FAQ
1282. Nagykanizsa - kisvárosi boldog békeidők (GCNK)

A retusált múlt

A retusált múlt

Városi Színház

Városi Színház

Bájer cukrászda

Bájer cukrászda

Deák tér

Deák tér

Szomolányi-sarok

Szomolányi-sarok

Fő út

Fő út

Magyar Királyi Postahivatal

Magyar Királyi Postahivatal

Központi Szálloda

Központi Szálloda

Erzsébet tér

Erzsébet tér

Térkép

Térkép
Szélesség N 46° 27,340'
Hosszúság E 16° 59,443'
Magasság: 125 m
Megye/ország: Zala
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2005.10.07 10:00
Megjelenés időpontja: 2005.10.07 10:00
Utolsó lényeges változás: 2016.02.19 07:08
Rejtés típusa: Multi geoláda (11V)
Elrejtők: waneqr
Ládagazda: dendeocse
Nehézség / Terep: 2.5 / 1.5
Úthossz a kiindulóponttól: 1800 m
Megtalálások száma: 418 + 2 sikertelen + 2 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.5 megtalálás hetente


Majd egy tucatnyi pontból álló virtuális láda Nagykanizsa központjában, felidézve a 20. század korai éveit, a város aranykorát.
A jelszó az egyes pontokon összegyűjthető számok sorozata, azaz egy tizenkétjegyű szám.

A pontok egy megközelítőleg két kilométeres körsétával felkereshetőek, így az egyes koordináták nincsenek külön megadva. Hanem egy, a következőkben publikált, "egykori" levél alapján keresendőek fel, s fejtendő meg a jelszó a kérdések válaszaként. Ehhez segítséget adnak a korabeli fényképek is.

Javasolt pakoló a Múzeum-téren  N 46° 27,366' E 16° 59,418' 125 m [GCNK+Parkoló]. Ez a séta ajánlott kiindulópontja; innen indult a levélíró is.

Mindenkinek kellemes sétát kívánunk, térben és időben. Lássuk, mit tett egy várossal majd száz esztendő.


Drága barátném, édes Böbém!

Ígéretemhez híven alábbi soraimmal tudósítalak kedves szülővárasunkban tett vizitemről, felidézve leánykorunk emléklépeit, s a mai valóságot egyaránt.
Mint tudod Jenőmmel, annak atyjának invitálására látogattunk le oly hosszú idő után mostan ide. Ki a Nagymagyarország-emlékmű leleplezése okán, oly nagy pompát remélt, mint volt az négy éve, Szent Iván havának első napján. Mikor maga József főherceg avatta fel a katonaváros dicső gyalogezredének, a 20-asnak emlékművét. Nos, ez a mostani - az állítólagos cseh és jugoszláv érzelmek felkorbácsolódása okán - elmaradt ugyan, de ismerve engem tudhatod, nem nagyon bánkódtam a szabaddá vált szombat délelőtt miatt. Így miután péntek este megtekintettük Misztk Lajos bioszkóp színházát, ki a Fiume-kávéházban produkálta magát, én korán ágyba feküdtem és szombaton nagy buzgalommal láttam neki a városnak.
Apósuramék házából kilépve először a tér délkeleti sarkában a volt Battyány uradalom tiszttartói házának, árkádokkal övezett udvarára kukucskáltam be és csodáltam meg újfent, a népszáján csak török kútnak említett medencés díszkutat. Ami - ahogy anyósomtól később hallottam -, áttelepítés végett áll most itt, mert a Stobl-féle 48. gyalogezred kiszorította régi helyéről. Emlékszel kislányként mennyire féltünk a kút oroszlánjaitól; de hogy hány vízköpő oroszlán van rajta, azt ma sem tudom.
Ezután északnak véve utamat kellemes meglepetésemre apám kedves gyerekkori pajtásával, Karcsi bácsival találkoztam. Kaán Károly, a neves erdőmérnök, államtitkár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Édes ember; mennyire szerettem gyermekként, s most mily nagyra becsülöm tetteiért. Nem nagyon tudtunk szót váltani, így azt sem tudtam meg mi hozta most haza; mert lám, agg korára megkopott frissessége. Valamikor a Kiegyezés körül, a hatvanas években látta meg a napvilágot, mint apám, de hogy pontosan melyik évben született nem tudom.
A tér észak-nyugati sarkában egy eldugott átjárót nyitottak, melyen tovább keletnek, a Sugár úti Blumenschejn palotához értem, s ott a hajdani vasárnap délutáni séták végletekig unott helyszínére, az Egylet-kerthez. Azonban itt nagy meglepetés várt; igazat adva Bori húgomnak. Medgyaszay Istvánnak, a veszprémi és soproni színházak építészének tervei alapján készült Városi Színház és Mozi szecessziós, népies stílusa igazi kuriózum. Az épület ékkövei a tető alatti, sgrafitto technikával készült színházi jelenetek. Azonban, hogy hány jelenet díszíti az épületet, arra nem tudnék Neked válaszolni, de hogy az egyik a Bánk Bánból való, az bizonyos. Nem csoda hát, hogy 27 március idusán épp a Hevesi Sándor igazgatta Nemzeti Színház társulata nyitotta meg a nagyközönség előtt. Hevesi, ki mint tudod a város nevelése és Manci nénikém hevesen udvarolója volt. Oly annyira, hogy egy alkalommal, még gimnazistaként nem átallott az édesapja, Hoffmann Mór szerkesztette Zala hasábjain kifejteni virágnyelven érzelmeit. Azóta nyáridőben a Pécsi Nemzeti Színház teátristái adják át művészetüket a helyi műkedvelő közönség szórakoztatására.
Innen délnek indultam első bálunk színtere, a Polgári Egylet székháza mellett, mely ma már az Ipartestület székháza. Majd fel keletnek a Fő úton. Nem mintha fáradság, vagy éhség vett volna erőt rajtam, de nem állhattam meg, hogy a Kölcsey út és a Deák tér sarkán be ne üljek a Bajerbe egy rigójancsira. Mit ne mondjak, drágám, ez már nem ugyan az, mióta Makoviczky viszi az üzletmenetet; bár sokan nagyra tartják. Azonban most, itt ötlött csak fel bennem, hogy mennyire kedves is nekem maga a Bájer Cukrászda szecessziós épülete. A hullámzó, áradó formák, vonalak, a plasztikus növényi ábrázolások; de hogy hány szárnyas nőalak van a Deák téri homlokzaton azt nem tudom, pedig az a kedvencem.
Tudd meg Böbém, hogy a Fő út 13 alatt álló Bogenrieder palota most az a dr. Hoch Oszkár ügyvéd tulajdona, ki férjuraddal volt szoros üzleti kapcsolatban hajdanán. Jutott mindez eszembe, mert épp itt, ezen épület előtt találkoztam dr. Mező Ferenccel, Jenőm szeretett tanárával. Aki büszkeségünkre a 28-as amszterdami olimpiászon világbajnok lett Az olimpiászok története című munkájával; s aki bár Kanizsáról Pestre került, de családi és baráti nexusainál fogva ma is sokszor látogat el ide. Oly nagy erő van eme ember szellemében, mint a palota homlokzati atlaszainak karizmában; de hogy hány atlasz tartja a tetőt, azt ne tudakold most tőlem.
Ezután a Széchenyi tér 14 szám következett, mely házat, az öreg Wusztl szappangyáros házát dr. Kőnig fogorvos vásárolta meg, s most csak Kőnig háznak említik. A ház bejárata melletti falra, a felsőtemplommal átellenben Éber Sándor festőművésszel freskót tetetett a fogorvosok védőszentjével. Azonban az nem rémlik fel, hogy Szent Apollónia hány kezét emeli égre, tartva benne a fogorvosok számomra a legrémületesebb eszközét, a húzófogót, pedig retteget tőle, azt jól tudod.
Lefelé, nyugatnak sétáltam tovább, át a Deák téren. Melyet most a 48. gyalogezred emlékszobra ural, ahogy említettem már. Ennek egykoron maga Petőfi is katonája volt, bár ez számomra nem magyarázza, hogy miként került egy talapzatra egy világháborús katonával.
Az Első Magyar Biztosító Társaság épülete, a Szomolányi-sarok irányába, keletre tartottam tovább. Ahol aztán - míg Szomolányi Gyula női és férfi divatáruházának kirakatát nézegettem - feltűnt a kirakatüvegben tükröződve a szemben lévő ház, a Csengeri út 1 tetején, a torony tövébe tétetett címerek. Azonban, hogy hány darab címer van azt nem tudom már, de köztük van szép városunké is, melynek félig nyitott kapuja jól példázza az itteniek lelkét, kik egymás, s az idegenek felé is szívélyesek, kitárják szívüket, de csak félig.
A Fő út 8 alatt, a Bazárurvaron átkellve nem leltem már fel Kardos és Steiner Központi Kávéházát, és Mathea bácsi műintézetében sem készülhetne már rólam rózsaszínben fürdőző portré; s bizony nem a masnik és loknik hiánya végett. Azonban az üzletek sora ma is oly pezsgő, mint a egykoron volt és mára már kandeláberek sora nyújtja az estébe a városi közönség vásárlási lehetőségeit. Azonban meg nem számoltam, hogy hány lámpaoszlop sorjázik az udvarok közepén.
Bizony bánnám, ha nem szólnék ehelyütt, hogy még pénteken sikerült vásárolnom a párizsi kiállításon aranyéremmel kitüntetett Perkay fűzőkészítő páratlan portékáiból. Ki még mindig fájdalmasan siratja hősi halott férjét, s e bánatában többet vállal, mint kellene. Bár igaz ez a legtöbb kanizsai asszonyra is. Hiszen itt a lányok karcsúak, nyúlánkak, s sok közöttük a szép - ahogy az itt állomásozó tiszturak minduntalan megerősítik -, de hamar fonnyadnak, mert talán még a szorgalmas kanizsai férfiaknál is jobban törik magukat.
A Zrínyi útra kiérve nyugatnak vettem utamat, egészen a Ludwig Schöne bécsi építész által tervezett, historizáló Kereskedelmi Kaszinó saroképületéig. Mely komoly szerepet játszott egykoron a város társas és a mi szerelmi életünk fellendítésében egyaránt. Ma is belepirulok, ha azokra a bálokra gondolok, Böbém.
Ezzel szemben postapalota emeltetett vagy már tíz évvel ezelőtt, s működik Tholway Zsiga bácsi óvó kezei között. Fiúnknak, Tamásnak tetszett volna a déli homlokfal; s bizonyára többször megszámlálta volna hány közlekedési eszközt mintáztak meg ott.
Ahogy rajongott volna az északra, az utca elején lévő bádogvitézért is, amelyik a Vasemberház tér felőli sarkát díszíti. Az ottani vaskereskedő rakatta fel cégérnek, s mára az egész épületet erről nevezik a népek. Azonban, hogy hány fegyvert tart a kezében a vitéz azt én meg nem számláltam. Meghagyom ezt a kis Tamásnak, ki amúgy is sokat szenved most a piaristák kemény kezei közt. Kicsiny Ő még ehhez, de ismered Jenőm hajthatatlanságát.
Átsétáltam innen az Erzsébet tér délkeleti sarkához az emlékműhöz, de hogy az melyik honvéd ezrednek állít emléket arra már nem emlékezem. Arra azonban igen, hogy mire idáig érkeztem, eléggé fáradttá váltam, hogy aztán a Központi Szálloda felé áttérve a Fő út irányába visszatérjek Jenőmhöz. Ki azonban elég mogorván fogadott. Rossz híreket kapott Pestről. Azt rebesgetik háború lesz. Nem tudom. Talán ahogy elmaradt a mai emlékműavatás, elmaradhatna ez is. Dacára mindennek hiszek jó sorunkban Böbém, s uramban. Ki most Abbáziába visz tovább, ahonnan írok újból Neked.

Addig is ölelek, csókollak
Katinka


Forrásmunkák:
Nagykanizsa, Magyar Városok Monográfiája, 1929
Kanizsai Enciklopédia, 1999
Nagykanizsa város honlapja a www.nagykanizsa.hu
Családi archívum és képzelet ©


Egy kis segítség, mely az alábbi rész kijelölésével válik láthatóvá.

(1) Török kút a Múzeum tér délkeleti sarkában, a Múzeum udvarán - hány vízköpő oroszlán van rajta?
(2) Kaán Károly a Múzem téren - a hatvanas évtized mely évében született?
(3) Városi Színház és Mozi a Sugár úton - hány jelenet díszíti az épületet?
(4) Volt Bájer Cukrászda - hány szárnyas nő van a Deák téri homlokzaton?
(5) Volt Bogenrieder palota a Fő út 13 alatt - hány atlasz tartja a tetőt?
(6) Kőnig ház a Széchenyi tér 14 alatt - Szent Apollónia hány kezét emeli az ég felé?
(7) Csengery út 1 - hány címer van a torony tövében?
(8) Bazárurvar a Fő út 8 alatt - hány lámpaoszlop sorjázik az udvarok közepén?
(9) Postapalota az Ady és Zrinyi utca sarkán - hány közlekedési eszközt mintáztak meg ott?
(10) Vasemberház az Ady és Fő út sarkán - hány fegyvert tart a kezében vitéz?
(11) Emlékmű az Erzsébet téren - melyik honvéd ezrednek állít emléket?
Állapot: kereshető

KRW értékelés (260 db): környezet: 4.57 rejtés: 4.27 web: 4.71 átlag: 4.52

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
-
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
+
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
+
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
+
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


somga 2022.09.15 17:36 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük Remek multi, tetszett. Sok érdekességet megtudtunk a városról. [Geoládák v3.12.10]

tomreti 2022.09.10 14:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Molli 2022.09.05 13:49 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.37
Levadásztam. Köszönöm a rejtést!

Hey-ho 2022.08.28 12:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

vakond87 2022.08.18 18:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Lili és Balu 2022.08.16 18:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

moli_gyuri 2022.08.08 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.91
köszi: Cilu&Gyurkoo
Mazsom

20220808_19194520220808_192937
20220808_19331120220808_193450
20220808_19392120220808_194503
20220808_194847 
Zéboy 2022.08.06 18:48 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Berián 2022.08.06 18:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
Az első ponthoz nem tudtunk bemenni, mert lakat volt a kapun. Itt rejtői segítséget kértünk, amit köszönünk.
Szép helyszínekre vitt el, köszönöm. [Geoládák v3.12.10]

Béla 53 2022.08.04 12:56 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.10.3 teszt]

orszagoskek 2022.07.09 16:23 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.82
Éppen útba tudtam ejteni a környéket, kerestem, és szerencsére meg is találtam a ládát. Köszönöm a rejtésbe fektetett munkát, mely felhívta a figyelmemet erre a helyre! Bővebben később. Tamás [Geoládák v3.12.10]
Barátainkhoz voltunk hivatalosak a hétvégére. Közben sétáltunk egyet. Jópofa ez a levél, de a lap alján a segítség azért jól jön.

Apuska 2022.07.07 15:36 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

edusanya 2022.07.07 15:35 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

MoMaszter 2022.04.27 15:31 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 4 átlag: 3.00 súly: 4.28
A séta - mint olyan - tetszett, és megnézegettük a belváros minden fontosabb épületét, ám ennek az ég egy adta világon semmi köze nem volt a geokesseléshez. Helyismeret hiányában már eleve nehéz eligazodni egy olyan városban, ahol életünkben először járunk, ráadásul rosszul megfogalmazott leírás alapján számolgatni, és leképezni egy tizenkétjegyű számot úgy, hogy közben bárhol tévedve bukjuk az egészet ...nos sokkal inkább idegesítő, semmint szórakoztató lehetőség.

A helyszínen végigjártuk az összes pontot, de csak itthon a Google Street View segítségével, sokadik próbálkozásra lett meg az eredmény.

Páratlanpáros 2022.04.12 08:38 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

Kellemes séta csodaszép épületekkel.

DSC_2398DSC_2403
DSC_2405DSC_2412
DSC_2417DSC_2425
DSC_2429DSC_2435
DSC_2443DSC_2454
DSC_2484DSC_2485
bagolyvera 2022.02.26 23:59 - Megtaláltam
Ignis9cel megtaláltuk, köszönjük a lehetőséget!

Ignis9 2022.02.26 15:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.16
Bagolyverával közösen, köszönjük! :)

zsoffer 2022.02.20 11:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

szentvik 2022.02.20 11:45 - Megtaláltam
Nagykanizsai hosszú hétvégénk utolsó napján jártuk be.
Nagyon ötletes a leírás, a "korabeli" levél nagyon tetszett. A séta is kellemes volt, gyorsan be lehetett járni, és a "pontok" is hamar meglettek. A leírás alján levő segítség kellett, ugyanis egy pár épületet nem biztos, hogy tudtunk volna azonosítani a levél alapján internetes keresés nélkül.
A mások által említett netkesselhetőség ellen jó lenne tenni valamit, de nekem nagyon tetszett így bejárni. Köszönjük :)
[Geoládák v3.12.6]

Fehér Vendel 2022.02.03 14:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.72
Köszönöm a rejtést!

heyitsbence 2022.01.13 08:13 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

LionDaddy 2022.01.12 00:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 4.48
2021.01.12. Nettaláltam:
Hétvégén Zalakarosra megyünk pihenni egy kicsit és a közeli ládákat nézegettem, mikor megakadt a szemem ezen a 11 pontos multin.
Kicsit jobban utána olvastam vagy néztem az egyes épületeknek és helyeknek és hát a XXI. században, a Streetview korában már szinte minden megtalálható a világhálón. Egyedül a bazárurvari lámpaoszlopok száma volt bizonytalan, de végül arról is találtam pár fotót, így legnagyobb meglepetésemre elsőre jó lett a 11 db számból összerakott 12 jegyű számsor.
A 2005-ös moderáció idején nyilván nem volt még elérhető ilyen sok utcai fotó és talán még Streetview sem, így nem volt indok a modik részéről a leolvasós pontok elutasítása. Ma ez a láda ebben a formában biztosan nem menne át, éppen a netkesselhetőség miatt.
Remélem, a hétvégén lesz időnk bejárni a multi pontjait, annál is inkább, mert a többi nagykanizsai ládát is tervbe vettem és a pontok elég közel vannak egymáshoz. ;)

2021.01.16. Megtaláltam:
Zalakarosi pihenés előtt barangoltunk egyet Nagykanizsán és begyűjtöttünk pár ládát. Egy rövidebb belváros séta alatt gyakorlatilag az összes pontot - épületet - felkerestük. A napsütés ellenére hűvös, már-már hideg volt, így nem volt nagy élet a városban, még nyitva tartó üzletet vagy kávézót sem nagyon láttunk.

Erősen javasolt a rejtés átdolgozása a netkesselhetőség - ezért 2-es az értékelés is - miatt. Néhány gravírtábla vagy mikro sokat javítana a rejtésen.

Köszi a rejtést!

zoll 2022.01.09 19:43 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
Andi, Zoli [Geoládák v3.12.2]

vaslemez 2022.01.02 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.27
Érdekes tematika, a gps előtti időket idézi. Párszor sikerült is tanácstalanul állnunk, hogy vajon melyik épületről lehet szó. A házakon szereplő pici, fehér műemlék tábla segített a beazonosításban.
A jelszóval azonban meggyűlt a bajunk. Sejtettük ezt előre, mert ez a számolgatós dolog eleve nem nagy kedvencünk, és már a helyszínen bizonytalanok voltunk pár esetben. Ennyi pontnál pedig lehetetlen kideríteni, hol a bibi.

[Jóváhagyta: dendeocse, 2022.01.06 16:42]

20220102_141259 
Kamillaboszi 2022.01.01 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.60
Köszönjük szépen a rejtést.


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (422 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]