FAQ
2452. Nagytarcsai sámáncsörgők (GCNTAR)

Nagytarcsa címere

Nagytarcsa címere

Evangélikus templom

Evangélikus templom

Világháborús Emlékmű

Világháborús Emlékmű

Milleniumi Emlékmű (Turul szobor)

Milleniumi Emlékmű (Turul szobor)

Falumúzeum

Falumúzeum

Szkíta kori bronzcsörgő

Szkíta kori bronzcsörgő

Katolikus templom

Katolikus templom
Szélesség N 47° 31,536'
Hosszúság E 19° 17,323'
Magasság: 191 m
Megye/ország: Pest
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2009.06.03 06:30
Megjelenés időpontja: 2009.06.03 07:45
Utolsó lényeges változás: 2018.01.01 17:33
Utolsó változás: 2019.04.25 09:28
Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+3V)
Elrejtők: hodoaat + Kini
Ládagazda: hodoaat
Nehézség / Terep: 2.0 / 2.0
Úthossz a kiindulóponttól: 3000 m
Megtalálások száma: 572 + 1 sikertelen + 8 egyéb
Megtalálások (havi bontásban):

A legaktívabb hónap 2009-06 volt 59 'Megtaláltam' loggal,    OFF
Megtalálások gyakorisága: 0.8 megtalálás hetente


WAP:
1.) Az evangélikus templom bejárata mellett elhelyezett emléktábla állítási éve. (4kar)
2.) A Falumúzeum kertjében található színpad előtti padok száma. (2kar)
3.) A Kistemplom melletti buszmegálló fedett beállójának hátulján (fémen) kis matrica 30centi magasságban, 5 betűs szó és a végpont koordinátája.
4.) Végláda a hídfőnél, benne a jelszórészlet. (5kar)

A ládába TravelBug nem helyezhető.

Egy rövid (kb. 3 km-es) sétára hívlak benneteket szülőfalumba, hogy megmutathassam ennek a kicsiny településnek minden értékét, itt a főváros tőszomszédságában.

Evangélikus templom
Nagytarcsán először 1819-ben épült evangélikus templom, de ekkor még a cinkotai egyház leány-gyülekezeteként működött. A falu lakossága, már ekkor is döntő többségében (szlovák származású) evangélikus volt. A 2001-es népszámlálás alkalmával 35%-os volt az evangélikus vallásúak aránya. A régi templom helyén épült a ma látható 1931-ben felszentelt román-gót stílusú templom, Sándy Gyula tervei alapján. Az egyházközség 1935-ben önállósodott, első választott lelkésze Sztehlo Gábor lett. 2013-ban ünnepeltük a Sztehlo Gábor emlékévet, születésének 100. évfordulóján!
A templomhajó déli oldalán az Ószövetség, Jákob 12 fiának (Izráel 12 törzsének) alakjai jelennek meg mozaikábrázolás segítségével. Az északi oldalon a 12 apostol képe található.
Az oltárkép különlegessége az egyházi év menetének megfelelően változó kettős szárnyas oltár, amely Közép-Európában egyedülálló. Révész István tervei alapján, Csipkay Zoltán festőművész alkotásaival 1959-ben készült el. Később Tichy Kálmán munkáival egészült ki.
Istentiszteletet minden vasárnap 10:30-kor tartanak a templomban.
 N 47° 31,536' E 19° 17,323' 191 m [GCNTAR-1]
A templom bejárata mellett található az első lelkész emlékét őrző tábla. A jelszó első része az állítás éve (4 karakter).

Világháborús emlékmű
Az új evangélikus templom építésével együtt állították az emlékművet, melyen ma az első és második világháború során elhunyt nagytarcsai katonák nevei olvashatóak. Felavatásakor még nem a ma látható kereszt volt a tetején, hanem egy kisebb turul szobor, amely az '50es években a kommunizmus áldozata lett.
 N 47° 31,537' E 19° 17,310' 190 m [GCNTAR+emlekmu]

Milleniumi emlékmű (Turul szobor)
A falu főterén 2000-ben állított Milleniumi emlékművön található Turul szobor Madarassy István szobrász munkája.
 N 47° 31,540' E 19° 17,250' 185 m [GCNTAR+turul]

Hangya szövetkezet
A Blaskovits Oszkár által az 1910-es években létrehozott Hangya Értékesítési és Fogyasztási Szövetkezet épületében ma söröző működik.
 N 47° 31,544' E 19° 17,119' 178 m [GCNTAR+hangya]

Falumúzeum
A helytörténeti és néprajzi emlékeket bemutató Falumúzeum 1960-ban kezdte meg működését, amely a tanító házaspár, Molnár Lajos és felesége Hajdú Margit szervező-alapító munkájával jöhetett létre. A kiállított tárgyak közadományozással kerültek a múzeum tulajdonába. A hét állandó kiállításon megtekinthetőek: 19. század végi szobabelsők, a helyi népviselet és díszítőművészet jellegzetes darabjai, a szállítás és teherhordás eszközei, az önkéntes tűzoltóság és a földművesek használati tárgyai. A falu története és a régészeti emlékek iránt érdeklődők pedig itt találják meg a falu címerében látható - országos jelentőségű - szkíta kori sámáncsörgők másolatát, melyek eredetijét a Nemzeti Múzeum őrzi.
A falumúzeum épülete a Sztehlo Gábor által 1938-ban alapított bentlakásos népfőiskola egyik fennmaradt darabja. A három épületből álló együttes közül ezt nevezték a Stühmer-háznak.
 N 47° 31,456' E 19° 16,890' 177 m [GCNTAR-2]
A második jelszórészlet, a kerítésen kívülről is jól látható színpad előtti padok száma. (Sötétben elemlámpa ajánlott!) (2számjegy)
A múzeumi belépő áráról nincs pontos információm, mivel a tulajdonviszonyok az utóbbi időben átrendeződtek.

A múzeum nyitvatartása:
Hétfő: zárva
Kedd-Péntek 10-16 óra
Szombat-Vasárnap: 12-16 óra.


Katolikus templom
A Bosco Szent János tiszteletére emelt római katolikus kistemplom 1935-ben épült, hívei a kistarcsai plébániához tartoznak. Misét a hónap második és negyedik vasárnapján tartanak, nyáron 10:30, télen 11:30-as kezdettel.
 N 47° 31,872' E 19° 16,915' 180 m [GCNTAR-3]
A buszmegálló beállójának hátsó részén található kis matricán áll fém objektumon 30 centi magasságban a harmadik jelszórészlet (5 betűs szó), valamint a végláda koordinátái.

Végpont
A Szilas-patak nagytarcsai mellékágának (melyet régen Csincsa-pataknak neveztek) közelébe vezet az utatok. Itt keressétek a negyedik jelszórészletet! Eredetileg a település geometriai középpontjában található focipálya melletti vízmosás adta a rejtekhelyet, de a környék gyorsabban változik, mint vártam, így új helyre került a láda, de az sem volt biztonságos, elveszett a láda, így sokáig virtuális lett az utolsó pont is. A végláda most pótlásra került, remélem hosszabb életű lesz, mint elődei. Keressétek a hídfőnél, gondosan rejtsétek vissza! Pótjelszó található a közeli kerítéssarkon (zöld matrica, időközben feketére festve)!A falu története a II. világháborúig
Régészeti ásatások és történelmi kutatások alapján elmondható, hogy Nagytarcsa területe az őskőkor óta lakott. Krisztus születése előtti korokból találtak itt őskori kőpengét, csiszolt kőbaltákat, átfúrt csonteszközöket, agyagedényeket, karpereceket. A falu területéről kerültek elő hazánk egyik legfontosabb régészeti emlékei a szkíta kori sámáncsörgők, melyek kultikus szertartások során kerültek a földbe 2500 évvel ezelőtt. További régészeti emlékeink a 10. századból származó honfoglaláskori köznépi temető leletei, a 12. századból Béla király pénzei, valamint egy 13. századi nyílcsúcs.
A 14. századból származik az a 700 éves oklevél, amely falunk nevét Tarcsaként az eddig ismert írott források közül először említi. A 16. században a török hódoltság területéhez tartozott a település, így 1546-ban elkészült Csík Tarcsa első adóösszeírása. A név a 15. századi birtokviszony-változásokhoz köthető, amikor a Csík család birtoka lett a falu déli része, ekkor vált külön a mai Kistarcsától. A 150 éves török hatalmi rendszer megdöntésére szervezett nemzeti erők harcai során, Buda visszafoglalásakor, 1686-ban súlyos károkat szenvedtek a Pest környéki falvak. A lakosság biztonságos helyre menekült. Így Csíktarcsa is lakatlan volt néhány évig, újjátelepítés nem volt, az 1690-es évek elejére visszaköltözött az eredeti lakosság. 1707 végén - a kuruc-labanc harcok és a pestisjárvány miatt - ismét lakatlanná vált a település, de néhány éven belül a megfogyatkozott lakosság visszatért.
1720 és 1782 között nem szervezett tömegekben, a belső vándorlás során Hont, Nógrád és Pest megyéből magyar és szlovák szabadon költöző jobbágyok, zsellérek és adóra nem kötelezett szolgák érkeztek a községbe. 1730-ban a falut 2700 forintért vásárolta meg Grassalkovich Antal kamarai elnök. 1785 tavaszán a türelmi rendelet alapján Pest megye közgyűlése engedélyezte a falu evangélikus népének jogaik újbóli gyakorlását, melyet 1761-ben tiltottak be.
1819-ben felépült az evangélikus templom, de a gyülekezet a cinkotai evangélikus egyházhoz tartozott. A Grassalkovich-uradalom 1851-es megszűnése után több birtokosa is volt a településnek, míg végül 1872-ben önálló nagyközséggé alakult. 1876-ban új evangélikus iskola, 1892-ben pedig a jelenlegi községháza is felépült.
1900. november 18-tól a község neve Nagytarcsa. 1910-ben két tettre kész fiatal tanító érkezett a faluba: Blaskovits Oszkár és Hernád Sándor. Blaskovits Oszkár rektor úr a helyi Hitel- és Hangya Szövetkezetet igazgatta (1995-ben ő lett az általános iskola névadója), Hernád Sándor megszervezte az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, és irányította a közművelődést.
1914 nyarán 285 nagytarcsai fiatalt soroztak be katonának, 1918-ig 58 honvéd esett el a frontokon. A lakosságot nagyon megviselte a háború, a többség elszegényedett. Az 1919-es tanácsköztársaság bukása után három és fél hónapig tartó román megszállást kellett a falunak elszenvednie.
1931-ben a régi helyén új evangélikus templom és I. világháborús emlékmű épült. Az evangélikus egyházközség 1935 őszétől önállóvá vált, első választott lelkésze Sztehlo Gábor lett, aki megalapította az országos jellegű, öt hónapos, bentlakásos népfőiskolát. Az építéshez szükséges forrásokat nagyrészt finn adományokból fedezték, az iskola 1938 és 1944 között működött. 1935-ben felépült a Bosco Szent János tiszteletére emelt római katolikus kistemplom, hívei a kistarcsai egyházhoz tartoztak.
A második világháború sem kerülte el a falut. 1944. márciusában a német megszálló csapatok birtokukba vették Nagytarcsán is a repülőgép-irányító objektumokat, amelyek a légi közlekedést biztosították. Ezév decemberében több légitámadás is érte a falut, mivel az a frontvonalba került. Karácsony után a védőkkel vívott heves harcok árán foglalták el a községet a szovjet-román csapatok.
Itt tovább olvashatjátok a település történetét.

Forrás: Molnár Lajos és Molnárné Hajdú Margit: A 700 éves Nagytarcsa, 2002 (kiadja: Nagytarcsa Község Önkormányzata)

Megközelítés
Autóval: A település az új M0-ás keleti szektor középső részén található, így a gyorsforgalmi úthálózatba is bekapcsolódott. Emellett a 3-as főút lehet irányadó, erről Kistarcsánál vagy Budapest felől Cinkotánál kell letérni a falu irányába.

Tömegközlekedéssel: A gödöllői HÉV vonalán található Cinkota állomástól indulnak Volán járatok Nagytarcsára, az állomásépület mellől.
Az első ponthoz a Nagytarcsa, Petőfi telep megállóhelyet érdemes igénybe venni, visszafelé Nagytarcsa, kistemplom buszvégállomás is megfelelő lehet.
Napközben 20-30 perces időközönként jár, hétvégén és este óránként. A busz pontos menetrendjét itt találjátok: http://www.menetrendek.hu.

Jó keresést és kellemes sétát kívánnak a rejtők:
hodoaat és KiniLádatörténet:
2009.06.03 8:45: A 3. ponton található matrica az első megtaláló után áldozatául esett (valószínűleg) a buszsofőrnek, így mostantól egy alkoholos filccel készült felirat segít, kb 30 centi magasságban a buszmegálló mögött baloldalt.
2009.06.03 15:25: Kiragasztottam a 3. pontra egy (az eredetinél jóval kisebb) matricát, remélem ez hosszabb életű lesz, de biztonság kedvéért még mindig ott az alkoholos filces felirat.
2009.06.04 20:00: pepe1948 javaslatára felraktam egy képet a ládanévadó Szkítakori sámáncsörgőről, de amint a leírásban is olvasható Nagytarcsa címerében (1. kép) is látható a lelet képe.
2009.08.02 20:00: A végládát begyűjtöttem, mert a környezete elszemetesedett és az odajutás sem volt túl egyszerű.
2009.08.18 22:30: A végláda kb 500méterrel távolabbra került eredeti helyétől. A környezet hasonló, reméljük itt jobb helye lesz!
2009.11.14 14:00: Ládaellenőrzés. A láda környezete elég gyorsan változik, de minden OK.
2010.03.10 19:05: Matricacsere a harmadik ponton. Ezúton is elnézést kérek az utolsó pár megtalálótól a megkésett cseréért.
2010.03.21 14:00: A láda eltűnt/ellopták. Igyekszem pótolni. Nagyon sajnálom, hogy az 1 éves "születésnapját" sem tudta megélni úgy, hogy még költözés is volt benne. :(
2010.05.12 19:00: Ideiglenesen 4 virtuális pontból álló multivá alakult a Nagytarcsai sámáncsörgők. Igyekszem a hagyományos pontot visszaállítani.
2014.08.30 13:20: Jobb később, mint soha: Végláda visszaállítva, remélem hosszabb életű lesz, mint elődei. (Tollat elfelejtettem hagyni benne, ha valaki pótolná, nagyon megköszönöm!)

Állapot: kereshető
1 játékos karbantartást javasolt; lásd a logot.

KRW értékelés (316 db): környezet: 4.22 rejtés: 4.15 web: 4.55 átlag: 4.31

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
-
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
+
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
+
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
+
sötétben is érdemes keresni
+
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


medvecsalad 2023.01.28 16:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! A ládát valószínűleg ellopták, a pótjelszót sikerült megtalálni.

porhanda 2023.01.22 12:21 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Puhapracli 2022.12.30 21:31 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4a]

kasap 2022.12.30 16:18 - Megtaláltam
Megtaláltam. A véglada pótjelszót nekem nem sikerűlt megtalálni. :-) Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4a]

Bence2009 2022.12.29 14:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Pogánypeti 2022.11.30 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.33
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget! [g:hu 1.6.4]
Az első két állomás sima ügy, a buszmegállónál lévő jelszó és koo. is könnyen megtalálható, jól olvasható. A végládát valami szépreményű sajnos csakugyan ellopta. A pótjelszót először jó helyen kerestem, de a szemem nem állt rá, azt rejtői segítséggel találtam meg, amit ezúton is nagyon köszönök. Ott van az rendben a helyén, a kis festés ellenére jól olvasható, csak lentebb kell hajolni, mint ahogy azt én gondoltam. Hiába na, most lesz 50 éves a derekam (és a szemem is)...
Logolás után betértem az ikonikusnak számító Hangya Sörözőbe, ahol egy nagyon kedves (és szép) pultos hölgy fogadott. Jót beszélgettünk, miközben betoltam orcámba két hideg Borsodit... :)))
Köszönöm a rejtést, nagyon jól éreztem magam Nagytarcsán! ;)

vasanitsl 2022.11.11 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.72
Megtaláltam, köszönöm a rejtést, no meg a szívélyes segítséget!!!

fcsaba 2022.10.22 14:32 - Megtaláltam
Tekerés Mogyoród, Kerepes, Kistarcsa és Nagytarcsa környékén. Erősen lógott az eső lába, amikorra odaértem, de végül nem eredt el, és szárazon sikerült megtalálni mind a 4 pontot. A záróládát sajnos nem találtam, az alternatív jelszóval logoltam. Köszönöm a rejtést!

Végül elbicikliztem a Rákos vasútállomáshoz, ahonnan közvetlenül haza tudtam utazni.

Vladekron 2022.10.14 15:39 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

rrol 2022.10.13 11:24 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük! [Geoládák v3.12.10]

Leslie33 2022.09.30 13:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

FamilyB 2022.09.18 19:22 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: 3.5 átlag: 2.83 súly: 2.76
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
A harmadik hely kezd wc-ként szolgálni, a végláda pedig valóban hiányzik. [Geoládák v3.12.10]

Emerich63 2022.09.11 14:37 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]
Hát persze, hogy még mindig tudunk elkövetni hibát... Nem olvastuk el rendesen a leírást, így sokáig nem értettük honnan fogjuk megtudni a végpont helyszínét.... aztán csak felkerestük a buszmegállót és megokosodtunk..... :-)
A pótjelszó a hídhoz kicsit távolabbi, "közeli kerítés" sarkán található.

20220911_14191120220911_142024
dvorcsakl 2022.08.17 14:15 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! A végládát a hídfőknél, sem a koordináták szerinti fás részen nem találtam, így maradt a pótjelszó. [Geoládák v3.12.9]

Emilia01 2022.08.15 15:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Kalandoseszti 2022.06.04 17:00 - Megtaláltam
A végládát nem találtuk meg, de a pótjelszó el megvan a rejtés, köszönjük:) [Geoládák v3.12.10]

Gabormg 2022.06.04 17:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, bár végláda nélkül. Sajnos pótjelszóval. Köszönöm

Viktor33 2022.05.11 19:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

Rejtély Rt. 2022.04.17 18:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.08
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!!!

foltimoka 2022.04.16 09:53 - Megtaláltam
Megtaláltam! [Geoládák v3.12.7]

Zsuzskaland 2022.04.12 11:02 - Megtaláltam
végláda nem lett meg, pótjelszóval sikerült megfejteni. köszönöm [Geoládák v3.12.7]

morph 2022.04.10 13:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Potjelszoval. [Geoládák v3.12.7]

Laltan 2022.03.27 17:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! A 4. ponthoz a rejtő adta meg a jelszórészletet. [Geoládák v3.12.7]

gorbiczmor 2022.03.15 15:39 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 4 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.88
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

szannikolett 2022.02.23 20:29 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget és az élményt! Megint egy újdonsággal lettem gazdagabb!
Viszont a végponton ládát nem találtunk. Pótjelszóval logolva. [Geoládák v3.12.6]


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (581 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]