FAQ
2101. Bácsai Szent Vid domb és környéke (GCBVID)

Térkép

Térkép

Hősi emlékmű -itt fordulj jobbra

Hősi emlékmű -itt fordulj jobbra

Bácsai-csatorna

Bácsai-csatorna

Botló fűzek

Botló fűzek

Harckocsi-rámpa a Dunába(2008)

Harckocsi-rámpa a Dunába(2008)

Pihenő és a láda helye

Pihenő és a láda helye

Ezüstfa-rét

Ezüstfa-rét

Hangya-rét

Hangya-rét

Emlékhely

Emlékhely

Információs tábla

Információs tábla
Szélesség N 47° 43,343'
Hosszúság E 17° 40,204'
Magasság: 111 m
Megye/ország: Győr-Moson-Sopron
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2008.05.26 00:00
Megjelenés időpontja: 2008.05.29 17:56
Utolsó lényeges változás: 2008.05.29 17:56
Utolsó változás: 2021.04.17 08:59
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Bolka & Bucka
Ládagazda: nbokan
Nehézség / Terep: 1.5 / 1.5
Úthossz a kiindulóponttól: 700 m
Megtalálások száma: 623 + 8 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.8 megtalálás hetente


WAP:
A láda 6x16x22 cm-es konyhai doboz, Győr-Bácsán a Szent Vid emlékhely mellett kb. 50 m-re jobbra(töltésről nézve), bokros-fás résznél egy fa tövében, ágakkal álcázva. Alternatív jelszóhordozók a rejtek fölött.
Jobbról közelítsd a rejteket.


A ládába TravelBug nem helyezhető.


A Bácsai-legelő, a "Bácsai Szentvid domb és környéke" néven helyi jelentőségű védett terület. A Mosoni-Duna mentén kevés az ilyen hely, ahol ilyen változatos ártéri ökoszisztéma található egymáshoz közel. Megtalálható itt a magas-ártéri homoki nyáras erdőktől az alacsonyártéri, időszakosan víz alá kerülő mocsarakon át, a nyílt vizű hinaras társulásokig terjedő széles paletta.
A területet É-ról a Bácsai Holt-Duna, vagy más néven Bácsai-csatorna határolja. Partját füzesek szegélyezik (fehér és törékeny fűz), melyek jelentős része fejes művelésű (botlófüzes), ami az odúlakó madarak fészkelésének kedvez. A rekettyés, bokorfüzesek, melyek főleg a jobb partot követik, kiváló élőhelyei a kis- és barátposzátának, valamint a fülemülének. A nádas, gyékényes területek jellemző madarai, a nádi tücsökmadár, a foltos és cserregő nádiposzáta, és a nádi sármány. A holtág, és a vele párhuzamosan húzódó mocsár kiváló élőhelye a kecskebékáknak és a vöröshasú unkáknak, valamint fontos szaporodó helye a varangyoknak, az erdei és gyepi békáknak is. A vízisikló gyakori hüllőfaj itt. (Mo-on az összes hüllő és kétéltű faj védett). A vízi növényzet jellemző fajai a békalencsefélék, víziboglárkák, fehér tündérrózsa, virágkáka, vízi hídőr, vízi kányafű stb.
A mélyebb fekvésű területek (laposok) a Duna vízállásától függően, időszakosan válnak fakadó víz útján vízborítottá, tocsogóssá. Ezeket többnyire öreg fűzfabotlósok szegélyezik, illetve töltik ki részben. Aljnövényzetüket nedvességigényes, időszakos elöntéseket elviselő fajok alkotják: sásfélék, nád, gyékény, nádtippan stb. Több ilyen biotóp is van, közülük kettőt a helyiek "Kenderáztató" és "Pap-árka" néven ismernek. Az összes közül az utóbbi a legjelentősebb. A botlós erdősáv egy hajdani feltöltődött Duna-ág nyomvonalát jelzi. Jellegzetes lágyszárú növénye sárga nőszirom, fekete nadálytő, a védett nyári tőzike, és a nagyon ritka szibériai nőszirom. A madárvilág főleg védett odúlakó fajokból tevődik össze: macskabagoly, kerti rozsdafarkú, kormos légykapó, csuszka, búbos banka, rövidkarmú fakusz, seregély, kék és széncinege, stb.
Az őszi kikericses marhalegelő a jelentős tájképi értéken felül fészkelő helye a mezei pacsirtának, sárga billegetőnek, a sordélynak. Számos sáska és szöcskefajnak is otthona a terület. Jelentős táplálkozó helyet találnak itt a környező területeken fészkelő tövisszúró gébicsek, egerész ölyvek, fehér gólyák is. A legeltetés mára sajnos megszűnt, így a gyepet kaszálóként hasznosítják.
A felhagyott anyaggödrök is színesítik a táj arculatát. Amelyek állandó nyílt vízfelülettel rendelkeznek, hangulatos horgásztavakká alakultak. Partjaikon spontán módon kialakult a természetes növényzet, mely főleg füzesekből és gyékényesekből áll. Azokra, amelyek többnyire szárazon állnak, a beerdősülés különböző stádiuma a jellemző, attól függően, hogy a humuszképződésre mennyi idő állt rendelkezésre.
A magasabb térszinteken, a Gát és a Ladik utcai lejárókkal szemben találhatók a farkasalmás homoki nyáras sarjerdők. Lágyszárú növényzetükben megtalálható a szürke káka, mezei árvácska, nyúlánk ibolya, apró tyúktaréj, sárkutyatej, üstökös pacsirtafű. A legjellegzetesebb lágyszárú a farkasalma, amely kizárólagos tápnövénye az országszerte rendkívül megritkult farkasalma lepkének. Itt is egyre csökkenő számban tenyészik. Tavasszal együtt repül a szintén védett fecskefarkú, nappali pávaszem, és atalanta lepkékkel. A cserjeszintjük rendkívül változatos.

Hősi emlékmű
 N 47° 43,612' E 17° 40,025' 110 m [GCBVID+Emlékmű]
Bácsa főterén található a két világháború hősi halottainak emléket állító obeliszk, és parkosított környezete. Itt kell elkanyarodni jobbra (Győr felöl érkezőknek), a Szigligeti utcára, majd ismét jobbra kanyarodva a Legelő-közön végig (itt lehet parkolni  N 47° 43,595' E 17° 40,164' 110 m [GCBVID+parkoló] innen kb. 700m a ládáig), a régi töltésen át a természeti területre.

Bácsai holtág (Bácsai-csatorna)
 N 47° 43,535' E 17° 40,224' 110 m [GCBVID+Csatorna]
A töltésről leérve megérkezünk a Bácsai-csatornához:
Ezen a helyen kerül bemutatásra a holtág menti galériaerdő, mely jellegzetes őshonos ártéri fűz-nyár-ligeterdő növénytársulás. Értékét emelik az öreg odvas fűzfabotlók, valamint a felkúszó vadkomló (Humulus lupulus), mely csodálatos lián-lugasokat alkot. A fásszárú szintet főleg a következők alkotják: fehér- és törékeny fűz (Salix alba, S. fragilis). Számos védett madárfaj fészkel a területen. Különösen értékes fekete harkály (Dryocopus martius), mely az ártéri galériaerdők országszerte ritka madara. Többek között itt fészkel az erdei pinty (Fringilla coelebs), csuszka (Sitta europaea), vörösbegy (Erithacus rubecula) és még sokan mások.
A csővezeték-mocsár a 2005-ben elkészült szennyvíz-nyomócső fektetési nyomvonalán keletkezett, a holtággal párhuzamosan. A mély fekvésű területet az év nagy részében fakadó víz borítja. A különböző vízi növénytársulások hihetetlen gyorsasággal birtokba vették a területet. Kiváló lehetőség nyílik itt a szukcessziós folyamatok, valamint a parti zonációs átmenetek tanulmányozására. Mivel a vize sekély, illetve időszakos, a növényzet pár év múlva valószínűleg teljesen be fogja nőni a nyílt vízfelületet.
A Bácsai-holtág (Bácsai-csatorna, Eszterge) Hajdani Duna-ág elsődlegesen belvízlevezető csatornaként funkcionál. A vízi növénytársulások nagyrészt megegyeznek az előzővel. A vízmélység itt nagyobb (1,5-2,5 m), ezért a nyílt víz még sokáig megmarad, változatos, őshonos halfaunája van. Jellemző, a compó (Tincta tincta), az ezüstkárász (Carassius gibelio), vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythrophthalmus), valamint a csuka (Esox lucius), a sügér (Perca fluviatilis) a naphal (Lepomis gibbosus), és selymes durbincs (Gymnocephalus cernuus).
A fenti élőhelyekre jellemző még a vízisikló (Natrix natrix), valamint számos védett kétéltű faj, mint például az erdei béka (Rana dalmatina), kecskebéka (Rana esculenta), kis tavi béka. A barna ásóbéka (Pelobates fuscus), és a barna varangy (Bufo bufo) fontos szaporodó helyei.

Szent Vid emlékhely
 N 47° 43,308' E 17° 40,177' 110 m [GCBVID+Emlékhely]
A Zöld Erő Környezetvédő és Szépítő Egyesület több támogató segítségével 2005. nyarán egy emlékhelyet hozott itt létre. Ünnepélyes felavatására és megáldására október 15-én került sor.
Végig a Szilos-réten vezető földúton, balra tartva elérjük a Mosoni-Duna töltését, a harckocsi-rámpákat, tovább a töltésen vagy alatta haladva az úton, megérkezünk a Szent Vid emlékhelyhez és a ládához:
Bácsa határánál terült el Szent-Vid régi praedium. Győrtől északkeletre, a mai Likócs puszta táján fekvő község volt, mely¬nek határai a Duna mindkét partjára kiterjedlek. "A középkori oklevelek Zenth Gyd (1222), Scenthwyd (1337) és Zentwyd (1440, 1460, 1472) néven említik." Legkorábban, 1222-ben II- Endre egyik oklevelében "Szent Güd" (Zenth Gyd) néven szerepel. A XIV és a XV századi oklevelekben gyakran olvashatunk Szent-Vidről, amely vámhely is volt. 1472-ben külön rév is tartozott hozzá, Fintafalvi (Nagylucsei) Orbán budai kanonok és a Bajcsi család tulajdonaként. Szent-Vid tiszteletére szentelt temploma is volt, mely, ha romokban is, de 1593-ban még fennállott. A község viszont, a jegyzőkönyvek tanúsá¬ga szerint, ekkor már elpusztult, valószínűleg a török hadak pusztításai következtében. "1593-ban a település Lipcsei János birtoka volt, aki 200 magyar forin¬tért zálogba adta Vajda Kristófnak és Torkos Jánosnak", aki a XVII. században mint anyai birtokát határoltatta. A község igen sok kézen ment ál. Határának nagy része a bácsai, szentiváni, hecsei határokba olvadt. Legnagyobb része, mely fennma¬radt, Likócs tulajdona.

Aki szeretne még sétálni és többet látni, menjen tovább a töltést követve és láthatja még a Külső réteket  N 47° 43,091' E 17° 39,974' 110 m [GCBVID+Rét] , az Ezüstfa-rétet és Hangya-rétet, a Bányatavakat  N 47° 43,096' E 17° 39,772' 110 m [GCBVID+Bányatavak], Laposokat  N 47° 43,364' E 17° 39,848' 110 m [GCBVID+Laposok], az Alsó-rétet, Kenderáztatót, az Unka-tavat.
Elvileg erre is vissza lehet menni a Bácsai-holtághoz, de az már inkább 5-ös nehézségű terep.

2010.06.11
- magas vízálláskor használd a térképet(1. kép) és a töltéseket, segítségedre lesznek

Ládakarbantartás:

2021.04.16 - láda karbantartás, új logbook
2020.03.01 - láda takarítása, feltöltés és új alternatív jelszóhordozók (jó sokáig kerestem mire meglett, visszaraktam a helyére)
2018.02.18 - új logbook, toll, takarítás és visszaraktam a helyére
2016.04.18 - láda takarítása és feltöltés
2015.06.17 - új láda és új alternatív jelszóhordozók
2014.01.05 - ládaellenőrzés és feltöltés, végre megtaláltuk a régi
ládát is, csak 20 méterre volt az eredeti rejtektől :)
2012.11.14 - új láda és alternatív jelszóhordozók
2011.02.27 - láda feltöltése
2010.09.20 - láda takarítása és új logbook


Több infó a környékről:
http://szigetkoz.eu/termeszetved/szentvid.htm
Állapot: kereshető

KRW értékelés (378 db): környezet: 4.17 rejtés: 4.16 web: 4.45 átlag: 4.26

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
-
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
+
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
+
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


Gabesszino 2022.11.02 13:14 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

dinuska 2022.10.30 10:30 - Megtaláltam
Győri hétvégénk első állomása :) a blöki élvezte a rohangálást, mi meg keresgéltünk, de végül meglett! Köszönjük a rejtést! Gabi, Szilvi, Edina és Szaddám az amstaffkölyök

F592AF21-5FC5-4906-A030-60AE6D1A9E2F893A6D0E-245B-4F7C-AC3A-678EF62F903B
5B3945C2-D6DF-40D6-B12E-9ABF2E2F15C81FC4944B-2338-4C16-8197-B4793730114A
tojas 2022.10.27 16:38 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.7]

wyzard 2022.10.23 17:54 - Megtaláltam
Életünk első ládája, gyerekekkel voltunk, köszönjük! :) [Geoládák v3.12.10]

paidlp 2022.10.17 14:40 - Megtaláltam
Fogom! :)
Köszönöm a rejtést!

Kisem 2022.10.08 14:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

MEMME és ZEREB 2022.08.20 14:50 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

EVANDU 2022.08.03 16:59 - Megtaláltam
Megvan a lada, safe and sound!

Gyöngyi1979 2022.06.22 10:03 - Megtaláltam
Megtaláltuk! 2022/122
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.8.13]

Aniko & Gyuri 2022.05.11 12:23 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.9]

Gmre 2022.05.09 17:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.8]

Bóta család 2022.04.30 19:20 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.7]

CsukorBálint 2022.04.29 04:29 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.28
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

mark.c 2022.04.24 15:13 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.8]

Brájen 2022.04.18 17:23 - Egyéb
Nosztalgiából harmadszor is megtalálva! :) Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

data4526 2022.03.25 17:56 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.83
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.8.6 teszt]

puszedliék 2022.03.20 15:54 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.49
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

Jocika1990 2022.03.15 13:24 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.48
Megtaláltuk , köszönjük a rejtést! Bettike és Jocika [Geoládák v3.12.6]

bubbamester 2022.03.15 09:11 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Ügyes takarás. :) [Geoládák v3.12.6]

Justbeokay 2022.03.14 13:16 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

edusanya 2022.03.13 15:29 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Apuska 2022.03.13 15:29 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

bbalint012 2022.03.06 14:48 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.43
köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Malni 2022.02.28 13:37 - Megtaláltam
Megvagy láda, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

kraiova 2022.02.25 16:31 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.16]


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (631 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]