geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
Nyomtatás
846. Cikádor (GCCika)
Bátaszéki panoráma
Bátaszéki panoráma
Segítő Szűz kápolna
Segítő Szűz kápolna
Plébánia templom
Plébánia templom
Flórián a tűz ellen!
Flórián a tűz ellen!
Tájház
Tájház

Szélesség N 46° 11,246'
Hosszúság E 18° 43,548'
Magasság: 100 m
Megye/ország: Tolna
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2004.02.13 15:00
Utolsó lényeges változás: 2018.09.06 21:25
Utolsó változás: 2018.09.06 21:26
Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+2V)
Elrejtők: Péter60, Strombus
Felhasználó: Péter60
Nehézség / Terep: 2.5 / 1.0
Úthossz a kiindulóponttól: 50 m
Megtalálások száma: 564 + 3 sikertelen + 15 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.7 megtalálás hetente


Az 1. és 3. pontnál 2x6 cm-es gravírozott lapot keress műtárgyon!
A 2. pontnál petling kerítés tövében tégla mögött.

Megközelítés
Mindhárom pont közvetlen közelében tudsz parkolni.
A templomkert főkapuját sötétedéskor zárják, de az oldalkapun ezután is be tudsz menni a ládához.  N 46° 11,254' E 18° 43,559' 100 m [GCCika+oldalkapu].

Segítő Szűz kápolna
1762. november 25-én Szentgotthárdi András bátaszéki kereskedő írásba foglalta, hogy kápolnát kíván emeltetni a Segítő Szent Szűz tiszteletére és 400 Ft alapítványt is tesz a fenntartására.
A kápolna 1771-re készült el a Szekszárdra vezető út mentén.
Téglából épült, hatszögletű szentéllyel és kis huszártoronnyal. Barokk oltárán a passaui Mariahilf kegykép másolata látható, melyet angyalok tartanak.
1.  N 46° 11,550' E 18° 43,469' 96 m [GCCika-1]

Nagyboldogasszony plébániatemplom
Bátaszék jelképe, az utazónak már messziről a szemébe ötlő, neogótikus római katolikus templom. Ez az ország ötödik legmagasabb temploma. Tornya 82,45 m magas. A magyarországi téglaépítészet egyik legpompásabb alkotása. Építéséhez 2,5 millió közönséges és félmillió falburkoló téglát használtak fel.
Hatalmas orgonája a pécsi Angster cégnél készült. 2200 sípból áll, a legnagyobbak 10 m magasak, a legkisebbek alig több mint 1 cm nagyságúak.
A templom mellett láthatóak a cikádori apátság részben feltárt romjai.
2.  N 46° 11,246' E 18° 43,548' 100 m [GCCika-2]

Kálvária kápolna
Bátaszéken kívül, a Mohácsra vezető út mentén már a 18. század 30-as 40-es éveiben állt egy kis kápolna, melyet Thesz Bálint ősei építtettek a Fájdalmas Szűz tiszteletére. A kápolnát az évek során folyamatosan bővítették, mai formáját 1811-ben nyerte el.
Az érdekes, széles homlokzatú, hármas tagolású épület tetején terasz van, amelyre kétoldalt vezetnek fel a lépcsők. Itt áll a golgota három keresztje, amelyet az 1770-es években három szoboralakkal gazdagítottak. Különösen szép Mária Magdolna térdelő alakja.
A teraszról közelíthető meg a háromszintes torony, amely 1776-ban épült. Földszintjén egy fülkében az oszlophoz kötözött Krisztus szobra áll.
A keresztút stációi eredetileg a nagytemplomtól indultak, és hosszú út után értek el erre az akkoriban még csendes, békés helyre. Az 1990-es évek közepén már csak két stáció állt, ezeket a kápolna közelében újakkal kiegészítve újra felépítettékvés az elpusztult, bádoglemezre festett képek helyett modern bronz domborművekkel díszítették. A költségeket részben a bátaszékiek és az innen elszármazottak (kitelepítettek) állták. Érdekes felfedezni az adományozók között az eredeti építtető leszármazottját, Thész Erzsébetet is.
3.  N 46° 10,864' E 18° 43,119' 99 m [GCCika-3]

Bátaszék története
A honfoglaláskori magyarság a mai Bátaszék központjában, egy régi római út közelében hozta létre egyszerűen csak Széknek nevezett települését, amely már Szent István idején templomos hellyé is vált.
1142-ben II. Géza király ciszterci szerzeteseket telepített le Széken az ausztriai Heiligenkreuzból, akik monostort építettek a régi falu helyén, s ezt Cikádornak nevezték el. A nép azonban a falut továbbra is Széknek hívta.
A ciszterci apátság nem csak a település, hanem a környék életét is felpezsdítette. Az apátok új gazdálkodási eljárásokat honosítottak meg, rendszeresen utaztak Franciaországba, eljártak pápák és királyok megbízásából. Az apátság gazdasági jelentőségére utaló érdekes adat az hogy még a pápa és a IV. lateráni zsinat (1215-ben) is foglalkozott a cikádori ciszterciek szőlőfelvásárlásával és borügyleteivel.

A tatárjárás azonban egy csapásra véget vetett a virágzó gazdaságnak. 1242 március elején egy portyázó tatár csapat felgyújtotta és porig rombolta a monostort és a templomot. A pusztítás oly mértékű volt, hogy a ciszterciek száz évig sem tudták a helyreállítást befejezni és a végül újjáépült tempom az eredetinél kisebb lett. Ekkoriban egyre kevesebb szerzetes kérte felvételét a rendbe, az apátság működtetése és fenntartása egyre nehézebbé vált. 1411-es iratok ciszterciek helyett ferences szerzetesek jelenlétéről tanúskodnak. 1421-től pedig Zsigmond király a Szerémségből a török elől menekülő bencés szerzeteseket telepített ide. Később a ciszterciek szerették volna visszakapni monostorukat, de ez nem következett be.

A bencések a ciszterciektől való megkülönböztetés érdekében, a falu nevét használva, széki apátságnak nevezték a helyet.
Bátaszék a bencések idején fejlődött mezővárossá, jelentős iparosréteg alakult ki, növekedett a lakosság száma.
1441 januárjában az ún. cikádori csatában, a monostor közelében ütköztek meg egymással I. Ulászló és V. László király hívei. A Hunyadi János, Újlaki Miklós vezette sereg győzelmet aratott Garai László katonai ellen, ezzel megszilárdítva I. Ulászlót a trónján. A király jutalmul Hunyadit erdélyi vajdává és nándorfehérvári kapitánnyá nevezte ki.

Mátyás király 1478-ban egyesítette a széki apátság javadalmát a szomszédos bátai apátsággal, ezután a település nevét Bátaszék alakban kezdték el használni.

A békés fejlődésnek a török előrenyomulása vetett véget.
1529 nyarán Ibrahim pasa az erődített helyet nagyrészt leromboltatta. Buda elfoglalása után azonban a török a hadiút biztosítására palánkvárat épített, mely egy tornyokkal erősített földvárból és a monostror maradványaiból kialakított belső várból állt. A templom szentélyét dzsámivá alakították, mellé minaretet építettek. A templom hajóit kis szobákra osztották és a főleg bosnyák martalócokból álló török helyőrség szálláshelyéül szolgált.

Bátaszék 1687-ben szabadult föl a török uralom alól. A bécsi udvar parancsára a török palánkvárat lerombolták.
A bátai apátságot Jány Jakab Ferdinánd kapta meg, aki birtokai központjául Bátaszéket jelölte ki. Jány 1718-ban kezdte meg a németek betelepítését a török alatt majdnem teljesen elnéptelenedett Bátaszékre és a környező apátsági birtokokra. Helyreállította számukra a középkori templom szentélyét, s papot is küldött Bátaszékre.
A következő apát, Kollonich Zsigmond, a régi templomot barokk stílusban átépíttette, s toronnyal látta el. Végül 1903-ben ennek a helyére épült a mai hatalmas templom. 
A templom újra és újra újjászületett, de az egykori monostor épülete teljesen elpusztult, az évszázadok során még a helye is feledésbe merült. Maradványaira csak 1994-ben találtak rá a régészek.
Kollonich halála után, 1751-ben Mária Terézia Bátaszéket és a hozzá tartozó földbirtokot az akkor alapított bécsi Theresanium Katonai Akadémiának adományozta, az ott nevelkedő magyar ifjak eltartására.

A 18. század közepére Bátaszék fontos mezővárossá fejlődött. A lakosság főleg mezőgazdasággal foglalkozott, fejlett a céhes ipar is. A város lakossága a század végére 3000 fő. A németek mellett jelentős a magyar és szerb népesség. E korból valók Bátaszék legszebb műemlékei, az Orbán- (amit a GCFA16 láda mutat be), a Kálvária-, és a Mária-kápolnák és a mai városháza.
Az 1860-as évek közepén egy tűzvészben a település nagy része megsemmisült, ám az újjáépítés gyorsan megtörtént.
1871-73 között megépült az első vasútvonal, a dombóvári, amit sorra követtek az újabb vonalak. Bátaszék a századfordulóra jelentős vasúti csomóponttá vált. Ekkor a lélekszám elérte a 7000-et, s azóta is e körül mozog.

Az I. világháború és következményei alapvetően megváltoztatták Bátaszék életét. 1921-ben, a szerb megszállás megszüntekor, a helybeli szerb kisebbség néhány család kivételével a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságba költözött.
A II. világháborút követően, 230 év ittlét után, közel 4 000 svábot nyilvánítottak nemkivánatosnak és telepítettek ki Németországba. Helyükre bukovinai székelyek és felvidékiek kerültek, de elszórtan a Délvidékről és az ország más részeiről is jöttek otthonkeresők.
A település 1995-ben kapta vissza korábban elvesztett városi rangját.
Állapot: kereshető

Értékelés: értékelés (372 db): környezet: 4.50 rejtés: 4.09 web: 4.45 átlag: 4.35

 + történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 - szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 + különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 - vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 + település belterületén van a láda?
 + van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 + megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 + a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 + babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 - igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 - sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - jellemző-e GPS-t valószínűleg zavaró sűrű erdő, magas sziklafal?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 - GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell

Régi láda, nincs moderálva.

richard_szabo 2019.11.24 13:23 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

stikli08 2019.11.03 13:08 - Megtaláltam
Megtaláltam Simlissel, köszönöm hogy megmutattad! Csodás őszi időben. Láda rendben... [Geoládák v2.2.5]

SimlisCsibe 2019.11.03 13:08 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.0.0_beta_18]

Iván19 2019.09.08 23:59 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.35
Köszönöm a rejtést. A Nagyboldogasszony templom méreteit és építési stílusát tekintve is nagyon impozáns. Belülről is gazdagon és igényesen díszített.

P9082651P9082661
P9082663P9082668
P9082665P9082679
P9082691P9082693
P9082705P9082708
emiGrant 2019.08.29 15:11 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.31
Gemenc után ide is eljutottunk. Bátaszék nagyon tetszett, különösen a kálvária meg képolnája. Köszi a rejtést!

-1-2
-3 
paul 2019.08.19 09:27 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Zsozso94 2019.08.17 18:06 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.52
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget! :)
Régóta terveztem már egy bátaszéki felfedező túrát, most sikerült és ez alkalomból útba ejtettem a ládát is. :)

 
nb7100 2019.08.10 17:52 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Dorka, Gréta [Geoládák v2.2.5]

Csóka család 2019.07.23 12:22 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.28
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Kellemes helyszínek, köszönjük a rejtést!
Az első ponton a rejtő segítségét kellett kérnünk, mert számunkra annyira eldugott helyen volt a tábla :)

e-nik 2019.07.06 11:02 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
Köszönöm a rejtőnek, hogy elhozott erre a településre. [Geoládák v2.2.5]

bagolyvera 2019.06.30 23:59 - Megtaláltam
Katival hajósi borkóstolós hétvége keretében megtaláltuk, köszi!

Dokes 2019.06.30 18:23 - Nem találtam meg
A 3. ponton a környék összes műtárgyát átnéztem, de nem akadtam a tábla nyomára. Az 1-2. gond nélkül meglett [Geoládák v2.2.5]

kauker 2019.06.30 12:59 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.37
Megtaláltam!

Hegyo 2019.06.16 11:29 - Megtaláltam
Megtaláltam Teveladyvel Baja és Mórahalom közti ládavadászatunk alkalmával. Köszönöm a lehetőséget. Környezet: 4/Rejtés: 4/ Web: 4 [g:hu 1.6.2y]

Davestator 2019.05.31 13:36 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

GeoFox 2019.04.06 09:24 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.98
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
Dóri és Gábor [Geoládák v2.2.5]

dobozipatikus 2019.03.30 15:09 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

SandorCsaba 2019.03.30 14:46 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

zsityi 2018.12.29 15:04 - Megtaláltam
Köszi, megtaláltuk :)

P1010544P1010540
Szőkekapitány 2018.11.24 15:52 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést. Nekem a kettes ponton a GPS az út túlsó oldalára vitt a lámpaoszlophoz, de a leírás alapján hamar megtaláltam a templomkertben.

Szilágyiék 2018.11.22 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.00
Minden szempontból tökéletes!

Köszönjük!

 
BT_pro 2018.11.12 07:59 - Megtaláltam
Megvan, köszönöm a játékot! Kis segítség volt a tulajdonos által.

Patri-Évi 2018.11.04 11:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
A ládát gyorsan megtaláltuk 3 napja. De időnk nem maradt a másik két pontra, így ma tértünk vissza. Az első ponton kicsit kellett agyalnunk, mi lehet a rafináció. De 7perc után meglett. Ezután a 3.pontnál már gond nélkül rájöttünk. Köszönjük! Szépek a pontok körüli látnivalók, kápolnák. Kislányom kifejezetten élvezi a kincskeresést, túrázást. [Geoládák v2.2.5]

ésKata 2018.10.19 15:00 - Megtaláltam
A ZÖLDSPORT-osokkal találtam meg! [g:hu 1.6.0]

Hogyishivják kuzin 2018.10.07 14:05 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Ténia 2018.10.07 14:05 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Péter60 2018.09.06 13:01 - Egyéb
A ládát sajnos ellopták, új helyen petlinggel pótoltam.

zaskl 2018.08.12 16:00 - Megtaláltam
Sajnos a ládát nem találtuk meg, (ha jó helyen kerestük, akkor a helye meg volt csak meg). Kérjük a képek alapján a találat elfogadását. Köszönjük a rejtést. ZASKL

[Jóváhagyta: Péter60, 2018.08.25 16:59]

Köszönjük a jóváhagyást. ZASKL

DSC_0429DSC_0439
DSC_0445DSC_0449
breimanne 2018.06.07 11:30 - Megtaláltam
Az első pontnál a comos ládát egy helyi néni segített megkeresni! Nem tudta, hogy én mást keresek! Nagyon boldog volt, hogy a nagy növény bozótból elhúzott egy ládát!
A templomoknál, kálváriáknál mindig rossz érzés,hogy csak kivülről lehet őket megtekinteni! Sokszor persze ez is nagy élmény! Köszönöm a rejtést!

NEM 2018.06.06 13:42 - Megtaláltam
Köszi a rejtest!

Ásványvadász 2018.04.28 16:22 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.55
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]
Az első ponton sokáig keresgéltünk, majd úgy döntöttünk, hogy megnézzük a hármas ponton, hogy mit is kell keresnünk.
Mind a három látnivaló nagyon tetszett, a kedvencünk a Kálvária kápolna.
A ládánál nagy volt a nyüzsgés, mert éppen egy esküvő volt. Mégpedig R&A esküvője. Ezúton is sok boldogságot kívánunk!
Együtt leskelődtünk Péter60 és Strombus játékos társunkkal.

kigyula1 2018.04.28 13:29 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

adamtoth0412 2018.04.08 12:08 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.96
Ebéd előtti kutya séta Bátaszéken, fel kerestük a pontokat. Egyet kell értsek az előttem szólóval, a két gravír jó helyen van, mégis könnyen meg található. A láda viszont elég forgalmas helyen van, a koordináta pedig (szerintem) pontatlan, az alapján másfelé is indultam keresni.
Mindenesetre fantasztikus élmény volt ezeket a pontokat felkeresni a mai szép időben. Köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

DSC_1369DSC_1390
DSC_1379 
BLUEway💙2016! 2018.04.04 12:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.77
A ragasztott kis táblák jók, de a templomkerti rejtésnél, a téglák közül turistaforgalom esetén zűrös lehet kiszedni a ládát... THX.

20180404_12270620180404_122916
20180404_12304920180404_123412
20180404_12375520180404_123856
salem.macska 2018.02.11 20:07 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

denho 2018.01.15 16:47 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.78
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4a] [wapon beküldött szöveg]

erdélyiek11 2017.09.23 12:10 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

SzabEdAn 2017.09.23 11:20 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

MnM 2017.09.06 13:56 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.94
Nászút ON! Köszönjük a rejtést. :)

Péter60 2017.08.15 10:00 - Egyéb
Új helyen új ládát tettem ki, lásd leírás.

kectam 2017.08.07 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.03
Remek kis multi, a három templom három különböző építési mód, három különböző anyag és három különböző korszakot mutat. A nagytemplomban lévő láda megsemmisült egy viharban, addig is a jelszórészletet felírtam a kereszt hátuljára, szemmagasságban keresd.
A két gravírlapot hamar megtaláltuk.
Köszönjük a rejtést!

DSC06322DSC06337
DSC06342DSC06346
Szájmon 2017.07.19 08:10 - Megtaláltam
[g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

htour 2017.07.15 13:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a rejtést!

fehérkút 2017.07.05 15:22 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést! Az elsö nem egészen a koordinátán van , de kis logikával megtalálható! A második a leírásban benne és könnyen megtalálható. A harmadiknál és is végigtapogattam a táblát és elsőre nem is vettem észre, de egy túratársam egyből kibökte!

Fillér Team 2017.06.25 14:21 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.37
Jó helyekre visz el ez a multiláda, különleges mindegyik templom a maga nemében. A kálváriánál lévő egészen egyedi! Köszi a rejtést, tetszett!

A pontok elrejtése viszont kicsit túl jól sikerült, azt hiszem. :-) A ládát megtaláltuk, azonban a lapkákat nem, pedig tényleg minden környező műtárgyat végigbogarásztunk mindkét helyen, alaposan, hosszasan, ráadásul ketten. A kápolnánál a kis kocsma teraszáról érdeklődve figyelték, mi a túrót keringünk ott össze-vissza, mint aki elvesztett valamit... :-D A képek és az emailben küldött jelszórészlet alapján kérnék szépen elfogadást!

[Jóváhagyta: Péter60, 2017.07.02 11:02]

Templom
 
snandor 2017.06.11 14:02 - Megtaláltam
Koszi! :)

Göde 2017.05.20 09:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.74
A kálváriakápolna érdekes, a templom szép.

Fekete Ákos 2017.05.14 19:00 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést! Fekete család

raydex 2017.04.29 11:00 - Megtaláltam
köszi! :)

H.B. 2017.04.17 08:28 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.44
Szépen kivitelezett multi, köszi a rejtéseket!

voroscsepel 2017.04.14 14:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.88
Köszi a rejtést!

Péter60 2017.04.10 08:00 - Egyéb
Sajnálom kedves BarlangÁszok, kedves a logod és szépek a fotók, de azért ez mégis csak egy keresős játék!
Legalább a két virtuális pontot olvastad volna le, ott még keresni sem kell nagyon, csak odanézni...

BarlangÁszok 2017.04.09 23:59 - Nem találtam meg
In medias res: hősiesen előrebocsátva, egyik jelszórészletet sem találtam meg. Bár hónapok óta készültem rá, annak tudatában, hogy ezen a hétvégén önálló kiállításom lesz (azaz volt) a város művelődési házában, s semmiért nem hagytam volna ki, hogy ládatalálat nélkül térjek vissza róla, így a vasárnapot ennek a kísérletnek szenteltem. Az első pont pici kápolnája nagyon siralmas elhagyatottságában, amit az ablakon bekukucskálva is csak megerősít a látvány -, meglepő, hogy a lakott terület szívében ilyen "elanyátlanodott". A második pont ellenben ezzel, túlzottan is rendezett (lásd a fotót a kereszt mögötti friss tereprendezés teli hulladékoszsákjairól, minden bizonnyal valamelyikük rejtette a vitaminosdobozt). A kálváriakpolnába azonban beleszerettem! :) A lakatokat nem kultiváltam, de falmászásból értelemszerűen jól vizsgáztam. A jelszórészletet még a letört ujjú szobor ragtapasza alatt is kerestem... A teljesség igényével finálénak még a molyhos tölgy melletti kápolnát is megcsodáltam a városkára való gyönyörű kilátással. Nagyon szép élményt köszönök szépen a kedves rejtőnek, attól függetlenül, hogy elfogadásra talál-e a helyszínek felkeresése, az már csak hab lenne a tortán! :)

[Elutasította: Péter60, 2017.04.17 20:46]

Semmi gond, kedves Péter60, a Te szemszögedből igazad van. :) Parányi kiegészítő infó, hogy a GPS-sel rendelkező telefonom a kiállításmegnyitóm videófelvételétől lemerült, így anélkül jártam körül az összes stációt, néztem végig a peremeik alatti sávokat is, majd hatoltam be a lelakatolt részbe arra gondolva, hogy műtárgy alatt elsődlegesen valóban inkább valamelyik szobor lehet értendő. Eképpen jóllehet többet kerestem, mint eddig bárki is. :)

DSC_0610DSC_0616
DSC_0617DSC_0621
DSC_0627DSC_0628
DSC_0629DSC_0630
DSC_0631DSC_0614
DSC_0620DSC_0659
DSC_0656DSC_0657
DSC_0661DSC_0663
DSC_0666DSC_0667
DSC_0672DSC_0682
DSC_0687DSC_0688
DSC_0689 
Irisz14 2017.04.09 17:27 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.69
[g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

szpiridion 2017.04.09 11:39 - Megtaláltam
tftc [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

GAMANO 2017.03.27 14:52 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük.

tojas 2017.02.26 15:42 - Megtaláltam
Busójárás alkalmával jártunk erre. Sajnos a telefon nem segített a jelszó megtalálásában.
Csatolok sok fotót a log hitelesítéséhez.

[Jóváhagyta: Péter60, 2017.04.17 20:44]

20170226_15421820170226_154356
20170226_15490920170226_154920
20170226_154801 
pliptai 2017.02.19 13:26 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

dliptai01 2017.02.19 13:22 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Janisoft 2017.01.08 17:07 - Nem találtam meg
A helyszín megvolt, de a lada nem. -12 fokban gyerekkel sajnos nem volt sok időm kutakodni.

[Elutasította: Péter60, 2017.01.08 17:48]

IMG_3751IMG_3745
Kis-Molnár 2017.01.05 13:44 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.60
Pécs felé utazva, cudar, jeges szélfújásban ezt is begyűjtöttük. Egyszerű, igényes rejtés ! Köszönjük.

Nándor 2016.11.13 10:28 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

fn 2016.10.30 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.71
köszi

kncsk 2016.10.28 13:11 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.06
Köszönjük!

Jotkoma 2016.10.23 11:05 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést! Regi, Tami, Józsi, Mami [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

TanEra 2016.10.22 19:27 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

RékaésAdrián 2016.10.16 09:56 - Egyéb
Örülünk neki, hogy hagyományos került ide.
Keresztlányommal megtaláltuk, köszönjük a rejtést.

Péter60 2016.09.28 17:00 - Egyéb
Hagyományos láda kihelyezése.

ha2 2016.09.24 11:00 - Megtaláltam
Háromnapos ládavadászat az ország déli végein.
1.nap

anettx 2016.09.24 11:00 - Megtaláltam
Irány az ország legdélebbi pontjára című háromnapos drive-in ládagyűjtögetés egy hasonlóan lelkes túratárssal - csodaszép, különleges, de itt-ott érdekes helyeken.
3 nap = 58 ládatalálat, de az élmények amiket átéltem az ennek az ezerszerese!
1.nap Tolna - Mohács - Beremend útvonal

A templom jobban tetszett, mint a romok.
Sajnos a jelszó olvashatatlan, köszönjük a rejtői segítséget.

gccika-P9240039 
KP1965 2016.08.21 16:49 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.12
Hosszú hétvégés családi kiruccanás harmadik találata.

Szomolya 2016.08.12 14:55 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 3.15
Úton Harkány felé megtaláltuk.
... majd fagyiztunk egyet.

wEEn 2016.07.17 10:52 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Csapdoki 2016.07.10 14:52 - Megtaláltam
Ki tündöklik az egész környékből oly szép és nagy.Köszi.

Dori es DobosUr 2016.07.02 16:10 - Megtaláltam
Meg lett, de majdnem nem vettük észre :)

gerpetya 2016.06.18 12:13 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszi!

Pistua 2016.06.09 10:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.91
Ok!

lozoli 2016.06.09 10:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.31
Köszi

NPLranger 2016.06.09 10:25 - Megtaláltam
Megvagy!!!
:)))
Köszi

szijamijau 2016.05.24 10:35 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

stimi 2016.05.22 15:38 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.89
Meglett, köszönjük a rejtést! :)

sinus90 2016.05.12 08:40 - Megtaláltam
Tolnai barangolás Rozival csepergő esőben, de semmi nem vette kedvünket.
Köszi a rejtést!

IMG_20160512_080528_797
guppik 2016.05.12 08:40 - Megtaláltam
Tolnai barangolás Sárival, köszönjük!

TothTi 2016.05.03 14:25 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Péter60 2016.04.30 21:47 - Egyéb
Valóban olvashatatlan volt, kösz az infót.
Pótoltam és egyben módosítottam a jelszót.

Reaper 2016.04.22 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.73
Minden tetszett, viszont a hűtőmágnes megvolt de a jelszó hiányzott róla.
Kérek egy találatot a képek alapján. Köszönöm.

[Jóváhagyta: Péter60, 2016.04.30 21:45]

12
braunfrici 2016.04.17 10:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.36
Harkányból hazafelé,harmincegyedik láda.

Famágus 2016.04.15 11:35 - Megtaláltam
Nagyon tetszett, a környék is, remek kávét ittunk, a templom, mindent megnéztünk, Oldfoxxal köszönjük!!

DSCF0040DSC_0050
oldfox 2016.04.15 11:35 - Megtaláltam
....megtaláltuk!

pisznice 2016.04.09 13:00 - Megtaláltam
megvan.

gertaniko 2016.04.09 12:00 - Megtaláltam
Megvan!

gertam 2016.04.09 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.23
Megtaláltam - gertanikóval....

DSCN3577 
RékaésAdrián 2016.03.28 23:50 - Megtaláltam
Gyönyörű hely, külön élmény volt "kisfalumban" keresgélni! :)
Köszönjük szépen!

Domcsaj 2016.03.28 17:26 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.85
Húsvéti ládakereső-túra keretein belül megtaláltuk :)

farnerz 2016.03.27 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.22
Bátaszékre jártam Gimibe....úgyhogy..ideje volt visszatérni egy kicsit emlékezni...

nmárti 2016.03.15 10:12 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.20
Ezt meg majdnem elfelejtettem. Köszi a rejtést!

anettnori 2016.03.11 10:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.11
Megvan! [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Matek verseny után.

IMG_2476 
urbanj 2016.02.27 09:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.20
Mohács felé menet. A pont mellett éppen piac volt, de a jó rejtésnek köszönhetően sikerült hamar, észrevétlenül megkeresni. Városban ilyen jó rejtések kellenek. Köszönjük.

EmesESE 2016.02.06 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 4.02
A mai napon a mohácsi busójárást kívántuk megnézni, természetesen egy kis láda keresésel megédesítve.
Köszönjük a rejtést.

kispeter12 2015.11.25 16:00 - Megtaláltam
Köszönöm.

GyZsTeam 2015.10.23 12:21 - Megtaláltam
Érdekes hely! Köszönjük!

Liberty 2015.10.10 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.09
9/9. Baranya-Tolna-Bács m-i ládatúra.

Nagyon szép a felújított római katolikus templom kívül-belül. Érdekes hely a templom melletti várrom és a története. Köszönöm a rejtést és a lehetőséget.

GYEZegzug 2015.09.29 10:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.75
Megtaláltam,-ma Tarsolyossal egész nap ezen a vidéken ládáztunk. Szekszárdra mentünk borért,- de mustot sehol sem kaptunk. Érdekes a romkert s az emlékmű is,-jó volt egy kicsit a tova szállt világban merengeni. Köszi szépen a lehetőséget.

Zergi 2015.09.26 09:50 - Megtaláltam
Fogtam!

 
zalajaro 2015.09.26 09:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.36
:)

zsotie 2015.09.22 14:23 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

ecchphoto 2015.09.12 12:26 - Megtaláltam
Megvan! Marhajó rejtés! Köszönöm! [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

vbzsli 2015.09.06 12:08 - Megtaláltam
Köszönjük a lehetőséget! [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

ladagyartokft 2015.08.14 21:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.26
Éjszakába nyúló biciklitúrán ejtettük útba, de a sötétben hiába tapogattuk végig a kerítést, így csak fényképet tudtam készíteni

[Jóváhagyta: Mákos, 2015.10.07 11:59]

 
dr.is 2015.08.08 20:45 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

N.Zs. 2015.07.18 10:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.24
"Rumlis" indulás után ez volt ma az első pontunk. A jelszóhordozó közelében éppen bolhapiac volt, így az árusok szinte neki dőltek. Egy óvatlan pillanatban sikerült elővenni, lefotózni.
A "Templomromok a Dunán túl" jelvényszerző mozgalom része is ez a pont.

 
kincs92 2015.07.17 14:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 3 átlag: 4.17 súly: 3.00
Bajáról Dunaújváros felé tartva gyors találat. Ötletes rejtés :)

Köszönöm a lehetőséget,
Kincső

csg69 2015.06.13 16:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.27
Megvan :)

tau 0470 2015.06.12 19:43 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.43
Családi kiránduláson megtaláltuk. Köszönettel.

templom 
geri83 2015.06.02 12:43 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Pristalyviz 2015.05.31 14:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.00
Megtaláltuk! Köszönjük a lehetőséget!

alucifer 2015.05.16 07:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.10
MEGTALÁLTAM
Köszönöm a rejtést!


 
V_Gabor 2015.04.06 13:38 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

SAM_5259RSAM_5262R
SAM_5264RSAM_5267R
SAM_5270R 
QuadKan 2015.04.04 15:07 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.86
Megtaláltam

Dr.Lada 2015.03.28 07:52 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.25
Elkövetve [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Ha már erre jártunk nem maradhatott ki.:-) A jelszónál épp bolhapiac működött, így kicsit megnehezítették a dolgot, bár egyből láttam a mágnescsíkot, de kis időbe meg ügyeskedésbe tellett előszedni.

bumba 2015.03.14 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.62
Szombat délutáni ládázás Papi13 társaságában. Alig lett meg a kis mágnes, pedig jó a rejtés. Köszönjük!

laszloze 2015.03.14 15:19 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Papi13 2015.03.14 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.21
ok

Parmerozpazepan 2015.03.11 15:28 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.53
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. Hatalmas a templom, szép. Tetszett a környezete is. Nem is tudtam, hogy így hívták Bátaszéket régen.

rianas 2015.03.07 08:48 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Mars3696 2015.02.15 16:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.56
Tetszett! Köszi! A nap utolsó ládájaként kicsit már megfáradva... :)

MoMaszter 2015.02.15 16:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.48
Ötletes a rejtés. Mohácsi busongásból hazafelé menet egy dunaszekcsői halvacsora után levezetésképp..

A templom nagyon szép kívülről és belülről egyaránt; érdemes körbenézelődni!

tgb 2015.02.14 09:13 - Megtaláltam
Levadászva! [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Gyombi 2015.02.14 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.18
Megvan, köszönöm a rejtő segítségét, részletek később

Nos, szerintem ilyen egy igazán jó virtuális "rejtés". Valóban virtuális, de el is van rejtve, meg kell találni, értelmes erőfeszítéssel reális is a siker. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, ajánlom minden virtuális-gazdának példaként! Külön köszönet a rejtő emailes segítségéért, hogy a saját bénázásomat kijavította. :)
Családi kiránduláson jártunk erre Mohács felé menet. Köszönjük a rejtést!

Szemán 2014.11.01 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.52
Köszi!

Zivatarlány 2014.10.28 18:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.16
Sötétben kitapogattuk :-)

Katka 2014.10.25 11:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

zoalka 2014.10.09 11:32 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.22
Verőfény

kilali 2014.09.19 10:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 3 átlag: 4.33 súly: 3.78
Köszönöm a rejtést.

ztibi 2014.09.07 11:55 - Megtaláltam
Szép kis város, szép templom. Érdekes volt látni a leendő templomtorony elemeit. Köszönet a rejtőnek!

dendeocse 2014.09.06 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.77
Megvan.

iloilo 2014.08.30 06:43 - Megtaláltam
Megtaláltam... volna, ha nem kora reggel kezdodott volna a kirakodovasar. Ha kerhetnek egy jovahagyast. Koszonom. Amugy igazan szep a templom. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

[Jóváhagyta: Mákos, 2014.08.30 20:13]

GCCika_20140830064210.jpg 
villon 2014.08.29 15:01 - Megtaláltam
Máriagyűdi éves baráti találkozóra tartva - 7. láda

BöbeSanyi 2014.08.27 08:23 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

hitamas 2014.08.23 13:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.03
Útban Harkány felé ... negyedik láda. :)

gabesz99 2014.08.16 00:00 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!
Egy átszállás idejére érkeztem a városba. Veszprémből lehoztak és Mohács, majd Pécs felé vettem utamat.
Szombat reggel éppen a vásár idejekor voltam ott, a következő kessereknek mondom, vigyázzanak, igaz a nagyobb része a templom mögött van de 1-2 árus a templom északi oldalánál is árul. Szerencsére fotózásnak álcázva megtaláltam a "ládát" elsőre, a mobilnet+webes segítség, gps vétellel minden összeklappolt, és könnyen meglett :)

Templom
kismaczu 2014.08.15 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.87
Ügyes rejtés,jó leírás,ilyen egyszerű ez a játék.

 
zsuuu 2014.08.15 00:00 - Megtaláltam
Szeged fele Kredenccel es Pepevel 2.
Koszi :)

aceespepee 2014.08.15 00:00 - Megtaláltam
úton Szeged felé Zsuuuval és Kredenc-cel :)

kredenc65 2014.08.15 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.32
Egy kellemes nyári ládázás Zsu és Pepe társaságában. TFTC! :)

(Bónusz: a templomot épp felújítják, a tornyok csúcsának ácsolata még a földön van, a morc tekintetű biztonsági őr pedig ceruzát osztogat, amivel fel lehet írni a nevünket a faszerkezetre. :))

takacsimre 2014.08.13 10:08 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.95
Köszönjük a rejtést. Marika és Imre

kópé1993 2014.08.12 17:59 - Megtaláltam
Megvan, köszi a rejtést!

PEx2 2014.08.03 17:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.12
Csak megálltunk egy gyors keresésre Mohács felé menet.

TS 2014.07.18 12:48 - Megtaláltam
Mecseki kirándulásra menet álltunk meg és kerestük meg a jelszót, ami aránylag könnyen meglett. A templom torony felújítás alatt van, ezért csak kívülről tudtunk körbenézni.

Ancs 2014.07.07 15:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.96
Kővágószőlős felé megálltunk a központban egy kis keresésre, meg egy fagyira. Kár, hogy a romokhoz nem lehet bemenni.
A templom felújítás alatt, tuti szép lesz, ha elkészül.
Köszi

 
StiviG 2014.07.07 15:15 - Megtaláltam
:-)

Szabó família 2014.06.27 16:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.71
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!

Kyogabor 2014.06.22 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 2.38
Köszi!

Faragoz001 2014.06.08 20:02 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.24
Köszönjük!

Mary Lou 2014.06.07 11:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.18
Pünkösdi Mecseki kirándulásunkra menet leltük meg a ládát! Köszönjük a rejtést!

HanHed 2014.05.24 08:35 - Megtaláltam
Ötletes rejtés köszönjük!

SirLes 2014.05.19 18:51 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.36
Megtaláltam. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]
Bajáról hazafelé.

Ferkókoma 2014.05.01 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.25
GCTOUR OK!

CacheFinder 2014.05.01 13:52 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.99
A Tolnai GCTOUR keretében haladt erre útunk. Igazán impozáns épület, ráadásul a jelszó sem "tábláról leolvasós". Tetszett! A közeli fagyizóban jólesett a "háromgombócos". Köszönöm a rejtést!

reprocesszor 2014.05.01 13:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.88
GCTOUR közben.
Köszi!

Nargoth 2014.05.01 13:50 - Megtaláltam
Köszi. A templom nagyon szép belülről is!

Bryan 2014.05.01 13:50 - Megtaláltam
Done!

rosie 2014.05.01 13:50 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

mazsola069 2014.05.01 13:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.90
Szmájlira cserélve,mától ez is rám vigyorog.:-)
[g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

 
macikupac 2014.05.01 13:49 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.35
Tolnai GCTOUR 7.

No, pont egy igazán szép templom hiányzott még a mai nap során felkeresendő helyszínek közül. S bár van a közelben olyan bánya, ami az építkezéshez szükséges anyagot prezentálni tudná, mégis téglából építették, ami elsősorban az Alföldre jellemző. Annak ellenére, hogy virtuális, azért valóban volt mit keresni, kézbe venni, így számomra teljesen korrekt a dolog. Ami még nagyon pozitív volt, hogy az épület nyitva volt, így nem csupán kívülről csodálhattuk meg, hanem a belsejét is - még ha egy üvegajtón keresztül is, de - szemügyre vehettük. Kár lett volna kihagyni ezt az építészeti gyöngyszemet. Ha legközelebb erre járunk, akkor a romterületen is el fogunk bolyongani, de most Picúrral erre nem jutott megfelelő mennyiségű kapacitásunk.

 
pajika 2014.05.01 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.37
megtaláltuk

ZizAti 2014.05.01 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.19
Szép, karbantartott templom, nem messze cukrászda.

TücsiTeam 2014.04.21 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.94
A templom gyönyörü építészeti remekmü!

Bali László 2014.04.13 10:15 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Hulope 2014.03.21 15:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.23
Megtaláltuk, köszönjük!

Pogánypeti 2014.03.21 12:55 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.40
Bajáról Dombóvárra menet, átutazóban egy kis pihenés közben... :)
Mindig csodáltam ezt a templomot akárhányszor átutazóban voltam vonattal, most végre közelről is láthattam. Igaz csak toronysisak nélkül, de majd megnézem akkor is miután teljesen elkészül...
Köszi a lehetőséget! :)

hadidoki 2014.03.20 15:45 - Megtaláltam
megtaláltam

oktriv 2014.03.12 08:03 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

sotatyigák 2014.03.10 18:28 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

adrikai 2014.03.02 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 2.23
Megtaláltuk :)

carmin 2014.03.01 09:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.31
Meresztgettem egy kicsit a szemem mire meglett. Köszönjük a rejtést.

Ungerati 2013.12.15 12:13 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.65
Megvan! Köszönöm.

push_key 2013.11.09 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.03
Köszönjük a rejtést.

kenau 2013.11.08 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.85
Mar voltam itt, most csak a ladaert jottem. Viszont az nem lett meg, hiaba kerestem. Remelem csak en voltam figyelmetlen, es nem tunt el a potjelszo is.

[Jóváhagyta: Mákos, 2013.11.11 15:01]

 
Párduc50 2013.11.02 15:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.61
Csak a pótjelszót találtam. Jó lenne valamit kitalálni a rejtésre, mert a kesserek lassan lebontják a kerítést!!

Cirbolya ;-) 2013.10.08 18:42 - Megtaláltam
Nagyon szép a templom, köszi a rejtést.

VKBITANG 2013.09.06 17:55 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszi [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

P.B_László 2013.08.25 17:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.06
Csak a pót jelszó lett meg , sajnos a ládát nem találtuk . A hely a templom lenyűgöző , és ezt is a ládának köszönhetem . Sokszor elrobogtam már autóval mellette , és jó volt most mind ezt megcsodálni . Sajnos a templom torony most felújítás alatt van , de így is jó volt ezt megnézni , Köszönöm László !

GSdriver 2013.08.18 13:05 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.45
A ládát nem találtuk, meg, csak az alternatív hűtőmágneses jelszót. Abból is az elveszettnek hitt régi akadt a kezünkbe. ;) Nem kérdés, hogy jó a rejtés! Telefonbeszélgetésünk alapján, magánban küldtem fotót az itteni címedre a rejtésről, kérem a találat elismerését.

[Jóváhagyta: Mákos, 2013.08.20 01:56]

Szabó Ildikó 2013.08.06 12:05 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.48
A pótjelszót találtuk meg a hűtőmágnesen. Kérjük a rejtőt ellenőrizze az eredeti láda meglétét! Egyébként a hűtőmágnest eredeti ötletnek tartottuk.

Kriszti és Zsolt 2013.08.02 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.88
Megtaláltuk!

Csorbako 2013.07.18 16:33 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést. [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

LionDaddy 2013.07.18 07:33 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.12
Bácsbokodi munkánk volt ma, így kicsivel hamarabb indultunk Pestről és odafelé menet megálltunk Bátaszéken.
A templom mellett parkoltunk és sajnos az összes bejáratot zárva-leláncolva találtuk a korai időpont miatt. A koo-hoz érve a hely adta magát, a rejtő segítsége is passzolt, csak éppen a ládát nem találtuk meg. Mivel nem sok időnk volt és a téglafalat sem akartuk a jelenleginél jobban leamortizálni, a pótjelszót kerestük meg, ami könnyen meglett.
Az épület még így kupola nélkül is impozáns, a körülötte lévő romkert is nagyon tetszett. Legközelebb talán belülről is láthatjuk.

Köszi a rejtést!

 
atipapa 2013.07.18 07:30 - Egyéb
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

Farkasszem 2013.07.16 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.57
Köszi! :)

Tikis 2013.07.13 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.91
koszi. csak a pot lett meg, de az otletes. a templom nagyon szep.

szalmakalapos 2013.07.06 18:23 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.13
A ládát sajnos nem találtuk meg, így a pótjelszóra hagyatkoztunk. Az könnyen meglett.
Szomorú vagyok.

Hajnalék 2013.05.18 18:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.20
Bajáról hazafelé álltunk meg ezen a szép helyen, de éppen rendezvény volt a rejtekhely előtt.

[Jóváhagyta: Mákos, 2013.05.21 10:49]

 
menace 2013.04.13 14:36 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

Hugi87 2013.04.06 15:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 1.48
Nagyon tetszett a hűtőmágneses ötlet.

sorx 2013.04.06 15:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.96
nagyon tetszett a pótrejtés

kobcikrajci 2013.04.04 13:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 3.98
Itt kezdődött a mai vadászat, de a romkert zárva volt, így csak kívülről lehetett szemlélődni. A megadott helyen nem találtam a ládát, pedig épp senki nem volt a közelben, tudtam rakosgatni kicsit. Végül átrepültem a pótra, amit gond nélkül felfedeztem.

baranyaifiú 2013.04.01 11:55 - Megtaláltam
Ok!

Szöszke15 2013.04.01 11:55 - Megtaláltam
Megvan!

tmolli 2013.04.01 11:55 - Megtaláltam
Köszönöm!

Zsiráf 2012.11.29 17:30 - Megtaláltam
Gondolom elírtam a jelszót. Levelet küldtem az oldaladon levő címre.

[Jóváhagyta: Mákos, 2012.12.01 03:43]

BubaGC 2012.11.05 08:08 - Megtaláltam
:-O)

plecs 2012.11.05 08:08 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.83
Ez a hely még korán reggel is elég "muglifertőzött" :-)

petiba 2012.11.02 15:53 - Egyéb
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. Ismét... [g:hu 1.3.17] [wapon beküldött szöveg]
Régen (2007.03.23.) matekverseny alkalmával vadásztuk le Eszterrel. Most Zsozsókával (Kukucsi) tettük meg ugyanezt családi/baráti kiránduláson.

prisoft 2012.10.31 13:30 - Megtaláltam
Sikeres találat. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

GCCika_20121031134706.jpg 
bani 2012.10.22 16:18 - Megtaláltam
Sajnos csak a pótjelszót találtuk meg, az eredeti láda nincs a helyén. :(

kiszi_robi 2012.10.16 15:17 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 1 web: 1 átlag: 2.00 súly: 2.69
Csak a pótjelszót találtuk meg, a leírás nem volt egyértelmű, és nem akartuk emiatt lebontani az egész keritést.

Ani&Sanyi 2012.09.30 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 3.5 átlag: 4.50 súly: 2.40
MEGTALÁLUK!!!!!!

dunlop2 2012.09.20 14:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.05
Megtaláltuk. Pécsi városnézésünkről hazafelé tartva levadásztuk pótjelszót, mivel a láda helyett csak sok békát találtunk.

Üdv: Móni és dunlop2 Békéscsabáról

Kata&Sanyi 2012.08.27 10:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 2 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 2.56
Megtaláltuk!

vorilaci 2012.08.17 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.59
Szép hely, pontos leírás...

kiskalácskák 2012.08.11 17:40 - Megtaláltam
Jó helyismeretünknek köszönhetően rögtön megtaláltuk.

Zsuzsa&István 2012.08.08 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.08
Megtaláltuk, köszönjük.

Piroska18 2012.08.07 17:49 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 3 átlag: 4.00 súly: 3.19
Köszönjük a rejtést, nagyon szép a templom! A város többi részére most nem volt időnk, talán majd egyszer.

DonPipi 2012.08.02 16:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.47
Megtaláltuk!
Köszönjük a rejtést!

sereszaki 2012.07.07 16:13 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.73
Dunai kenutúránkról hazafelé jövet megálltunk egy kis pihenőre. Körbejártuk a különlegesen szép templomot és természetesen a ládát is megkerestük.
Köszi a rejtést!
sereszaki,Melinda,Judit

cincinek 2012.07.04 10:30 - Megtaláltam
Szülinapi ládatalálat. Barátainknál látogatóban megkerestük a "picurkát", melyre egy igazi Kincskereső akadt rá. Utána bejártuk Bátaszéket, láttuk a szuper uszodát és a felújított ovit is, ahol majdnem ottragadtunk :)!

PulykiMaki 2012.07.01 14:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.83
Szép a templom, köszönjük!
p&m

C&K 2012.07.01 14:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.30
Nagyon szép a templom! Köszönjük a rejtést!

blasius72 2012.06.25 17:32 - Megtaláltam
Megtaláltuk. [g:hu 1.4.16] [wapon beküldött szöveg]

FILA71 és Dávid 2012.06.03 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.24
Köszönjük.

Gábor66 2012.05.28 10:06 - Megtaláltam
Megtaláltam. [g:hu 1.4.11] [wapon beküldött szöveg]

Mira 2012.05.28 10:06 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.47
Megtaláltam, részletek hamarosan! Köszi! [g:hu 1.4.11] [wapon beküldött szöveg]

Mohácsi hétvégéről hazajövet megláttuk az autóból ezt a gyönyörű templomot, és azonnal megálltunk, hogy közelebbről is megnézhessük.
Persze bennem egyből felmerül, hogy van-e a közelben geoláda. :)
Hát persze, hogy volt!

Köszönjük a rejtést, a többi látnivalót majd később megkeressük.

Romkert
Kesserek
 
egosonic 2012.05.06 16:15 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.75
Megvan!

fcsaba 2012.05.01 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.76
Baranyai, kelet-szlavóniai kirándulás Haelékkel, útközben hazafelé.

Lényegében már az úton döntöttük el, hogy megállunk Bátaszéken a templomnál, és szinte már a helyszínen vettem észre, hogy itt bizony láda van:-) Leírás nem volt, úgyhogy kizárólag a GPS-re hagyatkozva kerestem a ládát, amit nem találtam, az alternatívát viszont igen.

Szép a templom.

Köszönjük a rejtést!

lazart 2012.04.28 12:39 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.11] [wapon beküldött szöveg]

Walterhal 2012.04.25 15:00 - Megtaláltam
Segítőm is volt, az alternatívat a 92 éves P. Ágnes nénivel kerestük meg, akinek nagyon tetszett a játék. Köszönöm!

Gyeta 2012.04.22 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.71
Utunkat megszakítva tértünk be a városba. A templom és a romkert megkapóan szép.

 
peti0405 2012.04.06 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.83
Megvan, de ilyen még nem volt! Elfelejtettem a jelszót! Egyszer visszamegyek.

[Jóváhagyta: Mákos, 2012.04.08 21:06]

Köszönöm az elfogadást!

buhera 2012.03.30 09:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.63
köszi a rejtést

Bianka 2012.03.17 15:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.51
Megvan. Szép hely!

Fgg 2012.03.17 15:05 - Megtaláltam
Megtaláltam.
-Fgg- [g:hu 1.3.29] [wapon beküldött szöveg]

kuni78 2012.03.16 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.11
Többször jártunk már erre, de legalább most közelről is megnéztük a templomot. Nagyon szép volt! Köszi

Quadosmarci 2012.03.15 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.52
A mágnescsík meglett a jelszóval . Viszont a rendszerbe nem tudom regisztrálni :((( valószínű félrenéztem a jelszót :((( .

[Jóváhagyta: Mákos, 2012.03.25 22:17]

Saláta Bogi & Sanya 2012.03.12 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.33 súly: 3.20
Magyarország egy újabb gyöngyszeme került elénk. A templom (monostor) téglaépítése szemet gyönyörködtető. Ha nincs a láda, biztosan nem térünk ki Bátaszék felé. Köszönjük a rejtést!

Gábor75 2012.03.11 17:34 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.67
ok:-) [wapon beküldött szöveg]
Pécsről hazafelé útbaejtettük. tetszett a a templom és a kert a romokkal. Először belülről kerestem,de hamar rájöttem hogy kívül van. :-)
Köszönöm hogy megmutattad!

bumbika 2012.03.04 14:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.64
Megtaláltuk!

BRAVO2.0 2011.12.31 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.36
Bajáról hazafelé, pont harangszókor, jó volt. Sikerült kijátszani a kb. 15m-re levő petárdaárusokat is... Kösz a rejtést!

Ikejapipi 2011.12.24 11:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.30
Mákos szöszmötölt sokat a láda újrarejtésével, én meg sunyin közben jól megtaláltam. Tyip-tyip-tyip...

Aztapipi mindenit! 
Kiszti 2011.12.04 10:15 - Megtaláltam
;)

scele 2011.12.04 10:15 - Megtaláltam
mögvan [wapon beküldött szöveg]

eleem 2011.12.04 00:00 - Megtaláltam
megtaláltuk

Terdik Család 2011.12.03 11:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.60
Kihasználtuk a DDRKT8 közben adódó szabadidőt. Mert kell a pont :).
Köszönjük a rejtést

 
Pilis50 2011.12.03 09:11 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 4.02
Gyors találat fa-petivel.
Köszönet Strombus-nak a műemlék-épület vasúttól - Pörböly Bázis-ig tartó fuvarra. Ha Ő nincs - nem lenne ez a találat :-).
Jó, hogy virtuális a rejtés - sietni kellett a DDKT rajtjába...

pecse ny e . .
 
fa-peti 2011.12.03 09:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.79
Mai első láda, 170 km-es vonatozgatás után. Iszonyat nagy köd volt alig láttuk a templomot. Gyors találat volt Pilis50-nel. Köszi :)

Templomtorony
Templomkert
Lovaskocsi 
lelcache 2011.12.02 17:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést! lelcache [wapon beküldött szöveg]

Hektor 2011.12.02 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2 web: 3 átlag: 3.00 súly: 3.52
Köszönöm a rejtést!

Ármika 2011.11.30 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2.5 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 1.30
köszi

szabbr 2011.11.26 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.03
Megtaláltuk szép környezetben.

Balear 2011.11.20 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.95
Hát ezen a szép nagy templomon mi is meglepődtünk. Sajnos így vasárnap délután csak az előtérbe lehetett bejutni. A sétához picit hideg volt ezért nem is mélyedtünk bele a városba.

Köszönjük a rejtést, Niki és Csabi

morph 2011.10.28 13:55 - Megtaláltam
200 kilométeres autós túra tíz ládával - 7/10.

Baja felé menet beugrottam ide is, a sok extra pontot nem jártam végig. A templom magassága meglepett.

[g:hu 1.3.21] [wapon beküldött szöveg]

natiolsa 2011.10.28 12:15 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 1.00
Szép a templom!

vasony 2011.10.23 11:19 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.09
Kis kitérő útban Baja felé, éppen október 23-i ünnepség közepébe csöppentünk.

acsocso 2011.10.22 17:16 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.61
megvan

A pótjelszót nem találtuk meg.

Jani70 2011.10.06 17:40 - Megtaláltam
Impozáns.

Pepe 2011.10.06 17:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.02
Kedvelem az ilyen karcsú tornyú templomokat, meghatározói a a falu távoli látványának. Sötétedéshez közeledve sajnos ne sokat időzhettünk itt.

becko 2011.10.03 00:00 - Megtaláltam
megvan

kivancsifancsi 2011.09.23 12:22 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.50 súly: 4.04
Dobozolós hétvége délen: 1/25

Útban Kővágószőlősre megálltunk Bátaszéken. A templom mutatós, a rejtés kevésbé.

BouLache 2011.09.16 17:35 - Megtaláltam
Szép a templom és a templomkert is ápolt!

joco64 2011.09.10 11:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.23
Köszönöm.

Pala.G 2011.09.03 11:22 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.00
Köszönjük a rejtést!

Üdv
Detti & Gábor

palika 2011.08.21 17:14 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

air 2011.08.20 16:34 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Yarner 2011.08.16 10:56 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. Ez volt életem első geoládája! [g:hu 1.3.17] [wapon beküldött szöveg]

benist 2011.08.15 13:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.16
Pécsi nyaralásból hazafelé. Meglepően hatalmas a templom és szép a belseje is. Pozitív, hogy be lehetett menni nézelődni az előtérbe. Érdekes a romkert is. A pótjelszót nem sikerült felfedeznem.

sambenedek 2011.08.14 11:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.40
OK

Zeike 2011.08.07 13:10 - Megtaláltam
Szép időben, gyors találat. Megkerestük a pótjelszót is, nagyon ötletes.:)

 
sas&szti 2011.08.06 07:05 - Megtaláltam
A templomot csak kintről szemlélhettük meg, de amit mutatott magából (mégha ködös is az idő) nagyon tetszett:) Köszönet a rejtésért:)

Fecaxxx 2011.07.30 10:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.57
nagyon szép és látványos a templom!
Be tudtunk menni,de azért a biztonság kedvéért megkerestük a pótjelszót is! :)
Köszönjük a rejtést!

FEMOLI

FCsili 2011.07.24 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.36
Megtaláltuk!

SilverG 2011.07.24 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.36
Megtaláltuk!

OsiOsi 2011.07.19 14:15 - Megtaláltam
ok

sio 2011.07.16 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.85
Megtaláltuk, csodálatos a templom.

 
skj 2011.07.13 18:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.70
Köszi a rejtést!

akucsera 2011.07.01 14:00 - Megtaláltam
Megtaláltam

Peby92 2011.07.01 14:00 - Megtaláltam
Megvan. Köszönöm a rejtést. Mindig mikor áthaladok megcsodálom a templomot, most meg is áltunk.

fules22 2011.06.17 17:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.39
Köszönjük, hogy megmutattad! Tipikusan olyan, ha nincs rejtés még most sem ismerjük és csodáljuk meg ezt a kivül-belül fantasztikus templomot és kertjét!

renault 2011.06.17 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 1.85
Nagyon Szép

szfvv 2011.06.12 10:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.71
Kis hazánk egyik legszebb temploma!

baumgartnern 2011.06.11 09:48 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.3.12] [wapon beküldött szöveg]

Temprás 2011.06.04 14:55 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!
Bátaszéki triatlonra utaztunk ide , utána ládázás következett, nagyon szép hely.

moTT 2011.06.04 14:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.19
Megtaláltuk!!

Feri0705 2011.06.01 10:35 - Megtaláltam
Ez a templom valóban megérdemli a ládát. Díszes gyönyörű templom. Gyula felé néztük meg, de visszafelé is megálltunk ujra megnézni.

Romkert
a templom 
mala 2011.05.28 18:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.13
4 fős segédcsapattal Szeged-Pécs útra felfűzött 6 láda egyike.
Tipikusan olyan hely, ahol csak átutazik az ember. Érdemes volt megállni és szétnézni. Köszönet a rejtőnek.

 
viratti 2011.05.12 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.95
Köszi :)

Fakopács 2011.05.08 16:38 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.73
Sokszor jártunk már erre, de még egyszer sem álltunk meg. Megérte.

 
Maclura 2011.05.03 07:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.98
Egyszer már jártam itt, most a játék hozott vissza.
Ez a kis kitérő megérte.
Köszönet a rejtésért.

ficsorgabi 2011.04.25 11:30 - Megtaláltam
Megvan.

alizoli 2011.04.24 19:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.18
Húsvéti ládázásunk utolsó állomása. 8/8
Köszönjük!

 
Tcm 2011.04.02 17:55 - Megtaláltam
Mai 6/6! -GCgrnt
Az volt mára az utolsó. Direkt úgy időzítettem mindent, hogy a templom nyitva legyen mire ideérek. Így csináltam pár belső képet is.

 
anita003214 2011.03.26 00:00 - Megtaláltam
Mákos,nagyon jó helyre raktad a ládát!Nehezen vettemcsak észre,pedig arra megyek minden nap!:)KÖszi!

izsolt 2011.03.15 10:00 - Megtaláltam
méretes templom

Cera33 2011.03.15 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Minden nap elmegyek mellette. :)

 
Brumi 2011.03.11 10:06 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.74
Janival jártunk erre munka kapcsán, megkerestük, köszi.

Soko 2011.03.10 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.96
Munkából hazafelé Janóval GPS nélküli gyors találat. Köszönet a rejtésért.

Musinckik 2011.02.05 11:25 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.70
Családlátogatásra utazva, Fehérvár-Váralja között volt 1.5 óránk a csatlakozásig.Gyors telefonos infó kérés után, hátizsákosan,csomagosan indultunk a belváros felé. A jelszót könnyen megtaláltuk....jók voltak a megtalálásokhoz fűzött beszámolók.
A gyerekek frappáns mondattal jöttek ki a templomból.....
" Itt még a szentek is szebben néznek!"
Gyönyörű a város......Köszönöm a rejtést!

akondor 2011.02.05 11:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.34
ok

piroska 2011.02.05 09:10 - Megtaláltam
Mecsek túrára menet megnéztük a templomot is.

J&J(jppj) 2011.02.05 09:10 - Megtaláltam
Mecsek-túrára menet Piroskával közösen megtaláltuk. A templom meglepetés volt, érdemes benézni...

gyildarefo 2011.01.31 10:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.37
Útközben Villány felé, Ignác napi borozásra sietve. Tetszett a Cikádor, kár hogy bejutni csak részlegesen lehetett.

Kati és Géza 2011.01.31 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.70
Már ideje volt felkeresni. Köszi a rejtést.

 
yano6ard 2010.11.02 10:00 - Megtaláltam
-

Ninja family 2010.10.31 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.12
Tolnai Halloween partyra menet.
Már sokszor néztem, hogy milyen szép ez a templom, de ha nincs a rejtés, talán sosem néztünk volna be.
Köszönjük a rejtést!

 
Mercenary 2010.10.31 08:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2 web: 3 átlag: 3.00 súly: 3.80
Megtaláltam.

schöphi 2010.10.30 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.07
Alaposan körülnéztünk, tetszett!

luckyhunter 2010.10.30 10:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.09
A mai nap legszebb helye! Köszi a rejtést!

Pomisa 2010.10.30 10:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.52
Szép templom!

atipapa 2010.10.24 11:05 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.60
Köszi

Csizmások 2010.10.22 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.80
Nem gondoltuk, hogy ezt fogjuk látni! Köszi!

Skalp 2010.10.21 15:52 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2 web: 3 átlag: 3.00 súly: 3.53
Tetszett a templomkert. Egy nénike megkért, hogy olvassam fel neki, kiket temetnek a héten. Aztán jól elbeszélgettünk.

kunczy 2010.10.17 12:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.18
Vasárnapi ládatúra második állomása. Köszi a rejtést!

atii 2010.10.17 12:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.70
Köszönöm a rejtést.Kunci barátommal Vasárnap délutáni barangolás során találtuk meg a ládát!

LAK 2010.10.04 14:45 - Megtaláltam
MegtaláltaLAK!

Csaba & Kati 2010.09.24 18:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.52
HEURÉKA!
Köszönjük. Bemenni már nem tudtunk, de kívülről is lenyűgöző.

A templom
Romkert 
Edit Peti 2010.09.05 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 3 átlag: 4.00 súly: 2.67
Nagyon szép és gondozott városközpont, érdemes felkeresni. A templom melletti mogyorófákról csemegéztünk és helyi srácok segítségével egy remek játszóteret is találtunk (érdemes lenne ládaleírásba tenni gyerekesek kedvéért: 46° 11,601', 18° 43,033'). Kösz a rejtést!

TemplomkertRomkert
 
Bajuszcica 2010.08.27 14:46 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.23
Köszönöm a rejtést!

dzsinszka 2010.08.27 14:46 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.08
Köszönöm a rejtést!

Zoltanus 2010.08.27 14:46 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.07
Köszönöm a rejtést!

 
Eszti és Robi 2010.08.27 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.51
Szép templom.

lacc 2010.08.23 17:40 - Megtaláltam
Ildike, Ildi és Laci

Janus101 2010.08.18 17:52 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.86
Nagyon érdekes - szuper kes.

Sommer-Rotschopf 2010.08.18 17:52 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.18
Beautiful and interesting site. THX very much!

kutyax 2010.08.12 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 2.38
van

Kaputyin 2010.08.11 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltam!

Buksilány 2010.08.10 19:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.03
ok

Nilsz 2010.08.10 19:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.09
Nagyon szép a templom és a rom is. Köszi, hogy megmutattad.
Közös találat Buksilánnyal!

jakabj16 2010.08.07 14:20 - Megtaláltam
Megtaláltuk a táblát és a mágnest is :)

 
pocseusz és családja 2010.08.07 14:10 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést! :)

RoriZo 2010.08.07 11:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.83
Köszönöm

tótheszter 2010.08.02 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.71
Szekszárdról Harkány felé levadászva, köszönöm!

Bubu family 2010.07.27 13:21 - Megtaláltam
Szép a környezet, gyors a találat.

feri60 2010.07.06 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.90
Radpéter társaságában elkövetett ládázás az M6-os és az M5-ös között, Bajai átkeléssel.
Nem bántuk, hogy nem kellett az összes pontot végig járni :D

radpeter 2010.07.06 12:00 - Megtaláltam
\o/ Jo szuszogtatos [wapon beküldött szöveg]

 
Christinel 2010.06.27 14:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.96
Megtaláltuk.

nogacsalad 2010.06.24 15:40 - Megtaláltam
Részletek később...

Puery 2010.06.19 09:42 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 1.5 átlag: 3.17 súly: 2.58
Nagyon tetszett a vesz esetere tett jelszo helye es modja. :)

peterpan 2010.06.18 10:05 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.08
Lám lám lám! Nagyon szimpatikus a rejtő kezdeti 9 pontos multi lelekesedés utáni letisztultsága. Meg kell mondanom vagy egy órát olvasgattam a Skóciai bemutatkozásáról, pedig nem is tervezek kiköltözni.
A kertbe símán be lehetett menni, de a templom sajnos zárva volt. Az alternatív jelszóhordozót is szerettem volna megfogni, de sajnos nem találtam meg.
Ez a felelősség elfogadó dolog a leírás végén még a 9 pontos időkből származhat. A márványtábla olvasáshoz ennél kevesebb felkészülétség is elegendőnek tűnik :)

richlock 2010.06.18 09:42 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.58
Nagyon ötletes volt a pótjelszó elrejtése. Tetszett.

Gyömi 2010.05.26 10:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.25
Megtaláltuk.

Fazekas csapat 2010.05.24 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.11
F

Péter60 2010.05.02 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.77
Gyönyörű a templom, de egy multit vagy hagyományosat megérdemelt volna Bátaszék! Vagy legalább egy kicsit agytornáztatósabb jelszót!

deleted_user 2010.04.25 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 1.5 web: 5 átlag: 3.83 súly: 1.00
Nem volt nehéz dolgunk, jó móka volt, bár egy hagyományos láda szerintem jobb lett volna :) Barátnőmnek nagyon tetszett a templom. :) Köszönjük ;]

abrahamb90 2010.04.16 18:48 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 1 web: 3 átlag: 2.67 súly: 1.78
Megtaláltuk :) !!!

Hroleez 2010.04.11 13:40 - Megtaláltamkörnyezet: 1.5 rejtés: 1.5 web: 2.5 átlag: 1.83 súly: 1.30
Érdekes volt a Romkert! Gyönyörű a templom!

povyagi 2010.04.09 18:15 - Megtaláltam
Nyitva volt a templom, hát bementünk. Az orgona hangja valóban lenyűgöző volt, ahogy Mathau is írta. Borsódzó háttal és fülig érő mosollyal jöttünk ki. Lehet a helyiek azt hitték, látomásunk volt...

Mathau 2010.04.09 18:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 4.20
Nem sok jóra számítottam egy városi virtuálistól, de kellemesen csalódtam. A templomban az orgonát éppen felújították ezért be tudtunk menni. Bent éppen az egyik perselyen lévő feliratot olvastam, miszerint "gyűjtés az orgona felújítására" és ebben a másodpercben felharsant az orgona. Hihetetlen volt, az ütő megállt mindkettőnkben:) Így kellemes meglepetés volt a doboz.

 
keliger1980 2010.04.04 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.92
ok

Mr Zerge 2010.04.03 10:25 - Megtaláltam
Meg van. részletesen később... [wapon beküldött szöveg]

ficsor 2010.03.17 10:40 - Megtaláltam
Szép a templom és a kert!

feri65 2010.03.12 15:00 - Megtaláltam
megtalaltuk!!!!!

ez a templom egyszeruen gyonyoru!!
fantasztikus a kornyezete is, a rend es a tisztasag ami koruloleli az paratlan!!
nagyon koszi a rejtonek!!

Geo-Ke-Csing 2010.02.24 10:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.30
Korábban csak a pótjelszót kerestük, de az sose lett meg. Most a rendes koordinátákra mentünk

KutaToll 2010.02.12 10:07 - Megtaláltam
felkutatva!

H. Gábor 2010.01.23 16:55 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.52
Köszönjük.

(Nagyon sokáig kerestem a pót jelszót, kihívásnak tekintettem a túlságosan könnyű találat után. De nem találtam!!! Legyen szíves küldjön valaki egy fotót, hogy hol van az a fekete hűtőmágnes.)

Bob&Bobek 2010.01.20 12:11 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.31
OK. [wapon beküldött szöveg]
Érdekes egy kisváros... Átutaztam rajta több tucatszor, megcsodáltam az autóból a templomot, a régi házakat, de csak akkor álltam meg, mikor dolgom volt itt. Most is csak egy gyors ládakeresésre futotta időmből (amihez GPS sem kell), aztán siettem tovább. De remélem, egyszer valami kirándulás/geoládász céllal is eljutok ide, és az ajánlott pontokat is felkereshetem... :-)

És kerestem egy adatot is: a templomtorony 82,45 m magas!
Ezzel a megye legmagasabb, és Magyarország 7. legmagasabb épülete.

mkiss007 2010.01.17 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.33 súly: 2.43
Megtaláltuk.

Strombus 2010.01.17 16:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 3.10
Remélem, egyszer lesz a ideje a rejtőnek átgondolni ezt a ládát és jobbra és hagyományosra alakítani (javasoljak rejtekhely ötleteket?), a leírást bővíteni, esetleg át is nevezni, mert így, ahogy van, nem vonzó. Ha tudtuk volna, hogy ilyen szépeket látunk, bizony igyekszünk korábban odaérni, nem csak úgy, hogy "na, utoljára gyűjtsük még be, ha már útba esik".
A ládaleírás elején a ládatörténet és a kevés látogató miatti sopánkodás helyett célszerűbb lenne a falutörténetről, a Cikádor névről és a templom múltjáról írni.
Szerencsénk volt, nyitva találtuk nemcsak a romkertet, hanem a templomot is. Elámultunk a díszes falfestéseken, a szép neogót oltárokon, a méreteken. A templom bejáratánál olvashattunk mindarról, ami a cache leírásból kimaradt. Valóban gazdagabbak lettünk egy élménnyel. Ezért köszönjük a rejtést és drukkolunk a javításért. A fényképek szépek!

 
Bojta 2010.01.17 16:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.67 súly: 3.08
Gyönyörű templom!

Evok 2010.01.17 15:51 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 1.95
megtaláltam

Anita_76 2010.01.03 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.95
ok

Zolnai 2009.12.30 12:05 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.67 súly: 3.49
Megtaláltuk :)

utkaparo79 2009.12.30 10:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 2.26
Megvan! Köszi a rejtést!

hanola 2009.12.23 12:22 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.91
Szeged-Mohács-Pécs útvonalon becserkészve! Köszi a rejtést!

MeSa 2009.12.12 17:46 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Mackka 2009.12.03 15:54 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.88
Mohácsról hazafelé álltunk meg a ládánál, bár már odaúton is nézegettük :)
Lenyűgözően szép a templom, szerencsére egy kicsit be is leshettünk.
Köszönjük!
Mackka & Péter

pistikata 2009.11.30 14:24 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.71
6. lada utban Szegedrol Pecsre.
Szep templom, erdekes helyszin.
Koszi!

GCsoka 2009.11.22 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.43
Villányból hazafelé...

peter.ori1 2009.11.12 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.48
Anya lőtte!
unoka öcsi látogatása közben.

Szabó Család 2009.10.29 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.76
Gyönyörű a templom. Köszönjük.

SirUP 2009.10.29 13:26 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.00
Az első virtuális ládám :)

majd_máskor 2009.10.29 13:26 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.95
Átutazóban. Sziruppal és Ferivel.

Firesanyi 2009.10.24 16:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.90
+

dszilard 2009.10.20 11:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.36
Megvan

marvika 2009.10.16 16:24 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.97
Míg NaKata szundított egyet a parkolóban az autóban, addig én megnéztem a helyet.

A romkert mellett 
siemens 2009.10.09 10:26 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.49
Köszönjük.

prodg 2009.09.15 14:42 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.00
Done

gycaa 2009.09.13 11:30 - Megtaláltam
Villányból hazfelé, mondhatni véletlen találat

KKH-SRT 2009.09.10 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.81
Megtaláltuk!

R.Guszty 2009.09.09 16:31 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 3.68
Nagyon szép a templom, bár csak az előtérbe lehetett bemenni.

Puzzle Apartman Gyula 2009.08.15 17:42 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.34
Horvát nyaralásról hazafelé itt nyújtóztattuk ki a lábunkat. Épp esküvő volt így nem tudtunk bemenni, de így is nagyon tetszett.
Köszönjük!

 
Qszez & Angel 2009.08.14 09:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.64
Köszönjük a rejtést! Végre sikerült ide is bejutnunk, sajnos a legutóbb zárva találtuk. A templom rendkívül impozáns mind kívülről, mind belülről.

usakal 2009.08.10 01:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.51
LUCAS 2009 felmérés melléktermékeként Nanukkal.

adams 2009.08.09 20:00 - Megtaláltam
Kétszer is felkerestük a ládát, de mindkétszer kapu zárás után értünk ide. Először EFOTT közben autóztunk el ide. Körbejártuk és reflektorral megvilágítottuk az összes szóba jöhető villanyoszlopot, de nem lett meg az alternatív jelszó. Másodjára Ördögkatlan fesztivál után, ezúttal még világosban vetődtünk erre, de ekkor sem jártunk sikerrel.

A templom gyönyörű, megérdemli a ládát!

[Jóváhagyta: Mákos, 2009.08.13 09:23]

ssophie 2009.08.09 20:00 - Megtaláltam
Ádámmal együtt kerestük, de nem leltük meg a pótjelszót.

[Jóváhagyta: Mákos, 2009.08.13 09:23]

oli_b 2009.08.04 18:00 - Megtaláltam
Lenyűgöző a torony mérete, és hogy mindezt téglából...
És milyen messziről látszik, akárhonnét közelítem Bátaszéket...

MikiCache 2009.07.31 16:11 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 3.99
Gyönyörűen újjáépített építmény, tényleg öröm volt megtekinteni.
Anikó és Miki

 
Bernix 2009.07.29 17:08 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.12
Már sokszor voltam itt, mindig megcsodálom a templomot :)

Tomi_Bp 2009.07.29 17:08 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.74
18/5

Drive-in

Először azt hittük, hogy zárva van a kert és kerestük a PÓT JELSZÓt, ami NINCS, aztán megtaláltuk a nyitott kaput és siker!

Köszi a "rejtést"!

Gyros 2009.07.29 17:08 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.88
18/5
Ritkán látni ilyen szép templomot. Köszönjük a rejtést!
A pót jelszót nem találtuk. Végül nem is volt rá szükség, mert kiderült a kapu nyitható.

Torony
Templom mellett
 
Atmosz&Zozmosz 2009.07.25 18:00 - Megtaláltam
Megvan :)

Qszez & Angel 2009.07.24 00:00 - Egyéb
NINCS PÓTJELSZÓ :(

Útonálló 2009.07.11 09:37 - Megtaláltam
Meglett ez is átutazóban.

monyo5 2009.06.28 14:57 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.45
Megvolt

@david 2009.06.16 16:30 - Megtaláltam
.

Legolány 2009.06.12 12:30 - Megtaláltam
Köszi! [wapon beküldött szöveg]

Misu 2009.06.12 12:30 - Megtaláltam
Köszi! [wapon beküldött szöveg]

matt77 2009.06.07 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.00
Felhőszakadás előtt 1 perccel. :)

Tisztisz és Csabi 2009.06.05 15:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.62
Megvan!

Nem nagy a választék, de fincsi a fagyi a közeli cukrászdában.

Ildióbuda 2009.06.01 15:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.42
Ok!

domika 2009.06.01 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.02
Többször voltunk már a városban, de a templom és környéke valahogy mindig kimaradt. Szép, rendezett a környék, tetszett.

Thommyboj 2009.06.01 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 2 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.30
Többször is elmentem busszal a romkert mellett, de most bejártam az egészet.

Kakukkos és Hajszál 2009.05.24 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.30
Még mindig nem volt másodszintű jelszó, sajnos nem volt íróeszközöm...
A templom nagyon szép kívülről!

fuzbal 2009.05.01 18:59 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.29
[wapon beküldött szöveg]
Berni, Hugi, R.K. Liza

Mr Bean 2009.04.24 21:17 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.76
Esti találat (lett volna) Vándor Csillaggal. Sajnos a romkert zárva volt és a jelszó sincs a villanyoszlopon. Szívesen felírtuk volna, hogy az utánunk jövőknek könnyebb dolguk legyen, de éppen nem volt alkoholos filc nálunk. A kép alapján kérjük az elfogadást.

[Jóváhagyta: Mákos, 2009.04.25 20:02]

 
Vándor Csillag 2009.04.24 21:17 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.63
Esti ládázgatás Mr Bean-nel. Csodaszép volt a kivilágított templom, de sajnos a romkertbe nem tudtunk bemenni. Az alternatív jelszó sem látható a megjelölt helyen. :( A telefonbeszélgetés és fénykép alapján kérjük a rejtő elfogadását.

[Jóváhagyta: Mákos, 2009.04.25 20:01]

Petán 2009.04.24 13:00 - Megtaláltam
O.K.

Cerberus 2009.04.18 14:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.23
Megtaláltuk!

Zsoland 2009.04.14 10:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.60
Húsvéti ládatúra utolsó állomása volt ez a láda, nagyon szép környezetben. Köszönjük a rejtést.

Pazuzu 2009.04.12 18:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 3.43
Gemenci kerékpáros délutáni kirándulás egyik nagyobb kitérője volt Pörbölyről. Húsvét vasárnapi mise előtt sokan voltak a kertben. A táblát is kisajátították a látogatók ridikültartónak. Nagyon szép és különleges az óriási templom. Báta felől érkeztem, és már messziről láttam a célt, a város meghatározó, uralkodó pontját.

HgZoli 2009.04.12 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.72
Köszi!

TreffB 2009.04.11 18:17 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 2.91
Kis kitérő a láda kedvéért.
Megérte, köszi!

red_devlin_guy 2009.04.11 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.32
ok

Emerich63 2009.04.11 10:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 3 átlag: 3.67 súly: 2.88
Ünnepi "Bátaszék-Villány-Siklós" ládázás 8/1. Már igen sokszor utaztunk át a településen de még soha nem álltunk meg ennél a templomnál, pedig mindig nagyon tetszett. Most ez is megtörtént, hála a geoládának. Nagyon szép templom, egy alaposabb leírást szívesen olvastunk volna a helyszínről útközben. Köszi a rejtést.

templomtorony
udvarromkert
 
bregő és andorpapa 2009.04.03 14:31 - Egyéb
További képek...

Szimmetria
A templomkertben 1.A templomkertben 2.
A templomkertben 3.A templomkertben 4.
Itt a tavasz
bregő és andorpapa 2009.04.03 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.03
Tegnapig Bátaszékről csak a pécsi vasútállomás rekedt bemondóhangja és a településen átgördülő járatok jutottak volna eszünkbe, a napsütéses péntek délutánnak köszönhetően ez a helyzet azonban sokat változott. Nagyon kellemesen telt a bátaszéki ládázásunk, a templom hatalmas és csodaszép kívül-belül. A rejtő által említett helyszíneket is felkerestük, továbbá betértünk a városka tuti cukrászdájába is egy süteményre, így most már hosszasan tudnánk mesélni arról, hogy miért érdemes ellátogatni Bátaszékre.

 
Jevica és Gyuszi 2009.04.02 17:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.02
Megtaláltuk!
Egyszer már próbálkoztunk, de a kapu zárva volt a pótjelszót pedig nem találtuk.
Köszönjük: Jevica, Gyuszi

gauszbalazs 2009.03.21 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

tszentendrei 2009.03.21 00:00 - Megtaláltam
Megvan. (Sajnos a piacon lángosozni nem sikerült.)

eltájoló 2009.03.21 00:00 - Megtaláltam
Megvan.

Áron csapata 2009.02.23 10:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.23
Megtaláltam, köszi....

BeseZ 2009.02.15 14:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.18
Erre jártunk, megkerestük, megtaláltuk, megköszönjük.

 
Balázs80 2009.02.12 17:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.60
Már kezdett sötétedni, de a kert még nyitva volt. Sokszor járok erre, de még soha nem álltam meg.

Levin 2009.01.20 19:58 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.83
A rejtő meghívására érkeztünk a helyszínre egy disznóvágásra. Nekem, pesti gyereknek nagy élmény volt, a 210 kg-os sertéssel való birkózástól kezdve, a gyilkosságon és a munkálatokon keresztül egészen a vacsoráig.
Köszönjük a lehetőséget.

Palazsu 2009.01.20 19:57 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.63
Disznóvágás Mákoséknál. Hú de jó volt: könyékig tapicskálhattam a trutyiban, sok meló után Maki anyukája kiütött minket a 4 fogásos vacsorával és a tepsi házi krémessel. Fájdalmunkban vándoroltuk végig a multi egyes pontjait. Bármikor szivesen visszamegyünk segíteni disznót vágni! Csak szóljatok.

Rókacsapda 2009.01.11 11:11 - Megtaláltam
OK!

sereva 2009.01.10 09:20 - Megtaláltam
OK!

M.Lali 2009.01.09 14:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.70
OK!

Rbill 2009.01.03 11:38 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.18
Megtaláltuk, sajnos a templom csak mise idején látható belülről, hála korunk közbiztonságának. A templomkert szép.

RAJ & Wicky 2009.01.02 15:50 - Megtaláltam
Megtaláltuk! A mai 150 km-es körünk 7. és sajnos egyben utolsó állomása. Több ládát terveztünk levadászni ma, de sajnos ránksötétedett a következő ládánál és sötétben lámpával nem találtuk, ezért úgy döntöttünk hogy mára elég volt. Úgyis kicsit átfagytunk már.

Láp Lidérce 2009.01.01 00:05 - Megtaláltam
...

gezuci 2008.11.25 08:22 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.22
Nagyon szépen helyrehozott környezet. Köszi a rejtést.

Access Denied 2008.11.01 10:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.58
4. "rejtés" a mai nap.
Mindenképpen szeretném itt megjegyezni, hogy abszolút nem vagyok templomba járó tipus, sőt, de ez a templom lenyűgözött.
Egy szóval jellemezve: gyönyörű
Köszi a "rejtést"!

A templom 12
34
56
7
waneqr 2008.10.26 17:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.66
A korai éjszaka fényei különös hangulatot adtak a városnak és a templomnak is. Nagyon tetszett. Köszönjük!

csupa 2008.10.26 10:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.11
Megtaláltuk.
A villanyoszlopon pótjelszót nem találtunk.

szocsmarci 2008.10.26 10:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.53
Az asszony GPS nélkül tudta, hol van a márványtábla. A Templom méretei tényleg lenyűgözőek, és az egész kisméretű téglából készült! Szép tényleg.

 
RIPTOR 2008.10.25 13:30 - Megtaláltam
A gemenci kisvasúttól jövet megkerestük ezt a pontot is. A település határába rengeteg munkagép dolgozik, építik az autópályát, kicsit körülményes most a közlekedés. A templom méretei lenyűgözőek, a belseje is igen szép. Köszönjük a rejtést!
Anita, Gabi, István, RIPTOR

Macusa 2008.10.06 17:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.51
Már régóta szemeztünk ezzel a ládával, de a rengeteg pont kissé elriasztott minket. Ez a megoldás a GPS nélkül "dolgozóknak"azért barátságosabb.

bgecco 2008.09.20 13:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.69
(491+12) megvan.
Levadászva az "asszony elutazott hétvégére" c. 65 ládás szabadidőprogramom keretében. Két és fél nap alatt őrült módon bejártam Tolnát-Baranyát. Megismerkedtem nagyon sok szép hellyel, várakkal, forrásokkal, hegyekkel, temlomokkal, tanösvényekkel, ártéri erdőkkel, városokkal, stb... Nagyon nagyon köszönöm minden rejtőnek, aki hozzájuttatott eme élményekhez.

MimimegMi 2008.09.09 10:00 - Megtaláltam
Ok

bigmick 2008.08.20 15:22 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.78
Gyors találat.
Bigmick, Iza

Nebel 2008.08.13 12:28 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.59
Pörböly felé ejtettem útba ezt a rejteket.
Nagyon szép a kert és a templom, kellemeset sétáltam a romok közt.
Látszik, hogy sokat foglalkoznak a környezettel, igazán tetszett itt minden!
:)

Köszönöm a rejtést!

Nivabibi 2008.08.08 11:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.90
Megleptek a templom méretei!

Tototo 2008.07.18 17:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.90
Nagyon jó célpont!
Köszönjük!

marczeeee 2008.07.15 15:36 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 2 web: 3.5 átlag: 3.00 súly: 3.21
Megvan. Marczeeee és Orsi

Nyisor 2008.07.05 15:30 - Megtaláltam
Nagyon szép a templom, a hely. Különleges érzés fogott el, amikor a régi romok között sétáltam. Tudhattak valamit, akik építették...

isoprof 2008.06.28 12:36 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Erdélyi 2008.05.31 08:45 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.00 súly: 3.21
ok

Kadorca 2008.05.25 00:00 - Megtaláltam
+

new will 2008.05.25 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Enikő, Dóri és Attila

KJ & GM 2008.05.22 14:40 - Megtaláltam
Ok [wapon beküldött szöveg]

Köszönjük a lehetőséget!

 
james 2008.05.10 16:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.00
Megtaláltuk.

Anita, Judit és James

targonczas 2008.05.09 02:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.67
+van.

$züc$i 2008.05.04 11:47 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.29
Könnyen meglett.

 
zöldcsacsi 2008.05.03 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.14
ok! Csodás hely

tarsolyos 2008.05.01 14:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.97
Kösz! Üdv.

 
Legend 2008.04.20 15:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.43
Hetente járok erre, de nem is tudtam a romokról. Jó dolog ez a ládázás :)

 
belulo 2008.04.15 18:00 - Megtaláltam
Mindig lenyűgözött ez a templom és a rom is.

Geologi 2008.04.09 12:00 - Megtaláltam
Hatalmas nagy és szép templom.
A belsejét nem tudtuk megnézni, de a romkerben egy kiadós reggelire megpihentünk!

 
pithe&juci 2008.04.06 19:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.17 súly: 2.04
Megtaláltuk!
Judit, Pithe és Zeusz a vizslaszerű
Mai napi 5. láda.
Köszönjük!

19izsi73 2008.04.05 09:53 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.62
A Kofola Bt. délvidéki hadjáratának egyik állomása során vadásztuk le e ládát. Impozáns templomocska...

erchegyia 2008.04.05 09:53 - Megtaláltam
Újra akcióban a Kofola BT, 19izsi73-mal és Kokó-val.
Mostani projectünk neve "dél felé, GCFEFT nyomában" :)
3./15+1

KalanDorka 2008.04.05 09:45 - Megtaláltam
Apáékkal.

Kokó 2008.04.05 09:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.73
Útban FeFt-ért ide is benéztünk. Nem bántuk meg. Szép hely.

 
szamosszamoca 2008.04.04 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.00
Szeged felé menet sokszor utazunk erre, most 1verseny miatt végre időztünk is itt. Megnézhettük a templomot is, nagyon tetszett!

 
Tepiszellem 2008.04.03 15:55 - Megtaláltam
Jó ki hely.

jiimbo 2008.03.29 16:11 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

LCSOKA 2008.03.29 15:57 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.49
Robogo-val a GC2000 után.

Robogo 2008.03.29 15:57 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.22
Megvan

Lencsi 2008.03.29 15:18 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.56
Gonzival egy gyors találat. A mi napszemüveges-farmeres imidzsünk nem nagyon passzolt bele az esküvői díszes társaságba, akik éppen a templomkertben fotózkodtak :)

Váradi Csaba 2008.03.27 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.65
Nagyon szép.., nagyon...

sackómackó 2008.03.02 16:21 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Judit és Béla 2008.02.16 12:12 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 1.5 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 2.20
Szerencsénkre volt, aki helyettünk bemásszon a kerítésen! A "katedrális" monumentális és szép, nem gondoltam volna, hogy Bátaszéken ilyet fogok látni.

Ajtony 2008.02.16 12:12 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 2 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 3.18
Szibériai szélben körbeloholtuk a kerítést, minden lezárva, lakatolva (szombat délben). Pótjelszó sehol. Többször is ünnepélyesen megemlékeztünk a Rejtőről. Végül a közülünk legvitézebb bemászott a kerítésen; nagy szerencsénkre rendőrök nem voltak a közelben. Az utánunk jövőknek javaslom, hogy jó távcsövet vigyenek, elképzelhető, hogy úgy kívülről is leolvasható a jelszó.

 
Zerind HUN 2008.02.16 12:12 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.54
Nem csak éjjelre volt bezárva az összes kapu, hanem fényes nappal is! Nem baj, könnyen be lehetett mászni a kerítésen :) Először a pótjelszót akartuk megtalálni, de az adott villanyoszlopon nem láttunk semmit. Jó a templom és a rom, a többi nevezetességet azonban most nem néztük meg a városban.

 
vaslemez 2008.02.10 11:17 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 2.5 átlag: 3.17 súly: 3.71
A templom nagyon szép, és a romkert és gyönyörű.

Berci és Rózsa 2008.02.06 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.08
Megtaláltuk.Pécsről hazafele 4/6 láda.A templom valóban szép.Ha legközelebb több időm lesz jobban szemügyre veszem.

VP 2008.02.04 06:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.33 súly: 4.15
Hajnali megtalálás, a kapu még zárva. A pótjelszóról nem tudtam, így a rejtőtől kaptam meg. Köszönöm.
Éjjel-nappali gyalogos-tömegközlekedéses keresés Tolnában-Baranyában.
A reggeli vonatokkal csak nagyon későn lehet lejutni ide (most a sztrájk miatt pedig egyáltalán nem), így - egy 18 km-es pomázi bemelegítő gyaloglás után - már az utolsó esti vonattal (19:10) leutaztam Decsre. (Ekkor még járt a vonat, de pl. a Szekszárd-Decs távon végig 18 km/h sebességgel haladt - ennyit bír a pálya!)
Éjjel gyaloglás a Decs - Szálka - Mórágy - Bátaszék (Kövesdpuszta) útvonalon (33 km), majd busszal-stoppal és gyalog nappali ládázás Mohács környékén. Befejezésképp két szekszárdi láda, majd igazi TÖMEGközlekedéssel, zsúfolt buszon haza.
Összesen 64 km (a pomázi bemelegítővel együtt 82 km) gyaloglás.

skobik 2008.02.03 13:30 - Megtaláltam
Gyönyörű templom!

koszta 2008.02.03 11:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.07
Több alkalommal jártam erre, de a templomot még eddig nem láttam belülről. Kívülről is szép, de belülről sokkal szebb. Érdemes volt megállnom néhány percre.

 
abacus 2008.02.03 07:44 - Megtaláltam
Busójárásra menet 9/2. Részletek és képek később.

Törölt 2008.02.03 07:43 - Megtaláltam
Busójárásra menet / 2.

Fontos info a ládáról, a részletek pedig később:
reggel 8 előtt nem lehet megnézni a ládát, mert zárva a kapu. Mikor indultunk el kocsival, akkor jött a kulcsos néni és nyitotta ki.
Este amikor hazafelé tartattunk a busójárásról pedig zárva volt már.

Reggel megoldottuk a jelszó elolvasását, igaz nem a legszerencsésebb úton. :) De majd teszek fel képeket...

mjdgm 2008.02.02 11:28 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.54
Érdekes kisvárosban egy nagyon szép templom!
Utoljára bő 20 évvel ezelőtt jártunk erre, de az épület már akkor is nagyon tetszett!

Puszkany 2008.01.22 15:29 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.90
Egy időben sokat jártam erre Mohácsra menet, most megálltam fotózkodni is.

 
SuperGeo 2008.01.20 14:33 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.43
Megvan [wapon beküldött szöveg]

EmericuS 2008.01.19 10:11 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 1.90
Ok.

zsoltkoto 2008.01.12 17:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 2 web: 3 átlag: 3.33 súly: 2.77
Ok

Ruttkay 2007.12.30 19:12 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.17
+

zsuzska74 2007.12.29 08:34 - Nettaláltam
Első keresésre meg volt.

garamiad 2007.12.16 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.79
Bajáról hazafelé (1/3). Kellemesen csípős hideg volt, de a hely nagyon tetszett. Körbesétáltuk a templomot, megnéztük a szobrokat is. Természetesen ez is olyan hely, ahol már kismilliószor jártam, de annak rendje és módja szerint mindig csak áthajtottam a településen nem végiggondolva azt, hogy micsoda értékek vannak itt! :-)

Romkert
AdventTemplom
dc3 2007.12.09 16:12 - Megtaláltam
Becserkelve! [wapon beküldött szöveg]

Ata72 2007.11.26 16:52 - Megtaláltam
ok [wapon beküldött szöveg]

Paleo.team 2007.11.18 14:31 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.77
Megtaláltuk!

álomfogók 2007.11.02 15:00 - Megtaláltam
Halottak napja alkalmából vezetett útunk a szekszárdi és bátaszéki temetőkbe. Ottlétünket és a szép időt kihasználtuk egy-két környékbeli láda felkeresésére is.
Kissé meglepődtem, mennyire leegyszerűsödött ez a láda. Mi még valamikor a kezdeti időkben gyűjtöttük be a teendőket tartalmazó leírást a Rejtő szüleinek háza előtt. Egy-két későbbi ottjártunkkor fel is kerestük az állomások egyikét-másikát. Mostanra igen megkönnyítetted a dolgunk. Ideje hát végre abszolválnunk a ládát és a megtalálásunkat bejelentenünk.

barsi 2007.11.01 12:30 - Megtaláltamkörnyezet: 2 rejtés: 1 web: 4 átlag: 2.33 súly: 2.57
a romkert kicsit csalódás volt, mást vártam...

erbeo 2007.10.06 12:50 - Megtaláltam
ier-rel közös megtalálás a fenti időpontban.
A log 2010. augusztusában készült.

ier 2007.10.06 12:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.70
Szép templom.

MataPeti 2007.10.05 12:28 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.19
Tetszik a templom.

SagiK 2007.10.02 12:50 - Megtaláltam
Mohácsra menet gyorsan megkerestem ezt a virtuálist cachet. Épp ideje volt már kiszállni a kocsiból. :)
Tetszett a város, köszönöm a rejtést.

Cerbengocz 2007.09.29 08:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.45
Itt, a településen dolgoztam néhány hónapig ásatáson... Szívesen emlékszem vissza erre az időszakra.

Patikus 2007.09.27 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.47
Ritka szép a templom.

pgyp 2007.09.22 09:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.20
Pécs környékére igyekeztünk, ez a láda pont útba esett. A templom mögött piacoztak, így kissé nehéz volt körbejárni, de nagyon szép a templom, már messziről uralja a tájat. Néhány utcát még be is jártam a tuhu miatt:-))

simaz 2007.09.15 20:25 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

zsakar 2007.09.05 10:28 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

CsokiBazsa 2007.09.01 15:17 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.20
később

zoltown 2007.08.26 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.09
Nagyon szép templom gazdagon díszített belsővel!

time2go 2007.08.26 13:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 2.20
Könnyen megtaláltuk. Apával és Esztivel.

schwEster 2007.08.26 13:40 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.83 súly: 2.46
Apával és Natival a mai első találat. Mórágyon nem jártunk sikerrel...

Old Fairy 2007.08.26 13:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 2.92
Könnyű találat - de sajnálom, hogy nem a multis időkben jártunk itt.

 
kutyi 2007.08.25 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.34
Épp egy esküvőbe futottunk bele, így a templomot csak kívűlről csodálhattuk meg. A kerítésen át távoztunk, mert nem akartunk rajta lenni az ifjú pár homevideoján...

Megtaláltuk! Kutyi [wapon beküldött szöveg]

 
sirgalahad 2007.08.13 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 3.20
Hogyha eljutsz e vidékre
Nézz be bátran Bátaszékre
Szép a romkert, templom nagy
Hozzá képest pici vagy

pokers 2007.08.09 12:02 - Megtaláltam
Köszönet a rejtőnek, hogy megadta a jelszót, mert már napközben is zárva találtuk a romkertet, a villanyoszlopon pedig nem találtuk a jelszót.

 
katika 2007.08.05 14:23 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.99
A villanyoszlopon nincs semmi,ezért bementünk. [wapon beküldött szöveg]
Még be volt tervezve 1-2 láda, ezért eléggé siettünk. Rögtön a könnyebbik felével akartuk kezdeni, de hiába néztük meg a szóbajöhető villanyoszlopokjat, nem találtunk jelszót. Már vagy 20 perce vizsgálódtunk, mikor úgy gondoltuk eljött az ideje a márványtábla leolvasásának.
Bementünk a romkertbe, és ott ragadtunk még fél órára. Nagyon tetszettek a romok, a templom kívülről-belülről. Kár lett volna kihagyni.

vokopeti 2007.08.04 09:17 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.20
Pécsváradról Kalocsára Bátaszéken és Baján keresztül indultunk rokonlátogatóba indultunk, az alábbi ládákat ejtettük útba:
Gránittömb, Cikádor , Türr István emlékmű, Bajai séta, Ferenc csatorna, Vodica-Máriakönnye kegyhely, Kalocsai reptér, Perczel Mór, Pisztrángos tavak.

Sajnos csak átutazóban voltunk itt, így a várost felfedezni nem volt időnk, mindenesetre nagyon szép a romkert! Kár, hogy a templom nem látogatható! Köszönöm a rejtést!

szadi&agi 2007.08.01 09:43 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.84
Kösz a rejtést!

gyaloglook 2007.07.17 10:27 - Megtaláltam
O.k. [wapon beküldött szöveg]

cachekereso 2007.07.14 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 3.06
Tetszett.

Pifu 2007.07.10 12:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.36
Nagyon szép a romkert és a templom

Kerticsorbi 2007.07.07 15:56 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.66
Gyors találat kisfiammal.

szelt 2007.06.26 10:13 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.53
ok

Gyáva Oroszlán 2007.06.10 16:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.55
Tolnai ládázás 15/11
Ha Bátaszéken csak a romkert melletti neogótikus templomot említem, akkor is megérné eljönni. Ez a templom impozáns méretű; belseje különleges díszítésű és csodaszép!
Köszönjük! Jutka&Tamás

Kalman-rr 2007.06.07 19:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.33 súly: 2.75
A jelzett időben ottjártam. A romkertbe nem tudtam bejutni. A túloldalon lévő egyszem villanyoszlopot megtaláltam, körbejártam, lefotóztam. Tartalék jelszó sehol!
Még szerencse, hogy ma már a neten mindent meg lehet találni.

 
kamzik 2007.05.31 11:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.17
Megvan.

Várhelyi 2007.05.27 17:20 - Megtaláltam
Még a multi idejében szemeztem ezzel a ládával, de akkor elmaradt a keresés. Most nagyon egyszerű volt leolvasni a jelszót. Kár hogy elbontották az apátságot.

Fazék 2007.05.27 11:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.98
Hangulatos a környék, szép a templom, legkisebb gyermekünk is nagy örömmel bukdácsolt a romok között.

vinko 2007.05.18 16:06 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.28
[wapon beküldött szöveg]

20. "ládám"...
Először sajnáltam, hogy pont egy virtuális lesz a 20., de a látvány hamar kárpótolt. A Geocaching (és a rejtő) nélkül sohasem jutottam volna el ide. Szerencsére a templomba is benéztem ahol pont egy hangverseny kezdődött. Csodáltam a látványt, halgattam a zenét és élveztem az akusztikát. Köszönöm!

Wartburgos 2007.05.13 14:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.99
Biciglis ládakeresesés.

gyöngyfűző és párja 2007.05.06 11:42 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.60
Szep környezet, még biztosan visszajövünk ide!

kriger 2007.05.05 18:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.04
Megtaláltam!
Sajnos nem sok időm volt, így csak "beugrottam" a romkertbe.
A mellette található templomot már régóta tervezem tüzetesebben megnézni, sokszor autózóm el mellette. Ha újra erre járok, a többi pontot is felkeresem...

vtsp&tav 2007.04.30 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.61
Egy délutáni motoros kesselés egyik állomása. Könnyű találat, szép környezet.

kresz 2007.04.29 08:09 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.72
A bonyhádi PM láda után jöttem el ezért a találatért. A környéket jól ismerem, kb. 10 éven át buszoztam erre havi rendszerességgel, előtte meg biciklivel jártam át sokat Bonyhádról. Ezért nem időztem sokáig.

Bütyök+Zulu 2007.04.22 12:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.85
Mai 19/7 ládánk. 4 évig minden héten kétszer láttam ezt a templomot a szegedi buszról, most először láttam belülről milyen szép.

SylverRat + Bogee 2007.04.22 12:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.85
Kis vasárnapi autós kesselés, 7/19.
Könnyű, gyors találat. A templomba nem jutottunk be, csak az előtérig, helyette így elmentünk kávézni egyet... :-)

 
mucik 2007.04.21 16:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 2.59
Esküvő közepén érkeztünk, és az ifjú pár pont a márványtáblánál fotózkodott. Kis bátorsággyüjtés után, látván, hogy ők nem terveznek elmenni, rászántuk magunkat, hogy elszaladunk mellettük, és közben leolvassuk a jelszót. Mindjárt kiderül sikerült-e.
Mucik

Kisházi family 2007.04.14 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.08
Már sokat autóztunk el a templom mellett, most egy majdnem drive-in megtalálás kedvéért beugrottunk ide. Szerencsére, mert a romkertet még nem láttuk.

Kisházi family

Tócsa 2007.04.06 19:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.78
Nagyon tetszett a templom, s érdekes a romkert is. Úgy alakult, hogy ez lett a 600. megtalálásunk.

petiba 2007.03.23 09:48 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 2 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 3.43
Ok. [wapon beküldött szöveg]
Míg a gyerekek versenyeztek, mi (Ági néni és én) megkerestük a "ládát". Sajos tényleg nem sok nevezetesség van itt (talán még a tájház, amit igyekszem POI-ként feltenni). - A városházán sem tudtak mit ajánlani, főleg, hogy eset.
Azért jó lenne ide egy igazi láda!

 
Bogi és Szabi 2007.03.17 17:06 - Megtaláltam
nagyon szép ez a romkert,érdemes megnézni mindenkinek.mi körbe is jártuk.

KataJani 2007.03.15 08:55 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.33
Harkányi hosszú hétvége.
Mai 8/1, össz. 216. ládánk.
Templom nagyon szép. Szerencsénk volt, mert pont mise előtt még sikerült körbejárnunk a templomot. Megleptetésünkre a magunkkal hozott vastag Magyarország című könyvben nem található a település.
A vasútállomást érdemes előről - a sinek felől - megnézni, mert tényleg szép.

Templom
Orgona
 
Seres Péter 2007.03.06 16:59 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 4 web: 3 átlag: 3.33 súly: 3.58
378. ládám nem volt túl látványos, a gondnok kedves, beszédes. sp

szobor
romkertkereszt
ablakoszlop
bluemonday 2007.02.03 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.86
Mai utolsó megtalálásom. Még a 9 pontos multi korában figyeltem fel erre a cache-re. Nekem tetszett Cikádor, és aranyos hely volt a Szt. Orbán kápolna és környéke is. Mivel már nem volt kedvem további ládákat felkeresni, meglátogattam a Rejtő által ajánlott pontokat. Sajnos a múzeumok csak bejelentkezéssel tekinthetők meg. Kár, hogy virtuális lett...:-(

romkert
Varga Gábor 2007.01.15 11:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.58
Másodszor jártam itt, most nyitva volt a romkert.

Csaba & családja 2007.01.02 19:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.43
Gyönyörű a templom és a környéke. Sajnos este 19:00 -kor már későn mentünk mert zárva volt, pedig az esti kivilágítás még szebbé varázsolta. A templom kinyitásában a felhasználó sem tudott segíteni, ezért jelszó nélkül vagyok kénytelen bejelenteni.

[Jóváhagyta: Mákos, 2007.01.03 15:22]

A templom este
Hev 2006.12.26 15:21 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.72
Megtaláltam.

Hampi 2006.12.26 12:56 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.44
ok

autogaz 2006.12.17 12:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.49
E templom mellett többször elmentünk annak idején, de hála a rejtésnek, ma megnéztük közelebbről is. Bár a templomajtó zárva volt, bemenni nem tudtunk, csak az előtérig, ott bekukkantottunk az ajtó üvegen keresztül. Gyönyörű a látvány! Érdemes megnézni. Valamikor tavasszal, ha jobb idő lesz körbesétáljuk a többi látnivalót is.

szipeti 2006.12.15 11:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.70
ok

bolyak 2006.09.12 13:50 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.67 súly: 3.08
Lepke hozzaszolasaval teljesen egyet ertek, illetve meg annyit tennek hozza, hogy en biztos idegbajt kaptam volna mar a harmadik pontnal es foladom, ha nem kocsival vagyok.

 
lepke 2006.05.27 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.50 súly: 3.34
Tolnai kalandozás 4/4.

Mórágyról jöttem stoppal és gyalog.
A kedves szülőkre és az aranyos kutyácskákra való tekintettel visszafogtam magam az értékelésnél. Azonban így is kikívánkozik belőlem, hogy indokolja-e Bátaszék szépsége a 9 pontos multit, mikor a gcayur is csak 11 pontból áll, pedig Budapest valamelyest nagyobb város.

Az utolsó ponthoz már nem tudtam elmenni, mert indult a busz, de Rotty
kisegített. Kösz, Rotty.

kupec 2006.05.26 12:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.92
A ládánál állandó jövés-menés volt, így nem volt kedvem behasalni érte, de miután nem a szomszédban lakom, hát felkerestem a ládaoldalon megadott pontokat. Nagyon kellemeset sétáltam a verőfényes időben. Most már csak a rejtő jóindulatában bízom, hogy jóváhagyja a megtalálást.

[Jóváhagyta: Mákos, 2006.05.30 21:55]

Hore 2006.04.09 18:00 - Egyéb
-2.rész-

 
Hore 2006.04.09 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.64
Könnyű délutáni sétának indult. Aztán feljött a Hold, ránk sötétedett. Nagyon szép a város, barátságosak az emberek. A kis kápolnánál a kocsma mellett nem tudták megmondani, hogy kiről nevezték el a kápolnát, azonban a festményekről, és a kis szobrok alapján valószínűleg jól tippelünk. A túra csúcspontja természetesen a templom volt: az apátsági romokhoz tartó menettel, Püspöki részvétellel, "előadásra" készülő fiatalokkal, akik szívesen álltak a fényképezőgép elé. A Kálvária mellett sokszor elmentem már, de korábban nem is gondoltam, hogy ilyen jól ki van alakítva. Teccett.
.
Technikai bejegyzés: a kiinduló ládánál nagy volt a forgalom, többen végignézték autóból ahogy logolunk. A "jelszó megfejtési segédlet" elfogyott, kéretik pótolni! (Nem volt időnk az utolsót vissza vinni, enélkül viszont reménytelen a bonyolult jelszó megfejtése.) Ha vki ismeri a képen szereplőket, akkor szívesen elemilezem az eredeti fényképet.

 
Attibati 2006.04.02 12:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.72
Gemenc környéki kerékpáros tekergés 100 km
Hu, ez meleg volt. Csak harmadikra sikerült helyesen beírni a jelszót. A 2. kisérlet után felvettem a kapcsolatot Mákossal, aki megerősített abban, hogy jól fejtettem meg a jelszórészleteket.
A láda rejtése igen merész, csoda hogy eddig nem vitték el. a 2. és 3. pont sima liba, a 4. ponton az objektum nevét nem ismerték a helybeliek, így Bátaszék honlapjának végigolvasása szükségeltetett a megtaláláshoz.
Az 5. ponton is a közönség segítségét kértem, egy arra sétáló fiatalember megmondta a kulcsszót én meg kitaláltam a hozzá tartozó személy nevét. Amúgy az eszközökből én nem jöttem volna rá az illető kilétére.
A legjobban a 8. ponton található ciszterci apátság romjai tetszettek.
A láda jól bemutatja a város nevezetességeit . végigvezet a jelentősebb látványosságokon.
A jelszóképzés persze még a boldog békeidőket feltételezi, amikor tetszőleges számú próbálkozás megengedett volt a jelszó beírásánál. A jelszó egyes részleteinek megfejtése - legalább is nekem - elég komoly utánajárás árán volt csak lehetséges.

yoggi 2006.03.25 11:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.34
megvan

a 4. pont nincs fönn a bataszek.hu-n szerintem de a gugli segített

Csuhás 2006.02.11 14:48 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 4.00
Első blikkre pilótavizsgásnak tetszett a multi, ám a ládikában rejlő segítség nagyon hasznosnak bizonyult - példaértékű ez a rejtés minden bonyolult multihoz.
Láttunk sok szépet, de szívünknek legkedvesebb a dombteteji kis kápolna volt, őrtálló entjeivel.
Köszönjük az élményt,
Imik

Mives oszlopok
Szent helyek
keva 2006.02.04 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.50 súly: 3.71
Egy kicsit nehezen, de sikerült.keva

zsorzs 2006.02.04 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 4.07
Köszi a segítséget Mákos! A legegyszerűbb jelszórészletet néztem el.
Kl úgy ismeri a várost, mint ha már járt volna itt :-)

Zsu. 2006.01.01 11:50 - Megtaláltam
Mikulással.

Mikulás 2006.01.01 11:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.99
ok.

Fűkocka 2006.01.01 11:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.98
ok.

 
ragalyi 2005.11.20 19:28 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

tudo 2005.10.11 08:43 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.87
Pupuval egy igazán kellemes őszi kerékpáros ládázás keretében a Bátaszék - Mohács - Sátorhely - Decs - Szálka - Mórágy útvonalon gyűjtöttük a pontokat. Kiváló volt a társaság és az idő; ma végre az út java részét lelógva kapuztam Pupu mögött, minthogy ő nem szeret hátul jönni, nekem meg jól esett a pihi :-). Nemcsak, hogy Pupu hozott le autóval a tett helyszínére, hanem még kiváló anschluss-szal is szolgált útközben. Jó napom volt!

A bátaszéki multi igen jól szerkesztett; sajnos, mégis kellett hívnunk Mákost a wapos jelszópróba miatt, mert a csirkelábakkal, meg az oszlopszámolgatással városiak lévén hadilábon állunk.

A déli ládákkal folytattuk, GCTAMA volt a következő állomás.

 
Pupu 2005.10.11 07:49 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.88
Bringás kesselés Tüdővel, szép őszi napon, 7/1.
Cikádor nem ragadtatott el túlzottan, de megismerkedtem Mákos kedves papájával és a két eb közül Marekkel. Fáninak kiskutyái vannak, ezért bizalmatlan.

rotty 2005.09.10 10:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.13
A szakadó esőt az ablakból bámulva döntöttünk: ma csak városi ládázás lesz. Bátaszéken eddig csak a templom melletti presszót ismertük, így volt mit megmutatnia a ládának.. :-) Nem mondom, hogy kedvenc városunk lett Cikádor, de érdemes volt eljönni. A rejtés nagyon-nagyon jó: városi multiknál gyakran csak bolyong az ember, nem mindig alakul ki egy jó kép a városról és szerkezetéről, itt ennek nyoma sincs, jól megszerkesztett a multi!
A kápolnánál kérdezősködtünk, de nyolc emberből senki sem tudta megmondani a kápolna nevét! Végül a nagytemplomnál egy néni mondta a választ, és csodálkozott, hogy mások nem tudták. Annyira nem meglepő ez: Pécsett játszottunk már olyat, hogy az X téren megkérdeztük, hol van az X tér, de ott is kevés jó válasz született...
A csirkelábat meg leközelebb megnézzük a levesben! :-)

Hrvatska 2005.07.26 14:25 - Egyéb
Dél-Tolnai Caching Túra 5/5

Megint erre jártam. Sajnos a teljes multi teljesítésére már nem volt időnk, de a ládát és néhány pontot megnéztünk.

Nightwish.hu Fórum Csapata (az induló 7-ből már csak 3-an, a többieket útközben megettük, mert éhesek voltunk)

Hrvatska 2005.04.30 11:33 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.36
Sikerült végigcsinálni ezt a multit is. Igen szép város Bátaszék. A ládánál mi is megismertük a kutyákat, és a kicsinyeiket is, illetve a rejtő szüleivel is beszélgettünk. Sajnos a városban sietnünk kellett egyéb teendőink miatt, pedig még legalább kétszer ennyi időt is eltöltöttünk volna a látványosságok nézegetésével.

befi 2005.03.14 19:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.65
Színvonalas, kalandos multi. Az eddigi logok alapján nehéz találatot vártunk, nagy izgalommal álltunk hát neki. Igaz, mi minden kirándulás előtt alaposan felkészülünk a ládából (interneten mindennek utánanézünk), műszerezetlenségünket ellensúlyozva. Így szerencsére az összes feladvány sikerült, megismertük Marekot és Fánit, és Mákos hétvégi programját is. A romkertnél a kerítésugrást mi sem kerültük el. Mintapélda, hogyan kell egy egyszerű városi multit kalandossá tenni. (A ládában egy kissé kavarodik a szíverősítő és az illatszer - lehet hogy a közelmúlti túl hideg okozta?) [gps nélkül]
befi

totik 2005.03.12 15:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.54
Baranyai Barangolások 6/23
Terven felül, ezért leírás nélkül érkeztünk, még jó, hogy a ládában volt részletes utasítás lista. A háziak kikukkantottak a nagy csaholásra, így aztán alkalom nyílt egy kis csevegésre a geocaching, mint káros szenvedély hatásairól, következményeiről. Sajnos az idő nagyon begorombult, az eső nekiveselkedett a szél meg egyre hevesebb lendülettel vágta az arcunkba. Így aztán a lányok a kocsiban maradtak, csak Geri és én gyűjtögettük szorgalmasan a pontokat. Mivel nem olvastuk az előző megtalálók logjait, komolyan megzavart bennünket, hogy a gépbe vitt pontok és a leírás számozása a hatos ponttól eltért. A kis kápolna nevét persze senki nem tudta, aki meg igen, az rosszat mondott. A szobor alakot megtippeltem, és jónak bizonyult. A végén még visszatértünk a ház elé, hogy a teljesítést is bejegyezzük a füzetbe, így derült ki, hogy 55 perc alatt futottuk le a távot. Kellemes napsütésben több lehetett volna a séta, a nézelődés.
Viki, Geri, Krisz', TZ

danpan 2005.02.11 18:26 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.59
Szerencsére Mákost otthon találtuk, s segített a beteg Kálvária táblával kapcsolatban. Este 6-kor télen a ciszterci apátság kertje már zárva, így kerítést kellett ugranom. Sötétben a tájházi megfigyelés is erősen tippelgetős. Az utcáról beszűrődő halovány fény csak sejtet... A decsi rokonoknak akadt elszármazott bátaszéki ismerőse, így az ő segítségével a többi "rázósabb" pontot megfejtettük. Magam is meglepődtem, hogy elsőre eltaláltam a jelszót a netes logoláskor.
Mákos, gratulálunk!

kl 2005.02.06 14:36 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.93
Nem volt szerencsénk: -10 fok, és a kálváriáról eltünt a tábla. ?
Különben jó a multi, csak bonyolult a jelszó. Köszi Mihul!

BiharyG 2004.12.27 17:52 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.36
Azt hiszem, amit Cikádorból ki lehet hozni, makos kolléga kihozta belőle - talán még többet is :)
A kezdő ládát hamar megtaláltuk, a háziaknak beköszöntünk, aztán csak ültünk az autóban, és azon gondolkodtunk, hogy akkor merre is kezdjünk hozzá... :) A második ponton láttunk hivatalos Inter-Pici vonatot, eddig azt hittem, ez csak becenév. A negyedik pont közelében nem találtunk szóba jöhető segítséget, úgyhogy ez netes megoldás lett este, itthon. (Megjegyzés: a bataszek.hu menüje csak MS Explorer-rel működik, ennyit a FrontPage-dzsel és Word-del készített "weblapok" W3C kompatibilitásáról... de ez csak a saját morgolódásom)
Az 5-ös ponton álló szobor is hosszas fejtörésre késztetett, de szerencsére itt találtunk jól tájékozott helybélit :)
A további pontok már nem okoztak nehézséget, nagyon jót sétáltunk ebben a nekünk eddig ismeretlen városkában.
A multi összeállítása és kivitelezése rendkívül igényes, nagyon tetszett, köszönjük!

BiharyG + Zsuzsi

ps: még 2 db leírás maradt a ládában.

Inter-Pici
Pestipisti&Vicus&Töki 2004.09.25 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 1.60
A kiinduló pont GPS nélkül kicsit húzós, több infó kell a GPS nélküli vadászók számára. Köszönet a telefonos segitségért, a legközelebb arra járóknak a felezős segítség jöhet, mert a 9+1 pont sem volt semmi :-)

akiss 2004.09.05 16:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 2.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 1.95
Nagyon jól elökészített, szép városnézö túra! Az Orbán kápolna sajnos éppen nem volt elérhetö :(
(A 4-es pontnál az épület mellett élö néni nem tudott segíteni. Ha ö nem, aki ott éli mellette az életét, akkor ki? Persze a web még müködik.)

KalvariaKalvaria
Kalvaria 
szilu 2004.08.08 11:58 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.57
Hát ez szép kis túra volt! :) Ismerd meg Cikádort mozgalom! A "feladatsor" találó és ötletes, sok ötletet merítettem belőle a jövőbeli geoládáim számára! Egy dolog van amit sajnálok, hogy az egyik multi-pont a helyszínen nem megfejthető azok számára, akik nem ismerik a városkát közelebbről. De hát ezt bőven kárpótolta a látvány, a sok újdonság, amit ez a szép kis városka nyújtott.

álomfogók 2004.07.18 16:00 - Egyéb
Mondtam, hogy még folytatjuk. Ez nagyon tetszett. Most azonban ez csak egy rövid pihenő volt. Messze még a vég.

álomfogók 2004.07.10 17:00 - Egyéb
Szekszárd környéki kirándulásunk alkalmából Bátaszéken is jártunk. Megkerestük a ládát (FIGYELEM!), elhoztuk az utolsó előtti feladatlapot. Elnéztünk még a közeli, következő állomásra, de aztán lemondtunk a dolgok gyors összecsapásáról. Majd legközelebb folytatjuk.

start
KiVi 2004.07.10 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.23
Huhh... Szép kis csavargás volt, aztán este a jelszóval is megküzdöttem, igénybe véve a közönség segítségét! Thx! :)

 
jalso 2004.07.07 16:01 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.60
Mihullal együtt ugrottunk bele ebbe a sötét lyukba, amelynek mélységét csak az első pont (a láda) megszerzése után észleltük. Mondanom sem kell, hogy már az első ládaszerzési kísérlet után kijöttek a háziak (2 szimpatikus felnőtt, majd 2 kutyus), akik egy-két nehézségen át is segítettek minket, nagyvárosi fiúkat (főleg a kappanujjak témájában). A helyiek is kooperatívak voltak, mihul szakmai kapcsolatait kihasználva szerzett fontos információkat az egyik gyógyszertárban. Ennél többet nem is árulnék el - menjen mindenki oda és tapasztalja ki, milyen ügyesen lehet egy városi multit kifundálni. Gratula: Gyuri

 
Mihul 2004.07.07 16:00 - Megtaláltam
megoldottuk [wapon beküldött szöveg]

laszloistvan 2004.04.06 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.21
Miközben makos Kapolcson az én ládámmal bíbelődött Veszprém megyében, addig én az ő városát csavarogtam végig. Szeszélyes-esős idő, sár, no de még mindig jobb ilyenkor egy városban kesselni, mint a hegytetőn. ;-)
A város ugyan így biztos nem a legszebb arcát mutatta, de ezt ellensúlyozta az odafigyelés, amivel a túrát megszervezte a rejtő, és az igényesség, amivel a technikáját kialkította: ajándék, elvihető anyag stb. Aranyos ötlet, és elég egyedi, ahogy valaki a házába invitálja a játékostársakat, bár nem éltem a lehetőséggel, mert nem úgy voltam öltözve. ;-)
És tényleg nem akármilyen látványosságok vannak itt, különös tekintettel a templomra, a romra, és a számomra meglepő síkvidéki kálváriára - eddig inkább a dombos változatát láttam.
A megfejtéshez némi internetes segítség és próbálkozás is kellett, mert a helyiek az újra és újra nekikezdő esőben valahogy nem sokan mozogtak az utcán, az az egy-kettő pedig pont nem tudott segíteni.

tatrai sanyi 2004.03.21 10:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2.5 web: 2 átlag: 2.83 súly: 1.95
Össze vissza rohangáltunk.

[Jóváhagyta: makos, 2004.03.27 19:55]

jspanyik 2004.03.02 13:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.21
Sajnálom, hogy nem egy héttel korábban jártam erre, mert akkor a dobogó előkelőbb helyén is állhatnék!

Marek és Fáni haragosan fogadtak, de rögvest megbarátkoztunk és hamar "elárulták" hol a ládika. A jelszót azonban, nem sikerült megtudnom tőlük, igaz a leírásban hivatkozott helybeliekkel sem jártam jobban.

A 4-es pontnál két arra járót kérdeztem meg, mindkettő mást mondott. Az 5-ös pontnál a szobor mögötti házban lakó ifjú hölgy (kb. 14-16, épp akkor jött haza az iskolából) úgy csodálkozott, mintha nem is állna szobor a házuk előtt. A bonusz pontnál az idősebb nemzedékkel próbálkoztam (két 60-70 közötti hölgy), de ők sem tudták.

Mindent összevetve sok szépet láttam és kellemes 90 percet töltöttem Cikádorban! Köszönöm!

Jutka 2004.02.28 20:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.50
Vissza Szeged felé még ezt is levadásztam - ha odafelé teszem, akkor összefutok Freddyvel, sőt, lehet, hogy meg is előzöm :)) Na de akkor mi lett volna a három hegyi ládámmal? Azokat nem hagyhattam későbbre, mert havas esőben és sötétben valahogy nem szívesen mászkálok erdőkben - ezzel meg elboldogultam a rossz időben is. Azaz, csak boldogultam volna, ha a találós kérdést is meg tudom fejteni - de annyira koncentráltam arra, hogy hány ujj van egy lábán egy kappannak, hogy arról elfelejtkeztem, hogy lábuk viszont kettő van :))) Így aztán Mákos segítségét kellett kérnem a jelszóhoz (a többi megfejtésem nagyjából jó volt, a sötéthez képest). Majd még kedvezőbb körülmények között is szétnézek itt, mert érdemes!

freddy 2004.02.28 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.89
Jártam már 1-2x itt, de mindig csak átutaztunk. Most alaposan megnézegettem a várost. Busszal jöttem, ott szálltam le ahol Mákos ajánlotta. A doboz nagyon könnyen meglett, de a kutyák vadul ugattak. A második és az utolsó pont ismerős volt, a többi nem. Szép városka!
Az elsőtől és utolsó pontig kevesebb, mint egy óra volt...

djpt 2004.02.18 00:00 - Egyéb
Ezt mind te ittad meg?? Hmm...szep kis hobbi... :-)
Na majd meggnezzuk azt a ladat, ugyis eleg regen jartam mar arra, mellesleg a 80-as evekben negy evet jartam az emlitett gimibe.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail]

[impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.
turistautak.hu