FAQ
1272. Kismegyeri csata (GCNACS)

Az emlékmű távolról

Az emlékmű távolról

Emlékmű ágyúval

Emlékmű ágyúval

Korabeli térkép

Korabeli térkép

Lövedékek

Lövedékek

A majorság épülete ma

A majorság épülete ma

Korabeli rajz

Korabeli rajz

A sas leszállt

A sas leszállt

A parancsnoki állás helye ma

A parancsnoki állás helye ma

Huszárok két évszázaddal később.

Huszárok két évszázaddal később.

Templombejárat

Templombejárat

Templombelső

Templombelső
Szélesség N 47° 38,636'
Hosszúság E 17° 39,761'
Magasság: 122 m
Megye/ország: Győr-Moson-Sopron
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2021.01.30 08:30
Megjelenés időpontja: 2005.09.21 14:20
Utolsó lényeges változás: 2021.05.02 11:46
Utolsó változás: 2021.06.13 17:34
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: gyoeria
Ládagazda: gyoeria
Nehézség / Terep: 2.5 / 2.0
Úthossz a kiindulóponttól: 50 m
Megtalálások száma: 1085 + 1 sikertelen + 4 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 1.2 megtalálás hetente


Rejtés
A láda egy 20cm x 15cm x 4cm műanyag konyhai doboz a koordinátákkal megadott helyen ( N 47° 38,636' E 17° 39,761' 122 m [GCNACS+a láda]). Vigyázz, a láda helyét ezer tű óvja. Kérlek, rejtsd a tartót ugyanúgy lezárva, a levelek takarásába vissza, ne legyen könnyen látható és erős szélben se essen ki.

Tipp
Dettögöm apmál, dettőle a rokob néjetet lü a sas.
En a dejefbál éle zzén, ed en si a demezs ttőle dserek!

A ládába TravelBug nem helyezhető.


Megközelítés és parkolás
A láda Győr Kismegyer nevű városrészének a településhatárán van. Autóval a 82-es úton (itt kell balra fordulni:  N 47° 38,576' E 17° 39,769' 122 m [GCNACS+letérő]), kerékpárral a nemrég kiépített Győr-Nyúl kerékpárúton közelíthető meg. Busszal az 5, 5B, 5R, 6 és 907 járatokkal érhető el, a végállomástól kb. 430 m séta, DNy irányba indulva. Autóval parkolni 50 m-re az emlékmű és a rejtek mellett ( N 47° 38,660' E 17° 39,802' 122 m [GCNACS+parkoló]) lehet. A parkoló mellett egy kellemes pihenő is van a SacraVelo kerékpáros zarándokút részeként. Ha sok a mugli, akkor az út mentén is meg lehet állni, vagy kb. fél kilométerre Kismegyeren.

A csata előzményei
A győri csata a napóleoni háborúk egyik kisebb jelentőségű, de a mai Magyarország területén 1809-ben lezajlott egyetlen ütközete volt. Napóleon 52 ezres serege az asperni vereség után itt ütközött meg a János főherceg által vezetett 15 ezer fős reguláris és a 25 ezer főre tehető nemesi felkelőkből (latinból átvett szóval: inszurgens) verbuvált csapatával. A magyar nemesség a 13. századtól nem pénzével, hanem a vérével kívánt adózni a hazának ha külső ellenség támadta.

A francia győzelem nem volt olyan könnyedén kivívott siker, mint az a köztudatban él. A jelentős francia veszteség, és a csata lefolyása azt mutatja, hogy a francia csapatok csak nagy erőfeszítés árán voltak képesek kivívni a győzelmet.
A minőségbeli, létszámbeli és vezetésbeli különbségek miatt kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy a franciák fölényben vannak, ám Laval Nugent vezérőrnagy téves felderítési adatainak köszönhetően, azokat félreértelmezve, mindössze 12-15 ezer főre taksálták a francia sereg létszámát. Ezért úgy érezték, hogy minden különösebb haditerv nélkül, a megfelelő túlerő birtokában megnyerhetik a csatát. Ez a vélekedés jól mutatja Nugent tehetségtelenségét és alkalmatlanságát. Hiszen a valós helyzet az volt, hogy a franciák voltak létszámfölényben: haderejük 52 ezer főből állt. Elég súlyos a különbség a két szám között.

A hadvezetés a téves adatok alapján úgy gondolta, hogy pusztán védekezéssel képesek lesznek felőrölni a francia sereg támadását.
A franciák ezzel szemben tisztában voltak az ellenség erőivel, így a szárnyakon átkaroló hadműveletet készítettek elő, mivel a nehezebben megtörhető osztrák regulárisok alkották az ellenséges erő gerincét.
Az sem elhanyagolható szempont, hogy míg a nemesi felkelők harci rutinnal nem rendelkező, rosszul felfegyverzett, alig kiképzett harcosok voltak, addig a francia sereg a napóleoni háborúkban edződött, jó felszereléssel ellátott, tapasztalt veteránokból állt.

A francia csapatok a ménfőcsanaki dombokon, a magyarok a szabadhegyi magaslatokon foglaltak állást. A két csapatot a Pándzsa patak választotta el. A hidaknak és az arcvonal centrumában, az osztrák-magyar sereg által uralt majornak ( N 47° 38,777' E 17° 39,800' 124 m [GCNACS+major]). stratégiai jelentősége volt.

A franciákat Eugéne Beauharnais mellett Marmont és Macdonald tábornokok, míg a magyar nemeseket József nádor mellett Meskó József és Mecséry Dániel generálisok vezényelték. A magyar nemesi felkelők egy része önálló kötelékben, a másik része pedig a sorhadbeli katonasággal együtt harcolt. Ez a mintegy 25 ezer fős nemesi felkelő csapat egy dunai és egy tiszai hadosztályt foglalt magába, őket egyesítették a 15 ezer fős IX. császári és királyi (reguláris) hadsereggel. A főparancsnok Habsburg János főherceg és Nugent tábornok volt.

A csata
Az osztrák-magyar sereg 1809 június 14-én, Győr közelében a csanaki domboknál ütközött meg a franciákkal. Az első francia támadások hajnalban kezdődtek. Az osztrák oldalon Nugent fatális tévedésére csak a délelőtt során derült fény, ám János főherceg mégsem rendelte el a visszavonulást. A franciák tüzérségi tűz után indítottak frontális rohamot az osztrák állások ellen. Ezt a védők nemcsak visszaverték, hanem ellentámadást is indítottak és a Pándzsa-patakig verték vissza a támadókat. A franciák második rohama nagyobb sikerrel járt, ekkor ugyanis már áttörték az első védelmi vonalat, ám a második vonalon támadásuk kifulladt, és az osztrákok ellentámadása ismét a patakig szorította vissza őket. János főherceg azonban nem kísérelte meg a franciákat átkelés közben megtámadni, holott ez a nehéz terepviszonyok miatt sikerrel járhatott volna. De nem használta ki a két francia támadás visszaveréséből eredő lélektani előnyt sem, és nem rendelte el a franciák patakon túli üldözését, hanem inkább csapatai sorait próbálta rendbe szedni. A lehetőségek elmulasztása a csata szempontjából később végzetesnek bizonyult.
A franciák a patak vonalánál rendezték soraikat, és délután 4 órakor újból támadást indítottak. Ennek végső sikere a fáradó osztrák-magyar katonák felett egyre inkább nyilvánvalónak tűnt.

De ha ez még nem lett volna elég, újabb hadvezetési hiba következett. Mecséry Dániel - a magyar balszárny vezetője - mivel nem kapott parancsot a hadvezetéstől, saját tapasztalataira támaszkodva, látva a centrum szorult helyzetét, csapatai egy részét a főerő megsegítésére küldte. Eközben a franciák átkaroló hadműveletbe kezdtek, hogy bekerítsék az ellent, illetve hogy a magyar centrum hátába kerüljenek. Mecséry tábornok csak a szemközt támadókat láthatta, a bekerítést végzőket nem. A templomdombon álló parancsnok, János főherceg viszont mindent látott, de semmit sem tett a helyzet kivédésére, és még Mecséryt sem tájékoztatták. Ez bizony súlyos hiba volt. A magyar lovasság összetorlódott a patak kiszáradt medrében, ahol erős ágyútűzbe kerültek. Több sikertelen kimenetelű ellentámadás után a teljes hadosztály menekülni kezdett, és magukkal rántották a segítségükre küldött Hadik- huszárezredet is, amelyen keresztül-lovagoltak, ezzel azt is felbomlasztva és menekülésre késztetve.
A balszárny teljes összeomlása után a vereség teljesen egyértelművé vált, ám János főherceg csak akkor adta ki a parancsot a visszavonulásra, amikor a franciák már végleges bekerítéssel fenyegették csapatait. Ekkor a Habsburg haderő Komárom irányába vonult vissza, többnyire rendezetten és fegyelmezetten.
A csatában az osztrák-magyar sereg hatezer embert vesztett, míg a franciák vesztesége háromezer főre rúgott. A tényleges csapaterőkről, az összetételükről és a veszteségekről a források sajnos nagyon eltérő adatokat tartalmaznak.

A csatát az osztrák vezetés sorozatos tévedései kísérték végig, és a francia minőségi és számbeli fölény végül a Habsburg sereg vereségéhez vezettek.

Egy történet a majorság védőiről
A csata központja a kismegyeri majorság volt. A magtárt védő 872 katonáról, köztük 435 főről a grazi honvédőktől, Hohenegger Lőrincz így írt naplójában: "Idegen országért áldozták fel magukat szép halállal. Testük ott nyugszik békében. Drága hazánkat védték." Hat órás küzdelem után a grazi honvédők 103 katonája és 9 tisztje fogságba esett, akiket a nyúli szőlőskertek üresen álló pincéibe vittek. Velük együtt volt egy magyar leány is, aki a csata kezdetén a majorságba menekült és ott a sebesülteket ápolta. A grazi honvédőket mindjárt a csata után ki akarták végezni, de egy francia gárdakapitánynak sikerült ezt elhalasztania. A foglyok éjfélkor kenyeret és bort kaptak. Közölték velük, hogy Eugén Beauharnais parancsára kivégzik őket, mert nem tekinthetők reguláris katonáknak. A magyar lánynak sikerült az éjszaka folyamán, jó helyi ismeretei alapján, a francia őrök megkerülésével megszöknie. Egy osztrák tiszt segítségével eljutott János főherceghez, aki egy törzstisztet küldött Beauharnaishöz közölve vele, hogy a honvédők az osztrák hadsereg integráns részét alkotják és minden kivégzett honvédő helyett két francia foglyot végeznének ki. Közben a foglyokat már a kivégzés helyére vitték ahol már két gárda zászlóalj felsorakozott. Lehetséges, hogy ugyanannak a gárdakapitánynak sikerült a kivégzést ismét elhalasztania újabb parancsig. Beauharnais kivégzést visszavonó rendelkezése meg is érkezett. A grazi katonákat ezt követően Franciaországba vitték. Fél évig tartották őket fogva Chalon sur Marne-ban Reims közelében. 1810. január 13-án épségben visszatérhettek Grazba, ahol a város lakossága lelkesen fogadta őket.

Következmények
A vereség eredményeként a nemesi hadat Székesfehérváron feloszlatták, és ezután többet nem került sor nemesi felkelésre. János főherceg hadserege jó időre alkalmatlanná vált arra, hogy újra harcba szállhasson, ami jelentősen befolyásolta a a wagrami csata sorsát is. Egyúttal elérték a nemesi hadak feloszlatását is. A császári had tíz nap múlva bevette Győr várát. A franciák többnyire dicsérően szóltak a magyar nemesi felkelők helytállásáról, azon véleményüknek hangot adva, hogy a magyar nemesek "vitézek, de még gyakorlatlanok". A bécsi udvar ugyanakkor igyekezett a hadvezetési hibákat eltussolni és a vereséget a nemesi felkelők megfutamodásának számlájára írni.

A helyszín ma
A kismegyeri csata helyén 1897. október 17-én avatták fel a ma is látható emlékművet.
A kiterjesztett szárnyú bronzturul a négyszögletű, süttői szürke mészkőből készült hatméteres kőobeliszk tetején áll. Az emlékmű négy sarkánál egy-egy kifelé fordított, a komáromi várból hozott ágyú látható.

Az emlékművön magyar, német és francia nyelvű feliratok ismertetik a csata lefolyását és emlékeznek meg az elesett harcosokról.

A kismegyeri csata 200. évfordulója előtt nem sokkal, az emlékművet 2009. áprilisában megrongálták, a bronz turulszobrot fémtolvajok ellopták. Egy évvel később június 12-én, a csata 201. évfordulója alkalmából adták át a helyreállított emlékművet. Lebó Ferenc győri szobrászművész a megkerült darabok felhasználásával alkotta újra a turulmadarat.
A HM Hadtörténeti Intézete 2019-ben próba jelleggel fémkereső műszeres vizsgálatot indított a 14.500 m2-es területen. A két napot felölelő terepkutatások során 12 leletet lehetett az 1809. évi csatához kötni, egy töredékes állapotú réz pitykegombot, három gránátrepeszt és nyolc kézi tűzfegyver-lövedéket. A HM további kutatásokat tervez a területen.
A csata emlékét felidézendő helyi hagyományőrzők az elmúlt években több alkalommal is látványos hadijátékokkal mutatták be a több, mint 200 éve történteket.

Kismegyer
Kismegyer a török idők után alig lakott puszta volt. Emiatt és a Győrhöz közeli pozíciója miatt ideális helyszín volt a csatához. Földesura a pannonhalmi főapát volt, majd a 19. század végétől Győrszentivánhoz tartozott. Győr városához 1954-ben csatolták. A temető helyén a 17. században Győr várának egyik előretolt védelmi és megfigyelő állása volt, melyet Tarisznyavárnak hívtak. Helyén a 18. században épült a temetőkápolna, később romantikus stílusban építették át.

Az akkoriban stratégiai jelentőségű majorból már csak a magtár maradt meg. Ma különböző szabadidős rendezvényeknek ad helyszínt.

Ha kedved lenne Kismegyeren sétálni, érdemes meglátogatni a 2011-ben átadott új templomot ( N 47° 38,843' E 17° 40,110' 128 m [GCNACS+templom]), mely épület Balázs Mihály és Somogyi-Soma Katalin építészek tervei alapján készült el. Az Isteni Irgalmasság templomát a kiegyensúlyozottság és egyben aszimetria kettőssége jellemzi. A monumentális hatású bejáraton belépve egyszerű, házszerű hatást keltő, osztatlan belső térbe jutunk. A templomot Várszegi Asztrik bencés főapát szentelte fel.

Források
Harci játékok a győri csata emlékére
Összefoglaló a csatáról
Ásatások nyomán megtalált tárgyak
Mit ír Wiki?
Egy kis történet

A csatáról nagyon jó bemutatót lehet az animáció a csatáról oldalon találni. Tájékozódásképpen: a franciák délnyugatról támadnak, a magyarok északkelet felé húzódnak vissza.

Ládatörténet
A ládát eredeti rejtőjétől, akloz-tól 2021 elején adoptáltam.
Eredeti ládaoldal
Állapot: kereshető
2 játékos jelölte kedvenc ládájának

KRW értékelés (674 db): környezet: 4.07 rejtés: 3.79 web: 4.43 átlag: 4.10

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
+
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


András77 2022.08.05 13:23 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

sogor36 2022.07.30 16:15 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 4.12
Köszi a rejtést.

ocsy07 2022.07.23 13:19 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!

Szöszke15 2022.07.23 13:19 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!

aszdogemakri 2022.07.14 14:48 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.39
Köszönjük a rejtést!

Szilkó.01 2022.07.11 08:46 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Tonyó79 2022.07.11 08:46 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Csg12 2022.07.08 19:24 - Megtaláltam
Édesanyámmal Győrben volt dolgunk, odafelé és hazafelé is ládáztunk. A rejtés a helyén volt. Tetszett az emlékmű, köszönjük hogy megmutattad.

20220708_19244820220708_192556
AlanTheWild 2022.07.03 11:16 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2.5 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 3.96
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Gyöngyi1979 2022.06.22 15:08 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! :-) 2022/126
A lada csak le volt dobva a földre, nem volt visszarejtve [Geoládák v3.12.10]

emmerwald 2022.06.06 16:21 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.31
A rejtés egyszerű és nagyszerű.
Köszönöm az invitálást!

IMG_20220606_161550 
Domika87 2022.05.29 09:56 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

AdrianVanda2022 2022.05.22 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.00
Megtaláltuk, köszi!

Palyvik 2022.05.14 15:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.9]

vadalma28 2022.05.11 13:26 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.9]

borig87 2022.05.01 14:33 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.17]

btamas 2022.04.29 12:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.8]

Mizo6869 2022.04.24 10:22 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! A Győri ládákat kerestük fel kerékpárral. A láda rendben a helyén volt. Mia, Zoli Érdről.

2in1 dream team :) 2022.04.23 09:51 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

NXTboti 2022.04.18 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.68
Megtaláltam @JambrVikivel, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

JambrViki 2022.04.18 11:28 - Megtaláltam
Megtaláltuk @nxtBotival és @gyklaraval, köszönjük a rejtést!
Tetszett a tipp! ;) [Geoládák v3.12.7]

GyKlára 2022.04.18 11:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

Levai72 2022.04.18 11:04 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

Era76 2022.04.18 11:02 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

utigabi60 2022.04.09 11:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

kireth 2022.04.09 11:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

chrys1 2022.04.08 19:17 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

chromej 2022.04.08 18:00 - Megtaláltam
nagyon jó volt a tipp hozzá

Horváth Edit 2022.04.08 17:14 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Győri vásárlásból hazafelé végre sikerült megállni a rejtek közelében.Remek ládahelyszín,tökéletes leírás,köszönöm a lehetőséget! [Geoládák v3.12.7]

vilagosito101 2022.03.31 16:03 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.40
Szép rejtés, gyönyörűen beleolvad a környezetbe, óriási mázli kellett a megtaláláshoz. Köszönöm.

Veronija72 2022.03.27 17:13 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

alat300 2022.03.27 11:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.63
megvan !

Manfi 2022.03.26 18:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

CsukorBálint 2022.03.20 15:24 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.15
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

edusanya 2022.03.15 11:36 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Apuska 2022.03.15 11:35 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Fló2010 2022.03.12 17:05 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Köszi a szép élményt!❤️ [Geoládák v3.12.6]

Belyuka 2022.03.12 17:05 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Búr 2022.03.07 13:32 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm hogy megmutattad nekem!
[g:hu+ 2.7.16]

IMG_20220307_133518IMG_20220307_133540
Juci&Csaba 2022.03.05 13:15 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

RékaésAdrián 2022.03.05 10:49 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.96
Többször járunk errefelé, mikor látogatóba jövünk. Másodjára meglett, első próbálkozáskor siettünk, pedig a leírás nagyon segítő. Köszi, hogy megmutattad. Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Malni 2022.02.27 08:44 - Megtaláltam
Megvagy láda, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

puszedliék 2022.02.20 16:43 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.40
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Alexia28 2022.02.13 12:12 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Adamx89 2022.02.06 10:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

Wilka74 2022.02.05 09:49 - Megtaláltam
A leírás alapján gyorsan meglett a sasos bokor :-) Köszi a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

GCNACS 
Ambró 2022.01.31 17:36 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

redglobe 2022.01.21 20:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.85
A láda megtalálása vért kívánt. Szuper rejtés, köszi :)

Fezcoz 2022.01.21 20:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.95
Megtaláltuk, köszi az ötletes rejtést, vérünket adtuk érte! :D

Korigumi 2022.01.16 10:39 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

Veresek 2022.01.09 14:59 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtés. Egy rendkívül kulturált láda fogadott minket. Fel is töltöttük, elsősorban gyermekek számára.
Viszont lombhullás után az ember nem tud úgy félrehúzódni a ládával, hogy valamelyik útról, irányból ne nyílna pompás kilátás a ládászásra, logolásra. Ammennyire tudtunk körültekintőek voltunk, de csak az nem látott, aki nem akart. :)

BT_pro 2022.01.03 16:07 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a játékot!
[Geoládák v3.12.5]

gyalogk 2022.01.01 11:38 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

eazs 2021.12.31 13:33 - Megtaláltam
Köszönjük

megyermi 2021.12.29 17:26 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Réka & Misi :) [Geoládák v3.12.5]

bapa 2021.12.29 14:02 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.16]

Invictus3 2021.12.20 13:44 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.74
Megvan, köszi!
A többit otthonról. [Geoládák v3.12.4]
-------------
Pannonhalmi kis sétánk után beugrottunk egy győri városnézésre is, előtte megálltunk ennél az emlékműnél. Elég nehezen találtam a (z utólag amúgy elég feltűnő) rejteket, de végül meglett, NEM a villanydobozban.
Ezt követően Győrben leparkoltunk, ettünk egy mekit, majd egyet sétáltunk a belvárosban. A karácsonyi vásárokra is benéztünk, sőt, óriáskerekeztünk is :D

Phreny 2021.12.20 10:29 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Tünde és András :) [Geoládák v3.12.4]

data4526 2021.12.04 14:48 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.79
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.8.3 teszt]

Kisvakond70 2021.11.21 11:02 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

Báthory Ödönke 2021.11.17 16:00 - Megtaláltam
Megvan, köszönöm. A bokorban van két elektromos szekrény. Mindkettőt kinyitottam, de egyikben se volt a cucc. A nyomokból látom, hogy már más is próbálkozott ezekkel. Jó lenne a leírásba felvenni, hogy nem ezekben a dobozokban van. Ne bolygassuk fölöslegesen. AZtán a segítséget dekódolva megtaláltam a bokor túloldalán.
Tisztelet a hősöknek!

nemesa 2021.11.13 06:11 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!
Sötétben, ködszitálásban, de meglett!
[g:hu+ 2.7.14]

Hörcsög 2021.10.24 13:08 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.16
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! :) [Geoládák v3.12.2]
A mai napra azt terveztem, hogy elvonatozok Veszprémből Győrbe és hazafelé letekerem a 24-es számú kerékpárút két megyeszékhely közötti szakaszát. Előtte pedig összeszedek pár győri multit és ládát. A városi ládákkal több időt töltöttem mint terveztem, ezért csak este hétre értem haza. Mit ne mondjak, nem vártam a lejtőt Eplényből a + 2 fokos hőmérsékletben.

éjféli vadász 2021.10.19 12:48 - Megtaláltam
Meglett! Köszönöm!

Szilágyiék 2021.10.17 09:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 4.12
A rejtés hatalmas ötlet! Köszönjük szépen!

Megtalálás előtt...... és után
fru_zsi 2021.10.10 23:59 - Megtaláltam
..

ZSVITAMIN 2021.10.10 23:34 - Megtaláltam
Köszi

PipiDzsem 2021.10.09 16:52 - Megtaláltam
Biciklivel érkeztünk. nagyon tetszett a ládához tartozó csatabemutató leírás! az ilyen ládák miatt szeretem ennyire ezt a játékot. a megtalálás Dzseni érdeme, aki calt egy kicsit, megnézte a segítséget ( " de csak két szót!!") [Geoládák v3.12.1]

Vardan 2021.10.03 15:05 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

Yettiee 2021.10.03 15:05 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

kottrapapai 2021.09.19 11:54 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.08
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.1]

Kiaribua 2021.09.12 12:02 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést. Elég merész.

izeke 2021.09.05 20:06 - Megtaláltam
Felfedeztük, megleltük, visszatettük.
Köszönjük a rejtést!
Cukiék :) [Geoládák v3.11.3]

Lori0601 2021.08.31 18:21 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

a.eszter 2021.08.31 17:25 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Chasper0601 2021.08.31 17:25 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

SuperGeo 2021.08.29 14:18 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.89
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

thilli 2021.08.28 17:26 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

btradler 2021.08.23 18:23 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

szdani0405 2021.08.20 18:27 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

bogyó&babóca 2021.08.19 15:02 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.35
Ok

Szepikék 2021.08.19 13:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Köszi a rejtést.

KovMat 2021.08.09 09:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 3.38
Egyszer már kerestem, akkor nem lett meg, most viszont igen. Köszi! -.- --

ForeverFamily5 2021.08.08 19:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Mangó 2021.08.02 20:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.60
Koszonjuk a rejtest

FAdTi 2021.08.02 18:34 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.91
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Aniko & Gyuri 2021.08.01 08:42 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Roland_ak26 2021.07.26 20:37 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Skandi911 2021.07.24 19:38 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Krisztina1220 2021.07.24 19:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

placi75 2021.07.24 17:54 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

joco64 2021.07.20 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.80
Köszönöm.

kartal 2021.07.19 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.57
Megtaláltuk!
Köszönjük a rejtést! :)

Mini9 2021.07.04 11:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Maryzka 2021.06.21 12:32 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.96
Megtaláltuk, köszönjük az ötletes rejtést! [Geoládák v3.11.0]

Brigi0111 2021.06.20 19:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.1]

nepster 2021.06.12 11:39 - Megtaláltam
Megtaláltam köszönöm. A segítség nélkül soha nem lett volna meg, nagyon jó rejtés. Kerékpárral jöttünk Pannonhalmáról Györig és vissza.

SzéplakiDóra 2021.06.11 15:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm! :) [Geoládák v3.11.0]

pulyka 2021.06.11 14:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm! [Geoládák v3.11.0]

CB Dongó 2021.06.06 18:29 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.0]

Pales 2021.06.06 13:26 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.3]

elaca 2021.06.05 18:21 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.99
Megtaláltam, köszi a rejtést!

OehlerTamás 2021.05.24 12:15 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

cpula78 2021.05.08 18:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.00
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!

ZinkAdel88 2021.04.15 20:03 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Nagyon ötletes volt, nagyon élveztük :) [Geoládák v3.10.3]

earl77 2021.04.10 10:56 - Megtaláltam
Ismerem a környéket, és mivel amúgyis a közelben jártam, megkerestem a ládát. Ügyesen van megoldva.

Köszi a rejtést!

dozoli 2021.04.08 07:53 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Kisszabo 2021.04.04 16:46 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.00
Szuper volt - Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Nagyon tetszett a leírás! [Geoládák v3.9.6]

Tothg86 2021.03.27 15:33 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.41
Otcsillagos rejtés! Nagyon örültek a gyerekek!!
Köszönjük! [Geoládák v3.9.6]

deblin 2021.03.21 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.18
Ötletes, végre nem csak "ott egy láda a fa tövében" rejtés! Köszönjük szépen!

bm 2021.03.21 12:05 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Pókusz 2021.03.16 09:52 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Radzeer 2021.03.14 15:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

pöcök 2021.03.14 15:29 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.86
Megtaláltam. [Geoládák v3.4.0]

Ricsi 77 2021.03.11 12:51 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! :) [Geoládák v3.8.3]

Szandi225 2021.03.10 18:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
Kreatív láda rejtés! [Geoládák v3.9.6]

tomi322 2021.03.10 15:11 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Jacsa 2021.02.28 17:37 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.31
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Jocika1990 2021.02.28 14:43 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 1.00
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Nagyon jó a rejtés. Szuper volt megtalálni. [Geoládák v3.9.6]

Batani 2021.02.28 11:15 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

matyas94 2021.02.28 09:16 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.34
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Jucee 2021.02.23 19:03 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Köszönöm az ötletes rejtés. Sok év után újra "keresők" lettünk :)

Rozlin 2021.02.20 08:55 - Megtaláltam
Nyugodt környezetben leleményesen elrejtett láda.

DSC04105DSC04107
Famágus 2021.02.20 08:35 - Megtaláltam
Mai első ládánk, ködös, szürke időben.. Oldfoxxal köszönjük, könnyen meglett :-)

DSC06292 
oldfox 2021.02.20 08:35 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

DuMe 2021.02.07 14:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.0]

Csaba7404 2021.02.07 14:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
Nagyon cuki dolgok vannak benne [Geoládák v3.9.0]

haribali 2021.02.05 17:05 - Megtaláltam
Végre meggyógyult. Köszönjük! Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.0]

Nyúlék89 2021.02.04 15:58 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm szépen a rejtést! :)
Köszönjük a láda örökbefogadásat és kitűnő rejtését. Munkából hazafelé menet igazán jó találat volt. A láda oldal is szuper, a rejtek leírása is találó:) [Geoládák v3.9.0]

IMG_20210204_160255IMG_20210204_160228
IMG_20210204_160240 
Zsotyka 2021.02.04 14:50 - Megtaláltam
Megtaláltam,köszönöm a lehetőséget. :)
Szép új láda, szép helyen. [Kesser 2.6.1]

kocsisjozsef74 2021.01.30 07:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.96
Megtaláltuk a helyet, köszönjük a rejtést! Zsuzsa, Józsi

Az új láda még nincs kitéve, köszönjük az új Ládagazda segítségét a jelszóval kapcsolatban. [Geoládák v3.9.0]

Frissítés: 9:06-kor kihelyezve az ÚJ LÁDA, KERESHETŐ!

anzsu7 2021.01.30 07:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Zsuzsa és Józsi [Geoládák v3.9.0]

Butchman 2019.12.27 07:47 - Megtaláltam
A mai kirándulásunkat a láda betegre állítása előtt megterveztük. Ideérve meglepően tapasztaltuk, hogy a jelszót a rendszer már nem fogadja el. Most olvastuk a netkessel kapcsolatos aggályokat is. Kasap és én személyesen is felkerestük a helyet, és amennyiben ez így is elfogadható találatnak a képek alapján, azt megköszönjük. [g:hu 1.6.4]

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2020.02.02 19:54]

IMG_20191227_074914IMG_20191227_074932
kasap 2019.12.27 07:47 - Megtaláltam
Megtaláltam. Hiába írtuk be a jelszót, nem fogadta el a rendszer. Kép alapján szeretném kérni az elfogadást. Nem neten kerestünk rá. :-) Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2020.02.02 19:54]

IMG_20191227_074911 
Péter60 2019.11.20 16:02 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 4 átlag: 3.00 súly: 4.54
Netkesselhető a jelszó, ráadásul inaktív a rejtő. Javaslom betegre állítani, ill. adoptálásra bocsátani.

Strombus 2019.11.20 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 4 átlag: 3.00 súly: 4.54
Budapesti szerződéskötésből jövet, Sárvárra menet, útbaejtettük ezt a helyet.
Szép emlékmű, kár, hogy ismét egy vereségnek kell, hogy emléket állítson.

Szomorú, hogy a 2015 óta inaktív rejtő a hagyományosként moderáltatott ládát rejtői lustaságból egy év múlva virtualizálta - mára pedig a jelszó netkesselhetővé vált. Új gazdát érdemelne, aki újra tisztességes ládát rejt ide.

Kata Balázs 2019.11.19 16:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

vViktor 2019.11.18 07:16 - Megtaláltam
"De ezen a földön találtam kincset" - Republic

Veronika86 2019.11.05 10:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

roko1821 2019.11.02 15:09 - Megtaláltam
Köszi

csattila87 2019.11.02 15:08 - Megtaláltam
Köszi

Bobby Holmes 2019.10.29 14:56 - Megtaláltam
Hamar meglett, köszönöm a rejtést!

Bakonytamási97x 2019.08.04 10:41 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.48
Megtaláltam.

Bakszakáll 2019.07.25 16:05 - Megtaláltam
Érdekes helyszín, történelem kedvelőknek ajánlott. A magam részéről köszönöm a letérőt az M1-ről:)

denika 2019.07.20 11:50 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

denho 2019.07.20 11:44 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Elveszett Geoláda Fosztogatói 2019.07.02 17:22 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.08
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!

/Quatermain/ [Geoládák v2.2.5]

agacska 2019.06.09 18:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

juzso 2019.05.25 11:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

gusty 2019.04.23 09:35 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

catNcat 2019.04.19 10:47 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.39
Köszönjük!

Ténia 2019.04.06 16:35 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Appa Cukki 2019.03.03 12:53 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
Láda nem volt.??
Levél sem volt még a fákon. [Geoládák v2.2.5]

gabinet 2019.02.03 11:08 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.1.1]

tfmb 2019.02.01 10:41 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1.5 web: 3 átlag: 2.83 súly: 3.24
Köszi a rejtést!

Lindisti 2019.01.02 13:50 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! :) 4 napos győri szilveszterezésünk záróládája :) [Geoládák v2.2.5]

Molli 2018.12.15 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.12
Köszönöm a rejtést!

vasilona 2018.11.02 12:39 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0e]

Katka991 2018.10.25 13:04 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]

Zsoland 2018.10.20 09:30 - Megtaláltam
Egy szép őszi kirándulás alkalmával kerestük fel ezt a helyet. Nem volt nehéz találat. Köszönjük! [Geoládák v2.2.4]

fodor8peter 2018.10.01 12:30 - Megtaláltam
Magammal vittem még 48 embert, buszsofőrünk sem ismerte e helyet! :)

Miamicryt 2018.09.22 08:44 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Szuper rejtés! :)) [g:hu 1.5.4]

Hegyo 2018.09.18 14:44 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. Környezet: 4 /Rejtés:.3 /Web: 4 [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Vincenzo65 2018.09.01 16:10 - Megtaláltam
Egy kevésbé ismert történelmi emlékhely! Köszönöm a bemutatást.

uvegeskornelia 2018.08.26 17:52 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

henger1 2018.08.26 17:51 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

zlosonci 2018.08.13 18:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

tivi2007 2018.08.04 11:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.73
Ok.

Kronosz6509 2018.08.02 12:29 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

DalmaGergő 2018.07.30 18:12 - Megtaláltam
Köszönjük a lehetőséget!

Esteban62 2018.07.08 14:01 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

ha2 2018.07.07 17:05 - Megtaláltam
Hajtányozás után útban hazafelé.

VINAX 2018.07.07 16:46 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtő munkáját!
★Viki & Axl★ [Geoládák v2.2.4]

Bittmann 2018.07.06 15:58 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Judit és Béla 2018.07.06 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.30
Megtaláltuk.

Szamoska 2018.07.06 12:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.68
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget!

Viczi 2018.06.05 20:25 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Balear 2018.06.03 15:46 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.77
Győri állatkertezés után, útban hazafelé. Kutyákkal voltak kint páran, de nem nagyon zavartuk őket. Szép emlékmű.

Köszönöm a rejtést:

Csabi

Bolondok 2018.05.28 17:52 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

CsiAttila 2018.05.26 19:07 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

Angel0125 2018.05.26 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.72
Megtaláltuk. Köszönjük

Morana 2018.05.25 13:52 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! A füvet levágták :) Mi jobban szeretjük a hagyományos ládát. [Geoládák v2.2.4]

Győri csata emlémű 2018.05.25 (2) 
Monik 2018.05.21 16:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.36
Ez a hely is azok közé tartozik, ahova a láda (és egy számomra nagyon kedves személy) hozott el. Köszönet érte!

csehipest 2018.05.11 18:29 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.98
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

Szép ez az emlékmű, bár a környékre ráférne egy fűvágás.

Morgato 2018.04.28 11:33 - Megtaláltam
Megtaláltam. :) [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Malna 2018.04.28 11:19 - Megtaláltam
Megtaláltam. [g:hu 1.5.4]

RED75 2018.04.21 16:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.72
Köszönjük a rejtést! :)

DSC00454 
H+W 2018.04.07 17:04 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.70
Köszönjük a rejtést!

KeszteRudi 2018.03.31 10:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

SierraLima 2018.03.30 17:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

PAncsi 2018.03.30 17:58 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! :) [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Barbi_András 2018.03.15 16:35 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

tothadam86 2018.02.20 17:57 - Megtaláltam
Megtaláltam -8)- [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

adamtoth0412 2018.01.24 09:29 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.26
Győr felé útba ejtettem, gyors találat. [Geoládák v2.2.2]

nmárti 2018.01.13 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 4.40
Ismét közelről szemrevételezhettem:) Köszönet a rejtőnek!

 
pegasus_mv 2017.12.31 17:34 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.77
Az emlékművet megvilágító reflektoroknak köszönhetően sikerült a jelszó megtalálása. Köszönjük a rejtést.

Gombi8 2017.12.18 17:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Szép a táj.

guppik 2017.10.11 14:14 - Megtaláltam
Köszönjük!

sinus90 2017.10.11 14:14 - Megtaláltam
Valamiért ezen láda koo-ját nem töltöttem fel, de emlékeztem, hogy van Győr déli részén egy virtuális. Így aztán segítséget kértem DFRi kessertársamtól, aki készségesen segített, koo-val és persze a feladattal is. Köszi Feri, így lett meg az emlékmű és a jelszó is. Innen már söpörtünk haza, hogy guppikkal mindketten időre ott legyünk az unokáinknál.
Köszi a rejtést!

bardosgy 2017.09.11 12:27 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

EdKa 2017.09.03 10:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.67
Rendezett környezet, egy kis kitérő a Sopronba vezető útról.

dvorcsakl 2017.09.03 09:25 - Megtaláltam
Megtaláltam. [iGC] [wapon beküldött szöveg]

ottgyuri 2017.08.30 18:11 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.75
Megtaláltam, köszi! :) [iGC] [wapon beküldött szöveg]

atomfrici 2017.08.27 11:15 - Megtaláltam
köszi a rejtést.

GeoCenci 2017.08.23 15:02 - Megtaláltam
Köszönjük! :) [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

larzen 2017.08.13 18:56 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

FogósRavaszKérdés 2017.08.12 16:12 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszi!

aknitram 2017.08.09 09:36 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget! :) [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

kingajani 2017.08.09 09:33 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

geoládászok 2017.08.02 17:50 - Megtaláltam
Köszi a rejtést! Még nem láttam ezt az emlékművet!

atticus 2017.07.28 11:34 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.81
Közös találat.

KP1965 2017.07.28 11:34 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.69
Egy hét Győrben az EYOF-on, 18 láda Győrben és környékén, ez volt a tizenharmadik. Közös találat Erzsivel és Attilával. Furcsa belegondolni, hogy ahol most panelházak és bevásárlóközpontok állnak, egykor csatatér volt és hatezer katona vesztette életét.

20170728_114002 
szilard08 2017.06.21 07:45 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszi :)

redbird 2017.06.21 07:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm!

bmxlacko 2017.06.17 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.41
Megleltem!

feldefanni 2017.06.17 15:36 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.42
Meglett!

feldelaci 2017.06.17 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.93
Köszi a rejtést!

Ignis9 2017.06.11 09:57 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.38
Petheovackával közösen. Köszönöm a lehetőséget. :)

20170611_095831 
petheovacka 2017.06.11 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.76
Közös ládaszedegetés bagolyverával és Ignis9-cel. Kösszi a rejtést!

alucifer 2017.06.07 06:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.18
MEGTALÁLTUK
Köszönöm a rejtést!


20170607_06493220170607_065015
Spangarázs 2017.05.16 20:56 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.10
Erre a környékre hozott a munka, így hát egy kis ládázás is lett belőle...
Köszi a rejtést!

BaLiAnIzAb 2017.05.10 14:32 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 1.95
Köszönjük, megtaláltuk.

Göde 2017.04.26 09:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.71
Eddig egy megfoghatatlan történelmi esemény volt számomra. Most már kicsit közelebb van. És kissé szégyenletesnek érzem, hogy egy közel 20 %-kal nagyobb osztrák-magyar sereg ilyen csúfos vereséget szenvedett. Hazai pályán!

jutics 2017.04.23 13:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.81
Vinnyéről hazafele menet. Köszi a rejtést! :)

WP_20170423_053WP_20170423_054
WP_20170423_055WP_20170423_049
bimbee87 2017.04.16 20:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 3.54
Köszönjük a rejtést!

Vadláb 2017.04.16 16:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.20
ok

pannontaj 2017.04.15 10:20 - Megtaláltam
Megtaláltuk :)

ptomi93 2017.04.14 17:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.52
Megtaláltam!

nagyi11 2017.04.09 15:55 - Megtaláltam
Megtaláltuk! :D

hgabor1 2017.04.06 17:26 - Megtaláltam
Megtaláltuk Andival, köszönjük a rejtést! [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

bluggyhal 2017.03.31 15:16 - Megtaláltam
megtaláltam, köszönöm

thera 2017.03.27 12:38 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3x] [wapon beküldött szöveg]

BLUEway💙2016! 2017.03.10 11:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.60
Útban Sopron felé 1 gyors találat. THX.

20170310_11332820170310_113825
20170310_11380420170310_113844
20170310_113539 
Benedek_Vulkán 2017.02.25 15:12 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.48
Megtaláltuk, köszönjük a lehetőséget.

Zivatarlány 2017.02.25 15:12 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

kétbakancsos 2017.02.22 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.88
Győri séta keretében kerestük meg az emlékhelyet. Köszönjük a rejtést!

Győri csata_1809 
Liberty 2017.01.21 09:30 - Egyéb
6/0. Győr-Moson-Sopron megyei ládatúra.

Ládatúránk első állomásán pontosan egy évvel ezelőtt, ezen a napon, ebben az órában már jártam itt Gyrossal. Még az időjárás is pont ilyen volt mint ma, szikrázó napsütés és kék égbolt. Indulunk tovább Pannonhalma felé.

Győr címere
emiGrant 2017.01.21 09:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.80
9/1. Libertyvel, útban Pannonhalmára ez egy gyors virtuális találat volt, mielőtt az igazi ládázás beindult ma reggel. Köszi a rejtést!

-1-2
-3-4
Terdik Család 2017.01.20 15:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.77
Megtaláltuk.
Köszönjük a rejtést.

Emlékmű 
2Szaki 2016.12.28 15:05 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2.5 web: 2.5 átlag: 2.67 súly: 2.36
Bakonyi ládázásból hazafelé begyűjtve, köszi!

A2M 2016.12.11 12:56 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

K.L. 2016.12.09 12:12 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

lnlevy01 2016.12.02 15:00 - Megtaláltam
jó lenne itt egy igazi láda, bár tuti jó rejtekhelyez nem láttam a közelben

Acsart 2016.11.19 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.50 súly: 3.85
Győr környéki dobozolás Barikáékkal, ez a virtuális lett a mai nap utolsó pontja, hazafelé menet. Az eső is rákezdett, így ez csak egy gyors drive-in lett Köszönjük az élményt és a rejtést: Andi, Cözi, Barika55, Fefe, Tomi, Acsart

P1240449P1240448
Barika55 2016.11.19 17:14 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 1.30
Megtaláltuk, köszönjük!

Hajnalék 2016.11.01 12:45 - Megtaláltam
Hajnalék megtalálták!

Zsókica és Lackó 2016.10.25 12:21 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

GCNACS_20161025122249.jpg 
karcsi9641 2016.10.18 00:00 - Megtaláltam
Végre ezt a történelmi helyet is megismertem. Köszönöm a rejtést.

Turistaember 2016.10.16 19:24 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.45
Megtaláltam! Köszönöm, hogy hozzásegítettél a hely megismeréséhez! [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Szamárfül 2016.10.08 23:59 - Megtaláltam
Köszi a rejtést.

zsomle13 2016.10.08 23:59 - Megtaláltam
Köszi a rejtést.

Pók 2016.10.08 23:59 - Megtaláltam
Behálózva...

IMG_20161008_173606b 
distike 2016.09.29 14:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.37
Megtaláltam.Kösz.

Maclura 2016.09.27 20:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.77
A sötétben nem bántam, hogy virtuális : )
Köszönet a rejtésért.

vakimaki 2016.09.01 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 2.5 web: 2.5 átlag: 2.50 súly: 1.70
Megtaláltam köszönöm

Ardo 2016.08.27 12:43 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.88
Ok.

Bakancs-túra 2016.08.15 10:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.33 súly: 2.56
Köszönjük a rejtést!

anettx 2016.08.09 10:01 - Megtaláltam
TFTC!
Kétnapos drive-in ládagyűjtögetés: 1. nap Győr - Nagycenk útvonalon, klassz és ismeretlen helyeken, izzasztó nyári melegben.

Ancs 2016.08.06 19:01 - Megtaláltam
Szigetközi ládatúra 13.
Levezető, gyors találat hazafelé. Szépen rendben van az emlékmű környezete. Kár, hogy virtuális :(
Köszi

IMG_2873IMG_2874
IMG_2877IMG_2878
Fixis 2016.08.04 18:35 - Megtaláltam
Az arrabonai pihenőből gyalogoltam ki ide.
Tisztelet a hősöknek! [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Mortanius 2016.08.02 15:50 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget!

VaVi 2016.07.29 09:49 - Megtaláltam
.

Eszti és Robi 2016.07.28 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.77
Győrből hazafelé megálltunk az emlékmű mellett, köszönjük a rejtést!

SandorCsaba 2016.07.27 00:00 - Megtaláltam
Köszi a rejtést! :)

sorx 2016.07.25 15:39 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Hugi87 2016.07.25 15:36 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Ropari 2016.07.17 20:30 - Megtaláltam
Köszönjük szépen!

kismegyerágyú
kismegyeri emlék 
segoy 2016.07.06 13:50 - Megtaláltam
!

GYEZegzug 2016.07.03 13:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.01
Köszi szépen a lehetőséget.

1252 2016.06.16 12:30 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

DSC02572 
Ifialex 2016.05.29 15:30 - Megtaláltam
Köszi!

Gyombi 2016.05.28 11:00 - Megtaláltam
Gyors autós felfrissülés és átmozgatás közben. Köszönjük!

DóriAtesz 2016.05.25 18:17 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.77
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést!
DóriAtesz

santi 2016.05.22 19:00 - Megtaláltam
megtaláltuk. köszi!

CsiLa 2016.04.13 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.09
Megtaláltuk! Köszi! :)

bettica83 2016.04.11 21:29 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

bagolyvera 2016.03.21 14:36 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést, illetve a találatot:)

foximaxi 2016.03.20 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.55
Megvan, mi győztünk:)

tyson79 2016.03.14 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.90
Köszi.:)
KKZS

nmaria 2016.03.09 00:00 - Megtaláltam
Köszönöm!

stmester 2016.03.04 10:10 - Megtaláltam
Ha látnék szemüveg nélkül, akkor könnyebb lett volna.

Hey-ho 2016.02.24 13:44 - Megtaláltam
Megtaláltam. [iGC] [wapon beküldött szöveg]

Atalati 2016.02.16 13:15 - Megtaláltam
Köszönöm!

Sir Pajszer 2016.02.14 12:15 - Megtaláltam
Köszi!

becko 2016.02.13 00:00 - Megtaláltam
Esik eső szép csendesen csepereg, én meg keresgélek.

kópé1993 2016.02.12 17:29 - Megtaláltam
Sopron felé utba ejtettuk!

Laminsio 2016.02.11 00:00 - Megtaláltam
köszi

Winssent 2016.01.30 15:14 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Liberty 2016.01.21 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.13
5/1. Ny.Mo-i ládatúra Gyrossal.

Nagyon szép az emlékmű és a környezete. Ez az emlékmű az egyetlen Európában, amelyet egy megtámadott ország emeltetett, és saját hősi halottai mellett a hódító francia csapatok elesett katonáinak is emléket állít. Történelem órán éreztem magam a ládaoldalt olvasva.

Köszönöm a rejtést és a lehetőséget.

Győr címere
dr.is 2016.01.09 16:01 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget.
Győrből hazafelé, gyorsan levadásztuk [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Bubu_83 2015.12.29 13:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.44
Megvan, köszi.

KataJani 2015.12.07 09:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.01
.

Stark család 2015.12.05 16:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést!

 
cugesz 2015.11.28 15:16 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

boje 2015.09.10 17:31 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszi.
Tomi,Zsófi,Zsuzsa,Jenő [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

cherrybabe 2015.09.06 13:17 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.63
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

NagyKG 2015.08.31 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 3.54
Megtaláltam, köszi!

kresz 2015.08.25 08:18 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

GCNACS_20150825081720.jpg 
acsecsi 2015.08.15 20:35 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

tabletta 2015.08.08 09:58 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2d] [wapon beküldött szöveg]

T*K 2015.08.03 20:24 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Lupus21 2015.07.24 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.15
Köszönöm, meglett. Plusz egy fénykép, mert szerintem így oké a dolog.

 
gaalgabor5 2015.06.28 19:20 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszi a lehetőséget.

cs24 2015.06.26 00:00 - Megtaláltam
Megvolt

Bali01 2015.05.30 13:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Parmerozpazepan 2015.05.24 15:07 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.63
Megtaláltam. Köszönöm a rejtest! De sokszor elmentem ez előtt az emlékmű előtt...

Évi&Zoli 2015.05.22 11:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.44
Egy kis bemelegítés Pannonhalma előtt. Ekkor még csak szemerkélt az eső. később végig szakadt. Köszönjük!

 
Tibi1983 2015.05.21 08:59 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1k] [wapon beküldött szöveg]

sgbt 2015.05.18 12:45 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

GCNACS_20150518124437.jpg 
habaneroteam 2015.05.16 12:39 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.17 súly: 3.09
Köszönjük a rejtést.

BMarcell 2015.05.06 10:38 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

joove 2015.04.18 10:36 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.43
A megyeri mamához menet most végre beugrottunk a szoborparkba és leolvastuk a jelszót. Köszönjük a lehetőséget.

Nyunyuuuu 2015.04.13 19:50 - Megtaláltam
Szép környezet :) Köszönjük!

Luki 2015.03.31 13:38 - Megtaláltam
TFTC! / +one
hamarosan a blogban
geoneo.hu
thx [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

enazati 2015.03.25 07:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.54
Köszi a lehetőséget!

kismaczu 2015.03.24 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.91
Győri kirándulás levezetéseként egy autós találat.

 
gia25 2015.03.17 17:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.60
Köszi a rejtést! :)

szaszkievics 2015.03.17 17:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.66
Délutáni, naplemente előtti közös találat gia25-el, sokszor elmentem már az emlékmű mellett, most megálltunk. A hely környéke rendben van. Köszönöm!

 
griffs 2015.03.12 12:00 - Megtaláltam
50 kilis bringatúrán, szélben, esőben.

Primula79 2015.01.12 15:42 - Megtaláltam
Első megtalálásunk Zíliával. :) Köszönjük!

 
BedőkJózsef 2015.01.05 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 1.5 rejtés: 1 web: 1.5 átlag: 1.33 súly: 1.00
Valamiért nem tudtam tabról becsekkolni...

Szemán 2014.12.21 12:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.53
Köszi!

szamosszamoca 2014.10.30 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.78
+

Gábor75 2014.09.28 13:40 - Megtaláltam
Öröm a köbön! :-) [g:hu 1.5.0t] [wapon beküldött szöveg]

JStrancz 2014.09.20 17:53 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

K-55 2014.09.02 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 4.13
Györből, hazafelé tartva, egy esős napon.

Egy professzor Brazíliából
Csillag a fűben 
kicsiogre 2014.08.21 10:55 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

pliptai 2014.08.20 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.16
Nagyon impozáns emlékmű, tetszett! Örvendetes látni, hogy bár nem frekventált helyen van, mégis nagyon szépen ápolják az emlékmű környezetét! Köszönet a rejtésért!

nagyfliszi 2014.08.19 11:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.66
Szépen rendben tartott az egész környezet.
TFTC

robinbird 2014.08.18 10:54 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.00 súly: 2.77
Köszi, utazás közben kis kitérőt tettünk a ládáért.

ReniSzabi 2014.08.16 14:37 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Tomi27 2014.08.13 14:44 - Megtaláltam
Megtaláltam.

whaides 2014.08.09 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 2.91
Megvan, köszi!

kyxat 2014.07.26 10:14 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x]

geokukac 2014.07.22 09:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.08
Köszönjük, megtaláltuk

 
MaFe örs 2014.07.19 09:37 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.80
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést!

Ildióbuda 2014.07.03 10:35 - Megtaláltam
ok.

Keszibogár 2014.07.03 10:27 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

zalajaro 2014.05.25 00:00 - Megtaláltam
.

raci 2014.05.05 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 4.02
Szép emlékmű, mely napjainkra már nem a legszebb helyen áll. De környezete nagyon ápolt. Kár, hogy a rejtés nem hagyományos. Köszönjük, hogy megmutattad a helyet.

sio 2014.05.02 20:29 - Megtaláltam
Szép emlékmű szép helyen, viszont a térfigyelő kamera előtt sikerült lábam közé kapni a rézágyút.
Köszi hogy megmutattad, elmentünk volna mellette.

mozgo 2014.05.01 19:41 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.40
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg] Nem férne el valahol a környéken egy láda?

 
Ninja family 2014.05.01 17:40 - Megtaláltam
Hosszú hétvége 6. találata útban Szigetköz felé.
Köszönjük a rejtést!

 
bohrmann 2014.05.01 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.86
Kellemes pihenőhely.

Gagung 2014.05.01 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 1 web: 4 átlag: 2.67 súly: 1.90
Megtalaltuk.

WAdam 2014.04.27 15:45 - Megtaláltam
megtaláltuk!!!

Mars3696 2014.04.18 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.30
Az M3-asról egyel előbb lejöttünk, így igen nagy kerülővel "ugrottunk be" ezért a ládáért! Köszönet a rejtésért! Nem is tudtam erről az emlékműről.

MoMaszter 2014.04.18 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.13
Meglett Sopron felé menet.

R46N4R0K 2014.04.06 14:37 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

bgyuro 2014.03.28 12:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.60
Győr és környéke kerékpáros túra.
4/8

Piroskaa1 2014.03.07 19:17 - Megtaláltam
Kedvesemmel [wapon beküldött szöveg]

Blue Mali 2014.03.07 19:17 - Megtaláltam
Kedvesemmel [wapon beküldött szöveg]

Hektor 2014.03.01 10:27 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

Radig 2014.03.01 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.59
Kellemes idő, ki kell mozdulni. Köszönöm a "rejtést" :)

Myself 2014.02.22 00:00 - Megtaláltam
Köszi

zsolty23 2014.02.21 08:23 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

Takácsúr 2014.01.14 16:41 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.13
Bábolnáról hazafele.

MoGeMaP 2014.01.11 13:37 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.96
Leolvasva!

picuresnagyur 2014.01.10 17:44 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.09
köszi

gina2000 2014.01.05 10:30 - Megtaláltam
ok

Pomisa 2014.01.04 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.67 súly: 4.07
Érdemes volt eljönni ide. A webes oldal nekem egy kicsit zavaros és szerintem itt elfért volna egy hagyományos láda is.
Köszönjük a rejtést.

hercule&jane 2013.12.27 12:39 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.63
Kinyomozva :-)

[g:hu 1.4.29] [wapon beküldött szöveg]

Tamasx 2013.12.22 20:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.60
Igen!

Crusader 2013.12.17 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.67 súly: 3.29
Megvan, köszönöm.

Rubor 2013.12.07 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 3.15
Megtaláltam

cerka 2013.11.01 20:45 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.17 súly: 1.48

Megtaláltuk.poznamanus 2013.11.01 12:12 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.70

Köszi a  rejtéstponyap68 2013.10.25 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 1.48
A szomszédos főúton már számtalanszor elhaladtam mellette autóval.
Ezúttal kerékpárral közelítettem meg és tüzetesen szemügyre vettem az emlékművet.
Történelmi ismereteim is bővültek, köszönöm a rejtést.

A főút felől 
pockok 2013.10.19 13:22 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük! [g:hu 1.4.28] [wapon beküldött szöveg]

bgjozsa 2013.09.28 11:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.78
Kisalföldi ládázás 1/3. ládája.

Gubirobi 2013.08.31 17:06 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.89
Győri kirándulásunk végén egy gyors és üdítő találat (ahogy a rejtő fogalmazott:).
A közelben jó parkolási lehetőség és egy rövid sétával elérhető pont. Nagyon sok ötletes virtuális rejtés jelent meg mostanában, azok közül lehetne ide is "adoptálni" egy kereshetőbb verziót, hogy ne csak a táblán lévő szöveget kelljen átolvasni.
Erről a csatáról nem sok tudás lakozott a fejemben, jót tett egy kis történelemlecke.
Katonaként nem adhatok más értékelést!:D
Köszönjük a lehetőséget!

 
tóthék 2013.08.28 13:58 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.40
Megtaláltuk.
Tóthék apraja nagyja.

mszilvia 2013.08.27 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszi a rejtést.

bjtamas 2013.08.22 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 4 átlag: 3.00 súly: 1.85
Köszi!

Neonking 2013.08.15 12:13 - Megtaláltam
Elindultam Siófokra a 82-esen Győrből. Geoládázni támadt kedvem, hát elkezdtem :)
Köszi a rejtést!

Photographer 2013.08.15 12:13 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 2.5 átlag: 3.00 súly: 3.35
Régóta nézegettem ezt az emlékművet is az interneten, de eddig nem sikerült még élőben megnézni, így maradt a virtuális jelszóhoz a netcache :)

Emlékmű 
nppaul 2013.08.11 00:00 - Megtaláltam
Köszönjük!

Dióskanyar 2013.08.10 20:54 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.17 súly: 3.14
Megvan. Köszi.

Pajzsika 2013.08.10 20:54 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.79
Megtaláltuk, köszi.

Nicky92 2013.08.08 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.78
Megtaláltam. Köszi a rejtést

athilarex 2013.08.08 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 2.5 web: 2.5 átlag: 2.50 súly: 2.43
Megtaláltam.

zaskl 2013.07.31 17:46 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.96
Köszönjük!

Skali&Margó 2013.07.13 08:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.75
OK!

Walterhal 2013.07.11 12:00 - Megtaláltam
OK! Köszönjük. Sanyinak ez tetszett legjobban. Ha bővebben akarsz olvasni a nemesi felkelésről, ITT megtalálod.

soma70 2013.07.10 15:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.04
Gyermekkorom egyik kedvenc "játszótere" volt ez az emlékmű...azóta is többször felkerestem, csak elfelejtettem megkeresni a "ládát". Ma megtettem, köszönet az ötletért!

sereva 2013.06.18 10:50 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

Párduc50 2013.06.12 17:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.86
köszi!

joco12589 2013.06.05 17:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.64
Köszi a rejtést!

Paul 2013.05.19 20:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 4.12
Köszönöm a rejtést.

kolegergo 2013.05.19 19:50 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. Hanna, Gergo, Julcsi [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

pozsesz 2013.05.18 07:14 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

marsoka 2013.05.05 09:00 - Megtaláltam
Megvan.

Frentzen 2013.04.28 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.58
Köszönöm a rejtést.
Munka után mentem ki megkeresni,a 34. születésnapomon.
Rendezett volt a környék.

emlékmüágyú
lembo 2013.04.25 13:52 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.14
Megtaláltam. [iGC] [wapon beküldött szöveg]
Érdekes, szép emlékmű. Megint okosabb lettem, köszi!
Lembo

L és Virág, a Zazi és a lányok csapatból
BluEHourTeaM 2013.04.20 14:27 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.37
Köszi, tetszett a hely! :-)

B l u E H o u r T e a M 
nagyhella 2013.04.14 14:18 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 1.00
Megtaláltam.

Skalp 2013.03.23 13:22 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2 web: 4.5 átlag: 3.33 súly: 4.01
Itt is tanultam valamit. Köszi!

boszorkányok 2013.03.23 00:00 - Megtaláltam
Köszönöm!

housefly 2013.03.07 14:24 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.26f] [wapon beküldött szöveg]

SziszoZozo 2013.03.02 18:40 - Megtaláltam
Győri hétvége alkalmával vadásztuk le. Köszönjük a rejtést!

FILA71 és Dávid 2013.02.22 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.49
Köszönjük

Mr. Fülixáj 2013.01.25 12:00 - Megtaláltam
Munka után édes a pihenés ;-)))

Gabro 2013.01.01 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.40
:-)

grw766 2012.12.08 14:30 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést.

atipapa 2012.11.27 10:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.13
Köszi

kectam 2012.11.14 14:51 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

Rikiki001 2012.11.04 11:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 1 web: 2.5 átlag: 2.67 súly: 1.00
Megvagy! :)

V_Gabor 2012.11.02 10:58 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.04
Nagyon könnyű találat. A táblát olvasva próbáltam elképzelni, milyen lehetett a csata két ekkora hadsereg között.

Végre ide is eljutottunk, köszönjük a lehetőséget!
Mónika és Gábor [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

2012-11-02 10.57.44R2012-11-02 11.02.47R
infernus 2012.11.01 15:26 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

Adri&Lacike 2012.10.23 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.32
Megtaláltuk!

luviktor 2012.10.20 18:04 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.58
Napunk lezárásaként végre megkerestem ezt a virtuális pontot is. Pedig hányszor elmentünk már az emlékmű mellett! :)

szutsgabor 2012.10.20 00:00 - Megtaláltam
Pannonhalmán túráztunk, és ládáztunk, hazafelé pedig begyűjtöttük ezt a pontot is.

kvivi 2012.10.13 09:00 - Megtaláltam
köszi

bferi 2012.09.29 19:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

szirteyzsu 2012.09.29 19:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

grolee 2012.09.16 13:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.89
Hazafelé. Köszi.

Ritu&Rolee

kogyo 2012.09.14 10:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.41
Szép a környezet. Köszönöm a rejtést.

Feri0705 2012.09.02 15:50 - Megtaláltam
Győrből elindultunk hazafelé és utbaesett.

 
Radián 2012.08.25 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.48
Köszönjük a lehetőséget! :)

ÉviLaci1221 2012.08.25 10:38 - Megtaláltam
:-)

geoHamsters 2012.08.17 09:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.92
megvan

OsiOsi 2012.08.08 12:15 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.50 súly: 3.94
ok

B_Feri 2012.07.28 18:14 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.95
Könnyű volt megtalálni, köszi!

darabosk 2012.07.28 11:30 - Megtaláltam
Megvan:) Képek és log később...

BosziCat 2012.07.26 17:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 1.78
Megtaláltuk Bertivel és kísérőként Lilo11 is ott volt !!! Kerékpárral mentünk nagyon jó volt !!!

PihenőEmlékmű
Lilo11 és Berti 
Berti 2012.07.26 17:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.79
BosziCat-tel megtaláltuk

Az emlékmű 
gyusz_58 2012.07.21 16:10 - Megtaláltam
Drive in
Köszönjük a rejtést

Szabó família 2012.07.14 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.30
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!

EvaM 2012.07.13 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.02
Megvan, köszi!

viad 2012.07.10 14:00 - Megtaláltam
Ok.

RozsCsalád 2012.06.16 17:35 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.4.16] [wapon beküldött szöveg]

dzcsiga 2012.06.11 14:39 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.18
Megtaláltam. Útba eset... [g:hu 1.4.14] [wapon beküldött szöveg]

Tapsifüles 2012.05.29 18:38 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.79
Kösz a rejtést! :)

Az emlékműtörvények
balazsko87 2012.05.27 15:29 - Megtaláltam
meglett

Teko 2012.05.27 15:29 - Megtaláltam
Thx.

MooZoo 2012.05.11 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.32
Köszönjük :)

hitamas 2012.05.05 18:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.60
:)

csbagi 2012.04.30 15:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.61
A hosszú hétvége harmadik napján néhány "maradék" Győr környéki ládát kerestünk fel Istvánnal.

Cseber 2012.04.30 15:15 - Megtaláltam
Megtaláltam, Ágival!

Kescsi 2012.04.26 21:02 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 1.85
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. kescsi [g:hu 1.4.11] [wapon beküldött szöveg]

GCNACS_20120426210245.jpg 
anettnori 2012.04.24 17:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.80
Megvan! [wapon beküldött szöveg]

A nap utolsó találata.
Már hazafelé tartva, a felhőszakadás előtti utolsó pillanatban jártunk a helyszínen. Szép, gondozott terület, tetszett!

btomi87 2012.04.21 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 1.30
Megtaláltam!

sambenedek 2012.04.20 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.50
Nagyjából két éve, amikor erre jártunk, rossz oldalon fényképeztem le a táblát. Most nem bíztam semmit a véletlenre: helyben lejelentettem...

acsocso 2012.04.16 16:50 - Megtaláltam
szépen rendbe van téve

Csapdoki 2012.04.14 17:02 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.71
Munkám kapcsán erre jártam és felkerestem ezt az emlékművet. Kösz.

kerol 2012.04.14 15:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 2.97
Megvan, köszönöm!

Mekett 2012.04.14 12:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.10] [wapon beküldött szöveg]

SünVeedee 2012.04.08 13:15 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést! A hóesésben és a szélben szét sem tudtunk igazán nézni, csak az emléktáblák elolvasására vállalkoztunk!

breimanne 2012.04.07 00:00 - Megtaláltam
Útközben, Mártival:)

vieva 2012.04.07 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltam.

Tagabor 2012.03.28 18:22 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 2 web: 2 átlag: 2.00 súly: 1.70
Megtalálva :)
Csilla&Gábor

GCNACS_20120328182229.jpg 
markaszerviz 2012.03.24 22:58 - Megtaláltam
Megtaláltam. #Rejtés #Környezet Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.3.29] [wapon beküldött szöveg]

sheriff 2012.03.17 16:15 - Megtaláltam
Köszönjük

Discover 2012.03.17 08:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.99
Köszönöm a rejtést!

El-Lu 2012.03.16 17:15 - Megtaláltam
Végre sikerült ide is kijutni!
Köszönjük

Szépen sütött a napÁgyúszörf
gyöngyfűző és párja 2012.03.13 21:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.87
Sötétben, de azért meglett.

Piros és a lányok 2012.03.10 10:35 - Megtaláltam
leolvastuk

 
Kukucska 2012.03.09 20:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.06
Megvan!

Yankeeville 2012.01.23 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.41
Megtaláltam!

gbalu74 2012.01.22 14:30 - Megtaláltam
Megtaláltam.

Tamás&Angi 2012.01.09 13:13 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.29
Köszönjük a rejtést.

Kaputyin 2012.01.08 17:00 - Megtaláltam
Megtaláltam! Köszi a rejtést!

ludvig 2011.12.30 12:00 - Megtaláltam
éppen esett

Pékó 2011.12.27 14:34 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.87
Gergely fiammal útban hazafelé levadásztuk. Szép emlékmű, már sokszor elmentem mellette.

BubaGC 2011.12.24 12:30 - Megtaláltam
-

plecs 2011.12.24 12:30 - Megtaláltam
-

csabavezer 2011.12.10 15:09 - Megtaláltam
Nagyon szép emlékmű.

Reaper146 2011.12.10 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.45
Megtaláltam!

Pala.G 2011.12.03 12:06 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.13
Köszönjük a rejtést!

Üdv
Detti & Gábor

tgb 2011.12.03 08:15 - Megtaláltam
Megvagy!

bati.hu 2011.11.26 14:22 - Megtaláltam
megvan...köszi [g:hu 1.3.25] [wapon beküldött szöveg]

Zolnai 2011.11.25 07:47 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.86
Megtaláltuk :)
Köszi!

rallyman 2011.11.19 11:40 - Megtaláltam
Köszi ráleltem.Szombati, ebéd elötti gyors keresés eredménye.

pikk8 2011.11.06 16:20 - Megtaláltam
Komáromból Sopronba visszafelé :) már szürkület volt, gyorsan kellett leolvasni :) köszi

emlékmű 
EmesESE 2011.11.04 15:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.60
Győrben eltöltött biciklis, gyaloglós, autós hosszú hétvégénk 20/ ládája
Az idő a naptárt figyelembe véve mindvégig kedvező volt.

Köszönjük a rejtést.

Gabesz01 2011.11.02 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 1.95
Megtaláltuk
Kitty, Gabesz

vajnadr 2011.11.01 15:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.30
Megtaláltuk, egy jót bicajoztunk odáig a városból.

BPeterDV 2011.11.01 14:31 - Megtaláltam
ok [wapon beküldött szöveg]

Tdugo 2011.10.31 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.95
tök jó

geoAtti 2011.10.30 08:50 - Megtaláltam
Gyors találat, útban Győr felé.

Kámán_Gergely 2011.10.30 08:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.86
Győri házibuli zárásaként levadászva. Köszönjük a rejtést!

ToDi001 2011.10.24 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.11
Megvan!

bzsoltie 2011.10.04 18:00 - Megtaláltam
Győr környéki biciklizés keretében meglett

Karate Kid 2011.09.25 15:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.39
Ausztriai családi hétvégéről hazafelé apáékkal és keriékkel.

LionDaddy 2011.09.25 15:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.87
Háromnapos ausztriai hétvégéről hazafelé megtaláltuk.
Gyors találat volt, a park hátsó részétől közelítettük meg az emlékművet.

Köszi a rejtést !

limc 2011.09.22 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.36
Ez is megvan! :)

kobcikrajci 2011.09.16 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.60
Szépen rendben tartott emlékhely, és még kút is van a közelben! :)

denestoth 2011.09.06 18:36 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.58
:)

MFJ 2011.09.03 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.11
Köszönöm.

Hegyi túra 2011.08.31 18:40 - Megtaláltam KRW környezet: 1.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 1.60
Köszönjük a lehetőséget.

mopimester 2011.08.30 19:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.54
Győrben volt dolgunk, és ez a rejtés kínálta magát az út mentén. Sajnálom, hogy csak úgy kutyafuttában, autós megtalálás lett belőle - bár a lusta kölykeimnek tetszett, hogy nem kell túrázni. Azt hiszem itt inkább a történelmi háttér a fontosabb, mint maga a helyszín, ennek jó kiindulási alapot adott a leírás.
Köszönjük a rejtést!

Dorottya, Dénes 
Pistua 2011.08.23 12:32 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.80
Ok!

lozoli 2011.08.23 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.01
levadászva

NPLranger 2011.08.23 12:30 - Megtaláltam
Megvagy!!!
:)))
Köszi

Topolya 2011.08.19 08:00 - Megtaláltam
ok

tudo 2011.08.18 08:37 - Egyéb
110 km kerékpár edzés 400 m emelkedéssel Győr körül 11 régi és 1 új ládával. Ismét nagy volt a meleg.

GCMARC-tól tekertem vissza a városba, majd újra ki a láda felé. A harmattól csuromvizes fűben vittem a bicót, csak a cipőm ázott át. A jelszó megváltozott. Ismét vissza a városba, majd Ménfőcsanak felé ki, és GCBEZE következett.

Kerékpáros kupa: 110.92 km

Találat 
ltsoma 2011.08.14 20:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 1.00
megtaláltuk

Icewolf 2011.08.14 20:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 2.57
LtSoma barátommal megtaláltuk egy bringás utolsó pontjaként. Mondhatni, hazaérkezésünkkor. Örülök, hogy visszaállították a szobrot, nem tudom ki volt az a b.rom állat, aki elvitte. Csak most láttam az újat, szép lett.
Köszi a rejtést.

Azt tudjátok, hogy ennek a szobornak, és pontnak van egy testvére kicsit messzebb? Nevezetesen Pécsen, a Francia emlékmű (GCTett). Megtanultam linkelni. :D

Frigyes § 2011.08.13 18:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.23
Első győri láda.

acs54 2011.08.10 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.95
Köszönjük a rejtést!

rozsabogar 2011.07.29 12:30 - Megtaláltam
megtaláltuk

Gyeta 2011.07.29 12:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.55
Rövid megállás, teljes családi körben.
Izelítő a velünk élő történelemből.

 
fcsaba 2011.07.28 17:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 2.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.64
Útban hazafelé, kihagyhatatlan drive-in. Köszönjük a rejtést!

DBell 2011.07.16 19:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.51
megvan

x16xel 2011.07.16 19:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.58
Megvan.

oktriv 2011.07.13 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.99
OK

kempelen 2011.07.10 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 1.00
Reggeli beszerzése előtt kitekertünk a fiammal. Az újabb szoborlopást megelőzendő, I. István, I. László és Kálmán királyunk lopással kapcsolatos törvényei és a hatályos jogszabályok vannak kifüggesztve a szobor talapzatára.

tojas 2011.06.23 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.54
Biztos ide sem jutok el ha nincs a GC.
Köszi

Helyszín 
befi 2011.06.22 14:40 - Egyéb
Kerékpáros kupa: 73.9 km

nyic 2011.06.20 14:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.22
Megvan.

nyic+Zita+Anna+Nóra

 
FCsili 2011.06.19 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.30
Megtaláltuk.

SilverG 2011.06.19 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.32
Megtaláltuk!

aDoc 2011.06.18 16:42 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.77
A Nemzeti Színházban ma fellépett a Nyári Mikulás.

Zsiráf 2011.06.13 07:23 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.20
Gyalogos kupa: 48.6km

Ilyen a történelmünk. Akkor is győztünk, ha mégsem...
Megnéztem a kopjafát is, furcsa egy névsor. Mindenkiről sejtem, hogy ki, de így együtt látni őket... Oly vegyes a politikai megítélés...

mielikki 2011.06.11 16:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.40
Köszi a rejtést :) Öt perces laza séta oda-vissza... :) lakóhelyemhez legközelebbi láda, csak eddig lusta voltam lemenni érte :D Pedig tudtam róla már akkor is, amikor még hagyományos volt.
Minden évben a csata évfordulója körüli szombaton hadijátékot tartanak a magtár és a szobor közötti füves részen, ez most volt :)
Közös képem is van a magtárral és az egyik ágyúval, csak kicsit régi... :)

koszorúzás előttJönnek a hagyományőrzők is
1989-ben
@david 2011.06.02 17:30 - Megtaláltam
.

zolilu 2011.05.27 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.30
Kerékpáros kirándulás közben megtaláltuk.

benyo 2011.05.27 15:27 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.26
Köszi a rejtést

slynemeth 2011.05.22 14:35 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.00 súly: 2.11
megvan! ;)

 
a-beatrix 2011.05.17 14:10 - Megtaláltam
Munkába menet épp útba esett :-))
Könnyű, gyors találat, köszönöm!

 
Csizmások 2011.05.15 11:20 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.86
ok

fules22 2011.05.13 16:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.37
Köszi megvan!

M.Lali 2011.04.24 10:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.21
OK!

tekan 2011.04.22 14:16 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.90
Megtaláltam. Köszi a rejtést!

dartonification 2011.03.23 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 1.5 rejtés: 1.5 web: 2 átlag: 1.67 súly: 1.60
Jó túra volt, köszönöm!

hacsabi 2011.03.21 09:49 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.45
Úton Pest felé drive in....köszi a rejtést

oldman74 2011.03.14 11:55 - Megtaláltam
Megtaláltuk

 
tomki 2011.03.13 12:55 - Megtaláltam
Ok

k&s 2011.03.13 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 4 web: 5 átlag: 3.67 súly: 2.98
semmi extra. :-(

Janika0620 2011.03.13 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2.5 web: 3 átlag: 3.17 súly: 1.00
megvan!

Erdélyi 2011.03.04 09:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.31
ok

GCsoka 2011.02.27 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.48
Megleltük.

Fil 2011.02.26 11:49 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.75
Köszönjük az invitálást és a történelem ismereteink felfrissítését/pótlását. Egy ládának jobban örültünk volna, mint a leolvasós megoldásnak. Nem lenne rossz egy parkolót javasolni, ennek hiányában mi az út szélén álltunk meg. Később láttuk csak meg, hogy máshol be lehetett volna kanyarodni, kultúráltan leparkolni.

dzoli1 2011.02.15 14:20 - Megtaláltam
Csípős időben, kutyákkal.

Tonykopter 2011.02.10 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.87
Felleltük.

Pogacsa1 2011.01.31 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.91
Köszi a rejtést!

Törpe 2011.01.30 11:11 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.09
Köszönjük a rejtést! Törpe

 
TücsiTeam 2011.01.24 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.63
Levadászva.

molka 2011.01.01 12:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.29
Újévi találat egy rendkívül impozáns emlékműnél! Köszi!

urbanj 2010.12.12 13:00 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést.

 
izsolt 2010.12.04 09:40 - Megtaláltam
Aznapi második megállóm

Ani&Roli 2010.12.04 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.49
Megvan;)

alfabootis 2010.11.20 00:22 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.66
Gyors drive in éjjeli találat. Köszi a rejtést! :-)

szollosi73 2010.11.06 16:48 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.43
Megtaláltuk! Gyors találat!
Sajnos korán sötétedik, így már nem sikerült világosban ideérnünk.
Nagyon érdekes volt a leírás!
A mai napot Győrben 5 .hu-s és 9 .com-os megtalálással zártuk!
Köszönjük!
Szilvi+János

G_Sanyi 2010.10.30 15:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük!

 
karathl 2010.10.28 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.01
Ismert volt a hely, a nagy forgalom miatt mégis nehezen értem az emlékműhöz. Örültem a felújított emlékműnek, miután csak most vettem hírét a fémgyűjtésnek

kár hogy az illetékesek nem olvassák 
stema84 2010.10.26 18:04 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.23
Pannonhalmáról hazafelémenet (Győrbe) álltunk meg leolvasni a jelszót :)

Mindenki erről tesz fel képet, hát mi is :) 
fn 2010.10.26 13:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.32
Köszi a rejtést.

közös nevező 2010.10.26 00:00 - Megtaláltam
.

M.É.Z. 2010.10.16 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 1.00
Első ládánk. Ismerkedünk a játékkal. Egyelőre csak a képek és a leírások alapján kereshetünk, tavaszra remélem beszerzünk egy GPS-t is. Ide a jelszó miatt visszatértünk 2011. 01. 03-án.
Üdv: M.É.Z.
(Ui.: Virtuális geoládának van feltüntetve a lapon (weben), de ez egy hagyományos láda volt.)

qtya 2010.10.07 12:00 - Megtaláltam
Szépen felújitott emlékmű . Meló után.

Rife + KisRife 2010.10.03 12:22 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

carmin 2010.10.03 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.98
Köszönjük a rejtést.

 
Bandicool72 2010.10.02 13:20 - Megtaláltam
OK

rekasi 2010.10.01 15:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 3.32
Koszonom a rejtest. [wapon beküldött szöveg]

Togo 2010.10.01 14:42 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.09
Versenyre menetben nem lehetett kihagyni.

 
kamzik 2010.09.26 13:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.77
Szép hely!

candyman 2010.09.05 17:00 - Megtaláltam
-

Juci84 2010.09.05 17:00 - Megtaláltam
Könnyű találat :)

 
LCSOKA 2010.09.03 11:32 - Megtaláltam
log kesobb [wapon beküldött szöveg]

gigibetta 2010.08.28 16:35 - Megtaláltam
OK

lasipeti 2010.08.28 16:35 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 3.53
Pannonhalma után, gyors találat.

Ágyú 
Pepe 2010.08.25 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.89
Győr környéki ládázgatás záróakkordja. Impozáns emlékmű, nyilván a megörökítendő eseménynek megfelelő, ámde azóta meglehetősen zajos, forglamas hely szomszédságában. Őrület, hogy a német nyelv milyen körülményes, magyarul öt betűvel kevesebb :-)

Dóri és a macska 2010.08.20 11:10 - Megtaláltam
Útban Franciaország felé megtaláltam én is.

Evetke 2010.08.20 11:10 - Megtaláltam
Megvagy... Tavozoban Magyarorszagrol.

befi 2010.08.19 15:00 - Egyéb
Kerékpáros kupa: 79,3 km

BB-Chopper 2010.08.18 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.46
Szép

pocseusz és családja 2010.07.30 11:32 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést! :)

Puzzle Apartman Gyula 2010.07.29 22:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.60
5,5 napos geo-maraton keretén belül.
A kellemes belvárosi séta és mégjobb vacsora után a nap befejezéseként kerestük meg az emlékművet. A kivilágítással nem volt baj, csak az idővel (uis szakadt az eső...) Emiatt aztán egy betű kimaradt.
A rejtő azonban gyorsan segített, ezt köszönjük!

szicran 2010.07.21 19:00 - Megtaláltam
Egy nemzetközi láda megtalálásával egybekötött találat biciklivel.

Ane 2010.07.18 10:29 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.50
Első győri megtalálásunk. Jó kis piknik hely.

JAck:66: 2010.07.15 17:00 - Megtaláltam
3, megérett a meggy!

fodorcsalad 2010.07.15 16:10 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.08
Győrben gyakran megfordulok a munkám miatt, nem volt szép dolog várnom ennyi ideig egy itteni találattal, de most már meg van! :)

Andy & Suni 2010.07.14 20:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.63
Köszi, megvan! :)

eltájoló 2010.07.09 00:00 - Megtaláltam
Megvan. Köszi.

3D 2010.06.27 20:40 - Megtaláltam
Rendben

Zsozsoboy 2010.06.25 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.65
Megvan!

Brájen 2010.06.08 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.36
Megtaláltam :)))))))))))))))))))))))))))))))))

lacuskax 2010.06.08 17:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.86
Megtaláltuk.

wtl 2010.06.07 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.15
Megtaláltuk! Egy kis helyismereti tájékoztató!
Tihanyiék Füredről Győrben!

Családi találat
bsh 2010.06.05 18:39 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 1.78
A közeli .com-os láda felkeresése közben. Köszönjük. Szücsi + Laci

petiba 2010.05.29 13:18 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.80
Miért is nincs itt egy dobozka?

herrbert74 2010.05.22 16:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 2.60
Köszönjük
Évi és Herrbert

dzsinszka 2010.05.03 11:03 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.91
Köszönöm a rejtést!

Bajuszcica 2010.05.03 11:03 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.09
Köszönöm a rejtést!

Zoltanus 2010.05.03 11:03 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.90
Köszönöm a rejtést!

Kár, hogy tönkretették. 
tothbz 2010.05.02 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 2 web: 4 átlag: 2.67 súly: 1.00
jó volt

erchegyia 2010.04.29 16:05 - Megtaláltam
. [wapon beküldött szöveg]

t_igi 2010.04.21 17:44 - Megtaláltam
Győri ügyeim intézése közben (helyett?) egy könnyű találat.
Kár, hogy a környezete egy kissé méltatlan az emlékműhöz.
Köszönöm a rejtést!

Felháborító, ami a Turullal történt!!

duranyikd 2010.04.13 12:13 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 3.40
Ok [wapon beküldött szöveg]

sziooka 2010.04.12 10:42 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.55
köszi mindent....

Hosszu és Maszat 2010.04.10 11:41 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.50 súly: 3.27
Veszprémből útközben Drive in. Elmentem már párszor a főúton, de valahogy nem vettem észre, hogy itt egy emlékmű van.

Bea&Lazy 2010.04.01 17:44 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.36
Hirtelen ötletből vezérelve Németországból hazafele, a jó időt kihasználva ládáztunk egyet. Mivel kizárólag kütyüvel történő keresésünk eredményeképpen csak a jelszót nem sikerült lefényképezni, a feltöltött képek alapján kérjük a jelszó nélküli elfogadást.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2010.05.07 16:02]

 
Milán&Enikő 2010.03.27 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.30
Tetszett a helyszín! köszi a rejtést!

monori_bela 2010.03.25 12:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.48
OTT MENTEM EL AZ EMLÉKMŰ MELLETT, MEGJELENT A KIJELZŐN, HÁT VISSZAFORDULTAM, ÉS MEGKERESTEM.

devilk79 2010.03.22 20:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.30
Köszönet

Füle family from Herend 2010.03.22 11:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.99
Könnyű találat.

netro 2010.03.16 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 1.5 web: 3 átlag: 2.50 súly: 1.00
megvan:)

tomreti 2010.03.14 09:05 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtő segítségét a regisztrálásban. Nagyon szeles, esőcseppes időben álltunk meg az emlékműnél. Ha nincs a láda biztos nem szánjuk rá magunkat. Így is egy kicsit elsiettük a látogatást, mert a fényképeken csak az nem látszik jól, ami fontos lett volna... Köszönjük.

 
N&T 2010.03.13 14:12 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.17 súly: 1.60
Megtaláltuk, köszönjük!

EmlékműMajor
Webber 2010.03.01 14:57 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.17
Meglett, a győrszabadhegyi vasúti megállótól.

emihun 2010.02.28 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 1.85
köszi!

Satya64 2010.02.18 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.05
Elég nehéz megközelíteni,olvad a hó.

aPPle29 2010.02.18 10:11 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.18
Könnyen meglett, igaz a szomszédért mentünk! ;)
Köszi a rejtést!

Nebel 2010.02.12 20:11 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.81
Csapatépítő lightkessing Győrben és környékén taska1981, paleo-team és Brezko mester társaságában

Kár, hogy csak virtuális, a szoborért a tetején pedig főként kár!
Ki tesz ilyet?? Persze, tudom...

Köszönet a rejtésért!

kir6 2010.01.31 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.43
Gyorsan meglett!

Kismegyeri csataKismegyeri csata2
Kismegyeri csata3 
Bluedog 2010.01.29 17:24 - Megtaláltam
Megtaláltam. (SB tábor előtt, iloilo-val.)

Vien 2010.01.29 11:49 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.87
Megtaláltuk.

halaszkiraly 2010.01.12 13:00 - Megtaláltam
megtalaltuk

LAncsa 2010.01.12 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.28
Családi megtalálás volt szép napsütésben.
Szomorú látványt nyújtott a megcsonkított emlékmű, köszönhetően a fémtolvajoknak. Sajnos a tolvajok nem olvasták a kerítésre kihelyezett táblát, amelyen I. István, Szent László, Könyves Kálmán és Mátyás király törvényeit idézik. A törvényekben világosan szerepel, mi a büntetése a rongálóknak és a tolvajoknak. (Meghalt Mátyás, oda az igazság...és a szobor is!)
Reménykedünk abban, hogy egyszer pótolják és mielőbb a helyére kerülhet az ellopott szobor.

 
Bakacsin86 2010.01.05 13:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.90
Drive in...

csapek69 2010.01.05 13:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.94
Gyors találat!

At 2010.01.02 14:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.48
Megvan
Ezt a ládát is Jázminnal közösen derítettük fel.

akassa 2010.01.02 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.78
megvan

pero 2010.01.02 14:00 - Megtaláltam
megvan

Marvin 2009.12.31 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.93
Egy üdítő találat volt, köszi!

Macusa 2009.12.31 09:24 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.63
Évzárásként egy pihentető találat!

SzoViki 2009.12.30 12:44 - Megtaláltam
Megtaláltuk Csöresszel

Csöreszék 2009.12.30 12:44 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.07
Gyors találat, tanulságos jogi ismertetővel.

...Hiába, azok a régi szép idők..

koszta 2009.12.29 16:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.72
Megvan.

Angus_Podgornij 2009.12.28 10:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.74
Megtaláltuk. Hmm, aki kicsit keresgél, az talál, nem csak virtuált...
Nagyon jó a csata leírása.

magyar65 2009.12.26 12:37 - Megtaláltam
Kicsit megkevert,hogy virtuális láda.

kmiksa 2009.12.09 10:00 - Megtaláltam
Hurra!!!!!!!!!!! Megtalaltam!!!!!!

Access Denied 2009.11.29 17:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 4 átlag: 3.00 súly: 3.59
Még 1 csodálatos novemberi hétvége, ez már tényleg az utolsó volt ebben az évben. Ládavadászat a Szigetközben. 6/6

Az emlékmű megvolt, de a turul még mindig hiányzik (sajnos).

Turul nélkül
 
Gábor és Edit 2009.11.23 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.18
+van.

soltesz.gyorgy@gmail.com 2009.11.19 16:11 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 2.83 súly: 1.85
egy kis biciklizes keretein belul... kar h elrepolt a madar a tetejerol!!! :D ;)
koszi...

megj.: szerintem frissiteni kellene a fotokat, mert ugye az emlekmu es kornyezete + a kopjafa es kornyezete, sot a major es kornyezete is nagyon megvaltozott...

kopjafa
Dzsozy 2009.11.12 10:47 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.80
Az emlékmű szépen ki van építve. Nagy hátránya, hogy nincs parkolóhely hagyva, így egy picit macerás a parkolás.
Köszönjük a rejtést!

A 7 Mestervadász 2009.11.08 14:10 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 1.5 web: 4.5 átlag: 3.17 súly: 1.48
Itt is jártunk köszi. De hol a sas?

utkaparo79 2009.10.31 13:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 1.30
Győri bevásárlásból hazafele útbaejtettük. Köszi a rejtést!
Tamás, Eszter és Zsófi

nogacsalad 2009.10.30 06:43 - Megtaláltam
majd... [wapon beküldött szöveg]

richard_szabo 2009.10.28 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.73
Jó emlék egy ritkán említett csatának.

zazu 2009.10.26 12:00 - Megtaláltam
OK!

donbosco 2009.10.11 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.85
Megvan, köszi. Az emlékmű tetejéről hova tűnhetett a madár. Tán ellopta valaki? Ez olyan gyors találat volt, hogy még fotót sem készítettem. Csak gyorsan megnéztem a jelszót, aztán spuri tovább haza.

sicci 2009.10.10 11:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.26
egy kis rövid kirándulás keretében megkerestem.

Adamro71 2009.10.09 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.07
Megtaláltam!
Gyors találat Nyúlról jövet. Szomorú mementója a hely az emberi primitívségnek...nem véletlenül került a régi törvényekről szóló irat oda...az elkövetőkre a Szent István ill. Szent László korabeli törvények vonatkozhatnának...Magyarország XXI. század...
Remélem sikerül helyreállítani.
Köszi a rejtést! Robi

Szabó Család 2009.10.06 12:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.73
Szépen karbantartott környezet, köszönjük a rejtést.

SirLes 2009.09.26 17:18 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 4.04
Megtaláltam.

Ildi76 2009.09.26 15:15 - Megtaláltam
Megtaláltuk

Sly 2009.09.26 14:16 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 3.41
Drive in...
A sas sajna hiányzik a szobor tetejéről... :)

Sly & Andi

ettore 2009.09.25 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2.5 web: 3 átlag: 2.83 súly: 3.26
Dunaszentpálra menet ez a láda eldöntötte, hol jöjjünk le az M1-esről.

Honest 2009.09.22 16:50 - Megtaláltam
megvan

Cerberus 2009.09.20 16:57 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.54
Megtaláltuk!

Wsky 2009.09.15 11:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.95
Tetszett a leírás, útközben megálltunk megnézni.

francigofree 2009.09.14 13:30 - Megtaláltam
Köszönet.

feba+beedi 2009.09.12 18:00 - Megtaláltam
Köszönjük

Levin 2009.09.12 09:51 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 3.87
Kőszegi mulatságra menet "spontánkessing" keretében.
Annak ellenére, hogy egy "útszéli kis virtuális" meglehetősen jó élmény volt.

Palazsu 2009.09.12 09:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.66
A kőszegi menet kezdete. Szép emlékhely. Köszi!

DBandi 2009.09.06 08:06 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: 5 átlag: 3.67 súly: 1.48
Köszönöm a rejtést. Győri vagyok és 30 éve nem voltam az emlékműnél. Szomorú amit a szinesfémtolvajok műveltek!
Ugyanakkor nagyon köszönöm a leírást. Ez némiképp módosította a korábbi benyomásaimat, amit eddig a "győri szégyennaphoz" fűztem, negatív véleménnyel a magyar hadakkal kapcsolatban!

deva 2009.09.05 10:32 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 2.93
Feleségem szüleitől csak párszáz méterre van ez a pont. Most végre megkerestük.

gycaa 2009.08.29 17:30 - Megtaláltam
Kár, hogy megrongálták :(

Andris.82 2009.08.25 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.23
Megvan

bendjo 2009.08.24 13:00 - Megtaláltam
balatonrol hzafelé megáltunk

PEx2 2009.08.22 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.76
Esőben

Rulezka 2009.08.21 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.73
Nászutas cache Hajnóczával :)Nagyon szép város Győr, érdemes ellátogatni ide.
Hová lett az emlékmű teteje ?!

Hajnócza 2009.08.21 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.75
megvan :)

tulipe 2009.08.17 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.20
Megtaláltuk. :) Köszönjük! :) Nagyon tetszett nekünk a kis park ami ott van.

moTT 2009.08.06 12:27 - Megtaláltam
megvan [wapon beküldött szöveg]

 
Hegymeg 2009.08.03 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.20
Kikapcsolódásként meglátogattam a híres csata emlékművét. Kár, hogy csak virtuális a "láda".
Gyuri

hómancs 2009.08.03 11:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.85
Megtaláltuk

Atmosz&Zozmosz 2009.08.01 18:20 - Megtaláltam
Megvan :)

Ratkiller 2009.07.26 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 1 web: 4.5 átlag: 3.00 súly: 2.48
Mai negyedik, összesített 31. ládánk - útban hazafelé!
Barbi, Andzsi, Atka

*Vica* 2009.07.23 15:00 - Megtaláltam
Ferivel

feri65 2009.07.23 15:00 - Megtaláltam
VICAVAL MEGTALALTUK!

belus01 2009.07.18 18:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk!

Bala1 2009.07.12 14:28 - Megtaláltam
Nagyon szép kis helyen van.

kenau 2009.07.05 18:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.68
A Turul hianyzik a tetejerol...a jelekbol itelve elloptak...:(((

zsebeszter 2009.07.04 16:06 - Megtaláltam
Gyors driving-cache Pannon-halma felől, táblaelolvasás és suhantunk tovább Győrbe sétálgatni, fagyizni. Nagyon szép az emlékmű és a környéke szépen karbantartott. Köszi a rejtést.

dyan 2009.07.04 16:06 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.68
Az eredeti pannonhalmi programunkat változtattuk győri sétára, és a centrum felé közeledve álltunk meg ennél a pontnál. Eszti minden német nyelvtudását összeszedve hevenyészett fordításban elmondta miről is szól ez az emlékmű. A történet szomorú. A láda éppen ezért jó ötlet, hogy aki erre jár megálljon egy picit. Örülök, hogy nem abba a korba születtem bele ...

adams 2009.07.03 10:00 - Megtaláltam
Voltra menet lefülelve, köszi a rejtést!

elefánt 2009.07.02 15:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.85
Győri nagymamámnál nyaraltunk. GCMARC-cal együtt kerestük meg a ládát. FONTOS: a madár már nincs a helyén. Kösz a rejtést. GPS nélküli találat!

N.Zs. 2009.06.27 09:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.71
Győr, és környéke volt a mai nap kirándulási célpontja, itt kezdtünk. Tetszett. Köszönjük.

reggeli pára
tanulságosmagtár
hux80 2009.06.21 16:30 - Megtaláltam
köszi

fraufamily 2009.06.21 16:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 1.78
Sziasztok!
Megtaláltuk, de Győri lévén nagyon sajnáljuk, hogy az a szép szobor hiányzik a tetejéről.

alcorbt 2009.06.13 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.67 súly: 2.73
Megvan

Szpal 2009.06.12 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 1.5 web: 5 átlag: 3.67 súly: 2.80
A győri csata 200-ik évfordulóján rendezett hadijáték résztvevőjeként.

[Jóváhagyta: akloz, 2009.06.17 19:27]

Gabeszosz 2009.06.09 16:32 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.67
Röpke győri látogatás közben levadászva! Részletek egy kicsit később..

Gabeszosz

peterpan 2009.06.06 15:50 - Megtaláltam
All is well that ends well! [wapon beküldött szöveg]

 
Angelwing 2009.06.01 18:02 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 1.48
A madár nagyon hiányzik az emlékműről.

Christinel 2009.06.01 10:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.08
Megtaláltuk!
De sajnos a turul nem volt a helyén:(

Murus 2009.06.01 09:46 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.78
[wapon beküldött szöveg]
Hiányzik a sas! Egyébként egy rendes kis drive in. Murus és Cica

Kerike 2009.05.24 00:00 - Megtaláltam
Nem volt nehéz megtalálni, már százszor elmentünk az emlékmű előtt.
A közeli kis patakban láttunk egy vadkacsacsaládot :-)

VadkacsákVadkacsacsalád
Yoss 2009.05.18 17:18 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.34
Ügyféllátogatás során drájvin.

sanca 2009.05.17 12:07 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.07
Szép emlékhely.
Hétvégi visszaút első helye.

szaboist 2009.05.08 18:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.65
Drive in.

 
pistika 2009.05.08 15:48 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.59
Gyors megállás a pálya előtt hazafelé.
Nagyon szomorú, hogy ellophatnak egy emlékművet :-(
Köszi, érdekes dolgokat olvashattam!

Laciapa 2009.05.05 11:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.70
Már legalább 150-szer elmentünk az emlékmű melett, mindig megjegyeztük, hogy legközelebb megállunk megnézni. Sajnos már csak a csonka emlékművet láthattuk. :-(
Köszi a lehetőséget!

Most ilyen az emlékmű
vicaroka 2009.04.26 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.42
Gyors autós találat. Köszi!

Gipszjakab & Lujzika 2009.04.24 09:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.37
Mai első találatunk nics messze a főúttól, mégsem gondolná az ember, hogy erre lehet valami.
Gipszjakab & Lujzika

egyedk 2009.04.23 11:17 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 2.75
no comment ...

takacsimre 2009.04.14 15:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.76
Az emlékmű felső részével kapcsolatos történéseket most nem kammentálom. Talán majd máskor, jobb hangulatban. Vagy mégis: mélységesen felháborító!!!

Lucc 2009.04.13 09:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.30
Köszönjük a rejtést!

sztrecsi&adam 2009.04.13 09:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.00
Megtaláltuk Lucc-cal.
Kár, hogy a madarat ellopták :(
Köszi a rejtést!

Bamby 2009.04.04 10:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.77
Tetszett, köszönjük. Gyönyörű napsütéses időben, sokan kirándultak erre s nézelődtek az emlékműnél, a rejtés így Ok:-)

Teniko 2009.03.15 18:08 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.79
Több, mint 10 éve lakom Győrött, de Kismegyeren még nem voltam. Azt hittem, jobban a házak között van az emlékmű.
Szegény major, akár ipari műemlék is lehetne...
Köszönjük a rejtést.

Major-romEmlékmű
pumák 2009.03.07 15:37 - Megtaláltam
Már annyiszor meg akartam állni megnézni... Most hétvégén viharos szélben sikerült.:)

Zöld utat!

Pumák

Madár 
bgecco 2009.03.04 05:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.81
Paleo Lacival történt 48 ládás őrült Pozsonyi ládavadász napunk első állomása.
A hely nem rossz, megérdemelne egy valódi ládát is.

ussenyerek 2009.03.01 16:16 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 1.5 web: 1.5 átlag: 1.67 súly: 1.00
Szép emlékmű! Harcra fel....

Eszterke és Lacika 2009.02.28 15:47 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 1.30
Megtaláltuk, köszönjük :)

woncsi és medve 2009.02.07 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.34
Gyors találat ,Györböl hazafelé!

 
ÁG-Team 2009.02.01 16:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 2.45
Könnyű találat, köszi:

ÁG-TEAM(Ági, Gabi) & Timi, Norbi, Krisztián

fa-peti 2009.01.30 07:19 - Megtaláltam
Ok. Log kesobb. [wapon beküldött szöveg]

eszel 2009.01.25 17:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.35
ok!

Adamant69 2009.01.25 15:10 - Megtaláltam
ok

pika001 2009.01.20 10:15 - Megtaláltam
Gyorsan meglett, köszönjük a rejtést :)

Mo-Hó 2009.01.18 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 4.5 átlag: 3.17 súly: 1.70
Tényleg szép kis hely a város szélén.

napvirág 2009.01.18 14:31 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: 5 átlag: 3.33 súly: 3.87
Köszönöm a lehetőséget!

 
Hogyishivják kuzin 2009.01.18 14:31 - Megtaláltam
Köszönet ...

ncs001 2009.01.16 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.06
köszi

wiwien002 2009.01.13 09:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.30
Megtaláltam!

barathg 2009.01.10 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.00
Csipet csapat új regisztráció

[Jóváhagyta: akloz, 2011.06.05 16:02]

csipet_csapat 2009.01.10 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.97
útba esett :) na jó, csak majdnem
kár, hogy a környezete ennyire városszéli, az emlékmű szépen karbantartott

lajtmann 2009.01.09 16:40 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: 3.5 átlag: 3.17 súly: 2.08
Ez gyorsan ment. A "szomszédban" lakunk, ismertük a helyet!

hovirag 2009.01.09 15:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.70
Suli után egy kis kitérővel megvaaan!:D

evbalazs 2009.01.03 16:58 - Megtaláltam
Jó kis séta volt, a kivilágítás miatt tényleg elég messziről látszik a "láda".

vizipinty 2009.01.03 15:50 - Megtaláltam
Túl jól sikerült megközelíteni, úgyhogy autós cache lett.

jolliefille 2009.01.02 13:46 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.50 súly: 3.51
Megtaláltam !

PolarBear 2009.01.02 13:38 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 3.50 súly: 3.53
Köszönöm a rejtést !

feki2 2008.12.31 14:33 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 1.00
Megtaláltam.

kolos.h 2008.12.28 19:34 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.20
Ez is megvan...

Lassu 2008.12.24 12:10 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.54
OK.

vaj+zs 2008.12.09 14:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.67
Sokszor jártam erre,de most alaposabban megnéztem az emlékművet a rejtő jóvoltából.Köszönöm.

Rudi Team 2008.12.06 16:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.89
Este szépen meg van világítva az emlékmű. Könnyen megtaláltuk a jelszót.
Éva, Rudi

Magnes50 2008.12.05 09:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.78
Sopronba temetésre menet 1. megállónk. Érdekes hely!

WiseBear 2008.11.29 10:24 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.41
Épp erre jártunk smayaval. Köszönjük a pár perces sétára és megemlékezésre invitálást. Üdv, WB.

Áron csapata 2008.11.28 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.00
Győri munka közbeni drive-in.....2/3. Köszi

Sasszemek 2008.11.28 11:40 - Megtaláltam
O. K. megvan!

 
eFeS 2008.11.27 09:08 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.82
[wapon beküldött szöveg]
Győrbe menet álltam meg ennél amár régóta kinézett ládánál.

Zergi 2008.11.22 17:20 - Megtaláltam
Fogtam!
Kisunokám pannonhalmi keresztelője után Győrben ebédeltünk. "Jófajta" hózápor esett délután, 5 centi havat kellett letakarítani indulás előtt a kocsiról.
Sajna csak ez az egy győri láda fért bele ílymódon a hétvégébe:( Szintén sajna nem készült fénykép a kivilágított emlékműről, hóban "gázolva" kellett megközelíteni erős szélben. De sikerült!

BoPe 2008.11.12 10:58 - Megtaláltam
Győri munka mellett egy kis kitérő.

a11112222 2008.11.02 16:49 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 1 web: 4 átlag: 2.67 súly: 1.00
Sokat jártam erre, de nem gondoltam, hogy ez egy "láda" is.
KÖszönöm a rejtést és a leírást.

pruval 2008.11.02 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.70
tetszett

umeli 2008.11.02 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.00
Megtaláltuk

emiho 2008.10.31 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.26
Nagyon szép helyre kirándultunk! A rendkívül viharos szélben egy jót sárkányoztunk is a nagy réten.

szjuli 2008.10.31 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.66
Már többször jártunk erre, most le is olvastuk.

tomtech 2008.10.27 11:31 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.41
Újabb GCRover-tomtech győri melóval összekötött ládázás. Az emlékmű csodaszép, első virtuális ládám! Jó a webes leírás is, sőt ennek kapcsán kicsit utána is olvastam az itt történteknek...már csak ezért is megérte. :p

GCRover 2008.10.27 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 1.5 rejtés: 1 web: 4 átlag: 2.17 súly: 1.95
Munka közben egy kis kesselés TomTech kollégával

R.Guszty 2008.10.24 11:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.45
Szép emlékmű, kissé méltatlan környezetben, de ezt sajnos már megszokhattuk.

az emlékműaz emlékmű
az emlékmű 
Toti 2008.10.23 15:30 - Megtaláltam
Ok. [wapon beküldött szöveg]

ica8243 2008.10.21 11:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.80
Munkaügyben Győrben, aztán hazafelé megálltunk az emlékműnél. Köszi!

Lencsi 2008.10.19 14:29 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.66
Már a sztrádáról kiszúrtuk, persze azt gondoltam, hogy a domb tetején a másik vakító valami lesz a tuti. Naná, hogy elsuhantunk mellette :) A parkban két aranyos kutyus játszott. Sajnos rövidre fogtuk a nézelődést, mert a kutyusok barátkoztak, a gazdáik nem akartak, mi meg nem akartuk, hogy az ebeknek rossz legyen... Kellemes hely :)

alkanl 2008.10.16 13:20 - Megtaláltam
Szép az emlékmű környéke.

padler 2008.10.11 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.55
Rendezett park, szép emlékmű.

efemm + padler

É&T 2008.10.10 13:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.88
X

Picur_Peti 2008.10.05 15:56 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 4 átlag: 3.00 súly: 1.78
Kár, hogy csak virtuális láda, nagyon szép a park.

zöldfülű 2008.10.01 13:00 - Megtaláltam
Lefülelve :)
Munkaügybőlkifolyólagmegejtettgyőrilátogatáseredményeként.
Kicsit ellentmondó a halottak száma, de mindenképpen TÚL sokan voltak
Köszönöm a rejtést

Csőbensült helyett csőre ültDe a cső sem volt üres
Kata&Ádám 2008.09.27 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.43
+

KK_Team 2008.09.23 18:10 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 1.85
Erre jártunk, megnéztük. Sokszor elmentem már az emlékmű mellett, most végre megtudtam, hogy mi történt itt.

brekec475 2008.09.19 16:25 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: 3 átlag: 2.67 súly: 1.70
Még az első geoládát is megtaláltam pár évvel ezelőtt, és előszőr azt kerestem, de rájöttem, hogy már nincs meg még a fa sem, ahová az volt elrejtve. Az új koordináták alapján is szerettem volna megtalálni a ládát, de természetesen a környezetünkben élő emberek nem kímélnek semmit, és ezt a ládát is eltünették. Sanos már csak az emlékmű maradt, ezt reméljük nem tüntetik el az emberek!!!!
Brekec475

sangliers 2008.09.13 18:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.87
Erre jártunk!

erbeo 2008.09.13 14:03 - Megtaláltam
GCMARC felé menet álltunk meg az emlékműnél, ahol már korábban, ier találatakor is jártunk.

lagaf 2008.09.12 09:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.63
Útban rokonlátogatásra, az autópályáról letérve kerestük fel a nevezetes emlékhelyet. A vasúton áthaladva túlfutottam a parkolóhoz jobbra levezető úton, s a nagy forgalom csak a Megyeri Csárdánál "engedett" megfordulni. Meglepően rendezettnek találtuk az oszlop feliratai szerint "az osztrák-magyar hadsereg és a magyar nemesi fölkelés itt elesett hőseinek", "a kismegyeri major hős védelmezőinek", valamint "a francia hadsereg elesett hőseinek", 1897-ben állított emlékmű közvetlen környezetét: a park szépen lett kialakítva, frissen vágták a füvet, s a köveket sem csúfítják falfirkák. A közel 80 ezer itt csatázó katonából minden 21. elhunyt, s mindkét részről sok volt a sebesült. Közülük kerültek ki azok, akiknek a GCTETT-nél állít emléket a lovagiasság és fairplay emlékműve.
Érdemes megállni időnként az ilyen emlékműveknél, elgondolkodni történelmünkön, s fejet hajtani a hajdani hősök előtt. Az persze egy kicsit zavarhat bennünket, ha tudjuk: a kismegyeri major nem volt (nem is lehetett) stratégiai fontosságú...;-)

Az emlékműA major hős védőinek...
Az utolsó "nemesi felkelés" volt...Emléktábla
Nilsz 2008.09.06 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Könnyű találat, bár győriként most először néztem meg az emlékművet.

Buksilány 2008.09.06 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.00
Az első találatom :) Kedvcsinálónak tökéletes.

ghiago 2008.09.05 20:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.55
Az emlékmű nagyon szép. A gyerekek az ágyukat nagyon élvezték.

Tappancs2 2008.08.31 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.04
Megvan!

AnDóra 2008.08.27 03:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.38
Hajnal felé jártam erre és így beugrottunk megnézni az emlékművet. Az éjszakai fényekben is jól mutat.

Vértes 2008.08.26 07:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.70
Megvan...

Gordius 2008.08.24 11:15 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: 5 átlag: 3.67 súly: 1.60
Örömmel olvastam az emlékműről, jó hogy egy kicsit pótolhattam történelmi hiányosságaimat. Az emlékmű impozáns, a környék sem tűnt rendezetlennek. A korábbi bejegyzések alapján rosszabbra számítottam.

Fgg 2008.08.23 19:04 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 3.41
[wapon beküldött szöveg]

Bianka 2008.08.23 19:02 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Hepur 2008.08.18 17:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk!

erand 2008.08.15 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.83
Megtaláltam, kár a sok eldobált szemétért.

Klubb Lövő 2008.08.13 21:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.71
Napi második biciklis láda, gps nékül már rám esteledett, de így egyszerűbb volt megtalálni a kivilágított szobrot :)
Köszi
Gábor

álomfogók 2008.08.12 18:00 - Megtaláltam
Pannonhalmáról Győrbe tartva.

uhilda 2008.08.07 21:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést.

fattila 2008.08.07 21:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.30
Megvan.

efery 2008.08.06 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.96
Megvan, tetszett! Köszönöm!

bingo 2008.08.03 10:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.28
Megvan!

Totoka 2008.08.03 10:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.59
Megtaláltuk!

csmarkus 2008.08.03 10:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.59
Szigetközi nyaralás keretében.
Köszi a rejtést!

levender 2008.07.30 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 2.71
Megtaláltam!

öregmedve 2008.07.28 19:15 - Megtaláltam
ok

lepke 2008.07.28 19:15 - Megtaláltam
Vissza a kezdetekhez, a GPS nélküli kereséshez, miután roppant ügyesen hoztam magammal három pár lemerült elemet.
Hát ez már nem is Győr, lementünk a térképről! Persze csatahelyszínnek kiváló terep.

lampee 2008.07.26 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 1.30
Megvan!

soka9001 2008.07.22 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.40
Győr központjából kerékpáros megközelítéssel becserkészve.

cdf 2008.07.13 20:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.11
Vihar utáni gyors találat.

zsotie 2008.07.05 15:15 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

zöldcsacsi 2008.07.05 14:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.37
villámlátogatáson...

Tepiszellem 2008.07.03 11:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.36
Érdekes a jelszó képzés, érdékes élmények kavarogtak bennem.

benist 2008.06.16 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.66
Kerékpárral Győr környékén. Látványos emlékmű, most láda híján csak virtuálisan szemléltem meg.

Emlékmű a bringával 
Dozoek 2008.06.14 11:15 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 3.33 súly: 1.95
Győr környéki kerékpáros ládatúra első állomása. 2,5. km. Éppen hadi játékok zalottak az emlékmű parkjában, így nemcsak magát az emlékművet láttam, de a francia hederő egy kisebb alakulatával is találkoztam. Kár csak virtuális a láda, mert igazán lenne hely egy hagyományos geoláda elrejtésére is.

Emlékmű jelszót rejtő oldalakép ágyúval
emlékmű a 82-es felölemlékmű
ellenségek egy asztalnálkopjafa
iloilo 2008.06.08 20:00 - Megtaláltam
Megvan, szép emlékmű, párszor jártunk már erre, de eddig észre sem vettük.

Thuby 2008.06.03 19:55 - Megtaláltam
Másodszori nekifutásra sikerült eljutnom az emlékműhöz. Első alkalommal, mikor szintén biciklivel mentem, elnéztem az utat, s a keveredés közben rám is esteledett, vissza kellett fordulnom. Akkor még - navigáció híján - nem tudtam, hogy a céltól 200 méterre voltam...

szamedli 2008.05.29 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.95
Motoros ládázó körútunk ötödik megállója Kovtommal.
Köszi a rejtést!

kovtom 2008.05.29 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 2.60
Motoros ládázó körútunk ötödik ládája volt, Szamedlivel közösen.
Érdekes, hogy az útról szinte észre sem venné az ember, hogy milyen szép a park az emlékművel. Ekkor eszembe jut, hogy a geocaching lényege tulajdonképpen pont ez, hogy az ember olyan helyekre jusson el, melyekre egyébként az életében szinte soha nem menne, vagy csak egészen véletlenül.
Köszönjük a rejtést!

Ventura64 2008.05.27 07:45 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.78
ok

KalanDorka 2008.05.17 16:15 - Megtaláltam
Apáékkal.

Kofola BT 2008.05.17 16:15 - Megtaláltam
Vadászat Győr környékén.

Mathau 2008.05.17 16:15 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 3.90
Igen, egy emlékmű és pont...

Kokó 2008.05.17 16:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.76
Érdekes emlékmű ágyúkkal díszítve.

 
alnibell 2008.05.16 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: 2.5 átlag: 2.50 súly: 1.00
Győriként illdomos volt -végre- közelről is megnéznem az emlékművet. Hiányérzetem csak a hajdani bronz táblák hiánya miatt van, azok sajnos másnak jobban kellettek.
Egyébként Napoleon 1809. aug. 31-én megszállt Győrben.

Hüllő 2008.05.10 11:25 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.97
Megtaláltuk!

nandoo 2008.05.04 16:00 - Megtaláltam
Elsőre elsuhantunk mellette, de azért meglett!

Boszi & Junior

totik 2008.05.03 19:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.92
Kellemes hely.
Ilyenkor szoktuk írni, hogy a geocaching nélkül el sem jutottam volna ide. De tényleg, ki jut el ide a kessereken kívül? És még hány ilyen szép emlékmű, elgondolkogtató történelmi mementó áll szerte az országban "elrejtve" mások szeme elől...
Lancelo-T-ékkal együtt bogarásztuk a feliratot, jártuk körül a szobrot, mindent egyformán csináltunk, kivéve, hogy a domb oldalában a nedves füvön megcsúszva én egy akkora hátast dobtam, hogy a rengéstől a domborművek meglazultak az emlékművön. Ezzel sajnos csak azokat a környezettudatos szelektív hulladék gyüjtőket támogattam, akik már számos bronz díszítést lefeszegettek, és elvittek a MÉH-be. Ők bezzeg idetalálnak...
A ládát meg kéne próbálni visszatelepíteni, szerintem a környező terep alakalmas a rejtésre.
Köszi!
Viki, (Geri, Krisz') TZ

Lancelo-T 2008.05.03 19:15 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.20
Szebb környezetet is megérdemelne az emlékhely.

kovjutka 2008.05.03 19:15 - Megtaláltam
Győri létemre előbb láttam a város nevét a párizsi Diadalíven, mint ezt az emlékművet. Pedig kocsival többször elmentem már előtte.

bootes 2008.05.03 17:26 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.26
Nem illik ez az emlékmű a tájba. Pontosabban, a táj nem illik az emlékmű köré.

Láp Lidérce 2008.05.02 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.95
Hazafelé indulva egy gyors találat. Gyerkőc persze megint ágyúzott, kispajtás is akadt a helyi erők képviseletében.
Ez is egy olyan hely, amit gc nélkül talán soha nem látok.

Rádugorjak?!Fent is ágyú, lent is ágyú
TBende 2008.05.02 13:56 - Megtaláltam
Gyors találat,drive in!

CTHun 2008.04.27 13:04 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.00
Megtaláltuk !

Üdv. CTHun
Csapattag: Patty

RP Outdoor 2008.04.22 16:10 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.70
No most végre egyszer megálltam itt is.

infosoft 2008.04.20 17:47 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.56
Az emlékmű, és a közvetlen környéke nagyon tetszett, sokkal távolabb nézni viszont nem érdemes. Köszi a rejtést.

NaSza 2008.04.12 17:09 - Megtaláltam
L.G.T. túra alkalmával megtalálva :)

Apexsek 2008.04.12 17:09 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.73
LGT-s túra újabb állomása.
Kis kerülővel hamar meglett....
:-)))))))))))

Üdv: APEXSEK

ludens 2008.04.12 17:09 - Megtaláltam
Ok [wapon beküldött szöveg]

baliagy 2008.04.12 17:09 - Megtaláltam
ok [wapon beküldött szöveg]

sattila & Kata 2008.04.12 15:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.35
L.G.T.-s pannonhalmi kirándulás után, hazafelé. Kellemes kis virtuális pont, kellmetlen időben, erőt gyűjtve az autópálya monoton óráira.
Ancsi megritkította a pitypangállományt és felkéredzkedett az ágyúkra.

támadááás
 
mala 2008.04.07 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.72
Szeged-Győr kirándulás viszonylag könnyű találata. A "láda" nélkül bizonyára nem vettük volna észre ezt az emlékművet. Köszönet a rejtőnek

r.feco 2008.04.01 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.33 súly: 2.60
Kipróbáltam az új Colorado 300-at.
megtaláltam

donkardos 2008.03.24 15:35 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.00 súly: 3.11
Megvan, ennél többet nem könnyű...

safc 2008.03.24 15:35 - Megtaláltam
+

ozeki 2008.03.24 14:42 - Megtaláltam
Hagyományos ünnepi ládázás Akebonoval. Ezek a fránya franciák mindég kibabráltak velünk... Mellékelt képen a diadalíves kép, RAAB=Győr. És a Trianon palota sincs onnan már nagyon messze...

Akebono 2008.03.24 14:42 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.48
Hagyományos ünnepi ládázás ozekivel. Győrből hazafelé. Hatalmas csata lehetett itt, állapítottam meg, miután elolvastam a feiratot. Ozeki szerint a párizsi diadalíven is szerepel az ütközetről való megemlékezés. Majd az is megnézem legközelebb. A leírásban közöltek nem mindenben egyeznek meg az emlékművön feltüntetett adatokkal, de azt nem tudom, hogy melyik az igaz.

widi 2008.03.23 14:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
ok

PaPaSzaGa 2008.03.22 15:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.37
Megtaláltuk.

gymatula 2008.03.15 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.90
Pannonhalma felé útközben.

Tototo 2008.03.09 10:45 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 1.5 web: 4.5 átlag: 3.00 súly: 3.86
Alapos leírás, szerettem.

Templar 2008.03.09 10:45 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 1 web: 4 átlag: 2.83 súly: 3.22
OK!

geobebi 2008.02.27 14:03 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 1.5 web: 3.5 átlag: 2.50 súly: 3.79
Pontszerzőhely. Lelkiismeretesen elolvastam a leírást, de így sem tudok lelkesedni ezekért a helyekért.

Régi épület 
Magyusz 2008.02.16 10:10 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Ata72 2008.02.12 11:20 - Megtaláltam
Közös ládázó nap Paelo.Team-Laci-val. Győr és környéke 7 hagyományos-, 3 multi- és 1 virtuális ládával.
Megvan.

Paleo.team 2008.02.12 11:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.07
Megtaláltuk!
Közös ládázós nap ATA72-vel Kisalföld térségben, pontosabban Győr környékén, 11/5 találat.
[wapon beküldött szöveg]

chimera 2008.02.10 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.30
Egy másik ládához indulva ejtettük útba, könnyű és gyors találat volt.

mano84 2008.02.10 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 1.95
Könnyed találat, szép hely!

KiVi 2008.02.09 12:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.64
Tökéletes győri bevezető. ;)

zsakar 2008.02.08 10:00 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

5N 2008.02.02 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.39
Már harmadszor jártunk Győrben az utolsó 10 napban és mindig készültünk,hogy megkeressünk egy-két ládát.Háát eddig egy se sikerült.Ma végre lett volna alkalmunk,de olyan szomorú esős idő volt,hogy csak ezt az egy helyet néztük meg.

 
VasG 2008.02.01 13:18 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.38
Audi gyárlátogatáson voltunk az L.G.T. egy részével, nagyon érdekes volt. Utána nem sok időnk volt ládázni, siettünk Egerbe, de ezt a drive-in pontot begyűjtöttük. Köszönet a rejtőnek, hogy felhívta a figyelmünket az emlékműre!

Duciék 2008.01.31 08:50 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.17 súly: 1.00
A mai 5/1-es ládánk. Megtaláltuk.

sampy 2008.01.26 12:48 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.41
Megtaláltuk!! Wir haben es gefunden :)

Gotica 2008.01.20 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.60
Megtaláltuk. Kösz a rejtést.

vadmacskák 2007.12.30 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.00 súly: 1.70
Sötétben kerestük, de szerencsére ki volt világítva! Nagyon érdekes történelmi hely! Vadmacskák

Mr Bean 2007.12.28 20:13 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

sosi 2007.12.26 14:36 - Megtaláltam
utoljára úgy 35 éve, alsósként járhattam itt

Maxi72 2007.12.26 13:56 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.01
Karácsonyi bejgli ledolgozás 8/4

borosmi 2007.12.22 19:38 - Megtaláltam
Kellemes hely, nincs szemét sem, pedig számítottunk rá. Nem igazi geocache olyan értelemben, hogy felesleges hozzá a GPS.

 
taska1981 2007.12.20 15:22 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.97
ok [wapon beküldött szöveg]
Útban a 100 felé...

genhibash 2007.12.02 13:48 - Nem találtam meg
kapora mentünk nem tudtuk mit keressünk. de 2 km tudunk még majd sétálni a jelszoért ;)

[Elutasította: geocaching.hu, 2010.02.03 10:21]

BiBoLi 2007.11.19 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.02
Este, sötétben munkából hazafelé Évivel, akinek ez az 1. megtalálása ! Gratula Évi ! Nagyon szép a megvilágított emlákmű.
Köszönöm a rejtést !

Pifu74 2007.11.17 12:04 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.25
Megtaláltuk

Zlatnik_A 2007.11.08 15:01 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.06
OKÉ

Moo 2007.11.04 15:21 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.30
ok [wapon beküldött szöveg]

Érdekes volt. Sokáig tartott rájönni, hogy VIRTUÁLIS láda...
Lényeg: megvan!!!

WhiteHawk 2007.11.03 20:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3 átlag: 3.33 súly: 2.15
Thanks

mjdgm 2007.11.03 10:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.38
Sokszor elmentünk már az emlékmü mellett, ma viszont leálltunk egy jelszó leolvasásra, meg egy kicsit alaposabban szemügyre is vételeztük az emlékművet. Érdemes volt!

 
tibbi 2007.11.02 14:55 - Megtaláltam
Gchidf és némi boltlátogatás után gurultunk ki ide. Ha kicsit sietünk, Reggelékkel is találkozhattunk volta, kár, hogy mégsem.

Köszönjük! tibbigeo&Zsani

Reggel 2007.11.02 14:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.67
Megtaláltuk!

Log és képek később...

 
MikiCache 2007.11.01 11:58 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 3.90
Ezt is megnéztük, ha már erre jártunk.
Anikó és Miki

EmlékműKözelebbről
Ajtony 2007.11.01 10:45 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.13
Útban Abda felé könnyű találat. Az inszurrekció hőseiről egy kis kiegészítés az Abdai Hídfő ládánál! Ezt a csatát vesztes mivolta alapján sokan az elavult nemesi felkelés lekicsibylésére használják...hogy akkor már elavult, az tény. De igazi hősök sokasága áldozta életét a Hazáért. Tisztelet emléküknek - Jókai ezt már megadta a Névtelen Vár c. regényében.

Zerind HUN 2007.11.01 10:45 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.51
Első Győr vármegyei ládám. Nem ládakeresés céljából érkeztünk Győrbe, de ez annyira útbaesett, hogy nem lehetett kihagyni!

RetteNETes Lalyos 2007.10.26 19:43 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.33 súly: 1.00
Első ténylegesen "megtalált" geoládánk... :-)

Naplemente 
echinda 2007.10.25 17:32 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 1.5 web: 3.5 átlag: 2.83 súly: 2.11
Szép az emlékmű , mindenkinek ajánlom!

kutyi 2007.10.14 11:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.37
Búcsúba menet ünneplőben nem mászhattunk susnyásba láda után, azért is néztük ki ezt a könnyed virtuálist. De megérte,a fiúknak nagyon tetszettek az ágyúk.

Megtaláltuk! Kutyi [wapon beküldött szöveg]

 
NeZo 2007.10.13 12:31 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 2.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 1.95
Mindig is tudtuk, hogy itt van az emlékmű, de ha nincs ez a virtuális láda valoszínű soha nem állunk meg itt.

én 
Csipetkék 2007.10.12 11:02 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.51
Pénteki munkakess első állomása. Ritkán jutok el Győr környékére. Némi keringés után megtaláltam az emlékművet.

 
Seres Péter 2007.10.05 13:51 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 3 web: 2 átlag: 2.33 súly: 3.64
440. ládám nagy mező közepén kis emlékmű. sp

emlékmű1emlékmű2
ágyú1ágyú2
sas1sas2
tábla1tábla2
tájkörnyezet
Endresz_család 2007.09.25 13:30 - Megtaláltam
Hazafelé nem tudtuk kihagyni, köszönet a lehetőségért!
Az ágyúk eredetiek lehetnek? Mely nemzet használhatta őket? Lehet, hogy alaposabban meg kellett volna vizsgálnom őket, de sajna csak itthon jutott eszembe...

turkoti 2007.09.24 17:20 - Megtaláltam
Kissé lehangoló volt a környék .
A bóklászást az emlékmű mellett , egy " fehér gk-ban történő szex csata
hiusította meg "
Képeket illemből nem készítettem .

joerno 2007.09.23 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.63
Megvan

Kincses Mónika 2007.09.23 17:24 - Megtaláltam
Ismerősök voltunk errefelé, így könnyen megleltük a jelszót. Amúgy a hely piknikezni is kitűnő. Nekünk nagyon tetszett.

vszabcsi 2007.09.16 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.32
Megtaláltuk

ier 2007.09.02 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.68
Érdekes emlékmű, tök jók az ágyúk.

boat74 2007.08.26 23:09 - Megtaláltam
Megtaláltam az első "ládám"!!! Jó párszor elhajtottam már az emlékmű mellett, de most közelről is láthattam. Már ezért is nagyszerű dolog ez a geocaching. Remélem még sok örömet fog okozni és sok szép helyre "kényszerülök" kirándulni.
Üdv mindenkinek!

Attila

"társam" 
norbimoncsi 2007.08.25 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 2.56
Mai 3/2. Kár hogy nincs igazi láda, így nagyon könnyen meglett. Bár lehet hogy nehéz is lenne észrevétlenül keresgélni, mert nagy a forgalom errefele. Köszi.

pme 2007.08.24 17:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 4 átlag: 3.00 súly: 2.04
Egy hete már jártam itt, de akkor szerte kerestem a ládikót, mert nem tudtam hogy virtuális.

Aty 2007.08.23 16:23 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Szinte nap mint nap elmegyek mellette, most odamentem és így megvan az első, még ha csak virtuális akkor is! :)

geobubo 2007.08.22 14:18 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 2 web: 5 átlag: 3.83 súly: 3.61
Kár, hogy nem igazi láda.

logo 
xilvi1 2007.08.19 17:45 - Megtaláltam
meg van!

Lnagy 2007.08.17 23:11 - Megtaláltam
Este kicsit nehéz megnézi a környéket, de szerencsére az emlékmű kivilágitása nagyszerü! Igy nem kellett most lámpáznunk sem!

Stacee 2007.08.17 23:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.63
Szintén a meccs után hazafelé "gyűjtöttök be". Rengetegszer elmentem már eme emlékmű mellett, de nem hogy nem álltam meg , de még csak nem is tudtam, hogy mi ez.
Köszönet.
Stacee

harsanyi76 2007.08.15 16:59 - Megtaláltam KRW környezet: 1 rejtés: 1 web: 3 átlag: 1.67 súly: 1.85
Semmi extra, de győriként kötelező volt.

fkmaster 2007.08.15 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.65
Meglepő volt, hogy már az emlékmű is több, mint száz éves.

Carlo 2007.08.15 12:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.56
Jó a hely, kár lett volna kihagyni.

gettopatkany 2007.08.15 11:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 4 átlag: 3.00 súly: 1.70
Megvan. Kár, hogy csak virtuálisan.

Lucas 2007.08.14 20:22 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 1.90
Jó séta volt, láttunk sast is vagy kacsát! :)

Pet 2007.08.13 11:41 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 3.46
Ausztria fele.

keep 2007.08.10 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.61
Rokonokkal, drive-in

huba 2007.08.05 14:22 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 3 átlag: 4.33 súly: 2.76
Tetszett. Kár, hogy csak virtuális láda. Viszont ténlyeg olyan hely, ahová érdemes elmennni emlékezni. Szeretem az ilyen helyeket, mert mindig lehet újat tanulni :)
huba

Bau_family 2007.08.05 11:36 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.60
Ez is egy olyan pont, amit ládázás nélkül nehezen találtunk volna meg :)

salty 2007.08.01 12:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.26
Tetszett az emlékhely!

b.zs. 2007.07.31 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.33
OK!

sanyigabi 2007.07.31 16:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 1.30
Már sokszor jártunk erre, de most legalább a feliratokat is végigolvastuk. Minden év júniusának első szombatján nagy bulit szoktak csapni a helyiek, megemlékezve a csatáról. A 200 éves évfordulón (2009 június) ismét itt lesznek franciaországból a csatát az eredeti jelmezekben bemutató hagyományőrzők, illetve a magyar huszárok "leszármazottjai" is. Már néhány évvel ezelőtt is volt ilyen bemutató, nagy élmény volt!
Köszönjük!

Jani70 2007.07.28 10:21 - Megtaláltam
Győr 3/1
A képek alapján nagyobbnak képzeltem az emlékművet, de így is tetszett.

 
zem 2007.07.22 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.25
Kevés idő - gyors virtuális (bár amíg leírtam a jelszót... ;-)). Köszönjük a rejtést!

KranIC 2007.07.15 01:49 - Megtaláltam
Megtaláltam

Szabu 2007.07.14 10:29 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 1.70
Éppen erre jártam, és beugrottam.

Timi_Tomi 2007.07.13 10:17 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.15
Útban ausztria felé beugrottunk érte.

 
sirgalahad 2007.07.12 08:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 2.89
Kismegyeren nagy csata
Dobog a sok lópata
Mivel ott volt a túlerő
Napóleon lett a nyerő

Kovlaci 2007.07.07 12:48 - Megtaláltam
Igényes a környezet!

luilui 2007.07.06 20:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.37
Azért még ezt (is) megnéztük :)

Judith 2007.07.06 20:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.16
Sopron: 11 nap, 36 láda, 2098 km.
Igazán aktív nyaralásba volt részünk. Szép helyeket látogattunk meg az ország legtávolabbi pontjait néztük meg, sőt még Ausztriába is kerestünk egypár ládát.

Egy focizó apuka-fia meccs közben próbáltuk az emlékművet megközelíteni, úgy, hogy még én is rughattam a labdát.(Sajnos nem lett gól belőle, de legalább eltaláltam a labdát!)

Petes20 2007.07.06 19:14 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.78
Sokszor mentem már el itt, de ha nincs a "vadászat" sosem állok meg, szép a park és a műemlék, köszi

Kerek 2007.07.02 18:20 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.17 súly: 1.60
Megtaláltuk!

oross 2007.06.26 15:16 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 1 web: 3 átlag: 2.00 súly: 1.70
megtaláltuk

Csaba & családja 2007.06.22 16:34 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.51
Megtaláltam

nemlac 2007.06.19 12:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.51
Megtaláltuk ezen a forró napon.
Tetszettek az ágyúk.

cavinton 2007.06.12 19:51 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 1 web: 3 átlag: 2.17 súly: 1.00
Találat

pipu 2007.06.08 12:11 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.41
Utban Becs fele, lada 2.
Nem hoztam magammal a leirast, e miatt mindent lefenykepeztem, amin info volt.

baluka 2007.06.02 11:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.60
Útban Veszprém felé levadásztuk ezt is. :)

Barangoló alias elel 2007.06.01 13:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.32
Köszönöm a rejtést!

szatijoci 2007.05.23 10:04 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.78
Remélem az aki leöntötte üvegtörmelékkel, az egyszer az ülepével fog belehuppanni! Valószínűleg a közeli "gyár" tulaja nem nézhette jó szemmel mi folyik itt, kíváncsi lennék mivel foglalkozik?
Az emlékmű nagyon tetszett!

vinko 2007.05.16 09:14 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 2.15
Megvan! [wapon beküldött szöveg]

Gyors találat és rohanás tovább... GCMARC

 
Pegasus 2007.05.13 22:14 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.53
Szép, gondozott park az emlékmű körül. Amíg ott voltam, addig is jött éppen valaki összeszedni a szemetet. Köszönet a Rejtőnek és annak is aki rendben tartja a környéket.

KutaToll 2007.05.10 15:25 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.12
Felkutatva!

Anita&Gabi 2007.05.08 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.97
Munka utáni keresés. Kicsit nyelvtörő :-)

Csabataxi 2007.05.06 16:10 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

blise 2007.05.03 20:34 - Megtaláltam
Nyúlról hazafelé, előtte meg se néztük, hogy hagyományos láda-e, vagy sem.
Szerencsére barátnő éppen gép előtt dolgozott, ugyhogy telefonon beolvasta, mit kell keresni...

Sipy 2007.05.03 20:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 3 átlag: 3.50 súly: 2.00
NEM VOLT NEHÉZ.....

huntah 2007.05.03 17:59 - Megtaláltam
teher drive-in :-) [wapon beküldött szöveg]

cage 2007.04.30 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.00
Itt lakunk a közelben, így ez volt az első ládánk.

kivancsifancsi 2007.04.30 11:41 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 3.62
Az út szélén tettük le a paripát, onnan sétáltunk le az emlékműhöz. Pár éve már jártunk itt, akkor a csata emlékének évfordulóján egy hagyományőrző huszáros felvonulást és csatát néztünk meg.
A hely tetszett, de ide el lehetett volna rejteni egy valódi ládát is.

EmlékműEmlékmű
LányokCsenge
ZsuzsiÁgyúzás
Ágyúzás 
albageorangers 2007.04.28 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.12
Nagyon szép emlékmű, kár hogy az ágyuk össze vannak firkálva.

szakal_a 2007.04.22 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 1.85
Megtaláltuk, és még orgonát is szedtünk.
Szép hely, csak kár, hogy a főút mellett van, és egy kicsit zajos.

Köszi szépen

Viki & Ata

mucik 2007.04.14 14:51 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 2.59
Kár, hogy amikor ott jártunk, akkor az emlékműnél két fiatal bömböltette a zenét a kocsiból.

Mucik és a nagyi

bumba 2007.04.11 11:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.02
Ok.

mudman 2007.04.11 07:42 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.95
Munkába menet nem tudtuk kihagyni.

Még korán van 
zsedelymartin 2007.04.10 17:02 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 1.00
Egyszerű volt megtalálni.

Az emlékmű 
Ati 2007.04.08 17:23 - Megtaláltam
Megvan! (Nem egykönnyen sikerült megadni a jelszót...)

12
3 
lombroso 2007.04.08 09:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.92
Győri első láda, rokonlátogatás előtt. Meglepően tiszta környezet!

groy 2007.04.06 17:47 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 3.02
[wapon beküldött szöveg]

tothn 2007.04.01 17:31 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 1.70
Megtaláltam :)

fafa 2007.04.01 16:36 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.51
Hurrá!Megvan!33!

 
Somacsek 2007.04.01 11:32 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.32
Nem volt nehéz megtalálni, mindenesetre jobban szeretem a nem csatás helyeket...

kedveseim elkisértek 
zferke 2007.03.28 12:25 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.07
Hamar meglett, sajnos elég méltatlan a környezete.

 
BékaBütyök 2007.03.25 10:46 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.60
Megvan.

Az emlékműA hódító sereg
horgaszjani 2007.03.22 18:16 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 3 átlag: 3.50 súly: 2.32
Jó hogy volt nálunk leírés de sztép volt igy este is

Puszkany 2007.03.19 12:54 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.06
Mivel egész nap esett, és az idő lehült csak könnyen levadászható ládákat választottunk mára úton Sopronba.

Kerticsorbi 2007.03.17 07:56 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.51
Nagyfiammal együtt megtaláltuk.

jenne 2007.03.16 21:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.50 súly: 1.85
múlt héten rosszul olvastam/írtam le, de ma lefotoztam :)

piros patrol 2007.03.16 17:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.09
Megtaláltuk.

Piró 2007.03.15 07:52 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.09
A 4napos hétvégét sok - már-már rengeteg - honfitársunkkal együtt Prágában töltöttük. :D Odafelé úton egy kis pihenőként vadásztuk le a ládát.

szgabor 2007.03.13 09:57 - Megtaláltam KRW környezet: 1 rejtés: 1 web: 1 átlag: 1.00 súly: 2.28
Nem rossz!

skalakope 2007.03.13 08:38 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

pityer 2007.03.12 16:40 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.23
ez is szép pedig az út mellett van és hányan elmennek mellette

BeseZ 2007.03.11 13:53 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.46
Megtaláltuk!

zsupi 2007.03.03 14:26 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.28
Szakadó esőben pont megfelelő virtuális találat. Lapunk

autogaz 2007.02.25 23:37 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.03
Szokásos hétvégi kirándulásaink mai 8. állomása. Kiskapitánnyal együtt kerestünk és találtunk...
Késő esti találat.

 
kiskapitány 2007.02.25 23:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.72
(:)

vegatti 2007.02.25 18:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.60
Hát sötétben elég érdekes, de egyáltalán nem lehetetlen! :-)

iváncsai tojáskrém 2007.02.25 17:10 - Megtaláltam
Köszi!

Iváncsai Tojáskrém

jgabor 2007.02.21 15:16 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.53
Közös ládázásunk 2. állomása atbodnar-ral. Szegény pár! Szerintem most sem értik miért mentünk oda!

atbodnar 2007.02.21 15:16 - Megtaláltam
Nem sokat időztünk mert nem akartuk zavarni az ífjú párt az emlékmű melletti bokroknál parkoló autóban...

Joker Karakter 2007.02.20 08:35 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: 5 átlag: 3.67 súly: 2.75
Pápa-Győr kör 9/10.
Már régóta terveztem ezt a ládát, most mellette jöttem el, nem hagyhattam ki.

A rejtő figyelmébe ajánlom: A N47°39' E17°40' közelében van egy másik kismegyeri emlékhely. Nem álltam meg, csak a kocsiból láttam. Lehetne egy multit csinálni belőle.

Ágyú 
dopo 2007.02.17 14:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.67 súly: 1.00
hali első ládám,vagyis jelszóm.már voltam itt egyszer a haverokkal de akkor még láda volt..kár hogy már nincs.

keresek 2007.02.11 15:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.04
Útba esett a GCHAPA felé és megnéztük.

Szemben a gyilkossalA rongálás eredménye
bugyor 2007.02.11 15:40 - Megtaláltam
kár hogy nincs ezen a ponton elhelyezve láda:'(

zsooti 2007.02.07 11:24 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.17 súly: 1.60
Sokszor mentem el mellette, most alaposan körbejártam.

 
szapi 2007.01.29 18:40 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

radaviT 2007.01.26 14:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.00
Ez volt az első keressem. Érdekes dolog volt. Több tapasztalatot szereztem.
Pocket PC-vel és útvonal térképpel próbáltam a pontot keresni.
Megtaláltam.
Jelen programhoz: A rövid név -- az internetes oldal melyik adata? Lehet ezeket egzaktabban megfogalmazni?
Új fiú vagyok, majd megszokom.
Tiva
A közelben van egy kis templom amit ajánlok látogatásra.
Az eredeti leírásban említett magtár északi oldalába van egy eredeti ágyúgolyó. Az információt a mai tulajdonostól tudom. Csatolok egy ágyúgolyó és egy épület belső fotót. Az épület új funkciót keres.

A szomszédos teplomAz ágyúgolyó
Boltíves falakRégi szellőztető abl.
Atesz 2007.01.17 10:01 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.78
Munkánk nagy hevében egy kicsit pihentünk. Vagyis nem hagytuk ki a lehetőséget, hogy ezt a pontot felkeressük. A ládaoldal történeti leírása tökéletes. Köszönjük a rejtőknek.

 
Csaszi 2007.01.17 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.32
Kis munkánk akadt a környéken, ezért ezt a pontot nem hagytuk ki.

 
Hukk 2007.01.07 08:34 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.00
Életem első...
...ládázása volt abacusszal.
...megtalálása volt.

abacus 2007.01.07 08:34 - Megtaláltam
Esik az eso. :-( [wapon beküldött szöveg]

Lompi 2006.12.30 10:24 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 1.00
A barátom "Lilo11" megfertőzött a játékszenvedélyével, ezért ma elindultam az első keresésre... SIKER !!

 
akondor 2006.12.30 08:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.21
Ez is megvan.

Tócsa 2006.12.29 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.70
Szeretjüka történelmi vonatkozású ládákat!

Travo 2006.12.28 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.28
Megvan!

 
fodordav 2006.12.27 12:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.10
Téli kirándulásunk első állomása. Éppen nyáron jártunk egy másik emléktáblánál, amelyik említést tesz ugyanerről a csatáról: Párizsban, a Diadalív oldalán... E+D

NagyCsalád 2006.12.20 13:15 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 2.5 web: 4.5 átlag: 3.17 súly: 2.51
A karácsonyi bevásárlás még nem emésztette fel minden energiánkat, ezért még ez a láda keresés belefért az időnkbe.

GyZsTeam 2006.12.19 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.94
Nem szeretem a háborut! Az ilyen régi "emberközeli" csatákat megélni szörnyűbb lehetett, mint most a technika harcát. Minden tisztelet az ősöké!

imicom 2006.12.17 12:15 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.06
Kar a szemetert :(

kismicike 2006.12.13 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: 2.5 átlag: 2.50 súly: 1.48
csak meglett!

georgina 2006.12.13 09:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.14
:)

akos 2006.12.13 09:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.14
Szép emlékmű. Sajnos az igazi ládáról lemaradtunk, maradt a virtuális.

A webes leírás nagyon igényes!

menace 2006.12.09 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.98
Karácsony előtti győri kirándulás és bevásárlókörút során megtaláltuk.

 
Gyöngyusz_001 2006.11.18 14:56 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.34
Hát...újabb szóval gyarapodott a szókincsem :-)

encse 2006.11.03 15:04 - Megtaláltam KRW környezet: 1 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.00 súly: 1.00
OK

GAZ69 2006.10.30 10:50 - Megtaláltam KRW környezet: 1.5 rejtés: 1 web: 2.5 átlag: 1.67 súly: 2.49
Olyan messze van az emlékműtől, mintha semmi köze nem lenne hozzá.

Misu 2006.10.22 13:15 - Megtaláltam KRW környezet: 1 rejtés: 1.5 web: 4 átlag: 2.17 súly: 2.36
A láda környezete nagyon szemetes. :-(

Hz 2006.10.14 16:18 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 1 web: 4 átlag: 3.17 súly: 3.50
Győri tekergés. 60,8 km. 5/4.
Sokkal jobb rejtés, vagy virtualizás sokat segítene a ládán!

LépcsősExkluzív célkereszt
PihenősNapos:)
Kopp.v.b 2006.10.12 17:24 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 2.5 web: 2.5 átlag: 2.33 súly: 2.04
Az műemlék tetszett, csak nagyon ki van járva az elrejtés helye. Itt jártak a Koppány Völgyi Betyárok!!! Józska(JOE), Bandi, Ildikó, Józska,
GPS-nélkül keresünk!!!

[Jóváhagyta: akloz, 2006.11.08 16:30]

Sszabi 2006.10.08 16:20 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

kami1 2006.10.07 08:05 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.67 súly: 3.18
Könnyű találat. A rejtek rendesen körberakva taposóaknával, de szerencsére ezek nem robbannak, hanem beleragadnak az autó szőnyegébe.
Örülök hogy itt jártam, mert nyílt napok voltak a szomszédos Renault kereskedésben, és volt lehetőségem kipróbálni a legújabb modelleket.

popfej 2006.10.05 15:01 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 1.60
Munkaügyben épp erre jártam. Érdekes ez a fa, ami a a geoládát rejti...elég egyedi :-)

Sipi és Andy 2006.10.01 16:24 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.75
Gyors találat, a láda helye: no comment.

Teb 2006.09.29 20:00 - Megtaláltam KRW környezet: 1 rejtés: 1 web: 3 átlag: 1.67 súly: 1.95
Biztosan nem volt ilyen szemét és büz, amikor a láda idekerült, de a mostani állapotokat tekintve célszerü lenne másik helyet találni neki.
Mi sötétben vadásztuk le, így inkább csak az orrunk bánta! :)

NZ0406 2006.09.19 16:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 5 átlag: 3.67 súly: 2.88
Győrben tartottunk oktatást és ennek végeztével kerekedtünk fel a láda becserkészésére. A GPS segítségével hamar megtaláltuk a városrészt, majd a ládát is. Az emlékmű környéke nagyon rendezett, ez viszont nem mondható el a láda környékéről. Lényegében egy illegális szeméttelepen kellett keresgélnünk. Szerintem fontolóra kellene venni a láda áttelepítését.

gyaloglook 2006.09.10 20:04 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 2.5 web: 3 átlag: 2.67 súly: 2.30
Megtaláltuk,de jobb lett volna, ha az emlékmű közelében helyezik el.

Bibelia 2006.09.09 14:54 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2 web: 3.5 átlag: 3.00 súly: 3.13
Megtaláltuk
Bibelia és Társa

Gyros 2006.09.05 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.17
Kesseles Nyugaton 7/1

Elso allomas, drive in cache :)

Nori es az emlekmu 
Nusziii 2006.09.03 16:09 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

SagiK 2006.08.27 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.67 súly: 3.75
Szokás szerint a ládaoldal nem elolvasása volt a felkészülés része, így az árokba is bementünk, és onnan találtuk meg a ládát. Amit meg akar mutatni, az jó, "rendben van", de olyan sok a szemét, hogy a környezet 3-as pontszáma is csak Vica közbenjárására lett megadva.

TalálatMűemlék
Incsi az ágyún
macikupac 2006.08.23 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.27
Családi, Sopron környéki ládázás 1.

Ez a láda még az odaúton került sorra. Abszolút drive-in a dolog. Az emlékmű nekem nagyon tetszik. Az a kategória, amiről ugyan tudomásom volt, de a gc nélkül nem biztos, hogy felkerestem volna. A szemét nekem nem volt sok. Azonnal adta magát a rejtés. Macek volt velem. Igazából a Rákóczi-szabadságmozgalom és 1848/49 közötti időszak egyetlen jelentős katonai eseménye volt hazánkban. Napóleon szervezett seregei szétszórták a felkelést. Ez van.

Az emlékműKicsit távolabbról
AjánlásEmléktábla
ÁgyúA hálás utókor
AjánlásA major épülete
Macek a dobozzal 
Golu & Gica 2006.08.21 16:25 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.17 súly: 1.00
Megleltük köszi!

Golu & Gica

pörsing 2006.08.19 10:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.74
Megtaláltam

 
tádé 2006.08.15 18:55 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.15
"Ne felejtsd el, van ott egy emlékmű is, nem csak a szemét."
Ez így igaz! De azért kár, hogy egy ládához méltó helyen maga láda méltatlan körülmények között kénytelen rejtőzni.
Mazsola és Tádé

gyudi 2006.08.14 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 2.71
Megtaláltuk.

Miktek&Szilvi 2006.08.09 14:38 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.28
Megtaláltuk.Kóbor cicák mászkáltak a ládán és körülöttük.Sikerült is lefotózni az eggyiket.El nem hoztuk,hátha a következő megtalálónak megtetszik.Egyébként könnyen megtalálható.

 
Kopi 2006.08.09 12:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.20
Csak odataláltunk. Szép az emlékmű, látszik, hogy a boldog békeidők terméke, azóta nem nagyon emlékeznek meg az elesett hősökről ilyen méltó alkotásokkal.

 
Lacza és Tádé 2006.08.06 09:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.81
Megvagy

Jutka 2006.08.04 19:00 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

zeus 2006.07.28 10:29 - Megtaláltam
ok [wapon beküldött szöveg]

Lilo11 2006.07.27 18:25 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 1.48
Kerékpártúra ládavadászattal fűszerezve. Első állomás. Egyszerű volt a megtalálás, de nem árt körültekintőnek lenni mert közel van egy földút a rejtekhez és odalátni. Következő cél: GCMARC
Lilo11, BBerti, Dopo

james 2006.07.23 11:25 - Megtaláltam
Drive-in. James és Judit [wapon beküldött szöveg]

j_sipi 2006.07.14 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.13
Megtaláltuk

EndreiTeam 2006.07.07 11:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.98
Ma a VOLT-fesztiválra igyekeztünk és úgy gondoltuk, hogy közben azokat a ládákat gyűjtjük be amik közel vannak az útvonalhoz, és nem nyújtják meg nagyon az amúgy is 266km-es utat.
Talán ez volt a legegyszerűbb és leggyorsabb találatunk ma. Az emlékmű körnmyezete szépen rendben van tartva. A ládánál sem láttunk szemetet, viszont elég forgalmas volt az út ezért vigyázni kellett, hogy ne legyünk feltűnőek.
Köszönjük!

Shadow76 2006.07.02 15:10 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.96
Ok!

bigmick 2006.07.01 11:25 - Megtaláltam
OK [wapon beküldött szöveg]

Máté és Zoli 2006.06.26 17:15 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.39
Szép emlékmű az út mellett. Könnyű találat.

EmlékműHősi emlékmű
ÁgyúSok a szúnyog
njozsi 2006.06.18 18:17 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.00 súly: 1.00
Oltári sok szúnyog volt :-(
Rengeteg szemét volt az árokban, ami viszont jól álcázza a ládát :-))))
Csak nehogy eltakarítsák a szeméttel együtt ;-)

Brigával közelítettem meg... 
cefi 2006.06.18 12:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.03
megtaláltuk!
2Kati,Zsolt,cefi

labdarózsa 2006.06.14 19:20 - Megtaláltam KRW környezet: 1 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 2.83 súly: 2.04
Könnyű találat volt, csak sajnos nagyon szemetes a környék.
Üdv,
Labdarózsák

Remetege 2006.06.10 17:50 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 1.00
Ez volt az 1. ládám, viszonylag egyszerűen megtalálható.
Valamiféle rendezvény volt az emlékműnél, így óvatosnak kellett lennem.
Az árok és környéke valóban szemetes, de az emlékmű környéke az gondozott.

eness 2006.06.07 19:20 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 2.26
a környék szemetes, de én inkább a szivárványban gyönyörködtem.

katika 2006.06.03 13:13 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.67
Ok [wapon beküldött szöveg]
Pünkösdi ládázás.
A láda környezete nem igazán nyűgözött le. Elég sok volt a szemét. Hátulról közelítettünk a ládához, amit elég nehezen találtunk a pontatlan kook miatt, de még így is sok volt a csalán. A történet viszont érdekes!

 
Hore 2006.05.28 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 2.78
Örülök, hogy van itt láda.
Teccik a Pándzsa patak is.

Serghio 2006.05.26 18:26 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 1 web: 4 átlag: 2.67 súly: 1.00
Az első saját cuccal való megtalálásom!
A leírás alapján könnyű volt...

hu.balazs.horvath 2006.05.26 18:26 - Megtaláltam
Tényleg szemetes kicsit... [wapon beküldött szöveg]

KJ & GM 2006.05.21 13:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.88
Köszönjük a lehetőséget!

M01_6390M01_6392
M01_6391M01_6395
M01_6396 
Zsu. 2006.05.20 17:10 - Megtaláltam
Mikulással.

Mikulás 2006.05.20 17:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.04
Egy 2 napos hétvége Mosonmagyaróvár-Győr-Sokoró, nyolcadik állomása. A Radnóti emlékhely után jöttünk ide. A ládát hamarabb megtaláltuk, mint az emlékhelyet :D
Erről a helyről az jut eszembe, hogy ősszel jártam Waterloo-ban, azon a helyen, ahol Napóleon legnagyobb vereségét szenvedte el. Ott több geoládát is megtaláltunk. Teszek fel fotókat...

Zsu + Mikulás

Hampi 2006.05.20 14:24 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.24
ok

hinia lux 2006.05.20 14:24 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.35
ok.

Fűkocka 2006.05.14 16:30 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

 
sinolaju 2006.05.14 10:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 2.74
Mi szeretjük Napoleont, nagy érdemei vannak a történelemben. Köszönjük a rejtőknek, hogy eljöhettünk erre a történelmi helyre. Őrömmel vettük, hogy itt nem volt szúnyog.

S. Artúr 2006.05.09 18:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.97
Felettébb könnyű találat.

szaborob 2006.05.06 10:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.15
Sokszor mentem mar el az emlekmu mellett, ideje volt mar megnezni:))

Moszy 2006.05.03 12:26 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.11
A történelmi háttér sokkal érdekesebb mint a helyszín.
Moszy

bognarp 2006.05.01 16:01 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 2 web: 4 átlag: 2.67 súly: 2.00
Megtaláltam!

janszkyp 2006.04.23 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.67 súly: 1.95
A Holt-Marcal partjáról bicajoztunk ide, ragyogó napsütésben.
Ez a 10. megtalálásunk! hurá hurá....
Noémi, Balázs, Péter

Enef 2006.04.16 17:39 - Megtaláltam KRW környezet: 1.5 rejtés: 2 web: 4.5 átlag: 2.67 súly: 3.25
[wapon beküldött szöveg]
Meglett. Drive In.
A láda környezete kissé lehangoló.

mozo 2006.04.15 19:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.43
Gratula a 200-hoz emerzee-nek! :) Az emlékmű is tetszett, a rejtés az hát...

Lopakodó 2006.04.15 19:55 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.57
Se a környezet, se a rejtés nem fogott meg, viszont a hangulat jó volt. Mai utolsó csoportos találat a dunakiliti látogatás után.

Contear 2006.04.15 19:53 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.79
A maradék dunakiliti csapattal, dc3-ék és radpeter-ék elbúcsúztak az előző ládánál.
Emerzee kerek évfordulós lett, 200. megtalálását ünnepelhette, vele együtt örültünk.
Szuper nap volt, jó sok ládával. Köszönöm!
H.Gabi

scele 2006.04.15 19:50 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2.5 web: 3.5 átlag: 3.00 súly: 3.50
Köszönjük emerzeenek a mai napot és gratulálunk a 200-ik megtalásához.

 
Piás 2006.04.15 19:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.59
ELTALÁLTAM 3on belül, tehát: MEGTALÁLTAM! (A "Dunakilitis" társaság egy részével)]

lelcache 2006.04.15 19:49 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 3.83 súly: 3.73
A Dunakiliti duzzasztómű meglátogatása után, hazafelé záró ládaként kerestük fel. A megtalálásnak különös hangulatot kölcsönzött, hogy ez volt egykori padavánom, a velünk utazó emerzee 200. ládája, így Őt küldtük a bozótosba, és figyeltük a technikáját. Látszott a 200 ládányi tapasztalat, de azért van még hova fejlődni! ;-P Logolás után természetesen megtekintettük az emlékművet is. Remek nap volt ez a mai.

lelcache

Jól megnézi a koordinátát......és előhúzza...
...aztán meg nagyon örül nekiEzt találtuk a ládában :-)
Emlékmű 
emerzee 2006.04.15 19:46 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.29
Egykori, és mostani Mentorommal, és sok kedves ládászbaráttal találtam meg a ládát. Jó volt velük lenni egy ilyen klassz napon! (Ma volt a dunakiliti látogatás) Köszönöm a barátságotokat!

Ede 2006.04.15 09:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.40
Dunakiliti látogatás előtt egy gyors keresés. Könnyen meglett. Megtalálók: Ági és én.

EmlékműPark
SasSzemből
bandita 2006.04.09 16:13 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.50 súly: 2.67
Meglett.

Barbi, bandita

wildpig 2006.04.09 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.24
Könnyű találat, ágyúlovaglással.

wildpig és családja

ageza 2006.04.02 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 1.00
Elég sűrűn látogatott hely, kissé szemetes a rejtekhely. Ezzel együtt köszönet a ládáért - nélküle talán soha nem látogattunk volna ide

ictboy 2006.03.19 14:03 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

dc3 2006.03.16 14:57 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.68
Becserkelve! [wapon beküldött szöveg]
Pápán volt munkám, hamar végeztem, így volt időm ládázni.
Az emlékmű igazán remek, a rejtek környezete némileg lehangoló, ellenben biztonságos.

Kösz a rejtést.

dc3

nbokan 2006.03.12 17:29 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.67 súly: 1.78
Egyszerű találat, köszönet Befiéknek.

befi 2006.03.12 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.58
Az emlékmű megtekintése, és a láda előhalászása az árokugrástól eltekintve sikerült. Logolás közben egy autó elhúzott mögöttünk, egy meg megállt, így a visszarejtés érdekes lett. Egy kicsit vártunk, hátha eltűnnek, de nem. Türelem elfogyott, orruk előtt szépen árokba placcs bele, és visszarejtés. Majd angolosan távozva. Ekkor az autóból fiatalok szálltak ki, és emlékművet néztek.
Mondtam is a páromnak, hogy ezek csak kesserek lehetnek, mert ilyen időben épeszű ember nem nézeget egy nem túl híres (bestsellerek által nem említett) emlékművet. Ez ki is derült az utánunk logból. Talán egyszerűbb, és élménydúsabb lett volna, ha odajönnek. [gps nélkül]
befi

Hálátlan utókorÁrok mögött álcázatlanul találtuk
Zavaró körülmények miatt az árokvíz kipróbálva 
Hebego 2006.03.12 12:33 - Megtaláltam
Ok [wapon beküldött szöveg]

gsmisi 2006.03.11 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.30
Nagy dagonya volt. A rejtés tetszett, hagytam a 3 éves gyerkőcömet, hogy megtalálja. Kár, hogy az emlékműről a kissebbség elvitte a domborművet. Köszi a rejtést.

targonczas 2006.03.08 15:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.15
Alöször azt hittem, hogy az árokban lévő betonlap alatt van (félig vízben állt és kb 0.5 négyzetméter). :-)
Könnyen megtaláltam. Drive in.
Az emlékmű előtt már többször elmentem, most végre meg is néztem.

Mr Zerge 2006.03.06 14:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.75
Könnyű drive-in kess. Most a hó ápol és eltakar, sokat javít a környezeten, kár, hogy elolvad. :-)
Üdv Mr Zerge.

Bal3 2006.03.01 16:10 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: 5 átlag: 3.67 súly: 2.61
Áve!

Nagyon érdekes a műemlék, rengetegen szaladnak el mellette, érdemes megállni. Győrben jártam megpihentem itt egy picit. A láda környéke jelenleg egy szeméthalom :-( Lenne jobb helye most picit odébb.

Üdv Bal3

Pecsét is lehetneaz útról ezt látod
méltóságteljes 
waneqr 2006.02.23 09:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.40
Csoda, hogy még megvan ez a láda...

Competitor 2006.02.19 16:25 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 1.30
A lágy délutáni napsütés sem tudta megszépíteni annyira a láda rejtekhelyét, hogy maradéktalanul szép emlékként gondoljunk rá vissza. Az olvadásból adódó sár majdnem szó szerint rabul ejtett minket.
Nem akarok igazságtalan lenni, ez nem az elrejtő hibája, végtére is ilyen a tavasz...
Úgy érzem nem a megtalálás nehézsége az, ami ide kell hogy csábitsa a látogatókat.
Ez az emlékmű az egyetlen Európában, amelyet egy megtámadott ország emeltetett, és saját hősi halottai mellett a hódító francia csapatok elesett katonáinak is emléket állít.

..még jó, hogy nem látszik a sártenger! 
klo 2006.02.19 13:53 - Megtaláltam
Kicsit szemetes környezet. Bne - Klo [wapon beküldött szöveg]

szelt 2006.02.02 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.27
ok

radpeter 2006.01.26 12:05 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: 4.5 átlag: 3.17 súly: 3.56
Bocs, de nekem ez nem jött be!
Az út közelsége, a rejtés, a szemét és az aknák mind elkedvetlenítettek.
Van ez így.

Bärlin 2006.01.26 07:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2.5 web: 3 átlag: 2.83 súly: 3.27
Drive-in cache reggel. Megvolt. A jelszó nem egykönnyen megjegyezhető.

agyorgy 2006.01.15 14:37 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.04
Köszi a részletes történelmi ismertetőt.
A szemetet most a hó jótékonyan elfedi, így sikerült majdem "aknára" lépnünk.

RIPTOR 2006.01.14 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 3.26
A webes leírás rendben van, és a környék is szép, és érdekes. De a rejtés nagyon igénytelen.
RIPTOR , Gabi

bummszürkületben
A ládától pár méterre szemétdomb. 
Attibati 2006.01.08 10:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.66
Hányszor elautóztam az emlékmű mellett míg végre most alkalmam nyílt kicsit körülnézni a környéken. A csata leírása nagyon érdekes élvezetes olvasmény volt. A rejtés viszont lehetne jobb is. Egy szemetes árokban álló farönkbe került a láda. Szerintem az emlékmű forgalma nem olyan nagy hogy a környékére ne lehetne elhelyezni a ládát.

G&C 2006.01.06 17:11 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.12
Ezt is megneztuk. Hal'a a geocachingnek.
Kosz!

VP 2005.12.23 15:50 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2.5 web: 4.5 átlag: 3.33 súly: 3.88
Szürke idő, sáros út, nagy forgalom, elég gyenge rejtés.

Márta 2005.12.16 09:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.84
Reggeli gyors találat.

Zsézsé 2005.12.15 09:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.86
Gyors találat!
Köszönöm!

 
jalso 2005.12.13 07:53 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.92
Fontos történelmi hely, mindenképpen ládát érdemel. A webes leírás pedig nagyon igényes. Köszi.

Pupu hamar kinn van a gödörbőlBehavazott emlékmű
Pupu 2005.12.13 07:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.95
Bátraké a szerencse! A reggel fél ötkor éppen elkezdődő darás havazás nemsokára jócskán ellepte az autópályát, lassú menetre kényszerítve mindenkit. Mi, Jalsóval, nem hátráltunk meg, és kitartásunkat egyre szebb, dél felé már napos idő jutalmazta, felszáradó utakkal. Eredményes és szép napot zártunk, elégedetten tértünk haza.

A korábbi logok alapján kiábrándító környezetet vártam, de a hólepel álcázott minden csúfságot, így egész szép volt. Az emlékmű szokványos, a rejtés annyiból tetszett, hogy a környéken aligha akad ennél jobb lehetőség. Köszönöm a csataleírást, nagyon alapos és érdekes. Átírja azt a Petőfitől eredeztethető klisét, hogy a nemesi had csúfos kudarcot vallott itt. Sokan áldozták életüket hazájukért. Ma hányan lennének hajlandók rá?

jspanyik 2005.12.10 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.79
Ausztriába igyekezve apró de nem lényegtelen kitérővel teljes sötétségben könnyű megtalálás. Mivel a helyszínen nem tudtunk fényképezni, kárpótlásul néhány másnapi kép a vesztes fél egyik főhadiszállásáról, Schönbrunnról.

Köszönjük a rejtést!

Bala, Mari és János

Jmacik 2005.11.19 15:02 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.30
megtaláltuk!

JABOTAGO 2005.11.19 13:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.43
Megtaláltuk, vendégekkel, leírás alapján. A GPS nem jó helyre vezetett. Nincs itt valami hiba a mérésben?

T. Nagy 2005.11.19 13:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.27
Megtaláltam. Az árkot a sok szeméttel szivesen felejteném.
Más! Elég pontatlan a láda koordinátája. A müszer szerint 68-70 m-rel odébb van, ahol se fa sae árok. Megmértem a láda mostani helyét. Ha érdekel elküldöm az adatot. (A megtalálásban a leírás abszolút pontos.
Az emlékmű körül több - a JELENLEGINÉL LÉNYEGESEN JOBB -rejtekhely kínálkozik!

Guszti 2005.11.05 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 1 rejtés: 2 web: 5 átlag: 2.67 súly: 1.00
Megtaláltam.
Kicsit lehangoló, hogy szemétben is keresgéltem. Nem lehetne ezt a környéken egy normális helyre elrejteni?
A másik többtörzsű fa mellett nézegettem először. A készülékem oda jelezte a megadott koordinátákat. Ez még nem is lenne baj.
Bottal piszkálgattam egy világoskék zacskót, de abban használt pelenkák és egyéb textíliák voltak.
Sajnos ez Magyarország!

daikini 2005.11.03 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 2 web: 5 átlag: 3.17 súly: 3.74
Hát örülök, hogy láttam az emlékművet, de a környezet és a rejtek nem az igazi.

hardos 2005.11.01 14:10 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.24
Nem túl szép helyen van a láda, de nagy erénye, hogy hozzánk nagyon közel. Az emlékmű és közvetlen környezete viszont szépen gondozott. A délutáni rövid biciklizést azonban nem vállalta a család, így egyedül kerestem meg.
Elkoboztam a csokikat, tettem be ásványt és egy kis illatot.
Iza

krizsiék 2005.10.30 13:43 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Zazi és a Lányok 2005.10.29 14:57 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: 3.5 átlag: 2.83 súly: 3.56
A rejtek nem igazán van jó helyen, hiszen azt más emberek szeméttárolásra használják. Arról nem is beszélve, hogy a poros úton nagy forgalom van, ami az ember tüdejét tölti meg porral. Biztosan lenne a közelben rejteknek inkább megfelelő helyszín...

Csapattagok:
Viri és Zazy

(Megjegyzés: A megtaláló neve pirossal)

A láda környezeteViri már mosolyog
A MegtalálóA láda
ÁgyúTurul
BiharyG 2005.10.22 17:28 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.67
Az emlékmű érdekes, autóból már régóta nézegettem. A tágabb környezete viszont, beleértve a rejteket is, nem nagyon tetszett...

BiharyG + Zsuzsi

kl 2005.10.22 15:57 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Szabadhegy 2005.10.15 13:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.00
megtaláltam (egy őszi gyűjtés alkalmával)

paaldavid 2005.10.15 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.17 súly: 2.08
Megvan!

Csotai csapat 2005.10.13 18:11 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.27
Milyen kár,hogy a helyiek szemétlerakónak használják a parkot.

szemét-1szemét-2
bbokonon 2005.10.11 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.83 súly: 3.21
A környezetet igazából a webes leírás dobta fel - egész jól el tudtam képzelni az ágyúdörgést, a lovak dobogását és a többi csatazajt.
A láda talán lehetett volna közelebb is az emlékmühöz, így az egyetlen érdeme, hogy nálam ez tartja a drive-in rekordot - mindem off-road nélkül 1,5 m-re lehet tőle parkolni!

keva 2005.10.07 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.61
Megvan.Keva

zsorzs 2005.10.07 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 4.03
Jól megnéztük. Sajnos a "kultúrlények" ide hordják a szemetet:-(
Az emlékmű tetszett. A láda rejtése közepes.

12
sprok 2005.10.06 16:35 - Megtaláltam
Sopronba menet beugrottunk ide is. Iszonytos nagy dugo volt a varosban, hol tuntettek, hol utat epitettek. //Balint, Caca, Sprok [wapon beküldött szöveg]

Csuhás 2005.10.03 11:51 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 3.17 súly: 3.97
Enélkül a rejtés nélkül valószínűleg soha nem vettük volna szemügyre ezt az emlékművet... ezzel is egy kicsit gazdagodtunk, köszi! Imik

EmlékműÖreg magtár
ÁgyúcsőBUMMM!!!! :-)
Tekergő 2005.10.02 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 3.18
Gyors találat.

kisvuk 2005.09.30 13:21 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 3.17 súly: 3.37
Egy pillanatra megemlékeztem a csatáról, majd mentem a dolgomra.

Prijon 2005.09.28 12:50 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.26
Hali.
Megtaláltam Ajkáról hazafelé.
Prijon

tudo 2005.09.27 08:02 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.86
Győrbe vonattal érkeztem, innen a 82-es úton nyomtam kerékpárral a Nyúl, Écs, Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Vinye útvonalon. Begyűjtöttem az új győri ládát, és a két Bakonyszentlászló és Vinye közti multit.

A győri csata emlékhely láda rejtése egy kicsit meredek: akárhogy álcáztam magam, két autó is lassított, a gépkocsivezetők a fejüket csóválták, hogy ilyen helyen végzem a dolgom :-(.

A láda után reggeli bemelegítésként tempóztam Bakonyszentlászlóig.

Háború és békeEmlékmű
Útban Bakonyszentlászló felé 
Mihul 2005.09.26 16:30 - Megtaláltam
könnyen megadta magát [wapon beküldött szöveg]

NZs 2005.09.25 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.25
Könnyen megtaláltuk, az árok is kiszáradt már. A környezet sokkal szebb ma, mint volt gyerekkoromban, amikor utoljára jártam itt.

NZs & KáVé

emlékmű felhőkkelvasmadár
álgyúkopjafa
hát ez?!"10 percen túl is zárva tartható" :-)
JuJó 2005.09.24 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 1.5 rejtés: 1.5 web: 3 átlag: 2.00 súly: 2.32
kissé szemetes a láda környéke,az emlékmü OK

freddy 2005.09.23 10:25 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.50 súly: 4.10
Gyonyoru ido van! A lada helye veszelyes! [wapon beküldött szöveg]
Bicajoztam kicsit ebben a csodás időben. Az emlékművet már néztem sokszor, mikor Győrbe mentünk, de most volt rá okom, hogy meg is álljak :)

szmzita 2005.09.22 17:33 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.57
A logolás körültekintést igényel, mivel a rejtekhely melletti út viszonylag forgalmas és az árokban jelenleg bokáig ér a víz.
Zitke és Károly

Fazék 2005.09.22 07:43 - Megtaláltam
Útban Bécs felé... [wapon beküldött szöveg]

lgaga 2005.09.21 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.00 súly: 1.70
Korrekt, a rejtés nem túlzottan nehéz, a környezet sem kiemelkedő, de jót autóztunk, és vicces volt, hogy bár elsők akartunk lenni, végül csak ötödikként futottunk be. De annál jobb, ez csak azt jelzi, hogy ma már egész elterjedté vált a geocacheing. :)

ssophie 2005.09.21 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 1.78
Az egész úgy kezdődött, hogy megláttam az új ládát, felhívtam Gabit, hogy mehetünk-e, ő erre azt mondta, miért ne. Szóval jött egy poénnak indult ládászás, ahol elsők nem lettünk (a logbook szerint csak ötödikek), de legalább autóztunk 120 km-t és remekül éreztük magunkat.
A jelszó nehéz, el is felejtettük, most lett meg a papírceli, amire feljegyeztük.

Szobor a felhők előttNem lettünk elsők :(
tomcat 2005.09.21 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.63
Bár a képek tanusága szerint jól ismerjük a helyet, de a kopjafával tudott újat mutatni és szép a történelmi összefoglaló is a csatáról.

Az a batár autó csak egy audi A4 volt, betápláltam a koordinátákat, aztán kikászálódtunk a két gyerköccel:
Kaproncai Borika, Marcika, Helga és Tamás

EmlékműHelga
1897Magtár
hujberg 2005.09.21 17:40 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.61
"Majd elfeledtem győri vitézségtek.
Mikor emeltek már emlékszobort
A sok hős lábnak, mely ott úgy futott?"
Petőfi Sándor: A nép nevében (1847)

A Kismegyeren található obeliszk 1897 óta áll, Lucát egy pöttyössel sikerült rávennem, hogy bicajozzunk ki együtt hozzá.

A 82-es padkáján álló autóból aztán már sejtettem, hogy elsők nem leszünk. A szobornál óvatosan ránk köszönt kupec, bár akkor még nem tudtuk, hogy ő az.

Mi kiránduló csonkacsaládnak álcáztuk magunkat, így nem beszélgettünk. Pedig már láttuk egymást távolról a GCVGKV-nál és leveleztünk is. Sebaj, majd legközelebb bátrabb leszek!

A fotók alapján a megtalálás gyerekjáték volt. A füzetet olvasgatva kiderült, hogy a brunz is szépen csillog (c MaNcs).
Be:-, Ki:-

Az emlékmű jó mászóhely volt Lucának. Amíg ott szórakoztunk, egy újabb kereső is megjelent a helyszínen valami batár autóval. Óvatosan megvárták, amíg eltekerünk, csak akkor bújtak elő.

Hazafelé meg nem adtuk meg egy autónak az elsőbbséget a Tigrismosós körforgalomban. Hát, nem Iza volt az!

Ennyi kaland egy sima városi biciklizésen...

hujberg, luca

Pancsolás a ládánálAz egyik csereajándékunk
kupec 2005.09.21 17:25 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.81
A gyors találat után ballagtam vissza az autóhoz és az emlékmű feliratának olvasgatása közben megjelent a kerékpáros "csonka család". Számomra egyértelmű volt, hogy a lógó lábú esőben, ilyentájt csak nemnormális- vagy megszállott ember kerékpározik a gyermekével a városszéli emlékműhöz, szóval gondoltam ez csak Hujberg lehet. Mivel nagyon szégyenlős vagyok és megzavart a "Nagy Kütyünélküli Hujberg" jelenléte, kicsit tébláboltam még ott, majd bátortalanul rájuk köszöntem, de aztán elbizonytalanodtam, így sajnos elmaradt a jó kis beszélgetés.
Remélem legközelebb lesz rá alkalom.

Erdélyi család 2005.09.21 16:27 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.63
Végre sikerüllt egy ládát elsőnek megtalálni. Mint utólag kiderült itt is csak perceken múlt. Egyébként a hely megérdemel egy ládát. Köszönjük az első megtalálónak járó "gömbszörp"-öt.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]