FAQ
2555. Perőcsényi nyugalom (GCPERO)

Elbújt a Börzsöny erdeiben

Elbújt a Börzsöny erdeiben

Öregszőlőki pincesor

Öregszőlőki pincesor

A templom

A templom

A tájház

A tájház

Érdemes megfordulni ládászás közben

Érdemes megfordulni ládászás közben

A horgásztó

A horgásztó
Szélesség N 47° 59,724'
Hosszúság E 18° 51,816'
Magasság: 245 m
Megye/ország: Pest
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2009.08.01 11:00
Megjelenés időpontja: 2009.08.19 14:44
Utolsó lényeges változás: 2011.10.10 22:56
Utolsó változás: 2022.06.12 20:57
Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+2V)
Elrejtők: baribali+Feco
Ládagazda: baribali
Nehézség / Terep: 2.5 / 1.5
Úthossz a kiindulóponttól: 3000 m
Megtalálások száma: 296 + 3 sikertelen + 3 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.4 megtalálás hetente


WAP
A pontos multi pontjai:
1. pont: a templom falán lévő táblán lévő évszám
2. pont: a tájház falán lévő tábláról a személynév 3 kezdőbetűje (pl. Nagy István Péter - NIP)
3. pont: a horgásztó ÉNY sarkához közel, a fenyvesben egy meredekebb szakasz előtti utolsó sor egyik fenyőjének tövében, 10x5x8cm műanyag dobozA ládába TravelBug nem helyezhető.

Egy a Börzsöny lábánál fekvő kis faluba, Perőcsénybe szeretnénk Titeket invitálni ezzel a három pontos multi ládával.

Íme a pontok:
1. pont: a templom falán lévő táblán található évszám.  N 47° 59,724' E 18° 51,816' 245 m [GCPERO-1]
2. pont: a tájház falán lévő tábláról a személynév 3 kezdőbetűje. (pl. Nagy István Péter - NIP)
 N 47° 59,628' E 18° 51,792' 245 m [GCPERO-2]
3. pont: a horgásztó ÉNY sarkához közel, a fenyvesben egy meredekebb szakasz előtti utolsó sor egyik fenyőjének tövében, ágakkal, fakéreggel takarva, 10x5x8cm műanyag dobozban lévő jelszórészlet
 N 47° 59,185' E 18° 50,301' 203 m [GCPERO-3]

A jelszó hossza 13 karakter.Megközelítés
A Börzsöny tövében fekvő kis falu kb 100km-re található Budapesttől, a 12-es főút mentén. Parkolni a hajdani ABC előtti téren  N 47° 59,646' E 18° 51,738' 230 m [GCPERO+parkolo] lehet, természetesen ingyenesen. A két virtuális pontot innen pár perc alatt beszerezhetitek.
A 3. ponthoz, a ládához kb 2-2,5km-t kell gyalogolni a faluközponttól (a Petőfi utcán kifele induljatok el). Száraz időben az út nagyobb része autóval járható, itt tudjátok lerakni a kocsit  N 47° 59,182' E 18° 50,603' 210 m [GCPERO+parkolo2]

A tájház nyitvatartása
Vasárnap 15-17 óra között, egyéb időpontokat a 06-30-684-7722 telefonszámon lehet egyeztetni.

A falu története
A települést elsőként egy 13. századból származó, 1398-ban átírt oklevél említi Pereuchean néven, de a középkori oklevelek még Preuchan és Preuchen néven is említik. Perőcsényt 1419-ben és 1423-ban vásárhelyként említik, a közép- és az újkorban magánföldesurak birtoka volt. 1437-ben Zsigmond király Mikolával, Orsánnal és Szokolyával együtt elzálogosította Lévai Cseh Péter erdélyi vajdának.
A perőcsényiek a falu lakosságát ősi magyar eredetűnek és a reformáció korától kezdődően reformátusnak tartják. A német anyanyelvű lakosság jelenléte a község határában folyó bányaműveléssel hozható összefüggésbe. (A 18. század kezdetén lakosainak többsége magyar, harmada-negyede pedig szlovák nemzetiségű volt.)
Perőcsény a török hódoltság alatt is lakott település volt. Az 1570. évi török adóösszeírás szerint Peröcsín faluban 30 ház található, a családfők száma 45.
A falubeliek által ma is " szín református községként" jellemzett település az ellenreformáció idejében is megőrizte református hitét. Az oszmán uralom meszűnése után a felerősödött ellenreformáció a templomaiktól kívánta megfosztani a protestánsokat, ennek jegyében 1700-ban báró Balassa Ádám prépost bezáratta a perőcsényi templomot is. A falubeliek a harangokat a tóba rejtették, nehogy a katolikusok kezére kerüljenek. A helyi idős emberek úgy tudják, hogy a vallásüldözés idejében a templom ajtajában ült Drözsböt Gergely és Együd Mátyás. Amikor odaállított két lovas a templomkulcsot követelve, ők megtagadták annak átadását. A lovas katonák hiába lövöldöztek rájuk, nem fogta őket a golyó, mert burokban születtek. Hazafi István perőcsényi lakos mesélte, hogy az 1950-es években a templom felújításakor a földben emberi csontvázakra bukkantak. A csontok között talált övcsatok, szúrófegyverek, sisakok arra engedtek következtetni, hogy a reformátusokat zaklató császári katonákat a helyi lakosok megölték, és holttestüket a templom melletti temető tömegsírjába temették.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését követő önkényuralmi időszakban a bécsi udvar minden nemzeti jelvény viselését megtiltotta, és behódolási íveket küldött szét az országban. Pongrácz Lajos Hont vármegye jegyzőkönyveiből készült kivonata szerint "Perőcsény község lakosai a hódolati ívnek aláírásától vonakodtak". A falu az egyéb tiltó rendelkezések, viselettel kapcsolatos előírások betartását is szabotálta.
A 20. század első felében a lakosság megélhetését a földművelés és állattartás mellett az erdő biztosította. A század két nagy világégése Perőcsényből is szedte áldozatait. A perőcsényi hősi halottaknak két emlékmű is emléket állít: a templom alatti sziklára épített, az első világháború hőseinek tiszteletére állított turulmadaras obeliszk, valamint a község főterén 1994-ben elkészült a két világháború perőcsényi hősi halottainak emlékműve.
Az 1960-as évek elejétől Perőcsény lakossága erőteljesen csökken. Ekkor még a falu össznépessége majdnem elérte a 100 főt. Ekkor még a falu legnagyobb munkaadója a termelőszövetkezet volt. A nagyüzemi szervezés idején a perőcsényiek nehezen álltak be a szervezet kötelékébe, de a hatvanas évek elején, mint általában máshol is, az önálló parasztság nagy része megadta magát és sorra léptek be a tszbe. A hetvenes években a település lakói egyrészt a termelőszövetkezetből, másrészt az otthoni magángazdaságokból éltek.

Perőcsény környéke
Perőcsény környéke kiváló kirándulóhely. Itt található az ország legnagyobb összefüggő, "érintetlen", fokozottan védett hegyvidéki területe, melynek nagyrészét a börzsönyi ősvulkán kalderája foglalja magába. Fokozott védettsége ellenére turistautakon jól bejárható, a kaldera-peremen vezető turistautakról teljes és felejthetetlen kép tárul a látogatók elé. Az erdő állat- és növényvilága gazdag és változatos, csendesen haladva gyakran megfigyelhetünk őzeket, szarvasokat. Nagyon ritka látványosság, többnyire az Ipoly menti területeken, 2 méteresre kiterjesztett szárnyakkal keringő, a kipusztulás közvetlen veszélyébe került parlagi sas megfigyelése.

Salgóvár
A Piros plusz (piros plusz) jelzésen érhető el a XIII. században épült és 1424. körül hamispénzverés miatt lerombolt Salgóvár.  N 47° 57,592' E 18° 52,724'
A vár romjai a falutól délkeletre mintegy négy kilométerre a Börzsöny Várbérc nevű 715 méter magas csúcsán állnak. Mivel nagyon kevés okleveles adat szól a vár egykori történetéről és a régészeti feltárása még várat magára, csak nagy vonalakban lehet körvonalazni múltját. A környező vidéket uraló Hontpázmány nemzetség tagjai emeltették birtokközpontként az 1241-1242-es tatárjárás utáni korszakban. A XIV. század elején kénytelenek voltak behódolni a Felvidék nagy részét magántartományául megkaparintó Csák Máté oligarchának. Csak a féktelen báró 1321-es halála után került királyi kézbe.
Az első róla megemlékező oklevél szerint 1331-ben Dabi Demeter viselte várnagyi tisztét. A királyi kamarától megvásároló Szécsényi Simon báró számára az értékét elsősorban a környékbeli jobbágyfalvakból álló váruradalom jelentette. A földesúri család ritkán látogatta meg Salgó várát, inkább a kényelmesebb, hollókői várukban tartózkodtak. Az épület pusztulását későbbi földesura, Salgói Miklós bűnös életvitele okozta, akinek 1424-ben Luxemburgi Zsigmond király előtt kellett felelnie a tetteiért. A királyi tanács bűnösnek találta hamispénzverésben, valamint Garai János báró feleségével, Hedvig úrnővel folytatott házasságtörésben, ezért örökös száműzetésre ítélték.
A megsárgult oklevélbe még belefoglalták, hogy a főnemes négy vára közül kettőt, Salgót és Bene várát a földig romboltassák le. A kirendelt mesteremberek aztán fáradságos munkával lebontották falait, némelyik részét egyben gurítva le a meredek hegyoldalon. Erről a manapság arra kirándulók is meggyőződhetnek. Amikor a hegymászás után végre elérjük a legmagasabb sziklacsúcsot, az elénk táruló pompázatos panoráma mellett tűnődjünk el néhány percig eme elfelejtett vár mulandó sorsáról.

Perőcsényi hagyományok
A Börzsöny hegység festői szépségű hegyei, dombjai között megbúvó kisközösség a palóc vidék gazdag, sokszínű hagyományaiban ma is bővelkedik, bár a jellegzetes , ízes palóc nyelvjárás és színes viselet nem maradt meg a faluban. A népi épitészet jellemzője a tipikus felvidéki stílus, vagyis a megcsapolt oromdeszkás, falajjás, hosszú folyású parasztház. A tetőket egykor zsúppal, vagis rozsszalmával borították. A módosabb gazdák háza általában négy helységből állt: első ház vagy tiszta szoba, szabadkéményes hidegkonyha (pitar), hátsó ház és kamra. Építőanyagként a kemény erdei kő szolgált, de előfordult a vertfal és vályog is.
A lakosság a paraszti élet zárt közösségében egyedi, a környékre nem jellemző fekete népviseletet hordott. Ez talán a község többszáz évre visszanyúló, a pompát, cifrálkodást elutasító, puritán egyszerűséget igénylő kálvinizmusával állhat összefüggésben.
A lányok kezdetben fehérben, majd a konfirmálást követően egyre sötétebb színekben jártak. Jellemző öltözetük a zsinórral díszített farkas pruszlik (immentő), melyet főként nyáron slinges blúz tetején hordtak. Más ruhát viseltek a templomban, mást a báli alkalmakkor. Kedvelték a selymet és a szövetruhákat. Az alsó szoknyákat az egyházi ünnepekhez valamint az életkorhoz alkalmazkodva hordták. Vászon pendelyből nagy ünnepek alkalmával négyet-ötöt is felvettek. Ezekre két-három kikeményített, gyolcs slingelt szoknya került. Legfelülre bő, 3-4 méter anyagból készült, gazdagon ráncolt, általában sötét színű szoknyát öltöttek. Lábukra gyarmati (Balassagyarmat) csizmát húztak.
A férfiak hétköznap szövetnadrágot, gyolcsinget, nyári időszakban vászon inget és gatyát viseltek. Ünnepi, templomi alkalmakra billencses posztó béléses, zsinóros nadrágot, kabátot és nagygombos mellényt (lajbit) hordtak. Kisgyerektől az idősig minden férfinak(embernek) volt nagykarimás kalapja. Külön tartogattak egyet ünnepi alkalmakra: ezt hordták a templomba, a bálba, s ez került a férfiember koporsója tetejére is.

Forrás: Perőcsény - a 750 éves település Darányi László, dr. Koczó József, Pásztor Csaba (Kiadó: Perőcsény Község Önkormányzata Perőcsény, 2004.)
Állapot: kereshető

KRW értékelés (178 db): környezet: 4.41 rejtés: 4.15 web: 4.53 átlag: 4.36

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


Atmosz&Zozmosz 2022.08.25 16:05 - Megtaláltam
Megtaláltuk.
Köszönjük a lehetőséget. Bővebben később! :-)
[g:hu+ 2.9.12]

nonow22 2022.08.06 11:52 - Megtaláltam
Ha jól emlékszem, hat éve egy kisebb túrázó csapattal kerestük meg az első két pontot, akkor a harmadikra már nem volt időnk. Most spanyesz jóvoltából kiegészült a jelszó, végre megvan a láda! :)

spanyesz 2022.08.06 11:43 - Megtaláltam
Köszi, megtalaltam

Judit és Béla 2022.07.25 14:53 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.9.11]

Zerind HUN 2022.07.25 14:52 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.21
Egy hegyi túra után csak úgy levezetésképpen megkerestük ezt a multiládát is. A leírás szerint száraz időben autóval is el lehet menni az autóval: mi úgy ítéltük, amikor már az erdei fák is kiszáradnak, néhány folyónak meg történelmi távlatokat nézve is rekordalacsony a vízállása, az talán-talán száraz időnek minősül, így beautóztunk a tóig. A láda közvetlen környezetében nem volt túl könnyű a terep, de szerencsére sikerült hamar észrevennem a ládát, így nem kellett ott sokat bolyongani. Amúgy egész jó kis hely ez a Perőcsény, kaposváriként pedig különösen érdekes, hiszen egyrészt itt született Együd Árpád, akiről a városunk fő művelődési központja el van nevezve, másrészt meg a templomnál az egyik sírkövön volt egy Kovács-Sebestény családnevű ember, és volt egy ilyen polgármestere is Kaposvárnak a 20. század elején. Biztos, hogy ugyanaz a család, mert ilyen furcsa neve nem lehet több családnak.

GYEZegzug 2022.07.25 09:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.56
Útban Szlovákia felé, köszi szépen a lehetőséget.

petoakos 2022.07.24 21:20 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.8]

Szárnyaló Sas 2022.06.29 12:13 - Megtaláltam
Miután megcsináltam a ládát, megnyekkent a kocsi generátora, így autómentővel kellett beszállítani Vácra.

Leslie33 2022.06.12 20:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

Bobby Holmes 2022.06.12 16:46 - Megtaláltam
Egyik, ha nem legnagyobb és legjobb magyarországi túránkra mentünk apukámmal, előtte pedig letértünk a 3. pontért, ami kapásból nem lett meg, úgyhogy jól indult a nap. A túra után aztán hazafele bementünk Perőcsényre a maradék két pontért. Először a másodikat szedtem össze és mivel fájt a talpam meg minden bajom volt, mezítláb akartam elmenni a pontért, de apám rábeszélt, hogy vegyem fel a bakancsot. Felvettem, a zoknit meg az ülésemre raktam. Visszaértem a ponttól és kerestem a pár zoknit, kérdeztem apámat, hova rakta, azt hittem, viccel, hogy nem tudja, de sehol nem volt. Aztán megláttunk magunk előtt az út közepén egy fekete foltot, ott, ahol kb. 1 perce megfordult egy busz. Na, hát kiderült, hogy az volt az én zoknim, szóval valahogy sikerült kirántani a kocsiból és így történt, hogy Perőcsényben áthajtott a zoknimon egy busz. Az utolsó (1.) ponthoz már bakancsot se vettem, szóval a templomot mezítláb jártam meg. Köszönjük a multit!

Aniko & Gyuri 2022.04.21 10:58 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

stmester 2022.03.02 10:42 - Megtaláltam
Most nem volt sár az erdőben, szép napos időben mentünk végig.

Katona55 2022.03.02 10:40 - Megtaláltam
Közös ládázás stmesterrel.

mamolnar 2022.03.01 14:48 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Meretszeger79 2022.02.24 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.92
Sajnos a doboz nem lett meg mert elromlott a Gps-em igy vakon keresgéltünk. Köszönöm a segítséget a rejtőnek! Perőcsény nagyon bájos kis falu! Igazi ékszerdoboz a Börzsöny szívében! Köszönöm,hogy "elhoztál" ide!

20220224_133230~220220224_142754_HDR~3
gores 2022.01.21 14:13 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.76
Megtaláltam, köszönöm. anettx fotója nélkül nem ment volna. HÁLA NEKI!!!
Köszönöm a látványt.

anettx 2021.12.28 12:41 - Megtaláltam
TFTC!
Börzsönyi téli kis kiruccanás.
Megvan a láda, fedetlenül az avarban kidobva találtam meg. kb. 20 fa tövét néztem meg mire ráakadtam. Még jó régen valaki írta kidőlt fa. Na ott lett meg: szóval ahol van 3 keresztbe dőlt fa a legközelebbi álló fenyő tövébe raktam faágakkal takartam, lásd 2. fotó!
[Geoládák v3.12.5]

IMG_3469A botom jelzi a láda helyét.
Roka&Mormota 2021.11.22 12:00 - Megtaláltam
A hétvégét Perőcsényben töltöttük egy nagyon hangulatos kis házban a domboldalon.
Vasárnap a Jancsi hegyet és a Hólló kőt kerestük fel, hétfőn pedig a faluban jártunk egyet.
Az első két pont meglett, bár a templom körbe van kerítve, mert felújítás alatt van. A munkások viszont kedvesek voltak és beengedtek minket megnézni a templomot.
A harmadik ponttal viszont már akadtak nehézségek...
Maga a tó gyönyörű, nagyon nugodt a környezete. Viszont a láda sehogy se került elő. Hosszú időn keresztül kerestem, a potenciális fenyőket végig néztem, de nem lett meg. Sajnos több időm már nem volt keresni. Ráadásul a víz az összes fa tövébe összehordta az ágakat és a háncsot.
U.I.: A tavat az ÉK-i oldalon nem érdemes kerülni, mert eléggé mocsaras a tala. Annyi előnye volt a dagonyának, hogy találtam hódnyomokat. :)

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2021.12.22 20:05]

IMG_20211122_124224IMG_20211122_120047
stikli08 2021.11.06 12:48 - Megtaláltam
Köszönöm rejtést! Erre jártam, felkerestem. Templom sajnos le van kerítve, de meglett az a pont is. [Geoládák v3.6.0]

mura 2021.11.06 12:19 - Megtaláltam
A multi pontjait egy Perőcsény - Holló-kő - Salgóvár - horgásztó - Perőcsény körtúrába illesztve jártam végig. A tó és a falu is igazán hangulatos, köszönet a rejtésért!

NemKrisz 2021.10.28 18:02 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

Ambró 2021.10.10 18:02 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

Sir Pajszer 2021.09.12 14:16 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.15
Köszi!

Gropius & Ruffy 2021.08.18 12:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

hinia lux 2021.08.18 11:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]
Hát ez tényleg nyugodt hely. A horgásztó környéke nagyon szép.

TemplomHorgásztó
Nyári virágokÚtközben
Háttérben a Börzsöny 

A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (302 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]