geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
2463. Debreceni Egyetem (GCUNDE)

Logo

Logo

Főépület-KLTE

Főépület-KLTE

Aula

Aula

DOTE

DOTE

DATE

DATE

Zeneművészeti

Zeneművészeti

AMTC

AMTC

OEC

OEC

TEK

TEK
Szélesség N 47° 33,119'
Hosszúság E 21° 37,337'
Magasság: 136 m
Megye/ország: Hajdú-Bihar
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2009.06.11 00:00
Megjelenés időpontja: 2009.06.12 16:44
Utolsó lényeges változás: 2011.05.27 17:24
Utolsó változás: 2013.02.11 08:38
Rejtés típusa: Multi geoláda (4V)
Elrejtők: Tojas+FBB
Felhasználó: tojas
Nehézség / Terep: 1.5 / 1.5
Megtalálások száma: 477 + 1 sikertelen + 6 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.8 megtalálás hetente


WAP-barát:
A jelszó első része a homlokzaton található emberek száma - N47° 32,185 E21° 38,455.
A jelszó második része hány évet élt a szemészprofesszor - N47° 33,553 E21° 37,706.
A jelszó harmadik része közeli padon vagy a padhoz közeli szobor (KCSGY) talapzatán, hátul, jobbra lent (by lemente). N47° 33,119' E21° 37,337.
A jelszó negyedik része a talapzaton lévő paták száma - N47° 33,000 E21° 36.546.
A megfejtés a jelszórészletek összege.

2009.08.09-i ellenőrzés során tapasztaltuk, hogy a láda eltűnt, azonban az alternatív jelszóval továbbra is kereshető.
2009.09.11. új helyre költözött a láda!
2010.04.29. Sajnos újra ELTÜNT A LÁDA, de pótjelszóval kereshető!
2010.05.09. Új láda!
2010.09.09. Újra kereshető a láda és az alternatív jelszó is jobban olvasható!
2011.04.23. Sajnos újra ELTÜNT A LÁDA, de pótjelszóval kereshető!

2011.04.24. 3x ELTŰNT A LÁDA, EZÉRT "CSAK" VIRTUÁLIS!
------------------------------------------------------------------

A láda a Debreceni Egyetemet és annak Karait hivatott bemutatni.

BEMUTATKOZÁS

Az egyetem történelmi gyökerei visszanyúlnak a Debreceni Református Kollégium alapításáig (1538). A Magyar Királyi Tudományegyetem 1912-es megalapításakor három akadémiai szakát átadta az egyetemnek. Ma a Debreceni Egyetem az ország legrégebben megszakítás nélküli múlttal, folyamatosan ugyanabban a városban működő felsőoktatási intézménye.
A Debreceni Egyetem hazánk legszélesebb spektrumú és egyik legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező állami egyeteme. Éves költségvetése meghaladja Debrecen városának költségvetését.

A Debreceni Egyetem 2000. január 1-én öt egyetemi és három főiskolai karral kezdte meg működését:
• az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kara,
• az Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kara,
• a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi, Természettudományi karai
• a Közgazdaságtudományi Kar,
• a Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskola,
• a Nyíregyházi Egészségügyi Főiskolai Kar,
• a Kossuth Lajos Tudományegyetem Műszaki Főiskolai Kara
önálló karként tagozódtak a monumentális intézménybe.

Az intézetek sorában a Debreceni Konzervatórium speciális művészképző intézményként illeszkedik a struktúrába, Nyíregyházán, Karcagon kutatóintézetek, Debrecenben a Tangazdaság és Tájkutató Intézet működik. 2002-től Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Karral, 2003-tól pedig három újabb karral, a Fogorvostudományi Karral, a Gyógyszerésztudományi Karral és az Állam- és Jogtudományi Karral gazdagodott a Debreceni Egyetem. A Népegészségügyi Iskola, 2006-tól Népegészségügyi Kar, mely az ország első, és egyetlen Népegészségügyi Kara. 2006-ban a Konzervatórium és jogelődei fennállásának negyvedik esztendejében a Zeneművészeti Kar kezdte meg működését. Ezzel az egyetem karainak száma tizenöt-re emelkedett. A korábbi orvos- és agráregyetem bázisán Orvos- és Egészségtudományi és Agrártudományi Centrumok alakultak. Az Állam- és Jogtudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar, a Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar, az Informatikai Kar, a Közgazdaságtudományi Kar, a Természettudományi Kar és a Zeneművészeti Kar Tudományegyetemi Karok néven képeznek egységet a Debreceni Egyetemen belül. Mintegy 19000 nappali és 30000 összes hallgatójával, több mint 1400 oktatójával az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye, 15 karával és 23 doktori iskolájával pedig kétségtelenül a legszélesebb képzési és kutatási kínálatot nyújtja. Az egytem karai.
------------------------------------------------------------------

Agrártudományi Egyetem története
Az 1868-as évben megalakult a Debreceni Országos Felsőbb Gazdasági Tanintézet. Az intézmény 1874-1906 között Középfokú Gazdasági Tanintézet, majd 1944-ig Magyar Királyi Gazdasági Akadémia néven működött. 1945-1949 között a Magyar Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar Debreceni Osztálya megnevezéssel folytatta tevékenységét. 1953-tól 1965-ig mint Debreceni Mezőgazdasági Akadémia, 1965-1970 között egyetemi rangú Agrártudományi Főiskola, 1970-1999 között két vidéki karral (Szarvas, Mezőtúr) Debreceni Agrártudományi Egyetem. 2000. január 1-től a Debreceni Egyetem egyik kara a Mezőgazdaságtudományi Kar. 2002. szeptember 1-től kiválva az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet önálló karként tevékenykedik.

Orvostudományi Egyetem története
1918. október 23-án történt meg a tudományegyetem felavatása, doktoravatással. A klinikák átadása 1923-ban kezdődött el és 1927-ig tartott. Az Orvosi Kar Kenézy Gyula fáradhatatlan munkássága és energiája eredményeként 1921. november 4-én nyílt meg. 1921-től volt önálló egyetem. A DOTE folyamatosan több új épülettel bővült: Kórélettani és Mikrobiológiai Intézet épülete (1949), Művese Állomás (1970) Radiológia Klinika (1971), az Elméleti Tömb épülete (1973), Nőgyógyászati Klinika új szárnya (1982), II. és III. számú kollégium.
A DOTE -n az általános orvosképzés mellett, 1977-ben létrejött a fogorvosi szak, 1988-ban Nyíregyházán az Egészségügyi Főiskola kezdte meg működését, 1995-től a molekuláris biológusképzés és 1996-tól az akkori KLTE-vel közös oktatásban indították a gyógyszerészképzést. 1991-ben alakult meg a nyíregyházi központtal, gyulai és debreceni tagozattal az Egészségügyi Főiskola, amelyet 1996-tól főiskolai karrá minősítettek. 1996-ban alakult meg a Népegészségügyi Iskola, melynek feladata a posztgraduális képzés biztosítása, másoddiplomát adó szakképzés, illetve tanfolyam jellegű speciális továbbképzés formájában. 1999-től a régió szakorvosképzésének és továbbképzésének elismert központjává vált.

Kossuth Lajos Tudományi egyetem története
Az egyetem 1921-ben felvette Tisza István nevét. 1949-ben a Bölcsészettudományi Karból kiválva megszervezték a Természettudományi Kart, a református egyház átvette a Hittudományi Kart, a Jogi Kar működését felfüggesztették, az Orvostudományi Kar kivált.
1950-ben megszüntették az angol, francia, német klasszika filológia tanszékeket. A legnagyobb erőket az orosz nyelv tanárainak képzésére fordították. 1927-től 1950-ig olasz tanszék is működött, melynek vezetője az olasz, Gaetano Trombadero irodalomtörténész volt.
Az egyetem 1952-ben vette fel Kossuth Lajos nevét. 1954-ben - az egyetem Kísérleti Fizikai tanszékéből kiválva - létrejött az Atommagkutató Intézet (ATOMKI).
1956 után megindult a nyugati nyelvek oktatása, a tanár szakon öt évre emelkedett a képzési idő. A 1970-es, 1980-as években új tanszékek születettek. Az igazi megújulás 1990-ben kezdődött: szakok közti aránytalanságok szűntek meg, nagy múltú tanszékek indultak újra (pl. az olasz), új karok (közgazdasági, jogi, gyógyszerészi) megszervezése is elkezdődött.

Ybl Miklós Műszaki Főiskola története
1972-ben a felsőfokú technikumok átszervezésével létrehozták jogutódként a budapesti Ybl Miklós Felsőfokú Építőipari Technikum és a debreceni Felsőfokú Épületgépészeti Technikum összevonásával az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskolát. Az épülettömböt Pintér Béla tervezte. A Főiskola nevét 1991-ben a tartalomnak jobban megfelelő Ybl Miklós Műszaki Főiskolára módosították. 1995-ben a debreceni főiskolai egység különvált és a Kossuth Lajos Tudományegyetem Műszaki Főiskolai Karaként működött tovább. Az egyetem egységesítése után pedig 2000. január 1-től a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karaként folytatta tevékenységét.

Hajdúböszörményi Óvóképző Főiskola története
Az 1970-es alapítást követően a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézet 1971. október 15-én kezdte meg működését azon a helyen, ahol jelenleg is működik karunk. 1974-ben kivált a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola intézményi struktúrájából és megkezdte 1986-ig tartó külön életét. Ezt követően 1986 és 1990 között a felsőoktatás első integrációs hullámában a Debreceni Tanítóképző Főiskola részeként funkcionált. A rendszerváltást követő első évtizedben ismét teljes körűen gyakorolhatta függetlenségét a hajdúsági óvóképzés meghatározó intézménye. 1996-2003 között Wargha István nevét viselte. 2000-ben az egész országra kiterjedő integrációs folyamat részeként a Debreceni Egyetem részévé vált, s a "Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar" nevet viselte több éven át. 2009. január 1-jétől a kar neve: Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar.
------------------------------------------------------------------

A REJTÉS
 N 47° 32,185' E 21° 38,455' 142 m [GCUNDE-1] a homlokzaton található emberek száma.
 N 47° 33,553' E 21° 37,706' 121 m [GCUNDE-2] hány évet élt a szemészprofesszor?
 N 47° 33,119' E 21° 37,337' 136 m [GCUNDE-3]a közeli padon a részlet vagy KCSGY szobor hátul a talapzaton lent jobboldalt (by lemente).
 N 47° 33,000' E 21° 36,546' 118 m [GCUNDE-4] a talapzaton lévő paták száma.
A megfejtés a jelszórészletek összege.
A láda konyhai mikrós edény 18x12x15 cm-es.

2009.08.09-i ellenőrzés során tapasztaltuk, hogy a láda eltűnt, azonban az alternatív jelszóval továbbra is kereshető.
2009.09.11. új helyre költözött a láda!
2010.04.29. Sajnos újra ELTÜNT A LÁDA, de pótjelszóval kereshető!
2010.05.09. Új láda!
2010.09.09. Újra kereshető a láda és az alternatív jelszó is jobban olvasható!
2011.04.23. Sajnos újra ELTÜNT A LÁDA, de pótjelszóval kereshető!

2011.04.24. 3x ELTŰNT A LÁDA, EZÉRT "CSAK" VIRTUÁLIS!
------------------------------------------------------------------

FŐÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETE:

Az ötszintes eklektikus épületet főfrontja 108 méter, alapterülete 6200 négyzetméter. 29 méter magas, 700 négyzetméter nagyságú üvegtetős díszudvarát árkádos folyosórendszerek kerítik. A beáramló fény miatt kellemesen világos belső tér falára a Református Kollégium és az egyetem leghíresebb diákjainak és professzorainak nevét vésték. A 150 000 légköbméteres egyetem a város legnagyobb épülete.

Park-Szökőkút
A Nagyerdő szélén elhelyezkedő intézményt övező parkos környezethez harmonikusan illeszkedik a főhomlokzat előtti látványos kert és szökőkút. Francia keretek mintájára készült, nyírott bokrokkal és sövényekkel díszített parkjában 1934-ben állították fel az első szobrokat. Közelében egy öreg tölgy alatt ül a Hatvani István polihisztor professzor emlékére Varga Imre egyik legjelentősebb köztéri szobra.
Az egyetem előtt állva, jobbra az első szobor a nagy reformátor, szónok Méliusz Juhász Pétert (1536-72) ábrázolja (Füredi Richard alkotása). Mögötte 1938-ban állították fel a debreceni nyomda alapítójának, Huszár Gálnak (15??-1575) alakját (Ohmann Béla alkotása). Baloldalon a biblia és zsoltárfordító Szenczi Molnár Albert (1574-1634) szobra áll (Pásztor János alkotása). Mögötte a bibliafordító és teológus Komáromi Csipkés Györgyöt (1628-1678) ábrázoló szobrot látjuk (Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotása). A tér közepén kétlépcsős, szökőkutas vízmedence áll. Szobrai 1965-ben kerültek ide. Az egyetemmel nem állnak olyan szoros kapcsolatban, mint a reformátorok szobrai. Jobbról: Ágat tartó nő (Madarassy Walter), Vízbe nyúló fiú (Várady Sándor), Pihenő nő (Varga Imre) című szobrok szegélyezik a medencét, Balról: Napozó férfi (Ungváry Lajos), Leány drapériával (Radó Károly) Vízbe ugró férfi (Marton László) című szobrok láthatók. A főépület mögött is egy nagy park található, melyet modern stílusban felépített létesítmények szegélyeznek. A keleti oldalon az 1993-ban elkészült kollégiumot találjuk (építész: Filippinyi Gábor), míg a ligetes részt másik oldalról az 1970-ben befejezett Természettudományi Központot (építész: Mikolás Tibor).

Templom
A központi épülettől keletre áll az egyetem egykori temploma, mely 1940-ben Borsos József elképzelései alapján készült el. Ma számítástechnikai központ, folyóirat-olvasó és zeneműtár működik benne.

Könyvtár
A főépületben működik 1932-től Magyarország második legnagyobb könyvgyűjteménye. 1952-ben megkapta a kötelespéldánygyűjtés jogát és feladatát. 1976-ban nemzeti jelleggel ruházták fel, így a második nemzeti könyvtár az Országos Széchényi Könyvtár után. Az 1952. óta megjelenő teljes magyar nyomdai termés megtalálható itt. Könyvállománya a nyomtatványokkal együtt meghaladja a három milliót.
------------------------------------------------------------------

2000-es években új nagyberuházásokra került sor úgy mint:

1. Élettudományi Központ és Könyvtár (Debrecen, Egyetem tér 1.)
2. Táj- és Vidékfejlesztési Központ (Debrecen, Böszörményi út 144.)
3. Társadalomtudományi és Egészségtudományi Oktatási Központ (Debrecen Kassai u. 26.)

Kalandra fül!
Állapot: kereshető

Értékelés: értékelés (282 db): környezet: 4.54 rejtés: 4.27 web: 4.61 átlag: 4.47

 + történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 - szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 + különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 - vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 + település belterületén van a láda?
 + van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 + megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 + a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 + babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 - igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 + sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - van-e a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb.?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 + GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell


5N 2020.08.30 09:30 - Megtaláltam
Két egymás utáni napon lett meg az összes pontja.Még elég kihalt volt egyetemisták szempontjából,de én nem bántam.

DSC03707DSC03719
DSC03720DSC03721
DSC03722DSC03723
DSC03725DSC03728
Pongiz 2020.08.29 12:56 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

Mo-Hó 2020.08.23 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.10
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

nbokan 2020.08.23 12:50 - Megtaláltam
Megvan. Log és képek később... [Geoládák v3.5.3]

KP1965 2020.08.22 21:09 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.14
A 3. pontot délelőtti séta során kerestem fel, a többi pont már estére maradt drive-in.

20200822_13190620200822_205131
20200822_210652 
anettnori 2020.08.08 16:36 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.36
Megvan! [g:hu 1.6.5]

Többnapos "munka" eredménye. Kár, hogy minden pont virtuális.

NBarbi 2020.08.01 22:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.0]

öregmedve 2020.07.14 16:35 - Megtaláltam
A szép épületek esetében indokolt a multi.

lepke 2020.07.14 16:30 - Megtaláltam
Több napig kerestük a rejtést, nem is hittem benne, hogy meglesz. Nyolc évvel ezelőtt már elkezdtük a keresést, csakhogy akkor rosszul írtam ki a koordinátákat, időnk sem maradt már a korrigálásra, úgyhogy feladtuk.
Most az egyetemi kollégiumban volt a szállásunk, az egyetem mellett, a másik ponthoz is közel, ezért elkötelezett voltam a többi pont felkeresésére is.
Gyönyörű egyetem, nyáron is nyüzsgő élettel.
Kár, hogy a rejtés nem ötletesebb.

DSCN1491DSCN1489
DSCN1476DSCN1509
DSCN1513DSCN1514
TothTi 2020.07.14 13:10 - Megtaláltam
Köszönet a rejtésért.

LaciésTimike 2020.07.11 12:17 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést.

Tanohun 2020.07.09 17:56 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

kertimi 2020.07.09 17:56 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Rea 2020.07.01 17:53 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

dobozipatikus 2020.06.26 14:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

g-tabe 2020.06.24 17:20 - Megtaláltam
Megvan, köszi!

Csizmások 2020.06.07 12:59 - Megtaláltam
ok

kitkat0123 2020.05.22 23:00 - Megtaláltam
Hajdú-Bihari kalandozások során itt jártunk Robogo es tabletta társaságában. Nyíregyháza, Debrecen, Hajdúszoboszló környékével ismerkedtünk, közben sok érdekes helyet is felkerestünk, hus és comos ládákat is kerestünk.

Nagyon szépen köszönöm a rejtést és a munkát, amit a láda kihelyezésébe fektettél. [Geoládák v3.3.2]

Robogo 2020.05.22 22:39 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

tabletta 2020.05.22 10:52 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4a]

Tsiga91 2020.05.13 17:32 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

egiagi 2020.03.19 22:25 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

Bandee14 2020.03.19 19:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Bandee14 & Egiagi
[Geoládák v3.3.2]

sanzi89 2020.01.25 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 2 web: 3 átlag: 3.33 súly: 3.92
A négy pontból három netkesselhető, amire szükség is volt itthon, mert a negyedik ponton rossz szoborról olvastam le a patákat. Több patás szobor is van a koordináta közelében, erre igazán lehetne egy fél mondatos megjegyzés a leírásban.
A harmadik ponton a szobor talabzaton a szám olvashatatlan, a padon pedig egy hajszál választja el az olvashatatlanságtól.
Mindegy, túl vagyunk rajta.

melinya 2019.12.31 19:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.03
Sötétben, kivilágítva, csodás volt minden, de minden. Imádtam. Köszönöm, hogy megmutattad :-)[g:hu 1.6.4]

Szamoa 2019.11.30 19:06 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!

CsKriszti 2019.10.27 15:54 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

SziaHello 2019.10.13 19:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.0.0_beta_17]

karcsi9641 2019.09.04 16:59 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a rejtést!

fcsaba 2019.08.24 17:40 - Megtaláltam
Jó nagy séta volt! Kár, hogy mind a 4 pont virtuális, ráadásul közülük 3 netkesselhető. A harmadik jelszórészlet számomra nem volt egyértelmű.

Amit mutatni szeretne a láda, azzal maximálisan meg vagyok elégedve, a módszer viszont lehetne kissé kreatívabb. (Persze ez az én ládáimról is elmondható...) Köszönöm a rejtést!

Mate353 2019.08.01 21:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

sogor36 2019.07.23 13:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 3.98
Köszi a rejtést.

csehipest 2019.07.22 21:57 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Marton Zoli 2019.07.15 15:30 - Megtaláltam
Megvan

nmárti 2019.07.09 15:31 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.50
Nosztalgiatúra:) valaha sokat jártam ide :) Most újratöltve, hogy legyenek fotók a megtaláláshoz.

Aniko & Gyuri 2019.06.23 17:08 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

H+W 2019.06.02 18:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

b_pisti_62 2019.05.15 10:19 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.95
A Nagy Három Napos Ládázás Debrecenben. Harminc feletti megtalálás :-)
A rejtő segítségével sikerült bejelenteni, az esőben rossz szobornál számoltuk meg a patákat :-)

aknitram 2019.04.13 21:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget! :) Igazán méltó helyen végzett ez a találat, ez a 700. ládám, de a rejtés is méltó arra, hogy erre a helyre kerüljön :) Nagyon tetszik az egyetem környéke, jó kis séta volt! [g:hu 1.6.2y]

kingajani 2019.04.13 21:03 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

rkertesz 2019.04.06 15:59 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést - és az apró segítséget a rejtőnek!

TündeVirág 2019.04.01 15:59 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.48
Köszönöm a rejtést.

csörike és maci 2019.03.30 00:00 - Megtaláltam
0k.

Váradi Csaba 2019.03.09 18:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

kisscsaba.repair 2019.03.09 18:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Ágica63 2019.02.27 14:54 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.1x]

eszluzsu 2019.02.24 11:00 - Megtaláltam
Köszönöm. Megtaláltuk ládavadász Pistivel

Bonbonetti 2019.02.22 11:40 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Kiaribua 2019.02.09 14:56 - Megtaláltam
Köszönjük a lehetőséget.

ládavadász Pisti 2019.02.03 13:27 - Megtaláltam
Közösen Eszluzsuval. Az utolsót eléggé benéztük, de a rejtői segítség megérkezése előtt a hozzászólások és fotók segítségével sikerült kilogikázni... (nem a bikapata a megoldás).

Palog 2019.02.02 16:35 - Megtaláltam
Köszönöm szépen a rejtést!

Mai95 2019.01.19 12:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.1x]

vittorio 2019.01.19 12:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.1g]

hitamas 2018.12.28 12:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.36
Van egy kis bizonytalanság a rendszerben, de +/-1 rendbeteszi az összeget. Lehet, hogy nem minden pata van a talapzaton ... nem ellenőriztem egyesével. :)

fTyler 2018.12.24 07:37 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

becko 2018.12.14 23:59 - Megtaláltam
ok

szalaij 2018.12.03 11:33 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]

gabor03 2018.11.30 15:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Pantya 2018.11.30 15:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Szabi82 2018.10.14 19:11 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

FogarasiRenáta 2018.10.14 17:42 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! :) [Geoládák v2.2.4]

Rézangyal77 2018.10.12 15:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszi a játékot!

BiBoLi 2018.10.12 14:56 - Megtaláltam
Köszi

zöldfülű 2018.10.12 14:56 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.30
Lefülelve :-)
Debreceni portyázás keretében, végcél (1000+2000) teljesítve :D
Két unokatesóm is ide járt, jó buli lehetett ;-)
Város a városban, jó volt kóborolni benne
Köszi a rejtést

067068
069070
VP 2018.10.07 10:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 1 web: 4 átlag: 3.00 súly: 4.59
2007-ig pár éven át évente párszor itt jártam, hogy megküzdjek az egyetemi bürokráciával, és végre megvédhessem a második doktorimat.

fabian11 2018.09.08 19:22 - Megtaláltam
Kellemes kis városnéző séta volt. Debrecen igazi egyetemi város.Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Gyömi 2018.09.07 13:47 - Megtaláltam
Köszönjük!

ErdőCsöndje 2018.09.02 20:25 - Megtaláltam
Köszönöm!

SandorCsaba 2018.08.17 18:00 - Megtaláltam
Köszi a rejtést! :)

Jevica és Gyuszi 2018.08.16 14:26 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0e]

Spangarázs 2018.07.19 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.57
Campus Fesztivál alatt begyüjtve!
A 4 nap alatt sikerült kb 35 kilométert gyalogolnunk.
Az esti fröccspartik után hangerővel szétverve, jó pár pontot meglátogattunk a városban.
A szemészprofesszornál valamit benéztünk mert a jelszóbeíráshoz rejtői segítséget kellet kérnem.Köszöntem!
És íme egy/két fesztivál fotó.
Köszi a rejtést!

Nyereményátvétel:)Víztorony
PaddyAndTheRatsLakosztály
Sherlockné 2018.07.19 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.54
Köszi, meglett!

Toth417 2018.07.17 16:00 - Megtaláltam
Visszafelé haladva a pontokon, útba ejtve más ládákat is az eseményláda alkalmából. A harmadik ponton volt csak probléma, a szobron lévő szám olvashatatlan, a padon pedig egy egyetemista ült, úgyhogy mondtam neki, hogy egy szám van valahol írva a padra. Ő vette észre, a többi pont pedig stimmelt, így egyből jó lett a jelszó. Köszönöm a rejtést!

joco12589 2018.07.13 14:55 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.78
Köszi a rejtést.
21. Junior Női Kézilabda VB alkalmából Debreceni ládázgatás. 19/35

JöMö 2018.06.17 15:15 - Megtaláltam
:)

helleborus 2018.06.09 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.91
Köszönjük a rejtést. Rájöttünk a jelszóra!

erdei.laszlo 2018.05.24 19:47 - Megtaláltam
Qwert

kupec 2018.04.30 19:10 - Megtaláltam
A mai nap záróládája. A 3. ponton nem láttam jól a számokat, köszönöm a rejtő segítségét.

anettx 2018.04.30 13:54 - Megtaláltam
TFTC! [Geoládák v2.2.3]
Alföldi bolyongás - 2. nap teker(g)és Debrecenben
Jó helyeken jártam, nekem nem volt gond a számolgatással.

gcunde-DSC03802 
lajtmann 2018.04.30 13:41 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

MoMaszter 2018.04.25 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.02
A 4. ponton a megfogalmazás kicsit félrevezető. A "talapzaton lévő" azt jelenti, hogy a talapzat síkja felett lévő vagy ami konkrétan hozzáér?

Ezt az apróságot leszámítva kellemes sétával vezet körbe a multi a város egyetemi negyedén! Érdekes volt találkozni a sokszínű, sokvallású tanuló ifjúsággal, akikben talán a tudásszomj volt az egyetlen összekötő kapocs. Köszönjük a rejtést!

spanyesz 2018.04.15 15:40 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük!

Petrav 2018.04.15 15:40 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük!

Évi&Zoli 2017.12.28 09:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.84
Kislányunkat hoztuk az egyetemre. Amíg Ő vizsgázott, mi kényelmesen bejártuk a környéket. Köszönjük!

20171228_08561120171228_090601
BT_pro 2017.12.16 15:32 - Megtaláltam
Megvan köszönöm! Kis segiitséggel, mert mindiig az a rohanás:)

nagyfeco 2017.11.28 10:54 - Megtaláltam
Ok

zsolty23 2017.11.08 14:14 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

Sánta8 2017.10.15 14:48 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Klari2006 2017.10.15 14:00 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtő segítségét. A 4. pontnál rossz patákat számoltunk. :-)

V_Gabor 2017.09.30 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 4.34
Debreceni biciklis hétvége.
Nem szeretem az olyan jelszórészleteket, ami egy több tíz méterről készült fotón is rajta lehet. Még jó, hogy emlékeztem rá, 3 hónap távlatából, hogy mit ne töltsek fel.

Köszönöm! [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

2017-09-30 11.53.27R2017-09-30 13.35.58R
2017-09-30 14.53.54R2017-09-30 14.56.12R
2017-09-30 14.58.54R2017-09-30 14.59.06R
vViktor 2017.09.22 00:00 - Megtaláltam
Autómentes nap okán Debrecenbe érkeztem kerékpározni.

"De ezen a földön találtam kincset." - Republic

delfin 2017.08.30 12:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget!

golyakr 2017.08.13 21:06 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Katulyakutatók 2017.07.22 08:06 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.63
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. Bővebben otthonról, fényképek később. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]
A múlt héten megtaláltuk az első három pontot, de a közelgő zivatar miatt abbahagytuk a keresést. Most meglett a negyedik is.
Ezen a sok helyen, valahol csak el lehetne rejteni egy ládikát.

Az Yb, (ahogyan én ismertem)Ahogyan most nevezik
-3-4
-5-6
-7-8
pötyimiki 2017.07.08 14:36 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.74
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Viczi 2017.06.10 17:53 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.81
Mivel ide jártam, külön érdekes volt a láda. Tavaly megtaláltam az egyik felét, most a másik felét (biciklivel). Így is sikerült valamit elszámolni, ezért köszönöm a rejtő segítségét.

Molli 2017.05.13 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.90
Köszönöm a rejtést!

Göde 2017.04.30 14:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.73
Keresgélés közben egy igen jó babgulyáshoz volt szerencsém a HÜSE étteremben.

katijoko 2017.04.29 12:55 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Vincenzo65 2017.04.13 17:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

stmester 2017.03.27 12:30 - Megtaláltam
Ha tudnék számolni, akkor nem kellett volna segítséget kérnem.

IMG_20170327_094624IMG_20170327_094701
emiGrant 2017.03.16 17:53 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.86
12/12. Ez volt mai napunk utolsó ládája. Már majdnem ránk sötétedett mire az utolsó rész is meglett. Tényleg szép helyekre járnak egyetemre a debreceni diákok. Köszi a rejtést!

-1-2
-3-4
-5-6
-7 
tapisomi 2017.02.12 12:05 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.06
köszönöm a rejtő segítségét

K.L. 2016.11.19 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.38
Egy szép novemberi napon jártuk végig autóval, gyalog.
A 4. pontnál elszámoltam magam; köszönöm a rejtő segítségét!

kispeter12 2016.11.02 13:04 - Megtaláltam
Köszönöm.

Webber 2016.10.22 19:16 - Megtaláltam
Meglett. Még 2009-ben lett meg 2 részlet, de persze újra meg kellett őket keresni. :)

acsipapa 2016.10.22 16:15 - Megtaláltam
meglett

Lacipap 2016.10.08 15:43 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.95
Megtaláltam!
Egy jó hosszú séta során Debrecenben. Gyönyörű őszi nap örvendeztetett meg!
Köszönöm a rejtést.

kilali 2016.10.07 14:13 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Ich.. 2016.09.01 12:22 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.79
Gyalog sikerült végigjárni az összes pontot. Jól esett, köszönjük a rejtést.

IMG_20160901_120805 
tiktak 2016.08.15 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.63
Nagyon szép kalaúz az egyetemhez!

Access Denied 2016.06.01 06:40 - Megtaláltam
A hajnali-délelőtti debreceni tekergésem közben eme multi pontjait is begyűjtöttem.
Debrecen gyönyörű hely, korábbi negatív emlékeimet a várossal kapcsolatban most sikerült átbillenteni pozitívba. :-)

Sajnos a jelszóképzéssel adódnak problémáim, pedig minden helyszínt bejártam és lefotóztam...

A mellékelt képek alapján kérem a találat elfogadását!

[Jóváhagyta: tojas, 2016.06.11 13:26]

Köszönöm! :-)

debrecen (Large)IMG_6233 (Large)
IMG_6235 (Large)IMG_6253 (Large)
IMG_6255 (Large)IMG_6261 (Large)
IMG_6262 (Large)IMG_6264 (Large)
Hoops & Yoyo 2016.05.25 09:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.05
Megtaláltuk, köszönjük.

Hoops & Yoyo 
kétbakancsos 2016.05.08 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.81
Három szép napot töltöttünk Debrecenben és Hajdúszoboszlón és közben ládákat is kerestünk. Köszönjük a rejtést!

EgyetemSzökőkút
osvathek 2016.03.23 15:07 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Masterrr 2016.02.28 14:42 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 1.5 web: 4 átlag: 2.83 súly: 2.75
Köszi a lehetőséget.

Irisz14 2015.12.31 14:29 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.61
Megtaláltuk!
köszönjük a rejtést!

katika 2015.12.30 11:07 - Megtaláltam
Megtaláltam. Debrecen és környéke ládázás. BUÉK! [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

GCUNDE_20151230103934.jpgGCUNDE_20151230110512.jpg
Skalp 2015.11.01 23:59 - Megtaláltamkörnyezet: 2 rejtés: 2 web: 2 átlag: 2.00 súly: 4.16
Hááát...ezt nagyon utáltam. Bocs.

 
pentalacko 2015.10.31 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.53
Megtaláltuk, nagy sokára ki is okkomláltuk a jelszót! Majdnem felhívtuk a rejtőt, de a végére csak rájöttünk...trükkös! Nagyon trükkös...:D
Köszönjük a rejtést. :)

 
MAjacky 2015.10.25 16:35 - Megtaláltam
Köszi a rejtést !

kópé1993 2015.10.23 22:05 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

Bl4st3r & Amy 2015.10.04 19:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.71
Szuper! Egy gyors szülői látogatás után hazafelé levadásztuk ezt a multit is, lassan fogynak a ládák Debrecenben is. Debrecenbe nőttem fel, minden helyszínhez van személyes kötődésem is jó volt újra bejárni őket. Jelszavakat én egymás után írtam, nem összeadtam, rejtői segítség kellett, köszönöm Tojás!

ocsike78 2015.10.04 18:34 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. :) [g:hu 1.5.2g] [wapon beküldött szöveg]

ottgyuri 2015.08.21 17:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.57
Megtaláltuk!

fa-peti 2015.08.05 17:35 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Szabó família 2015.08.04 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.94
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Wilka74 2015.07.27 19:55 - Megtaláltam
Köszönöm!

totxe 2015.07.21 07:07 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

GYEZegzug 2015.07.16 18:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.66
Megtaláltam. A harmadik pontnál a pad foglalt volt a szoborról pontosan nem lehet leolvasni, konzultáció a rejtővel telefonon. Köszi szépen a lehetőséget.

 
tapiapi 2015.07.09 13:53 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.46
Köszi. Jo rejtés.

sagabi 2015.06.19 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 2 átlag: 2.67 súly: 3.85
Gc

Dudika 2015.06.11 14:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.97
Megtaláltam Köszönöm a lehetőséget. A multi harmadik pontján vigyázzatok mert a szobor mögött tankcsapdák vannak, és könnyen bele léphetünk. :)

Daróczi Eszter 2015.06.11 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.45
Megtaláltam Köszönöm a lehetőséget.

ricsivivi 2015.04.09 14:01 - Megtaláltam
köszi

monic1006 2014.12.29 17:36 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.14
Egy nagyon hideg, nagyon szeles napot sikerült kiválasztani a GCVIKA és a GCUNDE ládák megkeresésére. A két multiláda pontjait úgy közelítettük meg szsoutdoor-ral, ahogy közelebb voltak hozzánk. A Nagyállomástól indulva kb. 13 km-t gyalogoltunk mire összeszedtük az összesen 13 pontot. Jó kis sétát tettünk a városban, mely hiába szülővárosom mindig tud nekem újat mutatni.
Köszönjük a rejtést!

szsoutdoor 2014.12.29 17:36 - Megtaláltam
Megtaláltam. (:KAR:) [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

ozeki 2014.12.16 19:29 - Megtaláltam
ok

katica 2014.12.16 19:29 - Megtaláltam
Köszi! [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

bubu&vahur 2014.12.05 09:15 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.0t] [wapon beküldött szöveg]

Dióskanyar 2014.11.30 18:13 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.83
Most már ezen az egyetemen is voltunk. :) Köszi a rejtést!

Pajzsika 2014.11.30 18:13 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.82
Végigsétáltuk, köszönjük!

Piroskaa1 2014.10.27 13:15 - Megtaláltam
Siker :) [wapon beküldött szöveg]

Blue Mali 2014.10.27 13:15 - Megtaláltam
Siker :) [wapon beküldött szöveg]

mcmester1987 2014.09.27 18:42 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. K&J [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Paul 2014.09.18 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.18
Nagyon szép környezetben megtett séta.Az egyetemnél hatalmas buli lehetett mert mindenhol sátor,kerítés volt.Köszönöm a rejtő segítségét a harmadik ponthoz mert nehezen lehetett elolvasni.

sündörgés 2014.09.05 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.67 súly: 1.00
Megtaláltuk! Köszönjük, jó kis biciklizés egyetem nézegetős volt.

Párduc50 2014.08.30 16:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.99
Figyelmetlenségemet a rejtő segítségével (jelszórészleteket nem egymás után beírni, hanem összeadni) megoldottam. Az egyetem csodálatos, kívülről tekintve a pécsi helyett ezt választanám (ha nem lennék már 501 éves :-) )
Köszi a rejtést, és a segítséget. Irigylem a szökőkutakat is...

JAck:66: 2014.08.27 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.05
Debreceni ámokfutás 20/30

Pogánypeti 2014.07.12 14:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.55
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget. A többit majd otthonról... :) [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]
Ez volt a mai napom kilencedik találata a tízből!
Nagy kedvenceim az ilyen "sétáltatós", városnézős multik, sokat lehet belőlük tanulni amellett, hogy megismerhetem általuk az egész várost. A pontok megkeresése nem okozott különösebb gondot, útba estek a többi láda keresése közben. És attól sem kellett tartanom, hogy ellopták a végládát, vagy nagy lenne a mugliveszély... :D

A KLTE főépületeA KLTE előtti szökőkút
Az egyetem előtti szökőkútA Debreceni Egyetem a szökőkúttal
Komáromi Csipkés György /Kisfaludi Strobl Zsigmond, Krausz Ferenc (bronzöntő),1938/A Debreceni Egyetem a szökőkúttal
Tiszaújvárosi Kesserteam 2014.06.21 18:06 - Megtaláltam
Köszönjük, hogy itt lehettünk: Berián, Cseliboy, Zéboy.

Zéboy 2014.06.21 18:06 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.18
Köszönöm a lehetöseget.

 
Berián 2014.06.21 18:06 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Cseliboy 2014.06.21 18:05 - Megtaláltam
Köszi a rejtést.

MJANEZ 2014.05.21 10:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.33
Megtaláltam! :-)
Köszi a rejtést és a lehetőséget.
Köszönöm, hogy ezt is megmutattad!
[g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

 
benist 2014.05.09 17:00 - Megtaláltam
Szép az Egyetem parkja, élmény volt végigsétálni.

vodkapeti 2014.04.20 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.17 súly: 1.00
Megtalálva :)

ubberpro 2014.04.20 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 2.43
Megvan! :)

DonPepe 2014.03.25 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.77
Köszönjük a rejtést és a lehetőséget. Mivel ezen a egyetemen tanulunk ezért illett teljesítenünk ezt a virtuális ládikát is. Egy kicsit szeles és hűvös délutánunk volt sétával egybe kötve de nem tántorított el minket és sikerrel begyűjtöttük.
Köszönjük
Üdv Réka és Pepe

kristi 2014.03.23 19:38 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

kutyaapu 2014.03.23 14:55 - Megtaláltam
Megtaláluk Köszönöm a lehetőséget kutya család [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

picuresnagyur 2014.03.22 15:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.11
Az Atommagkutató környéken sikerült elhagyni a nap összes ládájának és ládapontjának jelszavát, amit csak az egyetem főépületénél vettem észre... Volt nagy kesergés, majd visszatalpalás, hátha... S megtaláltam, a szél addigra befúja egy parkoló kocsi kereke alá! :) Csak az idő ment el...
Az első három pont számolt értékeit elküldtem a rejtőnek email-ben, a belátására bízva a dolgot. A negyedik helyen a fenti malőr miatt elfelejtődött a jelszórészlet csekkolása (de jártunk itt, hiszen a GCVIKA egyik pontja is ide esik, amit rendben abszolváltunk), egy közeli fotót csatolok.
Ha elfogadod köszi, ha nem, akkor talán valamikor újra erre járunk :)

[Jóváhagyta: tojas, 2014.04.01 08:23]

Köszönöm szépen! :)

 
takacsimre 2014.03.21 12:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.90
Köszönjük a rejtést. Marika és Imre

Judit és Béla 2014.03.15 16:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.90
Megtaláltuk.

ystray 2014.03.15 00:00 - Megtaláltam
Megvan :)
A DATE zárva volt, ezért csak távolról tudtuk megfigyelni a patás állatokat. És kezdetben nem számoltam azzal, hogy nem mindegyik pata érinti a talapzatot.

Chaba 2014.03.09 14:54 - Megtaláltam
Megtaláltuk az Emukkal! Köszönjük a rejtést! [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

szandb 2014.03.09 10:27 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

IREBA 2014.02.24 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 2.49
Köszönöm a rejtést.

Kettesy Aladár 
urbanj 2014.01.26 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.09
Debreceni ládázás közben kerestük meg a pontokat tegnap és ma több más ponttal együttesen. Köszönjük a rejtést.

Lempike és Sándor 2013.12.28 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.29
Köszönjük a rejtést!

Horizont 2013.12.09 16:57 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.23
Debreceni vadászat 10.
Patinás épület, így sötétben is sugárzik róla méltóságteljes szerepe és küldetése. Köszönöm a lehetőséget.

Liberty 2013.12.09 16:57 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.75
14/8. Debreceni ládatúra Gyrossal és Horizonttal.

Köszönjük az érdekes helyszínek bemutatását és a rejtést.

Debrecen címere
Gyros 2013.12.09 16:57 - Megtaláltam
e [g:hu 1.4.29] [wapon beküldött szöveg]

Atis87 2013.11.25 14:12 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.29] [wapon beküldött szöveg]

ßeŁŁ 2013.11.14 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.29
Köszönöm a rejtést! =)

 
haywire 2013.11.14 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.47
Még tavasz végén kerestük, de volt vele jópárszor problémánk, főleg a 3-as ponttal. Most kessertársi segítséggel végül sikerül. :)

 
ther 2013.11.13 16:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.15
Gyors biciklis kiruccanás a szürkületben, de meglettek :) Köszi

Mr Zerge 2013.11.01 10:40 - Megtaláltam
Meg van, részletesen késöbb... Üdv Mr Zerge. [wapon beküldött szöveg]

A város bejárása közben összecsipegettük a láda pontjait. Jól keveregtünk a többféle multi között.

Csuek 2013.10.30 16:43 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Braunka 2013.10.23 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 3.25
10./20 25km séta Debrecenben
Zárva volt a 4. ponton az egyetem, így a bikára gondoltam, de nem!

Pibo 2013.10.20 00:00 - Megtaláltam
Köszi...

czipan 2013.09.01 18:27 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.43
Családilag, bringával. Köszönjük.

lazardia2002 2013.08.29 07:45 - Megtaláltam
Megtaláltam. :) [g:hu 1.4.28l] [wapon beküldött szöveg]

geokutya 2013.08.17 06:30 - Megtaláltam
Köszi

gyetger 2013.08.14 13:32 - Megtaláltam
Megvan, köszi! :) Az utolsót elszámoltam először. :D [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

Kriszcorp 2013.08.13 00:00 - Megtaláltam
teljesítve

DenkeT 2013.08.10 15:41 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.55
Debreceni szuperámokfutás (26/29) keretein belül megtaláltam. Köszi a rejtést! :)

Norbee97 2013.08.01 17:01 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.48
Debrecen ládáinak továbbkeresgélése 6/6.
Megtaláltam! :)
Körbetekertem Debrecent, így megvan mind a négy pont.
Az utolsó ponton már fmate97 is velem volt. :)
[g:hu 1.4.28e] [wapon beküldött szöveg]
31.

fodorka59 2013.07.14 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.87
Megtaláltam, köszönöm szépen a rejtést. Több nap eltelt a nyaralásunk alatt, mire összeállt a kép. Azt hittem közelebb vannak egymáshoz a helyszínek. Nagyon szép, rendezett minden épület, örülök, hogy láthattam.

benedek89 2013.07.01 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.36
debreceni egyetemistaként illett begyűjteni!!! és igaz hogy sok hely van ahova rejteni lehetne, de jobb ez így virtuálisként. nagyon sok egyetemista van és sanszos hogy megtalálnák a ládát... vagy forgalmas helyen lehetne csak ahol meg megmeglátják.

zoli9311 2013.06.02 18:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.15
Megtaláltuk. Köszönjük.

sereva 2013.05.30 10:50 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

szaboist 2013.05.29 16:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.03
Debreceni ládázás 39/2. ládája. Köszönet a rejtőnek :-)

Lally 2013.05.19 12:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.77
Megvan ez a multi is!
Köszönöm a rejtést!!!

csipet_csapat 2013.05.11 11:24 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.94
Hatalmas ez a campus:) Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

 
szjuli 2013.04.21 15:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.66
A Deocaching hétvége alatt szedtük össze a pontokat. Nagyon jó volt a láda, mert gyönyörű épületeket mutat meg. Nagyon tetszett az egyetem minden része. A nagyerdei campus, az orvosi egyetemmel, kórházzal pedig szinte egy külön város. Többször megbeszéltük Viktorral, hogy nagyon jó lehet itt diáknak lenni.

luviktor 2013.04.21 15:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.61
Az egyetem részeit több lépésben jártuk végig. Legemlékezetesebb a verseny utáni este az orvosi karoknál volt. Köszönjük a rejtést.

Sanchoo és M. 2013.04.21 14:11 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

qtatom 2013.04.20 19:15 - Megtaláltam
Deocaching kozben. [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

markovicsa 2013.04.20 18:53 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.52
DEocaching Debrecen 2013.04.19-21. Első alkalommal vettem részt ilyen rendezvényen. A szervezett rendezvényeken túl minden időt a debreceni ládák gyalogos keresésére fordítottam. A három nap alatt 96 km-ert gyalogoltam. Kisebb távokra és a családi ládakeresésre a párom is elkisért. A színvonalas szervezés eredményeként jól éreztük magunkat a programokon, sok hu-s és com-os ládát kerestem.
Az egyetem és környéke csodálatos.

szollosi73 2013.04.20 16:56 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.82
Megvan!
A Deocaching 2013 rendezvényen vettünk részt baráti társasággal és 3 napig bringával és gyalog szedegettük a ládákat! Rengeteg .com-os és sok hu-s ládát találtunk meg. Nagyon jól éreztük magunkat, végig remek időnk volt. A rendezvény az eddigi legjobb volt amin részt vehettem!
Köszönet!
.com-os ládázás közben szedegettük össze a multi pontjait!
Köszi a rejtést!

Anikó77 2013.04.20 16:55 - Megtaláltam
Közös debreceni bicajos csapatás közben találtuk meg.
Köszi a lehetőséget!

Anikó77, Béci, Reggel, szollosi73, Szilvi

Reggel 2013.04.20 16:55 - Megtaláltam
ok

halaszkiraly 2013.04.20 16:38 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

Strombus 2013.04.19 18:25 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.91
Ennyi sok látnivaló és sehol egy hely egy igazi doboz számára?! Nem hiszem el! Szerintem több pontnál is van. Két év ládamentesség után talán érdemes lenne ismét megpróbálkozni egy rejtéssel, talán a rejtő is szerzett közben elég tapasztalatot arról, hogy milyen egy jól álcázott rejtek. A ládaméretre vonatkozó info még mindig a szövegben díszeleg. :-(
Az egyetem főépülete és körülötte a park nagyon elegáns. A szobortalapzatra firkált, majdnem olvashatatlanná fakult jelszórészlet viszont nagyon gáz. (Nagy berzenkedés közepette azért frissítetettem, hogy az utánunk jövőnek könnyebb dolga legyen.) A közeli padon végképp nem olvasható semmi. :-( A pataszámolás volt az egyetlen fantáziadús "rejtés".

Péter60 2013.04.19 18:25 - Megtaláltam
Ok

anyóca 57 2013.04.07 17:15 - Megtaláltam
A Nagyerdő közelében elhelyezkedő csodálatos park és a gyönyörű monumentális egyetemi főépület látványa nagyon megkapó, kiegészítve a rejtőtől a láda leírásban kapott rendkívül gazdag ismeretanyaggal, igazán hatalmas élmény volt. Ezt fokozta még az egyetemi botanikuskertben tett séta is. Örülök, hogy láthattam ezt mind.
Ezúton is köszönöm a rejtő segítségét a jelszóhoz. A padra felírt jelszórészlet alig olvasható, ezt vétettem el. Csak itthon olvastam, hogy alternatív is van.
Köszönöm, hogy mindezt bemutattad.

 
Piró 2013.03.26 18:04 - Megtaláltam
Jó kis séta, köszönjük, hogy megmutattátok a karokat. Különösen a Bölcsésztudományi kar tetszett, be is mentünk megnézni az aulát. Nagyon szép!!

Köszi még egyszer.

Szilágyiék 2013.03.19 14:28 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.49
Szülinapi "ámok-ládázás"-ra mentünk Nyíregyházára és környékére. De elég sok elmaradásunk van Debrecenben is, hát az odaútra ezeket terveztem be.

Nagyon tetszett ez a rejtés, jó volt ismerkedni az Egyetem épületeivel, környezetével. Köszönjük!

Agrártudományi főbejáratNem az ő patái...
Kossuth...Professzorral és Penyuval
picipanni 2013.03.17 13:00 - Megtaláltam
Belecsaptunk a lecsóba a közepén, utána vettük észre, hogy az 1. és 4. pontok nincsenek túl közel, de hazafelé indultunkban azért még megnéztük őket. Kicsit visszasírom az egyetemi éveimet, és Szeged után itt is azt éreztem, hogy jó lett volna idejárni!

Zsókica és Lackó 2013.03.14 10:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.56
Szépen végigvitt Bennünket az egyetemi épületek között....bár egyik ponton a gps megzavarodott és csak második nekifutásra, másnap tudtuk teljesíteni mind a négy pontot.
A negyedik pontnál találtam egy kis boltot.... innovatív termékekkel. Ha érdekelnek a reform élelmiszerek, ...ez a Te boltod :)

lemente 2013.01.26 12:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.89
Megtaláltuk! Korábbi debreceni diákként majd lakosként kötelező feladat volt egykori alma materünk ládáját megtalálni. Több részletben sikerült. A volt műszaki főiskola és a volt agráregyetem szocreál épületei valahogy nem fogtak meg... Azonban az egyetem monumentális főépülete, valamint a klinika egységes építészeti képe pompás! A főépületben - konferencia okán - bejutottunk az aulába is. A klinika parkosított területén, szombat délután, kora tavaszias napsütéses (de -3 fokos) időben a séta az egész napos agytágítás szünetében nagyon jól esett. Azt azonban sajnálom, hogy az orvostudományi kar elméleti tömbjében a fiammal nem tudtuk kipróbálni a pater-nostert, mert hétvége lévén nem működött... majd legközelebb. A főépület francia parkjában a padon lévő jelszó nagyon megkopott, csak másodszorra, 30 illetve 15 perc keresgélés után találtam (vagy inkább csak sejtettem) meg, nem volt nálam filc, de ha ismét arra járok, megerősítem. Köszönjük a lehetőséget!

2013.02.09.: Ígéretemnek megfelelően az egyetem főépülete előtti parkban a padon megerősítettem az alig olvasható jelszavakat, illetve - a rejtővel egyeztetve - akadályoztatás esetére felírtam azt a legközelebbi szobor talapzatára, hátul, jobbra, lent, fekete filccel.

zramzam 2012.12.22 00:00 - Megtaláltam
A mai napot a hiányzó debreceni ládák begyűjtésével töltöttem, sok részüknél már csak egy egy jelszórészlet, de akkor is hiányzott. Meg kell lennie a 300 találatomnak még idén:)) Köszönöm a rejtést.

Rudi Team 2012.11.10 13:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

Nyunyesz 2012.10.23 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.95
Köszönjük!
Ny

Törpe 2012.10.23 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.44
Közös találat Nyunyeszékkal!
Köszönjük!
Törpe

Winssent 2012.10.20 14:43 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.38
Második nekifutásra lett meg a ládika. Köszönjük a lehetőséget.

borsó 2012.10.12 11:40 - Megtaláltam
Közös találat Balacival! Szép volt, jó volt, megvolt! :)

Balaci 2012.10.12 11:40 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést, közös találat Borsóval. De ezért meg kell vallanom, hogy az egyetem bemutatása ezen pontok segítségével, nem igazán nyerte meg tetszésemet.

Hegedüs Zsuzsa 2012.09.02 14:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.99
Megvan.

bajszee 2012.08.26 17:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.04
Jó kis kirakó, tetszett!

Éci és Gabi 2012.08.13 00:00 - Megtaláltam
megtaláltuk (a padon lévő jelszórészlet nagyon kopott, nehezen olvasható)

Kimberli1 + Imi30 2012.07.31 17:30 - Megtaláltam
Az épületeket, szobrot, parkot debreceni lakosként, már ismertük. Köszönjük a rejtést!

csbagi 2012.07.24 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.67
Az idei "nagy" nyaralásunk Istvánnal: Hortobágy-Debrecen-Tokaj, aztán Tisza völgyi kalandtúra, aztán még pár nap a Tisza-tónál. 11 nap, 500 km kerekezés, egy nap evezés, rengeteg élmény, rengeteg látnivaló, 41 láda.
Most jártunk először Debrecenben, nagyon szép város. A láda pontjai is tetszettek, különösen a főépület és környezete, és a "kórházváros".

 
Cseber 2012.07.24 18:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, Ágival!

Dr.Lada 2012.06.02 00:42 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.06
Lopakodó, Piás, Gábor75 alkotta csapatunkkal elkövetve.:-))) Debrecen és környéke szürkítésére érkeztünk, így ezzel a ládával is szürkítettünk.:-) A pontokat reggel kezdtük begyűjteni és hajnalba fejeztük be, igaz közbe rengeteg hu-s gg-s és com-os ládát is összeszedtünk, mivel ennek a multinak a pontjait akkor szedtük le mikor épp arra vezetett az utunk. Az 1 pont reggel sima ügy volt, a 2. pont is könnyen meglett, csak a kijutással gyűlt meg a bajunk kicsit a zárt kapuk miatt.:-) A 3. pont is még délelőtt volt, egy pad átnézése után éreztük, hogy a bokor másik oldalán lévő pad lesz a nyerő.:-)) A 4. pont már éjjelre maradt, próbáltuk a kerítésen kívülről a sötétben legalább a lovakat megszámolni, hogy abból kikövetkeztessük mi a max és min pataszám, nem keveset próbálkoztunk, de nem fogadta el a jelszót. Hatalmas szerencsénk volt mert láttunk egy embert jönni aki egyszer csak kb 50 méterre tőlünk bement, így rájöttünk közel a bejárat és gyorsan bementünk, így már egyből stimmelt a szám.:-)

 
Gábor75 2012.06.02 00:42 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.73
ok:-) [wapon beküldött szöveg]
Lopakodó, Dr.Lada és Piás társaságában lerohantuk Debrecent. :-)
Köszönöm a rejtést!

Piás 2012.06.02 00:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2 web: 5 átlag: 3.67 súly: 3.86
Nem szeretem, mert multi.
Közös ládázás Gábor 75-tel, Dr. Ladá-val és Lopakodóval.
Köszi a rejtést!

Lopakodó 2012.06.02 00:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.90
Közös ládázás Ladával és Gábor75-el.

B.Bazsi 2012.05.28 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.54
Összeraktuk! :) Bár egy kis jó tanács a többieknek vagy épp az elhelyezőjének hogy ha lehet akkor módosítani kellene a pontokat távolságra 2.pont és a 3.pontot felkellene cserélni mert megtalálja az ember a első pontot, utána megy a második pontra holott a 3.ik közelebb lenne az elsőhöz! Mert így is úgyis a látvány meglesz csak időspórolás szempontjából! :) Köszi még egyszer! :)

JollyJokers 2012.05.10 18:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.58
Megtaláltuk! De nehezen esett le az összeg... :)

nandorbauman 2012.05.10 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.56
Meglett, köszi a rejtést! Eni és Nándi

Csaba és Kati 2012.05.01 13:22 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.71
HEURÉKA! Megtaláltuk, köszönjük! [wapon beküldött szöveg]
Más debreceni rejtések megtalálásával egyetemben ez a multi is rendben.

LovakEgyetem
"Óratorony" 
tarsolyos 2012.04.21 08:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.46
kÖSZÖNÖM!

 
13 2012.04.04 17:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.80
Megvan.

Aleph & Rita 2012.03.26 16:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.76
Mai 34 km-es debreceni bolyongásunkon érintettük a multi pontjait. Köszönjük!

Palazsu 2012.03.12 18:40 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

guppik 2012.03.11 16:00 - Megtaláltam
Köszönjük!

Fonte 2012.03.11 11:20 - Megtaláltam
De jo! Meglett! [wapon beküldött szöveg]

boribon524 2012.03.11 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltam :)

peterpan 2012.03.11 00:00 - Megtaláltam
.

 
scele 2012.03.10 16:54 - Megtaláltam
mögvan [wapon beküldött szöveg]

lelcache 2012.03.10 16:54 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést! lelcache [wapon beküldött szöveg]

divemaster 2012.03.10 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.58
köszi

macikupac 2012.03.10 13:07 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 2 web: 4.5 átlag: 3.17 súly: 4.27
DEocaching hétvége 7.

A pontokat 1-3-2-4 sorrendben kerestük fel. Az első kettőt a szállásunkról a rendezvényre menet, a másik kettőt meg autóval a nagy begyűjtés során. Mindamellett, hogy alapvetően hiányolok egy kézzel fogható dobozt, a jelenlegi virtuális megoldásokat sem tartom ötletesnek. A padra firkált pont meg kifejezetten gyatra. Még akkor is, ha messze ez volt a legszebb és -látványosabb pontja a multinak. Ebben persze nagy és elengedhetetlen szerepe volt a rendezvénynek; pontosabban így belülről is megnézhettük a főépületet. Összességében úgy érzem, hogy ennél sokkal többet is ki lehetett volna hozni a dologból. Persze az épületek kinézete, környezete adott. A központi épület az mind kívülről, mind belülről pazar. A többit viszont kissé szedett-vedettnek érzem. Az egyes pont szocrealitása megmosolyogtató. De ez is egy pontot ér. Forest tartott velem.

19izsi73 2012.03.10 13:07 - Megtaláltam
Deocaching előtt/közben/után....

Mathau 2012.03.10 12:55 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 1 web: 3 átlag: 3.00 súly: 4.33
Szép lassan minden pontja összeállt. Sajnos az összefirkált pad kritikán aluli, ez nem méltó a játékhoz. Amúgy többségében szép gondozott helyeket láttunk.

Kokó 2012.03.10 12:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.50 súly: 4.08
A helyek tetszettek, de ez a virtuális, leolvasós/számolgatós megoldás nekem nem jött be. újra kellene gondolni a struktúrát, és egy kiemelkedő dobozt lehetne belőle csinálni. (Pláne ha még hagyományos dobozt is tartalmazna.)

 
Paleo.team 2012.03.10 00:00 - Megtaláltam
DEocaching 2012 rendezvény alatt bgecco, aPPle29 és GcPetra társaságában! Köszönöm!

aPPle29 2012.03.10 00:00 - Megtaláltam
:)

bgecco 2012.03.10 00:00 - Megtaláltam
A Deocaching alatt. Fincsi volt:)

SirAndrew 2012.02.29 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.61
Köszönjük szépen

Benyuss 2012.02.02 12:52 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést! :) [wapon beküldött szöveg]

galk78 2012.01.07 14:11 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.00
Debreceni hétvégénk harmadik ládája. Köszönjük a rejtést!

G&V 2011.12.30 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.10
A pontokat gyorsan megtaláltuk, köszönjük a rejtést!

Kaputyin 2011.12.28 10:00 - Megtaláltam
Megtaláltam! Első Debreceni ládám! Köszi a rejtést!

Csaba & családja 2011.11.09 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.33
A pad kifogott rajtam. 4. kísérletre sikerült leolvasnom a jelszót.

negyesigabor80 2011.11.06 14:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.08
Hazafelé a Tócó-völgyből, útban az Ördög-árok felé, a harmadik jelszó egy kicsit nehezen olvasható, de mivel a szám kapcsolatban van az Egyetemmel, így végül sikerült beazonosítani.

Jávorszkiak 2011.11.05 17:50 - Megtaláltam
Első gps-es keresésünk volt, de kellett is a megtaláláshoz!! Most tapasztaltuk meg, mennyit segít a kis műszer, és mennyivel több idő és energia e nélkül kesselni!
Szép helyeket jártunk be a láda révén. Ötletesek az állomáshelyek, és kedves a kis csavar a végén!
Köszönjük!
Jávorszkiak

A főépület előttNa, melyik templomot láthatod?
Arpad11 2011.10.31 17:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.53
Rég sétáltunk ennyit az egyetemen.

Tompika23 2011.10.25 16:12 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.07
Először jártam Debrecenben. Nagyon tetszett a város, jó volt látni hogy Magyarországon is van olyan egyetem ahol fel vannak újítva az épületek, és tiszták az utcák!

Debreceni GC 6/1

Ancs 2011.10.19 17:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.47
Hosszúra nyúlt multi. Az 1. és a 4. pontot még áprilisban kerestem meg, akkor valamiért félbeszakadt. Ma sikerült a befejezés. :)
Hatalmas egyetem, szép, ápolt kertekkel, szobrokkal.
Köszi

zeus 2011.10.06 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.96
köszi

t1kovacs 2011.10.04 10:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.07
Megtaláltam

gabortel 2011.09.28 12:03 - Megtaláltam
Debrecenben jártam...

iloilo 2011.09.22 21:20 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszi. [g:hu 1.3.19] [wapon beküldött szöveg]

MarciMilánBálint 2011.09.17 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.73
Debreceniként régi adósságunkat törlesztettük végre... A négyből három pontot görkorcsolyával kerestem meg :)

Bliccc 2011.09.12 12:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.18
Sikerült!

martikan 2011.09.11 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.41
Szép volt.

Kiss_Karoly 2011.09.11 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.64
Köszönöm.

LCSOKA 2011.09.07 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 1 web: 3.5 átlag: 2.83 súly: 3.80
Az egyetem tetszett... Jó lett volna egy láda.

gyusz_58 2011.09.03 15:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.69
Mikor ezt kerestük, sok közeli multit is beiktattunk. Aztán a végén jó nagy keveredés lett:) De mint látod, uraltuk a helyzetet.
Ez egy oldies kedvenced miatt adtad?
Köszönjük a rejtést

befi 2011.09.01 14:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.19
Kerékpáros kupa: 69.8 km

Szeretett (Magellan Corvus) kerékpárom utolsó bevetése volt. A nap végén a Petőfi téri Coop élelmiszerbolt elől ELLOPTÁK!

Biobori 2011.08.22 18:56 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

SilverG 2011.08.10 11:26 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.37
Megtaláltuk!

FCsili 2011.08.10 11:26 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.36
Megtaláltuk!

PGT 2011.08.09 19:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.82
Könnyed drive in túra :-)
KAR!

cica-nyuszi 2011.08.09 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 2 web: 3 átlag: 2.83 súly: 2.59
köszi a rejtést!

bigmick 2011.08.09 11:23 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget.
BigMick, Iza [g:hu 1.3.16] [wapon beküldött szöveg]

GCUNDE_2011089112439.jpg 
NI 2011.08.05 10:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.03
Megtaláltuk!

angyalka&ordog 2011.08.02 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.18
Kellemes biciklizéssel összekötött "Ismerd meg munkahelyed!" projekt.:-)

IngAtt 2011.07.25 21:12 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.90
Köszönjük ezt a kis sétát!

zöldek 2011.07.22 19:30 - Megtaláltam
Debreceni hétvégénken megtaláltuk. Nagyon impozáns az egyetem épülete. Helyismeretünk nem lévén, a kütyüt követtük, ami furcsamód a kórház területére irányított. Így rövid tanakodás után váltottunk egy belépő kártyát, ami félóráig is érvényes lett volna. Öt perc elteltével azonban újra a cetlit osztó biztonsági embernél voltunk. A többi pontot már gyalogosan tettük meg. A parkban apa kütyüvel a kezében határozottan közelített a jelszót rejtő pad felé, amin két mugli üldögélt. Közeledésére kérés nélkül pattantak fel a padról. Mikor elmondtuk nekik mit keresünk, jót nevettek.

tudo 2011.07.18 11:27 - Egyéb
80 km városi kerékpározás Debrecen nyugati része körül 12 régi ládával. Nagy volt a meleg, délután pedig jókora záporeső miatt kellett abbahagynom a ládázást.

Miután szerencsésen kinavigáltam GCHBS kertjéből, a láda 1. pontjához tekertem, majd a belső pontokat követve visszasorjáztam az egyetemre, végül a kollégiumokhoz. A pontok sorra meglettek, egyértelműbbek, mint az 1. találatkor.

GCDENA következett.

Kerékpáros kupa: 80.94 km

Orvostudományi KarKözponti épület
KertBicó az egyetem kertjében
viktro 2011.07.16 20:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.60
Köszönjük, szép túra

Csaszi 2011.07.15 11:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.70
A láda mondanivalója nagyon jó! Aki teheti, az járjon iskolába. Megéri!
Nem vagyok már annyira fiatal, de mostanában én is koptattam hasonló padokat.

Kedves ládarejtő!
A padon szundító emberkék miatt csak fényképpel tudom igazolni a megtalálást. A többi helyen felvett jelszavakat e-mailben küldöm el Neked.

Csaszi

[Jóváhagyta: tojas, 2011.07.17 20:36]

geooszi 2011.07.09 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.66
Egy részét még tavaly nyáron, a maradék két pontot most jártuk be. Köszönjük!

CicóMicó 2011.07.09 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.21
Köszönjük!

hussan 2011.07.04 18:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.00
Gyönyörű séta, köszönjük a rejtést

Kárász00 2011.06.27 18:19 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.23
Végigjártam. Autóval és gyalog vegyesen.

 
Bernáth 2011.06.27 14:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.57
Debrecenben voltunk néhány napig, és e rejtés nélkül valószínűleg nem jöttünk volna el az egyetemhez. Pedig érdemes volt, mert főleg a KLTE főépülete és a környéke nagyon tetszett.

A szemészprofesszor szobra (elég morbid)A kórház parkjában
Az orvosi egyetem és a professzorok szobraÍgy kell kézzel halat fogni
KLTE főépületHasizom gyakorlat
MegpihentünkLovak (lábak nélkül)
Tikis 2011.06.24 16:06 - Megtaláltam
Jó kis séta [wapon beküldött szöveg]

EmesESE 2011.05.28 13:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.45
Debreceni ládázásunk során biciklivel jártuk végig a rejtés pontjait.
Egy kicsit egy dörgő villámló felhő megijesztett, de eső nem hullott belőle, csak gyorsabb tekerésre biztatott.
Köszönet a rejtésért.
Mindenkinek javaslom ezt a keresési formát, viszonylag gyors, egészséges, és oda lehet menni a rejtésekhez.

 
kondaspetra 2011.05.27 17:23 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.20
"Meglett" végül is.

szabbr 2011.05.25 10:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.60
Megvan.

Czucz 2011.05.23 20:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.35
Köszi a rejtést!

Levin 2011.05.23 20:39 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.96
Czucz kollégával jártuk le e remek multit.
Kicsit bénáztunk is de a rejtő szívesen segített, cserébe megígértük, hogy ha budapesti multiládával van gondja mi fogunk segíteni. ;-)

pozoli1 2011.05.23 18:55 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.70
Megtaláltam

Tiburius 2011.05.06 17:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 1.70
Köszönjük :)

Chubby 2011.04.30 12:34 - Megtaláltam
3, 2, 4, 1 sorrendben, az elején Nusival, kedves volt osztálytársammal. [wapon beküldött szöveg]

tomkess 2011.04.30 08:40 - Megtaláltam
Megvan, két részletben. A paták száma okozott egy kis fejtörést, de megoldva.

waneqr 2011.04.23 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.83
Köszönjük a lehetőséget és a segítséget is!

Hz 2011.04.16 13:26 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.15
Szürkítve. [g:hu 2.2.8] [wapon beküldött szöveg]

Gyalogos kupa: 17,4 km

A helyszínen 
Márta 2011.04.03 10:47 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.80
Ok [wapon beküldött szöveg]
Debrecen tényleg diákváros. Sikerült a DOTE-ba is bemennünk. A padon éppen hogy láttam még a jelszót. Köszönöm.

esztelneki 2011.03.24 18:22 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

szemlédi 2011.03.24 11:41 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.75
Ok!

cicababa 2011.03.18 14:55 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Pogacsa1 2011.03.18 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.98
Többszöri nekifutásra sikerült körbejárni Debrecent, de megérte. Köszi a rejtést!

szobor 
Fecó07 2011.03.15 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 2.54
Az első közös kincsvadászatunk "prudy" -ékal, az esőben indultunk el, de mire a célhoz értünk a nap is kisütött. A négy rejtek szép nagy területet ölel fel,de bemutatja a Debreceni Egyetem milyen épület részekre tagozódik. Köszönjük a rejtést!

prudy 2011.03.15 15:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk közösen Fecó07-tel a két család jól érezte magát, nem volt egyszerű.

toshee 2011.03.12 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.57
OK

EvaM 2011.03.05 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.81
Lehetett volna jobb időnk is, de a campus így is szép. Köszi!

t.Laco 2011.03.05 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.84
meglett egy debreceni kirándulás alkalmával. köszi a rejtést.

KunBéluska 2011.03.05 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 2 web: 3 átlag: 3.17 súly: 1.00
megvan

Hey-ho 2011.02.19 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.18
Két részletben mára a negyedik pont maradt hátra. Köszönjük!

dzoli1 2011.02.06 14:00 - Megtaláltam
Egész napos gyalogos debreceni ládázás.

Hecsa 2011.01.28 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.06
Jó hosszú séta volt, de megvan!

Jó nagy épület...Agrártudományi...
AlanTheWild 2010.12.04 08:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.14
Debreceni ládavadászat közben, több részletben teljesítve.
Köszönöm a rejtést.

geoAtti 2010.11.28 10:58 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.08
Megtalálva. Köszönöm a rejtést.

ozsigombi 2010.11.26 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 2.5 rejtés: 1.5 web: 4 átlag: 2.67 súly: 2.08
Gyönyörűek a debreceni Egyetem főépületei valamint környéke!
:-)

VasG 2010.11.17 18:44 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.63
A nagy nyüzsgés miatt a ládát nem is mertem elkezdeni keresni. Biztos lebukás lett volna, ha a sötétben lámpával kitúrom a dobozt, közben minden lépésemnél zörög az avar... Ettől eltekintve jó kis multi volt, némi nosztalgiával a debreceni időkről.

balaaa 2010.11.17 10:23 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 1.90
Meglett; alternativ jelszoval. Szvsz en meg raktam volna egy pontot a Kassai uti campushoz.

Belga 2010.11.13 15:10 - Megtaláltam
Szerintünk nagyon látható helyen van a láda. Persze ha idáig ebből nem volt gond, remélem ezután sem lesz.

sirgalahad 2010.10.28 09:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.28
Agrár, orvos, bölcsészet
Közgazdaság, költészet
Tudományok tárháza
Itt járok most ládázva

szökőkútszintén szemész...
egyetem 
DebreceniKutyaiskola 2010.10.25 18:05 - Megtaláltam
Az első keresést sajnos félbe kellett hagynunk, de másnap befejeztük. Nagyon élvezetes volt körbejárni az egyetemeket. Olyan dolgokat vettünk észre, amik eddig elkerülték a figyelmünket. Nagyon köszönjük.

ládika
 
jattis 2010.10.25 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

Pilis50 2010.10.15 10:30 - Megtaláltam
Bejártam. Köszönöm.

feri60 2010.10.14 13:35 - Megtaláltam
Nemszeretem városi szaladgálós, amit jól ellensúlyoz a láda pimaszul merész elhelyezése.

Pepe 2010.10.14 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.92
Az 1. (szocreál) pont érdektelen, igazából csak a 2. és a 4. pont tetszett.

Anita és Laci 2010.10.12 14:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.51
Megtaláltuk! Köszi a rejtést!

szipeti 2010.10.06 15:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.94
ok

 
halindaattila 2010.09.26 18:33 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.28
Megtaláltuk köszi!

adamzsu80 2010.09.24 18:33 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.15
Megtaláltuk! Köszi!

Fil 2010.09.04 19:19 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.69
Kessertali utáni "nekem most muszáj ládázni" találat. Egy pontot még a találkozó előtt (alvó gyerekekkel a kocsiban) vadásztunk le, a többit utána.
2 hete, a virágkarnevál idején szintén jártunk erre felé, de úgy gondoltuk, hogy végigjárni úgysem fogjuk tudni, akkor meg minek belekezdeni. Nem gondoltuk, hogy ilyen hamar visszajövünk :) Köszönjük!

behajtottunk
Zacsit találtunkBeltartalom
book
pörsing 2010.09.04 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.05
Sajnos a láda nincs meg. Egy nylon szatyorba vannak a tartozékok. Kiöntöttem a vizet és úgy tettem vissza a logfüzetet, a tájékoztatót és egy pár ajándékot. A padon is megkerestem a számot, én már nehezen olvastam le.

 
nogacsalad 2010.09.03 14:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.24
Debreceni gyalogszerrel végrehajtott ládapontbegyűjtő projektem alkalmából kerestem fel.
Az 1. pont autóval a végén, a többi gyalogszerrel....
Jöttem volna már két héttel ezelőtt is! Akkor, karnevál időben sokkal jobb lett volna. Sajnos akkor egy aktuális lakásbetörő kergetés áthúzta a tervezett programomat.
Az egyetem orvosi karának épületei között tettem le a szekeremet. (itt van ismerős, és így ingyen parkolhattam)
Innen gyalog támadtam végig a várost. Így volt ésszerű, és így volt hatékony a dolog. Vissza irányban potyáztam kicsit a kék villamossal :o)
Kár, hogy nincs meg a doboz! A padon, még éppen olvasható a tudnivaló. (már nem sokáig)
Köszönöm a sétát!

fuzbal 2010.08.23 09:03 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.59
Köszi a rejtést, és a segítséget az összeadásban :) !

Oxica 2010.08.22 11:24 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.67
Megtaláltuk. Augusztusban nem sikerült rendesen összeszámolni a jelszórészleteket, csak az évvégi számvetésnél, így utólag rögzítettem csak a megtalálást.
Debrecen és az egyeteme tényleg nagyon szép, köszönjük a rejtést!

Rejtek 
lid3rc 2010.08.20 17:00 - Megtaláltam
Szépek a pontok de nagyon messze vannak egymástól. Lehet elég lett volna a Nagyerdőn belül maradni, ha már a Lovarda sincs benne.
Közös találat Sharával.
Köszönöm a rejtést.

shara kán 2010.08.20 17:00 - Megtaláltam
Nagyon szép multi! A szívem csücske a debreceni egyetem. Sajnálom, hogy én nem oda járok :( De ami késik az nem múlik ;)

Ötvös család 2010.08.20 10:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.27
A virágkarnevál első ládája. Minket a lovasszobor kicsit megakasztott, de utána kértünk és kaptunk segítséget. Köszönet a rejtésért!

SagiK 2010.08.16 08:43 - Megtaláltam
Ez sem fogott ki rajtam. :) [wapon beküldött szöveg]

Klicsko123 2010.08.14 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.00
Szép az egyetem, köszi!

happyramy 2010.08.12 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.95
Nagyon szép Debrecen!:)

Sipi és Andy 2010.08.05 13:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.28
Püspökladányi nyaralásunk 4. napja.
Egy hatalmasat sétáltunk, a pontokat és a jelszórészleteket be is gyűjtöttük, csak egy kis figyelmetlenség miatt segítséget kellett kérnünk, amit ezúton is még egyszer nagyon köszönünk.

mzalan 2010.08.04 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.02
Strandolás helyett egy kis városnézés. Az első pont autós találat (menet közben) a többi gyalogosan.
Köszönjük

Motkány 2010.07.31 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.70
Klassz rejtések :)

bumba 2010.07.29 20:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.38
Ok.

Andras Nyako 2010.07.24 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.04
Megtaláltuk. A láda rejtése elég merész lett :)

matrixmusic 2010.07.10 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.44
Megtaláltuk!
Hétvégi kétnapos debreceni kirándulásunk alkalmából felkerestük az összes itteni ládát. Szerencsére mindketten bringával, így gyorsabb volt a haladás.
Az agrár rész szépen parkosított, az egyetemi főépület gyönyörűen szép a parkjával együtt, a műszaki rész nagyon szoc (finom jelző).
Én (Aty), mint volt miskolci deák, jelenleg rongy filiszter azt mondanám, majdnem van olyan jó ez a campus, mint a MISKOLCI! :-)
Vivat Academia, vivat Miskolc!

Köszi a rejtést!
Aty, Judit
...::: www.matrixmusic.hu :::...

vakond87 2010.07.08 15:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.61
Debreceni ládázás 6/10. Köszönöm a rejtést!

foximaxi 2010.07.07 17:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.15
Megvan.

nazso.oszan 2010.06.29 20:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.04
A gyerekekkel három esti program volt mind a négy pont felkeresése. Meglett. Köszönjük.

saldar 2010.06.29 13:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.38
Kerékpáros találat
Épülettől épületig gurultam, miközben az útbaeső egyéb ládákat is felfűztem. Most legalább már tudom, hogy melyik kar hol található. Nagy hálával tartozom a gps-emnek, mert segítségével nagyon könnyen navigálhattam sok, számomra ismeretlen mellékutcán is.
A láda nagyon könnyen, tisztán becsekészhető, ugyanakkor nagyon merész helyen van. Kívánom hogy ne tűnjön el, de szerintem erre jó esély van azon a helyen.

A Műszaki Kar épülete
Hát ezek meg mit csinálnak?
Joanne 2010.06.27 15:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.92
E. unokatestvérének a diplomaosztója alkalmából jöttünk a városba. Stílusosan ennek a ládának az agrár és a műszaki pontjával fejeztük be a hétvégét. Bárcsak szombaton is napos idő lett volna!
Zs.

 
Bubuka 2010.06.27 09:04 - Megtaláltam
Zergivel és zalajáróval.

zalajaro 2010.06.27 09:04 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.01
Bubukával és Zergivel...

Zergi 2010.06.27 09:04 - Megtaláltam
Fogtam!
Debrecenben tartott vasutas természetjárók találkozója keretében jártunk erre Bubukával és zajaroval.

 
bonisbela 2010.06.19 14:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.70
Miután többek között édesanyámnak is átadták az oklevelet a szakirányú szakképzéséről, megkerestük a ládát. A többi pontot később kerékpárral jártuk be. Köszönjük a rejtést.

zoli86 2010.06.12 20:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.63
Megtaláltuk, köszönjük :)

eszel 2010.06.02 11:56 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.56
Az eső ellenére sem adtuk fel. A paták számán majdnem elhasaltam. Csak otthon (Bp.) mégegyszer figyelmesen elolvasva derült ki, hogy nem jó az első számolás.

magicf 2010.05.29 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.68
Nagy élmény volt megkeresni. Sajnos közben egy nagy felhőszakadás majdnem eláztatott minket, ezért az egyik ponthoz a rejtő segítségét kértük. Köszönet neki.
Csodálatos az egyetem területe.

KTamas51 2010.05.28 16:00 - Megtaláltam
Megtaláltam a pontokat! A ládánál nehéz volt logolni, mert sok volt a gyalogos.

$züc$i 2010.05.28 15:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.46
Kicsit hosszas multi, de sikerült legyűrnünk :)

PEx2 2010.05.23 14:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.88
Hajdúszoboszlói fürdés közben...

guess.who 2010.05.09 12:32 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.86
Békési turkáló 6.

Huhh, ezzel a multival aztán nem jártunk jól... Szépen elkezdtük keresgélni a 2. ponttal, ami hamar meglett, haladtunk is tovább. A láda korábbi helyét megtaláltuk, de ott már csak a régi rejtés nyomait fedeztük fel, láda nem volt, ezért a leírást követve megnéztük a közeli padokat alternatív jelszóért. Persze ez nem ilyen egyszerű, mert a koordináták annyira nem is közel mutatnak. Átsétáltunk az egyetem előtti téren, aztán kiderült, hogy a szükséges padon éppen egy ember olvasgat elmélyülten valami sajtóterméket, úgyhogy szó sem lehet arról, hogy ott jelszót keressünk... Na, ekkor szakadt el a cérna, és hívtuk fel a rejtőt, aki készségesen kisegített a hiányzó jelszórészlettel. Gondoltuk, most már egyenesben vagyunk, mivel az 1. pont homlokzatát is könnyedén megtaláltuk, de a 4. pont környékén éppen minden le volt zárva egy hatalmas kirakodóvásár miatt, így aztán a lovasszobrot sem lehetett megközelíteni. Távolabbról készült telefonos fotóból próbáltuk meg kiókumlálni a lovak és azok lábai számát, de később kiderült, hogy nem sikerült túl jól, úgyhogy megint a rejtőt kellett zaklatnunk... Ezúton is köszönjük a segítségét és elnézést kérünk a zavarásért! :)

Cerberus 2010.05.08 21:47 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.73
Megtaláltuk! Több részletben, több különböző debreceni út során kerestük fel a pontokat. Az utolsó pontot éjszakai vadászat során találtuk meg. Az egyetemvárosnak és környezetének nagyon jó hangulata van, Szegeden közel sem volt ilyen az egyetemi légkör. Köszönjük a lehetőséget, ill. a jelszópontosítást.

M.Sasa 2010.05.08 13:11 - Egyéb
Kerékpáros kupa: 43 km

2Sün 2010.05.06 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 1 web: 1 átlag: 2.33 súly: 1.60
Megvan.

raci 2010.05.01 13:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.80
Ismerkedtünk Debrecennel, melyben sokat segitettek a rejtések. Nagyon tetszett a város, ehhez a megfejtéshez azonban a rejtő apró segitsége is kellett. Köszönjük!

valti 2010.04.21 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.65
Pótjelszóval sikerült. A fát kivágták, de az odu megmaradt. Nem találtam a ládát, ráadásul a hangyák ellepték a megmaradt fa törzsét. Sokáig nem lehetett turkálni az oduban. Köszi a rejtést! [wapon beküldött szöveg]

solkim001 2010.04.18 17:04 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.26
Megtaláltuk :)

Bukowszky 2010.04.11 19:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.59
több különböző alkalommal gyűjtögettük össze a jelszórészleteket, nagyon messze vannak egymástól a részletek, de jó, hogy van egy ilyen rejtés is a városban.

damageinc 2010.04.09 13:58 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.06
A Networkshop 2010 konferencián tartott előadás utáni délutánon gyűjtöttem be a többi pontot a korábban megtalált dobozka után. Korábban nem néztem, hogy van-e itt láda, de mivel a konferencia első napjá távozás előtt "szakavatottként" figyelmes lettem pkis visszarejtés körüli tevékenységére, egyértelművé vált számomra, hogy itt bizony láda lesz!:)
Köszönöm a rejtést!

mheder 2010.04.08 18:34 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.40
Megvan! És kibírtam találni a jelszót is! :-) A "homlokzaton található emberek száma" eléggé félrevezetett, párat kellett rá aludnom mire kitaláltam mire gondol a rejtő...

zazu 2010.04.07 17:55 - Megtaláltam
NetworkShop előadások után... pkis-sel, csizi-vel, hfi-vel, msd-vel.

pkis 2010.04.07 17:55 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

York 2010.04.07 14:07 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.23
NWS2010 kereteben kerestuk meg a ladat, nagyon jo kis seta volt. Koszonjuk.

Somate 2010.04.05 15:44 - Megtaláltam
ok

lacc 2010.04.05 14:27 - Megtaláltam
Ildike, Ildi és Laci

Hüllő 2010.04.03 11:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.11
Bringás tekeréssel megtaláltuk.

Heni&Gábor 2010.04.01 14:45 - Megtaláltam
Egyetemistaként a Főépületben, Kémia Épületben és Matek Intézetben voltak az óráink, úgyhogy ismerős terepen jártunk. Három részletben vadásztuk le, a láda nagyon feltűnő helyen van.

SirLes 2010.03.30 21:30 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.17 súly: 4.09
Szép hosszú multi, legyalogoltam érte a lábám, de tetszett. Az utolsó pontnál már kezdtem aggódni hogyan jutok be, de végül megtaláltam a kiskaput. Az első három pontnál a család is kisért. A rejtés nagyon merész.

smv 2010.03.28 16:20 - Nem találtam meg
Életem első ládája:) Szépen bemutatja, hogy az egyetemisták mindenhol jelen vannak Debrecenben. Azt viszont nem tudom, hogy a jelszó miért nem jó:(

[Elutasította: geocaching.hu, 2010.04.30 07:36]

Zsu. 2010.03.27 20:04 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Mikulás 2010.03.27 20:04 - Megtaláltam
Köszönet! Fotók és bővebb beszámoló később... [wapon beküldött szöveg]

 
tótheszter 2010.03.22 12:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.63
A rejtő segítségével sikerült logolnom: először azt hittem a paták száma nem stimmel, de kiderült, hogy a professzor éveinek számát néztem el a készült fényképről...:(
Köszönet a segítségért és a kiváló multiért! Szívesen lettem volna itt diák...

SzemSzobor
Bika 
hcli 2010.03.16 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.17 súly: 2.15
A ládát könnyen megtaláltuk, miután helyesen beírtuk a koordinátáit. Az első két részét a jelszónak még régebben kerestük fel csak akkor a GPS lemerült, de most a többit is megkerestük.

Puzzle Apartman Gyula 2010.03.15 12:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.43
Mai többszörös multikeresésünk egyik találata. Jó ötlet volt bemutatni a különböző karokat :)
A láda szerintünk nagyon merész helyen van, nem csoda, ha eltűnik. A logolás azonban kalandosra sikeredett, de végül csak elfogadta a rendszer. :)))
Köszönjük.

magyarka 2010.03.14 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 2.20
megtaláltuk

haribali 2010.03.14 00:00 - Megtaláltam
Több részletben teljesítettük Hajnimmal... :)

FTom 2010.03.06 16:52 - Egyéb
Gyalogos kupa: 15,3 km.
Még a régebbi helyén, az Egyetem tér másik szélén találtam meg annak idején.

Madym 2010.02.28 11:15 - Egyéb
Korábban már meglett pótjelszóval, illetve a rejtő segítségével, most sikerült a ládát is megtalálni. Túlságosan szem előtt van a rejtek, engem is megbámult egy hétvégén is dolgozó prof, úgyhogy nem árt vigyázni a logolással. Köszi!

Holgerson 2010.02.19 14:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.11
Az első felét még nyáron megtaláltuk, amikor itt nyaraltunk, de miután néhány koordináta adat hiányzott és nem mentem utána, hogy meglegyenek (nem mintha annyira bonyolult lett volna, csak inkább mentünk más helyekre), erről a ládáról tulajdonképpen lemondtam, mivel nem éppen a közelben lakunk (360 km), de a sors úgy hozta, hogy ismét erre vetődtem és eldöntöttem, hogy ennek akkor most a végére járok. Hamar meg is lett a hiányzó 2 számadat, először ugyan kicsit elbizonytalanított, hogy sorompók és portásféle emberek is mutatkoztak, mintha a bejutás csakis bennfentesek számára lenne biztosított, de aztán láttam, hogy szabad a bejárás a kerítésen belülre. Regisztrálásnál azonban kiderült, hogy az egyik jelszórészletet tévesen jegyezhettük fel, mert nem tudtam regisztrálni a találatot, igaz, kísérletezhettem volna le-fel egyet-egyet (akkor már működött volna ugyanis), de inkább felhívtam a rejtőt, aki volt olyan kedves és korrigálta azt 1 számjegyes eltérést,
köszönettel,
üdv. H.

sanyi67 2010.02.06 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.78
Kellemes séta, köszi a rejtést! Jelszóbevitel csak harmadjára sikerült, ravaszabb mint gondoltam :)))

Mackka 2010.01.29 13:20 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

 
Kakaó s Csiga 2010.01.24 16:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.15
Megtaláltuk, Köszi a rejtést :)

petersson8 2010.01.17 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.00
A láda megtalálása első igazi élmény volt. Viszont gyalogosan túl nagy a távolság a pontok között, így eléggé elhúzódhat a dolog.

Marlyn 2010.01.10 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.16
A láda rejtése nagyon jó, csak a koli ablakából elég sokan nézhetik végig a logolást.

Anita és Attila 2010.01.02 13:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.38
Megtaláltuk!

james 2010.01.02 09:45 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

Anita, Judit és James

gyapimaci 2010.01.01 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.43
Szakadó esőben... Meglett. Párom nosztalgiázott egy sort, hisz ő ott tanult évekig. Jelszót sikerült kicsit elnéznem, de a rejtő segítségével máris összeállt a kép. Köszönjük a rejtést!

Kossuth elötti parkNagytemplom a ládakeresés előestéjén
Újévi tüzijáték Debrecen 2010BUÉK 2010 Debrecn
Gyeta 2009.12.28 11:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.32
Az Egyetemhez méltó rejtések, érdekes színhelyek. Köszönet a rejtőnek

cyco 2009.12.24 17:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.18
Nagyon szép környezet, koptattam több DE intézményben is a padokat hosszú évekig, (bár úgy tűnik nem sikerült résmentesen az oktatás, mert sikerült többször is rosszul összeadnom a jelszó számait, ami miatt kicsit bonyolult volt a megtalálás, de végül sikerült :-)
A prof. szobra meglepett, nem tudtam, hogy állítottak neki, de nagyon támogatom, mert nagyon jó ember és hatalmas koponya volt, nagyon megérdemli!

ZoLiza 2009.11.16 17:00 - Megtaláltam
.

urbalazs 2009.11.12 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.39
Debreceni séta. Köszönjük, hogy itt lehettünk!

GCsoka 2009.10.30 11:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.42
Debreceni városnéző hétvége közben.
Bementünk az előcsarnokba - lenyűgöző.

álomfogók 2009.10.29 15:25 - Megtaláltam
Doktori vizsgabizottságba voltam hivatalos a DE AMTC-ba. A sikeres esemény után maradt időm ránézni az újabb debreceni ládákra.
Ezt nehéz lett volna kihagyni (a 4. ponttól pár száz méterre zajlott a hivatalos esemény és az azt követő ebéd is).
A dolog másik különlegessége a 3. pontnál történt. A láda környéki parkos rész éppen a geográfus hallgatók gyakorlatának adott helyt, akik a különböző helymeghatározó eszközökkel ismerkedtek: mérőállomások, teodolitok, különböző GPS-ek. Gondoltam, kikerülöm őket és hátulról cserkészem be a ládát. Két fiatal éppen egy Trimble-vel a kezében az üreg mellett állt. Rájuk kérdeztem, de addig még nem hallottak a geocachingről. Megismertettem vele őket. Talán újabb játékosokat sikerült toboroznom.

BékaBütyök 2009.10.28 11:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.50
Az első és a harmadik pontot a többiek korábban már felderítették, de akkor az eső miatt félbehagyták. Ma délelőtt tettem egy kis sétát és a maradék két pontot begyűjtöttem.
Bütyök (+ korábban Béka, Orsi Lala, Anti és Nagyapa)

lrlr 2009.10.24 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.40
Élvezetes voltszámunkra a megadott helyek felkeresése, köszönjük a segítséget a jelszót illetően.

Attibati 2009.10.24 07:20 - Megtaláltam
Kerékpáros találat. Debrecen környéki tekergés 168 km
Nagyon szépek az egyetemek parkjai, igaz a be és kijutás kicsit körülményes volt az orvosi és az agrártudományi egyetem parkjából. Egy darabig bolyongtam a kerítések mellett míg a kijáratot megtaláltam.
A láda környékén alaposan megnéztek a biztonsági őrök, hogy mit keresek hajnalban a fák között.
Most legalább már testközelből is megtapasztaltam miért hívják Debrecent egyetemi városnak.

KJ & GM 2009.10.23 17:10 - Megtaláltam
Köszönjük a lehetőséget!

sanca 2009.10.19 16:35 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 3.25
Esővel tarkított ládázás volt nexus6 társaságában.
Köszi!

nexus6 2009.10.19 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.43
Tetszettek a helyek, debreceni ládázás... Az utolsó ponton csak áthaladtunk, a rejtés eléggé nyílt terep, az egyetem gyönyörű. Jó lehet ilyen helyen tanulni...

Nircel 2009.10.10 13:28 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.51
Nagyon tetszett a láda, mert végigvitt minket a városon. Pont ez volt a célunk és ládázással egybekötve még jobb volt! Köszönjük!

 
bitugabor 2009.10.10 13:28 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.51
Bejártuk egész Debrecent... Gyalog. Leszakadt a lábunk, de jó volt! Nircellel voltam!

Debreceni Egyetemnél 
fattila 2009.10.04 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.23
Kerékpározás eredménye. Köszönjük a rejtést.

soka9001 2009.10.03 15:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.53
Megtaláltuk, igaz segítséget kellett kérnünk a patákat illetőleg.
A pontok valóban végigvezetnek az egyetemen.
Debreceni hétvégénk alkalmával, gyalogosan kerestük fel a pontokat.
Köszönjük a hely megismertetését. Élmény volt itt lenni.

carmin 2009.10.03 11:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.82
Többi multi pontjaival együtt szedegettük össze a jelszórészleteket. Köszönjük a rejtést.

 
Leone 2009.09.29 16:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.26
A ládát még 27-én délben megtaláltuk, aztán 2 nap alatt megkeresgettük a maradék 3 pontot is. Ahogy közeledtünk a láda koordinátáihoz már rögtön kiszúrtuk az odút, bízom benne, hogy az egyetemisták figyelmét nem kelti fel. (Bár az enyémet nem keltette fel amikor oda jártam. :) )

pover 2009.09.22 08:05 - Megtaláltam
ok

Schabee 2009.09.22 08:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.96
Habár én a Miskolci egyetemre járok, azért Debrecenben jártamkor megkerestem a ládát :) A ládánál a logolás kicsit nehézkes a sok arrajáró emberke miatt.

 
puhanyuszi 2009.09.18 10:30 - Megtaláltam
:)

pocseusz és családja 2009.09.16 17:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.70
:)

Breki :)hazafelé...
kobcikrajci 2009.09.16 14:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.78
Bicajjal bejártuk a helyszíneket. A láda rejtése jól sikerült, gps nélkül elsőre megtaláltuk. :) Óvatosan logoljatok, mert a környéken hemzsegnek az egyetemisták :)

alucifer 2009.09.09 08:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.56
Debrecen és környéke ládavadászaton.
Köszi, a rejtést.

A prof 
Duciék 2009.09.05 17:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.46
+

mohapafrany 2009.09.01 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.87
az egyik pontot figyelmetlenül fejtettem, meg így a rejtő segítségével sikerült végül regisztrálnom. A lekváros kiflit azért egyedül sikerült megennem, kipihenve a 6 óra, 21 pont, 38,8 km bringázás fáradalmait

köszi a rejtést

Futrinka és Pippó 2009.08.25 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.40
Örültünk ennek a multinak, részletes a láda oldala, de ha már multi, akkor benne lehetett volna egy-egy pont az összes kart érintve csak a teljesség kedvéért. Így is nagyon élveztük a keresést GPS nélkül, de azért kár, hogy nincs láda a végén...
Köszi a rejtést, ezt is sikerült GPS nélkül megtalálni.

Szemes szoborItt még nem kell keresni...
Úgy tesznek, mintha csak nézelődnének...Nem adja fel!
zotyesz 2009.08.23 19:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.00
MEGVAN, KÖSZÖNJÜK

ERNO 2009.08.21 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.13
Köszönet Tojásnak a segítségért, ugyanis az egyik pontot sehogysem sikerült meglelni.
Egyébként a GCVIKA-val kombináltan nyomoztam keresztül-kasul a városban. A professzor szobra nagyon tetszett.

zsotie 2009.08.19 18:37 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

jjoska 2009.08.19 18:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.36
Kerékpáros találat.

bitveve 2009.08.18 06:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.58
Megfejtve. A ládát én sem találtam a rejtekhelyen, a padra írt jelszóra hagyatkoztam.

Madym 2009.08.16 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.41
27. találásom. Mint minden multinál, nem feltétlenül a megadott sorban keresem fel a pontokat, és mindig a ládát hagyom utoljára. Most is így tettem. Munkából hazafelé tegnap este meglett a prof emlékműve, ma a ménes, és az emberek (mint utólag kiderült, itt rontottam el valamit), a láda viszont sehol. Még nem tudtam, hogy eltűnt, ezért vagy fél óráig turkáltam a bozótban, végül maradt az alternatív jelszó. Mivel a gyógyszergyárban dolgozok, szinte napi rendszerességgel járok el a főépület előtt. Júliusban többször be is lestem a bozótosba az alternatív jelszót rejtő pad mögött, a láda a helyén is volt. Valószínűleg a környéken tanyát verő "adjegyhuszast"-oknak is köze van a láda eltűnéséhez, ezért mindenképpen indokolt az áthelyezés a Nagyerdőbe. Végül, de nem utolsó sorban köszönöm a rejtést, és köszönet a rejtőnek, Tojásnak a telefonos segítségért, de mint kiderült, túl sokszor rontottam el a jelszót, így nem veszi be a rendszer, ezért kérném a találásom rejtő általi jóváhagyását!

[Jóváhagyta: tojas, 2009.08.17 06:54]

fabkor 2009.08.11 19:09 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2 web: 5 átlag: 3.67 súly: 3.00
Tojás jól összefoglalta az egyetemek történeteét.
Nekem csak külön egyetemek maradnak:) ( Ybl, Agrár, KLTE. DOTE stb) Szép a szoborpark a DOTE területén, szerencsére régen jártam erre. Ez az intézmény is az amit csak szükség esetén "látogat" meg debreceni lakos. Az egyetemi szökökút most nem "szökik" , takaritják a teret, új üllőkék kerülnek a padokra.
A láda ismételt elhelyezését inkább a közeli erdőben javaslom. Nagyon áttekinthető a pad körülötti növényzet, nehezen rejthető el biztonságosan a fürkésző szemek elöl.

Ha már a cashe része és nem láttam táblát az alapzaton: megemlítem a debreceni Agrártudományi Egyetem kertjében felállított vörösréz lemezből készült "Lovak" (1968) alkotója . Kiss István A Lovak anyaga hegesztett vörösréz lemez. Egy betonhídon állnak. Kiss István szobrász egyik legjobb alkotása, ami még mindig eredeti helyén áll 1968 óta.

b.zs. 2009.08.09 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.72
OK!

LSaci 2009.08.05 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.25
LSaci

sinus90 2009.08.05 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.30
Az 1 pont nem nagy szám, ki is esik a néznivalókból. A többi jó és még gyalogosan is teljesíthető. Az egész sövény girbe-gurba fákból áll, be is mentünk, de inkább éltünk az alternatív lehetőséggel. Kedvesek és segítőkészek a debreceniek. Szép napunk volt már 2. alkalommal itt Debrecenben, ahol egykor diákéveimet töltöttem.

 
cdf 2009.08.03 10:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.20
Fa tövében csak egyéb tartalmú zacsik voltak. Nem volt kedvem többet kibontani. Brrr.

Pomisa 2009.07.26 17:55 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.63
Nagyon jó kis multi.

Dream Theater 2009.07.23 13:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.33
Nagyon tetszett a multi, főleg a 2. és 3. pontok, azaz a főépület és környezete! A kocsit az egyetem melletti parkolóban hagytam, majd sétáltam egy nagyot. A hatalmas kánikula miatt kevesen voltak az egyetem előtti parkban, a szökőkút és a vízmedence inkább mártózásra "hívott", mint sétára a parkban. A 2. és 3. pontok megkeresése közben voltam a Botanikus Kertben is, ahol megtaláltam a GCHBS ládát is, majd ettem egy könnyű (és nagyon olcsó) ebédet az egyetemi menzán. Az 1. és 4. pontokat autóval kerestem fel. A nagy hőségben már csak arra maradt erőm, hogy megszámoljam a jelszórészleteket és csináljak egy-két fotót.

FyG 2009.07.19 15:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.07
Bicajos multizás Debrecenben, hidegfront utáni hűvös időben, 1/3.
Jól ismert helyek, de mégis megdolgoztatott. A szemészprofesszor tavaly avatott szobrát - Györfi Sándor újabb szép alkotását - még nem ismertem. Köszönet a rejtésért.

F.Csub 2009.07.19 15:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.84
Az 1. a 2. és a 4. pont könnyen meglett egy kis bicajos körúttal, de a 3. ponthoz magához a ládához este sötétben érkeztem így azt elsőre nem találtam meg és a GPS is félremért... Ma sikerült megtalálni fényes nappal GPS nélkül. :D

kl 2009.07.19 12:25 - Megtaláltam
Koszonom, hogy itt lehettem! [wapon beküldött szöveg]

banyóka 2009.07.18 20:08 - Egyéb
Egy debreceni fesztivál alatt keresgéltem a pontokat, de nem sikerült végigérni a multin.

Zsiráf 2009.07.14 13:34 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.08
Jobbára csendes, nyugis helyek, így szünidőben, bár a 2. pont egyik bejáratánál rengeteg sok autó nyüzsgött 9 körül.

Lucius 2009.07.12 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.90
Álomszép kikapcsolódás volt ez a multiláda!
Szép időben, és gyönyörű környezetben keresgélhettem!

Köszönöm a rejtést, és az élményt!
Szép munka volt! :-)

 
atyus26 2009.07.11 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.12
Mai debreceni első ládánk. Gyalogosan elég messze található a négy pont.
Jó időben jót sétáltunk. A klinika területe érdekes hely. Köszönjük a rejtést!

Evetke 2009.07.11 13:14 - Megtaláltam
Az első pontja nem volt kegyetlen kihívás, igenjól tudom, hányan vannak az alakok. :)
A többinek utána kellett járni. És lőn.

Csak komolyan (Dorea napszemüvegével) :)Szoborpiszkátor
Szobornövegelés :)Golyónálló
Togo 2009.07.11 13:14 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.03
Az első pontot már régebben megtaláltam. Mára maradt a további 3 pont megkeresése. A második ponton igencsak meglepett annak a szemnek a mérete amit a szobor matat. Mint egy állólámpa lábkapcsolója. A harmadik ponton a láda hamar meglett, és nem is kellett vele sokat bajmolódni, mert a nagy melegben senki nem őgyelgett a környéken. Az utolsó ponton se botlottunk emberbe. Először Európa elrablásába botlottunk, itt is voltak paták, de miután a GPS azt mondta, hogy a cél arrébb van tovább baktattunk és máris elénk került a ménes. :)

merion90 2009.07.11 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 1.00
Ötletes rejtés.

Hbogi 2009.07.11 00:00 - Megtaláltam
Végre be tudtam jelenteni:)) Köszi a segítséget:)

mato 2009.07.09 21:20 - Egyéb
Egy ismerősöm már régóta piszkál, hogy mutassam meg: mi ez a játék.
Ma végig jártuk az ő családjával, másfél éves gyermekével.

A szökőkútnak nagyon örült a pici srác, utána a láda: matchbox ki, csere matchbox be.

A sötétben vakon logoltam a füzetbe, talán olvasható....

Szerintem találtam egy újabb játékos családot, akik kincseket fognak keresni :)

Mégegyszer köszi a rejtést!

csg69 2009.07.04 03:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.36
Megvan :)

Soko 2009.07.03 18:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.81
Mai nap utolsó kerékpáros találata. A ládát nem sikerült megtalálnom maradt az alternatív részlet. A jelszó képzésnél a rejtőtől kértem és kaptam segítséget, utólag is köszönet érte.

brekeke 2009.07.03 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.21
ok.A láda nagyon forgalmas helyen van.Az alternatív jelszó helyén is éppen játszott egy pici a nagyival.Különben tetszett a ez a multi, mivel jó nagyot sétáltam és szép helyeket mutatott be.

 
Puszkany 2009.07.02 09:16 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.29
Két multi pontjainak begyűjtése egyszerre. Ez az egyik leggázosabb város közlekedés szempontjából. A pontok meglettek a láda helyére csak egy pillantást vetettem, de nem kotorászok ott, ahová más...

Dzsozy 2009.07.01 18:03 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.73
Esti séta Judithékkal. Kellemes társaságban jó időbe.
Köszönjük a rejtést!

 
Fazék 2009.07.01 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.18
A GCDENA-t sok éve halasztom, így most ezzel a közeli ládával jó alkalom nyílt ismét debreceni ládakeresésre. Örülök, hogy igazi doboz is volt a sorban.

er&esz 2009.06.30 19:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.62
Megvan.

csk1 2009.06.28 20:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 2.34
Megtaláltuk.
Könnyű vasárnap délutáni biciklizéssel begyűjtöttünk pár ládát a városban.

zayd 2009.06.27 08:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.48
Két nap alatt gyűjtöttem be a pontokat, már mindegyiket ismertem korábban is, de azért köszi a rejtést.

Geomarci 2009.06.23 12:30 - Megtaláltam
Jó móka volt. Szokás szerint GPS nélkül, telefonos segítséggel.

Nivabibi 2009.06.23 09:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.99
Megvan.

Laci-62 2009.06.22 10:00 - Megtaláltam
Kamaszkoromat ebben a városban töltöttem, jó volt megint végigsétálni.

mato 2009.06.21 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.09
Családdal levadászva. Olvasni még meg kell tanulnom, vagyis hogy össze kell adni a számokat... Köszönöm a rejtő segítségét!

Mihul 2009.06.20 18:30 - Megtaláltam
ok

szakica 2009.06.20 18:02 - Megtaláltam
ok

tudo 2009.06.20 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 4.26
120 km kerékpár edzés az Egyek - Tiszacsege - Balmazújváros - Hajdúböszörmény - Hajdúhadház - Debrecen útvonalon 5 új ládával. Az első 52 km kőkemény szélmenés volt, a 3. láda terepezést hozott, Debrecenben esőt is kaptam - a GC minden nyári ízében részem volt.

GCHAJD után visszagurultam Hajdúhadházra, majd kikászálódva a településből végre hátszélben döngettem Debrecen határáig 52/13 - 52/16 között átlagos 95 rpm ped. és 135 bmp pulz. mellett. Egyed óta vártam, hogy ebbe az irányba fordulhassak - most meg előttem, Debrecen felé tök sötét lila volt az ég, és dörgött. Pörgettem, amennyire bírtam, de Debrecen határában a macskaköves szakaszon lassítanom kellett. A pontokat 2.-3.-4.-1. sorrendben kerékpároztam. A 2. ponton a koordináták és a professzor szakmája okoztak gondot, később már csak a forró, fröcskölő eső. A központi épületben diplomaosztás lehetett a kiöltözött tömegből ítélve.

Mindent összeadtam, és indultam a mai utolsó pont, GCWYLD felé.

A ládánálTalálat
Szökőkút a Debreceni EgyetemenFőépület
Nyírt bokrok az egyetem kertjébenKollégium
Sifi 2009.06.16 19:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.76
Megdolgoztatott, de nagyon jó!

M.Sasa 2009.06.16 07:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.47
Munka előtti biciklizéssel kerestem meg a pontokat, amelyeket régóta ismerek, rengeteget járok erre....

Hinter 2009.06.14 14:44 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.59
Legalább másfél éve felmerült bennem, hogy egy Debreceni Egyetemek ládát kellene csinálni. A terv is megvolt nagyjából csak a kivitelezés maradt el. Örülök, hogy másnak is eszébe jutott. Köszönöm

Sickboy 2009.06.14 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.77
Kellemes vasárnapi családi bicajozás alkalmával meglett a láda is. Apropó, maga a láda ... Kicsit vad helyen van, nem egyszerű soká titokban tartani.

Mindent összevetve köszi köszi !

Andris és Móni 2009.06.13 17:30 - Megtaláltam
Szülinapi találat, köszi.

 
arrabona 2009.06.13 16:54 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.26
Nagyon szuper kis multi, a rejtés ötletes, bár a csövik nem kellenének :( Mi már nem találtuk ott az alvó emberkét, szerencsére.

Köszi a rejtést!

A műszaki részleg :):o)
leendő iskolám
Jééééé egy láda! :)
akosgy 2009.06.13 16:54 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.63
Szombat délutáni pulykaorgia utáni kesselés arrabona-val. A Nagytemplom meglátogatása után (ezúttal sikerült feljutnunk a kilátóba, az elszánt házasulandók hada csak utánunk következett :) ) szereztünk pulykát a kirakodóvásáron - nem volt egyszerű. Ehhez képest a pontokat gyorsan sikerült begyűjtenünk. A rikító színű zacsi nem kéne a ládára, akkor több esélye lenne a túlélésre.

Amúgy szép multi, köszi! :)

ujcsi 2009.06.13 12:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.41
Nagyon kellett már ez a láda, ami összefogja az egyetemeket!
Nagyon jól kitalált pontok. Nekem elsősorban a ládával gyűlt meg a bajom. Ennél rosszabb helyre nem is kerülhett volna! Szerintem az ott alvó hajléktalanok gazdagabbak lesznek egy ládával. Hátha belogolnak ide is. Ládakarbantartásra nem lesz szükség.
Minden viccet félretéve már teljesen lemondtam a láda megkereséséről mivel a ládától 6m-re aludt valaki, de megpróbáltam bátor lenni, hogy az illetőt meg ne zavarjam óvatosan keresgéltem. Az egyetem ilyen fajta bokrai évek óta hemzsegnek a hajléktalanoktól. A rejtek mellett közvetlenül egy sajtreszelő és egy nagrágszíj árulkodik, hogy erre más is szokott járni nem csak kesser. Javaslom a láda áthelyezését valami jobb helyre.

SzoborLovak
Ez nem kesserA Csajok
Jó pihenés 
FTom 2009.06.12 21:21 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.43
Ezen a héten a második, sötétség leple alatt elkövetett rejtekbolygatás. A második helyszín kb. 35 méterrel északabbra, a szervizút másik oldalára esik, a tizedeseknél 533 helyett 553 lenne a jó. Végre állandó doboz is jelöli már az egyetemet (korábban a szökőkútnál egy mozgó is megpihent már, azt is este kutattuk föl). Köszönet!

Pancsa 2009.06.12 21:01 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.67
Táncóra utáni ládázás apával.
Köszi.

R19-es Jozsi 2009.06.12 21:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.99
Esti elemlámpás, autós rohanásos keresés. Jó kis multi, jó helyszínekkel. A dobogóról lecsúsztunk, de Debrecenben és környékén nehéz Judith-ékat megelőzni :)

Köszönjük a rejtést.

mb2000 2009.06.12 18:09 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.03
Öt óra körül vettem észre, hogy új csésze van a közelben! Nekem sem kellett több, már vettem is elő a drótszamarat, meg persze a GPS-t. Jó kis körút volt, végül is 3. lettem luilui és Judith után, ez az első dobogós találatom :-D
Köszi a rejtést, jól esett ez a kis esti testmozgás!

Judith 2009.06.12 18:05 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.69
Szépen megszervezett, eltervezett ládapontsor.
Jó rejtés. Mindig tanul újat az ember a saját szükebb "hazájáról" is.

luilui 2009.06.12 18:05 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.73
Első!
Szuper rejtek hely! Jól kitalált pontok.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.