FAQ
1045. Rákóczi-vár (Erdély) (GCRaVa)

Az őrbódé a lőállásokkal

Az őrbódé a lőállásokkal

A magasabbik lőállás

A magasabbik lőállás

Amit esetleg a tüzér is láthatott

Amit esetleg a tüzér is láthatott

A korona lőállás

A korona lőállás

A kereszt

A kereszt

Vészkijárat a bunkerből

Vészkijárat a bunkerből

Erdély felé, Gyimesbükk

Erdély felé, Gyimesbükk

Moldva felé, Palanca

Moldva felé, Palanca

Vonat érkezett Erdélybe

Vonat érkezett Erdélybe

Visszatekintés

Visszatekintés
Szélesség N 46° 33,329'
Hosszúság E 26° 6,595'
Magasság: 715 m
Megye/ország: Románia
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2004.08.05 09:35
Megjelenés időpontja: 2004.08.21 14:30
Utolsó lényeges változás: 2013.10.02 18:02
Rejtés típusa: Virtuális geoláda
Elrejtők: Anikó, Melinda és Miklós
Ládagazda: MikiCache
Nehézség / Terep: 1.5 / 1.5
Megtalálások száma: 327 + 4 sikertelen + 10 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.3 megtalálás hetente


WAP: A jelszó a márványtábla első két szava.

2013.09.20 14:40
A sorozatos ládalopásokat követően, a láda "elnyerte" méltó típusát: virtuális, köszönhetően sereszaki-nak, aki végre pontot tett e láda megpróbáltatásainak.

2009.03.21 09:41
Sajnos a geoládát a helyi tolvaj ismételten ellopta.
Köszönet bolyak-nak, aki az ellopott láda helyett új helyre, egy mikroládát telepített.

2007.04.04 15:17
Sajnos a geoládát a helyi tolvaj ismét ellopta.
Köszönet skalakope-nak, aki az ellopott láda helyett, új ládát, új helyre telepített.

2006.09.25 12:53
Sajnos a geoládát egy helyi tolvaj ellopta. Ezt pedig a rejtekhelyen hagyott, és a logbookból kitépett lapokra írva beísmerte.
Köszönet BiharyG-nek, aki egy új ládát, új helyre telepített az ellopott helyett.A Gyimesi-szoros az egykori Csík megyében, a Hargita-hegységen túl, az egykori ezeréves határon fekszik, ami majdnem ezer kilométerre van Budapesttől, és több mint hatszáz kilométer választja el a mai román-magyar államhatártól. Csík megye körül van Háromszék-, Brassó-, Maros-Torda- és Udvarhely megye. Ezen területek mind rendkívül fontos szerepet játszottak az erdélyi magyar és szász kultúra fejlődésében és természetesen a határ mindkét oldalán élő magyarság kultúrájának megőrzésében.

A Csíki havasok legpompásabb völgyében, mely átjárót képez Erdély és Moldva között, található a megye leghosszabb településfüzére, a csángók földje, a Gyimesek. Legegyszerűbben megközelíteni a Csíkszereda felöl jövő 12A főúton lehet.

Nemcsak a Tatros völgyében, hanem annak jobb és bal oldali mellékágaiban is egymást érik a tipikus hegyvidéki települések. A Gyimes név eredetének - hangzásbeli hasonlóságon alapuló - magyarázata szerint olyan hely, ahol sok a gímszarvas. A tanyavilág három fő központja: Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok és Gyimesbükk. Gyimesbükk, a Gyimesi-szoros alsó kijáratánál már Bákó megyében található. Országhatárt jelentő vasútállomásának régi nagy épületei még állnak, omladoznak. Mellettük elhaladva a Gyimespalánkai szorosba értünk. Az út és a Tatros patak felett vashídon átvezető, 1897-ben épült vasútvonal alig fér el egymás mellett. A település neve "Gijmes" alakban 1600-ból ismert. Régi temploma 1782-ben épült, anyakönyvét 1785-től vezetik. A templom és a papi lak épülete mellett a Kontumác nevű kis patak völgyében található kis területet Káránténnek nevezik, mivel a régi országhatár idején itt volt a "karantén" - vesztegzár. Ismertek a településhez tartozó Tarhavas, Cigánypatak és Bálványos-pataki részek kitűnő sósforrásai, melyek kihasználatlanok. Gyimesbükk után Tarhavas, majd a történelmi Erdély határán Gyimespalánka következik.

Egy kis történelem
A gyimesi csángók - nagyobb részt a csíki székelyekből, kisebb részben a moldvai magyarokból és románokból származó, magyar anyanyelvű népcsoport - vidéke ez, akik a Gyimesi-szorosban, a Tatros folyó és a hozzá csatlakozó patakok völgyében élnek. Őseik valószínűleg a csíki falvakból költöztek a XVIII-XIX. században a Tatros völgyébe, s onnan terjeszkedtek tovább a havasokba. Ők a székelyek külön néprajzi csoportját alkotják. Római katolikus vallásúak, jó termőföld híján állattenyésztésből, fakitermelésből és a fa megmunkálásából élnek. A hagyomány szerint őseik a katonai szolgálat elől menekültek erre az erdős-hegyes vidékre. Nevük eredetét így magyarázzák: csángó az, aki "elcsángált", elment, elcsatangolt, a közösségtől elbujdosott. Öltözékük hasonló a Kárpátokon túli, moldvai csángókéhoz. Régen ezzel tévesztették meg üldözőiket, ne ismerjék fel őket, hogy szökött székely katonák.
Kiemelkedően gazdag, ősi népköltészettel és párját ritkítóan széles skálájú néptánc-hagyománnyal rendelkeznek. A magyar népi kultúrában különleges szerepet játszó gyimesi csángók zenéjéről-táncáról a terület szakavatott kutatói leírják, hogy a több ezer lelkes római katolikus gyimesi csángóságot a székelység egyik legjellegzetesebb etnikai csoportjaként tartják számon. Népi kultúrájuk - a csíki székelyekhez hasonló nyelvjárás, a viselet, a szokások, a zene és a tánc - a települések szétszórtsága ellenére is igen egységes.

Annak, aki elzarándokol a Gyimesi szoroshoz, hogy gyönyörködjön a táj csodáiban, és hogy megkeresse a geoládát azt tanácsolnánk, csökkentse le járműve sebességét, esetleg időnként álljon meg, és vegye szemügyre a gyimesi csángók szép házait, rendezett portáit, szépen tartott állatait. Érdemes. De érdemes felsétálni a szorosban ma Rákóczi várnak nevezett egykori őrtoronnyal szembeni hegyoldalban levő kis templomhoz is. Valaha itt földvár állt. Ma már szinte semmi sem látszik belőle, csak a körülötte levő földek mai elnevezéséből lehet következtetni az egykori vár létére. Így például a romok felett elterülő hegyi legelő mai neve "Bástyaudvar". A szoroson áthaladva és elhagyva a Tatros hídját, balról egy kis patak ömlik az itt már folyóvá duzzadt, de néhány kilométerrel korábban csak csörgedező Tatrosba. A patak neve is az egykori földvárra utal, ugyanis ez a "Sáncpatak". Érdemes egy rövid sétát tenni a Sáncpatak mentén. A patak jobbpartján Gyimesbükk felé csángók laknak, míg a másik partján Moldva felé... mintha Orbán Balázs ottjárta óta semmi sem változott volna. Orbán Balázs a Gyimesi szorosról, a ma Rákóczi várnak nevezett őrtoronyról ezt írta:

"Ezen erődhöz 134 lépdés fedett folyosó vezet oly meredeken, hogy gyalog is nagy fáradsággal lehet oda feljutni, s mégis 1789-ben fel és lelovagolt azon egy Lacz András nevű székely huszár. A túloldalon szintén erődített előfok szökell elő, ezek annyira elzárják a völgyet, hogy a Tatrosnak alig marad keskeny sziklaszegélyezte mederhely. A vámhivatal épületei és a szerény kis kápolna ezen baloldali előhegy oldalának egy mélyületében vannak elrejtve. Ezen hadtanilag igen erős, könnyen védhető pont igen festői képet ád... Egy karózat (pallisade) zárja át a Tatros szűk völgymedrét, ezen gyenge kertelésen túl már Moldva határa kezdődik, ronda vámépületeivel, néhány szánandó kunyhóval s puskáját alig bíró lomha határőreivel, új Dacia nyomorúságos voltának szembeszökő képét mutatván fel."

Kedves arra járó, Te is tapasztalni fogod, hogy a Sáncpatak bal partján megállt az idő. A két házsor között alig van 20 méter, de az életmódban legalább 200 év a távolság.

Gyimesbükknél, a szoros jobb oldalán még mindig láthatók a határszéli "Rákóczi-vár" romjai, melyet nem a Rákócziak, hanem még 1626 körül Bethlen Gábor fejedelem építtetett. A hegy gerincére lépcsős várfal vezet fel. A várat először 1677-ben nevezték a nevén: "Ghemes vára Csíkban". Később az 1700-as évek fordulóján az osztrákok többször megerősítették és kibővítették. 1764 után (mádéfalvi veszedelem) a vár és a szoros őrzése az első székely határőrezred hatáskörébe tartozott. Őrhely jellege van, de inkább a kereskedelemmel, mint a hadászattal függött össze. Itt a vámőr (harmincados) parancsnoksága alatt békeidőben kettő, máskor több ember teljesített szolgálatot. A lépcsős várfal tövében, a vasúti síneken túl még ma is áll a határőrök épülete, melytől pár méterre az  N 46° 33,334' E 26° 6,616' 697 m [GCRaVa+Parkolo] pontban parkolni is lehet.

Az őrbódé meglepően ép állapotban van. Egyik falához lapítva áll bunkerének mindkét lőállása. A magasabbik a föld felszínén van, míg az alacsonyabbik lőrésein át, a föld alatt állva lehetett tüzelni. A két lőállást földalatti folyosó köti össze. Ebből a folyosóból fel lehet jutni az őrbódé egyik helyiségébe egy csapóajtón keresztül, de ki is lehet jutni a szabadba, a Tatros patak partjára. A föld alatti folyosó kissé szemetes ugyan, de járható. Az alacsonyabbik lőállás már megépítésekor - nem tudom, akarva vagy akaratlanul, - de hasonlít a koronára. Már csak egy ferde kereszt hiányzott róla, amit valaki - nagyon helyesen - pótolt is, vastag, időtálló rozsdamentes fémkereszttel. A vasúti sínek közvetlenül az őrbódé mellett vannak lefektetve, ezért nagyon óvatosan, körültekintően menjünk át rajtuk, hiszen a Rákóczi-várba felvezető lépcső a vasúti síneken túl kezdődik.

A főút bal oldalán, Moldva felé haladva, valamikor egy lerobbantott meredek sziklafalat is lehetett látni. Ez volt a Honvéd-kő, amibe egy fegyveres honvéd domborművét faragták, alatta a következő szöveg állt:

"Itt járt 1918 nyarán a 18-as m.k. gyalogezred Sopronból."

Az emlékművet már korábban, a sziklát 1961-ben az út korszerűsítése során felrobbantották. A Sopron feletti erdőben azonban elkészítették az emlékmű hasonmását, melyen a következő felirat olvasható:

"Ez az emlékmű hű mása annak az eredetinek, mely az Ojtozi-szoros sziklafalába vésve hirdette a soproni 18-as honvédek vitézségét."

Ez az alakulat védte páratlan hősiességgel - többek közt - a szorost az I. világháború idején.

A II. világégéskor is nagyon kemény harcok dúltak itt. Aki többet szeretne megtudni a várat és a szorost őrző, mindenre elszánt maroknyi katonáról, olvassa el egyikőjük erről írt könyvét: Sebő Ödön - Halálraítélt zászlóalj. Minket teljesen hatalmába kerített ez a könyv, holott a vár tetején hallottunk róla először. Az a véletlen egybeesés történt, hogy a vár tetején találkoztunk egy számunkra ismeretlen talán gyulai úrral, és egy rendkívül lelkesen mesélő csángó fiatalemberrel. Senki, senkit nem ismert addig, de a vár és főleg az említett könyv rendkívül hatásos közös nevezőnek bizonyult. Mi nagy érdeklődéssel hallgattuk, ahogy a könyvet mindketten jól ismerő csángó és a gyulai egymás szavába vágva, hol egyik dombra, hol a másik völgyre, hol ide, hol oda mutogatva elevenítették fel a könyvben élethűen leírt harci cselekedeteket, ott - főleg a gyulai által - felismerve azokat a várból látható helyszíneket, melyeket a könyvet olvasva, eddig csak elképzelni tudott.

És ha már itt tartunk: a helybéli önkéntes idegenvezetőnk rengeteg olyan érdekességről mesélt, ami talán még sehol sincs megírva és annak ellenére, hogy ő a vár alatti faluban született és végig ott is élt, csak a rendszerváltás után hallhatott ezekről. Pl. említést tett egy határkőről, amihez a várból kezdődő gerincösvényen lehet eljutni, úgy 20 kilométeres gyaloglás után, de aminek többek között az, az érdekessége, hogy ezt többszöri kísérlet következtében sem tudták a hatóságok megsemmisíteni. Ezért a köznyelv elnevezte "A Vas"-nak.

Nagyon kellemes és eredményes barangolást kívánunk a Gyimesekben. Higgyétek el, megéri.

Anikó, Melinda és Miklós
Állapot: kereshető

KRW értékelés (165 db): környezet: 4.80 rejtés: 4.23 web: 4.71 átlag: 4.58

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
+
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
+
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
-
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


Szabariteca 2022.11.02 12:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.10
Köszönöm!

fredie 2022.10.06 10:52 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

xegox 2022.09.27 19:43 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Vironia 2022.09.18 10:20 - Megtaláltam
Cipollinóval ládakeresés. Köszönöm a rejtést!

cipollino 2022.09.18 10:20 - Megtaláltam
Ládázás Vironiával. Veszélyjelzést adott le a meteorológia, a 90-100 km/órás szél miatt.
Majd lefújt a lépcsőről!

filogergo 2022.09.01 11:19 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

denes111 2022.08.29 13:22 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük!

Zsoland 2022.08.28 20:36 - Megtaláltam
Ezt is megtaláltuk, köszönjük. [Geoládák v3.12.10]

gsy 2022.08.28 10:04 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

dadii 2022.08.27 11:26 - Megtaláltam
Megtaláltam!

crazycops 2022.08.26 19:40 - Megtaláltam
Megtaláltuk

Göde 2022.08.16 13:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.41
Újabb kincs a tarsolyban. Köszönöm

Laminsio 2022.08.14 13:14 - Megtaláltam
Köszi

4dimeny 2022.08.09 12:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

taki123 2022.07.22 13:51 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! örülök, hogy szépen felújították a helyet. [Geoládák v3.12.10]

Aradi zeteny 2022.06.24 13:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Kámán_Gergely 2022.06.12 15:11 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

istv2k 2022.06.08 16:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Krisztián88 2022.05.23 12:30 - Megtaláltam
:)

paidlp 2022.04.23 16:43 - Megtaláltam
Fogom! :)
Köszönöm a rejtést!

keemann 2022.04.08 17:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

tfmb 2022.04.07 17:21 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Bővebben otthonról. [Geoládák v3.12.7]

james 2022.02.16 09:48 - Megtaláltam
Megtaláltam.

James

pbberta 2022.01.10 14:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

Tadri97 2021.10.14 16:19 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.12
Köszönjük a rejtést! :)


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (341 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]