geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
1529. Egerbaktai láptavak (GCbakt)

Jó helyen jársz

Jó helyen jársz

Kis-tó

Kis-tó

Nagy-tó

Nagy-tó

Nem fürdőhely

Nem fürdőhely

rejtek

rejtek
Szélesség N 47° 57,601'
Hosszúság E 20° 18,801'
Magasság: 310 m
Megye/ország: Heves
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2006.12.27 19:00
Megjelenés időpontja: 2006.12.27 20:20
Utolsó lényeges változás: 2017.04.28 22:02
Utolsó változás: 2017.05.09 10:03
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: nivabibi
Felhasználó: zalajaro
Nehézség / Terep: 1.5 / 2.0
Úthossz a kiindulóponttól: 3000 m
Megtalálások száma: 204 + 1 sikertelen + 5 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.3 megtalálás hetente


WAP:A láda a baktai láptavak közelében egy fa gyökerei alatt , kövekkel álcázva található.

Egy vízrajzi érdekességhez az Egerbakta község közelében lévő Baktai láptavakhoz kalauzol első ládám. A település határában ritka és ez által védett természeti jelenségként tartják nyilván az "egerbaktai tőzegmohás láptavakat". A láda a konyhai doboz (16x25x10cm) egy fa gyökerei alatti üregben rejtőzik kövekkel takarva.

(A láda nem kiemelt természetvédelmi területen található, ennek ellenére minden természettudatos kesser számára fontos a természet értékeinek megőrzése, a rongálás és a szemetelés mellőzése! Emberként menjünk be az erdőbe és úgy is jöjjünk ki.)

A tavak egykor természetes közegükben élővizek voltak, ma már az un. eutróf tavak közé tartoznak. (Eutróf tavak: az oligotróf tavak természetes fejlődése ebbe az irányba tart. A tápanyag-ellátottság bőséges, a szervesanyag-termelés nagy. A fenékre kerülő elhalt szervezetek bomlása, valamint a bemosódó humusz jelentős oxigénmennyiséget fogyaszt, így az oxigénellátottság romlik. Feneküket vastagon borítja a tőzegsár. A bemosódó humusztól vizük rendszerint sötétbarna, oxigénkészletük nyáron teljesen elhasználódhat.) Röviden ez a jelenség akkor keletkezik, ha a természetes vízutánpótlás kevesebb, mint az elfolyás, illetve ha mindkettő minimálisra változik.

Egerbakta község 1550 lelket számláló település a 24-es úton Eger nyugati szomszédságában. A község temploma Francz József kőművesmester munkája az 1700-as évek elejéről. Védőszentje Alexandriai Szent Katalin. Első okleveles említése 1261-ben történik. 1274-ben IV. László király hozzájárul, hogy Sándor bán Bagata és Buda nevű falvakat feleségére hagyományozza. 1275-ben András egri püspök a püspökséghez tartozó szabolcsi Eszlár és Timár nevű birtokait elcseréli Sándor bán fiainak, Bakta, Buda és Tárkány nevű birtokaival, mert ezek közelebb vannak Egerhez. E csere folytán lett a falu az egri püspökség birtokává. 1295-ben Bátor határjárása kapcsán "villa Bagtha" névalakban említi az oklevél. 1351-ben I. Lajos király határjáró oklevele szerint kelet felöl a Rábczavölgy választja el a falut Szólát határától. 1476-1486 között Bakta a püspökség szarvaskői várának tartozéka volt, ide fizette a sokféle termény-, dézsma -és pénzjáradékot. E vár két katonájának tartását biztosította, a várkatonák lovai számára tizenkét baktai jobbágy szénakaszálást, gyűjtést, behordást végzett. A mohácsi vészt követő időkben a szarvaskői várat annak kapitányai magukénak tekintik, így a hozzátartozó Baktát Horváth Ferenc használja. Eger 1552. évi ostroma idején a település elpusztult, l553-ban kezdett újból benépesülni.

1564-ben ismét hat portája van, 1577-ben népessége huszonnégy családból áll, a falu a török földesúrnak igen súlyos pénzadót, évente 125 Ft-ot fizetett. Amikor 1596-ban a török ostrom alá vette, majd elfoglalta Eger várát, a falu ismét elnéptelenedett. Határának használatára való jogot Horváth Mihály füleki várkapitány kérte és kapta meg, élete tartamára Bosnyák Tamás tiszttartótól. Horváth halála után mostohafiára, Bük Sándorra szállt az ideiglenes használati jog. Végül is a falu az egész XVII. századon át a Bük család kezében maradt. 1703-ban Telekessy István egri püspök pert indított a Bük család ellen, Egerbakta visszaszerzése érdekében. A bíróság visszaítélte a falut a püspökség részére. Ettől kezdve az egri püspökséghez, 1805-től az akkor felállított egri érsekség birtokához tartozott. Az 1710 -1711. évi nagy pestisjárvány idején a község ismét néptelenné vált, az 1711. évi összeírások lakatlannak mondják. 1712. közepén már volt egy-két lakója. 1716. szeptember végén új betelepülők érkeztek. 1718-1724. között az Abaúj megyei Mecenzéfről, a jászói prépost birtokáról német és szlovák jobbágyok szöktek ide. A prépost 1725-ben katonai karhatalommal vitt vissza egyeseket jászói birtokára. Az 1725. évi adóösszeírás szerint a 22 jobbágy közül 13-nak főfoglalkozása a fuvarozás volt. A szántóterület szűkössége miatt egyesek Keresztespüspöki pusztán béreltek szántóföldeket. Mások 1744. táján ráadták magukat a szőlő telepítésre. 1760 körül a sűrű tövisektől kiirtották a töviskes nevű völgyet. Az 1771. évi úrbér rendezés során a falu határát az első osztályba sorolták, s így 26 kishold szántót meg tíz kaszás rétet szabtak ki minden jobbágytelekhez.

A baktai erdők tulajdonosa 1792-ben gróf Eszterházy Károly egri püspök volt. A nagy szegénység, a hideg miatt 1791-92 telén megszaporodott a püspökség területén a falopások száma. Az egri "kapás lakosok" előbb csak a hátukon majd szánkón hordták a fát. Az erdőkerülők az elkeseredett szegény emberek felé sem mertek menni. 1810-ból marad fenn egyházlátogatási jegyzőkönyv, melyből megtudhatjuk, hogy Baktán azért maradtak el a gyerekek az iskolából, mert az uradalmi és megyei közmunkákra, valamint a házi és mezei munkákra fogták be őket a szülők. 1855-ben a falu egész lakossága 1200 fő, katolikus vallású volt, 6-12 éves gyermekek száma 192 fő, télen 168, nyáron 56 gyermek járt ekkor elemi iskolába.

Az 1848-49. évi szabadságharc egyik csatája kapcsán olvashatunk Egerbaktáról. 1849. február 26-27-én zajlott a kápolnai csata, honvédségünk vereségével. A csata idején a településen a frissen hányt sáncoknál és a szarvaskői szorosban egri nemzetőrök strázsáltak. Egerbaktán Báthory-Schalcz Bódog 3 1/2 zászlóaljnyi gyalogossal, egy lovasszázaddal és 8 ágyúval felszerelve figyelte Schliclz mozdulatait, de Schliclz nem mutatkozott.

1950-ben vezették be a villanyt a településre, 1955-ben 235 volt a fogyasztók száma.1956-ban két ásott kút volt. 1955-ben már három tantermes iskola volt a településen - hat tanerővel és 161 tanulóval- valamint kultúrotthon, könyvtár és keskenyfilmes mozi működött.

A vidék igen gazdag természeti értékekben. A települést környező hegyvidéki erdőségek, a tiszta levegő, az itt megbúvó nagy és kisvadak, különböző madárfajok és a védett ritka őshonos növények látványa kellemes kikapcsolódását nyújt a természetben pihenni vágyóknak.

A láda 4 útvonalon közelíthető meg. Személygépkocsival egyik sem járható! Terepjárók elvileg leküzdhetnék az utakat, azonban a kiterjedt vadászati területek miatt, azok nemcsak engedélykötelesek, hanem minden irányból sorompóval védettek is. A területre gépkocsival belépés csak engedéllyel és kisérővel (kulcsos ember) lehetséges, ami igen macerás.
Ajánlom viszont mindeki számára - arra alkalmas időjárás esetén - kerékpárral való megközelítést még spéci MTB-re sincs szükség, mivel nincsenek nehezen teljesíthető emelkedők és az utak állapota is jó.
És természetesen ajánlom a gyalogos, túrázni, sétálni szerető kessereknek.

1./ Almár  N 47° 57,376' E 20° 21,411' 196 m [GCbakt+útpont3] vasútállomástól induló Piros sáv jelzés vonattal és autóbusszal is nagyon könnyen elérhető Egerből. A vasútállomásról a patakon átvezető fahídon átkelve induljunk útnak. Kezdetben szélesebb dózerúton, később keskenyebb erdei úton haladhatunk. A turistaút többször keresztezi a különféle erdei utakat. Az Egerből érkező Kék kereszt jelzést a Tó-hegy alatt  N 47° 57,721' E 20° 18,909' 312 m [GCbakt+keresztút] keresztezzük. A láda megtalálása után kellemes sétával (tovább a Piros sáv jelzésen) érhetjük el Egerbakta községet, ahonnan sűrű autóbuszjárat van Egerbe. Almártól a ládáig kb. 4300 m, onnan Egerbaktáig  N 47° 56,154' E 20° 17,696' 175 m [GCbakt+parkoló] kb. 3700 méter.

1/a.A fenti útvonal természetesen visszafelé is járható. A Piros sáv Egerbaktától  N 47° 56,154' E 20° 17,697' 175 m [GCbakt+parkoló] a ládáig kb. 3700 m, onnan Almárig  N 47° 57,376' E 20° 21,411' 196 m [GCbakt+útpont3] kb. 4300 méter, vagy a Kék kereszt jel mentén Egerbe a  N 47° 55,028' E 20° 21,668' 202 m [GCbakt+útpont2] pontig kb. 6900 m, míg Szarvasköbe  N 47° 59,009' E 20° 19,768' 333 m [GCbakt+útpont1] a Kék kereszt -n és az OKT Kék sáv jelzésen kb. 5100 m.

2./ Egerből a Szalapart városrészből az azonos nevű utca végén  N 47° 55,028' E 20° 21,668' 202 m [GCbakt+útpont2] indul a Kék kereszt , mely a tavak közvetlen közelében  N 47° 57,721' E 20° 18,909' 312 m [GCbakt+keresztút] csatlakozik a Piros sáv -hoz. Az út hossza kb. 6900 méter, mely enyhe emelkedéssel közelít, de jól járható. Bringásoknak nagyon ajánlott !!!

3./ Szarvaskőből a buszmegállótól, vagy a vasútállomástól a település DNy-i végén  N 47° 59,009' E 20° 19,768' 333 m [GCbakt+útpont1] az OKT Kék sáv jelzésén kell haladni majd balra rátérni a Kék kereszt -tel jelzett turistaútra, mely a tavak közvetlen közelében  N 47° 57,721' E 20° 18,909' 312 m [GCbakt+keresztút] csatlakozik a Piros sáv -hoz. Az út hossza kb. 5100 méter. Aki még nem járt a szarvaskői kilátóban és még nem gyűjtötte be a GCMAJO ládát most megteheti, szinte útba esik.

Az "egyéb" útvonalakkal kapcsolatban két megjegyzés:

1./ A szálerdőket sűrű fiatalosok váltogatják, szinte áthatolhatalan aljnövényzettel és dús, főleg vaddisznókban gazdag faunával. Az iránymenetek erősen meggondolandók.

2./ A területen jelentős vadászati tevékenység folyik, ami az utakon járva teljesen veszélytelen, de vadászati szezonban főként napnyugta és napkelte között a biztonság miatt senki se térjen le az útról.
'
Állapot: kereshető

KRW értékelés (124 db): környezet: 4.47 rejtés: 4.54 web: 4.58 átlag: 4.53

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
-
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
-
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
-
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
-
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
-
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
-
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
-
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


Frankie Family 2021.02.27 14:51 - Megtaláltam
OKT közben, kis kitérővel megtaláltuk, köszönjük a rejtést!

gyetger 2021.02.25 15:30 - Megtaláltam
Megvan, köszi!
1000. találatom! :)
Ha más nem, a piroson lefelé a sártenger emlékezetes volt. :D

ddalma 2021.01.17 10:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! pwz-vel közös találat! Nagy hóban! :) [Geoládák v3.8.3]

pwz 2021.01.17 10:46 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Fagyott úton az igazi :) ddalma-val közös találat. [Geoládák v3.8.3]

Lempike és Sándor 2021.01.02 13:10 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.6.4] A láda keresését csak a pandémiában és az ünnepekben eseményre kiéhezett , mindenre elszánt kessereseknek ajánlanám a hatalmas sártenger miatt. Nem terveztünk mára ládázást, de a jóidő , a napsütés elcsábított. Ez a láda "következett" a térképünkön. A környék nagyon szép, vadban gazdag, láttunk nagyon közelről egy szarvascsordát, ami különösen tetszett nekünk.

20210102_13302720210102_142241
20210102_13291520210102_122355
20210102_113331 
Zergi 2020.11.21 15:45 - Megtaláltam
Fogtam!
Mielőtt besötétedett, sikerült elcsípni! Hozzájárult ehhez anettx azzal, hogy segített egy jó parkoló koordinátával - köszönöm!

Sajnálom, hogy a tó vízfelületét csak fölülről láttuk átsejleni! Túrának jó volt.

IMG_0400IMG_0401
IMG_0402IMG_0403
IMG_0404IMG_0405
IMG_0406IMG_0409
IMG_0410IMG_0411
IMG_0412IMG_0413
IMG_0414IMG_0415
IMG_0416IMG_0417
IMG_0418 
ésKata 2020.11.21 15:45 - Megtaláltam
Bükki jó kirándulós nap.Last minute találat a nap végén.

softi 2020.10.18 12:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.63
Nagyon különleges hely!

_DSC4956_A_A_DSC4984_A_A
ha2 2020.09.09 15:45 - Megtaláltam
Szeretem az ilyen "ősi" tavakat. Ide jó lenne egy magasles a partra. Felmásztam egy kisebb fára, de nem lehetett közelebb jutni a vízhez.

Nem sikerült közelebbről 
anettx 2020.09.09 15:45 - Megtaláltam
TFTC!
5 napos BAZ-megyei kirándulgatás Miskolctapolcai bázissal.
Egyszer már próbáltam ezt a ládát, de 5 km-nél nem jutottam közelebb. Most viszont kb. 2 km-re sikerült leparkolni, így ez még belefért a mai napba.
[Geoládák v3.6.0]

Paul 2020.08.21 11:56 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.2.12]

Norbee97 2020.08.16 16:07 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.12
Ezt is megtaláltam! Köszönöm a rejtést. Nem volt hiába eljönni ide. :)
Részletek és képek hamarosan. [Geoládák v3.5.3]

IMG_20200816_151428IMG_20200816_151732
IMG_20200816_153717IMG_20200816_155103
IMG_20200816_155345IMG_20200816_162318
IMG_20200816_163959 
GAMANO 2020.07.15 17:08 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Dad&Me 2020.07.13 13:18 - Megtaláltam
Megtaláltuk!
Köszönjük a lehetőséget.
[g:hu+ 2.2.9]

panthera 2020.06.20 15:23 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést!

vacskamati9 2020.06.02 18:04 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
A rejtekhely leírását szerintem módosítani kellene.

zoli96 2020.04.25 23:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!

ha8je 2020.04.25 17:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

Aniko & Gyuri 2020.04.19 13:13 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

Nikicsu 2020.04.18 08:39 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm. :) [g:hu 1.6.7]

12pet05 2020.04.04 14:36 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

kingajani 2020.04.04 12:14 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.0.39 teszt]

aknitram 2020.04.04 12:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget! Próbáljuk keresni az eldugott, "mindenkitőltávol" helyeket, itt is sikerült :) Cserébe találkoztunk 3 hatalmas szarvassal.
[g:hu+ 2.0.31]

jutics 2020.01.21 12:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.93
Egerből a kék kereszten. Jó kis túra volt. Köszönöm a rejtést! :)

IMG_20200121_115709IMG_20200121_124603
IMG_20200121_124348IMG_20200121_121127
IMG_20200121_121606IMG_20200121_123258
IMG_20200121_123242IMG_20200121_123624
IMG_20200121_123841 
Csabiq 2019.11.20 10:14 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Egerbakta felől érkeztem, szembetalálkoztam egy vaddisznókondával, megtiszteltük egymást a kellő távolsággal. Szuper volt! [Geoládák v3.0.0]

HrK 2019.10.25 17:38 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

dobozipatikus 2019.08.20 18:08 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

annamari8505 2019.08.19 16:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.43
Köszönjük szépen a rejtést, megtaláltuk! Izgis kis kirándulás volt. :)

maxxtro123 2018.12.26 13:04 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]

N.Zs. 2018.12.15 19:17 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.41
Egerbakta felől érkeztünk a dobozhoz. Nagyon kellemes útvonal. A közepes tó már-már megszűnt tónak lenni, de a nagy tó egészen jól néz ki. Egész úton szakadt a hó, de nem volt hideg. Az egyesületi dobozt a fa gyökerei tartják. Tartalma rendes. Visszafelé találtunk egy fiatal szarvas agancsot, sok szép kidőlt fát. Meglátogattuk a PIO-ként megjelölt öreg tölgyet is. A rövid kirándulás 7,65 km lett 215 méter szintemelkedéssel. Köszönjük.

téli erdő 1téli erdő 2
kidőltfa 1téli erdő 3
dőla mai kedvencem
összeborulvafakígyó
az öreg tölgyegy ilyet is találtunk
téli erdő 4fazék volt
a láda 
geooszi 2018.12.12 09:30 - Megtaláltam
OKT túra Sirokról Bélapátfalváig, közben néhány ládával fűszerezve: GCTAKA, GCBAKT, GCBVLR, GCBK04, GCSTAN, GCBEKO.
Kb.43 km lett a vége. Hideg volt, fárasztó volt, de szép, néhol havas, néhol jeges tájjal. :)

 
znasz 2018.11.24 10:02 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.04
Köszi a rejtést.

RékaKinga 2018.05.14 18:15 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

pczinder 2018.05.14 18:10 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

Csaba & családja 2018.05.11 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.59
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést. Eger felől kerékpárral.

Évi&Zoli 2018.04.09 16:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.87
Egy hirtelen felindulásból elkövetett ládakeresés. Könnyed, laza séta Egerbaktáról gyönyörű időben az éledő természet ölén. A hely szép a rejtés remek, köszönjük!

20180409_16220320180409_162424
20180409_16260120180409_162623
20180409_16360620180409_170516
Zéboy 2017.09.10 13:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.19
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Zéboy 
Berián 2017.09.10 13:13 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

picuresnagyur 2017.07.28 16:26 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.38
Köszi

SandorCsaba 2017.07.25 11:30 - Megtaláltam
Köszi a rejtést! :)

Magyusz 2017.06.30 16:17 - Megtaláltam
Megtaláltam! [iGC] [wapon beküldött szöveg]

Lili.th 2017.06.20 00:00 - Megtaláltam
Szarvaskő - Eger (Pásztorvölgy) séta keretében.

 
aldarion109 2017.06.02 20:07 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

westmark 2017.06.02 18:44 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Discover 2017.05.06 14:13 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.24
Köszönöm a rejtést!
[iGC] [wapon beküldött szöveg]

_DSC8412_DSC8416
_DSC8409_DSC8410
_DSC8411_DSC8407
_DSC8408_DSC8415
Bl4st3r & Amy 2017.05.01 22:05 - Egyéb
Piros kereszt A láda meggyógyult! Hurrá!! Köszönöm! Üdv: ládadoki

zalajaro 2017.04.28 21:00 - Egyéb
2017.04.22.-én megtaláltam, felújítottam, 28.-án adoptáltam nivabibitől. Köszönöm a rejtést és a segítséget !

zalajaro 2017.04.22 15:35 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]
-__--------------------------
A ládát pótoltam, ès átköltöztettem, mivel a règi hely már darabokban volt.
Most egy fa gyökerei alatt rejtőzik.

koo: 47 57 601
20 18 801

rejtekIMG_20170422_151156
IMG_20170422_152720IMG_20170422_144749
Bl4st3r & Amy 2017.02.26 00:14 - Egyéb
Piros kereszt Mint ládadoki a geoládát utolsó logjai vizsgálata alapján betegre állítottam. Ha van rá lehetőséged, kérlek javítsd. További tudnivalók a beteg ládákról. Üdv: ládadoki
Email-t küldtem a rejtőnek.

Toth417 2017.02.25 09:16 - Megtaláltam
Ahogy az előző logokban írták, a koordinátán nincs fatuskó, az árokban annál több. A képek (és a mai többi találatom) alapján kérem a megtalálás elfogadását.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2017.03.26 20:50]

20170225_09153120170225_091534
20170225_09153720170225_091852
Screenshot_2017-02-25-09-14-25 
juhaszjani 2016.12.04 15:33 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.67 súly: 2.81
Sajnos a ládát nem találtuk meg az árokban ahova a GPS mutatott. Leírás szerint a fatörzseket (amit még nem evett meg a természet) az összeset gondosan átnéztük de sehol nem találtuk meg.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2017.03.08 18:01]

IMG_20161204_152442 
Tripsánszki 2016.12.04 15:33 - Nem találtam meg
Sajnos nem találtuk meg a megadott koordináták közelében. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

GCbakt_2016124153222.jpg 
GYEZegzug 2016.10.31 11:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.09
Terepjáróval jöttünk fel egy kicsit sétálni vadászat címszó alatt. Hárman is kerestük nincs a helyén a láda, árokban sem találtuk meg. Kaptam segítséget a jelszót illetően. Jó volt itt lenni kettő napig. Köszi szépen a lehetőséget.

Fazék 2016.10.15 14:08 - Megtaláltam
OKT Bélapátfalva - Sirok, kitérőkkel ~41 km.
Ez egy komolyabb, kb. 6 km-es kitérő volt. Hangulatos a kis tó, bár a vízfelületet elég nehéz meglátni a sok fűzbokortól.
Sajnos a ládát nem találtam meg, pedig sokáig kerestem. A legvalószínűbb helyen csak a tuskó letört felét találtam az árokban, kép mellékelve.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2016.11.18 17:45]

2016-10-15 14.04.482016-10-15 14.05.03
Ennyi látszik a tóból 
babaBálint 2016.07.13 16:15 - Megtaláltam
Vándortábor 1. nap, útban Szarvaskő felé.

GB 2016.07.13 16:15 - Megtaláltam
ok

Andrys 2016.07.13 16:15 - Megtaláltam
:-)

piroska 2015.12.31 14:00 - Megtaláltam
Szilveszteri túrán JPPJ-ékkel.

"J&J" 2015.12.31 12:51 - Megtaláltam
BEAC Újévi túra
Piroskával közös találat

mitlageri 2015.07.09 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm

nrobi88 2015.07.04 12:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.86
Köszi a rejtést!

Jakire 2015.06.13 13:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.94
Olyan régóta szemeztem már ezzel a ládával...
Anna lányommal együtt nyakunkba vettük az erdőt Almártól Baktáig. Először a sárga bicikliútról nem tértünk le a gyalogösvényre, majd a piros jelzést vétettük el fenn a dombtetőn és tértünk rá a kék keresztre. Ott a kereszteződésben bejártuk az összes erdészeti utat keresve a piros jelzést, mire rájöttünk, hogy picit északabbra vagyunk a kelleténél. Végre ráleltünk a két turistaút kereszteződésére, de ott meg benőtték a bokrok a jelzést a kicsi gyalogút elején, így mi nagy örömmel követtük a nagy dózerutat. 500 m után már gyanús volt, hogy nincs jel, végül visszatértünk a kereszteződésbe. A ládáról már le is mondtam, mert ennyi időt és kilométert szántunk az egész útra. Aztán csak nem hagytuk ott, hiszen 30 m-re mentünk el mellette. Ennek ellenére, vagy épp ezért nagyon jó kis túra volt, köszönjük!

És köszönet Galcinak az ajándékáért;)

Ui. Hasonló láptavak vannak Keleméren is

gyűszűvirágszamóca
csokros harangvirág
Galci 2015.05.29 14:50 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.38
Ráleltem! Köszönöm szépen!
"A kocka el van rejtve" [g:hu 1.5.1l] [wapon beküldött szöveg]

GCbakt_20150529144125.jpgGCbakt_20150529144837.jpg
Koszikla 2015.04.12 17:48 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

timi1220 2015.04.12 13:09 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. :) [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

kupec 2014.05.03 16:00 - Megtaláltam
Régóta nézegetem ezt a ládát. Ma nem volt túl jó idő, így nem a Bükkbe mentem, hanem ezt a ládát helyet célba. Az út eleje Almár felől kicsit unalmas volt, de feljebb, a gerincen pazar volt a kilátás.

hacsate 2014.04.20 21:01 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést.
A Miskolci Vasutas T.E. túráján.
A harmadik tó a legszebb. Igaz az nem lápos. [g:hu 1.4.28] [wapon beküldött szöveg]

Ládafürkész 2014.04.04 18:14 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

haywire 2014.03.02 13:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.53
+1 [wapon beküldött szöveg]
A hétvége záró ládája, és ezzel együtt Eger és környéke is letudva. :) Maradt Bogács és környéke a továbbiakra.
Almár felől közelítettem meg, az oda vezető út (piros) érdekesebb volt számomra, mint láptavak. Szép a kilátás a Bükkre, a legelő lovak...
Köszönöm a rejtést! :)

 
Bükki vadász 2013.11.03 08:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.72
Még ebben a nyirkos időben is kellemes sétát biztosított a láda megtalálása. Útközben muflonokkal és fácánnal találkoztunk.

Kucsma család 2013.08.24 18:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.25
Megtaláltuk. Kicsit siettünk, hogy ne esteledjen ránk. Köszönjük a rejtést.

kobcikrajci 2013.08.12 09:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.06
Reggeli tekerés a hegyre. A kék+ megközelítés az utolsó szakaszig tényleg használható, ott aztán olyan repedések voltak az ösvényen, hogy elnyelt volna biciklistől. A tóból sajnos nem sok látszik a dús növényzet miatt, de azért 1-2 pontból felülről csodálható.

Jazmin14 2013.07.28 16:14 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

halaszcsalad 2013.07.14 15:33 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. Almarbol jottunk a 6 eves kislanyunkkal. Volt kozben 1-2 varganya is, de szunyog csak 1 db;-) [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

Maxi613 2013.07.10 00:00 - Megtaláltam
köszi!

DonPepe 2013.07.06 17:06 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.00
Köszi! Meg van! Érdekesek voltak a tavak hogy fák nőnek a víz közepén. A rejtés nagyon csalafinta de meglett.
Üdv Gábor, Réka, Pepe

Meg van! 
belus01 2013.06.29 14:15 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

gzg 2012.12.31 09:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.45
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. Egy kellemes téli túra keretein belül.

Lettusa 2012.12.30 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.04
Nagyon jó rejtés. Köszönjük. Fzsolttal együt találtuk meg.

Archer76 2012.12.20 11:43 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

PSZE 2012.12.20 11:41 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.86
Megvan!

csp187 2012.12.08 09:11 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.29
DONE!!!

csillagt 2012.11.22 12:04 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.52
Kiváló őszi kirándulóidőt fogtam ki. Baktáról indultam, majd a láptavak és az almári kolostorrom érintésével folytattam az utat a Berva-völgy felé. Az erdei utak járhatóak, de esős időben biztosan feladják a leckét.

Kősas
 
tkriszta 2012.10.22 13:21 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.48
Megtaláltuk, köszönjük.
Tóth Család apraja nagyja!

tpetya 2012.10.22 13:21 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.90
Megtaláltuk, köszönjük.
Tóth Család apraja nagyja!

tjanek 2012.10.22 13:21 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.90
Megtaláltuk, köszönjük.
Tóth Család apraja nagyja!

tóthék 2012.10.22 13:21 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.15
Megtaláltuk, köszönjük.
Tóth Család apraja nagyja!

13 2012.10.22 13:21 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.18
Megvan.

K.L. 2012.10.10 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.11
ok

Kobe24 2012.09.23 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.32
Ez a ládánk is bózótharcos volt a túra egy részén,mi a kék kereszten mentünk végig és tényleg elég jól bicajozható út(leszámítva a kidőlt fákat:)Sajnos a tavat annyira nem lehetett látni,mert nagyon benőtte a növényzet,de egyébként érdemes egyszer el látogatni ide is :) Köszi a rejtést!

A ládika
 
antipresent 2012.08.18 18:16 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.46
Megtaláltuk délutáni kerekezés közben :-)
Egy kis részen dzsungelharcot is vívtunk, sajnos sok a szúnyog, így gyorsan logoltunk.

solteszb 2012.08.18 12:41 - Megtaláltam
Megtaláltam. Bakta felől közelítettük, és hát majdnem visszafordultunk. A parlagfű az arcomig ért, így allergiásoknak egyáltalán nem ajánlom, főleg nem kisgyerekekkel. Legalábbis ebben az időszakban. Az erdő utána kicsit kárpótolt, kellemes túra volt. A kilátás nem olyan izgi, sőt... de a rejtek egészen jó ötlet... Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.18] [wapon beküldött szöveg]

GCbakt_20120818124056.jpg 
MokusMajom 2012.07.24 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 1.95
Szép nagy séta volt, őzet mi is láttunk, vaddisznót csak nyomokban:) A gyerekek élveztél a láptó partján az iszpban való tapicskolást. Érdemes megnézni!

Arpad11 2012.07.17 18:00 - Megtaláltam
A ládához vezető út szép volt .

tomv84 2012.07.16 20:38 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 1 átlag: 3.67 súly: 3.23
Kellemes Kerekezés az erdőben, köszönöm.

http://www.sports-tracker.com/#/workout/tomv84/4ee0p2mv7tvolbsr

Útvonal

izsolt 2012.07.16 12:20 - Megtaláltam
A legkisebb ugrifüles (1 éves) is elkísért, kenguruban
Kb 1 km után elaludt, csak a kocsihoz visszaérés előtt ébredt fel (állat az a passzív ház ott Egerbaktán)

Laci0071 2012.06.02 17:43 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.11] [wapon beküldött szöveg]

nmárti 2012.05.07 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 3 átlag: 3.50 súly: 3.61
Még 2012-ben találtam meg, aztán nem jelentettem be. Jobb későn, mint soha... Köszi a rejtést!

Petrukkio 2012.04.28 13:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.94
Rég jártam itt. Most Egerbocsról sétáltunk el ide.

kevindaface 2012.04.06 13:08 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. Judit, Balazs [g:hu 1.4.10] [wapon beküldött szöveg]

TLaca 2012.03.18 11:53 - Megtaláltam
Megvan, köszönjük!

molka 2012.03.17 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.71
Kicsit elrettentett minket a saras út, illetve a viszonylag hosszú menet, de megérte! Rengeteg szarvast és őzet láttunk útközben. A láptavak már csak ráadás! Köszönjük az élményt!

 
rallymax 2011.11.02 12:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.61
Megtaláltam, egy szép őszi napon :)

G&V 2011.10.31 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.89
Egerből indultunk megkeresni, kellemes délelőtti séta volt. Tetszettek a tavak, köszönjük a rejtést.

 
kilali 2011.10.29 11:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.57
Köszönöm a rejtést.

FTom 2011.09.11 12:22 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.79
Hosszabb kéktúrák során haladtunk már el a közelben, most végre jutott elég idő megnézni ezt a különlegességet is. Kissé meglepett és tetszett a viszonylag bőséges vízfelület.

BanGa 2011.09.09 13:10 - Megtaláltam
A Szarvaskői kilátótól indultunk toronyiránt egy korábbi bejegyzés (galgo) alapján. A kereszteződést kicsit benéztük, de idővel eljutottunk a célhoz. A szag alapján már tudtuk, hogy közel járunk. Nagyon érdekes képződmény, ilyet még nem láttunk.

vitibi 2011.08.30 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.36
Meglett!

djbahool 2011.08.13 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 1.30
Kis kitérő (szarvaskői kilátótól).

Dormatt13 2011.08.10 20:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.48
Szarvaskőről indultunk túrázni, a végén éjszakai túra lett belőle. Köszi a rejtést :)

Azazello 2011.08.01 08:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.39
kéktúra második ládája, reggeli séta

útban a láda felé 
becko 2011.07.17 12:38 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.43
Erősen hasonlít a siroki Nyírjes-tóhoz. Egerbaktáról a P jelzés néhol csak sejthető. Ez volt a másfél napos bükki ládázás -15.- zárópontja

Moonspell 2011.07.10 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.37
Megtaláltam végre a pontos dátumot --- Megtaláltam Valós megtalálása eme remek ládának, valamikor nyár közepére tehető. Most nézegettem az Oregon geocache visit.txt.-t és be nem logolt ládákra leltem.
Csoporttársam az egerbaktai láptavakról készíti szakdolgozatát és terep szemlén voltunk itt. Nagyon tetszett ez a vadregényes hely. Köszönjük!

 
Puszkany 2011.06.25 15:18 - Megtaláltam
Boklaszas kozben. Koszi a lehetoseget! [g:hu 1.3.9] [wapon beküldött szöveg]

Hz 2011.06.25 15:18 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.19
Szürkítve. [g:hu 2.2.8] [wapon beküldött szöveg]

Kerékpáros kupa: 49.8 km

Track 
pliptai 2011.06.12 11:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.47
Köszönet a rejtésért!

zeus 2011.04.30 13:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.84
az első megközelítést választottam. az első meglepetés már rögtön induláskor ért, amikor kiderült, h a megáradt patak felett eltűnt a híd...

a jelzést sikerült 3x benéznem, mindegyik plusz 1-1.5 km-rel megtoldva az utat, de nem bántam meg!

Ronin 2011.03.14 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.91
A hétvégi alkalmi ládásztársak megéhezése okán ezt a ládát egyedül cserkésztem be, a nem kicsit sáros úton. Ennek ellenére egész jó szintidőt futottam, így én sem maradtam le (nagyon) az ebédről.
A helyszín csodaszép és vadregényes, pont az ilyen helyek miatt szeretem ezt a játékot oly nagyon. Mire a tóhoz értem, még a nap is kisütött.
Köszönet a rejtésért!

Pteranodon koponya ;)
 
Cloudbaseflyer 2011.03.14 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.70
Judittal megtaláltuk! :) Köszi a rejtést!

ironman 2011.03.12 10:50 - Megtaláltam
Egerbaktáról indultunk, Szarvaskői kilátó céllal, a tavak útba estek.

Klári 2011.03.12 10:50 - Megtaláltam
Kedvelem az ilyen hegyek-völgyek között megbújó tavakat. A kellemes tavaszi idő ellenére is egy része még be volt fagyva.

 
sirgalahad 2010.11.25 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.29
Eutróf - nem tiszta tó
Színe sötét, vize szerves
Halaknak nem bíztató
Mert a légzés kínkeserves

tókidőlt fa
SirLes 2010.08.14 13:15 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 4.13
Megtalaltam [wapon beküldött szöveg]
Ez lett volna a mai nap csúcsládája, de a végén örültem hogy túl vagyok rajta. Egerbakta felől közelítettem a piroson, már ahol járható volt a piros. Előző nap nagy zuhi volt, így nem a patakba, hanem a patakból folyt a víz mindenfelé. Pár helyen a térdig cuppogtam a sárban és az út helyett inkább a járatlan hegyoldalban közlekedtem. Kb. úgy néztem ki mint egy vaddisznó iszapfürdő után. Ehhez jött 100%-os páratartalom és 30 fok meleg. Fölül az izzadság, alul a sár folyt rólam. Útközben azon morfondíroztam inkább csinálnék egy 1000 méter szintkülönbségű magashegyi túrát mint ezt. Végül végigszenvedtem magam és szerencsére volt egy rövidnadrágom a kocsiba, így sáros bakancs, rövidgatya és izzadságtól csöpögő pólóban mentem be Egerbe ebédelni :)

galgo 2010.07.04 12:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.92
Szarvaskő felől jöttünk. A kék olyan sáros vizes volt, hogy alternatív utat kelett keresni. A víz még sokszor kísértett bennünket, de leküzdöttük. Ma itt senki nem volt, így nyugodtan ládázgattunk. Vissza szintén alternatív utat választottunk, (toronyiránt) leküzdve a csalánt, agy romos épuletet, aszfaltos utat , no meg egy bányát találtunk. Agyagba, ill. kőbezárt kagylókkal, csigákkal. Nagy élmény volt.
(N47° 58.746' E 21° 18.828' )

köszi
galgo és era

Ez még semmiMegmentettük
Onnan és oda tartunkVisszafelé
VadlesTalán pár millió éves
Hey-ho 2010.07.03 11:00 - Megtaláltam
Egerből az OBI parkolóból indultunk rögtőn a szőlőhegyen, dombon volt egy defektünk. Az utolsó párszáz métert egyedül tettem meg, hatalmas sártengereken keresztül jutottunk el idáig.
A láda környéke tele volt gombával/lásd fotók első az árokban/ és gombászokkal. Visszamentem a tó- hoz míg elmennek, de utána újabb gombakeresők érkeztek ráadásul ezek a rosszabbik fajtából. Botokkal az avart is felpiszkálták csak remélem, hogy a láda megúszta. Kérjük a rejtőt fogadja el megtaláltnak a fotók alapján. A sár miatt ezt most nagyon megérdemelnénk.
Köszönjük.

[Jóváhagyta: Nivabibi, 2010.07.13 21:16]

 
smilehunter 2010.04.08 15:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.24
Köszi a rejtést! :)

nogacsalad 2010.04.08 09:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.13
Egerbakta szélén, az épülő házikó előtt támasztottam le a szekeremet (kutyák megvoltak). Innen rövidke szintbeli sétával közelítettem a tavat. Az "alig sáros" földúton nem találkoztam senkivel. Végülis normális ember úgysem jár erre (hacsak nem nagyon ortodox ládász az illető).
Pár patakugrás és az elhagyott, düledező házikó megtekintése után jutottam ládaközelbe. A kevés levélzöldnek köszönhetően, a domboldalból még vízfelületet is sikerült néznem. Megszemléltem a tópartot, aztán a ládikát. Visszafelé ugyanarra mentem, csak megálltam a tűzrakónál megnézni a kb. 5000 éves mohos tölgyfát. Simán el lehetne lakni rajta.
Mivel nálam a sétás ládikák jönnek be, így ennek pontozásával most nem volt gondom :o)
Ajándékot nem cseréltem!
Köszönöm a kellemes sétát!

guess.who 2010.03.31 09:34 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.83
Körbe-Bükk 14.

Az előző napi nemláttunksemmit-tőzegláp után igen reménykedtünk, hogy ezzel a találattal sikerül valami valóban tőzegszerűt találnunk. Nos: nem sikerült. Vagy három mátrai ládászás alkalmával is kerestük már a lápot (akkor még nem volt itt láda), de még a helyiek sem tudtak segíteni, hogy merrefelé kellene elindulni - térképeken meg nem jelölték túl pontosan, így aztán csak afféle legendaként ismertük a zegerbaktaitőzegmoháslápot.
Most Egerbaktától indultunk a turistajelen, viszonylag száraz időben, viszonylag száraz úton. Közben azért itt-ott, az árnyékosabb erdei részeken akadtak jókora dagonyák, de kikerültük, és továbbra is a jelen mentünk a tavak felé. Megtaláltuk az egykori erdészházat (belül szétverve minden, a tető beszakadva, s még egy valamikori kutya múmiája is volt a "konyhában") is, de az út legvégén, egy kanyarral előbb aztán volt egy, a láda felé vivő szekérút, ami nem is volt trackelve, úgyhogy elindultunk arra. Kiderült, hogy az szépen elenyészik az utolsó 20-30 méteren, azaz nem visz el a láda völgyecskéjéig. Remek.
A láda maga hamar meglett, de közben már elkezdett esni az eső is, úgyhogy gyors logolás után megközelítettük a nagyobbik tavat. Meglepő volt, hogy hatalmas szabad vízfelület van a közepén, ugyanakkor tőzegmohának nyomát sem láttuk, és igazán a tőzeghez kötődő növényzetnek sem. Felmértünk egy véletlenül megtalált dózerút-szakaszt, majd a turistajelen átmentünk a másik tóhoz. Tőzegmohának, úszó tőzegszigetnek persze ott sem volt nyoma, bár szabad vízfelületet sem láttunk túl sokat. Mivel itt már eléggé esett az eső, inkább elindultunk visszafelé gyorsan. Közben persze a korábban jól járható út teljesen felázott, végigcuppogtuk az egészet, úgyhogy már a nap elején kifáradtunk a rossz idő és a marasztaló sár miatt.

bakoscsaba 2010.01.16 00:00 - Megtaláltam
Köszi :-).

wEEn 2009.10.24 16:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.73
Kellemes erdei séta után (és egy kis kínlódás a GPS jel "gyengeségei" miatt) egy másik kessercsapattal egyszerre érkeztünk, ugyhogy mi kézbe kaptuk a ládát :) A tó nehezen látható és megközelíthető, de találtunk egy kitaposott ösvényt a nádasban, ahonnét a partig juthattunk. Különleges látvány ahogy az egész tó zöldben pompázik az algák miatt.
indasik, wEEn, xio

Almavirág 2009.08.20 15:14 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.53
A bozót teljesen eltakarta a tavat. Egy helyen két fa között épp csak láttunk belőle valamit.

Rrobert 2009.08.20 15:14 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 2.56
Igazám szép hey, kár hogy a tóbol keveset látni.
Jóvolt mellette falatozni.

egribm 2009.08.16 10:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.28
Kerékpárral persze hogy a legnehezebb útvonalat választottuk, de megvan!!! Ügyes a rejtekhely, de ne próbálkozzatok a meredek falon lemenni inkább kerüljetek!!!

BozótharcMegvan!
Mr Zerge 2009.07.12 11:05 - Megtaláltam
Meg van. [wapon beküldött szöveg]

attila32 2009.06.14 20:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.58
Eger környéki ládázás 7. állomása. 7/7

Kisfiú 2009.05.22 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 3 átlag: 3.67 súly: 2.28
kellemes idő, jó rejtés. Csak bicajozás közben nem kellene az a sok apróság a szemembe.

Ich.. 2009.05.02 11:39 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 3.32
Szarvaskőről indultunk, majd oda is tértünk vissza. A tó színe most már teljesen zöld, beleolvad a környezetébe. Régen járt erre kesser, ám a láda teljesen rendben volt, minden a helyén, szárazon.
Köszönjük a lehetőséget.
Anita, Magdi, Robi, Gábor

 
fkmaster 2008.11.22 13:40 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.08
Kicsit hosszú volt a séta a felázott, traktorjárta piroson ahhoz, amit a hely nyújtott.

Attibati 2008.10.12 16:08 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.08
Bringás bükki túra. 120km
Jó hosszú terepezéssel lehetett csak megközelíteni a ládát. Egyes szakaszokon olyan keskeny volt az ösvény hogy nem fértünk el a bringával egymás mellett. Különösen a tó közelében a P jelzés elvarázsolt, az ösvény alig látszik. Amikor megláttam a tavat és a növényzetet egyből a Balassagyarmat mellett levő láptavak jutottak eszembe.
Visszafelé szerencsére sikerült találnom egy jól járható dózerutat így megúsztam a turistaúton valő kerekezést. Az egri országútra való rátérés előtt még egy utolsó akadályt - egy gázlót - is le kellett küzdenem. Bár bele nem borultam , de a pedálok igencsak beleértek a vízbe.

matrixmusic 2008.08.28 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 2.52
Megtaláltam!
Biciklivel Szarvaskő-Eger távon ládáztam egy jót. Az utak szuperek voltak, hangulatos kis cross-coutry.
A "tó" tipikus láptó, kevés látványossággal. Maga a környzet jó volt.
Köszi:
Aty
...::: www.matrixmusic.hu :::...

szucsattila 2008.08.23 10:36 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.79
A geoKÉK útvonalról tértünk le ehhez a ládához. A tó néhol látható, mindenesetre érdemes volt e kis kitérőt megtenni.

VasG 2008.08.23 10:35 - Egyéb
GeoKék közben hárman eljöttünk a ládához. A többiek lassan haladnak tovább, utánuk is eredünk. :)

lelcache 2008.08.23 10:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.97
A Geokék túra mai szakaszába iktattuk be kis kitérővel. Szucsattila és VasG voltak társaim a kalandban. A többiek addig folytatták útjukat a kijelölt útvonalon. Rohamléptekben jutottunk el a ládáig. Sajnos a tóból csak egyetlen helyen lehet látni valamicskét, mert magas növényzet veszi körbe. A láda eléréséhez természetesen át kellett mászni a környék egyetlen meredek falú völgyén. A rejtés különben jól kivitelezett. Gyors logolás után sietve eredtünk a többiek nyomába!

lelcache

Morcipók 2008.05.30 17:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk, bár az oda-és visszaút nem volt egyszerű!

Morcipók és Robocop 2008.05.30 17:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Párommal a baktai indulást választottuk. Az út nem volt egyszerű, mert a piros jelzés "fogta magát" és eltűnt. Ráadásul visszafelé is. Kezdtünk arra gyanakodni, hogy meg vagyunk átkozva. Az utca végén hagyott autónkat, mint geoládát kerestük! :-))) Ettől függetlenül ügyes rejtés és a táj is szép.

A 3 megtalálóból kettő 
tred 2008.05.25 12:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.63
Nagyon szeretjük ezeket a kirándulós ládákat. Most elcsábitottuk a barátainkat is. Szarvaskőröl indultunk, hogy visszafelé hátha meglesz a kilátó is. Az elején elvétettük ugyan a kék jelet az első kanyarban(furfangos), kicsit jártuk a gyönyörű mezőt majd rájöttünk hogy toronyiránt nem fog menni. Vissza az utolsó látott kékig és onnan jól ment minden. Élveztük az erdőt, a tájakat. Könnyen meglett a láda, de logolás közben megtámadtak az éhes kullancsok( vagy 10 darab) és szó szerint fejvesztve menekültünk a helyszinről. Köszönjük, példás rejtés!

vakond87 2008.05.16 19:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.85
Megtaláltuk barátnőmmel a geoládát. A béka kuruttyolások félelmetesek. Köszönjük a rejtést.

Pocokék 2008.05.01 11:09 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.48
Mi a baktai útvonalat választottuk, amit feladtunk volna, hogyha nem szegődik mellénk egy vadász a vadász házig... Így azonban sikerült és eljutottunk a tóhoz, ott először jó, majd rossz irányba indultunk, de végülis sikerült megtalálni a "lefolyót" és ott a fát. Jó rejtés volt, szép helyen! Köszönjük!

darti68 2008.04.06 15:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.53
A ládát Egerből, a mentőállomástól kiindulva, gyalogosan kerestem fel. Mivel az elmúlt két napban esett, a (jó kis agyagos) sár az úton már nem lepett meg. A tó környékén madárdal és napsütés fogadott. Köszi a példás rejtést!

A tópartonVirágok a közelben
A tó mellett, az erdőben 
alucifer 2008.02.24 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.85
A szinte nyárias februári napsütésben indultam a tóhoz.
Útközben rengeteg kismadár trillája kísért.
Egyetlen bánatom a fél méter mély, sáros keréknyomok,
amit alig lehet kikerülni.
A rejtés nagyon ötletes. A tavat még így is jéghártya
borította, hogy napok óta meleg van.

A rejtekValamikori patak meder
A tó februári napsütésben 
Szombatizs 2008.02.10 18:04 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 1.00
Megvan az első!

Lacipap 2008.01.20 17:02 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.85
Egerbakta felől közelítettem! Csúszós sáros terepen, de mégis azt hiszem a legjárhatóbb uton. Az elhullot muflon tetem még most is található, bár teljesen szét van darabolva. Valószinű a környéken nagyban űzött vadászat eredménye.
Kitünő rejtés, mindenre kiterjedő leírás! Nagyon megéri a rejtek a gyaloglást! Élvezetes erdő és bokros táj. Köszönöm a rejtőnek!

Befagyott nagytóMatuzsálem
Sün 2008.01.10 08:56 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.76
Kora hajnalban elindultam 10 órára tervezett bélapátfalvi programomra, hogy legyen időm levadászni a láptavas, tóbarátos ládapárost. Egerbatka felől támadtam. A falu szélén hagytam az autót, bár nem nagyon bíztam abban, hogy meg lesz mire visszaérek a 3 km-re lévő ponttól. Szerencsére megvolt. Hol a piros jelzésen, hol egy azzal párhuzamos úton haladtam. Vadászcsizmák, terepjárók és milliónyi vad nyomait követve, keresztezve a hóban. Érintettem az erősen ürülékillatú vadetető rétet is. Találkoztam egy vadak által kibelezett muflontetemmel, még egészen frissnek tűnt. Nem lehet nem észrevenni a vérnyomokat a fehér hóban. A ládát 350 méterről irányba vettem. Nyári bozótban ez biztosan nem működött volna.
Ládák megvannak, tónak nyoma sem. A tóbarátot elhoztam magammal és loggolás után megkerestem a láptavakat is, amik havas legelőknek álcázták magukat. Tavasszal újra ellátogatok ide, mert érdekességeiből így semmi sem látszott.
Köszönöm a rejtést!
Sün

Kenderfóka 2008.01.05 14:14 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.32
Szép hely. A láda korát nézve talán mi lehettünk az elsők, akik hóban találták meg. A rejtekhely ilyen szempontból is remek. Mi még jobbá tettük azzal, hogy a hibátlan állapotú dobozt megszabadítottuk a gusztustalan, szakadt zacskóktól.

Szinte végig szűz havon jöttünk (vagyis csak állatnyomok voltak, de az rengeteg) csak a tónál találkoztunk egy elég friss bakancsnyommal, ami egyenesen a ládához vezetett. De aztán mégsem, mintegy 10 méterre elkerülte azt.

Visszafelé sietnünk kellett, hogy sötétedés előtt elérjük az autót Szarvaskőn.

Levente már látja a ládátBendegúz már látja a ládát
Láptó a hó alatt 
VP 2007.10.21 17:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.12
Családi találkozó egerbaktán: én a jósvafői Vörös-tó mellett megrendezett kétnapos nemzetközi tájfutóversenyről jöttem, a családom Sirokról, ahol egy iskolai kirándulással voltak.
A késői időpont miatt csak én mentem ki a ládához, futva-kocogva.
Szép esti fények, kacsák a tavon.
Utána tovább Egerbe (ahol újabb két nap tájfutás várt).

Geomukso 2007.10.21 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Hajrá!

Bob&Bobek 2007.10.21 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.00
A piros jelet elvétettük, így az erdészutakon kisebb kerülővel és néhány gerinc megmászásával értünk pont a láda melletti úthoz. A GPS nagyon jó szolgálatot tett. :-) Visszafelé már nem volt gond.

Köszönjük a szép és alapos leírást!

koboldtanya 
Jutka 2007.10.09 11:27 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Topolya 2007.10.09 11:27 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 3.67
Jó tó! Kár, hogy a partra nem lehet lemenni.

Smileagain 2007.10.07 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.93
Szerencsém volt, egy kifejlett, hatalmas sáskát tarthattam a kezemben. Nagyon érdekes volt megfigyelni ahogy forgatta utánam a fejét, majd támadóállásba helyezkedett mikor ujjammal finoman megérintettem. Fantasztikus élőlény!!!
Felfelé elfogyott a vizem, így visszafelé égi mannaként tekintettem a kéklő borszőlőkre. Nem is ettem, szó szerint felfaltam 4 hatalmas fürtöt.
(Utólagos elnézést kérek a tulajdonostól a "lopásért", életet mentett.)

Magammal vittem a GCM001-et.

Csapdoki 2007.09.16 15:27 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 4.5 web: 3 átlag: 3.17 súly: 3.15
Jó kis gyalogtúra volt de nagyon sok arra a szemtelen apró üldőző légy amikkel találkoztunk.

WiseBear 2007.08.19 14:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.24
Kellemes erdei séta, vadvirágos, harmatos-párás réteken. Igazi felüdülés volt ebben a tikkasztó nyárban. Tetszett, köszönjük! M&Y

Láptó a nagy fáról - balLáptó a nagy fáról - jobb
BékuciSárga virágos rét
kisscad 2007.08.18 11:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.63
Megtaláltuk. A tó is olyan ügyesen van elrejtve mint a láda.
Kösz.
KissCadék.

Ez maga a tó 
kgzs 2007.08.15 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.23
Vadregényes a tó környéke. A rejtés nagyon jó. Köszönjük!

gav 2007.08.07 08:05 - Megtaláltam
Üdvözlet!

Szép környezetben, jót túráztunk.
Megtalátam: 08.05.
Köszi!

gav

kalahari590 2007.08.06 13:40 - Megtaláltam
Eddig megtalált ládáim közül ez tetszett a legjobban.nagyon yó volt az út idáig és az a fájdalmas csend az erdőben nagyon tetszett.Utunk során találkoztun 1 vaddisznó családdal is.Bicajjal látogattunk el a ládikáig.Minden tekintetben nagyon tetszett a ládika.GRATULÁLOK!

er&esz 2007.08.06 12:58 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.24
Egerbaktáról mentünk fel a célponthoz. Eleinte volt ám dágvány, aztán egyre jobb lett az út. Két kis ebédelő vadmalac mellett haladtunk el. Szép volt az erdő, hát a tó elég necces. A rejtek nagyon -nagyon ötletes. Jó gyalogtúra volt, köszönjük.

5N 2007.08.01 13:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.28
Sajnos a tóból viszonylag kevés látszik,egy ici-picit jobbra számitottam.

Endresz_család 2007.07.26 14:50 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.85
GC-nyaralásunk 11. ládája.
A faluban feltöltöttük az élelmiszer és vízkészlketünket, majd kalandra fel!
Az erdőben láttunk sok békát, vízisiklót, miegymást, zöldelt minden. Kis keresgélés után a láda közvetlen közelébe sikerült jutnom egy kiadós eséssel, aminek a robaja minden élőlényt felvert 1km-es sugarú körben. A tóból nem sokat láttunk, a lápos dzsindzsába nem merészkedtünk be a cuppogást elkerülendő.

Köszönet a rejtésért!

 
pistvan 2007.07.19 13:29 - Megtaláltam
Utolsó nyaralási napon ez is meglett.Az biztos hogy láda híján nem jövünk ide.

Andy és István

retcache 2007.07.11 17:49 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Kicsit esett, nagyon kár. Így inkább bőrig áztunk, és nem gyönyörködtünk :(
Pedig szerintünk lett volna miben...

olgakope 2007.07.11 17:43 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.43
Mire gyorsított eljárással ideértünk Szarvaskőből a gyerekhaddal, vészesen beborult, így már azon is elmélkedtünk, hogy el merjünk-e indulni az autóktól a ládához.
El mertünk, de a megtalálás előtt már úgy szakadt az eső, hogy a 2 legkisebbel az önfeláldozók visszaindultak a menedéket jelentő kocsikhoz.

A bátor 5 csemetével viszont szó szerint bőrig áztunk (a visszaindulók is), mire megtaláltuk a ládát. A közelben egy kis üregben sikerült olyan helyet találni, ahol a teljes megsemmisülés veszélye nélkül kibonthattuk a ládát.
Ez a hely a "Esőbeálló és szalonnázó" címen futó képen lát6ó, de én inkább csak "Esőbehasaló"-ként aposztrofálnám az üreg méretei alapján.
Az időjárás miatt sajnos nem nézelődéssel, hanem meneküléssel fejeztük be a vadászatot, pedig emlékeim szerint itt is több mint 20 éve jártam utoljára...

rekasi 2007.07.08 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.79
Se tó, se út, de a láda meglett, a tó is, csak most elég kicsi.

lazly 2007.07.07 17:15 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.54
Erdekes hely... :) A vicces hogy ep Szarvaskonel voltunk amikor kitalaltuk hogy menjunk valahova a kozelbe, mobil elo, wapon lessuk mi a kinalat, es masra szamitottunk. :) De sebaj, ilyet is latni kell. Az ut szep volt, vegulis a hely is csak sok volt a szunyog.

Udv!

lepke 2007.07.04 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.52
Jó (?) hosszú volt az út, amely igaz, hogy szép, viszont legalább három rét kifogott rajtunk, amikor nem találtuk a jelzést, és elveszetten kóvályogtunk.
Egy helyi erő szerint már mindössze egy tó maradt, amely alig látszott a burjánzó növényzet miatt, ha egyáltalán az volt, amit tónak véltünk.

Tó?Meg ez is?
öregmedve 2007.07.04 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.99
A tó helyett a susnyást találtuk csöppnyi vízzel.

Zsu. 2007.06.16 17:40 - Megtaláltam
Ok.

Mikulás 2007.06.16 17:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.20
ok.

susueger 2007.06.08 17:45 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 1.00
Fú meglett george-val! Mondjuk sztem nem +4 km volt, volt az több is!
Első ládikám volt!!!

George 2007.06.08 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 1.00
Meglett, bár egy cseppet eltévedtünk(+4Km)mert nem volt GPS de meglett :)

fruzsa 2007.05.26 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.39
RBuhl-al együtt kerestük, csak ő nem állította be a dátumot :))
Kicsiny csapatunk (12 fő, ebből 6 kicsi) Szarvaskőtől jött el idáig. Az egésszel nem lett volna baj, ha nem lett volna a csapat kicsi és nagy felének eltérő véleménye A/ a haladásról B/ a tóról. Így másfél óra alatt értünk oda és a kicsik értetlenkedve néztek, hol a tó? hol fogunk kavicsokat dobálni? Nem dobáltak. Lerabolták viszont a ládát (amit a hátiszákból újratöltöttem) és bónuszként szerepelt Anti terepjárós mentése. Először ugyan eltévedt az erdőben, de aztán ránk talált és félúttól visszavitt a kocsikig. Utálom a terepjárókat, de most a kölökök miatt jól esett.
Anti, Andi, Andris (3,5) Angéla (1,5)
Viktor, Magdi, Zsombi (4), Nándi (2,5)
Csaba, Fruzsa, Juckó (6), Marci (3)

RBuhl 2007.05.26 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 1.90
Remek hely, gyereksereg kesselte 's lelte meg e helyet. RBuhl

kepenu 2007.05.18 16:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.61
Ládát érdemelt a hely! Én már csak tudom.
PZ haverommal Egerből biciklivel

warnew 2007.04.21 09:50 - Megtaláltam
Megtalaltam [wapon beküldött szöveg]

Csoki 2007.04.21 09:50 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

zferke 2007.04.07 18:00 - Megtaláltam
varazslatosan szep to! [wapon beküldött szöveg]

Egerbaktáról 3/4 órás kényelmes sétávál értük el a tavat!
Visszafele kevesebb idő kellett.
Nagyon kellemes ilyenkor az erdő, kivéve a dagonyákat. (azokat azért ki lehet kerülni)

köszönjük a rejtést, nagyon szép a tó és környéke!!!

kesserösvény 1.kesserösvény 2.
alagútirányjelző "tábla"
miniparadicsomvirágkerités
kesserösvény 3. 
daikini 2007.03.16 17:21 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.92
Kedves kis tó, szeretem az ilyen eldugott helyeket. Mi is Szarvaskő felől közelítettünk, kellemes kis séta volt. Áronnak is megvolt az első ládája, nagyon élvezte! :)

Mirex 2007.03.02 17:42 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.66
Ok [wapon beküldött szöveg]
+ 3/3 láda a tardi látogatás kapcsán
Az első javasolt variációban közelítettünk a rejtekhez GPS nélkül ahogy ez nálunk szokás. A patakon nem tudtunk volna az autóval átkelni, ezért tolatás, majd parkolás. Az oda út mindössze 75 percet vett igénybe, el lehet képzelni, hogy mekkora volt a sár, simán boka felett járt egyes helyeken. Akkora vaddisznó dagonyák mellett vezetett utunk, hogy egy autót el tudott volna nyelni... Mindezek ellenére érdemes volt felkeresni a tavat, útküzben sok madárral és egy mufloncsapattal is találkoztunk. A vissza úton teljes sötétségben, Holdvilágban jöttünk, romantikus volt így az erdő...
Köszönjük a rejtést!

Mirex & Marcsi

A rejtekLoggbook
b-gy 2007.02.03 12:31 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.76
Kellemes séta hatalmas sártengerben. A láda kiesett a rejtekből és az árokban találtunk rá. Gondosan visszarejtettük.

VeghLaci 2007.01.27 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Ez az első hivatalos megtalálásom!!! Ráadásul a falum mellett, ez pont jó alkalom volt arra, hogy beregisztráljak. A rejtés szuper, nem feltünő, de mégis könnyen megtalálható.

Gratulálok!

Már a közelben.A Tó :)
Napnyugta felé 
Mihul 2007.01.27 13:55 - Megtaláltam
Körülményes [wapon beküldött szöveg]

 
Csuhás 2007.01.27 13:53 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.05
Laci Egerbaktai, így biztatott minket hogy van jó földút szinte a ládáig.
Na ja van földút és van lezárt sorompó is. Így gyalog közelitettünk.
Igen szép kora tavaszi időnk volt januárban. A szélvédett részeken szinte vágytunk kiülni napozni egy kicsit. A rejtés igazán szuper! Könnyen azonositható, nem feltünő, hóban is kereshető, nem beázó, vadak által sem abajgatott, szóval tanítandó.

Köszönjük!

Lacik, Csuhás, Vándor

Láptó a fák alatt..Vízpart
Sűrűben elbújvaGyékény
FotósokSzuper ládarejtés
LádakörnyezetValami szépet ma is...
kl 2007.01.21 13:04 - Megtaláltam
ez nagyon szép [wapon beküldött szöveg]

zsorzs 2007.01.21 13:03 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.16
Szarvaskő felől a Kék sáv majd Kék kereszt jelzésen gyalogoltunk, az oda-vissza út 1 óra 40 perc volt, kevés szinttel. A ládát kl találta meg, kölcsön korrodinátákkal :-) A tó most látható, de ha kizöldel a növényzet, csak elképzelni lehet. Az időjárás kegyes volt hozzánk, csak akkor kezdett el zuhogni az eső, amikor visszaértünk az autóhoz. Kellemes túra, köszönet a rejtőnek!

keva 2007.01.21 13:02 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

smilka 2007.01.20 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 3.5 átlag: 4.17 súly: 1.30
Egerbakta felől jöttünk, körülbelül 1 órát gyalogoltunk még a tóhoz értünk. Nagyon szép a tó környezete, de kicsit sár volt. A ládát könnyen megtaláltuk. Szép rejtés!!
Milán, Máté

Rudi Team 2007.01.13 11:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.47
Szarvaskőről indultunk, kellemes kis séta volt gyönyörű időben.
Éva, Rudi

tizsa 2007.01.10 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Első ládám! Köszönjük!

A segítők!Boldog pillanat.
Kutya jó helyen volt!Na, mit vigyünk?
Szabaduljunk meg a fölösleges dolgoktól! 
Bóta család 2007.01.10 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.45
Gyönyörű tavaszias napsütésben indultunk neki gyalog Felnémetről. Jó másfél órás gyaloglás után érkeztünk meg. A tó gyönyörűen csillogott a tavaszias időben. A láda viszonylag könnyen meglett. Nagyon jó állapotú, látszik, hogy új még. Köszönjük a rejtést.

a rejtésnélládatartalom
logolás 
tudo 2007.01.05 08:57 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 4.05
A sűrű vizsgaidőszak lehetőségei közé besorolt szokásos hajnali láda. Egerig és innen haza vonat, hogy a délutáni vizsgákat elérjem. A ládát a rejtő által javasolt 1. sz. úton, Almár felől, kerékpárral gyűjtöttem be. A teljes út alig 40 km lett, de a felszerelésemet az egri ragadós, sáros utak miatt majdnem 1 órán keresztül kellett tisztítani :-(.

Almárnál először Észak felé indultam a Piros sáv-on, de a patakon csak egy jeges fatörzset találtam, amin való átkelést most nem kockáztattam. Aztán a TopoGuide által mutatott híd megegyezett a rejtő által javasolt fahíddal, és simán áttekertem rajta. Sajnos itt jött egy kis kutyakergetés, de a sorompó után már nyugodtan tekertem fölfelé a jeges földúton. A Kék +-ig jónéhányszor megcsúsztam. A jelzőoszloptól már alig tudtam használni a bicót, akkora a dzsindzsa. Mi lesz itt nyáron! A láda azonnal meglett.

Lebotorkáltam a befagyott tóhoz - igazi lápos környezet. Fel is tudtam menni a jégre - szép látvány volt a felkelő Nap által megvilágított dombos környék. Visszabaktattam a Piros sáv-on a kereszteződéshez, aztán a bevált úton (csúszkálva) tekertem vissza Almárra.

A tervezett vonatindulásig még hátra lévő negyed órában a kötelező egri Medinát beszereztem a Szépasszonyvölgyben, aztán délután folytattam tovább a vizsgaidőszakot.

Itt nincs átkelés :-(Itt igen :-)
Hódara a völgybenFelkelő Nap a tónál
TalálatA pedálfordulat érzékelőt belepte a hó :-(
A tó befagyottHavas úton
DombokAz Almár-patak
dc3 2007.01.04 16:41 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.82
Becserkelve! [wapon beküldött szöveg]
Tekergés Fűkockával.
Szép környezet, ügyes rejtés. Szarvaskő irányából érkeztünk.

Kösz a rejtést.

dc3

Fűkocka 2007.01.04 16:40 - Megtaláltam
wap [wapon beküldött szöveg]

EndreiTeam 2006.12.31 04:54 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.17
Ok. [wapon beküldött szöveg]

Nagyszerűen sikerült ez a nap! Megtaláltunk 9 ládát (a GCGMBA-val tizet).
GCSANC
GCbakt
GCEGED
GCKOHO
GCKACS
GCPUNY
GCMTAP
GCAVTE
GCszuk
Fontos cél volt, hogy este 8-ra Miskolcon legyünk és egy jót bulizzunk a szabadtéri Ladánybene koncerten. Sikerült! :)

Éjszaka biztos kevesebbet láthattunk a környezetből, de így is nagyon tetszett. Picit az indulásnál izgalmas volt, mert néhány kutya igen mérgesen ugatott ránk, de szerencsére néhány száz méter múlva már nem is hallottuk őket. Elmondhatjuk, hogy az év utolsó napján csupa szép helyen túráztunk.
Köszönjük!

Egy kép az esti koncertről :) 
kepenu 2006.12.30 14:20 - Egyéb
A helyszín geocachinges történelméhez hozzátartozik, hogy a Mobil 001-es láda 2004.08.25-én itt járt.

Remélem a turistautak.hu térképek használóinak tetszeni fog a környék "megrajzoltsága". Várjuk a további trackeket!

freddy 2006.12.29 10:26 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.18
Rohanas busztol buszig. Kar hogy Pupu nem szolt, hogy erre jon. Mar megint elfogytak a ladak! Szep havas a taj! [wapon beküldött szöveg]

ragalyi 2006.12.29 08:34 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Pupu 2006.12.29 08:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.16
Tripla ötös! Környezet: szép kis erdei tó, békés tájegységben. Elrejtés: nagyon alaposan kidolgozott megközelítési útvonalak, érezhető, hogy szívét-lelkét beleadta a rejtő. Webes megjelenés: alapos leírás, amelyből sokat tudtam meg az efféle tavak biológiájáról. Bárcsak minden új rejtés ilyen nívós lenne...
Ragalyival mentünk, ő hetet aratott ma, én két újat. Zúzmarás köd és a tél első, kevéske hava tette különösen széppé a vidéket. Egerbakta felől közelítettünk, autóval a P jelzés mentén a szélső házig, onnan 2,7 km. Oda-vissza 1,5 órát vett igénybe.

qtatom 2006.12.28 11:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.21
2 órával, no meg 60km hátránnyal csúsztunk le az első helyről :) Indulás bicajjal 8-kor Miskolcról, Bükkön át, -5 fokban, a ruha szinte ránk fagyott a hideg ködben. Felsőtárkány felől hamarosan rácsatlakoztunk a Kék kereszt-re, a kilátót sajnos a köd miatt ki kellett hagynunk. A kereszteződésnél a Piros sáv-n gyorsan legurultunk, megkerestem a ládát, éppen logoltam, mikor hangokat hallottam. Végek sétáltak a tó körül, beszélgettünk kicsit, mondtam, hogy innen megyünk tovább GCDEKA-hoz, ami pont akkor jelent meg, amikor 1 héttel korábban elhagytam GCMaPa-t :)
Megkérdeztem, milyen az út lefele bicajjal Egerbakta felé a piroson, hát nem kecsegtettek sok jóval. Az erdészet remekül széttraktorozta keréknyomokkal a turistaút egy részét, így ezt a szakaszt kevésbé élveztük. Egerbaktán egy kisboltban "megebédeltünk", a boltos még parizeres zsömlét is csinált nekünk! :) Aztán elhúztuk a csíkot Demjén felé, persze nem a 24-es úton, hanem a térképről kinézett Egerszalóki víztároló melletti földúton. Ha már ott jártunk, legurultunk a vízpartra. Csak vékony jég volt, nekem eszembe se jutott rágurulni, erre jön Árpi barátom, bicóval rá a jégre, mire rákiabáltam, már dobott 1 seggest, jég beszakadt, szerencsére csak kis felületen. Annyira sekély volt, h max bokáig merült volna el. Szóval viszonylag szárazon "megúszta" ;) Hatalmas kagylók voltak a parton és a vízbe fagyva. Siettünk tovább, mert nagyon elment az idő, nem akartunk megint sötétben áttekerni a Bükkön.

-5 fokban Répáshutát elhagyva...... a bükki úton ilyen viseletben illik tekerni ilyenkor :)
Dobogós találatRészletek a tájból.
Kb ennyit láttunk a ködös erdőben a tóból.Tóparti csendélet
Mohás-zúzmarásA rejtekhely bejárata.
Mondom Árpi, ne menj a vékony jégre, csúszik és beszakad alattad! Elkéstem :)Jégbezárva
Végek 2006.12.28 10:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.87
Egerbaktán parkoltunk az ajánlott helyen. Egy órányi kényelmes gyaloglás után értük el a ládát. Sajnos lemaradtunk az első helyről. :(
Ezután körüljártuk a tavat. Sok mindent nem lehet látni belőle a bokrok miatt, legfeljebb egy-egy magasabb helyről, ahol átlátni a susnyás felett. A víz már be van fagyva, Zoli a szélén csúszkált is egy kicsit.
Visszafelé két kerékpáros "kollégával", qtatom-ékkal is találkoztunk. Javaslatukra a GCDEKA felé vettük az irányt. Eredetileg nem terveztük, de még fiatal volt az idő, így jó ötletnek tűnt...
A visszaút a kocsihoz még könnyebb volt, hiszen szinte végig lejtőn lefelé jöttünk. Csak az idő ne lett volna olyan ködös, alig láttunk valamit a tájból.
Jól esett a túra, köszönet a rejtőnek!
Zoli, Gábor

VasG 2006.12.28 09:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 3.00
Jó kis reggeli torna volt! :)
Este láttam, hogy megjelent a láda leírása, reggel felébresztettem a Highlandert téli álmából, és már indultam is az aranyéremért. Felnémetről közelítve a kilátónál tértem rá a Kék kereszt-re, remek bicajos út volt egészen a keresztútig, ajánlom mindenkinek. Néhol eléggé csúszkáltam a fagyott földúton, de ez csak fokozta az izgalmakat. A Piros sáv már nem kifejezetten bicajos száguldásra való, de nem vészes, és nem hosszú szakasz. A tó nehezen közelíthető meg, el van gazosodva a környéke. A ládát könnyen megtaláltam, közel lehetett menni a bicajjal. Visszafelé egy rövidebb úton jöttem, a volt katonai gyakorlótér felé, amerre Panka kutyussal szoktunk sétálni.
Igazán jó reggeli bicajozás volt, köszönet a rejtőnek az ötletért!

KeresztútnálTéli erdő
A rejtek előttA rejtek


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]