FAQ
2215. Zólyom vára (Felvidék) (GCZOLY)

Zólyom vára

Zólyom vára

Sarokbástya

Sarokbástya

Különféle ablakok

Különféle ablakok

Rózsák

Rózsák

Még egy bástya

Még egy bástya

Várbelső

Várbelső

Itt jutunk az udvarra

Itt jutunk az udvarra

A várudvar

A várudvar

Ez az emléktábla helye (bal oldalon)

Ez az emléktábla helye (bal oldalon)

A Balassi-emléktábla

A Balassi-emléktábla
Szélesség N 48° 34,417'
Hosszúság E 19° 7,692'
Magasság: 286 m
Megye/ország: Szlovákia
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2008.08.27 14:30
Megjelenés időpontja: 2008.09.02 20:50
Utolsó lényeges változás: 2012.10.10 15:53
Rejtés típusa: Virtuális geoláda
Elrejtők: Zerind HUN
Ládagazda: Ajtony
Nehézség / Terep: 1.0 / 1.0
Úthossz a kiindulóponttól: 50 m
Megtalálások száma: 357 + 7 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.5 megtalálás hetente


A jelszó az adott koordinátán álló oszlopszerűség feliratának utolsó szava (7 betű). Leolvasásához nem kell bemenni a várba. Az ,,én már voltam itt'' típusú jelszó nélküli megtalálásokat nem fogadom el.


A ládába utazó ügynök, vándorbogár, geoérme NEM helyezhető, hiszen virtuális. De ha még nem tudod, hogy ezek micsodák, feltétlenül olvasd el ezt a leírást!


Zólyom, az egykori Zólyom vármegye jelentős városa, fontos szerepet játszott a magyar történelemben. Ez a virtuális láda most a város belsejében található várat mutatja be. Zólyomban nincs sok egyéb nevezetesség, látnivaló, csak a vár, de azt mindenképpen érdemes megnézni. A tőle északra fekvő főteret 2008-ban építették át hangulatos sétatérré; néhány régi ház és templom hívja fel magára itt a figyelmet a sok értéktelen újabb épület között.

Megközelítés

Zólyom városa közlekedési csomópont, jelentős főutak keresztezik itt egymást. Délre Korpona és Ipolyság, északra Besztercebánya, Rózsahegy és Alsókubin felé vezet az út, keletre Gyetva, majd Losonc következik, nyugatra pedig Garamszentkereszt az első város. A vár Zólyom hosszú főterének déli végén emelkedő dombon található. Bármelyik úton is érkezünk a városba, biztosan hamar a szemünkbe ötlik. A vár mellett sok fizetős parkoló van. Ha valaki ingyenes parkolót szeretne, akkor legközelebb a vasúton túl, annak déli oldalán találhat, ha letér a  N 48° 34,219' E 19° 7,672' 285 m [GCZOLY+letérő a parkolóhoz] ponton kelet felé. Lent könnyen meg lehet állni autóval, és gyalog menni a várhoz (közvetlenül a vasút mellett egy lépcső is vezet fel a felüljáróra).
A vár udvarába ingyen be lehet menni, csak a vármúzeumba való belépésért kell fizetni. A bejárat után magyar nyelvű ismertető szöveg is olvasható a falon, de ezt csak azoknak ajánlom, akik szörnyülködni akarnak: olyan dolgok vannak beleírva, mint például hogy a törökök a 18. században (!) fenyegették a közép-szlovákiai (!) bányavárosokat...

A vármúzeum

Látogatási idő: Májustól szeptemberig hétfőnként zárva, októbertől áprilisig hétfőn és kedden zárva.
Amikor nyitva van, akkor 10:00-tól 17:30-ig lehet bemenni.
A felnőtt belépőjegy 50 korona (kb. 400 Forint), diákoknak feleennyi, 6 éves kor alatt ingyenes.
Ha változást tapasztaltok az árakban, szóljatok és átírom!

A zólyomi várak története

A közelben több vár is felépült, némelyikük eredete még ma sincs tisztázva teljesen. Anonymus írásából annyit tudunk meg, hogy Zólyom várát a honfoglalás korában építette fel Bors vezér (akinek nevéből a ,,Borsod'' elnevezés is származik), de hogy ez melyik vár volt, az kétséges. Ráadásul a szövegből az derül ki, hogy több Bors-vár is épült a környéken. Van a várostól délre egy másik várrom, az úgynevezett Pusztavár is, sokan azt tartják valószínűnek, hogy erről szólnak a Gesták, de szóba jöhet még akár az innen nyugatra fekvő Garamberzencei vár is, sőt, olyan várak is, melyeknek ma már maradványai sincsenek meg, csak ősi helynevek utalnak arra, hogy egykoron ott is vár állott. Amikor Szent István megszervezte a vármegyerendszert, ez a megye hatalmas kiterjedésű volt. Később ebből vált le többek között Liptó, Turóc és Árva is. A zólyomi Pusztavár legnagyobb nevezetessége az, hogy lehetséges, hogy itt halt meg Szent László király 1095-ben (biztos adatot azonban ma sem tudunk).
Ez a vár, ahol a láda van, Nagy Lajos idejéből származik, gótikus stílusban épült, eredetileg csak vadászkastélynak, de 1382-ben országgyűlést is tartottak itt. A 15. században Habsburg Albert király özvegye, Erzsébet királyné a cseh huszitáknak adta a várat azzal a feladattal, hogy Ulászlóval szemben a csecsemő V. László jogait védelmezzék. Emiatt ostromolta a várat 1449-ben Hunyadi János is, de sikertelenül. Végül 1462-ben foglalta csak el Mátyás király, az ezt követő időkben élte a vár a fénykorát. Ekkor lovagi játékok színhelye volt a vár alatti mező. A következő évszázadban Thurzó János reneszánsz elemekkel bővíttette a várat, természetesen meg is erősíttette a külső fenyegetések miatt. A palota nagy ablakait befalazták és kicsiny lőréseket alakítottak ki helyettük. Ekkor ezen a vidéken a magyarok mellett főként betelepült németek éltek, a legtöbb bányaváros alapítása az ő nevükhöz fűződik. A török időkben Zólyom vára ezek miatt a bányavárosok miatt vált kiemelkedő fontosságúvá. Bár az ellenség végigpusztította a Garam völgyét, ezt a várat soha sem sikerült elfoglalniuk!
1620-ban a besztercebányai országgyűlés Bethlen Gábort Magyarország királyává választotta, de ezt ő nem fogadta el. Ekkor került rövid időre Zólyom várába a Szent Korona is. Később a Rákóczi-szabadságharc idején is sok viaskodás folyt a környéken, a vár is többször gazdát cserélt. Főként a hős kuruc generális, Bottyán jeleskedett az itteni harcokban. Ezután Zólyom az Esterházyak birtokába került, és ott is maradt 1802-ig, ezután a királyi kincstár szerezte vissza, majd különféle hivatalokat rendeztek be benne, de magát az épületet nagyon elhanyagolták. A 20. század viharai után 1966-ban felújították és ma múzeum látható benne.

Legendák a várral kapcsolatban

Zólyom várának építésével kapcsolatban az a monda terjedt el, hogy Nagy Lajost egy, a várdombra vezető szivárvány megjelenése bírta rá arra, hogy itt építse fel a kastélyát. Amikor viszont már felépült a vár, Nagy Lajos meghívta a lengyel követeket, hogy bemutassa nekik Mária lányát, akit királynéjuknak szánt, valamint jegyesét, Luxemburgi Zsigmondot. Azonban a találkozón jelen volt a király másik lánya, Hedvig is. Az ablakon hirtelen berepült egy galamb és Hedvig vállára szállt, majd hagyta magát megsimogatni és dédelgetni. Ezt a csodás jelet látva döntöttek úgy a lengyelek, hogy Mária helyett inkább Hedvig lesz a királynéjuk.
A későbbi, török időkből származik egy másik érdekes történet, melynek ,,apró'' szépséghibája csak annyi, hogy - mint olvashattuk - Zólyom várát sosem foglalta el a török. A monda mégis arról számol be, hogy a zólyomi basának gyermeke született, és felfogadott mellé egy idős asszonyt, hogy gondját viselje a kicsinek. Egyszer, amikor az asszony altatódalt énekelt a kicsinek, meghallotta ezt a basa. Különös emlékei támadtak a daltól: a saját gyermekkora jutott eszébe. Kiderült, hogy a basa nem más, mint ennek az asszonynak a gyermeke, akit apró korában raboltak el a törökök. Amikor ezt a basa megtudta, azonnal lemondott minden rangjáról és vagyonáról, ismét kereszténnyé lett, és boldogan élt, míg meg nem halt.
Egy harmadik monda szerint 1615-ben óriási vihar dúlt Zólyomban, és amikor elcsendesült, a levegőből egy égő kereszt hullott a város piacterére. A csodás esemény híre országszerte terjedt, meghallotta Thurzó György nádorispán is, aki a Vág partján fekvő Biccse várában tartózkodott. Gyorsan megíratott egy levelet Zólyomba, amelyben kérte az ottaniakat, küldjék el neki egy ládában a keresztet, hogy megnézhesse, aztán visszaküldi. Egyidejűleg Besztercebánya városának is küldött egy levelet Thurzó, melyben felszólította őket, hogy fizessék már be az elmaradt adót: három szekérnyi rézlemezt. Csakhogy miután megírták a leveleket, még nem került rájuk a címzés. A levélírót ebéd után elnyomta az álom, és mire felébredt, már nem tudta, melyik levelet hova kell küldeni, így tévedésből pont összecserélődött a két küldemény. Csodálkoztak is a két városban, amikor megkapták, jó időbe telt, mire rájöttek, hogy nem nekik akarták címezni az írásokat. De addigra Zólyomban már kiderítették, honnan pottyant a kereszt a piactérre: egy csizmadia sátrát kapta fel a viharos szél, és annak rúdjai hullottak le kereszt alakban. A város úgy döntött: a keresztet magát nem küldik el, hiszen annak így már semmi értéke nincs, hanem képet festtetnek róla és azt küldik el Thurzónak. Így is tettek, a nádor megörült neki, és episztolában dicsérte meg Zólyom város tanácsát.

Balassi Bálint, a vitéz költő

Zólyom kétségkívül leghíresebb szülötte a híres magyar reneszánsz költő, Balassi Bálint. 1554-ben született a vár főkapitányának gyermekeként. Fiatal korában Bornemisza Péter neveltette, majd Nürnbergbe ment az alsóbb iskolákat elvégezni, utána több neves külföldi egyetemen is megfordult. 1569-ben apját és annak sógorát, Dobó Istvánt Habsburg Miksa császár hamis vádak alapján elfogatta, ekkor Bálint Lengyelországba menekült, ahova később a fogságból megszökő apja is követte. 1572-ben a császári udvar ismét a kegyeibe fogadta őket, ekkor Bálintból udvari pohárnok lett. Egy évnyi szolgálat után katonának állt: egy erdélybe tartó lovas hadtestben harcolva megsebesült és fogságba esett. Ekkor Báthori István pártfogolta, őt követte 1576-ban is Lengyelországba. Később hazatért Magyarországra, de ekkorra elveszítette apját, így kénytelen volt átvenni tőle minden birtok irányítását, de ezzel igen nehezen birkózott meg, önkényeskedő viselkedésével ráadásul sok ellenséget szerzett.
1578-ban ismerte meg Ungnád Kristóf egri várkapitány (később horvát bán) feleségét, Losonczi Annát, akit ő Júliának nevezett és akihez híres szerelmes verseit írta. Kapcsolatuk természetesen nem lehetett felhőtlen boldogság (és ebben nemcsak Júlia férjének, de bizony Balassi Bálint hűtlen, kalandozó életmódjának is szerepe volt), így hat év után a költő különös házasságra szánta el magát: saját unokatestvérét, Dobó Krisztinát vette el a szép hozomány reményében. Ezt egy évvel később a pápa érvénytelenítette, perbe is fogták Balassit, és csak azért nem tudtak tőle túl sok vagyont elkobozni, mert már korábban elszegényedett... Amikor Júliájának férje meghalt, hiába próbált meg újból közeledni egykori szerelméhez, már nem volt semmi sikere, így bánatában újból Lengyelországba vándorolt. Csak 1591-es hazatérése után kezdték felismerni költészete nagyságát és jelentőségét, de ezek után már nem hosszú pályafutás adatott neki: a heves vérmérsékletű költőt magával ragadták a török elleni harcok. 1594-ben, mikor Esztergom várát ostromolta hősiesen, ágyútalálat érte, melybe 11 napnyi szenvedés után bele is halt.
Ma Balassira egy magyar nyelvű emléktábla emlékeztet a zólyomi várfal belső oldalán a bejárat mellett.
Állapot: kereshető

KRW értékelés (170 db): környezet: 4.54 rejtés: 3.66 web: 4.64 átlag: 4.28

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
+
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
+
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
+
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


J.Máté 2022.11.27 15:15 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Jacsa 2022.11.27 15:14 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.67
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

PingvinTeknős 2022.11.05 13:52 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Marton Zoli 2022.09.25 12:33 - Megtaláltam
Gyors találat hazafelé a tátrai kirándulásunkról. A koordináta a telefonom szerint kissé pontatlan, de a jelszó könnyen megtalálható.

SirLes 2022.09.23 14:47 - Megtaláltam
ok

Senator62 2022.08.21 17:05 - Megtaláltam
Meglett! Köszi a rejtést!

GeoEvike 2022.08.06 14:16 - Megtaláltam
A vár gyönyörű szép kezdete egy fátrai hosszú hétvégi túrának. Köszönjük szépen az idegenvezetést! Évi ♡ Toti [Geoládák v3.12.10]

Toti 2022.08.06 14:15 - Egyéb
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Sokszor jártam már ennél az impozáns várnál. Évivel a hosszú hétvége kezdetén kerestük fel ismét. [Geoládák v3.12.10]

Apollo11 2022.08.04 13:14 - Megtaláltam
Lengyelországból hazafelé megálltunk a várnál, köszönöm a rejtést és a részletes leírást!

eazs 2022.06.03 18:10 - Megtaláltam
Köszönjük

Csureszh 2022.05.20 11:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.66
Határtalanul kirándulás alkalmával.

Gwendolin2 2022.04.09 17:26 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

orszagoskek 2022.02.27 16:23 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.78
Donovalyból hazafelé tartva éppen útba tudtuk ejteni a környéket és tettünk egy kis kitérőt a várhoz. Már sokszor jöttünk el mellette, ideje volt meg is állni. Köszönjük a rejtésbe fektetett munkát, mely felhívta a figyelmünket erre a helyre! Bővebben később. Csaba és Tamás [Geoládák v3.12.6]
Egy szuper síelős hétvége után jártunk erre. Verőfényes időjárás, tiszta levegő és szikrázóan fehér hó segítette a kikapcsolódásunkat. Hó viszont sajnos csak a hegy magasabb területein van.

KoMa 2021.10.23 11:35 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Babával utazás miatt sűrűbben állunk meg, így még többet láthatunk az országból :-) [Geoládák v3.12.2]

jegesmedve137 2021.10.22 20:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!

Paleo.team 2021.09.19 12:34 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.14]

Nfamily 2021.09.17 10:52 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.1]

GAMANO 2021.09.05 13:13 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

cosinus0 2021.08.16 18:30 - Megtaláltam
Megvan.Köszi a rejtést.

Brasil 2021.08.07 15:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Dezsőke247 2021.08.07 15:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

csg69 2021.08.07 15:26 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.45
Megvan :)

Tőkésréce 2021.07.28 14:39 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Aniko & Gyuri 2021.07.26 11:21 - Megtaláltam
ok

james 2021.05.01 22:38 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
James [Geoládák v3.10.5]

Nabuhad 2020.09.22 14:21 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!

alucifer 2020.08.22 09:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.27
MEGTALÁLTUK
Köszönöm a rejtést!


20200822_09511320200822_095220
20200822_09531920200822_095431
20200822_095528 
Webber 2020.08.20 12:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.0]

Milko 2020.08.06 13:14 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.34
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.0]

LCSOKA 2020.07.25 10:29 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.0]

kitkat0123 2020.07.25 10:28 - Megtaláltam
Nagyon szépen köszönöm a rejtést és a munkát, amit a láda kihelyezésébe fektettél.
[Geoládák v3.5.0]

Robogo 2020.07.25 10:28 - Megtaláltam
Megtaláltuk a ládát egy Zólyomban töltött napon kitkat0123, LCSOKA és R.Guszty társaságában. Sok kreatív comos ládát és néhány LAB cachet is találtunk.
Köszönöm a rejtést!

Dawe92 2020.06.06 12:46 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Balage001 2020.06.06 12:46 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Mo-Hó 2020.05.28 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.08
Hosszú idő után először...
Könnyű találat.
Köszönjük.

anzsu7 2019.11.24 09:09 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Zsuzsa [Geoládák v3.0.0_beta_17]

kocsisjozsef74 2019.11.18 11:47 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.90
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Józsi [Geoládák v3.0.0_beta_17]

FTom 2019.11.03 09:40 - Megtaláltam
Városnézés és várlátogatás.

kami1 2019.10.29 09:59 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést!

Fizetés Euroval. :)

AD34488F-4F40-4114-8181-A95E2D2043EC3D6DE459-4685-4BEA-9D62-6AF72CA63F1A
96280BB1-931E-4182-94E8-CAFE10FD8FBCC5537552-4A80-45D8-AAFD-A4238473743E
Lipapa 2019.10.27 17:15 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

whaides 2019.10.27 17:15 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

JAck:66: 2019.10.22 10:47 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Szabó família 2019.10.22 10:45 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [g:hu 1.6.4]

Balázs1984 2019.10.12 12:12 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

huszerl 2019.08.20 12:45 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést.

pgyp 2019.08.17 07:46 - Megtaláltam
Könnyű volt.

Varga-Tarsoly familia 2019.08.07 09:36 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.04
:)

Caldera 2019.08.04 07:30 - Megtaláltam
SIAF-ra menet. Köszi! [Geoládák v2.2.5]

starcus 2019.08.02 10:41 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.16
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

bükkinyúlsz 2019.08.02 10:38 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Lupus21 2019.08.02 07:25 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Útbaejtve a Tátra felé. [Geoládák v2.2.5]

5N 2019.07.21 14:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 4.17 súly: 4.04
A várba nem tudom,hogy kellett volna bejutni,mert az udvaron egy színpad bontása zajlott,amivel mindent elfoglaltak,így friss árakat nem tudok írni,de a korona az nagyon nem stimmel a leírásban.A vár kívülről impozáns.

DSC03348DSC03350
Bakmarek 2019.07.16 21:41 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

vadasviki 2019.07.16 21:19 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Vifilancio 2019.07.16 19:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Leslie33 2019.07.06 12:50 - Megtaláltam
Bobby Holmes társaságában. Köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

Bobby Holmes 2019.07.06 12:50 - Megtaláltam
Viszonylag könnyű "rejtés". A vár nagyon szép. Köszönöm a lehetőséget!

valti 2019.06.30 13:05 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! :-) [Geoládák v2.2.5]

Fidorka 2019.06.02 15:00 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

radpeter 2019.06.02 14:52 - Megtaláltam
Jó szuszogtatós!

scele 2019.06.02 14:50 - Megtaláltam
mögvan [wapon beküldött szöveg]

aldarion109 2019.04.29 11:41 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

Lopakodó 2019.04.26 10:55 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

VILÁGJÁRÓ (expötyimiki) 2019.04.26 10:54 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

10yei 2019.04.22 13:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 2.5 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.26
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

maxxtro123 2019.04.22 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.84
Megtaláltam, köszönöm!

maerlyn 2019.04.21 10:02 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Rampi 2018.12.29 18:42 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

kasap 2018.12.14 12:02 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]

drseelee 2018.10.23 14:12 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

emká 2018.10.21 13:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.21
:)

P1020664P1020648
P1020607P1020605
P1020657P1020658
GerGeo 2018.09.21 12:11 - Megtaláltam
Őszi nyaralásunk első napján megálltunk, hogy megcsodáljuk Zólyom városát. Útbaejtettem ezt a ládát is. Köszönöm a rejtést! :) [Geoládák v2.2.4]

csörike és maci 2018.08.29 13:00 - Megtaláltam
Ok.

Paul 2018.08.26 11:18 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0c]

suba69 2018.08.25 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 2.79
Köszönöm a lehetőséget!

Szilvil 2018.08.21 15:19 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszi a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

dev86xr 2018.08.21 15:19 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszi! :) [Geoládák v2.2.4]

Rézangyal77 2018.08.17 10:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszi a rejtést!

Patics 2018.08.12 16:21 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

Borzaska 2018.07.28 16:19 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

Mary Lou 2018.07.15 10:12 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.88
Megtaláltuk.
Baggioval közösen.
Csabai Bihargók Kis-Fátra túrájáról hazafele.
Köszönjük!

baggio 2018.07.15 10:12 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

johnnycache 2018.06.26 11:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.79
Köszönöm az élményt! :-)

Langzsu 2018.05.18 11:00 - Megtaláltam
tftc! Kerestük egy darabig!

zsotie 2018.05.18 09:28 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

goligon 2018.05.11 23:59 - Megtaláltam
A Határtalanul Program keretében, 40 lurkóval. Tisztelgés Balassi előtt. Köszi!

IMG_7797IMG_7844
IMG_7864 
Csa.Csi87 2018.04.28 07:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.03
Krakkó felé tartva megleltem :)

IMG_20180428_072909IMG_20180428_072511
IMG_20180428_072622IMG_20180428_073057
ramicsabi 2018.04.26 14:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.34
Maga a vár nagyon szép, hangulatos a városka is. De nagyon sajnáltuk, hogy csak a festmény és szobor kiállítást lehetett megnézni :(

20180426_161517DSC_0141
DSC_0151 
BlackCat 2018.04.07 17:02 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! :) [Geoládák v2.2.3]

Luki 2018.04.07 17:02 - Megtaláltam
one, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

fodorka59 2018.04.07 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.50
Megtaláltam, köszönöm szépen a rejtést. Autóbuszos kiránduláson vettem részt az unokámmal, így jutottunk ebbe a szép várba. Nagyon tetszett!

IMG_1947IMG_1954
IMG_1963IMG_1965
IMG_1972IMG_2051
IMG_1997IMG_2021
IMG_2043IMG_1934
Kollgab&Miló 2018.04.07 08:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, izgalmas keresés volt, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

PBM 2018.03.15 13:53 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.38
Közvetlenül a vár mellett parkoltunk, napidíj 1 euró, inkább nem keresgéltünk ingyenes parkolót helyismeret hiányában. A jelszó gyorsan meglett, gyorsan elindulunk a főteret megnézni és valami helyi specialitást ebédelni. Nos végül thai, kínai és olasz éttermet találtunk, helyi konyhát semmit - fekete pont. Végül a pizza mellett döntöttünk, amit nem bántunk meg - az olaszországiakkal nem ért fel természetesen, de az átlag magyar pizzákat kenterbe verte.
Köszönjük, hogy elhoztál ide!

pczinder 2018.02.18 12:00 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

RékaKinga 2018.02.18 11:12 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

Antissimo 2018.01.31 13:31 - Megtaláltam
Donovaly felé menet álltunk meg. Az ajánlott parkolóhely tökéletes, éltünk is vele. A várban a Szlovák Nemzeti Galéria festészeti kiállítása látható, erre most nem neveztünk be, és sajnos a városnézést is meghiúsította a fagyos idő és havazás. Majd legközelebb :)

Párduc50 2017.10.31 09:23 - Megtaláltam
Gyors találat, parkolási gondokkal .-) Köszi, vezérem!

Liberty 2017.10.31 09:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.42
45/5. Ládatúra Szlovákia, Ukrajna és az ország gyönyörű északi tájain.

Érdemes volt felkeresni a várat, nagyon szép. A jelszó kiválasztás ügyes, gyorsan meglett. Köszönet a hely bemutatásáért.

Zólyom címere
I s t i & E n i 2017.10.07 16:00 - Megtaláltam
-

hinia lux 2017.08.27 12:47 - Megtaláltam
Leolvastuk.

Vár részletFényben
Csaba & családja 2017.08.24 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.33 súly: 4.57
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést.

IMG_20170824_114819IMG_20170824_120108
IMG_20170824_120118 
Puzzle Apartman Gyula 2017.08.12 13:40 - Megtaláltam
.

OsiOsi 2017.08.09 15:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.15
ok

Szemán 2017.08.06 16:22 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

targonczas 2017.07.30 18:22 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

KataJani 2017.07.23 12:00 - Megtaláltam
ZÖLDSPORT-os Tátra túra közben. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

fa-peti 2017.06.29 11:05 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

kissss 2017.06.28 12:57 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.43
Selmecbánya felé robogva beiktattunk egy kis pihenőt. Köszi a rejtést!

kobcikrajci 2017.06.14 14:29 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 4.55
Leginkább a korrekt ládaoldalért vagyunk hálásak, hiszen a jól kijelölt parkolóhely része a hangulatos sétának. A múzeumra most nem volt idő, de az épületet megcsodáltuk. A jelszó ennél egyszerűbb és kényelmesebb nem lehet. :)

SandorCsaba 2017.06.11 16:00 - Megtaláltam
köszi a rejtést! :)

aknitram 2017.05.14 14:08 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget! :) [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

kingajani 2017.05.14 12:14 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Discover 2017.04.23 16:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.23
A Kócs-hegységből hazafelé úton felkeresve.
Köszönöm a rejtést!
[iGC] [wapon beküldött szöveg]

_DSC8108_DSC8112
_DSC8118_DSC8120
_DSC8122_DSC8123
_DSC8125_DSC8130
_DSC8132_DSC8135
Dyroy 2017.04.16 00:00 - Megtaláltam
Meglett, köszi. :)

csipet_csapat 2017.04.09 09:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.31
Takiékkal. Érdemes elkirándulni a várhoz és a belváros sem megvetendő:) Köszönjük.

IMG_0244IMG_0249
IMG_0254IMG_0274
IMG_0276 
takacsimre 2017.04.09 09:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.16
Csák Máté földjén... Autóbuszos kirándulás. Köszönjük a rejtést. Marika és Imre

grus 2017.03.31 15:13 - Megtaláltam
Közös találat tau_0470-el.

Köszönet a rejtésért!

tau 0470 2017.03.31 15:13 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.57
A Szegedi Vox Nova kórussal Krakkóba tartva néztük meg a várat. Köszönettel.

várkút
udvarbástya
TD Adventure 2017.01.22 13:36 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.06
Elso kulfoldi ladank. Utban Donovaly fele.

-dSz- 2017.01.22 13:34 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.00 súly: 2.45
Az úgy volt, hogy síelni mentünk Donovaly-ba TD Adventure-ékkel, útközben megnéztük a várat kívülről, illetve az várudvart. Első külföldi láda.

Köszönjük a részletes leírást!
-dSz-

Sir Pajszer 2016.11.12 10:12 - Megtaláltam
Köszi!

vitibi 2016.10.30 20:03 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

mozgo 2016.10.09 14:14 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.87
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

DSC_3213 
Kiaribua 2016.10.03 16:00 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

Cicki 2016.09.25 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.97
Selmeci-hegységi túránk utolsó napján kerestük fel. Köszi a rejtést! :)

Cirbolyat 2016.09.25 13:01 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést.

Attibati 2016.09.13 13:30 - Megtaláltam
151 kilométer kerékpározás a Hont - Zólyom - Hont útvonalon.
Hosszú évek óta tervezgetem ezt a túrát, most végre rászántam magam. A 66-os úton közelítettem meg a célt, ahol bár a kamionfogalom igen erős volt az út nagy részén 1-1.5 méter széles aszfaltozott útpadkán tudtam haladni.
Odafelé felugrottam a Gcdobr ládáért is.
Hosszú, nehéz emelkedők szerencsére nem nehezítették az útat, bár az utolsó 15 kilométeren befújó ellenszélnek nem örültem.

Frankie Family 2016.09.11 09:20 - Megtaláltam
Köszönjük az újabb családi élményt!

20160911_092144 
Remete 2016.08.28 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.45
Sikerült kifogni egy szép délutánt. Kár hogy még mindig csak levéltár van itt más kiállítás nincs.Köszi a rejtést.

100_6367 
CsontosN 2016.08.18 13:44 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszi a rejtést!

adrita 2016.08.18 13:44 - Megtaláltam
Felvidéki nyaralás alkalmával... megtaláltuk!
Köszi a rejtést!

gertaniko 2016.08.08 12:00 - Megtaláltam
Gertammal, útban Krakkóba.

gertam 2016.08.08 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.27
Árva vára előtt ...

TBende 2016.08.07 15:27 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.25
Az ifjúsági világtalálkozó utáni kirándulásról hazafelé útba ejtettük Zólyom települést is.
Nagyon tetszett a vár, köszönjük a rejtést!

A vár kívülről.A vár belülről.
geoládászok 2016.08.07 13:04 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

20160807_141154 
fodann 2016.08.01 23:59 - Megtaláltam
Megtaláltam!

sirgalahad 2016.07.29 15:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.51
Nem fogott ki Zólyom sem
Nyomkereső csapaton
Osontunk, mint Sólyomszem
Majd pihentünk a padon

H+W 2016.07.27 13:04 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.36
Köszönjük! :)

iMagination 2016.07.26 13:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.56
Köszönjük!

zöldek 2016.07.25 13:00 - Megtaláltam
ok

Tamota 2016.07.17 15:00 - Megtaláltam
Köszi.

R.Guszty 2016.07.13 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 3.50 súly: 3.95
Zóloym környéki barangolás közben. A "vicces" ismertetőtáblát mi is elolvastuk. Kár, hogy a vár amúgy nem látogatható, a szlovák művészeti kiállítás valahogy nem vonzott. :-(

velates 2016.07.12 17:00 - Megtaláltam
Köszi.

stikli08 2016.07.10 18:28 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm, hogy megmutattad! [g:hu 1.5.4]

Süni1966 2016.06.19 14:40 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést.

Vien 2016.06.14 18:30 - Megtaláltam
Megtaláltam

godleftbehind 2016.06.09 19:22 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.33 súly: 2.51
Köszi a rejtést!

clip 2016.05.16 14:54 - Megtaláltam
Hazafelé az Alacsony-Tátrából.

Cerberus 2016.05.14 09:46 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.29
Megtaláltuk! Lengyelországi hosszú hétvégére igyekezvén felkerestük ezt a helyet is. Sajnos egész nap esett, itt különösen, ezért nem sokat időztünk. Amit láttunk, az így is tetszett.

Köszönjük a rejtést!

IMG_5423IMG_5424
GYEZegzug 2016.04.04 08:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.95
Tarsolyos barátomékkal Krakkóból hazafelé rövid pihenő keretében. Köszi szépen a lehetőséget.

P1080331P1080334
P1080342P1080348
P1080349 
tarsolyos 2016.04.04 08:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.95
Gyezegzuggal Krakkóból hazafelé jövetben.
Kösz a rejtést!

P1080334P1080344
P1080346 
Kapucni 2016.03.14 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltam

luna89 2016.02.28 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltam :)

Csapdoki 2016.01.23 15:27 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.99
Megnéztük a kiállítást is ahol ki volt állítva egy templom faszobor csoprtya meg oltár képek is.Akkor még fogalmunk sem volt hogy miért meg hogy melyik templomé .
Puszta véletlenségből Lőcsére mentünk később a színes városba és az ottani templom tatarozott falán kiderült hogy onnét költöztették el őket a tatarozás idejére valószínűleg.
Köszi.

Ekarp 2016.01.01 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.45
Köszönjük a rejtést!

reko 2015.10.24 13:14 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.63
Megtaláltuk...

tabletta 2015.08.12 22:57 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2f] [wapon beküldött szöveg]

EmesESE 2015.07.04 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 3.95
A mai 33 fokos hőségben a felvidéki várak között csemegéztünk. Be is cserkésztünk 4.
Zólyomra már rég óta, fáj a fogam most meglett.
Sok szép Magyar vár, a történetünk szép emlékei.....
Köszönjük a rejtést.

wtl 2015.06.17 11:30 - Megtaláltam
[g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

GCZOLY_20150617113107.jpg 
Dallos család 2015.06.13 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.92
Megtaláltuk

FILA71 és Dávid 2015.05.22 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.67
Köszönjük.

Ajtony 2015.04.16 15:13 - Egyéb
Kedves Játékostárs! Most biztos jól érzi magát... jól megaszonta... megvolt a mai napi jócselekedet is. Az ilyen Keresők miatt érdemes ládát rejteni.

Strombus 2015.04.13 17:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 4.23
Itt még az "erre jártam, ládát tojtam" mondás sem igaz, mert ennél egyszerűbb virtuális megoldást el sem lehet képzelni. Ez a vár ennél jóval igényesebb rejtést érdemelne, ha már nem bírta ki a rejtő, hogy ne tegye magáévá ezt a helyet (is).

ZólyomZólyom
Péter60 2015.04.13 17:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 4.24
Szép helyszín, igényes leírás. Ha már virtuális, legalább lehetne egy kis poén benne, ez így elég gáz...

richard_szabo 2015.04.02 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.26
Húsvéti havas esőben, felvidéki túra első pontjaként. Látványos, szép vár.

GCsoka 2015.04.02 12:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.65
Megvagy.

gyildarefo 2015.03.19 11:47 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.72
Felvidéki gyárlátogatások

Zólyom váraA ládától
BejáratBelseje
benist 2014.09.22 10:10 - Megtaláltam
Útban a Magas-Tátra felé. A várat nemrég végignéztük, most csak rövid séta a környékén.

rozsabogar 2014.08.22 07:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.63
Megvan,Magas Tátra felé menet.

taki60 2014.08.16 11:30 - Megtaláltam
Meglett.Köszönöm.

TücsiTeam 2014.07.09 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.96
Megtaláltuk.
Köszönöm a lehetőséget.

Kaputyin 2014.06.10 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltam! KöszI4

Csaab_SZTG 2014.06.08 00:00 - Megtaláltam
Selmeci kirándulás közben kerestük fel ezt a ládát is. Kesernyés szájízzel olvasgattuk a leírást, kár hogy át kell kelnünk a határon egy ilyen történelmi emlék meglátogatásához.
Köszönjük a rejtést!

krezga 2014.06.08 00:00 - Megtaláltam
Viszonylag későn értünk ide (a vár romnál túl sok időt töltöttünk), így csak körbenéztünk, aztán mentünk is.

EUKE999 2014.05.30 10:50 - Megtaláltam
Köszi!

Pif 2014.05.03 13:50 - Megtaláltam
:)

Fazék 2014.04.20 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 4.41
Krakkóból hazafelé álltunk meg a várnál. Húsvét vasárnap nem volt komoly forgalom, sétáltunk kicsit a környéken. A kiállítást nem néztük meg, csak a várudvart, ... az elég szürke volt :(.

Kriszta&Dávid 2014.03.01 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.00
Megtalaltuk.

DonPepe 2014.02.23 15:16 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.74
Köszönöm a rejtést, megtaláltam!

szekelya 2013.10.04 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.12
megtaláltuk

lelcache 2013.08.20 16:10 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést! lelcache [wapon beküldött szöveg]

BluEHourTeaM 2013.07.26 17:03 - Megtaláltam
_

Kimberli1 + Imi30 2013.07.19 17:22 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.55
Az ismertető tábla elolvasása után nem volt kedvünk a szlovák képzőművészeti kiállítás megtekintéséhez, így csak kívülről, illetve a vár udvaráról néztük meg a várat..

Macusa 2013.07.13 17:24 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.95
900. Köszi!

MoMaszter 2013.06.23 14:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.53
Felvidéki autós-gyaloglós túránk során, Puhi vára előtt. :)

Ha itt vagytok és van időtök, feltétlenül menjetek fel a GCPUHY-hoz is. Mászós, lihegős, de azzal együtt "teljes" a dolog.

Mars3696 2013.06.23 14:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.02
Szép város Zólyom. Érdemes kicsit sétálni a főtéren!

emmerwald 2013.06.09 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.44
A pusztavár (GCPuhy) után körülnéztünk a városba is.
Köszönjük!

Érdemes a városban is körülnézni...A város fentől - Háttérben a Polana
picuresnagyur 2013.05.31 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.00
köszi

kupec 2013.05.22 14:00 - Megtaláltam
Klassz.

 
Scoundrel 2013.04.01 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 4 átlag: 3.00 súly: 2.23
Megtaláltuk!
Köszönjük a rejtést!
Zoli és Kati

dabcsi 2013.03.08 13:14 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

Schlégl 2013.03.08 12:22 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

zöldfülű 2013.02.24 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.15
Lefülelve :-)

Régente többször előfordultam a várban, most 100% drájvin volt a találat: szakadó esőben éppen hogy csak érintettük :(
És bár ez az időjárás nem túl jó előjel, végül mégsem vizisí lett a heti program :)

Köszi a rejtést

sereva 2013.02.20 16:00 - Megtaláltam
.

urbanj 2013.02.04 12:00 - Megtaláltam
Éppen erre jártam.

izsolt 2013.02.03 17:00 - Megtaláltam
Elmentem már előtte százszor, de sosem volt idő megállni.
Pótolva

plecs 2013.02.01 13:13 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.90
Köszönjük!

BubaGC 2013.02.01 13:13 - Megtaláltam
:-)

WADMAC 2013.01.05 14:40 - Megtaláltam
.

Jadrana 2013.01.05 14:40 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük!

ginginke 2012.11.11 11:52 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.16] [wapon beküldött szöveg]

Hey-ho 2012.10.19 19:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.53
Tátrai hosszú hétvége, sajnos már tök sötétben értünk ide.

Zerind HUN 2012.10.10 15:53 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.91
A ládát én rejtettem, de átadtam, ezért most utólag bejelentem megtalálásnak.
Írok egy kicsit a rejtésről: Turócmeggyesen nyaraltunk és bejártuk a környék egy részét. Zólyomon már többször is átutaztam, de ha jól emlékszem, a várat most néztem meg igazán először, eddig csak képeken láttam. A jelszó rejtése valóban nem sikerült jól, bár akkor még nem volt megtalálható ott, ahol most igen, de azóta igen :(

pereia 2012.10.01 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.99
ok

a-beatrix 2012.09.30 19:20 - Megtaláltam
A Chopok, s az annyira áhított Gyömbér után hazafelé 1 Korival, 1 Katával és 2 Gyurival. Kis lábnyújtoztatás, sajnos már a sötétben. Remélem, egyszer belülről is meglátom, hisz már annyiszor mentünk el mellette.
Köszönöm.

 
agyorgy 2012.09.09 09:04 - Megtaláltam
Meglett:) a felvidéki geotúra alkalmával

piroska 2012.09.09 09:01 - Megtaláltam
Ezt a várat: majd legközelebb megállunk, most menjünk - miatt eddig még sosem láttam belülről. Jó a várudvar, ott épp kaktuszkiállítás volt.

Fonte 2012.09.09 09:00 - Megtaláltam
Felvidéki túráról hazafelé menet.

molka 2012.09.09 09:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.81
Újabb várlátogatás a felvidéki geotúrán. Nagyon tetszett itt is minden, még a kiállítást is sikerült megnéznünk! Köszi!

Belga 2012.09.09 09:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk

dc3 2012.09.09 09:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.01
Becserkelve!

Famágus 2012.09.09 09:00 - Megtaláltam
Felvidéki geotúra alkalmával, remek hely, kaktusz kiállítás volt az udvaron, persze, nem ettől volt remek.. Oldfoxxal köszönjük!!

oldfox 2012.09.09 09:00 - Megtaláltam
....megtaláltuk!

Pepe 2012.09.09 09:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.33 súly: 4.07
A 2012. évi őszi felvidéki geotúra nyolcadik találata. Tekintettel a túra sűrű programjára, a rövid látogatás célja nem lehetett más mint kedvcsináló egy későbbi visszatérésre.
Ami a netkesselhető jelszót illeti: Nem szerencsés epés megjegyzéssel reagálni, sokkal karakánabb lenne egy jó jelszót találni (netán geoládát rejteni...)

LionDaddy 2012.09.09 09:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 2 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 4.04
A 2012-es őszi felvidéki geotúra alkalmával megtaláltam. A túra 18. ládája, jómagam 16/13. találata az út során.
A buszból ki sem kellett szállnunk jóformán, hogy a jelszóhoz hozzájussunk, de szinte az egész csapat megnézte a várat. A bejárat mellett rögtön egy Balassi emléktáblát láthattunk, majd következett a belső vár és a várudvar. Itt most kaktusz és egyéb trópusi virág kiállítás volt érdekes és szép virágokkal.
Nagyon tetszett a várkápolna, különösen ez eredeti állapotában meghagyott épületrészek voltak érdekesek. Ezután még a vár .com-os ládáját is megkerestük.
Befejezésül Gábor66-nak köszönhetően még láthattunk egy "érdekes" térképet a szlovák történelemről. Elgondolkodtató volt.

Köszi a rejtést!

 
zakany 2012.09.09 09:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.72
Egy nagyon jó csapattal az őszi felvidéki geotúrára menet közben!
Köszönöm a rejtést!

BiharyG 2012.09.09 08:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 4.16
Megvan. Részletek később.

 
kectam 2012.09.09 08:57 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.67 súly: 3.55
Mai első pontunknál, még kicsit be voltam rozsdásodva, de egy könnyű séta felébresztett. A vár udvarán kaktusz és virágkiállítás volt. Szegény nejemnek csak a fényképek maradnak, lévén nagy kaktuszgyűjtő. Az udvarról nyíló kis kápolnába is beóvatoskodtam, ahol egy pravoszláv keresztelő végét kaptam el.

UI:

A múzeumba a felnőtt belépő 2 Euro, a gyermek illetve nyugdíjas 1 Euro

ludens 2012.09.09 08:57 - Megtaláltam
Megvan, a többit később. [wapon beküldött szöveg]

StiviG 2012.09.09 08:56 - Megtaláltam
Felvidéki geotúra.
Megtaláltam. Köszönöm.

Gadorzoo 2012.09.09 08:56 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.15
A kaktuszkiállítás is érdekes volt, bár csak kevéssé autentikus...
Szépen felújított a városmag! A hívek pedig jóóó hangosan énekeltek. :)

Gábor66 2012.09.09 08:56 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszi!

kópé1993 2012.09.09 08:56 - Megtaláltam
Felvidéki geotúra közben! Köszi!

CacheFinder 2012.09.09 08:56 - Megtaláltam
A 2012-es őszi felvidéki geotúra tagjaiként kerestük fel a pontot.
Gyönyörű időben, kitűnő hangulatban kereste meg népes csapatunk ezt a virtuálisa ládát.
A várat messziről már többször láttuk, de most végre közelről is szemügyre vehettük!
Köszönjük a lehetőséget!

fcsaba 2012.09.09 08:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 1 web: 4.5 átlag: 3.33 súly: 3.79
Felvidéki geotúra során. A vár megtekintését követően Gáborral körbeszaladtunk a belvárosban is. Szép város! A jelszóképzéssel viszont nem vagyok kibékülve; azért ne legyen már annyira drive-in, hogy le se kelljen jönni az útról!

Köszönjük a rejtést!

Mira 2012.09.09 08:55 - Megtaláltam
Közös találat a Felvidéki geotúrán!

racz.tibi 2012.09.09 08:54 - Megtaláltam
A nagy megpróbáltatások napjának első ládája... De a szombat este irtó jó volt :)

pliptai 2012.09.09 08:54 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 5 átlag: 3.67 súly: 3.83
A 2012-es őszi felvidéki geotúra csapatával kerestük fel ezt a helyet! Köszönet a rejtésért!

 
Hinter 2012.09.09 08:54 - Megtaláltam
Felvidéki geotúra utolsó napjának első találata. A vár nagyon szép. Köszi

atipapa 2012.09.09 08:51 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 4.11
köszi

Judith 2012.09.09 08:45 - Megtaláltam
Megcsíptem!

LaySoft 2012.09.09 00:00 - Megtaláltam
A felvidéki geotúra alkalmával kerestük meg.

Yoss 2012.09.07 23:00 - Egyéb
Jártam a helyszínen. Lehet többször is mint te. De ettől még ez egy fantáziátlan, igénytelen - rejtésnek nem mondanám - valami. Méltatlan a helyhez. Szerintem.

nmárti 2012.09.07 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.70
Útközben:) Korábban már jártam itt:)többször is, bent a várban:))Köszi!

 
Zerind HUN 2012.09.06 21:29 - Egyéb
Sok boldogságot és tiszta lelkiismeretet kívánok azoknak, akik nem jártak a helyszínen, de ,,Megtaláltam''-ot jelentenek be. Remélem, szép élményekkel gazdagodtatok.

nogacsalad 2012.09.06 16:45 - Megtaláltam
Kb. 20 sec Netkess....
,,én már voltam itt'' - régebben, még lánykoromban...
Most, csak virtuális sétát tettem.
Ha mindenki törli a "becsületes" találatát, természetesen követem a szép példát :o)

Kukucska 2012.09.06 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.25
Netkess

Satya64 2012.09.06 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.67 súly: 3.22
Szintén.

Mikulás trágársága elüldözött 2012.09.05 15:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.32
Könnyű netkess.
Bár én voltam is ott sokszor...

HertlikMiska 2012.08.20 17:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.64
Útközben a Kis-Fátrából hazafelé

Janus101 2012.08.19 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.05
Nagyon szép kastély. Köszi a rejtést.

Sommer-Rotschopf 2012.08.19 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.69
The castle is very nice! TFTC!

kamzik 2012.08.18 11:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.91
Nagyon szép hely! Köszi a rejtést!

Reggel 2012.08.11 14:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 2 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.98
Megtaláltuk!

Log és képek később...

zsoooc 2012.07.15 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.19
Megtaláltuk!

tomosny 2012.06.04 18:00 - Megtaláltam
Megvan! Olyan nagyon nem fogott meg sajnos. :-(

Szilvus 2012.06.04 18:00 - Megtaláltam
Köszi!

Hajo 2012.04.28 13:00 - Megtaláltam
Köszi. Késôbb... [wapon beküldött szöveg]

várudvar
a vár sólyma
handky 2012.04.08 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.25
Megvan!

Irisz14 2012.03.16 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.40
Megtaláltuk!
A családi belépőjegy ára (2felnőtt+legalább 1 gyerek) 5,4€. A kiállítás nagyon érdekes, különösen az emeleti termek tetszetek nekünk. Magyarul nem beszéltek a múzeum alkalmazottai, de egy írásos tájékoztatóval minden szépen követhető. A parkolás a vár parkolójában 1€ egész napra.
Köszönjük a rejtést.

beuuu 2012.03.02 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 2.94
megvan :) nagyon cuki kis vár - csak nagyon rossz helyen van - nyilván nem a vár hibája, hanem aki körbeépítette...
de örültem ennek a ládának, mert a .com-os olyan rémes helyen volt, hogy.......... nem is sikerült kivennünk....
tftc

 
darti68 2011.11.06 12:56 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.14
A zólyomi várat Egerből, Lacipap barátommal kerestük fel. Sok évvel ezelőtt a bátyámmal (túrabicajjal, sátorral) többször is jártuk erre, de a várat még sosem néztem meg közelebbről. Most autóval jöttünk, és szép, őszi időben megcsodáltuk.

Az árnyékos oldalVárfal
Várudvar 1.Déli bástya
Várudvar 2.Őszi táj
Lacipap 2011.11.06 12:55 - Megtaláltam
Szlovákiai várkeresgélés zólyomi állomása darti68 barátommal!

 
Guelue 2011.10.31 15:30 - Megtaláltam
Sajnos nem jutottunk be, talan majd legkozelebb!

Puszkany 2011.10.16 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.41
Nem lehet megunni, soha soha nem lehet megunni... Koszi a lehetoseget! [g:hu 1.3.21] [wapon beküldött szöveg]

Donovali után ellátogattunk ide is.

 
becko 2011.09.24 00:00 - Megtaláltam
megvan

MiMintTeam 2011.08.22 17:45 - Megtaláltam
Tátrai kirándulásról hazafelé jövet kerestük fel a várat. Sajnos Hétfőn érkeztünk így nem tudtunk bemenni. Kívülről nagyon szép. Köszönjük a rejtést!

lacc 2011.08.17 09:50 - Megtaláltam
Ildike, Ildi és Laci [wapon beküldött szöveg]

katica 2011.08.14 15:32 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.75
Útban hazafelé a hétvégi kiruccanásból - a várat illetően megoszlottak a vélemények, nekem mondjuk tetszett :)
Köszi!

vzsozso 2011.08.04 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.28
Ismét Mariannal, kettecskén.

kivancsifancsi 2011.07.29 09:29 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.67 súly: 4.02
Felvidéki kirándulás: 1/8

Magas-Tátrába menet ejtettük útba a várat. Még korán volt, kicsi volt a mozgás a környéken. Tetszett, hogy a szokásostól eltérően, itt magyar nyelven is kint vannak a tájékoztató táblák.

melinya 2011.07.27 10:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.58
Körbesétáltuk a várat és az udvarát is. Nagyon kellemes volt. :-)

Vagdalthús 2011.07.17 12:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.54
Felvidéki kirándulás 2. találata, az itteni comos láda és a vár bejárása után, a Pol'ana csúcstámadása előtt. A vármúzeum és az egész erődítmény nagyon tetszett, köszönjük a rejtést!

ndavid42 2011.07.10 13:54 - Megtaláltam
[:409:]
Megvan!

sereszaki 2011.07.10 13:54 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.66
A "Túrák a Szlovák-Paradicsomban és a Magas-Tátrában" című kirándulásunk utolsó állomása volt Zólyom vára és városa. A várat,illetve a kiállításokat alaposan végignéztük,így városnézésre és további ládázásra már nem maradt időnk. Nagy nehezen találtunk egy nyitva tartó pizzériát az amúgy teljesen kihalt és hőségtől szikrázó belvárosban,ahol végre éhünket-szomjunkat csillapíthattuk. Utána rohanás vissza a buszhoz (de egy fagyi még belefért...).

sereszaki,ndavid42

ésKata 2011.06.01 13:50 - Megtaláltam
A Fátrából hazafelé menet bejöttünk ide is.

Zergi 2011.06.01 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 4.21
Fogtam!
Tulajdonképpen szégyenleni kellene magamat, hogy csak most, és most is csak a geoláda kedvéért mentem be a várba:(
Számtalanszor elmentünk erre, persze főleg elkerülve a várost, de sietve a Tárába, az Alacsony-Tátrába, a Lengyel-Tátrába:) Most éppen a Fátrából igyekeztünk haza, és így beugrottunk ide is.

marsoka 2011.06.01 12:00 - Megtaláltam
Megtaláltam!

Bajuszcica 2011.05.01 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.36
Köszönöm a rejtést :D

Zoltanus 2011.05.01 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.34
Dzsinszkával Krakkó felé útba esett.
Köszönöm a rejtést!

OldalrólBejárat
Érdekes dolgokBelül
Szobor 
dzsinszka 2011.05.01 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.34
Krakkóba menet útba esett.
Köszönöm a rejtést!

osvathek 2011.04.25 10:26 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.88
Sajnálatos, hogy ennyire elhanyagolják ezt a műemléket. Pedig ez a magyar történelem egyik legjelentősebb helye. Kicsit több figyelmet érdemelne.

bgjozsa 2011.04.18 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.52
Sajnos hétfő lévén zárva volt.

KoLa 2011.03.13 18:30 - Megtaláltam
Amikor ott jártam, a vár melletti parkolót ingyenesen lehetett használni, lásd a fényképet.

A parkoló ingyenes 
gyöngyfűző és párja 2010.12.02 14:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.82
Útban Lengyelország felé.

Ancs 2010.12.02 09:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.95
Krakkóba menet megálltunk pihenni egy kicsit. Talán gyerek koromban már jártam erre. Köszi

 
Magnes50 2010.11.18 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.94
A Tátra felé menet megtaláltk, a várat és udvarát is körüljártuk.

álomfogók 2010.11.06 18:00 - Megtaláltam
Hazafelé, Besztercebánya után, még egy megálló belefért, ahova a GPS láda jele vezetett. Igaz, leírás hiányában, nem is tudtuk mit kell keresni, de mindent megnéztünk a megjelölt koordinátán. Úgy néz ki sikerült.

wildpig 2010.11.02 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 2 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.58
Salgóbányáról kirándultunk ide. És ettünk egy finom köménymagos lángost.

akosgy 2010.10.10 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.80
Hétvégén az Alacsony-Tátrában kirándultunk, a szombati keményebb túra után vasárnap könnyedebb napot tartottunk, délután így megtekintettük a várat, ami mellett már oly sokszor elmentünk síelés vagy túrázás kapcsán. :)

Nem mondanám, hogy jelen állapotában nagyon megfogott volna a hely, eléggé eklektikus, mind a vár kialakítása, mind annak hasznosítási módja. Mindenesetre a - valószínűleg szlovákok által írt - ismertető tábla olvasása szerzett pár könnyed és mókás percet, többek közt olyan korszakalkotó megnevezésekkel, mint az 'Anjoui Lajos' és a 'XVIII. sz-i középszlovákiai bányavárosok'. :))

Köszi!

Érdemes végigolvasni :)Becézgettem, de olyan rideg volt... :))
akassa 2010.09.23 12:30 - Megtaláltam
Megvan!

pero 2010.09.23 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.68
megvan

alfabootis 2010.09.12 13:03 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.59
Gyors találat, gyönyörű nagyon hangulatos vár. Köszi a rejtést! :-)

peterpan 2010.08.16 00:00 - Megtaláltam
.

dulina 2010.08.14 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 3.67 súly: 2.63
A vár egy főút mellett, igazi kiépített látogató orientált helyszín. Sajnos a régi romantikus hangulatból nem sok maradt, a kiépített, beépített épületrészek a szocreál művészet remekeivel nem sok jót ígérnek. jókat mulattunk egyik-másik szobor kifordításán.
Hagyományos, autós GPS, térkép nélküli túra, lemaradt a felvidéki térkép a műszerről. De így emlékezetes marad, még sokáig!

macisajt+viki 2010.08.14 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 1.5 web: 3.5 átlag: 2.67 súly: 3.16
Könnyen megtaláltuk még GPS-nélkül is. Itt is esküvőbe gurultunk bele, de a várudvart így is körbejárhattuk. Ingyenes, kultúrált WC-t használhattunk, kicsit megpihentünk, de már indultunk is tovább Selmecbányára...

megtévesztő fotó :)Lajos és Marcsi
motoron... 
szamosszamoca 2010.08.12 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.32
Bocsi, de ez most "én már jártam itt"-re sikeredett, három éve voltunk bent a várban. Ma csak a jelszóért kanyarodtunk be, este még a Tátrában szerettünk volna sétálni egyet, a Poprádi-tónál begyűjteni a láda jelszavának hiányzó elemét, ezért siettünk is tovább.

 
gyogyesz 2010.08.06 13:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.64
Megtaláltam.

gabris1 2010.08.06 13:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.64
Megtaláltuk
gabris1 és gyogyesz

A vár kívülrőlÉkszer árus
Soko 2010.08.05 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.92
Magas-Tátrai túrahétre menet egy 8 fős társasággal útba ejtettük. A vár mellett már sokszor elmentünk, most meg is néztük. Köszi a rejtést.

Éva 2010.07.31 12:40 - Megtaláltam
A Szlovák Paradicsomból hazafelé jövet kerestük fel a várat. Eddig valahogy soha nem volt idő itt megállni, most pedig egy rosszullét akadályozott meg a mélyrehatóbb körülnézésben, de azért körbesétáltunk. A "rejtést" viszont nem nagyon értem, mi köze ennek a geocachinghez?
(Javaslom, hogy a fejlécben szereplő "külföld" megnevezés helyett konkrétan Szlovákia legyen feltüntetve, mert így hiába töltöttem le az összes szlovákiai ládát a gps-be, ennek mégsem voltak meg a koordinátái.)

Christinel 2010.07.31 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.07
Két éve jártam itt először, most csak a jelszó miatt tettünk egy kis kitérőt útban Lengyelország felé.

forgabi 2010.05.20 12:32 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.31
Nagyon szép a vár, muszáj volt utánna a .com-os ládát is megkeresni, az se rossz... Ha erre jártok, kóstoljátok meg a (csoki)fagyit a főtéren!

mjdgm 2010.04.22 10:22 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.07
A moderátorok által már korábban elfogadott GCKRWW és GCVLKL ládáinkat rejteni mentünk Krakkó irányába, s odafele menet ejtettük útba ezt a ládát.
Zólyom várát már régóta ismerjük, ezért ma csak jelszóért jöttünk ide, de azért megkerestük az itteni .com-os ládát is.
Köszönjük a rejtést!

kl 2010.04.05 12:03 - Megtaláltam
Itt is voltunk
esik es zarva a var [wapon beküldött szöveg]

Ruttkay 2010.03.14 21:12 - Megtaláltam
+

M_ákos 2010.03.11 12:00 - Megtaláltam
Megtaláltam!

K.L. 2010.02.28 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.09
ok

krypton 2010.01.24 18:10 - Megtaláltam
megvan!

divi 2010.01.24 16:15 - Megtaláltam
megvan!

Zimi67 2009.12.29 14:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.60
Szlovákia kirándulás első állomása Mike barátommal .
Megtaláltuk, köszönjük.

Jack Pot 2009.12.29 14:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.78
Megtaláltuk, köszönjük. A vár előtt elhaladó főút túloldalán található kis parkban, sínen áll egy második világháborús páncélvonat lövegkocsikkal, mozdonnyal, és sínpálya javítóval. Aki szereti az ilyet ne hagyja ki. A festése tragikus (kizártnak tartom, ilyen rejtőszínt használt volna bárki) de állapotra jó. Természetesen a vár a fő attrakció de ha már ott jártok... (photos by zimi67)

 
*Vica* 2009.12.11 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 4 átlag: 3.00 súly: 3.20
Pusztavári piros 1-es előtt gyors drive-in.

kmiksa 2009.12.04 20:10 - Megtaláltam
Megtaláltam!!

feri65 2009.12.04 20:10 - Megtaláltam
hurrrraaa!!!
mai masodik megtalalasunk, miksaval!
fantasztikusan szep hely, meg sotetben is!
koszonjuk!!

Dr.Lada 2009.11.28 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.68
Blue Mali barátommal közös találat. Zolyomra érve elösször a Pusty várához másztunk fel, majd eme várat is felkerestük. Kívül belül körbejártuk, nagyon szép. Külön érdekesség, hogy fatetővel rendelkezik.

Blue Mali 2009.11.28 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.67
Köszi a rejtést. Születésnapi geocaching.

Dr.Lada barátommal kerestük fel ezt a pontot is.
Előtte voltunk a Pusty Hrad várnál, s miután kinézegettük magunkat felkerestük ezt a pontot.
Szép kis vár, szép kívülről-belülről!

Köszi.

SagiK 2009.11.15 17:27 - Megtaláltam
Ez sem fogott ki rajtam. :) [wapon beküldött szöveg]

Kukucsi 2009.10.29 12:00 - Megtaláltam
Papával és családdal.

petiba 2009.10.29 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 2 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.76
A vár miatt érdemes eljönni ide. Köszönjük. A "láda" kevésbé érdekes.

Akkor már a com-os láda érdekesebb volt. (Anélkül találtuk meg, hogy tudtuk volna, hogy egyáltalán itt van. Egyszerűen megéreztük a "láda szagát.")

Saláta Bogi & Sanya 2009.10.25 17:27 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.88
Tatralandiaból hazafelé tartó várlátogatás.

Heni&Gábor 2009.10.23 10:25 - Megtaláltam
Krakkói kirándulásunk 2. találata (végeredmény: 4 hu-s, 8 com-os láda).

kerimami 2009.10.11 17:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.41
Túrázni voltunk Zakopánéban és visszafele megálltunk a várnál. Sajnos az idő nem volt kegyes hozzánk, így nem sokat időztünk a várban. Örülök, hogy a felvidéki várakból a GCBOZO és a GCZOLY mellett sikerült ide is eljutni.

Köszönjük!

kerimami,Gazdy,Máté,Zoli

TRider 2009.09.19 10:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.61
Motoros felvidéki vártúra Zólyom - Bajmóc - Árva vára útvonalon. Ez a vár volt az első állomásunk, ami nem csak távolságában, de látványosságában is a sor elején szerepelt. Számomra inkább kastély, mint vár, bár ha jól tudom, eredetileg annak is épült. Ettől függetlenül nem szabad kihagyni.
Kár, hogy Zólyom "eredeti" várát, a Pusztavárat nem volt sem időnk, sem lehetőségünk felkeresni. Talán majd egy másik alkalommal.

A jelszóválasztás nekem nem túl eredeti, ha mindenképpen felirat, csak lett volna ott valami magyarul is. Köszönjük a rejtést és a mindenre kiterjedő leírást!

TRider, Beja meg a Többiek

Zsu. 2009.09.11 20:40 - Megtaláltam
Mikulással.

Mikulás 2009.09.11 20:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 2 web: 5 átlag: 3.83 súly: 4.36
A Magas-Tátrába igyekeztünk ezen a pénteki estén. A várat kétszer is megnéztem: először 2004-ben édesanyámmal, majd VP-vel 2006-ban, amikor a .com-os ládát is megkerestük. Alapvetően nincs bajom a virtuális megoldásokkal, de ez most nagyon gyengére sikeredett. El sem akartam hinni a helyszínen, hogy az a jelszó, ami. A ládaleírás viszont szép, igényes! Köszönöm!

Mikulás

P.S. Teszek fel korábbi fotókat, mert most éjjel nem készültek (csak a jelszóról).

 
zayd 2009.09.11 14:17 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.54
Átutazóban körbesétáltuk a várat, tetszett.

tudo 2009.09.01 11:43 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.28
Igazi nyárias, kellemes 150 km kerékpár edzés 1450 m emelkedéssel a Drégelypalánk - Ipolyság - Hont-Németi - Selmecbánya - Zólyom - (vonat) - Léva - Ipolyság - Drégelypalánk útvonalon 2 új ládával. Szélcsendes, napos, száraz, nem túl meleg idő volt, ideális kerékpáros idő.

GCSMBA után kiszabadulva a hegyek szorításából Bélabányáig veszélyes lejtős szakaszok jöttek, éles kanyarokkal. Fabian Cancellara biztosan még rátett volna egy lapáttal, én megelégedtem a GPS által jelzett ívek jóelőre való kifékezésével. 52/13 - 52/15 között gurultam átlagos 87 rpm ped. és 102 bmp pulz. mellett.

Zólyomba érve a régről ismert vár már messziről visszaköszönt. Amikor fiaimmal jöttünk a Fátrába és az Alacsony-Tátrába gyalogolni, ennek a várnak a látványa jelezte, hogy megérkeztünk a hegyek közé.

A jelszót tartalmazó "oszlopszerűség" egyértelmű, nem tudom elképzelni, hogyan tűnhetett el. Átgurultam az állomásra, frissítettem a vonaton, aztán Lévától Drégelypalánkig jött a mai utolsó szakasz 50 km-en. Ez a szakasz talán jobban elgyötört, mint a Selmecbánya előtti hegyek, mert már egy 100-as bennem volt, és újra jött a hullámvasút számtalan 12%-os hegymenettel, ráadásul a végére felerősödött a szembeszél.

A mai felvidéki menet akkor sem lehetett volna jobb, vagy szebb, ha valaki a 2 ládát eleve országúti kerékpáros ládának tervezte volna. Nagyon hiányzott már, hogy újra ezen a tájon járhassak. Köszönöm a lehetőséget.

Kezdődik a veszélyes lejtmenetVölgyben
Felvidéki patakFelvidéki patak
Vár kapuBástya
LámpaSikátor
Kilátás a várbólBástya
BástyaZólyom
Toti 2009.08.27 22:00 - Megtaláltam
Pár éve már meglátogattuk ezt, a többi hasonlóan szépen rendbehozott várhoz képest nem túl izgalmas várat, és a .com-os ládát is megkerestük korábban. Most útban Lengyelország felé leolvastam a virtuális láda jelszavát, tényleg ismét kereshető.

Zerind HUN 2009.08.03 16:34 - Egyéb
Újra kereshető a láda, méghozzá változatlan helyen, változatlan jelszóval! Kiderült, hogy újra olvasható a jelszót tartalmazó felirat.

Mihul 2009.08.02 16:02 - Megtaláltam
A várba csokibuli volt éppen

szakica 2009.08.02 16:02 - Megtaláltam
Csokibuli

angyalkriszti 2009.08.02 00:00 - Megtaláltam
finom volt a csoki a várban!!!!!

[Jóváhagyta: Zerind vezér, 2009.08.03 16:33]

t_igi 2009.08.01 14:31 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést!

Zerind HUN 2009.05.10 21:46 - Egyéb
Hoppá, erre nem számítottam, hogy leszedik a feliratot! Elvileg kerestem egy pótjelszót rejtéskor, ami valahova föl van írva nekem, remélem, megtalálom majd. Addig betegre kell állítanom :(

elisoft 2009.05.10 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.07
Mi már jártunk itt :)

De most ismét jártunk itt, mint első külföldön lévő hun-os "láda" megkeresése. A hely ismerős volt, így hamar meg lett. De valami hiányzik, mert a leolvasás helyén csak braile írás nyomait sikerült felfedeznünk lyukak formájában az oszlop szerűségen.

Csináltunk néhány képet, kérem ez alapján a megtalálást elfogadni.

[Jóváhagyta: Zerind vezér, 2009.05.10 21:46]

köszönet

A vár feléA vár régen
Bentről kifeleBent
BarátnőBelül
gnegyzet 2009.05.03 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.44
Köszönjük. A vár szép, a múzeum csodálatos. A weboldal tartalmas, érdekes.

Romi 2009.05.02 09:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 3 átlag: 3.83 súly: 2.67
Megtaláltuk

Maxi72 2009.05.02 09:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.45
Felvidéki túrázás első állomása.
Köszönet !

szentkereszty 2009.04.13 15:08 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.37
Felvidéki kalandozás.

 
Somahaver 2009.04.12 13:43 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.57
+van köszi! Vándor Csillag,Mr Bean és 2 moci segítségével!!

Mr Bean 2009.04.12 13:43 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.74
Megvan!

Vándor Csillag 2009.04.12 13:43 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.62
Gyönyörű a vár! Gyors találat Somával és Mr Bean-nel.

oross 2009.04.11 08:31 - Megtaláltam
megvan

povyagi 2009.03.14 18:00 - Megtaláltam
Mathauval, egy kalandos nap befejezéseképp.

Mathau 2009.03.14 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.10
Mai utolsó dobozunk. Örülök, hogy ide is eljutottam. Sajnos a fényképező meghalt így nem tudtunk fotózgatni...

VP 2009.02.04 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 4 átlag: 3.00 súly: 4.25
Útban a Tátra felé.
Zólyomban sokszor jártam. A családom különböző ágai is erről a környékről származnak.
Kár, hogy virtuális. A vár túloldalán van egy valódi is.

bgecco 2009.01.17 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.80
Királykai családi sielés után hajnali megálló Olaszország felé.

szelt 2009.01.04 12:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.70
ok

usakal 2008.12.27 13:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.18
Én és Nanuk Kutya.

Apexsek 2008.11.09 13:44 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.83
Egész napos ládázás a felvidéken Sz.v.endrével, Dzsozyval, s Taska1981-el.
Azért a környező bokrokban simán elférne egy láda, de egy micro legalább...
Mint a szomszédok szomszéd ládája:
Zvolensky hrad / Zvolen castle

sz.v.endre 2008.11.09 12:47 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.32
Közös Felvidéki ládázás Dzsózival, Breszkóval és Tas-al.

Dzsozy 2008.11.09 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.64
Egynapos szlovákiai ládázás Sz.v.erdrével, Taskával és Brezkóval.
Maga a vár érdekes. Kicsi, de jópofa. Valahogy az volt az érzésem, mintha csak egy kis része lenne az eredetinek. A múzeumba nem mentünk be. A jelszó pedig annyira egyszerű, hogy még az is látja aki ki se száll a kocsiból:(( Túl könnyű.
Köszönjük a rejtést!

 
taska1981 2008.11.09 12:44 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 1 web: 4.5 átlag: 3.33 súly: 3.44
Közös felvidéki ládázás apával, Dzsozyval Brezkóval és velem.
Az eredmény: 6 hus, 5 comos láda, amiből egyet megmentettünk az enyészet elól (szeptember 23-a óta egy szemetesben hevert, véletlenül megtaláltuk, és visszarejtettük...)

Egy kis időt elvesztegettünk egy másik vár miatt, amit 500m-re sikerült megközelíteni, csak egy folyó és 150m mély szakadék választott el. Így az kimaradt.
Erről meg csak annyit, hogy itt se sikerült megszeretni a virtuális pontokat...

Ui.: képek később

szipeti 2008.11.08 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.84
ok

Ajtony 2008.10.31 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.41
Megtaláltam.
---------
Nem egészen értem "kötelek" bejegyzését. A matrica nyilván nem a láda tartozéka, nem tudhatod, hogy ki és miért helyezte el oda, vagyis nem geo-s téma. Remélem, "kötelek" nem találkozott "smrt mad'arom" felirattal sem.

zsalaber 2008.10.30 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.50
ok

CsKriszti 2008.10.29 17:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget! [g:hu 1.5.4]

CsKaroly 2008.10.29 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.73
Meglett.
Kriszti, Mónika, Péter, Károly

norko 2008.10.26 17:07 - Megtaláltam
Megvan.

gabortel 2008.10.26 12:02 - Megtaláltam
Hazafele, könnyen, gyorsan.

L@zy 2008.10.25 18:40 - Megtaláltam
Csaladi hosszi hetvege Szlovakiaban. [wapon beküldött szöveg]

Zerind HUN 2008.10.23 14:41 - Egyéb
Eltávolítottad? Megőrültél? Inkább mindenhova fel kéne ragasztani! Szégyelld magad.

1.2.
3.4.
5. 
N.Zs. 2008.10.23 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 3.61
A hosszú hétvégét Rózsahegyi meseházban tizenhármad magunkban (Kovácsék 5fő, Schimáék 4fő és mi 4fő) töltöttük. Az odafelé úton ugrottunk be ide Bozók után. A nagyMagyarország matricát eltávolítottuk.... A matricáknak nem emlékműveken a helye!

kukk
PaPaSzaGa 2008.10.23 14:12 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.39
Megpróbáltuk politikamentessé tenni a nemzeti ünnepet, ezért Felvidéki körtúrára indultunk. Nem sikerült... A jelszó közvetlen közelébe egy szép nagy egész-Magyarország matrica van ragasztva :-(

farkasék 2008.10.23 11:47 - Megtaláltam
.

fiúklányok
zsorzs 2008.10.23 11:46 - Megtaláltam
Szép vár. Sokszor elautóztunk mellette útban a Tátra felé.

keva 2008.10.23 11:45 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Woodoo 2008.10.22 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.24
:o)

Nivabibi 2008.09.27 14:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.93
Tele násznéppel, mint Munkácson, de nem magyarul beszéltek - ott sem.

elani 2008.09.14 18:12 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.33 súly: 2.41
A mai kirándulásunk utolsó állomása volt, ez a csodaszép vár. Tényleg nem láttam még ilyen szépet. Sajnos mire odaértünk, már nagyon hűvös lett, és én a fagyhalál szélén álltam, de azért a sok érdekesség lekötötte a figyelmemet. A várba nem mentünk fel, csak körbejártuk belülről, nagyon érdekes volt, szépek voltak az ablakok.

Mondtam én, hogy fázomFranky csajozik
Kopogok, de nem ám Kipp-Kopp-nak :DFerde ablakok
RiFi 2008.09.14 18:12 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.16
A balassagyarmati Civitas Fortissima és Kékkő vára után még hősiesen elautóztunk ide is késő délután, pedig már kissé fáradtak voltunk. Korábban már jártam itt, de akkor még nem kesseltem, bár a virtuális láda sem létezett... Szóval mindenképp meg akartam mutatni Ancsinak is ezt a várat, mert véleményem szerint az egyik legszebb a Felvidéken. Az idő már nagyon hűvös volt, esteledett is, gyorsan megkerestük a kérdéses oszlopot, majd körbejártuk a várat kívül-belül, néhányat kattingtattunk a fényképezőgéppel, aztán húztunk haza... Matyi és a kis Frankenstein is nagyon élvezték, hogy egy képen szerepelhettek Zólyom város szülöttével, híres XVI. századi költőnkkel, Balassi Bálinttal. Ez volt a 144. találatunk. Köszi a rejtést! RiFi és Matyi (+ Ancs és Franky, de ők majd külön logban leírják, hihi)

Ui: Örülök, hogy sikerült megcsípni a dobogót, 3. megtalálóként...

Zólyom (Zvolen) váraSarokbástya
Belső udvarMatyi és Balassi
Ancsi és FrankensteinRácsozat
LőrésA parkból nézve...
marvika 2008.09.05 18:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.73
:-)

macikupac 2008.09.05 18:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1.5 web: 5 átlag: 3.83 súly: 3.99
Tátrai hétvége 1.

Néztem még elindulás előtt is, hogy van-e megtalálás... Úgy néz ki, hogy én/mi voltunk az elsők. Már jártam itt korábban, mert kihagyhatatlan a hely, főleg egy vár-fanatikusnak. Akkor a kiállításokat is megnéztük. Most épp valami rendezvény volt odabent: fontos emberek színes váll-lapokkal, fekete autókkal és nagyon figyelő napszemüveges testőrökkel. De nem okoskodtak, hogy mit keresünk itt. Meg persze a helyiek is jöttek-mentek. A jelszót már messziről kiszúrtam. Az ötlet remek, mert ez tényleg része a magyarság történelmének. DE! Én inkább rejtettem volna egy mikroládát, ahogy a vár másik oldalára a .com-osat, mert ez olyan felemás így. A jelszó már túl messziről egyértelmű. Persze a karbantartással nem kell jelen esetben vesződni. Marvikával tandemben kerestük meg és jött velem Mityó is. Úgy látszik, neki jutnak a piros egyesek. :)

A várkapuA palota északi fala
A vár keleti részeA szobrok a várudvaron
Egy torony belülrőlLoggia
A belső vár északkeleti sarkaMityó Balassi emléktáblájánál
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]