FAQ
2104. Macska-jaj láda Kazinczy szülőfalujában (Partium) (GCSIMI)

Fürge tehénlábak - a fogadóbizottság

Fürge tehénlábak - a fogadóbizottság

Kazinczy szobra

Kazinczy szobra

Református templom

Református templom

Kúria

Kúria

Helyi magyar erők rendszámos szekéren

Helyi magyar erők rendszámos szekéren

A rendőrséget barátságos, szívecskés kapun közelíthetjük meg :)

A rendőrséget barátságos, szívecskés kapun közelíthetjük meg :)

Ő a láda

Ő a láda

Rejtek, messziről

Rejtek, messziről
Szélesség N 47° 30,446'
Hosszúság E 22° 5,607'
Magasság: 122 m
Megye/ország: Románia
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2008.05.28 13:45
Megjelenés időpontja: 2008.05.30 18:20
Utolsó lényeges változás: 2017.06.16 14:01
Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+1V)
Elrejtők: Evetke&Hel +36304885715
Ládagazda: Evetke
Nehézség / Terep: 1.0 / 1.0
Úthossz a kiindulóponttól: 2000 m
Megtalálások száma: 103 + 1 sikertelen + 4 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.1 megtalálás hetente


WAP:
Érsemjén geoládája (Simian, Judetul Bihor, Romania)
1. pont: az emlékmű hátsó oldaláról szedd össze a jelszót. Javaslom, hogy készíts a feliratról fotót, és otthon válogasd össze a 8 karakterből álló szót a részletes leírás birtokában
2. pont: a láda, közel a patakparthoz nagy bokor tövében kövekkel takarva, 15x10x5 cm.


A ládába TravelBug nem helyezhető.


"Macska-jaj" geoláda Kazinczy szülőfalujában

Ez a doboz a határtól nem messze található Érsemjénbe kalauzolja el a kedves kessereket. A neve azért "Macska-jaj", mert bizony kicsit úgy néz ki a táj, mint a nevezetes filmben. Errefelé nem ritka, hogy összevissza kószáló állatkákat láthat az arra járó - bár itt nem esznek Trabantot az útszélen, mert tudják, hogy otthon sokkal táplálóbb Dacia falatokhoz férhetnek hozzá. Nem lesz gyönyörű kilátás, sem szembeszökő szépségű épületek. Mindössze "csak" Kazinczy Ferenc született itt. Mellszobra a falu szívében, a hajdani Fráter kúria közelében, a helyi önkormányzattal és a református templommal, valamint parókiával szembeni parkban található, amely most már egészen csinos, s mint az a logokban is olvasható, narancssárga szemetesekkel is gazdagon el van látva. :) Kazinczy szülőházát tábla jelzi innen nem messze. Eme látnivalókon kívül még több régi magyar családnak volt a faluban birtoka, egyik-másik kúria még ma is szinte az eredeti állapotában látható.

Megközelítés
Debrecentől a 48-as számú főúton Nyírábrány, határátkelőig. Ott átkelés a határon (immáron 0-24 átjárható), majd el se lehet tévedni. Frissen burkolt az út - most már nemcsak félig -, megyünk-megyünk-mendegélünk, mígnem már-már Érmihályfalva (Valea Lui Mihai) határában egy aranyos táblát pillantunk meg, hogy Érsemjén (Simian) jobbra, 2 km-re.

A láda
 N 47° 29,675' E 22° 5,300' 122 m [GCSIMI-1]
 N 47° 30,446' E 22° 5,607' 122 m [GCSIMI-2]
Első pontja virtuális. Az N47° 29,675;, E22° 5,300 koordinátán található emlékműnek a hátsó oldaláról kell a jelszó első részét összeszedni. Ez nyolc karakterből áll, mégpedig olyképpen összeszedve, hogy az itt felsorolt betűket egymás után írjuk:
1. sor 6. betű
2. sor 1. betű
3. sor 7. betű
5. sor 6. betű
6. sor 9. betű
7. sor 9. betű
10. sor 5. betű
11. sor utolsó betű
A sorok számolását a besüllyesztett keretben lévő szövegrészben kezdjétek, a fölötte lévő egy sor nem számít bele!
Második pontja az N47° 30,446; E22° 5,607 koordinátán leledző láda, közel a patakparthoz nagy bokor tövében kövekkel takarva, 15x10x5 cm.
Ha a ládát baleset érné, az N47° 30,247', E22° 5,579' koordinátán található tábla első sorának első szava olvasandó le helyette.
Ha összeraktátok a jelszót, akkor szóközök nélkül, egybe írandó, csak az első karakter nagybetűs. (Három értelmes szóból tevődik össze.)

Történelme
Érsemjén - Simian - nevét legkorábbi birtokosairól kapta, akik a Balog-Semjén (Boloc-Semyan) családnevet viselték. Maga a település valószínűleg a csiszolt kőkorszakig visszamenőleg büszkélkedhet történelemmel. A Honfoglalás után közvetlenül a mai Érsemjén határában vélhetőleg már létezett egy település. Érsemjén területén a Balog-Semjén család telepedett le.
Érsemjén fejlődése a tatárjárás után indult meg. 1321-ben Wysimean néven említették, ahol az előtag, a Wy- (jelentése: új) arra utal, hogy előzőleg elpusztult a település. Első egyházi adat róla 1332-ből való, mivel már a tatárjárás után templom épült a településen. Ez a templom 1660 körül semmisült meg, de ami megmaradt belőle - kőből faragott kapurészek -, az a mai református templom kapuiba van beépítve, s utal a hajdani templom igen tekintélyes méreteire. Az 1600-as évek végén a törökök dúlták fel a falut, amitől az lakatlan lett.
Számos birtokosa volt a településnek; 1445-ben a Zólyomi család birtoka volt, 1560-ban a Makófalvi család, majd amikor ők kihaltak, Varkocs Tamás váradi főkapitány, majd 1600 körül a Fráter és a Péchy család lett a birtokosa. I. Lipót császár idejében a Bossányiak, ezek révén pedig később a Krajnik, Kazinczy, Szúnyogh, és Dobsa család, míg a Fráter és Péchy családokkal való összeházasodás révén a Kölcsey, Dobozy és a Pogány családok voltak itt birtokosok. A XX. század elején a Fráter család, Szunyogh Zsigmond, Krajnik Ödön és Nagy György is birtokosa volt.
A Habsburg uralom idején a falu szülötte, Kazinczy Ferenc is részt vett a Martinovics-összeesküvésben. 1802 karácsonya és szilvesztere között Érsemjénben tartózkodott Csokonai Vitéz Mihály, aki barátját, Kazinczy Ferencet látogatta meg.
Az első világháborúban is harcoltak a falu lakosai. Mint az közismert, 1920-ban Erdélyt, s vele együtt Érsemjént is Romániához csatolták. Később, a második bécsi döntés értelmében visszakerült magyar kézre, azután pedig a második világháború végkifejleteképpen újra a trianoni határokat állították föl, és Érsemjén ismét Románia területéhez csatolódott, mely azóta nem változott.

...az elcsatolt területek részeként
Az 1945-ben kihirdetett földreform-törvény értelmében kisajátították a háborús bűnösök és az árulók, valamint azon személyek vagyonát, akik Romániával ellenséges viszonyban álló országba távoztak, illetve 1944. augusztus 23-a után ilyen országba menekültek.
1950-ben megindult a kollektivizálás, mely 1962-ben zárult le végleg. Érsemjénben az állam taktikus módszerekkel számolta fel a falusi gazdasági rendszer régi struktúráját. Az első szakaszban a falusi osztályharc kiéleződése címén a falu ellen indult támadás. A beszolgáltatási kötelezettségeket 1949-ben fölemelték és kemény eszközöket alkalmaztak a behajtásnál, mintegy 150 ezer embert deportáltak országszerte. Az osztályharc következő célpontjai a "kulákok" voltak. A parasztok azonban a birtoknagyságra való tekintet nélkül ellenálltak az 1949-51-es kollektivizálási kampánynak. Az ellenállókat megverték, pszichikai kényszert alkalmaztak, a betörhetetlennek minősítetteket deportálták, testi fenyítésben, megaláztatásokban részesítették.
Az 1948-as államosítás során az egyháztól elvették az iskolaépületet, megsemmisítették az anyakönyveket. A kollektivizálás magába olvasztotta az egyház földjeit, mindenkit közmunkára kényszerítettek, nem tisztelve a plébánost sem. A katonai hatóság lepecsételte a kápolna ajtaját, megtiltva a szentmise megtartását. Akkor ez mindenütt természetes volt, hiszen a vallást a "nép ópiumának" tartották.
Államosították a földbirtokosok házait, birtokait. Így lett a Horváth-kúria TSZ-székház; a Fráterek egyik kúriája először óvoda, majd posta- és telefonközpont; a másik Fráter-kúria Feketefaluban (Újsemjén) iskolaépület; az Erőss-kúria óvodaépület stb.
Az 1970-es években a városi ipar elszippantotta a TSZ dolgozóit. A munkások Várad, valamint Székelyhíd és Érmihályfalva gyáraiban dolgoztak. A TSZ-tagok száma 1400-ról 600-ra esett, mert az állami gazdaság (I.A.S.) nagyobb kereseti lehetőséget ajánlott.
A 70-es években az állami beruházásból aszfaltozták a megyei utat; kiépítették a vízhálózatot, a 60-as években bevezetett villanyáramot ekkor kezdték használni közvilágításra.
A falu népessége 1974 körül 3700 fő volt. A 80-as évek közepén az egyre elviselhetetlenebbé váló helyzet miatt sokan szöktek át Magyarországra. Mindennaposak voltak a katonai razziák, sok embert lőttek le a határszélen, rengeteget kínoztak meg, ha szökés közben elfogták. A 89-es eseményeket követően a TSZ felbomlott, az emberek visszakapták régi földterületeiket, kárpótolták őket az államosítás során elvesztett állataikért.
1991-től megjelentek a kétnyelvű helységnévtáblák. Megalakult az RMDSZ. Ugyanebben az évben került sor az első Kazinczy-emlékünnep megtartására, melynek keretén belül felavatták a Kazinczy Ferenc-emlékszobát, mely kis múzeumot 1994-ben Fráter Lóránd emlékteremmel egészítettek ki.
1999. augusztus 20-án emlékmű készült az első világháború áldozatainak. Ekkor rendezték meg az első érsemjéni falunapokat is.

Itt született híres emberek:
Kazinczy Ferenc költő, nyelvújító
Fráter Lóránd nótaszerző
Csiha Kálmán református püspök, költő, publicista

Látnivalók:
A Fráter-kúria
A falu központjában helyezkedik el, a református parókia mellett, szemben a Polgármesteri Hivatal épületével. Vidéki kúria, amelyet nagyon sokszor átalakítottak. Eredetileg a Péchy családé volt, majd Fráter Béla és felesége, Rhédey Júlia tulajdonába került. Ma minden díszítésétol megfosztva elvesztette eredeti értékét.
A Fuchs-kúria
A falu központja felé vezeto út bal oldalán helyezkedik el, szinte eredeti formájában. Stílusa eklektikus, mint az érmelléki kúriák általában. A kúria eredetileg Szunyogh János tulajdona volt. 1910-től a Fráter család, 1923-tól Lovas Adalbert, 1925-től pedig Fuchs Pál tulajdonába került. 1966-ban államosították, mai rendeltetése orvosi és fogászati rendelő.
A Fráter Lóránd-kúria
A Lóránd tagban, ma Újsemjénben (Feketefalu) található. Az udvari falazat előtt pilléreken nyugvó árkádos folyosó fut végig, a késo barokk építészet és a helyi hagyományok ötvözeteként. Dísztelen pillérek határolják a félköríves árkádokat. Az épület kilenc menetes homlokzati tornáca téglával van lerakva, termei deszkamennyezetesek. Ma iskola működik benne.
Csiha-kúria
A határ felé vezető műút mellett, a Barantón található az eredeti formájában megmaradt épület. A tanyát 1916-ban vásárolta Csiha Sándor és neje. 1922-1924 között épült fel a kúria. 1949-ben államosították. A jelenlegi tulajdonosok: Csiha Sándor, Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület nyugalmazott püspöke és Csiha Csaba Attila.
Kazinczy Ferenc mellszobra
Horvay János alkotása. Kezdetben csak egy gránitkőből készült emlékmű állt Kazinczy szülőházával szemben. Ezt az emlékművet 1859-ben állíttatta Krajnik Alajos, ekkor kerítéssel vették körül.
A szobor 1907. szeptember 22-én került a fent említett talapzatra, ekkor látták el emléktáblával Kazinczy szülőházát is, szintén ezzel az alkalommal kerítették be a szobrot körülvevő parkot. A szobor és az emléktábla költségeit Fráter Lóránd állta, míg a parkosítást és a kovácsoltvas kerítést a Magyar Tudományos Akadémia finanszírozta.
Az 1918-as események következtében a szobrot az érsemjéni református templomba kellett menekíteni, majd a második bécsi döntés (1940) után került vissza eredeti helyére ahol ma is áll.
Milleniumi kettőskereszt
Kereszténységünk 2000., magyarságunk 1000. évfordulójának emlékére állította Érsemjén lakossága, 2000. augusztus 20-án. A fölszentelését illetve megáldását a falu három lelkésze végezte ünnepélyes keretek között.
Kazinczy Lajos emlékfejfája
Kazinczy Ferenc legkisebb fia. Az 1848-as forradalom idején a magyar honvédség tábornoka. 1849-ben golyó által kivégezték. Az ő emlékére állítottak fejfát a semjéniek. A talapzaton levő márványtábla felirata: "IN MEMORIAM KAZINCZY LAJOS ARADI VÉRTANÚ 1820-1849". A fejfán a következő szöveg olvasható: Isten, ne hagyd el szerencsétlen hazámat.

Kellemes keresgélést mindenkinek!

Evetkéék

Ládatörténet.
2017. 6. 15. A dobozt Dr. Lada újratelepítette, a helye kicsit változott. Köszönjük. Adatokat frissítettem. [Admin(Fazék)]
Állapot: kereshető

KRW értékelés (59 db): környezet: 4.33 rejtés: 3.73 web: 4.48 átlag: 4.18

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
-
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
+
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
-
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


dadii 2023.01.01 12:05 - Megtaláltam
Megtaláltam

CookerSzabi 2022.11.20 15:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.67 súly: 1.00
Megtaláltam, találgatással, potjelszo nincs a helyén (simian) [Geoládák v3.12.10]

Wevsnix 2022.11.20 15:22 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.67 súly: 1.00
Megtaláltam(Lada nélkül potjelszoval talalgatassal[simian])[Geoládák v3.12.10]

kitkat0123 2022.08.26 12:02 - Megtaláltam
Nagyon szépen köszönöm a rejtést és a munkát, amit a láda kihelyezésébe fektettél.

Pótjelszóval [Geoládák v3.12.10]

Robogo 2022.08.26 11:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, log később. Köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Lili és Balu 2022.06.06 12:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk pótjelszóval, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

targonczas 2022.06.03 09:59 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget. [g:hu+ 2.7.17]

VP 2021.12.17 07:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 3.5 átlag: 2.83 súly: 4.68
Észak-Alföldi (a hamarosan megszűnő 20 éves jubileumi ládák által inspirált) ládázás. Ha már ilyen közel voltam (GCXX09), tettem egy kis kitérőt.

A logok alapján a hagyományos ládát már legalább három éve senki nem találta meg (így én már nem is kerestem). A rejtő szintén három éve nem játszik, és másfél éve be se lépett az oldalra.
Az ilyen típusú leolvasgatást (i. sor j. karakter) nagyon rühellem - de a hagyományos ládával együtt még csak-csak elmenne.
(A láda nevével és a jelszóval viszont semmi bajom.)

Gyombi 2021.09.18 09:59 - Megtaláltam
Pótjelszóval, kár érte. Mondjuk nem tudom, hol lehetett a láda... Rövid kitérővel megtaláltam (nem is értem, hogy maradt ki eddig), köszönöm azért a rejtést!

Juci&Csaba 2021.08.12 21:35 - Megtaláltam
A láda nincs a helyén, csak a másodlagos jelszó volt a segítség.Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Paul 2021.07.31 19:36 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.14]

nmárti 2021.06.02 12:21 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.33 súly: 4.58
Köszi a rejtést!

Kata kincsei 2020.07.09 09:45 - Megtaláltam
Bicikli túra keretében Nyírábrányból. A második pontnál a pótjelszóval találtuk meg.

ha8llh 2020.02.08 18:00 - Megtaláltam
Megfejtödött

YO5OAI 2020.02.08 17:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.63
A második ponton lévő láda nem található. Köszönöm a rejtést!

ha8je 2019.12.22 12:56 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.1.2]

Szemán 2019.10.05 10:18 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

tapiapi 2019.08.15 21:57 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.92
Kitotózva, majd pótjelszóval. Soma fiammal és Fecó barátommal.

tapisomi 2019.08.15 15:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.51
+1

nagyfeco 2019.08.15 12:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.47
Ok.

20190815_15472820190815_154802
20190815_154813 
Aniko & Gyuri 2019.07.13 11:05 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
Anikó és Gyuri. [Geoládák v2.2.5]

FogarasiRenáta 2019.01.01 15:58 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Első határon túli ládám. :) [Geoládák v2.2.5]

Szabi82 2019.01.01 15:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

HG 2018.09.30 09:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.26
Rövid érmihályfalvi látogatásunk zárásaként kerestük fel a szomszédban Kazinczy faluját. Nyelvújító költőnk szülőháza sajnos már nem áll, a helyét szerény emléktábla mutatja. Nekünk nem tűnt fel különösebb hasonlóság Kusturica filmjével, a második pont már-már érdektelen. A kószáló állatkákat persze megnéztük itt is, máshol is :). Ez az első határon túli ládánk.

Emléktábla Kazinczy szülőházának helyénLegelő
Kazinczy mellszobraSemjéni panoráma
SandorCsaba 2018.07.26 12:29 - Megtaláltam
köszi a rejtést! :)


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (108 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]