geocaching.hu geocaching.hu szép kép FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |    belépés
  
  
  
 
FAQ
1879. Az abdai hídfő (GCHIDF)

A régi híd

A régi híd

Rákóczi-emlékmű

Rákóczi-emlékmű

Csatahely és kápolna

Csatahely és kápolna

Hősök emlékoszlopa

Hősök emlékoszlopa

A Rábca és a Mosoni-Duna összefolyása

A Rábca és a Mosoni-Duna összefolyása
Szélesség N 47° 41,531'
Hosszúság E 17° 33,618'
Magasság: 110 m
Megye/ország: Győr-Moson-Sopron
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2007.11.01 12:55
Megjelenés időpontja: 2007.11.02 07:56
Utolsó lényeges változás: 2010.04.09 08:14
Utolsó változás: 2021.09.28 08:20
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Ajtony & Zerind
Ládagazda: Ajtony
Nehézség / Terep: 1.5 / 1.5
Megtalálások száma: 747 + 3 sikertelen + 12 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 1.0 megtalálás hetente

A geoláda megtekinthető a geocaching.com-on is.


Az abdai hídfő

A láda (20*15*12 cm) a kápolna háta mögötti sűrűben rejtőzik akáctuskó gyökerei alatti üregben N47° 41,531' E17° 33,618'. A rejtő akácerdőt kivágták, és most a sarjadó akáchajtások tüskés bozótot képeznek. A bozótharc teljesen elkerülhető, ha ezt az utat követed: az emlékkereszttől a kápolna felé nézve, a baloldali kőpadtól indul északnyugat felé, majd erősen kanyarogva egy kényelmesen járható ládászösvény egészen a ládáig. Ha nem érsz el rajta a ládáig karmolás nélkül, akkor valahol letértél róla!

A ládába utazó ügynök, vándorbogár, geoérme helyezhető. Ha még nem tudod, hogy ezek micsodák, feltétlenül olvasd el ezt a leírást!

Az unalmasnak tűnő síksági környezet több értéket rejt, mint gondolnád. A közeli GCRADN láda és a kápolna melletti láda a történelem más-más időszakát idézi fel.

Megközelítés
Parkoló:
A Rákóczi-emlékműhöz közel a használaton kívül helyezett régi beton ívhídra vezető útszakaszon:  N 47° 41,302' E 17° 33,618' 115 m [GCHIDF+parkoló].
Közvetlen útvonal
A parkolóhoz közeli érdekességek (régi híd, Rákóczi-emlékmű) felkeresése után a kápolna megközelítése a folyó felől az akácerdőn át kalandos lehet, de a kápolnához az országútról egy autózható mezei út is vezet:  N 47° 41,409' E 17° 33,418' 112 m [GCHIDF+mezei út]

A korábbi hidakkal megegyező helyen 1926-ban 40 méteres acélhíd épült, amely a háború során megsemmisült. 1946-ban ideiglenes jelleggel fahíd épült a pótlására, amely 1952-ig szolgált. Ekkor épült a felső íves vasbetonhíd, amelynek a szerepét 1978-ban vette át a mai 72 méter hosszú gerendahíd. Az 1950-es 60-as években országosan egy kaptafára készülő formájú felső íves híd ma már csak gyalogos forgalomra szolgál.
A ládához vezető rövid úton hat történelmi érdekesség tárul fel; mindegyik kapcsolatban áll a Rábcán itt mindig is meglévő átkelőhellyel, de sajnos ma még csak háromhoz kapcsolható tárgyi emlék.
Az út kezdete a használaton kívüli betonhíd, a láda rejtekhelye pedig az északi irányban akácerdőben rejtőző kápolna környéke.

Abda és a kápolna történelme
A község neve ószövetségi eredetű személynévből származik, amelynek jelentése "Isten szolgája".
Az utóbbi időkben folyamatosan növekvő lakosságú (a legutóbbi adat szerint 3060 fő), új utcákkal bővülő falu a korábbi századokban elsősorban mint folyami átkelőhely volt fontos. A korai századokban a Lajta-Fertő-Rábca nyugati gyepü a mainál jóval kiterjedtebb Hanság mocsárvidékén alapult, és az ezen átvezető Buda-Bécs közötti útvonal országosan a legforgalmasabb és legfontosabb volt. Ezért aztán a falunak már régen is volt átutazók által adott német neve, amelyről 1208-ból van az első írásos adat.
A német név (Brückl) eredetét III. Endrének egy, 1292. évi levele világítja meg, amely "kelt az abdai híd mellett". A Rábcán átvezető híd a XIII. századtól vámszedő hely volt, melynek vámtételeit királyaink többször is okiratokban szabályozták. A jellemző exportcikk a vámnaplók szerint a középkorban az ezres csordákban Bécs felé hajtott szarvasmarha volt.
A község Obada néven szerepel először okiratban, II. Géza király Adalbert nevű diplomatájának végrendeletében (1153), amelybe az 1200-as években utólag beszúrták Obada nevét, mint a szentmártoni (ma pannonhalmi) apátságra szálló birtokot. Az örökség érvényesítése nem is ment egykönnyen: 1225. febr. 1-jén III. Honorius pápa, 1227. aug. 21-én IX. Gergely pápa írt felszólítást II. Endrének, hogy Demeter ispán szolgáltassa vissza az apátságnak az ispán által jogtalanul elfoglalt "Abda szigetét".
Ez a régi falu a folyó mellett, az árvizektől sokat szenvedve feküdt; egy nagyobb pusztítás után az 1830-as években jelenlegi helyén, nyugatabbra épült újjá. A régi falu központját jelöli a régi templom megmaradt szentélyéből átalakított kápolna a rejtés helyén. Ebből az építészeti megoldásból következik, hogy tornya nincs.
A régi templomot a Szeplőtlen Fogantatás (Immaculata Conceptio, napja december 8.) tiszteletére szentelték; az 1700 -ban egy anonimitásban maradt obsitos katona által állíttatott Szeplőtlen Szűz Mária szobrot az új falu temploma elé helyezték át 1852-ben.

Az abdai hídfő történelmi vonatkozásai
Az átkelő katonai jelentőségét is bizonyítják az érte vívott ütközetek története.

Az elmúlt ezer év során természeti folyamatok és szabályozási munkák miatt többször is változott a folyó nyomvonala, de a híd közvetlen közelében nem, ezért az átkelő helye végig a jelenlegi vagy ahhoz nagyon közeli lehetett (erről bővebben a mellékletben találsz leírást és térképvázlatokat).

III. (Fekete) Henrik elleni ütközet
Árpád seregének nagy pozsonyi diadala (907) után idegen hadsereg 127 évig nem merészkedett Magyarország területére GCTESO. A Szent István halálát követő zűrzavaros időkben időről-időre megújultak a határmenti német-magyar villongások. III. Henrik német király 1051. kora őszén vezette döntőnek szánt hadjáratát pártfogoltjának, Péter királynak trónról történt letaszítása ürügyén. A magyar seregek fővezére I. Endre öccse, Béla herceg (a későbbi I. Béla király) volt. Henrik a fősereget a gyepüt kikerülve, délnyugat felől vezette az ország közepe felé, míg a vele szövetséges cseh csapatok Bratislav vezetésével a Duna bal partján közelítettek Passau irányából. Béla és Endre kezdetben a felperzselt föld és állandó rajtaütések gerillataktikáját követte, és az ellenséges fősereg élelmiszer és takarmány ellátás híján a harckészségét elvesztette, mire Székesfehérvárig eljutott. Bodajknál döntő vereséget mértek rá a magyar csapatok. A visszavonuló ellenség a legsúlyosabb veszteségeket a hadjárat utolsó, Abda melletti ütközetében szenvedte el, amikor Henrik a felgyújtott Rábca-hídon át seregének maradék roncsaival tudott csak menekülni.

Ütközet a betörő cseh csapatokkal
V. István király rövid uralkodása során, 1271. májusában cseh király, Ottokár akkori fogalmak szerint óriási, százezres cseh-osztrák-brandenburgi seregeivel betört Magyarországra, és kezdetben sikereket ért el, elfoglalva Nyitrát, Pozsonyt és Mosont. Győr ellen tört volna, amikor V. István magyar és kun csapatai a "Rábca menti nagy csatában" megsemmisítő vereséget mértek rá és megfutamították, majd rövidesen teljesen kiűzték az országból.

Zrínyi Miklós emléke
Az átkelőhelyhez kötődő szomorú nevezetesség az, hogy ezen a helyen vették át 1566-ban Salm gróftól a szigetvári hős, IV. Zrínyi Miklós levágott fejét a veje, Batthyány Boldizsár és Tahi Ferenc győri várkapitány. Az ereklyét Musztafa török nagyvezér küldte a következő levél kíséretében a győri városparancsnoknak: "Fogadd szíves jóindulatom jeléül legbátrabb vezéretek fejét, kire még nagy szükségetek lett volna".
A terület nem volt az oszmán birodalom része, de határvidékként állandó támadásoknak volt kitéve. 1588-ban az átkelő védelmére kisméretű erősség, "tarisznyavár" épült a hídfőnél, amelyet a török ismételten feldúlt; mára már nyoma sem maradt. Jellemző az akkori viszonyokra, hogy a szomszédos Öttevény lakó felpanaszolták, hogy a török betöréseken kívül sokat szenvednek az "abdai várda" német őrségének zaklatásaitól is.

Rákóczi Ferenc
Ha lepillantunk a töltésről, a vörös homokkő Rákóczi-emlékmű tűnik fel  N 47° 41,328' E 17° 33,617' 110 m [GCHIDF+Rákóczi emlékmű]. 1701. május 24-én a császári fogságba hurcolt II. Rákóczi Ferenc kocsija az abdai hídon haladt át, amikor egy, a Rábca partján halászó obsitos katona egy harcsával ajándékozta meg a foglyot. A hagyomány szerint Rákóczi a halat ezekkel a szavakkal dobta vissza a vízbe:
"Magyarok Nagyistene, add vissza szabadságomat, mint ahogy én visszaadom ennek a halnak a szabadságát!"
A fohász meghallgatásra talált: a felesége (A Hessen-Rheinfels-i tartományi gróf lánya, Sarolta Amália) Lehman Gottfried kapitány segítségével megszöktette a bécsújhelyi (Wiener Neustadt) börtönéből a biztos halálos ítélet elől. A kapitány ezért életével fizetett; megérdemli, hogy hálával emlékezzünk róla. A Vezérlő Fejedelem kalandos menekülés és lengyelországi bújdosás után 1703-ban a szabadságharc élére állt, és rövid időre az ország szabadságának a lehetősége is felcsillant a nemzet előtt.

A Szabadságharc
Ugyanúgy, mint a következő, 1848-49-es dicsőséges szabadságharc során, amelynek egyik ütközete itt zajlott le 1849. június 28-án.
A csata tétje az abdai átkelőhely birtoklása volt. A Schlick altábornagy parancsnoksága alá tartozó, sokszoros túlerőben lévő császári csapatok ellen a Pöltenberg Ernő hadtestéhez tartozó, Kossuth Sándor vezetése alatt lévő honvéd zászlóalj védelmezte a hídfőt, amelyet elkeseredett küzdelemben mindössze fél óráig tudtak megtartani.
A honvédek vesztesége 33 halott, 77 sebesült és 273 eltűnt katona volt. Az eltűntek sorsára az 1886-1893. évi folyószabályozásakor derült fény, amikor kubikgödör ásásakor hevenyészve elhantolt tömegsírt tártak fel a kubikusok.
A hősöket ekkor a közelben lévő kápolna  N 47° 41,510' E 17° 33,617' 110 m [GCHIDF+Kápolna és emlékmű] előtt helyezték méltó körülmények között nyugalomra. Emléküket megható szavakkal őrzi az ide emelt obeliszk felirata.
A helyi hagyomány szerint ez volt az egyetlen ütközet a szabadságharcban, ahol jelen volt az ifjú Habsburg Ferenc József.

Amikor nem lett volna értelme áldozatot hozni a hídfő védelméért
1809-ben Győrt védve, Meskó tábornok vezetése alatt 4000 fős, zömmel bácskai inszurgens csapat nézett farkasszemet Napóleon seregével. Közben egy másik francia sereg délről megkerülve a Rába védelmi vonalát megütközött a Győrt védő fősereggel (keresd a Győr-kismegyeri ládát!), és megszállta Győrt, így az abdai sereg két tűz közé került. Az inszurgens sereg déli irányba tört ki a harapófogóból. Ezt a valós történetet Jókai örökíti meg regényes formában a Névtelen vár című könyvében. Az író itt részletesen megörökíti folyónknak a mai kápolnánál lévő egykori hajtűkanyarját (lásd: GCRAVD térképvázlatait!)

És végül egy személyes emlék...
Az emlékkereszt felújítása már az új új évezredben történt, ennek során lecsiszolták a talapzatba belekarcolt illegális feliratot, pinnyédi nagybátyám keze nyomát: Mets Balogh Sándor 1923.
Állapot: kereshető

KRW értékelés (486 db): környezet: 4.20 rejtés: 4.05 web: 4.51 átlag: 4.25

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
+
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
+
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
+
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


Sándorkán 2021.11.28 06:50 - Megtaláltam
Köszi!

csehipest 2021.10.18 19:22 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.7]

Szilágyiék 2021.10.14 10:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.12
A bevezető földút most is el van zárva sorompóval, de gyalogosan kikerülhető.
Az erdőt elérve fordulj jobbra, és még az utolsó lépéseknél sem látszik, hol van a kápolna.

Kellemes környezet, nem túl bonyolult rejtés, kedveljük az ilyet!
Köszönjük, hogy megmutattad!

DSC04335DSC04336
DSC04346DSC04357
DSC04359 
Katona55 2021.10.14 09:02 - Megtaláltam
Sopron felé menet megtaláltuk.

fru_zsi 2021.09.21 20:54 - Megtaláltam
..

ZSVITAMIN 2021.09.21 17:35 - Megtaláltam
Koszi

cpula78 2021.09.04 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.15
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! (rengeteg a szúnyog) [Geoládák v3.11.3]

Mészárosék 2021.08.27 16:36 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

tivi2007 2021.08.19 14:05 - Megtaláltam
Ok.

bogyó&babóca 2021.08.19 14:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.35
Ok

Szepikék 2021.08.17 16:40 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Köszi a rejtést.

agacska 2021.08.15 12:03 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Cerberus 2021.08.10 14:12 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.43
Megtaláltam! Fercsipeter társaságában kétnapos ládászós körút Győr környékén.

Köszönöm a rejtést!

IMG_4147 
radpeter 2021.08.08 10:19 - Megtaláltam
\o/ Jo szuszogtatos

zolt8 2021.07.25 16:25 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.7]

gabor-10 2021.07.22 22:27 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Saber Rider 2021.07.19 10:08 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.71
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Fringilla és Kuglóf 2021.07.18 11:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

ésKata 2021.07.14 14:59 - Megtaláltam
Szigetközből hazafelé.

Qxzc62 2021.07.09 19:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Monik 2021.06.12 13:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.0]

Feri0705 2021.05.29 17:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

ellfelek 2021.05.28 13:14 - Megtaláltam
A baj ott kezdődött, hogy menet közben a Rábca vándor ládának az egyik pontját is összeszedtük... Igaz nekem tetszett a gáton való gyaloglás, mert emlékeztetett hogy gyerekkoromban mennyit jártam a csatornák melletti gátakat biciklivel, segédmotorral... Viszont az idő meg tényleg jól elment... Persze az sem segített hogy ennél a pontnál is kerestem a ládát vagy fél órát. Első probléma az volt, hogy csak a telefonnal mentem be az erdőbe... elég volt kitalálni... :) Majd vittem a GPS-t is, így nagy sokára meglett... De persze a kitaposott utat sem találtam meg, mert mindenhol le volt taposva a fű. Igazából ez sem segített... :) Így sokkal bentebb kerestem, mint kellett volna. A ládától majdnem, hogy látni a kápolnát...
Köszi a rejtést!

IMG_20210528_123246IMG_20210528_124229
IMG_20210528_130342IMG_20210528_133002
IMG_20210528_133045 
pöcök 2021.05.27 18:39 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.0]

OehlerTamás 2021.05.22 17:27 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

fullz 2021.05.20 15:20 - Megtaláltam
fullz+Zsuzsa

Jocika30 2021.05.16 19:28 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: 3.5 átlag: 2.83 súly: 2.38
Megtaláltuk köszönjük a rejtést! Bettike és Jocika! [Geoládák v3.10.5]

CB Dongó 2021.05.02 20:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Aladina 2021.04.05 18:11 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! A rejtekhely csillagos ötös, profi munka :) [Geoládák v3.9.6]

Akácos 
Radzeer 2021.04.05 16:16 - Megtaláltam

Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

T.Roland 2021.04.02 17:42 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

elaca 2021.03.27 16:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.92
Megtaláltam, köszönöm a rejtést.

Tothg86 2021.03.21 17:48 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.34
Saját fejem után mentem. Óriási dzsungelharc lett belőle. Érdemes a segítséget megfogadni. A láda alaposan el volt rejtve, jól felszerelt, a hely nagyon érdekes. Köszi a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Pókusz 2021.03.16 14:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

piter890307 2021.03.15 14:16 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Kisszabo 2021.02.28 11:24 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 1.60
Szuper volt - Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Algrand91 2021.02.21 15:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.60
Megtaláltuk, köszönjük! :)

Zsotyka 2021.02.03 16:12 - Megtaláltam
Megtaláltam,köszönöm a lehetőséget. :) [Kesser 2.6.1]

anzsu7 2021.01.30 10:11 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Zsuzsa és Józsi [Geoládák v3.9.0]

kocsisjozsef74 2021.01.30 10:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.96
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Zsuzsa, Józsi [Geoládák v3.9.0]

FazékBerci 2021.01.06 16:13 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Kicsit rémisztő volt az akác rengeteg, de szuper az ösvény! [Geoládák v3.8.3]

KeszteRudi 2020.12.13 11:13 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

emmerwald 2020.11.26 09:17 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.18
Szép környék, köszönöm a rejtést!

Terrorizer 2020.11.22 15:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.2]

Veresek 2020.11.15 14:14 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.63
Megtaláltuk. A láda nagyon szemelőt van, alig fér a rejtekbe. :O feltöltöttük kicsit, gyerekek előnyben. :D Köszönjük a rejtést!

Jozefina76 2020.10.25 16:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

szucsistvan79 2020.10.10 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.67
Meglett

Raczky család 2020.09.26 19:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.6.7]

tomi322 2020.09.20 17:38 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

Timi&Szabi 2020.08.29 14:46 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.61
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

Strombus 2020.08.15 17:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.55
Elképesztően alaposan kidolgozott, nagyon érdekes ládaoldal, szép tisztáson magas kápolna, könnyen megtalálható, jó állapotú rejtés. Köszönöm.

Péter60 2020.08.15 17:30 - Megtaláltam
ok

kugyu21 2020.07.31 19:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést.

Awiki 2020.07.20 14:59 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Nyáron a szúnyogok miatt rettenetes.

carmin 2020.07.13 15:08 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést.

DSC05040DSC05041
DSC05051DSC05058
bölli 2020.06.19 15:39 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.54
Köszönjük a rejtést!

Bajuszcica 2020.06.19 15:39 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.03
Köszönjük a rejtést!

Csillagutas 2020.05.20 23:59 - Megtaláltam
köszönöm szépen a rejtést .Izgalmas volt és igen nehezen találtam meg az akácosban .a sok nyom félre vezetett :-)) végül meglett

received_282541599416192received_918166028641447
received_824526284709148received_628867467698493
received_256259448760414 
Szsteam 2020.05.10 11:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

hmarika 2020.04.15 14:19 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.52
Köszönöm a rejtést! :)

Pilkolino 2020.04.06 17:17 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

bimbee87 2020.03.21 13:42 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.87
Új láda, benne toll és füzet, ami tartalmazza a jelszót. Koordináta alapján megtaláltam én is a rejtek adó fát, oda raktam. Gondosan álcázva, így is szeretném, ha maradna.
Köszönöm [Geoládák v3.3.2]

Nyúlék89 2020.03.20 17:13 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.67
Megtaláltuk a helyét, de jelszó nincs. köszönjük szépen a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

[Jóváhagyta: Ajtony, 2020.03.20 18:13]

IMG_20200320_171241_1 
omega5 2020.03.19 17:08 - Megtaláltam
Megvan, köszi! Jelszó nincs benne. Képet mellékelek. [Geoládák v3.3.2]

[Jóváhagyta: Ajtony, 2020.03.19 18:04]

IMG_20200319_170750_resize_48 
Adambalogh508 2020.03.11 15:09 - Megtaláltam
Megtaláltam, de jelszót nem tartalmazott. Képekkel bizonyítom így kérnék elfogadást:)

[Jóváhagyta: Ajtony, 2020.03.16 07:20]

20200311_144647 
trueefalsee 2020.02.22 14:41 - Megtaláltam
Megtaláltuk, de nem volt jelszó, csak a pici doboz.

[Jóváhagyta: Ajtony, 2020.02.22 15:52]

IMG_20200222_143007 
kasap 2019.12.27 20:32 - Megtaláltam
Megtaláltam. De sajnos csak egy jelszó nélküli, papírlap volt benne. Rejtőt telefonon nem értük utól. Képek alapján szeretném kérni az elfogadást. :-) Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

[Jóváhagyta: Ajtony, 2019.12.28 08:13]

IMG_20191227_102928IMG_20191227_103318
Butchman 2019.12.27 10:28 - Megtaláltam
A kicsi, pót dobozt megtaláltuk. Ahogy már előttük is írták, sajnos jelszót nem tartalmazott. Telefonon sem értünk el senkit, így sajnos szükségünk lenne egy elfogadásra a képek alapján. [g:hu 1.6.4]

[Jóváhagyta: Ajtony, 2019.12.28 08:13]

IMG_20191227_103309IMG_20191227_102936
Kata Balázs 2019.10.21 17:35 - Megtaláltam
Picikepacika által újrarejtett ládát találtuk meg (Tic-tac-os doboz). Sajnos jelszó nem volt a papíron.

[Jóváhagyta: Ajtony, 2019.10.22 07:26]

gabortel 2019.07.18 12:06 - Megtaláltam
Abdán jártunk.

Zazi és a Lányok 2019.07.13 16:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, jöhet a következő csésze! [Geoládák v2.2.5]

E1E4355E-4AA3-4FA6-A71F-AFA852A168BD778A7D40-B9DD-4171-A618-3D9242E941EB
Veronika86 2019.07.11 17:41 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

CsKaroly 2019.05.27 14:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

Fenyoek 2019.05.01 19:13 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

anettnori 2019.04.25 16:12 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.28
Megvan! [g:hu 1.6.2y]

A kápolnához vezető úton frissen nyírva a gyep. Onnantól lehet ösvényeket választani a ládához, akkora választék van.

IMG_20190425_160716 
Bothox 2019.04.14 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 3.5 átlag: 4.33 súly: 2.30
Koszonjuk a rejtest! Az akacosban sok (ember es/vagy vad) taposta osveny kanyarog, erdemes a terkepet is hasznalni...

Kiaribua 2019.03.23 18:00 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést és az újrarejtést.

james 2019.03.17 11:01 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2]

Zakor 2019.02.27 20:14 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Fekete-Szabó Dániel 2019.02.27 20:14 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Bapee 2019.02.19 18:05 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

MCtaláljuk 2019.02.13 16:09 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.76
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Valóban sok a használatban lévő vadcsapás.

éberbabo 2019.01.27 15:32 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]

pgyp 2018.12.20 11:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.90
Megvagy! [g:hu 1.6.0]
A főút mellett, a sorompó előtt parkoltam le és onnan sétáltam párszáz métert a szűz hóban. A kápolna körül rengeteg vadcsapás volt, az egyik majdnem a ládához vitt el. A fák már megnőttek, a láda maga rendben volt. A rejteken kicsit igazítottam, hogy kevésbé legyen feltűnő.

TothTi 2018.11.04 09:50 - Megtaláltam
Köszi a rejtést.

raticu 2018.11.03 16:15 - Megtaláltam
Megtalaltam, koszi a rejtest.

ratagi 2018.11.03 16:15 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]

ranlom 2018.10.21 10:24 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]

fercsipeter 2018.09.28 08:02 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

ha2 2018.09.28 08:00 - Megtaláltam
Négynapos ide-oda fercsipéterrel, Ausztria és Sopron között. Odafelé itt is megálltunk.

Vincenzo65 2018.09.02 09:26 - Megtaláltam
Két történelmi emlék. Nagyon bejött.

Francy 2018.08.11 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.08
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést!
Francy, Kornél

kilali 2018.07.18 12:04 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

halaszkiraly 2018.07.09 08:57 - Egyéb
Köszönjük szépen Juditnak és Bélának a dobozcserét! :)
Happy caching!

Judit és Béla 2018.07.07 19:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.31
Megtaláltuk. Vittünk új dobozt, a régi tényleg repedt volt.

graffz 2018.07.06 17:13 - Megtaláltam
Megtaláltam. Kösz. [g:hu 1.5.4]

becko 2018.07.01 10:44 - Megtaláltam
Egy 45km-es kerekezés közben gyűjtöttem be Győr ládáit, sok szép-érdekes helyre jutottam el.

Ramesz10 2018.06.11 19:03 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Sinsike 2018.06.11 19:03 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

visid98 2018.06.11 18:41 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Putmis 2018.06.11 18:41 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

emiGrant 2018.05.19 09:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 4.14
A kápolna szépen, jó állapotban áll itt ezen a szép kis helyen. A rejtés azonban nem nyűgözött le bennünket. Volt nálunk naplófüzet, de a doboz belseje annyira lepusztult volt, hogy semmi értelme nem lett volna újat kihelyezni, mert rövid időn belül az is nedves és penészes lett volna. A láda igazán karbantartásra szorul. Egyébként köszönjük, hogy elhoztál bennünket ide.

-1-2
-3-4
GYEZegzug 2018.05.19 09:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.30
Köszi szépen a lehetőséget.

P_20180519_095629 
gabinet 2018.05.12 13:12 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.1.1]

pap.viola 2018.05.05 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.95
klassz rejtés volt

IMG_20180505_180228_HDR 
vargatamas91 2018.04.25 16:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

szabilkó 2018.04.09 20:57 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszi! [g:hu 1.6.0]

H+W 2018.04.07 09:11 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.70
Köszönjük a rejtést!

haribali 2018.03.15 14:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

GeoCenci 2018.03.09 11:13 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

halaszkiraly 2018.02.05 23:31 - Egyéb
Piros kereszt Kedves Ajtony! Az utolsó log alapján karbantartást igényel a rejtés. Amennyiben van lehetőséged - kérlek ellenőrizd a láda állapotát!
Köszönettel: ládadoki

pumák 2018.02.04 15:13 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.20
Köszönjük a rejtést!
Sajnos a nedves idő megtette a hatását, a logbook elázott. Nem volt nálunk cserefüzet, így egy lapra írtunk.

Zöld utat! Pumák

KZT 2018.01.15 00:00 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést.

fris61 2017.11.18 14:24 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.92
Köszönjük a rejtést megtaláltuk

Rákosi 2017.11.11 16:20 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Csizmások 2017.11.06 10:28 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

zsityi 2017.11.03 12:50 - Megtaláltam
Köszi, megtaláltuk :)

Viczi 2017.10.14 13:35 - Megtaláltam
Biciklivel.

2017-10-14 13.28.152017-10-14 13.30.38
erdei.laszlo 2017.10.07 13:10 - Megtaláltam
Megtaláltam!

Green Eye 2017.09.26 13:20 - Megtaláltam
Az Őrségben töltöttünk néhány napot a geofesztivál előtt Old Eye-jal és Pajti kutyánkkal. Az odaút első ládája...
Köszönjük, hogy bemutattad ezt a helyet!

 
fqump 2017.09.23 13:53 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 1.5 web: 3 átlag: 2.33 súly: 2.00
nagyon tetszett, de sok lyuk van akácfa gyökerénél ;);)

osvathek 2017.08.26 09:18 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

soma70 2017.08.23 12:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.59
Megtaláltuk két gyermekemmel, köszönjük a rejtést! Azért egy kis bozótharc nélkül nem ment...

kingajani 2017.08.09 12:07 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Evila 2017.08.08 18:50 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést! Advent, Dani, Evelyne

aknitram 2017.08.06 12:06 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget! :) [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

kisadrian24 2017.07.31 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 1.78
Köszi!

breimanne 2017.07.25 11:22 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést! Érdekes és szép hely!

KP1965 2017.07.25 11:22 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.68
Egy hét Győrben az EYOF-on, 19 láda Győrben és környékén, ez volt a második.
Érdekes a hely és a templom története.

Nyunyuuuu 2017.07.22 16:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.30
Köszönjük! A környezet szép és rendezett volt.

Bőrharisnya 2017.07.21 16:31 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.52
Köszönjük a rejtést, a rejtő munkáját és a segítségét!

DSCF9683 
sio 2017.07.20 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.57
Megvan. " Travel shoe" tb in.

atomfrici 2017.06.18 10:48 - Megtaláltam
köszi a rejtést.

bmxlacko 2017.06.17 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.41
Megleltem!

feldefanni 2017.06.17 15:36 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.42
Meglett!

feldelaci 2017.06.17 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.93
Köszi a rejtést!

bagolyvera 2017.06.11 23:59 - Megtaláltam
Közös találat Ignis9-cel és petheovackával:) Köszönöm!

Cicapapa51 2017.06.11 19:13 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.50
Köszönöm a rejtést.
Szépen gondozott nyugalmas hely.
TFTC
Cicapapa51

Ignis9 2017.06.11 11:51 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.39
Bagolyverával és petheovackával közösen. :) Köszönöm a lehetőséget.

20170611_113927 
petheovacka 2017.06.11 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.76
Közös ládaszedegetés bagolyverával és Ignis9-cel. Kösszi a rejtést!

alucifer 2017.06.10 18:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.19
MEGTALÁLTUK
Köszönöm a rejtést!


DSCN7778 
Liberty 2017.05.22 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.35
31/7. Szigetközi és Csallóközi barangolás.

Érdekes olvasmány a ládaoldal, tetszett a rejtés és a kedves kis kápolna. Köszönet a rejtésért.

Abda címere
stmester 2017.05.22 16:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

mayagabor 2017.05.12 14:40 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük!

keller 2017.05.06 18:09 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést.

Kovácsék02 2017.05.01 12:04 - Megtaláltam
Megtaláltuk!

Köszi a rejtést! :)

geokukac 2017.04.22 13:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.76
Köszönjük a lehetőséget !

NagyPatak 2017.03.31 13:39 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.10
Kis keresés után meg lett. Köszönöm

Tibi1983 2017.03.18 12:32 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.69
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget.

Rog Hoag 2017.03.05 12:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.38
Megtaláltam, köszönet. . .

Hektor 2017.02.07 14:32 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést! [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

csendeee 2017.02.05 16:35 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. Jó kis séta. :) [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

gyetger 2016.12.30 09:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszi! :) [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

distike 2016.12.16 10:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.39
Megtaláltam.Köszönöm a rejtést.

vakimaki 2016.12.13 11:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.26
Köszönöm szépen!A ládára lassan ráférne egy felújítás

Husi77 2016.11.19 15:53 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Göde 2016.11.14 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.49
Őszi hétköznap délelőtt minden csendes és gyönyörű.

griffs 2016.10.16 00:00 - Megtaláltam
45 kilis bringázás alatt remek időben. Nyugodt, kivételes helyszín, ahogy a ládagazdától megszokhattam.

BG&J-13 2016.09.25 16:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a rejtést.

A 7 Mestervadász 2016.09.18 17:00 - Megtaláltam
Köszi!

bognarferec 2016.09.17 10:20 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

1252 2016.09.04 17:30 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

DSC02674 
fa-peti 2016.09.04 16:40 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

cugesz 2016.09.03 16:11 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

cerka 2016.08.08 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.85
A bozótban a nyomvonalat követve meglett a láda! A bozótos nem annyira veszélyes, de azért kell egy kicsit bujkálni.
A láda sajnos nincs túl jó állapotban, annak ellenére, hogy dupla. A külső láda tele volt esővízzel, kitöröltük amennyire lehetett. A belső dobozban a füzet betelt és nedves, a többi papír sincs jobb állapotban, többször beázhatott, a toll nem fog, stb. Egy kis felújítás elkelne!

Az emlékhelyek nagyon tetszettek!

Köszönjük a rejtést!

Kápolna a kereszttelInformációs tábla a Kápolna mellett
Emléktábla a Kápolna falánAkácos út...
Rákóczi emlékmű 
Katka991 2016.07.27 12:25 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Ropari 2016.07.07 19:41 - Megtaláltam
Kicsit nehezen, de meglett! A bozót megnőtt, nem kerülhető el a karmolás, hiába a kitaposott úton mentünk. A láda mintha beázott volna. A notesz szétesve és tele, a toll nem fog, cserére érettek. Nagyon tetszett az emlékhely a kis kápolnával! Egészen idáig nem is tudtunk a létezéséről! Köszönjük szépen!

kápolnainformációs tábla
Kápolna kereszttelemléktábla
DóriAtesz 2016.07.02 17:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.78
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést! 6/6
Szerintünk idokolatlanul messze van a láda az akácosban, senki nem jár arra, így elég lenne kb. 25 méter bozótharc helyett 4-5 méter is. Sokat rontott az amúgy kiváló rejtésen.
DóriAtesz

karcsi9641 2016.04.20 09:01 - Megtaláltam
Ma sikerült eljutnom erre a történelmi helyszínre. Köszönöm hogy idecsaltál, tetszett.
A láda sajnos eléggé megviselt. Belül is nedves, a logfüzet széthullott. Amennyire tudtam kitörölgettem, de elkelne egy ládakarbantartás.
Köszönöm a rejtést!

DSCN6356DSCN6357-001
DSCN6359-001DSCN6360-001
MJANEZ 2016.04.05 08:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.57
Köszönöm a rejtést, és örülök, hogy ezt is láthattam! :) [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

 
LH458 2016.04.02 17:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.05
GPS jel hiányában rejtői segítséggel meglett!
Szép hely.
Köszönöm a lehetőséget.

 
zöldek 2016.03.15 12:39 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

zsolty23 2016.02.20 10:54 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

tabletta 2016.02.07 12:26 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2g] [wapon beküldött szöveg]

gia25 2016.01.22 15:39 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.74
Köszönöm a lehetőséget!

 
navigaator 2016.01.21 00:00 - Megtaláltam
-

BananaJoe 2015.12.31 13:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.60
Kösz a rejtést :)

katika 2015.12.12 16:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

rozsdasfreddy 2015.12.05 15:50 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.00 súly: 2.41
Köszi a rejtést!

tyson79 2015.11.19 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 1.48
Megtaláltuk :) köszi az elrejtést, szép a kis kápolna elbújva a fák között. Zsani és Krisztián

Bakancs-túra 2015.10.23 16:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.85
Megtaláltuk.A sorompó le van zárva.Nagyon szép az út a kápolna felé sétálva.Van 1-2 diófa lehet csemegézni út közben.Hát a kápolna körüli akácos..........huuú.Ennek ellenére nagyon jól éreztük magunkat Köszönjük a rejtést. l

 
Hey-ho 2015.10.09 19:42 - Megtaláltam
Megtaláltam. [iGC] [wapon beküldött szöveg]

GeoPatikuS 2015.09.26 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.38
megtaláltam

lembo 2015.09.26 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 3 átlag: 3.83 súly: 3.68
Győrből hazafelé GeoPatikuS-sal. Nem értem miért zárják a sorompót. A kápolna és az odavezető út hangulatos.
Éljen a kamara! Lembo

 
BanánHuszárok 2015.09.14 09:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Köszönjük a lehetőséget!=)) [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

boje 2015.09.09 17:46 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszi.
Tomi,Zsófi,Zsuzsa,Jenő [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

donbosco 2015.09.06 13:50 - Megtaláltam
Megtaláltuk. A mezei út koordinátái akár parkoló koordinátának is használható. Bár tiltó tábla nincs, de sorompó van. A mezei út és a kápolna környékén a füvet szépen lenyírták. A kesser-ösvényt inkább csak sejteni lehet, mint látni, de simán oda lehet találni a ládához. A Rákóczi emlékművet a bokrok, fák úgy eltakarják, hogy alig lehet észrevenni. (ráadásul bizonyos alakok illemhelynek használt/j/ák) Ettől függetlenül tetszett a hely.

Luki 2015.09.01 13:46 - Megtaláltam
TFTC! / +one
hamarosan a blogban
geoneo.hu
thx [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Sarkiroka 2015.06.28 00:00 - Nem találtam meg
Sajnos nem lett meg az ösvény, minden kérdéses pontnál háromfelé is rá tudtam volna fogni, hogy az egy út, és mivel a dzsindzsásban a GPS jelem is eltűnt, fogalmam sem volt, merre menjek. Visszafelé rendesen el is tévedtem, bár ez betudható a tapasztalatlanságomnak is. Következő próbálkozás tisztább időben, vagy tavasszal lesz, amikor még nem lombosak a fák.

cs24 2015.06.26 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.61
Megvolt

lorcsi22 2015.06.21 17:10 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 3.5 web: 1.5 átlag: 2.33 súly: 1.00
Kicsit nehéz volt megtalálni a bozótos erdőben, mert nem volt egyértelmű hogy hol van az ösvény, annyira be volt nőve. nagy nehezen meglett.:)

A2M 2015.06.19 13:29 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

JStrancz 2015.06.05 19:27 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

gyurmix 2015.05.19 14:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.34
Megtaláltuk! Köszönjük!

TMC 2015.04.25 12:33 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.62
Megtaláltuk. Kicsit fülledt volt a bozótosban. Köszönjük! :)

norb83 2015.04.22 18:13 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

taki60 2015.04.04 12:07 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

anyóca 57 2015.03.26 16:30 - Megtaláltam
Nagyon köszönöm a sok érdekes infót, amit a rejtéssel kapcsolatban megtudtam. Örülök, hogy a győri ládázással egybekötött városnézés után ide és a GCRADN láda helyszínére is eljutottam. A javasolt megközelítés leírásában szeplő drive-in lehetőség megszűnt. A mezei utat ismét sorompó zárja le, a töltésnél pedig engedélyhez kötött a behajtás, tehát az autóval érkezők számára marad a használaton kívüli betonhídhoz vezető út, parkolás céljából. Innen a kápolna és a láda is nagyon közel van. Még egyszer köszönöm a lehetőséget.

 
kismaczu 2015.03.24 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.90
Az út elején újra van sorompó,innen közelítsétek meg a kápolnát,ne a töltésről.

Arenti56 2015.03.14 14:35 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.93
Megtaláltuk.

Kiss2000 2015.03.08 17:56 - Megtaláltam
Sok keresés után sikerült megtalálni [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

GCHIDF_2015038160608.jpg 
mesemeso 2015.03.08 16:37 - Megtaláltam
Megtaláltuk, bár időközben több kis ösvény is keletkezett, és az akácok is növekszenek már. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

theodoRita 2015.03.07 11:29 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.00
Köszi a rejtést, kiskutyával is élvezetes a séta, a terep. :-)

KesEagle 2015.03.07 11:29 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.00
Szép környék, ötletes dupla láda, rövid, de annál kellemes séta. :-)

joove 2015.02.15 11:57 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.08
Tetszett a kápolna. Párszor már elmentünk mellette a töltésen, de ha nincs a láda, nem hiszem, hogy felkerestük volna ezt a kellemes helyet. És még a gyerekek is remekül érezték magukat kincsvadászat közben. Köszönjük a rejtést.

Gábor75 2015.01.17 15:41 - Megtaláltam
Öröm a köbön! :-) [g:hu 1.5.0t] [wapon beküldött szöveg]

Lopakodó 2015.01.17 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.13
A környéken volt teendőnk, de szerencsére hazafele ezt a ládát is útba tudtuk ejteni. Tetszett a kápolna és a többi helyszín is. Köszönöm a lehetőséget!

Bagee 2014.12.20 16:15 - Megtaláltam
köszi!

GeoGirl 2014.12.20 16:15 - Megtaláltam
Köszi.

szaszkievics 2014.11.28 16:11 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.43
Munka utáni, sötétedés előtti találat. Köszönöm a rejtést!

Falcao 2014.11.15 15:18 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

eFeS 2014.10.29 11:27 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.46
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést! [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

roberto25 2014.10.11 14:40 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést :-)

AnnaSzabi 2014.10.04 15:24 - Megtaláltam
Bicos talalat. Nagyon otletes a duplalada! :) A&Sz(Gyor)#09 [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Ancs 2014.09.19 14:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.99
Bükfürdőre menet kerestük meg a ládikót.
Igazán nyugodt hely, kíváncsi lennék, hogy hányan látogatják. A levelek már lehulltak, az ösvényt is megtaláltuk, így a ládikó hamar előkerült.
Köszi

 
StiviG 2014.09.19 14:20 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

kicsiogre 2014.08.21 20:16 - Megtaláltam
Sötétedés után értem a helyszínre, így mobiltelefon fénye mellett próbáltam megkeresni a ládát, sajnos sikertelenül. Viszont a lényeget láttam, a hidat, a Rákóczi-emlékművet és a kápolnát is. Kérlek, ha a képek alapján megfelelő, akkor fogadd el a találatot.

[Jóváhagyta: Ajtony, 2014.08.31 12:06]

 
pliptai 2014.08.18 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.16
Csodaszép időben elkövetett keresgetés! Megnéztem mindent amit, a leírás említett aztán megkerestem a dobozt! Fura, hogy a logbookot 2 doboz védi, ám az mégis elég nedves volt! Köszönet a rejtésért!

ondrejo 2014.08.16 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.00 súly: 2.04
Nehezen találtam meg kisfiammal, rossz irányból közelítettük meg a ládát. Sajnos a travelbugok, ami miatt mentünk nem voltak benne :(
TFTC

u.i.: a láda kissé beázott, karbantartás igényelne

 
Bugár-orienteering 2014.08.09 11:31 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.92
A parkolóból elsétáltunk a ládáig és megnéztük a látnivalókat. A ládát fedetlenül, belül vizesen találtuk. Elég lenne a belső láda, csak mindig rendesen be kellene csukni.

Rubor 2014.07.17 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.47
Megtaláltam, köszönöm a rejtést. A főút felől a sorompót lezárták

btimar 2014.07.13 14:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.28
Megtaláltam. [iGC] [wapon beküldött szöveg]

anettx 2014.06.30 19:50 - Megtaláltam
TFTC! Nagyon szép helyen van!

zalajaro 2014.05.25 12:30 - Megtaláltam
.

mr_balage 2014.05.17 18:32 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Gagung 2014.05.10 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.11
Megtalaltuk. Jo kis biciklis tura volt. Koszonjuk a rejtest.

raci 2014.05.05 11:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.02
Nem kellett bozótharc, könnyen megközelíthető. Köszi a rejtést.

Tamasx 2014.05.01 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.74
Igen!

Macusa 2014.04.26 18:17 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.02
Köszi

dsky 2014.04.22 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.48
A gát felől a bozót harcot választottam, nem volt vészes.
a járt utat a járatlanért mindig hagyd el, elv alapján
Cserébe találtam egy utazó macskát

RobiGergo 2014.04.18 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.57
Köszönjük szépen a rejtést!

alcala76 2014.04.18 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.58
Köszi a rejtést, aranyos a kápolna.

szalaij 2014.04.07 07:41 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

karathl 2014.03.29 14:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.45
Csak a leírás alapján közelíthető meg a láda. Némi bozótharc árán kénytelen voltam rájönni, mert a gátról jövet inspirál a hátulról való megközelítés.

Parmerozpazepan 2014.03.19 14:18 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. erdekes hely. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

R46N4R0K 2014.03.15 10:55 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

tothandras1 2014.02.25 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.67
Köszönjük a rejtést.

vgvil 2014.02.16 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk!

bodin 2014.02.15 14:31 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 3.00 súly: 1.60
Megvan, kerékpáros keresés volt. Az 1-es út mentén majd' végig kifogástalan kerékpárút vezet, csak pont a kápolnához vezető bekötő út előtt "átmegy" a másik oldalra. Azt a kb. 30 m-ert figyelmesen tegyétek meg.

 
Pilis50 2014.02.03 11:00 - Megtaláltam
Csendes bóklászás a bozótosban.

 
WADMAC 2014.01.04 18:05 - Megtaláltam
.

Jadrana 2014.01.04 18:05 - Megtaláltam
Megtaláltuk Sopronból hazafelé, köszönjük!
Elhelyeztünk benne egy TB-t, egy kedves ifjú párt, akik éppen a világ körüli nászútjukat töltik. :-) Szerettük volna a határig elvinni őket, de sajnos Sopronban és környékén nem találtunk olyan com-os ládát, amibe belefértek volna. Hollandiába szeretnének visszajutni... további szép utat nekik!

 
Pomisa 2014.01.04 11:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.07
Nagyon tetszett a hely.
Köszönjük a rejtést.

bubu&vahur 2013.12.28 13:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a rejtést. :-)

hercule&jane 2013.12.27 16:29 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 3.63
Kinyomozva :-)

[g:hu 1.4.29] [wapon beküldött szöveg]

Juhasz 2013.12.13 12:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.73
Megtaláltuk. Dobozból a vizet kiöntöttük. Köszi a rejtést.

A helyA láda
vakond87 2013.11.30 13:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.90
Egyetem után tettem egy Győr környéki kerékpáros túrát. Köszönöm a rejtést!

Robogo 2013.10.23 17:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.77
Öszi biciklistúra keretében végigjártam CAGY II ládáit és felkerestem a környékbeli ládákat is.
Köszönöm a rejtést!

K-55 2013.10.14 17:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.09
Már a múlt évben is terveztünk egy több napos szigetközi őszi ládázást, de akkor a váratlanul beköszöntött rossz idő meghiúsította a tervünket. Most azonban az előrejelzések szép időt jósoltak. Ezért azután Lipóton, a Kék Duna panzióban szobát foglaltunk. Most minden összejött. Kellemes hely, szép idő, jó ládák..A "mezei út" változatot nem ajánljuk..Ráadásul a régi leírással mentünk, az előző jelszó persze nem működött, de aztán a rejtő segített. Köszönjük.

Eltévesztettük az utat
 
salty 2013.08.26 15:21 - Megtaláltam
Megtaláltam. Salty [g:hu 1.4.21] [wapon beküldött szöveg]

Walterhal 2013.08.11 22:00 - Egyéb
Egy kis történelmi adalékot találtok a híd életéről a
Győri Egyházmegyei Levéltár honlapján a Digitalizált levéltári segédletek sorra kattintva, majd belépve a Segédletbe. Az 1700-as évek közepe-második felének hídvám tételei megtalálhatóak a Káptalan Magánlevéltárának Törzsanyagában, a Theca I sorozatban, az ... _1005_00001.jpg képektől, latin és magyar nyelven.

Nicky92 2013.08.01 19:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.00
Megtaláltam. Köszi a rejtést

athilarex 2013.08.01 19:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.38
Bicikli túra közben sikerült begyűjtenünk, bár épp a feladás szélén álltunk a rengeteg szúnyog miatt. Niki, Barbie és athilarex

 
gusty 2013.07.31 11:45 - Megtaláltam
Győrbe menet.

Lada96 2013.07.31 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.26
Megtaláltuk.

Gyugyu95 2013.07.27 00:00 - Megtaláltam
Megvan!Húúú....rengeteg a szúnyog!

hitamas 2013.07.25 17:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.88
Szigetközi kenutúra bevezetéseként, útközben. A kápolna felől tényleg nem reménytelen ... mi először a másik irányból próbáltuk - szerencsére idejében feladtuk a megközelítést .... :)

Skali&Margó 2013.07.13 09:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.76
OK!

Gyeta 2013.07.07 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.88
Csendes, meghitt hely.
A leírás alapján könnyű volt megtalálni, pár lépés csak a kápolnától.

 
NightBlade 2013.06.26 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.93
Megvan, köszönjük! Habár a rejtés kicsit erőltetett, mára már rendesen benőtte a bozót a helyet, és igen sokat be kell sétálni a szúnyoghadsereg által védett területre. Csak a kitartásnak köszönhető, hogy megtaláltuk.

markovicsa 2013.05.29 14:22 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.61
Szívemhez közel áll Győr városa, itt végeztem felsőfokú tanulmányimat, közel 40 éve. Nagyon sokat változott a város, a KTMF-re alig ismertem rá. Annak ellenére hogy négy évet jártam ide, a ládázás kapcsán sok olyan területet, épületet, műemléket ismertem meg amit korábban nem láttam. Jó volt nosztalgiázni.
Igen sokat kellett gyalogolni, mire a láda minden pontja meglett. Mai össz teljesítményem 41 km.
Próbáltam megközelíteni a leírás szerint, de bizony bozótharc volt. Csak annak köszönhetem, hogy megkerestem a ládát, hogy soha nem adom fel. Értelmetlen a ládát a jelen helyre helyezni. Minek kell a dudvába, csalánba, bozótba rejteni. Én még soha nem kifogásoltam a rejtés helyét, az a rejtő felelőssége, de ezt túlzásnak tartom. Na mindegy, megkerestem.

 
bferi 2013.05.20 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

szirteyzsu 2013.05.20 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

data4526 2013.05.10 16:08 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.03
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget.
/g:hu 1.4 26z/
Szúnyog millió van, szép a hely, de a vérszívók miatt nem lesz a kedvencem.
TB IN

GumiApo 2013.04.21 15:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.00
Nagyon jó volt megkeresni. Már elhaladva a kerékpár hídnál jutott eszembe hogy van itt egy láda a környéken és keressük meg akkor. A leírás alapján sikerült is. Köszönjük.

Skalp 2013.03.23 14:57 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 4.01
A hely szép, a történelemóra tanulságos volt, köszi! Az eldobált óvszerek meg csak azt bizonyítják, hogy az abdai legények ide járnak gyakorolni, hogy aztán otthon, a történelmi csaták során megfogyatkozott abdai népességet minél eredményesebben gyarapíthassák.

 
boszorkányok 2013.03.23 00:00 - Megtaláltam
Nagyon tetszett, köszönöm!

burdonaniko 2013.03.10 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 2 web: 3.5 átlag: 2.50 súly: 1.00
Könnyen megtaláltuk. A rothadó méhkaptárak megmutatták az utat. Sajnos a kápolna környezete gyalázatosan szemetes, nagyon sok az eldobált óvszer.

 
SziszoZozo 2013.03.03 08:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.26
Győri hétvége alkalmával vadásztuk le. Köszönjük a rejtést!

deblin 2013.03.02 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.20
Kár,hogy nem a rókalikban lett elrejtve. tök poén lett volna:D
de király volt így is 1 szép tavaszi napon!:)

grolee 2013.01.06 12:47 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.91
Megvan! Köszi a rejtést.

Ritu&Roli

G&V 2012.12.22 10:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.45
Gyors találat a hidegben. Köszönjük a rejtést!
TB out

 
Walterhal 2012.11.30 14:30 - Megtaláltam
Köszönjük. A zöld tavaszias aljnövényzet eldugta a kesserutat. De találtunk rókalyukat is Sanyinak a doboz mellé. Családomban sok katona volt, akik harcoltak az itt írt csatákban és a törökök, tatárok ellen. Most olvastam egy oklevélről, amiben anyai nagyanyám családját már 1250-ben említik egy közeli faluban. Így szinte hazajöttem ide. A Napóleon elleni nemesi felkelésről itt olvashattok.

 
Csaba és Kati 2012.11.17 15:09 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.76
HEURÉKA! Megtaláltuk, köszönjük! [wapon beküldött szöveg
Könnyű találat.

Kápolna 
Rikiki001 2012.11.12 14:30 - Megtaláltam
Megvagy! :) Rikiki001
Travel bug-ok eltűntek!!!

Kopi 2012.11.04 15:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.51
Köszönöm a rejtést. Finom diót találtam.

trangers 2012.11.04 00:00 - Megtaláltam
Megvan!

V_Gabor 2012.11.02 14:44 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.04
Végre ide is eljutottunk, köszönjük a lehetőséget!
Mónika és Gábor [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

NagyKG 2012.10.31 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 3 web: 2.5 átlag: 2.67 súly: 3.15
Megvan, köszi!

qpci 2012.10.21 10:55 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.4.21] [wapon beküldött szöveg]

Szabó família 2012.10.14 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.70
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!

bilkobali 2012.09.24 14:08 - Megtaláltam
Megtaláltuk!

El-Lu 2012.09.15 14:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.87
Megtaláltuk!
Biciklivel a töltésen közelítve. Jó hely a kápolna környéke, érdemes volt ide ellátogatni. Rengeteg csigaház van a bozótosba, gyűjtöttünk is párat.

Kösz a rejtést!

Masterrr 2012.09.15 09:19 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 2.5 web: 2 átlag: 2.17 súly: 1.00
x

abvilltech 2012.09.09 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: 4.5 átlag: 3.17 súly: 1.00
Megtaláltuk első geo ládánkat,gps nélkül a leírás szerint.Nem volt túlságosan nehéz de annál izgalmasabb főleg a 3 éves kisfiamnak.
Azt hiszem folytatjuk tovább ezt az izgalmas és szórakoztató sportot.
Áron-Mónika-Feri.

vargazoltn7 2012.09.02 00:00 - Megtaláltam
Megleltük,biciklivel Győrből, jő kis túúra volt. Buci,Machi,Viki

Niklin 2012.08.17 19:53 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.18] [wapon beküldött szöveg]

GCHIDF_20120817195306.jpg 
geoHamsters 2012.08.17 15:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.93
Köszi.

Éva 2012.08.11 16:40 - Megtaláltam
Köszönjük.
A külső dobozban állt a víz.

 
Frentzen 2012.08.07 16:08 - Megtaláltam
Megtaláltam. [g:hu 1.4.16] [wapon beküldött szöveg]

ÉviLaci1221 2012.07.22 17:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.00
Megtaláltam

Pogacsa1 2012.07.22 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.32
Köszi a rejtést!

gyusz_58 2012.07.21 12:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.92
A sorompó zárva, így az út mellett parkoltunk. A bózótharcot tényleg nem kell megvívni:)
Köszönjük a rejtést

LionDaddy 2012.07.19 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.03
Győrött volt ma munkánk, majd utána a városban és környékén néztünk szét egy kicsit ládaügyileg. A GCHIDF lett a mai 8/7. találat.

Az idő és az otthontól való távolság miatt drive-in megoldást választottunk.
Nagyon szépen és rendben tartott a kis kápolna és az emlékhely, ritkaságszámba megy ez, sajnos ezt kell mondanom.
A rejtek hamar meglett, nem volt gond. Visszafelé még egy mezei nyuszival is összetalálkoztunk. Nyugisan hűsölt az emlékmű melletti fa alatt, de azt azért nem várta meg, hogy le is fotózzam. :)

Köszi a rejtést!

 
atipapa 2012.07.19 13:27 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.16] [wapon beküldött szöveg]

GCHIDF_20120719132333.jpg 
iminyimi 2012.07.17 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.98
Megtaláltuk!
iminyimi+Kira+Lívia
Köszi a rejtést!
Ui:találtam 1 Sony fényképező objektív védő kupakot!

KalAnd 2012.07.05 15:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.17 súly: 2.40
A sűrű akácos nehézséget okozott és a szúnyogok sem segítettek.

Radián 2012.06.29 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Régi hídnál parkoltunk, onnan nem a legrövidebb úton jutottunk el a kápolnához: töltésen hosszan, majd napraforgó, illetve gabona mező szélén, illetve erdei utakon naplementében. Nagyon szép volt itt barangolni. Csak a szúnyogroham ébresztett fel, hogy miért is vagyunk itt. Szúnyogriasztó ellenére indiántáncas logolás: feleségem jegyzetel, lányom csapkodja a szunyikat róla és magáról. 5 hónapos babával kenguruban is megközelíthető volt, csalánba nem ütköztünk a kápolna felől. Köszönjük a lehetőséget! :)

Mgota 2012.06.25 18:20 - Megtaláltam
Keszthelyről úton szülővárosom felé Mosonmagyaróvárra.
Erre a ládára is igaz, ha nincs ez a játék, én itt biztos nem állok meg... Köszi a rejtést!

kápolnamegvan!!!  :-)
a csigusz is megtalálta 
Haru 2012.06.17 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.04
A láda rejtésének az ötlete szuper. A leírással kicsit megszenvedtünk. A gátőrháznál parkoltunk, az emlékművet (Rákóczi) megnéztük, aztán jól eltévedtünk, végül megpróbáltuk a leírások ellen tenni.
elmentünk ide parkolni:
N 47°41'24.71" E17°33'25.16"
Az akácsor elején kényelmesen elfér a sorompó előtt két autó. Ott egy lezárt autós kitaposott úton besétáltunk kb. 200-250m, majd jobbra kanyarodva egy gyönyörűen karbantartott "tisztáshoz" érkeztünk, ahol a kápolna található.
A kápolna előtt a kereszt, kápolna mellett bal oldalon a kőpad. Sok ösvény van taposva, az instrukció már nem követhető, mert széttaposott ösvénykék vannak. A lényeg balra hátra el, és hát szerintünk elég bozótos, csalános, de izgalmas a helyszín.
Hárman, három ösvényen mentünk, mindannyian vacak, de inkább szétjárt mint kitaposott ösvényeken földig hajolva, végül, mikor már épp feladtuk, pont meglett. Coint hagytunk. Sok sikert az utánunk következőknek.

markaszerviz 2012.06.11 22:09 - Megtaláltam
Megvan! Yuhéé! Köszötünk mindenkit Katával [g:hu 1.4.14] [wapon beküldött szöveg]

audreybabee 2012.06.10 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 1.48
A ládáig könnyebben eltaláltam, mint vissza az erdőből. :-)

KataJani 2012.06.10 10:56 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.88
.

dunlop2 2012.06.07 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 2.83
Győri látogatásom alkalmával, a kollégáimmal sikerült levadászni.
Elsőnek azt hitték a srácok, hogy rossz helyre navigáltam őket, meg hogy nincs itt semmi.
Aztán látták a kápolnát és ők mondták, hogy miért nincs ez a hely kitáblázva???

Köszi a rejtést

Üdv: dunlop2

Békéscsabáról

 
Ajtony 2012.06.04 16:21 - Egyéb
Kedves Zsendely! Bízva bízzál, hogy aki nem hajlandó a leírás legelső sorait se elolvasni, az a te beírásodat elolvassa...

zsedely 2012.06.02 17:17 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 2.20
Viszonylag könnyen megtaláltam, bár kijönni a bozótból még könnyebb volt. Így ha valaki könnyen meg akarja találni, akkor ne a kápolna mögött menjen be a bozótba, hanem a kápolna bal oldalánál!
Sikerült egy kullancsot is begyűjtenem!

Tapsifüles 2012.05.29 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2 web: 2.5 átlag: 2.67 súly: 2.76
Én speciel rettentő sokáig kerestem. Sok a kitaposott út.

A kápolna 
gyoeria 2012.05.27 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.38
Naaagyon bökős minden, de ennyi kell.
Évente sokszor elmegyek a kápolna mellett, a főúton, és nem is tudtam róla.
Sajnos.
Köszönet a rejtésért. Nélküle soha nem jutott volna eszembe oda menni.

evivagyok 2012.05.27 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: 2 átlag: 2.33 súly: 3.39
Kedvesemmel csg69-el :)

csg69 2012.05.27 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: 2 átlag: 2.33 súly: 4.16
Megvan :)

magyar65 2012.05.27 09:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.10
Bozótharc megúszva, de a csaláncsípés az nem. Az "ügynök" velünk jött. Köszönjük!

leonard 2012.05.25 15:00 - Megtaláltam
Némi bozótharc után mamipokkal elrejtettük Rudolfot, a cirkuszigazgatót.

mamipok 2012.05.25 04:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.52
Kedves Kesser, engem keress, eme helyre rejtettek el, s veled messze elmehetek, de meg kell lelj! TB a ládában! Rudolf, a cirkuszigazgató vár minden vállalkozó szellemű ládászt.

Kescsi 2012.04.30 13:14 - Megtaláltam KRW környezet: 1.5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 2.50 súly: 2.20
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. Az ember lassan tényleg bozótharcosnak érezheti itt magát :) Kescsi & Tagabor

SünVeedee 2012.04.08 12:45 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést! A megközelítésre vonatkozó tanácsot megfogadva pikk-pakk megtaláltuk a ládát. De sötétben...
Nem semmi, mi minden történt itt ezer év alatt!

Tagabor 2012.04.05 18:18 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 2 átlag: 2.67 súly: 2.08
Nem egyszerű, amennyi szemét, kaptármaradvány, és szemét van a környéken. Nem is beszélve a megmagyarázhatatlan bozót mozgolódásokról.. Sötétedéskor nem ajánlom....

GCHIDF_2012045175951.jpg 
Discover 2012.03.17 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.00
Jegesmaci Travel Bug beköltözött.
Köszönöm a rejtést!

sheriff 2012.03.17 10:40 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.3.29] [wapon beküldött szöveg]

agicca80 2012.03.16 16:28 - Megtaláltam
Megtaláltuk! :-) [g:hu 1.3.29] [wapon beküldött szöveg]

Thuby 2012.03.16 16:10 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a rejtést. [g:hu 1.3.29] [wapon beküldött szöveg]

pecapipas 2012.03.16 15:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 1.95
Szép környezetben gondosan összekészített láda, jó rejtés.
Köszönjük szépen.

radicalfamily 2012.03.14 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.53
Megvan! Köszönjük!

Ági&Gery 2012.03.10 14:10 - Megtaláltam
A kápolnához vezető út megtalálása nehezebb volt mint a ládáé :) Tetszett a hely :)

lizzard és csapata 2012.02.13 14:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.21
Téli havas jeges találat, de sütött a nap ! Egy pár tüskét elhoztam a tenyeremben :-) , köszi a lehetőséget.

 
kolegergo 2012.01.22 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 2.59
Megvan, köszönjük! :)

nrudi 2012.01.07 11:31 - Megtaláltam
Megtaláltuk!
ER

Gabesz01 2011.12.31 14:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 2.49
Megtaláltuk

Kriszti, Ákos, Gabesz

homeros 2011.12.29 14:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.00
A környezet szép, csak azt az utat kellene arébb vinni.. TFTC!

csbagi 2011.12.04 15:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.46
Vonatos-gyalogos ládázás Istvánnal Hegyeshalomtól Abdáig.

Cseber 2011.12.04 15:35 - Megtaláltam
Megtaláltam, Ágival!

tgb 2011.12.03 11:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.52
Megvan, köszi a rejtést! A kesserösvény tényleg működik, bár több ilyen is van, az egyik egyenest a méhekhez vezetett. Na ott egy kicsit elbizonytalanodtam.

nmárti 2011.11.27 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.41
Szép hely, volt némi bozótos, de hamar meglett az ösvény!
Köszönet a rejtőnek.

 
viad 2011.11.26 23:59 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

Zolnai 2011.11.25 11:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.86
Megtaláltuk :)
Egyáltalán nem vészes a bozót!
Köszi!

bzsoltie 2011.11.09 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.62
Ügyes rejtés, tetszett. :)

csabavezer 2011.11.06 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.05
A ládát rakhattátok volna egy szögesdrót mezőre is,kb. olyan volt:):P
A hídhoz azért nincs sok köze........

EmesESE 2011.11.05 11:28 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 3.60
Győrben eltöltött biciklis, gyaloglós, autós hosszú hétvégénk 20/13 ládája
Az idő a naptárt figyelembe véve mindvégig kedvező volt.
A rejtés szinte megközelíthetetlen, annak jó aki szereti a dzsungel harcot, szerencse, hogy a méhek aludtak, itt nincs kesserösvény csak szúróka. De azért meglett. TB out
Köszönjük a rejtést.

hovirag 2011.11.03 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.11
Megvan! Egész sok "ládászösvény" kialakult már a csalitosban, így könnyű eltéveszteni az igazit. Igazán idilli a kis tisztás a kápolnával. Csak a szeméthalmok rontottak a képen, amiket mi össze is szedtünk. Remélem a többi ládász is vigyáz a gyönyörű környék tisztaságára!
Köszönjük a rejtést!!

BPeterDV 2011.11.01 16:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.94
Nagyon szép hely. Többször jártam már a környéken, de nem tudtam az emlékkápolnáról. Köszönet a rejtésért.
Egy TB-t elhelyeztem a ládában.

Takácsúr 2011.10.23 17:40 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 2 web: 4 átlag: 2.67 súly: 2.73
Szitáló ködben. Köszönettel

starcus 2011.10.22 11:58 - Megtaláltam
Megtaláltam!
Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.3.21] [wapon beküldött szöveg]

kmate 2011.10.20 16:30 - Megtaláltam
Ez volt az első ládám.
Nagyszerű szórakozás!

Hegyi túra 2011.09.19 13:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.11
Szép kis hely, sokszor jártunk már Abdán, de erről a kis kápolnáról nem tudtunk. Köszönjük.

kobcikrajci 2011.09.16 18:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.60
Teljes nyugalmat árasztó hely, ládatalálat az ösvényen át, fácánokat felriasztva.

MooZoo 2011.09.15 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.95
Köszi a rejtést :) szép hely!

acs54 2011.09.12 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 2.40
Köszönjük a rejtést!

ToDi001 2011.09.10 00:00 - Megtaláltam
Köszike :))

limc 2011.09.10 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.20
Megtaláltuk!

boat74 2011.09.05 16:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.85
Iskola után kerestük és megtaláltuk a gyerekekkel. Köszönjük a rejtést!

zolilu 2011.09.01 19:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.69
Rábca menti kerékpáros ládázás Tekánnal közösen. A rosszabbik úton közelítettük meg a kápolnát, ott meg a pontos leírás ellenére mégis bekeveredtünk a bozótba , de azért meglett. Köszönjük.

Erről mentünkA kápolna
tnednora 2011.08.28 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltam.

család09 2011.08.27 17:00 - Megtaláltam
Ausztriából hazafele egy kis kitérővel, és bokorban bujkálással. Köszi a rejtést!

Topolya 2011.08.27 11:35 - Megtaláltam
ok

othria 2011.08.19 15:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.79
Megtaláltuk

RealRaul 2011.08.19 15:15 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

tudo 2011.08.18 14:02 - Egyéb
110 km kerékpár edzés 400 m emelkedéssel Győr körül 11 régi és 1 új ládával. Ismét nagy volt a meleg.

GCRAVD 4. pontja után folytattam a gáti porolást. Ilyen körülmények között nem lehet ülni a kerékpáron, a folyamatos állva tekeréstől meg már kezdtek kikészülni a lábaim (akárcsak a hortobágyi GC versenyen). A leírás szerinti bozótjárást követve a láda azonnal meglett. Megnéztem a kápolnát, és a mai egyetlen új láda, GCOTB következett.

Kerékpáros kupa: 110.92 km

HoltágKápolna
TalálatHoltág
waneqr 2011.08.13 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.85
Rábca-vándor ládasorhoz fűzve kerékpáros találat. Köszönjük!

GAZ69 2011.08.11 16:00 - Megtaláltam
Megtaláltam.

Moszy 2011.08.08 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.53
ok

Yankeeville 2011.07.08 18:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.26
Sajnos nem sikerült sérülés és kullancs nélkül megúsznunk, de azért köszi a rejtést..

befi 2011.06.22 12:25 - Egyéb
Kerékpáros kupa: 73.9 km

nyic 2011.06.20 14:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.23
Megvan.

nyic+Zita+Anna+Nóra

 
jozsi18 2011.06.13 17:58 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.22
Végig jártuk az ösvényt és könnyen meglett! csak visszafelé "tévedtünk" el egy picit! :))
Köszi:
Bubi és Bömbi

Zsiráf 2011.06.13 13:13 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.20
Gyalogos kupa: 48.6km

Hát igen... A történelmünk bevert fejek sora...
A Rákóczi monda is tetszett...

acsocso 2011.05.16 19:32 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.15
nagyon tetszett a rejtés és a környezet is :)

Smn 2011.05.01 15:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.36
Megtaláltuk.Köszönjük a rejtést!

Ajtony 2011.04.29 07:25 - Egyéb
Ne higgyetek a szirén-hangoknak. Az ösvény a KŐPAD SARKÁNÁL kezdődik.

bgyuro 2011.04.28 19:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.34
Esti drive in.
Köszöjük a lehetőséget.

Hosszu és Maszat 2011.04.28 12:20 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 3.33
Ebéd után Sztivel elindultunk megkeresni a Radnóti ládát és ha már ott voltunk, gondoltuk egy könnyű cache még belefér.
A leírás tényleg pontatlan kissé.
NEM a kápolna mögött van a cache, inkább a bal oldalánál.
Mindenfele látszik a bozótban a fölöslegesen megtett kesser kilométerek nyoma.
A kápolna bejáratával egyvonalban attól, balra nyílik az ösvény, szúrós ágakra, rókalyukakra vigyázni.

petra_kovcs 2011.04.25 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 1.00
Megtaláltuk! Nem volt nehéz! :) Petra&Zoli

Dius&Geri 2011.04.22 20:54 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönjük a lehetöséget. [ ] [wapon beküldött szöveg]

Dius&Geri 2011.04.22 20:53 - Egyéb
Megtaláltam. Köszönjük a lehetöséget. [ ] [wapon beküldött szöveg]

kovgyulus 2011.04.17 13:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

Tonykopter 2011.04.07 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.96
Felleltük! GPS nélkül, ösvény vezet a ládához.

JudyMaki 2011.04.03 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 1.00
Életem első ládája, és bár a leírás elég pontatlan, sikeresen végződött a vadászat. Lényeges: a kőpad a kápolnánál, és nem a Rákóczi emlékműnél van. Sőt, ösvény sincs már az emlékmű és a kápolna között, de a szántón gyalogolni is ugyanolyan vadregényes. Sok jó dolog van a ládában, kár, hogy csak egyet tudtunk elhozni. :P

Vibdo 2011.03.30 19:20 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 2.5 web: 5 átlag: 3.33 súly: 2.92
Sokat gondolkodtunk rajta, hogy ezt a teljesen épnek tűnő hidat miért zárhatták le.

 
Adrienn1988 2011.03.29 18:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Viszont arra szeretnék kérni minden megtalálót, hogy a ládát jól rejtse el, különben nagyon könnyen észre lehet venni.

Szityu 2011.03.26 18:46 - Megtaláltam
Megvan!
Zsüli és Szityu

dartonification 2011.03.23 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.00 súly: 1.90
Jó volt a túra! Köszönöm!

hacsabi 2011.03.21 09:08 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.45
köszi a rejtést. Úton Pest felé drive in

ticy14 2011.03.19 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.36
Megvan, köszi!

szikizso 2011.03.15 15:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.36
Lipótról hazafelé kerestük fel. Jó volt az itiner. Nagy ünneplő tömegbe botlottunk a kápolnánál, de sikerül feltűnés nélkül logolni

Dzsini in the Bottle & Baloo:) 2011.03.15 11:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.73
Pont jó volt-e ünnepi alkalomra!
Köszi a rejtést!

pikk8 2011.03.13 16:10 - Megtaláltam
Komáromból vonat+bicó Győrig, majd 29,6 km tekergés meglehetősen szeles időben Szabival :) a GCBVID majd GCRAVD és GCHIDF útvonalon. Szeretem az ilyen "elhagyatott" kápolnákat/kálváriákat. Van egy hangulatuk :) a dobozig simán eljutottunk, a logbook-ot kicseréltem és zárható tasakba tettem, az ázottat pedig hazahoztam. Ha a gazdája igényt tart rá, szívesen elpostázom. Köszi a rejtést

csend...álcázva :)
denescsalad 2011.03.13 14:03 - Megtaláltam
Nehéz volt, de sikerült. A Sanyi viszont még nehezebbé tette.:) Nyissátok ki a szemeteket:)
Köszönjük az elrejtést!
Izgalmas volt!

dzcsiga 2011.03.12 11:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.14
Ha már Győrbe vezetett az utam, útba ejtettem. Kellemes séta volt a tavaszias időben.

Piros és a lányok 2011.03.11 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.18
Szép napsütéses időben másodszori nekifutásra (gps-t nem jól állítottuk be elsőre) megleltük. A lányok már igazi kincskeresők, nagyon élvezik.
Köszönjük: Piros és a lányok

Fil 2011.02.26 12:25 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 3.75
Köszönjük a részletes leírást! A kápolnáig be tudtunk menni kocsival, ezért idő hiányában most ezt a megoldást választottuk.
A bozótharc ugyan nem volt vészes, kabátkiszakadás nélkül megúsztuk, de a sötétben való keresést nem ajánlanánk. Rengeteg gödröt és meglehetősen mély üreget, na és igen szúrós ágakat kellett kerülgetnünk, ami sötétben több, mint érdekes kihívás. A logbook össze volt fagyva, érdemes lenne szárazat tenni bele.
Köszönjük!

Ezt látja a láda
Ide kell bemenni?!Látsz drágám? :)
 
kerol 2011.02.20 16:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.60
Sikerült bekeverednünk a bozótba, de végül rátaláltunk a helyes ösvényre. A logbook átnedvesedett, valószínű nem zár(t) jól a doboztető.

M.É.Z. 2011.02.06 14:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.48
Az ösvényről először letértünk (rókalyukat békén hagytuk), de végül siker koronázta kutatásunkat. Méltó hely, szép idő, kellemes séta. Köszi a rejtést.

Famágus 2011.02.03 10:50 - Megtaláltam
Köszönjök szépen, kedves kis hely, kellemes rejtés...

 
oldfox 2011.02.03 10:50 - Megtaláltam
...megtaláltuk!

Törpe 2011.01.30 11:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.09
Köszönjük a rejtést! Törpe

 
candyman 2011.01.16 16:30 - Megtaláltam
-

Juci84 2011.01.16 16:30 - Megtaláltam
Kellemes délutáni séta összekötve a másik közeli ládával :)

DBell 2011.01.15 22:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.43
megvan

x16xel 2011.01.15 22:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.52
Megvan.

Zsézsé 2011.01.10 17:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.45
Megvan!
(A ládában utazó ügynök nem volt.)

KatiPeti 2011.01.01 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.15
Babás-babakocsis megközelítés után túl van a kis 10 hónaposunk az első sűrű bozót-áttörésen. Természetesen apa kezében, de ez majd változik. Köszönjük a rejtést!

KatiPeti és most már Huba is

molka 2011.01.01 12:46 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.28
Ausztriai síelésből hazafelé mindenképpen szerettünk volna egy újévi találatot! Kellemes meglepetés volt a kis kápolna, és a hely történetéről is részletesen informálódhattunk! Köszönjük!

hungryhorseman 2010.12.30 15:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.48
Győr felé menet álltam meg a kápolnánál, és a bozóton áttörve könnyedén meglett a láda. Gondolom nyáron nem ilyen könnyű megtalálni a helyes utat a sok tüske miatt, ebben most szerencsém volt. Jó rejtés, köszi szépen!

Rivelino 2010.12.15 10:37 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.53
Ok.

urbanj 2010.12.11 12:20 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést.

 
Nivás Döme 2010.11.23 14:11 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.48
A nap találata [wapon beküldött szöveg]

Kerékpáros kupa: 81.6 km

JAck:66: 2010.11.20 12:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.10
128, megérett a bodza.

slynemeth 2010.11.12 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 1.00
Nagyon jó rejtés! Élvezetes volt a keresés. Ha nem a leírást követed, a láda felé menet millió tüske!!

Üdv Eszter és Szilveszter

 
police107 2010.11.02 12:46 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 3.04
Útban Sopronba megkeresve.A doboz belseje vizes,koszos volt,kitakarítottuk.
Köszi

Miley98 2010.11.02 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 3.04
Megvan.Jó sok a szúrós akác.
Köszönöm.

 
S. Attila 2010.11.01 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.11
Az útleírás jó volt, csak mi sajnos elősazör a dűlőútra találtunk rá, így a történelmi nevezetességekkel szabdalt utat nem tudtuk végigjárni. A kápolna jó volt, mi el is olvastuk a történetét a táblán: érdekes volt.

Devil 2010.11.01 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 3.14
Könnyen megtaláltuk a kápolnát, de a láda nem mögötte, hanem bal oldalt van a bozótban.
Sajnos a láda nem volt zacskóban, így teljesen elázott kivűl-belül. Sajnos nálunk nem volt zacskó, hogy pótoljuk.

KápolnaEmlékhely
itt parkoltunk 
Áron31 2010.11.01 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.15
Köszi a rejtést! :)

Ani&Roli 2010.11.01 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 2.11
Megvan:)

 
divemaster 2010.10.23 07:21 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 3.52
ok

Viki23 2010.10.19 16:56 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 1.00
Az első ládám

denestoth 2010.10.19 16:56 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.15
Közösen, sikerült. :)

tandz 2010.10.17 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 1.90
koszonjuk a rejtest
TandZ

PGT 2010.09.29 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.56
A kőpadtól induló kesser ösvény láttán Rambó zokogva könyörgne, hogy hagy menjen inkább vissza Vietnámba :-)
Én bevállaltam, de elég kemény volt.

A terepet a "bozótharc" miatt feljebb emelném legalább 2,5-re vagy 3-ra

Inkább a kápolna bal hátsó sarkától induló ősvényt ajánlom.

Köszönöm a rejtést!

oktriv 2010.09.06 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2.5 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 2.30
Megvan.

Pepe 2010.08.25 10:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.89
Jól összeszedett látnivalók, jó rejtés, köszönöm!

befi 2010.08.19 13:30 - Egyéb
Kerékpáros kupa: 79,3 km

polgi01 2010.08.18 14:34 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 1.00
Megtaláltuk! Köszi a rejtést!

sztrecsi&adam 2010.08.14 15:15 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.38
Köszi a rejtést! MAjdnem felfalt az a sok sok sok sok sok szunyog. De megérte. És mindenki vigyázzon a sok csollánnyal. Hosszú nadrág nem árt. :)

attle&dian 2010.08.13 11:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.15
Megtaláltuk!

Kaputyin 2010.08.05 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltam!

bsh 2010.07.31 14:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.04
A leírt utat követve könnyen oda lehet jutni. Köszi a rejtést!

Puzzle Apartman Gyula 2010.07.29 15:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.59
5,5 napos geo-maraton keretén belül.
A GCRAVD után jöttünk át ide. A kocsit leparkolva sétáltunk egyet a rejtekig. A ládát könnyen megtaláltuk, bár nem értettük, hogy miért kellett olyan mélyre betenni. Mivel azonban nem vagyunk helyiek, elfogadjuk (akár nagy tömeg is lehet).

Lisza 2010.07.27 17:20 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.18
Radiggal megtaláltuk. Bár az akácosban kanyargás érdekes volt. De az atalanta lepke, amivel találkoztunk, igencsak szép volt^^

Radig 2010.07.27 17:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 3.5 átlag: 4.33 súly: 2.11
Lisza kesser kolleginával találtuk meg, köszi a rejtést, volt egy kis dzsungelharc, sok szúnyog, de megúsztuk pár karcolással :) Köszi a rejtést.

Őrző védő a ládán :)
Furtyka 2010.07.18 17:30 - Megtaláltam
Köszi a rejtést. Valóban elég csalános, akácos, szúnyogos a hely. Érdemes a kőpadnál elindulni, és oda visszaérkezni. Bár én csak a visszaúton mentem a járható ösvényen, hatalmas a különbség a két "út" között.

Ajtony 2010.07.09 11:49 - Egyéb
Mától kezdve a bekezdésben leírt ösvényen gond nélkül közelíthető meg a rejtek. Megküzdeni "csak" a szúnyogokkal kell.

Jockó Tomkó 2010.07.04 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 2.23
Balra indultunk, azért így is kellett bozótharcot vívni. Rengeteg a szúnyog. Méhész felszerelés ajánlott, de legalább hosszúnadrág és hosszú ujjú póló. A ládába TB került!

3D 2010.06.27 19:50 - Megtaláltam
A hely nagyon tetszett, a leírás igazán alapos, érdekes történelem, jó, hogy van itt láda, sosem tudtuk volna meg ezeket sem. Az azért kérdéses, hogy az újra vadul növő tüskés szövevénybe van-e értelme a ládát rejteni ezen a helyen. Azt nem mondjuk, hogy a kápolna mellet a madár se jár, mi találkoztunk egy rigóval. Egy barátibb rejtés esetén sem lenne veszélyben a láda szerintünk.

wtl 2010.06.07 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.15
Az eldugott ládikót NE AZ ÉPÜLET MÖGÖTT KEZD EL KERESNI, hanem az épület bal oldalán ( szemből nézve ) menj be az akácosba, mert te is 1 órát leszel a pokolban, ahogy én. Második nekifutásra lett meg, de akkor is csak úgy, hogy elmondani is nehéz. Egyébként, ha bal oldalon mész be, akkor 1 ( egy ) perc alatt megtalálható!!! Az épület mögött csalóka a kitaposott ösvény, sokunk rápacsált erre. NE ARRA MENJ!!!
Egyébként ha arra mész amerre írtam, akár gyerekkel is be lehet menni érte.

Jó kezdetCsúnya meglepetés
Csúnya meglepetésTihanyiék Füredről Abdán
petiba 2010.05.29 08:48 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.80
TB: OUT [wapon beküldött szöveg]
Ismét jól eláztam...

Gyombi 2010.05.10 18:45 - Megtaláltam
Ez is bevállalósoknak [wapon beküldött szöveg]

kir6 2010.05.07 14:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.46
Köszi, jó kis hely! A rejtekhez vezető "út" tényleg jó dzsindzsás.

herrbert74 2010.05.01 17:10 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 2.57
Ez így sajnos nem volt nagy élmény. Kerültünk, mert a kápolna felől nehéznek tűnt. Amarról sem volt könnyebb. Kaptárok vannak arra és Évit megcsípte egy méh az arcán (szerencsére nem dagadt be), amíg rám várt, engem pedig szétmarcangoltak az akácbokrok. Azért köszi!
Évi és Herrbert

poznamanus 2010.05.01 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.38
JÓ NAGY A DZSINDZSA
de azért meg lett kösz a rejtést

mucik 2010.04.24 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.60
Hát ide sem jutottunk volna gc nélkül, pedig nagyon érdekes története van a helynek, és az emlékhely is szép.
Mucik, Mucianyu és Mucinagyi

feketer 2010.04.23 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.00
Az eredeti ötlet jó lehetett, sajnos azóta igencsak nehézkes a megtalálás, tekintettel az egyre növő akácfák kegyetlen tüskések és nagyon sűrű a "bokros". Inkább a kápolna oldaláról indulj neki, ne mögötte menj le a dzsindzsásba...

Thomas6905 2010.04.02 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.15
Munkából hazafelé idő hiányában drive-in. Köszi a rejtést!

A kápolna 
aPPle29 2010.04.01 13:00 - Megtaláltam
Komáromi,győri ládázgatós nap egyik találata.
Köszönjük!

Milán&Enikő 2010.03.27 17:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 1.48
Kerültünk egy jó nagyot, de végül is csak meglett :)

Seres Péter 2010.03.27 13:46 - Megtaláltam
683. ládám

 
Füle family from Herend 2010.03.22 11:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.98
Tiszta, szép és kellemes kis hely.

Heni&Krisz team 2010.03.14 11:22 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 1.00
Életünk első ládája, úgyhogy köszönjük a lehetőséget!!!

Nagyon szép környék, viszont a gátőrnek félelmetes kutyája van:)

Heni, Kriszti és Krisztián

Jobbra háttérban a tábla, amin a megoldás található... 
KutaToll 2010.03.04 15:20 - Megtaláltam
Felkutatva!

Nebel 2010.02.12 13:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.81
Csapatépítő lightkessing Győrben és környékén taska1981, paleo-team és Brezko mester társaságában

Kár, hogy még nem került ide valódi láda, igazán megérdemelné a hely!
Kellemes sétával, köszönet a rejtésért!

Apexsek 2010.02.12 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.93
Kicsit hideg van errefelé...
:-))))))))))

valti 2010.01.22 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.61
Ok:-)! Köszi a rejtést! [wapon beküldött szöveg]

befi 2010.01.18 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.10
ok

Sszabi 2010.01.17 10:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.13
Szép kis hely, megnézem nyáron is.

ncs001 2010.01.11 16:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.24
A rejtés nélkül soha nem fedeznénk fel a kápolnát, pedig a főútról is látszik... Köszi!

At 2010.01.03 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.60
Metsző hideg szél, de a láda megvan.

lajtmann 2010.01.03 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.79
ok

T*K 2010.01.03 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 1.00
Megtaláltuk:-)

Kápolnánál 
Marvin 2009.12.31 13:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.93
Gyors találat.

SzoViki 2009.12.30 14:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk Csöresszel

Csöreszék 2009.12.30 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.08
Ezt a kis kápolnát sem találtuk volna meg, ha nincs ez a játék.

Köszönjük a rejtést!

koszta 2009.12.29 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.72
Úton a Radnóti emlékhelyhez.

 
szollosi73 2009.12.27 14:37 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.24
Megtaláltuk!
Könnyű találat!
A közeli multi teljesítése után sétáltunk át a kápolnához.
Először rossz irányból akartuk megközelíteni, de hamar észrevettük a befelé vezető utat.
Köszönjük a rejtést!
Szilvi+János

Nervas 2009.12.17 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.09
Köszönet a rejtésért!

peter.ori1 2009.11.28 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 2.00
Köszi!!!

Access Denied 2009.11.19 15:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.67 súly: 3.58
Autós/bringás ládázás november talán utolsó napsütéses napjainak egyikén...
11+1

Dzsozy 2009.11.15 13:26 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.80
Nem tervezett láda volt, de kár lett volna kihagyni. Szép kis kápolna, gyors találat. A szöveget böngésztük egy darabig mire megtaláltuk a kérdésre a választ:)
Köszönjük a rejtést!

zazu 2009.10.25 11:00 - Megtaláltam
OK!

Chaty 2009.10.24 15:54 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.78
Megvan.

katica 2009.10.23 07:56 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.66
Ez a hely igazán tetszett, érdekes volt a törrténet is, és valahogy nagyon szép ez a kis zöld sziget a kápolnával.

katica + tobias

sereva 2009.10.17 12:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

böbe 2009.10.16 15:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.23
Megtaláltuk

Bakacsin86 2009.10.08 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.68
Megtaláltuk!

csapek69 2009.10.08 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.77
Megtaláltuk!

Paul 2009.10.07 12:20 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 3.82
Köszönöm a rejtést.

 
Szabó Család 2009.10.06 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.73
Szép megemlékezés a hősökre. Jó lehetett így horgászni, köszönjük hogy ide is eljuthattunk.

bolyak 2009.10.05 12:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.69
Iszonyú büdös van mindenhol.

Bernix 2009.10.04 15:47 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.24
Megvan!

Gyros 2009.10.04 15:47 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 3.92
Megvan! Ismerős volt egy korábbi ládázásból a helyszín. (GCRADN)

Kápolna 
Ildi76 2009.09.27 11:57 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.41
Köszönöm.

Sly 2009.09.27 11:57 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 3.42
Köszönjük.

Sly & Andi + Anikó

ettore 2009.09.27 09:15 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 2.5 web: 3 átlag: 2.67 súly: 3.26
Radnóti mellé beiktattuk ezt a ládát, igaz elég drive in üzemmódban.

SirLes 2009.09.26 13:57 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2 web: 5 átlag: 3.50 súly: 4.03
Jó volt ide eljönni.

sicci 2009.09.20 14:28 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.18
köszönöm!

sangliers 2009.09.19 14:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.97
Köszönjük!

csipet_csapat 2009.09.19 11:19 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.12
Megvan. Köszönjük.

 
Blue Mali 2009.09.13 16:53 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1.5 web: 4 átlag: 3.50 súly: 3.55
Köszi a rejtést:)

DBandi 2009.09.12 17:15 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 1.85
Megtaláltam! A méhesen nem mentem keresztül! Tősgyökeres győri vagyok, ha nincs ez a játék, talán soha nem jutok el ehhez a kápolnához :)

Palazsu 2009.09.12 10:51 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.66
Úton Kőszeg felé ez is útba esett. Kellemes hely!

Levin 2009.09.12 10:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.87
Érdekes kis kápolna elég eldugott helyen. Egy hagyományos doboz azért elfért volna valahol, így még a kocsiból sem szálltunk ki.

nogacsalad 2009.09.10 20:40 - Megtaláltam
Erre a találatra is utaltam elöljáróban a GCKISK logomban. :o)
Félre a tisztességgel, éljen a netkess !!!
Sebaj, nekem így is tetszett. Egyszer majd csak eljutok ide is...
Köszönet érte kulisz-nak, aki megtanított arra, hogy ne várjam meg a tiszta találatot, hanem logoljam be a netkesst is gyorsan, addig amíg lehet...
Egyébként nem szívesen tettem, de ha erre tanít a "mester", semmibe véve a játék írott és íratlan szabályait, hát legyen...

 
kenau 2009.09.06 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.71
Szinte drive-in cache, bar mi nem biztunk a GPS-ben, igy nem mentunk vegig a foldesuton a ladaig, pedig siman lehetne.

Kóborló 2009.09.03 16:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.66
Megtaláltuk!

Erika, Kóborló

bendjo 2009.08.24 20:00 - Megtaláltam
a kápolna csak segitséggel lett meg szépen karbantartott hely

Nilsz 2009.08.24 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.63
Megvan, sajnálom, hogy virtuális

Mesi és Gergő 2009.08.23 15:55 - Megtaláltam
meglett

PEx2 2009.08.23 14:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.76
Sajnos már hazafelé...

OsiOsi 2009.08.07 20:37 - Megtaláltam
A fiammal "találtuk meg".

totik 2009.08.07 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.00
Kellemes helyek, gyors találat.
Köszönet a ládáért!
(Viki, Geri, Krisz'), TZ

Vukki 2009.08.07 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.41
ok

bumba 2009.08.05 14:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.31
Ok.

Atmosz&Zozmosz 2009.08.01 17:25 - Megtaláltam
Megvan :)

gnegyzet 2009.07.31 18:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.47
Sajnos csak netcache, de ez is nagyon izgalmas volt.

RIPTOR 2009.07.29 17:00 - Megtaláltam
Győrből hazafelé, kis kitérővel. Köszi!
RIPTOR, Gabi

benist 2009.07.29 09:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.93
Kis bringatúra Győr környékén. A kápolna környéke rendezett. A régi hídon a kissé érthetetlen tiltás ellenére áttekertem.

Ratkiller 2009.07.26 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.33 súly: 2.43
Mai első találatunk. Barbi, Andzsi, Atka

ghiago 2009.07.23 14:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.70
Köszönjük.

*Vica* 2009.07.23 14:40 - Megtaláltam
Ferivel drive in. A gátőrház felöl hosszabb.

feri65 2009.07.23 14:40 - Megtaláltam
evivel egyutt talaltukmeg!
tok jo a hely!
koszi!

 
Petán 2009.07.22 12:00 - Megtaláltam
O.K.

kokoloko 2009.07.21 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 1.30
köszi

Dozoek 2009.07.13 17:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.72
Már a GCRADN felkeresésekor voltunk a hídnál és a Rákóczi emlékműnél is, így most csak a kápolnát céloztam meg. Egészen a tisztásig be lehet menni autóval, így gyors drive in találat volt. A tisztás a kápolnával szépen karban van tartva, rendezett, kár hogy olyan sok a szúnyog! Köszönm hogy megmutattad.

csemege 2009.07.08 10:38 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.49
Találkoztam egy nyuszival.

elefánt 2009.07.03 18:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.86
Győr körüli ládákkal egybekötve kerestük meg. Gyönyörű a kápolna előtti rét. GPS nélküli találat.

N.Zs. 2009.06.27 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.72
A kápolna megközelítése elég bajos lehet, ha nem a jó irányból közelítünk... A leírás nagyon igényes, mindenre kitérő. Most már tudjuk miért nincs tornya
Tetszett. Köszönjük.

bgecco 2009.06.23 16:05 - Megtaláltam
Győri tárgyalás utáni lazulás.... Köszi.

fraufamily 2009.06.21 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 1.90
Szép hely, de vigyázzatok a méhekkel...

Kerike 2009.06.21 00:00 - Megtaláltam
A töltés felől próbálkoztunk, de reménytelennek tűnt az átkelés.
Szerencsére akadtak segítőink.

GCRover 2009.06.18 14:02 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.04
Köszi a rejtést!

 
Mercury 2009.06.16 12:23 - Megtaláltam
Köszi.

Photographer 2009.06.06 12:42 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 3 átlag: 3.67 súly: 2.65
Nettaláltam!
Biztos szép hely, egyszer ellátogatunk ide, most azonban csak NETCACHE-re volt idő!

Murus 2009.06.01 18:14 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.78
[wapon beküldött szöveg]
Tettünk egy kerülőt. Murus és Cica

Galambok 2009.05.24 06:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.13
Ok

woncsi és medve 2009.05.24 06:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.48
ok

Laciapa 2009.05.17 10:51 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.95
Laciapa és apraja-falva.

perger 2009.05.09 17:52 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.38
Ok.

A kápolnaKét kereszt
MintaAkácillat
Játszóház 
othnan 2009.05.09 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.34
Megtaláltam.

 
Enef 2009.05.09 12:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.52
Kötelező találat.

szaboist 2009.05.07 11:11 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.64
Sok méhecske felől, a frissen írtott ""erdőszél"-nél parkoltunk, így szinte drive in a jelszó. Persze a Rákoczi emlékművet is megnéztük :)

 
csabika25 2009.05.02 15:50 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

art 2009.04.26 13:29 - Megtaláltam KRW környezet: 1.5 rejtés: 2.5 web: 3 átlag: 2.33 súly: 2.18
Elölröl is meg lehet kerülni a kiserdőt.

zsotie 2009.04.26 13:29 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Laciapa 2009.04.25 00:00 - Egyéb
Körülnéztünk a környéken, a kápolna mögötti akácost, ahol a láda lehetett elrejtve, kiírtották.

A kápolnaKivágták az akácost
Fekete zacsi - ebben lehetett a láda?! 
Gipszjakab & Lujzika 2009.04.24 09:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.37
Könnyű találat volt útban Sopron felé.
Gipszjakab & Lujzika

egyedk 2009.04.23 13:21 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.78
Békés sziget a forgalmas főút közelében.
Ideális helyszín megpihenni, elmerengni, visszaemlékezni ...

Andy & Suni 2009.04.13 17:05 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.50 súly: 1.00
Jó kis séta volt! Kár hogy csak virtuális. Mi még egybekötöttük a Radnótis geobox-al. :) Köszi!
Kata, Andy

emiho 2009.04.13 15:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2.5 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 2.54
A töltés felől megközelítve most erdőirtás van a kápolna alatt, óvatosan!
Autóval a műút felől egészen a kápolnáig mehetsz -így könnyű!

BékaBütyök 2009.04.12 17:19 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 3.43
Miért hídfő, ha a kápolnánál van? Miért az erdőbe mutat a koordináta, ha a táblán kell leolvasni? Miért tilos a hídon átmenni?
Béka, Bütyök, Orsi, Lali, Anti

Gábor és Renka 2009.04.12 12:00 - Megtaláltam
megvan...

Piró 2009.04.08 09:56 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.37
Vikivel közös találat ismét. A másik abdai ládával összefűzve.

varga.vik89 2009.04.08 09:56 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 2.52
A multival együtt kerestük meg. Kellemes környék, kora reggeli ládázás.

 
luviktor 2009.04.08 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.61
Nehezen, de megvan! :))

Lancelo-T 2009.04.04 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.65
Kellemes találat volt.

kovjutka 2009.04.04 16:30 - Megtaláltam
Kellemes séta ezen a tavaszi napon de nyári időben.

Bamby 2009.04.04 09:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.76
Kellemes kis ládikó, s gyönyörű idő:-) Köszönjük,

ussenyerek 2009.03.21 14:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.04
Megtaláltam! Kellemes hely. Köszi. L.

Indiana Jones&Lara Croft 2009.03.14 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 1.30
Köszönjük. Ötletes de reménykedem benne hogy Abdán azért lesz hagyományos láda is. :)

Andris.82 2009.03.10 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 1.30
A főúton járok munkába, de nem tudtam, hogy ilyen szuper kis kápolna van itt.

Info 
zaskl 2009.03.01 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.48
Kerékpárral mentünk Győrből, végig a Mosoni-Duna és a Rábca töltéseken. Nagyon szép út volt, megnéztük a kápolnát a Rákóczi és a Radnóti emlékművet.

Ruttkay 2009.02.10 19:20 - Megtaláltam
Leleményes lélek...!

groy 2009.02.07 13:18 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.83 súly: 3.58
Rövid sétával a közeli parkolóhelytől.

Laczy76 2009.02.06 10:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.70
A .com-on frissen megjeleno (Rumanian Cemetery - GC1MC6F) megtalalasa utan felkerestem ezt a ladikat is. Szep kornyek, koszi a rejtest.

Mo-Hó 2009.02.04 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 2.32
Megvan!

ÁG-Team 2009.02.01 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.41
Nagy hóban, át az erdőn, a végén pedig angyalkázás a hóban, a kápolna előtt. :-)

ÁG-TEAM(Ági, Gabi) & Timi, Norbi, Krisztián

oross 2009.02.01 13:27 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.33 súly: 2.41
Megtaláltuk

eszel 2009.01.24 14:31 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.35
ok!

medvecr250 2009.01.20 13:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.16
Gyönyörű, tavaszias időben könnyű találat.
medvecr250+KissP

takacsimre 2009.01.17 14:47 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.67
Korábban már jártunk itt, és GPS nélkül nem találtuk meg. Remélem, hogy még járunk erre, és akkor az "igazi" ládát kereshetjük meg. Az akadékoskodó "gazdának" nem üzenek semmit, mert az nem tűrné a nyomdafestéket. Csak a "kötelező" - és nem a velem született - jó modor tart vissza!!! Köszönjük a rejtést és a toleranciát!
Még egyszer a vélt, vagy valós gazdának: akkor is gazdaként kell fellépni, amikor a területen rendet kell rakni! (És többedszer is a gazdának: remélem, a területalapú támogatás rendben!)

Varga Gábor 2009.01.15 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.99
Ok! Log később.

szelt 2009.01.11 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.71
ok

vaj+zs 2008.12.31 16:10 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.73
Valószínüleg ebben az évben ez volt az utolsó megtalálásom.Szép a kápolna és a fotókon a belülről is látható.BÚÉK

kolos.h 2008.12.30 10:02 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.23
Sajnos későn olvastam a tiltást..(ünnepek alatti telelés előtt írtam ki a ládát) Bocsánat...

vizipinty 2008.12.27 14:12 - Megtaláltam
Ünnepek után muszáj lejárni a beigliket. Anyut is sikerült rávennem erre a kirándulásra. Nem bánta meg. :-)
Sajnos a kiírást (miszerint) ne keressük. csak most olvastam el. Mea culpa.

Mama és Papa 2008.12.13 13:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk

kiralyek 2008.12.13 13:00 - Megtaláltam
Kis keringőzés után megtaláltuk. Köszönjük!

Webber 2008.12.08 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 4.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 1.70
Megtaláltuk, de a tereplépcsőről nekem más az elképzelésem. Amúgy nagyon jó rejtés volt!

BG1 2008.12.08 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 2 web: 2 átlag: 2.00 súly: 1.30
Megvan.
Köszi a rejtést!

Márta 2008.12.07 11:30 - Megtaláltam
Megtaláltam.

Adam_Cruly 2008.12.07 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 1.00
GPS nélkül kicsit nehéz de annál kalandosabb a keresés!!! :)
köszönöm a rejtést... !!!!

BiBoLi 2008.11.30 15:00 - Megtaláltam
ok [wapon beküldött szöveg]

zöldfülű 2008.11.30 15:00 - Megtaláltam
lefülelve. :) [wapon beküldött szöveg]
Gyere Gyuri Győrbe, gyalogoljuk körbe! (Bocsi!)
Mivel Gyuri nem ért rá, Issevel gyalog-galoppoltunk a környéken
Hát ennél bonyolultabb megközelítést akkor sem találtunk volna, ha fizetnek érte... Szerencsére a méhek aludtak :)
Köszönöm a rejtés

LátnivalóOlvasnivaló
Pifu74 2008.11.02 15:11 - Megtaláltam
Megtaláltuk!

pruval 2008.11.02 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 1.70
Nagyon szép környék!

umeli 2008.11.02 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.00
Megvan. Szép környezet, sétáltunk egy kis kört is a környéken, felkeresve a GCRADN-t is.

szjuli 2008.10.29 15:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 2.65
Biciklivel cserkésztük be a gcradn-val együtt. Tetszik a hely, érdekes dolgokat tudtunk meg Abdáról. A láda könnyen meglett, a gps pontosan mutatta.

sanyigabi 2008.10.26 12:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.58
Könnyű kis vasárnapi sétával összekötött keresés volt. Zsazsának is lett egy kis sikerélménye (kis rávezetéssel).
FIGYELEM ! TRAVEL BUG-ot tettünk a ládába!

Köszönjük!

MikiCache 2008.10.26 10:45 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 4.5 web: 3 átlag: 3.33 súly: 3.95
Ide is elnavigált a GPS.
Miki és Anikó

 
Harcosék 2008.10.26 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 1.00
Valódi kihívás volt megtalálni. Eddigi legnehezebb találásunk.

kivancsifancsi 2008.10.25 17:48 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.85
5/5

Útban hazafelé álltunk meg itt. Szinte drive-in találat. A sötétedés miatt nem sok mindent láttunk.

Kereszt 
sosi 2008.10.25 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.14
ebéd előtt sétáltunk egy jót, kösz a rejtést!
a toll hiányát csak a helyszínen vettük észre, nem tudtuk pótolni

R.Guszty 2008.10.24 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.67 súly: 3.45
A kápolnától rövid sétával kerestük meg a ládát. Sajnos toll nem volt benne, így nem tudtunk logolni. Kérem a következő kessert vigyen magával. Beraktuk a Belgrade, Serbia and Montenegro" Unite for Diabetes Travel Bug-ot.

a kápolnaTB
aszdogemakri 2008.10.24 16:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.04
Megtaláltuk. Sokat bókláztunk az erdőben a kápolna körül. Köszönjük.

Hz 2008.10.24 11:46 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.96
Mosoni-Dunán innen, s túl, avagy Győr környéki kerekezés 6°C-os rekkenő hőségben. 85,8 km 5/3.

A kötelező fotó:)A másik kötelező :)
zem 2008.10.23 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.52
Apró "csodák" rejtve - köszönjük, hogy megmutattátok! A gyerkőcök élőben is elpróbálták a csatát (túlélték..).

Csuhás 2008.10.23 16:29 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.26
Szomszéd láda után ez következett. Tetszett az eldugott kápolna. Megfelelő úton bemenve kis sétával elértük a ládát. Közben találtunk egy újévi receptet. Köszönjük a rejtést.

Csuhás

KápolnaKereszt
Kápolna + keresztRecept :-)
nemlac 2008.10.22 07:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.00
100. láda :)
Kerülő úton, méhekkel :) - de sikerült.

Zergi 2008.10.18 10:29 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.96
Fogtam!
Sopronból hazafelé menet jöttünk ide.

 
czewa 2008.10.15 10:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.95
Zöldcsacsi és Tepiszellem jóvoltából!

vicaroka 2008.10.11 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.18
A győri Mátyás nap alkalmából... 3/4 :)

Picur_Peti 2008.10.05 14:45 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 3.83 súly: 1.60
Megtaláltuk!

alkanl 2008.09.17 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Üdv.!

Crusader 2008.09.16 13:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.59
Megleltük, könnyű kis találat volt. A Holiday Mystery travel bug bekerült a ládába!Vica&Henrik

ier 2008.09.13 15:06 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.92
Szép hely.

erbeo 2008.09.13 15:06 - Megtaláltam
A közeli GCRADN multi teljesítése után jöttünk ehhez a ládához, ami könnyen megadta magát :)

gberci 2008.09.11 16:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.26
Megtaláltuk. Munka után ugrottunk ki ide. Ez volt Anikó első ládája így duplán öröm volt a megtalálás. Nagyon meleg volt, a szúnyogok is meg-megjöttet és nem éppen kiránduláshoz voltunk öltözve. Hagytunk a ládában tollat, mert az sajna nem volt benne, de most már van :)

tcsb 2008.09.07 19:22 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.20
Sarud-Szombathely utvonalon pihenot tartottunk, es ha mar ott volt a kozelben ez a lada, nem hagytuk ki a ziccert.
Logolas kozben nagy csatat vivtunk a szunyogokkal. :)

Szlil 2008.09.07 19:22 - Megtaláltam
Metallicás bogár kivéve !! Hát, ha picit korábban kerül hozzám, láthatott volna a nyáron csillagvári rock-hétvégét, szigetet, Sitkei rockfesztivált..

donkardos 2008.09.07 18:10 - Megtaláltam
.

safc 2008.09.07 18:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.18
Megtalálva.
A kápolna mögött mentünk be a kiserdőbe és gyorsan megtaláltuk a ládikát. Mivel láthatóan szívesen kerülnek bele Utazók, mi is itt hagytuk Metallica-t, aki rockkoncerteket szeretne látogatni.
Rengeteg a szúnyog!!
A webes leírás fantasztikus, köszönjük!

megyesisandor 2008.08.31 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.56
Autóval mentünk, amíg a méhekhez nem értünk. Őket megkerülve, hála a pontos koordinátáknak, egyből meglett. Legközelebb kipróbálnám a kápolna felőli utat is... :)
Köszi a rejtést!

 
Maratonos Maci 2008.08.30 16:50 - Megtaláltam
Napvirággal.

napvirág 2008.08.30 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.80
Határtalan névnapvirágnapozás Maratonos macival - 4/4

Először rossz helyen parkoltunk, így rossz felé is indultunk, viszont előnye is volt a dolognak, mert láttuk a folyót és a partján lévő pocsolyákban hemzsegő faunát. Második nekifutásra a Rákóczi emlékmű után elsétáltunk a gátőr házánál, végig a kis erdő mentén majd balra, és a megfelelő helyen irány a kápolna felé. Körül néztünk, elolvastuk az táblán lévőket, megkerestük a ládát és indultunk visszafelé, de már a közelebbi úton.

Köszönöm a lehetőséget és az új ismereteket!

 
Gordius 2008.08.29 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 1.78
A méhek még békések voltak, no de a szúnyogok!!! A leírás nagyon tetszett, pláne, hogy ennyi mindent megtudtam Abdáról. Köszönjük szépen! Gordius

Attilacska 2008.08.24 16:11 - Megtaláltam
Megtaláltuk.
Köszönjük a rejtést!
A ládában találtunk egy TB-t és egy Geocoint.Továbbvittük őket!

 
Hatosfogat 2008.08.16 17:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.83
Szigetközi nyaralásból hazafelé útban "maradék" ládabegyűjtés.
Mind a négy csemeténk számára előirányoztunk egy-egy ládát. Ezúttal a navigátor a 4 éves kisebbik fiúnk (3/4).

Itt is jártunk már a közelben, csak megint figyelmetlenek voltunk. Előző nap gyűjtöttük be a GCRADN ládát, ezt pedig ittfelejtettük. Most pótoltuk. (erand, aki előző nap több helyen is előttünk loggolt, nem követte el ugyanezt a hibát! :) )

Sajnos a ládaleírást csak utólag olvastuk el, ez pedig - tekintettel annak igazán tartalmas voltára - hiba volt!

Köszönjük a rejtést!

Megközelítés nem túl előnyös iránybólHa minden igaz, meg is van!
Enyém a siker!Végül a kápona is meglett
westry 2008.08.16 12:47 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 1.00
Az első ládánk! Nagyon szépen köszönjük!

hpi 2008.08.16 12:47 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.00
Az első ládánk. Köszönjük!

erand 2008.08.15 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.81
Megtaláltam.

álomfogók 2008.08.11 18:35 - Megtaláltam
Dunaszentpálra menet, két napja már megálltunk egyszer, de mire elindultunk volna, megjött a zivatar. Így ma kétkeréken jöttünk vissza a két hídfői ládáért. Jó kis tura kerekedett belőle.
Itt hagytam az Erdélyből hozott geocoint, viszont elhoztam helyette egy másik utazót.

RetteNETes Lalyos 2008.08.10 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.85
GCLEB-től visszafelé...
Mi vagyunk a nemnoooormalisak... Alkonyban megyünk a bokrok közé. Harcoltunk is RetteNETesen a szúnyogokkal... :-)

Ki: Semmi
Be: Sörnyitós toll

 
lakkanto 2008.08.10 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.84
Mennyi érdekes hely ilyen kis területen, még sose jutott eszembe benézni, pedig sokszor elautóztam erre.

kl 2008.08.09 11:20 - Megtaláltam
ok [wapon beküldött szöveg]

Bibelia 2008.08.02 17:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.30
OK

Opal 2008.08.02 14:11 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.00
Mire ide értünk Győr körüli, első cache-túránk alkalmával, már 40 fokot mutatott a hőmérő, kimondottan jól esett a kicsit hűvősebb fák között sétálni a kápolnáig. Először úgy mentünk el mellette, hogy nem is vettük észre, hogy egy épülettől 50 méterre vagyunk :) A ládához gyanus sárkupacok (vagy vaddisznó ürülék halmok) nehezítették az utat (Bobnak sikerült is majdnem eltalálni egyet). Végül megtaláltuk a ládát, ami igazi titokzatos hangulatú rejtekben van. Nekem nagyon tetszett a hely hangulata, a részletes történelem lecke pedig szintén jó volt! Köszönjük szépen!

gyuric 2008.08.01 18:30 - Megtaláltam
megtaláltuk... :)

fodordav 2008.08.01 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.38
Élvezetes leírás, a tereplépcső partoldalát én kicsit rendezettebb helynek gondoltam. Ezzel együtt nagyon tetszett! E+D

öregmedve 2008.07.29 12:00 - Megtaláltam
ok

lepke 2008.07.29 12:00 - Megtaláltam
Rettentő büszke vagyok magunkra, mert GPS nélkül kerestük meg az abdai pontokat. Köszönjük Ajtonynak a pontos telefonos tájékoztatást.

bingo 2008.07.28 14:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.25
Megvan!

Totoka 2008.07.28 14:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.58
Megtaláltuk!

csmarkus 2008.07.28 14:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.58
Szigetközi nyaralás keretében. Köszi a rejtést!

 
EditLaci 2008.07.27 15:43 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 2.41
Vasárnapi ládázásunk első megtalálása. A környék szép, csak vigyázzunk a méhek még mindig ott vannak!

hinia lux 2008.07.26 12:05 - Megtaláltam
500. megtalálásom :)))

500 :))Travel Bug
Hampi 2008.07.26 12:00 - Megtaláltam
Ok [wapon beküldött szöveg]

Tub 2008.07.21 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 2.5 átlag: 3.17 súly: 2.00
ok

zara 2008.07.21 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.01
bocs,de vhogy ez a rejtés most nem nagyon jött be...

pörsing 2008.07.13 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.92
Megtaláltam

 
szenor 2008.07.03 16:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.46
Szuper. Otthagytuk Yellow 1-t.

Julisz 2008.07.03 16:03 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Nagyon tetszett.

hangya 2008.07.03 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.95
Megtaláltuk.

Attibati 2008.06.29 10:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.06
Kerékpáros találat
Győr-Abda-Mosonmagyaróvár-Győr 150 km

VP 2008.06.14 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.21
Kismarton felé.
Vasárnap Kismarton mellett tájfutóversenyt rendeztünk. Szombaton délben és vasárnap reggel felvezetés, vasárnap délután bontás. Közben szombaton éjszakai országos bajnokság Brennbergbányán. Előtte, közte, utána ládák.

joerno 2008.05.18 16:08 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.06
Megtaláltuk.

gyaloglook 2008.05.18 13:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 3.11
Akácok virágoznak, méhek dolgoznak ... ezért senki ne akarja hátulról megközelíteni a ládát a közelbe telepített méhkaptárak miatt. A láda közvetlen környezetében még fellelhető egy róka vár is.

KalanDorka 2008.05.17 15:40 - Megtaláltam
Apáékkal.

Kofola BT 2008.05.17 15:40 - Megtaláltam
Vadászat Győr környékén.

Mathau 2008.05.17 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.90
A kápolna előtt parkoltunk innét már csak kb 100m a láda. A gps persze nekem annyira mellé mutatott, hogy nem is találtammeg:)

Kokó 2008.05.17 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.76
A szép kápolnát csak kívülről nézhettük meg. Az érdekes hidat is kipróbáltuk.

macikupac 2008.05.17 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.93
Győr környéki ládázás 5.

Nem gondoltam volna, hogy Abdának ennyi, a történelem több viharát is felvonultató emléke van. Mivel Kokó rossz helyen, pontosabban nem kanyarodott le a Radnótis-láda pontjaihoz, így ezt kerestük meg előbb. A Rákóczi-emlékművet egy kicsit keresni kellett, mert a fák lombjai pont eltakarták előlünk. Innen a többiek kocsival én meg gyalogszerrel mentünk - más-más úton - a ládáig. Mire odaértem, már logoltak. A kápolnát sajnos nem láthattuk belülről. Csak az ismertető tábla egy-egy fotója alapján kaptunk ízelítőt. Örülök, hogy itt járhattam és megint megismerhettem valamit a magyarság múltjából. Utána még felmentünk a régi hídra is egy fotó erejéig. Muki jött velem.

A régi hídA Rábca
Rákóczi-emlékműA 1848-49-es emlékhely
A hősök emlékéreKápolna
Muki a ládával 
Kata&Ádám 2008.05.17 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.11
Megtalálva!

pviktor 2008.05.14 06:01 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.80
[wapon beküldött szöveg]

A méhek még aludtak mikor ott jártam, de a szúnyogok elég aktívak voltak.

Hídfő 
mijmij 2008.05.12 16:15 - Megtaláltam KRW környezet: 1 rejtés: 2 web: 2 átlag: 1.67 súly: 1.00
A közelben (kb. 30m ) méhkaptárak vannak, elég nagy mennyiségben.

fkmaster 2008.05.12 14:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.93
Lásd Stüszi! A Speedy TB-t elhoztam!

Stüszi vadász 2008.05.12 14:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.83
A rejtés azért kapott alacsony pontszámot, mert a kápolna szomszédságában egy komplett kaptáregyüttes található, amire egy lekopott tábla is figyelmeztet: "Vigyázat! Méhek!" A bodzavirágzás idején egészen a rejtekhelyig eljöttek:(

pecso66 2008.05.10 15:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.32
Rövid keresés után meglett, készítettünk egy kis virágkoszorút és elhelyeztük az emlékműnél.

 
Zsu. 2008.05.09 10:15 - Megtaláltam
Mikulással.

Mikulás 2008.05.09 10:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.28
Németországba, osztálytalálkozóra igyekezve egy rövid kitérő volt ez a láda. Érdekes kis hely. Kösz a rejtést!

Mikulás

GyZsTeam 2008.05.08 16:05 - Megtaláltam
Valamikor diákként már jártam itt, de azóta is még a láda elött, így nem ismeretlen a környék. Most éppen erre vitt utam és tettem egy kis kitérőt.

 
Szefe 2008.05.06 13:00 - Nem találtam meg
Valami baj volt a GPS vétellel, mert nem mutatta a jó irányt a kütyü.

 
Szeju 2008.05.06 13:00 - Nem találtam meg
Sajnos nem találtam

Csipetkék 2008.05.03 06:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.54
Győri családi hétvége alatt kora reggel kerestem fel a dobozt.

Láp Lidérce 2008.05.02 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.95
Szeretem az erdő mélyén rejtőző kápolnákat...

-----

Megérkezésünkkor a népes csapat nem tiszta tekintetű suhanc rebbent szét a régi hídfőné. Ez jó nyitány volt ahhoz, hogy ne merjük otthagyni az autót az ajánlott parkolóhelyen és kettéváltunk. Az ajánlott útvonalon mentem, feszített tempóval kerültem meg a kiserdőt - s a fülem hallotta, hogy közben újra egyre és egyre közelebb kerülök a forgalmas úthoz... A méhkaptároknál kissé gondolkodóba estem, de persze akadt más út is a rejtek felé - amiről később kiderült, hogy másfelől sokkal egyszerűbben is megközelíthető - kocsival kapcsolatos fölösleges aggodalmak nékül. Szép, nem szép, de visszatérve (Ebi már eléggé aggódott, merre járok) végül a hátramaradt csapatot is elkocsikáztattam a kápolnáig, hogy ők is lássák közelről.

Mindenki szíves figyelmébe ajánlom NZs 2007.11.04 13:14-es logját és az általa ajánlott útvonalat. Jó lett volna, ha előbb olvasom.

A látszat ellenére van forgalmaKápolna
cobrahu 2008.04.27 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 1.00
első ládánk szuper ez a játék

janszkyp 2008.04.27 09:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.26
Kora reggeli bicajozás, eredménye... Ez is megvan. Mint a képek bizonyítják nem voltam egyedül. A csiga a ládánál előzőtt be... :)

 
infosoft 2008.04.20 15:44 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.53
Kellemes nyugodt környék. Ragyogó napsütésben kellemes kess volt. A ládát könnyen megtaláltuk, bár az erdőt mintha vadkan rohangálta volna végig... Köszi a rejtést.

MGT 2008.04.20 15:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 2.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 2.00
MGT első találata vasárnap.Könnyü volt de szép volt a környék és nyugalmas.A ládát Endless találta meg.Köszönjük a rejtést.MGT

 
scele 2008.04.18 10:00 - Megtaláltam
mögvan [wapon beküldött szöveg]

targonczas 2008.04.18 06:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.66
Sima ügy.

RP Outdoor 2008.04.17 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.34
A bejáratnál pont egy szereémespárt zavartam meg, de a láda meglett.

Hajni&Tibcsi 2008.04.13 16:24 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.30
Kis keresgélés után megtaláltuk.

szipeti 2008.04.13 11:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.81
A leírás nagyon tartalmas és tanulságos. A ládát nagyon nehezen talátam meg (köszönöm a rejtő segítségét.), nekem 53 m-el odébbra mutatott a kütyüm. Ráadásul a gáton indultam el a kápolna felé, így 3x több utat tettem meg a kelleténél. Egyébként meg drive-in.

CTHun 2008.04.12 18:03 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.48
Megtaláltuk !
A környezet és az idő szép volt. A láda jól el volt rejtve !

Csapat: CTHun, Patty, F. Eszti

cavinton 2008.04.12 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 3.17 súly: 2.41
Kivettem a bogarat.

BiharyG 2008.04.12 11:53 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.99
Győrben volt dolgom, nem hagyhattam ki ezt a közeli ládát. A régi híd másik oldalán parkoltam, egy nagyon loncsos puli jött oda érdeklődve... Kapott egy szendvicset, úgyhogy vigyázott a járműre, míg visszaértem :)

BiharyG

 
Zsozsoboy 2008.04.08 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.26
Hű, ennyi "kesserösvényt" ritkán látni egy helyen!
A hely tetszett, a téma felkutatása példás!

Klubb Lövő 2008.04.08 18:48 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.57
Nagy nehezen meglett, körbejártam a terepet rendesen, de legalább így megnéztem mindent a környéken; sőt még két őzzel is volt dolgom, szerencsére csak messziről. A rejtés tetszett!
Köszi: Gábor!

Ajtony 2008.04.08 11:50 - Egyéb
A láda korábban virtuálisra lett állítva, mert a terület résztulajdonosa kifogást emelt ellene. Abdai barátaim kiszedték a ládát, és megőrizték a mai napig. A helyi Polgármester meggyőzte a terület résztulajdonosát, így lehetőség nyílt a visszahelyezésre. Sajnos a szép kis akácerdőt egy éve kivágták, és helyén a tuskókból feltör az újulat tüskés akácbozót formájában; ez kissé megnehezíti a keresést.
A láda most egy PP zacskóba csomagolt tartalék logbook-ot is tartalmaz, ezt akkor vedd használatba, ha a régebbi használhatatlanná válik vagy (hamarosan) betelik.
Köszönetemet fejezem ki a segítségért Koncz Győzőnek, Vári Dánielnek és Szabó Zsoltnak.

paaldavid 2008.04.06 14:05 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.84
Megvan!

Sárgabika 2008.04.05 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.56
Kápolnáig autóval..onnan séta...némi keresgélés után megtaláltuk.. a ládától nem messze egy komplett méhészet működik, csak óvatosan!(Kép) kicsit nagy volt a zsongás:-))
Köszi a rejtést!!

menace 2008.04.05 15:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.33
Radnóti emlékhely keresés után jöttönk át ide is, nem is volt messze:)
A TB-t elhoztunk, keresünk neki egy jó helyet.

widi 2008.04.01 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.70
OK!

tothn 2008.03.29 17:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 2.87
Megtaláltuk Andival.

jenne 2008.03.29 17:00 - Megtaláltam
d.u.-i csavargás :)

Csaba & családja 2008.03.28 14:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.81
ok

Villám 2008.03.28 14:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.34
Szép a tály nagyon jol elvolt dugva.

jalso 2008.03.26 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.17 súly: 4.11
Érdekes helyszín, és nagyon informatív leírás. Örülök, hogy egy 1849-es csata színhelyét ismerhettem meg. A rejtés kissé halványabbra sikerült: nagyon közel van egy sűrűn látogatott ösvényhez, és az álcázás lehetősége is korlátozott. Köszönöm, hogy ide vezérelt a rejtő.

Betettem a Zonc 04 nevű Travel Bugot, amely leginkább hidakat szeretne látogatni.

A régi híd az új alólRákóczi hala
Rákóczi halaEmlékmű és kápolna
Travel Bug a dobozban 
gsmisi 2008.03.24 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 3.67 súly: 3.63
Köszi a rejtést. A láda leírása abszolút ötös, de ennyi.

Gotica 2008.03.24 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.72
Hűvös idönk volt.Tisztelet az elesetteknek.

tóthjános 2008.03.23 12:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.32
Nagyon jó kis kirándulás volt,de ha valakinek nincs sok ideje,akkor az Abdához közelebbi úton(Kb. 10m-re a hídtól Abda felé) gyorsabban oda lehet érni!!!!!Szép volt.

PaPaSzaGa 2008.03.23 11:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.37
Jó nagyot kerültünk.

Mr Zerge 2008.03.19 08:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.08
Kora reggeli láda keresés, útban Móvárra. Ilyenkor csendes és nyugodt a környezet. A földúton jól meg lehet közelíteni.
Üdv Mr Zerge.

Pupu 2008.03.15 16:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.24
Nemzeti ünnepen (mellesleg a névnapom :-) szép tavaszi bringázás Győrből Mosonmagyaróvárra, a Szigetköz bejárásával, Varga Árpád barátom társaságában, 116 km. Eleinte ellenszél, amely, mire hátszél lehetett volna belőle, gyengült és elfordult. Ez azonban csak hozzátett a pompás túra sportértékéhez.

Mennyi érdekesség kis területen! Ajtony és Zerind minden elismerést megérdemel efféle értékek megmutatásáért. Ha ilyen fiatalokból lenne néhány tízezerrel több, nem lenne ennyire sötét a jövőnk.

marczeeee 2008.03.15 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: 3.5 átlag: 3.17 súly: 3.16
Meglelet BigMick-el.

bigmick 2008.03.15 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.66
A töltés felől az erdőn át közelítettünk. A rejtekhely nem szabványos (lehet, hogy nem is szabályos?), de mivel a kesserösvény nem vitt tovább, adott volt, hogy hol kell keresni a ládát. Így is szinte véletlenül bukkantunk rá.
Közös találat Marcival.

Nusziii 2008.03.09 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.54
Ezt a hozzánk nagyon is közeli friss ládát bicajjal közelítettük meg. A kereses közben találkoztunk más kesserekkel is (Tototo, Templar) így a végén közös megtalálásnak sikeredett :-)
Köszönjük a rejtést

Tototo 2008.03.09 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 3.86
Becsülettel körbesétáltuk a kiserdőt, összejött 2 Km.
Véletlen találkozás Gyuors-ékkal, ott voltak még Templárék is (de ez nem véletlen).

Templar 2008.03.09 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.23
OK!

szakal_a 2008.03.08 17:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.61
Nagynehezen meglett.
A rejtek felett állva nem láttuk a ládát, nem számítottunk rá, hogy "ásót is igénybe kell venni". A ládát a föld alól kellett előhúzni nagy meglepetésünkre. Semmi nem utalt rá, hogy valami ott el van esetleg ásva, gondolunk itt például ágakra, kövekre, vagy bármire, ami támpontot ad. Ráadásul nem lehetett megkülönböztetni a kesser-utat a róka-csapástól sem.
Összességében tetszett a rejtés és környék is szép volt, köszönjük, hogy megismerhettük.

Viki & Ata

geobebi 2008.02.27 10:03 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 3.78
Beautóztam a kápolnáig. A ládához elég közel vannak a méhkaptárak, bár lehet, hogy csak teleléskor vannak itt. A történelmi leírás részletes, a környezet bemutatása viszont nem annyira sikeres.

Kápolna 
Duciék 2008.02.24 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 2.04
Tetszett a kápolna, a hely szép, a rejtés jó helyen van...
..viszont..
a rejtésre jobban oda kellene figyelni, mert ott jártunkkor a doboz 90%-a kilátszott. Ott árválkodott szegény meztelenül, még egy zacskója sem volt!!!
Nálunk sajnos nem volt zacsi, így ha mentek a ládához vigyetek!!!

tudo 2008.02.23 07:54 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.17
Tavaszt idéző könnyű, gyors kerékpár edzés a Győr - Abda - Győr - Veszprémvarsány - Csesznek - Zirc - Akli - Zirc - Veszprém útvonalon 125 km-en 1350 m emelkedéssel, 2 új és 1 újratelepített ládával. Az uralkodó széliány az Észak-Nyugati volt, lényegében egész úton segített.

Győrben reggel még esett az eső, nedves úton érkeztem Abda községbe, sáros volt az erdő a ládáig. A láda rejtése most egyértelmű, szerintem az eredeti helyén van. Logolás után megnéztem a kápolnát, aztán a hidakat és a Rábca folyót.

A láda után indultam vissza Győrbe, aztán a 82-es úton GCZORO felé egy jókora résztávon.

TalálatA kápolna
Mintha elfogyott volna az építőanyagA Szent Kereszt
Emlékezzünk!A régi híd
és az új hídA Rábca
NyúlTemplom belső
K.L. 2008.02.22 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.93
ok

jgabor 2008.02.21 10:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.07
Nem sétáltam magam agyon, munkaközi autós találat.

Tepiszellem 2008.02.19 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.41
Új lábbeli első tesztútja volt ez a hely. A túrabakancs kiválóan bevált.
A rejtés oké, csak az álcázás nem.

zöldcsacsi 2008.02.19 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.66
Új túrabakancs avató!

NeZo 2008.02.18 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2.5 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 2.18
Sötétben egy kicsit nehéz volt eljutni a ládához, ami egyébként nem nagyon volt elrejtve.
3,5 éves kisfiam első találata (ő vette észre a ládát).

KranIC 2008.02.15 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.62
Győri séta utáni mai második találat.

Ata72 2008.02.12 15:22 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.58
Közös ládázó nap Paelo.Team-Laci-val. Győr és környéke 7 hagyományos-, 3 multi- és 1 virtuális ládával.
Odafelé jó nagy kerülővel, kőkemény dzsindzsa harcal.
Vissza már pillanatok alatt.

odafeléhátulról, mellbe...
megvan!talaj takaró
érdekes törzsecskekereszt és kápolna
Paleo.team 2008.02.12 15:20 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: 5 átlag: 3.67 súly: 3.09
Megtaláltuk!

Közös ládázós nap ATA72-vel Kisalföld térségben, pontosabban Győr környékén, 11/10 találat.
Javaslom a ládaoldalt mihamarabb frissíteni, mivel a csésze "NEM" a leírásban lévő helyszínen van. Az akácerdő rendben, de a "kubikgödör" egyáltalán nem valós információt takar, bár tényleg sok üreg van a környékén.
A fals infó és a szürke valóság miatt az elrejtés pontozását kénytelen voltam lehúzni!

In: GC
Out: -

A GC-t csak akkor vidd el, ha ennél a pontnál nyugatabbra tudod vinni és persze rendesen belogolod a com-on.
Mellékesen a GC az USA-ba tart!
[wapon beküldött szöveg]

 
freddy 2008.02.10 16:36 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 4.26
ok

blise 2008.02.10 12:35 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.18
Vasárnap délelött a kitünő időben, Radnóti-s ládával együtt meglett ez is. Szép séta volt, köszi a rejtést, érdekes dolgokat tudtam meg a leírásból...
A következő kessert kérném, hogy vigyen egy nejlontáskát a ládának, mert most nincs rajta, és félek, hogy beázik...

zsakar 2008.02.08 13:40 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Fazék 2008.02.07 17:17 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.07
Ahogy Lencsi írta...

Lencsi 2008.02.07 15:16 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.53
Ausztria felé útba esett ez a láda, Judittal és Fazékkal síelés előtti bemelegítésnek szántuk. Az idő szép, az út jól autózható, kell ennél több? :) nem :D

bbokonon 2008.02.01 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.56
Pozsonyból hazafele gyors találat. A rókák éppen nem tartozkodtak az otthonuk előtt :-)

lelcache 2008.02.01 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.91
Győri Audi gyárlátogatás után kerestük fel Bubuka, Emerzee, és Detti társaságában. A közeli Radnóti multitól jöttünk gyalog. A hídon kicsit játszottunk az életünkkel, majd a vízfolyás mellett a gáton közelítettünk. Közben megnéztük a Rákóczi emlékművet is. Persze ez az út nem megy el e pontig, így még majd 200m bozótharc következett. Szerencsére az erdőcske nem sűrű, és egy csapást is találtunk, így nem volt nagyon megerőltető. A kápolna nagyon elhagyatottan ál az erdőben. Sajnos sehol sem tudtunk belesni, pedig érdekelt volna belülről is. Visszafelé szintén az ösvényen keresztül mentünk, majd újabb tiltott hídátlépés következett a parkolóig.

lelcache

A régi hídÁtkelés
RábcaTitokban óóó titokban, Te is jársz néha tilosban!
Rákóczi emlékműKápolna
Bubuka 2008.02.01 14:00 - Megtaláltam
A győri gyárlátogatásról hazafelé.

Itt már láttuk, hogy a túloldalon van. Ússzunk, vagy ne?
peterpan 2008.01.31 07:57 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.47
Sopron felé menet útbaejtettem ezt a helyet. Igen elgondolkodtató, hogy stratégialiag sokáig mennyire fontos hely volt a hídfő.
Én is a gáton közelítettem, majd a gátőr ház udvarát megkerülve a bozótos mellett haladva értem a helyszínre.

sampy 2008.01.26 15:44 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.45
Itt jártunk a közelben-ez ma a harmadik ládánk!Még szerencse, hogy a méhek aludtak, így nem kellett tölük félnünk :)

 
Mihul 2008.01.23 11:45 - Megtaláltam
ok

Incarlo 2008.01.20 15:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 1.48
Igazán jó program ez a ládakeresés, főleg, hogy ilyen szép tavaszias nap állt rendelkezésünkre, így január derekán. A környezet szép, jó látni, hogy éled a környezet. az erdő alja tiszta zöld volt a mohától. Sok a rókalyuk a környéken, ettől még izgalmasabb volt a keresgélés.

KJ & GM 2008.01.20 10:00 - Megtaláltam
Köszönjük a lehetőséget!

 
atbodnar 2008.01.14 16:07 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.91
Már-már besötétedett ezért most csak a ládáért mentem. Érdekesek voltak a kápolna mögötti homokdombba vájd sok-sok róka(?)lyuk amiket láthatóan aktívan használtak is.

Így is lehet nézniEgy rókalyuk a sokból
Lüki_001 2008.01.12 16:07 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.33 súly: 2.52
Megtaláltuk, igaz kicsit körülményesen.

Vári Dani 2008.01.12 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.00
Könnyű séta volt ismert környezetben. A doboz jól el volt takarva így volt egy kis keresés.

mjdgm 2008.01.05 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.50
A szomszédos multitól jöttünk át ehhez a ládához és nagyon jól tettük, hogy idejöttük! Új ismeretekre tettünk szert e láda kapcsán, köszönjük a rejtőnek!

pityer 2008.01.03 11:00 - Megtaláltam
ok

Fűkocka 2008.01.03 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.20
Pityerrel.
Sajnos a ládát kifosztották a kesserek.

c1klon 2008.01.02 16:04 - Megtaláltam
.

Petes20 2008.01.01 16:10 - Megtaláltam
Nagy odukat találtam,elöször a láda helyét láttam benne, aztán a bent lakó állat (és talán a magam) örömére máshol kezdtem keresgélni és hamar megtaláltam)
Köszi

 
vegatti 2007.12.30 12:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.48
Talán az idei utolsó (?) ládánk.

Mr Bean 2007.12.28 18:33 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

kupec 2007.12.28 09:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.17 súly: 4.09
Csípős hideg.

harsanyi76 2007.12.27 17:49 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 2 web: 3 átlag: 2.33 súly: 2.23
Az első éjjszakai keresésünk, de a GPS fényénél is könnyen megleltük.
Pipacs és Mákvirág

Maxi72 2007.12.26 15:23 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.02
Karácsonyi bejgli ledolgozás 8/7

WhiteHawk 2007.12.23 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 3 átlag: 3.67 súly: 2.41
Thanks

Lucas 2007.12.23 11:13 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.08
Láttunk egy félelmetes szőrős odulakót... Böbi, Lucas

borosmi 2007.12.22 19:24 - Megtaláltam
Kellemes meglepetés volt ez a láda, mind a tartalma, mind a környék felülmúlta az előzetes elképzeléseinket. Szerintem jobb most keresni, mint nyáron, mikor méhek és gaz lehetnek. Köszi! Miki és Merci

 
jspanyik 2007.12.12 14:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.99
Rövid séta, könnyű találat!

Köszönöm a rejtést!

Ui.: Örültem, hogy a méhek aludtak!

vszabcsi 2007.12.09 10:47 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 2.40
Megtaláltuk!

Pic 2007.12.07 20:06 - Megtaláltam
Egy kellemes Mikulás-napi séta közben megtaláltuk.

kovacsbalu 2007.12.05 12:54 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.46
Egy kis diplomamunka írás közbeni pihenésre indultam.
Köszi

Insert&Edina 2007.12.05 12:19 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.83 súly: 1.70
Kis séta után könnyen megtaláltuk!

Reggel 2007.12.01 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.68
Megtaláltuk!

Egy kis győri látogatás alkalmából vadásztuk le ez a kesst. Először rossz irányból a méhek felől közelítettünk, majd megtalálva a kápolna felöli csapást szinte azonnal meg is lett a doboz.

Köszi a rejtést!

Angyal, Kis ördög,
Anita és Reggel

 
Kis ördög 2007.12.01 15:29 - Megtaláltam
Megtaláltam Apával!

Kis ördög

Angyal 2007.12.01 15:29 - Megtaláltam
Megtaláltam!

Angyal

norbimoncsi 2007.12.01 14:10 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.78
Megtaláltuk! Kétszer is, mivel először az autóban felejtettük a ládába szánt ajándékot :-) Szép csendes helyen van a rejtek. A szomszédban (gcradn) már jártunk, de ez a láda akkor még nem volt. Kellemes időt fogtunk ki, csak egy kicsit sár volt. Köszi a rejtést.

dc3 2007.11.26 16:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.93
Becserkelve! [wapon beküldött szöveg]
Győri munka után jártam erre.
Gyors megközelítés a lemenő nap utolsó fényeinél. Így igazán különleges hangulata volt e remek hely felkeresésének.

Kösz a rejtést.

dc3

Kerek 2007.11.24 18:42 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 4 web: 5 átlag: 3.67 súly: 2.26
Megtaláltuk!
Kerék; Viktor
Jó rejtés. Köszönjük

BBálint 2007.11.24 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 2.5 web: 4.5 átlag: 3.17 súly: 2.62
A GCRADN multiláda keresése közben iktattam be. (Mivel a GPS először rossz irányba vitt...) Kb. 5-10 perc keresés után lett meg. Úgy láttam, hogy előttem egy család kesselt, de sikeresen elkerültük egymást. Tetszett maga a rejtés,
mint ahogy a részletes és érdekes leírás is! A logbook szerint én voltam a 25. megtaláló. (Nem lesz valami díj..?:-))
Bálint

 
Erdélyi család 2007.11.24 14:07 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.81
Megtaláltuk, bizony a környezet nem a legjobb.
Sajnos ezt a helyet nem csak a kirándulok keresik fel.

Puszkany 2007.11.20 09:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.79
Köszi a rejtést!

sirgalahad 2007.11.15 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.59
Országunk egy tollaslabda
Nagyhatalmak játékszere
Példának jó akár Abda
Amint a sors játszék vele

Kerticsorbi 2007.11.13 16:27 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.78
Győrben volt munkahelyi jelenésem, így előtte és utána is ládázást terveztem. Öt ládát sikerült megtalálnom.
Gyorsan meglett.

nbokan 2007.11.11 11:57 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.21
OK
Szép hóesésben

 
tádé 2007.11.04 16:23 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.44
A szomszédos multi tényleg közel van, de még így is tudott újat mutatni. Köszönjük! Szamóca és Tádé

dopo 2007.11.04 16:11 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.70
Körbe mentem az akácost, pedig ha egy lehajtóval tovább mentem volna Abda irányába az pont odavisz. Sétáltam egy nagyot.
Kösz

 
hujberg 2007.11.04 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.73
Történelem órával egybekötött könnyű vasárnap délutáni séta a hídtól a torkolatig és a másik oldalon vissza. Napsütés, erős szél, tiszta idő, szép színek.

A koordináta különbségek (kápolna, láda) segítségével kiszámolt rejtek, könnyű zsákmány.
Be:-, Ki:-

A láda leírása nagyon tetszik. Kösz.
hujberg

NZs 2007.11.04 13:14 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.56
A leírásban elsőnek javasolt úton, a töltésen indultunk el az ajánlott parkolótól. A metszően hideg szél majdnem lesöpört bennünket! A kiserdőt engedelmesen megkerültük jobbról és a szántóföld szélén húzódó földúton indultunk visszafelé a láda irányába. Elég nagy kerülő volt...
A méheknél majdnem beugrottunk, de aztán győzött a rutin, és inkább mégis továbbmentünk az úton. Innen könnyen és gyorsan meglett a kis kápolna is, a láda is. A főútra kivezető úton, majd rövid szakaszon a főút mentén sétáltunk vissza a kocsihoz. Nos, kedves emberek - ez a jó megközelítés: az ajánlott parkolótól sétálj tovább Abda irányába, majd az első földúton haladj be jobbra. Itt már a szél sem ért minket, úgyhogy sokkal kellemesebb volt, mint az ideút. Egyébként ez a földút személyautóval is tökéletesen jól járható egészen a kápolnáig (jelenleg), úgyhogy ha pocsék időben jössz, vagy ha nagyon lusta vagy... :-)
A megtalálás után még átsétáltunk GCRADN ládáját ellenőrizni - ha már itt voltunk. Jó kis vasárnapi séta volt.
NZs & KáVé

Rákóczi emlékműkápolna a bejárati úttól
kápolna közelrőlőszi sugarak...
KáVé a lombhullásban 
keva 2007.11.04 09:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.09
A nyugalom szigete!keva

zsorzs 2007.11.04 09:00 - Megtaláltam
Ismerős volt a hely, több alkalommal jártunk erre felé Radnóti ügyében:-) Tetszett a kápolna gondozott környéke.

Lompi 2007.11.03 14:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.91
ok

 
Lilo11 2007.11.03 14:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.93
OK! [wapon beküldött szöveg]
Meglett könnyen, rövid sétával.
Lilo11

Kápolna és az emlékműA láda felől nézve
Megvan! 
Berti 2007.11.03 14:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.11
+lett apával [wapon beküldött szöveg]
Berti

Meglett 
turkoti 2007.11.03 12:00 - Megtaláltam
A bejelentéssel várnom kellett " a technika ördöge " miatt !
Ismételten nem fogata el ajelszót ! /2007.11.18. 09:40 /

[Jóváhagyta: Ajtony, 2007.11.26 11:13]

Cerbengocz 2007.11.03 09:42 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.54
Egy kicsit megviccelt minket a rejtés. Talán az volt a baj, hogy otthon maradt a kézi GPS, és így a nem teljesen céleszköznek számító autós GPS-el kezdtük el keresni.
Így több, a területen lévő kubikgödörre is láleltünk (megjegyzem előttünk ott járt emberkék kitaposott nyoma vezetett oda minket).
Már-már feladtuk, de végül csak meglett, nagy örömünkre!
Úgy is lehet mondani, hogy a kápolna mögött van egy fa gyökerénél.
Engem mindig magával ragadnak az ilyen helyek, az ott nyugvó hősök, és a hely szelleme.

Zerind HUN 2007.11.02 18:04 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.51
Rejtőtársként bejelentem én is a megtalálást, miután az első néhány helyet meghagytam a többieknek. Igazából a kápolna nem valami szép, de a hely történelme érdekes. A Rákóczi-emlékművön levő felirat is tetszett.

Guszti 2007.11.02 15:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.63
Megtaláltuk!
Végre új láda Győr környékén!
A méhekre majd egy kicsit kell figyelni! Pár méterre a rejtektől van egy csomó kaptár!
A közelben lévő gátőr elég barátságtalan. Ide írhatnék mást is...
Győri létemre most jártam itt először. Köszönjük a lehetőséget!

JuJó 2007.11.02 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.26
Közel van hozzánk, csak későn értesültünk róla. Nagyon jó a rejtés és kimerítő e webes információ.Köszönjük.

forgabi 2007.11.02 12:16 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.79
Budapestről ráfutva nem is olyan rossz az az 5. hely... Hozzánk hasonlóan extra-lusta kesserek egészen a kápolnáig tudnak menni kocsival. Köszönjük kellemes kirándulás volt!

tibbi 2007.11.02 11:30 - Megtaláltam
Éppen Győrbe készültünk, amikor észrevettem az új ládát, így a GCNACS mellett ezt is megkerestük. Miután a töltésen indulva megkerültük az erdőt (Tomkiékat követve), a méhkaptárakhoz vezető útra tévedtünk, ami valóban nagyon közel van a rejtekhez (a ládától látni lehet a kaptárakat). A kápolnához vezető utat a többivel együtt hamarosan berajzolom a turistautak.hu térképre.
Köszi! tibbigeo&Zsani

 
tomki 2007.11.02 11:17 - Megtaláltam
Igaz, hogy ma délelőtt Vasegerszegre készültünk a Szellemjáró ládáért, de még 10-kor nem volt bejelentett megtalálás, úgyhogy erre indultunk, és elcsíptünk egy dobogós helyet. Mi is körbekerültük a kis erdőt, aztán a megtalálás után találkoztunk Tibbigeo-ékkal. Köszi a történelemórát.

keresek 2007.11.02 10:17 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.31
Lekéstük az első helyet. Ha egy kicsivel rövidebb ideig tollászkodik a társaság akkor korábban indulunk, de így is jó. Kíváncsiak lettünk volna a kápolna belsejére is, de sajnos ez nem volt lehetséges.

 
akloz 2007.11.02 09:55 - Megtaláltam
Bal3 kollégának üdvözlettel, akloz. [wapon beküldött szöveg]
Klassz a weboldal!

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]