétában. Köszönjük a rejtést.

Mai95 2019.02.02 15:23 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.1x]

vittorio 2019.02.02 15:23 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2e]

HRita 2019.02.02 15:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

nauzi 2019.01.03 23:31 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

carmin 2018.12.29 16:32 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]

DSC00947DSC00961
DSC00973DSC00978
aceespepee 2018.12.25 23:59 - Megtaláltam
megtaláltam :)

padler 2018.12.16 12:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.90
Megtaláltuk. efemm+padler

DSCN9516DSCN9498
BngCng 2018.12.15 14:48 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

GyBenedek 2018.12.15 14:48 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Szilágyiék 2018.11.22 08:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.00
Kora reggeli, indulás előtti séta.

Köszi, hogy megmutattad!

Tábla a ház falán 
Mojzi13 2018.11.17 18:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk,köszönjük a rejtést!
Szabi & Mojzi

feherzoltan79 2018.11.06 13:53 - Megtaláltam
Köszönöm szépen a játékot!

Feri0705 2018.11.03 15:20 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

tabletta 2018.11.03 14:33 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]

buksika 2018.10.25 14:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.08
Sikerült megtalálnom, köszönöm a lehetőséget. :)

kétbakancsos 2018.10.23 11:44 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.95
Kaposvári séta. Köszönjük a rejtést!

Koszorúzás utánKoszorúzás után
Paul 2018.10.21 13:47 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0g]

Mira08 2018.10.19 15:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.11
Megtaláltam, köszönöm a rejtést.

lustyiktimi 2018.10.04 11:59 - Megtaláltam
KÖSZI

EmesESE 2018.09.15 16:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk. ?
Köszönjük a lehetőséget. [iGC] [wapon beküldött szöveg]

KeryBony 2018.08.31 12:59 - Megtaláltam
Hamarább is kerestük a ládát, de hűlt helyét sem találtuk. :-)
Most virtuálissá vált, könnyen felfedezhető.. megtaláltuk.
Köszönjük!

Bolisz 2018.08.30 09:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést.

 
Hev 2018.08.30 08:59 - Megtaláltam
Szerintem Kaposvár legismertebb szülöttje Rippl-Rónai József festőművész. A ládaoldal megfogalmazásával ezért nem is értek egyet és e "***" miatt sokáig nem is kerestem meg. Végül is ez is egy pont, így megtaláltam.

[2018.09.03 - sértő, személyeskedő rész törölve - LogBíró]

A ládaoldallal kapcsolatos korábbi véleményemet fenntartom. Mint született Kaposvári és - nem vagyok egyedül - úgy gondolom, hogy csupán politikai okokból valakit kinevezni Kaposvár legismertebb szülöttjének, nem felel meg a valóságnak csupán a rejtő személyes véleményét tükrözi!

Molli 2018.08.19 12:59 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.04
Köszönöm a rejtést!

margabat 2018.08.19 12:46 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

lamúrtuzsúr 2018.08.08 17:05 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Myself 2018.08.07 23:59 - Megtaláltam
Kaposvár ...de csodááás :) köszi

Tikis 2018.08.02 12:25 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

Ajtony 2018.07.28 13:00 - Egyéb
Sajnos az eredeti valós rejtés helyén, ahol sokáig háborítatlanul rejtőzött a láda, életvitel-szerűen berendezkedtek a hontalanok, és az első lebukás után heti-havi rendszerességű lett a láda eltűnése. Ezért a valós rejtést áttelepítettük a parkoló lépcsőjéhez, amely akkor még rendezett kinézetű volt, egyúttal pótjelszó-hordozó (üvegmatrica) is kikerült ugyanoda. Ez sem lett hosszú életű. A hontalan birodalom terjeszkedése során előbb a valós ládika tűnt el, majd a pótlás is egy héten belül. A környező bokrok is kezdtek a hontalanok szemétlerakójává válni, (vélhetően mocskos, fertőző) rongyaikat is az ágak közé rejtve. Az üvegmatrica néhány hónapig még bírta, tegnapra már azt is lefeszegette valaki. Kénytelenek voltunk új helyet keresni, de nem erőltetjük tovább a lehetetlent, csak matrica került ki. Mivel hontalan-mentes környezet volt a cél, és kicsit is rejtettebb helyen mindenhol az ő nyomaik látszanak, sajnos az új hely erősen mugliveszélyes. Tolvajtempó, megtévesztő viselkedés keresés során szükséges lehet.

bölli 2018.07.27 17:16 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.21
Köszönöm a rejtést, és a rejtő segítségét

Bajuszcica 2018.07.27 17:16 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.97
Köszönjük a rejtést és a rejtő segítségét!

Emerich63 2018.05.19 20:50 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v2.2.3]
GCHEHT GCNAIM GCLADO GCKSZO és GCKVAR múltik egyszerre egy 13.4 km-es séta keretén belül. Szép város Kaposvár, alaposan körbesétáltatott az 5 multi 20 pontja. :)
Kora délután indultunk eléggé ránksötétedett mire minden pontot végig sétáltunk...

20180519_205140 
Csucsu07 2018.05.18 10:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.93
Köszönöm a rejtést.

horvath_jani 2018.05.17 18:18 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

g-tabe 2018.05.17 18:18 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

katika 2018.04.30 16:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

denika 2018.04.29 19:02 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

denho 2018.04.29 19:02 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.81
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

marsoka 2018.04.29 17:06 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.89
Csapatos keresgélés. Köszi.

Zergi 2018.04.29 17:05 - Megtaláltam
Fogtam!

IMG_9314IMG_9360
IMG_9538IMG_9541
IMG_9542 
ésKata 2018.04.29 17:05 - Megtaláltam
4napos napos

V_Gabor 2018.04.29 14:38 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.37
A mikro jó rejtés, a 2. ponton hajléktalan tanya van a bokrokban.

Köszönöm! [g:hu 1.5.4j]

2018-04-29 11.42.34R2018-04-29 11.43.39R
2018-04-29 11.46.46R2018-04-29 15.47.54R
Dezsőke247 2018.04.02 17:20 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!

menace 2018.03.30 17:37 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

dendeocse 2018.03.16 18:34 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.13
Megvan.

nbokan 2018.03.16 17:08 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.16
GCLADO pontjaival együtt ez is meglett. Kellemes séta Kaposváron, kösz a rejtést.

 
bimbee87 2018.03.10 18:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.72
Köszönöm a rejtést!

hg5vy 2018.03.08 17:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
Az első pont ötletes, második pont müzlik miatt pótjelszóval [Geoládák v2.2.2]

dienespeter 2018.03.03 16:07 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Audrey722 2018.02.13 16:48 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

feldelaci 2018.02.06 13:50 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

gertaniko 2018.01.21 14:20 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést.

gertam 2018.01.21 14:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.42
Megtaláltam!

A TÉGLA SZENZÁCIÓS, dupla csillagos ÖTÖS!

Ajtony 2018.01.09 13:20 - Egyéb
A geotégla ezúttal nem tűnt el, "csak" a benne lévő ládanapló a jelszóval és az üzenet. Pótolva.

Göde 2018.01.08 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.90
Az első ponton a láda üres. Köszönet Ajtonynak a segítségért.

Terdik Család 2018.01.07 15:25 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.80
Egy kis segítséggel megtaláltuk.
Köszönjük a rejtést.

Nagy Imre tér 2018.01.07. 
helleborus 2017.11.04 14:58 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.83
Köszönjük a rejtést! Nagyon klassz volt az őszi biciklizés Kaposváron!

Nagy Imre emléktáblaNagy Imre szülőházán az emléktábla
Nagy Imre szülőházaNagy Imre szobra
Nagy Imre szobra hátulrólNagy Imre tér
alcala76 2017.11.04 07:40 - Megtaláltam
Szuper rejtések! A 2. pont először meg sem lett, egy nap múlva tértem oda vissza, akkor is a pótot találtam csak meg. A téglás megoldás zseniális!

Spangarázs 2017.10.03 19:00 - Megtaláltam
Pótjelszóval beküldve.
Köszi a rejtést!

bubu&vahur 2017.10.02 15:26 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

 
Viczi 2017.10.01 12:04 - Megtaláltam
Kaposváron biciklivel.

Ajtony 2017.09.25 11:52 - Egyéb
Most ellenőriztem: még megvan a 2. állomás valós ládikája. Feltűnőbb helyre sajnos nem lehet rejeni a mérhetetlenül gyakorivá vált mugli-kártevés miatt.

VP 2017.09.23 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.55
A szülőháznál ügyes a rejtés! A másik ponton a kis ládát nem találtam, de a pótfelirat meglett.
Somogyi kis kirándulások között kiadós kaposvári séta. Sokszor jártam már itt, többször színházba jöttünk, vagy tájfutó versenyre, aztán pedig az újabb és újabb ládákért.

navigaator 2017.09.19 00:00 - Megtaláltam
-

zaskl 2017.09.03 12:20 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést. ZASKL

Mirtt 2017.08.21 19:08 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Ajtony 2017.08.20 13:00 - Egyéb
A 2. állomás "ládáját" két ok miatt is át kellett helyeznünk.
1) A régi hely ismerőssé vált a visszajáró károkozó mugli számára, rendszeresen eltűnt vagy megrongálódott a rejtés 2) A leírásban régebben szájbarágó módon szereplő intelmeket el nem olvasó Keresők rossz felől, utálatosan összeszennyezett terepen keresgélték a régi rejteket, ami nem lehetett egy nagy élmény... Az új hely egy kissé távolabb van a hontalanok felségterületétől.

Pimpi69 2017.08.13 07:45 - Megtaláltam
Gábor75 logja alapján kérném a találat elfogadását. Köszönöm.

[Jóváhagyta: Ajtony, 2017.08.16 16:07]

Gábor75 2017.08.13 07:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.14
Pimpi69 barátommal kerestük a pontokat. A téglát rendben megleltük, de a szobornál nem jártunk sikerrel. Vagy fél órán keresztül kerestük, de még az alternatívot se találtuk. Kérném hogy a képek alapján fogadd el a megtalálást! Előre is köszönöm!

[Jóváhagyta: Ajtony, 2017.08.16 16:06]

Köszönöm szépen! :-)

IMG_3281IMG_3283
IMG_3284 
Zéboy 2017.08.03 08:45 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget.

Zéboy 
Berián 2017.08.03 08:45 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Hepur 2017.07.18 11:30 - Megtaláltam
ok

Ajtony 2017.07.16 10:30 - Egyéb
Ezúttal a 2. állomáson lévő ládikát kellett pótolnunk. Érdekes, hogy a fa burkolatból a ládika eltűnt, de a toll benne maradt, pedig jócskán kilóg belőle.

Ajtony 2017.06.01 13:10 - Egyéb
Rutinellenőrzés. A geotégla ismét eltűnt. Hirtelen ötlettel a kerítés túlsó oldalán lévő földfeltöltésen kezdtem kotorászni, és jó messze oda bedobva megtaláltam. Könyékig érő horzsolások árán kiszedtem, és a "törvényes", leírás szerinti helyére visszaraktam. Ez a hely szem előtt van, de aki nem olvassa a ládalapot, az biztosan nem nem jön rá, hogy ott valami van. Kinek jelent örömet, ha az eredeti rejtést sokadszor kedvezőtlenül módosítja? Valami elvetemült mugli? Vagy egy Kereső azt hiszi, hogy jobban ismeri nálam a lehetőségeket? Vagy valaki ismeri a játékunkat, és a ládalapon lévő segítség alapján tudatosan keresi a tönkretenni való ládákat? Mindenesetre pár órával a helyreállítás után volt egy sikeres megtalálás a gc.com keretében, legalább addig biztosan kitartott a beavatkozásom. Már a pár órás túlélést is meg kell becsülni. :-(

jadam968 2017.05.23 13:41 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Gabesz03 2017.05.13 19:40 - Megtaláltamkörnyezet: 2.5 rejtés: 2.5 web: 2.5 átlag: 2.50 súly: 2.48
Köszi a rejtést! Zórával neki az első volt!

Merida901 2017.04.26 12:36 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.88
Megtaláltam.

dius123 2017.04.04 19:00 - Megtaláltam
Nagyon tetszett a rejtekhely :)

szsoutdoor 2017.04.02 16:41 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.52
A kaposvári Hazajáró túrán kerestük fel a várost, és tettünk egy kellemes sétát a környékén. A túra után a városban tettünk egy nagyobb sétát és megkerestük a gckvar, gcnaim, és a gckszo ládákat. Szépen rendben tartott, hangulatos várost ismerhettünk meg a rejtések által. Sajnos a szobor melletti bokrot lakják! A városnézés után még a Hazajáró közönségtalálkozó végére is odaértünk. Köszönjük a rejtést!

monic1006 2017.04.02 16:41 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.52
Születésnapi (szsoutdoor33) túra Kaposváron és szűk környékén a Hazajárók szervezésében. Gyönyörű időnk volt, remek emberek társaságában.
A túra után kis magánakciót indítva tettünk egy 5-6 km-es sétát a városban geoládászás címszó alatt. Siettünk, hogy a Hazajáró közönségtalálkozó végét még elcsípjük.
A szülöháznál a közeli buszmegálló miatt nagy a forgalom, a szobor mögötti bokrot pedig homleszek lakják. Ott horkoltak miközben mi a bokorban kutakodtunk. Bár a fadobozos megoldás jópofa, kissé méltatlannak éreztem ezt Nagy Imréhez.
Köszönjük a rejtést!

geoládászok 2017.04.02 12:15 - Megtaláltam
KÖSZÖNJÜK A REJTÉST!

Vincenzo65 2017.03.31 12:18 - Megtaláltam
Szép ez a hosszú leírás. Jól kiegészíti a ládát.

Puzzle Apartman Gyula 2017.03.26 00:00 - Megtaláltam
Kaposvári multik pontjait sétálva szedtük össze. Hisszük, hogy így lehet igazán megismerni egy várost. Ennek keretében kerestük meg ezt a ládát is. Köszi :)

stmester 2017.03.16 14:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.01
A pontokon tényleg nagy óvatosság kell elővenni a rejtéseket. A bokorban a dobozka nagyon tetszett, pikk-pakk kivetem, de visszatenni csak 10 perc után tudtam. A fél város arra ment :-)

nmárti 2017.02.22 11:14 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.32
Mindkét rejtés rendben a helyén, örülök, hogy ezzel kezdtem, mert a GCLADO eléggé elvette a kedvem. Köszi a rejtést!

-1
-2 
Ajtony 2017.02.18 14:00 - Egyéb
Ládaellenőrzés. Jó, hogy megnéztük, kódolva volt az újabb muglikártevés. A féltégla olyan irányban volt visszatéve, hogy a rászerelt ládika a járdáról nézve messziről fehérlett keletről közeledve. Átfordítottuk, hogy a ládika a ház fala felé nézzen, tehát ne látszódjék a hézagban. "Nem boszorkányság, techika."
Csak arra tudok gondolni, hogy egy jóindulatú mugli kiszedte, aztán nem tudta, mire kell figyelni visszarakáskor.

vbr 2017.02.11 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.02
Köszönjük a rejtést!

Ajtony 2017.02.05 12:50 - Egyéb
A korábban eltűnt második geotégla pótlására nemrég dobozt helyeztük ki. Mára azt is ellopták. Kimegyünk pótolni, erre észrevesszük, hogy a régi geotéglát, amit valami baromállat a múlt hónapban mélyen bedobott a kerítés mögé a száraz levelek közé, talán ki tudjuk halászni. Hosszú kampó barkácsolása, a geotégla előbányászása, újra kihelyezése. Az előkészített új csere ládát egyelőre hazahoztuk, jó lesz pótlásra, amikor a geotégla újra eltűnik. Zajlik az élet.

acsipapa 2017.02.04 16:30 - Megtaláltam
Rejtői segítséggel meglett. Köszönjük.

Webber 2017.02.04 16:30 - Megtaláltam
Az első láda után csak sóvárogtunk (túl messze volt), de a második meglett.

G_Sanyi 2017.01.29 15:20 - Megtaláltam
Az első ponton a láda annyira mélyen volt, hogy sajnos nem értem el. A 2. pont megvan. Kérem, a képek alapján a megtalálás elfogadását! Köszönjük a rejtést!

[Jóváhagyta: Ajtony, 2017.01.30 07:15]

IMG_0407IMG_0408
eazs 2017.01.14 14:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.77
Köszönjük!

takacsimre 2017.01.10 15:36 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.15
Köszönjük a rejtést. Marika és Imre

bigmick 2016.12.31 13:41 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget.
BigMick, Iza [g:hu 1.5.3e] [wapon beküldött szöveg]

csipet_csapat 2016.12.28 15:33 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.29
Nem könnyű a mugli-mentes pillanatokat kivárni. Köszönjük a rejtést. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

IMG_0326IMG_0360
Tibi1983 2016.12.20 09:39 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.63
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget.

Alex és Rami 2016.12.07 18:56 - Megtaláltam
Köszi :)

Ajtony 2016.11.26 10:57 - Egyéb
Újra kereshető. Sajnos az eredeti egyedi rejtésmódot meg kellett szüntetni az ismétlődő muglikár miatt.

LionDaddy 2016.11.20 11:54 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.34
Kaposvár és környékén elkövetett geoládás túra Molkával, kópé1993-mal és pliptaival.
Szuper tavaszias időjárás napsütéssel, 15 °C-os meleggel és rengeteg ládával.

Az 1. pontnál lévő rejtés valószínűleg eltűnt, semmi olyat nem találtunk, ami a leírásnak megfelelt volna. A rejtővel telefonon beszéltünk, pár napon belül pótolja a hiányzó mikroládát. A logoláshoz nyújtott segítséget köszönjük.
A 2. pont rendben megvan, ott fotózkodtunk is egyet.

Köszi a rejtést!

P1370717P1370718
P1370720P1370721
P1370722P1370723
P1370724P1370738
P1370739P1370740
P1370741 
molka 2016.11.20 11:54 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtő segítségét!

IMG_3758IMG_3773
kópé1993 2016.11.20 00:01 - Megtaláltam
Kaposvári ládázás Molkával Pliptaival és LionDaddyval.

PB200068 
pliptai 2016.11.20 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

DSC05091DSC05140
DSC05141DSC05139
gyorfiatti 2016.11.06 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.00
Köszi a rejtést

Petya1982 2016.10.31 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.00
Az első ládám volt. Nagy élmény, pedig egyik része a lakásomtól, a másik a munkahelyemtől van egy köpésre. :)
Szóval a ládák környezete nem volt újdonság, de biztos, hogy ezek után másképp (mosolyogva) nézek majd a rejtekhelyekre.

lacinl 2016.10.04 11:57 - Megtaláltam
Megvan! Erzsivel

enerzsi 2016.10.04 11:15 - Megtaláltam
MEGTALÁLTUK! A TÉGLÁS NAGYON ÖTLETES. KÖSZI

GeoMelinda 2016.10.01 23:59 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.54
Végre erre is sor került! :) Köszönjük az igényes pontokat! :)

eltájoló 2016.10.01 16:26 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.94
A szülőházhoz vissza kellett térnem, mert annak idején nem találtam a ládát. Az akkori bejegyzések alapján, valószínűleg eltűnt. Most rendben a helyén volt. Köszi a rejtéseket.

OsiOsi 2016.09.03 17:30 - Megtaláltam
Kaposvári kiruccanás Nórával 4/6.

Zsolt77 2016.08.29 17:39 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Megtaláltuk a gyermekeimmel (első közös megtalálásunk).
Köszönjük a rejtést.

IMAG0194IMAG0195
IMAG0196IMAG0197
IMAG0199 
Cerberus 2016.08.28 16:04 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.30
Megtaláltuk! Remek, ötletes rejtések. Köszönjük!

IMG_6928IMG_6938
Kujti 2016.08.28 13:10 - Megtaláltam
Köszönöm!

vitibi 2016.08.17 23:37 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Fonte 2016.08.17 11:10 - Megtaláltam
Kaposvári sétát tettem ma, fölfűzve több multi pontjait.
A pontokon a rejtések nagyszerűek.

 De jó! Meglett!
  
nagyi11 2016.08.13 13:29 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Jó rejtések! :D

Csizmások 2016.08.12 11:37 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. Profi rejtés!

tazi74 2016.08.09 17:11 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Ajtony 2016.08.08 12:30 - Egyéb
A legutóbbi bejegyzés miatt ládaellenőrzés a 2. ponton. A második ponton eredetileg feleslegesnek tartottam a logfüzetet, mivel a ládikában üvegtábla jelszóhordozó rejtőzik, és logfüzet az 1. ponton van. Mivel gc.com láda is, de azon a játéktéren csak egy-állomásos a gc.hu 1. pontján, ezért a füzet oda kell. De ha már valaki hiányolta, egye fene. Füzet került a 2. pontra is.
De van egy dolog, ami nagyon bosszant. A kényelmes megtalálás érdekében a láda háza kb. mellmagasságban függ. Ismételten kértem, hogy a Megtalálók ne akasszák le a házat, a láda úgy is kiemelhető belőle, de ha muszáj levenni, mert különben viszkető kiütést kap a Kereső, legalább ugyanoda akasszák vissza. De nem! Nem és nem! Némely Megtaláló (vagy mugli) mindig okosabb, mint a Rejtő. Most is földközelben lógott, az eredeti helytől 2 méternyire, egyik irányból nyílt téren. Nem állítom, hogy az utolsó Megtaláló helyezte át, lehet, hogy Ő is ott találta már.
Más. Sajnos a hontalanok kulturálatlan viselkedése sok bajt okoz. Ezért nem véletlen az első bekezdésben lévő szöveg: "Ne menj a bokor túloldalára! A szobor felől közelíts!" A szobor felől az eredeti helyén kulturált körülmények között közelíthető meg. Feltéve, ha a Kereső veszi a fáradságot, és legalább az első bekezdést elolvassa. Erre szeretnék kérni minden későbbi Keresőt.

Kata64 2016.08.06 17:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.72
Köszönöm, megtaláltuk!
A 2.ládában nem volt logbook (beletettünk egy kis papírt, ami volt nálunk) - a láda közvetlen környezete nem túl higiénikus (hajléktalan tanya+ürülékek), de a szobor felől megközelíthető.

Stark család 2016.07.28 14:40 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a rejtést! Az első rejtek különösen tetszett.

mini logbook.
. 
picuresnagyur 2016.07.27 11:38 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.33
Köszi

Discover 2016.07.26 18:38 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.20
Köszönöm a rejtést!
[iGC] [wapon beküldött szöveg]

_DSC4246_DSC4247
_DSC4249_DSC4250
_DSC4251_DSC4253
_DSC4254_DSC4255
Seres Péter 2016.07.15 11:02 - Megtaláltam
981. ládám

GC3960AGC3960B
GC3960CGC3960D
GC3960EGC3960F
GC3960GGC3960H
GC3960IGC3960J
GC3960KGC3960L
GC3960NGC3960O
GC3960P 
Rubor 2016.07.03 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.86
Harkányból hazafelé menet megálltunk Kaposváron. Ötletes rejtés!

20160703_141831 
Bernáth 2016.05.28 13:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.93
A hétvégét kaposvári ládakereséssel töltöttük. Ezt a két pontot is megkerestük. Városi rejtésnek remek, főleg az első pont. A másodikat szinte lehetetlen úgy keresni, hogy senki se legyen azon a nagy téren. Köszönjük a rejtést!

-1-2
b_pisti_62 2016.05.23 11:43 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Mazsolagroup 2016.05.15 22:50 - Megtaláltam
koszi [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Cseber 2016.05.12 08:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.11
Megtaláltam. Köszi. 2 napos ládázás, autóval és bringával ,ja és sok esővel.

20160512_08113320160512_080119
szaszkievics 2016.05.07 16:27 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.18
Családi, Kaposváron eltöltött szép délután közben kerestük fel a multi pontjait!
Szépen kigondolt és ötletes rejtésekkel találkoztunk!
Köszönjük!

lepke 2016.05.02 12:20 - Megtaláltam
Nem volt szerencsém a készülődéssel, mert tegnap tönkrement a GPS-em, igaz ugyan, hogy adott kölcsön Rotty egyet, azt azonban eleinte nem tudtam használni, ekképpen az intuíciómra hagyatkoztam. A kitartóan zuhogó eső gyors keresésre sarkallt, ezért aztán hipp-hopp megtaláltam mindkét rejtést.
A kaposvári szobor jobban eltalálta szerintem Nagy Imre alakját, aki elég korpulens volt, nem úgy, miként a budapesti szoboralak.
Jó, hogy a rejtők megemlékeztek a város híres szülöttéről.

kaposvár 003kaposvár 005
Lia & Zotya 2016.05.01 16:05 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

GabSmith 2016.05.01 15:39 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük!

vidanorbert 2016.05.01 07:40 - Megtaláltam
Munkából hazafelé érintettem mindkét helyszínt. Sajnos toll nem volt nálam, így a logbook-ba nem tudtam beírni magam. Köszönöm a rejtést!

Ajtony 2016.04.07 23:59 - Egyéb
Megtalálói bejegyzés alapján a rejtés felújítva. Bár sehogy se fér a fejembe, hogy valaki miért szerelte le fáradságos munkával az egész ládikát a hordozóról, miért nem elégedett meg azzal, hogy a ládika fedelét levéve jusson hozzá a logfüzethez.

Bubuka 2016.04.04 15:50 - Megtaláltam
Zselici kirándulás után az elég hosszú átszállási időben végigszaladtunk pár ládán. Zalajaro segítségével könnyű dolgom volt:-)

 
tmartinka 2016.04.03 13:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 1.85
Megtaláltam, de sajnos nem volt csavarhúzó nálam, mert meg kellett volna húzni a rögzítést.

Doktor 2016.03.28 11:13 - Megtaláltam
Tanulmányi séta

Párduc50 2016.03.28 11:11 - Megtaláltam
kaposvári multi élvezetek alkalmával! Köszi Ajtony.

K.Ákos 2016.03.25 14:18 - Megtaláltam
Nagyon sok ember volt nehéz volt észrevétlenül megtalálni a ládákat. Köszönöm a rejtést.

Ajtony 2016.03.16 12:00 - Egyéb
Jelszó pótolva. Nem is értem, mi történhetett, mert a "láda" a helyén, a tájékoztató papír is benne van, "csak" a jelszóhordozó üveglap tűnt el. No mindegy, pótolva - reménykedjünk...

K.L. 2016.03.13 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.35
A 2. pontnál a dobozt üresen találtuk Köszönöm a rejtő segítségét!
(Szép helyek, de a bokor mögé inkább ne menjen senki!)

CyberWolf59 2016.03.11 19:19 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.48
Már sötétben kerestük fel a multi pontjait. A második ponton hiányzott a jelszó a ládából. Köszönjük Ajtony segítségét.

vt54 2016.02.22 13:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.29
Igali pihenésünkkel összekötött ládázás.Szép, rendezett a belváros..
Köszönjük a rejtést VT54 és Ica

james 2016.02.13 21:26 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

benist 2016.02.06 12:30 - Megtaláltam
A Dorottya napi rendezvényre érkeztünk, és egyúttal az újabb ládákat is végiglátogattuk. Mindkét pont rejtése ötletes és merész, a szobornál végigkutattam a bokrokat, de rossz szinten, végül nejem volt a szemfülesebb.

waneqr 2015.12.31 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.01
Köszönjük!

BRAVO2.0 2015.12.27 16:40 - Megtaláltam
Köszönöm!

Pomisa 2015.12.26 10:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.11
1.pont rejtése nagyon ötletes, a 2.ponton a rejtek le volt esve a helyéről, de visszaraktuk. Tetszett a multi.
Köszönjük a rejtést.

sinus90 2015.12.13 16:00 - Megtaláltam
Mivel észak felől jöttem a városba, a 2. pontot érintettem előbb - A vadvirág ládát is megkerestem és egy tippszelvény kivettem - aztán sétáltam a Fő utcán, ettem kürtőskalácsot, ahol találkoztam BaLee-vel és családjával. Még mindig megvan az egyik DDRKT tomboláján kapott, a párja által készített díszdoboz.
Ezután irány az 1. pont. A buszmegállóba érkező hölgy diszkréten hátat fordított...
Köszi az ötletes rejtést!
/A Városháza oldalánál van egy díjmentes toalett. A kalács után, meg a szobros láda 1. pont keresgélése után jól jött itt kezet mosni is.../

Nars 2015.12.02 15:45 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Nehéz feltűnésmentesen megoldani, de reméljük sikerült. :)

reprocesszor 2015.11.29 10:53 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.96
Városi séta közben.
Köszi!

Somogyi Hóvirág 2015.11.29 10:53 - Megtaláltam
Köszönöm szépen!

Jevica és Gyuszi 2015.11.28 16:21 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Access Denied 2015.11.21 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.21
Bátor, de remek kis rejtések. Különösképpen a ház melletti tetszett nagyon.

Köszi a rejtést!

5N 2015.11.18 12:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.99
Az a tégla nagyon merész!A szobornál sokkal nehezebb dolgunk volt,remélem sikerült feltűnésmentesen véghezvinni a ki és berakást.

 
Kóborló 2015.11.01 15:43 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.09
Megtaláltuk.

Őszi, délutáni ládázás.

Köszönjük a rejtést.

Helga + Kóborló

Domos 2015.10.30 16:16 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.66
Köszi!

Hajnalék 2015.10.27 12:00 - Megtaláltam
Gyors találat kaposvári megállónk alkalmával.

Mr Zerge 2015.10.23 17:00 - Megtaláltam
Meg van, részletesen késöbb... Üdv Mr Zerge. [wapon beküldött szöveg]

Esti városban sétálás, nézelődés közben megkerestük. Ügyes, igényes rejtések voltak mind a két ponton.

Ajtony 2015.10.23 08:30 - Egyéb
Újra rejtve, kereshető. Az időpont nem véletlen...

kl 2015.10.18 11:20 - Megtaláltam
Itt jártunk... A tegla eltunt [wapon beküldött szöveg]

Pilis50 2015.10.08 12:25 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.25
A cipőboltos néni a szemben lévő boltot javasolta
- ott vettem egy jó nagy esernyőt ...

Sajnos nem jöttem rá a geotégla titkára,
de az örökzöldben ugyanoda akasztottam vissza :-)

Elfogadod?
----------------------------------

Köszönöm a Rejtő kedves segítségét!

gyetger 2015.09.15 09:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszi!
Feljebb tettem, mert már 20 méterről látszott. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Ajtony 2015.09.10 12:34 - Egyéb
A ládalap első bekezdésében nyilvánossá tettem könyörgésemet:
"A faládikát nem kell leakasztani, ki tudod belőle emelni a mikroládát. De ha leakasztottad, akkor úgy függeszd vissza, hogy ne lógjon ki lefelé a "légüres térbe" a lombok közül, hanem a levelek között rejtőzzön!"
Ezt most kiegészítem azzal, ha előtted valaki nem így járt el, kérlek önhatalmúlag javíts a helyzeten! Ha nem történt nagy változtatás, azt hiszem elég legfeljebb fél méterrel odébb tenni.

banyóca 2015.09.09 13:40 - Megtaláltam
Az 1. pont rejtése nagyon tetszett, és kevés járókelőt fogtam ki. A 2. pont rejtése szabad szemel jól látható volt már messziről, ám a láda helyén volt rejtekében :-).

kilali 2015.09.06 17:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.82
Köszönöm a rejtést.

Nyanya&Yeti 2015.09.05 11:55 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.01
Megtaláltuk!

kutymiri 2015.09.03 16:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.43
Köszi a rejtést!

Petyóó 2015.09.01 02:00 - Megtaláltam
Éjjeli ládázás során megtaláltuk. Köszönjük.

ABZsB 2015.08.22 19:03 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

Mimi92 2015.08.22 15:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.45
Köszi! Fagyizás után egy könnyed séta alkalmával kerestük.

aDoc 2015.08.11 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.93
Feszélyező keresés, már vártam mikor jönnek az illetékes emberek.

Fazék 2015.07.28 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.44
Kései kiadós ebéd után kis levezető séta.

 
anettx 2015.07.25 14:05 - Megtaláltam
TFTC!

Wilka74 2015.07.22 16:02 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.50
Megtaláltuk. Köszönöm a lehetőséget! A szobornál levő ládát kb. 1000 ember vette körül esélyem nem volt, köszönöm a telefonos támogatást. A szülőházas rejtésre hatost adnék ha lehet.

urbanj 2015.07.22 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.17
Kaposvári séta közben.

Fenilefrin 2015.07.19 12:46 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.59
Meglett, köszi a rejtést!

pappcsalád 2015.07.18 17:31 - Megtaláltam
[g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Bakancska 2015.07.14 13:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.94
Sziasztok!

Kaposvári kirándulás részeként jó kis séta volt!

Köszönjük!

Eszter, Bakancska

ballasz 2015.07.03 07:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.58
Az ember a városban járva nem is veszi észre ezeket a dolgokat.
Most végre ezeket a helyeket is jobban szemügyre vettem.

D.Tóth 2015.06.27 15:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.41
Kaposvári séta közbeni találat.

zsotie 2015.06.22 18:15 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Mathau 2015.06.21 10:08 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

povyagi 2015.06.21 10:07 - Megtaláltam
\o/ hurra, megvan. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Dr.Lada 2015.06.20 14:52 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.27
Kerékpáros találat.:-)
GCtour után gyorsan lecsaptunk eme multira is. Az első ponton a láda nagyon ötletes, persze egyből kiszúrtuk, de akkor is egyedi.:-) A második pont csoda hogy még nem tűnt el, bár az is ötletes, ezek szerint senki nem bujkál abba a bokorba.:-)

Mira 2015.06.20 13:33 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést! [wapon beküldött szöveg]

Mikulás 2015.06.20 13:33 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.59
A zselici GCTOUR "betyárkodásra" érkeztünk Mirával Kaposvárra. Egy csodaszép, 74 kilométeres körön az esemény ládáján kívül nyolc újat kerestünk fel. A túra vége felé a városi pontok "begyűjtése" következett, temészetesen csakis a Zselic "kihívásainak legyűrése" után :) - itt elsősorban a rejtő postakocsi utas multijára gondolok.
Két pont, két gyors találat.

Köszönet a túráért a szervezőknak és a ládákért a rejtőknek!

 
Attibati 2015.06.20 08:00 - Megtaláltam
118 kilométer kerekezés a Zselicben.
Már fél hétkor Kaposváron voltam, hogy a Gctour kilenc órás rajtja előtt még begyűjtsem a városi ládák egy részét.
Remek ládaoldal, remek ládarejtés. Valahogy így képzelem az optimális ládarejteket: A kivülállónak nem tűnik fel a gyakorlott kesserszem viszont egyből kiszúrja.

Lopakodó 2015.06.20 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.16
Gc Tour utáni városi keresgélés közben megtaláltuk.

Gubirobi 2015.06.19 15:12 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.02
Kerékpáros betyárkodás előtti autós betyárkodás Somogyban!:)
Jó a téma, pofátlanul jó rejtések, szuper! Gratula, hosszú életet neki!
Köszönöm a lehetőséget!

Nagy Ember 
Szabó família 2015.06.19 10:25 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.90
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

befi 2015.06.17 20:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. [g:hu 1.5.1] [wapon beküldött szöveg]

gattina 2015.06.06 20:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.71
Megtaláltuk!

Dudika 2015.05.31 14:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.97
Megtaláltam, Köszönöm a lehetőséget

Puszkany 2015.05.28 12:05 - Megtaláltam
Pontok rátok rontok! Köszönöm a lehetőséget! [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Maclura 2015.05.27 12:07 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.69
A szobor környéke nagyon forgalmas. A szülőházánál könnyebb dolgom volt. Köszönet a rejtésért.

Bőrharisnya 2015.05.25 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.23
Köszönjük a rejtést, bár esett az eső, jó séta volt!

Acsart 2015.05.24 16:22 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.72
Kaposvári ládavadászat során ez a kis multi is áldozatul esett. Mindkét rejtés ötletes volt és pontosak a koordináták. Igyekeztünk pontosan visszarakni a második pont, függő ládikáját. Köszönjük az élményt és a rejtést: Andi, Hektor, Acsart

Hektor 2015.05.24 00:00 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

Ajtony 2015.05.22 09:36 - Egyéb
Tegnapi ládaellenőrzés: az első bekezdésben közzétett kérésem ellenére a szobornál lévő ládika TERMÉSZETESEN nem az eredeti helyén függ, hanem muglik számára messziről jól kiszúrható módon lelóg a lombok alá, a nyílt térbe. Most tettem vissza negyedszer. Először a bokor túlsó oldaláról, ahol a hontalanok mocskára léphetett az óvatlan kereső. Másodszor a parkolóhoz vezető lépcső mellől, ahol teljesen nyíltan, minden álcázás nélkül térdmagasságban függött. Harmadszor az eredeti rejtéstől mindössze fél méternyire, de teljesen lelógott a légtérbe. Most dettó - igaz, most "csak" bizonyos szögtartományból látszott. Létezik, hogy mindezt mugli csinálja? Komolyan mondom, előbb-utóbb elmegy a kedvem az egésztől.

gy.marci99 2015.05.16 10:00 - Megtaláltam
Megtaláltam! :)

Luis és családja 2015.05.09 16:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést!

griffs 2015.04.28 21:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.87
Egy éjszakába nyúló bringatúrán, elázva, viharos szélben. Már csak az egyes pont, fantasztikus rejtése miatt is megérte! Köszi!

misksomo 2015.04.26 15:05 - Megtaláltam
MEGTALÁLTUK, KÖSZI

kobcikrajci 2015.04.24 17:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.39
Kaposvári kiskör és dombjárás után gyors levezető találat. Jól jött az esti időpont, viszonylag zavartalanul lehetett előkotorni a trükkös, ám szerencsére egyértelmű rejtéseket. Itt is a leírás segített, a városi környezetnek hála a koordináták kicsit pontatlannak bizonyultak. Persze ezért még nem kellett volna megkerülnöm az egész háztömböt. :)

Strombus 2015.04.24 11:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.23
Szuper rejtés: igényes virtuális pont, ötletes főláda, illő jelszó, érdekes ládaoldal.

A hagyományos ládánál mindkettőnknek 15 m eltérést mutatott a műszer a tényleges helytől. Így is könnyen megtalálható, de egy ilyen szép ládávál talán érdemes ezt a kis pontatlanságot kijavítani.

Péter60 2015.04.24 11:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.24
Ajtony ismét hozza az olvasmányos, tankönyvbe illő leírást, ami most egy prémium, mondhatni "szemtelen" rejtéssel párosul. Szuper!

rosie 2015.04.13 17:36 - Megtaláltam
Családi biciklizés közben megkerestük.

Nargoth 2015.04.13 17:35 - Megtaláltam
Köszönjük!

K-55 2015.04.12 11:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.14
Bővebben később.

Liberty 2015.04.11 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.00
8/2. Kaposvári ládatúra.

Nagy Imre szülőházánál csalódás ért, mert egy eredeti állapotában lévő házat kerestem mindenáron. Meglepett a két ház között húzódó téglasor. A téglába vésett láda nagyon ügyes megoldás. A parkban elrejtett faládikó is nagyon egyedi. Köszönöm a rejtést és a lehetőséget.

Kaposvár címere
fodor8peter 2015.04.08 18:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.76
Életveszélyes rejtések! De nagyon jók! A geotégla rendkívül egyedi!
Köszönjük Ajtony Vezérnek a rejtést!

kupec 2015.04.08 12:33 - Megtaláltam
Merész rejtés, pontos koordináták. A második ponton nagy forgalom volt, a zuhogó esőben bementem hátra, a lombok közé. Nem kellett volna...

szamosszamoca 2015.04.06 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.81
Az ünnep miatt gyér volt a mugli forgalom, így könnyen begyűjtöttük a részleteket.

Judit és Béla 2015.04.06 10:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.07
Megtaláltuk. Nagyszerű, pompás, remek.

ADML 2015.04.05 18:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.48
Sikerült!

Köszönjük a rejtést!

Ajtonytól megszokott igényesen kidolgozott rejtések.

dabcsi 2015.04.05 17:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

bgecco 2015.04.04 14:37 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

laszloze 2015.04.01 18:52 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.43
Sikerült megtalálni, de a sokmugli miatt vagy fél órát szobroztam a szobor mellett, míg tiszta lett a levegő :)

Köszönöm a rejtést!

Csaba & családja 2015.03.31 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.51
Megtaláltam, köszönöm a rejtést.

zalajaro 2015.03.30 11:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.32
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg

Amai napot a GCNAER multira szántam, de mivel nemrég jelent meg ez a láda és közel a buszállomáshoz így ezzel kezdtem.

Érdekesség : Ajtony Első és eddigi utolsó rejtésének felkeresése egy napra esett :)

kamzik 2015.03.29 17:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.03
Köszi szépen a rejtést.

Schlégl 2015.03.28 17:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Csa.Csi87 2015.03.27 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.01
Megleltem
Köszi

kacsati 2015.03.23 19:45 - Megtaláltam
[g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

kaldigeza 2015.03.23 17:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.83
Kacsati, szalaij társaságában. Köszönöm a rejtést!

szalaij 2015.03.23 17:43 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

arnoldlaszlo 2015.03.22 11:48 - Megtaláltam
Szerencsére a mugliveszély a vasárnap délelőtti időpont miatt nulla volt.
Az első pontnál elgondolkodtunk, hogy kis misunggal elhúzzuk a fugát, hogy a következő kessernek nagyobb kihívás legyen a megtalálás :)))
A második pont hasonlóan könnyű találat volt. Ugyanakkor mindkettő rejtés zseniális mestermű. Jó nem "kajásdobozalapú" ládákat megtalálni.

Lehettem volna P1, hiszem alig néhányszáz méterre lakom ládáktól, de megvártam kedves kessertársam, hogy együtt kereshessünk.
Sajna a második pont körül nem a legkiválóbb higiénés állapotok uralkodnak. Vigyázzatok nehogy belelépjetek a jóba.

Köszönjük a rejtést!

BaLee 2015.03.15 12:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.37
A megjelenéskor nem volt alkalmas, de alig vártuk a következő hétvégét, hogy becserkészhessük a multi pontjait. A rejtések nagyon ötletesek, a március 15-i programok miatt viszont jókora forgalom volt a szobor környékén, de türelmesen kivártuk a megfelelő időpontot. :-)

hellfire 2015.03.14 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 2 átlag: 3.67 súly: 1.30
megtaláltam

sirgalahad 2015.03.11 07:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.48
Nagy Imréről százszor zajlott
Igazságot osztó vita
Elvtárs volt, de mást óhajtott
Forradalmár moszkovita

SaManók 2015.03.08 14:45 - Megtaláltam
Megtaláltuk! :-) [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Zerind HUN 2015.03.07 20:46 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.02
Részt vettem az előzetes bejárásban és a rejtésben, ezért az első néhány hely meghagyása után bejelentem megtalálásnak. Nagy Imre érdekes személy: legalábbis itt Kaposváron minden politikai oldal szereti őt dicsőíteni, legalábbis mindenféle pártok szoktak róla megemlékezéseket tartani a városban. Nem nagyon láttam még ilyen (főleg nem 20. századi) politikust. A szülőház környezete nem a legcsodásabb belváros, de ez is hozzátartozik a történethez.

peterpan 2015.03.07 17:09 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.32
All children grow up except for one ... [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]
Ajtony láda? Akkor az úgy is van, ahogy leírta. És tényleg, minden nagyon precízen a leírás szerint. Ennek köszönhetően nem kellett az emberi aknákra rálépni, ami a szobortól (és a ládától) kicsit messzebb levő örökzöldek alatt vigyorog.
A láda megjelenésekor a bringám is és én is épp Kaposváron voltunk, ezért kézenfekvő volt, hogy bringával teljestettem: Damjanich utca, Pázmány Péter utca, Biczó Ferenc utca, Fő utca, Sétáló utcán végig a Zsolnay kútig, majd fel az Ifi ház felé, Kossuth utcán vissza a Damjanich felé - 22 perc 8 másodperc logolással együtt.
Ez a logot pedig 188+560 km-rel távolabbról, Prágából írom másnap este.

Herobrine 2015.03.07 13:51 - Megtaláltam
Megtaláltam Farekékkal.
Köszönöm.

Farekék 2015.03.07 13:51 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.77
A Nagy Imre emléktábla avatásánál - sorkatonaként - álltam a dísz században anno. A második ponttal kezdtük a keresést, mi is kutakodtunk pár percig.
Köszönjük a lehetőséget.

Eszti és Robi 2015.03.07 12:45 - Megtaláltam
Megtalaltuk.

eTiGeR 2015.03.07 12:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.51
Megvan, ez a második piros 1-es megtalálásom! :) Örülök ennek az új kaposvári ládának, mivel Nagy Imre megérdemli a bemutatást, ráadásul a rejtések is színvonalasak.
12 órakor vettem észre az e-mailt, hogy új láda jelent meg, ráadásul Kaposváron... Nem haboztunk sokat, gyorsan el is indultunk, hátha megint összejön a P1... :) Az első ponton a geotégla könnyedén meglett, s nagyon megörültünk, hogy a logbookban nem volt még bejegyzés. Ezután a második pont felé vettük az irányt. Bolyongtunk a szobor körül, de a láda sehol. Közben megérkezett Eszti és Robi is, de sajnos ők sem találták. 10-15 perc kitartó keresgélés után végre megpillantottam a faládát... Hurrá! :) Pedig egyértelmű helyen van, de a GPS vagy 20 méterrel arrébb mutatott... Sebaj, lényeg az, hogy meglett! :) Köszönöm a lehetőséget.

 


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.