FAQ
1643. kékellő halmok! gyönyörű vidékek! (GCkhgv)

A kápolna a felújítás előtt

A kápolna a felújítás előtt

... és felújítás után (köszönet a képért Libertynek)

... és felújítás után    (köszönet a képért Libertynek)

A Belső-hegy Miske felől

A Belső-hegy Miske felől

A Ság - eső után, hóvihar előtt

A Ság - eső után, hóvihar előtt

Szőlők, kékellő halmok

Szőlők, kékellő halmok

Kis pince

Kis pince

Kontraszt

Kontraszt

Vásárosmiske

Vásárosmiske

felhagyott bányaudvar

felhagyott bányaudvar

vulkanikus és üledékes rétegek

vulkanikus és üledékes rétegek

Toljad neki! :)

Toljad neki! :)

A táj itt szelíd szépség

A táj itt szelíd szépség
Szélesség N 47° 13,321'
Hosszúság E 17° 3,052'
Magasság: 144 m
Megye/ország: Vas
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2007.04.20 13:30
Megjelenés időpontja: 2007.04.21 09:43
Utolsó lényeges változás: 2016.04.17 19:07
Utolsó változás: 2016.08.12 09:13
Rejtés típusa: Multi geoláda (2H+2V)
Elrejtők: Nivás Döme
Ládagazda: Nivás Döme
Nehézség / Terep: 2.0 / 2.0
Úthossz a kiindulóponttól: 9000 m
Megtalálások száma: 186 + 2 sikertelen + 7 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.2 megtalálás hetenteA ládába TravelBug nem helyezhető.

A lényeg:
4 állomásos multi Vásárosmiske mellett, 2 virtuális ponttal egy palackkal és a ládával, legalább öt kilométer távval.

1.pont Az első jelszórészlet a kápolna ÉNY-i sarkán lévő ereszcsatornán.
2.pont: A jelszó második része a dátumban szerepelő hónap neve.
3. Egy galagonyabokor tövébe rejtett palack, a jelszó harmadik részével.
4.pont: A láda (20x12x7 cm) a jelszó utolsó részével egy útmenti többtörzsű fa tövében.

Nem ajánlott az egyes pontok között légvonalban haladni, mert mindig lesz közben egy erdő, bozót vagy egy kisebb bányagödör. Ez utóbbiak miatt sötétben sem javasolt a pontok felkeresése.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Első ládámmal a Nyugat-Dunántúlra invitállak benneteket. A multi pontjaitól szép kilátás nyílik Kemenesaljára.
A lent elterülő síkságot a Kemeneshát fennsíkszerűen kiemelkedő kavicsplatója, helyi elnevezéssel a Cser határolja. A térség elnevezése a szláv eredetű "kamen", kavics jelentésű szóból ered. A lejtőkön ősi idők óta szőlők díszlenek, peremén apró falvak sorakoznak, melyeknek utcái hangulatos kastélyokat, öreg kúriákat rejtenek.
A mindenütt érezhető történelmi múlt mellett irodalmi emlékekben is gazdag a vidék, Berzsenyi, Dukai Takách, Petőfi és Weöres szellemét őrzik a falvak, a szőlőhegyek öreg gyümölcsfái és borospincéi.

Földtörténeti múlt:
A földtörténeti középkorban kialakult mészkő- és dolomitrétegek a Bakony területén az idők során kiemelkedtek, Kemenesalján viszont ezek a kőzetek ma mélyen a felszín alatt találhatók.
Később a Pannon-tenger öntötte el a mai Kisalföld nagy részét. Vizéből márgás, agyagos és homokos rétegek ülepedtek le. Az Alpok felől áramló folyók is jelentős hordaléktömeget szállíthattak a területre.
A pliocén kori kéregmozgások során bazaltvulkáni tevékenység vette kezdetét, mely során a mai Ság hegy, Kis-Somlyó és a Somló térségében láva rakódott a felszínre. Azokon a területeken viszont, ahol a vulkánok nedves pannon üledéksoron törtek keresztül, ott lávaömlés nélküli gőzrobbanással kísért törmelékszórás történt. A bazaltszemcsékkel keveredett törmelékanyag körben visszahullva ún. tufagyűrűt képezve rakódott le. Az idősebb bazalt-vulkánok anyaga mocsaras környezetbe hullott, így a nagyarányú feltöltődés következtében el is temetődtek.
A folyóvizek korábbi jórészt feltöltő tevékenységét egyre inkább az erózió váltotta fel. Csak az ellenállóbb bazalttal és a cementált kaviccsal fedett részek álltak ellen a víz pusztító erejének. Így született a Ság hegy mellett a Kemeneshát is. E folyamat a tanúhegyképződés, mivel a mai hegyek az egykori felszín magasságát jelzik.

Természetesen a népi hagyomány tud egy másik magyarázatot is Kemenesalja dombjainak keletkezésére: az öregek úgy mesélik, a Ság hegyet az ördögök építették: "Egyszer Lucifer, az ördögök fejedelme tüzes lovával vágtatott végig az erdős, sík vidéken, a Kemenesen. Igen megtetszett neki a táj. Szeretett volna gyönyörködni benne. Hogy ültő helyében láthassa az egész vidéket, megparancsolta hét ördögének, építsenek hegyet. Azok hét nap, hét éjjel megállás nélkül hordták a sziklákat. A hetedik napon Lucifer már elégedett volt a kilátással, belefújt sípjába, és lekiáltott az ördögöknek, hogy hagyják abba kőhordást. Erre azok, ahol a parancs érte őket, kiöntötték kötényükből a követ és felszaladtak Luciferhez a hegyre. Így keletkezett a Ság hegy és a Kemenesalján lévő hét kisebb halom."

Vásárosmiske
A Kemeneshát és a Kemenesalja között, a Csíkászó- és a Cinca-patak által közrefogva található község kb. 350 lakossal. Első okleveles említése 1272-ből való (Mixe). A Köcski, majd a Szécsi, a Miske és a Batthyány családnak voltak itt birtokaik. A középkori háborúk idején török, osztrák egyaránt rabolta és sarcolta a népet. 1701-ben már mezőváros volt, vásártartási joggal. Határában jelentős gyümölcs- és szőlőtermesztés folyt, erre utal mai címere, valamint egy XVIII. századi pecsét képe is, amely egy fát ábrázol, rajta terméssel. A Mindenszentekről elnevezett római katolikus templom középkori eredetű. 1791-ben gróf Batthyány Lajos bővíttette barokk stílusban. Később, a klasszicizmus idején átépítették. 1981-ben újították fel. Főoltárképét Dorfmeister István festette (1791).

A láda - miért itt?
Kemenesalja talán leghíresebb felszíni alakzatai a vulkanikus szigethegyek. A táj központjában magasodó Ság hegy, a szerényebb Kis-Somlyó, a kevéssé ismert, de szintén sok szépséget, érdekességet rejtő sitkei, gércei, vásárosmiskei, és kemenesmagasi bazalttufa-halmok. Ezek a tanúhegyek a Balaton-felvidéki bazaltvulkánok távolba szakadt testvérei. Bár a térség határain kívül esik már, mégis elválaszthatatlan része a panorámának a kelet felé kéklő Somló is.
A bazaltkúpok minden korban a térség meghatározó pontjai voltak. Boraik évezredeken át vidították a szíveket, lábaiknál falvak épültek. A fejlődő iparosodás azonban rengeteg követ igényelt. Alig maradt hegy, a Balaton-felvidéktől a Kemenes-vidékig, amelyet ne sebzett volna meg a bányászat. Minden bizonnyal a legismertebb bánya a Ság hegyen volt. Nem kímélték a kisebb testvért, a Kis-Somlyót sem, de ugyancsak kőfejtők működtek a sitkei Hercseg-hegyen, a gércei és miskei dombokon, valamint Magasi határában is. Ezek nem okoztak olyan látványos tájrombolást, bár némelyikük egészen a közelmúltig használatban volt, sőt Gérce és Sitke között (a szintén a vulkáni utóműködésnek köszönhetően kialakult) alginitet bányásszák. Óvatos becslések alapján itt található Földünk alginitkészletének 80%-a.

Ha még többet szeretnél megtudni a Kemenesvidékről, katt ide

Ezek a "hegynek" nevezett kis kiemelkedések, az egykori vulkáni tevékenység emlékei. A Berzsenyi által is versbe foglalt "kékellő halmok" üde színfoltként emelkednek ki környező síkságból. Szelíd lankáikon kordonos szőlők, pincék díszlenek, ősszel pedig - hogy ismét a magyar Horatiust idézzem - "mosolyog gerezd" a vesszőkön.

A láda:
A multi megközelíthető Sitkéről a piros jelzés mentén, vagy Vásárosmiske felől. Miskéről a templom vagy a bolt (ill. kocsma) melletti utcák egyikén érdemes indulni. Ezen a Belső-hegy alatti kis kápolnáig gyalogolhatunk.
Innen indul a multi, az első jelszórész  N 47° 13,321' E 17° 3,052' 144 m [GCkhgv-1] az épület ÉNY-i sarkán lévő ereszcsatornán található. (A nehezen tájékozódók kedvéért a másik ereszre is felírtam, sőt tartalékként a Mária-utat jelző fémoszlop aljára is felkerült.)
A kápolna stílusa engem kicsit a környékbeli borospincékre emlékeztet, persze ez csak az én véleményem. Nemrégiben kívül-belül felújították. A berendezése puritán, de a nagyobb létszámú szabadtéri misékhez kis "szószéket" építettek a bejárat elé. A kápolna homlokzatán lévő faragott mondat közepén van egy szimbólum. A későbbiekben ilyet kell majd keresnetek a második ponton. A Belső-hegy, Pet-hegy, Külső-hegy egy hajdani vulkán erősen lepusztult peremét alkotják. A multi pontjainak keresése során ezt a területet járhatjuk be.
A Belső-hegy tetején lévő nagy vadászles egy magánterületen lévő, magánkilátó, a tulajdonos kéri használatának mellőzését.

A 2. pont koordinátái a Külső-hegyre, a kápolnán jelzett "objektumhoz" vezetnek N 47° 13,942' E 17° 2,865' 164 m [GCkhgv-2]. A jelszó második része a táblán lévő hónap neve. A dombtetőről nagyszerű kilátás nyílik a síkságra.
A jelszó harmadik része  N 47° 13,507' E 17° 2,594' 166 m [GCkhgv-3] egy galagonyabokor tövébe rejtett műanyag palackban található. A bokor környezete - a szőlőhegy több másik pontjával együtt - az egykori kaszálórétek jegyeit hordozza, így NATURA 2000 területként a multi által bemutatott terület oltalom alatt álló élőhelynek minősül. A tufagyűrű belsejében egykor tó volt, de ezt már évszázadokkal ezelőtt lecsapolták, a helyén üde láprétek alakultak ki. Ma a hajdanvolt krátertó területe szántóföldi művelés alatt áll. A magaslatról észak felé nyílik kilátás az egykori kalderára. A bányászat természetesen a Belső-hegyen is több sebhelyet hagyott. Az út túloldaláról induló ösvényen lemehetünk a már elhagyott kőfejtőbe, melyet itt-ott már visszahódított a természet. A leglátványosabb rétegsort érdemes megtekinteni, itt találjátok: N 47° 13,396' E 17° 2,703' 153 m [GCkhgv+Kőfejtő]. A bányaudvarban kis keresgéléssel a tufarétegekben kalcit-, mészkő-, esetleg kvarc- és olivinzárványokban gazdag kőzetekre lelhettek. Figyeljetek a lábatok elé, a meredek oldalfalakon veszélyes sétálni!
A negyedik pont maga a láda  N 47° 13,357' E 17° 2,456' 168 m [GCkhgv-4] (mérete 20x12x7 cm). A Belső-hegy magasabb részén egy útmenti facsoport tövében őrzi a jelszó utolsó részét.
Innen nem messze a  N 47° 13,310' E 17° 2,506' 170 m [GCkhgv+Kilátás] pontról szép panoráma nyílik a környező hegyekre, sorban: a Ság, a Somló, Kab-hegy, a Tapolcai-medence távoli tanúhegyei, a Rendeki-hegy a Sümegi várheggyel, a Kissomlyó és mögötte a Tátika.
A rejtek nincs forgalmas helyen, de szőlőben dolgozók esetleg megláthatják az óvatlan megtalálót, kérem, körültekintően logoljatok.

A jelszó részei ékezet nélkül 1-2-3-4 sorban egybeírandók, és a egyfajta időrendi sort is képeznek.

A multi pontjai autóval is viszonylag jól megközelíthetők, bár a földutak nem a legjobbak, helyenként tele gödrökkel, eső után sok tócsával. Én a biciklis bejárást tartom a legjobbnak, bár gyalogosan is kellemes túra elé nézhettek. Az általam javasolt pontok felkeresésével az össztáv Vásárosmiske központjától a ládáig, és vissza kb. 9 kilométer.

Kellemes túrázást, jó műholdvételt!
Nivás Döme
Állapot: kereshető

KRW értékelés (120 db): környezet: 4.38 rejtés: 4.21 web: 4.47 átlag: 4.35

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
+
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
-
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
-
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
+
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
-
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
-
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
-
gyerekbarát láda
+
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


Vasi75 2022.09.24 13:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Bobby Holmes 2022.08.30 11:50 - Megtaláltam
Részletek hamarosan, feltehetőleg otthonról!
(Bár eléggé el vagyok maradva a logírással.) Köszönöm a rejtést!
-Bobby Holmes [Geoládák v3.12.10]

Pilis50 2022.08.03 13:59 - Megtaláltam
Nagy melegben - Fagyival.

Közel a forrás 
Ásványvadász 2022.07.26 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.18
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]
A kápolna mellett parkoltunk és onnan bringával jártuk be a multi pontjait. Élveztük minden percét, köszönjük.

Koroknai Attila 2022.07.15 19:42 - Nem találtam meg
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

[Elutasította: geocaching.hu, 2022.09.21 06:07 - a kesser nem reagált a megkeresésre.]

vidruska 2022.03.27 15:37 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.3]

Tyupi17 2022.03.14 07:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Rózsás László 2022.03.12 15:35 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Kogerj 2022.02.17 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.87
Barátokkal tettünk egy szép körtúrát Vásárosmiske,Sitke,Gérce környékén a dombokon.Nagyon szép időben egy vidám napot töltöttünk együtt Nekem a geoládát is sikerült begyűjteni.Remek nap volt.

HZsoti 2022.01.16 09:24 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.68
Vadban gazdag, kellemes séta volt a reggeli napsütésben.
Köszi a rejtést és hogy megmutattad a helyet

dojdi 2022.01.02 14:33 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.18
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

AlfaZoli 2021.09.25 10:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük. A 4. ponton a láda sérült, elrepedt.

Zsiszik Bandi 2021.07.11 17:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.67 súly: 1.00
Köszönöm

Nyúlék89 2021.07.10 15:53 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

tfmb 2021.06.18 19:44 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.90
Köszi a rejtést!

Liberty 2021.05.31 11:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.60
Sárvár környékén túráztunk ma Gyrossal. Nagyon tetszett az útvonal, mindenhol volt látnivaló, ahogy a láda nevében is szerepel a kékellő halmok és gyönyörű vidékek. A 3. pontról jó volt visszanézni a 2-es pontra a kereszthez. Csodaszép a panoráma mindenfelé. A jelszók mindenhol rendben vannak. Kellemes túra volt, köszönet a rejtésért.

Gérce címereIMG_1651
Innen látszik a 2-es pont, a kereszttel
Gyros 2021.05.31 11:46 - Megtaláltam
+1
[g:hu+ 2.6.11]

-1-2
Szikar 2021.05.15 16:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Itt lakunk nem messze, de még mindig tartogat meglepetést a környék. [Geoládák v3.10.5]

Myrthyll 2021.05.15 16:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

Vándor Csillag 2021.04.18 11:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.3]

Szilvási család 2021.04.05 12:53 - Megtaláltam
Nagyon tetszett nekem ez a multiláda! Kellemes séta, érdekes, nyugalmas környék, és szép kilátás a tágabb környezetre. Igazán szép órákat barangoltunk itt. Tetszik az is, ahogy végigvezet a láda a környéken. Az északon lévő pontot meg akartuk kerülni, de a piros sáv turistaút kerítéssel el van zárva itt: N 47° 13.981' E 17° 2.686'. Úgyhogy inkább áttértünk a keleti oldalon futó Mária-útra.

B1KU2Z 2021.04.04 18:49 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 3 átlag: 4.00 súly: 1.48
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

mitmikor 2021.04.03 16:29 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

laszlo.g.menyhart 2021.04.01 23:59 - Megtaláltam
Köszi!

griffs 2021.01.04 15:32 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.16
66 km-es bringatúrán, ködszitálásban. Kicsi, de sokszori esőzések tarkították az elmúlt 1 hónapot, így a földutak mostanában nem bringás kessernek való vidékek ...
Szerencsére egyeztettem előző nap Dömével, így délről (a tervezett Farkaserdő felől helyett) közelítettem meg a helyszínt, első osztályú úton :)
Első pont rendben (bár az lefolyócső, egész pontosan még az sem), innen már van egy kis dagonya, de abszolválható. A 3-as rendben, itt a bánya miatt kicsit szívtam, mert benéztem egy kereszteződést, a gödörből fel meg nem egyszerű :) 4-es uccsó 60-70 métere ösvény + sok vadcsapás, csont toronyiránt nem működik (kráterek, tüskés bokrok). Amúgy a hajdani bánya környéke igazi ebike, motor paradicsom, sokat lehetne élvezkedni. Panoráma nem volt ugye a köd miatt, de így is bejött.
2-es pont, csúcskereszt, korrekt hely.
Nem akartam visszamenni a faluba, így bevállaltam keletnek a mária utat, az már erősen határeset. Úgy 4-5 km.-es rövidítés, ha Cell-nek tart az ember, de helyenként vizibicikli, bár így legalább néha tisztultak is a kerekeim :)
Köszi, remek multi !!

Hörcsög 2020.12.31 15:23 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.12
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! :) [Geoládák v3.8.3] A mai nap kedvenc találata, pont annyi pont ami kell, rendezett szőlőhegy, jó idő, szép kilátások... A bányában pár őzet megzavartam.

bagolyvera 2020.12.30 21:06 - Megtaláltam
Ignis9cel megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

Ignis9 2020.12.30 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.03
Bagolyverával közösen, köszönjük! :)

20201230_13212620201230_134347
20201230_13532120201230_143757
Ricsi 77 2020.12.21 16:04 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.66
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

Fazék 2020.11.22 15:10 - Megtaláltam
Kis autós döcögés, kis gyaloglás, minden ponton volt egy kis látványosság. A kápolnánál találkoztam a gondnokkal, éppen téliesítette az épületet. Elmondta, hogy a koronavírus miatt nem készült el a kis oszlopba szánt Szent-Orbán szobor, de 2021-ben már biztosan felavatják.

2020-11-22 14.33.412020-11-22 14.35.01
2020-11-22 14.46.082020-11-22 14.46.47
2020-11-22 14.48.372020-11-22 14.55.52
2020-11-22 15.13.48 
Tibi1983 2020.11.22 10:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 4.01
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

kir6 2020.10.24 15:33 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]
Volt nálam alkoholos filc, az 1. ponton újraírtam az alig látszó jelszót.

lembo 2020.10.09 11:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.1]

IMG_5677IMG_5678
IMG_5679 
GeoPatikuS 2020.10.09 11:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.1]

stmester 2020.09.14 10:11 - Megtaláltam
A kápolnánál mindkét ereszcsatornát lefestették szép szürkére, de a keresztvason van még halvány jelszó. A Mária-utat jelző fémoszlopon leszedték a felragasztott pótjelszót valakik.
[g:hu+ 2.3.4]

IMG_20200914_092101IMG_20200914_100905
IMG_20200914_102005 
Hektor 2020.09.05 10:46 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]
Köszönöm a kereszt állítóinak, Tibornak és Editnek a vendéglátást.

IMG_20200905_094559IMG_20200905_101400
IMG_20200905_102027IMG_20200905_102527
Butchman 2020.08.09 13:50 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

BrPepe 2020.08.07 16:05 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

Brand Dia 2020.08.07 15:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Zsókica és Lackó 2020.06.25 13:59 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.5]

anettx 2020.05.30 16:05 - Megtaláltam
TFTC!
Erdész láda nyomán - Farkaserdő és ami belefér...
Klassz multi, ötletes jelszó.
[Geoládák v3.4.0]

ha2 2020.05.30 15:50 - Megtaláltam
Érdekes és kevésbé érdekes pontok.

kovaripeti 2020.05.24 20:31 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.33
A piros turistaút el van kerítve. Köszii. Szép.

molb 2020.04.10 15:08 - Megtaláltam
Megtaláltam.

[g:hu+ 2.0.46]

karcsi9641 2020.04.10 08:59 - Megtaláltam
Kihasználva, hogy ezt a ládát viszonylag hosszú ideje nem tapogatta senki, a mai túra első célpontja ez.
Autóval mentem a kápolnáig, onnan egy kellemes körséta a gyönyörű időben gyalog. A kápolnánál necces a jelszórészlet, mert szerintem lefestették az ereszt. Azért sikerültl
A másik három ponton nincs probléma.
Tetszett a környék, nagyon jól esett a szép időben a nem túl hosszú séta.
Köszönöm a rejtést!

DSCN2741-001DSCN2742-001
DSCN2745-001 
Párduc50 2020.02.24 14:29 - Megtaláltam
Végiggyalogoltuk a multit, jól autózható utak ide vagy oda, és nagyon kellemes volt! A környező délkelet-délnyugati hegyek szépen látszanak, kár, hogy a nyugati, északnyugati panoráma takart.

A két Sanyi 2020.02.24 14:21 - Megtaláltam
m

joove 2020.02.08 13:21 - Megtaláltam
Remek idő, szép kilátás. Köszönjük a rejtést

Strombus 2019.11.23 13:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.54
Nem a megfelelő évszakban érkeztünk ahhoz, hogy igazi szépségében évezzük a tájat, de a rejtő szeretettel megfogalmazott ládaoldala pótolta számomra az időjárás okozta hiányosságokat.
Utánanéztem, mi az az alginit. Ehhez jó lenne esetleg egy link, mert talán nem én vagyok az egy, aki nem tudta.
A végládát én a 3. pontra tettem volna, a 4. pontot nem találtam érdekesnek, de ez lehet, hogy az időjárás hibája.

2019 11 23 Vásárosmiske közelében Belső-hegy tövében kápolna GCKhgv-1 
Péter60 2019.11.23 13:04 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.54
Jók a földutak errefelé, bringát nem hoztunk, így nagyjából végigautóztuk a pontokat, a dombokra persze felszaladtunk.
Tényleg kedves a táj, viszont szomorú, hogy sok a rogyadozó pince és kevés a megművelt szőlő.

RED75 2019.10.18 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.05
Montival kellemes volt a túra.Köszönöm a lehetőséget!

DSC03314 
piadam94 2019.09.24 17:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Attibati 2019.06.30 09:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.55
Celldömölk - Ság-hegy - Mesteri - Vásárosmiske - Sitke - Köcsk - Egyházashetye - Celldömölk 68 km
A pontok fele elég lenne a multiban. A környék földútjai meglepően jól karban vannak tartva, mindenhol lekaszálták a növényzetet.
A láda elázott, penészes logbookját cseréltem.

Pirog&Kata 2019.06.10 18:58 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget.
A loogbook sajnos elázott, kicsit szárítottuk, de cserére szorul. Valószínűleg a láda maga beázik. A környék nagyon szép, érdemes felkeresni. [g:hu 1.6.2y]

hinia lux 2019.06.08 18:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]
Valamikor jó lehetett ez a láda. Most a hármas és négyes pont rendkívül elhanyagolt. Nyugodt vidék.

KápolnaZöldellő halmok
Távolban hegyekDzsindzsaharc
Gropius & Ruffy 2019.06.08 18:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

PortaKilátás
zaskl 2019.04.28 14:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést. ZASKL

Mathau 2019.04.20 13:48 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

povyagi 2019.04.20 13:48 - Megtaláltam
\o/ Hurrá, megvan! [g:hu 1.6.2y]

SirLes 2018.10.30 16:45 - Megtaláltam
Megtaláltam Andival. Versenyt futottunk a sötétedéssel.
Kár hogy ennyire szemetes ez kis domb.

MoMaszter 2018.10.22 10:16 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.09
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Az út nagyobbik részét autóval tettük meg, de azért így is lett 2.5 km séta belőle! A konkrét láda sajnos belül vizes volt, kitörölgettük, amennyire lehetett, illetve kiszedtük a valaki által megmagyarázhatatlan értéket képviselő budapesti használt buszjegyeket! :)

Sajnos a kilátást nem tudtuk igazán élvezni a ködös idő miatt, de levegőzésnek jó volt az út. :)

distike 2018.10.02 12:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.53
Gyalog túrával leküzdve.Szép vidék,érdemes volt megismerni.Minden pont rendben volt.A láda sajnos beázott,a logfüzet átázott,penészesedik,sokat már nem fog kibírni.Cserére szorul!Mindenesetre a dobozt kitörőltem.Köszönöm a lehetőséget.

tabletta 2018.06.16 10:20 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

Szabó família 2018.05.12 14:54 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.23
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [g:hu 1.5.4j]

JAck:66: 2018.05.12 14:50 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

csg69 2018.05.06 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 4.34
Megvan :)

PEx2 2018.03.30 16:20 - Megtaláltam
Sárvár felé menet... Délutánra végre kisütött a nap, jólesett a séta. Köszönjük!

Csaba & családja 2018.03.16 07:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 4.59
Megtaláltam, köszönöm a rejtést. A szakadó esőben,de végre ezt is megtaláltam.

carmin 2017.10.26 12:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.49
Köszönjük a rejtést.

DSC07341DSC07357
DSC07359DSC07361
DSC07362DSC07366
gege68 2017.08.27 11:06 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

petheovacka 2017.08.26 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.78
Kánikulai ládavadászat. Furcsa hely, de érdekes. Kösszi a rejtést!

20170826_11293420170826_120235
20170826_123924 
NagyKG 2017.08.13 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.65
Megtaláltam, köszi!

Vasárnapi bicajozás: Kapuvár-GCKEKE-GCkhgv-Kapuvár útvonal, csodálatos vidéken 135Km.

nmárti 2017.04.29 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.33
Ezt a multit még tavaly kezdtük, most jöttünk erre és kerestük a hiányzó pontokat. A jelszó a rejtő segítségével állt össze, mivel nem vettük észre, hogy bővült és változott. Köszönöm a rejtést és a segítséget!

anettnori 2017.04.02 11:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.18
Megvan! [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Úgy láttam, fél éve nem kereste senki.
A pontok most gond nélkül meglettek. Anno 2016 elején már nekimentem egyszer, de (akkor még más volt a koncepció!) a palackban lévő koordinátákat nem lehetett a jegesedés miatt jól leolvasni.

IMG_5926IMG_5936
IMG_5938 
nbokan 2016.10.31 14:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.12
Bringáztam egyet a környéken és ezt a ládát is útba ejtettem. Minden bemutatott pont tetszett, kösz a lehetőséget. Ami nem tetszett -de ez nem a rejtő hibája-, hogy a kőfejtőt már szemétlerakónak használják.

-1-2
-3-4
-5-6
-7-8
K.L. 2016.09.03 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.37
Megtaláltam.

Skali&Margó 2016.08.04 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.96
OK!

Access Denied 2016.04.10 12:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.21
Meglelve!

A 2. és 3. pont magánterületen helyezkedik el!
A 2. pont még nem is annyira vészes, de a 3. pont csak magánterületek megsértésével kereshető fel!
Volt szerencsém a magasles gazdájával beszélnem, aki rosszallását fejezte ki, hogy mit is keresek az ő telkén... /Azért legurulhattam a szőlő mellett a földútig, de kéri, hogy ne járkáljanak idegenek a magaslesén.../

Egyébként jó kis multi lenne, remek kilátással.

Köszi a rejtést!

KépolnaA Ság-hegy
Virágba borulvaVaskereszt
A magasles - Magántulajdon!A magasleshez tartozó telek
-7-8
Kilátás a 3. ponttólKilátás az első pontról
zalajaro 2016.03.05 15:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Pibo 2015.04.05 00:00 - Megtaláltam
KÖSZI...

kobcikrajci 2014.07.03 14:02 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.28
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]
Sárvár környéki bicajos körtúra 4 multival. A leírás bonyolultnak tűnik, pedig a koncepció valójában nem az. A lényeg az első, kicsit gazos, szemetes helyen lévő palack felkeresése a két koordinátáért, aztán leolvasni, illetve logolni. Szerintem a segédpont felesleges bonyolítás. Utalás hiányában leginkább a láda felkutatása tűnt nehezebbnek a telkek miatt, illetve még bozótossal is meg kell küzdeni. Kicsit macerásnak éreztem az egészet, ennél vannak szebb helyek is, bár a 2. pont tényleg meghitt területre esik.

Cseber 2014.05.20 14:30 - Megtaláltam
Sajnos nem találtam meg. Nem igazodtam el a leíráson, pár dolgot félreértettem. Utólag láttam, hogy mindenhol jártam, ahol kellett, csak rossz dolgokat kerestem. A palackot megtaláltam, a másik két ponton is voltam.
Ha lehet, a képek alapján kérem a találat elfogadását!

[Jóváhagyta: Nivás Döme, 2014.05.27 21:34]

Rubor 2014.02.15 11:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.20
Téli túránkon Nagysimonyiból indultunk, majd a sitkei kápolnát érintve Gérce felől érkeztünk a Belső-hegyre. Korábban láttam, hogy a láda betegre van állítva, de gyorsan megtaláltuk a galagonyabokor tövénél az új ládát. A következő keresésünk a harmadik pont volt, majd kissé furcsán néztünk a leírásban a kápolnára való utalásra - Gérce felől mi nem érintettük a kápolnát -, de egyszerűen elértük a második "objektumot". Bakancsainkkal kiléptünk, mert még a Ság-hegyre szerettünk volna felérni, amikor régi kedves ismerősöm jött velünk szemben - ő mondta el, hogy az "objetktumot" feleségével ők állították.
Köszönjük az új ládát.

 
karathl 2014.02.14 11:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.40
Ruborral közös találat. Megszenvedtünk ezért a ládáért.Tévedések tucatját követtük el, de végül meglett.
Sőt még a 2.pont alkotójával is találkoztunk.

Nivás Döme 2014.02.08 18:00 - Egyéb
A multi kisebb karbantartáson esett át, nincs több bozótharc, minden pont jól megközelíthető.
Továbbra sem ajánlott az egyes pontok között légvonalban haladni, mert mindig lesz közben egy erdő vagy egy kisebb bányagödör.
A ládát is átköltöztettem, ne a korábbi logban említett diófa tövében keressétek. Kellemes túrázást!

Sly 2013.10.27 15:36 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 1 web: 3 átlag: 2.00 súly: 3.63
"Ez is megvan..." láda. Nem tetszett!
Az első pont egy szántás melletti bozótosba visz.
Ezt követően kerestük fel a kápolnát, azt gondolva, hogy innét teljesen másfele kell menni, de a koordinátákat beütve, mehettünk vissza az első pont felé, ugyan oda leparkolva, csak balra el helyett most jobbra el lett belőle.
A Vadászles melletti kis erdő irtásból mostanra ember magasságú akácos van növekvőben + az ott hagyott ágak miatt a megközelítés szinte lehetetlen!

Összességében olyan érzésem volt, hogy rejtsünk egy ládát, használjunk virtuális ládát is, meg hagyományost is, de teljesen feleslegesen....

pockok 2013.09.24 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.29
Némi újabb bozótharc után meglett! Sokkal hamarabb és könnyebben, mint az első pont után gondoltam volna.
A második pont tiszta ügy.
A harmadik pontnál a kiserdő tényleg eltűnt, kivágták, de az ágakat ott hagyták, a feltörekvő következő generációs bokrok között.
A láda viszont a helyén van, tiszta, száraz, belseje is rendben van.

Tanács a következőknek: a ládát északkeleti irányból közelítsétek!

Összességében tetszett, de ez nem egy "lenyomunkgyorsannéhányládát" típusú hely. Készülni kell rá!

pockok 2013.09.03 00:00 - Egyéb
Megvan az első pont!
... és ez ennél a ládánál komoly teljesítmény :)
A palack rejtekhelyét a hegy felől közelítettem meg "erőből". Utcai ruhában, bicskámmal vágtam utat a vadrózsa közt, tucatnyi vérző sebet szerezve.
Utólag láttam, hogy kis kerülővel, alulról, a szántóföld felől egy fokkal simább lett volna.
Mivel sürgetett az idő, tapasztalataim alapján és a többi logot olvasva a másik kettő ponttal már nem is próbálkoztam.
A koordináták megvannak innentől nyílt multi, legközelebb biztos, hogy bozótruhában és machetével jövök vissza! Meglesz ez! :)

A környék nekem egyébként minden vadságával együtt is tetszett. Ez egy ilyen láda.

Bejárt utamat trackeltem (nem az ajánlott irányból indultam), várhatóan napokon belül felkerül a TUHU/OMP térképére.

 
Paul 2013.08.12 19:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 4.15
Naplemente előtt kerestük fel a láda pontjait.Sajnos a ládát a hatalmas bozótosban hosszas keresés után sem találtam meg. Irtották a magasles környékét és az összes szúrós gallyat valószínűleg a ládára dobták.
Köszönöm a rejtőnek a segítséget.

V_Gabor 2013.07.13 14:19 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 4.12
Biciklivel.

Romantikus neve ellenére egy igazi bozótharc. Ujjam, karom, lábszáram vérzett, de a palack, láda és virtuális is meglett.

A láda környékén a erdőt/bozótot teljesen kivágták, de a láda rendben van. A kivágot ágak is "védik" :)

Palackban az egyik koo. utolsó két számjegye alig olvasható, megfakult. Ez sem állított meg.

Végre ide is eljutottunk! Köszönjük a lehetőséget. Mónika és Gábor [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

 
Repcsi 2013.06.29 17:00 - Megtaláltam
Hú, hát ezért megszenvedtünk. Persze jó keser módjára a helyszínen kell megnézni, hogy 3-as a terep, amikor már összevagdostak a bokrok :/
Na de nem volt gond, vágtunk magunknak utat minden egyes pontnál, úgyhogy az utánunk következőnek könnyebb dolga lesz, hacsak nem vár ki újabb 8 hónapot :D
Viszonylag nehéz megtalálni a ládás pontokat, nemcsak a dzsumbuj miatt, hanem maga a rejtés sem 1-es nehézségű.
Mi bringával mentünk Sárvárról, Sitkén át, kisebb kitérővel Mesteri felé, földúton. Teljesen járható, és végre rájöttünk mi az a Mária-út :)
Minden harc ellenére nagyon tetszett, a kilátás is fantasztikus a pontokról. Köszönjük az élményt!

Petike83 2012.10.20 20:46 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 3 web: 3 átlag: 2.67 súly: 2.53
Megvan! [wapon beküldött szöveg]

befi 2012.10.06 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 4.26
köszönjük

mohacska 2012.07.27 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 2.94
Csak a bicajozás miatt írhatom, hogy jó volt. Kicsit erőltetettnek éreztem ide a multit, bocsi.

turazo007 2012.05.20 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.73
Megtaláltuk!!!! Köszönjük a rejtést!!!:)

sutyi_a_hegyrol 2012.05.06 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.50
Megtaláltuk rero72 segítségével.
Köszi a rejtést!

rero72 2011.10.02 13:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.10
Mi Vásárosmiskéről indultun, a Petőfi u. végén parkoltunk le. Hamar meglett a palack, bár fentről a tüskés bokrok miatt nem tudtam megközelíteni, ezért megkerültem a növényeket és alulról már könnyebben ment. De még így is több sebből véreztem mire kikeveredtem a bokrok közül. Egyébként a rejtés jó. A második pont könnyen meglett, viszondt a ládánál kellett egy kicsit bóklásznunk, pedig jó a leírás. Itt is inkább a sűrű növényzettel van a gond, bár ha nagyon figyelünk, akkor találhatunk ösvényeket. Azokon keresztül könnyebb az út a ládához.
Szinte nyári kánikulában kirándultunk egy jót ezen az októberi napon.
Köszönjük a rejtést!

Judit+Robi

sirgalahad 2011.08.23 09:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.34
Dombok háta kékellő
Cirógatja szép szellő
Higyjed el a dalnoknak
Bájuk van e halmoknak

az első ponttóla ládától
messzeség 
ENKELI 2011.05.27 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.79
Megleltük! :)
Gps-em első ládája! :)
Nagyon szép a kilátás! Remek rejtés!
Köszi!

Moszy 2011.05.22 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.53
kullancs hegyek!!
ok

jozsi18 2011.04.25 15:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.20
Húsvéti punnyadás helyett, gyönyörű időben!
Köszi!
Bubi és Bömbi

nifulop 2011.03.26 15:00 - Nem találtam meg
Az első két pontot könnyen megtaláltuk. A harmadikat egy órán keresztül kerestük, gyakorlatilag minden nagy gödröt átnéztünk, de nem találtuk a ládát. Telefonos segítséget szerettem volna kérni, miután a bokrok össze vissza vagdostak, de a láda tulaja nem vette fel a mobilját. Amikor visszahívott már késő volt, éppen hazafelé kocsikáztunk. Fotók készültek, ha feltöltöm őket, kérem a rejtőt, hogy fogadja el megtalálásnak.

herrbert74 2011.02.12 13:32 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 3 átlag: 3.67 súly: 3.14
Kéktúra közben. Hosszúperesztegen parkoltam, majd busszal Gércére, és ezzel a kis ládázással indítottam napot. Ezen a vidéken még sosem jártam, érdekes volt a sok szigethegy látványa.
KAR!
Herrbert

 
hujberg 2010.11.07 14:46 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.79
Kemenesi Kör - 52 km bicikli 3/3

Celldömölk - Izsákfa - Bokodpuszta - Kisköcsk - Egyházashetye - Nagyköcsk - Kisköcsk - Kemeneskápolna - Vásárosmiske - Mesteri - Celldömölk
Be:-, Ki:-
hujberg

1252 2010.08.25 15:25 - Megtaláltam
Szép helyek. Köszi a rejtést!

 
takacsimre 2010.08.22 16:19 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.47
Mai utolsó ládánk. Számunkra "szenvedés" volt. Ezzel együtt: továbbra is meg fogjuk keresni az ilyen rejtéseket is. CSAKAZÉRTIS!!!!!!!
És ennek ellenére: Köszönjük a rejtést! Marika és Imre
Ui: A második pontnál a terület tulajdonosának vendégei voltunk. A frissítő "életmentő" volt A harmadik pontot, a mellette lévő magánterület tulajdonosának engedélyével és kalauzolásával kerestük meg. Köszönjük.

GombosFeri 2010.07.01 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 3.06
Megtaláltam, nekem sajna nem jött be a hely! Azért köszönet!

T.E.S.K.O. csapat
tggeo.extra.hu

koszta 2010.06.29 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.78
Köszönöm a rejtést.

csipet_csapat 2010.05.01 17:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.25
Köszönjük Dömének a mai idegenvezetést!
Ma a fél ország ballagott, a másik fele kesselt, na jó, néhányan kertészkedtek is:) Éljen május elseje!
Mi ma a mezőgazdászoknak köszönhetően nemcsak kékellő, de gyönyörűen sárgálló dombokat is láttunk!
Az idő olyan tiszta volt, hogy a 3. pontról integethettünk a 2. ponton kesselő társaknak. Mi nem voltunk olyan ügyesek, mint ők, mert nem sétáltuk az utat végig, de sikerült mindig jó helyen parkolnunk, így 400-500m séta mindig adódott.

színpompa:) 
HajniNagyi 2010.05.01 16:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.48
Szép időnk volt, szép volt a táj! Tetszett a rejtés! Épp összefutottunk ládakeresőkkel:)
Köszönjük

Útnak indultunkTáj1
RepülőGyönyörű
babybearly25 2010.05.01 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.38
Megtaláltuk, köszönjük!

tádé 2010.04.25 12:33 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.86
A kékellő halmok mellett zöldellő lankák és sárgálló repcemezők tették még színesebbé az élményt. :)
Köszönöm! Tádé

Priszi 2010.03.07 17:05 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 3.36
Megvan.

[BaLee] 2010.03.07 17:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 1.00
Ez volt az első ládám, Priszi kollégával derítettük fel.
A környezet szép, a kőbányától elkezdve a kis dombokig mind hangulatos. A palack nem igazán volt elrejtve (lehetséges, hogy az eső kimosta) igyekeztünk jobban beálcázni.
Sajnos elég sokan szemétlerakónak nézik a területet...

Köszönjük a rejtést!

Lilien 2010.02.10 12:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 1.00
Beleszaladtam 1-2 tenyérszaggató kökénybokorba.;) De a táj és az élmény messze kárpótolt. Felejthetetlen volt. Köszönet heyjoe-nak.=)

heyjoe 2010.02.10 12:15 - Egyéb
Erre jártam, megnéztem, még mindig megvan :)

krypton 2009.11.14 14:40 - Megtaláltam
megvan!

divi 2009.11.14 14:40 - Megtaláltam
Megtaláltuk és még Mr Zergével is összefutottunk

Mr Zerge 2009.11.14 14:10 - Megtaláltam
Meg van. részletesen később... [wapon beküldött szöveg]

zöldek 2009.10.31 14:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.49
Temetőlátogatásból hazafelé tartva, a szép őszi időben még egy kis kitérőt tettünk, hogy felkeressük ezt a ládát. Vásárosmiske felől közelítettük meg a pontokat, autóval is jól járható az út. Egyik dombról a másikra menve szépen gondozott telkek mellett vitt utunk, a dombtetőkről szép a kilátás.

vt54 2009.10.01 13:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.96
Büki üdülésről hazafelé kis kitérővel a Kissomlyó, Ság-hegy környékén található két multit jártuk végig a csodálatos nyárvégi időjárásban. Ez egy sétálós, a másik autós túra volt. Ez a vidék eddig kimaradt, de - hála ennek a két rejtésnek - most gyönyörködhettünk ennek a nem mindennapi tájnak a szépségében.

Köszönjük a rejtést: vt54, Ica

DBandi 2009.09.26 17:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.11
Nagyon jó rejtés, elég nehéz volt megtalálni!
Az utolsó ládánál nagyon aranyos présház tulajdonossal és párjával találkoztunk. Tudtak a ládáról és biztosítottak bennünket, hogy a geocachingelők természetesen átmehetnek a magánterületen is. Visszafelé megálltunk egy kicsit beszélgetni és nem engedtek el bennünket pár fürt szőlő nélkül Köszönjük nekik is. Nagyon kellemes volt, hálásak vagyunk érte...
DBandi & Márti

Kilátás a rejtekhely közelébőlA tulajdonos és párja, baloldalt az enyém :)
VP 2009.09.26 10:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.28
Dunántúli csavargás Ábrahámhegyről.
Gérce felől, aztán gyalogosan.
Kedves emberek, épp szüret van.

Webber 2009.08.07 18:39 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.50 súly: 2.85
ez inkabb a keringo volt [wapon beküldött szöveg]

Negyedik biciklis találatom. Odafelé menet útbaejtettem a K. keringő 82. pontját, a köcski harangtornyot. Persze nem esett egészen útba, és még rendőrök is voltak Kis- és Nagyköcsk között, de hál'isten volt rajtam mellény. Visszafelé rövidíteni akartam, így elindultam az egyik földúton, de igazából nem volt jelentősége..
Mikor elindultam a segédpont felé, elhaladtam egy kisebb kápolna mellett. A gps még nem ide mutatta, de mint kiderült, célnak véletlenül az első pontot adtam meg, de az, hogy ez AZ a kápolna, már csak a visszaúton derült ki. Amúgy nyitva van, de nincs bent semmi...
Az első ponthoz hálisten vezetett egy kisebb fűletaposás, de a karcolásokat és egyebeket nem tudtam elkerülni.
Miután a második ponton leolvastam amit kell, nem tudtam, merre kell menni. A háznál egy család sárkányrepülőzött, arrafelé nem láttam utat, így visszamentem, egészen a 'főútig'. ott kicsit vissza, amíg nem találtam balra menő utat. Ez sajnos ~100 méterrel elment a láda mellett, közben pedig a gps is megadta magát. Amíg újra talált hálózatot, addig ettem egyet, majd tovább haladva a feszületes kereszteződésig, jobbra fordulva megint kiértem a 'földútra'. Közben átszaladt egy őz előttem; jó, hogy nem kocsival voltam. :-D
Most már jobban figyelve, egy kukoricás mellett hagytam a biciklim és elindultam felfelé. Itt is volt egy ösvényszerűség, de valami hatalmas dzsindzsán vitt át! A ládától kb. 30 méterre megint lefagyott a gps, és a láda megtalálásáig nem is talált jelet. A legmagasabb domb hamar meglett, de a másik oldalán kezdtem el keresni, majd egyre távolodtam. Nagyon sokat kerestem, bújkáltam a sűrűben, majd újra visszamenve a domb felé, megtaláltam a ládát.
Visszafelé az erdő másik oldalán jöttem ki (nem tudom hogy), megkerülni a sok szúrós növény miatt nem akartam, így elindultam a feszületes kereszteződés felé, majd onnan visszagyalogolva megtaláltam a biciklit. Sajnos a gémeskútról nem csináltam képet, élveztem, hogy magától gurul a bicikli.

A rejtéseket kicsit túlzásnak érzem, de azért mókás volt biciklizni a dombok között.

Kishartyi 2009.07.11 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.20
jó volt a rejtés köszi

mjdgm 2009.07.09 12:41 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.96
Ez a rejtés valahogy mindig kimaradt az útvonalunkból, pedig igazán szép és érdekes helyeket mutat meg!
Kicsit bonyolultnak tünt első olvasatban a segédponton fellelhető szimbólum, de -utólag kiderült- nem is volt annyira bonyolult. :-)
Bíztunk benne, hogy a rejtő nem szereti a dzsindzsát, és a méteres gaztengert, ebből arra következtettünk: a láda helye biztosan megközelíthető bozótharc nélkül is. S aki keres, az (utat) talál! A koordináták ismeretében aztán rutinfeladat volt a másik két pont becserkészése, még akkor is, amikor a harmadik pont felé menet olyan érzetünk támadt, mintha valaki telkén sétálgatnánk!
A láda neve igaz, hiszen a multi minden pontjától kékellő halmokat és gyönyörű vidéket láttunk!
Döme! Még sok ilyet kivánunk neked, és magunknak tőled! :-)

hacsabi 2009.06.01 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.84
A rejtés ötletes, a kilátás szép.A láda megdolgoztatott minket, jól el lett rejtve.Rengeteg szép virágot és gyümölcsöt találtunk.Jól éreztük magunkat kesselés közben.Köszi a rejtést

Hartyi 2009.06.01 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.84
Nagyon jó multi! A kilátás tényleg gyönyörű! A ládát viszont kerestük egy darabig!Köszönjük!
Ui.:Útközben ajánlom mindenki figyelmébe a sok szamócát és cseresznyét!;)Fincsi!!!

Ahinana 2009.05.03 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.94
Másodszori nekifutásra lett csak meg, előző alkalommal alaposan rám esteledett. Korábban jártam errefelé, akkor még nem volt ennyire szemetes a környék. Nekem is volt olyan érzésem, hogy magán területen járok, de azért kedvesek voltak a helybéliek. Az egész egyébként tetszett. Köszönöm a rejtést !

Ahinana

ngergo20 2009.05.02 10:38 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.48
Érdekes volt és szép a környék!!

heyjoe 2009.05.02 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.70
Kellemes túra a pincék közt, bár az idő a kellemetlen kategóriába tartozott, erős szél, hideg, eső.
A pincéknél nagy volt a mozgás.
Tetszett az egész.
Utána át a Ságra, hogy ngergo levadászhassa az ottani ládát.

foximaxi 2009.04.16 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.79
Kész.

Atmosz&Zozmosz 2009.04.13 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.25
Az első pontot könnyen megtaláltuk, de utána volt egy kis kavarás :) Nagy izgalmamban felcseréltem a két helyszínt, így elkezdtünk kápolnát keresni a láda helyén :))) Így a dobozt is véletlenül találtuk meg, de meglett :) Aztán a másik ponthoz még gyorsan kiugrottunk, majd Sitke felé vettük az irányt a földúton. Nagyot néztek a helyiek, amikor vastagporos autóval bebaktattuk Sitkére :) Azért esős-saras időben innen ne próbálkozzatok autóval. Köszi a rejtést!

ghiago 2009.04.12 16:18 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.66
Köszönjük.

Rudi Team 2009.03.30 14:45 - Megtaláltam
Ok. [wapon beküldött szöveg]

Puszkany 2009.03.29 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.25
Látványos ez a néhány dombocska így együtt, de az igazi pompára még várni kell néhány hetet. A pontoknál kicsit megkeveredtünk leírás nélkül, köszönjük a rejtő segítségét.

kl 2009.03.29 13:49 - Megtaláltam
Koszonom, hogy itt lehettem! [wapon beküldött szöveg]

sziooka 2009.03.14 15:21 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 3.43
Meglett a láda, de mintha magánterületen kellene átmenni (?)

 
KJ & GM 2009.02.21 11:00 - Megtaláltam
Többször terveztük már ezt a kirándulást, de mindig közbejött valami. Ma reggelre a hóesés, de ez nem volt akadály. Gyönyörködtünk a havas tájban, élveztük a jó levegőt, kicsit átáztunk, néha elcsúsztunk, de szuper túra sikeredett.
Köszönjük a lehetőséget!

 
geobubo 2009.02.16 08:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.67
Sárvári wellness-napok, kora reggeli testedzés.
A láda melletti gödörbe a közeli szőlősgazdák horjdák a szemetet. Kár érte és azért is hogy sok más illegális szemétlerakó van a területen.
Egyébként jó kis séta, szép környék. Köszönet érte a rejtőnek.

logo 
gyurek 2008.12.28 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.99
Megvan!!!

2in1 dream team :) 2008.12.27 13:32 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.68
Sitke felől nem javasoljuk a megközelítést kisautóval, mert hosszú és nagyon kátyús a földút.
Vásárosmiske felől sokkal egyszerűbb.
Környezet nagyon szép volt. Láttunk őzikéket is.
Véletlenül összetalálkoztunk a kőfejtő tulajdonosával, így tőle tudjuk, hogy eladó az egész terület.
Ha valaki venni szeretne egy erdőt bányával, akkor itt a lehetőség :D

LVLV 2008.11.15 15:23 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.17 súly: 2.20
Kellemeset túráztunk, köszönjük a rejtést!

Ság hegy és a távolban kékellő Somló 
kajakos 2008.10.08 13:20 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.84
Megtaláltam

Éva 2008.09.26 15:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.55
A palack megtalálását fél óra küzdelem és a tüskebokrok fölényes győzelme után feladtam és a rejtőhöz fordultam a többi koordinátáért, ezúton is köszönöm a segítséget! Innen már sima ügy volt, a ládánál a fénykép segített. Gyalogolni inkább erdőben szeretek, de most jólesett útközben az alma és a dió:-)

Az első ponton
Útközben 
infosoft 2008.08.30 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.65
Siettünk a sitkei koncertre, így kocsival próbáltuk meg becserkészni a ládát. Sikerült végigmenni, bár néhol leért a kocsi alja, de végül is túlélte (opel astra). Húgomék is velem voltak, keresés közben, valószínű Ők is megfertőződtek. A ládánál lévő dzsindzsa kissé megizzasztott, megtépázott bennünket, de az objektum környéke, és onnan a kilátás kárpótolt érte. Köszi a rejtést.
Most látom hogy a 46. megtalálásom a láda 46. megtalálása.
Micsoda mázli.

gnegyzet 2008.07.05 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.26
Nekem tetszett a feladat. Autóval szinte teljesen végig lehet menni, ha nem féltiaz ember az autót.

jalso 2008.06.21 18:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.13
Eléggé bonyolultnak tünt a feladat, de végül is sikerült megoldanunk. Sitkéről indulva a piros jelzést követve minden baj nélkül haladtunk a Suzuki Ignisszel, de a palack megtalálása egy kis gondot okozott, egy jó ideig bújkáltunk a bozótosban. Az egész oldalban egy szál szikla sem volt, azután ott, ahol a susnya a legsűrűbb, 10 méteres körzetben egy féltucat. :-( Oda-vissza észbontó szederillat lengte be a mezőt, és hosszú ideig bokáig gázoltunk az ízletes gyümölcsben, perceket elvesztegetve a szemezgetéssel.

A ládát is kergettük egy jó ideig, a környék összes bozótosán keresztül. Dolgunkat az is nehezítette, hogy a két pont palackban lévő koordinátáit egy ideig rosszul értelmeztük, és minden áron a láda helyén akartuk a leírásban említett objektumot megtalálni. Benn a susnyásban. ;-)

A láda után viszont az "objektum" már hamar meglett. Nagy örömmel láttuk, hogy ez itt áll, gyönyörű, gondozott környezetben, egy nagyszerű kilátást nyujtó helyen. Gratulálunk és köszönjük annak, aki ide helyezte, gondozza, őrzi és védi.

Ildi és Gyuri

Tájkép IgnisszelA Ság-hegy (már amennyit meghagytak belőle)
Sehy&Sajt 2008.05.14 10:51 - Egyéb
A segédponton található kápolnán szépen felújították a helyi lakosok. Sajnos nem walószínű, h belső berendezést is fog kapni, régebben már többször is kirabolták. [wapon beküldött szöveg]

zsotie 2008.05.07 14:01 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.61
Sitke felől közelítettem meg kocsival, nem Niva-val. Nem ajánlom.
A kápolnánál kezdtem, aztán 1-3-2 volt a sorrend. Az első ponton kicsit elidőztem, csend, békesség, szikrázó napsütés, nyugalom volt. Nem nagyon akartam tovább állni. Könnyen meglett mind. Sz.v.sz. a többi pont nem nyújtott újat az első után, nem csináltam volna multit.

Erdélyi család 2008.04.27 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.86
kergetőző őzbakokkal, találákoztunk, többször is....

tcsb 2008.03.24 19:53 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.79
Kicsit tereprali jellege lett a kirándulásnak, de bírta a kessermobil (punto). ;)

Szlil 2008.03.24 19:53 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.78
Elidőztünk itt. Szép vidék valóban. Valahonnan kéne szerezni egy terepjárót és azzal visszajönni. Mi most így az előző éjjeli esőzések miatt óvatos álláspontra helyezkedtünk. Ragyogó napsütésben kergettük a palackot, viszont a következő pontok keresése már fejlámpával történt. Visszafelé rájöttünk, valószínű nem a legegyszerűbb utat választottuk, mentünk pincéken és sűrű bokrokon át egyaránt.

oli_b 2008.03.16 11:25 - Megtaláltam
Ahogy az elottem szolo irta, kivagtak a fat, egy csonk mellett van az uveg.
Szerintem nincs tulbonyolitva a multi, csak aki kocsival akarja megcsinalni, annak tenyleg ajanlott Dome Nivaja... :-(
Kulon koszonet a versert az utolso ladaban. Teljesen mas ugy olvasni, hogy az ember a hegyteton ul es konkretan latja is amirol szol...

Yumi 2008.03.02 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.53
Kacifántos,de jó.Sajnos az akácfát kivágták,semmi sem őrzi
az üveget.

wiwien002 2008.01.13 21:13 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 3.06
Megtaláltam!

Zsozsoboy 2008.01.13 16:26 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2.5 web: 3.5 átlag: 3.00 súly: 3.08
Megtaláltam.

Nivás Döme 2007.10.22 12:19 - Egyéb
Ahogy mondod Kopi! Az itteni bor, hasonlóan a környékbeli "vulkánokon" termettekhez, száraz, magas savtartalommal bír. Ha lágyabb "ízekre" vágysz, érdemesebb a környékbeli falvak (Simonyi, Tokorcs, Sömjén, Magasi) vörösbort termelő gazdáinál próbálkozni. Ezek a borok is savakban gazdagok, de mivel a Cser kavicsán termettek, talán kevésbé szárazak.
Mindenesetre érdemes megfontolni a helyi bölcsességet: a somlói bor gyógyszer, a sági pedig orvosság :)
további olvasnivaló a borvidékről

Kopi 2007.10.07 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.18
Érdekes halmok, ahova sose jutottunk volna el, ha geocaching nem létezne. Vajon az itteni bor is olyan száraz, mint a somlai? Csak remélni tudom, hogy nem.

Pepe 2007.09.08 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.29
A kápolnáig kocsival mentünk, így a túrából egy kellemes vacsora előtti séta lett. Tetszett a multi, kivéve a bár egészében helyes, de a multi leírásának való "többszöri nekifutás" (WAP:, FIGYELEM!, A láda) miatt mégis zavarosra sikeredett eligazítást. Ennek szól a webes megjelenésre adott alacsony pontszám, amit a szöveg javítása esetén örömmel javítok fel.

2007. 10.23. Leírás pontosítva, webes megjelenés pontszáma feljavítva.. :-)

ncs001 2007.09.02 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.89
ok

piros patrol 2007.09.02 09:50 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 3.18
megtaláltuk!

Nivás Döme 2007.09.01 20:33 - Egyéb
Többen szóltak az utóbbi időben, hogy az első ponton lévő palackot nem találták a helyén, vagy jócskán távolabb volt a onnan. Köszönet érte. Sajnos, a rejtéskor elhelyezett "biztonsági másolat" is eltűnt. Ma néhány méterrel arrébb, ugyanennél a facsoportnál helyeztem el egy új palackot, egyelőre marad itt, de azt hiszem megpróbálok egy kevésbé feltűnő helyet keresni (bár ez sem az). A leírásban és a letöltésnél már frissítettem a koordinátákat.

További kellemes ládázást: Döme

freddy 2007.09.01 15:39 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.21
Közkívánatra a hosszú log eliminálva...

 
maoxx 2007.08.23 20:29 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 1.78
évek ota montizok ezen a kornyeken, jol nez ki....
most a kislanyom is elkisert

kiniczkyne 2007.08.14 19:58 - Megtaláltam
Megtaláltuk a kis kőhalom alatt, pedig a nagy vonzóbb volt

ozy 2007.08.14 19:58 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.49
Nehezen lett meg, elkellt a gyereksereg segedelme.

Bringas kozos kesseles kiniczkynevel (aki nem mellesleg "civilben" a noverem) es negy gyermetegevel. A kiserdoben jelet vesztettem es a lada nem egeszen a domb tetejen volt, igy egy darabig eltartott, de azert meglett.

Jo kis tura volt egy ilyen irodapatkanynak, mint en :)

Piszkosfred 2007.08.11 21:36 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.64
Sehyék ajánlották nekem hogy ha már itt vagyok akkor keressem meg a ládát! Aztán már az első ponton akadályba ütköztem mert nem volt a helyén a palack,de nem adtam fel s végül mindkét palackot megtaláltam! Először elmentem a láda mellett,de másodjára sikerült mert Bikfic jó irányba terelt! Kerestem a kékellő halmokat! Sehy mondta hogyha jó idő lenne akkor láthatnám!! Majd hátha meglátom még egy napig úgyis itt leszek! amit láttam az szép volt!

hajsza 2007.07.28 22:08 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.90
Bejártuk az egész hegyet, nagyon szép a környezet, a kilátás. Nekünk nagyon tetszet ez a túra! Autóval is könnyen megközelíthető volt! Köszönet a rejtőnek! Hajsza

 
tudo 2007.07.20 10:48 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 4.10
2 szakaszból álló kőkemény hőségmenet Budapesttől Sárvárig (kb. 265 km). Tegnap 5:52 alatt értem el Attyapusztát (szokásos 1000 m emelkedés), GCOCD ládaellenőrzés céljából. Ma 90 km-t rátettem 3 ládával az Attyapuszta - Pápa - Nyárád - Nemesszalók - Külsővat - Celldömölk - Vásárosmiske - Sitke - Ikervár - Sárvár útvonalon 400 m emelkedéssel. A nagy melegre való tekintettel különösen ügyelni kellett a gumiabroncsok nyomására, a helyenként fröcskölő bitumenre, a hajtómű megfelelő kenésére, az elektronikus eszközökre és persze a folyamatos folyadék utánpótlásra és a hűtésre.

GCMETO után újabb falvak sorakoztak Celldömölk környékén. A mai napon ettől a ládától tartottam a leginkább, mert rendes országúti stoplis cipőben és zöld-fehér csíkos mezben, hátizsák nélkül jöttem. Vásárosmiske központjából, a templomtól indultam el a Kőbánya felé vezető úton. Az út poros volt, de végső soron az 1. pontot 30 m-ig kerékpáron ülve tudtam megközelíteni.

A koordináták rögzítése után a 3. ponthoz tekertem fel. A láda simán meglett. A 2. ponthoz az időközben megjelent Piros sáv segített. A láda végeztével Sitke megközelítése tűnt alkalmasnak GCIKEB felé tartva, úgyhogy folytattam az utat a Piros sáv-on. A 3. ponttól a döngölt sóderút kimondottan jól járhatónak bizonyult kerékpárral.

Sitkén újabb frissítés, majd egy 20-as jött, most már nagyon melegben GCIKEB-hez.

VásárosmiskeAz 1. pont közelében
A 3. pontnálTalálat
Gémeskút a piros jelzés menténA 2. pontnál
Kilátás 1.Kilátás 2.
Hampi 2007.07.07 12:06 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.58
Sitke felől kerestem meg a pontokat. A Piros sáv indultam el autóval és a N 47° 14.214' E017°02.691' koordinátán parkoltam. Innen tovább a jelzett úton gyalog. Így lett a túra 5,7 km, ami könnyű sétának mondható. A palackot rejtő üreg beomlott, de kitisztítottam. A második ponton egy pár szót váltottam a terület és a szimbólum tulajdonosával, aki kedves ember. Azt mondta, nem zavarja, hogy néha turisták mászkálnak a földjén. Kellemes túra volt.

vaslemez 2007.07.03 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.59
Elég nyögvenyelősen ment a megtalálás, ráadásul a 2. pont koordinátáját nagyon elírtunk és egy órát bolyogtunk feleslegesen az erdőben.

Zsu. 2007.06.24 16:40 - Megtaláltam
Mikulás.

Mikulás 2007.06.24 16:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.20
koszi

 
Sehy&Sajt 2007.05.27 15:41 - Megtaláltam
Ismerős terep, azt hittük könnyű lesz. Nem az wolt.:) de meglett és GPS nélkül! Ajándékot nem cseréltünk. Ha piros Suzukit látsz a hegyen, feljöhetsz a magánterületen. A miénk.:) [wapon beküldött szöveg]

RIPTOR 2007.05.20 19:46 - Megtaláltam
A ládakeresést egy esti kutyasétáltatással kötöttük össze. Hazai pálya, jól ismerem a környéket. Annak idején az biciklis edzőköröm erre vezetett /Cell-Mesteri-Miske-Gérce-Sitke-Nagysimonyi-Tokorcs-Cell/ A kőfejtőben néha német terepjárósok gyűrik gépeiket. Annó én is itt nyírtam ki Mongoose össztelós bicajom, mikor egy siratófalon való lejövetelkor az aluváz a hegesztés mentén ferdén kettétört. A koordinátát rejtő palackon molyoltunk egy kicsit, de azért megtaláltuk. A többi pont megkeresése már könnyedén ment. A láda rejtekhelye egy kicsit tényleg necces, de szerintem sem lesz gond belőle. Ha találkoztunk kint lévő pincetulajokkal ritkán szoktuk megúszni egy kisfröccs megkóstolása nélkül. A rejtőnek külön gratulálok a szép webes megjelenésért.
RIPTOR, Gabi

 
keresek 2007.05.19 19:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.93
Az első pontnál megállva, rövid idő elteltével már meg is jelent egy érdeklődő. A beszélgetés során kiderült, Vásárosmiske alpolgármestere. Azonnal felfedezte a kinyomtatott leíráson faluja címerét. Nagy érdeklődéssel figyelte a geocachingről rögtönzött kiselőadásom. Remélem nem követtem el nagy bűnt azzal, hogy a kérésére megadtam a rejtő telefonszámát, mivel Ő még tud több információt is adni a környékről és a falu életéről. A kordinátákat rejtő palackhoz kissé nehezen jutottunk hozzá . Köszönjük a rejtő segítségét. Az az igazság mi az odukat kutattuk és nem a talajt. De lényeg, megtaláltuk utána megcsodáltuk a kőfejtő érdekes szikláit és tovább mentünk a láda rejtekhelyéhez. Ezt és az utolsó pontot - mivel mi felcseréltük a sorrendet - nem volt nehéz megtalálni.

Itt van !! és még sem!!
A kiváncsi gyerekA láda közeléből
 
k97j02 2007.05.06 11:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.71
Szép,a kiadós esők után kissé sáros. A rejtek tetszett,bár sietnünk kellett,mert "megtámadtak" a szúnyogok.

Nivás Döme 2007.05.06 09:10 - Egyéb
Tisztelt Ládásztársak!
Igen a 2. pont valóban magánterületen van. Megpróbálok beszélni a tulajdonossal, zavarja-e a kesselők hada. A láda megközelíthető a segédpont felől is, igaz bozótharc árán. A könnyebb út amúgy magánterületen át vezet, bár ha jobban megnézitek eléggé elhanyagolt a terület, tehát lehet ezt is választani (egyébként a láda is azért ide került, mert ez a legnyugisabb hely a hegyen).

Végül: nem úgy ismerem a környékbeli embereket, akik nem osztanák meg másokkal a hely szépségét (ld. GSNTEAM logját), de ha bárkit zavarna, örömmel átvariálom a multit.

DarkSun78 2007.05.05 20:44 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.11
Leendő lakóhelyünkhöz nagyon közel van, csodálatos vidék, azt hiszem sokat fogok/unk erre kirándulni.
DarkSun78

Csuhás 2007.05.05 16:09 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.09
Azt gondoltuk fel van cserélve a palackban a két koordináta. A rejtő kérésére ellenőriztem, mi tévedtünk. Nincs elcserélve semmi! Egyébként kellemes kis multi. Egy picit úgy éreztük hogy túlbonyolított.

Köszi!

Csuhás, Vándor

KápolnaLádikánál
Pincék
FöldutakonKilátások
Valami szépet ma is...
Mihul 2007.05.05 15:54 - Megtaláltam
Biztos hogy nem léptünk magánterületre?

BiharyG 2007.05.01 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.92
A hely tetszett, de az előttem szólókhoz hasonlóan én sem szeretek magánterületeken átgyalogolni...

BiharyG + Zsuzsi

Nem Photoshop-textúra, repce! :)
 
GSNTEAM 2007.05.01 12:02 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.85
Eddigi láda megtalálásaink legszebbike ez. Ötletes a jelszó képzése és a hozzá szükséges bejárás. Nagyon jó idő volt, nagyon szép volt a környék. Kerékpárral volt talán a legjobb. A végére nagyon megszomjaztam, de a ládához legközelebbi szőlőtulajdonos megmentett egy jóízű fröccsel, hála neki érte. GSNTEAM

GyZsTeam 2007.05.01 12:00 - Megtaláltam
Jó volt ez a multi. Elhúzódott kis ideig mire minden pontot bejártunk, megebédeltünk, megkerestem az elhagyott szemüvegemet. 2 pontnál összefutottunk a GSNTEAM képviselőjével. Beszélgetés, majd egy közös fénykép után, odébb álltunk.

Fűkocka 2007.04.30 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 4.16
web

salty 2007.04.29 16:23 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.04
Nagyon tetszett! Kellemes séta volt!

kilátás az első "ládától"Kőfejtő
Kilátás a kereszttől 
keva 2007.04.29 15:28 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 4.01
Megvan.keva

zsorzs 2007.04.29 15:28 - Megtaláltam
A magánterületen átmászkálás nem szép dolog, de nem volt más megoldás.

kupec 2007.04.24 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.03
A segédpontnál parkolva egy kellemes sétával legyűrhető a 3 pont.
A 2. és 3. pont eléréséhez kicsit sokat tartózkodtam magánterületen, elképzelhető, hogy ez valamelyik gazdát zavarni fogja.
A bányászati tájsebekről annyit, hogy házat, utat gyárat meg templomot nehéz szalmabálából építeni, bár nem reménytelen.
Ha pedig valaki szépen ( és takarékosan) tud egy hegyet elbontani, jelentkezzen az illetékeseknél, mert nagy az érdeklődés.

kiralyek 2007.04.22 17:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.19
Hát igen, igen. Szerintünk úgy futottatok fel a domboldalon, mint amikor Freddy geoversenyen van... :-)) Gratula, most Ti voltatok a jobbak. Készülünk a következőre! (Ja és tessék három gyereket "produkálni", hogy a verseny kiegyenlített legyen...)

Komolyra fordítva a szót: ez a multi nagyon tetszett nekünk!!
Átéreztük és hangosan felolvastuk a verset, amit a ládában találtunk. Nemcsak a szemnek, a szívnek is élmény volt ez a láda, köszönjük.

Sipi és Andy 2007.04.22 17:39 - Megtaláltam
Az első pontnál összetalálkoztunk Királyékkal. Most visszavágtunk a Szellemjáró láda miatt ( egyszer lemaradtunk róla, mert ők voltak a gyorsabbak).

Ság-hegyKirályék a ládánál
targonczas 2007.04.22 08:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.35
ok

tomki 2007.04.21 12:31 - Megtaláltam
Ok [wapon beküldött szöveg]

CATS 2007.04.21 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.17
Szép ez a dombos tájegység, főleg ilyenkor tavasszal! Klassz látvány a sok repcétől sárgálló domboldal. Ez a vidéki kiruccanás igen jót tett mielőtt visszamentem Pestre. Így mindig könnyebb elviselni a betondzsungelt...
Tomkival közös találat. Az elsőnek járó peszgőt elvittük :-) Ajándékot nem cseréltünk.
Köszönöm a lehetőséget! [wapon beküldött szöveg]

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]