geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
2101. Bácsai Szent Vid domb és környéke (GCBVID)

Térkép

Térkép

Hősi emlékmű -itt fordulj jobbra

Hősi emlékmű -itt fordulj jobbra

Bácsai-csatorna

Bácsai-csatorna

Botló fűzek

Botló fűzek

Harckocsi-rámpa a Dunába(2008)

Harckocsi-rámpa a Dunába(2008)

Pihenő és a láda helye

Pihenő és a láda helye

Ezüstfa-rét

Ezüstfa-rét

Hangya-rét

Hangya-rét

Emlékhely

Emlékhely

Információs tábla

Információs tábla
Szélesség N 47° 43,343'
Hosszúság E 17° 40,204'
Magasság: 111 m
Megye/ország: Győr-Moson-Sopron
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2008.05.26 00:00
Megjelenés időpontja: 2008.05.29 17:56
Utolsó lényeges változás: 2008.05.29 17:56
Utolsó változás: 2020.03.01 13:19
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Bolka & Bucka
Felhasználó: nbokan
Nehézség / Terep: 1.5 / 1.5
Úthossz a kiindulóponttól: 700 m
Megtalálások száma: 536 + 7 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.8 megtalálás hetente


WAP:
A láda 6x16x22 cm-es konyhai doboz, Győr-Bácsán a Szent Vid emlékhely mellett kb. 50 m-re jobbra(töltésről nézve), bokros-fás résznél egy fa tövében, ágakkal álcázva. Alternatív jelszóhordozók a rejtek fölött.
Jobbról közelítsd a rejteket.


A ládába TravelBug nem helyezhető.


A Bácsai-legelő, a "Bácsai Szentvid domb és környéke" néven helyi jelentőségű védett terület. A Mosoni-Duna mentén kevés az ilyen hely, ahol ilyen változatos ártéri ökoszisztéma található egymáshoz közel. Megtalálható itt a magas-ártéri homoki nyáras erdőktől az alacsonyártéri, időszakosan víz alá kerülő mocsarakon át, a nyílt vizű hinaras társulásokig terjedő széles paletta.
A területet É-ról a Bácsai Holt-Duna, vagy más néven Bácsai-csatorna határolja. Partját füzesek szegélyezik (fehér és törékeny fűz), melyek jelentős része fejes művelésű (botlófüzes), ami az odúlakó madarak fészkelésének kedvez. A rekettyés, bokorfüzesek, melyek főleg a jobb partot követik, kiváló élőhelyei a kis- és barátposzátának, valamint a fülemülének. A nádas, gyékényes területek jellemző madarai, a nádi tücsökmadár, a foltos és cserregő nádiposzáta, és a nádi sármány. A holtág, és a vele párhuzamosan húzódó mocsár kiváló élőhelye a kecskebékáknak és a vöröshasú unkáknak, valamint fontos szaporodó helye a varangyoknak, az erdei és gyepi békáknak is. A vízisikló gyakori hüllőfaj itt. (Mo-on az összes hüllő és kétéltű faj védett). A vízi növényzet jellemző fajai a békalencsefélék, víziboglárkák, fehér tündérrózsa, virágkáka, vízi hídőr, vízi kányafű stb.
A mélyebb fekvésű területek (laposok) a Duna vízállásától függően, időszakosan válnak fakadó víz útján vízborítottá, tocsogóssá. Ezeket többnyire öreg fűzfabotlósok szegélyezik, illetve töltik ki részben. Aljnövényzetüket nedvességigényes, időszakos elöntéseket elviselő fajok alkotják: sásfélék, nád, gyékény, nádtippan stb. Több ilyen biotóp is van, közülük kettőt a helyiek "Kenderáztató" és "Pap-árka" néven ismernek. Az összes közül az utóbbi a legjelentősebb. A botlós erdősáv egy hajdani feltöltődött Duna-ág nyomvonalát jelzi. Jellegzetes lágyszárú növénye sárga nőszirom, fekete nadálytő, a védett nyári tőzike, és a nagyon ritka szibériai nőszirom. A madárvilág főleg védett odúlakó fajokból tevődik össze: macskabagoly, kerti rozsdafarkú, kormos légykapó, csuszka, búbos banka, rövidkarmú fakusz, seregély, kék és széncinege, stb.
Az őszi kikericses marhalegelő a jelentős tájképi értéken felül fészkelő helye a mezei pacsirtának, sárga billegetőnek, a sordélynak. Számos sáska és szöcskefajnak is otthona a terület. Jelentős táplálkozó helyet találnak itt a környező területeken fészkelő tövisszúró gébicsek, egerész ölyvek, fehér gólyák is. A legeltetés mára sajnos megszűnt, így a gyepet kaszálóként hasznosítják.
A felhagyott anyaggödrök is színesítik a táj arculatát. Amelyek állandó nyílt vízfelülettel rendelkeznek, hangulatos horgásztavakká alakultak. Partjaikon spontán módon kialakult a természetes növényzet, mely főleg füzesekből és gyékényesekből áll. Azokra, amelyek többnyire szárazon állnak, a beerdősülés különböző stádiuma a jellemző, attól függően, hogy a humuszképződésre mennyi idő állt rendelkezésre.
A magasabb térszinteken, a Gát és a Ladik utcai lejárókkal szemben találhatók a farkasalmás homoki nyáras sarjerdők. Lágyszárú növényzetükben megtalálható a szürke káka, mezei árvácska, nyúlánk ibolya, apró tyúktaréj, sárkutyatej, üstökös pacsirtafű. A legjellegzetesebb lágyszárú a farkasalma, amely kizárólagos tápnövénye az országszerte rendkívül megritkult farkasalma lepkének. Itt is egyre csökkenő számban tenyészik. Tavasszal együtt repül a szintén védett fecskefarkú, nappali pávaszem, és atalanta lepkékkel. A cserjeszintjük rendkívül változatos.

Hősi emlékmű
 N 47° 43,612' E 17° 40,025' 110 m [GCBVID+Emlékmű]
Bácsa főterén található a két világháború hősi halottainak emléket állító obeliszk, és parkosított környezete. Itt kell elkanyarodni jobbra (Győr felöl érkezőknek), a Szigligeti utcára, majd ismét jobbra kanyarodva a Legelő-közön végig (itt lehet parkolni  N 47° 43,595' E 17° 40,164' 110 m [GCBVID+parkoló] innen kb. 700m a ládáig), a régi töltésen át a természeti területre.

Bácsai holtág (Bácsai-csatorna)
 N 47° 43,535' E 17° 40,224' 110 m [GCBVID+Csatorna]
A töltésről leérve megérkezünk a Bácsai-csatornához:
Ezen a helyen kerül bemutatásra a holtág menti galériaerdő, mely jellegzetes őshonos ártéri fűz-nyár-ligeterdő növénytársulás. Értékét emelik az öreg odvas fűzfabotlók, valamint a felkúszó vadkomló (Humulus lupulus), mely csodálatos lián-lugasokat alkot. A fásszárú szintet főleg a következők alkotják: fehér- és törékeny fűz (Salix alba, S. fragilis). Számos védett madárfaj fészkel a területen. Különösen értékes fekete harkály (Dryocopus martius), mely az ártéri galériaerdők országszerte ritka madara. Többek között itt fészkel az erdei pinty (Fringilla coelebs), csuszka (Sitta europaea), vörösbegy (Erithacus rubecula) és még sokan mások.
A csővezeték-mocsár a 2005-ben elkészült szennyvíz-nyomócső fektetési nyomvonalán keletkezett, a holtággal párhuzamosan. A mély fekvésű területet az év nagy részében fakadó víz borítja. A különböző vízi növénytársulások hihetetlen gyorsasággal birtokba vették a területet. Kiváló lehetőség nyílik itt a szukcessziós folyamatok, valamint a parti zonációs átmenetek tanulmányozására. Mivel a vize sekély, illetve időszakos, a növényzet pár év múlva valószínűleg teljesen be fogja nőni a nyílt vízfelületet.
A Bácsai-holtág (Bácsai-csatorna, Eszterge) Hajdani Duna-ág elsődlegesen belvízlevezető csatornaként funkcionál. A vízi növénytársulások nagyrészt megegyeznek az előzővel. A vízmélység itt nagyobb (1,5-2,5 m), ezért a nyílt víz még sokáig megmarad, változatos, őshonos halfaunája van. Jellemző, a compó (Tincta tincta), az ezüstkárász (Carassius gibelio), vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythrophthalmus), valamint a csuka (Esox lucius), a sügér (Perca fluviatilis) a naphal (Lepomis gibbosus), és selymes durbincs (Gymnocephalus cernuus).
A fenti élőhelyekre jellemző még a vízisikló (Natrix natrix), valamint számos védett kétéltű faj, mint például az erdei béka (Rana dalmatina), kecskebéka (Rana esculenta), kis tavi béka. A barna ásóbéka (Pelobates fuscus), és a barna varangy (Bufo bufo) fontos szaporodó helyei.

Szent Vid emlékhely
 N 47° 43,308' E 17° 40,177' 110 m [GCBVID+Emlékhely]
A Zöld Erő Környezetvédő és Szépítő Egyesület több támogató segítségével 2005. nyarán egy emlékhelyet hozott itt létre. Ünnepélyes felavatására és megáldására október 15-én került sor.
Végig a Szilos-réten vezető földúton, balra tartva elérjük a Mosoni-Duna töltését, a harckocsi-rámpákat, tovább a töltésen vagy alatta haladva az úton, megérkezünk a Szent Vid emlékhelyhez és a ládához:
Bácsa határánál terült el Szent-Vid régi praedium. Győrtől északkeletre, a mai Likócs puszta táján fekvő község volt, mely¬nek határai a Duna mindkét partjára kiterjedlek. "A középkori oklevelek Zenth Gyd (1222), Scenthwyd (1337) és Zentwyd (1440, 1460, 1472) néven említik." Legkorábban, 1222-ben II- Endre egyik oklevelében "Szent Güd" (Zenth Gyd) néven szerepel. A XIV és a XV századi oklevelekben gyakran olvashatunk Szent-Vidről, amely vámhely is volt. 1472-ben külön rév is tartozott hozzá, Fintafalvi (Nagylucsei) Orbán budai kanonok és a Bajcsi család tulajdonaként. Szent-Vid tiszteletére szentelt temploma is volt, mely, ha romokban is, de 1593-ban még fennállott. A község viszont, a jegyzőkönyvek tanúsá¬ga szerint, ekkor már elpusztult, valószínűleg a török hadak pusztításai következtében. "1593-ban a település Lipcsei János birtoka volt, aki 200 magyar forin¬tért zálogba adta Vajda Kristófnak és Torkos Jánosnak", aki a XVII. században mint anyai birtokát határoltatta. A község igen sok kézen ment ál. Határának nagy része a bácsai, szentiváni, hecsei határokba olvadt. Legnagyobb része, mely fennma¬radt, Likócs tulajdona.

Aki szeretne még sétálni és többet látni, menjen tovább a töltést követve és láthatja még a Külső réteket  N 47° 43,091' E 17° 39,974' 110 m [GCBVID+Rét] , az Ezüstfa-rétet és Hangya-rétet, a Bányatavakat  N 47° 43,096' E 17° 39,772' 110 m [GCBVID+Bányatavak], Laposokat  N 47° 43,364' E 17° 39,848' 110 m [GCBVID+Laposok], az Alsó-rétet, Kenderáztatót, az Unka-tavat.
Elvileg erre is vissza lehet menni a Bácsai-holtághoz, de az már inkább 5-ös nehézségű terep.

2010.06.11
- magas vízálláskor használd a térképet(1. kép) és a töltéseket, segítségedre lesznek

Ládakarbantartás:

2020.03.01 - láda takarítása, feltöltés és új alternatív jelszóhordozók (jó sokáig kerestem mire meglett, visszaraktam a helyére)
2018.02.18 - új logbook, toll, takarítás és visszaraktam a helyére
2016.04.18 - láda takarítása és feltöltés
2015.06.17 - új láda és új alternatív jelszóhordozók
2014.01.05 - ládaellenőrzés és feltöltés, végre megtaláltuk a régi
ládát is, csak 20 méterre volt az eredeti rejtektől :)
2012.11.14 - új láda és alternatív jelszóhordozók
2011.02.27 - láda feltöltése
2010.09.20 - láda takarítása és új logbook


Több infó a környékről:
http://szigetkoz.eu/termeszetved/szentvid.htm
Állapot: kereshető

Értékelés: értékelés (358 db): környezet: 4.14 rejtés: 4.13 web: 4.42 átlag: 4.23

 + történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 - szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 + különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 + vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 - település belterületén van a láda?
 + van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 - megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 + a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 + babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 - igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 - sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - van-e a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb.?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 + GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell


takos 2020.09.19 13:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

Monik 2020.09.19 11:21 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.38
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

Farkas family 2020.09.12 18:53 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! :) [Geoládák v3.6.0]

lelcache 2020.09.06 14:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést! lelcache

brutte 2020.08.18 14:38 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
rengeteg a szúnyog???? [Geoládák v3.5.3]

mtundus 2020.07.26 17:58 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.2.11]

Szépen 2020.07.18 19:58 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.95
Köszi a rejtést.

carmin 2020.07.10 10:32 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

DSC04538DSC04539
DSC04544DSC04547
DSC04548DSC04550
Pándzsa 2020.06.24 23:59 - Megtaláltam
Szuper séta volt közel a lakhelyünkhöz. Első keresésünk, gyerekek élvezték

Nyúlék89 2020.06.04 18:48 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.03
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! szép környezet, szuper rejtés. [Geoládák v3.4.1]

Marus 2020.06.04 10:38 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Csurcika 2020.06.02 17:30 - Megtaláltam
Megtaláltam.A láda nem volt elrejtve,egy fa két ága tartotta.Törött homokozólapát nem opció..Kicseréltem a tartalmát..Köszi a rejtést!

EmesESE 2020.05.17 12:38 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.36
Megtaláltuk ! 🙂
Ma tekintettel az országon átvonuló eső felhőkre módosítottunk a ládakereső programunkon és 9 év után visszatértünk Győrbe az azóta megjelent új pontok felkeresése céljából.
Szép csendesen egészen a ládáig beautóztunk. Az egyik csatornán
egy hattyúpár kísérgette 7-8 csibéjét.
Köszönjük a lehetőséget! [Geoládák v3.2.2]

9016428E-F2D8-486D-B67F-C8B7388A13CA0A5F256B-00A3-4786-BA2D-7509B85D262B
2DF71384-2630-44CD-84F8-BEF4784CAB22 
Csillagutas 2020.05.08 21:28 - Megtaláltam
Köszönjük, hogy megtalálhattuk a ládát. A láda kódja és jelszava rendesen látszik. A műanyag doboz is épségben van.

IMG_20200508_154102 
Turukano 2020.05.02 17:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

Pilkolino 2020.04.28 14:08 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

omega5 2020.03.18 17:20 - Megtaláltam
Megvan, köszi! [Geoládák v3.3.2]

magyar65 2020.03.09 20:16 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.64
Köszönjük!

Vadasz.reka98 2020.03.08 14:12 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

nbokan 2020.03.01 11:00 - Egyéb
Nekem is eltartott egy ideig míg meglett, pedig én rejtettem :) Nem az eredeti rejtekben volt és elég mélyre el volt ásva az avarban. Visszaraktam a fa tövéhez. Kitakarítottuk, feltöltöttük és kicseréltem az alternatív jelszóhordozókat.

Megtaláltuk az idei első kullancsunkat is.

EmlékhelyKözelebbről
még közelebbről2005-ben készült
InfoTérkép
Pihenő 
kasap 2019.12.27 15:36 - Megtaláltam
Megtaláltam. alternatívval:. Ládát nem találtuk. -) Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Butchman 2019.12.27 15:36 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Skali&Margó 2019.12.27 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.14
OK!

gabinet 2019.12.01 12:13 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.1.1]

Dr_Landlock 2019.11.09 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 2 rejtés: 3 web: 3 átlag: 2.67 súly: 1.00
Első ládánk! Köszönjük a rejtést! Nincs toll a dobozban sajnos ezért rúzzsal írtunk;)


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (543 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.