geocaching.hu geocaching.hu szép kép FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |    belépés
  
  
  
 
FAQ
2369. Hadifogoly tábor, Ostffyasszonyfa (GCHAFO)

A régi térkép rávetítve a mai állapotokra.

A régi térkép rávetítve a mai állapotokra.

Az állomással szemben az őrszemélyzet barakkjai.

Az állomással szemben az őrszemélyzet barakkjai.

Egy csatorna híd.

Egy csatorna híd.

A 2. ülepítő az építés után.

A 2. ülepítő az építés után.

Most így néz ki.

Most így néz ki.

A nagy ülepítő egy része.

A nagy ülepítő egy része.

Temető. Az orosz parcella.

Temető. Az orosz parcella.
Szélesség N 47° 17,893'
Hosszúság E 17° 1,081'
Magasság: 172 m
Megye/ország: Vas
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2009.02.21 15:00
Megjelenés időpontja: 2009.02.21 18:39
Utolsó lényeges változás: 2019.01.18 21:57
Utolsó változás: 2021.05.02 15:39
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: GToni
Ládagazda: GToni
Nehézség / Terep: 1.0 / 2.0
Úthossz a kiindulóponttól: 2000 m
Megtalálások száma: 267 + 1 sikertelen + 1 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.4 megtalálás hetente


Röviden:

A 2. ülepítő egyik tartóoszlopa alatt. Az oszlop fekszik és déli oldaláról kell alá nyúlni.
N 47° 17,893' E 17° 1,081'

Esős, sáros idő estén a terep +1.5 !
Nyáron szúnyog és kullancs.

A bónusz helyet ajánlom mindenki figyelmébe!

Az ülepítőknél nagyon vigyázzatok - különösen a gyerekekre- mert könnyen bele lehet esni és aki túléli a zuhanást önerőből - a többségéből- nem tud kijutni!!


A ládába TravelBug nem helyezhető.


Hadifogoly tábor Ostffyasszonyfa.
Az 1980-as évek elején találtam rá az itt levő hadifogoly temetőre. Akkor szó szerint az igazak álmát aludta. A természet egyre jobban foglalta vissza a területeit. Már akkor megfogott a hely hangulata. Azután elköltöztem otthonról és feledésbe is merült a dolog, mígnem a közelmúltban az interneten véletlenül ráakadtam a történetére.
Ekkor lett számomra is világos, hogy a temető csak egy kis része az egykori fogolytábornak, ugyanis az is volt itt az I. Világháború alatt. Méghozzá a Monarchia egyik legnagyobb tábora.

Néhány nyers adat:

- 40-50 000 hadifogoly befogadására volt alkalmas egyidejűleg
- területe összesen: 251 katasztrális hold és 750 négyszögöl ez jelenleg kb.: 145 Ha
- a táborhoz külön tartozott még 526 katasztrális hold 312 négyszögöl kb.: 303 Ha nagyságú szántóterület, az élelmezési anyagok megteremtésére
- a teljes építés költsége 8 millió korona
- a fogolytábort 14 km hosszú, cölöpök közé kifeszített drótháló kerítés vette körül. A kerítésen kívül egyforma távolságokban álló fa őrbódék mellett szuronyos puskás őrszemek posztoltak

Az építkezés 1915-ben kezdődött. Hazai iparosok és szerb, orosz hadifoglyok szorgos munkája nyomán néhány hónap alatt egész "barakkváros" nőtt ki a semmiből. A napilapok híradásai szerint a környék lakói csodájára jártak az építkezésnek. Vasárnaponként szinte divattá vált családi és baráti társaságban kirándulni az épülő táborhoz, majd megpihenni s tereferélni Mészáros János kantinjában. Az állomás első vágányából kiágazó szárnyvasút a táboron belül négy irányba ágazott el. A nyomvonal még ma is jól látható helyenként.
Az engedélyt 1915. augusztus 19-én, a helyszínen tartott közigazgatási bejárást követően megkapták. A tábor önellátásra rendezkedett be. Saját vágóhíd, pékség, postahivatal, kórház, víztorony, tűzoltóság, szennyvízrendszer, asztalos,- kovácsműhely volt található.

A tábor területén szinte minden létesítmény fából készült, ezért is kapta a találó "barakkváros" elnevezést. A 197 barakképületet mérnökien megszerkesztett átlátható rendben, egyenes utak mentén helyezték el. Magasan a többi épület fölé emelkedett az "F" betűvel (Feuerwehr/Tűzoltóság) jelzett tűzoltószertár. Állandó készültségben álltak a lajtos fecskendőkkel felszerelt tűzoltókocsik. A tűzoltótorony oldalánál nagyszámú kézi oltásra alkalmas nagyméretű vödröt és hosszú létrákat tároltak.

A tiszti- és legénységi táborban fennállásának négy éve alatt több mint százezer hadifogoly fordult meg. Ebből a nagyobb nemzetiségieket alkotó csoportok közül 55 000 orosz, 23 400 olasz és 42 000 román.
1917 februárjában a fogolylétszám 3600 orosz és 21 000 román, majd áprilisban a Bécs felé jelentett részletes teljes létszám: "...1 ezredes, 3 főorvos, 3 orvos, 11 tiszthelyettes, 299 őrmester, 2184 szakaszvezető, 3188 tizedes, 30 700 főnyi legénység, összesen 36 386 fő". Az eredetileg orosz hadifoglyok számára tervezett táborban kezdettől volt kisebb létszámú szerb fogolycsoport is. 1916 májusában 104 ukrán érkezését regisztrálták. Románia augusztusi hadba lépését követően benépesült a tábor román hadifoglyokkal. "December 13-ától kezdve napi 1000 fős csoportokban 8000 román fogoly érkezik, dec. 20-án 4100, majd további 4000". 1916 elejétől olasz tisztek is tartózkodtak a táborban, számukra alakították ki a tábor északi részén - a Földvár-majortól keletre - a tiszti tábort. Az olasz tiszti fogolytábor lakója volt két és fél éven keresztül Mario Jannelli - a későbbi vasútügyi miniszter - aki két évtized múlva is elismeréssel nyilatkozott a magyar tisztek lovagiasságáról. Felejthetetlen, kedves élménye maradt a Nagysimonyiban elfogyasztott gulyás, melyet megkóstolva lélegzete is elakadt.

1918. március 5-én a központi hatalmak és Szovjet-Oroszország aláírta a Breszt-Litovszk-i békét. Az ostffyasszonyfai hadifogolytábor orosz tisztjei is csak az 1918. április 12-i rendeletet követően jutottak a többi hadifogolyhoz viszonyítva előnyösebb helyzetbe.
A régi orosz birodalom hadseregéből való hadifoglyok hazaszállítása augusztus második felétől öltött nagyobb méreteket. A román hadifoglyok hazaszállítására az 1918 májusában megkötött bukaresti békét követően került sor. Az ostffyasszonyfai tábort jelölték ki az olasz hadifoglyok egyik gyűjtőállomásává, ahová június elejéig 23 400 olasz hadifogoly érkezett. A folyamatos továbbszállítások eredményeként egy hónap múlva már csak 7190 volt a tábor létszáma. A csekély létszámhoz viszonyítva magas volt a betegek (1000 fő) és a napi elhalálozás (átlag 8 fő) száma. Szeptember 1-jén, mikor a hadügyminisztérium elrendelte a tábor feloszlatását, már csak 209 hadifogoly volt a táborban. A foglyokat tartó gazdákkal is közölték az ostffyasszonyfai tábor feloszlatását. A tábor kötelékébe tartozó orosz foglyokat a somorjai, a román és olasz hadifoglyokat a csóti fogolytáborba osztották be. Schön Árpád táborparancsnok október 27-én a fogolytábor teljes feloszlatásáról tett jelentést a hadügyminiszternek. A kiürült tábor raktáraiban 120 vagon felhalmozott készlet (ruha, cipő, ágynemű,fa, szén stb.) maradt vissza.

A fogolytábor utóélete:
1918. november 18-án fosztogatók támadtak a táborra. A közel 200 fős tömeg egy része kocsikkal érkezett a milliós kincstári javakkal teli raktárak kifosztásához. A kis létszámú őrség segítségére kivonuló celldömölki nemzetőrség csak fegyverhasználattal tudott rendet teremteni. Az összecsapásnak egy halottja és több sebesültje volt.
A volt tábor területén M. (Mozgósítási) Katonai Lőszertelepet alakítottak ki. A visszavonuló hadsereg ágyú- és lőszeranyagából hatalmas készletet halmoztak fel. A környékbeli gazdák félelme nem volt alaptalan, a Lőszertelepen történt robbanásoknak halálos áldozatai is voltak. A Lőszertelep felszámolása 1921-ben kezdődött, amikor "...az entente misszió a beszállított összes hadianyagot hadisarcképen lefoglalta, s az ágyúanyagot és a használható kézifegyvereket Lengyelországnak szolgáltatta ki, míg a lőszeranyagot Weisz Manfréd csepeli gyárosnak adta el". A lőszerek nagy részét már elszállították, ezért is keltett óriási riadalmat az 1922. január 11-én bekövetkezett robbanás. A pékbarakkban keletkezett tűz átterjedt a szomszédos robbanószerekkel és lövegekkel teli barakkra. A folyamatos robbanások déli 12 órától délután 3-ig tartottak. A telep egész személyzete a közeli erdőbe menekült. Egy időre még a főváros irányából érkező vasúti forgalmat is leállították. A riasztott sárvári tűzoltóság is kivonult a helyszínre. Kizárólag az érintettek lélekjelenlétén múlt, hogy csak egy haláleset történt.
Az ostffyasszonyfai hadifogolytábor parancsnokságával 1916. szeptember 30-án megkötött haszonbérleti szerződés kétszer egy éves meghosszabbítása után, 1920. októberében Szögyény-Marich Ferencné a Földvár-pusztai bérleményi gazdaságot újra tulajdonba vehette. A többi rekvirált területet csak 1924-ben kapta vissza, a fogolytábor teljes felszámolása - a barakkok lebontása, vízvezető csövek kitermelése - után. Az egykori tábor területét ma szántóföld és erdő borítja. Beton létesítményeinek egyes elemei - közműhidak, szennyvíztisztítók, beton oszlopok - fennmaradtak, melyeket Nagysimonyi község mint fogolytáborhoz kötődő emlékeket tart nyilván.

A temető:
A temető mai rendezett arculatát az 1930-as évek elején kapta, elsősorban Gerlits Elek dr. celldömölki járási főszolgabíró áldozatos és kitartó munkájának köszönhetően. A temetőt egyszerű drótkerítés vette körül. A díszes vaskaputól máig fennmaradt egyenes út vezet a kis földhalmon álló központi obeliszkig. Az elágazó kavicsos utak egyes nemzetek feliratos obeliszkekkel jelölt parcelláihoz vezetnek. A zöld pázsit és örökzöldek között katonás rendben elhelyezett egyszerű, katonai jelvénnyel és azonosító számmal ellátott, nagyrészt Hudetz szombathelyi kőfaragó mester nevével jegyzett emlékkövek sorakoznakAz obeliszkek felirata alapján 5601 hős - 718 olasz, 4337 román, 333 orosz, 13 szerb -nyugszik a jelölt sírokban, illetve megközelítően 5000 elhunytat helyeztek el tömegsírokban. A két Világháború között évente zajlottak megemlékezések.

A második világháborút követően hosszú évekig szándékos elhallgatás övezte az egykori fogolytábort és temetőjét. Az elhanyagolt temetőt a teljes pusztulástól a Vas Megyei Temetkezési Vállalat mentette meg. 1986-tól gondozzák a sírokat, folyamatosan felújítják, ha szükséges kicserélik az obeliszkeket és sírköveket, végzik a parkosítási munkát. A folyamatos karbantartáshoz hozzájárult Vas Megye Tanácsa, illetve a rendszerváltást követően Vas Megye Önkormányzata is. A magyarországi Olasz Nagykövetség 1987-től nem csak az olasz sírok folyamatos gondozását támogatja anyagilag, de évről-évre az olasz nemzet nevében helyezik el az emlékezés koszorúit honfitársaik sírjainál. 2004-ben az Olasz Köztársaság Védelmi Minisztériuma Kegyeleti Főbiztosa, Bruno Scandone altábornagy úr, a fogolytemetőben tett látogatásakor őszinte elismerését fejezte ki a temető gondozóinak. 2004. május 21-én a magyar hadisírok, hadi emlékművek és kegyeleti helyek ápolásának és gondozásának, valamint e tevékenységek támogatásának elismeréséül a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere dr. Andor Ferencnek, a Vas Megyei Temetkezési Vállalat igazgatójának, a II. osztályú Magyar Hadisír gondozásért kitüntető címet adományozta.
1989 óta minden évben halottak napi megemlékezéssel, 1994-től tábori püspöki szentmisével és ökumenikus igeliturgiával kísért ünnepségen emlékeznek a fogolytábor egykori temetőjében nyugvó halottakra, a mindenkori háborúk áldozataira, hőseire. A katonai tiszteletadás mellett tartott emlékünnepségeken képviseltetik magukat Vas Megye Önkormányzata, Nagysimonyi, Ostffyasszonyfa és a környező települések önkormányzatai, hagyományőrző és kulturális szerveződések s az emlékező utókor.
Általában zárva van, de az alábbi helyeken kérhető a látogatása:
Vas Megyei Temetkezési Vállalat, Szombathely, Ferenczy I. u. 1. Tel: 94/312-594
Önkormányzat, Osttfyasszonyfa, Kossuth L. u. 40. Tel: 95/394-001
Önkormányzat, Nagysimonyi, Kossuth L. u. 12. Tel: 95/440-001

A temető északi oldalán a kerítésen van egy folytonossági hiány. A bátrabbak itt bejutnak kockázat nélkül. Gyakorlatilag minimális az esélye, hogy valakivel találkozz.

A láda:
Mivel a tábort teljesen lebontották és széthordták ezért csak a földtúrásokból lehet következtetni bizonyos dolgokra. Azonban a csatornarendszer meghagyott része dacol az idővel. A műtárgyak közötti beton csöveket ugyan felszedték, de a derítők és hidak megmaradtak. Ezt szeretném bemutatni egy könnyű séta keretében.
Az út önmagában is érdekes lehet, mert sok szarvas, őz vaddisznó jár a területen. Emiatt azonban a vadászok is gyakori vendégek a megfigyelt magaslesek alapján. Ismerve vadászainkat szerintem nem árt, ha láthatósági mellényben jelentek meg a területen.

A láda megközelítését a temető felől javasolom az alábbi ponton levő 1. parkolóból.
 N 47° 17,659' E 17° 1,933' 181 m [GCHAFO+Parkolo1]

A bátrabbak továbbmehetnek autóval a 2. parkolóig.
 N 47° 17,797' E 17° 1,680' 175 m [GCHAFO+Parkoló 2]
Innét jobbra kell tartani (a pontokat elérni a horhosból) nem balra toronyiránt! Ez arra vonatkozik aki sétálni akar és nem Rambot játszani. :) A turistautak.hu-n fent van az út.

Az út során a volt csatornarendszert fogjátok követni, amelynek részei végig a bal oldalon a domboldalban lesznek. Az ülepítőknél nagyon vigyázzatok - különösen a gyerekekre- mert könnyen bele lehet esni és aki túléli a zuhanást önerőből - a többségéből- nem tud kijutni!! Az egyik medencékben víz is van állat tetemekkel, amelyek szintén csapdába estek.
A láda 15X15X10 cm méretű beton oszlopok között elrejtve.

Közmű hidak:
 N 47° 17,831' E 17° 1,531' 160 m [GCHAFO+6 lyukú híd]

 N 47° 18,004' E 17° 1,290' 170 m [GCHAFO+5 lyukú híd ]

 N 47° 17,953' E 17° 1,227' 156 m [GCHAFO+2 lyukú híd ]

 N 47° 17,948' E 17° 1,397' 164 m [GCHAFO+1 lyukú híd ]

Ülepítők:
 N 47° 17,890' E 17° 1,469' 166 m [GCHAFO+Nagy ülepítő]

 N 47° 17,872' E 17° 1,059' 155 m [GCHAFO+2. ülepítő]

BÓNUSZ

A ládától nem messze található egy mára szinte teljesen elfeledett Kelta eredetű földvár.
Északi oldala a Kemenes-hát oldalára támaszkodik. Keleten és nyugaton egy-egy horhos határolja. A déli részen egy ma is jól látható egyenes földsánc és árok határolja. Alaprajza szinte teljesen szabályos trapéz. Területe több mint 4Ha. Jelenleg erdő boritja, de szépen ki van tisztítva, könnyedén bejárható és jól elképzelhető az eredeti állapota.
Az alábbi ponton  N 47° 17,721' E 17° 0,880' 172 m [GCHAFO+Kelta földvár] volt a bejárata, amelyet a 70-es években egy ásatás is megerősített. Én úgy láttam, hogy a keleti oldalon is lehetett egy jól védhető kisebb bejárat.

Némi infó a várról

free counters
Állapot: kereshető

KRW értékelés (165 db): környezet: 4.27 rejtés: 4.41 web: 4.65 átlag: 4.44

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
-
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
-
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
-
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


BT_pro 2021.10.13 17:42 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a játékot!
Bár sötét múltra tekint vissza, de lenyűgözött a hely!!!!

Ági85 2021.09.05 12:19 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! :) [Geoládák v3.11.3]

GYEZegzug 2021.07.16 09:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.52
Sopronból hazafelé, kicsi kitérővel. Köszi szépen a lehetőséget.

-dSz- 2021.07.11 10:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.23
Temetőtől sétáltunk be. Némelyik látnivaló mellett valószínűleg elballagtunk, miközben a lábunk elé néztünk. Nem sokkal korábban eshetett ott, minden vizes volt, cipők+zoknik átáztak. Egy őzet láttunk séta közben mintegy 10 méterről, nagyon el volt foglalva a legelészéssel. Azt a helyszínen igazán nem lehetett megállapítani, hogy az adott betonpillér a 2. számú ülepítőhöz tartozott vagy sem, de a koordináta segített. A hely szelleme lenyűgöző. A temetőt csak a kapun keresztül néztük meg. Nagy köszönet a GC-nek és a rejtőnek ezért a helyért - tipikus "idesosemjöttünkvolnaegyébkéntdeazhibalettvolna" helyszín.
-dSz- + Zsu

Zsókica és Lackó 2021.07.07 15:01 - Megtaláltam
Nehezen adta magát a láda, de megtaláltuk második nekifutásra. Egyáltalán nem bántuk, hogy többszörös sétát tettünk az erdőben, lenyűgöző szépségű.

Adamx89 2021.07.03 19:02 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

kir6 2021.06.16 08:53 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

ha2 2021.05.08 13:44 - Megtaláltam
Az értelmetlen háborúk egyik szomorú mementója.
Emlékezetes 3500. találat.
Ahogy már előttem is írták- megérintett a történelem-.
Olaszországban és Szlovéniában láttam magyar katonák sírköveit, itt pedig orosz, olasz, szerb nevek olvashatóak.
Anyai nagyapám a Piavénál harcolt, szerencsésen túlélte és mindig könnyezve mesélt nekem a háború borzalmairól. 20 évesen sorozták be és egy olasz gázdámadás során majdnem megvakult. Erős szervezete volt mert teljesen felgyógyult és 91 évet élt meg.

Érdekes, hogy az itteni beton építmények milyen jó állapotban vannak, szemben a 30-40 éves budapesti, porladozó vasbeton szerkezeteivel összehasonlítva.

Betonhíd,tetején  csatornávalEgy kidőlt betontömb
92E01472-EFDC-42E9-91E4-48C6841E964892B6B2F6-1585-463B-B799-282C6C4926C3
A természet visszahódítjaÜlepítő
ÜlepítőÜlepítő
Temető főbejáratTemető bejáratánál
Temető bejáratánál7C4B6BE1-61BE-44EC-B0C7-03F6BDE1118B
19E1F8A1-5E47-4D9A-8E14-B42E983B6520Benőtte az ülepítőt az erdő
E87CD422-DEB4-4569-86A5-496FA305A67AA csatornát ezen a hídon vezették át a völgy felett
D020FBA1-F7FD-4D73-97D1-E44D65DB5CB1Dombtetőről
Egy elbújt nyúl a fák között 
anettx 2021.05.08 13:42 - Megtaláltam
TFTC!
Devecsertől Sárvárig.
Különleges helyszín, tetszett!
[Geoládák v3.10.5]

gchafo-IMG_8211 
Ricsi 77 2021.03.12 16:56 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.28
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! :) [Geoládák v3.8.3]

Kopi 2021.02.06 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.71
Megérintett a történelem, kösz a rejtést!

NémethBlacky 2021.01.30 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.32
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.0]

Őszfamily 2020.11.29 14:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.20
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést.
Hamarabb visszatértünk a 'bakancslistás' hadifogoly emlékhelyre, mint gondoltuk. Ma kihasználtuk a szép időt

kitkat0123 2020.11.28 15:01 - Megtaláltam
Nagyon szépen köszönöm a rejtést és a munkát, amit a láda kihelyezésébe fektettél.
[Geoládák v3.7.6]

Robogo 2020.11.28 13:22 - Megtaláltam
Siófoki hétvégén Celldölölkön volt dolgunk, ezért tettünk egy kis ládázós kört Csönge, Ostffyasszonyfa, Sárvár, Ikervár, Egervölgye, Bérbaltavár, Kallósd, Zalacsány útvonalon kitkat0123-al. Hu-s és com-os ládát se hagytunk megtalálás nélkül. Érdekes volt a hely.
Köszönöm a rejtést!

Tibi1983 2020.11.22 07:58 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.01
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

Hörcsög 2020.11.15 14:03 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.11
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! :) [Geoládák v3.7.6]
Nagyon informatív a ládaoldal és a régi képek is sokat tesznek hozzá! Futva teljesítettem a távot.

Göde 2020.09.23 12:17 - Megtaláltam
Újabb kincs a tarsolyban. Köszönöm. [g:hu 1.6.2y]

anita4 2020.07.18 18:14 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Skali&Margó 2020.06.07 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.15
OK!

tbius 2020.06.07 12:48 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.53
Megvan!Köszi!

Perendi 2020.04.26 23:02 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést! Élmény volt!

PSzofi 2020.04.26 16:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 1.00
Köszönjük!

Monyos és Sziszke 2020.04.25 13:08 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.18
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Az egyik kedvenc rejtekhelyünk lett! :) [Geoládák v3.3.2]

Nyúlék89 2020.04.04 17:48 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.80
Megtaláltuk, köszönjük szépen a rejtést! Jó seta volt egy érdekes helyszínen. [Geoládák v3.3.2]

Kogerj 2020.01.30 15:06 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.6]

kasap 2020.01.04 17:42 - Megtaláltam
Megtaláltam. :-) Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Butchman 2020.01.04 17:40 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

sio 2020.01.01 13:26 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.63
Így még nem jártam, hogy mire odasétáltam teljesen lemerült a telefonom. Se gps se segitség, kerestem én mindenhol, de potenciális rejtekhelyböl tömérdek van, Ha nem láttam volna több mint 400 rejtést, elmegyek mellette. Végül csak előkerült, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.1.2]

Pibo 2019.12.31 18:32 - Megtaláltam
Köszi,

N.Zs. 2019.12.14 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.46
Zárva volt a temető, ránk is esteledett, így nem kerestünk "kiskaput". Vajon miért zárják?
A láda a régi időkre emlékeztetett, mikor még "rendes" méretűek voltak.

az 5 lyukúülepítő
a szép nagy dobozIMG_2420
IMG_2421IMG_2424
IMG_2425 
szandra84 2019.11.26 13:27 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! :) [Geoládák v3.0.0]

stegeradam 2019.11.26 13:27 - Megtaláltam
Megtaláltuk, megkuzdottunk vele a nagy avar miatt. Érdekes hely, köszönjük a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Péter60 2019.11.22 10:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.54
Kedvenceim az ilyen elhagyatott helyek. A temetőnél hagytuk a kocsit, végigjártuk az összes bemutatott pontot, igazi élmény volt! A temetőbe is sikerült bejutni.
A láda rendben a helyén.

Strombus 2019.11.22 10:52 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 4.54
A temetőnél parkoltunk, onnan sétáltuk végig a rejtő által ajánlott pontokat és jutottunk el a ládához. Különleges a környezete és jó a rejtés is. Kerestük egy darabig. Annak ellenére, hogy jó nagy a láda, nem adta könnyen magát.
Olyan ülepítőt nem láttunk, ami annyira mély, hogy már a beleesés is életveszélyes és egyikben sem volt víz. Lehet, feltöltődtek földdel a rejtés óta?

A rejteket ábrázoló kép nem egyezik a valósággal. Elköltözött a láda?
Szemléletes a régi épületegységek rávetítése a mai térképre, de pont azt nem látom rajta, hogy hol voltak a máig megmaradt ülepítők és hidak.

A kör után Péter60 ügyesen megtalálta a bejutási lehetőséget a temetőbe, így még itt is nézelődtünk. Érthetetlen, hogy miért kell zárva tartani a szépen gondozott sírkertet. A kerítése nagyon szép, modern, a helyhez illő, egyáltalán nem robuszus, otromba, mégis nehezen mászható.

A főúton a temetőt tábla jelöli, de a fogolytáborról semmi információ. Máshol nyakra-főre születnek a mondvacsinált tanösvények. Azt gondolnám, ez a hely megérdemelné egy történelmi tanösvény kialakítását, de ha mást nem, legalább egy információs táblát a temető mellett.

Nagyon érdekes, elgondolkodtató kirándulás volt. Köszönöm szépen ennek a különleges helyszínnek a színvonalas bemutatását.

2019 11 22 Ostffyasszonyfa Fogolytábor Hétlyukú vízvezetékhíd GCHAFO2019 11 22 Ostffyasszonyfa Fogolytábor Hétlyukú vízvezetékhíd 1 GCHAFO (2)
2019 11 22 Ostffyasszonyfa Fogolytábor ülepítő2019 11 22 Ostffyasszonyfa Fogolytábor láda környéke 1
2019 11 22 Ostffyasszonyfa Fogolytábor temetője az egyik obeliszkkel2019 11 22 Ostffyasszonyfa Fogolytábor temetője zsidó sírok felől
2019 11 22 Ostffyasszonyfa Fogolytábor temetője Olasz sírok 
piadam94 2019.09.11 16:20 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

bagolyvera 2019.07.14 23:59 - Megtaláltam
Megtaláltam Ignis9-cel, köszi!

Ignis9 2019.07.14 11:37 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.85
Bagolyverával közösen, köszönjük! :)

Paul 2019.06.22 10:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Mathau 2019.04.20 17:35 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

povyagi 2019.04.20 17:31 - Megtaláltam
\o/ Hurrá, megvan! [g:hu 1.6.2y]

pathyl 2019.03.24 16:49 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

Myrthyll 2019.03.17 17:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

joove 2019.03.15 14:26 - Megtaláltam
A helynek sajátos hangulata van. Köszönjük a rejtést.

MDO 2019.03.03 16:29 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! M.D.O csapat. [Geoládák v2.2.5]

Judit és Béla 2019.02.22 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.34
Megtaláltuk.

Szikar 2019.02.03 12:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Ostffyasszonyfa Hadifogolytábor 
Cseber 2018.10.31 15:56 - Megtaláltam
Megtaláltam Ágival!

csbagi 2018.10.31 15:56 - Megtaláltam
Kirándulás Sárvár környékén Istvánnal, itt már szürkületben.
Köszönet a rejtőnek a rejtésért, és főleg a ládaoldali információkért!

DSCF0701DSCF0706
DSCF0709DSCF0711
DSCF0712 
SirLes 2018.10.31 13:40 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]

denescsalad 2018.10.22 15:32 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 3 átlag: 4.33 súly: 1.30
Megtaláltuk.Nagyon szép erdős rész,bár a rejtett részen kifejezetten nehéz a terep. Érdemes elmenni.Köszönjük a rejtést.

BigziLackó 2018.10.22 15:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

stmester 2018.09.14 10:50 - Megtaláltam
Már többször megcéloztam ezt a rejtést, de most jött össze.

P1030627P1030632
P1030634 
RED75 2018.08.25 15:10 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.89
Elgondolkodtató hely!
Köszi a rejtést!

DSC01372DSC01378
Rog Hoag 2018.07.29 17:23 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönet...

pap.viola 2018.07.08 17:36 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Andris.82 2018.07.08 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.76
Megvan.

Tittuka 2018.06.22 12:48 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést, de olyan vizes volt, hogy nem is tudtam írni a füzetkébe, de megérte (: [Geoládák v2.2.4]

Szabó família 2018.05.12 09:24 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.23
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [g:hu 1.5.4j]

JAck:66: 2018.05.12 08:41 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

eskimo 2018.03.26 11:25 - Megtaláltam
Megtaláltuk Előd és Bianka, köszönjük a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

zaskl 2018.03.15 16:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést. ZASKL

karcsi9641 2018.03.10 11:00 - Megtaláltam
Régen terveztem már ennek a ládának a megkeresését. Sajnos ma a körülmények nem voltak ideálisak, de sebaj. Vonattal és gyalog jutottam el a célhoz. Gondolatébresztő hely.
Köszönöm a rejtést!

DSCN9102-001DSCN9115-001
Parmerozpazepan 2018.02.05 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.87
Köszönöm a rejtést! Bár kevés emlék maradt belőle, így is el lehet képzelni a helyet...
A temetőt szépen felújították, rendben tartják. A tábort hihetetlen módon visszevette már a természet...
A láda belül nedves, az újabb logbook még használható.

frontera 2018.01.29 06:48 - Megtaláltam
Elképesztő ez a hely,egyszer visszajövök és bejárom a területet,köszönöm a rejtést!

karathl 2018.01.11 16:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, a doboz kissé ázott álapotban van.

tgb 2017.12.27 10:52 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Mr Bean 2017.11.12 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.15
Megvan!

hinia lux 2017.09.09 16:59 - Megtaláltam
Nagyon érdekes történet, ki gondolná, hogy mekkora tábor volt itt anno. Láttunk négy szarvast séta közben.

MementoPihenő szarvas
Hadifogolytemető  
petheovacka 2017.08.26 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.78
A mai kánikulai ládavadászat legérdekesebb helyszíne. Kár, hogy a temető nem látogatható. A tábor helyén a mohos betontömbök úgy állnak, mint néma sírkövek. :( Van hangulata. Kösszi a rejtést.

zárt kapuklassan nem lesz út
a híddöntve
20170826_135252vas/beton
tabletta 2017.07.29 14:14 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

navigaator 2017.06.30 00:00 - Megtaláltam
-

nmárti 2017.05.02 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.34
A fiókból ez is előkerült, köszi a rejtést!

Mo-Hó 2017.04.22 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.94
Meglett!!!
Köszi a rejtést!

kobcikrajci 2017.04.15 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.55
Sárvárról bicajjal meleg, tavaszi napon. Lánkapuszta, majd Földvármajor felől közelítve rögtön a láda környékére jutottam, ahol még mindig látványos az egykori monstrum helye. Végül visszafelé haladva néztem meg a többi maradványt, illetve a gondosan bekerített, lezárt (?) temetőt. A tudományos igényű leírás sokat segített a régi élettér elképzelésében.

molndan 2017.03.31 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.78
Köszönöm a rejtést!

macikupac 2017.03.19 15:13 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 4.46
Tőzikézni mentem 6.

Az egykori táborba menet először a temetőt néztük meg, ahol a sírok szép katonás rendben és nemzetenként parcellákba rendezve állnak. Nem tudom, hogy mitől függ, hogy az egyes nációk síremlékei miért olyanok, amilyenek. A másik jó kérdésem meg az, hogy mitől függ, hogy az adott nemzet fiainak sírjai mennyire vannak gondozva. Nekem az olasz parcella kinézete tetszett leginkább. A táborhoz továbbautóztunk, de nem a legvégéig, mert egy óriási tócsa utunkat állta. A ládához vezető úton megnéztünk párat a még látható maradványokból. A láda környékének betonelemeinek egykori szerepéről még később is sokat ötleteltünk. A dobozt kitöröltük és kidobáltuk belőle a szemetet. Brumi medvémmel kerestem fel.

[wapon beküldött és később kibővített szöveg]

 
Ancs 2017.03.19 15:13 - Megtaláltam
Tőzike túra 6.

A Hadifogoly temetőnél kezdtünk, először ott sétáltunk körbe. A szokásos katonás rend és azonos sírok mellett látható volt, hogy melyik nemzet hogyan gondozza fiait, lányait. Érdekes, hogy a zsidó rész jól elkülönülten helyezkedik el.
Erdőséta után elértünk a táborig is, amit már kezd visszahódítani a természet szerencsére, bár a hidak stabilnak tűnnek. Elgondolkodtunk, vajon melyik oszlopnak mi lehetett a funkciója.
Köszi

20170319_143509_HDR20170319_143755
20170319_14381520170319_143825
20170319_14384220170319_144004
20170319_144044_HDR20170319_144246
20170319_14581220170319_151002
20170319_15110120170319_151208
Fazék 2017.03.05 14:21 - Megtaláltam
Családilag, hatan, a 2-es parkolótól körtúrával. Láttunk sok szarvast.
A láda tartalma eléggé nedves volt, nagyjából kitörölgettük, a rozsdás tollakat és vacakokat kiszedegettük, most egy ideig talán bírja majd.
A leírás nagyon profi, köszönjük az úti célt.

IMG_5926IMG_5927
IMG_5930IMG_5932
IMG_5933 
Sly 2017.03.05 13:04 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.76
Koszonjuk

feldelaci 2016.12.18 14:11 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

feldefanni 2016.12.18 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.36
Megtaláltam.

bmxlacko 2016.12.18 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.34
megvan

befi 2016.10.16 14:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

FunnyTeam 2016.09.24 16:37 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 3 átlag: 3.50 súly: 2.41
Nagyon élvezzük a túrát a ládáig köszönjük a rejtést.

Imi Ari Bella 2016.07.15 11:15 - Megtaláltam
Sajnos a kapu zárva van, de egy kis keresgéléssel találtunk egy részt a kerítésen ahol át lehetett probléma nélkül mászni. (tovább mész az új kerítése lőtt, és jobba elkanyarodva egy részen át lehet mászni a régi drótkerítésen.) Elég megrázó hely, végig jártuk az egészet. A közelben nemrég felújították a tábort ivóvízzel ellátó régi kútjának egyik részét. Ami itt található: http://www.openstreetmap.hu/?zoom=19&lat=47.23332&lon=16.99522

Sajnos a láda nagyon messze van, és autóval nem járható, minimum egy 4 kerekes terepjáró kell, gyalog járható, csak hosszú az út.

Köszönjük a rejtést.

IMG_6020IMG_6021
IMG_6022IMG_6027
2016-07-15 20.26.22 
Elveszett Geoláda Fosztogatói 2016.05.11 17:11 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.97
Melóban.
Régóta tervben volt a megtekintése.
Vigyázat, a láda környékén rettentő sok a kullancs!!
Kösz a rejtést!

/Quatermain/

ditke 2016.04.10 14:52 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Rubor 2016.03.27 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.79
Köszönjük!

20160327_133636 
'Ipiapacs' 2016.03.21 13:58 - Megtaláltam
Köszönjük! Óriási élmény volt. 5 szarvast, 4 vaddisznót és egy nyulat is láttunk. Alig pár méterre vonultak tőlünk. Kellemes séta volt egy egyébként szomorú hangulatú környezetben.
Több helyen is jártunk már, ahová utólag úgy gondoltuk láda nélkül nem találtunk volna el. Fantasztikus élményt nyújt ez a játék mindig!
Vivi, Ricsi

infosoft 2016.03.10 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.44
Köszi a rejtést!

mozgo 2016.02.27 14:19 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.80
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

IMG-20160227-WA0001IMG-20160227-WA0005
zalajaro 2016.01.23 08:09 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.39
Megtaláltam. Köszönöm a lehetősége

[g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

IMG_20160123_080548 
Liberty 2016.01.21 14:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.13
5/3. Ny.Mo-i ládatúra Gyrossal.

A hadifogoly temető szépen gondozott, szomorú látványt nyújtanak a név nélküli, csak számokkal ellátott sírkövek. A fogolytábor helyszíne nagyon nyomasztó, belegondolni is szörnyű, hogy egykor mi történt itt. A beton oszlopokat egyre jobban beborítja a természet, maga alá gyűrve a múltat. A ládáig vezető hosszú út során szarvasokat és egy nagy nyuszit láttunk. Egy befagyott tócsának olyan rajzolata volt, mintha egy óriás hangya fagyott volna bele. Érdekes és emlékezetes marad ez a ládatalálat. Köszönöm a rejtést és a lehetőséget.

Ostffyasszonyfa címere
Gyros 2016.01.21 14:33 - Megtaláltam
+van

nöpike 2016.01.10 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 1.5 web: 1.5 átlag: 2.00 súly: 3.16
Megtaláltuk nehéz volt megtalálni nagyon elvan dugva...

gyurek 2016.01.10 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 2.5 web: 3 átlag: 3.50 súly: 3.28
Megvan!

Soma00 2015.07.16 10:25 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.27
Köszönjük a rejtést! Titokzatos, ismeretlen hely. Sajnos a temető kapuja zárva volt.

 
peterpan 2015.06.29 00:00 - Megtaláltam
.

cincinek 2015.06.21 12:34 - Megtaláltam
Idei ládázásaink során kullancs-invázióval kell megküzdenünk. A rekordot ez a láda tartja: nadrágon 6, testben 4, kocsiban 1 túlélő! Kisebb eltévedéssel, Móki nyakban ülősen, tócsába dobálósan, sokat mondogatósan, végül kiadós szendvicsevéssel megkoszorúzva, autóban alvósan, Offán zsibizve, temetőt meglátogatósan, elfáradva hazatérősen telt a nap. Köszönjük!

v.bogika 2015.04.12 15:55 - Megtaláltam
Nagy-nagy örömömre megleltük a ládát. :)

Ez a vasárnap délután erre volt kitalálva. Kis túratársaimmal, összesen négyen vágtunk neki a nagy útnak. Az autót a temetőnél hagytuk, innen gyalog mentünk tovább. GPS lemerült, így egy darabig nem tudtuk, merre menjünk. De egyik társunknak ma nagyon helyén voltak az ösztönei. Nem csak a helyes utat, de a ládát is Ő találta meg. Másik három társamnak ez volt az első geocaching élményük. Azt hiszem, nem az utolsó. ;) (Megint sikerült valakit megfertőzni.)

Egyébként, szerintem ezt a ládát pont ilyenkor érdemes keresni, amikor nincs burjánzó növényzet. A temető szépen gondozott, a meghittséget csak a Pannonia Ringről odahallatszó motorzaj zavarta meg. A tábor helyét visszavette a természet. Elég nagy távolság van egy-egy ember alkotta maradvány között, de annál sűrűbbek az arra élő állatok nyomai. Egy fácánon kívül azonban mással nem találkoztunk.

Köszönjük, hogy megmutattad!

tete123 2015.04.12 09:55 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]
Kerékpárral megközelíthető, már érezni a tavasz ezernyi illatát.
Érdemes felkeresni!

 
PAdri 2015.04.12 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 1.00
Életem első ládája! :) A legjobb barátnőm már rég óta keresi a ládákat, és most mi is vele tartottunk! Szerencsére! Ezzel a mai túrával meghozta a kedvemet, hogy én is keressem a ládákat!
A ládát nem túl nehéz megtalálni, de legyen mindenkinél GPS. Mi telefont használtunk, de nem volt sok térerő az erdő mélyén. A ládát megtalálni nem túl nehéz, de azért kell keresni, olyan nagyon könnyen sem adja meg magát. :) A kereséséhez tavaszi időpontot ajánlok, mivel ilyenkor a legszebb az erdő. Minden kezd zöldellni, és nagyon sok növény virágzik is, úgyhogy mindenképpen tavaszra ajánlom a keresését. :) Útitársaknak jó barátokat vigyetek magatokkal, mert úgy még élvezetesebb a túra. Valamint víz legyen nálatok, mert annyira nem rövid túra. Legalábbis mi jót bóklásztunk az erdőben még. :) Sok sikert!

VeraKrisz 2015.03.08 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.57
Nagyon jót kirándultunk! Köszönjük a rejtést!

lembo 2015.03.05 10:21 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.60
Megtaláltam! [iGC] [wapon beküldött szöveg]
Szokásos márciusi ládázásunk első találata, GeoPatikus-sal közösen.
400. ládánk!!! Hipp-hipp-hurrá!
Lembo

GeoPatikuS 2015.03.05 10:20 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

nbokan 2015.02.12 10:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.96
Szép napsütéses időben sétálgattunk a zöld betontömbök között. Érdekes volt, kösz a rejtést.

paulangos 2014.11.16 00:00 - Megtaláltam
Köszi a tudást!!!

Mama és Papa 2014.06.22 18:20 - Megtaláltam
Megrázó hely. Szépen rendben tartott hadi sírkert. A rejtekhelyhez folyik eső esetén a víz,így a füzet nem tud kiszáradni. A tollak nem fognak,csak a dátumot írtam be saját tollal de mivel máshova is mentünk nem hagytam ott. Köszönjük a lehetőséget.

Moszy 2014.06.15 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.58
Nóra, Kata, Erik , Moszy
+ egy csomó szúnyog
ok

eazs 2014.05.02 16:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.30
Ez a 200. megtalálásunk!
Nagyon érdekes hely, most végre sikerült felkeresni. Köszönjük a rejtést!

ngbriell 2014.03.15 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.45
Megvan! Félelem és rettegés jellemezte leginkább a hangulatomat, míg más a pókoktól vagy a magasságtól fél, na én a vaddisznóktól. :) Hát nem vagyok egy erdei kislány. :)
A terület most még könnyen járható, tiszta. A második parkolóig begurultunk, jelenleg fennakadás nélkül járható addig sima autóval is.
A völgybe érve aztán elkapott a félelem, mikor szalad le valamelyik domboldalról egy vaddisznókonda, de 3 őzzel és 2 mókussal zártuk végül a mérleget. :) A leírtak alapján sokkal durvább terepre számítottunk, de se dzsindzsa, se állattetemmel teli ülepítők nem szegélyezték utunkat. A láda könnyen meglett, jó helyen (nagy betonkocka) tértünk le az útról, onnan pedig pár lépés csak.
Logolás után Roland bátrabban körbenézett egy kicsit, én pedig egy fát ölelgetve kapkodtam a fejem minden roppanásnál. :) Kalandos volt!
A sok les és a sűrű erdő miatt láthatósági mellény tényleg nem árt!
Köszi, hogy megmutattad!

Mellesleg ma 3 éve geocaching! :)

ngbriell, Roland

 
Icinkepicinke 2014.01.18 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.43
Asszonyfa az örök szerelem...
Egy kis felesleges dzsungelharc árán meg lett. A láda közelében, kb. 20 méterre tőlünk az erdőben 3 vaddisznó túrta a földet. Az egyik olyan nagy volt, hogy azt hittük csak halucináció. Eszméletlenül félelmetes volt. Amikor elindultak felénk, szerencsére a sógor észnél volt és akkorát kiabált rájuk, hogy elmenekültek. Visszafelé már a szántón átvágtunk.
Vigyázzatok az erdei szakaszon!!!
A logbook nyirkos volt, nem lehetett írni bele.

HiPi 2013.12.02 10:28 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.29] [wapon beküldött szöveg]

locsi 2013.11.16 12:06 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 2.54
Megtaláltuk. Jó nagy köd volt. Hangulatos... Ezúttal édesanyámat is magunkkal vittük.

zsolty23 2013.11.10 13:32 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

aurel.pasztor 2013.10.26 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.23
Megtaláltuk, köszönjük. Erős hangulata van a helynek.

csg69 2013.08.23 10:53 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.24
Megvan :)

mohacska 2013.08.10 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.98
Köszönjük a rejtést, GC nélkül erről nem is tudnánk! Biztosan nem a "jó" útvonalon mentünk, mert ez nem 1-es nehézségű volt!

V_Gabor 2013.07.13 15:38 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.12
Biciklivel.

A végén árkonbokrondzsungelharc. A látványosságok nagyrésze megközelíthetetlen. Lassan teljesen benövi az akác. A szántó sarkában hagytam a biciklit, 80 méterre a ládától. Onnan a vaddisznók nyomában...

Egyébként - előtte a temető tábláját végigolvasva - nyomasztó egy hely. Belegondolni is szörnyű, mi volt itt.

A temető példásan rendezett.

Végre ide is eljutottunk! Köszönjük a lehetőséget. Mónika és Gábor [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

andris.polgar 2013.06.21 20:00 - Megtaláltam
Köszi.

Jucus és Pöti 2013.06.08 14:03 - Nem találtam meg
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

[Elutasította: GToni, 2013.06.12 21:30]

Repcsi 2013.05.20 11:00 - Megtaláltam
Pünkösd hétfői ládázás. Sárvárról bringával közelítettük meg a ládát, csak a második parkolóig, utána gyalog, mert nagy volt a sár.
Félelmetes egy hely...de az sem javított a helyzeten, hogy egy gyors tavaszi zivatar erejéig gyakorlatilag ránk szakadt az ég az erdő közepén. Így még hátborzongatóbb volt. Köszönjük!

rajtam kívül ember nincs, aki fehér cipőben megy erdőtjárni :)
pockok 2013.05.12 18:31 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.92
Megtaláltuk. Köszönjük! [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]
Kellemes kis erdei séta volt, kisebbik lányommal (a Gyöngyös-torkolat utáni kissé megfáradtan). Érdekes helyet ismerhettünk meg, aminek létezéséről eddig csak hallomásból tudtunk. Egy hatalmas gépezet működhetett itt nem is olyan régen, most pedig csak romok, erdő és szarvasok (4-et láttunk, néhány tíz méterről). Érdekes volt megfigyelni, hogyan hódítja vissza a természet azt, ami az övé volt egykor.

NagyKG 2013.04.21 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 3 átlag: 3.33 súly: 3.21
Megtaláltam, köszi!

ZebraTeam 2013.03.03 11:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.45
Megtaláltuk! Szép időnk volt, köszönjük a rejtést!

Lilo11 2012.10.23 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.15
BosziCat-tel és Bertivel közös találat!
Erről sem tudtam volna, ha nincs a GC!
Kösz!

Ülepítő maradványokCsatornahíd
Belogolás közben... 
Berti 2012.10.23 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.82
BosziCat-tel és apával megtaláltuk.

BosziCat 2012.10.23 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.08
Berti és Lilo11 társaságában megtaláltuk !!! A temető mellett elhajtva elég messzire bejutottunk kocsival,de a sár és a favágási nyomok miatt leparkoltunk és gyalog folytattuk tovább az utat !!! A levágott kisebb faakadályok sem vették el a kedvünket ezért egy kisebb dombrésznél felfelé indultunk el azzal a szándékkal,hogy átvágunk azaz rövidítjük az utat!!! Azt nem tudom,hogy rövidebb lett-e de azt igen,hogy elég kalandosra sikeredett ez a keresés is, / Úgy látszik ez a nap ilyen,mert az előző keresés is így sikerült/ de meglett !!! Vissza felé már az úton jöttünk és láttuk a "viaduktot" is és átvágtunk azon az akadály részen is amelyet jövetkor kikerültünk !!! Sárosan és fáradtan érkeztünk vissza a kocsihoz !!!

acs54 2012.10.06 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.15
Köszi a rejtést,nem egyszerű feladat(nekünk,ketten 118),fél éve készültünk rá,de összejött.Íróeszközt hagytunk,mert a bentlévő sajnos nem működött.

 
Reaper146 2012.09.30 11:22 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.18] [wapon beküldött szöveg]

csabavezer 2012.07.15 19:08 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.25
Imádom az ilyen helyeket :)

100uf 2012.06.23 18:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.30
Köszönjük!

csipet_csapat 2012.04.14 11:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.72
Fantasztikus hangulata van a helynek. Erre a túrára biztosan emlékezni fogunk!
Köszönjük, hogy elhoztatok ide bennünket.

Erre ne menj.
Bala1 2012.04.09 17:00 - Megtaláltam
Kisfiamat kiváncsivá tette a hely, miután a történetet elmeséltem. Számunkra is érdekes hely. Fura, hogy itt valaha éltek, mára pedig a természet meglehetősen átváltoztatta a helyet. Köszönjük, érdekes volt. Ja és láttunk őzeket , rókát .

iloilo 2012.04.09 16:54 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.10] [wapon beküldött szöveg]

CicaMaciAti 2012.03.18 15:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 1.90
Ötletes hely. Hogy milyen lehetett itt "élni", azt el sem tudjuk képzelni.
Köszönjük.

Puzzle Apartman Gyula 2012.03.18 12:27 - Megtaláltam
A nap legjobban várt ládája volt. Igaz ugyan, hogy nem volt betervezve, de izgalmasnak tűnt a neve alapján.
A ládához menet a közeli Pannónia ring hangjai megadták a következő program ötletét :)
A hely egyébként tetszett. Lassan már természetes, hogy minden ilyen hely messzire el van dugva, nehogy valaki tudomást szerezzen a múltról és annak történéseiről.
Köszönjük!

Photographer 2012.03.17 16:10 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.16
Napi túránk utolsó látogatásaként kerestük fel a GCHAFO-t.
2009. júliusában voltunk már itt, amikor autóval el szerettem volna menni a 2. parkolóig, de a földből kiálló gyökérzet összetörte a spoilerem! Akkor feladásra kényszerültünk, de most közel 3 évvel rá felkerestük!
A Hadifogoly-temető rendezett, de bemenni sajnos nem lehet (nem is értem miért nem látogatható). A tuhu térképen valaki egy olyan tracket töltött fel, miszerint létezik út a N47° 17.713' E17° 1.322' és N47° 17.878' E17° 1.239' pontig húzódva, ahol egy magasles is van. A valóságban itt szántóföld van, még csak ösvény sincs, vagy kitaposott nyom!
N47° 17.794' E17° 1.125' ponton át húzódó ösvényt senkinek sem ajánlom, mert 350 méter tüskék-szúrós bokrokon át kell mászni, s néha az út is eltűnik!
Nekünk sem lett a legkedveltebb ládakeresés, amit a GCHAFO nyújtott! Azért köszi a rejtést!

Hadifogoly-temetőÚton a GCHAFO-hoz
Ülepítő alulnézetbőlMeli az ülepítő maradványainál
Meg lett a ládaTrack
MFAMI 8. 2012.02.24 15:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk -MFAMI 8

 
freefor 2012.02.18 11:41 - Megtaláltam
Megtaláltam. :D

Rábaata 2012.02.01 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.00
Különleges helyen elhelyezett doboz megtalálása nem volt túl könnyű! A doboz szép, tiszta esztétikus volt!

láda megtalálásaláda megtalálása
 
exbacer 2012.02.01 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.00
megtaláltuk!

oktriv 2012.01.26 15:31 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.26
Sokáig kerestem, de aztán meglett. Olyan úton közelítettem a ládát, mely a térképen(tuhu) rajta volt, a valóságban pedig szederbokrokon kellett átmenni. Nem voltam boldog.
Kösz a rejtést!

nzoli73 2011.11.03 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.02
Megtaláltuk. Általában nem olvasom el előtte a leírást, mert így izgalmas keresni. De most a fák miatt nem volt pontos a GPS és telefonon "oldalfelolvasót" kellett hívnom aki a fekvő kő varázsszóval támpontot adott.
Nehezen, de meglett.

Kis csapatunk 7-8 évesekkel: Lehel, Blanka, Levi

Diver 2011.10.29 15:10 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.3.17] [wapon beküldött szöveg]

Szityu 2011.10.13 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.28
Gyalog, földúton simán megközelíthető, terepjáróval pedig drive-in!

Access Denied 2011.09.18 14:35 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.91
Megvan, de nem lett a kedvenceim egyike.

anettnori 2011.08.12 19:17 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.75
Megvan! [wapon beküldött szöveg]

Kissé tartottam ettől az úttól, olvasva az előző megtalálók logjait.
Én nem voltam elég bátor, az első parkolóban hagytam az autót. Sétálva értem el a második parkolóig. Itt azonban balra mentem az úton, majd a szántóföldön keresztül értem el a láda környékét. Kellemes, gond nélküli út volt.
A ládát szinte egyből megtaláltam, nagyon jól bemért pontról van szó. Logoltam, aztán indultam vissza, de már az ajánlott, pontokkal gazdagon teletűzdelt úton. Nos, úgy 120 méter után jött a meglepetés: az erdészeti ritkítás akadály pályává alakította a utat. Remek volt! Annak, aki idefelé erre jön, a láda után nem nagy élmény a visszaút gondolata. Szerintem most a terepi osztályzás simán 2.5-3.0 lehetne annak, aki erre jár.
Mindegy, én végigjártam.
Visszaérkezés után az autóval megálltam a temető bejáratánál, kicsit nézelődtem. Nagyon rendezett, gondozott a kert. Sajnos, bemenni nem tudtam a kapun, bemászni meg nem akartam.
Köszönet a lehetőségért!

 
tekan 2011.08.12 13:46 - Megtaláltam
később...

Móki73 2011.06.12 12:50 - Megtaláltam KRW környezet: 1 rejtés: 4 web: 5 átlag: 3.33 súly: 2.18
A rejtés jó volt, de az oda vezető út az KATASZTOFÁLIS!! A Hadifogoly temető könnyen megközelíthető, nagyon szépen rendbe van tartva és szép helyen van. A rejtést egy rögtönzött "macsétával" sikerült megközelíteni. A kedvemet is elvette. Kisgyerekkel "öngyilkosság" elindulni. A sok csaláncsípéstől tuti nem leszek reumás. A webes megjelenítés tökéletes, de ezután azért többet vártam volna...

Meroving 2011.06.12 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 1 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 3.17 súly: 2.64
Az első világháborús hadifogoly temetőt leszámítva az egész egy nagy csalódás volt! Derékig érő csalánok, pár betonoszlop a "dzsungel" közepén! Nem tudom elképzelni a tábort, mert mindent benőtt az erdő. A rejtés tetszett! A webes megjelenés szuper, valószínűleg ezért is vártam többet ettől a túrától. Szívesen megnéznék pár régii fotót a táborról! Köszi a rejtést! :)

 
Tonykopter 2011.05.23 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.03
Sajnos kifogott rajtunk! Igazi téli láda, ilyenkor a csalán és a szúnyogok kicsit megnehezítik a keresést. Sajnos nem volt elég időnk kutatni a láda után, mert a főnök felébredt! Bízva a rejtő jóságában, a képek alapján kérnénk a megtalálás elfogadását!

[Jóváhagyta: GToni, 2011.06.15 00:34]

Nyuszi&Csacsi 2011.05.15 00:00 - Megtaláltam
Nagyon szép az erdő,rengeteget sétáltunk!

rero72 2011.04.13 16:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.89
Hát ide biztos nem jutunk el a láda nélkül.
Köszönjük!!

Judit+Robi, Győző

 
kristiaan 2011.03.15 00:00 - Megtaláltam
Jó volt.Köszi

t1kovacs 2011.03.12 14:13 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.81
Megérte a séta, érdekes a környék

harcsat 2011.03.12 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.78
Jó volt!

schöphi 2011.02.20 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.12
Luckyhunterrel közösen!

luckyhunter 2011.02.20 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.15
Motorversenyre érkeztünk a környékre. Nagy várakozással indultunk neki ennek a kessnek. Érdekes volt látni a multat az erdő mélyén. De itt valami nem stimmel. Ha a kedves rejtő meg tudná mondani nekünk, hogy mit ülepítettek itt, sokkal jobban tudtuk volna rekonstruálni a multat. Ülepítőt bányászathoz használnak. Talán aranybánya volt valamikor? Hadifogolytábort is nehéz munkahelyek mellé telepítettek.
Köszi a rejtést, nagyon tetszett.

gesztenyevirág 2011.02.09 12:37 - Megtaláltam
Már régóta terveztük a hadifogolytábor maradványainak megkeresését és a neten fedeztük fel,hogy van itt elrejtve egy láda is.
Nagyon szép napsütéses időnk volt.Minden objektumot megtaláltunk térkép és navigáció nélkül! és egyszer sem tévedtünk el.
Az egyetlen élőlény amivel találkoztunk egy pillangó volt,szegényt előcsalogatta a napsütés.Maga az erdő és a hely nagyon szép.Nem éreztük,hogy hátborzongató lenne.Inkább volt békés,nyugodt és csendes.Ezen a világ zajától távoli helyen,messze földtől ahol született,méltó helyen alhatja örök álmát a több ezer értelmetlenül meghalt fiatal hadifogoly.
A könnyeik,a sóhajaik,az álmaik nem tűntek el nyomtalanul.
Ha feltámad a szél,ezekről suttog az erdő és ezért érzi az ember a szívében azt,hogy itt tényleg béke van.
Kösz a rejtést!
Vittünk ajándékot.
Cica és Mackó

ENKELI 2011.01.17 08:03 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.72
Az első névnapi találatom! :)
Ijesztően jó hely! :)
Remek rejtés!
Köszi!

Lilien 2011.01.17 08:03 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.88
Váááá, de metááál!
Köd volt, s az még egy lapáttal rátett, de amúgyis... Gyönyörű! Az egész hely, az oda vezető út. A hangulat leírhatatlan. Köszönöm!
Kamásliavató névnapi ládázás Sopron felé Enkelivel és heyjoeval.=)

sutyi_a_hegyrol 2010.12.28 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.37
Katával, Piroggal találva.
Köszi!

Pirog&Kata 2010.12.28 15:13 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.51
Megtaláltuk.
Érdekes a hely, a monumentális romok jól érzékeltetik az egykori hadifogoly tábor nagyságát. Akár több pontos multiládát is ki lehetne tenni.
Köszönjük a rejtést.
Kata & Pirog

dzcsiga 2010.12.27 12:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.13
Ez is egy olyan hely, ahová jószerivel csak a geocachingnek köszönhetően jut el az ember. Földvár Majornál tettem le az autót, innen gyalog mentem tovább a verőfényes decemberi napsütésben.

targonczas 2010.11.23 23:59 - Megtaláltam
ok

1252 2010.11.03 14:00 - Megtaláltam
Különös egy hely! Köszi a rejtést!

 
Stn72 2010.10.02 10:40 - Megtaláltam
+van!

Levin 2010.09.30 16:06 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Palazsu 2010.09.30 16:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.77
Érdekes hely! Köszönöm!

nogacsalad 2010.09.24 10:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 3 átlag: 4.17 súly: 4.25
A temető mögött tettem le a szekeremet. Állt már itt két jármű, az egyik ablakai igencsak párásak voltak, és amerikai módra ingott-ringott...
Fogalmam sincs, mit csinálhattak a bentszorultak :o)
Elég kalandos módon közelítettem meg a ládikót. Egy darabig kerestem a térkép szerinti utakat, amelyek már a valóságban rég nem léteznek. Aztán egyéni módra kapcsoltam, és toronyiránt egy könnyed séta tökön-paszulyon át...
Tetszettek az enyészetnek átadott létesítmények, hidak, gödrök, betonizék.
Lelki (már ha van még nekem ilyen) szemeimmel láttam az itt gürcölő, izzadó foglyokat.
Ajándékot nem cseréltem.
Köszi, tetszett!

akassa 2010.09.12 16:00 - Megtaláltam
megvan

pero 2010.09.12 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.67
Megvan, nagyon tetszett, köszönjük a rejtést. Még egy kutyust is összeszedtünk majd egy órára, akinek a gazdája a túra végére meg is lett. Szóval volt aki vigyázott ránk. :)

gumba33 2010.07.25 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 2.53
Megtaláltuk, érdekes hely. Sokszor voltam a környéken, de sose gondoltam, mit rejt az erdő. Köszi a rejtést! A jelszót úgy látszik nem jól írtam fel.

[Jóváhagyta: GToni, 2010.08.04 19:52]

tudo 2010.07.22 15:31 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 4.32
Részletek késöbb. [wapon beküldött szöveg]

Web: 135 km kerékpár edzés 500 m emelkedéssel a Pápa - Attya Puszta - Dáka - Pápadereske - Nyárád - Nemesszőlős - Marcalgergelyi - Vinár - Kemeneshőgyész - Magyargencs - Kemenesszentpéter - Pápoc - Kenyeri - Csönge - Ostffyasszonyfa - Kemenesmihályfa - Celldömölk útvonalon 4 ládával + GCOCD áthelyezésével. Ma is a nagy meleg volt az úr, egész nap ittam és hűtöttem magam az ártézi kutakkal.

GCMETU után muszály volt a kerékpárt rendbe hozni. Ehhez kiváló alkalmat nyújtott Kemenesszentpéter, mert közért és ártézi közel voltak egymáshoz. Ostffyasszonyfáig egyre nehezebben ment a bicó, 3-szor kellett ártézi kútnál mosakodni és inni.

A hadifogoly temetőig a kavicsos út kerékpározható, utána a zöldség a többlyukú hídig óvatosan, de megülhető. A hídtól nem messze azonban el kellett rejteni a kerékpárt.

A ládáig hátra lévő 480 m-t a mezőn tettem meg, hasig érő parlagfűben. Közben akkora szarvasbikákból állő csoportot hajtottam magam előtt, hogy féltem, megtámadnak. A célterületen a láda azonnal meglett.

Visszafelé erdei utakon/csapásokon jöttem; ez sem volt jobb. Kikászálódtam a gazból, megnéztem a temetőt, aztán következett a mai utolsó edzésszakasz Celldömölkig, GCCEDO-hoz.

Kerékpáros kupa: 132.60 km

Útmenti kereszt - KenyeriSoklyukú híd
TalálatBetöntömbök
BetöntömbökMegdőlt
Híd és bicóTemető
A temető kapujaSzélerőmű - sajnos nagyon forgott :-(
Csaba & családja 2010.07.15 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 4.22
Olyan nem szeretem rejtés, gazzal, bozóttal, kevés látnivalóval.

GombosFeri 2010.06.04 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 2.5 web: 4.5 átlag: 3.00 súly: 3.03
Ez a láda egy jó túlélő körút volt! A temető tetszett, de ami azután jött, hát.... Minden fele gaz, láp, belvíz és sár. Azt hittem a rossz úton próbáltam megközelíteni a ládát, de kiderült, hogy a másik út is csak egy fokkal volt jobb. Nyakig sáros lettem, a betontömbök és a hidak érdekesek voltak, de ezt a ládát csak tavasszal vagy ősszel érdemes felkeresni és száraz időben!

T.E.S.K.O. csapat
tggeo.extra.hu

hujberg 2010.05.29 12:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.78
Kemenesi Bicikli 108 km 3/4
Vinár - Marcalgergelyi - Szergény - Kemeneshőgyész - Magyargencs - Hertelendyújhely - Kemenesmagasi - Vönöck - Kemenessömjén - Kemenesmihályfa - Tokorcs - Nagysimonyi - Sitke - Gérce - Vásárosmiske - Mesteri - Cell
Be:-, Ki:-
hujberg

takacsimre 2010.05.09 16:37 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.42
A temető fantasztikus látvány. A ládához minden biozonnyal rossz útvonalon mentünk. Nem láttunk szinte semmit. Köszönjük a rejtést. Marika és Imre

Erdélyi család 2010.05.01 14:15 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.50 súly: 3.98
Megtaláltuk.

tádé 2010.04.25 18:01 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.86
Érdekes és elgondolkodtató a történeti háttér.
Köszönöm! Tádé

 
sicci 2010.04.11 11:57 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 2.45
megvan! köszi!
szerencsére a feleségem és a kisfiam a kocsiban megvártak.
nekik nehéz let volna a terep

Csaba és Kati 2010.03.27 12:27 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.22
HEURÉKA!
A láda rejtője nélkül ezt a helyet soha nem ismertük volna meg. Köszönjük.
A ládában kettő toll volt, egyik sem müxik, a miénk meg épp nem volt nálunk.

A romok feléRomok és a természet
Romok és a természetLogolás - toll nélkül
Visszefelé az erdőben - dagonya 
gabcsa 2010.03.21 15:40 - Megtaláltam
Megtaláltam! Apával, anyával, Timo74-ékkel.

Timo74 2010.03.21 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Kalandos úton, kis erdei tévelygés után örömteli megtalálás!
Aztán a nagy kérdés: De hol hagytuk az autót??? :-)
Köszönjük

bolhak 2010.03.21 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.60
Másfél óra laza séta, ládamegtalálás, majd egy bő órányi kétségbeesett keresés ("vajonholhagytukazautót"), 6 megugrasztott őzzel. Eddigi legnehezebb megtalálásunk Timoékkal. De ebből is tanultunk valamit! ;)

Gabor67 2010.03.13 14:46 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

babybearly25 2010.03.06 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.20
Megtaláltuk. Gps-sel sem volt egyszerű, apukánk GPS nélkül előbb megtalálta:). De HajniNagyit megfertőztük...

HajniNagyi 2010.03.06 15:34 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Az első ládánk. Jó a rejtés. Közelben lakunk, de nem hallottunk ezidáig pl. a hadifogolytemetőről. Köszönjük az élményt!

sixth 2010.02.14 14:47 - Megtaláltam
A 2010-es YETI Race motorkerékpáros versenyre érkeztünk a Pannónia Ringre. Ha már itt voltunk, gondoltuk, megkeressük ezt a ládát. A terep nehézségére még rászámolhatunk egy csomót, hiszen 25-30 cm-es szűz hóban kellett megtenni a közel 4 km-es távot. :) (A főútról a temető felé nem lehetett bejönni, az út nem volt letakarítva.) A nehézségek ellenére örülök, hogy ellátogattunk ide, és még legalább egyszer eljövünk, ha nem lesz hó. Természetesen a szúnyogok, bogarak, most nem jelentettek akadályt, a motorok hangja pedig kifejezetten tetszett. ;)
Köszönjük, hogy megmutattad ezt a helyet! sixth&Zsu

cica-nyuszi 2010.01.02 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 1.30
Nagyon érdekesnek találtuk a romokat. Egy pici c3-al mentünk be az erdőbe valahol a 2. megállóhelyig. Nem kell semmit sem mondani, de mi nagyon büszkék voltunk rá, hogy simán meglovagolta az erdőt.

[Jóváhagyta: GToni, 2010.01.10 10:06]

oli_b 2009.12.29 08:45 - Megtaláltam
szomoru

Istyu 2009.11.26 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.89
Ez is egy olyan hely, ahová jószerivel csak a gc-nek köszönhetően jut el az ember. És ez némileg elgondolkodtató. A temetőhöz közeledve mindössze egyetlen tábla árválkodik az út mellett, ami tudatja, hogy a közelben egy történelmi látnivaló található. Az igényesen karbantartott sírkert ennél azért több figyelmet érdemelne. A egykori tábor mementóként szolgáló látnivalóiról nem is szólva. Nehéz értékelni az ilyesfajta látványosságokat, itt inkább érzésekről, benyomásokról, mintsem osztályzatokról kellene szólni. Engem mélyen megdöbbentett a környezet hangulata. Külön dicséretet érdemel az igényes és informatív leírás. Jelentős kutatómunka lehet mögötte.

Köszönöm, hogy megmutattad, tanulságos volt!

Mr Zerge 2009.11.14 15:20 - Megtaláltam
Meg van. részletesen később... [wapon beküldött szöveg]

Zsozsoboy 2009.11.07 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.61
Az első parkolótól kellemes erdei séta formájában tettem meg az utat a ládáig. Síri csend volt ma, még vadat sem láttam.

nexus6 2009.10.25 16:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.44
Eléggé kalandosra sikerült. A kocsiból (parkoló) kiszállva megtámadott valamiféle repkedő bogársereg. Gyors indulás után felfelé fordultam, majd fentről kellett közelednem. Amikor elolvastam a leírást, és a tuhus térképet, onnan már könnyebb volt. A rejtés jó, a hely tényleg durva. A növényzet majd beton. Visszafelé a javasolt útvonalon mentem, (néhol nagyon nincs kitaposva) elég hamar visszaértem. Az erdő nagyon jó, a motor hangok érdekesek. A kocsinál újabb bogártámadás. Majd elmentem a pannonringre, mert két kullancs bébi mászott a nadrágomon, lesöprés, bogárirtás a kocsiban, motorosok ámulása, indulás haza. Élvezetes volt...

M & M 2009.10.18 16:15 - Megtaláltam
Hátborzongató hely, de lehet , hogy csak a tudat miatt, hogy mi is volt itt. Köszönjük az élményt!

kovacsgyuri 2009.10.18 14:55 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.17 súly: 1.78
Hát Ramboztunk a Kacsával! :D Cipőnk átázott, melegünk volt, aztán fáztunk, dimbes-dombos, oda-vissza mentünk, de a mi hibánkból. :D Vicces volt, a hely pedig hátborzongató... :D

Csuhás 2009.10.17 14:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 4.32
A közelben kerestem egy Games játékot. Így ez is sorra került. Hátborzongató látványt nyújtanak az erdőben elszórt beton tömbök. Szinte a Stalkerbeli zónában éreztem magam.

Csuhás, Vándor

Temető
Beton csonkok
Útviszonyok
 
Mackka 2009.10.15 10:53 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.87
Nyugat-magyarországi csavargás közben.
Peti nagyon szerette volna megnézni a helyet, így eljöttünk. Sikerült minden gond nélkül használni a 2. parkolót, onnan egy nagyobb kört tettünk a ládát is érintve. A hadifogolytábor történetének olvasása után folyamatosan azon gondolkoztunk, milyen lehetett, mi volt ez vagy az, így eléggé rémisztőre sikerült a séta, ehhez képest a temető nyugalmat áraszt. Köszönjük a rejtést, ehhez a ládához nagyon hozzá tartozik ez a séta!
Mackka & Péter

VP 2009.09.26 12:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.28
Dunántúli csavargás Ábrahámhegyről.
Különös hangulatú hely. Puskás őrök helyett csak csalán. A nyugalmat csak a közeli motoros pálya szörnyű zaja zavarja meg.

*Dorci* 2009.09.19 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.01
Tárgyév x. hetének keddjén délután 16:10-kor indult a vonatom a Keletiből az Őrségbe ahol a szüleim már vártak... kapkodtam, hogy munka közben besunyítva a lehető legtöbb érdekes ládaleírást kinyomtassam. Gondoltam az első 3 oldal minden esetben elég lehet. Hát sejthetitek, hogy pontosan a hasznos információk maradtak le. Így a láda környezetén kívül semmit nem láttunk a romokból. Sajnálom a linkségemet, mert tényleg érdekes (és félelmetes) hely.

Szóval a temető mellett parkoltunk le és nekivágtunk... első kanyarban egy vaddisznó úr/hölgy vigyorgott vissza a saját, külön bejáratú dagonyájából. A frász jött rám, de hamar tovakocogott a már kijárt ösvényén az erdő irányába. Tovább haladva egy giganagy őzbika ugrott elénk. A feneke a fejem magasságában kb... vagy csak a rémület? No lényeg a lényeg, maradandó élmény. Ennyire közvetlenül még nem találkoztam vadakkal, pedig vidéki lány vagyok. :) ... és ballagtunk tovább... át a tarlón Apussal. Anyát letámasztottuk az úton, Ő ezt nem vállalta be. :) Sok csalán, mégtöbb vágott seb a sípcsontomon, de sebaj! :) Este megpihentettem a csülkeimet a sárvári termálban, miközben kattogott az agyam a fent leírtakon. :) Összességében köszi! :)

Explor3r 2009.09.12 13:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.96
Megtaláltam, köszi a rejtést. Félelmetes a hely.
Összefutottam 5-6 vaddisznóval, mivel ők gyorsabban reagáltak, ők futottak el. ;)

jozsi18 2009.08.16 16:33 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.06
Hát.. nem is a ládát megtalálni nehéz, hanem eljutni odáig! :)
Mi déli oldalról próbálkoztunk, de az összes "bekötő" út átjárhatatlan dzsungel, így árkon-bokron-mezőn keresztül csak odajutottunk. :)
Ezért 1 jó tanács: A "parkolo-2"-nél jobbra (egyenesen) menjetek tovább. Ne ijedjetek meg az út elején lévő nyakig érő gaztól, mert baloldalt ki lehet kerülni!
Onnét már jól járható az út!
Köszi!
Bubi és Bömbi

keva 2009.08.11 17:25 - Megtaláltam
Megtaláltuk! [wapon beküldött szöveg]

zsorzs 2009.08.11 17:25 - Megtaláltam
Tetszett a tĂł! [wapon beküldött szöveg]

Photographer 2009.07.31 18:50 - Egyéb
Ezen láda keresése közben egy kis "baleset" történt velünk! :(

Elindultunk a jelölt parkolóhoz, azonban félúton egy keresztbe, földből erősen kiálló gyökérben megakadt a spoilerem, és kettétörte. Feladni kényszerültünk a ládát, mert a spoiler lerántotta bal oldalon a gyári lökhárítóm is, s így lógó lökhárítóval nem lehetett tovább haladni!

CSAK ANNAK AJÁNLOM A PARKOLÓ+2 MEGKÖZELÍTÉSÉT, AKI LEGALÁBB EGY TEREPJÁRÓVAL RENDELKEZIK, VAGY NEM FÉLTI A KOCSIJÁT!

TörésTörés
Mikulás 2009.07.27 13:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.35
Reggel búcsút intettünk Balatonfürednek és Ausztria felé vettünk az irányt. Ezt azért igencsak kirándulgatósan tettük. Sok GG, GC.hu és .com láda várt ránk ma is :) Először a Káli-medencébe igyekeztünk, hogy ID=24 János 3 GPS Games játékával szórakozzunk: Töttöskáli templomrom, Velétei palotarom és a Keleményes kő! Mind-mind nagyszerű hely és noha a környék összes geoládáját megtaláltam már - ezeken a helyeken (egyiken sem) nem jártam. Innen azután, már Sopron irányába igyekeztem navigálni. Így keveredtünk Ódörögdre, ahol felekerestük a templomromnál található gc.hu csészét. Onnan azután a Farkaserdő nevű multi pontjait vettük célba. Kézenfekvő volt ezután Ostffyasszonyfára jönni, hogy megkeressük ezt a ládikát is. 400 m-ig tudtam megközelíteni autóval (visszafelé pedig megtaláltam a normál gépkocsik számára is járható utat, ha valakit érdekel, szívesen küldök koo.-t vagy tracklogot). Sok a szúnyog az erdőben, ezért sietősre vettem a figurát. A láda szerencsére hamar meglett. Nagyon érdekesek és félelmetesek ezek a beton tömbök az erdőben. Jó érzés volt elmenni innen. Azután megnéztük magát a temetőt is. Gyönyörűen karbantartott park, árad belőle a nyugalom. Köszönjük az invitálást!

Mikulás

Kishartyi 2009.07.11 13:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.20
köszi a rejtést

mjdgm 2009.07.09 10:39 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.96
A Hadifogolytáborról alkotott véleményünk tökéletesen egyezik Gotica logbookba írt megjegyzésével! :-)
Elég régóta járjuk az erdőket, s határozottan kijelenthetjük, hogy ebben az erdőben láttuk az 1 m2-re eső legtöbb vaddisznótúrást, őz és szarvasnyomot a talán felszáradni sosem akaró/(tudó?) erdei út során. A Betonobjektumok szerencsére mára már csak egy letünt kor emlékei.
Sajnáljuk, hogy a Hadifogolytemető mindkét ajtaja zárva volt, így csak kívülről tudtuk megszemlélni.

 
Gotica 2009.07.04 17:46 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.19
A temetöt egyszer már megnéztük,most meglett a tábor is.Kösz a rejtést.

G_Sanyi 2009.07.02 11:55 - Megtaláltam
Ameddig lehetett persze autóval közelítettünk, aztán gyalog folytattuk utunk. Rengeteg vad nyomát láttuk a sárban, de eggyel sem találkoztunk. Talán a közeli motoros pályáról áthallatszó zajok miatt.
A láda és az út melletti ojjektumok is könnyen meglettek. Köszönjük!

NZs 2009.07.02 11:19 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 3.66
Sárvárra menet ejtettük útba. A temetőnél kicsit tétováztunk, hogy ott merjük-e hagyni az autót, végül az (ott még) elfogadhatónak tűnő földúton közelebb merészkedtünk. Az a baj ezekkel a sáros földutas megközelítésekkel, hogy amikor már nem szeretnél/tudnál továbbmenni a kocsival, akkor már többnyire megfordulni sem tudsz... :-) Mi is így jártunk. Miután átevickéltünk jó pár sártengeren, megtettünk pár száz métert, egy dagonyaóceán állta el utunkat. A megfordulási manőver közepette jött az ötlet: miért ne hagyjuk itt a kocsit? Sikerült az "út" szélére félreállni, innen már gyalog folytattuk - még úgy sem volt egyszerű... A láda könnyen meglett - fura látvány az erdei fák között álló betontömbök sokasága. A veszélyes ülepítőt kicsit keresni kellett, a ládától még odébb van. Sokat mondjuk nem láttunk belőle... a természet végzi a dolgát. Összességében arra jutottunk, hogy nem érte meg a dagonyázást gyalog és autóval, oda-és visszafelé a látvány. Viszont örültünk, amikor végre újra szilárd aszfaltút volt a sáros kerekek alatt! Száraz időben talán jobban tetszett volna.
Sárvári munkám végeztével még felkerestük a Farkaserdőt (GCFARE) is.
NZs & EnZo

út közben ezt az egy hidat láttukEnZo megtalálta
Kovlaci 2009.07.01 00:00 - Megtaláltam
Hadifogoly tábor, Ostffyasszonyfa

Cica 2009.06.26 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.38
Párommal vadásztuk le Sárvárról hazajövet. Az idő jó volt, bár az előző esős napok úgy feláztatták a terepet, hogy alig lehetett közlekedni. Nyakig süppedtünk a sárba és egy pár kullancsot is sikerült begyűjtenem.
A környezet nagyon szép és egyben érdekes is, mint hadifogyoly tábor helyszíne.

Czucz 2009.06.26 13:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.14
Kalóz hivta fel a figyelmemet erre a ládára. Kár lett volna kihagyni!

kalóz 2009.06.16 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.12
Sikerült a nehezebb megoldást választanom, ami külön szégyen,visszafelé...Szerencsére a közeli 'Pannon Ringen' valami edzés lehetett, mert baromi hangos motor zúgást hallottam onnan, és ez mint akusztikus iránytű segitette a tájékozódást.Nem irigylem az erdő vadjait.Vissza kell még ide jönni télen is, mert a romokból szinte semmi nem látszik.Köszönet az előttem loggolóknak, hogy felhivták a figyelmemet a kullancs veszélyre. Igy felkészülve érkeztem, kullancsriasztóval felszerelve.Ez jó a bögölyök ellen is, mert azokból is van bőven.A temetőkapu most nyitva volt, valaki 'riglihúzásos'módszerrel kinyitotta.Kicsit körül tudtam nézni bent.Érdekes, hogy magyar nevek is szerepelnek a sirköveken.Lehet, hogy az őrséghez tartoztak, és itt hunytak el...Köszönöm a rejtést!(valamiért nem fogadja el a jelszót...)

[Jóváhagyta: GToni, 2009.06.17 00:42]

Hampi 2009.06.11 13:24 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.88
A romokból már nem sok látszik. Nagyon sok a kullancs, még én is beszedtem egyet pedig engem valami oknál fogva mindig elkerülnek. Lehet, hogy azért, mert Guba mindig előttem megy és begyűjti a vérszívókat. Noha nagy része lepattog róla a nyakörv miatt, de azért így is találok benne rendesen.

Fokozott kullancsveszély !

hacsabi 2009.06.01 13:15 - Megtaláltam
Hát az erdő visszahódította a tábor területét.Olyan sűrű volt az erdő hogy kedvünk sem volt kutakodni a romok után.A temető szép volt és gondozott, de sajnos zárva.Vajon miért? Aki rossz szándékkal megy annak nem akadály a kerítés,akit meg érdekelne az meg nézze a kerítésen kívül.

Hartyi 2009.06.01 13:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.83
A története nagyon érdekes viszont engem annyira nem tudott meghatni élőben! A temető után megpróbáltunk még 4keréken menni de a kocsi nem bírta a rengeteg sarat ezért gyalog folytattuk utunkat! Örülök hogy ide is eljutottam!Köszi Hartyi

sirgalahad 2009.05.27 06:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.08
Ellenségét, ha megfogja
Lesz plecsnije, na meg foglya
Hazafiság volt a sláger
Raboknak meg ott a láger

homályos hídmaradványok
másik hídhajnali homályból előbukkanó betontorzó
sokan voltak... 
hajsza 2009.05.20 17:40 - Megtaláltam
Megtaláltam

zöldek 2009.05.10 18:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.31
Talán a tuhunk nem volt elég friss, mindenesetre sikerült jó nagy kört leírni először az erdőn, majd a frissen simított szántóföldön keresztül. Végül lecsusszantunk a ládához. Érdekesek voltak a megmaradt beton műtárgyak. Mint mindig, most is visszafelé akadtunk rá a helyes és egyszerűbb útra. Köszi a rejtést!

tótheszter 2009.05.10 16:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.41
Felülröl a szántóföld felöl közelítettük meg a ládát. Egyszerübb lett volna ha betartjuk a rejtö leírását..:)

SzántóföldHadifogolytemetö
Cs_Zoli 2009.05.09 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.97
Ide még visszajövök jobban szétnézni.
Köszönöm a rejtést

menace 2009.05.02 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.51
Az erdő mélyén eléggé vizesek voltak az utak, de sikerült megtalálni a ládát. Köszi

ozy 2009.05.01 13:25 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.85
masodik proablkozasra, de meglett

heyjoe 2009.04.30 20:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.48
Extrém kessing Ngergovel: vihar, és napnyugta után, félhomályban, sárban. A hatlyukú után a sötét miatt egyenesen a ládát vettük célba, közbeeső pontokat kihagytuk.

ngergo20 2009.04.30 20:08 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.00
Nagyon érdekes volt!!

Teddy 2009.04.14 16:52 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 3 átlag: 4.00 súly: 2.73
Egy régi (tavaly augusztusi) térképpel kerestünk... így az egész egy rádió-iránymérő (rókavadász) versenyre emlékeztetett.... Közben találkoztunk egy ottani telektulajdonossal, aki körbevitt az egész táboron, közben megszólalt a GPS is: célba értünk! Köszi a rejtést!

RoNi29 2009.04.13 17:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.45
Jó kis séta volt. Ötletes rejtés!
Niki és Roland

Atmosz&Zozmosz 2009.04.12 17:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.24
A temető felől közelítettünk. Autóval kb. félútig jutottunk, most az út viszonylag száraz volt. Aztán egy kidőlt fa az utunkat állta, így autó le, folytatás gyalog. Le-föl mászkáltunk az árok és a domb között, végül kiértünk a szántóföldre (!). Innen aztán a sarok közelében ismét az erdőbe fordulva már azt hittük, hogy könnyű találat lesz, de nem az lett... Meredek lejtő alján találtuk meg a ládát, visszamászni sem volt egyszerű. Visszafelé eltévesztettük a lefordulót az árok felé, így kavarogtunk egy kicsit a fák között, mire rátaláltunk a helyes útra. Érdekes hely, profi leírás. Köszönjük!

ghiago 2009.04.12 13:27 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.66
Köszönjük.

Mihul 2009.04.12 12:10 - Megtaláltam
hogy miket rejt az erdő

Ahinana 2009.04.05 16:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.93
Délutáni rövid motoros túra.Egy előttem járó kesser elhagyta az "itinerjét" így könnyen rátaláltam a helyes útra. :) Motorral nem mertem bevállalni a sár miatt így aztán a bőrszerkó alaposan leizzasztott. A leírás és a történelmi háttér kiváló. Kösz a rejtést !

Ahinana

kovaripeti 2009.04.05 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.66
Hát ez kemény volt, de meglett. Sok őzet láttunk. Köszönjük.

kiniczkyne 2009.04.04 18:05 - Megtaláltam
Megtaláltuk

zsotie 2009.03.31 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.87
Tetszett a környék, igaz nagy sár volt. A hidakat megcsodáltuk, csodálkoztunk vajon mit keresnek itt, az erdő közepén.
Útközben láttunk egy kiskutyát őzet kergetni.
Szétnéztünk a láda környékén, érdekes hely.

Rudi Team 2009.03.30 12:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.93
Útközben láttunk 6 szarvast. 4 vaddisznóval pedig kb 10m-ről néztünk farkasszemet. Egy darabig tanulmányoztuk egymást, majd mindenki ment a dolgára. Fenti állatokon kívül még 1-1 kullancs kereste a társaságunkat.
Éva, Rudi

kupec 2009.03.27 11:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.17
Érdekes hely.
Sajnos a temető zárva volt, persze ez nem tartott vissza és bemásztam szétnézni. Szépen ápolt sírkert.

tcsb 2009.03.22 14:53 - Megtaláltam
Laza séta, szép időben.

Szlil 2009.03.22 14:53 - Megtaláltam
Láttunk szarvascsordát is átvágtatni az ösvényen.A második 6lyukúnak csak 5 lyukja volt :-) meg a 2lyukú is eléggé feltellett már.

K.L. 2009.03.22 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.02
ok

Priszi 2009.03.21 18:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.32
Már jártam itt, de csak a temetőt néztük meg. Most a láda miatt messzebb is bemerészkedtem. A természet igyekszik eltüntetni annak a korszaknak a maradványait. Mi viszont jobb ha nem felejtjük! Tanuljunk belőle, hogy ne kelljen ismét átélni.

Mese-Cache 2009.03.21 18:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.34
Kicsit későn indultunk el ládázni, mert délután sokáig aludtam. A szüleim biztos jól elfáradtak, mert szinte végig cipelniük kellett, hogy még sötétedés előtt visszaérjünk a kocsihoz. A ládától pár 100 m-re lévő vadászlesről láttunk őzeket is!

márka 2009.03.21 18:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.17
megvan

salty 2009.03.19 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.41
Ok.

sziooka 2009.03.14 16:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.43
Odafelé kicsit elnéztünk egy földutat s így kb. 500 m-t kellett a szántón keresztül megtennünk, hogy célba érjünk :) . Nem semmi létesítmény lehetett. Utána megnéztük a Pannónia-Ringet.

KranIC 2009.03.14 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.06
Autózni indultunk el délután, geocaching nem is volt tervben, de mivel nem voltunk túl ismerősek a környéken, és térkép nélkül mentünk teljesen véletlen lyukadtunk ki a faluban. Azonnal beugrott hoyg itt láda is van, gyorsan lekértük a koordinátákat és irány a láda. Mint utólag kiderült nem tértünk le jobbra a kicsit kevésbé járható útra, így mi is rossz irányból közelítettük meg. A szántóföldet nem vállaltuk be, helyette lett vagy 500m dzsungel harc, de végül azért meglett.

Yumi 2009.03.08 14:26 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.09
Rejtő megelőzött eme hellyel.Anno a Forradalmi Múzeumban volt szerencsém tanoncként az innét bekerült tárgyak leltározásában.Már akkor megérintett, micsoda "kisváros" volt itt.S most a valóság maradványa... Odafelé mindent végigtücskörésztünk, vissza toronyiránt.

kiralyek 2009.03.01 16:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.50
A Szellemjáróval egyszer már jártunk a temetőnél (itt ismerkedtünk meg Sipiékkel), de az erdőben lévő objektumokról nem tudtunk. Ma egy tavaszindító, ebédlemozgató túra keretében jártunk itt Pöttyökkel. Ha mi együtt kesselünk, nem ússzuk meg a fiaink elégedetlenkedését: ezen a napon holmi focizást reklamáltak (később egy izgalmasan sötét udvaron ezt megejtettük). Megígértük nekik, hogy legközelebb olyan programra megyünk együtt, melyben a ládázás legfeljebb minimális szerepet kap...:-)
Nagyon érdekes volt a hely, odafelé a szántást megkerülve mentünk, mert a vaddisznótúrásokra figyeltünk és így nem vettük észre a jobbra leágazó utat a híddal. De visszafelé megnéztük a nyalósót, a hidat is.
Köszönjük a profi leírást, sokat okultunk belőle!

Pöttyök 2009.03.01 16:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.91
Szép tavaszi sétát tettünk Királyékkal közösen az erdőben, s közben döbbenten olvastuk a számadatokat, s elképzeltük a "barakkvárost". Vannak még a magyar történelemnek meglepetései szűkebb környezetünkben is ...

GyZsTeam 2009.03.01 15:32 - Megtaláltam
Nagyon sokszor mentünk már el a temetőt mutató tábla mellett és közel ennyiszer hangzott el a "legközelebb bemegyünk". Most jött el az idő, mert az a doboz (vagy varázs láda?) kikényszerítette ezt. Nagyon szép, gondozott a temető. Meg is érdemlik ezt a helyet az itt nyugvók. Sajnálom, hogy nem tudtunk bemenni. Amennyire lehetett a kerítés mentén körbejártuk.
Elgondolkódtató, mekkora tett volt ennyi emberrel törődni és gondoskodni róluk, olyan körülmények között.
Érdemes volt eljönni ide. Köszönjük!

 
DarkSun78 2009.03.01 15:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.30
Szép vasárnap délutáni elfoglaltság
DarkSun, Zelma, Minka, Zizi

k97j02 2009.03.01 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.25
Érdemes volt eljönni,köszönjük. Talán 1,5-nél több a nehézség,legalábbis amerre mi mentünk. Sok érdekeset láttunk,különösen az ülepítők közelségében nagy számban előforduló lávakövek érdemelnek figyelmet. A végén tettünk "egy kört" a Pannónia Ringen.

indulása 6 lukú híd
hány ágú?a vörös fa
lávakőlerágott csont
tetemekérkezés
Adrica 2009.03.01 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.30
Érdekes és fantasztikus volt a keresés ... :) Nagyon köszönöm!

RIPTOR 2009.02.28 16:30 - Megtaláltam
A temetőt jól ismertük, annó két mozgót is rejtettünk ide, és egy POI-t is kreáltam hozzá. A ládával bemutatott részről viszont nem volt tudomásunk. Oda útnál "természetesen" mi is a szántón keresztül mentünk, de visszafelé megnéztünk mindent. Köszönjük a rejtést.
RIPTOR, Gabi

az első hídNapsütésben
Ha ezt látod rossz úton mész :-)Szomorú ilyent látni
Régen kidőltMonolit
Híd visszafelé 
Puszkany 2009.02.28 11:41 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.23
Szemerkélő esőben, sok őzet megriasztva, távolból hallatszó lövésekkel tarkítva.

kl 2009.02.28 11:41 - Megtaláltam
Koszonom, hogy itt lehettem! [wapon beküldött szöveg]

Webber 2009.02.22 14:38 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.51
Megtaláltam. A logbookban, ha jól emlékszek, én voltam a hetedik, itt viszont csak a 8. vagyok..
Na mindegy, most vagyok először a top10-ben! :-)
Hogy mik vannak errefelé az erdőben...

 
KJ & GM 2009.02.22 14:00 - Megtaláltam
Mára nem terveztünk kirándulást, de ezt csak ebédig tudtuk tartani. A GC megismerése előtt már jártunk a temetőben, most az erdőben is körülnéztünk.
Köszönjük, hogy Vas megyében ládázhattunk!

Reggel 2009.02.22 11:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.76
Megtaláltuk!

Hazafelé az ajánlott parkolóból vadásztuk le.
Köszi a rejtést!

Anita és Reggel

ncs001 2009.02.22 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.08
Hosszúra sikerült éjszakai program (1/2 5ig), kis pihi (9.30ig) után gyors találat. A rejtek adja magát, a temető szép lehet, kár hogy zárva! A füzetet kinyitva 5.-iknek írtam magam (képen), mert az első oldalon még volt bőven hely a 4. helyezett után, és nem lapoztam tovább... (vagy nem írtak) Gondolom az Steve-ék a következő oldalra logoltak, elnézést! Visszafelé a vadászlesnél egy nagyon kedves kessertárssal (Reggel)rövid élménybeszámoló-csere. Ma nagy forgalom lehetett itt!

Logbook 
Steve & TimTim 2009.02.22 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.58
Mi csak ötödikek lettünk. amikor odaértünk 3 kocsit láttunk de nem találkoztunk senkivel (talán mi is kicsit másképp közelítettük meg) sok lábnyomot láttunk mi is, de me is ott hagytunk egy párat. Köszönjük Tóni, hogy ismét az erdő közepébe raktad a cache-t.

TimTima cache-nél
a cache
Megvan!
Steve 
keresek 2009.02.22 09:40 - Megtaláltam
Az esti észlelést követően PDA "betárazás", reggel start. Bár gondoltam, Tomki kollégával nem vehetem fel a versenyt, de azért próbálkozni lehet. A késői ébredés viszont még jobban hátráltatott és persze a garázs szomszédok is.
Talán a legjobb időzítése van a láda megjelenésének. A nyár nem tudta volna ilyen láthatóvá tenni a helyet a növényzet miatt.
Vissza felé megnéztem az ajánlott helyeket - elgodolkodtató.

Ő talán mesélhetne
Sipi és Andy 2009.02.22 09:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.17
Közös megtalálás Dömével. Este nem mertünk elindulni, de így is meg lett a dobogós hely.

 
Nivás Döme 2009.02.22 09:29 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.31
Este észrevettem a ládát, úgyhogy reggel időben akartam indulni. De hát aki "korán" fekszik, későn kel, úgyhogy maradt a 2. hely. A temető mellett parkoltam, és a 2. parkoló felé megelőzött Sipi és Andy. Innen közös bolyongással indultunk a láda felé (természetesen nem az ajánlott úton). Rövid keresgélés után pedig a leírt pontokon át indultunk vissza a kocsihoz, ahol a nyomokból már látszott, hogy kesserek hada lepte el az erdőt :). Sipiéknek köszönet a fuvarért, a rejtőnek meg a közeli ládáért.

tomki 2009.02.22 07:24 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.52
kísérteties [wapon beküldött szöveg]

Szép volt a reggel, a vadászok után csak a vérnyomokkal találkoztam. Én is kis kitérővel értem a rejtekhez, miközben egy rétihéja röptében gyönyörködtem. A harkályok is dobolnak, hiába erőlködik a tél, azért csak február második felében járunk. Igazán megfogott a 90 évvel ezelőtti villág szelleme. Köszönöm a rejtést.

a beveztő út közelében
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]