FAQ
1643. kékellő halmok! gyönyörű vidékek! (GCkhgv)

A kápolna a felújítás előtt

A kápolna a felújítás előtt

... és felújítás után (köszönet a képért Libertynek)

... és felújítás után    (köszönet a képért Libertynek)

A Belső-hegy Miske felől

A Belső-hegy Miske felől

A Ság - eső után, hóvihar előtt

A Ság - eső után, hóvihar előtt

Szőlők, kékellő halmok

Szőlők, kékellő halmok

Kis pince

Kis pince

Kontraszt

Kontraszt

Vásárosmiske

Vásárosmiske

felhagyott bányaudvar

felhagyott bányaudvar

vulkanikus és üledékes rétegek

vulkanikus és üledékes rétegek

Toljad neki! :)

Toljad neki! :)

A táj itt szelíd szépség

A táj itt szelíd szépség
Szélesség N 47° 13,321'
Hosszúság E 17° 3,052'
Magasság: 144 m
Megye/ország: Vas
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2007.04.20 13:30
Megjelenés időpontja: 2007.04.21 09:43
Utolsó lényeges változás: 2016.04.17 19:07
Utolsó változás: 2016.08.12 09:13
Rejtés típusa: Multi geoláda (2H+2V)
Elrejtők: Nivás Döme
Ládagazda: Nivás Döme
Nehézség / Terep: 2.0 / 2.0
Úthossz a kiindulóponttól: 9000 m
Megtalálások száma: 187 + 2 sikertelen + 7 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.2 megtalálás hetenteA ládába TravelBug nem helyezhető.

A lényeg:
4 állomásos multi Vásárosmiske mellett, 2 virtuális ponttal egy palackkal és a ládával, legalább öt kilométer távval.

1.pont Az első jelszórészlet a kápolna ÉNY-i sarkán lévő ereszcsatornán.
2.pont: A jelszó második része a dátumban szerepelő hónap neve.
3. Egy galagonyabokor tövébe rejtett palack, a jelszó harmadik részével.
4.pont: A láda (20x12x7 cm) a jelszó utolsó részével egy útmenti többtörzsű fa tövében.

Nem ajánlott az egyes pontok között légvonalban haladni, mert mindig lesz közben egy erdő, bozót vagy egy kisebb bányagödör. Ez utóbbiak miatt sötétben sem javasolt a pontok felkeresése.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Első ládámmal a Nyugat-Dunántúlra invitállak benneteket. A multi pontjaitól szép kilátás nyílik Kemenesaljára.
A lent elterülő síkságot a Kemeneshát fennsíkszerűen kiemelkedő kavicsplatója, helyi elnevezéssel a Cser határolja. A térség elnevezése a szláv eredetű "kamen", kavics jelentésű szóból ered. A lejtőkön ősi idők óta szőlők díszlenek, peremén apró falvak sorakoznak, melyeknek utcái hangulatos kastélyokat, öreg kúriákat rejtenek.
A mindenütt érezhető történelmi múlt mellett irodalmi emlékekben is gazdag a vidék, Berzsenyi, Dukai Takách, Petőfi és Weöres szellemét őrzik a falvak, a szőlőhegyek öreg gyümölcsfái és borospincéi.

Földtörténeti múlt:
A földtörténeti középkorban kialakult mészkő- és dolomitrétegek a Bakony területén az idők során kiemelkedtek, Kemenesalján viszont ezek a kőzetek ma mélyen a felszín alatt találhatók.
Később a Pannon-tenger öntötte el a mai Kisalföld nagy részét. Vizéből márgás, agyagos és homokos rétegek ülepedtek le. Az Alpok felől áramló folyók is jelentős hordaléktömeget szállíthattak a területre.
A pliocén kori kéregmozgások során bazaltvulkáni tevékenység vette kezdetét, mely során a mai Ság hegy, Kis-Somlyó és a Somló térségében láva rakódott a felszínre. Azokon a területeken viszont, ahol a vulkánok nedves pannon üledéksoron törtek keresztül, ott lávaömlés nélküli gőzrobbanással kísért törmelékszórás történt. A bazaltszemcsékkel keveredett törmelékanyag körben visszahullva ún. tufagyűrűt képezve rakódott le. Az idősebb bazalt-vulkánok anyaga mocsaras környezetbe hullott, így a nagyarányú feltöltődés következtében el is temetődtek.
A folyóvizek korábbi jórészt feltöltő tevékenységét egyre inkább az erózió váltotta fel. Csak az ellenállóbb bazalttal és a cementált kaviccsal fedett részek álltak ellen a víz pusztító erejének. Így született a Ság hegy mellett a Kemeneshát is. E folyamat a tanúhegyképződés, mivel a mai hegyek az egykori felszín magasságát jelzik.

Természetesen a népi hagyomány tud egy másik magyarázatot is Kemenesalja dombjainak keletkezésére: az öregek úgy mesélik, a Ság hegyet az ördögök építették: "Egyszer Lucifer, az ördögök fejedelme tüzes lovával vágtatott végig az erdős, sík vidéken, a Kemenesen. Igen megtetszett neki a táj. Szeretett volna gyönyörködni benne. Hogy ültő helyében láthassa az egész vidéket, megparancsolta hét ördögének, építsenek hegyet. Azok hét nap, hét éjjel megállás nélkül hordták a sziklákat. A hetedik napon Lucifer már elégedett volt a kilátással, belefújt sípjába, és lekiáltott az ördögöknek, hogy hagyják abba kőhordást. Erre azok, ahol a parancs érte őket, kiöntötték kötényükből a követ és felszaladtak Luciferhez a hegyre. Így keletkezett a Ság hegy és a Kemenesalján lévő hét kisebb halom."

Vásárosmiske
A Kemeneshát és a Kemenesalja között, a Csíkászó- és a Cinca-patak által közrefogva található község kb. 350 lakossal. Első okleveles említése 1272-ből való (Mixe). A Köcski, majd a Szécsi, a Miske és a Batthyány családnak voltak itt birtokaik. A középkori háborúk idején török, osztrák egyaránt rabolta és sarcolta a népet. 1701-ben már mezőváros volt, vásártartási joggal. Határában jelentős gyümölcs- és szőlőtermesztés folyt, erre utal mai címere, valamint egy XVIII. századi pecsét képe is, amely egy fát ábrázol, rajta terméssel. A Mindenszentekről elnevezett római katolikus templom középkori eredetű. 1791-ben gróf Batthyány Lajos bővíttette barokk stílusban. Később, a klasszicizmus idején átépítették. 1981-ben újították fel. Főoltárképét Dorfmeister István festette (1791).

A láda - miért itt?
Kemenesalja talán leghíresebb felszíni alakzatai a vulkanikus szigethegyek. A táj központjában magasodó Ság hegy, a szerényebb Kis-Somlyó, a kevéssé ismert, de szintén sok szépséget, érdekességet rejtő sitkei, gércei, vásárosmiskei, és kemenesmagasi bazalttufa-halmok. Ezek a tanúhegyek a Balaton-felvidéki bazaltvulkánok távolba szakadt testvérei. Bár a térség határain kívül esik már, mégis elválaszthatatlan része a panorámának a kelet felé kéklő Somló is.
A bazaltkúpok minden korban a térség meghatározó pontjai voltak. Boraik évezredeken át vidították a szíveket, lábaiknál falvak épültek. A fejlődő iparosodás azonban rengeteg követ igényelt. Alig maradt hegy, a Balaton-felvidéktől a Kemenes-vidékig, amelyet ne sebzett volna meg a bányászat. Minden bizonnyal a legismertebb bánya a Ság hegyen volt. Nem kímélték a kisebb testvért, a Kis-Somlyót sem, de ugyancsak kőfejtők működtek a sitkei Hercseg-hegyen, a gércei és miskei dombokon, valamint Magasi határában is. Ezek nem okoztak olyan látványos tájrombolást, bár némelyikük egészen a közelmúltig használatban volt, sőt Gérce és Sitke között (a szintén a vulkáni utóműködésnek köszönhetően kialakult) alginitet bányásszák. Óvatos becslések alapján itt található Földünk alginitkészletének 80%-a.

Ha még többet szeretnél megtudni a Kemenesvidékről, katt ide

Ezek a "hegynek" nevezett kis kiemelkedések, az egykori vulkáni tevékenység emlékei. A Berzsenyi által is versbe foglalt "kékellő halmok" üde színfoltként emelkednek ki környező síkságból. Szelíd lankáikon kordonos szőlők, pincék díszlenek, ősszel pedig - hogy ismét a magyar Horatiust idézzem - "mosolyog gerezd" a vesszőkön.

A láda:
A multi megközelíthető Sitkéről a piros jelzés mentén, vagy Vásárosmiske felől. Miskéről a templom vagy a bolt (ill. kocsma) melletti utcák egyikén érdemes indulni. Ezen a Belső-hegy alatti kis kápolnáig gyalogolhatunk.
Innen indul a multi, az első jelszórész  N 47° 13,321' E 17° 3,052' 144 m [GCkhgv-1] az épület ÉNY-i sarkán lévő ereszcsatornán található. (A nehezen tájékozódók kedvéért a másik ereszre is felírtam, sőt tartalékként a Mária-utat jelző fémoszlop aljára is felkerült.)
A kápolna stílusa engem kicsit a környékbeli borospincékre emlékeztet, persze ez csak az én véleményem. Nemrégiben kívül-belül felújították. A berendezése puritán, de a nagyobb létszámú szabadtéri misékhez kis "szószéket" építettek a bejárat elé. A kápolna homlokzatán lévő faragott mondat közepén van egy szimbólum. A későbbiekben ilyet kell majd keresnetek a második ponton. A Belső-hegy, Pet-hegy, Külső-hegy egy hajdani vulkán erősen lepusztult peremét alkotják. A multi pontjainak keresése során ezt a területet járhatjuk be.
A Belső-hegy tetején lévő nagy vadászles egy magánterületen lévő, magánkilátó, a tulajdonos kéri használatának mellőzését.

A 2. pont koordinátái a Külső-hegyre, a kápolnán jelzett "objektumhoz" vezetnek N 47° 13,942' E 17° 2,865' 164 m [GCkhgv-2]. A jelszó második része a táblán lévő hónap neve. A dombtetőről nagyszerű kilátás nyílik a síkságra.
A jelszó harmadik része  N 47° 13,507' E 17° 2,594' 166 m [GCkhgv-3] egy galagonyabokor tövébe rejtett műanyag palackban található. A bokor környezete - a szőlőhegy több másik pontjával együtt - az egykori kaszálórétek jegyeit hordozza, így NATURA 2000 területként a multi által bemutatott terület oltalom alatt álló élőhelynek minősül. A tufagyűrű belsejében egykor tó volt, de ezt már évszázadokkal ezelőtt lecsapolták, a helyén üde láprétek alakultak ki. Ma a hajdanvolt krátertó területe szántóföldi művelés alatt áll. A magaslatról észak felé nyílik kilátás az egykori kalderára. A bányászat természetesen a Belső-hegyen is több sebhelyet hagyott. Az út túloldaláról induló ösvényen lemehetünk a már elhagyott kőfejtőbe, melyet itt-ott már visszahódított a természet. A leglátványosabb rétegsort érdemes megtekinteni, itt találjátok: N 47° 13,396' E 17° 2,703' 153 m [GCkhgv+Kőfejtő]. A bányaudvarban kis keresgéléssel a tufarétegekben kalcit-, mészkő-, esetleg kvarc- és olivinzárványokban gazdag kőzetekre lelhettek. Figyeljetek a lábatok elé, a meredek oldalfalakon veszélyes sétálni!
A negyedik pont maga a láda  N 47° 13,357' E 17° 2,456' 168 m [GCkhgv-4] (mérete 20x12x7 cm). A Belső-hegy magasabb részén egy útmenti facsoport tövében őrzi a jelszó utolsó részét.
Innen nem messze a  N 47° 13,310' E 17° 2,506' 170 m [GCkhgv+Kilátás] pontról szép panoráma nyílik a környező hegyekre, sorban: a Ság, a Somló, Kab-hegy, a Tapolcai-medence távoli tanúhegyei, a Rendeki-hegy a Sümegi várheggyel, a Kissomlyó és mögötte a Tátika.
A rejtek nincs forgalmas helyen, de szőlőben dolgozók esetleg megláthatják az óvatlan megtalálót, kérem, körültekintően logoljatok.

A jelszó részei ékezet nélkül 1-2-3-4 sorban egybeírandók, és a egyfajta időrendi sort is képeznek.

A multi pontjai autóval is viszonylag jól megközelíthetők, bár a földutak nem a legjobbak, helyenként tele gödrökkel, eső után sok tócsával. Én a biciklis bejárást tartom a legjobbnak, bár gyalogosan is kellemes túra elé nézhettek. Az általam javasolt pontok felkeresésével az össztáv Vásárosmiske központjától a ládáig, és vissza kb. 9 kilométer.

Kellemes túrázást, jó műholdvételt!
Nivás Döme
Állapot: kereshető

KRW értékelés (120 db): környezet: 4.38 rejtés: 4.21 web: 4.47 átlag: 4.35

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
+
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
-
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
-
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
+
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
-
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
-
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
-
gyerekbarát láda
+
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


james 2022.11.18 15:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
James [Geoládák v3.12.10]

Vasi75 2022.09.24 13:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Bobáról indulva Borgáta, Sitke, Mesteri és Celldömölk érintésével a környék ládáit gyűjtöttem be kerékpárral. Egy jó 64 km-es körtúra lett belőle. [Geoládák v3.12.10]

Bobby Holmes 2022.08.30 11:50 - Megtaláltam
Részletek hamarosan, feltehetőleg otthonról!
(Bár eléggé el vagyok maradva a logírással.) Köszönöm a rejtést!
-Bobby Holmes [Geoládák v3.12.10]

Pilis50 2022.08.03 13:59 - Megtaláltam
Nagy melegben - Fagyival.

Közel a forrás 
Ásványvadász 2022.07.26 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.18
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]
A kápolna mellett parkoltunk és onnan bringával jártuk be a multi pontjait. Élveztük minden percét, köszönjük.

Koroknai Attila 2022.07.15 19:42 - Nem találtam meg
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

[Elutasította: geocaching.hu, 2022.09.21 06:07 - a kesser nem reagált a megkeresésre.]

vidruska 2022.03.27 15:37 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.3]

Tyupi17 2022.03.14 07:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Rózsás László 2022.03.12 15:35 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Kogerj 2022.02.17 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.87
Barátokkal tettünk egy szép körtúrát Vásárosmiske,Sitke,Gérce környékén a dombokon.Nagyon szép időben egy vidám napot töltöttünk együtt Nekem a geoládát is sikerült begyűjteni.Remek nap volt.

HZsoti 2022.01.16 09:24 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.68
Vadban gazdag, kellemes séta volt a reggeli napsütésben.
Köszi a rejtést és hogy megmutattad a helyet

dojdi 2022.01.02 14:33 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.18
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

AlfaZoli 2021.09.25 10:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük. A 4. ponton a láda sérült, elrepedt.

Zsiszik Bandi 2021.07.11 17:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.67 súly: 1.00
Köszönöm

Nyúlék89 2021.07.10 15:53 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

tfmb 2021.06.18 19:44 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.90
Köszi a rejtést!

Liberty 2021.05.31 11:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.60
Sárvár környékén túráztunk ma Gyrossal. Nagyon tetszett az útvonal, mindenhol volt látnivaló, ahogy a láda nevében is szerepel a kékellő halmok és gyönyörű vidékek. A 3. pontról jó volt visszanézni a 2-es pontra a kereszthez. Csodaszép a panoráma mindenfelé. A jelszók mindenhol rendben vannak. Kellemes túra volt, köszönet a rejtésért.

Gérce címereIMG_1651
Innen látszik a 2-es pont, a kereszttel
Gyros 2021.05.31 11:46 - Megtaláltam
+1
[g:hu+ 2.6.11]

-1-2
Szikar 2021.05.15 16:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Itt lakunk nem messze, de még mindig tartogat meglepetést a környék. [Geoládák v3.10.5]

Myrthyll 2021.05.15 16:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

Vándor Csillag 2021.04.18 11:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.3]

Szilvási család 2021.04.05 12:53 - Megtaláltam
Nagyon tetszett nekem ez a multiláda! Kellemes séta, érdekes, nyugalmas környék, és szép kilátás a tágabb környezetre. Igazán szép órákat barangoltunk itt. Tetszik az is, ahogy végigvezet a láda a környéken. Az északon lévő pontot meg akartuk kerülni, de a piros sáv turistaút kerítéssel el van zárva itt: N 47° 13.981' E 17° 2.686'. Úgyhogy inkább áttértünk a keleti oldalon futó Mária-útra.

B1KU2Z 2021.04.04 18:49 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 3 átlag: 4.00 súly: 1.48
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

mitmikor 2021.04.03 16:29 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

laszlo.g.menyhart 2021.04.01 23:59 - Megtaláltam
Köszi!


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (196 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]