FAQ
2013. Magyar királyok koronázótemploma (Felvidék) (GCPOZS)

A várból nézve

A várból nézve

Déli irányból

Déli irányból

A Rudnay tér felől

A Rudnay tér felől

Sírbolt kívül az északi falnál

Sírbolt kívül az északi falnál

Liszt Ferenc a Rudnay téren

Liszt Ferenc a Rudnay téren

A Szent Mihály-kapu

A Szent Mihály-kapu

A ferencesek temploma

A ferencesek temploma

A belső vár

A belső vár

Még egy szemszögből

Még egy szemszögből

Országgyűléseink helyszínén...

Országgyűléseink helyszínén...
Szélesség N 48° 8,528'
Hosszúság E 17° 6,337'
Magasság: 150 m
Megye/ország: Szlovákia
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2008.04.01 09:00
Megjelenés időpontja: 2008.04.04 07:50
Utolsó lényeges változás: 2012.10.10 15:50
Rejtés típusa: Virtuális geoláda
Elrejtők: Zerind HUN
Ládagazda: Ajtony
Nehézség / Terep: 1.0 / 1.0
Úthossz a kiindulóponttól: 100 m
Megtalálások száma: 414 + 4 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.5 megtalálás hetente


Pozsonyi Szent Márton dóm: a jelszó a szoborral szemben állva bal oldalon levő ház növénnyel befutott falának sarkán egy táblán olvasható fekete négyjegyű szám. Nyáron eléggé elfedik a levelek, legalább ilyenkor van valódi ,,rejtés''!


A ládába utazó ügynök, vándorbogár, geoérme NEM helyezhető, hiszen virtuális. De ha még nem tudod, hogy ezek micsodák, feltétlenül olvasd el ezt a leírást!


Pozsony a Kárpát-medence második legnagyobb városa, majdnem 250 évig (1536 és 1783 között) Magyarország fővárosa volt, számos országgyűlést tartottak itt még később is. Rengeteg nevezetessége közül kiemelkedik a Szent Márton dóm, ahol 11 királyt és 8 királynét koronáztak meg a Szent Koronával. Ezért esett a virtuális láda telepítésekor a választásom erre a templomra, bár még nagyon sok láda elférne Pozsonyban. A többi látnivalóról ezért most nem is írok, remélem, majd valaki rejt még errefelé és ő majd ír.

A Szent Márton dóm

A templom Pozsony óvárosának dél-nyugati csücskében helyezkedik el, kevéssel az Új Hídtól északra, a vártól keletre. A várból is szép kilátás nyílik rá, érdemes felmenni. A dóm előtti tér neve Rudnay tér, melyet Rudnay Sándor esztergomi érsekről neveztek el. A téren körülnézve észrevehetjük még Liszt Ferenc szobrát is.
A környéken a kis utcákban több helyen lehet parkolni, de az fizetős, közvetlenül a hídon túl Pozsonyligetfaluban viszont lehet találni helyet, ahol ingyen meg lehet állni, onnan meg gyalog átjönni a hídon.
A háromhajós bazilikát egy korábbi templom helyén 1300 körül kezdték el építeni gótikus stílusban. Tornya eredetileg a várhoz tartozó őrtoronyként is szolgált, de ezt a szerepét később elvesztette. Az építkezés, bővítés folyamatosan tartott évszázadokig, közben már reneszánsz elemekkel is bővült a templom. Felszentelésére csak 1402-ben került sor. Az 1400-as években készült el az északi falhoz csatlakozó Szent Anna-kápolna, majd 1526-ban épült meg a déli előcsarnok. 1620-ban Bethlen Gábor a templomot az evangélikusoknak adta, de ők csak nagyon rövid ideig használhatták. Az 1730-as években épült a hozzá csatlakozó Szent János-kápolna, a dóm 1895-re nyerte el végleges alakját. Tornya ma neogótikus stílusú, igen magas: 85 méteres! Tetején a magyar Szent Korona óriási, kb. 300 kilós aranyozott másolata csillog a koronázások emlékét hirdetve. A szentély boltozatán Mátyás király, magyar városok és nemesi családok címerei sorakoznak, jelezve, hogy ők támogatták a templom építését.

Látogatás, belépők

Sajnos a belépésért pénzt szednek, és nem is keveset, ráadásul bent fényképezni sem szabad.
A rejtés idején az alábbi volt a helyzet:
Felnőtt belépő 50 korona (kb. 400-450 Forintnak felel meg), diákoknak ingyenes.
Látogatási idő:
Hétfőtől szombatig: 10:00-11:30 és 13:00-16:00
Vasárnap: 13:30-16:30
Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy amikor én be akartam menni (diákigazolvánnyal), akkor is fizettetni akartak velem 0,75 eurót, pedig az ajtóra ki volt írva, hogy ingyenes.

Szobrok, képek és egyéb kincsek a templomban

Három eredeti, gótikus korból származó kép maradt meg, ezek a szentély déli falán láthatóak. 1403-ból származik a bronz keresztelőkút, 1517-ből a szentségtartó. A szobrok többsége a barokk korban készült, főként a híres Donner György Rafael alkotásai. Kiemelkedik közülük Esterházy Imre érsek márványszobra és Szent Márton ólomból öntött lovasszobra. Ez Szent Mártont magyar huszárviseletben ábrázolja. Eredetileg a főoltáron állt, de a felújításkor a gyönyörű oltárt szétszedték, helyette új neogótikus oltárt készítettek, a szobrot kitették a templom mögé, ahol az időjárás nem kímélte. Végül visszakerült a templomba, most is ott látható.

Sírok, koporsók, ereklyék

Számos híres ember talált végső nyughelyre a dómban és mellette: püspökök, érsekek (köztük Esterházy Imre), a gróf Pálffy család több tagja (köztük a törökverő hős, gróf Pálffy Miklós), de a legnevezetesebb Pázmány Péter sírja. A főoltár fölötti ezüstkoporsóban pedig magának Szent Mártonnak az ereklyéit tartják, a barokk oldalkápolnában Szent Jánoséit. A Szent Anna-kápolnában áll Schomberg György prépost síremléke is, aki a Mátyás király által alapított pozsonyi egyetem, az Academia Istropolitana alkancellárja volt.

Búcsújárás

A Szent Márton dóm híres búcsújáró hely is. Az oltáron elhelyezett Fájdalmas Szűzanya kegyszoborhoz több legenda is kapcsolódik, melyek keletkezését 1640 körülre teszik, de valószínűleg ennél akár évszázadokkal régebbi is lehet. 1894-ben XIII. Leó pápa adományozta a búcsúkat, melyeket virágvasárnap előtti pénteken tartanak azóta is. Emellett halottak napján is tartanak még búcsút.

Koronázások 1563-tól 1830-ig

Korábban Székesfehérváron, a Szűz Mária templomban tartották a koronázásokat, ám a törökök pusztítása Buda után Fehérvárt is elérte, így új helyet kellett keresni. A török hódítás előrehaladtával egyre inkább a Felvidékre csoportosult át minden, ami az ország vezetéséhez köthető, így lett a főváros Pozsony, és így kezdődhettek el a koronázások is itt. Az első koronázásra 1563. szeptember 8-án került sor, amikor is Habsburg Miksa fejére helyezték a koronát, egy nappal később pedig felesége, Mária követte. Ezután további 10 uralkodó (mindegyik Habsburg...) következett:
1576. Rudolf
1608. II. Mátyás
1619. II. Ferdinánd
1646. IV. Ferdinánd
1657. I. Lipót
1705. I. József
1711. III. Károly
1740. Mária Terézia
1790. II. Lipót
1835. V. Ferdinánd

A koronázások helyszínei

A koronázás természetesen nem csak a templomi szertartásból állt. Előbb egy (akár hónapokig is eltartó) királyválasztó országgyűlést tartottak, utána történt meg a tényleges koronázás, azután pedig az ünneplő tömeg átvonult a ferencesek templomába. Itt az új király az aranysarkantyús lovagok birkózásán, avatásán vett részt, majd a Mihály-kapu elé mentek, ahol eskütétel következett. Végül a Duna-partra tartott a díszruhás sokadalom, ahol a Koronázási Dombon az új király lóháton ülve a négy égtáj felé suhintott kardjával.
Röviden a három helyszínről:
1. A Ferences templom
 N 48° 8,693' E 17° 6,500' 146 m [GCPOZS+ferences]
Pozsony legrégebbi egyházi épülete a Ferencesek terén áll, gótikus stílusban épült és már a 13. század végén felszentelték. Azóta magyarul miséznek itt. Bár az 1590-es földrengés nagy károkat okozott benne, reneszánsz stílusban újjáépítették, majd a 18. században barokk átalakításokat is végeztek.
2. Szent Mihály-kapu
 N 48° 8,710' E 17° 6,410' 150 m [GCPOZS+kapu]
A középkori várost védő fal négy kapuja közül ez az egyetlen, ami megmaradt: az óváros északi bejárata volt. Éjszaka felvonták a kapu előtti hidat és vasrácsot eresztettek le. A toronyban ma fegyvertörténeti kiállítás tekinthető meg. Mellette még látszanak a városfal és a vizesárok maradványai. A kapu alatt található Pozsony ,,nulla kilométer''-pontja.
3. Koronázási Domb
 N 48° 8,415' E 17° 6,600' 138 m [GCPOZS+domb]
A Duna bal partján emelkedett, kb. a régi és az új híd között félúton. Ma már a domb nem látható, csak egy kis tér őrzi emlékét. Az 1896-os millenniumi ünnepségekre készült el Fadrusz János gyönyörű alkotása, amely a magyar nemesek kiállását ábrázolta Mária Terézia mellett. A város egyik legszebb díszének számító emlékművet azonban 1928-ban tót soviniszták darabokra zúzták.

A koronázás jelentősége

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Szent Koronánk a világ legértékesebb ereklyéi közé tartozik. Számos máig megoldatlan rejtély merül fel eredetével, készítésével és átalakításaival kapcsolatban, könyveket lehet írni jelentőségéről, szerepéről, kalandos történetéről. Többször ellopták, elrabolták, nem egyszer előfordult, hogy elásták, volt, amikor egy benzines hordóban. De mégis mindig hazakerült. A Szent Korona Tanra alapozott ősi alkotmányunk több szakértő szerint ma is érvényes kéne hogy legyen, ugyanis hivatalosan sosem helyezték hatályon kívül.
A koronáknak több fő típusa van, ezek egyike az úgynevezett beavató korona. Európában egyedüliként csak a magyar Szent Korona tartozik ebbe a kategóriába. Azt jelenti, hogy a koronát csak a koronázáskor használják, és az uralkodót csak akkor ismerik el törvényes királynak, ha megtörtént a koronázás. A koronát csak néhány személy érintheti meg: a koronaőrök, a nádorispán (aki koronázáskor a helyszínre viszi), az érsek (aki a király fejére helyezi) és maga a király.
Károly Róbertet például 3-szor kellett megkoronázni, mert az első 2 alkalommal (1301-ben és 1309-ben) nem ezzel a beavató koronával történt meg a szertartás. Csak az 1310-es koronázás lett törvényes.
II. Józsefet pedig azért nevezték ,,kalapos királynak'', mert ő nem engedte magát megkoronázni a magyar beavató koronával. Intézkedéseiben, több rendeletében (amiket az országgyűlés mellőzésével hozott) ez meg is látszott: Erőltette a németesítést, értelmetlen reformokat vezetett be Magyarországon, megszűntette a vármegyerendszert (halála után szerencsére visszaállították), szerzetesrendeket tiltott be.

Koronázási játékok a 21. században

Minden szeptember első hétvégéjén Pozsonyban újjáéled a történelem: ekkor tartják ugyanis a koronázási játékokat. Felélesztik a magyar hagyományokat, díszes sokadalom kíséretében bemutatják a koronázás minden lépését a koronázástól az eskütételen át a karddal való suhintásig, lovagi bemutatókat tartanak. A szökőkutakból bor folyik, de azért a jobbnál jobb sörök sem hiányoznak az ünneplők korsóiből!
Állapot: kereshető

KRW értékelés (211 db): környezet: 4.64 rejtés: 4.09 web: 4.67 átlag: 4.47

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
+
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
+
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
+
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


greonidas 2023.01.14 17:08 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10] Réka és Laci

Nur 2023.01.01 19:12 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.34
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

megyermi 2023.01.01 19:12 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.88
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Réka & Misi :) [Geoládák v3.12.10]

csepi26 2022.12.18 12:27 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést.

daecan 2022.12.10 15:40 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! A Szilágyi-Nagy család [Geoládák v3.12.10]

Corso123 2022.11.29 18:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.77
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

feldelaci 2022.11.26 14:40 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Nyúlék89 2022.11.19 12:03 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Gyors találat, szép környezetben.

Bilimb 2022.10.23 12:55 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.9.12]

Veszedelem 2022.10.23 12:07 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.71
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Kriszti és Zoli [Geoládák v3.12.10]

pedro750 2022.10.11 09:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszi a rejtést!
Ezt is munka közben sokerült megtalálni!!!

29A594E0-2EA1-4C17-83CB-FF7FADAC77F3 
Túrázó974 2022.10.11 09:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.90
Pedróval erre jártunk munka okán, és gyorsan megkerestük. Kszönjük a rejtést!

Világutazó 2022.09.22 13:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! :) [Geoládák v3.12.10]

milanhuntr 2022.09.09 17:27 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

jules73 2022.09.03 18:43 - Megtaláltam
Kedvesemmel [Geoládák v3.12.10]

dojdi 2022.09.03 18:39 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Jacsa 2022.08.28 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.66
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

zoldbeka 2022.08.27 12:18 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a játékot. [g:hu 1.6.7]

taki60 2022.08.22 16:00 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.16]

scooper 2022.08.21 13:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

PipiDzsem 2022.08.20 13:14 - Megtaláltam
Az aug. 20.-ai hétvégét Pozsonyban töltöttük a családdal. Bejártuk az óvárosi részt, villámlátogatást tettünk a várnál és szerencsére a Nivy plázát sem hagytuk ki. Köszönjük a rejtést! Bárcsak több is lenne! [Geoládák v3.12.10]

Csóka család 2022.08.07 15:48 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10] [Geoládák v3.3.2]

sinus90 2022.07.15 14:00 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

-1
-2-3
-4-5
-6-7
-8-9
Pety&Poty 2022.06.01 14:48 - Megtaláltam
Heuréka, egy újabb rejtés helyes kulcsa!

Köszönjük a rejtést!

geooszi 2022.05.22 12:39 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

fulpes 2022.05.21 11:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.55
Határtalanul kirándulás keretében 30 gyerekkel. Pozsony jó benyomást tett rám. Szép és rendezett város.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.8.9]

20220521_10414820220521_105312
20220521_10032820220521_103201
20220521_10305420220521_111204
20220521_11115520220521_111214
20220521_101955 
Csureszh 2022.05.18 15:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.66
Határtalanul kirándulás alkalmával.

Monik 2022.05.01 16:43 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.8]

paidlp 2022.04.30 17:23 - Megtaláltam
Fogom! :)
Köszönöm a rejtést!

stikli08 2022.04.24 18:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Kis bringa alkalmával, erre is jártam! [Geoládák v3.6.0]

ticy14 2022.04.23 20:53 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.8]

Ajtony 2022.04.17 07:08 - Egyéb
Karbantartás igényt megszüntetem, mert el se tudom képzelni, mit lehet karbantartani a ház nyilvántartási számán, amit le lehet olvasni, legalábbis erre utal a "megtaláltam" log.

diverupi 2022.04.16 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.16
Megvan

Pibo 2022.03.26 12:42 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

kitkat0123 2022.02.05 16:58 - Megtaláltam
Nagyon szépen köszönöm a rejtést és a munkát, amit a láda kihelyezésébe fektettél.
[Geoládák v3.12.5]

jegesmedve137 2021.09.26 14:05 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!

papa71 2021.09.19 12:32 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.14
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.1]

xegox 2020.10.16 23:19 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

7dayfarkas 2020.10.16 20:28 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget.Furcsán néznek az emberre ha bottal bogarássza a falon a növényzetet sötétben. [g:hu 1.6.4]

EVANDU 2020.08.19 17:15 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 1 web: 3.5 átlag: 2.17 súly: 3.14
TFTC

A kornyezet lepukkant , shame !

GAMANO 2020.08.17 17:45 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

Pomisa 2020.08.07 12:06 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.17 súly: 4.21
Csak a jelszót kerestük meg, mert nem akartunk a nagyvárosban sokáig emberek között lenni a jelen helyzetben.
Köszönjük a rejtést! [g:hu 1.6.4]

carmin 2020.07.12 14:48 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

DSC04778DSC04782
DSC04783DSC04789
DSC04791DSC04792
DSC04795DSC04796
DSC04798DSC04811
DSC04814DSC04815
DSC04817DSC04819
porto 2020.02.16 11:17 - Megtaláltam
Köszönöm, két élmény volt! :-)
Csonka Tours három tagja, Balázs, Gabi és Pali megtalálta!
Sponsored by IC PLUS :-)
[Geoládák v3.3.2]

Mai95 2020.02.01 15:59 - Megtaláltam
Koszonjuk szépen. Gyonyoru idoben fedezzuk fel Pozsonyt Vittorioval. [g:hu 1.6.6]

tothandras1 2020.01.11 12:37 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.12
Megtaláltuk , köszönjük a rejtést!
Leila Atti Andris [Geoládák v3.1.2]

Nicky&Ati 2019.12.21 13:09 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.1.2]

Nars 2019.12.14 14:39 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Fazék 2019.12.08 10:41 - Megtaláltam
Meglepően egyszerűen lehetett közlekedni és (fizetős) parkolót találni Pozsonyban, valószínűleg a vasárnap délelőtt a legnyugisabb időszak. A templomban mise volt, így csak kívülről lehetett megnézni. A jelszó lefényképezése után sültkolbász-evés a karácsonyi vásárban.

2019-12-08 10.28.492019-12-08 10.41.12
2019-12-08 10.42.512019-12-08 10.56.07
2019-12-08 11.14.272019-12-08 11.32.04
2019-12-08 11.32.46 
Pzoli 2019.12.07 14:09 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.1.2]

Peti123 2019.12.07 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.67
Pozsonyi városnézés és az adventi vásár volt a cél. Sokkal szebb és nagyobb az óváros mint gondoltam, igazán tetszett! Forró puncsos hangulatban indultam haza. :)

alexi 2019.11.30 13:35 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

danpan 2019.11.16 12:59 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Peterancsa 2019.11.10 13:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Jankiq 2019.10.04 13:46 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!:)
Osztálykirándulás keretén belül sikerült megnéznem a rejtés környékét. Szép hely!:) [Geoládák v2.2.5]

Ténia 2019.09.22 14:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

eFeS 2019.08.29 17:34 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.69
Intézményi kirándulás keretében...

Kopi 2019.08.20 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.66
Ötletes ,,rejtés", remek kirándulás.

azimee 2019.08.16 16:35 - Megtaláltam
Megvan :)

vaj+zs 2019.08.09 12:35 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Dokes 2019.07.20 17:14 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

R19-es Jozsi 2019.07.08 13:08 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.42
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

mura 2019.07.04 08:51 - Megtaláltam
Begyűjtve egy kis-kárpátoki túra előtt, köszönet a lehetőségért!

Ecetmuslica 2019.07.03 15:44 - Megtaláltam
Nagyon király. Megtaláltam, köszike! [Geoládák v2.2.5]

TigerCat 2019.06.09 11:58 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Bluedog 2019.06.09 11:54 - Megtaláltam
Megtaláltam. [Geoládák v2.2.5]

gyalogk 2019.06.01 15:18 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

CsKaroly 2019.05.26 12:32 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

kopepe 2019.05.18 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.78
Szeretem Pozsonyt ( a belvárost...)
Örülök, h. a kerékpártúra során a ládát is teljesíthettem.
Köszönöm a lehetőséget!

DSCN3068DSCN3069
DSCN3078 
villon 2019.05.09 13:26 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

g-tabe 2019.05.04 13:20 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

bondi3 2019.05.04 13:20 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

BékaBütyök 2019.04.20 14:31 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

akosgy 2019.04.20 11:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.12
2 napos Pozsony környéki bringázás második napján. Reggel körbetekertük a belvárost, felmentünk a várhoz, majd gurultunk tovább, egészen Győrig. Szép templom, nem hivakodó, belülről kicsit a Mátyás-templomra emlékeztet. Köszi.

effell71 2019.03.22 23:59 - Megtaláltam
Focimeccsről hazafelé jövet. Köszönöm! :)

MPeter71 2019.03.16 17:05 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

azimee 2019.03.11 11:55 - Nettaláltam
Pozsonyi úta készülődve :)

Liberty 2019.03.09 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.49
Remek napot töltöttünk Pozsonyban. A székesegyház felkeresése után felmentünk a várba, megcsodáltuk az óváros régi palotaépületeit, a hangulatos utcákat, a magyar vonatkozású helyszíneket, az új negyedben épülő 168 méteres, 31 emeletes felhőkarcolókat. Nagyon szép a Kék templom, amelynek a története is érdekes.

"A Kék templom vagy Árpád-házi Szent Erzsébet-templom Pozsonyban Lechner Ödön egyik legnagyszerűbb munkája, a magyar szecesszió egyik legszebb példája. A templom Árpád-házi Szent Erzsébetnek van szentelve, de Erzsébet királyné szimbolikus mauzóleumaként építették ("Sissit" 1899-ben ölték meg Genfben).

A cukrászda múzeum kávézójában teszteltük a kávét és a sütit, egy hangulatos sörözőben a sört. A nap végén az Apolló hídról visszanéztünk a városra, szép innen a panoráma. Jó volt itt lenni, köszönet a rejtésért.

Pozsony címere
Tara 2019.01.01 11:59 - Megtaláltam
Sok a szobor, nemvolt egyértelmű, melyiknél a tábla

lukovszkil 2019.01.01 10:51 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.04
Megtaláltam, nagyon tetszik, Köszönöm! [Geoládák v2.2.5]
Hideg volt és van ott több szobor is :)

MártiSatya 2018.12.12 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.14
Köszönjük a "rejtést"!

Feri0705 2018.12.08 16:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Bonbonetti 2018.12.08 11:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

VILÁGJÁRÓ (expötyimiki) 2018.11.01 20:52 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]

MJANEZ 2018.10.13 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.68
Köszönöm a rejtést, és örülök, hogy ezt is láthattam [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

 
juhturo 2018.10.13 10:14 - Megtaláltam
Prága felé fél (harmad) úton megálltunk itt is, nem a láda miatt, de ha már itt jártunk megnéztük a templomot is. Kora reggel szinte egyetlen turisták voltunk a városban, beültünk egy éppen kinyitó kávézóba, élveztük az őszi napsütést, aztán hamar indultunk tovább.

redbird 2018.10.07 14:40 - Megtaláltam
A hétvégén Pozsonyba látogattunk.

IMG_20181007_144005 
mr.bandesz 2018.10.07 12:21 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.96
Köszönöm a rejtést!

bubac 2018.10.06 22:13 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

BRobi 2018.10.06 22:13 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönet a rejtésért. [g:hu 1.5.4]

I s t i & E n i 2018.09.14 00:59 - Megtaláltam
.

tau 0470 2018.09.08 11:51 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.63
Bécsből, a MOROP kongresszusról vonatoztam át Pozsonyba, s sok .com-os láda mellett természetesen megkerestem a templomot is. A szél enyhén fújt, ami előnyös volt, hogy a számok előbukkanjanak. Köszönettel.

templom 
karcsi9641 2018.09.08 08:15 - Megtaláltam
Tekintettel a korai időpontra a kávézó még zárva, így nyugodtan kurkászhattunk a levelek között, míg a tábla előkerült.
Köszönjük a rejtést!

DSCN0752-001DSCN0753-001
DSCN0754-001 
htour 2018.08.27 11:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Köszönjük!

Szemán 2018.08.19 14:13 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

Paul 2018.08.18 12:58 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0c]

Benedek_Vulkán 2018.08.14 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.62
Csodaszép a belváros, bolyongás közben megtaláltuk.

Zivatarlány 2018.08.14 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.63
Csodaszép a belváros, bolyongás közben megtaláltuk.

Elveszett Geoláda Fosztogatói 2018.08.11 13:41 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.05
+

/Quatermain/ [g:hu 1.5.4]

FoJo 2018.07.14 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.77
Nagyon hangulatos az óváros, a templom a szertartás miatt nem volt látogatható. A rejtek jól fed, de nem fogott ki rajtunk.Köszönjük!

cachekereso 2018.07.09 15:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.79
Köszönöm a játékot.

stmester 2018.06.22 14:20 - Megtaláltam
Most ingyen be lehetett menni a templomba szerencsére. A kávézónál nem volt senki.

IMG_20180622_133145IMG_20180622_134057
IMG_20180622_134743IMG_20180622_143658
Katona55 2018.06.22 14:15 - Megtaláltam
Közös találat stmesterrel.

joove 2018.06.16 11:04 - Megtaláltam
Tekerés Rajkáról. Köszönjük a rejtést.

ésKata 2018.06.02 18:00 - Megtaláltam
Bécs ből Pozsonyban kerekezve

ha2 2018.06.02 18:00 - Megtaláltam
Zöldsportos bringatúra során. Mi is úgy jártunk mint sokan mások előttünk. A jelszó előtt-alatt ültek a vendégek. Álca félretol, fotóz, visszaenged, bocsi-bocsi, továbbsiet.

055054
056057
Bojsza család 2018.05.11 17:39 - Megtaláltam
Kalandos keresésnek bizonyult ez a "leolvasós" virtuális. Az ottani kávézó néhány gyanútlan vendégét is be kellett vonnunk a keresésbe kevert német-angol-szlovákságunkkal. Meglett és mindenki örült neki. A város csodás!
Köszönjük a lehetőséget!

IMG_0581IMG_0675
IMG_0728IMG_0820
IMG_0828IMG_0771
IMG_0776IMG_0777
Maszat1 2018.03.16 05:37 - Megtaláltam
Prágába menet. Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

IMG_20180316_053015IMG_20180316_052548
Bettinah 2018.03.04 10:18 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

jkozma 2018.02.25 14:18 - Megtaláltam
Köszi!
Elsőre rossz házfalat néztünk, de meglett a jó is!

eazs 2018.02.08 18:29 - Megtaláltam
Köszönjük!

Frentzen 2017.12.29 13:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.50
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]
Egy mozgóért ugrottunk ki Pozsonyba, de ez a virtuális még nem volt meg.

20171229_13175020171229_132251
20171229_13250620171229_132238
catNcat 2017.12.26 11:33 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.37
Köszönjük!

Balear 2017.12.16 13:14 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.75
Adventes látogatás alatt. A templomba is benéztünk, jót sétáltunk.

Köszönjük a rejtést.

Kincső és Csabi

kincs92 2017.12.16 13:13 - Megtaláltam
.

hinia lux 2017.12.09 14:01 - Megtaláltam
A pozsonyi karácsonyi vásárba érkeztünk, és természetesen nem hagytuk ki a 'ládát' sem. Pozsony több részét is bejártuk, szép és hangulatos város, telis-tele magyar emlékekkel.

Belvárosi részletA koronázótemplom
A poszonyi várHáromnyelvű felirat
Adventi hangulatKarácsonyi vásár este
MoZ 2017.12.09 12:13 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.91
Szuper! Levadásztuk

kazevo 2017.12.02 16:33 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

banyóca 2017.12.02 15:10 - Megtaláltam
Adventi vásárra kirándultunk, kihagyhatatlan volt a Koronázási templom felkeresése, és a láda begyűjtése, mely az időjárásnak köszönhetően könnyű találat volt.

DSCF1092DSCF1102
DSCF1105DSCF1108
DSCF1046 
zöldek 2017.12.02 14:00 - Megtaláltam
Sárival és Annával Pozsonyban töltött hétvége során kerestük fel a látnivalókat.

Adventi vásár
Dóm
Vár
búcsúvacsora :) 
Martonék 2017.11.25 13:24 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

zferke 2017.10.09 15:53 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.82
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Nagyon hangulatos a környék, tetszett nagyon.
A jelszót erősen benőtte a növényzet, de azért így is könnyen meglett, hála a pontos leírásnak.
Köszönöm a rejtést!

IMG_20171009_164625 
Mákos 2017.10.08 17:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.93
Megvan!

TBende 2017.09.23 14:25 - Megtaláltam
Anettnori-val közösen.

anettnori 2017.09.23 14:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.22
Megvan! [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Szemerkélő esőben sétáltunk egy jót a belvárosban. A várra nem jutott idő, de a dómra igen.

boszorkányok 2017.09.14 23:59 - Megtaláltam
Fantasztikus út volt, köszi a rejtést!

Skalp 2017.09.14 14:15 - Megtaláltam
A történelemhamisításból az ólomüvegablakok kimaradtak :)
Kíváncsi vagyok hogy magyarázzák a tótok, hogy mit keresnek ezek ott. Vagy lehet, hogy István, Mátyás, László nem is magyar királyok voltak? :o

-1-4
-2-3
-5-6
-8-7
james 2017.09.09 19:50 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Samatranlom 2017.08.22 11:45 - Megtaláltam
Köszönöm, hogy a történelmi Magyarország határain belül gondolkodtál!

erand 2017.08.21 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.56
Ok!

vidoree 2017.08.18 13:39 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

walky 2017.08.18 13:39 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Kukucska 2017.08.13 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.60
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

csehipest 2017.08.12 15:46 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.96
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Először jártam Pozsonyban és nekem nagyon tetszett a város. Lehetne ide szerintem több ládát is rejteni.

kingajani 2017.08.09 14:02 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

aknitram 2017.08.07 14:05 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget! :) [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Mivol 2017.07.09 10:43 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Gábor és Edit 2017.07.07 12:45 - Megtaláltam
Útban Csehország felé rövid városnézés során megtaláltuk. Köszönjük.

Vironia 2017.07.01 11:05 - Megtaláltam
Most aztán sikerült! Köszönet a rejtőnek, hogy elvezetett ide! :)

IMG_5757IMG_5752
IMG_5755IMG_5756
IMG_5753IMG_5758
cipollino 2017.07.01 11:00 - Megtaláltam
Köszi

SzMartzy 2017.06.29 14:10 - Megtaláltam
Vonattal Utaztunk fel Pozsonyba bringákkal, majd onnan tekertünk haza négy nap alatt Vácra. A túráról készült videó itt (https://youtu.be/DefM1l-viCE) tekinthető meg. Pozsony ezen része csodálatos volt, köszönjük a rejtést (abszolút-véletlenül megtaláltuk a .com-os ládát is). [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Bringás migránsA pozsonyi várban
Kifelé a várbólGiccsparádé (Kesztölcés környékén)
Giccsparádé II.Esztergom
Ákibard 2017.06.07 18:28 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.24
Június 07-08 Pozsonyban tartották a Nemzetközi Vasútegylet (UIC) PASSAGE munkacsoport soros ülését, itt képviseltem a MÁV-ot. Ekkor vadásztam le egy adandó alkalommal :) Pozsony szép város, már sokadjára jártam erre, és fogok is még itt járni, ebben biztos vagyok :)

alucifer 2017.06.07 12:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.18
MEGTALÁLTUK
Köszönöm a rejtést!


DSCN7489DSCN7490
DSCN7491DSCN7492
DSCN7494DSCN7498
20170607_122610 
gab.szalontai 2017.06.04 14:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Jól elbújt, de levadásztuk.
Köszi.

Webber 2017.06.03 20:30 - Megtaláltam
Meglett.

acsipapa 2017.06.03 20:30 - Megtaláltam
meglett

Ágica63 2017.05.27 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.45
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg] Hát kerestem egy darabig. Buszos kiránduláson vettünk részt Pozsonyban. Volt még egy kis idő a visszaindulásig, gondoltam megkeresem a ládát. Körbejártam a templomot, megnéztem minden növénnyel befutott falat, de nem találtam. Csináltam pár fotót, és csalódottan leültem a párom mellé a padra. Mikor indulni kellett, és felálltunk, akkor pillantottam meg a számokat. Az utolsó számjegyet én egyel többnek láttam, mint amivel elfogadta. Ágica

ztibi 2017.05.15 11:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.97
Köszönjük szépen a rejtést!

befi 2017.05.13 16:35 - Megtaláltam
Pozsony MTB levezetéseként.

NagyKG 2017.05.13 16:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.62
Megtaláltam, köszi!

Tigriscica 2017.05.13 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.53
Köszi a rejtést! :)

pozsonypozsonyborostyán
griffs 2017.05.13 00:00 - Megtaláltam
MTB parti levezetéseként, remek csapattal.

Goldenbay 2017.04.29 15:05 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Toth417 2017.04.16 15:20 - Megtaláltam
Kár, hogy Pozsonyban ez az egy .hu-s láda van csak.

emmerwald 2017.04.02 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.97
A Ferencesek temploma mögötti mélygarázsban sikerült leparkolni. Majd a belváros után a várat vettük célban.
(Egyébként a ugyancsak Szlovákiai Ipolybalog templomának a tornyát is a Szent Korona másolata díszíti és ott is őriznek egy valósághű másolatot a templomban.)
Köszönjük az invitálást!

Az Oszággyűlés épületeDSCN4700
SvátoplukDSCN4725
PozsonyIpolybalog
Jászberény 
Balázs1984 2017.03.19 11:14 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.90
Köszönöm! :-)

Luki 2017.02.05 14:23 - Megtaláltam
+one

BlackCat 2017.02.05 14:21 - Megtaláltam
:)

CsKriszti 2017.01.29 10:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

kompaktor 2016.12.21 12:16 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.84
Az adventi vásárra ruccantunk "át" Pozsonyba. Szerencsére útunkba esett ez a szép templom, amit alaposan szemrevételeztünk kívülről - a belsejébe viszont nemigen engedtek be minket, mert éppen misét tartottak. (Az előtérből legalább lehetett nézelődni). A jelszó könnyen meglett. Innen a belváros és a vásári forgatag felé vettük az irányt, de az már egy másik történet... :-)

Mariannaaa 2016.12.21 12:16 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.03
Pozsonyban jártunk az adventi vásáron. Sok szép dolgot láttunk, jókat ettünk-ittunk, és szerencsére ez a virtuális láda is utunkba esett. :-) Nagyon tetszett a város, köszi a rejtést!

graffz 2016.12.17 17:12 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.61
Megtaláltam. Kösz. [g:hu 1.5.2x]
Pozsonyi vásárban jártunk...

Barbi_András 2016.12.17 16:26 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

geocat&geodog❤ 2016.12.17 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.55
A pozsonyi karácsonyi vásárt látogattuk meg egy buszos kirándulással. A vásár előtt felkerestük a várat és a koronázótemplomot is. Nagyon szép, volt mindkettő, és külön öröm hogy egy láda is rejtőzött itt. Köszönjük! Köszönjük kompaktornak a segítséget!

velates 2016.12.17 13:54 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

K.L. 2016.12.10 17:09 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

kilali 2016.12.10 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.92
Köszönöm a lehetőséget.

Antissimo 2016.12.08 12:31 - Megtaláltam
Tanulmányút alkalmából. Télen könnyű... ;)

Okulár 2016.12.06 16:10 - Megtaláltam
Oké, de a leírásból nem volt egyértelmű, hogy melyik szoborról is van szó.

petersson8 2016.12.03 15:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.50 súly: 3.08
Sajnos az egyetlen magyar vonatkozású pozsonyi "láda" óriási csalódás és teljesen hanyag "rejtés".
A virtuális ládák abban az esetben nem okoznak csalódást, ha egy minimális ötletességet csempészünk egy jelszó "leolvasásába". Ez minden csak nem élmény.

Vagdalthús 2016.12.03 13:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.65
Adventi kirándulás Pozsonyba. Az első láda volt, amit kerestem, a többi persze comos. Egyből meglett a jelszó. A templomban, de összességében a várban és az óvárosban, pláne késő délután, brutálisan nagy forgalom volt, és közel vagy csaknem annyi magyar volt jelen, mint szlovák. Nagyon hangulatos ilyenkor Pozsony, csak ajánlani tudom. És összességében a történelmi városmag javasolt látnivaló.

KataJani 2016.12.03 13:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.04
.

Molli 2016.12.03 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.77
Köszönöm a rejtést! Városnézés kellemes téli napsütésben.

nmárti 2016.11.25 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.30
Útközben:)Nosztalgiatúra, köszi a rejtést!

-1-2
-3-4
-5-6
-1 
Criminal017 2016.11.23 10:22 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.00
Megtaláltam. Kösz a "rejtést". A város egyszerűen gyönyörű.

kobcikrajci 2016.09.22 13:06 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.53
Autómentes napon bicajos találat Rajka-Pozsony-Dévény, majd vissza útvonalon. Nagy élmény egy ismeretlen nagyvárosban tekeregni, főleg ilyen közel a határhoz. Jól jött ez az egyetlen .hu-s cache egy kis turisztikai tájékoztatónak. A templomot ezúttal díj nélkül meg lehetett nézni, csak a kincsek közé volt belépő. A maga nemében ötletes, "kereshető" virtuális jelszó.

Sir Pajszer 2016.09.19 16:08 - Megtaláltam
Köszi!

Robogo 2016.09.03 23:41 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Levin 2016.09.03 00:00 - Megtaláltam
.

L.Gergo 2016.08.16 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.50 súly: 3.10
Tetszett a kivitelezés. Kár, hogy nincs több .hu-s láda Pozsonyban. Köszönöm a lehetőséget!

SandorCsaba 2016.07.27 00:00 - Megtaláltam
Köszi a rejtést! :)

Atalati 2016.07.26 10:10 - Megtaláltam
Köszönöm!

pereia 2016.07.24 00:00 - Megtaláltam
ok

GYEZegzug 2016.07.09 14:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.03
Útban Sopronba a 45 éves évfolyam találkozóra, kicsi kitérővel. Köszi szépen a lehetőséget.

pozsony4pozsony3
pozsonypozsony2
segoy 2016.07.07 18:40 - Megtaláltam
Sokan voltak a téren és a sörözőben, nem mertem a vadszőlő alatt kutakodni. Éppen kóruspróba volt a templomban, nagyon szépen énekeltek. Kérlek, a fényképek alapján fogadd el a találatot.

[Jóváhagyta: Ajtony, 2016.08.29 18:34]

A templom bejárataA Szent Kereszt oltár
Szent Márton magyar huszárként 
bubu&vahur 2016.06.26 12:38 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést.[g:hu 1.5.2g] [wapon beküldött szöveg]

Zergi 2016.06.23 14:14 - Megtaláltam
Fogtam!

IMG_1163IMG_1164
IMG_1165IMG_1166
IMG_1167IMG_1168
IMG_1169IMG_1171
IMG_1172IMG_1173
IMG_1174IMG_1175
IMG_1176IMG_1177
IMG_1178 
Zsoland 2016.06.23 11:00 - Megtaláltam
Szervezett utazásunk alatt kerestük meg ezt a ládát. Köszönjük.

Szabó família 2016.06.04 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.05
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Anika és Ádika 2016.06.02 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.11
ok

hitamas 2016.05.18 20:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.18
Telekom megbeszélés esti programja (naná, hogy sörözés) előtt. A sarki ház egy vendéglő ... ahogy minden második ház a belvárosban. A pincér készségesen a kezembe nyomta a .com-os ládát, mikor látta a levélsimogató téblábolásomat. A békésen sörözgető vendégek is megnyugodtak, mikor elmagyaráztam nekik a helyzetet - eközben kerültem jó szögbe a felirathoz. :)

MP 2016.04.03 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.12
Ma volt szerencsém egy csodálatos pozsonyi városnézésen részt vennem.
MP

Evila 2016.03.28 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.57
Szép napsütéses tavaszi időben megtaláltuk Danival, egybekötve kellemes óvárosi sétával, persze a vár sem maradhatott ki. Köszönjük a rejtést!

NI 2016.03.14 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.50
Megtaláltuk!

Langzsu 2016.03.13 14:24 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

vastagj 2016.03.12 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.19
Megtaláltuk! Köszönjük a lehetőséget!

katika 2016.02.20 16:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.34
Igazi tavaszi időben megcsodáltuk a szép épületeket. Köszönjük!

tabletta 2016.02.14 12:18 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2g] [wapon beküldött szöveg]

IMG_20160214_120928 
becko 2016.02.13 00:00 - Megtaláltam
Szép város Kolozsvár...

LCSOKA 2015.12.14 15:24 - Megtaláltam
Erre jártunk, fényképeztünk.

Macusa 2015.12.12 15:37 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.10
Köszi

geoládászok 2015.10.27 16:31 - Megtaláltam
Köszi a rejtést, most lehetett látni!

 
sagabi 2015.10.26 09:32 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 2 átlag: 2.67 súly: 3.92
Munzee

Kakukkos és Hajszál 2015.08.13 18:15 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

lili02 2015.06.26 19:00 - Megtaláltam
anyuval

bolyak 2015.06.26 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.96
Szerencsére látszott a szám, mert nem lehetett volna a borozgató emberek között vizslatni a vadszőlőt.

bortel 2015.06.10 23:10 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1] [wapon beküldött szöveg]

Tóni&Beus 2015.05.04 12:26 - Megtaláltam
Annyira megörültünk a messziről virító négyjegyű számnak, hogy eszünkbe sem jutott a vadszőlő alatt kutakodni. A rejtő segítségével később mégis sikerült logolni. Köszönjük ezt is és a pozsonyi élményeket is!

http://rongytalanitas.blogspot.hu/2015/06/honapok-ota-keszulok.html

Fönn...Keresztezett kakas
VaVi 2015.04.14 16:41 - Megtaláltam
:)

gyildarefo 2015.04.11 17:12 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.73
Bringatúra Bécs-Pozsony 70 km után megtaláltam.

Koronázótemplom 1.Koronázótemplom 2.
Koronázótemplom 3.Bécs-Pozsony
mozgo 2015.04.10 13:48 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.66
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

szekeresbori 2015.04.10 00:00 - Megtaláltam
Megvan! :)

berebali 2015.04.09 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.49
Tftc!

gege68 2015.04.06 15:02 - Megtaláltam
Megtaláltam én kis feleségemmel. Köszönjük a rejtést! [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Bau_family 2015.04.03 09:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.46
Vigyázni kell a lépcsőre a bejáratnál, könnyű elbotlani :)

múmiakorona
Vucsi 2015.01.30 09:52 - Megtaláltam
Megtaláltuk!

 
Tamasx 2014.12.25 01:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.89
Éjféli misével egybekötve! "Kellemest, a hasznossal"! (...Bár nem tudom, melyik melyik...)
(Bent is van egy eredeti méretű Szent Korona másolat kiállítva az ereklyék között!)

picuresnagyur 2014.12.21 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.20
köszi

kellerla 2014.12.13 12:53 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

jleo60 2014.12.06 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 2 web: 4.5 átlag: 2.83 súly: 2.32
Köszönjük!

tomtech 2014.12.06 11:37 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.11
Pozsonyi kirándulás alkalmával megtalált láda. Külön köszönjük a részletes leírást a környékről!

szamosszamoca 2014.10.28 14:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.77
Dévény után kellemes séta az óvárosban, aztán egy gyors Kofola utántöltés otthonra :). Mi is azon csodálkoztunk, hogy hogy csak egy leolvasós ládikó van Pozsonyban?

kaldigeza 2014.10.18 13:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.81
Gyönyörű időben, 50 nyugdíjassal sétálgatva. A sör is tökéletes volt! Köszönöm a rejtést!

Milán&Enikő 2014.10.12 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.54
A hirtelen jött jó időben szétnéztünk a városban.

Évi&Zoli 2014.09.27 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.32
Gyönyörű a templom és a környező szűk utcácskák is. Pozsonyi kiflit szerettünk volna enni, de sehol nem ismerik ezt a süteményt! Pozsony több ládát is megérdemelne a .hu-n mert az egyik legmagyarabb város, rengeteg magyar vonatkozása van! Köszönjük!

kir6 2014.08.31 14:09 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.07
Rajka-Pozsony biciklitúra alkalmával megtaláltam.

Csizmások 2014.08.03 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.15
Felhőszakadás után a várban még szemerkélt, majd kisütött a nap. Így volt 3 óránk szétnézni Pozsonyban. A jelszó nem jött össze, amit mi találtunk a házon 4 jegyű számot, az nem volt jó. Köszi a Rejtőnek a helyes szám megadásáért.

Szoke-Kiss 2014.08.01 13:35 - Megtaláltam
Nagyon sajnálatos, hogy szinte az összes magyar vonatkozását elhallgatják szlovák barátaink.

A templomban egyébként lehet fényképezni, csak a kincstár részben nem.

Én mindenképpen betennék a leírásba egy parkoló helyet, ahol nem kell fizetni. Nekünk 4,5 €-ba került egy óra úgy, hogy azt sem tudtuk, mit kell csinálni az automatából kapott hófehér kártyával. Magyarul meg senki nem akart megszólalni...

Templom részletGróf Pálffy család sírboltja
A templomban megkoronázottak nevei
csipet_csapat 2014.07.13 16:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.07
Családi kirándulást szerveztünk a ládára. (GCBOSV, GCSSBA, GCSSVA ládákkal)
Pozsony csodálatos. Sajnos az idő nem volt hozzánk kegyes, nem sikerült túl sok időt sétával töltenünk. A Reneszánsz udvarban vártuk az eső végét egy finom kávé és zongoraszó mellett. (flashmob szerű összeverődés).
Végül a szakadó esőben kerestük fel a Dómot. Kicsit kapkodtunk is a jelszót illetően.
Így is gyönyörű a teljes környezetével együtt. Szóval vissza kell mennünk.
Köszönjük, h megmutattad.

Bőrig ázva, nem elkeseredve:)
Itt még szárazon:)
Kaputyin 2014.06.10 00:00 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

Seres Péter 2014.06.07 17:43 - Megtaláltam
878. ládámnál a leírással ellentétben a házat nem futja be semmi. A belváros hangulatos.

EUKE999 2014.05.30 10:35 - Megtaláltam
Köszi!

Hey-ho 2014.05.28 19:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Kokó 2014.05.17 17:33 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Mathau 2014.05.17 10:46 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

macikupac 2014.05.17 10:46 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 2.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 4.36
Csallóközi bolyongás 1.

Talán nem ez Pozsony legnagyobb, legszebb vagy legöregebb temploma, de nekünk tetszett. Elsőre nem is ezt a látnivalót akartuk felkeresni, de mivel láttuk, hogy nagyon közel megyünk el mellette, változtattunk. Kívülről körbejárva is nagyon sok érdekes részletet láthattunk. A belsejére meg csak egy pillantást vethettünk, mert éppen szertartás zajlott. Így sajnos kimaradtak a bent lévő érdekességek. De remélhetőleg jövök még ide, mert a belvárosban és a várban bizonyára sok szép műemlék épület látható. (A külváros viszont felejthetően jellegtelen, sőt inkább ronda.) Kár, hogy csak egy leolvasós virtuális lett belőle. Frédi medvém járt velem e történelmi levegővel átitatott helyszínen.

[wapon beküldött és később kibővített szöveg]

 
Kofola BT 2014.05.17 10:46 - Megtaláltam
Versenypótlék.

Cerberus 2014.05.04 18:31 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.23
Megtaláltuk! Prágából hazafelé tartva, kifejezetten ezért a ládáért tettünk kitérőt Pozsonyba. Remek helyszín, köszönjük a bemutatását.

Ninja family 2014.05.03 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.43
Szigetközi hosszú hétvége 11. találata.
Esős, szeles időben jártuk végig a belvárost, így nem volt nagy tömeg. A koronázó templomba elvileg nem lehetett bemenni turistáknak a tábla szerint, de én nem értek szlovákul, magyarul meg nem írták ki, ezért bementem és egy fotót is sikerült csinálnom.
Köszönjük a rejtést!

bohrmann 2014.05.02 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 2.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.86
Nagyon örültem ennek a pontnak, mert eddig csak a várat ismertem a várban, ide jellemzően nem is áradt úgy a tömeg. Az azért megdöbbentő volt, hogy közvetlenül a templom mellett milyen autós forgalom van, a belvárosi hangulat így csak a templom egyes oldalain érvényesül. Nehéz volt odaképzelni egy koronázási szertartást, de hát ilyen a modern kor...

pliptai 2014.05.01 15:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.11
Noha Pozsonyban az elmúlt 1 év során elég sokszor jártam, valahogy sosem sikerült időt keríteni erre a rejtésre! Most ragyogó időben erre is sor került! Pozsony belvárosa most is tetszett csak kicsit sok volt benne az ember! Köszönet a rejtésért!

Petrukkio 2014.05.01 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.39
Köszi!

hab14 2014.04.24 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.50
Pozsonyi városnézés lezárása. A házon nem volt növényrejtés sem, így még könnyebb volt a találat. :)

b.monika 2014.04.24 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.84
Köszi a lehetőséget! :)

lypapp 2014.04.12 10:34 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.91
Gyönyörű, napsütéses tavaszi időben Pozsony felfedezésének kezdőpontjaként olvastuk le ezt a számot.

marsoka 2014.02.01 14:00 - Megtaláltam
Megvan.

Szollo 2013.12.18 21:15 - Megtaláltam
Nagyon szép a régi városrész. A karácsonyi vásáron csak átfutottunk.

szandb 2013.12.15 19:28 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30] [wapon beküldött szöveg]
[ A jelszót tartalmazó fényképet töröltem. 2014.05.06. Attibati]

LionDaddy 2013.11.21 11:09 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 2.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 4.18
A múlt héten megkezdett győri munka folytatása miatt ma ismét ezen a vidéken jártunk.
A szemerkélő eső és a kevéske rendelkezésre álló idő miatt nem tudtunk úgy körülnézni, ahogy szerettem volna. Ezért tőlem szokatlan módon most csak telefonos képek vannak a logban.
Határozott szándékom újból visszatérni, hogy jobban körülnézhessek.

Köszi a rejtést!

atipapa 2013.11.21 11:09 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.19
Köszi

galandfereg 2013.11.03 00:00 - Megtaláltam
Csodálatos a pozsonyi belváros.

elaca 2013.11.02 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.30
Köszönjük a rejtést :-)

? 
Bogi és Zoli 2013.11.01 13:12 - Megtaláltam
Köszönjük.

GCsoka 2013.10.31 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.62
Megvagy.

Fil 2013.10.20 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.89
LeFilelve.
Féltem, hogy nem fogadja el a jelszót, de jó lett.
Friss infóként, a falon már nincs növényzet egyáltalán, eltávolították valószínűleg. Ez kicsit gondolkodóba ejtett, de a sarok és fekete négyjegyű szám mégis adta magát, más nem lehetett.

Köszönöm a rejtést!
Szép az óváros és a templom is nagyon.

Dr.Lada 2013.10.19 10:21 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.16
Kis Kárpátokba tartottunk túrázni, de egy túratársunk térképeket akart venni az egyik plázába. Míg ő vásárolt mi páran egy fél órás városnézésre mentünk, és mivel a plázától 1 km-re volt ez a szép templom, így ezt is útba ejtettük rövidke sétánk alatt.:-)

 
kamzik 2013.08.10 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.97
Szép hely! Köszi a rejtést!

navigaator 2013.08.04 00:00 - Megtaláltam
-

M.Xati 2013.07.26 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.56
Bejártuk az óvárost, nagyon hangulatos séta volt. Köszönjük!

maliklán 2013.07.17 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 1.30
Köszi a rejtést.

nikodem 2013.07.07 11:35 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.56
Köszönöm a rejtést,

AdamSky21 2013.06.21 14:45 - Megtaláltam
Apával, Szigetközi bringázás!

Nargoth 2013.06.01 15:25 - Megtaláltam
Szigetközi bringázás.
Nagyon szép, köszönjük a ládát.

rosie 2013.06.01 00:00 - Megtaláltam
Köszönjük.

ku.adam 2013.05.31 21:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.14
ok!

plecs 2013.05.31 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.94
:-)

BubaGC 2013.05.31 16:00 - Megtaláltam
:-)

spiky 2013.05.14 16:34 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.09
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

 
narp 2013.05.04 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.12
Kellemes sétával körbejárhatók a nevezetességek

kupec 2013.04.26 19:00 - Megtaláltam
Szép hely.

vittorio 2013.04.15 13:14 - Megtaláltam
Nagyon szép a belváros!

 
VP 2013.04.13 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1 web: 4 átlag: 3.33 súly: 4.40
Tájfutóverseny Pozsony belvárosában és a várban. Előtte-utána nagy séta.

ludvig 2013.04.01 00:00 - Megtaláltam
Végre meglett a hőn áhított koronázási templom....

G&V 2012.12.20 13:54 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.45
Pozsonyi városnézés közben kerestük meg. Éppen a jelszót rejtő táblát kerestem, mikor a tulaj ért haza és kérdezte, hogy kit keresek. :)

 
Csaba és Kati 2012.11.18 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.76
HEURÉKA! Megtaláltuk, köszönjük!
Szép város ..... ! Pozsony is!
Nagyon tetszett a belváros!

DómDóm
DómSirhely
TükröződésBelváros
TetszettLekaptak ...
VárosnézésA vár
Tapsifüles 2012.11.16 20:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.57
Köszönjük a rejtést! :)

bzsoltie 2012.11.16 20:00 - Megtaláltam
23:40-es éjszakai vonatig kellett eltöltenünk a városban az időt, így megkerestük ezt is :)

parrish 2012.10.21 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.71
Megtaláltuk.

L-200 2012.10.21 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.70
Megvan.

Zerind HUN 2012.10.10 15:51 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.91
A ládát én rejtettem, de átadtam, ezért utólag bejelentem megtalálásnak.
Írok egy kicsit a rejtésről: az egyetemen utolsó évben már kevés előadásom, és így sok szabadidőm volt, ezért többször barangoltam a Budapest környékén levő hegyekben, de egyszer eszembe jutott, hogy messzebb is barangolhatnék. Például a Felvidéken. Több helyszínben is gondolkodtam, és úgy találtam, Pozsonyba könnyen el lehet jutni és vissza is még aznap. Így kora reggel felszálltam egy vonatra, este pedig visszamentem. Közben bejártam a belvárost, rengeteg szép magyar emléket fényképeztem, vettem jófajta söröket és ,,rejtettem'' ezt a virtuális ládát is.

Legolány 2012.09.30 11:48 - Megtaláltam
Köszi! [wapon beküldött szöveg]

Misu 2012.09.30 11:48 - Megtaláltam
Köszi! [wapon beküldött szöveg]

Rókacsapda 2012.09.01 16:48 - Megtaláltam
Megvagy!!! :)

csörike és maci 2012.08.19 00:00 - Megtaláltam
Ok.

kogyo 2012.07.12 10:53 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.41
Prágába menet a kórussal sétáltunk egyet Pozsonyban. A levelek most jól fedik a jelszót.

kiralyek 2012.07.08 14:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.68
Megvan, nehezen. Alatta fél méterrel a comos láda, melyet véletlenül szintén megtaláltunk. Pozsony nagyon tetszett, megérdemelne egy rendes multit.

88pebo88 2012.06.29 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.33
Névnapi pozsonyi kirándulás alkalmából

breimanne 2012.06.28 00:00 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

HajTom 2012.06.23 19:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.30
Megtaláltuk!
Szülinapi meglepetés ládázás 2. állomása! :)
Hát nagyon szép a templom. Egy fénykép sem adja vissza az igazi szépségét. Úgyhogy mindenkinem meg kell néznie "igaziból".
Szép maga Pozsony is, tehát rajta, induljatok! :)
Mi is jó nagyot sétáltunk a belvárosban, aminek nagyon nagy a sétáló része.
A jelszó tényleg egy kicsi elbujt,de azért csak rátaláltunk! :D
Köszönjük a rejtést!
Hajni & Tomi

viad 2012.06.12 23:59 - Megtaláltam
OK.!

Antekirt 2012.06.04 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 3.02
Meglett Trianon évfordulóján.

CicaMaciAti 2012.06.03 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.41
Megtaláltuk köszi, a nyaralásunk első ládája! :)

evivagyok 2012.05.28 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.67 súly: 3.40
Kedvesemmel csg69-el :)

csg69 2012.05.28 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.67 súly: 4.16
Pozsony tényleg megérdemelne egy átfogóbb ládát, de kezdetnek ez sem volt rossz. Kellemeset sétáltunk a belvárosban :)

tarsolyos 2012.05.24 18:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.49
Köszönöm! üdv.

SzalaiMarcsi 2012.05.01 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.60
Prágai kirándulásról hazafelé jövet néztük meg Pozsonyt.
Nagyon ötletes a rejtés, a leírás kiváló idegenvezetési információ.
Köszönöm!

veronisz&petyosz 2012.05.01 12:15 - Megtaláltam
Szép belváros.

polgaradri 2012.04.21 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.57
Konnyen megtalaltuk.

Yankeeville 2012.03.24 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.53
Infosoft-tal közösen bringás találat.
Ötletes a rejtés! Köszi!

natalin 2012.03.16 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.06
Megtaláltuk!
Nagyon kellemes nap a barátnőmékkel.

 
morcimano85 2012.03.15 15:02 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.60
Első külföldi ládám :) A környék csodálatosan szép és hangulatos, remek hely a rejtés, az évszaknak köszönhetően könnyen megtaláltuk :) Köszönjük!

moochy 2012.03.15 15:02 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.72
Pozsonyi kirándulásunk alatt jött a felismerés, itt is biztosan van egy rejtés. És volt. :) Első Szlovákiai találat. Köszönjük!

"J&J" 2012.01.13 07:45 - Megtaláltam
Péntek, 13-n szerencsés találat, GPS nélkül (nem volt nehéz..)
És még valami:
Pont tíz éve találtuk az elsö ládát :))

Márta 2011.11.05 13:32 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.83
Prágából jövet. Köszönjük!

Andy & Suni 2011.10.20 20:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.02
Köszi, megvan!

kami1 2011.09.27 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.50
Másfél órám volt Pozsonyban, kihasználtam.

Pepe 2011.09.27 11:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.01
Gyerekkori nyaraim színhelye - akkoriban Pozsony egy eléggé szürke falu volt. Most sokkal barátságosabbnak láttam a várost - legalábbis a rejtés környékét, mert hát pl. a folyón túli Petžalka az továbbra is egy rémálom.

dilinger2 2011.08.20 19:52 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.00
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.3.17] [wapon beküldött szöveg]

sania 2011.08.20 19:47 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.45
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.3.17] [wapon beküldött szöveg]

magyar65 2011.08.19 14:20 - Megtaláltam
Virtuális pont létére elég nehezen tudtuk meg a jelszót. Külön köszönet a rejtőnek a segítségért!

Mo-Hó 2011.08.07 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.73
Pozsonyi kirándulásunk alkalmával begyüjtöttük :-)
Köszi a rejtést!

SirLes 2011.07.09 07:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 4.19
Lipcsébe vittük az egyik lányunkat, közben belefért egy kis reggeli városnézés.

12
tanker007 2011.04.16 09:46 - Megtaláltam
Kollégiumi kirándulás keretén belül jártam itt. Prága volt a fő úti cél, de Pozsonyban is eltöltöttünk 2-3 órát. Jó pár .com-os ládát is megkerestünk a belvárosban, hogy a valódi megtalálás élménye is meglegyen. :)

 
Bogi és Papi 2011.03.26 11:16 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

Csaba & családja 2011.03.22 12:08 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

mihacsib 2011.03.15 16:07 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 4 átlag: 3.00 súly: 2.46
Családi kirándulás közben "begyűjtve"...

GombosFeri 2011.03.15 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.11
Nagyon szép a város, az állatkert és a dinopark is tetszett.

T.E.S.K.O. csapat
tggeo.extra.hu

NAGYFamilY 2011.03.15 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.88
Prágából hazafelé. Nagyon tetszett Pozsony.

Koronázó templomKirályi névsor
nem árulta el nekem...
Királyok útjánPozsonyi lépcsők
Napóleon meghódítvaGyermekkori játékaink
Emelem kalapod! 
emká 2011.03.12 11:11 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 2.79
Nagyot sétáltunk a belvárosban - szép :)

kopco3 2011.02.25 13:45 - Megtaláltam
Bár ma nagyon hideg volt, mínusz 5 fok, azért egy jót sétáltam.

Cicapapa51 2011.01.12 12:37 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.24
Megtaláltam egy napsütéses délelőtt.
A torony jelenleg fel van állványozva, feltehetőleg már hosszabb ideje. Az állványzatot egy ismert pénzintézet reklámját burkolja. Furcsa a torony így.

A jelszó könnyen felismerhető, egyértelmű.

Természetesen a koronázási helyszíneket is végigjártam.
Domb nincs. :-(

Köszönöm a rejtést és a részletes ismertető anyagot.

Cicapapa51

most ilyen... 
norbimoncsi 2011.01.06 11:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.52
Megvan!

Pozsonyi ládázós napot tartottunk. A templom és a környéke is nagyon szép. Ládázás után csavarogtunk egyet a városban, sok érdekességet láttunk és fotóztunk.

Köszi a rejtést.

A pozsonyi 0 kilométerkő
 
dopo 2010.11.21 10:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.12
Lilo11 és Turkoti kesser kollégával 3 ládát terveztünk mára ,ez lett az első.
Én azért kerestem volna valamivel szebb táblát.
De,szép és hangulatos a környék, a templomot is megnéztük belülről.
Köszi a rejtést!

turkoti 2010.11.21 10:03 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.04
Megtaláltuk!

 
Lilo11 2010.11.21 10:02 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.11
Vasárnapi ládatúra első állomása Turkotival és Dopoval. Szép a templom belül. Kívul a tornyát éppen tatarozták. Tovább GCDROM, dévényi várrom.

Egy kis látványosság az úton...A templom kívül
A templom belül 
öregmedve 2010.11.01 09:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk az állványzatot, alatta állítólag ott van a templom.

lepke 2010.11.01 00:00 - Megtaláltam
Két napot időztünk Pozsonyban, amelyre elég is ilyen kicsiny idő, mert meglepően csöpp ahhoz képest, hogy főváros. Legalábbis a történelmi belvárosa röpke idő alatt bejárható. Az a pár utcácska, terecske rendben is van, ám elég átmenni egy tíz méteres átjárón, hogy a teljes elhanyagoltsággal, lepukkant, romos épületekkel találkozzunk. Káejrópai átok ül e tájon, mely hagyta leromlani a mégoly gyönyörű épített örökségét.
Noha sok helyütt magyar emlékekbe botlunk, be kell látni, hogy a 4% magyar lakossal (mindössze 15 ezer!) Pozsony ma már Bratislava, nincs mit tenni.
Azért mi igyekeztünk "nyelvet" fogni, mely gyakorta sikerült is, és sűrűn kisegítettek bennünket magyarul.

A templom melletti utcaValamelyik szent - gondolom
Szép!Szemben a Jó pásztor háza a Zsidó utcában
Ott van a bárány isA Fő tér a Maximilian kúttal és a gyönyörű kávéházakkal a háttérben, ahol kávéztunk
Kalapos ronda kövér angyalSzép átjáró a Fő térről
Gótikus toronyA Fő tér mellett
Kacsás kútA káprázatos Kék templom, a szecesszió remeke
Szent András temető: mindenütt Petőfi szellemével találkozunkÉs még egyszer a templom
Janó 2010.10.23 15:02 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.03
A dévényi vár utáni pozsonyi séta állomásaként.
Köszönöm a "rejtést" !

 
Bugár-orienteering 2010.10.23 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.78
Dévényből Érsekújvár felé ebéd majd séta a belvárosban.

Bakacsin86 2010.10.18 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.18
Megtaláltuk, felújítás folyik, a környék nehezen közelíthető meg, autóval parkolni nagyon nehézkes.

targonczas 2010.10.09 14:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.03
ok

Pet 2010.08.07 13:32 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.69
A ausztriai rossz idő elől menekülve már csak itt tudtunk ládázni.

 
SZACSATOUR 2010.07.16 12:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.96
Ötletes rejtés, szép, hangulatos város. A várból gyönyörű a panoráma!

Chaty 2010.07.04 13:00 - Megtaláltam
Szigetközi nyaralásunk alkalmával eltöltöttünk Pozsonyban is egy szép napot. Az óváros nagyon szép, de sajnos a templomba nem jutottunk be, mivel épp esküvő volt. A jelszó körül túl nagy volt a mozgás, így kérem a képek alapján a megtalálás elfogadását.

[Jóváhagyta: Zerind HUN, 2010.07.28 08:39]

Tofi07 2010.06.27 11:50 - Megtaláltam
Közös családi ládázás pozsonyi kirándulásunk keretében-köszi!

sampy 2010.06.27 11:50 - Megtaláltam
A templom is csodaszép és a rejtek most igazán jó:)
Köszi!

Kornelius 2010.06.27 11:50 - Megtaláltam
Pozsonyi kirándulásunk keretében-köszi!

Jadrana 2010.06.24 17:00 - Megtaláltam
Szép város Pozsony, köszönöm a rejtést!

BluEHourTeaM 2010.06.24 17:00 - Megtaláltam
Hát, nyár lévén most tényleg alaposan el volt "rejtve" :-)
Nagyon tetszett Pozsony, egy multit is megérdemelne.
Köszönjük!

Rife + KisRife 2010.06.24 12:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.96
Prágából hazafelé megálltunk megnézni az óvárost, s közben megkerestük a "ládát" is. A terület szép rendezett volt, s sok turista mászkált arra, így nem akartunk a fűre menni a falat bontogatni.

[Jóváhagyta: Zerind vezér, 2010.06.30 09:08]

R.Guszty 2010.06.20 07:56 - Egyéb
Kerékpáros kupa: 36,4 km

fa-peti 2010.04.24 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.63
Stockholmi utazásom előtt / után kerestem fel ezt a ládát. Vicces történet, 04.15-én repültem az izlandi vulkán kitörése idején. A Pozsony - Stockholm járat volt az utolsó, kesserhaverom pedig London-Stansted-en ragadt. A visszaút 20-án lett volna, helyette 4 nappal később szombaton lett. 10 nap északon, egyedül :-). A koronázótemplom szép, lehetne szebb is. Szívesen bementem volna, de mindkét alkalommal zárva volt. Pozsony is lehetne szebb, de hát.....

Egy élmény volt ez az út, nagyszerűvé tette a vulkán :-). Köszi a városnéző virtuálist!

Koronázótemplom 2010.04.152010.04.24
Pozsonyi várVár a Duna felől
KoronázótemplomPozsonyi panoráma
Pozsony legkisebb házaÓváros
ReptérHavas Tátra
Havas KárpátokRyanair Stockholm-Skavsta
Ryanair PozsonyObs :)
Egy élmény vége 
Julisz 2010.04.04 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.10
Szenorral.

Lomex 2010.04.04 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.24
Húsvéti kirándulás Pozsonyban és Dévényben. Köszönjük.

szenor 2010.04.04 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.56
Húsvéti kirándulás Pozsonyban és Dévényben. Köszönjük.

Vándor Csillag 2010.03.13 20:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.94
Kis-Kárpátokból hazafelé megálltunk megcsodálni. Gyönyörű! Még a harangok is üdvözöltek Minket. :)

hujberg 2010.03.13 14:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.77
Pozsonyi séta
hujberg, ancsa, lili, luca

mjdgm 2010.01.24 12:57 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.06
Log később!

koszta 2009.12.29 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.71
Már jártam itt. Mint ahogy régen, úgy ma sem örülnek a magyar szónak.

 
Tomi_Bp 2009.11.21 23:09 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.32
6/2

Igen hosszas utazás volt, mert végig igen sűrű köd volt az M1-esen és a szlovák autópályán is...

Pozsony nagyon szép volt, de a parkolási szokásaik nem nyerték el a tetszésem...

A templom nagyon szép volt!

Köszi a "rejtést"!

Picit szomorúan idegenként az egykori -250 évig- Magyar fővárosban :(
Egy magyar szót sem hallottam :(

Petra 2009.10.09 15:21 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.03
A World Dog Show 2009 kapcsán jártam erre. És ha már itt voltam megnéztem a várost is. Nagyon tetszett! Ide máskor is visszajövök!

A kiállításon a kedvenc fajtámmal :)a vár
a templom :)a sétálóutca
még mindig a sétálóutcaszűk kis utcácskák
Pozsony legkeskenyebb házaa kapu
a vár egy másik szemszögbőlez sajnos zárva volt :(
mintha Gödöllőn lettem volnaegy kis bohóckodás az őrökkel
őrségváltásSlavinnál
Slavinhazafelé helyi bkv jegyet vásárolva :)
peterpan 2009.09.30 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.01
Prágasági útunk egyik pihenője volt Pozsony. Igyekeztünk nem kirívóak lenni és nem ingerelni kedves északi szomszédainkat. Még a porszívót is inkább a kocsiban hagytam.
Tettünk egy kisebb sétát a koronázótemplom körül, majd felmentünk a várhoz is. Sajnos a nagyobbik része nem látogatható a felújítások miatt.
A templomba több, mint 2 € a belépő.
Köszönjük a történelemórát, az ilyen ládaleírásokból lehet megtanulni azt, amit az iskolában elmulasztottunk, vagy feledésbe merült.

 
vilte&peti 2009.09.27 09:23 - Megtaláltam
Pozsony városát járva leltünk a pontra.

deva 2009.09.27 09:23 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.03
Fiatal magyar és szlovák eszperantisták közös sétája Pozsonyban. Nagyon jól megértettük egymást: nyelvileg és átvitt értelemben is... :-)

Mercenary 2009.09.22 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 3.71
Szerencsére pont ott nem volt borostyán a ház falán, ahol a rejtés van.

BiharyG 2009.08.18 18:52 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.07
Volt egy kis dolgom errefelé, úgyhogy gyorsan megkerestem ezt a ládát. Csak iGO volt nálam, de szerencsére azzal is gyorsan meglett.

BiharyG

Zyu 2009.08.16 16:24 - Megtaláltam
Megvan. Log es kepek majd otthonrol.

Piró 2009.08.16 16:24 - Megtaláltam
Zyuval pozsonyi hétvége alkalmából. Ingyenes volt a belépés a templomba és még fényképezni is lehetett.
A jelszót csak másodszorra találtuk meg, mert a kinyomtatott ládaleírásban éppen csak az hiányzott, hogy mit is kell keresni. :)

Balda 2009.08.15 13:43 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 4 átlag: 3.00 súly: 3.00
100. találatunk, a véletlen hozta így, de most mi is megkoronáztuk az eddigi kereséseinket ;-)
A vár körbe van állványozva, így nem éppen jó fotó téma, de a méretei lenyűgőzőek és bár szombat volt (ingyenes volt a parkolás ;-) , ma is nagyon dolgoztak az emberek a vár különböző helyein, így remélhetőleg 2010-re tényleg újra teljes pompájában lesz majd látható.
Betti, Marci, Gi, Balda

Vár felújítás alattTényleg átépítették a várat...
Koronázási templom 
M_ákos 2009.08.13 21:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.04
Megtaláltam!
Itt még Kubatov tanár úrral voltam először, osztálykiránduláson.
Kösz, Janó!
+Ha jól nézem, ezzel a ládáid összesített sikeres megtalálásai elérték az ezret, gratulálok!

lghost 2009.08.12 13:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 2.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 2.86
A tábla leolvasását nehezíti az erkélyről lekiabáló idős hölgy. A borostyán teljesen eltakarja a számot, ezért mindenképpen hozzá kell érni, amit nem vett jó néven és igen hangosan szidott minket.
Viszont a templom gyönyörű, 2 euró a belépő, 1-15 éves korig ingyenes.

Burn 2009.08.12 13:00 - Megtaláltam
Megvan!

zsotie 2009.08.08 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.97
Belvárosi séta keretében begyűjtöttük.

Lopakodó 2009.07.07 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.79
Pozsonyi kirándulás közben keretük meg Eszterrel együtt.

kenau 2009.07.04 15:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.68
Rokonlatogatas Pozsonyban, igy varosnezes kozben levadasztuk a ladat. Be sajnos nem tudtunk menni a templomba most se, epp eskuvo volt. Mar a 4. alkalom, hogy igy jartunk...

R.Guszty 2009.06.14 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.64
Pozsonyi séta közben.

 
Rat 2009.06.12 12:20 - Megtaláltam
Megvan!

Kiszti 2009.05.02 14:55 - Megtaláltam
Már nagyon régóta el akartam jönni ide, és nem csalódtam.

scele 2009.05.02 14:55 - Megtaláltam
ok

radpeter 2009.05.02 14:55 - Megtaláltam
\o/ Jo szuszogtatos [wapon beküldött szöveg]

Belga 2009.05.02 14:55 - Megtaláltam
ok

Fonte 2009.05.02 14:55 - Megtaláltam
Szlovákiai ládázgatás negyedik találata.
Kellemes kis sétát tettünk a templom közeli sétálóutcákban.
Kora délután, ragyogó napsütésben, sokan üldögéltek a teraszokon kávézgatva. Jó hangulatú órácskát töltöttünk a városban.
Én most jártam először Pozsonyban, de az biztos, rövidesen visszajövök szétnézni!

 
Csigabiga 2009.05.02 14:55 - Megtaláltam
Levadászva! :o) [wapon beküldött szöveg]

geo210 2009.04.26 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.20
Megtaláltam.

Orantes 2009.04.04 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.83
Egy szép tavaszi napon, pozsonyi városnézéssel összekötve, kicsit felelevenítettük Magyarország történelmi nevezetességeit a gyerkőcökkel. Köszi a rejtést.

bgecco 2009.03.04 18:00 - Megtaláltam
Paleo Lacival történt 48 ládás őrült Pozsonyi ládavadász napunk egyik állomása.
Elég szépen rendben van tartva Pozsony belvárosa.

Paleo.team 2009.03.04 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.54
Megtaláltuk! Közös Szlovákiai ládázós nap során kerestük meg bgecco barátommal ezt a virtuális ládát. Csodálatosan szép a város, gyönyörű a templom. Fotók rövidesen!

MiAlBe 2009.01.04 12:17 - Megtaláltam KRW környezet: 1.5 rejtés: 1.5 web: 1.5 átlag: 1.50 súly: 1.00
Elso lada. Milko-val. Egyedul meg nem megy...

Milko 2009.01.04 12:17 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 1.5 web: 1.5 átlag: 1.67 súly: 2.59
Megvan. Milics Alex Benjamin (meg nincs egy honapos) elso ladaja. Fenykepek hamarosan

ghool 2008.12.22 16:02 - Megtaláltam
karácsonyi vásárral egybekötve :)

Rede99 2008.11.27 11:51 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.54
Még kezdő kessernek számítok, de azt hiszem egyre jobban eluralkodik rajtam ez a fajta szenvedély. Az egyik kedves ismerősöm egy filmes konferenciára utazott Pozsonyba, aki elhívott engem is. Kértem tőle egy kis gondolkodási időt, ami annyi tett, hogy megnéztem a weblapon, hogy található-e itt geoláda. Nos, igen, ezért elkísértem, amúgy különösebben nem izgatott a város.

!!!Akik még nem ismerik ezt a játékot, azoknak azt ajánlom, hogy ne kezdjék el, mert függővé tesz!!!

Megérkezve Pozsonyba az első utam természetesen a ládához vezetett. Gyorsan meglett, könnyű találat volt. Utána szemügyre vettem tüzetesebben a várost és be kell vallanom, hogy mind Pozsonyban, mind a helyi emberekben kellemesen csalódtam. Kiemelném a pozsonyi karácsonyi vásár hangulatát, a csacsikiállítást és a vicces köztéri szobrokat. Külön tetszett, hogy a pénztárcámat sem terhelte meg túlságosan ez a kirándulás.

Köszönöm a rejtést, enélkül még mindig fehér folt lenne Pozsony és nem mellékesen nagyon jól éreztük magunkat!

tádé 2008.11.23 15:37 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.68
Érdekes, rövid pozsonyi nézelődés a templomban és környékén...
Ami a belépődíjat illeti: az "It's free" tájékoztatást kaptuk a templom őrétől. (Lehet, hogy csak vasárnap?)
Köszönjük a rejtést! Kicsi Gesztenye és Tádé

 
JuJó 2008.11.23 11:10 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 3.40
szeles,hideg időben, fázósan, de megvan

PaPaSzaGa 2008.10.25 21:37 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.39
UFO látogatás után...

kivancsifancsi 2008.10.25 14:49 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.85
5/3

A mai kirándulásunk csúcspontja. Először a várat néztük meg, amelynek egy részét már felújították, egy másik részét pedig éppen most renoválják.

Miután megnéztük a várat, lementünk és sétáltunk egyet a belvárosban is. Gyakorlatilag a teljes belváros a magyarokhoz köthető (Garay palota, Grassalkovich kastély, Mihály kapu, stb, stb, stb, ...), bár a mostani hatalom mindent megtesz, hogy ez a múlt homályába vesszen.

A várban és a környékén a tájékoztató táblák több nyelvűek, de a magyar még véletlenül sincs rajta, annak ellenére, hogy a túristák nagy része Magyarországról érkezik. Talán ez a szerencse, mert a feliratok nagy rész a valóságtól teljesen elrugaszkodott hülyeségeket közöl.

Köszönjük, hogy megmutattad nekünk a magyar történelem egy jelentős darabját.

Kilátás a várbólKoronázó templom
Szent KoronánkPozsonyi vár
LányokTemplom
LányokTávolban a vár
TemplomVár
MikiCache 2008.10.23 15:51 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.95
Nagyon rég voltunk utoljára Pozsonyban. Kellemes volt nosztalgiázni egy picit.
Miki és Anikó

 
Holbeck 2008.10.21 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.67 súly: 2.23
Nekem bejön ez a város. Munkámból adódóan néha ki kell ugranom Pozsonyba és a hiedelemmel ellentétben szerintem kedves emberek laknak ott. Köszönöm az ismertetőt, rávilágított pár fehér foltra a történelmi ismeretimben :)

 
jalso 2008.10.04 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.15
Köszönjük a rejtőnek, hogy elvezetett a magyar történelem eme híres helyszínére. Köszönjük a leírásban szereplő történelemleckét és fcsaba 2008. szept. 17-én kelt kiegészítését is.
Ildi és Gyuri

Puszkany 2008.10.01 11:44 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.15
Szép az óváros és a templom is. Be már nem mentem.

fcsaba 2008.09.17 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.41
Azt gondoltam, hogy triviális lesz a találat, végül ez lett meg a legnehezebben az egész Felvidéken. Amikor meglett, éppen megkondult a déli harangszó.

Nagyon örülök ennek a pontnak, hogy a sok-sok szlovák hazudozás közepette néhány magyar vonatkozású igazságot is megtudunk. Járva a várost, nagyon elkelne itt egy magyar multi, amely végre nem olyan szempontból mutat be mindent (természetesen csak szlovákul, esetleg angolul vagy németül, de magyarul semmiképp), hogy eredetileg a morvák éltek itt (akik természetesen szlovákok), majd jött az ezeréves űr, a semmi, amikor a gonosz magyarok elnyomták a szegény szlovák atyafiakat, de aztán jött a felszabadulás!

Tudom, hogy ez nem a politizálás helye, de azért azt leírom, hogy amíg nem lesznek Pozsonyban magyar feliratok, addig senki se jöjjön nekem szlovák-magyar megbékélés dumával! Ez a város ezer évig Magyarországoz tartozott, 250 évig annak fővárosa volt, a sok-sok megpróbáltatás ellenére még mindig a magyar a legnagyobb kisebbség itt, Szlovákiának Magyarországgal leghosszabb a közös határszakasza, úgyhogy ezek együttvéve arra köteleznék a szlovák felet, hogy magyarul is kitegye a többnyelvű feliratokat.

KoronázótemplomKorona
Elnöki palotaAz elnöki palota belülről
Mária TeréziaVicces
Pozsonyi látkép a várbólParlament
Vár 
Maratonos Maci 2008.08.30 13:08 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.20
Napvirággal.

napvirág 2008.08.30 13:08 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 2 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.80
Határtalan névnapvirágnapozás Maratonos macival - 4/2

Velünk együtt még sok, más nemzetiségű turista élvezte a nyárutó fényeit, melegét egy óvárosi séta vagy valamelyik étterem hűs teraszán.
A templomok zömében esküvő volt, így azokba nem jutottunk be csak egy-egy kukkantás erejéig.

Köszönöm a lehetőséget és az új ismereteket!

GyZsTeam 2008.08.17 16:13 - Megtaláltam
Rövid óvárosi séta közben. Régebben már többször jártunk itt.
Köszönjük!

Hatosfogat 2008.08.12 11:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.76
Jó gondolatnak tűnt, hogy a szigetközi nyaralást dobjuk fel még egy kirándulssal is Szlovákiába. Mint kiderült, nem volt túl jó ötlet, valahogy ezt a napot nagyon rosszul viselték csemetéink. :(

A javasolt ingyenes áruházi parkolót vettük célba, sikerrel. Innen már csak egy "rövid" séta a templom. Ezt kénytelenek voltunk erőltetett meneben megtenni, mivel vészesen közeledett a délelőtti záróra. Bár sikerült 11:15-re odaérnünk, így sikeresen be is jutottunk, de valószínűleg ezzel alapoztuk meg az egész napos nyűglődést. Nem érte meg.

A belépő már 60 korona! Nem baj, kifizettük a két felnőttet, a csemeték jöttek ingyen.

Az egyik leglényegesebb, amivel szembesültünk, egy más által már megfogalmazott tény; magyar kiírással gyakorlatilag nem találkozni sehol. Még a magyar nevek is szlovákosan vannak kiírva.

A templom megtekintése után rövid séta az óvárosban, majd irány a vár. Elég hamar körüljártunk mindent, persze múzeumba nem mentünk. Maga az óváros valóban kedves, a többiről nem tudunknyilatkozni...

Köszönjük a rejtést!

Irány a Dévényi várrom!

Szép város"Szép" város
Szent KoronaA csapat
 
álomfogók 2008.08.10 14:15 - Megtaláltam
Sikerült rosszkor jönni, éppen műrepülő napot tartottak és csurig volt emberrel a folyópart, a híd és a várhegy oldala (ilyen események elől szoktunk otthonról elmenekülni; most meg pont belefutottunk), még a túlpartra is alig tudtunk átkelni a terelések miatt. Végül csak találtunk egy (méregdrága) parkolót, ahonnan elindulhattunk belvárosi sétánkra (viszont a templomban senki sem szedett belépődíjat).
Rég jártam már Pozsonyban, sokat változott azóta, ideje volt újra eljönni és a gyerekeknek is megmutatni.

kl 2008.08.09 19:42 - Megtaláltam
ok [wapon beküldött szöveg]

elefánt 2008.07.30 14:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.75
Egynapos pozsonyi kirándulásra jöttünk a győri nyaralásból. Nagy meleg volt, de tetszett a város! (GPS nélküli találat.)

Erdélyi család 2008.07.25 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 3.91
ok

Hosszu és Maszat 2008.07.20 18:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.89
Biztos szép a város sajnos a szakadó eső miatt nem sokat tudtunk megnézni belőle.

leslielong 2008.07.20 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 3 átlag: 3.50 súly: 3.05
Megtaláltam. Elég esős borngós napon....
És voltam fent az UFO szerü hid tetején is. Azt ne feltétlenül nézzétek meg!

Már csak a wc miatt :-)

Oda mentem átkilátás az Hid tetejéről :-) UFO
ezzel nem a duna vizét hozzák fel! :-) 
sebok_marton 2008.07.19 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.18
Megtaláltuk.

Szibella 2008.07.19 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.00
Megtaláltam.

sattila & Kata 2008.07.16 13:19 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.67 súly: 3.40
A slovnaft-ban volt dolgunk, utána beugrottunk ide is. A város fejlődik, szépül, de valahogy éppen ez a templom szembe menne mindezzel. Kissé lehangoló, de mindenképpen érdekes és hasznos ezt is bemutatni. A web-es bemutatás bőséges.

Beres_family 2008.07.16 13:19 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

LiLa Ti-Sza 2008.07.09 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.52
Pozsonyból repültünk Barcelonába délután, előtte még gyorsan megkerestük ezt a ládát. Szép rejtés, köszi!

Elf 2008.07.06 11:58 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.37
Dévény felé motorozva villámkesseltük Csabataxival. A jelszót tiszteségesen benőtte a vadszőlő, de a kitartó kutatásnak köszönhetően megtaláltuk. Kicsit furcsán nézték a turisták, amikor megláttak, hogy a 30fok melegben két motoros talpig feketében tiszteségessen beöltözve a falhoz rohan és vadul hajtogatják szét a leveleket.
Bár tudom, hogy ez a láda csak a dómot akarja bemutatni, de egy pozsonyi városi sétálós multi jobban megilletné a helyet.

 
Csabataxi 2008.07.06 11:58 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

szakica 2008.06.14 16:59 - Megtaláltam
Rég vártam ezt a napot, hogy láthassuk Pozsony. A városban tettük egy kellemes sétát ill. autós város nézést is beiktattunk. Benyomásom a városról kettős, a régi épületek megragadóak az újjak között is van szép, de a kettő nincs összhangban, így hiányzik a nyugalom a rendezettség.

Mihul 2008.06.14 16:59 - Megtaláltam
sok a levél

Shakespir 2008.05.02 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.53
Rokonlátogatással egybekötött városnézés ...
majális...
virágözön...
sztrapacska...
jó fagyik...
a vár átépítés miatt sajnos zárva

ebben
Andersennel
Láp Lidérce 2008.05.01 11:01 - Egyéb
Képek még:

RészletekCsak szép rendben
SírboltSzomszédság
Rejtekadó fal vadszőlővelÚt a várba
Rács, híd, vízKilátás a várudvarról
Láp Lidérce 2008.05.01 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.92
Pozsony csodás! ...és a rejtő jóvoltából még ládát is lőhettünk, az is csodás:)

A rejteket lassan elfedi a dúsan burjánzó vadszőlő, kissé szét kellett hajtogatni a leveleket, hogy leolvashassuk a számot.Tehát kedves utánunk jövők: a szám ott van, a ház sarkától nem messze. Ha esetleg nem látod, kissé matass a fejed fölött.

Parkolásról: a láda rejtőjét megkeresve azt a tanácsot kaptam, hogy az Új híd túloldalán parkoljak. Ez a megoldás elég jól működik, a híd túlsó lábánál az Aupark nevű bevásárlóközpont mélygarázsában ingyenes és biztonságosnak tűnő a parkolás. (Az óváros meg csak fizetőssel találkoztunk, de ez végülis nem csoda.) Kiérve a napvilágra elsőre kicsit sokkolónak tűnik, hogy a hídon a kresztábla szerint tilos a gyalogosforgalom - de természetesen van erre megoldás: a híd irányába haladva megpillanthatjátok az alsó szinen haladó gyalog- és kerépárutat. Bár az odavezető útszakasz ottjártunkkor kissé lepukkantnak tűnt.

Még a túloldalrólA híd lábánál
A templommal szemezveA rejtés tárgya
Templom mellettGraffiti a templom közelében
MegáztunkNem szedtek belépőt - talán azt hitték, a csoporttal vagyunk?
Torony 
Mikulás 2008.04.27 13:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.27
Csodás város, jó volt itt tölteni pár órát. Jövök még!

@david 2008.04.22 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.79
Még még még ilyet!!
Nagyon tetszett pozsony! Igazából első benyomásom még itthonról képek alapján, az volt, h itt nincs semmi érdekes, nagy szürke szocialista város. Igazából sok része pozsonynak nem cáfolt meg e tekintetben, de nem is ezért jöttem. A belváros csodálatos. Sok sok régi utca, színes, és díszes házikókkal, kedves, nyugodt emberekkel. A templom számomra nem volt nagyon különleges, de azért nem semmi a kora, meg, az a tény, h itt voltak a koronázások..

Ha valaki szeretne enni egy jót (hangulatos hely, nem túl drága, életvidám, nem füstös) akkor javaslom a "1st Slovak" pub helyet. A weboldaluk nagyon gyenge, de a hely szuper. Elnöki palotától délkeletre, már az óváros fölött (cím: Obchodná 62)

A püspöki palotába be lehet menni, ne hagyjátok ki: hatalmas termek, tükrök, lakosztályok, csillárok, szőnyegek, mint egy régi kastályban. nagyon szép.

Két átfogó kiadvány a látnivalókról:
átfogó leírás + térkép,
helyszínek

keva 2008.04.13 14:00 - Megtaláltam
Igen nehezen sikerült parkolót találni, aztán a munkálatok miatt keringtünk. Szép a belváros is!

zsorzs 2008.04.13 13:57 - Megtaláltam
Ok

Dundus & Co 2008.04.10 16:21 - Egyéb
Pont most hétvégén vadásztuk le a .com-os DÓM-ládát, a magyarról nem tudtunk:-((

tudo 2008.04.05 11:04 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.17
Részletek késöbb. [wapon beküldött szöveg]

Web: Szeles kerékpár edzés 120 km-en a Mosonmagyaróvár - Bezenye - Rajka - Pozsony - Dévény fordítóval útvonalon 3 új ládával. Kifelé erős ellenszél volt, visszafelé segített.

GCM56 végeztével utamat a Kék kerékpár és Zöld + jelzésen folytattam. Útközben Bezenye temploma, később a pozsonyi híd érdemelt külön figyelmet. Tetszett a rajkai hatérátkelés: azelőtt milyen hosszú sorok kígyóztak itt; a rádió rendszeresen bemondta a várakozási időt Rajkánál. Édesapámékkal Trabanttal milyen nagy szám volt a hatérátkelés; most csupán kicsit lassítva gurultam át a volt átkelőhely romjain - rossz a útburkolat minősége.

A templom messziről kiemelkedik környezetéből. A jelszó egyértelmű volt. Logolás után körbejártam a templomot, be is néztem belsejébe. Elgondolkodtam azon, hogy vajon a jegyszedő gyerekek és a múzeumőr bácsi mit gondolhatnak magukban erről a csodálatos nemzeti emlékhely templomról, miközben a pénzt hajtják be?

Szívtam magamba a történelmi levegőt, aztán nyomtam tovább a Duna-parti úton Dévény vára, GCDROM felé.

Érkezés kerékpárral PozsonybaHídon
A templomMéltóság
TalálatA Pálffy család sírboltja
Templom belsőA híd visszafelé
A templom a hídrólA Duna Pozsonynál
Jellegzetes lakótelep dzsungelÚtmenti kereszt - Bezenye
G&C 2008.04.04 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.43
.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]