FAQ
2104. Macska-jaj láda Kazinczy szülőfalujában (Partium) (GCSIMI)

Fürge tehénlábak - a fogadóbizottság

Fürge tehénlábak - a fogadóbizottság

Kazinczy szobra

Kazinczy szobra

Református templom

Református templom

Kúria

Kúria

Helyi magyar erők rendszámos szekéren

Helyi magyar erők rendszámos szekéren

A rendőrséget barátságos, szívecskés kapun közelíthetjük meg :)

A rendőrséget barátságos, szívecskés kapun közelíthetjük meg :)

Ő a láda

Ő a láda

Rejtek, messziről

Rejtek, messziről
Szélesség N 47° 30,446'
Hosszúság E 22° 5,607'
Magasság: 122 m
Megye/ország: Románia
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2008.05.28 13:45
Megjelenés időpontja: 2008.05.30 18:20
Utolsó lényeges változás: 2017.06.16 14:01
Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+1V)
Elrejtők: Evetke&Hel +36304885715
Ládagazda: Evetke
Nehézség / Terep: 1.0 / 1.0
Úthossz a kiindulóponttól: 2000 m
Megtalálások száma: 103 + 1 sikertelen + 4 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.1 megtalálás hetente


WAP:
Érsemjén geoládája (Simian, Judetul Bihor, Romania)
1. pont: az emlékmű hátsó oldaláról szedd össze a jelszót. Javaslom, hogy készíts a feliratról fotót, és otthon válogasd össze a 8 karakterből álló szót a részletes leírás birtokában
2. pont: a láda, közel a patakparthoz nagy bokor tövében kövekkel takarva, 15x10x5 cm.


A ládába TravelBug nem helyezhető.


"Macska-jaj" geoláda Kazinczy szülőfalujában

Ez a doboz a határtól nem messze található Érsemjénbe kalauzolja el a kedves kessereket. A neve azért "Macska-jaj", mert bizony kicsit úgy néz ki a táj, mint a nevezetes filmben. Errefelé nem ritka, hogy összevissza kószáló állatkákat láthat az arra járó - bár itt nem esznek Trabantot az útszélen, mert tudják, hogy otthon sokkal táplálóbb Dacia falatokhoz férhetnek hozzá. Nem lesz gyönyörű kilátás, sem szembeszökő szépségű épületek. Mindössze "csak" Kazinczy Ferenc született itt. Mellszobra a falu szívében, a hajdani Fráter kúria közelében, a helyi önkormányzattal és a református templommal, valamint parókiával szembeni parkban található, amely most már egészen csinos, s mint az a logokban is olvasható, narancssárga szemetesekkel is gazdagon el van látva. :) Kazinczy szülőházát tábla jelzi innen nem messze. Eme látnivalókon kívül még több régi magyar családnak volt a faluban birtoka, egyik-másik kúria még ma is szinte az eredeti állapotában látható.

Megközelítés
Debrecentől a 48-as számú főúton Nyírábrány, határátkelőig. Ott átkelés a határon (immáron 0-24 átjárható), majd el se lehet tévedni. Frissen burkolt az út - most már nemcsak félig -, megyünk-megyünk-mendegélünk, mígnem már-már Érmihályfalva (Valea Lui Mihai) határában egy aranyos táblát pillantunk meg, hogy Érsemjén (Simian) jobbra, 2 km-re.

A láda
 N 47° 29,675' E 22° 5,300' 122 m [GCSIMI-1]
 N 47° 30,446' E 22° 5,607' 122 m [GCSIMI-2]
Első pontja virtuális. Az N47° 29,675;, E22° 5,300 koordinátán található emlékműnek a hátsó oldaláról kell a jelszó első részét összeszedni. Ez nyolc karakterből áll, mégpedig olyképpen összeszedve, hogy az itt felsorolt betűket egymás után írjuk:
1. sor 6. betű
2. sor 1. betű
3. sor 7. betű
5. sor 6. betű
6. sor 9. betű
7. sor 9. betű
10. sor 5. betű
11. sor utolsó betű
A sorok számolását a besüllyesztett keretben lévő szövegrészben kezdjétek, a fölötte lévő egy sor nem számít bele!
Második pontja az N47° 30,446; E22° 5,607 koordinátán leledző láda, közel a patakparthoz nagy bokor tövében kövekkel takarva, 15x10x5 cm.
Ha a ládát baleset érné, az N47° 30,247', E22° 5,579' koordinátán található tábla első sorának első szava olvasandó le helyette.
Ha összeraktátok a jelszót, akkor szóközök nélkül, egybe írandó, csak az első karakter nagybetűs. (Három értelmes szóból tevődik össze.)

Történelme
Érsemjén - Simian - nevét legkorábbi birtokosairól kapta, akik a Balog-Semjén (Boloc-Semyan) családnevet viselték. Maga a település valószínűleg a csiszolt kőkorszakig visszamenőleg büszkélkedhet történelemmel. A Honfoglalás után közvetlenül a mai Érsemjén határában vélhetőleg már létezett egy település. Érsemjén területén a Balog-Semjén család telepedett le.
Érsemjén fejlődése a tatárjárás után indult meg. 1321-ben Wysimean néven említették, ahol az előtag, a Wy- (jelentése: új) arra utal, hogy előzőleg elpusztult a település. Első egyházi adat róla 1332-ből való, mivel már a tatárjárás után templom épült a településen. Ez a templom 1660 körül semmisült meg, de ami megmaradt belőle - kőből faragott kapurészek -, az a mai református templom kapuiba van beépítve, s utal a hajdani templom igen tekintélyes méreteire. Az 1600-as évek végén a törökök dúlták fel a falut, amitől az lakatlan lett.
Számos birtokosa volt a településnek; 1445-ben a Zólyomi család birtoka volt, 1560-ban a Makófalvi család, majd amikor ők kihaltak, Varkocs Tamás váradi főkapitány, majd 1600 körül a Fráter és a Péchy család lett a birtokosa. I. Lipót császár idejében a Bossányiak, ezek révén pedig később a Krajnik, Kazinczy, Szúnyogh, és Dobsa család, míg a Fráter és Péchy családokkal való összeházasodás révén a Kölcsey, Dobozy és a Pogány családok voltak itt birtokosok. A XX. század elején a Fráter család, Szunyogh Zsigmond, Krajnik Ödön és Nagy György is birtokosa volt.
A Habsburg uralom idején a falu szülötte, Kazinczy Ferenc is részt vett a Martinovics-összeesküvésben. 1802 karácsonya és szilvesztere között Érsemjénben tartózkodott Csokonai Vitéz Mihály, aki barátját, Kazinczy Ferencet látogatta meg.
Az első világháborúban is harcoltak a falu lakosai. Mint az közismert, 1920-ban Erdélyt, s vele együtt Érsemjént is Romániához csatolták. Később, a második bécsi döntés értelmében visszakerült magyar kézre, azután pedig a második világháború végkifejleteképpen újra a trianoni határokat állították föl, és Érsemjén ismét Románia területéhez csatolódott, mely azóta nem változott.

...az elcsatolt területek részeként
Az 1945-ben kihirdetett földreform-törvény értelmében kisajátították a háborús bűnösök és az árulók, valamint azon személyek vagyonát, akik Romániával ellenséges viszonyban álló országba távoztak, illetve 1944. augusztus 23-a után ilyen országba menekültek.
1950-ben megindult a kollektivizálás, mely 1962-ben zárult le végleg. Érsemjénben az állam taktikus módszerekkel számolta fel a falusi gazdasági rendszer régi struktúráját. Az első szakaszban a falusi osztályharc kiéleződése címén a falu ellen indult támadás. A beszolgáltatási kötelezettségeket 1949-ben fölemelték és kemény eszközöket alkalmaztak a behajtásnál, mintegy 150 ezer embert deportáltak országszerte. Az osztályharc következő célpontjai a "kulákok" voltak. A parasztok azonban a birtoknagyságra való tekintet nélkül ellenálltak az 1949-51-es kollektivizálási kampánynak. Az ellenállókat megverték, pszichikai kényszert alkalmaztak, a betörhetetlennek minősítetteket deportálták, testi fenyítésben, megaláztatásokban részesítették.
Az 1948-as államosítás során az egyháztól elvették az iskolaépületet, megsemmisítették az anyakönyveket. A kollektivizálás magába olvasztotta az egyház földjeit, mindenkit közmunkára kényszerítettek, nem tisztelve a plébánost sem. A katonai hatóság lepecsételte a kápolna ajtaját, megtiltva a szentmise megtartását. Akkor ez mindenütt természetes volt, hiszen a vallást a "nép ópiumának" tartották.
Államosították a földbirtokosok házait, birtokait. Így lett a Horváth-kúria TSZ-székház; a Fráterek egyik kúriája először óvoda, majd posta- és telefonközpont; a másik Fráter-kúria Feketefaluban (Újsemjén) iskolaépület; az Erőss-kúria óvodaépület stb.
Az 1970-es években a városi ipar elszippantotta a TSZ dolgozóit. A munkások Várad, valamint Székelyhíd és Érmihályfalva gyáraiban dolgoztak. A TSZ-tagok száma 1400-ról 600-ra esett, mert az állami gazdaság (I.A.S.) nagyobb kereseti lehetőséget ajánlott.
A 70-es években az állami beruházásból aszfaltozták a megyei utat; kiépítették a vízhálózatot, a 60-as években bevezetett villanyáramot ekkor kezdték használni közvilágításra.
A falu népessége 1974 körül 3700 fő volt. A 80-as évek közepén az egyre elviselhetetlenebbé váló helyzet miatt sokan szöktek át Magyarországra. Mindennaposak voltak a katonai razziák, sok embert lőttek le a határszélen, rengeteget kínoztak meg, ha szökés közben elfogták. A 89-es eseményeket követően a TSZ felbomlott, az emberek visszakapták régi földterületeiket, kárpótolták őket az államosítás során elvesztett állataikért.
1991-től megjelentek a kétnyelvű helységnévtáblák. Megalakult az RMDSZ. Ugyanebben az évben került sor az első Kazinczy-emlékünnep megtartására, melynek keretén belül felavatták a Kazinczy Ferenc-emlékszobát, mely kis múzeumot 1994-ben Fráter Lóránd emlékteremmel egészítettek ki.
1999. augusztus 20-án emlékmű készült az első világháború áldozatainak. Ekkor rendezték meg az első érsemjéni falunapokat is.

Itt született híres emberek:
Kazinczy Ferenc költő, nyelvújító
Fráter Lóránd nótaszerző
Csiha Kálmán református püspök, költő, publicista

Látnivalók:
A Fráter-kúria
A falu központjában helyezkedik el, a református parókia mellett, szemben a Polgármesteri Hivatal épületével. Vidéki kúria, amelyet nagyon sokszor átalakítottak. Eredetileg a Péchy családé volt, majd Fráter Béla és felesége, Rhédey Júlia tulajdonába került. Ma minden díszítésétol megfosztva elvesztette eredeti értékét.
A Fuchs-kúria
A falu központja felé vezeto út bal oldalán helyezkedik el, szinte eredeti formájában. Stílusa eklektikus, mint az érmelléki kúriák általában. A kúria eredetileg Szunyogh János tulajdona volt. 1910-től a Fráter család, 1923-tól Lovas Adalbert, 1925-től pedig Fuchs Pál tulajdonába került. 1966-ban államosították, mai rendeltetése orvosi és fogászati rendelő.
A Fráter Lóránd-kúria
A Lóránd tagban, ma Újsemjénben (Feketefalu) található. Az udvari falazat előtt pilléreken nyugvó árkádos folyosó fut végig, a késo barokk építészet és a helyi hagyományok ötvözeteként. Dísztelen pillérek határolják a félköríves árkádokat. Az épület kilenc menetes homlokzati tornáca téglával van lerakva, termei deszkamennyezetesek. Ma iskola működik benne.
Csiha-kúria
A határ felé vezető műút mellett, a Barantón található az eredeti formájában megmaradt épület. A tanyát 1916-ban vásárolta Csiha Sándor és neje. 1922-1924 között épült fel a kúria. 1949-ben államosították. A jelenlegi tulajdonosok: Csiha Sándor, Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület nyugalmazott püspöke és Csiha Csaba Attila.
Kazinczy Ferenc mellszobra
Horvay János alkotása. Kezdetben csak egy gránitkőből készült emlékmű állt Kazinczy szülőházával szemben. Ezt az emlékművet 1859-ben állíttatta Krajnik Alajos, ekkor kerítéssel vették körül.
A szobor 1907. szeptember 22-én került a fent említett talapzatra, ekkor látták el emléktáblával Kazinczy szülőházát is, szintén ezzel az alkalommal kerítették be a szobrot körülvevő parkot. A szobor és az emléktábla költségeit Fráter Lóránd állta, míg a parkosítást és a kovácsoltvas kerítést a Magyar Tudományos Akadémia finanszírozta.
Az 1918-as események következtében a szobrot az érsemjéni református templomba kellett menekíteni, majd a második bécsi döntés (1940) után került vissza eredeti helyére ahol ma is áll.
Milleniumi kettőskereszt
Kereszténységünk 2000., magyarságunk 1000. évfordulójának emlékére állította Érsemjén lakossága, 2000. augusztus 20-án. A fölszentelését illetve megáldását a falu három lelkésze végezte ünnepélyes keretek között.
Kazinczy Lajos emlékfejfája
Kazinczy Ferenc legkisebb fia. Az 1848-as forradalom idején a magyar honvédség tábornoka. 1849-ben golyó által kivégezték. Az ő emlékére állítottak fejfát a semjéniek. A talapzaton levő márványtábla felirata: "IN MEMORIAM KAZINCZY LAJOS ARADI VÉRTANÚ 1820-1849". A fejfán a következő szöveg olvasható: Isten, ne hagyd el szerencsétlen hazámat.

Kellemes keresgélést mindenkinek!

Evetkéék

Ládatörténet.
2017. 6. 15. A dobozt Dr. Lada újratelepítette, a helye kicsit változott. Köszönjük. Adatokat frissítettem. [Admin(Fazék)]
Állapot: kereshető

KRW értékelés (59 db): környezet: 4.33 rejtés: 3.73 web: 4.48 átlag: 4.18

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
-
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
+
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
-
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


dadii 2023.01.01 12:05 - Megtaláltam
Megtaláltam

CookerSzabi 2022.11.20 15:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.67 súly: 1.00
Megtaláltam, találgatással, potjelszo nincs a helyén (simian) [Geoládák v3.12.10]

Wevsnix 2022.11.20 15:22 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.67 súly: 1.00
Megtaláltam(Lada nélkül potjelszoval talalgatassal[simian])[Geoládák v3.12.10]

kitkat0123 2022.08.26 12:02 - Megtaláltam
Nagyon szépen köszönöm a rejtést és a munkát, amit a láda kihelyezésébe fektettél.

Pótjelszóval [Geoládák v3.12.10]

Robogo 2022.08.26 11:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, log később. Köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Lili és Balu 2022.06.06 12:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk pótjelszóval, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

targonczas 2022.06.03 09:59 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget. [g:hu+ 2.7.17]

VP 2021.12.17 07:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 3.5 átlag: 2.83 súly: 4.68
Észak-Alföldi (a hamarosan megszűnő 20 éves jubileumi ládák által inspirált) ládázás. Ha már ilyen közel voltam (GCXX09), tettem egy kis kitérőt.

A logok alapján a hagyományos ládát már legalább három éve senki nem találta meg (így én már nem is kerestem). A rejtő szintén három éve nem játszik, és másfél éve be se lépett az oldalra.
Az ilyen típusú leolvasgatást (i. sor j. karakter) nagyon rühellem - de a hagyományos ládával együtt még csak-csak elmenne.
(A láda nevével és a jelszóval viszont semmi bajom.)

Gyombi 2021.09.18 09:59 - Megtaláltam
Pótjelszóval, kár érte. Mondjuk nem tudom, hol lehetett a láda... Rövid kitérővel megtaláltam (nem is értem, hogy maradt ki eddig), köszönöm azért a rejtést!

Juci&Csaba 2021.08.12 21:35 - Megtaláltam
A láda nincs a helyén, csak a másodlagos jelszó volt a segítség.Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Paul 2021.07.31 19:36 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.14]

nmárti 2021.06.02 12:21 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.33 súly: 4.58
Köszi a rejtést!

Kata kincsei 2020.07.09 09:45 - Megtaláltam
Bicikli túra keretében Nyírábrányból. A második pontnál a pótjelszóval találtuk meg.

ha8llh 2020.02.08 18:00 - Megtaláltam
Megfejtödött

YO5OAI 2020.02.08 17:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.63
A második ponton lévő láda nem található. Köszönöm a rejtést!

ha8je 2019.12.22 12:56 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.1.2]

Szemán 2019.10.05 10:18 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

tapiapi 2019.08.15 21:57 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.92
Kitotózva, majd pótjelszóval. Soma fiammal és Fecó barátommal.

tapisomi 2019.08.15 15:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.51
+1

nagyfeco 2019.08.15 12:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.47
Ok.

20190815_15472820190815_154802
20190815_154813 
Aniko & Gyuri 2019.07.13 11:05 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
Anikó és Gyuri. [Geoládák v2.2.5]

FogarasiRenáta 2019.01.01 15:58 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Első határon túli ládám. :) [Geoládák v2.2.5]

Szabi82 2019.01.01 15:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

HG 2018.09.30 09:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.26
Rövid érmihályfalvi látogatásunk zárásaként kerestük fel a szomszédban Kazinczy faluját. Nyelvújító költőnk szülőháza sajnos már nem áll, a helyét szerény emléktábla mutatja. Nekünk nem tűnt fel különösebb hasonlóság Kusturica filmjével, a második pont már-már érdektelen. A kószáló állatkákat persze megnéztük itt is, máshol is :). Ez az első határon túli ládánk.

Emléktábla Kazinczy szülőházának helyénLegelő
Kazinczy mellszobraSemjéni panoráma
SandorCsaba 2018.07.26 12:29 - Megtaláltam
köszi a rejtést! :)

Kittikusz 2018.05.12 16:57 - Megtaláltam
Tényleg nagyon sok a narancssárga szemetes :D
A jelszót összeraktuk: Cerberus, Webber és Én :)

Cerberus 2018.05.12 16:57 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 4.38
Megtaláltam! Két napos geocaching kirándulás 1. napja Nyugat-Romániában, Kittikusz és Webber társaságában. 9/13

A láda nekünk nem került elő, bár ettől még elképzelhető, hogy a helyén van. Mi a patak falu felőli oldalán kerestük (a koordináták ide mutattak), a másikra nem mentünk már át. Közeledett egy tehéncsorda, úgyhogy inkább mentünk az alternatívhoz, azonban erre vonatkozóan nem pontos a leírás, a koordinátán hibahatáron belül nem tudtuk eldönteni melyik táblát kellene néznünk. Ezt a jelszórészletet végül az 1. részlet birtokában kitaláltuk. Az 1. pont tekintetében az ilyen jelszó-összerakós megoldások nem a kedvenceim.

Köszönöm a helyszín bemutatását!
(A megtalálás időpontja magyar idő szerint.)

IMG_3656IMG_3658
IMG_3659 
Webber 2018.05.12 16:55 - Megtaláltam
Meglett. [Geoládák v2.2.3]

katika 2018.03.15 15:47 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. Jó sok idő elment a jelszópróbálgatással. A kert azonban szép. Kár, hogy a jelszó nem túl magyaros. A láda nincs a helyén, pótolni kellene. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

kobcikrajci 2017.10.16 12:24 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 4.57
Határ menti ládázgatás szép őszi napsütésben. Érdemes betérni a faluba, sok apró szépséget rejt. A főszereplő természetesen a három híresség szobrát őrző park, de odébb is van egy rózsakert, tavacskával. Itt még sokminden magyar. A láda van akinek meglett, van akinek nem. Így maradtunk a virtuális változatnál, ami előre kitalálható.

-1-2
-3 
Frankie Family 2017.10.01 14:00 - Megtaláltam
Köszönjük!

MarciMilánBálint 2017.09.16 14:06 - Megtaláltam
Navigátoros kerékpártúrán kis kitérőt tettem a ládáért. Pár éve már bicajoztam erre, akkor beteg volt, most nagy örömmel láttam a gyógyulását :) Pótjelszóval logoltam, mert tehenek legelésztek a koordinátán, és amúgy is sietni kellett. A park nagyon szép - köszönöm a rejtést!

ocsike78 2017.07.16 16:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget. :) A láda rejtekét megtaláltam a láda viszont nem volt benne. Valakinek biztos megtetszett. Póttal lett meg az első pont.

GCSIMI_20170716_163815GCSIMI_20170716_164003
becko 2017.07.10 07:54 - Megtaláltam
Szép város Kolozsvár...

Hey-ho 2017.06.30 17:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. [iGC] [wapon beküldött szöveg]

Norbee97 2017.06.30 07:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.82
Ezt is megtaláltam! Köszönöm a rejtést. Nem volt hiába eljönni ide. :)
Részletek és képek hamarosan.
Kifejezetten tetszett a környék, de szerintem csak elfogult vagyok amiatt, mert ez már külföld, elvégre egy átlagos faluról van szó. Ez az első külföldi ládám, 4 év után ideje volt, örülök hogy újra lett rejtve.
:) Először a ládát kerestem meg, hamar meglett, majd a másik ponttal próbálkoztunk. Egy helyit kérdeztünk meg hogy be lehet-e menni, mivel természetesen be lehetett, így bementünk. Sokat küszködtünk a jelszóval, semmiképp sem tűnt értelmesnek, így a gugliba beírva a tippem, sikeresen meglett, így nem kellett segítséget kérni. :) A teljes jelszót már a ládánál sejtettem, és igazából el is találtam, csak más nyelven van. :)
Mellesleg direkt ezt szántam így első külföldi láda révén az "ördögi"
találatnak. :) [g:hu 1.5.4a] [wapon beküldött szöveg]
666.

IMG_20170630_072837IMG_20170630_073355
IMG_20170630_073743IMG_20170630_073901
IMG_20170630_075256IMG_20170630_075647
IMG_20170630_080205 
tabletta 2017.06.27 13:46 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

GYEZegzug 2017.06.26 17:02 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.17
15 órára akupunktúrás kezelésre mentem Debrecenbe, az unokákkal a repülőgép 18 órakor érkezik így elmentem ládázni. Igazoltatás itt, igazoltatás ott, szondáztatás a határon. Komoly esőt kaptam a nyakamba, így nem tudtam a ládához kimenni illetve odamenni a csatorna mentén. Maradt a tartalék jelszó. Soha nem jártam e helyiségben, csodálatosan szép és gondozott a park. Örültem, hogy ismét kereshető lett, köszi szépen a lehetőséget.

P_20170626_164957P_20170626_165004
P_20170626_165012P_20170626_165017
P_20170626_165122P_20170626_165514
Mary Lou 2017.06.24 09:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.75
Megtaláltuk.
Kapnikbányai kirándulásra menet.
Köszönjük!

Bl4st3r & Amy 2017.06.21 19:52 - Egyéb
Piros kereszt A láda meggyógyult! Hurrá!! Köszönöm! Üdv: ládadoki

Dr.Lada 2017.06.05 22:08 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.40
Fa-Petivel közös találat. Erdélyből hazafelé még felkerestük az itt leledző ládákat is. Az első pont rendben van kis matekozással kiszámolható a jelszó első fele. A Park amúgy nagyon szép. A második ponton láttuk már rég hiányzik a láda, így a rejtővel egyeztetve pótoltuk egyesületi cseredobozzal. Mivel az eredeti rejtekadó már nem létezik így pár méterrel odébb tudtuk lerakni a ládát. Az új koo: N47 30.446 E22 05.607 a hozzá való segítség pedig közel a patakparthoz nagy bokor tövében kövekkel takarva.

-1-2
-3-4
A rejtek-6
-7-8
fa-peti 2017.06.04 22:10 - Megtaláltam
Észak-Erdélyből hazafelé jövet újratelepítettük ezt a ládát a rejtővel egyeztetve. Szép rendezett település, szerencsére odafigyelnek az itteni értékekre. Köszönet.

Ferihegy 2016.10.30 17:07 - Megtaláltam
.

Strombus 2013.10.13 16:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1.5 web: 2 átlag: 2.50 súly: 4.04
Kazincy, a láda neve és a jelszó valahogy számomra nagyon nem illenek össze.
A láda 2012 májusa óta eltűnt, de a leírás még mindig egy 1V+1H pontról szól. :-(
A rejtő nincs tisztában a magyar nyelvben a betű és a karakter szó jelentése közötti különbséggel - és ez szerintem ciki, főleg egy Kazinczy ládánál.
A leírás túl hosszú, sokat markol, keveset fog. Jó lenne, hogy ha már a címben ez szerepel, Kazinczy-ról írni. Az se derül ki a ládaoldalról, hogy mikor látogatható a szülőház. :-( A látnivalóknál egyetlen koordináta sincs és mivel a vége-hossza nincs leírás aljára került, régebbi masinák nem is tudják mutatni, levágják. Jó lenne a történelmi részt egy linkkel megoldani és a látnivalókra tenni a hangsúlyt. A forrásmegjelölés is hiányzik.

Péter60 2013.10.13 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1.5 web: 4 átlag: 3.17 súly: 4.05
Hát elég szomorú, hogy néhány kóbor állat miatt a Kazinczy szülőfalujáról szóló ládát így nevezi el a rejtő! Teljes képzavar, és a modiknál ez így átment?? A jelszóképzés hasonlóan botrányos.
Szóval a költő igazán többet érdemelne!

thytam 2013.09.29 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.49
Ahogy olvasom, már augusztus 4-én sem volt meg a láda, ami azóta is hiányzik. Vagy mi is elbénáztuk. A folyópartot bejárva sok "kedves" bokrot megnéztünk, bár a gps szerint pontosan belőhető, hogy hol is kellene lennie a ládának. Nagyon sajnálom, mert a mai biciklis ládakereső túránk (96 km) fénypontja lett volna. Az emlékműves jelszó megvan, azt elküldhetem, sőt fényképeket is a "kedves kis bokorról) Ezen a napon telefonon is próbáltam segítséget kérni a rejtőtől, de nem volt elérhető. A fényképek alapján kérem fogadja el a megtalálást. Egyébként nagyon tetszett a hely.Thytam és Szabi

[Jóváhagyta: Evetke, 2013.10.15 11:54]

"J&J" 2013.08.04 18:00 - Megtaláltam
Hosszasan törtem a fejem, mi legyen ezzel a ládával, hiszen valószinüleg nem fogunk többet erre járni. Amint ZAHY túratársunk megirta, itt jártumk, a patakparti ládát nem találtuk, a potjelszót talán véletlenül lefotóztan, ami a Kazinczy szülöházon levö tábla lehet, ezt ide nem töltöm fel, privátba elküldhetem. Az emlékoszlop fotója meg olyan rosszul sikerült, hogy nem tudom kiolvasni róla a jelszó másik felét.
Azért mellékelek fotókat, és a rejtöre bizzuk a döntést.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2013.09.25 18:47]

 
Zahy 2013.08.04 18:00 - Nem találtam meg
BEAC-bringatúra, JPPJ-vel közös nem megtalálás. A patakparti dobozkát nem leltük vagy negyed órás kersgélés után sem, de valószínűleg felületesek voltunk, mert a leírásban viszont azt nem találtuk meg, hogy van póthely - esetleg érdemes lenne a leírásban kissé előbbre rakni. (Amúgy a Kazinczy-ház szép, a patakpartot inkább nem minősíteném. Mi speciel bokrot egy darabot se találtunk, csak pár csenevész fácskát.)

nandorbauman 2013.07.10 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.81
Meglett, köszi a rejtést! (Pótjelszóval)

B.Bazsi 2012.09.01 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.84
Összerakva egy kis segítséggel! :)

Pomisa 2012.08.15 14:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.99
Nyírbátori nyaralás 22/59.
A ládát nem is kerestük, így maradt a pótjelszó. Az első pontnál érdekes volt a parkban lévő sok kuka:) A jelszóösszerakással volt egy kis gond, de segítséggel megoldottuk:)
Köszönjük a rejtést.

marcutiu 2012.05.26 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.48
A geoláda eltünt, horgász járt a környéken , és valószinüleg irástudatlan mert nem látta hogy ez tulajdonkeppen egy játék. Találtam viszont egy édes kis feszket, sajnos már/még lakatlan...

Csatolok képet , kérem ezek alapjan elfogadni a megtalálást.
Köszönjük a rejtést!
;-)

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2012.07.02 09:18]

 
adams 2012.03.04 02:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.39
Éjszaka léptük át a határt. Fotóról próbáltuk összerakni a jelszót. Hát eltöltöttem vele nem kevés időt. Értem én, hogy üzenete van, de nem volt egyszerű. Talán egy felmatricázott vagy felírt jelszó könyebben kereshető lenne. A park maga nagyon szép volt! A patakpartot könnyen megtaláltam, mert a megfagyott földön könnyű volt megközelíteni. Köszönjük a rejtést!

ssophie 2012.03.04 02:00 - Megtaláltam
később

Kyle 2011.12.13 12:00 - Egyéb
Skalp! Azt megértem, ha nem szereted az "18PQ/nyau67RGH" jellegű, valóban értelmetlen jelszókat, de az ittenit azért kell bogarászni, mert egyúttal üzenet is a megtaláló számára.

zeus 2011.10.21 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.98
kicsit szürreális volt a park a 13-14 db, kb 15 méterenként lerakott narancssárga kukákkal:) a föld viszont annyira felázott az elmúlt napok esőitől, hogy traktor és gumicsizma hiányában nem tudtam megközelíteni a ládát, így a jelszó második feléhez segítség kellett.

 
Skalp 2011.08.27 05:04 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.81
Éjszakai motoros ámokfutás 9. avagy ilyen melegben úgysem lehet aludni...
Szép dolog hogy így vigyáznak a nagy elődökre és hogy hagyják, hogy vigyázhassanak.
A jelszóképzés szerintem feleslegesen túlbonyolított, egyébként is az emlékmű szövege nehezen fotózható, idegesítő a betűguberászás. Ráadásul a "patakpart" sem ad plusz élményt, felesleges pont. Az egyszerűbb jobb lenne.
De így is jó volt itt, köszönöm!

 
lacc 2011.08.26 12:20 - Megtaláltam
Ildike, Ildi és Laci [wapon beküldött szöveg]

viktro 2011.08.07 08:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.26
Megvan, az emlékmű sajnos nagyon nehezen olvasható fotóról. Köszönjük

jlawmyer 2011.05.07 10:00 - Megtaláltam
Mennyi kuka..! :o)
Nincs román helyesírásom! Szerencsére a társaságomban lévőknek van! :o)

turabringas 2010.11.12 09:42 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést

 
Madym 2010.10.02 10:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.15
Megvan. Gyors találat, hirtelen felindulásból. Ez a harmadik olyan találatom, ami a trianoni határokon kívüli, és magyar vonatkozású. Vonattal Nyírábrányig, onnan bicikli. Nem volt valami gatyarohasztó hőség, de nem fáztam. A láda könnyen meglett. Az első pontnál, a szobornál egy kicsit kellett bogarászni, de gond nélkül megfejthető a jelszó. Egy kis időzés után indultam vissza. Túl hamar érkeztem Nyírábrányba, így inkább elbicikliztem Vámospércsre, és ott szálltam vonatra. A mai napon 30 kilométert tekertem, nem volt megerőltető. Köszönöm!

A láda közelébenTájkép
Az első pont ebben a parkban találhatóReformátus templom
Háttérben a "Polgárjenő Hivatal" :-)))Ez is Érsemjén. Megmagyarázná valaki?
Kazinczy Ferenc szülőházaHazafelé
feri60 2010.09.24 11:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.91
Gyors pontvadászat Ady Endre szülőháza felé menet.
Szépen karbantartott a park. Nem volt kedvünk összekenni magunkat,
ezért a tartalék jelszórészletet használtuk, bocsi ;)

 
Pepe 2010.09.24 11:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.91
Macskajaj-nak ott jártunkkor éppen nyomát sem láttuk, viszont a szoborpark és környéke nagyon tetszett. A ládát nem kerestük meg, mert az már ezt követően nem tűnt túl érdekesnek.

jiimbo 2010.06.27 16:20 - Megtaláltam
Bosszantó jelszókirakós :-(

ZoLiza 2010.06.27 16:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.57
Köszönjük a rejtést!

Ruttkay 2010.06.16 18:38 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.82
Időutazás!
Mármint valós időben 19:38-kor logoltunk, majd átléptük a határt és a GCORDD-t 19:20- kor találtuk meg.
Minden adott volt a Macskajajhoz, luszekér, csorda, észt osztó emberek.
Egyszóval kellemes kis falu ez Simi, csak ne hulajtott volna életem párja annyi könnyet itt a kápolnában!
Sebaj ezerszer csókolom le arcáról!

Evetke! Nagyon tetszik a weboldal csak az AKTUÁLIS cooltúr esemény, már nem annyira aktuális!

Ő Sződemeter, Kölcsey bölcsőElsőbálozós Simit!:)
Réti pipitérMost lesz nekünk jaj!
Könnyes helyVidám vasárnap lett belőle
21-es rajtszámú versenyzőVajon ehető-e Rönyó?
mdemcsik 2010.05.27 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.73
Megtaláltuk! Csodás kis hely!

Zsu. 2010.03.28 13:18 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Mikulás 2010.03.28 13:18 - Megtaláltam
Köszönet! Fotók és bővebb beszámoló később... [wapon beküldött szöveg]

kl 2010.03.13 12:15 - Megtaláltam
Itt is voltunk [wapon beküldött szöveg]

álomfogók 2009.10.20 11:00 - Megtaláltam
Székelyudvarhelyre tartva első állomásunk Érsemjén volt az ottani ládával. A dobozkával a patakparton nem is volt semmi gond, sőt (a munkaadóm) az MTA által rendbe hozott parkkal sem (igaz kissé túlságosan gyakorinak tűnt a narancssárga szín és nem az ősznek, hanem a szemétgyűjtőknek köszönhetően), de a betűkkel valami nem stimmel. Helyben is megpróbáltam feljegyzésüket, de a biztonság kedvéért le is fényképeztem a kérdéses részt, de a megtalálást bejelenteni mégsem sikerül.
Írtam ezzel kapcsolatban levelet a rejtőnek, akivel már megint majdnem összefutottam Erdélyben (utána néztem, merre járhat, hogy levelemre nem reagál), mint tavaly nyáron, amikor éppen Székelyudvarhelyen jártunkkor parkoltak mellénk, mi pedig szólítottuk le őket.

[Jóváhagyta: Evetke, 2009.11.02 08:20]

alucifer 2009.09.10 07:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.58
Gyönyörű csendes kis falu.
Jó volt itt lenni, ismerkedni a környékkel.
Köszi, a lehetőséget.

A templomA park
A parkA park
A parkSzószék a templomban
giorgio14 2009.05.30 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.20
köszönöm szépen!! gyönyörű

itt jártam 
Vándor Csillag 2009.05.17 09:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.70
Megtaláltuk.

Mr Bean 2009.05.16 09:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.79
Megvan!

Evetke 2009.05.14 00:00 - Egyéb
Ládaleírásba átmenetileg belebiggyesztve némi kiegészítés a szomszédos város aktuális rendezvényéről, mégpedig: Nyíló Akác Napok (Zilelor Salcâmului în Floare) Érmihályfalva (Valea Lui Mihai), 2009. május 14-17.

Puszkany 2009.04.29 11:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.26
ADOR-tól cammogtam át, jó sok időbe telt. A láda különösebben a nem fogott meg, de a szobor annál inkább. Ilyen környezetben, ilyen szép parkot! Gratula!

 
zolikv 2009.02.12 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 3.50 súly: 1.00
Első megtalálásom. Nagyon örültem neki, pedig írtózatos rossz idő volt.
Kicsit forgalmas az út de a láda jól rejtőzik egy zacskóba csomagoltan.
Ha nem tudtam volna mit keresek szemétnek véltem volna.

M&K 2009.01.18 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

Duciék 2008.12.29 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 3.26
Megtaláltuk

tojas 2008.11.16 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.17 súly: 3.39
Nem tudtuk eldönteni, hogy most a környék útjait éppen javítják, vagy rombolják, később rájöttünk, hogy a javító szándék a cél. Éppen a tehéncsorda hazaterelésébe csöppentünk bele. Ezek a szép nagy marhák alig 5-10 cm-re menne el az autótól. Már azt hittük benyalnak az ablakon! A szobor környéke nem lenne rossz, de a faluból az összes kukát tényleg ide kell tenni?

KútFeri bácsi
Gabeszosz 2008.11.11 14:38 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.60
400!

Nos, erre sem gondoltam volna, amikor a frissen szántott sér-hegyi földeken cibálva a biciklit, méterről méterre botladoztam előre a hőn áhított első megtalálásomért. De ezt is megértük, sőt, 399 dobozzal és több mint két évvel odébb úgy adódott, hogy épp a négyszázadik lesz az első erdélyi .hu-s találatom! (Oké, Partium...)

Erdélyben eddig is volt megtalálásom (szám szerint kettő), de minthogy a környék akkor még hiányos volt .hu-s ládákban, azt a kettőt csak a "nemzetköziek" jegyezték. Akkor amúgy mindkét vadászat igen kalandosra sikerült, külföldön ugyanis nem volt GPS-térképellátottságom (és most sincs...), így azon túl, hogy a TopoGuide, no meg a jószerencse kitart egy darabig, egy idő után átmegy a történet expedícióba... Ami amúgy imádnivaló, igaz, második alkalommal már helyiek kérdezgetésébe torkollott (éjfél magasságában), hogy akkor most hol is vagyunk egyáltalán.

399 megtalálással átlépve az államhatárt mosoly szökött az arcomra, és ez tán akkor is így maradt volna, ha a ládát a szemétkupac aljáról kell előásni, márpedig erről szó sem volt! A jelszó eleje a takaros emlékparkban hamar összeállt - bár fényképezőm már jó ideje nincs, így fejben kellett abszolválnom a feladatot. (A román nyelv csekély ismerete sokat lendít a helyzeten!...) Innen pedig már csak percek és 1-2 km kérdése volt, hogy végre beírjam a füzetbe a nagy négyszázast!

A főúton - hosszában - átterelt marhacsordát pedig nem itt, hanem később, Tasnád közelében kaptam, így ha nem is azonnal, de nekem is kijutott a láda által - is - közvetíteni kívánt életérzésből, azaz a "macskajajból"!

Köszönöm a rejtést:

Gabeszosz

Rudi Team 2008.11.09 13:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.89
A szobor és környezete szép, a ládáé viszont nekünk nem jött be.
Éva, Rudi

groy 2008.10.24 17:35 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.55
Erre jartunk...

Kyle 2008.10.22 00:00 - Megtaláltam
Elso megtalalasom.

Csuhás 2008.10.19 17:45 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 1 web: 4 átlag: 2.50 súly: 4.26
Jobban szeretem azokat a ládákat ahol az idő nagyobb része a látnivaló megnézésével telik, és nem a jelszó fotó bogarászásával, és a betűk számolásával. Ha most kezdeném a geocachinget akkor ezeket a ládákat nagy ívben elkerülném. A láda egy köztéri egyáltalán nem különleges szobrot és egy faluszéli mezei patakpartot mutat meg.

Látnivalók
Bütyök+Zulu 2008.09.29 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.86
Átruccantunk a határon. Kicsit csodálkoztak a ahatárőrök, hogy viszonylag hamar visszaértünk. tetszett a láda.és amit megmutatott. Köszi. Zulu megint megismerkedett egy kis állattal, rögtön be is kajáltak a helybeli "gombázóban". Igen jó barátok lettek, így jött velünk.

 
SylverRat + Bogee 2008.09.29 12:45 - Megtaláltam
Hortobágyi versennyel egybekötött Debrecen körüli ládázás 33/61.

Togo 2008.09.20 11:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.94
Kicsit átruccanás a határon azért a dobozért. A jelszó első felénél megdöbbentett a park. Egy ilyen kis parkocskába minek ennyi narancssárga szemetes. Lehet, hogy a környéken egy fröccsöntő garázdálkodik? :)
A láda meg köszöni jól van.

jjoska 2008.08.26 13:48 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.10
Első határon túli láda.

zsotie 2008.08.26 13:48 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.76
Az első pont egyértelmű volt annak ellenére, hogy a kapu minket is megzavart. A házat akkor vettük észre, amikor elindultunk a második pont fele. Ahol az aknák elszáradtak, és egész könnyen lehetett kerülgetni. Ez az első Erdélyi ládám, amit megtaláltam, nem is gondoltam volna, hogy ilyen közel van. Fejlődik a környék, az utat szépen megépítették, de nem volt nagy forgalom.

Kimberli1 + Imi30 2008.08.10 13:10 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.83 súly: 3.22
Az első pontnál nekünk is pontatlan volt a koordináta, de meg lehet így is találni, kissé féltünk bemenni a kapun, ami kilincsre volt bezárva, olyan mintha a ház magán kézben lenne..
Nem igazán értettük, hogy a láda miért pont oda került, ahol van..
Egy csomó tehénlepényt kell kikerülni a nagy gazban, ha sikerül...
Nem messze földúton a mini "viadukt" mellett elhaladva, szép kis erdő van, kevés aljnövényzettel, szerintünk sokkal szebb rejtekhely lett volna..
Köszönjük a rejtést, ide biztosan nem jöttünk volna el, ha nincs ez a játék..

Kim és Imi

bzz 2008.08.06 09:42 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.81
Nagyon tetszett a környék, véletlenül jöttünk erre. Szerintem érdemes a jelszót ott összerakni, vagy legalább felírni a szöveget, mert nagyon nehéz olvasható fotót készíteni róla.

fkmaster 2008.08.04 12:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.00
Lásd Stüszi!

Stüszi vadász 2008.08.04 12:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.07
Az első pont félremutató koordinátái még csak sejtették a második pont embert próbáló szúrós bokrait.

Evetke 2008.07.23 00:00 - Egyéb
Leírás pontosítva.

povyagi 2008.07.19 15:04 - Megtaláltam
Mathauval

Mathau 2008.07.19 15:04 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.50 súly: 3.97
A láda jó volt. Mi az első ponttal kezdtünk és csak visszafelé néztük meg a dobozt. Ahol kessertársakkal találkoztunk
A rejtést azért pontoztam le mert az első sor az legyen első!
Tehát a netre rosszul van kiírva a jelszóképzés.

 
Nivabibi 2008.06.10 13:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.87
Megvan.

neszeneked 2008.06.08 12:27 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.11
Szerencsére átengedtek puhafedelű személyivel is a határon. Hazafelé ennek örömére lesziáztam a román határőrt:) de a lényeg, hogy megtaláltam :)))
(lehet meg kell tanuljak számolni, de az is lehet, hogy azt is meg kell határozzam melyik is az első sor?)

M.Sasa 2008.06.08 09:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.12
A Kék-Kálló völgyéből ruccantam át kocsival, a határon elég volt az új szem. ig. is. Nem olyan rossz ez a környék, megvan a maga szépsége, a lankás dombok közt legelésző lovak és a jellegzetes erdélyi szekerek... A pontokat könnyen megtaláltam, bár a láda jól elrejtőzött a magas fűben és csalánban.

szakica 2008.06.01 13:45 - Megtaláltam
OK

Mihul 2008.06.01 13:45 - Megtaláltam
ok

Hinter 2008.06.01 08:25 - Megtaláltam
Mai kerékpártúránk első állomása.

itt született 
FTom 2008.06.01 08:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.05
Az Érmellék és Kék-Kálló-völgy határán tett kerékpártúra közben. Egy korábbi alkalommal Kölcsey (Sződemeter) és Ady (Érmindszent) szülőfaluját is felkerestük ezen a vidéken, most egy másik Kölcsey-emlékhely, Álmosd felé indultunk tovább.

Judith 2008.05.31 14:18 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 3.48
Munka után, rohantunk, hogy elsők legyünk. Már elhagytuk Debrecent, amikor rájöttünk, nincs nálunk a kocsi biztosítási lapja. Irány vissza haza! Aztán újra útnak indultunk. nem kellett volna izgulnunk az útlevélen kívül semmit nem kértek a határon.
Először, természetesen a ládát kerestük fel, ha már mellette vezet az út. Egy kis keresgélés után meg lett. Vittünk bele ceruzát. Félő, hogy nem lesz hosszú életű a láda nagyon közel van az úthoz.
A jelszó kiírása után, megkerestük a virtuális pontot. Nekünk a koordináta nem az adott helyre mutatott, perszer így sem lehet a helyet eltéveszteni. A mi általunk bemért koordináták: N 47° 29,6640' E 22° 05,2970'.
Mire körbejártuk a helyet megérkezett egy nagy busz, tele nyugdíjasokkal, Budapestről érkeztek, el is lepték a teret.

 
luilui 2008.05.31 14:18 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.56
. [wapon beküldött szöveg]
Munka után "elszaladtunk".

Ilyenből "kis milliót" láttunk.
Judit a Budapesti nyugdíjasok közt.  
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]