FAQ
2402. Isten hozott Budakeszin! (GCHimn)

gőzmozdony

gőzmozdony

Himnusz szobor

Himnusz szobor

kerekeskút

kerekeskút

Milleneumi emlékmű

Milleneumi emlékmű

Zachara Lajos emlékmű

Zachara Lajos emlékmű

Erkel Ferenc szobra

Erkel Ferenc szobra

romkert

romkert

Nagysándor József emlékház

Nagysándor József emlékház

kálvária

kálvária

sváb házak

sváb házak
Szélesség N 47° 31,176'
Hosszúság E 18° 56,296'
Magasság: 315 m
Megye/ország: Pest
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2016.06.20 15:00
Megjelenés időpontja: 2009.04.15 17:00
Utolsó lényeges változás: 2022.10.23 13:09
Utolsó változás: 2022.12.21 17:12
Rejtés típusa: Multi geoláda (3H+1V)
Elrejtők: stmester
Ládagazda: stmester
Nehézség / Terep: 2.0 / 2.0
Úthossz a kiindulóponttól: 2500 m
Megtalálások száma: 1078 + 4 sikertelen + 10 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 1.5 megtalálás hetente


WAP

1.pont gőzmozdony
N 47°31,176' E 18° 56, 296'
Első jelszórészlet a gőzmozdonynál láncon (2 karakter )
2.pont Zachara Lajos emlékmű N 47° 30,864' E 18° 55, 985' Második jelszórészlet pad hátulján ( 3 karakter )
3.pont romkert N 47° 30,571' E 18° 55,675'
Harmadik jelszórészlet hirdető tábla alján ( 3 karakter )
4.pont kálvária N 47° 30,538' E 18°56, 053'
Negyedik jelszórészlet a kálváriánál villanyoszlopnál (5 karakter )

Jelszó: a négy pont jelszórészletei egybeírva (13 karakter )

WAP vége


A ládát 2016.05.25-én adoptáltam Kata és Levitől. Új koordinátákkal és leírással KERESHETŐ!

2018.09.24. A harmadik pont ellenőrzése, mert többen nem találták. Ott van, csak le kell guggolni és benézni.

2019.05.02. Ládaellenőrzés, szemét kiszedés, ajándék berakás.

2019.08.14. Új dobozt raktam ki, mert valakinek csak az kellett. Szerencsére a logfüzetet otthagyta. Ajándékokkal újból feltöltve.

2020.08.24. Új dobozt raktam ki teljes felszereléssel, most az egész eltűnt.

2021.04.02. Megint elvitték az egész dobozt.

BUDAKESZI TÖRTÉNETE

Budakeszi lakottságára utaló első emlékek még az új kőkorszakból származnak. A római korban is éltek itt emberek, amelyekről egy a világon is ritka síremlék feltárása tanúskodik.
A falu honfoglalás kori eredetére utal a Budakeszi-Barackosban feltárt, a X. század közepére keltezhető köznépi temető. Ilyen lelet mindössze négy került elő a Kárpát-medencében.

Budakeszi nevét egy 1296-os keltezésű oklevélből következtetve az ősi Keszi törzs valamelyik nemzetségétől kaphatta. Feltételezhető, hogy a tatárdúlás után alakult ki Al- és Felkeszi.
A település mindenkori fejlődését elősegítette, hogy fontos forgalmi csomópont volt évszázadokon keresztül, mivel a budai vár, Zsámbék - Székesfehérvár, Tinnye - Esztergom főútvonalában fekszik. Esztergom felé ezen az úton közlekedtek, hogy a Visegrád felé vezető utak vámjait kikerüljék.

1659-től Budakeszi birtokosa gróf Zichy István volt, akinek fia, Péter hívta a településre az első német telepeseket Bajorországból, a Rajna-vidékről, Ausztriából, Cseh-Morvaországból. 1739-ben közel 600 lakos esett áldozatul a pestisjárványnak. 1765-től Budakeszi kamarai birtok lett és igen jelentős kedvezményekben részesül, melynek következtében gyorsan felvirágzik.

Korányi Frigyes kezdeményezésére 1900-ban indult meg közadakozásból az első magyar tüdőszanatórium építése, amely 1906-ban a Milánói Világkiállításon elnyerte a "Gran Premio" díjat.
Azóta a jó levegő és a szép környezet több szanatóriumot is ide vonzott, s egyben elkezdődött a település iparosodása is.

A helyi védelem alatt álló mintegy 200 értékes, szép sváb paraszt- és polgárház az elmúlt évszázadok népi építészeti értékeiről tanúskodik. Nemzeti himnuszunk zeneszerzőjének, Erkel Ferencnek is itt áll emléktáblával megjelölt nyaralóháza. Budakeszin 1952-ben vásárolt családi házában élt haláláig Mezei Mária színművésznő is.

A 19. század végétől egyre nagyobb turizmus színhelye lett a település. 1928-ban buszjárat létesült a Szépjuhásznéhoz, ahonnan tovább lehetett utazni Budapest felé. 1937-ben már közvetlen járat volt Budapest és Budakeszi között.

A város ma élénk idegenforgalommal rendelkezik. A Vadaspark, Makkosmária és a környező erdőségek sok kirándulni vágyót vonzanak.

GŐZMOZDONY  N 47° 31,176' E 18° 56,296' 315 m [GCHimn-1]
Első jelszórészlet a gőzmozdonynál láncon (2 karakter )


Ahogy beérünk Budapest felől Budakeszire, egy eléggé oda nem illő "szobor" vonja magára a figyelmet: az út jobb oldalán teljes valójában áll egy gőzmozdony. Sokan töprengenek azon, honnan is került ide, amikor vasútvonala a településnek sohasem létezett.
A Budai-hegyek előnyeit a vasút is kihasználta, tüdőszanatórium épült az akkor még valóban igen csendes, békés vidéken. A MÁV Betegségi Biztosító Egyesülete 1927-ben, a vasúti alkalmazottak önkéntesen befizetett járulékaiból jött létre. Ahol vasutas van - még ha beteg is - ott mozdonyt is találunk előbb-utóbb.
1924-ben a MÁVAG gyárban épült 376,589 pályaszámú mozdony, az 1910-től gyártott sorozat utolsó példányai közé tartozik. A típust a kis tengelyterhelésű mellékvonalak számára, a későbbi 375-ös mozdonyok "könnyített" változataként kezdték el gyártani. Selejtezésükig a kilenc tonnánál nem nagyobb tengelyterhelésű mellékvonalak nélkülözhetetlen igáslovai voltak. A mozdonyt 1977. április 27-én selejtezték le. Kilenc év tárolás után került Budakeszire, a Rózsa utca torkolatába, ma is látható helyére. Bár a Közlekedési Múzeum tulajdona mégis egy megállapodás alapján két évtizeden keresztül a MÁV kórház gondozta, annak 2007-es bezárásáig. Most a Magyar Gőzmozdonyokért és vasútért egyesület végzi az állagmegóvást.

Érdemes megnézni az út túloldalán álló Himnusz szobrot.
 N 47° 31,211' E 18° 56,343' 311 m [GCHimn+szobor]
Kölcsey Ferenc költeményét, a magyar nemzeti Himnuszt idéző, 2006 májusában felavatott alkotást V. Majzik Mária Magyar Örökség-díjas képzőművész készítette.
Márványból, mészkőből és bronzból készült, a szobor közepén egy istenalak látható, ezt veszi körül sugaras alakban a vers szövege.
A 4 méter magas domborművet 9 méteres magasságban 21 harang egészíti ki, amelyeken ünnepnapokon a Himnusz szólal meg, minden vasárnap délben pedig a déli harangszó.
Az emlékmű elkészítéséhez szükséges pénzt adományokból gyűjtötték össze.

A Fő téri park is sok látnivalót tartogat számunkra.

A parkban zenepavilon kínálja helyét szép időben a muzsikusoknak. Nem messze tőle pedig egy kerekes kút áll, kőből faragott itató vályúval. A Fő út két oldalán hangulatos sváb házak őrzik itt a régi hagyományokat is. Vessünk egy pillantást Erkel Ferenc szobrára. Erkel Ferenc zeneszerző (1810-1893), a magyar nemzeti opera megteremtője gyakran töltötte Budakeszin nyaralójában nyári szabadságát.
Az Erkel szobor mellett látható a Millenniumi emlékmű, amely Lantos Györgyi szobrászművész alkotása.

ZACHARA LAJOS EMLÉKMŰ  N 47° 30,864' E 18° 55,985' 252 m [GCHimn-2]
A második jelszórészletet pad hátulján felragasztva találod. (3 karakter )


Zachara Lajos mérnök (1878-1943) elektromos részvénytársaságot alapított 1920-ban és a befolyt összegből vezették be Budakeszin az áramot. A Fő utcán megszüntette a csordák vonulását, dísznövényeket ültetett a település központjában, padokat rakott le az adományozók névtáblájával-megalapítva és kialakítva ezzel a Fő téri parkot, melyet haláláig gondozott.

A park végénél van a Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház.  N 47° 30,803' E 18° 55,903' 247 m [GCHimn+Tájház]
Bemutatja a budakeszi svábok régi életmódját és kultúráját. Nyitva-tartás: kedd, csütörtök, szombat 10-14 egyéb napokon előzetes bejelentkezés alapján Nádas Anna 06-20-519-5755

Tovább sétálva a katolikus templom felé megnézhetjük Nagysándor József emlékházat is.  N 47° 30,587' E 18° 55,676' 230 m [GCHimn+emlékház]
Előzetes bejelentkezés alapján látogatható. Oszlánszky Szilvia 06-30-3498-443
Nagysándor József tábornok a Bihar megyei Nagyváradon született 1804-ben egy vagyontalan katolikus magyar nemesi családban. Már 15 évesen katonai pályára lépett, szolgálatát az osztrák császári hadseregben kezdte hadapródként. 1849 áprilisában a tavaszi hadjárat valamennyi csatájában ott volt, különösen kitűnt a váci és a nagysallói ütközetben. A Buda visszavívásáért indított hadműveletnek ő volt az egyik főszereplője. Május első napjaiban Budakeszin állomásozott.

Főhadiszállása a mai Fő utca 187. sz. házban volt, ami most emlékház. Az itt tartott haditanács tervei alapján május 5-én gyalogos honvédei élén ő tört be elsőként a Várba.

ROMKERT  N 47° 30,571' E 18° 55,675' 228 m [GCHimn-3]
A harmadik jelszórészlet hirdető tábla alján ( 3 karakter)


A mai római katolikus Havas Boldogasszony templom udvarában 1997-ben végzett ásatások során, az 1761-66 között épült barokk templom alatt, a település nagyságához képest jelentős méretű középkori templom falcsonkjaira bukkantak. A templom az egykori Alkeszi területén feküdt. A település királyi alapítású kápolnáját 1267-ben említik először, melyet a XV. század folyamán gótikus stílusban kibővítettek. A településsel együtt a középkori templomot a törökök pusztíthatták el. A román kori templom téglalap alakú hajóval és félköríves szentéllyel rendelkezett, ezt a későbbiek során nyugat felől kibővítettek. A XV. században a román kori templomot lebontva bővítették a templomhajót. E falakhoz épült észak felől a gótikus sekrestye, amelynek falába vadászjelenetes római kori sírkövet és római kori oltárkövet is beépítettek. A középkor folyamán a templomot és a templom körüli temetőt kerítőfallal vették körül. Az ásatás során bizonyossá vált, hogy a templom környéke, a falu központjának múltja mintegy 1000 évre nyúlik vissza.

A templomtól felsétálhatunk a Kálváriához, a kicsit emelkedős Napsugár utcán, de a fáradtságért közben kárpótolhat a régi sváb házak látványa és felérve a Jókai utcába , Budakeszi panorámájában gyönyörködhetünk. Autóval is megközelíthetjük a Kálváriát ugyanezen az úton.

KÁLVÁRIA  N 47° 30,538' E 18° 56,053' 263 m [GCHimn-4]
Negyedik jelszórészlet a Kálváriánál villanyoszlopban. (5 karakter)


Az 1739-es pestisjárvány sok áldozatot szedett Budakeszin is. Ekkor állították a falu legrégebbi, ma is álló keresztjét, a pestis-keresztet a Kálvária-dombon, ahol a pestisesek temetője volt. Ezt követően fokozatosan alakult ki itt a kálvária. Az 1700-as és 1800-as évek fordulóján állították Krisztus és a két lator keresztjét, az 1800-as évek második felében az először 6, majd 14 stációt. A késő barokk stílusú kápolnát Csott Ferenc a königgratzi csata hőse építtette 1883-ban. A bejárati kapu mellett áll a pestis kereszt. A kálvária nyitva-tartása szombat, vasárnap, ünnepnap 10 órától napnyugtáig.

Jelszó: a négy pont jelszórészletei egybeírva (13 karakter)

Forrás: Budakeszi

A közeli ládákat is érdemes felkeresni: GCMAMM, GCVADI, GCORBA, GCKGYT, GCFENY.

Kellemes időtöltést kívánok!
stmester
Állapot: kereshető

KRW értékelés (660 db): környezet: 4.45 rejtés: 4.28 web: 4.53 átlag: 4.42

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
-
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


mirjam07 2023.01.15 12:41 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Kellemes kis kor, kutyaval teljesitve. gyonyoru a kalvaria! [Geoládák v3.12.10]

tomesi 2022.12.28 16:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.39
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Stimm 2022.12.27 14:48 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

fehérkút 2022.12.20 14:04 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget. Végig olvasva az előttem szólóknak és az elkövetkezendő megtalálóknak egy-két apróság!
A mozdonynál elférne több információ. A láncos elég kevés én még odatenném hogy a Fő utca felöli oldal! A pad teljesen korrekt! A villanyoszlop is jó , a táblát nem ártana cserélni mert nehezen olvasható.

Na és a lépcső. Látom sokan elvéreztek vele. Szerintem nem jó a koordinátája ( a lépcső aljára visz, és mint a rejtő segítségével kiderült a tetején kell keresni! ( utólag is köszönjük a rejtői segítséget)

Jekeba29 2022.12.20 14:04 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.9.12]

Béla 53 2022.12.20 14:03 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.10.4 teszt]

tuzvarazslo 2022.12.16 15:07 - Megtaláltam
A 3.pont nagyon nem egyértelmű. A gps is teljesen máshova vezet. Telefonos segítségnél a rejtő stílusa nem volt barátságos. Simán közölhette volna, hogy nem ér rá.

Egy találatot megért! [Geoládák v3.12.10]

vvivien128 2022.12.16 15:07 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Zella 2022.11.27 14:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! :-)

Kálvária  
golyakr 2022.11.10 14:12 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.9.12]

A mai napom néhány környékbeli láda becserkészésére szenteltem. Kései indulás kései érkezést eredményezett. Országos Korányitól indultam az első ponthoz. Az első problémám az volt, hogy Garmin nem hitte el, hogy ládalista van a tárhelyen. Mozdonyhoz érve elkezdett szemerkélő eső esni, közben telefonra csatlakoztatva próbáltam letölteni némi ládaadatot. Telefonon a térkép nem töltött be, nem mintha a két készülék csatlakozott volna. Miután kitartóan teltek a percek, és megoldódott minden keresgélni kezdtem. Amit jelszórészletnek gondoltam az le volt törve, emiatt úgy döntöttem jobb, ha tisztázom a rejtővel. Kis segítséget kaptam, és alapos vizsgálat után boldogan fordultam rá a második részletre. Közben elállt az eső. Kellemes a park, leszámítva, hogy a városi gyepmesterek a levélfúvót pont azon a padon tárolták, amin a jelszórészlet is volt. Nem zavartattam magam, igazából ők sem. Fotó, de elsőre ez sem ment az autó fókusz miatt. Aggódtam egy kicsit a fura részlet miatt, de jól van, majd kiderül. Az út túloldalán folytattam. A GPS jel alaposan megviccelt, de a leírás is. Ha egy olyan helyen vagy ahol a piros címkén'ellenszere a k1 vitamin szerepel, rossz helyen vagy. Ismét telefon, ismét segítség. Így már gyerekjáték volt. Ennél a pontnál kezdtem aggódni, mi van ha az utolsó állomáson megint információra szorulok. Irány felfelé. Kellemes környék,házak közt jó kilátással, ami úgy is egész jó volt, hogy ködbe öltözött a táj egy része. Gyors zárás és jó a jelszó:)

Mary&Advent 2022.10.30 16:20 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszi.

krisz17krisz 2022.10.02 13:07 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést, a 3. pont rejtői segítséggel lett meg, nem találtuk úgy sem, hogy megmondta, pontosan hol kell keresni. [Geoládák v3.12.10]

szabilkó 2022.10.02 13:07 - Megtaláltam
3. pontot nem talaltuk, rejto elarulta a jelszot. Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

raticu 2022.10.02 13:07 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! 3. pont csak rejtői csegítséggel sikerült. [Geoládák v3.12.5]

Imperator Csaba 2022.09.28 16:30 - Megtaláltam
+Van! Köszi :)

Kérakaz 2022.09.18 11:53 - Megtaláltam
Hangulatos hely, kellemes sétát tettünk. Köszönöm Mariann e-mailes segítségét a jelszóképzésben! [Geoládák v3.12.10]

Leslie33 2022.09.07 19:26 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

lupin 2022.08.03 18:40 - Megtaláltam
A családdal tettünk egy nagy sétát Budakeszin és kerestük fel a pontokat. Köszönjük! [Geoládák v3.12.10]

infernus 2022.06.06 15:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.45
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

GeOFaM 2022.06.01 18:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

karcsi9641 2022.05.25 09:30 - Megtaláltam
Ezzel a multival kezdtem a napot.
Sok szépet tudtam meg, és láttam ebből a hangulatos településből.
Sajnos a 2. pont jelszórészletét a pad festtői összekenték, de Mariann gyorsabban segített, mint a 112.
Köszönöm a gondosan kivitelezettrejtést!

DSCN4641-001DSCN4643-001
DSCN4646-001DSCN4648-001
KeresTalál 2022.05.01 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.64
Első pontnál kis segítséggel a rejtőtől.
Köszönjük a rejtést.

ballasz 2022.04.27 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.97
Több részletben lett meg. [Geoládák v3.12.8]

Kiscseri 2022.04.18 19:04 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! nagyon köszönjük a rejtô segítségét [Geoládák v3.12.7]

tam623 2022.04.16 15:15 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést. És az első ponton a rejtő segítségét. Geoládák v3.12.7]


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (1092 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]