FAQ
1253. Nagykálló Nevezetességei (GCNKNE)

A város címere

A város címere

A református templom

A református templom

A Megyeháza

A Megyeháza

Az óbester domborműve

Az óbester domborműve

Korányi Emlékház

Korányi Emlékház

A város új múzeuma

A város új múzeuma

A láda egykori helye

A láda egykori helye

Kilátás az első rejtekhelytől

Kilátás az első rejtekhelytől

A IV. KMGT résztvevői a Megyeházánál

A IV. KMGT résztvevői a Megyeházánál
Szélesség N 47° 52,433'
Hosszúság E 21° 50,783'
Magasság: 122 m
Megye/ország: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2005.08.20 13:00
Megjelenés időpontja: 2005.08.22 00:30
Utolsó lényeges változás: 2019.04.20 21:40
Rejtés típusa: Multi geoláda (2V)
Elrejtők: Hebego
Ládagazda: kanyazoltan
Nehézség / Terep: 1.0 / 1.0
Megtalálások száma: 445 + 1 sikertelen + 7 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.5 megtalálás hetente


WAP-barát:
2 pontos multi, virtuális.
A láda Nagykálló centrumából (Fő tér) kb. 15-20 percnyi sétával érhető el. A ládával a vár egykori védőinek szeretnék emléket állítani, mert mára sajnos a föld felett semmi sem látható az egykori Kállói Végvárból.N 47 52.433 E 21 50.783 Az oszlopon lévő régi felirat 8. szava, N 47 52.297 E 21 51.022 az emléktábla 10. szava.

Ha autóval érkezel, indulj el innen  N 47° 52,407' E 21° 50,740' 120 m [GCNKNE+parkoló].

A 2 szóból álló jelszóhoz a következőképp juthatsz hozzá:

Elsőként álj meg az Emlékoszlopnál!  N 47° 52,433' E 21° 50,783' 126 m [GCNKNE-1]Az oszlopon lévő régi felirat 8. szava kell! Ez a jelszó első szava! (6 betű)

Itt érdemes megnézned a Rákóczi-tornyot és a református templomot is!

A város legújabb múzeuma  N 47° 52,361' E 21° 50,913' 134 m [GCNKNE+Új múzeum] helytörténeti kiállításnak ad otthont. Látogatásához célszerű időpontot egyeztetni a +36305823551-es mobilszámon, de minden délután nyitva van.
A múzeum honlapja

A  N 47° 52,394' E 21° 50,809' 122 m [GCNKNE+Orvostörténeti Kiállítás] A Korányi Emlékház. Itt született Korányi Frigyes. Az épületben látogatható orvostörténeti múzeum van.

A séta második pontja a Vár egykori bejáratának helye, a jelszó 2. része az emléktábla 10. szava (6 betű, nagybetűs szó) N 47° 52,297' E 21° 51,022' 132 m [GCNKNE-2]

A Megyeháza  N 47° 52,535' E 21° 50,762' 123 m [GCNKNE+Megyeháza] a következő jelentős látnivaló.

A város egyik híres szülöttének, Simonyi József huszáróbesternek  N 47° 52,552' E 21° 50,836' 126 m [GCNKNE+Emléktábla] emléktábláját találod itt.

Ha innen nézel el a Megyeháza irányába - szerintem az épület legszebb formáját láthatod.

Nagykálló nevezetességeiről
is olvashatsz részletesen.


További témák: Hírességek

Idéznék a szülővárosomról szóló De kálló szebb c. könyvből:

"Hol van Nagykálló? (Ha esetleg nincs nálad a GPS :-))) )
a Naprendszer Föld nevű bolygójának északi féltekéjén, az
Európa nevű kontinens közepén, Magyarország északkeleti részén, a Nagyalföldből domborzati szigetként kiemelkedő Nyírség középpontjában találhatod, 124,66 m-rel a tengerszint felett, - hogy el ne tévedj!

Kálló városa a Nyírség középpontjában található, így földjének születése is a Nyírség földrajzából ismerhető meg. A Nyírség szó nyírdombot, nyírfával benőtt dombvidéket jelent. Kialakulása a tudós kutatók szerint több mint tízezer évvel ezelőtt történt.

Honnan ered Kálló neve?
Évszázadokon át "házilag" készítették az emberek ruháikat, a háztartásban és a gazdaságban nélkülözhetetlen vásznakat, és posztókat is, amelyeket tömöríteni kellett. A tömörítéshez használták a kallómalmokat. A környék legnagyobb ilyen malma Nagy-Kállóban volt. Az egyik feltevés - a legelterjedtebb - szerint innen ered Kálló neve.
A másik feltevés a "Kál"=nagy szóból származtatja városunk nevét.
És íme egy régi kállói diáknak - Kulcsár Józsefnek - a "Baráti Kör"-höz címzett levele 1989-ből: "...Ami Kálló nevét, vagyis a szó jelentését illeti, nem tartom meggyőzőnek sem a kallómalommal való összekapcsolást, mert ezen a tájon mindig jól tudtak magyarul, és ismerték a különbséget a kalló, meg a kálló között, sem pedig azt az újabb ötletet, ami a Kál=nagy szóból indul ki.
Megmaradok amellett, hogy Kálló "gyülekező helyet jelent..."
A magam véleményével is az utóbbi változatot támogatnám. Igaz ugyan, hogy a "kálló" szó gyülekezőhely értelmében mára elfelejtődött, de fosztóképzős alakja aktiv szókincsünk része: el - kalló - dott - nincs a rendeltetési helyén."

A Város történelme

A mai város Nyugati határában levő dombocska egy ősemberi temetkezési hely (Korhány). A római időkben szarmaták, később szlávok, a honfoglaláskor, 895-896-ban, Szabolcs és Tas vezér foglalta el a Tiszától a Krasznáig, a kabarok (a magyarok katonai segítői), majd Kond magyarjai laktak itt.
A Szabolcsról elnevezett falu - erős földvára volt, melyet Szabolcs vezér építtetett - lett a magyarokat keresztény hitre téritő első királyunk, Szent István által szervezett vármegye központja.
Szatmár vármegye, első alispánja, Zothmár nevét őrizte meg. Területe központjában szintén földvár állott.
Az államalapítás utáni századokban a megye sokat szenvedett az ellenséges betörésektől; besenyők, kunok, tatárok pusztították. A védelem megszervezésére, az élet helyreállítására 1092-ben (május 20.) Szent László király elnökletével Szabolcs templomában tartottak zsinatot.
A vidék középső részét, nyilván terméktelenebb, homokos földje miatt csak a XI.-XII. században népesítették be.
Az első Kálló az 1200-as évek közepétől épült. Egy mocsár volt itt a mostani kanális vonalában. Neve: Búzna-Dada (Búzen-Dada), a mai város déli részén. Két fából épült temploma volt, házait a földbe ásták, náddal fedték.
Kunok, tatárok betörésekor elrejtőztek a mocsárba, majd a felégetett városka helyett felépítették Kállót. (melynek jelentése talán: gyülekezőhely, ahol mindenki jelen van).

Harangodot 1300-tól így nevezik, névadása a legrégebbi kállói legenda.
A mai Nagykálló helye: Nunkupul, Kiskállóé: Tuth puszta.
Az első ismert földbirtokos: Ubul (a 108 honfoglaló nemzettségből a Balog-Semjénbe (balkezes Simeon) tartozott).
Ubul és testvére, Egyed 1220-ban harcolt az oroszok ellen Kálmán herceg vezetésével. Egyed megmentette a herceg életét a saját élete árán. Egyed vitézi érdemeiért ajándékozta II. András ezt a földet Ubulnak. Ubul építette fel Nagykállót és Kiskállót Nunkupul illetve Thut pusztákon.
Fia Egyed örökölte Nagykállót, birtokközpontjává, később ispáni székhelyévé tette. Az ő neve elé került először megkülönböztetésként a "kállai" név, később ebből lett a család vezetékneve.

1319-től megyegyülések színhelye,
1325-től (1315?) hetivásárok,
1390-től országos vásári jogot kaptak. Mesteremberek települtek ide: molnár, kovács, fürdőmester.
1437 - nyírségi parasztfelkelés - Tarpai Márton vezeti, hamar leverik a nemesi hadak.
1457 - V. László engedélyével várkastélyt építhetnek a Kállayak.
1456 után a rácok (szerbek) menekülnek a törökök elől - Kállóba is települnek.
A görög templom szentélye (kb 1450) Kálló legrégibb épületmaradványa.
Az 1500-as években már egyházközségük volt.
1500-as évek - a török elől egyre többen költöznek ide:
1543 - 77 porta, azaz kb. 250 család és 1549 - 101 porta, 300-nál több család
A XVI. században lendül fel a marhakereskedelem - a Nyugat legfőbb szállítója vagyunk - kialakul egy vagyonos tőzsérréteg és a fegyveres hajdúk (hajtók) népes tábora. Azért kellett őket felfegyverezni, hogy megvédjék a jószágot a rablóktól, a farkasoktól. Ezektől a fegyveresektől egy idő után már Nyugaton is féltek, ezért Bécsnél tovább nem mehettek.
1554 - török betörés - hatalmas pusztítás és 1566 - újabb betörés - 52 házat pusztítottak el (felgyújtották a város egy részét).
Az 1. Kálló teljesen elpusztult, nagy mezőváros volt, hetente piacot tartott, évente egyszer országos vásárt. Törökök adóztatása és a félelem miatt elnéptelenedett.
1570 - Báthory István egy ásót a földbe ütött (ahol az 1. Kállóban a szentély állt) "Kutya legyen, aki nem ezen a helyen akar várat építeni" - 3 évig építkeztek. Német zsoldosok védték az építőket.
Megépül a vár épp a régi város egy részén - új város kell. A régi templomot fegyvertárnak használták. (Béke és a Szakolyi úttól É - ÉK (buszbontó), Fintortag)
1574 - 5. tc. - végvárrá nyilvánítás (I. Miksa), a vár és a város a királyi kamara birtoka. (Kállay család - Farkasasszót kapja kártérítésként).
A várbeli katonák fölöttese a várkapitány pallosjoggal. A tisztek a környékbeli nemesek fiai. Közkatonák: 200 német + huszárok + hajdúk.
A városlakók előljárója a város hadnagya.
A hajdúélet szabadsága a jobbágyokat erősen vonzotta, tömegesen álltak közéjük otthagyva földesuraikat. Egyre jobban militarizálódtak, fel-feltűnnek végvári harcokban, birtok-csatákban.
1594 és 1599 török ostrom, de visszaverték.
1595 - az erdélyi fejedelemséghez tartozik.
1604 - Bocskai elfoglalta, hajdúk telepítése a várba, a városba. Nyíregyházán, Nyírbátorban is telepednek le hajdúk, de ezek a városok hamar elvesztik privilégiumaikat
1608 - A Rákóczi család birtoka.
1621 - Bethlen Gábor erdélyi fejedelemségéhez tartozik.
1630 - I. Rákóczi György innen intéz kiáltványt a nemzethez.
1642 - Taraszovics Bazil munkácsi püspök Kállóban telepedik le. (I. Rákóczi György megfosztja hivatalától)
1661 - a legrégibb fennmaradt (grkat.) okirat - "Rácz Ecclesia"
1661 - török ostrom - Kálló ellenállt (Kucsuk Mehmed pasa)
1668-70 - a Wesselényi összeesküvés támogatása miatt német kapitány neveznek ki, s elcsapták a katonákat, akik kurucok lettek, az elcsapott hajdúk pedig labancok. A török hódoltság idején a megye nagyobb része a magyar királysághoz tartozott; az erdélyi fejedelmek és a törökök felváltva pusztították. Kálló sokszor az osztási vonalra esett. Aszerint, hogy ki győzött, hol a királysághoz, hol a Partiumhoz, hol az erdélyi fejedelemséghez tartozott. E szerint változott Kálló lakóinak sorsa is. Lakói szövetségesei lettek Thököly Imre németellenes függetlenségi harcának.
1686 - Thököly felkelés - Ahmed pasa innen viszi Thököly Imrét 5 év rabságra.
A törökök kiűzésével megszűnt végvárnak lenni, tekintélye, súlya csökkent.
Futótűzként terjedt a protestáns vallás. 1687-re Szabolcs vármegyében már csak két katolikus gyülekezet, a kisvárdai és a nagykállói maradt.
1699-ben kb. 2600 lakosa lehetett Kállónak (kétszer annyi mint 1572-ben), s az összeírás szerint 14 csizmadia, 10 szűcs, 9 szabó, 6 szappanos, 5 kovács, 3 borbély, 2 varga, 2 lakatos, 1-1 olajütő, aranyműves, kaskötő, asztalos, gombkötő, kötélverő dolgozott a városban.
1703. július 28. - Kálló kapui megnyílnak II. Rákóczi Ferenc előtt (Rákóczi első ágyúi) fontos utánpótlási bázis. A nagy Habsburg-ellenes függetlenségi háborúban Bereg jobbágyai Esze Tamás vezetésével álltak II. Rákóczi Ferenc zászlaja alá. A fejedelem 1703-ban Vásárosnaményból intézett kiáltványt Szabolcs vármegyéhez; hatására több vár (Kisvárda, Vaja, Ibrány) csatlakozott hozzá. 1711-ben, a szabadságharc utolsó felvonása Vaján játszódott le: a békefeltételek megtárgyalására Rákóczi a várkastélyban találkozott a császári hadak fővezérével.
1705 - a végvár rendeltetése megszűnt, a Kállayak megpróbálják visszaszerezni birtokukat, májusban "úriszéki tárgyalás" - a hajdúk jobbággyá tétele, erre a hajdúk tömegesen Hajduböszörménybe költöznek. (1709? - Ráckálló elnevezés)
1709-ben elkezdődött a Kállói vár bontása (Rákóczi), s vele Kálló hanyatlása.
1711 - szatmári béke egyik pontja: "Kálló vára földig leromboltassék". A szabadságharc bukása után az elpusztított falvakba német, ruszin és szlovák telepesek érkeztek, de zárt egységben csak néhány településen maradtak meg (Vállaj, Rakamaz, Nyíregyháza). Ezzel gyarapodott a római és a görög katolikus vallásúak száma s több evangélikus egyházközség is szerveződött.
1728 - Kísérlet örökös megváltásra
1749 - Mária Terézia visszahelyezi birtokaiba a Kállay családot (örökösödési háború). A város népe ellenszegül 1574-re hivatkozva, idegen jobbágyok betelepítését is megakadályozták.
1754 - első per tragikus döntése:
- a város megtarhatta függetlenségét (földterület nélkül).
- a Kállayak megkapták a földet (jobbágyok nélkül).
Kálló megtarthatta vásártartási jogát, megyeszékhelyi rangját, mégsem fejlődhetett, a kornak megfelelő mértékben. A fejlődő ipar, kereskedelem és polgárság számára nem volt vonzó a bizonytalan helyzetű és jogállású város. A folyamatos per feszültséget, többletkiadást jelentett. A kialakuló polgárság, iparosok, kereskedők, megyei hivatalnokok inkább a közeli Nyíregyházára költöztek. Kálló egyre jobban lemarad. Nagykállóban a Kállayak, Nagykárolyban a Károlyiak jóvoltából épült állandó megyeháza. Új lendületet kapott a templomok és udvarházak építése is. 1772-ben Szabolcs megyében (100-110 ezer fő) összesen 2 állandó bolt volt: egy Kisvárdán és egy Nagykállón, az áruk vételét, eladását a házaló, batyuzó, szekerező kereskedők és vásárok biztosították. A vásárok több napig tartottak, és szinte minden kapható volt bennük.
1700-as évek vége - 1800-as évek eleje: Szabolcs vármegye nemessége kb. 10-11% (kb 20000 fő), több mint 3/4 részük szegény nemes
1848 - a jobbágyság eltörlése - a per elhalt, elévült. Az 1848-as forradalom és szabadságharc idején a híres 48-as szabolcsi zászlóalj többször kiérdemelte Kossuth Lajos kormányzó elismerését. Parancsnoka, Rakovszky Sámuel, testére csavarva menekítette ki Komáromból azt a csapatzászlót, amely most a Jósa András múzeumban látható.
1849 után neoabszolutizmus - császári, királyi biztos: Drevenyák Ferenc
1861. január 16. - a vármegye újjá szerveződik (a református templomban)
1863. szeptember 21. - Tűzvész, kb 300 ház égett le. Épül a debreceni-nyíregyházi vasútvonal.
1850 és 1880 között befejeződött a megye földrajzi arculatát formáló nagy munka, a Tisza szabályozása. Kiépült a vasúthálózat, megszülettek az első ipari üzemek.
1858 - az első vasútvonal megnyitása: Debrecen - Nyíregyháza - Szerencs, majd 1872 - Kisvárda - Ungvár.
1880 - tárgyalnak a Nagykállón átvezető, Mátészalka felé tervezett vasútvonalról, s a vonal 1887 nyarára meg is épül.
1911 - leágazás: Nagykálló - Nyíradony; kapcsolat a Debrecen - Nyírbátor - Mátészalka vonallal.
1876 - Szabolcs megye új székhelye: Nyíregyháza, Szatmárban: Nagykároly helyett Szatmárnémeti
1893-ban alakult meg a nagykállói Tűzoltóság - az önkormányzat hozta létre (Legrégebbi egyesület Tiszavasváriban van (Lukács Ferenc patikus alapította))
1919. március 23. - április 25. - a direktórium az elmegyógyban működött.
Az első világháború nagy emberáldozatokat követelt. Az azt követő békekötés után a túlnyomórészt csehszlovák, illetve román határon túl rekedt négy vármegyéből megmaradt ungi részeket Szabolcshoz csatolták; Szatmár, Bereg és Ugocsa maradványaiból új megyét hoztak létre. A szétszakított részeken nehezen indult meg az élet. Újra ki kellett alakítani a közlekedés, a kereskedelem és nyersanyagfeldolgozás csatornáit.
A második világháborúban hadszintérré változott a megye, óriási ember- és anyagi veszteségeket szenvedett. Különösen súlyos harcok voltak Nagykálló környékén és a Tisza vonalában.
1944. október 21. A 2. Ukrán Front és a 4.Román Hadsereg: "a felszabadulás" napja.
Az 1945-ös földosztáskor 65045 család kapott földet a megyében.

Szövetkezetek alakulása
1948 - Csizmadia és cipész Ktsz (későbbi Kallux)
1949 - Szabók szövetkezete, fél évvel ezután a Vas- és Fémipari Ktsz, - Textilruházati Ipari Szövetkezet (13 varrónővel)
1950 - Vörös Zászló Tsz - 27 tag, 1955 - már 200 fő (későbbi Zöld Mező Tsz)
1950 - tanácsok létrehozása, Nagykálló és Kiskálló egyesült.

1956-os forradalom - és szabadságharcban sokan álltak ki; és ugyancsak sokan szenvedtek a megtorlástól.
1950 - 1979 A Nagykállói járás székhelye (Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén és Szakoly).
Az 1960-as években jelentősen fejlődött az ipar, a mezőgazdaság, gazdagodtak a települések, összességében azonban továbbra is megmaradt a megyének az ország nagyobb részéhez viszonyitott hátrányos helyzete.
1979 - Nagykálló nagyközséggé vált (itt működött a megye legnagyobb tsz-e)
1989. március 1. - Város - Németh Miklós miniszterelnök személyesen vett részt a várossá avatáson.
Állapot: kereshető

KRW értékelés (248 db): környezet: 4.31 rejtés: 3.94 web: 4.47 átlag: 4.24

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
+
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
+
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
+
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
+
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


Skalp 2022.12.19 11:31 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: 3 átlag: 2.67 súly: 4.35
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

emmis 2022.12.19 11:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Makkap 2022.09.29 17:38 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

FeldmanZ 2022.09.29 17:37 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Kertész család 2022.09.29 12:09 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a rejtést.

Kerékgyártócsalád 2022.09.25 11:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.42
Megtaláltam. Kènyelmes multi

PBM 2022.09.02 10:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

kectam 2022.08.29 12:30 - Megtaláltam
Nyírségi csavargásunk a családdal. Nyírbátor felé tartva álltunk meg egy kis sétára. Köszönöm, hogy megmutattad.

Klemensz 2022.07.09 18:14 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Stamnes 2022.06.24 10:04 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtő munkáját!:) [Geoládák v3.12.10]

Webber 2022.05.28 11:26 - Megtaláltam
Meglett. [Geoládák v3.12.8]

Botticelli 2022.05.27 21:37 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

sarialexandra888 2022.05.27 18:26 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 1.00
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

antalcsalad 2022.04.30 17:16 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.8]

paidlp 2022.04.25 14:50 - Megtaláltam
Fogom! :)
Köszönöm a rejtést!

MonTri 2022.04.25 13:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

Famágus 2022.04.22 13:47 - Megtaláltam
Remek multi, remek hely, köszönjük!!

Maria581 2022.04.22 13:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

oldfox 2022.04.22 13:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.8]

JugglingDra 2022.04.22 13:46 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

Atmosz&Zozmosz 2022.04.16 11:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk.
Köszönjük a lehetőséget. Bővebben később! :-)
[g:hu+ 2.7.17]

Noncsi77 2022.03.19 17:48 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

GGeri12 2022.03.19 17:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Ark Hunter 2022.03.01 10:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

FLAC 2022.02.12 09:43 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Fehér Márton 2022.02.12 09:42 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

xegox 2022.01.14 21:42 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

Rekinejó 2021.12.16 12:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.06
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! :)

hitamas 2021.12.07 14:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.50
Csak kellene egy láda valahová ... :)

Bence2009 2021.12.05 10:42 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.3]

kivancsifancsi 2021.10.27 12:08 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 1 web: 4.5 átlag: 3.33 súly: 4.46
A tapasztalat azt mutatja, hogy október második fele minden évben nagyon szép időt hoz, sok a napsütés, kellemes a hőmérséklet, gyönyörűek az erdők. Így hagyománnyá vált, hogy ilyenkor kiveszünk pár szabadnapot. Most is így tettünk, előbb eltöltöttünk pár napot Eszterrel kettesben a Zselicben és a Mecsekben, majd családilag a gyerekekkel együtt eljöttünk egy keleti kirándulásra.
A várnál éppen ásatásás folyik, a terület el van szalagozva. Én átléptem ezen és megnéztem a gödröket. Sajnálom, hogy mindkét pont csak virtuális leolvasós.

Fidorka 2021.10.27 12:08 - Megtaláltam
kivancsifancsi társaságában

Bendínó 2021.10.27 12:08 - Megtaláltam
kivancsifancsi társaságában

fulpes 2021.10.23 10:23 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 3.45
Napkor után szétnéztem Nagykállón is. Nem nagyon fogott meg a hely (a Harangodot és az Ínségdombot kivéve.) Ez a leírás a város történelméről túl hosszú és száraz. Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.14]

20211023_10144620211023_100716
20211023_10100820211023_101025
Juci&Csaba 2021.10.16 09:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

traxx 2021.10.03 10:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.42
Megtaláltuk

stmester 2021.09.14 13:35 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.14]

IMG_20210915_090115IMG_20210915_090237
IMG_20210915_090424 
kasap 2021.08.27 16:56 - Megtaláltam
Megtaláltam. :-) Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4a]

anettx 2021.08.20 09:12 - Megtaláltam
TFTC!
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kirándulgatás
[Geoládák v3.11.3]

Gyömi 2021.08.15 13:07 - Megtaláltam
Köszönjük!

Peterancsa 2021.08.11 11:08 - Megtaláltam
Ezt is megtaláltam.Köszönöm a rejtést! :)
[Geoládák v3.11.3]

AtiÁk 2021.08.11 11:08 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm az élményt! [Geoládák v3.11.3]

vassagi 2021.08.08 12:56 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.52
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

HUNGilby 2021.08.07 09:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

bajnokzsofi 2021.07.25 13:15 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

marosikids 2021.07.25 13:14 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Pogánypeti 2021.07.22 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.27
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget. A többit majd otthonról! [g:hu 1.6.4]
Ez volt a mai napi ládavadászatom hatodik, egyben legutolsó találata!
Az Ínség-dombnál elrejtett GCINDO láda megtalálása után gyalogoltam befelé a városba, ezért én fordított sorrendben kerestem fel a pontokat, melyek azonnal fellelhetőek voltak. Logolás után alaposan szétnéztem a belvárosban, mivel eddig még sosem jártam itt Nagykállón. Miután körbejártam a főbb nevezetességeket, a Korányi Frigyes Gimnáziumtól busszal mentem vissza Nyíregyházára...
Köszi a lehetőséget! :)

Emlékhely az egykori Kállói végvár helyénSzilágyi István Emlékház és helytörténeti gyűjtemény
Korányi Frigyes szülőházaReformátus templom
Rákóczi-torony1956 Gloria Victis
Szabadság térSántha Kálmán Pszichiátriai Szakkórház
Szent Péter és Pál rk. templomSzelfipont a Kállai kettős téren
A Polgármesteri Hivatal épületeA Polgármesteri Hivatal épülete
Kállai kettős térSzent Mihály főangyal gk. templom
Korányi Frigyes GimnáziumDr. Korányi Frigyes-mellszobor
Szabó família 2021.06.19 18:02 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [g:hu 1.6.7]

CsKaroly 2021.06.12 11:53 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.6.11]

kocsisjozsef74 2021.06.07 13:23 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.06
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Józsi [Geoládák v3.10.5]

navigaator 2021.06.07 00:00 - Megtaláltam
-

Bogi93 2021.06.01 20:06 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

wark92 2021.06.01 20:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

Emerich63 2021.05.30 11:05 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

20210530_110356 
Hegyo 2021.05.21 15:28 - Megtaláltam
Levadásztam. Köszönöm a lehetőséget. Környezet /Rejtés / Web 4/4/5 [g:hu 1.6.2y]

Tibcsiii 2021.05.15 16:35 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

grovana65 2021.05.07 10:01 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.15
Köszi! [Geoládák v3.12.2]

Gyeta 2021.05.02 11:02 - Megtaláltam
Köszi

egiagi 2021.04.11 13:05 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Bandee14 2021.04.11 12:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.1]

KeresTalál 2021.04.05 12:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.09
Köszönjük a rejtést.

Viking33 2021.03.26 10:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 3.5 átlag: 4.00 súly: 1.30
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Marcello87 2021.03.18 12:31 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.18
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

V_Gabor 2021.03.13 17:04 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.49
Itt szívesen sétáltam volna picit többet is, mivel több látnivaló van a környéken.
Sajnos egyre hidegebb lett és még haza is kellett érnem 20h előtt.

Köszönöm!
[g:hu+ 2.5.10]

2021-03-13 16.59.44R2021-03-13 17.05.34R
2021-03-13 17.05.53R 
erdei.laszlo 2021.02.14 06:43 - Megtaláltam
A nagy sarkvidéki hidegben begyűjtve a multi!
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Kroo 2021.02.07 10:59 - Megtaláltam
Köszönjük!

FyG 2021.01.24 10:51 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.64
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget.
Szép kisváros, felújított és rogyadozó régi épületek. Sajnos a Korányi ház ilyen.
[g:hu+ 2.5.8]

ferro csaba 2021.01.06 11:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.87
Megtaláltuk. Köszönjük a rejtést! Berkeszi Koalák

IMG_20210106_111925 
Lempike és Sándor 2020.12.26 12:48 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

daanett 2020.12.20 14:16 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

dinkotp 2020.12.20 14:15 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

cserpaktomi 2020.11.29 11:26 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

Fánk111 2020.11.24 08:39 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6] Nagykálló

Lumen79 2020.10.30 10:42 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

belus01 2020.10.28 10:02 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

tfmb 2020.10.24 09:33 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.83
Ok.

ifelfoldi 2020.10.03 14:41 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

kismaczu + Neje 2020.09.04 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.13
Meglett,köszi a rejtést.

1253. Nagykálló Nevezetességei (3)1253. Nagykálló Nevezetességei (4)
1253. Nagykálló Nevezetességei (5)1253. Nagykálló Nevezetességei (6)
1253. Nagykálló Nevezetességei (9)1253. Nagykálló Nevezetességei (13)
1253. Nagykálló Nevezetességei (15)1253. Nagykálló Nevezetességei (16)
1253. Nagykálló Nevezetességei (17) 
fcsaba 2020.08.22 15:12 - Megtaláltam
100 km-es tekerés Nyíregyháza környékén. Jó, hogy emlékművek őrzik az egykori fontos épületek helyét. Örülök, hogy ide is eljutottam, köszönöm a rejtést!

Páratlanpáros 2020.08.14 09:49 - Megtaláltam
Megtaláltuk köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

Rákóczi-torony 
Reka08 2020.08.14 09:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

smico50 2020.08.14 09:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

Pumba9 2020.07.12 14:29 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.96
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Mirtt 2020.07.12 14:27 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Valen95 2020.05.23 15:52 - Nem találtam meg
A terep elég dudvás, nem találtuk meg. [Geoládák v3.3.2]

Szamoa 2020.05.23 11:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

kisscsaba.repair 2020.04.18 18:27 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

rainbow_trout 2020.04.04 15:02 - Megtaláltam
Megtaláltuk! :) Köszönjük a lehetőséget a szivárványos pisztrángok nevében! ;)
D&E [g:hu 1.6.7]

gabor03 2020.01.25 09:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.2.2]

Pantya 2020.01.25 09:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.2.2]

Laci és Timike 2019.11.23 09:11 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést.

Joci&Nika 2019.10.19 15:23 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
Ui.: Jocó&Nika [Geoládák v2.2.5]

ocsike78 2019.10.18 06:43 - Megtaláltam
Megtaláltam,köszönöm a lehetőséget. :) [Kesser 2.4.7]

GCNKNE_20191018_064558GCNKNE_20191018_065206
Törpe 2019.09.28 11:51 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.92
Köszönjük a rejtést!
Törpe

Wilka74 2019.09.20 10:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.03
A feladvány nem egyértelmű. Aki hasonlót szívna mint én jelzem, hogy az 1000-es szám alatti szöveg kell az első ponton és mindkettő helyen a szám, névelő, rag is egy egy szónak számít. Köszi a rejtést!

ésKata 2019.09.12 10:12 - Megtaláltam
Nn

[Jóváhagyta: kanyazoltan, 2019.09.22 19:12]

geoládászok 2019.07.26 09:20 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést!

bihari970608 2019.06.14 13:16 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.17 súly: 2.00
Gyönyörű hely, köszönjük a rejtést!

Mona23 2019.06.08 13:14 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

GeoFox 2019.05.25 17:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.07
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
Dóri és Gábor [Geoládák v2.2.5]

kingajani 2019.05.11 11:29 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

aknitram 2019.05.11 11:29 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget! :) [g:hu 1.6.2y]

Molnár család 2019.05.01 13:11 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

rajho 2019.04.14 14:12 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.16
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

VaVi 2019.04.14 13:31 - Megtaláltam
köszi :)

Robogo 2019.03.23 09:34 - Megtaláltam
Harangod-Tiszaújváros útvonalon kerestük fel a ládákat csoportosan.
Köszönöm a rejtést!

R.Guszty 2019.03.23 09:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

kitkat0123 2019.03.23 09:34 - Megtaláltam
Csoportos ládázós hétvége során megtaláltuk a szép tavaszi hétvégén. Szombaton kalandozás Harangod-Tiszaújváros vonalon, vasárnap bükki GCWaLK.
Köszi a rejtést! Több láda FKRR néven logolva. Szép kis torony. Geoládák v2.2.5]

fa-peti 2019.03.23 09:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2g]

FogarasiRenáta 2019.03.03 19:02 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Szabi82 2019.03.03 19:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

mark192 2019.02.23 16:54 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

deakgabor1990 2019.02.23 16:54 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

JöMö 2018.11.18 15:01 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük.

nagyfeco 2018.10.20 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.28
Koszonom a rejtest.

20181020_15443420181020_154444
20181020_154119 
gsy 2018.09.15 07:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

fabian11 2018.09.08 13:16 - Megtaláltam
Szép emlékek.Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Spangarázs 2018.08.10 17:00 - Megtaláltam
Családi ládatalálat!
Köszi a rejtést!

eszluzsu 2018.05.26 12:06 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést. Közös megtalálás ládavadász Pistivel

ládavadász Pisti 2018.05.26 12:06 - Megtaláltam
Közös találat Eszluzsuval, köszönjük!

KTTNTZSDSETZS 2018.05.20 11:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.00
Megtaláltuk

Göde 2018.03.28 17:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.95
A református templom környéke és a harangtorony szép és érdekes. A második pont mellett kétszer is elmentünk, olyan bozótos a környéke. De közelről magáért beszél.

ha2 2018.03.21 10:20 - Megtaláltam
Ismét hótaposás.

fercsipeter 2018.03.21 10:14 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

kupec 2017.11.04 08:51 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

jpal 2017.11.02 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.91
Pont ma tíz éve geoládázunk, és ez a 816. találatunk.
Balkányi temetőlátogatással kapcsoltuk össze ezt a multit. Édesapám nyolc évig koptatta a mos 147 esztendős Nagykállói Gimnázium padjait, mely abban az időben az ország egyetlen földszintes gimnáziuma volt.
Méltó megünneplése a tíz éves jubileumnak.
Köszönjük a rejtést.

Az emlékoszlopnálII. Rákóczi Ferenc
Az egykori gimnázium 147 éves épületeA református templom
Városi kórház és szabadságharcos emlékmű'56-os emlékmű
A Sárga HázA vár bejáratának helye
GyZsTeam 2017.08.21 16:41 - Megtaláltam
Kicsit elidőztünk itt is. Köszönjük!

HER_1511_tnHER_1512_tn
HER_1514_tnHER_1515_tn
HER_1517_tnHER_1518_tn
HER_1521_tnHER_1543_tn
HER_1546_tnHER_1548_tn
Paul 2017.08.19 18:06 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

pegasus_mv 2017.08.02 22:49 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.76
Köszönöm.

deltasjimmy 2017.07.21 17:22 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 2.74
A környéken nőttem fel :)

Stimm 2017.07.18 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.61
Kerékpártúra során.

emiGrant 2017.06.19 11:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.96
10/1. Útban Fehérgyarmatra itt kezdtünk ládázni és Nagykálló nagyon tetszett. A fantasztikus templom a különálló harangtoronnyal, és még a rég elmúlt vár emlékműve is szép volt. Köszi a rejtést!

-1-2
-3-4
szaboneki 2017.06.10 17:34 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést

horvathzs 2017.06.10 17:34 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

martonjozseffgy 2017.06.10 12:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.76
Nagyon szép a városközpont. Érdekes volt végigjárni a pontokat. Köszönjük a lehetőséget.

DSC_0021DSC_0029
DSC_0035 
Dr.Lada 2017.06.04 10:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 2 web: 2 átlag: 3.00 súly: 4.40
Nem mondom, hogy könnyen összerakható a jelszó.:-( Mi számít szónak? Én szeretem a multikat is sokakkal ellentétbe, de ez a multi nagyon nem tetszett. A hely szép, érdekes, de a jelszó számolgatása idiótára sikerült. Mindegy ez a multi nem lesz a kedvencem, a rejtője a Griffs-es multikat megcsinálhatná, hogy legyen elképzelése milyen is egy jó multi, de akár a közelbe Nagyecseden is talál remekül kivitelezett multit.

-1-2
-3-4
-5-6
pliptai 2017.06.01 21:54 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Attibati 2017.05.21 09:43 - Megtaláltam
121 kilométeres kerékpártúra Nyíregyháza környékén.
Amikor megérkeztem a főtérre azt hittem, hogy egy régen megtalált és be nem logolt ládát jöttem megkeresni ismét annyira ismerős volt a környék. A 2. pont környékén el tudnék képzelni egy hagyományos ládát is.

kuvasz 2017.05.05 16:13 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.33 súly: 1.48
Megtalaltam, koszonom a rejtest!

dobozipatikus 2017.05.05 16:08 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 3.5 átlag: 3.17 súly: 3.28
Megtaláltam, köszönöm szépen a rejtést ! [iGC] [wapon beküldött szöveg]

Molli 2017.04.16 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.85
Köszönöm a rejtést!

kriszna73 2017.04.07 18:56 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Lali75 2017.04.07 18:52 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

szsoutdoor 2017.03.12 14:16 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.51
Családi születésnapozás után "újraszületésnapos" túrára menet útba esett, s kis kitérővel megkerestük. Szép rendezett a Fő tér, ha több időnk lesz szétnézünk jobban. Köszönjük a lehetőséget!

monic1006 2017.03.12 14:16 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.51
Balkányi rokonoktól Aggtelek felé tartva azt gondoltuk, hogy gyors találat lesz, de tele volt egyirányú utcákkal a vár egykori bejáratához vezető út, úgyhogy kellett kicsit "kavirnyázzunk" mire oda jutottunk. :) Aztán a városközpontban elég messze tudtunk leparkolni az emlékoszloptól, így több időt töltöttünk el a találással, mint amennyit most szántunk rá, de még így is megérte. Ide is még vissza kell jöjjünk rendesen szét is nézni, nem csak a találatot begyűjteni!
Köszönjük a rejtést! ;)

tapisomi 2016.11.26 08:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.86
Köszi

SandorCsaba 2016.11.05 08:30 - Megtaláltam
Köszi a rejtést! :)

Timi9 2016.10.16 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük szépen.

Anita&Lackó 2016.08.28 16:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.20
Megtaláltuk! Köszönjük a lehetőséget!

14064176_1053616164734347_6069363176240131761_n14088560_1053616424734321_4704472747710316844_n
Vincenzo65 2016.07.02 14:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 2.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.71
Meg van. Esti Vörös István koncert több élményt nyújtott,mint a nem létező vár és zárt templom.

kilali 2016.05.06 14:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.86
Köszönöm a lehetőséget.

jones5555 2016.04.30 17:10 - Megtaláltam
Megvan. Köszönöm.

gyetger 2016.04.30 16:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszi! :) [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

tapiapi 2016.04.17 15:22 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.34
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Gabó és Zoli 2016.03.14 14:54 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.46
Ezt a ládakeresést a véletlen szülte. Éttermet kerestünk, de nem találtunk, így irány tovább Nyíregyházára.

josvai 2016.03.06 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.58
Megvan.

JóGa 2016.03.06 00:00 - Megtaláltam
Köszi.

sandor.andris 2016.02.20 10:26 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.94
Nehezen de meg lett.

Luki 2016.02.05 16:13 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2g] [wapon beküldött szöveg]

tabletta 2016.01.11 14:43 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2g] [wapon beküldött szöveg]

picuresnagyur 2016.01.07 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.30
köszi

takacsimre 2015.12.29 17:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.06
Csipet_csapattal. Köszönjük a rejtést. Marika és Imre

csipet_csapat 2015.12.29 17:08 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.21
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget.

 
atipapa 2015.10.28 07:12 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Access Denied 2015.09.25 12:55 - Megtaláltam
Szép hely.

Köszi a rejtést!

fjocy és manka 2015.09.23 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.84
Megtaláltam, köszi a lehetőséget.

GYEZegzug 2015.08.30 11:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.73
Leolvastam a táblákat. Köszönöm.

 
Judit és Béla 2015.06.27 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.09
Megtaláltuk.

Párduc50 2015.05.25 10:00 - Megtaláltam
Köszi, kár, hogy a vár már nem létező.

katika59 2015.05.16 08:45 - Megtaláltam
Attilával közösen megtaláltuk, köszönjük a rejést.

R.Betti 2015.05.01 14:41 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.31
Megvan :)

csg69 2015.05.01 14:41 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.26
Megvan :)

nemvoltjobb5letem 2015.04.10 11:39 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.0t] [wapon beküldött szöveg]

adrivik 2015.03.10 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.33 súly: 3.54
Megtaláltuk.

bilenattila 2014.12.30 00:00 - Megtaláltam
Nagyon szép volt Nagykálló

ricsivivi 2014.11.22 13:49 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.70
köszönjük

SirLes 2014.10.25 16:12 - Megtaláltam
Megtaláltam. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

izsolt 2014.10.25 10:50 - Megtaláltam
Máriapócs felé menet

piroska 2014.10.15 00:00 - Megtaláltam
Jó séta volt, bár esős.

cipollino 2014.10.11 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.67
Köszi a rejtést. Sajnos még mindig folyik az útépítés, nehéz közlekedni. A Korányi-emlékház technikai okok miatt nem látogatható. A főtéren frissen avatott Ratkó József szobor, szökőkút. Tetszik.

 
Vironia 2014.10.11 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.67
Köszönöm a rejtést!! :)

WalterBrothers 2014.10.09 15:12 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.39
Köszönjük!

K-Team 2014.10.09 12:52 - Megtaláltam
Kollégákkal megtaláltuk, köszönjük! :)

carmin 2014.09.14 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.35
Tetszett a séta. Köszönjük a rejtést.

PEx2 2014.08.16 12:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.13
Szépen rendben tartott település, tetszett!

1Delphini 2014.08.15 16:53 - Megtaláltam
Megtaláltuk

nbalazs2 2014.08.01 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.94
A volt végvár helye kicsit vicces, de néhány új információt sikerült begyűjteni erről a már jól ismert városról.
Köszönet a rejtőnek.

urbanj 2014.07.19 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 4.11
Nyíregyházán töltött hosszú hétvégén ide is eljutottunk. Jót sétáltunk, szép hely,de szerintem mindenképpen megérdemelne egy hagyományos ládát is, nem csak virtuális pontokat.

elina 2014.07.12 18:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk Nagykálló-i sétánk során!

ahhoj 2014.07.12 18:30 - Megtaláltam
Sétáltunk egyet, köszönjük!

orion83 2014.07.12 13:21 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.95
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

mi4en 2014.06.22 15:32 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.70
Megtaláltuk. Köszönjük a rejtést. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Masateam 2014.06.05 11:30 - Megtaláltam
Köszi! Nagyon szép a főtér!

Hey-ho 2014.05.31 18:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

ulfrikx 2014.05.25 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 3 átlag: 3.17 súly: 1.70
Jó volt, köszi!

benist 2014.05.05 13:25 - Megtaláltam
A templom környéke szép, a vár a régmúlté.

IREBA 2014.04.27 19:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.03
Köszönöm a rejtést!! Tetszett a séta. Az itt élő emberek büszkék lehetnek őseinkre, a jelenben pedig magukra, a tiszta és rendezett városukra.

Norbee97 2014.04.22 20:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.03
Közös Szabolcs megyei találat MJANEZ-zel 12/13. Köszi a rejtést!
Nem volt hiába eljönni ide. :)
Részletek és képek hamarosan!
Sajnos siettünk, és már sötét is volt, így csak az első pontot sikerült megtalálnom. Érdekes, hogy egy oszlopon két szöveg is van, nem egyszerre ráírva. A közeli templom is szép, de a legjobb a színes szökőkút volt. A hamarosan mellékelt képek és az e-mail alapján remélem elfogadod. :) [g:hu 1.5.0s] [wapon beküldött szöveg]

[Jóváhagyta: Hebego, 2014.04.26 09:42]
Köszönöm szépen! :)
109.

 
amlozek 2014.04.21 14:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.51
Megtalátuk! A hangsúly a "régi"-n van!

Cseliboy 2014.04.21 11:35 - Megtaláltam
Köszi a rejtést.

Berián 2014.04.21 11:35 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Zéboy 2014.04.21 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.95
Köszönöm a lehetőséget.

 
marsoka 2014.03.31 10:00 - Megtaláltam
Megvan.
Köszi.

a-beatrix 2014.03.16 12:50 - Megtaláltam
Átutazóban egy kis séta, s egy gyors ládatalálat. Maga a város engem nem fogott meg különösebben, de a főtér, az tényleg szép. A betűk számolgatásával nekem is meggyűlt a bajom, de végül kitaláltuk. Az egykori végvár emléktábláját a helyi lakosokon és a kessereken kívül nem hinném, hogy sokan látogatnák...
Mindenesetre köszönjük a rejtést.

 
bigmick 2014.02.09 14:21 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszi a lehetőséget.
BigMick, Iza
[g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

jutics 2014.01.04 15:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.38
Majdnem elvesztem a szavak rengetegében! :) Köszi a rejtést! :)

Bl4st3r & Amy 2013.12.31 14:08 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.33 súly: 3.46
A medvék megtalálták! [g:hu 1.4.30] [wapon beküldött szöveg]
Kár h. csak virtuális, érdekes dolgot mutat meg, köszönjük!

bubu&vahur 2013.12.25 09:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Köszi a rejtést. :-)

ther 2013.12.25 08:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.76
Karácsonyi geocaching 1/4

Reggeli látogatás Nagykállóban. Érdekes, hogy a régi kaput őrző emléktábla, hogy elüt a környéktől.

Köszönjük a rejtést! Kár, hogy csak virtuális :(

merlegno 2013.11.05 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.34
Köszi a lehetőséget! Az oszlopokon nekem kicsit nehéz volt megtalálnom a 8. illetve 10. szót, mivel az "a" betű, az évszám is külön-szónak minősül. De meglett.

sanzi89 2013.11.02 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 3.46
Megtaláltuk!

Baby-m 2013.10.23 15:02 - Megtaláltam
GyaLOGOLOK. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.28] [wapon beküldött szöveg]

ttjuli 2013.10.23 11:33 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.51
Sajnos a 2. emléktábla körül útfelbontás van. A város kellemes és szép!
A megfejtésben fontos tudnivaló, hogy a névelő és a számok is önálló szónak számítanak.

MJANEZ 2013.10.12 20:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.83
Megtaláltam!! :-) Köszönöm a rejtést, és a lehetőséget!

Az emlékoszlop "EZEN" felirattal kezdődő oldalát keresd!

[g:hu 1.4.28] [wapon beküldött szöveg]

Glac 2013.10.12 00:00 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Strombus 2013.10.11 12:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 2 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 4.03
Nagyon szép kisváros, meglepő szépségű épületekkel és sok érdekes látnivalóval. A második pont számomra sajnos nem tartozott közéjük, hisz az emléktáblán kívül semmi sincs ott. :-( Annyi mást be lehetett volna mutatni.
Átgondolást igényel a ládaoldal: túl hosszú, helyenként zagyva a szöveg.
Van két kép a régi rejtekről teljesen feleslegesen, hisz a láda már nincs ott. Sőt, láda sehol sincs. :-( Nem hiszem, hogy nem lehetne helyet találni valahol egy igazi ládának s két leolvasósdi virtuális pont helyett, amelyek leolvasása ráadásul többeknek is gondot okozott - mint a logokból kiderül. Az 1. pontnál nem egyértelmű, hogy mi a régi szöveg, mi az új - de azért kikövetkeztethető, hogy melyik szóra van szükség. A 2. pontnál még most sem sikerüt rájönnöm, milyen logika alapján 10. az a szó, ami a jelszó része.
Nagykálló ennél jobb rejtést érdemel.

Péter60 2013.10.11 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 1.5 web: 2.5 átlag: 2.83 súly: 4.04
Nagykálló ennél a kis virtuális vacaknál többet érdemel!
A sok látnivaló közt megmutatja azt, ami nincs, és a jelszóképzés leírása is zavaros, a feleslegesen hosszú ládaoldalról nem is szólva.
Persze ettől még jól esett itt egy kis séta.

KJ & GM 2013.10.08 15:10 - Megtaláltam
Köszönjük a lehetőséget!

eltájoló 2013.10.05 00:00 - Megtaláltam
Köszi a lehetőséget.

Sifi 2013.09.27 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.33
Köszönöm a rejtést!

matheios 2013.08.21 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.64
Megvan! Jó rejtés, de az első pont tényleg el van mérve, úgyhogy elég nehézkes volt.

Zoldier 2013.08.19 12:34 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.04
Kellemes nagykállói séta közben találtuk meg a virtuális ládákat. Köszönjük

Petyabá 2013.08.16 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.49
Az első ponton jócskán el van mérve a koordináta...

kicsigacas 2013.08.12 20:10 - Megtaláltam
Megtaláltuk!

Thull 2013.08.06 13:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.76
Megtaláltam

"J&J" 2013.08.03 12:30 - Megtaláltam
[3] Nyiregyháza-Szeged bringatúra
Jó meleg van.....

Ajtony 2013.07.25 15:19 - Megtaláltam
Valahol azt olvastam, hogy Kálló akkor "került le a térképről", amikor a fő vasútvonal elkerülte. Nem tudom, itt is a bölcs városatyák vetettek gátat a fejlődésnek, mint Kisbajomban, vagy nem rajtuk múlott, mindenesetre Kálló ma nagyon nem az, ami lehetett volna...

Zerind HUN 2013.07.25 15:19 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.96
Kicsit sétáltunk a városközpontban, és leolvastunk egy rossz jelszót. Először azt hittem, rossz oszlopot találtunk meg, de nem, csak rossz oldalát, így aztán segítség nélkül is meglett a jó jelszó. A második pontot autóval próbáltuk megközelíteni, ezt jócskán megnehezítették a mindig rossz irányban egyirányú utcák :) Gyalog lehet, hogy gyorsabban lett volna meg.

vajani 2013.07.10 12:49 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.90
Megtaláltam! Köszönöm a rejtést.

öregmedve 2013.07.03 10:35 - Megtaláltam
Megtaláltam lepkével.

lepke 2013.07.03 10:35 - Megtaláltam
A főtéren az egykori városháza (megyeháza?) épülete, amely ma pszichiátriai intézet nagyon tetszett.
A helytörténeti múzeumban bőséges tájékoztatást kaptunk a település dicső múltjáról és dicstelen jelenéről, a város híres szülötteiről, akik közül nem mindegyiket becsültek meg méltóképpen a helyiek.
A teremőr néni azt is elmondta, hogy Szép Ernő édesapja itt volt egy ideig tanító, részben erről az időszakról szól Dali dal című életrajzi műve.

A gyönyörű barokk
torony
MúzeumEgykori zsidó iskola, ahol Schön Sámuel tanított
kópé1993 2013.06.28 17:14 - Megtaláltam
Megvan köszi a rejtést!

moilka 2013.06.07 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.46
Kellemes séta, szép környezet, chilis csokoládé fagylalt...
Köszönöm.

 
Joanne 2013.05.19 10:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.63
Pünkösdi istentisztelet lévén sokan voltak a parkolóban. A kis sétát szinte végig harangszóval kísérve tettük meg. Szép kis város Nagykálló most már nagyon közel az autópályához.

kanyazoltan 2013.05.02 09:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.02
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget.Eddig átszáguldoztam autóval(munka közben), most nyugisan körülnéztem. [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

nazso.oszan 2013.04.21 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.29
Köszönjük a rejtést.

ßeŁŁ 2013.04.13 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.68
Megtaláltam =)

 
Pöttyös8 2013.03.30 18:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!

Skywalker Dávid 2013.03.30 18:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!

szamosszamoca 2013.03.23 18:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.55
Röpködő mínuszokban. Anya-lánya ládázás.

Szilágyiék 2013.03.21 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.52
Szülinapi "ámok-ládázás"-ra mentünk Nyíregyházára és környékére.

Nagyon kellemes időt kaptam ajándékba "fentről", jól esett a ládázás.
Itt azért már kezdett hűvösödni, és esni az eső, de a nap szép volt.

Nekünk a második pont jött először.Itt biztosan nagyon szép, amikor jó idő van.
Csizmások 2013.03.18 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 4.03
A 2.pontnál elnéztük a jelszót! Köszi a rejtőnek a segítséget!

 
Csaba & családja 2013.02.28 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 4.41
Megtaláltam munkába menet.

sereva 2013.02.19 10:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

hgabor1 2012.11.17 10:45 - Megtaláltam
Megtaláltuk Andival,köszönjük a rejtést! [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

Lacival és Ferivel

Madym 2012.11.03 13:25 - Megtaláltam
Megvan. Újfehértóról hazafelé, Nagykálló ládái miatt azonban egy kis kerülővel, 1. Szépen rendben tartott település, tiszta is. Nem tudom, szerintem célszerűbb a helytörténeti kiállításnak is helyet adó új múzeumnál parkolni, innen a két pont nagyjából egyforma távolságra van. Köszönöm!

lemente 2012.11.03 11:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.20
Megtaláltuk! Mai 8/1 ládánk. Többször jártunk már itt, most is sétáltunk egy jót. Kellemes, rendezett környezet. Nagyon takaros épület a volt Vármegyeháza, de mind a történetéhez, mind a benne működő kórházhoz méltatlan a jelenlegi funkciója (mint megannyi korábbi kastélyból kórházzá, szanatóriummá, öregotthonná, gyermekotthonná "átalakított" műemlék esetében szerte az országban)... Köszönjük a lehetőséget!

Zolnai 2012.11.01 09:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.92
Megtaláltuk :)

Templar 2012.10.06 13:50 - Megtaláltam
OK!

DTi 2012.09.22 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.13
+van. Szép a főtér. DTi, Andi, Fanni

OsiOsi 2012.09.16 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.95
A Nyírbátori Országos Asztalitenisz Ranglista Versenyről "leugorva".

gladius23 2012.09.08 00:00 - Megtaláltam
OK

Zsuzsicu 2012.09.08 00:00 - Megtaláltam
OK

gyusz_58 2012.09.01 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.95
Nagyon klassz kis település:) Simonyi óbester mindig szerepel a gyereknek mondott estimeséimben:) Csak kicsit gáz, h a panel van a szülőháza helyén.
A jelszó kitalálás 4 esélyes sztem is (palika logja)
Köszönjük a rejtést

palika 2012.08.19 12:00 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

Kedves Hebego!
Kérlek sürgősen javítsd ki a láda oldalán a félrevezető információt a jelszóval kapcsolatban!

csk1 2012.08.19 09:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 3.27
Megtaláltuk

Éva 2012.08.17 14:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.81
Tiszabecs felé menet útba esett, így aztán alaposan megismerhettük Nagykállót.
A kimerítő történelmi leírást kíváncsi lennék, hányan olvassák végig:-)

Ancs 2012.08.17 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.72
GCVT02-re menet megálltunk Nagykállóban pihenni és ládázni. A jelszórészletek nem voltak egyértelműek, de csak összeállt az egész.
Köszi

 
Pomisa 2012.08.17 10:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.00
Nyírbátori nyaralás 33/59.
Az első pontnál parkoltunk és onnan gyalogoltunk el a kettes ponthoz. Nagyon tetszett a város. A jelszó összerakásával nem volt gond.
Köszönjük a rejtést.

Mr Zerge 2012.08.11 16:15 - Megtaláltam
Meg van, részletesen késöbb... [wapon beküldött szöveg]
A központban parkoltunk, egy jót sétáltunk. Szépen rendezett hely, de mi valami gyors estebédet is szerettünk volna, amihez nem találtunk lehetőséget.
Üdv Mr Zerge.

Azazello 2012.08.05 12:32 - Megtaláltam
Megtaláltam. #Rejtés #Környezet Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.16] [wapon beküldött szöveg]

SzoViki 2012.08.04 11:45 - Megtaláltam
+one

Csöreszék 2012.08.04 11:45 - Megtaláltam
+one

eleem 2012.07.25 10:00 - Megtaláltam
megtaláltam

MarciMilánBálint 2012.07.23 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.95
Köszönjük a rejtést!

13 2012.07.14 09:44 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.96
Kalandozás a szomszéd megyében, azaz Nyírségi biciklitúra a 100. ládáért.
1 nap - 10 láda - 100 km

Az útvonal:
Gémeskút, Újfehértó
Zsindelyes
Nagykálló Nevezetességei
Ínségdomb
Harangod
Napkori Radar
Máriapócs
Bogáthy kúria - Nyírbogát
Hoportyok-hegy az Alföld teteje
Fazsindelyes Templom

geooszi 2012.07.13 13:50 - Megtaláltam
Meglett, köszönöm!

menace 2012.06.29 18:36 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.16] [wapon beküldött szöveg]

Mr Bean 2012.06.02 09:00 - Megtaláltam
Szép hely.

haywire 2012.05.25 05:41 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.90
Egy kora reggeli biciklizés Nyíregyházáról 4 ládát érintve. Ez volt a nap első ládája.

 
negyesigabor80 2012.05.18 13:19 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.72
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.11] [wapon beküldött szöveg]

G&V 2012.05.13 10:12 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.34
Tetszett a templom mögötti felújított park.

Liberty 2012.04.29 16:02 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.36
13/7. Ládatúra az Alföldön és Szabolcsban Gyrossal.

A templom körül szépen rendezett a park. Köszönjük a rejtést.

Nagykálló címere
 
Gyros 2012.04.29 16:01 - Megtaláltam
e [g:hu 1.4.11] [wapon beküldött szöveg]

 
BubaGC 2012.04.06 15:00 - Megtaláltam
-

plecs 2012.04.06 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.48
A koordinátátk szerintem nem igazán pontosak - de itt ne nagy gond...

Bliccc 2012.03.17 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 2.46
Sikerült, bár a leírás és a sorrend se egyértelmű...

B.Bazsi 2012.03.17 00:00 - Megtaláltam
Összeraktuk a jelszót! Csatlakozom Bliccchez hisz tényleg nem egyértelmű!

sinus90 2012.03.09 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.83
Szép nagy település Nagykálló. A Fő tér szépen felújított. A különálló Rákóczi harang tetszett, mert nem sok ilyet láttam. A templomot épp zárni akarták, de néhány fénykép erejéig még beengedtek bennünket, Kár lett volna kihagyni. A "sárga ház" se semmi! Rengeteg egyirányú utca van és kerékpárútnak nevezik őket. A láda itt elhelyezett pontja tetszik, de a másik sajna nem a legszebb környezetben van. A web nekem egy kicsit hosszú, általában jobban örülök egy linknek, amit elolvasok, de nem kell kinyomtatni - a ládaoldalakat ki szoktam nyomtatni, az meg itt túl hosszú.
Azért kellemesen sétáltunk egyet.
A leírás szerinti jelszó nem működött. Aztán a jelszórészleteket megfordítottam és így már jó volt.

Vgyuri 2012.03.09 14:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.52
Én is ott voltam. Köszönöm a rejtést.

nmárti 2012.02.28 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 3.48
Ok. Útközben:) Régebben jártam már itt:) Köszi a rejtést!

kobcikrajci 2012.01.30 14:01 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 3.75
O.k. :-) [g:hu 1.3.29] [wapon beküldött szöveg]

szabbr 2012.01.01 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.12
megtaláltam.

mancs78 2012.01.01 00:00 - Megtaláltam
megvan:)

Fikusz Kukisz 2011.12.26 12:23 - Megtaláltam
Megtaláltam. Karacsonyi rokon latogatas.
Nem tudtam rola. Koszi! [g:hu 1.3.29] [wapon beküldött szöveg]

becko 2011.11.14 00:00 - Megtaláltam
Nem értem a leírást.
1. pont: felirat 8. szava kell! Ez az első szó! (6 betű)
MOST AKKOR AZ ELSŐ, VAGY A NYOLCADIK???
2.pont: az emléktábla 10. szava (6 betű, nagybetűs szó)
AKKOR AZ -IG EGY SZÓ?? mert így jön ki

Lord Szultán 2011.10.31 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.78
-

Hegedüs Zsuzsa 2011.10.31 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.15
Megtaláltuk.
Köszi a rejtést.
Zsuzsa, Zoli

 
viktro 2011.08.28 15:00 - Megtaláltam
Eddig nem hittem volna, de egy virtuális láda is lehet beteg, az első pont emlékoszlopa most jelenleg egy lezárt építkezési terület mellett fekszik (lásd képek) Persze ez egy elszánt kessert nem riaszthat el, naná hogy bemásztam, figyelve és vigyázva mindenre. Így vasárnap délután elhagyatott volt a terület, nem dolgozott ott senki. Utánam következőknek egy jó tanács, a jelzett parkoló felől 1-2 komplett kerítésdarab hiányzik, ha gondolják, onnan könnyen megközelíthető, és nem kell annyit ügyeskedniük mint nekem :)

A két virtuális pont között található a helytörténeti kiállítás, na az KÖTELEZŐ program!!! Teljesen ingyen kaptunk egy KÉT órás lebilincselő előadást Nagykálló történelméről, egy fantasztikus tárlatvezetést, ahol a kiállított tárgyakat ha kíváncsi vagy a kezedbe is nyomják (vagy a fejedre, lásd kép) Meg se lehet kellően hálálni egy ilyen lebilincselő délutánt. Aki arra jár, feltétlenül járjon utána, célszerű előtte az egyeztetés. Mi még biztosan visszamegyünk, hihetetlen... Megéri mindenkinek rászánni az időt, mert varázslatos, köszönjük!

ez meg hova lett?megvan! ott fekszik!
én + 2 kiállítási tárgy + az elbűvölő tárlatvezető hölgy 
Kárász00 2011.08.20 16:31 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.45
A torony és a templom felújítása miatt az emlékoszlop nem áll a helyén hanem a kerítés mellett fekszik. De nem kell bemenni az építési területre mert pont kifelé néz az az oldal amin a keresett szöveg van. Tetszett hogy a központi részen az elektromos kapcsolószekrényeket és gépészeti elemeket szép faházikókba vagy fémhengerekbe rejtették.
Tuti a parkoló is, csoda hogy még nem adta el a város ezt a területet.
Viszont az oldalon a képeket cserélni kellene nagyon silány minőségüek.

 
Fil 2011.08.16 13:45 - Megtaláltam
leFILelve. [wapon beküldött szöveg]

Hz 2011.08.07 08:08 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.33 súly: 4.20
Szürkítve. [g:hu 2.2.8] [wapon beküldött szöveg]

Részlet 
KataJani 2011.08.03 12:40 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.67 súly: 3.79
Keresztlányokkal pár napra jöttünk Nyíregyházára. Fő program az állatkert volt, de maradt idő 8 ládára is.
Mai 4/3., össz. 624. megtalálásunk. Mára a Geocaching lett a fő program. Szép kis séta, csendes település.
Pontok: 1. 12:26, 2. 12:40.

TemplomKorányi Frigyes
Szép kerítésMúzeum
Főtér 
prudy 2011.07.15 10:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.53
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést.

Wsky 2011.07.02 10:11 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.29
Szele eső találat. :)

köszi

pozoli1 2011.06.29 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.70
Megtaláltam.

AlanTheWild 2011.06.25 06:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.21
Rokonlátogatásra utazva, útbaejtettük ezt a multit.

 
gojolly 2011.05.28 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 2 web: 5 átlag: 3.00 súly: 1.48
Ollé!

fules22 2011.04.26 10:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.36
Köszönjük szépen a rejtést! Négy napos szabolcsi-nagykállói túránk alkalmából kerestük fel ezt a ládát is! Nagyon szépen rendbehozták a főteret!

GCsoka 2011.04.22 16:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.49
Megvagy.

ozeki 2011.04.15 10:25 - Megtaláltam
Kelet-Magyarországi és Kárpátaljai ládázós hétvége 38/1
Az etap első ládája volt ez, jól körülnéztünk a településen.

 
feri65 2011.04.04 17:33 - Megtaláltam
okay! [wapon beküldött szöveg]

 
Lacipap 2011.04.03 11:01 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.55
Második kitűnő doboz Nagykállóban! Remek környezet, persze a szép idő is hozzájárult az élményhez.
Azért egy igazi doboz nagyon hiányzott a végéről!!
Köszönöm az elrejtőnek.

 
t1kovacs 2011.04.02 19:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.83
Mai utolsó(6.) megtalálásunk

EmesESE 2011.03.20 13:36 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.19
Szeles hideg időben jöttünk ma a nyírségbe ládákat gyűjteni (9/5).
Szép volt a kisváros főtere, érdemes volt ide eljönni. Azért egy kis vár jó lett volna....
Köszönet a rejtésért !!

Aniko & Gyuri 2010.11.30 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.34
megvan

aztakutyafáját 2010.10.25 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.96
Megvan!

jattis 2010.10.17 00:00 - Megtaláltam
Megvan.

Karate Kid 2010.09.24 13:01 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.72
Gyorsan körbejártuk a két pontot, köszi.

LionDaddy 2010.09.24 13:01 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.28
A városkát már ismertük korábbi barangolásainkból, így gyors drive-in találatok voltak mindkét ponton.
Mai 8/6. találat. GCHARA következett.

Köszi a rejtést !

Nagykállói templom az 1. pontnál 
FTom 2010.09.21 16:14 - Egyéb
Legutóbbi ittlétem óta a második pont új, barátságosabb helyre költözött. Gyalogos kupa: 10,7 km.

Violám 2010.09.12 10:41 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!

Virágom 2010.09.12 10:41 - Megtaláltam
Megtaláltam köszönöm!

halindaattila 2010.09.12 10:41 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 1.48
Nem egyszerei allkalomal összeszedett jelszavakkal de megvan!
Köszönjük a rejtést!

turabringas 2010.08.22 14:01 - Megtaláltam
Meglett

vakond87 2010.08.19 13:31 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.67 súly: 3.63
Megtaláltam. Barátnőmmel az Országos Kerékpáros Körtúra Kisvárda-Nyíregyháza kb. 300 km-es szakaszát csináltuk meg 4 nap alatt. Gyakorlatilag bejártuk egész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. Aludtunk a lónyai Tisza parton, Túristvándiban a Vízicsiga Kempingben és Bátorligeten az Öko-Centrum Vendégházában is.

zsotie 2010.08.18 18:52 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 5 átlag: 3.67 súly: 4.10
Rövid, kellemes séta volt a nap végén.
A második pont mellett majdnem elsétáltunk.

urbalazs 2010.08.18 16:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.42
Könnyed séta, egyszerű találat. Szépen rendbe van téve a fő tér. Köszönjük, hogy itt lehettünk!

tótheszter 2010.08.18 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.71
Kellemes multi egy szép kisvárosban, köszönjük!

Rákóczi szobor 
Csg12 2010.08.05 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.19
Kellemes séta keretében.

Gofry24 2010.07.17 19:54 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.59
Szatmár-túra 2. napjának utolsó előtti állomása. Itt már elég fáradtak voltunk :P Nagyon szép a tér =) Köszi!

pörsing 2010.07.15 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.01
Megtaláltam

Ich.. 2010.07.12 09:02 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.55
Ide is eljutottunk, és sétáltunk egyet.

 
sirgalahad 2010.06.23 08:06 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 4.22
Elmélet, ha helytálló
Gyülekező hely Kálló
Elkallódva - így nevezik
Ha senki sem gyülekezik

mi a jelszó?torony
scele 2010.06.23 08:06 - Megtaláltam
mögvan [wapon beküldött szöveg]

L@zy 2010.06.23 08:06 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Pogacsa1 2010.06.19 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.28
A város szép. Az esőt is megúsztuk. Így kellemes kis sétát tettünk a belvárosban. Az orvostörténeti múzeumban is szerencsék volt, éppen nyitva volt és az igazgatónő tartott tárlatvezetést nekünk. Köszönet érte. A melyik szó hanyadik, okozott egy kis fejtörést a megfejtésnél. :)

KállóKálló 2
Kálló 3 
Ruttkay 2010.06.06 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 5 átlag: 3.67 súly: 3.82
Két részletben, egyet oda egyet vissza.
Közbe megjött a nyár!

 
Eszti és Robi 2010.05.29 15:31 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.44
Terdik Családdal közös találat hazafelé.

Terdik Család 2010.05.29 15:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.40
Nagykállón többször átutazunk évente, most szakítottuk rá egy kis időt.
Köszönjük a rejtést.

 
fattila 2010.05.29 15:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.26
Megtaláltuk Matóval, köszönjük a rejtést.

mato 2010.05.29 15:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.13
Fattilával közösen.
Köszönjük a rejtést!

Bróthág 2010.05.29 00:00 - Megtaláltam
O.K.

Szabóék 2010.05.24 13:00 - Megtaláltam
Megvan! :o)

ka_lasz 2010.05.22 11:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 1.00
Az első találatom. Hétvégén barátaimnál voltam, a fiammal keresgéltem. Az 1. pontot egyszerűen, a 2. pontot kicsit nehezebben, de sikerült megtalálni. Az időjárással nem volt baj, Nagykálló egy hangulatos, szép város, a Szabadság tér gyönyörű. Köszönöm a lehetőséget!

Református templomSzabadság tér
Szabadság térMegyeháza
Attilacska 2010.05.15 08:00 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést.

nogacsalad 2010.04.30 00:00 - Megtaláltam
A mai napom magányosan ládázgatós kirándulással telt, a keleti végeken. Kora hajnaltól késő estig élménydömping :o)
További részletek később...

zoli86 2010.04.18 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.49
Köszönjük, meglett ... igazi tavaszi idő :)

Toti 2010.04.05 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.84
Köszönjük a nevezetességek bemutatását. Sajnos esett az eső, nem időztünk sokat. A második pont ~100m-el el van mérve, de szerencsére POI-ként szerepelt a GPS-en az egykori vár bejárata, így a szomszéd utcában megtaláltuk az emléktáblát.
Alexa, Toti

gigibetta 2010.03.30 11:45 - Megtaláltam
OK

lasipeti 2010.03.30 11:45 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 3.48
A 2. pont koordinátájával nekünk is volt egy kis problémánk, de egy jót sétáltunk jó időben.

szeles 2010.03.28 12:51 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.33 súly: 2.00
Megtaláltam.
A GPS-em a megadott kordinátáktól eltérően N 47 52.297 E 21 51.022 értéket jelzett a vár egykori bejáratánál felállított emléktáblára helyezve. Ez kb. 100-120 méterre van a GCNKNE2-től. És van egy sarok közben. De meglett!

kállóiképkállaikettős
Drink Team 2010.03.06 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.85
Megtaláltuk! Köszönjük!

galgo 2010.02.07 14:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.48
A hétköznapokban munkám miatt is gyakran megfordulok ebben a kis hangulatos városban. Ma Harangodon túzáztunk, hát adódott a helyzet nézzünk szétt a városban is, keressük meg a ládát. Az első jelszó- részlet nem okozott gondot, de a ládához a nagy hó miat, és tudván hogy van egy kis patak is nem mertünk lemenni. Itthon látom a láda egyébként is beteg.
A fotók alapján kérek jóváhagyást.

Köszi
galgo és era

[Jóváhagyta: Hebego, 2010.02.09 18:12]

 
totik 2009.08.23 11:30 - Megtaláltam
Érdekes, szép kis város, bár a múltja gazdagabbnak tűnik, mint a jelene.
Vendégmarasztaló, az egyirányú utcák miatt majd' a teljes belvároson végigfuvaroztunk.
Az oszlopot előröl hátulról végigfotóztam, mert több tippem is van a jelszóra!
Köszönjük a rejtést!
Viki, Geri, Krisz', TZ

[Jóváhagyta: Hebego, 2009.08.27 20:33]

alucifer 2009.08.16 07:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.50
A környéken túrázva ezt a beteg ládát nem akartam kihagyni.
A rejteket azért meglátogattam szép vadregényes terület.
Sajnálatos, hogy még ilyen helyen is zargatják a ládát.
Kérem az elfogadást.
Köszi a lehetőséget.

[Jóváhagyta: Hebego, 2009.08.18 21:16]

 
zferke 2009.08.11 16:00 - Megtaláltam
Szép sétát tettünk a városban, nagyon tetszett a sétáló rész, a vizjátékkal, a szobrokkal, és a rendezettséggel.
Mivel ma már kerestem hiába egy betegre állitott ládát, igy itt már ezt nem tettem meg, helyette fagyiztunk egy nagyot!

[Jóváhagyta: Hebego, 2009.08.18 21:15]

 
Zergi 2009.05.02 18:15 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 4.02
Fogtam! -volna, ha nem lett volna beteg...
A Vasutas Természetjárók tavaszi csillagtúrája keretében Nyíregyházáról jártunk erre Bubukával.
Kérem a jelszó nélküli elfogadást!
Köszi Zergi

[Jóváhagyta: Hebego, 2009.05.08 17:27]

Bubuka 2009.05.02 18:05 - Megtaláltam
Zergivel a vasutas természetjáró találkozó alkalmával jártunk erre. Sajnálatos, hogy ilyen régen beteg ez a láda. Ha már ilyen nehezen megy a pótlása, nem lenne elég a jelszó első fele?

[Jóváhagyta: Hebego, 2009.05.08 17:27]

Mathau 2008.10.28 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.03
Tudtuk, hogy a láda beteg mégis megálltunk körülnézni ebben a városban is.
Nem csalódtunk, gyönyörű hely, valamint roppant nyugodt így jó benyomást tett.
Azt hiszem amit meg akart mutatni a városból ez a láda azt láttuk így kérném a rejtőt a találat elfogadására.

[Jóváhagyta: Hebego, 2008.11.02 20:35]

 
Bütyök+Zulu 2008.09.30 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.88
2 napja Harangod felé már jártunk itt, akkor nagyon tetszett a város, így mikor újra erre vitt az utunk, erre kerültünk, hogy jobban megnézzük. Esteledett, és nagyon hangulatos volt a kivilágított főtér, a szobrokkal, szökőkúttal. Dr SylverRat természetesen a pszihiátria előtt fotózkodott:)) Remélem hamar meggyógyul a láda, és mások is eljutnak ide, buzdításul a rejtés 5-t megelőlegezzük.

[Jóváhagyta: Hebego, 2008.10.12 15:28]

SylverRat + Bogee 2008.09.30 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.88
Hortobágyi versennyel egybekötött Debrecen körüli ládázás 59/61.
Kétszer is átmentünk a városon, így megálltunk lefotózni a téren lévő szobrokat, szökőkutat és templomot. Más láda indokán beszéltünk a rejtővel telefonon, aki említte, hogy van itt egy éppen beteg ládája. Mivel mi csak a kereshető ládákat töltöttük a kütyübe, így erről nem tudhattunk. Pár fotó ellenében szeretnénk a találat elfogadását. (Képek feldolgozás alatt.)

[Jóváhagyta: Hebego, 2008.10.12 15:28]

Pajkos 2008.07.27 13:00 - Megtaláltam
Úgy jártam mint Csuhás. Csak a cipőnk beázott egy átfolyásnál. Kérném a találat elfogadását. Köszönöm.

[Jóváhagyta: Hebego, 2008.07.29 22:42]

Csuhás 2008.04.12 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.21
Hopp nincs ládika. Kérném így az elfogadást. ( Rendes log nemsokára )
Kellemes mini séta volt a városban, majd a vizeket kerülgetve közelítettem a ládika helyéhez. Kerülgettem a bozótot odafelé, majd vissza már megleltem a kényelmes ösvényt. Köszi!

Csuhás, Vándor

[Jóváhagyta: Hebego, 2008.04.14 20:47]

Emlék oszlopLádakörnyezet
TemplomUtcakép
Markáns vonalakLádaközelből visszatekintve
Öreg fűzVizenyős terület
Ezen át érkezel rossz irányból  :-) 
Erdélyi család 2008.04.09 13:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.84
Beteg a láda, így csak segítséggel sikerült loggolni. Köszönjük. Nagyon finomat ettünk az éttermükben !

jspanyik 2008.03.31 07:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.04
Myírségi kirándulásom első állomása. A megadott, még üres, parkolóban leraktam az autót és alaposan megnéztem a főtér látnivalóit, majd a piacon keresztül kisétáltam a ládához, pontosabban a hűlt helyéhez. Így kénytelen-kelletlen telefonos segítséghez folyamodtam. A rejtőtől megtudtam a jelszót és akkor még nem sejtettem, hogy ez a kapcsolattartás egész napon át fog tartani.

Jó kis városi multi!

Köszönöm a lehetőséegt!

ghiago 2008.03.23 16:27 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.42
Nagyon szép a város. A láda nagyon jó csak kár, hogy a doboz eltünt. Amikor a GPS-be töltöttem a pontokat még nem volt betegre állítva. A helyszínen a patak mellett tudtam meg hogy nincs doboz. Kár érte.

[Jóváhagyta: Hebego, 2008.04.03 21:02]

Coldi 2008.03.15 11:25 - Egyéb
Szerintem a láda eltünt :-( A képen látható fa tövében semmi sincs.

detti&csomi 2008.01.27 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.00 súly: 1.78
A láda környéke nagyon gáz, de a rejtés kiválló!

Piró 2008.01.16 14:42 - Megtaláltam
Ez a láda valahogy nem nagyon fogott meg. Már a jelszónál is voltak problémáink, de a ládáról ne is beszéljünk. Vagy három kört is mentünk, hogy megtaláljuk a "bejáratot" a ládához, de nem sikerült. Ekkor döntöttem úgy, hogy felhívom a rejtőt. A segítségével végül sikerült megtalálni a dobozt. Szerintem lehetne valami utalás a leírásban, hogy honnan lenne egyszerűbb megközelíteni azt.

De nagy köszönet a rejtőnek, hiszen nemcsak a telefonban volt nagyon segítőkész és szimpatikus, de még utána emilben is segített a jelszó megfejtésében.

dizzy 2008.01.11 13:52 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.50 súly: 2.00
Kezdek rájönni h nem mindig az egyenes út a legjobb , mert az nekünk a dzsindzsást a jelentette!:D Közben meg ott van egy ösvény is,(járható) de legalább ebből is tanultam valamit! már csak ezért megérte! köszi

Figlio 2008.01.11 13:52 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.34
A ládát rossz helyről kezdtük megközelíteni, fél óra a susnyásban járkálás után azért sikeresen meglett. A lis patak szépen be volt fagyva.

tojas 2007.12.26 09:26 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.19
A lada rejtettlenül hevert a vízparton.

Megyeháza???Szobor
Evetke 2007.11.25 19:30 - Megtaláltam
A láda szabadon heverészett a sásos-vizes parton. Visszarejtettem oda, ahová való.

VP 2007.11.25 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.50 súly: 4.13
Vagy tíz éve jártam itt egy tájfutóversenyen.
Most Nyíregyházáról vonattal.
Az Állomás felé vezető út mellett szépen rendbehozott izraelita temető van. (Sajnos zárva.)
Négy éve járok le félévenként egy-két alkalommal a Debreceni Egyetemre - mindig egy-egy napra, vonattal. Azért így is legtöbbször belefért néhány közeli láda - tömegközlekedéssel, stoppal, gyalog. Most utoljára három napra jöttem - most is vonattal -, és megpróbálom begyűjteni a még meg nem talált ládákat a környéken.

geobebi 2007.11.23 14:02 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.73
Érdekes, hogy a vár egykori bejáratának helyén semmilyen ismertető táblát nem találtam. Egyébként meglepett, hogy a főtér környékén milyen nagy nyüzsgés volt. A bemutatott pontokat valahogy egy körúttá kellene rendezni.

A láda közeléből 
hőscincér 2007.11.15 13:36 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.01
Megtaláltuk.

Geográfus 2007.11.02 15:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.00
Ez volt a második ládikám. Jópofa volt ez a multis megoldás. Szép a templom körüli tér, főleg így ősszel. A ládához vezető út tényleg elég "veszélyes", kutyaugatásoktól hangos :)
De viszonylag könnyen megtaláltuk!
Köszönet a rejtésért.

Geográfus és kis csapata

A templomŐszi park
Útban a ládika feléés megvan a 2. ládika
pgyp 2007.11.02 15:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.28
Vendégségben voltunk Kállóban és sikerült elcsalnom a házigazdát egy kis ládázásra. A láda álca nélkül voilt bedugva a fa ágai közé, de mi csináltunk rendes álcát neki.

FTom 2007.11.02 07:24 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 2.76
A rétről visszaérve a piachoz, szemet szúrtunk, mint idegenek, különös "földmérő" készülékkel. Meg is kérdezték, hogy azon a területen épül az új kulturális központ?!

M.Sasa 2007.11.02 07:24 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.96
Szabolcsi körutat terveztünk FTommal és Hinterrel Debrecen - Nagykálló - Napkor - Vaja - Kisvárda - Dombrád - Nyíregyháza - Debrecen útvonalon 6:00 órás indulással, 16:30-as érkezéssel.
Az előrejelzés napos időt igért, de sajnos az csak Debrecenre volt igaz, nekünk felhős időnk volt és kaptunk egy kis esőt is. Ennek ellenére nagyon jó napunk volt, igaz csak negyed 7-kor tudtunk indulni, de 16:20-ra így is hazaértem és megtaláltam a 100. ládámat! 11 ládát találtunk összesen. Jó, hogy volt nálunk két GPS, mert egyszer az internetről az egyikre letöltött kordináta volt teljesen pontatlan, egy másik alkalommal viszont a két nappal ezelőtti áthelyezést az előző napi letöltésnek köszönhetően vettük észre, mert a másik GPS-en régebbi adat volt. Igazi kellemes meglepetés volt Nyíregyháza és környéke, jártam már párszor arra, de nagyon szép új helyeket fedeztünk fel a geocachingnak köszönhetően. Ez az 1. ládánk a mai napon. Teszett Nagykálló központja, de a ládakeresés közben nagyon vizesek lettünk, viszont könnyen meglett.

Hinter 2007.11.02 07:24 - Megtaláltam
Mai ládázásunk első állomása. A csepergő esőben, térdig vizesen érkeztünk a helyszinre. Kár. hogy a láda nincs elrejtve csak a "fa tövében bújik meg".

Puszkany 2007.09.19 17:29 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.69
Az első pont egyértelmű volt, a másodiknál a földútat módosítanám csapássá. A láda szabadon hevert, takarás nélkül, amennyire tudtam elrejtettem.

Váradi Csaba 2007.08.26 12:40 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 2.26
Kicsit elcsámborogtam a veteránbörzéről...

Tutajos 2007.08.19 19:15 - Megtaláltam
Megleltük.

Mike 2007.08.09 12:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.59
Nagyon szeretem Nagykállót! Már örökre a szívemhez nőtt. Sokszor körbejártuk, hiszen feleségem itt töltötte gyermekkorát. Most a környékbeli ládákat kerestük meg sógorommal.
Pont délben voltunk a templom mellett, így a haranszó messze elkísért utunkon.
Sajnos a láda a talajon hevert félig kicsúszva a zacskóból. A GPS meg kihalt a fák miatt. Azért +lett :-)

Az oszlopEz rejtés?
Lila virágFehér virág
jetblast 2007.07.07 19:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 1.95
Egyenlőre utolsó állomása szabolcsi ládázásomnak a GCHARA után. Ez is keresztfiammal. A főtér környéke nagyon tetszett, a láda megközelítése izgalmas... dzsungel és szúnyoginvázió.

Köszi a rejtést!

 
pokers 2007.06.21 20:33 - Megtaláltam
OREMBIK2007
A nap utolsó ládája. Az előző ládák kudarcai itt már nagyon rányomták bélyegét a hangulatomra.
Az első pont rendben megvolt, de a láda igazi kihívás. Akár merről próbáltam megközelíteni, sűrű zsombékos, nádas terület állta utam. Már kezdett sötétedni, így kénytelen voltam feladni.
Úgy látszik Hebego ládái nem nagyon akrták, hogy megtaláljam ma őket...

[Jóváhagyta: Hebego, 2007.07.02 09:52]

Arra a sűrűben a láda. 
ujcsi 2007.05.19 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.71
Megtaláltuk!
Kellemes séta volt!

Gőte 2007.05.15 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.56
Megtaláltuk!

K.L. 2007.05.02 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.85
ok

groy 2007.04.29 13:32 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

z1974oli 2007.04.14 19:27 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.85
Második próbálkozásra meglett. Tavaly ápr. 29-én elzavartak a ládához vezető útról DE most ügyesebbek voltunk.
Zoli&Lea

alexi 2007.04.06 09:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.81
Nagyon szép a város főtere. Ide a geocaching nélkül talán soha nem jutottunk volna el!

james 2007.03.18 11:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.77
Megtaláltuk.

Judit és James

er&esz 2007.03.17 17:22 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.91
A látnivalók tetszettek, nagyon szépen rendben van a város. A Rákóczi Ferenc mellszobor a református templom előtt vonzza a tekintetet. A ládához nehezített útvonalon törtettem, a férjem egy promenádon. Az út mentén egy kamionféle úgy lekapta a sapim, hogy annak a visszaszerzése a mély árokból bónus feladat volt. Köszönjük a rejtést!

törő 2007.03.16 15:56 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 1.48
Nagykállói kerékpáros túra első állomása volt. szép kis város csak sok a kamion. Az a ,,patak" elég érdekes.

[Jóváhagyta: Hebego, 2007.03.17 19:01]

haverom hátaemlékoszlop
énhaver
Diácska&Luca&Kata&Petya 2007.03.15 14:50 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 1.78
Sziasztok!

A nagy nemzeti ünnepönkön, szüleimet elcsalva egy kis kirándulásra, találtuk meg a ládát. A hely nagyon szép mindenkinek ajánlom. Valamint készüljetek fel hogy sokat kell menni a nádasok között.

Egy emlékműMellette haladtunk el
Szüleim a párommal a nagy pillanatbanREmélem nem nagy segítség :-)
feri60 2007.03.14 16:30 - Megtaláltam
Menekülés Budapestről jó messzire a március 15-ei "ünnepségek" elől. :(
Meg sem álltunk Nyíregyháza - Sóstófürdőig. Legalább 20 éve nem jártam ezen a környéken, azóta hatalmas fejlődést lehet érzékelni.

13/2

Ez a multi nem jött be, mint ahogy a városka sem igazán, sajnálom.
A sok egyirányú utca össze-vissza vitt, a GPS is megbolondult tőlük. :(
Nem sikerült megtalálni a dobozhoz vezető utat, és kedvünk sem volt a dzsuvába bemászni. Végül "sporttársi segítséget" kértünk - és kaptunk. Köszönöm!

Taki- 2007.02.28 14:07 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 1.00
Első, lakhelyemhez legközelebbi láda volt, és tökéletes ahoz hogy elmerjek menni távolabbra is keresgélni.

BMariann 2007.01.20 11:38 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.30
Megtaláltuk, és ezt is elfelejtettem bejelenteni. Örömmel láttam, hogy mennyit fejlődött a város. Egyszerűen gyönyörű! Jó látni, hogy vannak ilyen települések is.
Köszönet a rejtőnek! Szép kirándulás volt.

landy 2007.01.20 11:38 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.30
Nagykálló sokat fejlődött az elmult időben. A nevezetességeket igen nagy becsben tartják.
Tisztelet az ősők előtt.
Landy,Bmariann

Rudi Team 2007.01.08 11:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.45
A láda környékénél sok a fácán.
Éva, Rudi

katika 2006.12.27 09:26 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.86
Ok [wapon beküldött szöveg]
Karácsonyi szabolcsi ládázás. Indulás 4-kor, érkezés éjfélre. 880 km, 19 megtalált, 1 ellopott láda. Rengeteg élmény, sok kaland. Köszönjük a lehetőséget a helyi ládagazdáknak!
20/4
A learatott mező szélén közelítettünk a ládához. Közben a helyi kutyusok hangosan csaholtak, majd a gazdik is előkerültek és érdeklődő tekintetekkel követtek bennünket, míg el nem tűntük a nádas között. A kis patak már kezd befagyni, a láda is kicsit fagyos volt.

dc3 2006.12.19 08:25 - Megtaláltam
Becserkelve! [wapon beküldött szöveg]

Kimberli1 + Imi30 2006.12.02 12:14 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.30
Könnyű találat volt, köszi a rejtést!
A patakocska víze elég szörnyen néz ki, de nagyon szép a városháza és este visszaúton a karácsonyi díszkivilágítást is megcsodálhattuk:)

Kim és Imi

Nivabibi 2006.11.13 14:22 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.05
Megvan, de......

qtatom 2006.10.21 09:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.19
Felpattantam a bicajra és nyomtam egy gyors 30km-est a Nagykálló környéki ládákhoz.
Az első pont után irány a rejtek, már aki annak nevezi. A fa törzse mellé letett, majd fadarabokkal, levelekkel letakart rejtésekről nincs mit írni, mondani. Gondolom, jobb hely nem volt a környéken. Tekertem tovább GCHARA-hoz.

Emlékoszlop #1Emlékoszlop #2
Ismerős arc ;)Még jó, h ősszel jöttem...
itt nyáron elakadtam volna 
Vértes 2006.10.17 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.28
Hát ez elég körülményesre sikerült.
Márciusban már jártam itt, akkor megtaláltam a ládát, a jelszó első részét viszont elbénáztam. Pár hete megtaláltam az oszlopot, de a rossz oldalát fényképeztem le, időközben elhagytam a ládában lévő jelszót. Most megint megkerestem a ládát, a jelszó első felét pedig sikerült kitalálni.
Huh...

Kerticsorbi 2006.09.28 12:53 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.99
Megtaláltam.

Pilu 2006.09.25 14:18 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.06
117. Munkából hazafele indultam felfedezni Nagykállót:-).
Ági(telefonban)&Pilu

saldar 2006.09.07 17:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.00
Ajándék volt a mai nap időjárása, egyszerűen nem tudtam kihagyni munka után egy kis kerekezést. Az útvonal: Nyíregyháza - Butyka - Nagykálló - Harangod - Napkor - Oros - Nyíregyháza (55 km + 2 láda).
Tetszettek a nagykállói pontok, még a láda helye is hangulatos volt a délutáni súrolófényben. Tényleg szépek az épületek, a volt Megyeháza környéke pedig kifejezetten sokat szépült amióta utoljára láttam. A vár egykori bejáratára utaló pontnál nem találtam semmit, talán kicsit hamarabb kellett volna jönnöm. :) Viszont innen már könnyebben el lehet jutni a ládához.
Szóval jó a multi, de bringásoknak ajánlom az Ínségdomb és a Csodarabbi sírjának megtekintését is.

Utcarészlet református templommalHelytörténeti kiállítás
És az épület másik oldalaKorányi emlékház
Református templomA volt Megyeháza
Ez isÉs előtte egy kellemes park
A volt Megyeháza hátulrólItt található a Csodarabbi (Taub Eizik Izsák) sírja.
ironman 2006.08.15 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 2.78
Nyírségi bringás tekergés utolsó állomása, illetve utána jött még a rejtő házánál a GCUSER megtalálása, s rövid beszélgetés Hebegő-vel (aki egyébként nem is hebeg). Nagykálló hangulatos kisváros, szép régi épületekkel. Az előzetes készülés alapján (GPS nélkül ez nem merül ki az adatok letöltésében!) csodálkoztam, hogy ilyen alapos web-es megjelenés hogyan van összhangban a multi gyengeségével. A rejtővel beszélgetve aztán be is igazolódott sejtésem: nem rajta múlt! Időnként nagyon visszaüt az a moderálási alapelv, hogy legyen doboz majd mindenáron. És ide bizony jobban illene egy sokpontos virtuális városi multi és érdemes lenne végigsétálni, gyönyörködni! Mégegyszer, nehogy félreérthető legyek: nem a rejtő ellen szóltam, az oldal igényessége magáért beszél!

Gyombi 2006.08.08 13:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.39
Ládarazzia keleten :) 7/28.
Szép kisváros ez. A kesserösvény vezetett, bár egy picit megijedtem a vízi növények látványára a piactérről. A "patak" nem mozog a láda mellett. :)

zsalaber 2006.08.02 15:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.39
később...

Topolya 2006.07.30 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 2 web: 3.5 átlag: 2.50 súly: 3.48
A zajos háttér nem kicsit rongálta a közérzetem, de hát a buli fontos.

Jutka 2006.07.30 13:45 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

dzsalasz 2006.07.30 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.53
egy ideig kerestem a földutat - végül is amin eljutottam a ládáig annak is lehet nevezni... Itt azért a véletlen megtalálásnak tényleg elég kicsi az esélye.

Dzsalasz, Ildikó, Helka, Virág, Soma

csumali 2006.07.22 12:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.91
Az első pontjánál kicsit bizonytalankodtunk, mivel a GPS se volt túl határozott, és elég sok emlékoszlop volt ott a környéken, de aztán beazonosítottuk. A ládát már csak csapatunk felderítője cserkészte be, a sűrű és igen magas növényzet miatt. A láda messziről világított, pár szál náddal álcáztuk.

Csenge 2006.07.18 11:18 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.88
Jartunk mar erre, most ladaztunk is.

jiimbo 2006.07.09 15:13 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.44
[wapon beküldött szöveg] Rövid séta a városban, majd vissza a kocsiba, és tettem egy kört, hátha van valahol egy bejárat a ládához. Hát ha van is, én nem találtam meg. Így maradt a szokásos módszer, egyenesen át a susnyáson. Bár mára csak drive-in ládákat terveztem, és így is öltöztem, nem volt olyan veszélyes. Volt két árokugrás, kis nádas, de nem volt mocsár. Volt helyette egy kutya, aki végig elkísért, sőt a nádasban én mentem utána, nyilván ő tudta hol nincs viz...

A doboznál hiába kerestem a telefonomat. Logolni akartam, de nem volt a zsebemben. Reménykedve vissza a kocsihoz, hátha.... de persze nem hagytam ott. Nyilván az árokugrásnál esett ki a zsebemből, nosza vissza a susnyásba és kezdtem reménytelenül keresni a derékig érő fűben. Hamar feladtam, bár azért mentem még egy kört a kutyával.
Visszaérve a kocsihoz éppen egy idős házaspár kerékpározott az úton. A hölgynél - legnagyobb meglepetésemre - volt mobil, és mikor tárcsázta a számom , valahol messze , elhalóan de megszólat a Bobby Brown ( by Zappa, ő a csengőhangom ) !!
Szépem megköszöntem a segítségüket, bár szegények nagyon nem értették mi a túrót kerestem a bozótban.

Mihul 2006.06.17 15:45 - Megtaláltam
lehetne jobb [wapon beküldött szöveg]

Zsiráf 2006.06.17 15:27 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.89
Az első pontot kétesélyesre vettük, mert nem tudtuk eldönteni, hogy az évszám szó-e. A dobozban levő jelszórészlet persze azonnal egyértelművé tette, hogy melyik a jó.
Mihullal a patak két oldalán támadtunk: ő a járhatón, így ő találta meg távolról a dobozt, én a fák alatt, így én fogtam meg elsőként. A doboz nem is volt álcázva, csak lerakva egy fa tövébe...

boobaa 2006.06.14 19:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.89
Kis kavarás után meglett. Idézet a logbookból: "Ha eltalálod, merről kell jönni, akkor már csak a vállig érő nádon és a szúnyogokon kell átkelni. Boobaa + Márk" (Képek és bővebb leírás a blogomban.)

porgesz 2006.06.13 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.09
Gyönyörű a megyeháza a szökőkúttal, most jártunk itt először. Köszönet a rejtőnek a segítségért!

 
Fazék 2006.05.19 08:50 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 3.81
A péntek reggeli hetivásár közepébe csöppentem, igazi alföldi hangulat. Tetszett. A piactér felől közelítettem a ládát, gyorsan meglett, hosszú életet kívánok neki, ha már álcázni nem nagyon tudtam a jelenlegi helyén.

sepitom 2006.05.06 13:36 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.49
Családi ládázgatás alkalmával kerestük fel a helyet. Szépek voltak az említett épületek.
Köszi a rejtést.

A szökőkútSzép Barokk stílusú épület
Hebego 2006.05.02 20:57 - Egyéb
Ellenőrizni fogom a magánterületet....

Hebegő

z1974oli 2006.04.29 20:00 - Egyéb
Hát egy kis problémám van a "ládával". Kezdem az elején az oszlopon a 7. és a 8. szó is 6 betűs és elötte van egy szám illetve névelő is amikről nem tudni, hogy bele kell e számolni. Ez a kissebbik baj 2 próbából meg lehet fejteni. /Én csak az oszlop egy oldalát néztem./
A főteret szépen felujították megér egy sétát viszont a láda úgy néz ki, hogy magánterületen van. Ugyanis mi a Mártírok útja felől próbáltuk megközelíteni, már nagyon közel is jártunk hozzá /110m/ egy füves bokros réten át ami nincs elkerítve nincs megművelve mikor, mint Zrínyi úgy rohant ki valaki a házából és zavart el minket, hogy ez az ő földje. Mondtuk, hogy honnan tudjuk? Nincs lekerítve, kitáblázva, művelve ez egy egyszerű gazos rét. Megjegyzem lehet is hogy nem az övé mert akkor művelné csak egyszerűen nem akarja, hogy az ő földje végében mászkáljanak. Ez szombat este volt 8 óra tájban. Ha nem lett volna otthon lehet, hogy elérjük a ládát így nem sikerült. Utánna kéne nézni, hogy ez most hogy is van.
Zoli

Togo 2006.03.15 16:44 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.67 súly: 3.72
A mai nap utolsó ládájának hagytuk ezt a multit. Kyra meghatározta az irányt, de miután Ő annó gyalog járta be a multit, rám hárult a feladat, hogy autóval megtaláljam az irányt. Kresztáblák nem mindenütt vannak egyértelmüen kirakva, igy utolag kiderült, hogy ennek örömére sikerült egyszer egyirányu utcában szembe menni a forgalommal, illetve egy kicsit forditva menni egy körforgalomban. De a lényeg, hogy odajutottunk az első ponthoz. A leirás nem egyértelmüen határozza meg, hogy az oszlop melyik oldalán lévő szöveg 8. szava amire szükség van. Szerencsémre Kyra volt olyan jó, hogy egyértelmüvé tette számomra. Ezután kis tekergés következett a városban. Láttam egy pici zsinagógát, amit az eddig látott zsinagógákhoz képest csak zsebzsinagógának tituláltam. :) A vár egykori bejáratának helye névvel illetett pont meglepett, mert ott egy kertes családi házat sikerült megnézni. Kyra megnyugtatott, hogy ezen már Ő is csodálkozott, nem én tnavigáltam félre. A ládához egy jelenleg elég belvizes rétszerü valamin sétáltunk keresztül. Féluton a helyi turkáló lerakatát szemléltük meg. Fehérnemük, puloverek, cipők és egyéb ruházati darabok hevertek egy szép nagy kupacban. Már elég közel jártunk a rejteknek jelölt ponthoz, mikor Kyra rámutatott egy földön heverő széttépett zacsira, hogy ebben volt a doboz legutobb, és ha ez itt van valószinüleg eltünt a doboz. De nem. A doboz egy mind a két oldalán lyukas genotherm fóliába dugva hevert a fa alatt. A dobozból a szomszédos száraz nádasra való tekintettel egy doboz gyufa kimoderálódott. Hordtunk a dobozra takaróanyagot, de még igy sem az igazi. A negativumokat Kyra társasága feledtette, akivel ezután még egy nagyot kovájogtunk a megyében vidám beszélgetés mellett. Ez uton is köszönöm neki a társaságát és ezt a remekbe szabott délutánt.

Ennyire kemény álcával fogadott a doboz. 
NZ0406 2006.02.12 15:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.76
A gyerekeknek nem igazán volt kedve a sétára a hideg időben. Így az emlékoszlop megtalálása után egyből a ládához indultunk. A ládát már egyedül cserkésztem be, a lábszárig érő hóban. Szerencsére olvastam Pupu logját és a ládát meg is találtam a fa tövében.
A rejtésre adott pont már inkább Pupu érdeme. Az eredeti eléggé meglepőnek tűnt a ládaleírás alapján.

nz0406

Pupu 2006.01.13 14:50 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 2.83 súly: 4.01
Kyrándulás Kyrával, 12/10.
Tartósan ködös, zúzmarás napon jártuk be Kyra szűkebb pátriáját. Nem sok látszott a tájból, de ami igen, az nagyon hangulatos volt. Számomra jórészt ismeretlen még ez a vidék, vissza kell még jönni néhányszor, másféle viszonyok között is.
Fura láda. Fizikai értelemben igazából nem mutat meg semmit - egy emlékoszlop és egy fűzes rét akárhol lehet. A rejtés egy katasztrófa. A virtuális résznél nincs megadva, hogy az oszlop melyik oldalán levő szöveg szava kell. A láda pedig úgy volt felbiggyesztve egy fa alacsony ágvillájába, hogy messziről virított a kikerics-sárga zacskója. Ez nem rejtés, hanem kiállítás! A logfüzet széteső, jegyzetlap-tömb típusú. Sajnálom, de én másképp rejtettem vissza a ládát: a fa tövében jól betakartam avarral, így nem látszik. A sárga zacsit meg elhoztuk, mint szemetet.

Brumi 2005.12.26 14:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.50 súly: 2.61
Nem rejtheto vissza!

Pontatlanul fogalmaztam, a láda a helyén van, csak nem lehet álcázni.

 
softi 2005.12.09 14:18 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.21
Szép kis városka. A láda elhelyezését nem nagyon értem.
A piacnál jöttünk vissza, eszméletnül szemetes volt.

kri&softi

A piacnál
Ármádilló 2005.12.04 15:35 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: 3 átlag: 2.67 súly: 1.30
Ezt a ládát, megszokott módon, Hüllő barátommal kerestük fel. A koordináták a Destinátorba lettek betöltve, igy asztfaltúton is gyorsan a közelébe jutottunk a cachenek miután az emlékoszlopról leolvastuk a jelszó első részét. A tovabbiakat mar olyan szoftver segitett megoldani, amely valós időben kezeli a trackpointokat, ez már gyorsan és pontosan odavezetett a rejteket adó fához, a patak partjára.
Az idő nem volt túl szerencsés (szemerkélő eső, köd), ezért gyors fénykép, feljegyzés a logbookba, és jelszófelírás után spuriztunk az autóhoz. A rejtés szerintem véletlen arrajárónak is észrevehető lehet.
A környék egyébként szép.

A templom, előtte az emlékoszlopJófej ez a műanyagbogár a ládában
A kvarcjáték még működött(!!!) 
Hüllő 2005.12.04 15:35 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 2.5 web: 2.5 átlag: 2.50 súly: 1.48
A mai nap javarészét Tamással (Armadilló) geoládikó keresésére fordítottuk. A cél Nagykálló volt. Az idő elég gorombára sikeredett. Míg állítólag az ország nagyobb részén sütött a nap, itt esett az eső és köd is volt. :( Itt két potenciális átértelmezett konyhai tárolóedényt kerestünk fel. Számomra Kálló különleges hely. No nem azért mert valami ajurvédikus titkos rituális áldozati hely lenne ott, hanem gyermekkorom nyarainak jelentős fertályát töltöttem a volt Vármegyeháza (ma már diliház) közelében. Nagyszüleim ott éltek és a szüleim nekik passzoltak le. Szóval ezért különleges a hely. Na ennyit volt a prológ...
Üres hassal badarság lett volna nekiindulni, ezért betértünk az Óbester étterembe. Ajánlani tudom mindenkinek!!! Nem drága, bőséges az adag és nagyon finom a kaja. A kiszolgálás udvarias és gyors. Ebéd után felkerestük a református templom mellett álló emlékoszlopot a jelszó első feléért. Aztán továbbporoszkáltunk a koordináták mentén. A láda végül egy igeny susnyásos területen volt pont a megjelölt ponton. Igaz eleinte konfúznak tünt az irány, de némi kutakodás után ráleltünk!!! A terep így jó pár napi masszív esőzés után eléggé szuttyogós, tocsogós, vizenyős! A láda nem túl álcázott, a sárga tatyó igen feltünő! A legközelebbi potenciális keresgélőnek ajánljuk, hogy vigyen magával egy military mintás szatyrot és abba tegye.

Itt ettünkÉtterem info
A rejtésHüllő és Armadilló
A ládikó 
Judith 2005.11.06 14:24 - Megtaláltam
Megtaláltuk!

luilui 2005.11.06 14:24 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 2.08
Oké megtaláltuk!!

a faa fa itt már látható!!
 
krisbálád 2005.11.01 15:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.11
Bár közel van hozzánk Nagykálló, még eddig csak átutaztunk rajta. Most nagyon tetszett ez a séta. Köszönjük.

Zsu. 2005.10.30 12:40 - Megtaláltam
Mikulással

Mikulás 2005.10.30 12:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.93
.

keva 2005.10.28 09:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.65
Megvan.keva

zsorzs 2005.10.28 09:15 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 3.33 súly: 4.04
Nem igazán volt látványos. Éppen piacnap volt, így az árusok nem örültek, amikor a sátraik között bújkáltunk a nádas felé. Találtunk egy kis ösvényt a nadasban a nagy öreg fa irányába. A fa mellett száraz lábbal át lehetett kelni a kis csatornán és onnan már kis bozótjárással elérhető a láda.

zsakar 2005.10.17 12:24 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2.5 web: 5 átlag: 3.50 súly: 2.61
.

Csipisz Egér 2005.10.06 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 1.00
Megtaláltam

Ede 2005.10.01 16:45 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.35
Nagykálló kellemes hely, csak épp azt nem igazán értjük, hogy pl. az egykori várkapu miért olyan érdekes, ha nincs ott semmi... A láda környkée nem valami klassz, de legelább nincs messze. Megtalálók: Ági, Szénaboglya és én.

VárosházaMúzeum
Motorosok 2005.09.21 19:34 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.56
Láda újra telepitése óta csak most sikerült viszza menni .

radpeter 2005.09.06 08:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.41
A IV. Kelet-Magyarországi Kessertalálkozó alkalmával találtuk meg.
Hebegö anyukájának igen alapos helytörténeti elöadása után látogattuk meg a múzeumot, aholis az egyik bemutatóteremben volt elrejtve az eredeti láda, egy keresztszemes hímzés alá. Nekem sikerült megtalálni akkor, igy azt hiszem én vagyok a láda nulladik megtalálója :o).
Tisztelet az elkötelezettségnek és köszönet a részletes történelmi bemutatóért!

Kisnyúl és radpeter

[Jóváhagyta: Hebego, 2005.09.06 16:39]

Hebego 2005.09.05 16:47 - Egyéb
Sajnos, Freddy, csak "ennyi" maradt a Kállói Végvárból. A fal maradványai a föld alatt vannak,ha sikerül feltárni, akkor "több" lesz. Ígérem, szólok.

freddy 2005.09.05 11:56 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 4.09
Ennyi? [wapon beküldött szöveg]
Sajnos nem sok maradt belőle.

Fűkocka 2005.09.04 12:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.89
Kyrával is összefutottunk. [wapon beküldött szöveg]

Szép Nagykákkó, megér egy sétát. Az egész csak pár száz méter.
Hajnalban is áthúztunk rajta, de jól sejtettem, hogy érdemes ide inkább nappal jönni. Kellemes kikapcsolódás egy mulatós éjszaka után.

Köszönjük: Fűkocka, Mariann, Marica, Icus.

KPisti 2005.09.03 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.90
A IV. KMGT alkalmából volt szerencsénk Nagykálló nevezetességeit megismerni Hebego édesanyjának részletes idegenvezetésével. Akkor még úgy volt, hogy a múzeumban lesz a láda, amit szignónkkal el is láttunk. Látom, kicsit hányattatott lett a láda nyitánya, de bízunk a sikeresebb folytatásban. Amint Nagykálló környékére vet az utunk, feltétlenül végig járjuk a multi útvonalát, jó lesz felidézni a szép emlékeket. :-)

A láda honlapja, a részletes leírás szuper, külön dícséret érte a rejtőnek!

K:Pisti

[Jóváhagyta: Hebego, 2005.09.04 19:41]

Tócsa 2005.09.03 18:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.18
Rövid városnézés után irány a láda. Nagyon jó a rejtés, nem értjük miért tűnt el a láda. (szerintünkt nem is 1.0-ás)
A várat rejtő dombot nem láttuk. Lehet, hogy nem a megfelelő irányba néztünk?

kl 2005.09.03 14:05 - Megtaláltam
A láda hely nem tetszett [wapon beküldött szöveg]

emerzee 2005.09.02 15:57 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.23
A Keletmagyarországi találkozó városlátogatása közben találtuk meg a ládát. Az akkori rejtés, és főleg a környezet, nagyon tetszett. A weblap igényes lett, gratula! Az eddigi logokat olvasva, duplán is hosszú életet kívánok a ládának, és remélem, a vár feltárása is hamarosan megtörténik, mert akkor visszamegyek!

Jah, a Csodarabbi teljesítette a kérésem! Tessék kívánni, mert tényleg működik a dolog! :)

Ide még mindenképp visszatérek!

emerzee

[Jóváhagyta: Hebego, 2005.09.02 19:00]

lelcache 2005.08.31 12:27 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.69
A IV. Kelet-Magyarországi Geocacher Találkozó keretében találtuk meg, az akkor még a Helytörténeti Múzeumban elrejtett, és telepítésre váró ládát. (A telepítésben, a koordináták bemérésével picit nekünk is részünk volt.) A rejtő édesanyjának profi vezetésével volt szerencsénk végigjárni a település nevezetességeit. Nem is gondoltam volna, hogy ez egy ilyen érdekes hely. Rendkívül élvezetes, információdús előadásban volt részünk. Neki köszönhetően meg is kedveltem ezt a helyet. Nagyon érdekes történelme van. Az azóta bejelentett multi minden egyes ajánlott pontján voltunk (kivéve a láda mostani helyét), sőt fakultatíve még a csodarabbit is meglátogattuk. Szombat lévén, a sírhelyhez nem jutottunk be, de azért kis cetlin kívánságot hagytunk a bejáratnál. (Sajnos azóta nem teljesült :-( ) Leginkább a Korányi kiállításon berendezett egykori patika nyűgözött le, de az új múzeum is nagyon tetszett. Azt hiszem nagy szerencsénk van, hogy sikerült ott lennünk a találkozón, mert nagy tudású, helytörténetben jártas vezetővel végigjárni a települést sokkal nagyobb élményt jelentett, mint leírás alapján bandukolni, bármilyen részletes is legyen az a leírás. (Ez aztán tényleg az.)

A történelmi hűség kedvéért leírom, hogy a ládikót még a hivatalos bejelentés előtt, 2005.08.13-án 12:27-kor találtuk meg. A logbookban is benne hagytuk a névjegyünket. Nyilván erre az időre nem akartam bejelenteni, hogy a "valódi" megtalálók emiatt ne kerüljenek hátrányos helyzetbe. Mivel ekkor még a jelszó második fele nem volt meg, így kérem a megtalálásunk utólagos elfogadását.

A találkozón készült további képek itt.

lelcache + Zsé

[Jóváhagyta: Hebego, 2005.08.31 19:53]

ÍnségdombAz első pont
Egy kis helytörténet a templomnálA templom
A valamikori Megyeháza (ma elmegyógyintézet)A Korányi Múzeum gyógyszertára
Még egy kis régi patikaAz új Helytörténeti Múzeum
A Kállai kettős viseleteLehet énekelni
Pegasus 2005.08.30 18:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.21
Nyírbátorból hazafelé gyors keresés. Két köszönet is jár a Rejtőnek, egyrészt azért, hogy felhívta a figyelmemet Nagykálló történetére, másrészt pedig azért, hogy a ládához vezette kezemet.

guess.who 2005.08.27 16:38 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.46
Pácin felől érkeztünk (ott felhívtuk Kuliszt, aki megnyugtatott, hogy a láda "újjáéledt"), de Cigándon hiába kerestünk egy, a mi tavalyi térképünkön rajta levő pontonhidat, kiderült, hogy sok éve nem üzemel már... Némi kérdezősködés után kiderült, hogy kicsit odébb van egy normál híd is a Tiszán. :D
Legutoljára éppen két hete jártunk itt, a IV. KMGT alkalmából. Akkor sajnos elkéstünk kicsit, így nekünk teljesen kimaradt a város ismertetése, ezért a helyszínek is újnak számítottak (a rejtekkel együtt). Az első ponttól a díszköves kis közön átsétáltunk a doboz irányába, ahol teljesen véletlenül összefutottunk Delfinékkel, akik nem sokkal korábban megtalálták a dobozt. Azt ugyan említették, hogy Timcsiék is csak segítséggel találták meg, de azt nem, hogy van visszarejtve, így jó negyed órát agyaltunk, hogy hol lehet... :))) Pontosabban a hely (a fa) egyértelmű volt, de semmilyen rejtésre utaló nyomot nem találtunk. Aztán mégis igen. A kérdés csak az, hogy hogy tudták innen előzőleg ellopni?!
Aznap mi voltunk egyébként a harmadik megtalálók - de hát Timcsiék helyi erők, ilyen körülmények között versenyezni nem lehet. :PP Jó forgalma volt a doboznak. :)

Amúgy félő, hogy a kukoricaföld letermelésével teljesen láthatóvá válik a rejtek, ahová az útról most is részben odalátni... Kár, hogy a várból mára semmi nem maradt. :(

delfin 2005.08.27 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.77
Bíztunk benne, hogy a hét végére feléled újra a láda és persze azt is sejtettük, hogy Timcsiék megelőznek.
A fa elég egyértelmű volt, és csak azért nem adtuk fel a keresést, mert láttuk, hogy előttünk is csak segítséggel lett meg a láda. Kicsit túlságosan is el van rejtve szerintem, mi pontosan úgy tettük vissza, ahogyan találtuk, ezért is biztattuk a Guess.who csapatot, hogy még megvan a láda, ne adják fel a keresést.
Az úton viszonylag nagy volt a forgalom, most még a logoláskor a lombok eltakartak, de nem tudjuk mi lesz később.
Ági, Béci, Nóri, Peti

Timcsi 2005.08.27 11:42 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.71
Annyira alapos a rejtés hogy segítséget kértünk:-) [wapon beküldött szöveg]

Augusztus utolsó szombatja - irány Milota! És persze hogy útbaejtettük a közben helyreállított és mostmár nagyon gondosan rejtett új nagykállói ládát. A városi pontokról szerencsére még friss emlékeink voltak, de maga a láda helyszín nekünk is új volt.

Köszönet a rejtőnek a segítségért és a rejtésért!

Hebego 2005.08.26 20:54 - Egyéb
A ládát pótoltam. Az árkot betemették, be lehet jutni, csak kb. 50 cm mély az árok. Az első "megtalálók" jutalma egy, a város történetéről szóló könyv.

Részvétem fi-nek.

Hebego

guess.who 2005.08.22 19:27 - Egyéb
Figyelem!

Egy perce telefonáltak befiék, hogy a cache második pontja (a láda) megsemmisült! A doboz zacskóját és az ismertető szöveget találták csak meg, semmi egyéb nem maradt! A ládához vezető híd jelenleg le van bontva, így a doboz megközelítése is igen nehézkes.
Mivel Hebegonek nincs megadva telefonszáma, így nem tudták értesíteni...

befi 2005.08.22 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.25
Szóval a történet. (gépre vive 2005.08.24-én) Hat napos Sárospataki nyaralásunk kezdetének reggelén, Dunaújvárosból indulás előtt vettük észre az új Nagykállói ládát. Hurrá! Úgyis a zempléni és nyírségi ládák lettek betervezve (kissé megfeszített tempóban 45 láda 5 nap alatt). Akkor ne Patakra menjünk, hanem kerüljünk Nyíregyháza felé, hátha sikerül az elsők közt odaérnünk.
Bp-től az M3-ason folyamatosan szakadó esőben autóztunk. Szerencsére Nyíregyházától ez csak csepergéssé fajult, így azért mégiscsak könnyebb ládázni. Nagykállóra beérve, a főtéren parkolva, hamar megtaláltuk az első pontot, a tornyot, a templomot és a megyeházát. Az újra rázendítő eső miatt a Korányi emlékházat nem kerestük meg, csak a ládára koncentráltunk. Hamar a tetthelyre értünk, de az út mellett egy 2 méter mély árokban csordogáló patak állta utunkat, melyen a ládához egy híd vezetett át, de azt éppen teljesen szétbontották. Az út mellett én megálltam, párom nekifutásból egy hatalmas ugrással az árkot átugorva a ládabegyűjtésre indult. volna...
Mint kiderült, az új láda a kihelyezés, és az első megtalálás közt eltelt fél napban eltűnt. A ládát borító zacskót megtaláltuk, és a játékszabályzatot is, de semmi egyebet. Se doboz, se logbok. Gyanítható, a "hidat" javító munkások illemhelynek tekintve a ládafát, felfedezték a nem kellően elrejtett ládát, és azt magukévá tették. Közben az eső is megint nagyon rázendített, segítséget sehonnan nem tudtunk kérni, mert a rejtő telefonszámát nem tette közzé. Végül kínunkban már szálláshelyünkön, Sárospatakon -internetünk nem lévén- telefonon guess.who-hoz fordultunk (köszönet érte), aki Kulisz telefonjával kisegített, így szólhattunk az eltűnt ládáról.
Végül a rejtővel is sikerült beszélnünk (Kulisz adta meg a számot), aki megígérte, hogy pár napon belül pótolja a ládát. Mi 26-án el akartunk menni az újratelepített ládához, a többi nyírségi ládával együtt újra tisztességgel begyűjteni, de a sors közbeszólt. Fi édesapja váratlanul meghalt, így nyaralásunkat be kellett idő előtt fejeznünk, a tervezett ládák begyűjtése így nem folytatódhat. Így a kállói láda újralátogatása is elmarad.
Egyébként az eltöltött pár napunkat végig a mérhetetlen mennyiségű csapadék jellemezte, így jó pár láda begyűjtése meghiúsult az extrém időjárás miatt. [gps nélkül]
befi

Mint első megtaláló, szép, érdekes a településről szóló ajándékkönyvet kaptunk a rejtőtől postán. Köszönjük.

[Jóváhagyta: Hebego, 2005.08.26 20:45]

A polgármesteri hivatal tereAz első pontnál
Közel a ládáhozA ládatolvajok
A ládafa 
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]