geocaching.hu geocaching.hu szép kép FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |    belépés
  
  
  
 
FAQ
2101. Bácsai Szent Vid domb és környéke (GCBVID)

Térkép

Térkép

Hősi emlékmű -itt fordulj jobbra

Hősi emlékmű -itt fordulj jobbra

Bácsai-csatorna

Bácsai-csatorna

Botló fűzek

Botló fűzek

Harckocsi-rámpa a Dunába(2008)

Harckocsi-rámpa a Dunába(2008)

Pihenő és a láda helye

Pihenő és a láda helye

Ezüstfa-rét

Ezüstfa-rét

Hangya-rét

Hangya-rét

Emlékhely

Emlékhely

Információs tábla

Információs tábla
Szélesség N 47° 43,343'
Hosszúság E 17° 40,204'
Magasság: 111 m
Megye/ország: Győr-Moson-Sopron
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2008.05.26 00:00
Megjelenés időpontja: 2008.05.29 17:56
Utolsó lényeges változás: 2008.05.29 17:56
Utolsó változás: 2020.03.01 13:19
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Bolka & Bucka
Felhasználó: nbokan
Nehézség / Terep: 1.5 / 1.5
Úthossz a kiindulóponttól: 700 m
Megtalálások száma: 566 + 7 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.8 megtalálás hetente


WAP:
A láda 6x16x22 cm-es konyhai doboz, Győr-Bácsán a Szent Vid emlékhely mellett kb. 50 m-re jobbra(töltésről nézve), bokros-fás résznél egy fa tövében, ágakkal álcázva. Alternatív jelszóhordozók a rejtek fölött.
Jobbról közelítsd a rejteket.


A ládába TravelBug nem helyezhető.


A Bácsai-legelő, a "Bácsai Szentvid domb és környéke" néven helyi jelentőségű védett terület. A Mosoni-Duna mentén kevés az ilyen hely, ahol ilyen változatos ártéri ökoszisztéma található egymáshoz közel. Megtalálható itt a magas-ártéri homoki nyáras erdőktől az alacsonyártéri, időszakosan víz alá kerülő mocsarakon át, a nyílt vizű hinaras társulásokig terjedő széles paletta.
A területet É-ról a Bácsai Holt-Duna, vagy más néven Bácsai-csatorna határolja. Partját füzesek szegélyezik (fehér és törékeny fűz), melyek jelentős része fejes művelésű (botlófüzes), ami az odúlakó madarak fészkelésének kedvez. A rekettyés, bokorfüzesek, melyek főleg a jobb partot követik, kiváló élőhelyei a kis- és barátposzátának, valamint a fülemülének. A nádas, gyékényes területek jellemző madarai, a nádi tücsökmadár, a foltos és cserregő nádiposzáta, és a nádi sármány. A holtág, és a vele párhuzamosan húzódó mocsár kiváló élőhelye a kecskebékáknak és a vöröshasú unkáknak, valamint fontos szaporodó helye a varangyoknak, az erdei és gyepi békáknak is. A vízisikló gyakori hüllőfaj itt. (Mo-on az összes hüllő és kétéltű faj védett). A vízi növényzet jellemző fajai a békalencsefélék, víziboglárkák, fehér tündérrózsa, virágkáka, vízi hídőr, vízi kányafű stb.
A mélyebb fekvésű területek (laposok) a Duna vízállásától függően, időszakosan válnak fakadó víz útján vízborítottá, tocsogóssá. Ezeket többnyire öreg fűzfabotlósok szegélyezik, illetve töltik ki részben. Aljnövényzetüket nedvességigényes, időszakos elöntéseket elviselő fajok alkotják: sásfélék, nád, gyékény, nádtippan stb. Több ilyen biotóp is van, közülük kettőt a helyiek "Kenderáztató" és "Pap-árka" néven ismernek. Az összes közül az utóbbi a legjelentősebb. A botlós erdősáv egy hajdani feltöltődött Duna-ág nyomvonalát jelzi. Jellegzetes lágyszárú növénye sárga nőszirom, fekete nadálytő, a védett nyári tőzike, és a nagyon ritka szibériai nőszirom. A madárvilág főleg védett odúlakó fajokból tevődik össze: macskabagoly, kerti rozsdafarkú, kormos légykapó, csuszka, búbos banka, rövidkarmú fakusz, seregély, kék és széncinege, stb.
Az őszi kikericses marhalegelő a jelentős tájképi értéken felül fészkelő helye a mezei pacsirtának, sárga billegetőnek, a sordélynak. Számos sáska és szöcskefajnak is otthona a terület. Jelentős táplálkozó helyet találnak itt a környező területeken fészkelő tövisszúró gébicsek, egerész ölyvek, fehér gólyák is. A legeltetés mára sajnos megszűnt, így a gyepet kaszálóként hasznosítják.
A felhagyott anyaggödrök is színesítik a táj arculatát. Amelyek állandó nyílt vízfelülettel rendelkeznek, hangulatos horgásztavakká alakultak. Partjaikon spontán módon kialakult a természetes növényzet, mely főleg füzesekből és gyékényesekből áll. Azokra, amelyek többnyire szárazon állnak, a beerdősülés különböző stádiuma a jellemző, attól függően, hogy a humuszképződésre mennyi idő állt rendelkezésre.
A magasabb térszinteken, a Gát és a Ladik utcai lejárókkal szemben találhatók a farkasalmás homoki nyáras sarjerdők. Lágyszárú növényzetükben megtalálható a szürke káka, mezei árvácska, nyúlánk ibolya, apró tyúktaréj, sárkutyatej, üstökös pacsirtafű. A legjellegzetesebb lágyszárú a farkasalma, amely kizárólagos tápnövénye az országszerte rendkívül megritkult farkasalma lepkének. Itt is egyre csökkenő számban tenyészik. Tavasszal együtt repül a szintén védett fecskefarkú, nappali pávaszem, és atalanta lepkékkel. A cserjeszintjük rendkívül változatos.

Hősi emlékmű
 N 47° 43,612' E 17° 40,025' 110 m [GCBVID+Emlékmű]
Bácsa főterén található a két világháború hősi halottainak emléket állító obeliszk, és parkosított környezete. Itt kell elkanyarodni jobbra (Győr felöl érkezőknek), a Szigligeti utcára, majd ismét jobbra kanyarodva a Legelő-közön végig (itt lehet parkolni  N 47° 43,595' E 17° 40,164' 110 m [GCBVID+parkoló] innen kb. 700m a ládáig), a régi töltésen át a természeti területre.

Bácsai holtág (Bácsai-csatorna)
 N 47° 43,535' E 17° 40,224' 110 m [GCBVID+Csatorna]
A töltésről leérve megérkezünk a Bácsai-csatornához:
Ezen a helyen kerül bemutatásra a holtág menti galériaerdő, mely jellegzetes őshonos ártéri fűz-nyár-ligeterdő növénytársulás. Értékét emelik az öreg odvas fűzfabotlók, valamint a felkúszó vadkomló (Humulus lupulus), mely csodálatos lián-lugasokat alkot. A fásszárú szintet főleg a következők alkotják: fehér- és törékeny fűz (Salix alba, S. fragilis). Számos védett madárfaj fészkel a területen. Különösen értékes fekete harkály (Dryocopus martius), mely az ártéri galériaerdők országszerte ritka madara. Többek között itt fészkel az erdei pinty (Fringilla coelebs), csuszka (Sitta europaea), vörösbegy (Erithacus rubecula) és még sokan mások.
A csővezeték-mocsár a 2005-ben elkészült szennyvíz-nyomócső fektetési nyomvonalán keletkezett, a holtággal párhuzamosan. A mély fekvésű területet az év nagy részében fakadó víz borítja. A különböző vízi növénytársulások hihetetlen gyorsasággal birtokba vették a területet. Kiváló lehetőség nyílik itt a szukcessziós folyamatok, valamint a parti zonációs átmenetek tanulmányozására. Mivel a vize sekély, illetve időszakos, a növényzet pár év múlva valószínűleg teljesen be fogja nőni a nyílt vízfelületet.
A Bácsai-holtág (Bácsai-csatorna, Eszterge) Hajdani Duna-ág elsődlegesen belvízlevezető csatornaként funkcionál. A vízi növénytársulások nagyrészt megegyeznek az előzővel. A vízmélység itt nagyobb (1,5-2,5 m), ezért a nyílt víz még sokáig megmarad, változatos, őshonos halfaunája van. Jellemző, a compó (Tincta tincta), az ezüstkárász (Carassius gibelio), vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythrophthalmus), valamint a csuka (Esox lucius), a sügér (Perca fluviatilis) a naphal (Lepomis gibbosus), és selymes durbincs (Gymnocephalus cernuus).
A fenti élőhelyekre jellemző még a vízisikló (Natrix natrix), valamint számos védett kétéltű faj, mint például az erdei béka (Rana dalmatina), kecskebéka (Rana esculenta), kis tavi béka. A barna ásóbéka (Pelobates fuscus), és a barna varangy (Bufo bufo) fontos szaporodó helyei.

Szent Vid emlékhely
 N 47° 43,308' E 17° 40,177' 110 m [GCBVID+Emlékhely]
A Zöld Erő Környezetvédő és Szépítő Egyesület több támogató segítségével 2005. nyarán egy emlékhelyet hozott itt létre. Ünnepélyes felavatására és megáldására október 15-én került sor.
Végig a Szilos-réten vezető földúton, balra tartva elérjük a Mosoni-Duna töltését, a harckocsi-rámpákat, tovább a töltésen vagy alatta haladva az úton, megérkezünk a Szent Vid emlékhelyhez és a ládához:
Bácsa határánál terült el Szent-Vid régi praedium. Győrtől északkeletre, a mai Likócs puszta táján fekvő község volt, mely¬nek határai a Duna mindkét partjára kiterjedlek. "A középkori oklevelek Zenth Gyd (1222), Scenthwyd (1337) és Zentwyd (1440, 1460, 1472) néven említik." Legkorábban, 1222-ben II- Endre egyik oklevelében "Szent Güd" (Zenth Gyd) néven szerepel. A XIV és a XV századi oklevelekben gyakran olvashatunk Szent-Vidről, amely vámhely is volt. 1472-ben külön rév is tartozott hozzá, Fintafalvi (Nagylucsei) Orbán budai kanonok és a Bajcsi család tulajdonaként. Szent-Vid tiszteletére szentelt temploma is volt, mely, ha romokban is, de 1593-ban még fennállott. A község viszont, a jegyzőkönyvek tanúsá¬ga szerint, ekkor már elpusztult, valószínűleg a török hadak pusztításai következtében. "1593-ban a település Lipcsei János birtoka volt, aki 200 magyar forin¬tért zálogba adta Vajda Kristófnak és Torkos Jánosnak", aki a XVII. században mint anyai birtokát határoltatta. A község igen sok kézen ment ál. Határának nagy része a bácsai, szentiváni, hecsei határokba olvadt. Legnagyobb része, mely fennma¬radt, Likócs tulajdona.

Aki szeretne még sétálni és többet látni, menjen tovább a töltést követve és láthatja még a Külső réteket  N 47° 43,091' E 17° 39,974' 110 m [GCBVID+Rét] , az Ezüstfa-rétet és Hangya-rétet, a Bányatavakat  N 47° 43,096' E 17° 39,772' 110 m [GCBVID+Bányatavak], Laposokat  N 47° 43,364' E 17° 39,848' 110 m [GCBVID+Laposok], az Alsó-rétet, Kenderáztatót, az Unka-tavat.
Elvileg erre is vissza lehet menni a Bácsai-holtághoz, de az már inkább 5-ös nehézségű terep.

2010.06.11
- magas vízálláskor használd a térképet(1. kép) és a töltéseket, segítségedre lesznek

Ládakarbantartás:

2020.03.01 - láda takarítása, feltöltés és új alternatív jelszóhordozók (jó sokáig kerestem mire meglett, visszaraktam a helyére)
2018.02.18 - új logbook, toll, takarítás és visszaraktam a helyére
2016.04.18 - láda takarítása és feltöltés
2015.06.17 - új láda és új alternatív jelszóhordozók
2014.01.05 - ládaellenőrzés és feltöltés, végre megtaláltuk a régi
ládát is, csak 20 méterre volt az eredeti rejtektől :)
2012.11.14 - új láda és alternatív jelszóhordozók
2011.02.27 - láda feltöltése
2010.09.20 - láda takarítása és új logbook


Több infó a környékről:
http://szigetkoz.eu/termeszetved/szentvid.htm
Állapot: kereshető

KRW értékelés (366 db): környezet: 4.15 rejtés: 4.14 web: 4.43 átlag: 4.24

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
-
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
+
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
+
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


Tothg86 2021.04.07 16:24 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.54
Hancuval találtuk meg, köszönjük! Visszarejtettük, mert pucéran volt a láda. [Geoládák v3.9.6]

Adamx89 2021.04.01 16:38 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

basakjulcsi 2021.03.25 16:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

mkacca 2021.03.21 15:15 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Pókusz 2021.03.16 13:48 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Pötyke 2021.03.15 15:30 - Megtaláltam
Második találásunk, a Mosoni Duna partján
Szent Vid emlékhelynél. Jó kis biciklis keresés volt a pandémia alatt. Köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

DuMe 2021.03.15 10:24 - Megtaláltam
szép helyen van, csendes, hangulatos. jó volt itt. köszönjük! :) [Geoládák v3.9.6]

Csaba7404 2021.03.15 10:03 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Nagyon szupi helyen van, szép a környezet! Köszönet érte [Geoládák v3.9.6]

szollosi73 2021.02.28 12:56 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.25
Megvan!
Az ajánlott parkolótól sétáltunk be az emlékhelyhez. Kissé sáros volt az út, de szerencsére nem volt vészes. Útközben azon gondolkodtam, vajon mennyi szúnyog lehet itt nyáron? Szerintem jó, hogy nem akkor jöttünk.
Köszi a rejtést!

Bácsai Szent Vid domb és környéke-1Bácsai Szent Vid domb és környéke-2
Bácsai Szent Vid domb és környéke-3Bácsai Szent Vid domb és környéke-4
Bácsai Szent Vid domb és környéke-5Bácsai Szent Vid domb és környéke-6
Bácsai Szent Vid domb és környéke-7Bácsai Szent Vid domb és környéke-8
Bácsai Szent Vid domb és környéke-9 
Szandi225 2021.02.14 16:14 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
Bácsa-Gát utcából indulva nagyon szép helyeken vitt végig az út, a kis tavak mellett. :) [Geoládák v3.9.6]

Kisszabo 2021.02.14 10:49 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 1.00
Első keresésünk volt, de nagyon élveztük!

IMG_20210214_104333IMG_20210214_103453
IMG_20210214_100245IMG_20210214_101537_1
Zsotyka 2021.02.04 16:46 - Megtaláltam
Megtaláltam,köszönöm a lehetőséget. :) [Kesser 2.6.1]

Daviddh 2021.01.31 13:56 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.00
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Jázmin, Zsuzska, Mama és dávid [Geoládák v3.9.0]

anzsu7 2021.01.30 14:43 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Zsuzsa és Józsi [Geoládák v3.9.0]

kocsisjozsef74 2021.01.30 14:09 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.97
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Zsuzsa, Józsi [Geoládák v3.9.0]

Hegyo 2021.01.12 15:29 - Megtaláltam
Levadásztam . Köszönöm a lehetőséget. Környezet: 4/Rejtés4: / Web: 4 [g:hu 1.6.2y]

tomi322 2021.01.02 15:04 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

Balootm 2021.01.02 14:46 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.4.9]

agacska 2020.12.20 13:41 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

apacsi 2020.11.22 15:39 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

szucsistvan79 2020.11.22 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.76
Meglett

kottrapapai 2020.10.28 11:02 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.78
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

hmarika 2020.10.28 10:11 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

roko1821 2020.10.25 12:43 - Megtaláltam
Köszi

csattila87 2020.10.25 12:43 - Megtaláltam
Köszi

Szak.szaby 2020.10.11 16:56 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.1]

Terrorizer 2020.10.11 14:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

anettx 2020.09.25 15:23 - Megtaláltam
TFTC!
Győr-Mosoni kirándulgatás.
[Geoládák v3.6.0]

ha2 2020.09.25 15:20 - Megtaláltam
Győr-Moson megyei kirándulás. Hűvös, esős őszi időben.
A rejtő által javasolt jobbról közelítést én nem ajánlom.

109110
111 
takos 2020.09.19 13:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

Monik 2020.09.19 11:21 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.38
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

Farkas family 2020.09.12 18:53 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! :) [Geoládák v3.6.0]

lelcache 2020.09.06 14:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést! lelcache

brutte 2020.08.18 14:38 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
rengeteg a szúnyog???? [Geoládák v3.5.3]

mtundus 2020.07.26 17:58 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.2.11]

Szépen 2020.07.18 19:58 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.95
Köszi a rejtést.

carmin 2020.07.10 10:32 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

DSC04538DSC04539
DSC04544DSC04547
DSC04548DSC04550
Pándzsa 2020.06.24 23:59 - Megtaláltam
Szuper séta volt közel a lakhelyünkhöz. Első keresésünk, gyerekek élvezték

Nyúlék89 2020.06.04 18:48 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.03
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! szép környezet, szuper rejtés. [Geoládák v3.4.1]

Marus 2020.06.04 10:38 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Csurcika 2020.06.02 17:30 - Megtaláltam
Megtaláltam.A láda nem volt elrejtve,egy fa két ága tartotta.Törött homokozólapát nem opció..Kicseréltem a tartalmát..Köszi a rejtést!

EmesESE 2020.05.17 12:38 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.36
Megtaláltuk ! 🙂
Ma tekintettel az országon átvonuló eső felhőkre módosítottunk a ládakereső programunkon és 9 év után visszatértünk Győrbe az azóta megjelent új pontok felkeresése céljából.
Szép csendesen egészen a ládáig beautóztunk. Az egyik csatornán
egy hattyúpár kísérgette 7-8 csibéjét.
Köszönjük a lehetőséget! [Geoládák v3.2.2]

9016428E-F2D8-486D-B67F-C8B7388A13CA0A5F256B-00A3-4786-BA2D-7509B85D262B
2DF71384-2630-44CD-84F8-BEF4784CAB22 
Csillagutas 2020.05.08 21:28 - Megtaláltam
Köszönjük, hogy megtalálhattuk a ládát. A láda kódja és jelszava rendesen látszik. A műanyag doboz is épségben van.

IMG_20200508_154102 
Turukano 2020.05.02 17:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

Pilkolino 2020.04.28 14:08 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

omega5 2020.03.18 17:20 - Megtaláltam
Megvan, köszi! [Geoládák v3.3.2]

magyar65 2020.03.09 20:16 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.64
Köszönjük!

Vadasz.reka98 2020.03.08 14:12 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

nbokan 2020.03.01 11:00 - Egyéb
Nekem is eltartott egy ideig míg meglett, pedig én rejtettem :) Nem az eredeti rejtekben volt és elég mélyre el volt ásva az avarban. Visszaraktam a fa tövéhez. Kitakarítottuk, feltöltöttük és kicseréltem az alternatív jelszóhordozókat.

Megtaláltuk az idei első kullancsunkat is.

EmlékhelyKözelebbről
még közelebbről2005-ben készült
InfoTérkép
Pihenő 
kasap 2019.12.27 15:36 - Megtaláltam
Megtaláltam. alternatívval:. Ládát nem találtuk. -) Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Butchman 2019.12.27 15:36 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Skali&Margó 2019.12.27 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.14
OK!

gabinet 2019.12.01 12:13 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.1.1]

Dr_Landlock 2019.11.09 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 3 web: 3 átlag: 2.67 súly: 1.00
Első ládánk! Köszönjük a rejtést! Nincs toll a dobozban sajnos ezért rúzzsal írtunk;)

Molli 2019.11.02 15:18 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.18
Köszönöm a rejtést!

Bobby Holmes 2019.10.29 10:44 - Megtaláltam
Zuhogó esőben kerestük meg a nagyapámmal, először se a láda, se a pótjelszó nem lett meg, majd meglátta a pótjelszót, és abból kitaláltuk, hogy biztos csak betemette az avar a ládát. Igazunk volt, meglett az is. Köszönjük a rejtést!

cugesz 2019.10.23 14:39 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

petiapa 2019.09.29 11:47 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Klassz kis séta volt a gyerekekkel. :) [Geoládák v2.2.5]

pötyimiki 2019.09.06 16:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Lopakodó 2019.09.06 16:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Pupu 2019.08.23 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.32
Felfújható kajakommal ("léghajó") eveztem Győrből Komáromba, útközben megkeresve három vízparti rejtést (Bácsai Szent Vid domb, Erebe szigetek és Szent Pál sziget, 42 km). Sikerült tűrhető helyen kikötni, persze tovább haladva még jobbat találtam, ez lehetett a harckocsi-rámpa :-). Mivel csak fürdőgatya volt rajtam, és döngicsélt néhány szúnyog, nem bíbelődtem a láda megkeresésével, csak lefotóztam az alternatív jelszóhordozót (köszönet érte!), és tűntem is el.

20190823_10264420190823_101351
GeoHobby 2019.08.01 19:46 - Megtaláltam
Megtaláltuk,köszönjük a rejtést. Viszont a láda az nem a leírásnak megfelelő helyen van!!! (kis segítség következik)Először az alternatív megoldást találtuk meg,majd kifele menet meglett a láda is. [Geoládák v2.2.5]

Bapee 2019.07.30 16:23 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

larzen 2019.07.22 17:10 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

gabortel 2019.07.18 12:04 - Megtaláltam
A láda köszöni szépen, megvan.

gusty 2019.04.24 09:43 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

A ládát én se találtam, csak a jelszóhordozót. Lassan ez is frissítésre szorulna, kezd olvashatatlanná mosódni. Azt hiszem elég egyértelmű hol kellett volna lennie a ládának, így jelölök egy karbantartási igényt.

akosgy 2019.04.20 18:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.12
2 napos Pozsony környéki bringázás második napján. Végigtekertünk a víztározó mellett Pozsonytól Győrig.

Tettünk egy kis kitérőt a helyszínre, de aztán inkább visszatértünk a műútra, mert a gáton elég süppedős volt a homokos kavics a bringának, valamint az összes hülye crossmotoros és furgonos pecás ott közlekedett full gázzal, nyilván egy kicsit sem lassítva, nehogy esetleg ne terítsen be porral. :-/

A ládát nem találtam, csak valami kopott műanyag szalag volt fent az egyik ágon. Köszi.

uvegeskornelia 2019.03.31 16:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

henger1 2019.03.31 16:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

james 2019.03.17 09:56 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2]

Zakor 2019.03.05 20:42 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Fekete-Szabó Dániel 2019.03.05 20:42 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

lajtmann 2019.02.16 15:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

MCtaláljuk 2019.02.11 17:38 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Lindisti 2019.01.02 10:15 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! :) [Geoládák v2.2.5]

TothTi 2018.11.03 09:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

ranlom 2018.10.21 13:31 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]

Kronosz6509 2018.08.04 17:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Grzimek20 2018.07.22 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.23
Megtaláltuk. Köszönjük a rejtést.

becko 2018.07.01 08:31 - Megtaláltam
Elbóklásztam volna még a környéken, de vártak a győri keresnivalók.

Viczi 2018.06.05 19:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

GYEZegzug 2018.05.10 14:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.29
Köszi szépen a lehetőséget.

KeszteRudi 2018.05.06 18:41 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

pap.viola 2018.05.06 17:07 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

whaides 2018.04.30 10:56 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

Morgato 2018.04.28 10:11 - Megtaláltam
Megtaláltam. :) [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Malna 2018.04.28 10:11 - Megtaláltam
Megtaláltam. [g:hu 1.5.4]

vargatamas91 2018.04.17 20:23 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: 3 átlag: 2.67 súly: 1.00
Köszi a rejtést első keresésünk volt! :)

H+W 2018.04.07 14:29 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.70
Köszönjük a rejtést!

bimbee87 2018.03.31 13:15 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

Kylo Ren 2018.03.26 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.17 súly: 1.30
Köszi a rejtést!
Nyáron valószínű jóval nehezebb a vegetáció miatt.

haribali 2018.03.03 12:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.2]

fozodani98 2018.02.21 07:44 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

tothadam86 2018.02.20 16:27 - Megtaláltam
Megtaláltam -8)- [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

halaszkiraly 2018.02.18 16:54 - Egyéb
Piros kereszt Kedves nbokan, Köszönjük szépen a láda gyógyítását!
Üdv: ládadoki


nbokan 2018.02.18 14:20 - Egyéb
Köszönöm a jelzést! Kellemes napsütésben sétáltam egyet a környéken, közben a ládát is rendbe raktam.
Zöld kereszt Új logbook, toll, takarítás és visszaraktam a helyére.

2Szaki 2018.02.09 12:34 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.14
Latyakban-sárban kis hóban, de napsütésben begyűjtve. Logfüzet nem volt a ládában, sajnos nem volt nálam semmi pótlékszerű. Köszi a rejtést!

halaszkiraly 2018.02.06 05:19 - Egyéb
Piros kereszt Kedves nbokan! Az utolsó log alapján karbantartást igényel a rejtés. Amennyiben van lehetőséged - kérlek ellenőrizd a láda állapotát!
Köszönettel: ládadoki

Rossenotti 2018.02.03 16:30 - Megtaláltam
Köszi a rejtést! Megtaláltuk a ládát. Logbook és tol sajna nincs benne.

IMG_20180203_164932 
Kovácsék02 2018.01.06 11:45 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük szépen a rejtést! :)

Csizmások 2017.11.05 15:01 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

tiktak 2017.10.15 14:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.69
Szép időben szép séta!

BigMac 2017.09.22 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 1.78
Megtaláltam

Főnix Rendje 2017.09.22 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.86
Megvan

matyaspeter 2017.09.15 17:35 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést

atticus 2017.07.28 12:48 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.82
Közös találat.

breimanne 2017.07.28 12:48 - Megtaláltam
A láda szabadon, takarás nélkül volt!Gyönyörű a gát és az áradó Mosoni -Duna!

KP1965 2017.07.28 12:48 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.69
Egy hét Győrben az EYOF-on, 18 láda Győrben és környékén, ez volt a tizennegyedik. Közös találat Erzsivel és Attilával. Láda is, az alternatív jelszóhordozó is rendben.

20170728_125603 
Paul 2017.07.01 08:50 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

alucifer 2017.06.10 11:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.19
MEGTALÁLTUK
Köszönöm a rejtést!


DSCN7735DSCN7736
katrinecz 2017.06.03 20:47 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Nagy volt a fű, sok volt a madár, kellemes volt az idő. A ládában nem volt mire jegyzetelni és sajnos nem tudtunk mi sem beletenni logbookot és tollat.
Köszönjük a rejtést. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

stmester 2017.05.22 14:45 - Megtaláltam
megvan köszi a rejtést

szbernat 2017.05.14 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.00
A gyerekeimmel ez az első ilyen ládakeresés. Nagy volt a boldogság mikor megtalálták. :)

deva 2017.05.06 11:53 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

fqump 2017.04.29 16:50 - Megtaláltam
A láda jó helyen van, nem feltűnő, de könnyen megtalálható.

keller 2017.04.17 16:05 - Megtaláltam
Elsö keresésem volt. Jó játék!

kartal 2017.04.17 11:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 2.00
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést :)

NagyPatak 2017.03.29 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.09
Nagyon szép időben kerestük meg. Köszönjük a rejtést

TomiAncsi 2017.03.25 13:23 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.11
Megtaláltuk! Először az alternatív jelszót fedeztük fel, de a láda is meglett. Jó volt sétálni ebben a csodás tavaszi időben.

Tibi1983 2017.03.18 15:07 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.69
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget.

AdArDa 2017.03.05 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
A gyerekek nagyon örvendtek mikor megtaláltuk, csak sajnos a tartalma nem volt valami izgalmas (étteremi számla...!??)
de mi feltöltöttük kissé

santi 2017.03.04 23:40 - Megtaláltam
megvan! köszi a rejtést.

titi49ster 2017.03.04 00:00 - Megtaláltam
Köszi a rejtést

Husi77 2016.11.19 14:12 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

distike 2016.10.28 11:35 - Megtaláltam
Megtaláltam.Csodálatos vízi világ veszi körül Győrt.A láda üres volt.Kösz.

Turistaember 2016.10.16 17:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.44
Megtaláltam! Köszönöm, hogy hozzásegítettél a hely megismeréséhez! [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Bakancs-túra 2016.09.25 14:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.64
Jò ha kesserek között van kisebb növésű felnőtt vagy gyerek. Mi kintről néztük hogy kuszik be a gyerekünk a ládàért. A mai nap legnagyobb öröme, hogy fogtunk egy békát,megvizsgáltuk aztán elengedtük.Köszönjük a rejtést!

bognarferec 2016.08.23 18:28 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Kicsit csalános.

karcsi9641 2016.08.14 10:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Jól bejártam a környéket, további hét .com-os ládát is megkerestem, aztán győzött a hőség.
Köszönöm a rejtést!

Ropari 2016.08.07 18:00 - Megtaláltam
Már többször is jártunk Bácsán, de a Szent Vid emlékhelyről nem is tudtunk! Köszönjük, hogy megmutattad!

TemplomÚton
Tanösvény térképSzent Vid templom emlékére
Középkori templomSzent Vid emlékhely
part 
Maszat&Maszat 2016.07.26 19:47 - Megtaláltam
Megtaláltuk :) [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Batani 2016.07.26 19:44 - Megtaláltam
Köszönöm ;-)

csehipest 2016.07.18 16:13 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.90
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

DóriAtesz 2016.07.03 15:50 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 3.83 súly: 3.78
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést! 3/3
DóriAtesz

soma70 2016.06.03 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.43
Két gyermekem közös megtalálása. Sajnálatos, és nyilván nem a rejtő tehet róla, de igen sűrű és magas a gaz a láda környékén, nem egyszerű odajutni. De meglett, és ez a lényeg! Köszönet a rejtésért!

Veresek 2016.05.16 17:31 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.26
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést. A toll tényleg nem fog, de mi vittünk sajátot. :)

ttunde 2016.05.11 17:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.00
Kellemes séta volt szép időben, a kislányaim is nagyon élvezték.Nem túl könnyen, de kitartó keresés után megtaláltuk a ládát. Ma regisztráltam, és ez volt az első keresésünk. A ládában a toll nem fogott, így beírni nem tudtam, de majd pótolom.

Liberty 2016.04.13 18:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.18
14/7. Györ-Sopron megyei ládatúra

Győr címere
emiGrant 2016.04.13 18:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.62
Gyalog jöttünk a házaktól. Nem találtunk dombot, de azért a séta jól esett. A láda gyorsan meglett. TFTC!

gia25 2016.04.11 17:32 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.96
Köszönöm a lehetőséget! Kisfiammal gyors találat,nagyon jót sétáltunk a,töltésen :)

LH458 2016.04.02 12:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.03
A ládát elég rossz állapotban találtam, csak a logbook volt benne és némi falevél. :-(
Tettem bele pár apróságot és visszarejtettem.
Szép hely, köszönöm a lehetőséget.

avy 2016.03.20 23:59 - Megtaláltam
Szupi

tabletta 2016.02.13 15:18 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2g] [wapon beküldött szöveg]

csendeee 2016.02.07 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 1.00
Élveztük a túrát! Jó a rejtek.

BananaJoe 2015.12.30 14:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.48
Kösz a rejtést :)

katika 2015.12.12 11:39 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

GCBVID_20151212113247.jpgGCBVID_20151212113856.jpg
rozsdasfreddy 2015.11.21 15:45 - Megtaláltam KRW környezet: 1.5 rejtés: 2.5 web: 3 átlag: 2.33 súly: 2.38
Először a pótjelszó lett meg, de hamar kitúrtuk a ládát is a sok falevél közül. :)

bajkusz 2015.11.21 12:07 - Megtaláltam
Csodásat bicikliztünk a töltésen a hűvös idő ellenére. Nagyon szép a környezet.
Köszi a rejtést.

BMarcell 2015.10.27 18:48 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

joove 2015.09.20 17:08 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.00
Túráztunk már errefelé, amikor még nem ládáztunk. A környék akkor is nagyon tetszett. A láda hamar meglett, a gyerekek alig tudtak választani a sok ajándék közül. Visszafelé a töltésen tekertünk több kevesebb sikerrel. Újfent bebizonyosodott, hogy ez nem nekem való. Köszönjük a rejtést.

BRobi 2015.09.13 17:35 - Megtaláltam
Megtaláltam. :-) Köszönet a rejtésért. :-) [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

bubac 2015.09.13 17:33 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

picuresnagyur 2015.08.28 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.27
köszi :-) elkallódott s előkerült jelszavas papír...

boje 2015.08.27 17:52 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Köszönjük a lehetőséget.
Tomi,Zsófi,Zsuzsa,Jenci [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

pecso66 2015.08.03 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 2.76
A láda szép tiszta, benne sok sok ajándék.
Lányommal "csak úgy " kerestük és találtuk. Kellemes hely lehet, ha nincs 33 fok.

cs24 2015.06.26 00:00 - Megtaláltam
Megvolt

karathl 2015.06.11 14:00 - Megtaláltam
Magas aljnövényzet lebirkózása után találtuk meg a láda helyét. Az alternatív jelszó olvashatatlan, a készített foto manipulálásával tudtuk megfejteni.

Rubor 2015.06.11 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.70
Nem olvastuk el alaposan korábban a leírást, nem fordultunk el balra (el kell fordulni balra!), így hónaljig érő dzsindzsában kaptunk reuma elleni kezelést - de gyorsan elértük a rejtekadó fát - ahol csak a láda hűlt helyét találtuk. A felette lévő alternatív jelszó alig olvasható. Köszi!

 
gyurmix 2015.06.05 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.40
Csak az alternatív jelszót találtuk meg. Ládának csak a helyét találtuk meg. Köszi a rejtést!

starcus 2015.05.01 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.08
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

TMC 2015.04.25 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.60
A töltésen könnyű volt megközelíteni a kis oázist. Szép a folyópart is. Köszönjük! :)

Macusa 2015.04.18 15:43 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.07
Köszi

Nyunyuuuu 2015.04.13 18:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 1.60
Köszönjük! :) A dobozban a jelszó és az alternatív is kezd kicsit nehezen olvashatóvá válni, valszeg a párától... :\

csukáscsalád 2015.04.11 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 1.00
Megtaláltuk, remek időnk volt, köszönjük. Kiváló séta volt pici gyerkőccel.

kismaczu 2015.03.23 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.90
Nem a javasolt úton,de így is könnyen meglett.köszi hogy megmutattad.

Parmerozpazepan 2015.03.20 12:34 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.54
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Andrew Boy 2015.03.16 14:08 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.90
Köszi a rejtést!

Mukik 2015.02.28 11:25 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.63
Köszönjük!

Tamasx 2015.02.28 11:24 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.92
Igen!

roberto25 2015.01.18 14:45 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést :-)

Bagee 2014.12.20 14:47 - Megtaláltam
köszi!

GeoGirl 2014.12.20 14:47 - Megtaláltam
Köszi.

jspanyik 2014.10.24 11:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.28
Győri kirándulásunk ötödik ládája.

Hűvös, borús időben a leírás szerint jártunk el. A folyó enyhén áradt, a ládika jól van.

Köszönjük a lehetőséget!

Mari és János

geokukac 2014.10.23 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.48
Köszönjük szépen !

 
T*K 2014.10.11 15:57 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Távol egy gém
gomba
 
Geotrek 2014.10.11 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük!

dsky 2014.09.29 17:20 - Megtaláltam
bringatúra

AnnaSzabi 2014.09.22 12:28 - Megtaláltam
Köszi!Megvan.A&Sz(Győr)#05 [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

pliptai 2014.08.20 08:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.16
A rengeteg felajánlott pontból nem tudtam mindent megnézni, de azért igyekeztem! Köszönet a rejtésért!

Pilis50 2014.08.20 08:00 - Megtaláltam
Séta a gáton

nagyfliszi 2014.08.18 19:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.66
Győri ládázás hatodik, egyben végső állomása. Itt már majdnem a szúnyogok győztek. Súlyos véráldozatot hoztunk ezért a találatért :-))
TFTC

szaszkievics 2014.07.25 16:32 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 1.70
Egy kis délutáni kirándulás a belvárostól nem messze. A Mosoni Duna is útba esett a láda keresése közben, a rejtés jó volt, köszönjük!

A Mosoni Duna partjánA magunk mögött hagyott út a láda felé
NagyKG 2014.06.29 09:40 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 3.40
Megtaláltam, köszi!

vakond87 2014.05.31 08:58 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.93
Győrben az egyetemen vizsgáztam 10 órától, és előtte volt még időm erre a ládára. Kellemes napos idő volt, jó volt kerékpározni. Köszönöm a rejtést!

zalajaro 2014.05.25 14:30 - Megtaláltam
.

Zergi 2014.05.25 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 4.36
Fogtam!

Gagung 2014.05.23 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.15
Megtalaltuk. Jo volt de sajnos nagyon nagy a gaz es mar most sok a szunyog. Koszonjuk a rejtest.

Arenti56 2014.05.08 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.17 súly: 1.85
Megtaláltuk!

anettnori 2014.05.06 14:43 - Megtaláltam
Megvan! [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

zsolty23 2014.05.06 07:36 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

Imperator Csaba 2014.05.02 11:45 - Megtaláltam
Szigetközi biciklizés közben megtaláltuk.

bodin 2014.04.20 07:45 - Megtaláltam
Hajnali kerekezés közben levadásztam.

R46N4R0K 2014.03.29 18:02 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

gina2000 2014.01.12 10:30 - Megtaláltam
ok

Pomisa 2014.01.05 11:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.07
Nagyon tetszett a hely.
Köszönjük a rejtést.

lembo 2014.01.03 11:27 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.45
Megtaláltam. [iGC] [wapon beküldött szöveg]

 
alcala76 2013.12.26 15:45 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.17 súly: 3.55
A táj most nem a legszebb arcát mutatta, de a ládát könnyű volt megtalálni: sőt, nem is egy, hanem két láda van. A kék tetejű beázott, a logbook kezd penészedni, de a másik láda teljesen jó állapotú.

RobiGergo 2013.12.26 15:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 3.55
Kellemes ebéd utáni séta alkalmával. Köszönjük a rejtést!

tothandras1 2013.11.19 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.66
Nagyon szép környék a Győri dunapart ezen szaksza.Köszönjük a rejtést.

GumiApo 2013.10.26 17:43 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.11
Gyönyörű őszi környezetben sikerült eljutni ide. Köszönjük.

kobcikrajci 2013.10.26 17:35 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 4.14
A mai nap plusz ládája nem volt tervezve, szintén spontán geotársulás útján. Talán így ősz közepén már nem épp a legszebb arcát mutatja a táj, de egy kiadós kavicsos-gátkoronás tekerést mindenképp megért a naplementében.

gettopatkany 2013.10.26 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.00
Hej-hó

abvilltech 2013.10.26 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.18
Megtaláltuk! Áron-Mónika-Feri
Köszönjük a rejtést.

ponyap68 2013.10.24 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.30
Kellemes őszi időben, kerékpározás közben kerestem fel a ládát. Sajnálatos módon a közelben lévő pihenőt vandálok megrongálták.

Környék 
"J&J" 2013.09.14 17:10 - Megtaláltam
Szigeközi bringatúra második találat. Többet is találhattunk volna, ha a latyakos, esős idő nem csökkentette volna a ládakereső kedvünket :(

zolt8 2013.07.16 09:49 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.50 súly: 3.16
Megvan!

SziszoZozo 2013.05.25 11:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.35
Győrőn töltött hétvége ládázgatása során levadásztuk. Köszönjük a rejtést!

kétbakancsos 2013.05.09 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.38
Győri városnézés és ládázás közben eljutottunk Bácsára is. Szép a Mosoni-Duna ártere a hatalmas fűzfákkal, gévagombával. Azért szúnyog is volt bőven. Köszönjük a rejtést!

Bácsa csatornaA fűzfák
A gévagombákSzent Vid domb
Beton984 2013.04.26 22:09 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

BluEHourTeaM 2013.04.20 18:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.38
Megvan...szép hely :-)

B l u E H o u r T e a MB l u E H o u r T e a M
BVBArmy 2013.04.20 16:07 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Már feladtuk, és indultunk vissza, mikor csak poénból megnéztünk egy útba eső bozótot, és ott volt a doboz :D Ki nem vettünk semmit, de raktunk bele egy karkötőt! ;)

a-beatrix 2013.04.13 20:00 - Megtaláltam
.

Frentzen 2013.04.08 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 2.51
Egy kis gyaloglás után,megtaláltam a ládát. Ma már lehetett örülni a jó időnek. A láda körül nyugalom volt,simán lehetett logolni utána pedig a természetben gyönyörködni.
Köszi a rejtést

az emlékmű 
csipet_csapat 2013.03.23 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.88
Köszönjük a rejtést.

 
Mekett 2013.03.04 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.43
Köszönjük a rejtést!

deblin 2013.03.02 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.20
Még kutyáztunk is. Király délután volt...köszi a rejtést!:)

Sarkiroka 2013.02.14 17:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.15
Az év első ládája, kényelmes kis séta volt a bácsai munkahelyemről. Hirtelen felindulásból indultam el, így a végén kicsit sietnem kellett a sötétedés miatt. Mindenképp vissza fogok jönni nyáron, hogy lássam zölden is ezt a részt, bár így is lenyűgözött. Gyönyörű narancs naplementében indultam, hazafelé láthattam egyszerre a lenyugvó napot és a felkelő teliholdat a töltés tetejéről. Köszi a rejtést! :)

AngryCMOS 2013.01.16 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 3.5 web: 2.5 átlag: 2.67 súly: 1.00
Megtaláltuk! Jól el volt dugva, de sikerült! :)

Szityu 2012.12.30 15:18 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.49
Megtaláltuk!
Zsüli és Szityu

Rikiki001 2012.12.27 00:00 - Megtaláltam
Megvagy! Rikiki001 :)

közös nevező 2012.11.13 00:00 - Megtaláltam
Sajnos a ládát nem találtam a helyén, ezért kérem a megtalálás elfogadását a kép alapján.Köszönöm.

[Jóváhagyta: nbokan, 2012.11.13 20:22]

 
sixth 2012.11.02 11:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.14
Gyönyörű környezet! Nagyon tetszett! Köszönöm!

V_Gabor 2012.11.02 11:37 - Megtaláltam
Végre ide is eljutottunk, köszönjük a lehetőséget!
Mónika és Gábor [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

1. és 1100. megtalálás egymás után 
sztyopa7 2012.10.15 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.00
Elso geoladank! Miki, Berni, Krisi
Ugyetlenek voltunk, a jelszot csak korulbelul jegyeztuk meg. Tobbszor probaltam, de nem fogadja el a rendszer.

[Jóváhagyta: nbokan, 2012.10.16 06:49]

bferi 2012.09.29 10:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

szirteyzsu 2012.09.29 10:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

vargazoltn7 2012.09.26 16:49 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. BMW [g:hu 1.4.21] [wapon beküldött szöveg]

bilkobali 2012.09.24 12:05 - Megtaláltam
Megtaláltuk!

tomki 2012.09.18 13:50 - Megtaláltam
Gyönyörű későnyári idő, gyönyörűek a kikericsek!

El-Lu 2012.09.16 09:24 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.88
Megtaláltuk!

Győrből a gáton bicikliztünk ki - elég laza a kavics, így eléggé koncentrálni kellett a kormányzásra.
Kellemes hely, a rejtés is jó.
Köszönet a rejtőnek!

zsedely 2012.09.08 12:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 2.36
Megtaláltuk. Babakocsival kissé nehezen volt járható, de azért eltoltuk.

Szabó família 2012.09.08 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.45
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!

gbalu74 2012.09.03 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltam.

AnnaésEliza 2012.08.26 17:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.00
Ez az első geoláda , amit megtaláltunk.
Nagyon nagy élmény volt mindannyiunknak.Garantáltan folytatjuk...

ÉviLaci1221 2012.08.20 17:20 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.04
Megtaláltam!

Mariann és Bánk 2012.08.18 19:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.85
Megtaláltuk

Manala&Snake 2012.08.12 17:50 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.68
Megtaláltuk.

zaskl 2012.08.12 14:38 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.76
Köszönjük a rejtést!

Radián 2012.07.25 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.90
Nagyon szép környék! :) Sajnos a szúnyogok már vártak minket. Köszönjük a rejtést!

akassa 2012.07.25 17:26 - Megtaláltam
Megvan [g:hu 1.4.16] [wapon beküldött szöveg]

pero 2012.07.25 17:25 - Megtaláltam
Megvan [g:hu 1.4.16] [wapon beküldött szöveg]

gyusz_58 2012.07.21 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.93
Köszönjük a rejtést

atipapa 2012.07.19 11:17 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.16] [wapon beküldött szöveg]

GCBVID_20120719111715.jpg 
LionDaddy 2012.07.19 11:16 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.03
Győrött volt ma munkánk, majd utána a városban és környékén néztünk szét egy kicsit ládaügyileg. A GCBVID lett a mai 8/4. találat.

Tetszett a hely, érdekes volt a sáncvár és a település leírását elolvasni.
A rejtek könnyen meglett, tipikus fa tövén párhuzamos ágakkal takart megoldás, bár ide nem is kell bonyolultabb. Lélek nem járt erre.

Köszi a rejtést!

iminyimi 2012.07.17 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.99
Megtaláltuk!
iminyimi+Kira+Lívia
Köszi a rejtést!

ltsoma 2012.07.12 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.51
Köszönöm a rejtést.

KalAnd 2012.07.04 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.28
Kerékpár túra keretében.

Discover 2012.06.09 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.03
Köszönöm a rejtést!

grolee 2012.06.03 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.88
Megvan! Köszi a rejtést.
Ritu&Roli

zoszabo 2012.05.28 16:15 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 2.89
Persze az összes szúrós bokrot végigjártam, mire utoljára a megfelelőt.
Bringával voltunk, hazafele jól eláztunk... nem volt túl szerencsés ez a nap :(

 
evivagyok 2012.05.27 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.40
Kedvesemmel csg69-el :)

csg69 2012.05.27 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.16
Megvan :)

csillagvadasz&kiralylany 2012.05.27 10:39 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.31
Kösz a rejtést!
Van egyfajta félelmetes hangulata a tájnak!
A végtelen hosszú töltés, a rekkenő meleg, az izzasztó monoton véget nem érő futások a gát poros útján!
Tobzódnak az emlékek!
Ellentétként a piknikező családok a leterített pokrócon...az árnyékban...
jó kis rejtés...

Céges 2012.05.24 00:00 - Megtaláltam
ötös a rejtés. Nincs szem előtt de könnyű megközelíteni. köszi

unclegame 2012.05.20 16:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

B_Feri 2012.05.10 17:47 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2.5 web: 3.5 átlag: 3.00 súly: 1.70
Megtaláltuk.

stone1987 2012.05.10 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 2.00
Jó kis rejtekhelyet találtatok.

mr_balage 2012.05.08 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.00
Érdekes hely, többször elmentem mellette a töltésen, most néztem meg először közelebbről. Sajnos a pihenőhely nincs túl jó állapotban, az összes lécet leszedték az oldaláról (valószínűleg eltüzelték).

Pihenőhely hiányzó lécekkelSérült pad
Szikla 
gyoeria 2012.05.06 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.32
Szėp, nyugodt környék
Kis főzőcskézés egy cserkészörssel - és majdnem "mellékesen" egy cache
Pár száz méterre a házaktól egy gyönyörű biotop
Az elöző (fél)emberek által otthagyott szemetet eltávolítottuk...

gkoos 2012.05.06 12:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.18
Megtaláltuk. Szép, nyugalmas hely. Köszönjük!

Mesi és Gergő 2012.05.05 13:15 - Megtaláltam
Köszönjük.

Challange_Completed 2012.05.01 20:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Nagyon tetszett köszi.

Kescsi 2012.04.29 18:24 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.08
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. Kescsi & Tagabor

Árnyjáték 
N.Zs. 2012.04.28 19:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.08
Benedeket hoztuk Győrújbarátra versenyezni. Közben és utána a környéken bóklásztunk. Ide már négyesben jöttünk. Nagyon kellemes meglepetés volt az emlékhely. A nap végén feltette az Í-re a pontot.
Töltésen sétálós kupa. :)

Csapdoki 2012.04.14 16:13 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.71
Munkám erre hívott és útba ejtettem ezt az emlékművet is. Kösz.

viad 2012.04.07 23:59 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

vieva 2012.04.07 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltam.

nmárti 2012.04.07 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.51
Győri ismerősömet "elhoztam"ide:)Nem tudta, hogy van ilyen klassz hely a közelben:) Köszönet a rejtőnek

 
Tagabor 2012.04.05 14:49 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: 2 átlag: 2.33 súly: 2.04
Megtalálva ismét :)
Márknak, Timinek köszönöm a korábbi felvezetést.
Köszönöm a rejtést...

GCBVID_2012045144711.jpgGCBVID_2012045144743.jpg
GCBVID_2012045144758.jpg 
BeluD 2012.03.25 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 1.78
KÖSZÖNJÜK A REJTÉST!!!!

markaszerviz 2012.03.24 18:31 - Megtaláltam
Megtaláltam. 4Rejtés 4.5Környezet Köszönöm a lehetőséget.
Timcsi,Taki,Nika,Arnika,Márk [g:hu 1.3.29] [wapon beküldött szöveg]

Ági&Gery 2012.03.18 16:27 - Megtaláltam
Jó volt a rejtés, pár sétáló kutyussal is találkoztunk útközbe :)

pecapipas 2012.03.16 13:58 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 1.95
Szép időben az idén először egy nagyon jót sétáltunk, még a hattyúkat is láttuk. Köszönjük a rejtést.

MooZoo 2012.03.04 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.15
Megtaláltuk! Nagyon szép környezet, kár, hogy páran ide hordják a szemetüket....

Yankeeville 2012.01.28 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.46
Köszi a rejtést!

Gazdag láda 
sztrecsi&adam 2011.12.31 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.88
Köszi a rejtést! Az idei év utolsó napjának egyik ládája. :)

Gabesz01 2011.12.17 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 2.36
Megtaláltam

tgb 2011.12.03 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 3.52
Megtaláltam.

csabavezer 2011.11.13 11:49 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.06
Megtalálva reaper145-tel.

Reaper146 2011.11.13 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.41
Megtaláltuk.Szomorú,hogy az emlékhely a rongálások miatt már nem olyan,mint a képen...

bzsoltie 2011.11.11 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.63
Eredetileg a véneki ládáig is el akartam menni, de olyan hideg volt, hogy inkább megelégedtem ezzel is :)

Tapsifüles 2011.11.04 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 1.70
:)

hitamas 2011.10.27 16:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.40
Munka után, hazafelé. :)

tamas.baksa.hu 2011.10.05 16:51 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.3.19] [wapon beküldött szöveg]

Frigyes § 2011.09.27 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.34
Kerékpáros találat.

Thuby 2011.09.25 19:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.36
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést.

agicca80 2011.09.25 19:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.26
Megtaláltuk!

ToDi001 2011.09.10 00:00 - Megtaláltam
Megvan!

limc 2011.09.10 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.20
Megtaláltuk!

Hegyi túra 2011.08.30 20:18 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 3.83 súly: 1.48
Köszönjük a rejtést.

Zsiráf 2011.08.28 18:26 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.23
Kerékpáros kupa: 111.8km

Ez egy már nem létező hely... Emléktábla van... Se domb, se templom...

acs54 2011.08.19 10:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.08
Köszönjük a rejtést! Az emlékhely lehetne gondozottabb.

Topolya 2011.08.18 15:00 - Megtaláltam
ok

tudo 2011.08.18 12:26 - Egyéb
110 km kerékpár edzés 400 m emelkedéssel Győr körül 11 régi és 1 új ládával. Ismét nagy volt a meleg.

GCGYPE után áttekertem a városon Bácsára. Odafelé nem bíztam az ösvényekben, feltekertem a gátra a szokásos kavicságyba, majd a zsilip felől érkeztem az emlékhelyre. 60 m gazolás árán a láda azonnal meglett.

Visszafelé rövidítettem az ösvények mentén: tűrhető volt. Frissítettem és GCRAVD következett.

Kerékpáros kupa: 110.92 km

Szent kőSzent kő
Ismertető táblaTalálat
sirgalahad 2011.08.17 12:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.33
Csipog sok kis madárka
Minő hangos csacsogók
Itt lapul a Pap-árka
Időszakos tocsogók

be van nővenincs benőve
emlékhely 
kerol 2011.08.11 13:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.28
Megtaláltuk, köszönet a rejtésért!

GAZ69 2011.08.11 12:00 - Megtaláltam
Megtaláltam.

Cseber 2011.08.10 16:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, Ágival!

csbagi 2011.08.10 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.34
Három nap evezés a Mosoni-Dunán plusz három nap kalandozás a Szigetközben Istvánnal. Néhány útközben megtalálttal együtt összesen 29 láda.

Szent Vid emlékhely 
Sszabi 2011.08.07 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 3.31
Megtaláltam.

Eszti&Móki 2011.07.30 21:07 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 3 átlag: 3.67 súly: 2.93
Kis bolyongás után megtaláltuk. Köszönjük a rejtést!

Peti24 2011.07.30 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2.5 web: 2.5 átlag: 2.67 súly: 1.70
Domb sehol, "lőttek ránk" keresésé közben és még a kutyák is fenyegettek ugatásukkal. De amúgy meglett:)
Köszi!

Kopi 2011.07.23 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.45
Jól megáztam.

 
tnednora 2011.07.12 00:00 - Megtaláltam
Jó rejtés, köszönjük! Ádám fiúnk odáig volt a rengeteg tücsökért! :)

rétihéja 2011.07.04 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.30
Jól eldugott hely. Szomorú, hogy ennek ellenére az információs tábla (láthatóan frissen) össze van törve...
A környék nagyon kellemes.
Köszönjük

NightBlade 2011.06.29 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.66
Megtaláltuk, köszi! :)

ncs001 2011.06.26 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.32
Köszi a rejtést!

 
befi 2011.06.22 08:40 - Egyéb
Kerékpáros kupa: 73.9 km

Robogo 2011.06.08 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.52
Kenutúra alatt gyűjtöttem be.

JudyMaki 2011.05.22 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 2.23
Szerencsére szúnyogok nem, de nyakig érő gaztenger előzte meg a találatot. GPS nélkül is szinte menne, csak a csapást kell követni az emlékhelytől :D
TFTC

kolegergo 2011.05.22 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 2.11
Eső után kicsit saras a terep és csigás! :)

Dani és Ági 2011.05.21 16:06 - Megtaláltam
Csak annyit hogy a második (új) töltésen kell menni amíg meg nem látod az emlékhely tábláját.

A doboz nagyon jól el volt rejtve, de a képek alapján egyszerűen megtalálható.

acsocso 2011.05.16 17:58 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.50 súly: 2.08
megvan

kosarak 2011.05.07 13:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.00
Megtaláltuk és ki is takarítottuk.

Dius&Geri 2011.04.22 20:55 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönjük a lehetöséget. [ ] [wapon beküldött szöveg]

Dzsázi 2011.04.05 20:01 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 2.5 web: 2.5 átlag: 2.50 súly: 1.00
Köszönöm a lehetőséget. Jó kis esti tura volt.

frevi 2011.04.05 20:01 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 2.5 web: 2.5 átlag: 2.50 súly: 1.00
Ismét ránk sötétedett, de ismét megtaláltuk a ládát! Második láda, pipa :)

M.É.Z. 2011.04.03 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.95
Vasárnapi, könnyű séta keretében; megtaláltuk. Köszi a rejtést.

weiszta 2011.04.03 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.00 súly: 1.48
Remek kirándulóidőben bringáztunk egy nagyot. Köszönjük a rejtést. Tamás és Marci

dartonification 2011.03.21 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 1.5 web: 3 átlag: 2.33 súly: 1.30
A ládával minden OK! Köszi az élményt!

benyo 2011.03.15 16:32 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.00
Szép időben és jó környezetben kerestük a ládát a családom társaságában.
Köszi, hogy elrejtetted!

zolilu 2011.03.15 16:32 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.00
Ragyogó időben kerestük meg a ládát a gyerekekkel. A környék még így tavasz előtt is szép, a ládát vagy 10 percig kerestük. Ajándék tényleg rengeteg van benne, cseréltünk egyet. A hódok már ide is leszivárogtak...

Arra kell menniÚton a töltésen
Nem ez alatt van...Hanem itt
A rejtek őreFélbehagyott munka
Brájen 2011.03.14 15:00 - Egyéb
Gazdagon felszerelt láda! Ennyi ajándékot egy ládában sem láttam még.
Napsütéses időben másodszor megkeresve kirándulás céljából.

ez nem az én kezem :)
 
Leone 2011.03.14 13:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.72
Köszönjük a rejtést, nagyon tetszett! Nagyon gazdag láda, a gyerekek le voltak nyűgözve, azt mondták érdemes volt ide elsétálni. Ebben a szép napos időben ki sem hagyhattuk volna!

mickmickey 2011.03.14 12:40 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.50 súly: 2.90
Kicsit elhagyatott, de nyáron biztosan szép a sok szúnyogot leszámítva.

pikk8 2011.03.13 13:10 - Megtaláltam
Komáromból vonat+bicó Győrig, majd 29,6 km tekergés meglehetősen szeles időben Szabival :) a GCBVID majd GCRAVD és GCHIDF útvonalon. Futókkal, kutya sétáltatókkal és más kerékpározókkal is találkoztunk, de a rejtek környéke teljesen nyugis :) köszi szépen

induláshoz kell az energia :)nicsak, mi az ott?
ettől a széltől a bicók is kifekszenek :) 
NeZo 2011.03.12 15:26 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.03
Ok!

Mr Zerge 2011.03.12 13:20 - Megtaláltam
Szigetközi barangolás, sok víz és csatorna mentén.
kellemes tavaszias időben, könnyű séták.
Üdv Mr Zerge.

Takácsúr 2011.03.06 15:53 - Megtaláltam KRW környezet: 1 rejtés: 1.5 web: 5 átlag: 2.50 súly: 1.78
Szép környék, kevés mozgás, napsütés.

Piros és a lányok 2011.02.20 10:33 - Megtaláltam
Köszönjük, jót sétáltunk két pici lányunkkal a téli napsütésben. Piros és a lányok

Ani&Roli 2011.02.08 16:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.91
Sajna nem volt nálunk toll,hogy tudtunk volna beleírni a füzetbe,vigyetek magatokkal ha arra jártok! köszi

Törpe 2011.01.30 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.09
Jégen könnyű volt megközelíteni. Köszönjük a rejtést! Törpe

Zazi és a Lányok 2011.01.16 11:29 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 3 web: 3 átlag: 2.67 súly: 3.76
Amíg Anya a boltokat járta, addig a lányokkal sétáltunk egyet. Szép ruhában voltunk, de már olyan ügyesek a lányok, hogy csak a cipőt kellett lemosni, a többi ruha nem koszolódott.
Mivel csak a láda koordinátája volt meg és a parkolóé, így nekiugrottunk a területnek. Sajnos egy zsákutcába is sikerült belefutni, mert toronyiránt gondoltuk. Gyorsan be kellett látni, hogy a magas vízállás most ezt a módszert nem teszi lehetővé. Így maradt a töltés. Jó kis séta volt a töltésen, találkozunk kutyát sétáltató emberekkel, vízügyes ellenőrzéssel. Tényleg sok víz van most erre.
Köszönjük a rejtést, nem volt igazán nehéz, hiszen már geojárat van a ládához.
A ládában lévő toll nem működik, így nem tudtunk beleírni: Ezt érdemes lenne pótolni...

KesserekGrimasszal
CélterületTalálat
JAck:66: 2010.12.29 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.11
130, megérett a meggy.

urbanj 2010.12.12 13:00 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést.

slynemeth 2010.11.16 14:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.85
Ez is meglett.

nehore 2010.11.14 16:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.00
Három kisgyerekünkkel találtuk meg! Nagy volt az öröm! Köszönjük!

hacsabi 2010.11.09 14:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.37
Kellemes séta a városon kívül. köszönet a rejtésért

Petri Bertúr 2010.11.02 15:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.65
Még Győrben sem voltunk így együtt, nemhogy ezen a klassz, nyugis helyen. Nagyon tetszett, köszönjük!

keresés 
Áron31 2010.11.01 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.15
Köszi a rejtést! :)

Devil 2010.11.01 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.15
Nagyon csendes hely. Kellemes séta a város zajától. Már nagy a fű, kicsit nehezen lehet menni.

A láda nagyon üres volt, ezért kb 20 db játékkal megtöltöttük. Lásd a képen.
Köszi a rejtést.

EmlékhelyFurcsa alakzatú kő
Ezeket hagytam itt 
G_Sanyi 2010.10.30 17:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!

3D 2010.10.16 18:15 - Megtaláltam
Rendben

Mr Bean 2010.10.10 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.98
Megvan

candyman 2010.10.03 16:50 - Megtaláltam
Nagyon nyugodt és szép környék, ajánlom mindenkinek, aki egy kicsit ki akar szabadulni a város nyüzsgő forgatagából.
Köszönöm az elrejtést!

Juci84 2010.10.03 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.28
Szépen rendben van tartva az emlékhely :) kellemes sétával könnyen megtaláltuk a ládát.

rekasi 2010.10.01 14:07 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 3.32
Koszonom a rejtest. [wapon beküldött szöveg]

Bubuka 2010.09.29 14:54 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

scele 2010.09.29 14:54 - Megtaláltam
mögvan [wapon beküldött szöveg]

cosy 2010.09.25 11:10 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 1.90
Köszönjük a rejtést! Gréta, Mia, Hanna, Marcsi, Petra, Endy, Kozi

bougie 2010.09.24 15:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk.
330Km-es bicajtúra 7. állomása.
köszi

minimal 2010.09.24 00:00 - Megtaláltam
bicajos túra, közös találat Bougie-val.

Somos 2010.09.21 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.04
Köszi a rejtést!

acsipapa 2010.09.20 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.03
A győri Bácsáról sétáltunk ki a tetthelyre a társammal, aki már korábban fellelte ezt a ládát. Az ott tébláboló fiatalemberről később derült ki, hogy ő a láda tulajdonosa, és éppen a betelt log füzetet cserélte újra. A beszélgetés során sikerült megtudni néhány dolgot a láda történetéről.

luviktor 2010.09.11 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.23
Rögtön az elején megjegyzem, hogy roppantul nem tudom díjazni azt a fajta kesser magatartást, aki a megtalált ládát így hagyja maga mögött... Éppen csak az útra nem volt kidobva a láda! :( Igyekeztem jobban álcázni. A láda egyébként itt is az eső áldozatává kezd válni. Nedves volt a logbook.

Maga a hely kellemes. Nem az ajánlott parkoló felől közelítettünk, hanem a töltésen távolabbról sétálva közelítettük meg a helyet. Visszafelé már éppen elkapott minket az eső, így utolsó tervezett állomásunkat, a Püspökerdőt már nem kerestük meg.

Köszönet a rejtésért.

denestoth 2010.09.05 19:50 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 1.78
:)

Milán&Enikő 2010.08.28 17:37 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.94
Bringás találat.

makomika 2010.08.21 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 1.00
Első kesselésem volt.. Kisfiammal együtt kerekedtünk fel, s a kincset viszonylag könnyen megtaláltuk. Máskor is kirándultunk már erre, a környék gyönyörű a kisgyerkőc számára is nagy élmény.

nepster 2010.08.20 13:11 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.99
Bringával Győrből.

adi.erdodi 2010.08.20 13:11 - Megtaláltam
Bringával elkövetett családos cachelés, vigyázzatok a taposóaknákkal!!

befi 2010.08.19 09:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.14
Kerékpáros kupa: 79,3 km

kir6 2010.08.18 08:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.59
Megvan!

Ratkiller 2010.08.15 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 2.81
Megtaláltuk! Magunktól nem jutottunk volna el ide! Köszi! Andzsi, Atka (U.i.: 40°C, 90%)

kapinya.judit 2010.08.14 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.92
Unokatesómékkal (akik egyébként bácsaiak) sétáltunk el a ládához - tűző napsütésben. Rengeteg a kis béka, meg a különféle ugráló-mászó bogarak, amik közül egy különösen rusnya példánynak sikerült a frászt hoznia rám :) A láda könnyen meglett, követtük a csapást.

 
TelepiBanda 2010.08.05 14:55 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2.5 web: 5 átlag: 3.50 súly: 1.30
köszönjük a rejtést, mókás volt megtalálni a durva méretű aljnövényzet miatt =)

Puzzle Apartman Gyula 2010.07.29 17:10 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.59
5,5 napos geo-maraton keretén belül.
Annyira nem ejtett rabul bennünket ez a hely. A történelme miatt azonban megérdemli a ládát, ami nagyon könnyen meglett.
Köszönjük!

wtl 2010.06.09 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.30
Vénekre tartottunk, gondoltunk beugrunk ide is.
Sajnos a belvíz miatt a keresés nem volt lehetséges, mivel az odavezető út végig víz alatt volt. Megpróbltuk a keresést a csatorna mentén folytatni, de az egyik irányban végeszakad az útnak, a másikban pedig nyakigérő csalán állta utunkat. Az útvonalat 4 különböző irányból próbáltuk megközelíteni, de sikertelen. A bolyongásunk alatt 5 éves fiamat végig a nyakamba vittem, ami nem volt egyszerű.

[Jóváhagyta: nbokan, 2010.06.11 11:22]

widi 2010.05.14 12:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.78
Megtaláltam

koszta 2010.05.07 15:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.77
A kulcsok még mindig a gazdájukat várják.

 
Gaudi 2010.05.01 14:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 1.30
Megtaláltuk!

Egy kis bolyongás után, de sikerült. Az emlékhely körül valaki ott felejtette a kulcsait, egy zöld vászon kulcstartó + 2 kulcs.

Egyébként szép a táj, gyönyörű környezet. Köszönjük a rejtést!

Egry-Szabó család

t_igi 2010.04.21 20:00 - Megtaláltam
Ez egy tipikus "ide nem jöttem volna el GC nélkül" láda.
De jó, hogy eljöttem, egy kis szelet a történelmünkből. Nagyon tetszett a környezete is, kár, hogy már félhomályban értem ide, és nem volt nálam fényképezőgép, mert rengeteg fototéma van!
Szerencsére még szúnyog és csalánmentes volt a környék, így a láda könnyen meglett.
Köszönöm a rejtést!

 
Fortunata 2010.04.17 10:15 - Megtaláltam
Nyuszttal közös szigetközi tekerésünk első ládája.

nyuszt 2010.04.17 10:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.86
Ellátogattunk Szigetközbe kerékpárjainkkal és közben nem hagyhatjuk ki a ládákat. Az első nap első ládája.

egyedk 2010.03.25 14:47 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.33
A hely múltja érdekesebb és jóval gazdagabb, mint amennyi ma látható belőle. Ugyanakkor örvendetes, hogy a környék természeti attrakcióival együtt tanösvény formájában megőrzésre és bemutatásra kerül Szentvid is.

ier 2010.03.20 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.10
A parkolótól toronyiránt az ártéren közelítettünk, visszafele egy kis kerülővel a gátoldalban lényegesen kegyszerűbb volt.

herrbert74 2010.03.20 14:41 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.20
Megtaláltam.

netro 2010.03.16 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.00
elso kincsem:)

emihun 2010.03.13 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 1.5 web: 4 átlag: 3.00 súly: 1.95
Mi a faluból közelítettük meg, így át kellett mennünk az ártéren ahol félelmetes korhadt fák nyikorgó hangja rémísztgetett minket. Mindenkinek ajánlom! :) Köszi.

Kofola BT 2010.03.06 13:59 - Megtaláltam
A Komárom-Győr tengely mentén 8.

Mathau 2010.03.06 13:57 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 3.50 súly: 4.19
Kellemes környezet, gyenge rejtés. Azért köszi!

macikupac 2010.03.06 13:57 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 3.50 súly: 4.14
Tavaszi időben a Duna mentén 6.

A láda röviddel azután jelent meg, hogy utoljára erre jártunk. Azóta eltelt egy kis idő, s megint jöttünk. Ezúttal megálltunk, s megnéztük ezt a helyet is. Ha nem kerül ide láda, akkor biztosan nem járunk erre. Igazi rejtett érték ez. Bár igen szeretem a magyarság kora középkori történelmét, erről a helyről fogalmam sem volt. Már ezért megérte eljönni. A már más kérdés, hogy a gyanútlan átutazó nem szerez róla tudomást, mert nem hívják fel rá a figyelmét. (Persze, ha kesser, akkor innen, az oldalról értesülhet.) Most igen nagy volt a nyugalom és a csend is. Egy rövid sétát téve néztük szét. A rejtés lehetne ötletesebb is, mert így - szerintem - ki van téve a rossz szándékú lényeknek. Folti kísért el.

Vízi világFák az ártérben
A lényeg itt vanAz egykori templom emlékére
Na, ez mi?Folti a ládával
Kokó 2010.03.06 13:56 - Megtaláltam
Kess letudva [wapon beküldött szöveg]

bugyor 2010.03.06 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 2 web: 4 átlag: 2.67 súly: 1.85
Szerencsére könnyen megtaláltuk..
Jó volt!

SamFisher 2010.02.28 11:34 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.17 súly: 1.00
Sziasztok!

Megtaláltuk a nagybátyóval, köszi a rejtést, jó volt! :)

A 2 Sipi

2in1 dream team :) 2010.02.21 14:27 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.17 súly: 3.11
Öszintén szólva, tök fölöslegesen rágtuk át magunkat a susnyáson bokáig sárban gázolva, mert a világon semmi látnivaló nem volt itt...

 
A 7 Mestervadász 2010.01.31 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 2.08
A GCGYBE után már teljesen átfagyva "medvelábnyomokat" követve a hóban sikeresen megtaláltuk.A környék szép, jó időben biztos tovább maradtunk volna!
Köszi a rejtést!

At 2010.01.12 16:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.78
Meg van találva :))
Jó friss idő volt.

csapek69 2010.01.04 09:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.93
Megvan!

Bakacsin86 2010.01.04 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.88
Megtaláltam! A holtágon egy fiatal hattyút láttunk úszkálni.

Guszti 2010.01.01 15:36 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.76
Nagy sár, gyors találat. Amúgy semmi különös.

peterpan 2009.12.30 13:18 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.03
Nekem tetszett ez az érdekes hely. Igaz talán nem kifejezetten úgy közelítettem, mint a leírás és a térkép alapján elvárt.
Cserébe viszont találtam egy ravaszul álcázott madárfotós rejteket, csodálatos ártérinke tűnő fákat és átverekedtem magam egy botlasztó dzsungeldarabon.
Rengeteg csipkebogyót találtam, amit jobb híján a fényképezőgépem tokjába és a zsebeimbe szedegettem le.
Azt azonban nem értem, hogy lehet, hogy a sóder időnként a vizet átengedő-tisztító közegként funkcionál. Itt a töltés tömegét is ez adja, nyilván vizzáróként kell hogy funkcionáljon. Ki mondja meg a kajicskáknak, hogy a víz mehet, vagy marad?

 
VP 2009.12.28 09:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.30
Szakosztályi évzáró előtti ládázás napsütésben, zuzmarás-havas reggeli fagyban.
Sokszor eveztem itt a Mosoni-Dunán.

Endresz_család 2009.12.26 15:30 - Megtaláltam
250.

A fák nagyon érdekesek, találó elnevezés a "botlófüzes". Madarakat nem láttunk, de találtunk egy "madárlest". Sajnos a tanösvény bejárására nem volt időnk, indulnunk kellett haza. Köszönjük a rejtést.

Nervas 2009.12.17 16:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.09
ok

fet1 2009.11.28 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 2.72
Megtaláltuk!

Access Denied 2009.11.19 17:10 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.58
Autós/bringás ládázás november talán utolsó napsütéses napjainak egyikén...
11 a 11-ből.

Izgalmas volt a "sötét éjszakában" a pda kijelzőjének a fényénél meglelni, de azért sikerült.

Kerticsorbi 2009.11.09 15:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.05
Győri hivatali ügyeim után kerestem meg a ládát. Köszönöm a rejtést.

kivancsifancsi 2009.10.31 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.91
Győr környéki barangolás 2/3
Jót sétáltunk a ládáig.

BendivelGyerekekkel
BendivelTöltés
TöltésCsengike
LányokCsenge a rejteknél
Csatorna 
nogacsalad 2009.10.31 08:07 - Megtaláltam
Részletek később...

gyeo 2009.10.29 16:04 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 2 web: 3 átlag: 2.33 súly: 1.48
teljesen egyedul nyomattam vegig, ebbol a szempontbol ez volt nekem az elso!!! :D koszi...

amikor megtalaltam 
emiho 2009.10.23 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.66
Nagyon szép környezetben megtaláltuk, a láda gazdag és tiszta a rejtést köszönjük igazán jó volt itt a szabadban.

A ládaKözel a célhoz
Szabó Család 2009.10.19 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.75
Soha nem jöttünk volna erre ha nincs "ládázás". Köszönjük.

aszdogemakri 2009.10.04 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.59
Köszönjük kis bozótmászkálás után könnyen meglett...

kepenu 2009.09.27 18:05 - Megtaláltam
Kellemes, késő délutáni családi séta.

Brájen 2009.09.27 17:46 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.95
Megtaláltuk!
Maya és Brian

SirLes 2009.09.26 10:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 4.03
Jó volt, tetszett.

Buksilány 2009.09.23 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.63
Megvan.

Nilsz 2009.09.23 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.77
Megvan

Cerberus 2009.09.20 15:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.54
Megtaláltuk!

Atmosz&Zozmosz 2009.09.13 14:00 - Megtaláltam
Megvan :)

kenau 2009.09.06 14:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.70
Konnyu seta a parkolotol az emlekhelyig, majd konnyu talalat a ladara is.

Kóborló 2009.09.05 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.70
Megtaláltuk!

Képek, log később.

Honest 2009.08.25 15:17 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.11
Több ösvényen is próbáltam bejutni a bozótba, de sikerült. Könnyű találat.

bendjo 2009.08.24 17:31 - Megtaláltam
kicsit kerestük a dombot de meglett köszi a rejtést

GPiho 2009.08.23 16:52 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.00
Az első ládakeresésünk egy kedves budapesti Úr buzdítására akivel aug. 21-én beszélgettem a Hédervári kastély parkjában a geocaching-ról. Ez lett az eredménye :-))

GPiho

Stimm 2009.08.23 12:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.90
4 napos kerékpártúra utolsó ládája, Vénekről a Győri pu.-ra tartva. Kedves az emlékhely. De a kavics tetejű töltésen képtelenség volt vékonykerekű, utánfutós géppel tekerni. Sajna így tolni kellett. Ez úgy kifárasztott, hogy feledékennyé váltam és szemből próbáltam megközelíteni a ládát, laposkúszásban. ;-))

PEx2 2009.08.23 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.77
Könnyű volt. Nagyon érdekes hely, tetszett!

Webber 2009.08.11 14:43 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 3.50 súly: 2.85
Jó séta után könnyű találat.

Bali01 2009.08.08 12:48 - Megtaláltam
Wap [wapon beküldött szöveg]

totik 2009.08.07 14:25 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 4.00
Köszönet a ládáért!
(Viki, Geri, Krisz'), TZ

Zsu. 2009.07.31 17:45 - Megtaláltam
Mikulással.

Mikulás 2009.07.31 17:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.35
Azt hittem nehezebb dolgunk lesz a megközelítésével, de gyakorlatilag drive-in. A ládát (a rejtekhez közledve) teljesen szabadon találtam. Valami állat rángathatta ki a bokorból, de szerencsére nem bántotta, teljesen ép volt. Visszavittem a kesserösvény által "mutatott" helyre és a fa mögé tettem. A kis emlékhely tetszett, kösz, hogy felhívtad rá a figyelmem!

Mikulás

ghiago 2009.07.23 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.70
Köszönjük.

gyaloglook 2009.07.12 19:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.25
Hősi emlékműnél parkoltunk. Legelő utcával szemben be folyók felé. Át a bazi nagy pocsolyákon mezítelen lábbal. Nagyon szép hely. Láttunk jégmadarat is.

Attibati 2009.07.12 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.15
Kerékpáros találat
A leírásban megadott hídon keltem át a csatornán majd egy nagyobb elöntött terület állta utamat. Próbáltam egy másik úton kerülni de arra is mocsárba futottam. Végül visszatértem az első verzióhoz és sikerült kisebb "beázással" olyan útvonalat találnom amivel meg tudtam kerülni az elöntött részt.
A ládát könnyű volt megtalálni, alaposan ki van járva a rejtek környéke. A domb valahogy nem tünt fel :-)
Visszafelé a csatorna zsilipje felé indultam vissza végig a gáton maradva, majd hamarosan egy másik gát becsatlakozása után a N47 43.635 E17 40.741 pont környékén a település szélső utcájára jutottam száraz lábbal.

fraufamily 2009.06.21 12:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 1.60
Köszönjük a rejtést! A mai napi 3. láda volt! El is fáradtak a srácok!

hómancs 2009.06.21 10:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Köszi ez volt az első láda

GCRover 2009.06.18 16:14 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.05
Köszi a rejtést!
Épp elkerültük egymást egy cacher kollégával, de volt szerencsém azért távozóban látni :))

bbokonon 2009.06.18 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.65
Kellemes séta a melegben. Szerencsére a szunyogok is nyaralni mentek :-)

szelt 2009.06.18 11:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.79
ok

Angelwing 2009.06.14 16:26 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 1.70
Megtaláltuk,spanokkal. Kösz a rejtést.

ussenyerek 2009.06.13 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.41
Megtalálva! Köszi a rejtést. Kellemes és csendes hely. Üdv. L.

targonczas 2009.06.11 07:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.86
Meglett.

sicci 2009.06.09 20:02 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 1.00
Ez a második találásom. Emlékezeből és GPS nélkül (több héttel ezelőtt olvastam a leírást, de ismerős volt a környék).
Nagyon közel lakom ehhez a ládához, biztos ki fogok még sétálni vagy inkáb biciklizni ide többször is.
Kedves kis emlékhely.
Azt viszont nem értem, hogy a Russa térképen miért nincs rajt a töltés, mint járható út.

TücsiTeam 2009.06.09 17:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.98
Csalánoson keresztül közelítettem meg a ládát, talán így egy kicsit nehezebb volt.

Murus 2009.06.05 13:53 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.80
[wapon beküldött szöveg]
Érdemes sétálni egy nagyot a környéken, nem csak a ládáig eljutni. Murus és Cica

beepee 2009.06.01 17:02 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 2.28
Az emlékmű melletti szalonnasütőktől először megijedtünk, de aztán kiderült, hogy a láda így is jól kereshető. Aranyos a rejtek, bár nagyon könnyű.

gberci 2009.06.01 15:05 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.38
Pünkösdhétfői kerekes túránk gyümölcse :)

Kitti és Berci

adams 2009.06.01 14:00 - Megtaláltam
Kocsival igyekeztünk a Volt fesztivál felé, közben begurultunk ide. Köszönjük a rejtést! Érdemes körbejárni a rejteket adó bokrot, a bejárat megtalálásához.

ssophie 2009.06.01 14:00 - Megtaláltam
később

tomosny 2009.05.17 19:22 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.72
Sok a szunyog, de jó a rejtés, közeli tó mellett éppen két sárkányrepülővel találkoztunk aki éppen leszálltak.

Szilvus 2009.05.17 19:22 - Megtaláltam
Egyértelmű :)

cavinton 2009.05.17 11:10 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.58
Vasárnap délelőtti bringázás

Andy & Suni 2009.05.10 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.00
Nem is gondoltuk volna, hogy ilyen szép környezet van a falu határába...
Köszönjük:
Kata, Andy

groy 2009.05.09 16:50 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

szaboist 2009.05.07 17:17 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.64
Különleges a hely történelmi és növénytani szempontból is. Nagyon tettszett, csak a szúnyogok lettek volna kevesebben! A ládika telis tele ajándékkal!

macska 2009.05.02 14:13 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.50
Kellemes, szép vidék, jól esett a séta, köszönöm!
Jenő

h725 2009.05.02 14:12 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.40
Nagyon tetszett, szívesen tettünk volna egy nagyobb sétát is, de időre kellett mennünk egy ballagásra. Igaz, emiatt voltunk itt egyáltalán. A rejtés egyértelmű, de aki nem ezért jött, nem akadhat rá véletlenül.
Látogatásunknak talán a szúnyogok örültek a legjobban.
Köszönet a rejtőnek !

Zsófi, Zsolt

A kincs közelébenMegcsavart törzsű fák
Így készül a művészi Macska-fotó 
kupec 2009.05.01 12:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.17
ok

Laciapa 2009.04.26 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.48
Jó kis vasárnap délelőtti biciklitúra volt. Nagyon szép a táj. Biciklivel már jártunk erre, csak akkor még nem kerestük meg a ládát.
Köszi a rejtést. Laciapa és családja.

Villám 2009.04.20 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.40
ok

harcos 2009.04.19 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.95
Megtaláltuk!

Nagyon szép terület. Az unkák nem semmi hangosak.....

levender 2009.04.13 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 3.11
Megtaláltam!

bajnokjanko 2009.04.07 11:04 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.09
Geonagyival.

hux80 2009.04.05 18:40 - Megtaláltam
Köszi!

Marvin 2009.04.04 18:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.70
Megleltem.

jgabor 2009.03.26 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.20
Meglett!

atbodnar 2009.03.26 14:28 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.18
Kicsit letévedtünk az ösvényről, így láttuk meg a képen látható érdekes "házikót". A ládába tettem a geofonatot.

Pihenő a fában
BBálint 2009.03.21 15:50 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.26
Gyors találat egy jellegzetesen ártéri vidéken, jellegzetes ártéri fákkal. A töltésről szerintünk elég jól rá lehet látni a rejtekre. Vigyázzatok a logolással!
Köszönjük!

Anna és Bálint

Andris.82 2009.03.14 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 1.48
Bringával Győrből... A héten már jártam itt, de nem mertem megkeresni a ládát, mert 2 srác lesett mit művelek arra. A doboz épségének megóvása érdekében elmentem. Napokkal később visszatérve ismét találkoztam 2 hölggyel, 1 úrral. Barátságosan kérdezték miért nem a töltésen kerekezek. Mondom nekik: "Lenne itt egy kis dolgom." erre felnevettek, ők is geocachingesek voltak :) Az úrral vagy háromnegyed órát beszélgettem, közben kiderült, hogy ők gondozzák az emlékhelyet. Megérte aznap elmenni oda!

vszabcsi 2009.03.01 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 3 átlag: 3.83 súly: 2.48
megtaláltuk

napvirág 2009.03.01 09:34 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.89
Győr és környéke kiránduláson a családdal.

Csak a koordináta pár volt nálunk, így egy kedves bácsitól kellett útba igazítást kérni mert egy kicsit elkeveredtünk. Ő, egyből tudta miről van szó így hamar megtaláltuk annak az utcának a végét ahol leparkolva nekivághattunk a sártengernek, és a gátnak.

Köszönöm a lehetőséget!

 
Hogyishivják kuzin 2009.03.01 09:34 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.59
Napvirággal ...

Indiana Jones&Lara Croft 2009.02.26 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 1.00
Megtaláltuk !!! köszi a rejtést

Indiana Jones & Lara Croft

Csaba & családja 2009.02.19 21:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.07
Vacsora utáni séta a térdig érő hóban

Teniko 2009.02.15 15:53 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.76
Olyan jó a leírás, hogy kütyü nélkül is megtaláltam, térkép alapján. :-)

irmatyi 2009.02.15 14:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.09
Csipős szélben, gyorsan...

 
Mo-Hó 2009.02.15 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 3.17 súly: 2.45
Ezt is megtaláltuk!

oross 2009.02.07 14:31 - Megtaláltam
megtaláltuk

Ata72 2009.02.06 15:18 - Megtaláltam
A megörökölt GCHeKa ládám karbantartása után, hazafelé menet.
Köszönet a rejtésért!

ÁG-Team 2009.02.01 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 2.38
20 centi hó, tiszta idő :-) Kár, hogy amúgy a környezetből nem lehetett sokat kivenni... (Ez volt a 25. ládánk-és ráadásul egy hónap alatt csináltuk őket)

ÁG-TEAM(Ági, Gabi) & Timi, Norbi, Krisztián

Adamant69 2009.01.25 10:20 - Megtaláltam
ok

KJ & GM 2009.01.17 16:40 - Megtaláltam
Köszönjük a lehetőséget!

wiwien002 2009.01.13 09:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.30
Megtaláltam!

agyorgy 2009.01.11 11:47 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.06
-7°, párás, szöttyös utálatos idő, viszont a hely nagyon klassz.
köszi a rejtést!

Befagyott csatornaKövetjük a nyomokat
közeledünkKápolna volt
DinoPihenő
evbalazs 2009.01.09 16:32 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.85
Megtaláltuk! Köszi a rejtést!

hovirag 2009.01.09 16:32 - Megtaláltam
Jipí! Megvan! Lefagyott a lábam, de megérte.
Köszi a rejtést!

adamilonageo 2009.01.09 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 1.00
Megtaláltuk köszi a rejtést !!!!

vizipinty 2009.01.03 16:20 - Megtaláltam
Rövid séta a családdal. Nővérem első ládája. Sikerült az egész családot megfertőzni. :-)

Gotica 2009.01.03 15:01 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.08
Szombat délutáni levegőzés.

jolliefille 2009.01.02 11:36 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 4.17 súly: 3.51
Megtaláltam !

PolarBear 2009.01.02 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: 3 átlag: 3.00 súly: 3.52
Köszönöm a rejtést !

Láp Lidérce 2009.01.01 00:03 - Megtaláltam
megvan

ilonaadamgeo 2008.12.31 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 3.5 átlag: 4.00 súly: 1.00
Megtaláltuk :)

jsegesdi 2008.12.27 16:30 - Megtaláltam
szép volt

Adam_Cruly 2008.12.26 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 1.00
Sikerült!!!! Megvan mi Kis Bácsa felől közelítettünk. Lenyűgözőek a tavak és azok élővilágai még télen is!!!
Köszi a rejtést :)

Márta 2008.12.07 10:35 - Megtaláltam
Megtaláltam.

BiBoLi 2008.11.30 13:32 - Megtaláltam
ok [wapon beküldött szöveg]

zöldfülű 2008.11.30 13:30 - Megtaláltam
lefülelve. :) [wapon beküldött szöveg]
Gyere Gyuri Győrbe, gyalogoljuk körbe! (Bocsi!)
Mivel Gyuri nem ért rá, Issevel gyalog-galoppoltunk a környéken
Na itt sem jártam volna csak úgy-amúgy
Köszönöm a rejtést

Emlék, hejjj!Jó fej ez a dino :)
JABOTAGO 2008.11.28 14:06 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.71
.

infosoft 2008.11.15 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.70
Köszi a rejtést, érdekes kis hely.

Radig 2008.11.11 15:13 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.00 súly: 1.30
Megvan! Nem volt nehé megtalálni, mert szépen ki volt járva körülötte a terep. Szép helyen van, bár sztem rosszkor mentem, tavasszal újra meglátogatom, de akkor nem gyalo,laza volt ez a kb 11km-es séta oda-vissza :) Köszi a rejtést!

Milko 2008.11.07 13:16 - Megtaláltam KRW környezet: 1.5 rejtés: 1.5 web: 1.5 átlag: 1.50 súly: 2.49
Megtaláltam

Pifu74 2008.11.02 11:41 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.33
Megtaláltuk!

gsmisi 2008.11.01 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 3.64
Köszönjük a rejtést. Népes ki csapattal sétáltunk ki Győr-révfaluból. A közeli tó madárvilága fantasztikus.

takacsimre 2008.10.29 12:01 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.32
Harmadik és egyben utolsó ládánk a mai napon. Ez sem okozott csalódást. Kellemesen elbeszélgettünk a helyi falugondnokkal a helyszínen.

szjuli 2008.10.28 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.64
Bár győri vagyok, még sose jutottam el erre. Most egy kellemes biciklizés keretében kutattuk fel a ládát. Nagyon szép környéken volt, és a rejtés is nagyon jó! Köszönjük!

sanyigabi 2008.10.26 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.59
Könnyű vasárnapi sétával elért könnyű találat.
Köszönjük!

Lucas 2008.10.25 15:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.43
Kis kerülő...

szamedli 2008.10.25 12:47 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.92
Kellemes sétával, könnyű találat Kovtomékkal.
Köszi a rejtést!

kovtom 2008.10.25 12:46 - Megtaláltam
Megvan! [wapon beküldött szöveg]

WhiteHawk 2008.10.24 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 2 átlag: 3.17 súly: 2.53
Nice location, thanks for showing.

R.Guszty 2008.10.24 11:10 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.45
Kis sétával megtaláltuk. Szép környék.

 
Hz 2008.10.24 09:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.96
Mosoni-Dunán innen, s túl, avagy Győr környéki kerekezés 6°C-os rekkenő hőségben. 85,8 km 5/1.

ÉrkezéskorTalálat
Csuhás 2008.10.23 15:07 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.26
Csendes tél eleji ládikázás. Első megközelítési kísérletünknél kerítésbe ütköztünk. Másodikra simán úton oda jutottunk. Nem igazán nagy szám a hely. Köszi!

Csuhás

Emlékmű
LeégettLogolunk
zem 2008.10.23 15:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.52
Sok munka van a rejtésben, a hely engem mégsem fogott meg. Talán az időjárás is ludas benne, melegben még egyszer meg fogom nézni - hátha... :-) Köszönöm a rejtést!

nemlac 2008.10.22 09:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.00
Szigetköz sarka felé esett útba.
Érdekes hely.

Bibelia 2008.10.21 12:25 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 3.32
Megtaláltuk
Bibelia és Társa

czewa 2008.10.15 14:45 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.97
Holtponton, álmosan

zöldcsacsi 2008.10.15 14:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.53
rendben.

Tepiszellem 2008.10.15 14:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.52
Nem gondoltam, hogy ilyen sok vízügyi segédmotor kerékpár van ezen a környéken, forgalmas ez a gát.

vicaroka 2008.10.11 13:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.17
A győri Mátyás nap alkalmából... 2/4 :)

Fazék 2008.10.10 09:45 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.14
96 km-es szigetközi biciklitúránk első állomása, gyorsan indultunk tovább.

Csapattársaim 
Picur_Peti 2008.10.07 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.85
Szép volt a folyónál a naplemente. A leírás alapján könnyű találat. Köszönjük.

mjdgm 2008.10.06 08:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.79
Ma Győrben akadt egy kis dolgunk, így -előtte- felkerestük a Szent Vid dombot. Tipikus "Ide doboz nélkül sose..." -hely, jó, hogy került ide egy láda!

westry 2008.10.05 17:35 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést! Gyönyörű volt a táj és az időjárással is szerencsénk volt!
Westry & HPi

Puszkany 2008.10.01 14:11 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.15
A parkolóból indulva, a rövidebb úton.

 
tothn 2008.09.28 12:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.03
Megtaláltuk Andival :)

paaldavid 2008.09.13 17:20 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 2.94
Megvan!

vegatti 2008.09.06 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.53
Jó meleg volt, a szemptember ellenére. 10-kor 29 fok, aztán meg 32....:-)
Szép idék. Nyugalmas. Érdemes körülnézni a mocsaras helyeken is. Megpróbáltunk kocsival közel jutni a a leírás szerint. Nem lehetetlen, de elég gazos ilyenkor az út. Szóval maradt a töltésen gyalog megoldás. Nem volt messze.

jalso 2008.09.01 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 4.14
Köszönjük a ládát. Érdekes volt a környék, az ártéri erdő, a békalencsés, sásos-nádas csatorna, a későnyári növényvilág. A békaszobor is nagyon tetszett az emlékhelyen. Odafelé belekeveredtünk a szedres-csalános rész sűrűjébe, de azért kibírtuk.
Ildi és Gyuri

Béka a javából 
blise 2008.08.31 16:20 - Megtaláltam KRW környezet: 1.5 rejtés: 1 web: 2 átlag: 1.50 súly: 2.56
Vasárnap, kellemes időben, biciklivel begyűjtött láda. Az effektiv keresés elmaradt, mivel épp egy család loggolt a helyen... Annyi baj legyen, jót beszélgettünk miközben visszafelé sétáltunk. jó sok szúnyog volt. Köszi a rejtést.

harsanyi76 2008.08.31 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.45
Könnyedén meglett, csak a "házőrző" szúnyogok jelentettek némi akadályt...

Attilacska 2008.08.24 11:40 - Megtaláltam
Megtaláltuk.
Köszönjük a rejtést!

fkmaster 2008.08.21 09:50 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.03
Nem nyűgözött le a környék az emlékhely extrém figuráival együtt sem.

KatiPeti 2008.08.20 13:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 1.85
Vének felé tekertünk a töltésen, de letértünk megnézni ezt az emlékhelyet. Kiváló hely sütögetni, leülni! Köszönjük a rejtést!

Petes20 2008.08.18 14:38 - Megtaláltam
Tetszett a hely, a nagymamám Bácsán töltötte gyermekkorát, örültem hogy jobban megismerhettem a falut ahol élt!
Köszi a rejtést!

 
turkoti 2008.08.17 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.23
Megtaláltam
Köszi a rejtést !

A Bácsa-i Szent Vid Canal
 
Magyusz 2008.08.17 16:27 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

erand 2008.08.15 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.83
Megtaláltam.

bandita 2008.08.12 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 3.20
Bringás találat.

Barbi, bandita

kl 2008.08.09 10:36 - Megtaláltam
ok [wapon beküldött szöveg]

Yeloy 2008.08.07 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 1.00
Szép környék

Eryr 2008.08.07 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 3.17 súly: 2.04
Szép környezet, kellemes séta. Aránylag hamar meglett :)

borosmi 2008.08.05 11:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.51
Köszi, szép hely!

bingo 2008.08.02 13:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.28
Megvan!

Totoka 2008.08.02 13:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.59
Megtaláltuk!

csmarkus 2008.08.02 13:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.59
Szigetközi nyaralás keretében.
Köszi a rejtést!

Dozoek 2008.07.29 09:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.34
Már régóta készültem, hogy begyűjtöm ezt a ládát is, hiszen győri lévén igazán itt van a közelben. Ma reggel rászántam magam, és bizony nem bántam meg. Nagyon tetszett a környék, jól esett ez a kis séta. A rejtés nagyszerű, már éppen készültem az újabb bózótharcra. Nagyon örültem neki hogy ezennel ez az "élmény" elmaradt. Webes megjelenés igazán teljes, és részletes. Tetszett a láda. Köszönöm a rejtést!

emlékműtöltésen
rejtekrejteknél
csatornatorkolatnál
mosoni dunabányató
pityer 2008.07.27 19:46 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 3.35
Jennével közös találat.Lakhelyemtől 400 m légvonalban és még csak most.De megvan

jenne 2008.07.27 19:30 - Megtaláltam
pityerrel közös láda :)

Hampi 2008.07.26 10:54 - Megtaláltam
Ok [wapon beküldött szöveg]

hinia lux 2008.07.26 10:51 - Megtaláltam
Szép környék.

CsatornaTöltés
menace 2008.07.19 18:38 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.42
Mai kirándulásunk utolsó ládikója. Könnyedén meglett.
Köszi

pörsing 2008.07.13 12:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.92
Megtaláltam

 
zsorzs 2008.07.10 14:56 - Megtaláltam
Hosszú séta a melegben. Könnyű találat.

CTHun 2008.07.06 09:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.28
Megtaláltuk !
A mai napi túránkat ezzel a ládával kezdtük. Még reggel volt, de mi már talpon voltunk és kerestük.

Üdv. CTHun
Csapattag: Patty

zsotie 2008.07.05 17:31 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.69
A töltésen sétáltunk végig. A ládáig ösvény vezetett. Könnyű találat volt.
Érdekesek a harckocsi rámpák, sokáig találgattam mi célt szolgálhattak, de elolvastam a leírást.

Lompi 2008.06.22 09:50 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.96
ok

norbimoncsi 2008.06.21 11:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.01
Győri csavargásunk indító ládája. Az eleje kissé döcögősen indult, nem találtuk a ládához vezető utat, de aztán meglett. A rejtek környéke csendes, a nagy fűben a kesser ösvény egyenesen a ládához vitt. :-) Kicsit pihentünk a nagy melegben. Kellemes környezet, köszi a rejtést!

Kerek 2008.06.18 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.30
Megtaláltuk!
Kerék és Ibolya

benist 2008.06.16 09:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.66
Kerékpárral Győr környékén. A sóderes gáton kerekeztem ki, mérsékelt élvezet volt. Jól eldugott hely, bár a ládához a csapást már el sem lehet téveszteni.

keresek 2008.06.15 18:47 - Megtaláltam
A délutáni szigetközi barangolás levezetőjeként kerestük meg. A Szent Vid emlékhelyhez közeledve két kerékpárost láttunk lemenni az emlékhelyhez. Kicsit húzva az időt próbáltuk kivárni távozásukat. Ez nem sikerült, bár a fiatal Úrnak (egyik kerékpáros) ez volt a "szerencséje" . Az ismertető táblát olvasva az idősebb Úr odajött hozzánk és pár kérdéssel indította a beszélgetést. Erre a fiatal Úr amilyen gyorsan csak tudott elillant.
Az Úr jó néhány kiegészítőt fűzött a táblán olvasható ismertetőhöz. Mint kiderült a Zöld Erő egyesület vezetője. Elmondta a hellyel kapcsolatos előzményeket és a terveiket. Érdekelte mi szél hozott ide bennünket, ezért nekem is kis előadást kellett rögtönöznöm a geocaching-ből. Örömmel fogadta az ország nevezetes pontjainak e fajta megismerési módját. Ő is jött a rejteket felkeresni, mert még nem találkozott ilyennel. Ez után biztosan nyomon követi a neten a hely látogatottságát, mint kiderült SZIF matematika és informatika oktatója és nem idegen számára a net.
Köszönjük a professzor Úrnak a részletes ismertetőt és a kellemesen eltöltött órácskát.
Még egy: a láda leírása elején nem ártott volna megemlíteni, a leírás és a képek forrási helyét, mivel ez és a Zöld Erő egyesület honlapja ua.

 
RP Outdoor 2008.06.15 14:03 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.67 súly: 2.83
Közeli találat, itt lakom Révfaluban, jól ismerem a területet, gyerekkorom játszótere volt. RP Outdoor

szakica 2008.06.14 12:45 - Megtaláltam
Két napos kirándulásunk első állomása. Kellemes sétával megtaláltuk a ládikát. Érdekes, múlt idéző környék.

Mihul 2008.06.14 12:45 - Megtaláltam
ok

tudo 2008.06.13 08:06 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 4.19
Nyugalmas kerékpáredzés a Győr - Bácsa - Vámosszabadi - Medve - Szap - Bős - Csiliznyárad - Nyékvárkony - Dunaszerdahely - Dunatőkés - Dunaszerdahely - Medve - Győr - Dunaszeg - Dunaszentpál - Győrzámoly - Győr útvonalon 145 km-en, 600 m emelkedéssel, 4 új ládával. Délelőtt nagy szél kerekedett, az utolsó 2 ládával megszenvedtem.

Győrből az első, bemelegítés nélküli lendülettel gurultam Nagybajcs felé. A megadott útvonalon feltekertem a gátra, majd az elefántfűben leereszkedtem a ládához. Körülnéztem a pihenőhelyen, aztán tekertem vissza Bácsára, és Vámosszabadinál indultam SK-ba, GCTOVI-hoz.

HattyúcsaládTalálat
PihenőhelyIsmertető tábla
EmlékhelyNyár
Pangó vizekÉrdekes templom
Templom belsőA múlt
Duciék 2008.06.11 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 2.49
Első biciklis keresésünk. Gyorsan megtaláltuk, hála a méteres fűben lévő kessersztrádának. :)

GyZsTeam 2008.06.08 15:36 - Megtaláltam
Hirtelen elhatározás eredménye. Nem ismertük ezt a helyet, pedig sokszor elmentünk már mellette. Köszönet érte.
Sok szép érdekes növényt és állatot lehet látni útközben. A vad, burjánzó növényzet csak érdekesebbé teszi a helyet.

 
Klubb Lövő 2008.06.02 19:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.61
Első főiskolai bandás ládám. Este, majd éjszakába, bicikli, gyaloglás, mezítláb :) Jó volt Köszi! Gábor, Orsi, Enikő, Sziszi, Tomi!

tádé 2008.06.02 19:29 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.57
Bringás találat; jól eső esti tekerés volt, kellemes környezetben - igaz, kicsit magasra nőtt a fű a környéken :)
Találkoztunk egy kedves kessercsapattal is!
Kicsi Gesztenye és Tádé

 
dopo 2008.06.01 16:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.76
Nagy melegben egy kis kerékpáros megkeresés.
Köszi!

akloz 2008.06.01 14:50 - Megtaláltam
*

cepter 2008.06.01 14:20 - Megtaláltam
Meleg volt és sok bogár! De levadásztuk! :)

bigmick 2008.06.01 13:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.74
Kis tétovázás után a leírás alapján egyértelműen odataláltunk. A méteres fű nem annyira tetszett, de egye fene.

Erdélyi család 2008.06.01 10:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.87
Ismerős helyen könnyű találat, de azért kösz a rejtést.

mvfbc 2008.05.31 19:17 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.62
Megtaláltuk, hatodikként. A rejtés elég gyenge, lehet azért vagyok ilyen kritikus, mert a világon ennyi szúnyogot együtt, egy helyen még nem láttunk?? Az előttünk járók olyan egyértelmű, világos nyomot hanytak az embermagasságú fűben, hogy csak az nem talál oda aki nem is akar...

hujberg 2008.05.31 17:49 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.74
+

Berti 2008.05.30 18:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.58
Apával (Lilo11) kerestük meg. Neki a 100. megtalálása
Berti

Apának a 100. 
Lilo11 2008.05.30 18:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.00
Dobogorol lecsuszva, de egyben a 100. megtalalasom!!!... [wapon beküldött szöveg]

Győriként lemaradtam egy "ELSŐ"-ről, de nem baj. A leírásban említett pontokat ismertem, kivéve a Szent Vid emlékhelyet. A GPS-t "követve" nem is hittem el, hogy van ott egy ilyen... (mindig tanul a ... jó pap...)
A láda könnyen meglett a térd fölé érő fűben látható geocsapást követve! ;-)
Kösz: Lilo11

Az emlékműnélMerre is tovább...?
infoMegvan
Kata&Ádám 2008.05.30 17:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.23
Megtalálva...

Nem gondoltuk volna, hogy dobogósok leszünk, de még éppen felfértünk rá.
A terep nem vészes, Győrből biciklivel a töltésen haladva is könnyen teljesíthető, a végén közepesen nehéz bozótharccal...

Köszi a rejtést!
Kata & Ádám

NZs 2008.05.30 17:02 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.60
A megjelenést követően, már tegnap este megláttam az új ládát, de már nem volt kedvünk nekiindulni. Ma délután viszont - meglepetésünkre - az ezüstérem a miénk lett! :-)
A megadott parkolóponton, a ház melletti részen hagytuk az autót. A láda megközelítése egy nagyon light-os kis séta, a 2,5-2,5 nehézség-terep osztályzatokat nagyon túlzónak érzem! Én 1-1-et adnék, max. ha figyelembe veszem, hogy az utolsó 35m magas fűvel borított, akkor a terep legfeljebb 1,5 lehet. Nagymama a babakocsiban esete! :-)
A rejtek igen könnyen meglett, annál is inkább, mert a magas fűben jól követhető csapás vezetett hozzá. Megnéztük az emlékhelyet is, egész aranyos. Láttunk óriáshangyákat, piros és arany színű szitakötőt, sőt még egy gólyát is. Könnyű kis séta a városhoz közel.
NZs & EnZo

csavart fűzfákkessercsapás a fűben
EnZo a motoron... :-)Szent Vid emlékhely
piroska...fák
kicsike...tavirózsák
JuJó 2008.05.29 19:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 3.32
Ez a láda amit elsönek találtunk meg.
Hamar meglett, mivel nem kellett messze menni.
Mi is terveztük ezt a ládát /igaz virtuálisat/, de örülünk, hogy másnak is tetszik a környék, s el is rejtette a ládát.A nagy sietségben nem vittünk magunkkal ajándékot, de nem is vettünk ki semmit a ládából.
Gratulálunk!Köszönjük!

az emlékmüa kisbácsai templom
információkövek
ekkor még mi terveztük a ládát...most horgásztó
még érintetlenreméljük hamarosan lenyírják


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]