FAQ
1272. Kismegyeri csata (GCNACS)

Az emlékmű távolról

Az emlékmű távolról

Emlékmű ágyúval

Emlékmű ágyúval

Korabeli térkép

Korabeli térkép

Lövedékek

Lövedékek

A majorság épülete ma

A majorság épülete ma

Korabeli rajz

Korabeli rajz

A sas leszállt

A sas leszállt

A parancsnoki állás helye ma

A parancsnoki állás helye ma

Huszárok két évszázaddal később.

Huszárok két évszázaddal később.

Templombejárat

Templombejárat

Templombelső

Templombelső
Szélesség N 47° 38,636'
Hosszúság E 17° 39,761'
Magasság: 122 m
Megye/ország: Győr-Moson-Sopron
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2021.01.30 08:30
Megjelenés időpontja: 2005.09.21 14:20
Utolsó lényeges változás: 2021.05.02 11:46
Utolsó változás: 2021.06.13 17:34
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: gyoeria
Ládagazda: gyoeria
Nehézség / Terep: 2.5 / 2.0
Úthossz a kiindulóponttól: 50 m
Megtalálások száma: 1085 + 1 sikertelen + 4 egyéb
Megtalálások (havi bontásban):

A legaktívabb hónap 2007-08 volt 18 'Megtaláltam' loggal,    OFF
Megtalálások gyakorisága: 1.2 megtalálás hetente


Rejtés
A láda egy 20cm x 15cm x 4cm műanyag konyhai doboz a koordinátákkal megadott helyen ( N 47° 38,636' E 17° 39,761' 122 m [GCNACS+a láda]). Vigyázz, a láda helyét ezer tű óvja. Kérlek, rejtsd a tartót ugyanúgy lezárva, a levelek takarásába vissza, ne legyen könnyen látható és erős szélben se essen ki.

Tipp
Dettögöm apmál, dettőle a rokob néjetet lü a sas.
En a dejefbál éle zzén, ed en si a demezs ttőle dserek!

A ládába TravelBug nem helyezhető.


Megközelítés és parkolás
A láda Győr Kismegyer nevű városrészének a településhatárán van. Autóval a 82-es úton (itt kell balra fordulni:  N 47° 38,576' E 17° 39,769' 122 m [GCNACS+letérő]), kerékpárral a nemrég kiépített Győr-Nyúl kerékpárúton közelíthető meg. Busszal az 5, 5B, 5R, 6 és 907 járatokkal érhető el, a végállomástól kb. 430 m séta, DNy irányba indulva. Autóval parkolni 50 m-re az emlékmű és a rejtek mellett ( N 47° 38,660' E 17° 39,802' 122 m [GCNACS+parkoló]) lehet. A parkoló mellett egy kellemes pihenő is van a SacraVelo kerékpáros zarándokút részeként. Ha sok a mugli, akkor az út mentén is meg lehet állni, vagy kb. fél kilométerre Kismegyeren.

A csata előzményei
A győri csata a napóleoni háborúk egyik kisebb jelentőségű, de a mai Magyarország területén 1809-ben lezajlott egyetlen ütközete volt. Napóleon 52 ezres serege az asperni vereség után itt ütközött meg a János főherceg által vezetett 15 ezer fős reguláris és a 25 ezer főre tehető nemesi felkelőkből (latinból átvett szóval: inszurgens) verbuvált csapatával. A magyar nemesség a 13. századtól nem pénzével, hanem a vérével kívánt adózni a hazának ha külső ellenség támadta.

A francia győzelem nem volt olyan könnyedén kivívott siker, mint az a köztudatban él. A jelentős francia veszteség, és a csata lefolyása azt mutatja, hogy a francia csapatok csak nagy erőfeszítés árán voltak képesek kivívni a győzelmet.
A minőségbeli, létszámbeli és vezetésbeli különbségek miatt kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy a franciák fölényben vannak, ám Laval Nugent vezérőrnagy téves felderítési adatainak köszönhetően, azokat félreértelmezve, mindössze 12-15 ezer főre taksálták a francia sereg létszámát. Ezért úgy érezték, hogy minden különösebb haditerv nélkül, a megfelelő túlerő birtokában megnyerhetik a csatát. Ez a vélekedés jól mutatja Nugent tehetségtelenségét és alkalmatlanságát. Hiszen a valós helyzet az volt, hogy a franciák voltak létszámfölényben: haderejük 52 ezer főből állt. Elég súlyos a különbség a két szám között.

A hadvezetés a téves adatok alapján úgy gondolta, hogy pusztán védekezéssel képesek lesznek felőrölni a francia sereg támadását.
A franciák ezzel szemben tisztában voltak az ellenség erőivel, így a szárnyakon átkaroló hadműveletet készítettek elő, mivel a nehezebben megtörhető osztrák regulárisok alkották az ellenséges erő gerincét.
Az sem elhanyagolható szempont, hogy míg a nemesi felkelők harci rutinnal nem rendelkező, rosszul felfegyverzett, alig kiképzett harcosok voltak, addig a francia sereg a napóleoni háborúkban edződött, jó felszereléssel ellátott, tapasztalt veteránokból állt.

A francia csapatok a ménfőcsanaki dombokon, a magyarok a szabadhegyi magaslatokon foglaltak állást. A két csapatot a Pándzsa patak választotta el. A hidaknak és az arcvonal centrumában, az osztrák-magyar sereg által uralt majornak ( N 47° 38,777' E 17° 39,800' 124 m [GCNACS+major]). stratégiai jelentősége volt.

A franciákat Eugéne Beauharnais mellett Marmont és Macdonald tábornokok, míg a magyar nemeseket József nádor mellett Meskó József és Mecséry Dániel generálisok vezényelték. A magyar nemesi felkelők egy része önálló kötelékben, a másik része pedig a sorhadbeli katonasággal együtt harcolt. Ez a mintegy 25 ezer fős nemesi felkelő csapat egy dunai és egy tiszai hadosztályt foglalt magába, őket egyesítették a 15 ezer fős IX. császári és királyi (reguláris) hadsereggel. A főparancsnok Habsburg János főherceg és Nugent tábornok volt.

A csata
Az osztrák-magyar sereg 1809 június 14-én, Győr közelében a csanaki domboknál ütközött meg a franciákkal. Az első francia támadások hajnalban kezdődtek. Az osztrák oldalon Nugent fatális tévedésére csak a délelőtt során derült fény, ám János főherceg mégsem rendelte el a visszavonulást. A franciák tüzérségi tűz után indítottak frontális rohamot az osztrák állások ellen. Ezt a védők nemcsak visszaverték, hanem ellentámadást is indítottak és a Pándzsa-patakig verték vissza a támadókat. A franciák második rohama nagyobb sikerrel járt, ekkor ugyanis már áttörték az első védelmi vonalat, ám a második vonalon támadásuk kifulladt, és az osztrákok ellentámadása ismét a patakig szorította vissza őket. János főherceg azonban nem kísérelte meg a franciákat átkelés közben megtámadni, holott ez a nehéz terepviszonyok miatt sikerrel járhatott volna. De nem használta ki a két francia támadás visszaveréséből eredő lélektani előnyt sem, és nem rendelte el a franciák patakon túli üldözését, hanem inkább csapatai sorait próbálta rendbe szedni. A lehetőségek elmulasztása a csata szempontjából később végzetesnek bizonyult.
A franciák a patak vonalánál rendezték soraikat, és délután 4 órakor újból támadást indítottak. Ennek végső sikere a fáradó osztrák-magyar katonák felett egyre inkább nyilvánvalónak tűnt.

De ha ez még nem lett volna elég, újabb hadvezetési hiba következett. Mecséry Dániel - a magyar balszárny vezetője - mivel nem kapott parancsot a hadvezetéstől, saját tapasztalataira támaszkodva, látva a centrum szorult helyzetét, csapatai egy részét a főerő megsegítésére küldte. Eközben a franciák átkaroló hadműveletbe kezdtek, hogy bekerítsék az ellent, illetve hogy a magyar centrum hátába kerüljenek. Mecséry tábornok csak a szemközt támadókat láthatta, a bekerítést végzőket nem. A templomdombon álló parancsnok, János főherceg viszont mindent látott, de semmit sem tett a helyzet kivédésére, és még Mecséryt sem tájékoztatták. Ez bizony súlyos hiba volt. A magyar lovasság összetorlódott a patak kiszáradt medrében, ahol erős ágyútűzbe kerültek. Több sikertelen kimenetelű ellentámadás után a teljes hadosztály menekülni kezdett, és magukkal rántották a segítségükre küldött Hadik- huszárezredet is, amelyen keresztül-lovagoltak, ezzel azt is felbomlasztva és menekülésre késztetve.
A balszárny teljes összeomlása után a vereség teljesen egyértelművé vált, ám János főherceg csak akkor adta ki a parancsot a visszavonulásra, amikor a franciák már végleges bekerítéssel fenyegették csapatait. Ekkor a Habsburg haderő Komárom irányába vonult vissza, többnyire rendezetten és fegyelmezetten.
A csatában az osztrák-magyar sereg hatezer embert vesztett, míg a franciák vesztesége háromezer főre rúgott. A tényleges csapaterőkről, az összetételükről és a veszteségekről a források sajnos nagyon eltérő adatokat tartalmaznak.

A csatát az osztrák vezetés sorozatos tévedései kísérték végig, és a francia minőségi és számbeli fölény végül a Habsburg sereg vereségéhez vezettek.

Egy történet a majorság védőiről
A csata központja a kismegyeri majorság volt. A magtárt védő 872 katonáról, köztük 435 főről a grazi honvédőktől, Hohenegger Lőrincz így írt naplójában: "Idegen országért áldozták fel magukat szép halállal. Testük ott nyugszik békében. Drága hazánkat védték." Hat órás küzdelem után a grazi honvédők 103 katonája és 9 tisztje fogságba esett, akiket a nyúli szőlőskertek üresen álló pincéibe vittek. Velük együtt volt egy magyar leány is, aki a csata kezdetén a majorságba menekült és ott a sebesülteket ápolta. A grazi honvédőket mindjárt a csata után ki akarták végezni, de egy francia gárdakapitánynak sikerült ezt elhalasztania. A foglyok éjfélkor kenyeret és bort kaptak. Közölték velük, hogy Eugén Beauharnais parancsára kivégzik őket, mert nem tekinthetők reguláris katonáknak. A magyar lánynak sikerült az éjszaka folyamán, jó helyi ismeretei alapján, a francia őrök megkerülésével megszöknie. Egy osztrák tiszt segítségével eljutott János főherceghez, aki egy törzstisztet küldött Beauharnaishöz közölve vele, hogy a honvédők az osztrák hadsereg integráns részét alkotják és minden kivégzett honvédő helyett két francia foglyot végeznének ki. Közben a foglyokat már a kivégzés helyére vitték ahol már két gárda zászlóalj felsorakozott. Lehetséges, hogy ugyanannak a gárdakapitánynak sikerült a kivégzést ismét elhalasztania újabb parancsig. Beauharnais kivégzést visszavonó rendelkezése meg is érkezett. A grazi katonákat ezt követően Franciaországba vitték. Fél évig tartották őket fogva Chalon sur Marne-ban Reims közelében. 1810. január 13-án épségben visszatérhettek Grazba, ahol a város lakossága lelkesen fogadta őket.

Következmények
A vereség eredményeként a nemesi hadat Székesfehérváron feloszlatták, és ezután többet nem került sor nemesi felkelésre. János főherceg hadserege jó időre alkalmatlanná vált arra, hogy újra harcba szállhasson, ami jelentősen befolyásolta a a wagrami csata sorsát is. Egyúttal elérték a nemesi hadak feloszlatását is. A császári had tíz nap múlva bevette Győr várát. A franciák többnyire dicsérően szóltak a magyar nemesi felkelők helytállásáról, azon véleményüknek hangot adva, hogy a magyar nemesek "vitézek, de még gyakorlatlanok". A bécsi udvar ugyanakkor igyekezett a hadvezetési hibákat eltussolni és a vereséget a nemesi felkelők megfutamodásának számlájára írni.

A helyszín ma
A kismegyeri csata helyén 1897. október 17-én avatták fel a ma is látható emlékművet.
A kiterjesztett szárnyú bronzturul a négyszögletű, süttői szürke mészkőből készült hatméteres kőobeliszk tetején áll. Az emlékmű négy sarkánál egy-egy kifelé fordított, a komáromi várból hozott ágyú látható.

Az emlékművön magyar, német és francia nyelvű feliratok ismertetik a csata lefolyását és emlékeznek meg az elesett harcosokról.

A kismegyeri csata 200. évfordulója előtt nem sokkal, az emlékművet 2009. áprilisában megrongálták, a bronz turulszobrot fémtolvajok ellopták. Egy évvel később június 12-én, a csata 201. évfordulója alkalmából adták át a helyreállított emlékművet. Lebó Ferenc győri szobrászművész a megkerült darabok felhasználásával alkotta újra a turulmadarat.
A HM Hadtörténeti Intézete 2019-ben próba jelleggel fémkereső műszeres vizsgálatot indított a 14.500 m2-es területen. A két napot felölelő terepkutatások során 12 leletet lehetett az 1809. évi csatához kötni, egy töredékes állapotú réz pitykegombot, három gránátrepeszt és nyolc kézi tűzfegyver-lövedéket. A HM további kutatásokat tervez a területen.
A csata emlékét felidézendő helyi hagyományőrzők az elmúlt években több alkalommal is látványos hadijátékokkal mutatták be a több, mint 200 éve történteket.

Kismegyer
Kismegyer a török idők után alig lakott puszta volt. Emiatt és a Győrhöz közeli pozíciója miatt ideális helyszín volt a csatához. Földesura a pannonhalmi főapát volt, majd a 19. század végétől Győrszentivánhoz tartozott. Győr városához 1954-ben csatolták. A temető helyén a 17. században Győr várának egyik előretolt védelmi és megfigyelő állása volt, melyet Tarisznyavárnak hívtak. Helyén a 18. században épült a temetőkápolna, később romantikus stílusban építették át.

Az akkoriban stratégiai jelentőségű majorból már csak a magtár maradt meg. Ma különböző szabadidős rendezvényeknek ad helyszínt.

Ha kedved lenne Kismegyeren sétálni, érdemes meglátogatni a 2011-ben átadott új templomot ( N 47° 38,843' E 17° 40,110' 128 m [GCNACS+templom]), mely épület Balázs Mihály és Somogyi-Soma Katalin építészek tervei alapján készült el. Az Isteni Irgalmasság templomát a kiegyensúlyozottság és egyben aszimetria kettőssége jellemzi. A monumentális hatású bejáraton belépve egyszerű, házszerű hatást keltő, osztatlan belső térbe jutunk. A templomot Várszegi Asztrik bencés főapát szentelte fel.

Források
Harci játékok a győri csata emlékére
Összefoglaló a csatáról
Ásatások nyomán megtalált tárgyak
Mit ír Wiki?
Egy kis történet

A csatáról nagyon jó bemutatót lehet az animáció a csatáról oldalon találni. Tájékozódásképpen: a franciák délnyugatról támadnak, a magyarok északkelet felé húzódnak vissza.

Ládatörténet
A ládát eredeti rejtőjétől, akloz-tól 2021 elején adoptáltam.
Eredeti ládaoldal
Állapot: kereshető
2 játékos jelölte kedvenc ládájának

KRW értékelés (674 db): környezet: 4.07 rejtés: 3.79 web: 4.43 átlag: 4.10

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
+
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


András77 2022.08.05 13:23 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

sogor36 2022.07.30 16:15 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 4.12
Köszi a rejtést.

ocsy07 2022.07.23 13:19 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!

Szöszke15 2022.07.23 13:19 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!

aszdogemakri 2022.07.14 14:48 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.39
Köszönjük a rejtést!

Szilkó.01 2022.07.11 08:46 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Tonyó79 2022.07.11 08:46 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Csg12 2022.07.08 19:24 - Megtaláltam
Édesanyámmal Győrben volt dolgunk, odafelé és hazafelé is ládáztunk. A rejtés a helyén volt. Tetszett az emlékmű, köszönjük hogy megmutattad.

20220708_19244820220708_192556
AlanTheWild 2022.07.03 11:16 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2.5 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 3.96
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Gyöngyi1979 2022.06.22 15:08 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! :-) 2022/126
A lada csak le volt dobva a földre, nem volt visszarejtve [Geoládák v3.12.10]

emmerwald 2022.06.06 16:21 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.31
A rejtés egyszerű és nagyszerű.
Köszönöm az invitálást!

IMG_20220606_161550 
Domika87 2022.05.29 09:56 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

AdrianVanda2022 2022.05.22 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.00
Megtaláltuk, köszi!

Palyvik 2022.05.14 15:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.9]

vadalma28 2022.05.11 13:26 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.9]

borig87 2022.05.01 14:33 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.17]

btamas 2022.04.29 12:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.8]

Mizo6869 2022.04.24 10:22 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! A Győri ládákat kerestük fel kerékpárral. A láda rendben a helyén volt. Mia, Zoli Érdről.

2in1 dream team :) 2022.04.23 09:51 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

NXTboti 2022.04.18 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.68
Megtaláltam @JambrVikivel, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

JambrViki 2022.04.18 11:28 - Megtaláltam
Megtaláltuk @nxtBotival és @gyklaraval, köszönjük a rejtést!
Tetszett a tipp! ;) [Geoládák v3.12.7]

GyKlára 2022.04.18 11:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

Levai72 2022.04.18 11:04 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

Era76 2022.04.18 11:02 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

utigabi60 2022.04.09 11:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (1090 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]