geocaching.hu geocaching.hu szép kép FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |    belépés
  
  
  
 
FAQ
2643. Pásztói múlt (GCPASZ)

Nepomuki Szent János szobor

Nepomuki Szent János szobor

Rómában található Havas Boldogasszony templom oltárképének egyetlen másolata

Rómában található Havas Boldogasszony templom oltárképének egyetlen másolata

Hatszögletű építmény a Szent Lőrinc templom mellett, időszaki kiállítással

Hatszögletű építmény a Szent Lőrinc templom mellett, időszaki kiállítással

Oskolamester háza

Oskolamester háza

Üveghuta maradványa

Üveghuta maradványa

Kolostor épülete - melyben a múzeum található - és a romkertben a Milleniumi emlékmű

Kolostor épülete - melyben a múzeum található - és a romkertben a Milleniumi emlékmű
Szélesség N 47° 55,133'
Hosszúság E 19° 41,684'
Magasság: 183 m
Megye/ország: Nógrád
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2009.10.25 10:00
Megjelenés időpontja: 2009.10.27 15:50
Utolsó lényeges változás: 2021.10.08 15:53
Utolsó változás: 2021.10.31 09:04
Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+2V)
Elrejtők: Morcipók és Robocop
Ládagazda: Adoptálható ládák
Nehézség / Terep: 1.0 / 1.0
Megtalálások száma: 490 + 2 sikertelen + 10 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.8 megtalálás hetente3 pontos multi, 2 virtuális ponttal és egy ládával.
1. pont: N 47° 55,133 E 19° 41,684 (159 m) koordinátánál az ismertető táblán található leírásban az első oszlop, 17. sorának második szava.
2. pont: N47° 55,068 E 19° 41,708 A régi kolostortemplom tartópilléreinek a száma.
3. pont: N 47° 55,095 E 19° 41,711 koordinátánál Oskolamester háza melletti kis tető alatt.

A ládába TravelBug nem helyezhető.

Megközelítése:
A város könnyen elérhető (Budapesttől 84 km) az M3-as autópályáról, Hatvannál lekanyarodva, a 21-es számú elsőrendű főközlekedési úton. Gyöngyös felől a 2408-as közúton, Szécsény felől a településtől délnyugatra a 21-es úthoz csatlakozó 2122-es közúton. Vasúton a Hatvan-Somoskőújfalu vonalon.

Ajánlott parkoló:
 N 47° 55,105' E 19° 41,746' 153 m [GCPASZ+parkoló]

A rejtés:
Érdemes a felsorolt látnivalók sorrendjében keresni a virtuális jelszavakat és a ládát.
A rejtés első pontja egy virtuális pont, mely  N 47° 55,133' E 19° 41,684' 159 m [GCPASZ-1] Egy szép fából készült tábla, mely a város történetét foglalja össze a város alapításától kezdve.
A második pont  N 47° 55,068' E 19° 41,708' 163 m [GCPASZ-2] a régi templom tartóoszlopainak a számát keresd
A harmadik pont  N 47° 55,095' E 19° 41,711' 163 m [GCPASZ-3] oskolamester háza mellett tető alatt. Tollat vigyél magaddal!
Vigyázz a muglikra!
A jelszóképzés sorrendje: 1-2-3. ponton található jelszavak egymás után egybeírva.

Fekvése:
Pásztó város a Nyugati-Mátra lábánál, a Zagyva-folyó és a Kövecses-patak által határolt dombháton települt. Már a középkorban a város egyik területének legmagasabb pontját a templom és az apátság foglalta el, s tőlük keletre egy törttengelyű főút mellett, majd az ebből kiinduló mellék- és összekötő utak mentén terebélyesedett ki Pásztó városa. Pásztóhoz tartozik Hasznos község a tőle több kilométerre lévő külterületi lakott hellyel, Mátrakeresztessel, régebbi nevén Alsóhutával
A Zagyva-völgye az összekötő út az Alföld és a Felvidék között. Ennek középtáján jó domborzati viszonyok mellett, a vulkanikus talaj hamar a szőlőművelés egyik központja lett, amely megalapozta az ezen a tájon lévő települések sorsát.
A kellemes környezet hamar a turizmus kedvelt célpontjává tette a települést.
A Kövecses-patak felduzzasztásával kialakított Hasznosi-tározó, a Zsiló-völgy, a Mátrakeresztesről kiinduló gyalogos ösvények kellemes tájra vezetik a turistákat. Erdői a meleget kedvelő tölgyes, cser, s fentebb pedig gyertyános, bükkös elegyekből állnak. Az ipari üzemek messze vannak, levegője tiszta, kellemes. Termálvize a nyári hónapokban kellemes fürdőzést nyújt.

Története
Pásztó az évszázadok során mező- és kereskedővárosként vált ismertté. 1950 és 1983 között járási székhely volt. Jelenleg a térség kulturális és gazdasági központja. Vonzáskörzetéhez 26 település mintegy 30 ezer lakosa tartozik. A város lakóinak száma - Hasznos és Mátrakeresztes városrészekkel együtt - csaknem tízezer fő.
A kedvező természeti, földrajzi adottságok hamar alkalmassá tették a vidéket emberi megtelepedésre. Pásztó szinte az ősidőktől kezdve lakott hely, már a népvándorláskor ismert település volt. Pásztó neve valószínűleg iráni nyelvből ered, amely tábort jelent. A települést először az Anonymus krónika említi Poztuh néven.
A honfoglaló magyarok - Anonymus közlése szerint - Árpád parancsa nyomán innen indultak a nógrádi és gömöri részek meghódítására. A tatárdúlás után szerzetesek építették újjá a templomot, monostort, majorokat. A középkorban két meghatározó tényező emelte ki a települést az átlag jobbágytelepülések közül. Az egyik a ciszterci rendek idetelepítése 1190-ben III. Béla által, a másik pedig, hogy 1265-ben V. István király a kegyúrságot átruházta a Rátót nembeli Istvánra, felesége főlovászmesterére. Rátót (Rátold) leszármazottak - Tariak, Pásztóiak - hosszú századokon keresztül voltak a település életének meghatározói. Pásztó 1298-ban vásártartói jogot kapott.
Fejlődik ipara, mezőgazdasága, melyben kiemelkedő a szőlőkultúra jelentősége. Ennek emlékei a Fő úti gótikus pincék, melyek még ma is használhatók bor tárolására. Tar Lőrinc kérésére 1407. április 26-án Zsigmond király városi kiváltságlevelet adományozott Pásztónak, melyben a város lakóit, a budai polgárokkal egyenlő jogokkal ruházta fel. Kulturális központ jellegét bizonyítja, hogy egy ideig hiteles helyként működött a pásztói konvent. Középkori iskolája miatt a XV. században nevezetes volt. Pásztó fénykorát a török hódítás törte meg. Száz évig csak égett kövű falak jelzik a várost.
Az 1650-es években kezdett új élet kialakulni. I. Lipót császár adománylevelének birtokában Morvaországból érkezett ciszter-szerzetesek 1715-ben felépítették a ma is álló barokk kolostort. II. József 1787-ben bezáratta az apátságot, de utódai uralkodása alatt 1802-ben azt visszahelyezték eredeti jogaiba.
A XVIII. és XIX. században a város fejlődésére már nem jellemző a korábbi időszak dinamizmusa. A XIX. század két jelentős eseménye volt a jobbágyfelszabadítás és az 1871-es községi törvény alkalmazása, amely alapján megszűnt a település mezővárosi jogállása, visszaminősítették nagyközséggé. Az ipari forradalom elkerülte, de vasutat kapott már 1867-ben. Ez alkalmassá tette arra, hogy bekapcsolódjék az ország vérkeringésébe. A szőlőtermelést sújtó filoxéra miatt a fő jövedelmétől megfosztott településre nehéz idők jártak. A kisipar, a mezőgazdaság, az erdőgazdaság nem biztosította a lakosság eltartását. A két világháború között jelentős kisiparos réteggel bírt. A szőlő és bortermelése nem érte el a filoxéra előtti szintet.
Az 1950-es megyerendezés során Nógrád megyéhez csatolták, és azonnal járási székhely is lett. Mezőgazdasága, szőlőtermelése továbbra is meghatározta gazdaságát. Az ipar inkább a könnyűipar formájában képviseltette magát. A század elején kórház épült Pásztón. Az 50-es években a termálvíz hasznosítására strandfürdő létesült. A 60-as években lakótelep formájában növekszik lakásállománya, miközben a régi hangulatos vidéki város házai majd mind eltűnnek. Városi rangját Pásztó 1984. január 1-jén kapta vissza.

Látnivalói:
Nepomuki Szent János-szobor
A Múzeum tér mögött, az egykori Malom-patak felett átívelő barokk híd mellvédjén áll a XVIII. századból származó népies barokk Nepomuki Szent János szobor, amely fölé a restaurálását követően, rézből esővédő tetőt emeltek.

Szent Lőrinc plébániatemplom
A hegyvidéki túrák, kirándulások kedvelt kiindulási pontjaként is ismert kisváros értékes műemlékeinek legjelesebbike a 12. században Szent Lőrinc vértanú tiszteletére emelt plébániatemplom.
A támpilléres szentélyt áttörő keleti ablakok csak 1959-ben kerültek elő. Kőrácsaik finom kivitele alkotójuk tehetségét dicséri. Az egyik ablak záradékát központi elrendezésű, rózsára emlékeztető dísz tölti ki. Ez a Magyarországon teljességgel egyedülálló, Itáliára emlékeztető megoldás előkelő megrendelőre vall.
A 18. században barokk tornyot, majd szentélyt és mellékhajót építettek a templomhoz. Az északi oldalán álló, 13. századi kétszintes, hatszögletű, román stílusú építmény a Rátót család temetkezési helyéül szolgált. Alsó, eredeti részében kőfaragványokat állítottak ki.

Oskolamester háza
A műemlékövezetben lévő Oskolamester házat már 1428-ban említi oklevél. Az "oskolamester ház" a Mátra vidéken szokásos módon, kerek, görgetett patak-kövekből épült. Az egyik szoba alatt gabonatartó vermet építettek ki, melyben a régészek megtalálták egy középkori család minden használati eszközét. Az Oskolamester háza kőből épült, ilyen formán átmenetet képez a nemesi udvarházak és a parasztházak között, és ez teszi egyedülállóvá: egy mezővárosi polgár háza, melyhez hasonló nem maradt meg ilyen épségben a mai Magyarország területén.

Középkori üveghuta
Az Oskolamester házának déli oldala mellett egy 20 m hosszú, 7 m széles, két helyiségből álló kőépület maradványait tárta fel az ásatás. A falak tetejét égésréteg borította, s az égés korát 1230 tájára keltezhetjük. Az épület építését, használatát az égésréteg alatti edénytöredékek a 12. század elejére keltezik. Az ásató régész három kemencét tárt fel. Üvegszerű salakok, zöld üvegrögök és üvegmassza került elő. A laboratóriumi vizsgálatok egyértelműen igazolták, hogy e műhelyépületben üveggyártás zajlott, amelyet a 12. század elején a bencés szerzetesek folytattak, de az 1190-ben itt megtelepedett ciszterek is használták a műhelyt kb. 1230-ig; ekkortájt égett le ugyanis az épület.

Középkori kovácsműhely
Az üveghutától délre, a hajdani patak partján három helyiségből álló épület falait tárták fel. A harmadik helyiség déli falára épült rá a barokk kolostor.
Az épület déli részén egy, a kovácsmesterségnél használatos kisméretű melegítő kemencét találtak, mellette a vas kovácsolásából származó salakdarabokat, vastárgyakat, ebből következtethető, hogy a kőépület valaha kovácsműhely volt. A régészeti leletanyag a 12. század elejére keltezi építését, tehát az üveghutával együtt a bencések építették, de a ciszterciek is használták egészen az 1230 körüli tűzvészig.

Csohány Kálmán Galéria
2001. december 14-én új kiállítóhellyel bővült a múzeumkert. Ekkor nyílt meg Pásztó nagy szülöttének, Csohány Kálmán (1925-1980) grafikusművésznek az állandó kiállítása az 1870-es években épült műemléki épületben. 1990-től a városi múzeum két termében láthatta a nagyközönség Csohány Kálmán 50 rézkarcát. A galéria megnyitásával azonban a kétszeres Munkácsy díjas, érdemes művész teljes életművét, rézkarcokat, litográfiákat, egyedi rajzokat, akvarelleket, kerámiákat, azaz mintegy 150 műremeket láthatnak a látogatók. Csohány Kálmán 1980. április 2-án halt meg Budapesten. Végakaratának megfelelően a pásztói Szentlélek temetőben helyezték örök nyugalomra.

Középkori kolostor romjai
A pásztói monostorról az első adat 1138-ból származik, amikor a dömösi adománylevél a monostor apátját és Ubad nevű halastavát említi. A monostor U-alakban csatlakozott délről a templomhoz, melyet építészeti formái - elsősorban a szentély - alapján a német román kori építészethez kapcsolhatunk. III. Béla király 1190-ben ciszterci apátságot alapított Pásztón. A ciszterciek átvették a korábbi bencés apátság épületeit és a 13. század első harmadában - a nagy tűzvész után - a helyreállításkor megnagyobbították a templom szentélyét és sokszögzáródásúvá alakították.
1526-ban a pásztói szerzetesek a mohácsi csata hírére elmenekültek. Az elhagyott épületet, királyi parancsra megerősítették, de az komoly stratégiai jelentőségre nem tett szert. A királyi katonaság az ellenállást meg sem kísérelte. 1551-ben a török sereg közeledtére a várat felgyújtották és elmenekültek. A tűzvésznek a város nagy része is áldozatul esett, többek között az oskolamester háza is. A monostor épületei a 17. században elhagyatottan, romosan álltak. 1702-ben azonban a morvaországi Weelehradból visszatelepültek a ciszterek. I. Lipót császár adománylevelének birtokában 1715-1718 között felépítették a barokk kolostorépületet, mely jelenlegi arculatát az 1987 és 1989 közötti rekonstrukcióval nyerte el, amikor múzeummá alakították.

A Pásztói Múzeum állandó kiállításai:
Évmilliók üzenete Nógrádban
Megyei természettudományi kiállítás
A ciszterci rend története a középkorban
Képek Pásztó város történetéből
Rajeczky Benjamin emlékkiállítás
Csohány Kálmán Galéria
Gaál István emlékszobafree counters'
Állapot: beteg

KRW értékelés (260 db): környezet: 4.50 rejtés: 4.23 web: 4.59 átlag: 4.44

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
-
gyerekbarát láda
+
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
+
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
+
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
+
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
-
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


Albatros60 2021.10.08 13:56 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.81
Köszönjük.

dj70 2021.07.25 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.07
Köszönöm a lehetőséget!

breimanne 2021.07.23 15:07 - Megtaláltam
Ok.

viad 2021.07.22 12:34 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

SuperAnya 2021.07.16 08:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

[Jóváhagyta: -Mike-, 2021.07.21 20:20]

Csg12 2021.07.16 07:06 - Megtaláltam
Amikor elindultunk, láttuk bőrharisnya bejegyzését, miszerint megtalálta a ládát. Mindenhol kerestük, de nem leltük. Közmunkások dolgoztak a rejtek szomszédságában, lehet hogy nekik volt útban a láda. Nagyon tetszettek a mini multi által bemutatott látnivalók. Superanyával kéktúra előtt. Kérnénk szépen a képek alapját a jóváhagyást. Köszönjük.

[Jóváhagyta: -Mike-, 2021.07.21 20:20]

20210716_06150020210716_063018
Bőrharisnya 2021.07.12 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.89
Köszönjük a rejtést!

Zsoland 2021.07.11 11:39 - Megtaláltam
Mátrai hétvégénk záróládájának terveztük ezt a ládát, de sajnos nem találtuk meg a harmadik részletet. A feltöltött képek alapján kérjük az elfogadást. Köszönjük szépen.

[Jóváhagyta: -Mike-, 2021.07.15 23:41]

DSCN0866
TothTi 2021.06.04 14:50 - Megtaláltam
Köszönet a rejtésért, és a segítségért. Sajnos a ládát mi sem találtuk meg hosszas kutatás után sem.

SAM_6841SAM_6856
SAM_6847 
bringas jankesz 2021.05.16 17:15 - Megtaláltam
Megtaláltam, kösszi a rejtést és a kis segítséget is :) Sajnos jelnleg nincs a ládiko a helyén.vagy csak az én karom volt rövid :( [Geoládák v3.10.5]

Szecsa2019 2021.04.10 15:27 - Megtaláltam
Köszönjük szépen!

Regnal 2021.04.02 17:58 - Megtaláltam
Megtaláltam Ádámmal, köszönöm a rejtést! A láda eléggé "bújós", már épp feladva bizonyító fotókat készítettem, mikor a képernyőn keresztül megláttam. [Geoládák v3.9.6]

Zolnai 2021.04.01 11:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Korigumi 2021.03.28 15:48 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Mike 2021.03.13 00:00 - Egyéb
A láda rendbe lett rakva a hétvégén, illetve visszakerült hozzám.
Újra kereshető! -Mike-

Bobby Holmes 2021.02.14 09:50 - Megtaláltam
A rejtőnek már írtam emailt, de még nem válaszolt, úgyhogy addig logolok jelszó nélkülit. Ritkán járunk a Mátrában, én konkrétan most voltam először és láttam, hogy beteg a multi, de gondoltam a meglevő pontokat megkeresem. A képek alapján kérném az elfogadást! Köszönöm! [Geoládák v3.9.6]

[Jóváhagyta: Frida, 2021.03.07 07:45]

IMG_20210214_094844IMG_20210214_094906
IMG_20210214_094908IMG_20210214_094923
IMG_20210214_094903IMG_20210222_100145
katica 2021.01.17 16:40 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtő segítségét!

Meglepően szép és érdekes ez a tér, a láda nélkül eszünkbe sem jutott volna megnézni, köszönjük!

IMG-f4b0574b7830acbb5e42b7f13a8f2a63-VIMG-2c5f452706735e67fb0eb0a4e4046015-V
IMG-bd3a300cf9ab83e73cbf091b951e25be-VIMG_20210117_164527
Access Denied 2021.01.17 16:40 - Megtaláltam
Az első két pont gond nélkül meglett, de a záróláda sajnos nincs a helyén.

Köszi a rejtői segítséget!

Remélem idén már visszaáll az élet a normális kerékvágásba, kinyit a múzeum és meg lehet nézni belülről is.

20210119_090642 
Pissti túrái 2021.01.09 10:02 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.01
Szuperül végig vezetett a látványosságokon és így mindent jól elolvastam, megnéztem, megszámoltam. :)
A láda sajnos nem volt a helyén, építkezés miatt áldatlan állapotok vannak.
Rejtői segítséggel lett meg a teljes jelszó, amit ezuton is köszönök!

szabilkó 2020.12.26 11:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! 3. reszletet a lada hianyaban a rejto adta meg. [Geoládák v3.8.3]

raticu 2020.12.26 11:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
Sajnos a láda nem volt a helyén, a harmadik jelszórészlet a Rejtő segítségével lett meg. [Geoládák v3.7.1]

Balear 2020.12.13 17:59 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést :)

krino30 2020.12.13 17:41 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést :)

orszagoskek 2020.11.22 09:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.62
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Bővebben később. Csaba és Tamás [Geoládák v3.9.6]
Salgótarján és Budapest között közlekedve, több részletben gyűjtöttük be a szükséges információkat. Ezúttal a virtuális pontokat kerestük fel.
Kedvelem ezt a várost, és értetlenkedem, hogy az egész környék természeti szépségéből vajon miért nem tud a térség a jelenleginél sokkal többet profitálni.

OsiOsi 2020.11.15 08:27 - Megtaláltam
Hangulatos a hely, kár, hogy rossz az idő és sok a munkás. A ládát mi sem találtuk, a rejtő segített a részletben.
Sajnos így is elbénáztuk, mire beütöttük a jót éppen le lettünk tiltva.


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (502 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]