geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
Galánthai gróf Eszterházy József Antal
Galánthai gróf Eszterházy József Antal
...lovas szobra...
...lovas szobra...
..Tatabányán.
..Tatabányán.

Típus:
szoborturistautak.hu-n
Név:Eszterházy-lovasszobor
Szélesség (lat):N 47° 33,859'
Hosszúság (lon):E 18° 24,444'
Magasság:160 m
Település:Tatabánya
Megye:Komárom-Esztergom
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Bejelentő:NCs
Felhasználó:NCs
Dátum:2004.10.19

Galánthai gróf Eszterházy József Antal (1682-1748) lovasszobra.

Részlet az 1792. évi törvénycikkek Befejezés-éből:

"Mi tehát emlitett hiveinknek, az egyházi főrend, országzászlós, mágnás és nemes uraknak, s fönt nevezett Magyarországunk és a hozzá kapcsolt részek többi karainak és rendeinek alázatos esedezését s kérelmét jóságosan meghallgatván és kegyelmesen fogadván: a föntebb fölsorolt összes törvénycikkelyeket, melyeket nekünk előlegesen bemutattak, ezen levelünkbe szóról szóra beiktattattuk s beirattuk, és azokat s egyenkint minden bennök foglaltakat, helybenhagyottaknak, kedveseknek és elfogadottaknak vallván, azokhoz kegyes királyi beleegyezésünket s jóváhagyásunkat adtuk, valamint királyi hatalmunkkal helybenhagytuk, elfogadtuk, helyeseltük és megerősitettük; biztositván az előbb emlitett hüséges karokat és rendeket, hogy minden, a föntebb beiktatott törvénycikkelyekben foglaltakat, ugy Mi magunk megtartandjuk, mint más bármely hiveink által is megtartatjuk; valamint hogy azokat jelen levelünk erejével és bizonyságával elfogadjuk, helyeseljük, jóváhagyjuk és megerősitjük. Kelt őszintén szeretett hivünk, tekintetes és nagyságos erdődi gróf Pálffy Károly, (....) (sok-sok név felsorolásával, köztük a Galánthai ág több tagjáé is) méltóságos galánthai Eszterházy Antal, római szent birodalmi herczeg, magyar nemes testőrségünk kapitánya (...)
(aki tud róla többet kérem ossza meg velünk itt....)
szobor-lista
szobor-térkép
közeli ládák
közeli pontok
közeli települések
megjegyzés hozzáfűzése


Megjegyzések:
misitanbá 2008.09.15 18:32
róf Eszterházy József országbíró (1682-1748). /Galánthai gróf Eszterházy József/ Komárom vármegye újjáépítője, benépesítője a 18. században.


Egyházi pályára készült. A jezsuitáknál tanult Sopronban és Győrben. Teológiai tanulmányokat a római Collegicum Hungaricum hallgatójaként folytatott.
Komárom megye újjáépítése

A tatai uradalmat, Tatát és a környező falvakat 1727 május 1-én az Esterházyak ifjabb fraknói grófi ágába tartozó Esterházy József vásárolta meg. A mezővárosba hívott építészek (Fellner Jakab, Éder József, Grossmann József, Schweiger Antal), mérnökök (Bőhm Ferenc, Mikoviny Sámuel) munkája révén kialakult Tata, Tóváros és Váralja. Az első négy Esterházy gróf életében, 1721-1811 között Tata nemcsak az uradalom igazgatási központja volt, hanem Komárom vármegye egyik legszebb, barokk stílusú épületekben gazdag mezővárosává fejlődött, a mocsaras területeket le csapoltatták Mikoviny Sámuel tervei szerint.

A vízrendezésre Eszterházyt sürgette a szomszédos uradalom is, amelynek tulajdonosa maga a magyar kamara (a kincstár) volt. Eszterházy 1728-ban hívta először Mikovinyi Sámuelt Tatára, s ő készítette el a tatai Öreg-tó szabályozási tervét. Mikovinyi rajzolta a vármegyetérképeket Bél Mátyás nagy országleíró munkájához, amelyben Bél Mátyás írt a környei halastóról, a Somló-hegyi szőlőkről és a római kori vízvezeték boltozott csatornájának, támfalainak maradványairól. 1747. április 15-én kötötte meg Eszterházy József és az Udvari Kamara azt a szerződést, mely szerint ˝a kamarai mérnök, Mikoviny Sámuel földrajzi felmérése alapján készült térképének megfelelően két csatornát ásatnak, egyet a mocsarak lecsapolására… egyet pedig Tatától az almási malmokig˝. A ˝Canalis molaris et derivatorius˝-t (Malom- és levezető csatornát, ma Általér) mindkét fél számára ˝fa és más dolgok szállítására˝ is szánták. Arra a pontra, ahol a lecsapoló csatorna a postautat keresztezte, Mikoviny egy cölöpökre épített kőhidat építtetett.

A megye benépesítése

1733 februárjában kiáltványt adott ki azzal a céllal, hogy az általa küldött személyek a német tartományokból katolikus telepeseket toborozzanak. A német telepesek 1733-1750 között érkeztek Tatára és a környékbeli községekbe, Felsőgallára, Alsógallára. Az uradalom tizennyolc (sváb és tót telepesekkel betelepített) faluja közül csak hét falu került kivételezett helyzetbe. E hét telepes falu lakóinak a szerződés 4-6 évi adó- és szolgálatmentességet, szabad költözést s a javak szabad adásvételét garantálta. ár fontosnak tartotta, hogy az „Anya Szent Egyháznak előmozdítója" legyen, vélhetően nem kizárólag ezért kezdeményezte a lakosságcserét, és talán az sem valószínű, hogy csupán udvarhűsége miatt törekedett birtoka germanizálására. A Környén örökös úrbéres jobbágyokat akarta fölcserélni olyan népességgel, amely elsősorban az uradalmat, Eszterházy majorságait szolgálja. Tehát az örökös úrbéres állapotú jobbágyok zavarták érdekköreit jobban, és nem a magyar reformátusok.

A szlovákokat is Esterházy József hozatta be Bánhidára valószínűleg Trencsén, Nyitra, Pozsony megyéből (1725), részben a református magyarok ellensúlyozására. Fő foglalkozásuk a mezőgazdaság, szőlőtermesztés, fakitermelés és a mészégetés. Mindez a folyamat 1720-1730-as években következhetett be, ekkor a szlovák lakosság már meghaladta a magyarokét. Velük is hasonló szerződést kötött az Eszterházy-uradalom, ők csapolták le a mocsarakat ingyen munkával. Balogh uradalmi tiszttartó 1746 szeptemberében így rendelkezett: „Köteles lészen a Bánhyd kösség határában lévő öreg Tónak gatjában áló csatornyát ki ásni, és a külső víznek Horizontyán , vagyis fölső Szinyen helét még anyyi mélségre ugyanis kiasni, hogy tellyesen a csatornya víz alat álandóván ályon kihez obligaltoni fog le tételéhez, és el tömöséhez elegendő embereket elő állítani.”

Főbb építkezései

* Kapucinus templom és rendház, Tata

Az Országgyűlés tér nyugati oldalán igen szép arányú, huszártornyos, egyszerű barokk épület, 1743-1746 között Kuttner József által emelt kapucinus templom. Az építésben részt vett Fellner Jakab is.

* A majki - majkpusztai - remeteség

1733-ban területet adományozott a létesítendő kolostornak, fuvarosokat és mestereket fogadtatott bányáiból nemes köveket és márványt juttatott az építéshez, és azt is megengedte, hogy a birtokán lévő romokat elbontva is szerezzen magának építőanyagot a közösség.

* Tatai kastélyegyüttes

A kastélyegyüttes Fellner Jakab, hazánk neves építészének egyik legfontosabb műve.

Források

* http://www.mozgovilag.hu/2003/05/09%20Orszigethy.html
* http://www.belfoldiutazas.hu/magyar/telepules/tata-314841
* http://www.vizekeve.hu/hu/aprilis/latnivalok/Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail]

[impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.
turistautak.hu