geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
2662. Tar Lőrinc udvarháza (GCTapo)

2006 04 01 Ekkor így nézett ki

2006 04 01 Ekkor így nézett ki

2006 04 01 Ekkor így nézett ki

2006 04 01 Ekkor így nézett ki

2006 04 01 Ekkor így nézett ki

2006 04 01 Ekkor így nézett ki

2006 04 01 Ekkor így nézett ki

2006 04 01 Ekkor így nézett ki

2010 01 16 ekkor már kicsit álagmegóvva.

2010 01 16 ekkor már kicsit álagmegóvva.

2010 01 16 ekkor már kicsit álagmegóvva.

2010 01 16 ekkor már kicsit álagmegóvva.

2010 01 16 Az udvarháztól az erődtemplom

2010 01 16 Az udvarháztól az erődtemplom

2010 01 16 ahogy anno kinézett

2010 01 16 ahogy anno kinézett

2010 01 16

2010 01 16

2011 10 16 Erődtemplom

2011 10 16 Erődtemplom

2011 10 16 Tar Lőrinc udvarházának maradványa

2011 10 16 Tar Lőrinc udvarházának maradványa

2011 10 16 Erődtemplom

2011 10 16 Erődtemplom

2011 10 16 Erődtemplom

2011 10 16 Erődtemplom

2013 11 23 Erődtemplom

2013 11 23 Erődtemplom

2013 11 23 Tar Lőrinc udvarházának maradványa

2013 11 23 Tar Lőrinc udvarházának maradványa

2013 11 23 Így látható a rom a ládától

2013 11 23 Így látható a rom a ládától
Szélesség N 47° 56,762'
Hosszúság E 19° 44,782'
Magasság: 206 m
Megye/ország: Nógrád
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2009.11.29 17:10
Megjelenés időpontja: 2009.12.04 01:45
Utolsó lényeges változás: 2017.07.10 14:48
Utolsó változás: 2021.02.14 18:40
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Dr.Lada & Blue Mali
Felhasználó: Dr.Lada
Nehézség / Terep: 1.0 / 1.0
Úthossz a kiindulóponttól: 50 m
Megtalálások száma: 509 + 4 sikertelen + 12 egyéb
Megtalálások (havi bontásban):

A legaktívabb hónap 2009-12 volt 23 'Megtaláltam' loggal,    OFF
Megtalálások gyakorisága: 0.9 megtalálás hetente

A geoláda megtekinthető a geocaching.com-on is.


WAP:

A láda a megadott koo-n villanyoszlop tövében kővel takarva, tollat vigyél! Pótjelszó ugyanazon oszlop betonján térdmagasságban egy zöld gravírozott táblán olvasható.


Autóval itt lehet parkolni:  N 47° 56,797' E 19° 44,768' 191 m [GCTapo+parkoló]

Ez a láda a com-on is szerepel, így ott is tudod logolni. Hell-walker ruins of the Tar Lorinc castle

A Szent Mihály templom mellett található az épület romja, amely ma már csak egyetlen falból áll. XIV-XV. században épült, 1559-ben a török rombolta le az udvarház erődítményt.
A Szent Mihály templom és az udvarház romja is a Várak a Mátrában jelvényszerző mozgalom pontjai.
Kérlek a kódokról ne rakj fel fotót!

Tari Lőrinc Magyar nemes volt Zsigmond király hűséges lovagja. Zsigmond király Budai letartóztatása alkalmával kiállt a királyért kardot rántva és súlyos sebet szenvedve. Hűséges tettéért Zsigmond pohárnokmesterré nevezte ki.
Tari Lőrinc zarándoklatokba kezd, leghíresebb a pokoljárása.

Pokoljárás:

Lőrinc, valamint más zarándokok látomásait a modern orvostudomány jórészt a zarándokút követelményei (hosszú böjt, alvásmegvonás, monoton rítusok), valamint az egyes zarándokhelyek természeti adottságai (pl. magas hegy tetején lévő zarándokhelyek esetén oxigénhiányos állapottal, illetve Szent Patrik Purgatóriuma esetén a Purgatóriumot jelentő barlangban meglévő kénes gázokkal) miatt fellépő hallucinációkkal magyarázza. A vallásos magyarázat hívei természetesen spirituális jelentőséget tulajdonítanak a látomásoknak.

A keresztény vallás híveit mindig is foglalkoztatták az eredendő bűn, az ebből fakadó erkölcsi tökéletlenség és az emiatt bekövetkező isteni büntetés problémái. A XIII-XIV. században a keresztény tanításban ezekkel kapcsolatban új elem jelent meg: a Purgatórium, vagy Tisztítótűz. Legismertebb szépirodalmi emléke Dante Isteni színjátéka. A Biblia csak a halálos bűn fogalmát ismeri, ennek megfelelően a bűntől való megszabadulás lehetősége is az isteni kegyelem útján történő megváltásra korlátozódott. Emiatt az ember lelke vagy a Pokolba, vagy a Mennybe juthatott.

A 12-13. század folyamán azonban a teológia eljutott a bocsánatos bűn fogalmának megalkotásához, melyet a Földön vezekléssel, a túlvilágon pedig egy határozott ideig tartó szenvedéssel jóvá lehet tenni. A Tisztítótűz (purgatorium) fogalma is ezzel összefüggésben alakult ki. Ezzel az ember új lehetőséget kapott a bűnöktől való megszabadulásra. Az emberek érdeklődésében emiatt egyre nagyobb hangsúlyt kapott az egyéni lelkiismeret-vizsgálat, az egyénnek a saját üdvösségéért való felelőssége. A vallás egyre inkább eltávolodott attól, hogy pusztán rítusok sora legyen: megerősödött a személyes vallásosság. E folyamatnak a jele a IV. lateráni zsinat 1215-ben híres XXI.(Omnis utriusque sexus) kánonja, mely jóváhagyja az évenkénti gyónás gyakorlatát. Ugyancsak a személyesség megjelenését mutatja a devotio moderna mozgalom megjelenése is. Az egyéni vallásgyakorlás megerősödését előmozdította az a tény is, hogy 1378-as egyházszakadás miatt a római katolikus egyháznak nem volt mindenki által elismert vezetője és szervezete.

Lőrinc útját is a személyes üdvösségkeresés folyamatában lehet elhelyezni.

A "Följegyzés arról a látogatásról, amelyet Rátóti Lőrinc úr, Magyarország vitéze és bárója tett Szent Patrik Purgatóriumában Írország szigetén" címet viseli az a munka, amelyik beszámol Tari Lőrinc pokoljárásáról. A valóságban azonban nincs szó pokoljárásról, mert a vitéz csak a Purgatóriumot láthatja.

A Följegyzés beszámol arról, hogyan érkezett meg Lőrinc Írországba. Zsigmond király még 1408. január 10-én egy levelet állítatott ki vitéze számára, melyben tisztázza Lőrinc szándékait, illetve arra kéri a vele kapcsolatba kerülő hatalmasságokat, hogy segítsék őt útja során. A király e levelét nemcsak az írországi útra, hanem a Santiago de Compostelában található Szent Jakab szentély felkeresésének megkönnyítésére is adta.

Lőrinc ezen irat birtokában Írországba való megérkezése után felkeresi Dublinban, Írország fővárosában Miklóst, Írország prímását, s a levelet felmutatva arra kérte, hogy segítsen eljutni neki Szent Patrik barlangjához. A prímás erre kísérőlevel ad Lőrincnek, hogy ezzel eljuthasson az ún. Szentek szigetére (Ulstertől nyugatra), ahol az ún. Purgatórium perjelsége található.

A perjel figyelmezteti Lőrincet, hogy sokan meghibbantak, illetve meghaltak a barlangban, ahova alászállni készül, ezért csak akkor menjen oda, ha erősnek érzi hitét, illetve, ha előbb 15 napon át böjtöl, kegyes cselekedeteket hajt végre, majd meggyón és megáldozik. A vitéz, félve testi gyengeségétől, csak 5 napot böjtöl, de késznek mondja magát a barlangba alászállani.

A perjel egy kanonokja és Lőrinc társaságában ezután csónakba szállnak, és egy mérföldet evezve a perjelségtől déli irányba eljutnak a Purgatórium szigetére, mely egy tó közepén található. A tó neve az őslakosok nyelvén Lotherge, latinul Stagnum Rubeum (Vörös-tó). Maga a sziget két részre oszlik. Északnyugati része írül Kernagh, latinul Clamoris Insula (Kiáltás-sziget). Ez a Sátán birodalma. A sziget másik része írül Regles, latinul Regula (Törvény). Ez az angyaloknak van szentelve. Itt áll Szent Patrik kápolnája. A perjel ide vezeti Lőrincet. A kápolnában Lőrinc ledobja lábbelijét, átöltöztetik, három kanonoki inget és egy új nadrágot adva rá. Ezután a két klerikus elénekli a halottak litániáját, a temetési szertartással együtt. Az ima meghatározott részéhez érve a perjel bevezeti Lőrincet a kápolna alatti bejárathoz, ahonnan alagút vezet át a sziget másik felén egy földalatti barlangban lévő Purgatóriumba. A perjel meghintve Lőrincet szenteltvízzel bevezeti a bejáraton a vitézt, majd bezárja mögötte a barlang bejáratát azzal, hogy egy nap múlva visszatér.

Lőrinc, bőségesen felszerelkezve ereklyékkel, egy imakönyvvel és egy kilenc részre osztott gyertyával, sűrű imádkozások közepette elindul az alagúton.
Az út során négy látomást lát.

Az első látomás két gonosz lélek, akik összeszaggatják Lőrinc három ingét, miközben lábánál fogva vissza akarják rángatni a barlang ajtajához.

A második látomás egy öreg zarándok, aki azt állítja, hogy Jézus közönséges népámító volt, ezért a poklok legmélyére került. Azt ajánlja, hogy Jézust megtagadva kövesse őt, a zarándokot.

A harmadik látomás egy gyönyörű asszony, aki az otthon hagyott kedvesére hasonlít, és vágyai kielégítésére hívja Lőrincet.

A vitéz mindhárom esetben segítségül hívja Krisztus nevét, és visszaemlékezik annak szenvedéseire, így áll ellent a kísértőnek.

A negyedik látomás Szent Mihály arkangyal. Lőrinc először őt is egy kísértőnek gondolja. Azonban Mihály emlékezteti, hogy az ő tiszteletére emeltette a Szent Mihály templomot Taron. Erre Lőrinc elhiszi, hogy tényleg az arkangyal áll mellette. Szent Mihály elvezeti egy mély völgyhöz, melyben lángban égő lelkek szenvednek. Ez a Purgatórium. Az itteni lelkeket csak a jó cselekedet és a gyakori misemondás szabadítja meg a szenvedéstől. Lőrinc sem a Poklot, sem a Menyországot nem méltó látni, mert még nem halt meg. Lőrinc érdeklődik egy titokzatos, néven nem nevezett barátjáról, hogy ő vajon hol van, a Pokolban, vagy a Mennyben. Az angyal ezt nem árulhatja el. Ezután Szent Mihály visszavezeti Lőrincet a bejárathoz, ahol aztán a perjel rátalál.

A perjel ezt követően igazolást állít ki a megtett zarándoklatról. A perjel megemlíti, hogy volt már egy magyar, bizonyos Grisaphan fia György Szent Patrik barlangjában. Lőrinc ezt követően visszatér Dublinba, ahol bemutatja igazolását, aminek hatására sok nemesúr, és főpap érkezik látására. Kérésükre tollba mondja a vele utazó Jacobus Yonge ír jegyzőnek a történetét.
(Forrás: Wikipédia)

Jó ládázást!

2014 07 06
Köszönet Beckónak a ládapótlásért'
Állapot: kereshető

KRW értékelés (253 db): környezet: 4.38 rejtés: 4.09 web: 4.36 átlag: 4.28

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
+
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
+
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


Fixis 2021.02.21 09:31 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.10
Tar környéki csavargás.

Zolas21 2021.02.21 09:31 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.5.10]

mura 2021.02.20 08:17 - Megtaláltam
Valami építkezésnek hála (fagyottan is) jókora sártenger van a rom környékén. A jégbe fagyott ládát nem bolygattam, csak a pótjelszót olvastam le, köszönet a rejtésért!

zoli86 2021.02.14 15:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Bobby Holmes 2021.02.14 10:04 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Dr.Lada 2021.02.13 16:11 - Egyéb
Ládaellenőrzés, karbantartás.
Logbook csere újra, mert az előző nagyon gyűrött volt.
Láda rendben.
Pótjelszó rendben.

Micra73 2021.02.11 16:14 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.61
Dr.Ladával elkövetve.Ő ellenőrizte a rejtését én meg logoltam :)

IMG_20210213_160836IMG_20210213_161327
IMG_20210213_161332IMG_20210213_161338
krino30 2021.01.27 19:35 - Megtaláltam
hazafelé kerestük meg a helyet. sokszor járunk erre, de ezt eddig valahogy kihagytuk. szép a mellette lévő templom is. köszönjük, hogy megmutattad. [Geoládák v3.8.3]

Balear 2021.01.27 14:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.0]

Gábor66 2021.01.17 09:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

Mira 2021.01.17 09:27 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést!

ha8je 2020.12.20 14:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

kisbrekeke 2020.12.05 14:40 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést!

Gábor és Edit 2020.12.05 13:53 - Megtaláltam
Megtaláltuk.
Köszönjük a lehetőséget.
[g:hu+ 2.0.27]

bea0114 2020.11.09 23:59 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük

Pety99 2020.11.08 18:15 - Megtaláltam
Láda rendeben

segoy 2020.11.04 16:30 - Megtaláltam
!

fistvan 2020.10.26 14:06 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

aasoft 2020.10.16 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.86
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.2]

IMG_20201016_133302IMG_20201016_133031
homemadebyjuci 2020.09.06 11:00 - Megtaláltam
Meglett, köszi! :-)

FeldmanZ 2020.09.06 07:54 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

anzsu7 2020.09.02 14:35 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Zsuzsa. Ágota [Geoládák v3.6.0]

Patakiék 2020.08.30 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.95
Köszi! :)

fullz 2020.08.25 15:41 - Megtaláltam
fullz+Zsuzsa

szjuli 2020.08.13 10:17 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.86
Nagyban folynak a helyszínen az udvarház rekonstrukciói. Mint megtudtuk, tavaly feltárták az egykori falak helyét, ezeket építik most meg kb. derékmagasságig, hogy bemutassák, mekkora is volt az épület. A domb aljában pedig Tar Lőrinc pokoljárását fogják bemutatni valamilyen interaktív formában.


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (525 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]