geocaching.hu geocaching.hu szép kép FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |    belépés
  
  
  
 
FAQ
1990. Déli végeken (GCZRIN)

Újkori erőd

Újkori erőd

Kezdődő feltárás

Kezdődő feltárás

Átkelés a patakon

Átkelés a patakon

Fel a várhoz

Fel a várhoz

Szentmihály-hegy

Szentmihály-hegy

Emlékmű

Emlékmű

Két nép hőse

Két nép hőse

Sáncok

Sáncok

Meredek védművek

Meredek védművek

Régészeti kutatóárok 2014.12.27

Régészeti kutatóárok 2014.12.27

2016.

2016.

A vár makettje (Sonline)

A vár makettje (Sonline)

Ilyennek képzelte a művész, aki sohase járt ott

Ilyennek képzelte a művész, aki sohase járt ott

A rekonstruált várkút

A rekonstruált várkút
Szélesség N 46° 19,437'
Hosszúság E 16° 52,677'
Magasság: 130 m
Megye/ország: Somogy
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2008.03.15 12:00
Megjelenés időpontja: 2008.03.15 17:07
Utolsó lényeges változás: 2010.09.03 07:25
Utolsó változás: 2020.06.28 16:49
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Ajtony & Zerind
Ládagazda: Ajtony
Nehézség / Terep: 1.5 / 1.5
Úthossz a kiindulóponttól: 350 m
Megtalálások száma: 196 + 5 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.3 megtalálás hetente

A geoláda megtekinthető a geocaching.com-on is.
A fordítást Ajtony készítette.


Déli végeken
Területileg Őrtiloshoz tartozik, de könnyebb megközelíteni Belezna felől Zrínyi-Újvár romjait. A láda (mérete 18*8*6 cm) egy soktörzsű fa tövén rejtőzködik sáncmaradvány oldalában. Fölötte pár méternyire kidőlt fatörzs fekszik. Kérlek, hogy a rejtő fészket ne bontsd meg, csak a takaró fadarabokat emeld le.


A ládába utazó ügynök, vándorbogár, geoérme helyezhető. Ha még nem tudod, hogy ezek micsodák, feltétlenül olvasd el ezt a leírást!

A vár maradványa szabadon választható pont a Somogyi Várak Jelvényszerző Túramozgalom keretében .

A vár környéke két időszakban is déli végeknek számított.
20. század:Időben visszafelé haladva az 50-es évek első felében létesült a déli határ mentén a sokszáz kilométer hosszú "magyar Maginot-vonal", ahol a kiépített kisebb-nagyobb erődítmények, géppuskafészkek lettek volna hivatva visszaverni a jugoszláv támadást. A kor ismerői jól tudják, hogy a támadás valószínűsége sokkal kisebb volt annál, hogy indokolta volna ezt a hatalmas költségű háborús készülődést. A magyarázat valószínűleg abban rejlik, hogy ellenséget kellett találni, hogy aztán a veszélyre hivatkozva az uralkodó réteg eltakaríthassa útból ellenfeleit és alkalomadtán saját soraiban is tisztogatást hajthasson végre az "osztályharc fokozódásának" jegyében. Ellenségként kapóra jött a Titó-i Jugoszlávia, amely igaz, hogy a szocialista táborba tartozott, de saját nemzeti érdekeinek figyelembe vétele miatt kilógott a sorból.
A rendeltetésszerűen sohase használt erődítések elhagyatva, földdel feltöltve vagy megrongálva nagy számban találhatók a déli határ mentén, reménykedve a békés újjáéledésben. Ez a védelmi vonal valóban ritkaság számba megy, és erőfeszítések folynak turisztikai célú felhasználásukra (az ehhez kapcsolódó első geoláda Pákán található: GCMMV (Magyar Maginot-vonal)).
Zrínyi-Újvár lábainál két géppuskafészek vár a közeli feltámadásra.

17. század: A török megszállás utolsó évtizedeiben Csáktornya és Légrád várai jelentették a nyugati végek védelmét, de a védvonal Kanizsával lett volna teljes. Sajnos Kanizsa már török kézen volt. Zrínyi Miklós horvát bán, egyúttal a magyar haderő fővezére látta, hogyha megkísérelné a visszafoglalását, akkor szükség esetén a Légrádra történő visszavonuláskor a Mura nehezen leküzdhető akadályt jelentene. A veszélyes helyzet megoldására a Mura bal partjáról hiányzó erődítmény építését határozta el, megelőzve a kanizsai pasát, akinek ugyanez állt szándékában.
A munkálatok 1761-ben kezdődtek meg, és két év múlva már állt is a főleg földvédművekkel erődített Zrínyi-Újvár. A törökök érzékelve, hogy Zrínyi a mi számunkra legjobban választotta ki a helyszínt, azonnal kifogásolták a Habsburg királyi udvarnál az építkezést, hivatkozva arra, hogy az érvényben lévő békekötés nem teszi lehetővé új védelmi létesítmények építését. Az udvar rosszallása ellenére Zrínyi eltökélten megvalósította célját.
A törökök Köprülü Ahmed vezérletével 1664. június másodikán megkezdték több mint 50 ezer fős sereggel Zrínyi-Újvár ostromát. A kis költséggel létrehozott, mégis erős vár június 30-ig tartotta magát. A közelben tartózkodó Montecuccoli-féle sereg ugyan nehezítette az ellenség dolgát, de súlyos vezetési hiányosságok miatt nem tudta felmenteni a várat: a szervezetlen, nem megfelelő fegyverzetű, éhező csapatok erre alkalmatlanok voltak. A mocsaras, patakokkal és tavakkal szabdalt terep nem is volt megfelelő roham indítására.
Az ostrom így török szempontból sikerrel járt; az addig hősiesen küzdő 1500 főnyi védősereg, amely nagyobbrészt német zsoldosokból meg horvát és magyar hajdúkból állt, a törökök bosszújának áldozatául esett.
Zrínyit igazolták a később történtek: Zrínyi-újvár kiesése után a török offenzíva egészen a Rába vonaláig kiterjesztette a hódolt területeket.

Zrínyi-Újvár romjai
Köprülü nagyvezír bosszújának a vár is áldozatul esett. Épületeit és bástyáit felrobbantották, a sáncokat 3 nap alatt széthordták. A régi ábrázolásokból nagy hadászati tudással tervezett, gyönyörű erődegyüttes képe bontakozik ki, amelynek külső védvonalai nyomtalanul enyésztek el.
Ezért, és a terep vízrajzának gyakori változásai miatt a vár helyének pontos meghatározása sokáig vitás volt. Arra alapozva, hogy építéséhez a horvát szábor pénzügyi fedezetet adott, sokáig az volt a nézet, hogy a Mura jobb partján lehetett. De ez ellene mondana Zrínyi kiindulási koncepciójának. Végül a domborzat és a központi rész jellegzetes sáncmaradványai alapján, továbbá a fennmaradt hadmérnöki rajzok elemzésével és ásatások alapján megalapozott feltételezés volt, hogy a Belezna vasútállomásához közeli Szentmihály-hegyen található romok Zríny-Újvár maradványai:  N 46° 19,418' E 16° 52,693' 140 m [GCZRIN+várrom]. Mindez bizonyossá vált 2014-re: a régészeti kutatóárkok feltárják, hogy a várdomb gyakorlatilag a lerombolt épületek tégláinak törmelékéből áll.
2003-ban létesült az egykori vár központi területén egy szerény emlékmű, ahol a látogatók leróhatják tiszteletüket a régi idők hősei előtt.
2020-ra készült el az egykori várkút rekonstrukciója. A feltárás során a kútban emberi maradványokat találtak, amelyek igazolják, hogy az ostromlók a győzelem utáni kegyetlen bosszú áldozatául esett hősök, köztük Horváth András várkapitány testét a kútba dobálták.

A várromok megközelítése
Ha autóval jössz, Belezna községtől a vasútállomásra vivő úton kiérve a keresztnél jobbra, majd hamarosan balra kell elágazni a keskeny aszfaltúton. A híd előtt parkolhatsz:  N 46° 19,587' E 16° 52,713' 110 m [GCZRIN+parkoló] Innen a várrom nem több, mint 350 méter a piros kereszt Piros kereszt jelzésű útvonalon.
Vonatról Belezna megállónál leszállva sem sokkal több a távolság.

VII. Zrínyi Miklós emlékezete
A horvát származású IV. Zrínyi Miklós szigetvári kapitány dédunokája a költő és zseniális hadvezér, rettenthetetlen harcos VII. Zrínyi Miklós, aki egész életét és családi vagyonát a török elleni harcnak szentelte. Költészete is ezt szolgálta.

A magyar és horvát nemzet egyformán hősként tiszteli, akárcsak dédapját.
A Zrínyiek a nagyhatalmú Śubić családra vezetik vissza családfájukat. A dalmát Śubić-ok vezető szerepet játszottak abban, hogy Szent László király óta Horvátország a Magyar Szent Korona fennhatósága alatt, széleskörű autonómiával társországi státusszal rendelkezett. Ennek megfelelően évszázadokig a Śubić-ok majd Zrínyik töltötték be a horvát bán méltóságát.
A horvát-magyar házasságból született magyar identitású VII. Zrínyi Miklós birtokai magyar nyelvterületen feküdtek, mint költő magyar nyelven alkotott.
Pályája kezdetén még feltétlen királyhűségről tett tanúságot. A tehetetlenkedő császári kegyencek után rövid időre fővezéri kinevezést kapott. Ennek során legnagyobb vállalkozása az 1664. januárjában indított offenzíva, a "téli hadjárat" volt, amely nagy katonai sikert hozott. A hadi sikereket óriási európai visszhang kísérte, számos uralkodó testvéreként nevezve a hadvezért. Sem ennek a hadi sikernek, sem az ezt követő szentgotthárdi diadalnak nem aknázta ki az előnyeit a törökkel kötött vasvári béke. Zrínyi számára egyértelművé vált, hogy a Habsburgoknak nagyobb érdeke fűződik a folyamatos hadiállapot fenntartásával Magyarország kivéreztetéséhez, mint az oszmán birodalom legyőzéséhez. Ez Zrínyit szembefordította az Udvarral. Különös egybeesés, hogy még ebben az évben Zrínyi tisztázatlan vadászbalesetben, sebzett vadkan támadásának áldozatául esett saját birtokán, a Kuršanec-i erdőben. A vadásztársaktól távol történt, tanúk nélküli tragédia híre a közvélekedésben merényletként terjedt; egy Póka István nevű felbérelt hajtót gyanúsítva. Zrínyit 1664. december 21-én a pálosok Śenkvic-i kolostorában temették el a családi sírboltban.
Öccse, Péter is, aki erős horvát identitással rendelkezett, a Habsburg önkény áldozataként halt meg a vérpadon.
Zrínyi Miklós egyetlen fia érte meg a felnőtt kort; Ádám a török elleni szalánkeméni csatában halt hősi halált 1691-ben.
Állapot: kereshető

KRW értékelés (110 db): környezet: 4.59 rejtés: 4.36 web: 4.69 átlag: 4.55

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
-
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
+
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
+
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


BouLache 2021.10.19 14:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.82
Éppen belefért a vonat indulásáig ennek a ládának a levadászása, köszi a lehetőséget! :) [Geoládák v3.12.2]

Jukka 2021.09.03 11:15 - Megtaláltam
Mindig öröm új dolgot találni, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

xnatyoB 2021.09.03 11:15 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

NagyKoli 2021.08.30 17:28 - Megtaláltam
A közelgő vihar miatt kissé sietősen, de meglett. Szép környezet. Köszönjük.

kivancsifancsi 2021.08.21 18:53 - Megtaláltam
Kitúrtam

Fidorka 2021.08.21 18:53 - Megtaláltam
kivancsifancsi társaságában

álomfogók 2021.07.26 14:44 - Megtaláltam
Délnyugati végeken 8/4.

PEx2 2021.07.17 13:54 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4a]

h725 2021.07.13 07:14 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.07
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.13]

Először rossz irányból a sínek felől akartunk közelíteni, de azután meglett a megfelelő ösvény. Köszönjük !

Bogi, Vali, Zsolt

A patak felettSéta a sínek mentén
 Közeledik a vonat 
Korigumi 2021.06.27 16:04 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.2]

Brigitta9 2021.06.13 23:59 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

Kuxi 2021.06.13 16:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.90
Köszi.

Nyúlék89 2021.05.30 17:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

GeoFox 2021.04.10 15:43 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.60
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Dóri és Gábor [Geoládák v3.9.6]

grudi 2021.03.11 19:42 - Megtaláltam
Köszönöm!

Csabiq 2021.02.15 17:11 - Megtaláltam
HEURÉKA! Köszönöm a rejtést! Igazán vadregényes környezet, elgondolkodtató múltal. A sok víz a várhegy körül teszi nagyon megkapóvá számomra ezt a helyet.[Geoládák v3.9.6]

Robinson76 2020.10.05 10:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.43
Nagyon szépen köszönöm!

BRita72 2020.09.13 15:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

Totht737 2020.09.13 15:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

carmin 2020.09.06 15:24 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

DSC06119DSC06120
DSC06122DSC06128
vikikrisztian 2020.08.22 11:45 - Megtaláltam
ynwa V&K [Geoládák v3.5.3]

belezna20200822-1belezna20200822-2
KKB 2020.08.08 14:20 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

margabat 2020.08.08 14:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00
Kellemes séta, remek kiránduló-időben. Köszönöm a rejtést!

Kikyo 2020.08.06 17:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.0]

szappy111 2020.08.01 10:41 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.96
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! láda beázott! [Geoládák v3.5.0]

malabetty 2020.07.24 13:36 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.06
Kerékpártúránkon leltük meg, köszi a rejtést!
Izgalmas volt Murakeresztúr felől az erdőn át tekerni, érdekesek az elhagyott épületek.

zrínyi2zrínyi
Pantya 2020.07.18 18:19 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

tabletta 2020.06.13 11:19 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4a]

sjan 2020.06.01 10:46 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Timi&Szabi 2020.05.30 17:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.60
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.0]

emmis 2020.05.26 14:51 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.0]

Csaba és Kati 2020.05.08 11:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.03
HEURÉKA!
Megtaláltuk, köszönjük szépen!
További részletek és képek később, otthonról. [Geoládák v3.3.2]
A hosszabb otthon tartózkodás után egy kis levegőváltozás miatt írány a Délvidék.
Őrtilos környékén az ott lévő még három meg nem talált rejtés volt a mai kirándulás célja és a vidék felfedezése a ládák nyomán.
A megadott módon és útvonalon Belezna vasúti megálló felől közelítettünk. A várhoz vezető ősvény frissen nyírva, így könnyű sétával értünk a várba. Pontosabban annak maradványaihoz, de ha még pontosabb szeretnék lenni akkor, annak elképzelt helyéhez.
Mindenesetre jó kis helyen van, tetszett!
Rövid ott tartózkodásunk alatt még további kettő család is felkereste ezt az eldugodt, de szép csendes helyet.
A rejtek rendben, a doboz a helyén, a toll fog, a füzet száraz, írható.

Principális-csatornaA várhoz vezető híd előtt
Fel a várhozA vár helyén
EmléktáblaLent az épen maradt bunkerek egyike
vtibi01 2020.02.09 15:07 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

VP 2019.11.29 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.64
Ez itt ma is a "végek". Véget ér az út, kezdődik a folyó ártere. Csak néha egy-egy vonat robog el.
Nyílik a száratlankankalin.
Kétnapos zalai-somogyi csavargás. A szombat hajnali eső és köd után mindkét nap napsütésben - szombaton melegben, vasárnap már hidegben.

 
scele 2019.08.13 14:21 - Megtaláltam
mögvan [wapon beküldött szöveg]

kicsiscele 2019.08.13 14:21 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Dr.Lada 2019.06.02 20:34 - Megtaláltam
Elkövetve :-) [g:hu 1.6.2y]

buksika 2019.05.26 17:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.76
Szép környezet, nem volt egyszerű megtalálni, viszont jól el van rejtve, köszönöm a lehetőséget. :)

anettx 2019.04.13 12:30 - Megtaláltam
TFTC!
Esős-sáros Somogyjárás során ezt is megnéztük, a néhány száz méteres séta alatt mennyi mindent lehet itt látni a sok információval együtt.

gczrin-DSC01270 
ha2 2019.04.13 12:29 - Megtaláltam
Nem sok maradt a falakból. A vasútállomás igencsak messze van a településhez.
Az 50-es években épült Rákosi-bunkerek dacolnak az idővel.

070068
066 
Mr Zerge 2019.04.05 13:55 - Megtaláltam
Megvan, részletesen késöbb... Üdv Mr Zerge. [wapon beküldött szöveg]

Az út mellett parkoltunk. Miközben a várhoz mentünk vonatokat is láttunk. Érdekes a helyszín, jó volt olvasni az infó táblákon a vár történetét. Tetszett az egész környezet, a leírás alapján a láda könnyen meglett.

nixmerf 2019.02.28 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.41
Kicsit bolyongtunk a sánc oldalában, ugyanis elég gyakori a "kidőlt fa soktörzsű fa felett" kombó, és a GPS is cserbenhagyott először, de meglett. Köszönjük a rejtést, egy olyan érdekes helyre jutottunk el, amiről máshonnan biztosan nem értesül az ember.

james 2018.10.28 14:01 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]

Paul 2018.10.23 12:24 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0g]

Zsirafka 2018.10.13 11:51 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Bass 2018.08.04 19:01 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

pesta76 2018.07.30 16:08 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

lelcache 2018.07.25 18:10 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést! lelcache [wapon beküldött szöveg]

nmárti 2018.05.24 10:08 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.43
Februárban a sötétben már nem vágtunk neki. Most sikerült beilleszteni az útitervbe:) Hangulatos hely, köszi a rejtést!

csipet_csapat 2018.05.06 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.35
Tényleg meghatódtunk a hely szellemétől. Köszönjük, h megmutattad.

IMG_1533IMG_1538
IMG_1543 
takacsimre 2018.05.06 10:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.23
Csipet-csapattal. Köszönjük a rejtést. Marika és Imre.

dabcsi 2018.02.17 11:16 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.82
Havas ládakeresgélés. Ide sem jutottunk volna el különben. Talán horgászni is lehet a folyócskában, egyszer nyáron meg kellene nézni. Kösz hogy megmutattad.

geri83 2017.10.21 12:15 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

enerzsi 2017.10.20 17:32 - Megtaláltam
Megtaláltuk! köszönöm!

wildpig 2017.08.16 14:51 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

zöldek 2017.04.20 13:04 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

medvecr250 2017.04.14 13:19 - Megtaláltam
Nagypénteki családi keresztút ötödik stáció. Gyönyörű hely, a tájékoztató táblák is nagyon informatívak. Frissítette ködös történelmi ismereteimet a korról. Köszönjük.
medvecr250

fodor8peter 2017.03.26 15:02 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.93
Vonattal jöttünk Őrtilostól, visszafelé a P+ jelzésen sétáltunk. Tetőn medvehagyma-mező. :)

ballasz 2017.03.26 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.69
Nagyon sok a csillagvirág a vár tövében, nagyon szép látvány.
A láda a leírás szerint nem biztos, hogy az eredeti helyén van, de azért megtalálható.
Oda raktuk vissza, ahol találtuk.

tileschg 2017.03.26 15:00 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

Schlégl 2016.08.15 11:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.71
Tetszett a megmutatni kívánt hely. A doboz nem igazán volt elrejtve, de álcáztuk. Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

20160815_12023020160815_121107
Hev 2016.07.30 07:58 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.45
Mura - Rába környéki túrán megtaláltuk.

nimka 2016.07.21 18:56 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: 3.5 átlag: 3.17 súly: 3.47
A Szent Mihály-hegy felől jöttem a piros kereszt turistaúton. Mire ideértem, már nem sok időm maradt a keresésre, de aztán már lélekben feladtam, amikor meglett. Nem vagyok biztos benne, hogy ott, ahova a koordináták mutatnak. A leírásnak több hely felel meg. Magából a várból nem sok maradt, nem is a látványosság, hanem inkább épp a hely eldugottsága vonzott ide. Visszafelé vonattal mentem. A kalauz azt mondta, hogy idén én voltam a második felszálló Beleznán, akit ő látott. Nem csodálkoznék, ha az első is egy kesser lett volna :) Azért remélem nem szüntetik meg ezt a megállót, mert más tömegközlekedés nincs 3 km-en belül.

navigaator 2016.06.24 00:00 - Megtaláltam
-

Párduc50 2016.05.22 14:22 - Megtaláltam
Nehezen, de meglett!

molesjani49 2016.04.07 19:31 - Megtaláltam
[g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

csbagi 2016.03.29 12:23 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.10
Gyalog jöttem Beleznáról. Volt a ládára 2,5(!) órám a vonat indulásáig. Kicsit sok volt, de azért jól éreztem magam a nagy egyedüllétben, elbóklásztam mindenfelé.

njuca 2016.03.27 11:00 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

apulai 2016.03.27 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.11
Njucával közösen. Köszönöm a rejtést.

sotatyigák 2016.03.15 10:34 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

bendediver 2015.08.23 11:45 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

uno20001 2015.06.18 18:21 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.32
Megtalálva.

pliptai 2015.05.22 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.23
Kijelenthetem, hogy én is Strombus és Péter60 sorsára jutottam! A jelentős mennyiségű csapadék (keresés közben is zuhogott) hatására sártengerré változott a környék a turistaúton folyt a víz! Alsógatyáig eláztam! A műholdvételi viszonyok korántsem voltak ideálisak, ide-oda ugrált a rejtés helye! Nagyon szuper a hely és a jó leírásnak köszönhetően, ha nem is könnyen, de végül megtaláltam a dobozt! Köszönet a rejtésért!

Péter60 2015.01.23 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.21
Zuhogó januári esőben igazi sárdagonyává vált a láda megtalálása, de meglett!
Sokadszor méltatom itt is a színvonalas "Ajtonyos" leírást!

Strombus 2015.01.23 13:58 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.20
Nagyon érdekes és szép helyszín, hozzá egy kitűnően megírt ládaoldal.
A rejtés majdnem kifogott rajtunk. A GPS jel 30 métereket ugrált a vastag felhőtakaró és magas fák alatt és az egyre hevesebben eső esőben én is egyre gyakrabban estem a rendkívül csúszóssá vált, avarral takart talajon. Végül elázva, erősen sárosan, de győzelemittasan fejeztük be ezzel a ládával a mai kessernapot.

Judit és Béla 2014.12.26 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.04
Nagyszerű, pompás, remek!

lacinl 2014.10.17 10:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.48
Megvan! Köszönöm!

Rozoga hídBunkerek
emlékhelyfeltárás
befi 2014.09.25 14:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Bovkati 2014.07.31 13:53 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Vucli és Mucli 2014.07.13 11:08 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 3 átlag: 3.50 súly: 1.48
Megtaláltuk, köszönjük.

Walterhal 2014.05.12 20:00 - Egyéb
Ma akadt a kezembe a "Magyar Történelmi Tár" XXII. kötete (1877), benne a Zrínyi-Újvár ostromáról szóló naplóval. Pár sort az érdekesség kedvéért leírtam. A napló íróját nem azonosították a könyvben, de egyik vezetője lehetett a harcoknak.

Diarium anni 1664. a die mensis Junii 20. usque 5.tam Julii in castris Uj-Zrínvár

21-én
....öszvebeszélgetvén Bán urammal (gróf Zrínyi Miklós a költő) s Montecuccoli urammal tettünk oly végezést, hogy az várbúl 3000 ezer gyalogh üssön ki a törökre s kivül lármát indittassunk, amint ki is attam az ordinantiokot sub signo M. et N., de elhalasztottuk az nyálos üdőre nézvén.
Az tegnap próbára bocsátott lovas és gyalogh megh ütvén a török tábor szélét, vágtak le circiter 200. Elevent is hoztak. Tevét és öszvért is 16. Kiknek elöttökjáró volt Sárkány János.
...22-én
... Érkezik mintegy 3000 muskatéros bizonyos munitiokkal.
...28-án
...Az ur küld a várban 120 gránátot, elaluszik mellettek egy rossz muskatéros, ugyan az nap a kanótot reájok égeti és megh gyujtja, mellyel 3 tunna puskaport is gyujt föl; feles embert sért megh és vettet föl; a többi közt Horváth Andrást, a vár kapitányát, vitéz és derék embert a vár árkába vettet,....
Bán uram ...
- el akarja hagyni a várat - nem győzethettik megh, azt vevén okul ... 3-tio Elakarják kész akartva a várat veszteni, mert a törökkel nem akarnak megh ütközni....

Oriza 2014.04.30 16:33 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést! [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

tompibeka 2014.04.20 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.28
Nagyon tetszik a hely, atz hiszem, hozok ide másokat is, mär csak a Maginot-vonal miatt is ...

atompyka 2014.04.20 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.87
Kalandosan, de megtaláltuk Tompibékáékkal még sötétedés előtt, köszönet a rejtésért!
(Eddig ez az általam ismert legrövidebb "életű" vár...)

Élt 1 évet... :-( 
dendeocse 2014.04.20 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.72
Megvan. Volt a ládában egy állkapocs, azt kihajtottam, egy bug-ot viszont tettem bele.

 
hinia lux 2014.04.06 17:35 - Megtaláltam
Szép, nyugodt, csendes vidék.

TuristaútonLépcsőn
FelfeléHelyszínen
jenne 2014.03.16 15:55 - Megtaláltam
ok, +van

Bubuka 2013.11.20 11:25 - Megtaláltam
Esős ládázás.

brendi111 2013.10.23 15:15 - Megtaláltam
Kellemes őszi sétát tettünk a környéken. ragyogó napsütés, levél rugdosás!

Itt állt a várCsak ügyesen!
ŐszA híd alatt
A patak 
MaFe örs 2013.08.18 13:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.75
Megtaláltuk! Köszönjük!

Kellemes séta egy érdekes helyszínhez. Tetszett!

Zolnai 2013.08.18 13:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.97
Megtaláltuk! :)
Köszi!

Érdekes hely, és dacára annak, hogy autóval is jól megközelíthető mégis van egy vadregényes hangulata. Tetszett! :)

SagiK 2013.08.17 16:35 - Megtaláltam
Ez sem fogott ki rajtam. :) [wapon beküldött szöveg]

Webber 2013.08.13 18:36 - Megtaláltam
Őrtilosról jöttem biciklivel, nagyjából a P+-on. Ezt egy kanyarnál sikerült elhagyni és a vele párhuzamosan futó úton haladtam, de mivel nem nagyon akart a két út összeérni, muszáj volt átvágnom a jelzett útra. Itt már tudtam rendesen tekerni, így hamar elértem a ládához. Amit viszont elég sokáig kerestem, de azért sikerült megtalálni. Irány a 800. láda!

gyöngyfűző és párja 2013.07.22 14:11 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.92
Klassz hely, a sok szúnyogtól eltekintve.

sutyi_a_hegyrol 2013.07.11 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.55
Megvan. Köszi a rejtést.

zsoltkoto 2013.06.30 12:33 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget!
Luca, KOZ
[g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

GCZRIN_20130630095359.jpgGCZRIN_20130630095803.jpg
kotolucus 2013.06.30 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.00
Megtaláltam.

szaatt 2013.05.29 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.45
Bringatúra a déli végeken Motolla62 barátommal , köszi a rejtést !

Motolla62 2013.05.29 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.31
Bringatúra közben szaatt barátommal kerestük fel.

kolett 2013.04.14 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.59
Nagyon szép a ládát körülölelő erdő és ha már itt jártunk, elsétáltunk a Murához is, nagyon szép napsütéses időnk volt, igazán kellemes délutánt töltöttünk itt.

 
eleem 2013.02.12 13:45 - Megtaláltam
Panaszra nem lehetett okunk a természet megadta mindazt, amit csak adhatott, hófedte erdő, mező, vágtató szarvasok. Beérve Beleznára megkerestük a templomot és egy kis déli szieszta után irány a déli végek Zrinyi vár.. Csúcsforgalomnak nem mondanám de találkoztunk néhány autóssal és egy rodeós traktorossal. 20 km es téli túra Cseber rel. Remek nap volt.

Cseber 2013.02.12 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.81
Megtaláltam elemmel 20km-es téli túránkon! Nagyon szép a táj, egész nap havazott!

 
Tonykopter 2012.10.04 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.38
Felleltük!

kobcikrajci 2012.09.22 12:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.87
O.k. :-) [g:hu 1.4.21] [wapon beküldött szöveg] Bicajos találat. Jól jött az emlékeztető történelemóra. A helyszín is kellemes volt.

Walterhal 2012.09.21 15:15 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést. Itt járva eszembe jutott egy 35 évvel ezelőtti nyári meleg nap. Egyetemi barátnőm Békés megyei volt, én veszprémi, és a munkábaállás előtt eljöttünk a somogyi nagybácsikat meglátogatni, kirándulni. Nagybátyám Nagyatádra vitt át minket Trabanttal, amikor Berzence és Csurgó között a határőrök lemeszeltek minket. Személyit elvették, elvitték, egy óra múlva hozták vissza, és tovább mehettünk. A fiatalabb kesserek figyelmébe: ismétlem, ez a hetvenes évek második felében!

Csuhás 2012.08.19 16:44 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 4.38
A várat még ma is őrzi a vérszívó szúnyogok hada. Szóval tetszett a hely, de kapkodva logoltunk majd szinte futva távoztunk. Ismét győztek a szúnyogok.

Janka, Csuhás, Vándor

Egyszép törésSzúnyogkeltető
Ösvényen 
Athene+Atesz 2012.07.13 17:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.41
Köszönjük, megtaláltuk!

ÁFÉSZ 2012.07.13 17:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.71
A mai nap 4. ládája.

tiktak 2012.06.17 15:24 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.34
Szép lehetett fénykorában is! Most rengeteg szúnyog védte a várat....

hjoci 2012.06.06 10:11 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 1.95
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.13] [wapon beküldött szöveg]

natiolsa 2012.05.18 15:14 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.32
MEGTALÁLTUK! SZÉP HELY.

Ziu9 2012.05.16 14:47 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.20
A piros kereszt jelzésen mentem Őrtilostól Belezna vasúti megállóig, az út erdőben vezet, de találni közben néhány rég elhagyott szőlőhegyi házat is. Néhány perces keresgéléssel megtaláltam a ládát. Annak ellenére hogy a várból gyakorlatilag semmi sem maradt, van a helynek egy olyan "történelmi" hangulata.
Már lent voltam a vár alatt, mikor eszembe jutott hogy a jelszót azt bezzeg nem néztem meg. Futás vissza érte, aztán a vonathoz, mert abból itt nem sok áll meg...

Szaki 2012.04.30 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.90
Kicsit becsapott minket a GPS, köszönet a rejtő segítségéért. Ide sem jöttünk volna el a geocaching nélkül:-)

gabor03 2012.04.07 14:04 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.20
Megtaláltuk Ádám barátommal. Party Boy TB elhoztuk. :)

szm_nk 2012.03.31 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 2.28
Megvan! :)

Adri&Lacike 2012.03.04 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.95
Megtaláltuk!

apo69 2012.01.22 16:00 - Megtaláltam
Eribellel kerestük fel Ajtony ládáit ezen a napsütéses hétvégén. Köszönjük a rejtéseket!

keridori 2012.01.21 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.92
Megtaláltuk! :)

Dokiii 2012.01.21 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.11
Megtaláltuk! :-)

LEMA 2011.12.04 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 2.51
Meglett. Köszönjük szépen!

mherczeg 2011.11.23 11:08 - Megtaláltam
Meglelve.
Érdekes dolgot találtunk a dobozban.
Miss Maybird TB innen utazik tovább.
Trix és a miki.

 
bigmick 2011.10.29 14:48 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget.
BigMick, Iza [g:hu 1.3.23] [wapon beküldött szöveg]

MENT 2011.09.18 14:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.01
Jó hosszú túra után könnyen megtaláltuk a ládát. Érdemes elolvasni a vár történetét. Nagyon tanulságos! Köszönjük!

pozan&annaviola 2011.09.10 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszi

szmoni 2011.08.21 12:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.24
Szép az erdő, de a helyszínt én egy kicsit elhanyagoltnak éreztem.
Korábban már számtalanszor jártam a környéken, elsősorban gyermekkoromban, de ezt a helyet nem ismertem. Köszi!

bacsnyir 2011.08.21 12:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 4.00 súly: 3.14
Murakeresztúri rokonlátogatás keretében jöttünk el ide is szmonival, a Mura árterének megtekintésével egybekötve. (Jól karbantartott, 50-es tempóval járható murvás út vezet ide Murakeresztúr-Korlátszeg felől is, amit azonban sajnos se a rejtő, se a tuhu-s térkép nem jelöl...) Bár az egykori "várból" sajna nem sok látszik, a környék kifejezetten érdekes, én sose jártam még erre. Kár, hogy a XX. századi géppuskafészkek helyének koordinátáit nem adta meg a rejtő, így azokat nem sikerült megtalálnunk...

Útban a várhoz BorivalEgy horvát feliratú kereszt a közelben
TalálatA környék térképe
WAdam 2011.08.19 13:59 - Megtaláltam
Izgalmas egy helyszín...

Fegekri 2011.08.11 15:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk, jó kis hely. Köszi a rejtést!

Kopi 2011.08.04 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.45
Kösz a rejtést, érdemes volt ide elbarangolni, bár nehezen lett meg a láda.

Dester 2011.07.31 18:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.11
Sajnos nem sok maradt a várból... Az erdő mélyén furcsa volt belegondolni, hogy mekkora élet lehetett itt 4-500 éve.
A terep nem volt egyszerű, csupa sár volt minden, nagyon nehéz volt a rejtek közelébe férkőzni. No meg a szúnyogok sem segítettek sokat. :) Tipikus "na erről se tudnánk, ha nincs a geocaching" típusú hely. :) A travel bugot elhoztuk, nemsokára kicsit forgalmasabb helyen újrarejtjük, mert szeretné a gazdája visszakapni Németországban.

Köszönjük a rejtést!

Az egyik kisebb patak, nagy fávalEmléktábla
A vár maradványai előtt 
berkaba 2011.07.31 18:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.03
Kicsit nehéz volt a terep az előző napi kiadós eső miatt. A láda kissé át volt ázva. A ládában lévő travell bug-ot elhoztuk, mert már ott árválkodott szegényke jó ideje. A patak kivételes természeti képződmény. Délről északi irányba folyik.

EmlékműTanösvény
A várrom előtt 
rosie 2011.05.22 14:02 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.3.11] [wapon beküldött szöveg]

Nargoth 2011.05.22 14:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Macit elvittük, utazó bogárkát rejtettünk. :-) [g:hu 1.3.11] [wapon beküldött szöveg]

szalergabor 2011.05.14 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.33 súly: 2.43
OK!

sangliers 2011.04.24 16:18 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.06
Beleznáról indulva 3 fővel bővült csapatunk megtalálta.

Livedli 2011.04.10 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.61
Útjára engedtük Love Bear TB-t! Vigyétek, de ne maradjon nálatok! Tessék szép helyre tovább vinni! :)
Kép címeSzabó Család 2011.03.23 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.02
Érdekes volt látni a régi történelmet. Köszönjük.

targonczas 2011.02.05 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.04
Érdekesen keverednek a 17. és 20. századi állások.

Farekék 2010.11.06 15:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.03
Mai utolsó ládánk. A környékre az új GCSZMH láda okán jöttünk. A várhoz vezető aszfaltozott utat néhány tolatás után megtaláltuk:), az út végén a síneknél két autónak van parkolóhely. A Kanizsa patak meglepően nagy a mi Kapos folyónkhoz képest. A várhoz vezető út az ismertető táblákkal és patakokkal szép látvány, a vár maradványai is tetszettek a családnak, keresztül-kasul bejártuk a dombot. A GPS egyből a kidőlt fához vezetett, azonban elkövettük azt a hibát, hogy a nyáron kinyomtatott leírást hoztuk magunkkal és az alapján a kidőlt fát felűlről közelítve kerestük a ládát, de csak a szakadt zacskót találtuk. Most, itthon derült ki, hogy 8 méterrel lejjebb kellett volna keresni. Kérem a rejtőt, amennyiben úgy ítéli meg, a képek alapján fogadja el a megtalálást.
Köszönjük.

[Jóváhagyta: Ajtony, 2010.11.09 07:31]

 
Pomisa 2010.10.24 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.51
A túrista út mellett rengeteg gombát látunk.

aneszmáluto 2010.10.24 15:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 1.70
Kissé eltévedtünk, de végül megtaláltuk a szép helyet.

karathl 2010.10.16 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.00
Egy szombathelyi turisztikai társasággal kirándultunk a környéken.Már majdnem sötétben találtam meg, a nagy gondossággal rejtett dobozt. Köszönöm a vár környékéről készített információt.

Terdik Család 2010.10.09 14:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.47
Csak a Zrinyi vár helyét és a rejtést kerestük fel, mert a következő 300. találatunkra szerettünk volna időt spórolni.
Köszönjük a rejtést.

FyG 2010.10.03 14:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.24
Évek óta vágytam ide Debrecenből, 465 km. Ma végre itt lehettünk feleségemmel és Komáékkal. Újonc létükre ők találták meg az új dobozt!
A vár és természeti környezete minden várakozásomat felülmúlta, gyönyörű hely a heggyel együtt. Őrtilosról érkeztünk a P+ jelzésen, szép régi présházakat érintve és a Mura torkolathoz tértünk vissza nagyon szép rövid túrán.
Kivét: Unite for Diabetes TB.
Hogy miért nem találták a várat sokáig, az valójában szándék kérdése lehetett. A helyszíni táblán található ostrom rézkarc szerint teljesen egyértelmű a helye. Zrínyi nagyszerűen védhető helyet választott. A vár fedezte, de zárta is az alatta levő hajóhidat.
A géppuska fészkeket nem találtuk, de a sáncon körbefutó lövészárkot igen. Jók lennének segédkoordináták róla.
Az ilyen rejtésekért érdemes keresgélni.
Nagyon köszönöm Ajtony!
A TuHu számára felmértünk néhány dolgot, hamarosan feltöltöm.

A közeli Mura-torkolatot Uniós pénzből "rendezik". Ebből a célból feldúlták a hegyen a Nemzeti Park fokozottan védett területét is. Miért kell "rendezni" a Mura - Dráva természetes szabályozatlan állapotát, mely a DDNP egyik fő értéke?
http://www.ddvizig.hu/magyar/hirek/megkezdodnek_a_drava-mura_torkolatanak_vizi_rendezesi_munkai

Túrán.Présház.
Ajakos virág.A sánc a patakkal.
A vár helye a 4-es ponton.Az ostrom térkép.
A megtaláló.Nicsak...
Cirmi 2010.09.05 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.60
Mivel nem olvastuk el rendesen a leírást, egy darabig az erdőben bolyongtunk vacak úton. Aztán véletlenül rátaláltunk a szépen kitáblázott aszfaltútra, ami egyenesen a várhoz vitt. Érdekes volt a visszafele folyó patak, kár, hogy a várból nem sok látszik...

Ajtony 2010.09.03 07:26 - Egyéb
Mivel többen is jelezték, hogy a láda nincs meg, tegnap kimentem. Sajnos, a régi rejtek teljesen tönkrement. A rejtő fa már korábban kidőlt, és első karbantartáskor a gyökerei közé történt a visszarejtés. De mostanra az ideiglenes rejtekhely is szétkorhadt. Ezért új rejtőhely után kellett nézni a közelben, találtam is 8 m-nyire. Fogom az új ládát, oda akarom tenni, de a hely foglalt, mert OTT A RÉGI! Mindenesetre a régit bevontam , mert gyalázatos állapotban volt a belseje, és az újat hagytam ott. Köszönöm annak a sporttársnak, aki a régi rejtekből kicsúszott ládát megtalálta és (remélhetően) végleges helyére rejtette. Kár, hogy nem értesített, megtakaríthattam volna egy oda-vissza 162 km utazást...
Egy füst alatt Diabetes TB beköltözött.

Access Denied 2010.08.17 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.80
Dél-nyugat Dunántúli túra III. 7/3.

Ott tartozkodásunk alatt háborítatlanul kereshettük a láda hűlt helyét, sem régészekkel, sem biztonsági őrökkel nem találkoztunk.
Van egy gyanús kidőlt fa... nejlonzacsi darabok...
Az egykori vár helye körül több árok, vagy inkább földsánc figyelhető meg. A vár középpontjának tartott helyen oszlop hirdeti magát a várat, kissé odébb nem kis megdöbbenésünkre vegyes -magyar-horvát- nyelvű emléktáblával ellátott kis emlékmű is található.
Az ásatás nyomai megfigyelhetőek, de nem úgy tűnt nekem, mintha itt bármit is ki akarnának ásni.

Köszönöm a rejtő segitségét a jelszóért!

Köszi az invitálást!

Emlékmű
Ásatás nyomai
 
Mathau 2010.08.12 14:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.23
Sajnos a láda nincs a helyén, érdemes lenne betegre állítani. A jelszóért köszönet a rejtőnek. Az ásatásnak ma vége lett.

 
drthbukk 2010.08.09 17:15 - Megtaláltam
Köszönöm a jelszó segítséget, a ládát nem találtuk meg, csak a zacskóját. A régészek ásnak, és beengedtek a területre. A környezet csodaszép, érdemes átkirándulni a piros kereszt jelzésen Szentmihályhegyre, bár biciklivel a kidőlt fák miatt kicsit nehézkes volt, de nem lehetetlen.

Az ásatás
Úton Szentmihályhegy felé Akadálypálya
kl 2010.08.07 12:03 - Megtaláltam
Koszonjuk, hogy itt lehettunk! [wapon beküldött szöveg]

nogacsalad 2010.08.03 18:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.21
Sajna a ládika nem lett meg. Vagy én voltam a nagyon béna megint, vagy eltűnt. (nézve a ládaoldalt, az előbbi az igaz)
Amúgy végre tényleg kiássák a várat!
Elvileg nem szabad bemenni a területre, de engem az egyik helyi erő "besegített"... Ő ismerte a játékot is, de a dobozt együtt sem találtuk. Lógott már az eső lába, ezért nem húztuk az időt. Gyors körülnézés, pár fotó, majd uzsgyi vissza a parkolóhoz.
(épp megúsztuk szárazon)
Köszönöm a hathatós rejtői segítséget jelszóilag, és a remek kalandot is persze!

Ajtony 2010.07.30 08:00 - Egyéb
A lényeg az, hogy végre feltárják a vár maradványait. Lehet, hogy a ládát újra kell rejtenünk.

olahtamas 2010.07.30 05:55 - Egyéb
Nem tudom mennyire érinti a ládát, de a várat feltárják!
http://stop.hu/articles/article.php?id=712158

Krix82 2010.07.25 00:00 - Megtaláltam
Megvan

Pepe 2010.06.28 11:05 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.87
Törökök helyett most a szúnyogokkal harcoltunk. Visszafelé a térképes táblára még egy utolsó pillantást vetve fogtam fel meg a jelszó eredetét.

zalajaro 2010.04.29 15:21 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.72
Elkéstem...Ugyanis pár órával előttem,koszorúzás volt Horvát és Magyar részről egyaránt.
A képek magukért beszélnek.

 
Aquilone 2010.04.13 16:00 - Megtaláltam
Szép környék. Kár, hogy munka közben jártam erre, s így nem volt időm igazából körülnézni. Majd még egyszer kirándulás végett is járok erre !

bgecco 2010.01.09 00:00 - Megtaláltam
Az őrtilosi multi után jöttem ide. Masszív hó, és szakadó eső után már úgy gondoltam nem érhet meglepetés. Hát ért. A kidőlt fa gyökereihez még jó időben is nehéz lehet lemenni. Hát még hóban! De megküzdöttem az elemekkel, és előhalásztam a ládát. Köszönet a helyért, nagyon tetszett.

a rejtek 
Szefe 2010.01.01 12:27 - Megtaláltam
Megtaláltam.

Szeju 2010.01.01 12:27 - Megtaláltam
Megtaláltam. Igen mostoha körülmények között volt a láda. A notesz szétázva, a zacskó( zöld müa.)darabokban. Kicseréltük. Most kékben van.

Murus 2009.11.21 11:38 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.88
Rendesen köd volt, de ez nem vett el semmit a hely értékéből. Igazából az úton volt köd, az erdő már tiszta volt. Séta közben az orrunk előtt szállt el egy jókora ragadozó madár csőrében egy pocokkal, amit utána egy faágon el is csóczált. Ami meglepett a láda. Kb. 1,5 hónapja volt ládakarbantartás és azóta mi voltunk az első megtalálók. A dobozban egy penészes logbook volt, vkinek a 2008-as bejegyzése után logoltam. Ami nem teszett a rejtésben a zöld szakadt zacsi volt. A keresztbe tett ágat sem láttuk. A doboz ennek ellenére jól van, lehet bátran keresni. Érdemes is! Murus és Cica [wapon beküldött szöveg]

Ajtony 2009.10.04 12:10 - Egyéb
Ládaellenőrzés: OK (igaz, a rejtő fát egy vihar kidöntötte, most odu helyett gyökerek közt lapul). Kérlek úgy tedd vissza, ahogy volt: jól lezárva, és alulról kicsúszás ellen egy keresztben beerősített faág védi!
Felkerestük, mert több forrásból is értesültünk, hogy a vár maradékainak és az újkori erődnek a feltárása megkezdődik. Sajnos ennek még semmi nyoma; a környzet sokkal elvadultabb és godozatlanabb, mint rejtéskor volt. A géppuskafészkek is eltűntek a sűrű csátéban. Ha azokat keresnéd: a sík részen az ebédlőasztaloktól 15 méternyire keletre.

Rudi Team 2009.09.24 15:45 - Megtaláltam
Ok! [wapon beküldött szöveg]

Walmer 2009.09.20 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 1.48
A környezet szép lehetne, csak gondozni kellene.

Kerticsorbi 2009.08.23 12:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.02
Megtaláltam, köszönöm a rejtést.

DorTom 2009.08.23 00:00 - Megtaláltam
Megleltük! Nagyon érdekes, különös hangulatú hely, ötletes rejtéssel.

rattus2 2009.08.20 10:58 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 1.85
Megpróbáltam kevésbé láthatóan elrejteni a gyökerek közé, a belseje valóban karbantartásra szorul, logolni meg sem kíséreltem a szétázott füzetbe.

MeSa 2009.08.02 12:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.20
Köszi!

Nagyon sok szúnyog volt és a láda teljesen be van ázva.
Jelszó alig olvasható, logbookba írni sem lehet!

Ráférne egy karbantartás.
:-)))

Zergi 2009.07.27 18:13 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 4.06
Fogtam!
Muraszemenye - Drávaszabolcs vízitúra keretében a túra első napja után Őrtilosról a síneken közelítettem meg a vár nyomait. 1000 C fok volt még este is, és meglehetősen sok szúnyog.

liskam 2009.07.27 00:00 - Megtaláltam
Óriáscsaládi kirándulás. Megettek a szúnyogok.

arinka 2009.07.23 13:33 - Megtaláltam
Bár a láda jóformán csupaszon áll, valószínűleg mégsem botlik bele senki "véletlenül". A doboz kissé ázott és üres, de a hely maga megkapó. Az érdeklődők számára némi extra info a feltárásokról és a tervezett hadtörténeti tanösvényről: http://portal.zmne.hu/download/hirek/kuzdenek.pdf
http://www.somogy.hu/index.php?cid=2260
http://zalaihirlap.hu/hetvege/20080726_itt__csatazott_zrinyi_es__serege.aspx?s=rel
Köszönet a rejtésért!

ésKata 2009.07.13 06:40 - Megtaláltam
Megleltem! [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

mlnet 2009.07.10 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.83
Kissé esős volt az idő, így csúszkáltunk a sárban. Leginkább fiam nadrágja és pulóvere bánta, mert ő ment fel a ládáért, amikor megtaláltuk a megfelelő fát.

Csaba & családja 2009.05.22 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.13
ok

laca team 2009.04.12 16:40 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.00
Vasárnap délutáni gyermekséta célja.
Sajnos kocsival a betonút végéig mentünk, így egy könnyű, 300 méteres erdei séta után egyből meglett--- a gyerekek bánatára mert még keresgéltek volna.

A megtalálók: Matyi, Kata, Bianka, Eszti, Dórci, Laura

uhilda 2008.10.26 11:30 - Megtaláltam
Kellemes erdei séta. Köszönet a rejtésért.

fattila 2008.10.26 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.81
Szép a környezet. A rejtés szerintem egy kissé veszélyes most, hogy a talaj nem olyan száraz. Babakocsival nem ajánlom senkinek. :)

donkardos 2008.09.23 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.22
Egészen megkapó hangulatú hely. A rejtekhelyet könnyen megtaláltam. Mindenkinek ajánlom a felkeresését!
Köszi.

Mihul 2008.08.26 17:45 - Megtaláltam
ok

Zsu. 2008.08.23 10:35 - Megtaláltam
Mikulással.

Mikulás 2008.08.23 10:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.31
Kedvelem az ilyen helyeket! Ez nem csak egy közönséges domb teteje, vagy egy "12 egy tucat" földvár. Itt kérem történelmet írtak. Mégha kicsit furcsa is a történet. A GC nélkül nemhogy sosem jutok el ide, de még a vár létezéséről és történetéről sem értesültem volna. Nagyon köszönöm az invitálást!

Mikulás

 
ommadawn 2008.08.10 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.36
Sajnos roszz helyen kezdtük el keresni, de végül megtaláltuk.

kanizsai.rita 2008.08.10 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 2.5 web: 3 átlag: 3.50 súly: 2.23
A leírásban egy kicsit lehetne pontosítani a láda helyét, engem csak az vezetett oda, hogy az előző logokban olvastam, hogy a fa, aminek a tövében a láda volt kidőlt. Most a láda csupaszon van, így nem volt nehéz megtalálni. A hely nagyon szép.

geobebi 2008.07.09 11:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.83
A vár maradványa, meg az emlékmű nem túl látványos, a környék viszont jó elhagyatott, az ember szinte a világ végén érzi magát. Nem sokat tudtunk nézelődni, mert rengeteg volt a szúnyog. Amúgy mennyi az esélye, hogy pont az az életerős fa dőljön ki egy viharban, amelynek tövében geoláda lapul?
Megpróbáltunk kimenni a folyóhoz is, de a végén a burjánzó növényzet elállta utunkat. Indulás előtt még egy félig az árokba csúszott autót visszavontattunk az útra.
Csupán a kevesebb nyomtatás érdekében én a megközelítés részt a szövegben előre venném.

Séta a folyó felé 
SirLes 2008.07.05 17:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.77
Nagy vihar lehetett mostanában a környéken. Már odafelé is többször meg kellett állnom a kocsival faágakat lehúznom az útról. Több fát is kettétört a szél. A nagy öreg fát pedig úgy ahogy van tövestől kidöntötte. A láda sértetlen maradt, de most nem a legjobb helyen van. Nem akartam áthelyezni, de a rejtőnek célszerű lenne.

mjdgm 2008.06.01 14:02 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.69
A tegnapi XIII. Geocaching Fesztivál és Verseny-en megtett 20,4 km-es gyaloglásunk levezetéseképpen ma elugrottunk egy kis Zala-Somogy ládamentesítésre.
A fő célunk azonban a GCTELJ láda megtalálása volt.

A hídnál álltunk meg kocsival, onnét előbb a kisértetiesen nyikorgó lépcsőt vettük célba, mjad megnéztük a várat, pontosabban: annak helyét.
A láda hamar előkerült, Humpty Dumpty TB velünk jött!
Köszönjük a rejtést!

KJ & GM 2008.05.17 14:55 - Megtaláltam
Ok [wapon beküldött szöveg]

Köszönjük a lehetőséget!

Puszkany 2008.05.16 16:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.02
Nem sok maradt a várból és az újkori erődből. Egy dombocska, és az odavezető ingatag lépcsősor. Humpty Dumpty TB beköltözött. Köszi a rejtést!

Atmosz&Zozmosz 2008.05.11 18:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.85
Szép hely, köszönjük a rejtést! :)

freddy 2008.05.11 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.28
ok

Esteban62 2008.04.24 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.99
Belezna felől, bringával, először eltévedtem, de a jobb minőségű út egy magaslaton, valami erődítmény szerűségnél zsákutcának bizonyult, mostmár a jó úton kiértem a vasúthoz, Őrtiloshoz hasonlóan, megint egy olyan vasúti megállóhoz, ami több kilométerre van a településhez. A láda környezete nagyon szép, és tökéletesen kihalt, talán a ládavadászokon kívül senki nem jár erre.

Leállított gép, a rejtek közelében
BiharyG 2008.04.13 17:19 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.00
Nagyon szép befejezése a mai napnak, köszönjük az élményt! Újabb tipikus "gc nélkül soha..." hely :)

BiharyG + Zsuzsi

kupec 2008.04.09 16:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.11
Jó hely.

sirgalahad 2008.04.09 07:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.76
Aki tán úgy véli régen
Hazánkban nincs semmi új már
Cáfolat a déli végen:
Dicső múltú Zrínyi-Újvár

itt balraitt egyenesen
itt felide érhetünk
így kezdődiks ez lesz belőle
tomki 2008.04.02 11:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.43
Nekem kötelező volt, hiszen édesanyám neve Zrínyi Ilona (bár nem leszármazottja a Miklósoknak). Szép hely. Előbb a folyóhoz is lesétáltam, a drótköteles komp itteni oldala nincs használatban. Itthon aztán megállapítottam, hogy ez a Mura volt, pár száz méterre innen torkollik a Drávába. Csodálatos tavaszi madárhang-kórus.

keva 2008.03.22 13:30 - Megtaláltam
Kellemes séta.

zsorzs 2008.03.22 13:30 - Megtaláltam
Kellemes séta volt.

Zerind HUN 2008.03.16 20:03 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.56
Rejtőtársként bejelentem a megtalálásomat. Az elejtett cetli nem tudom, hogy került oda, meg hogy egyáltalán micsoda.
Ez egy érdekes és szép hely Somogy megye csücskében (a parkoló még Zala megye, a hídnál van a megyehatár), néhány hónapja még azt sem tudtuk, hogy létezik, de szerencsére Ajtony utánanézett a somogyi váraknak.

Beleznai ,,Mátyás-templom''Így igaz.
Old Fairy 2008.03.16 12:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.27
:-) 3.hely [wapon beküldött szöveg]
Nagyon kellemes hely, itt koltottem el a megerdemelt ebedemet: a tegnapi pre-ddrktrol maradt disznosajtot :-)

banyóka 2008.03.16 09:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.11
2. helyezés
A faluból a vasútállomás felé vezető útat nem is olyan egyszerű megtalálni. Másodszorra sikerült is. Az oda vezető út után csodálkoztunk is milyen szép a "vár" és környéke. A láda könnyen meglett, egy kicsit el is időztünk.

waneqr 2008.03.16 08:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.56
GCHPK karbantartása előtt jöttem el, megörülve az új ládának.

Nagyszerű hely! Mit is mondhatnék mást, hiszen magam is terveztem ide egy multiládát, de vártam míg minden zöldbeborul. Szóval kicsit irigykedem, de örülök, hiszen igazán jó a rejtés és szép a hely (a híd környéke a kedvencem). Köszönöm!

A láda könnyen meglett a rejtők nyomait követve (még egy kis cetlit is hagytak a fa tövében), s ez egy kicsit aggaszt is. Különösképp, hogy a láda nemzeti parki területén van.

Mivel több aszfaltút is indul a faluból a láda irányába, így hadd javasoljam a következő utat az autóval érkezőknek: végig a településen a főtérig, majd ott balra a Murakeresztúr felé vezető úton, majd a keresztnél jobbra, s ezután balra tartva, egészen a hídig (lásd a tracket).

A láda tartalma a műanyag tolómérővel és az egyetemes fogóval elsődlegesen a műszaki beállítottságukanak kedvezhet, így némi játékkal bővítettem azt.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]