geocaching.hu geocaching.hu szép kép FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |    belépés
  
  
  
 
FAQ
2662. Tar Lőrinc udvarháza (GCTapo)

2006 04 01 Ekkor így nézett ki

2006 04 01 Ekkor így nézett ki

2006 04 01 Ekkor így nézett ki

2006 04 01 Ekkor így nézett ki

2006 04 01 Ekkor így nézett ki

2006 04 01 Ekkor így nézett ki

2006 04 01 Ekkor így nézett ki

2006 04 01 Ekkor így nézett ki

2010 01 16 ekkor már kicsit álagmegóvva.

2010 01 16 ekkor már kicsit álagmegóvva.

2010 01 16 ekkor már kicsit álagmegóvva.

2010 01 16 ekkor már kicsit álagmegóvva.

2010 01 16 Az udvarháztól az erődtemplom

2010 01 16 Az udvarháztól az erődtemplom

2010 01 16 ahogy anno kinézett

2010 01 16 ahogy anno kinézett

2010 01 16

2010 01 16

2011 10 16 Erődtemplom

2011 10 16 Erődtemplom

2011 10 16 Tar Lőrinc udvarházának maradványa

2011 10 16 Tar Lőrinc udvarházának maradványa

2011 10 16 Erődtemplom

2011 10 16 Erődtemplom

2011 10 16 Erődtemplom

2011 10 16 Erődtemplom

2013 11 23 Erődtemplom

2013 11 23 Erődtemplom

2013 11 23 Tar Lőrinc udvarházának maradványa

2013 11 23 Tar Lőrinc udvarházának maradványa

2013 11 23 Így látható a rom a ládától

2013 11 23 Így látható a rom a ládától
Szélesség N 47° 56,762'
Hosszúság E 19° 44,782'
Magasság: 206 m
Megye/ország: Nógrád
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2009.11.29 17:10
Megjelenés időpontja: 2009.12.04 01:45
Utolsó lényeges változás: 2017.07.10 14:48
Utolsó változás: 2021.02.14 18:40
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Dr.Lada & Blue Mali
Ládagazda: Dr.Lada
Nehézség / Terep: 1.0 / 1.0
Úthossz a kiindulóponttól: 50 m
Megtalálások száma: 563 + 4 sikertelen + 12 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.9 megtalálás hetente

A geoláda megtekinthető a geocaching.com-on is.


WAP:

A láda a megadott koo-n villanyoszlop tövében kővel takarva, tollat vigyél! Pótjelszó ugyanazon oszlop betonján térdmagasságban egy zöld gravírozott táblán olvasható.


Autóval itt lehet parkolni:  N 47° 56,797' E 19° 44,768' 191 m [GCTapo+parkoló]

Ez a láda a com-on is szerepel, így ott is tudod logolni. Hell-walker ruins of the Tar Lorinc castle

A Szent Mihály templom mellett található az épület romja, amely ma már csak egyetlen falból áll. XIV-XV. században épült, 1559-ben a török rombolta le az udvarház erődítményt.
A Szent Mihály templom és az udvarház romja is a Várak a Mátrában jelvényszerző mozgalom pontjai.
Kérlek a kódokról ne rakj fel fotót!

Tari Lőrinc Magyar nemes volt Zsigmond király hűséges lovagja. Zsigmond király Budai letartóztatása alkalmával kiállt a királyért kardot rántva és súlyos sebet szenvedve. Hűséges tettéért Zsigmond pohárnokmesterré nevezte ki.
Tari Lőrinc zarándoklatokba kezd, leghíresebb a pokoljárása.

Pokoljárás:

Lőrinc, valamint más zarándokok látomásait a modern orvostudomány jórészt a zarándokút követelményei (hosszú böjt, alvásmegvonás, monoton rítusok), valamint az egyes zarándokhelyek természeti adottságai (pl. magas hegy tetején lévő zarándokhelyek esetén oxigénhiányos állapottal, illetve Szent Patrik Purgatóriuma esetén a Purgatóriumot jelentő barlangban meglévő kénes gázokkal) miatt fellépő hallucinációkkal magyarázza. A vallásos magyarázat hívei természetesen spirituális jelentőséget tulajdonítanak a látomásoknak.

A keresztény vallás híveit mindig is foglalkoztatták az eredendő bűn, az ebből fakadó erkölcsi tökéletlenség és az emiatt bekövetkező isteni büntetés problémái. A XIII-XIV. században a keresztény tanításban ezekkel kapcsolatban új elem jelent meg: a Purgatórium, vagy Tisztítótűz. Legismertebb szépirodalmi emléke Dante Isteni színjátéka. A Biblia csak a halálos bűn fogalmát ismeri, ennek megfelelően a bűntől való megszabadulás lehetősége is az isteni kegyelem útján történő megváltásra korlátozódott. Emiatt az ember lelke vagy a Pokolba, vagy a Mennybe juthatott.

A 12-13. század folyamán azonban a teológia eljutott a bocsánatos bűn fogalmának megalkotásához, melyet a Földön vezekléssel, a túlvilágon pedig egy határozott ideig tartó szenvedéssel jóvá lehet tenni. A Tisztítótűz (purgatorium) fogalma is ezzel összefüggésben alakult ki. Ezzel az ember új lehetőséget kapott a bűnöktől való megszabadulásra. Az emberek érdeklődésében emiatt egyre nagyobb hangsúlyt kapott az egyéni lelkiismeret-vizsgálat, az egyénnek a saját üdvösségéért való felelőssége. A vallás egyre inkább eltávolodott attól, hogy pusztán rítusok sora legyen: megerősödött a személyes vallásosság. E folyamatnak a jele a IV. lateráni zsinat 1215-ben híres XXI.(Omnis utriusque sexus) kánonja, mely jóváhagyja az évenkénti gyónás gyakorlatát. Ugyancsak a személyesség megjelenését mutatja a devotio moderna mozgalom megjelenése is. Az egyéni vallásgyakorlás megerősödését előmozdította az a tény is, hogy 1378-as egyházszakadás miatt a római katolikus egyháznak nem volt mindenki által elismert vezetője és szervezete.

Lőrinc útját is a személyes üdvösségkeresés folyamatában lehet elhelyezni.

A "Följegyzés arról a látogatásról, amelyet Rátóti Lőrinc úr, Magyarország vitéze és bárója tett Szent Patrik Purgatóriumában Írország szigetén" címet viseli az a munka, amelyik beszámol Tari Lőrinc pokoljárásáról. A valóságban azonban nincs szó pokoljárásról, mert a vitéz csak a Purgatóriumot láthatja.

A Följegyzés beszámol arról, hogyan érkezett meg Lőrinc Írországba. Zsigmond király még 1408. január 10-én egy levelet állítatott ki vitéze számára, melyben tisztázza Lőrinc szándékait, illetve arra kéri a vele kapcsolatba kerülő hatalmasságokat, hogy segítsék őt útja során. A király e levelét nemcsak az írországi útra, hanem a Santiago de Compostelában található Szent Jakab szentély felkeresésének megkönnyítésére is adta.

Lőrinc ezen irat birtokában Írországba való megérkezése után felkeresi Dublinban, Írország fővárosában Miklóst, Írország prímását, s a levelet felmutatva arra kérte, hogy segítsen eljutni neki Szent Patrik barlangjához. A prímás erre kísérőlevel ad Lőrincnek, hogy ezzel eljuthasson az ún. Szentek szigetére (Ulstertől nyugatra), ahol az ún. Purgatórium perjelsége található.

A perjel figyelmezteti Lőrincet, hogy sokan meghibbantak, illetve meghaltak a barlangban, ahova alászállni készül, ezért csak akkor menjen oda, ha erősnek érzi hitét, illetve, ha előbb 15 napon át böjtöl, kegyes cselekedeteket hajt végre, majd meggyón és megáldozik. A vitéz, félve testi gyengeségétől, csak 5 napot böjtöl, de késznek mondja magát a barlangba alászállani.

A perjel egy kanonokja és Lőrinc társaságában ezután csónakba szállnak, és egy mérföldet evezve a perjelségtől déli irányba eljutnak a Purgatórium szigetére, mely egy tó közepén található. A tó neve az őslakosok nyelvén Lotherge, latinul Stagnum Rubeum (Vörös-tó). Maga a sziget két részre oszlik. Északnyugati része írül Kernagh, latinul Clamoris Insula (Kiáltás-sziget). Ez a Sátán birodalma. A sziget másik része írül Regles, latinul Regula (Törvény). Ez az angyaloknak van szentelve. Itt áll Szent Patrik kápolnája. A perjel ide vezeti Lőrincet. A kápolnában Lőrinc ledobja lábbelijét, átöltöztetik, három kanonoki inget és egy új nadrágot adva rá. Ezután a két klerikus elénekli a halottak litániáját, a temetési szertartással együtt. Az ima meghatározott részéhez érve a perjel bevezeti Lőrincet a kápolna alatti bejárathoz, ahonnan alagút vezet át a sziget másik felén egy földalatti barlangban lévő Purgatóriumba. A perjel meghintve Lőrincet szenteltvízzel bevezeti a bejáraton a vitézt, majd bezárja mögötte a barlang bejáratát azzal, hogy egy nap múlva visszatér.

Lőrinc, bőségesen felszerelkezve ereklyékkel, egy imakönyvvel és egy kilenc részre osztott gyertyával, sűrű imádkozások közepette elindul az alagúton.
Az út során négy látomást lát.

Az első látomás két gonosz lélek, akik összeszaggatják Lőrinc három ingét, miközben lábánál fogva vissza akarják rángatni a barlang ajtajához.

A második látomás egy öreg zarándok, aki azt állítja, hogy Jézus közönséges népámító volt, ezért a poklok legmélyére került. Azt ajánlja, hogy Jézust megtagadva kövesse őt, a zarándokot.

A harmadik látomás egy gyönyörű asszony, aki az otthon hagyott kedvesére hasonlít, és vágyai kielégítésére hívja Lőrincet.

A vitéz mindhárom esetben segítségül hívja Krisztus nevét, és visszaemlékezik annak szenvedéseire, így áll ellent a kísértőnek.

A negyedik látomás Szent Mihály arkangyal. Lőrinc először őt is egy kísértőnek gondolja. Azonban Mihály emlékezteti, hogy az ő tiszteletére emeltette a Szent Mihály templomot Taron. Erre Lőrinc elhiszi, hogy tényleg az arkangyal áll mellette. Szent Mihály elvezeti egy mély völgyhöz, melyben lángban égő lelkek szenvednek. Ez a Purgatórium. Az itteni lelkeket csak a jó cselekedet és a gyakori misemondás szabadítja meg a szenvedéstől. Lőrinc sem a Poklot, sem a Menyországot nem méltó látni, mert még nem halt meg. Lőrinc érdeklődik egy titokzatos, néven nem nevezett barátjáról, hogy ő vajon hol van, a Pokolban, vagy a Mennyben. Az angyal ezt nem árulhatja el. Ezután Szent Mihály visszavezeti Lőrincet a bejárathoz, ahol aztán a perjel rátalál.

A perjel ezt követően igazolást állít ki a megtett zarándoklatról. A perjel megemlíti, hogy volt már egy magyar, bizonyos Grisaphan fia György Szent Patrik barlangjában. Lőrinc ezt követően visszatér Dublinba, ahol bemutatja igazolását, aminek hatására sok nemesúr, és főpap érkezik látására. Kérésükre tollba mondja a vele utazó Jacobus Yonge ír jegyzőnek a történetét.
(Forrás: Wikipédia)

Jó ládázást!

2014 07 06
Köszönet Beckónak a ládapótlásért'
Állapot: kereshető

KRW értékelés (272 db): környezet: 4.40 rejtés: 4.12 web: 4.39 átlag: 4.30

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
+
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
+
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


KP1965 2021.11.20 13:16 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.24
A mai mátrai túránk délelőtti és délutáni szakasza között beugrottunk Tar Lőrinchez.

20211120_13170920211120_131636
Wilka74 2021.11.20 13:12 - Megtaláltam
Mátrai császkálás során kerestük fel a pontot. Az örömteli, hogy megcsinálták, most is lekaszálva várt minket a terület, de azért a megvilágítást már trombitának nézte valaki. Köszi a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

IMG_9971 
vViktor 2021.11.19 11:48 - Megtaláltam
"De ezen a földön találtam kincset" - Republic [Geoládák v3.12.2]

Kalamona 2021.11.05 16:32 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.72
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

kocsisjozsef74 2021.09.27 15:43 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.08
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Józsi [Geoládák v3.12.1]

Clericz 2021.09.26 21:57 - Megtaláltam
Megtaláltuk Nándusz Professzorral, köszönjük.
[g:hu+ 2.7.14]

Páratlanpáros 2021.09.22 10:23 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.1]

smico50 2021.09.22 10:23 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.1]

antalcsalad 2021.09.18 13:53 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.1]

rozsahegyieva 2021.08.29 11:08 - Megtaláltam
Koszi a rejtest! A fiammal imadjuk ezt a jatekot

Miamicryt 2021.08.28 15:15 - Megtaláltam
Hollókői ládavadászat során bezsebelve! köszönjük a rejtést! :)) [Geoládák v3.11.3]

kisscsaba.repair 2021.08.26 11:43 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Váradi Csaba 2021.08.26 11:42 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

bölli 2021.08.21 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.56
Köszönjük a rejtést!

cydark 2021.08.14 14:22 - Megtaláltam
Egy meleg nap befejező ládája volt. Köszönöm a Rejtést.
Gábor

Nikicsu 2021.08.14 11:23 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm. :) [g:hu 1.6.7]

leompaleo 2021.08.10 18:16 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

vizipinty 2021.08.10 15:48 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük.

pH 2021.08.10 11:51 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.62
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

tura7en 2021.08.05 15:07 - Megtaláltam
Megtaláltuk.
Köszönjük a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.14]

zmoolnii 2021.07.29 14:37 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Albatros60 2021.07.28 09:32 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 2.66
Köszönöm a rejtést.

IMG_20210728_091056_1IMG_20210728_091026
Alba Regia 2021.07.24 08:55 - Megtaláltam
Köszönjük

breimanne 2021.07.23 16:15 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

viad 2021.07.22 13:40 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

SuperAnya 2021.07.16 06:54 - Megtaláltam
4 napos kéktúra kaland első ládikója.
Tar település, kedves és bajos.
Az udvarház falromtól rálátni a településre.


[Geoládák v3.11.3]

Csg12 2021.07.16 06:54 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.2.2]

Bőrharisnya 2021.07.13 09:26 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.89
Köszönjük a rejtést.

kofarago 2021.07.11 13:35 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Zsoland 2021.07.11 11:11 - Megtaláltam
Ezt is megtaláltuk, köszönjük! [Geoládák v3.10.5]

Bodzalime 2021.07.11 08:12 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.04
A mai túra előtt, amely a Szakadás-árok szurdokvölgyben volt, el mentünk az udvarház romjaihoz. Csodás kilátás nyílik a környékre, szép a szomszédos templom is. Köszönöm a rejtést, örülök, hogy bejárhattam a környéket.

IMG_20210711_081224IMG_20210711_081052
IMG_20210711_081022IMG_20210711_081119
hacsate 2021.07.04 17:38 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.40
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
Jó lett volna a Csevice forrásokat és az arborétumot is megnézni.
Majd legközelebb. [Geoládák v3.11.3]

Borkin 2021.07.04 15:17 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.23
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

kristof1994 2021.06.30 16:48 - Megtaláltam KRW környezet: 1.5 rejtés: 1.5 web: 1.5 átlag: 1.50 súly: 1.48
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

pedro750 2021.06.11 18:16 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.0]

csipet_csapat 2021.06.06 11:11 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.42
Megtaláltuk köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

DSC01925IMG_20210606_110423
IMG_20210606_110804 
alberrt 2021.05.24 14:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

Viktor33 2021.05.23 14:12 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

Maxi613 2021.05.23 14:11 - Megtaláltam
Köszi! [Geoládák v3.10.5]

Gyöngyi1979 2021.05.09 16:06 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.6.11]

Csaba és Kati 2021.05.06 12:52 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.05
HEURÉKA!
Megtaláltuk, köszönjük szépen!
További részletek és képek később, otthonról. [Geoládák v3.10.5]
A környezet, az erődtemplom és az udvarház maradványfala, onnan a kilátás tetszett.
Az, hogy a templomokba manapság nem lehet bemenni, az már megszokott, de itt még az erődfalon belülre sem jutottunk. A kapu lánccal, lakattal zárva. Így csak kívülről és messziről.
Az udvarház megmaradt és kimagasló fala uralta a domboldalt.
A rejtés, doboz rendben. Tollat nem vittünk, így a logolás elmaradt.

UdvarházKözelebbről
Kati és az erődtemplomUdvarház és templomtorony
BefényképezveKívülről
A másik oldalrólErôdtemplom
MiZárva
Bongo 2021.05.01 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.12
Köszi a rejtés. Megtaláltuk.

T*K 2021.05.01 10:29 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.14
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést, még két gyík is tanyázott a láda mellett. [Geoládák v3.10.5]

ReniGeo 2021.04.25 08:12 - Megtaláltam
Köszi a rejtést, megtaláltuk!

Pissti túrái 2021.04.25 08:12 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.31
Köszi szépen a rejtést. Minden rendben volt.

siki01 2021.04.17 19:44 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.08
Megtaláltuk!

Köszönjük

Andi&Szonja 2021.04.05 13:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Samatranlom 2021.04.03 10:02 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Tir13 2021.04.02 15:12 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.78
Köszi a rejtést

Petrukkio 2021.04.02 10:19 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

erdei csiperke 2021.03.15 16:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.71
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Monose 2021.03.13 12:54 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

esthajnalka 2021.03.13 11:51 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

Murmogoek 2021.03.07 16:16 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!

Fixis 2021.02.21 09:31 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.10
Tar környéki csavargás.

Zolas21 2021.02.21 09:31 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.5.10]

mura 2021.02.20 08:17 - Megtaláltam
Valami építkezésnek hála (fagyottan is) jókora sártenger van a rom környékén. A jégbe fagyott ládát nem bolygattam, csak a pótjelszót olvastam le, köszönet a rejtésért!

zoli86 2021.02.14 15:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Bobby Holmes 2021.02.14 10:04 - Megtaláltam
Eredetileg nem terveztünk bejönni Tarra, de volt még időnk, úgyhogy megkerestük a két ládát. Tetszett a rom és hamar meglett. Köszönöm a rejtést!

Dr.Lada 2021.02.13 16:11 - Egyéb
Ládaellenőrzés, karbantartás.
Logbook csere újra, mert az előző nagyon gyűrött volt.
Láda rendben.
Pótjelszó rendben.

Micra73 2021.02.11 16:14 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.61
Dr.Ladával elkövetve.Ő ellenőrizte a rejtését én meg logoltam :)

IMG_20210213_160836IMG_20210213_161327
IMG_20210213_161332IMG_20210213_161338
krino30 2021.01.27 19:35 - Megtaláltam
hazafelé kerestük meg a helyet. sokszor járunk erre, de ezt eddig valahogy kihagytuk. szép a mellette lévő templom is. köszönjük, hogy megmutattad. [Geoládák v3.8.3]

Balear 2021.01.27 14:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.0]

Gábor66 2021.01.17 09:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

Mira 2021.01.17 09:27 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést!

ha8je 2020.12.20 14:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

kisbrekeke 2020.12.05 14:40 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést!

Gábor és Edit 2020.12.05 13:53 - Megtaláltam
Megtaláltuk.
Köszönjük a lehetőséget.
[g:hu+ 2.0.27]

bea0114 2020.11.09 23:59 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük

Pety99 2020.11.08 18:15 - Megtaláltam
Láda rendeben

segoy 2020.11.04 16:30 - Megtaláltam
!

fistvan 2020.10.26 14:06 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

aasoft 2020.10.16 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.86
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.2]

IMG_20201016_133302IMG_20201016_133031
homemadebyjuci 2020.09.06 11:00 - Megtaláltam
Meglett, köszi! :-)

FeldmanZ 2020.09.06 07:54 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

anzsu7 2020.09.02 14:35 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Zsuzsa. Ágota [Geoládák v3.6.0]

Patakiék 2020.08.30 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.95
Köszi! :)

fullz 2020.08.25 15:41 - Megtaláltam
fullz+Zsuzsa

szjuli 2020.08.13 10:17 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.86
Nagyban folynak a helyszínen az udvarház rekonstrukciói. Mint megtudtuk, tavaly feltárták az egykori falak helyét, ezeket építik most meg kb. derékmagasságig, hogy bemutassák, mekkora is volt az épület. A domb aljában pedig Tar Lőrinc pokoljárását fogják bemutatni valamilyen interaktív formában.

luviktor 2020.08.13 10:17 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.86
A sztúpa után úgy láttuk, hogy van még egy kis puffer a napunkban, ezért a szentkúti ládák elé még beiktattuk ezt a gyors találatot. A templom mellett parkoltunk, utána vettük csak észre a jelzett parkolót egy kicsit feljebb a temető mellett. A láda még úgy is gyorsan meglett, hogy a környéken zajlik az udvarház restaurációja. A comos ládát is próbáltam keresni, de gyanús hogy a túrások miatt nyoma veszett. (Persze lehet én voltam figyelmetlen.)

solyomeye 2020.08.05 10:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.56
Kék-túrázás közben közös találat otnan-nal.

egynagyati 2020.08.03 13:07 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Nagy felújitás van folyamatban, építik a várat!

Mainju71 2020.08.03 13:06 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.0]

kisember 2020.08.02 17:25 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.7]

Zerind HUN 2020.07.28 11:58 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.17
A középkori eredetű templom mögött parkoltunk, közvetlenül az atya számára fenntartott hely mellett :) Mivel mai társaimnak már régebben megvolt ez a láda, ezért csak egyedül néztem körül. Valami építkezés-szépítkezés zajlik itt a környéken, talán jelentősebb turistalátványossággá fejlesztik? Csak fizetős ne legyen... vagy legalább legyen ingyenes része. Egyébként érdekes hely és történet.

nmárti 2020.07.26 15:14 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.50 súly: 4.54
Egy kófal, körüllötte rengeteg szemét. Szerencsére nem kellett bokorba menni, bár az oszlop közelében építési terület van, vasárnap lévén nem dolgoztak. Reméljük nem tűnik el a doboz. A templom szép, köszi a rejtést!

-1-2
Tamás&Angi 2020.07.23 11:25 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.7]

TP19 2020.07.18 11:20 - Megtaláltam
csak a pótjelszó lett meg [Geoládák v3.4.1]

Remete 2020.07.14 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.61
Megtaláltuk. Köszönöm a rejtést.

scooby84 2020.07.05 11:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük. - pótjelszó

bagolyvera 2020.06.26 21:45 - Megtaláltam
Ignis9cel, köszi!

Ignis9 2020.06.26 14:16 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.95
Nógrádi hosszú hétvége keretében bagolyverával. Köszönjük! :)

DSCN4055DSCN4056
GeoEvike 2020.06.13 21:10 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Évi ♡ Toti [Geoládák v3.4.1]

RoBoSzi 2020.06.13 15:42 - Megtaláltam KRW környezet: 1 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.00 súly: 2.65
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!Gondozatlan, kaszálatlan környék, pedig a rom szép lenne. [Geoládák v3.4.1]

Berián 2020.05.30 09:05 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget.

Zéboy 2020.05.30 09:05 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget.

Zéboy logó 
Robogo 2020.05.16 16:14 - Megtaláltam
I. Mátrakerülés alkalmával kerestük fel a ládát kitkat0123 és fa-peti társaságában. Nagyon szép idő volt ránk, jó volt újra kiszabadulni a természetbe. Érdekes volt a hely.
Köszönöm a rejtést!

kitkat0123 2020.05.16 16:14 - Megtaláltam
Mátrakerülés első szakasza során ittjartunk Robogo és fa-peti társaságában. Szeretem a Mátrát, ma jó sokat láthattuk!

Nagyon szépen köszönöm a rejtést és a munkát, amit a láda kihelyezésébe fektettél.
[Geoládák v3.3.2] [Geoládák v3.3.2]

atgaspar 2020.05.10 17:53 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

juhaszjani 2020.05.10 14:46 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.1.16]

eltájoló 2020.05.01 17:57 - Megtaláltam
Végre sikerült eljutnom ide, mert már régóta szerettem volna. Látszik, hogy megy az ásatás, remélem, még jobb állapotba hozzák a romot. A láda rendben a helyén van. Köszönöm a rejtést.

I s t i & E n i 2020.04.15 14:02 - Megtaláltam
.

Peterancsa 2020.04.10 18:38 - Megtaláltam
Ez is megvan, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

akosgy 2020.03.28 11:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.15
Egy kellemes, 19 km-es túra előtti drive-in találat. Mind ez, mind a .com-os láda rendben a helyén. Köszi.

Fekete Ákos 2020.03.15 16:59 - Megtaláltam
Köszönjük!

Aniko & Gyuri 2020.03.15 15:53 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

zseni.lionel 2020.02.09 10:19 - Megtaláltam
Remek hely, köszönjük a rejtést! :)

vajasfok 2020.01.25 09:39 - Megtaláltam
Megvan, köszönöm!

veektor253 2020.01.01 13:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.1.2]

Olahgabi 2020.01.01 13:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.1.2]

Greengoblin 2019.12.24 12:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.1.2]

kireth 2019.12.24 12:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.1.2]

utigabi60 2019.12.24 12:16 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.1.2]

sanzi89 2019.10.30 12:56 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.90
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

A láda környéke jelenleg építési terület, szalaggal körbe kerítve. Ott jártamkor figyelmeztettek is erre, de beengedtek a ládához.

mackomisi12 2019.10.28 12:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

attila32 2019.10.12 15:55 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.1.2]

betty79 2019.10.12 15:55 - Megtaláltam
Megvan!

Pales 2019.10.03 17:26 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

nagyi11 2019.09.15 12:15 - Megtaláltam
Megtaláltuk. A rom jelenleg építési terület, egy szakaggal el van zárva. A lakókocsiban volt egy fickó, mondtuk neki, hogy csak a villanyoszlopig mennénk. mehetünk? Azt mondja: Hát, nemigen, de menjenek! :D

IMG_20190915_121615 
mazsola069 2019.09.14 17:00 - Megtaláltam
Szmájlira cserélve, mától ez is rám vigyorog. :-) [g:hu 1.6.4]

ZoliQua 2019.09.07 13:26 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

IMG_20190907_132310 
mucik 2019.08.25 23:59 - Megtaláltam
Meglett.
Mucik

V_Gabor 2019.08.17 17:22 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.45
Van benne egy IKEAs ceruza. A faluban éppen nagy buli volt, fentre is hallani lehetett a zene-bonát. :)

Előtte Pászón ettünk és sütiztünk, majd még a sztupához is ellátogattunk.

Köszönöm!
[g:hu 1.6.4]

2019-08-17 16.46.19R2019-08-17 17.18.04R
2019-08-17 17.20.59R2019-08-17 17.23.26R
Pancsi15 2019.08.17 17:04 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést!

FTom 2019.08.17 17:04 - Megtaláltam
Hétvégi kiránduláson. A romnál felújítás folyik.

Rbill 2019.08.15 12:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.31
Megtalaltam.

Bothox 2019.08.12 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.91
Köszönjük a rejtést!

VenTOmi 2019.07.09 17:12 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

dvorcsakl 2019.06.11 16:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.26
Megtaláltam. Motoros cuccban sem volt kivitelezhetetlen, bár nem tudom, mikor volt ott utoljára bárki is, mert az oszlop körül méteres a susnya. A pótjelszó hamar meglett, a doboz is egyértelmű volt a leírás alapján. Szép a kilátás a falura, kár, hogy építkezés folyik a környéken.

majeri 2019.05.18 13:43 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

monic1006 2019.05.04 12:56 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.68
Másnapi Medvesaljai Hazajáró túrát célba véve, Bátonyterenyei szállásunk felé menet, az esős idő ellenére is tettünk egy kis kitérőt, hogy ládázás és némi kúltúra is legyen a hétvégén. Megnéztük Taron a sztúpát, az erődtemplomot és az udvarházból megmaradt romot.
Köszönjük a rejtést!

szsoutdoor 2019.05.04 12:56 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.68
Bátonyterenye felé menet tettünk egy kis kitérőt Tarra, megnézni az erődtemplomot és az udvarház romjait. Begyűjtve a mátrai várak pontját és persze a ládát. Köszönjük a rejtést!

Patent&Lord 2019.03.30 18:10 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! :)

anettx 2019.03.10 10:10 - Megtaláltam
TFTC!

mraich 2019.03.02 15:17 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.81
Megtaláltuk Édesanyámmal és Józsival! :)
Köszönjük a rejtést! :) [Geoládák v2.2.5]

EmesESE 2019.02.09 15:15 - Megtaláltam
Megtaláltuk. ?
Köszönjük a lehetőséget. [iGC] [wapon beküldött szöveg]

GeoMelinda 2018.12.31 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.71
Köszönjük! :)

GAMANO 2018.11.24 15:42 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Mizo6869 2018.11.23 13:25 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést. Mia, Piri (kutya), Zoli.

mnoresz 2018.11.09 16:29 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszi!

kenau 2018.10.23 16:21 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

szoe 2018.10.21 13:42 - Megtaláltam
Köszönöm

mizseicsaba 2018.10.21 13:30 - Megtaláltam
Köszi a rejtést! Régen jártam itt!Láda meglelve!

geooszi 2018.10.13 06:00 - Megtaláltam
Tarról indultam Ágasvár felé, majd a kéktúra útvonalán a Bableves csárdáig. Persze közben jó sok kitérőt tettem a környékbeli ládákhoz. GCTAPO - GCTUZS - GCSA - GCFBAR - GCMVER - GCSZTK - GCSZEF - GCPGC - GCSAMS - GCGAFE - GCTPKE. Klassz túra lett belőle kb.50 km-el.

Famágus 2018.09.07 12:10 - Megtaláltam
Mátrai ládázás alkalmával, felkerestük.. Oldfoxxal köszönjük!!!

DSC03060DSC03063
DSC03064 
oldfox 2018.09.07 12:10 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a lehetőséget!

Bogi és Bálint 2018.08.26 11:12 - Megtaláltam
Megtaláltuk . Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

Iván19 2018.08.07 20:52 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.28
Köszönöm a lehetőséget, igazán szép a kilátás.

Dinnyesn 2018.07.29 14:41 - Megtaláltam
A jelszó tökéletesen leírja a körülményeket. A kilátás és a rom gyönyörű! :-) Kár lett volna kihagyni. Szerencsére nem volt ott rajtunk kívül senki, nyugodtan keresgélhettünk. Darazsakkal vigyázzatok. [Geoládák v2.2.4]

Emerich63 2018.07.10 16:21 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

20180710_162236 
stmester 2018.07.10 16:00 - Megtaláltam
Majdnem olyan meleg volt, mint a pokolban. A domboldal csak ontotta magából a meleget.

A2M 2018.07.09 16:37 - Megtaláltam
Megtaláltam.Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

dendeocse 2018.07.01 18:04 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.15
Megvan.

kompaktor 2018.07.01 14:24 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.89
Igazán impozáns a rom, és a hozzá kapcsolódó történet is igen érdekfeszítő, élvezettel olvastam végig.

A rejtés szerény, viszont a körülmények nem is teszik lehetővé nagyobb láda elhelyezését.

Köszönöm a rejtést!

(Apró megjegyzés: az utánam következő megtaláló valószínűleg képes a fénysebesség elérésére: GCLHGT -t és a tőle kb. 2 km-nyire lévő GChasz-t ugyanúgy 18:02-kor, GChasz-tól szintén jópár kilire lévő GCTapo-t 2 perccel később találta meg. Vannak még sportemberek! :-))))

Tyrker 2018.06.25 18:58 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Kogerj 2018.06.22 11:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.53
Köszönöm a lehetőséget!

Bori2006 2018.06.22 08:53 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.46
Köszönöm a rejtést!

pankelló 2018.06.22 08:53 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.58
Köszönöm a rejtést!

kaldigeza 2018.06.22 08:53 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.97
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

szalaij 2018.06.22 08:53 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

ystray 2018.06.16 20:26 - Megtaláltam
megvan :)

Réka&Nimi 2018.05.27 11:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Pásztóhoz közeli ládát keresve gyors begyűjtés. Az ösvényen épp elkelne egy fűnyírás, de szerencsére nem esőt követően jöttünk. Köszi! [g:hu 1.5.4]

Vadászsas 2018.05.13 15:36 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.11
Meglett. Érdemes volt eljönni, köszi!

johnnycache 2018.05.12 09:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.73
Köszönöm az élményt! :-)

hinia lux 2018.05.01 13:18 - Megtaláltam
Mátrai ládázásból hazafelé megkerestük.

RomKilátás a romtól
petiba 2018.04.22 17:39 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.09
Közös tekergés Zsuzsival és Zsófival.
Itt elférne egy nagyobb doboz is talán...

Kukucsi 2018.04.22 17:20 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést!

Tapsifüles 2018.04.19 12:00 - Megtaláltam
Busszal érkeztem Tarra és a megállótól felfelé indulva a templom kiemelkedő impozáns látványa azonnal elém tárult. Pár perces séta után már ott is voltam a templomnál, ám a ládához már nem tudtam eljutni.
Egyik oka ugyanis a mugliveszély. A romok tövébe helyezett padokon egy 3-4 fős társaság volt és igen csak szembetűnő lett volna, ha elkezdem keresni a ládát.
A másik oka pedig... nyakamban lógott a fényképező, ott volt nálam a GPS, a telefon... Szóval inkább a biztonságot helyeztem előtérbe.
Köszönöm a rejtést, ide is eljutottam. :)
Szeretném kérni a találat elfogadását, ha van rá mód! Előre is köszönöm! :)

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2018.05.03 16:32]

DSCF1866DSCF1863
DSCF1864 
Yoss 2018.04.14 16:56 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4j]

Gyugyu95 2018.03.31 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.26
Megtaláltuk,köszönjük a rejtést!

sheriff 2018.03.30 10:40 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. Tollat nem vittünk, így marad a pótjelszó. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

ChefBogi 2018.03.15 09:34 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Ancs 2018.03.15 09:34 - Megtaláltam
Mátrai kirándulás előtt gyors találat.
A környéken kisebb felbolydulást okoztunk érkezésünkkel, gondolom, nem sokan járnak erre idegenek.
Jó, hogy még áll a rom. A kilátás igazán remek a Mátrára és a falura is.
Milyen furcsa a templom az utólag épített harangtoronnyal....
Köszi

20180315_09324520180315_093304
20180315_09332020180315_093328
20180315_09333520180315_093348
panthera 2018.03.04 17:28 - Megtaláltam
Minden OK.

Strombus 2018.02.11 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.47
Érdekes hely, érdekes történet (korabeli turizmus pánikszobával?). Gyors találat.

Csoda, ahogy ez a fal dacolt mindennel és megmaradt nekünk.
Jó hogy van ismertetőtábla, ami megmutatja, hogy milyen lehetett az épület.
Nem kellett messze menni misére az udvarház háznépének. Csodaszép a templom innen nézve.

A .com-os ládát nem kerestem sajnos meg, mert a rejtők azonosságát látva azt hittem, a két láda ugyanaz. :-( Nem olvastam a ládaoldalakat. :-( Nagyon bosszant. Miért jó ez így külön?

Udvarház romja GCTAPOUdvarház rajza GCTAPO
Erődített templom GCTAPO 
Péter60 2018.02.11 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 4.47
Nagyon tetszenek az ilyen jellegű helyek, kösz a bemutatást.
A dobozka rendben a helyén.

nfmate 2018.02.09 07:38 - Megtaláltam
Útban Ózd felé megtaláltam. Nagyon hangulatos a környék, és az udvarház is. Köszi [Geoládák v2.2.2]

Szabó família 2018.01.27 07:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.21
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

GeoVándor túra előtti bemelegítés.

PBM 2018.01.20 10:08 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.35
Ha már Pásztón jártam, úgy gondoltam átgurulok ide is, ne maradjon ki ez a láda a találatlistából.
Köszönjük a rejtést!

Spangarázs 2017.12.19 11:45 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

emiGrant 2017.11.13 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.07
Ez volt egyike azon kevés nógrádi ládáknak ami még mindig nem volt meg nekem. Ma útban hazafelé az orvostól beugrottunk érte. Jeges szél fújt, de legalább nem esett. Nagyon szép a templom és nagy kár, hogy csak ennyi maradt az udvarházból. Köszi a rejtést!

-1-2
-3-4
-1-2
-3-4
RékaésAdrián 2017.11.11 17:57 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

GYEZegzug 2017.11.11 17:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.24
GCWalk után hazafelé kis kitérővel, lámpával. Köszi szépen a lehetőséget.

BT_pro 2017.11.11 17:05 - Megtaláltam
GCWALK levezetése,köszönöm!

meki70 2017.11.11 17:04 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

tabletta 2017.11.10 14:50 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Göde 2017.11.09 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.85
Az idő csúf, a látnivaló érdekes és szép.

Tibi1983 2017.11.07 14:41 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.81
Köszönöm a rejtő munkáját!
Megvan.
Örülök, hogy megmutattad!

Stüszi vadász 2017.10.27 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.70
Lásd fkmaster!

fkmaster 2017.10.27 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.27
A Mária Út Mátraverebély-Mátraszentimre szakaszát járva látogattuk meg a ládát. Szép a kilátás a környékre, a templom is szemet gyönyörködtető, köszönjük.

Imi Ari Bella 2017.10.22 17:35 - Megtaláltam
Sötétben, esőben találtuk meg, de ezek ellenére még belógtunk a templom kertbe is, de pszt. :) Köszönjük a rejtést.

csomix 2017.10.21 13:00 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést.

Maszat1 2017.10.08 11:05 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszi. Szép a templom és a környéke.

vaj+zs 2017.10.03 15:36 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.51
Ok.

BPeterDV 2017.10.03 15:36 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

eFeS 2017.10.03 15:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.59
Levadászva a I. Somogyi Geocaching Túra keretében BPeterDV és vaj+zs kollégákkal. Köszönjük a rejtést! [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

4D1Z 2017.09.28 16:00 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

ordogm 2017.09.26 10:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.33
Megtaláltam, köszönöm a rejtést.

Domos 2017.08.21 17:25 - Megtaláltam
Éppen romapiknik volt, nem kockzátattunk, az alternatívot kerestük meg.

szamosszamoca 2017.08.18 20:00 - Megtaláltam
+

OsiOsi 2017.08.12 19:00 - Megtaláltam
Gyors találat, majd gyorsan indultunk vissza a másik tari ládához az otthagyott gps-ért. Sajnos még a sorompó is akadályozott a vissza úton és el is vitték. :-(
Utána - szinte csoda - mégis megkerült!

Verka87 2017.08.09 18:33 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Bl4st3r & Amy 2017.07.16 13:02 - Egyéb
Piros kereszt A láda meggyógyult! Hurrá!! Köszönöm! Üdv: ládadoki

bigmick 2017.07.11 08:26 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget.
BigMick, Iza [g:hu 1.5.3za] [wapon beküldött szöveg]

GCTapo_20170711082734.jpg 
Dr.Lada 2017.07.09 09:16 - Egyéb
Tegnap este lefekvés előtt még ránéztem a maileimre, akkor láttam az értesítést a láda betegre lett állítva. Gyorsan megnéztem az oldalt, láttam van 2 olyan aki nem találta meg még a pótjelszót sem, bár közben páran simán logolták a ládát. Mivel reggel a Mátrába terveztünk menni, gondoltam teszünk egy kis kitérőt és megnézem a helyzetet. hajnalban még gyorsan legyártottam egy másik táblát a pótjelszónak, meg összeraktam egy ládát. Reggel mikor megérkeztünk egyből láttam a pótjelszó a helyén van, mondjuk annak eltávolítása nem kis meló lenne, az akkor fog eltűnni mikor a villanyoszlopot elviszik.:-) (Nagyon erősen ragaszkodik a villanyoszlop betonjához.:DD)
Szóval vak lárma volt, így visszaállítom kereshetőre. Raktam ki új ládát és új logbookot is, ha már ott jártam.
Rakok fel egy képet azon látszik az új doboz és a pótjelszó is. Természetesen az oszlop aljába a láda kő alatt a pótjelszó meg a betonjára ragasztva. A két oszlopból az alatt a láda amelyiken van egy nagy szürke villamossági doboz! Rakok fel ide egy spoilerképet.

 
Bl4st3r & Amy 2017.07.08 23:59 - Egyéb
Piros kereszt Mint ládadoki a geoládát utolsó logjai vizsgálata alapján betegre állítottam. Ha van rá lehetőséged, kérlek javítsd. További tudnivalók a beteg ládákról. Üdv: ládadoki
Email-t küldtem a rejtőnek.

Gumipók 2017.07.08 16:47 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1 web: 4 átlag: 3.33 súly: 2.78
Jelszó sehol. Ahogy elnéztem a település dolgos-szorgos lakosait, csoda, hogy a villanyoszlop még ott volt. A gravírozott tábla már eltűnt, kérem elfogadni fotók alapján! Köszönöm!

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2017.07.09 00:28]

IMG_20170708_163238IMG_20170708_164715
lakkanto 2017.06.29 21:09 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.86
Köszi a rejtést, szép a falu és a helyszín.

Párduc50 2017.06.24 08:51 - Megtaláltam
Megvan.

Gab37 2017.06.12 20:56 - Megtaláltam
Megtaláltam

Gab37 2017.06.11 17:00 - Nem találtam meg
Sajnos a villanyoszlopok közül egyiken se találtam a lemezre gravírozott jelszót.

Tar Lőrinc udvarháza 
fa-peti 2017.05.13 17:15 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Tóni&Beus 2017.04.30 15:26 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.38
Nem is az udvarháztól, hanem a kerített templomtól voltunk igazán elragadódva. Mintha be lenne zárva a kapuja elölről és hátulról is... mintha. Remek volt, köszönet az élményért!

Monyók 2017.04.22 17:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.72
Megtaláltuk.köszi

ArkAngyal75 2017.04.17 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.57
Megtaláltuk!

szaboneki 2017.04.15 11:19 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést

horvathzs 2017.04.15 11:02 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget.
Szép a kilátás. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

kópé1993 2017.04.14 17:56 - Megtaláltam
Nógrádi ládázás az ismerősökkel.

P4140155P4140156
P4140157P4140158
P4140161 
adyca 2017.04.05 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk,köszi!

taliga 2017.04.04 14:19 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

stikli08 2017.04.04 14:18 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm, hogy megmutattad! [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

fris61 2017.03.17 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.70
Köszönjük a rejtést

donkardos 2017.02.11 07:54 - Megtaláltam
Megtaláltam, részletek később.

westmark 2016.11.19 13:01 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

aldarion109 2016.11.19 13:01 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

kalorobi 2016.11.10 07:25 - Megtaláltam
Megtaláltam.

Somogyi Hóvirág 2016.10.07 15:08 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.79
Köszönöm a lehetőséget!
Nagyon szép kis virágoskert van a domb alján, olyan a rommal együtt így a táj, mintha valóban egy játék helyszíne lenne !

IMG_20161007_151343 
reprocesszor 2016.10.07 15:08 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.98
Természettudományos muzeológusok találkozójáról hazafelé tartva útba ejtettük.
Köszi!

Stn72 2016.10.04 14:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 3.87
+van! nem is kell ennél több, így még idő is marad a nézelődésre... -hangulatos hely!

MikiCache 2016.09.30 12:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.19
Hogy mi minden történhetett itt valaha...
Miki és Anikó

IMG_6710IMG_6711
IMG_6713IMG_6715
IMG_6716IMG_6717
IMG_6719 
Zergi 2016.09.16 15:58 - Megtaláltam
Fogtam!

IMG_4639IMG_4640
IMG_4641IMG_4642
IMG_4643IMG_4645
IMG_4648IMG_4649
Bubuka 2016.09.16 14:31 - Megtaláltam
.

vastagj 2016.08.09 15:07 - Megtaláltam
Köszönjük a lehetőséget!

gym 2016.08.07 10:41 - Megtaláltam
Valamikor régen részt vettem az udvarház és a templom műemléki kutatásában. Jó volt újra látni a régi helyszínt.

Salax 2016.08.07 10:40 - Megtaláltam
Meglelénk!

zsupisti 2016.07.30 17:23 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

sogor36 2016.07.25 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.33 súly: 3.69
Köszi a rejtést.

Emese62 2016.07.24 07:41 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.66
Meglepődtem, hogy még áll! Csodás panoráma!

IMG_1978IMG_1973
IMG_1983 
Evila 2016.07.09 10:03 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.61
Megtaláltuk Danival. Köszönjük a rejtést.

atomfrici 2016.07.04 14:00 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést.

vaterlo 2016.06.11 17:31 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.60
Futapest verseny után egy kis környékbeli csavargás során. Záporeső után és előtt.

MeSa 2016.06.11 10:49 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.47
Köszi

Pilis50 2016.05.31 13:00 - Megtaláltam
Meglátogattam.

 
dzoli1 2016.05.20 19:47 - Megtaláltam
Gyönyörű időben.

suba69 2016.05.16 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.56
Köszönöm a rejtést!!!

droland 2016.05.14 10:24 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Hurri 2016.05.07 09:53 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget.

Liberty 2016.04.23 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.19
6/6. Nógrád megyei ládatúra

Nagyon tetszett az erődtemplom és az udvarház. Érdekes olvasmány Tar Lőrinc pokoljárásának története. Köszönöm a rejtést.

Tar címere
Hey-ho 2016.04.02 12:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. [iGC] [wapon beküldött szöveg]

nmaria 2016.03.15 23:59 - Megtaláltam
Köszönöm!

velates 2016.03.13 12:40 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

Tamota 2016.03.13 12:00 - Megtaláltam
Köszi

geocat&geodog❤ 2016.03.12 14:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.47
Tetszett az egykori udvarház és a története is. Ügyes rejtés, köszönjük!

adrita 2016.01.17 12:57 - Megtaláltam
Varak a Matraban tura kozben... Otletes rejtes, koszi!

CsontosN 2016.01.17 12:57 - Megtaláltam
Megtaláltuk

jeti-matterhorn 2015.12.27 13:56 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Ági,Bia,Marci,jeti-matterhorn

esztelneki 2015.12.20 10:41 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2g] [wapon beküldött szöveg]

katika 2015.11.07 09:52 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.32
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]
2 napos hétvégi ládázás második ládája. Nagy ködben jöttünk Tarra. Nagyon tetszett a templom és a kálvária is. Ilyen sík terepen lévő kálváriát nem sűrűn lehet látni. Így hová lesz a szenvedés? Irány GCMVER.

GCTapo_2015117095025.jpg
kami1 2015.10.26 12:00 - Megtaláltam
Mátraverebély Szentkútról visszafelé útbaejtettük.

Köszönet a rejtésért!

 
Anita és András 2015.10.18 13:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

S&B 2015.10.03 14:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 2.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 2.32
Pitbullt és gazdáját mi is láttuk. Megnyerő páros! :)
A környezet gyönyörű szép, csodás napsütéses napunk volt!

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2015.10.05 00:55]

Az égig érő templomA kerítésen túl...
Nézz a lábad elé!A jelszó?
Mars3696 2015.09.19 10:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.73
Nekem is tetszett, különösen a rom melletti erődtemplom. Sajnos nem tudtunk bemenni, így csak kívülről jártuk körbe... :)

MoMaszter 2015.09.19 10:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.68
Szép hely. Köszi a rejtést!

Geri89 2015.09.13 09:21 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

AtiGabi 2015.09.09 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.43
Köszönjük!

kszmm 2015.08.29 19:50 - Megtaláltam
A koordinátán található villanyoszlop melletti pihenőnél, két helybéli és egy pitbull pihengetett, így először kicsit sétáltunk.
Miután eltávoztak, sötétig kerestük a jelszót.
Közben, kárpótlásul a rom mögötti füves területen egy egészen barátságos őzzel találkoztunk.
Sajnos a gravírozott tábla eltűnt, így kérjük a megtalálás elfogadását a képek alapján.

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2015.08.31 14:01]

Hegedüs Zsuzsa 2015.08.28 09:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.66
Köszi a rejtést.

5N 2015.08.23 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.97
Tudom sokan nem értenek egyet,de engem nem zavar,ha egy rejtés virtuális,pláne ha ilyen,amit nem lehet a gép mellől kitalálni.

 
capacsok 2015.08.21 17:44 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.85
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Judit és Béla 2015.07.04 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.10
Megtaláltuk.

zalajaro 2015.06.02 10:57 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

marsoka 2015.06.02 10:50 - Megtaláltam
..

Dr.Lada 2015.05.27 00:00 - Egyéb
Köszönet Beckónak a pótjelszó kihelyezéséért. Én csak bízni tudok benne, hogy a villanyoszlopot nem bántják, bár itt már ezen sem lepődnék meg.:-(
Lassan módosítanom kell a leírást, hisz Tar Lőrinc pokoljárása semmi sem volt a láda/ládák pokoljárásához.:-)

becko 2015.05.24 17:30 - Egyéb
Pót - pótjelszó kihelyezve a korábban a dobozt rejtő villanyoszlopon térdmagasságban egy zöld gravírozott táblán.
Ez a 400m-re levő láda volt 5 évvel ezelőtt az első megtalálásom, ezért figyelemmel kísérem a sorsát.
A doboz valóban eltűnt, a pótjelszót hordozó táblát is megcuffantották, az előző kesser jóindulatú feltételezése "biztos felújítani vitték" téves, nem volt annak semmi baja. Sokkal inkább hővé, füstté, és hamuvá alakult át egy közeli rejtett erőforrás jóvoltából.

Attil@ & Réka 2015.05.16 15:45 - Megtaláltam
Sajnos nekünk már a tartalék jelszót is elvitték :(.
Valószínűleg felújítják a táblát.
A csatolt képek alapján kérlek fogadd el megtalálásunkat!
Köszönjük:
Linda, Réka, Attil@

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2015.05.22 19:08]

 
Bezol 2015.05.10 11:33 - Megtaláltam
Gabi es Bezol [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

bence máté 2015.05.01 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 3.65
ok

pegasus_mv 2015.04.11 18:19 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.57
A villanyoszlop tövénél ne keress. Sok a szemét. A pótjelszó a romfal hátánál található.
Köszönöm a rejtést.

ha2 2015.03.08 11:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.68
A Farkaslyuk-barlangtól durva iránymenettel kb. 40 perc volt az út.
Sajnos a láda előkeresésével jó sokat kellett várni.
Egy fura fazon előbb a pihenő padnál,utána pedig a romok közelében
különböző beállításokból fotózta magát. Gép az állványon, beállítás,fésülködés,napszemüveggel,anélkül,hátizsákkal,anélkül,kabátban,anélkül legalább egy órán keresztül ez ment.
Amikor végre előkerülhetett a láda,arra meg nagytakarítás és szárítás vált szükségessé. Szerencsére ragyogóan sütött,kellemes meleg volt a napon.

Baby-m 2015.02.22 12:41 - Megtaláltam
GyaLOGOLOK. Köszönöm a lehetőséget! [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Palog 2015.01.29 14:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.30
Köszönjük a rejtést, nagyon jó hely!

 
piroska 2015.01.17 00:00 - Megtaláltam
Mai utolsó ládánk a Tar- Tuzson-Tar úton Carminnal.

urbanj 2015.01.10 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.14
Bár kicsit szemerkélt az eső, azért sétáltam egy jót a környéken.Köszönöm a rejtést.

kupec 2014.12.09 12:56 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Gyömi 2014.11.23 14:17 - Megtaláltam
Köszönjük!

csemege 2014.11.22 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.83
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

GSdriver 2014.11.14 12:51 - Megtaláltam
McOne.

kingajani 2014.11.11 13:31 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

K.L. 2014.10.18 18:09 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

reka.nyilas 2014.09.27 15:28 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 3.14
Szép kis környék. A faluban épp Szent Mihály napot ültek, le volt zárva a legegyszerűbb út, de odataláltunk :) Viszont túl nagy volt a susnyás és az árok elé öntögetik a szemetet a temetőből :(, a pótként szolgáló mikroládát sem leltük, sajnos. Kérem a jelszó nélküli elfogadást a kép alapján. Köszönjük.

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2014.10.15 23:25]

 
sandor.andris 2014.09.14 08:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.72
Köszönöm a rejtést ! Nagy élmény volt a zuhogó eső ellenére.

Kapucni 2014.09.01 14:02 - Megtaláltam
[g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Szabó Ildikó 2014.08.31 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.03
Köszönöm a rejtést.

P.B_László 2014.08.31 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.43
Megtaláltam , köszönöm a rejtést , László !

hab14 2014.08.26 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.55
Meglett a valódi láda és a pótjelszót is ellenőriztük! Köszi! :)

b.monika 2014.08.26 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.11
Köszi a rejtést! Könnyen meglett! :)

raticu 2014.08.24 14:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.62
Többször jártunk már itt kulcsosházas túra alkalmával. Egyszer Taron szilvesztereztünk és innen indultunk az újévi havas túránkra, de akkor a ládát nem kerestük.
Most megtaláltuk. Köszönjük a rejtést!

szabilkó 2014.08.24 00:00 - Megtaláltam
köszi.

Oriza 2014.08.17 14:29 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést! [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Bab és Borsó 2014.07.28 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.36
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Ücsörögtünk kicsit a naplemente alatt. :-))

A nap lement-e?Felhők között
Vár állott, most kőhalomEl ne dőlj
Kert 
Maclura 2014.07.16 14:46 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.64
Most örültem, hogy autóval könnyen megközelíthető volt a helyszín. A rejtés is egyértelmű volt. Köszönöm, hogy megmutattad.

Dr.Lada 2014.07.06 00:00 - Egyéb
Beckó jóvoltából újra van rendes hagyományos láda és annak eltűnése esetén pótjelszó.:-)
Ezúton is köszönöm Beckó segítségét.

Szejbi 2014.06.30 10:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.03
A megadott koordinátákon hatalmas szeméthalom, és nyakig érő csalán. A ládát meg sem mertük közelteni. A pótjelszó a fenyőfákon nem található..sem az elsón, sem a másodikon! Kérjük fénykép alapján elfogadni!

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2014.07.06 12:43]

TarTar
Molli 2014.06.20 09:00 - Megtaláltam
Megtaláltam.

tamas.baksa.hu 2014.06.18 14:56 - Megtaláltam
A ládát a méteres sűrű csalán miatt meg sem próbáltam megkeresni. A pótmikroláda forgalmas helyen van, de szerencsére nyugis időt fogtam ki, keresgélés közben nem buktam le. Viszont a felakasztott mikro nem lett meg, sem a koordinátán, sem a mellette (feljebb lévő) fenyőn. Kérem a megtalálás elfogadását a kép alapján.
.com-os mikroláda a helyén volt.
Köszönöm a lehetőséget! [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2014.07.06 12:43]

GCTapo_20140618145551.jpg 
pliptai 2014.06.09 18:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.12
Nagyon tetszett a rom is és a templom is! Megpróbáltam a ládát megkeresni, de a 3. esés után már nem éreztem a karom a vállig érő csalánerdőben! Az is gond, hogy a temető összes szutykát ebbe az árokba dobálják, úgyhogy elég sok mindent találtam a ládán kívül! A tujánál vagy fenyőnél sem jártam szerencsével, egy idő után már kezedett kínos lenni a sok értetlenkedő tekintet. A képek alapján kérem a rejtőt a találat elfogadására! Köszönet a rejtésért!

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2014.06.10 00:27]

Köszönöm!
pliptai

othnan 2014.05.24 12:30 - Megtaláltam
Nógrádi ládázások Gabival 12/2. Ládát a vállig érő fű miatt nem is kerestük. A mikró ládát jelzett helyen, a tujánál, nem találtuk. Kérem a rejtőt, képek alapján fogadja el megtalálásnak. COM-os láda a helyén van! Köszönjük.

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2014.06.05 01:21]

 
fodorka59 2014.05.01 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.14
Megtaláltuk-e szép templomot, az udvarház maradványát. A ládát sokáig kerestük a nagy gazban, a fenyőt kerestük a pótláda miatt. Aztán rájöttünk, hogy az tuja, nem is fenyő. Igen feltűnő volt a kutakodásunk azoknak, akik a temetőbe mentek. De sajnos nem lett meg egyik sem. A közeli házak felől nagy zene hallatszott, ünnepelhették május 1-ét!? A 140. hely amit felkerestem!
A Várak a Mátrában pontokat begyűjtöttük.
A fényképek alapján kérném a rejtőt, hogy fogadja el.

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2014.05.05 11:19]

kobcikrajci 2014.04.01 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.23
Medvesi túrából hazafelé ellenőriztem le a ládakínálatot ezen a helyszínen. Sajnos sem az eredeti, sem a pótláda nincs a jelzett helyen, pedig még bele is bújtam a fába. Így inkább a panorámában, és a szépen rendben tartott templomban gyönyörködtem.

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2014.04.02 15:16]

PótfaLetarolt bokros
Knaliret 2014.03.09 16:00 - Megtaláltam
Érdemes volt eljönni, a templom nagyon szép. Sajnos csak kívülről csodálhattuk meg.
Sem a ládát, sem a pótládát nem találtuk meg. A fényképek alapján kérjük a találat elfogadását. Előre is köszönjük! :)

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2014.03.10 01:13]

 
emmerwald 2014.02.20 07:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.63
Mátrai sétám kiindulópontjának választottam ezt a szép helyet.
((Bozótirtás volt a környéken, a láda ugyan nem esett áldozatul, de eléggé szem előtt van...))

salty 2014.01.24 14:38 - Megtaláltam
Megvan! Megtaláltam a régi láda darabjait, összeraktam, beleírtam a jelszót és elrejtettem, így az is kereshető, kérdés, hogy mennyi ideig... :S

Zolnai 2014.01.18 13:02 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.00
Megtaláltuk :-) [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]
Pótjelszóval....
A környéken terprendezést tartottak a láda áldozatól eset csak a tetejét találtam meg...

kiskapitány 2013.11.17 13:16 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.29] [wapon beküldött szöveg]

picuresnagyur 2013.11.15 15:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 3 átlag: 4.00 súly: 4.06
köszi :) a láda igenis megvan.

Attilacska 2013.09.28 11:20 - Megtaláltam
Kérjük megtaláltként elfogadni szíveskedjen. Köszönjük.

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2013.09.30 02:21]

 
kismaczu 2013.08.21 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.78
A Tari Buddha meglátogatása előtt,útba ejtettük ezt a láda nélküli ládát is.

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2013.09.01 14:57]

szabotee 2013.08.20 15:32 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

zöldfülű 2013.08.17 15:25 - Megtaláltam
Lefülelve :-)

2napos mátrai OKT közben - ahol végül sikerült mindenféle színű utakon és színtelen, sőt: szinte(n) nem is létező ösvényeken többet menni, mint magán a kéken :D (Bruttó kb. 52 km és 2000 szint)

Azt még csak-csak megértem, hogy miért kellett a Farkaslyuknál "kicsit szívni", hogy megkaparinthassam a ládát. No de itt? :D Ám "csakazértsem" bosszankodom: a pont pont megvolt, sőt:a szomszédos templom kifejezetten érdekes :)

Köszi a rejtést

Kimberli1 + Imi30 2013.07.21 11:45 - Megtaláltam
Nem értem hogy a rejtő miért nem állítja betegre a ládát, vagy helyezi át valahova a com-os mellé!!!!
A láda nehézsége és terepe nem 1-es hanem legalább 4-es!!!!!
40 okos melegben kénytelen voltam hosszú nadrágot felvenni úgy indulni a bozótosba, a láda meglett, de a felsőm bánta, az totálkáros lett:(

bfabry 2013.07.03 15:20 - Megtaláltam
Az előző log alapján a láda létezésén elbizonytalanodva öt perc harc után inkább kimásztunk az akácos-csalános dzsindzsából, hiába álltunk 3m-re a gps szerint. A képek alapján áprilisban még járható volt, most nyakig ér a retek...

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2013.07.05 03:33]

Magnes50 2013.07.03 11:30 - Megtaláltam
Kerestük egy ideig, amikor elolvasva a leírást, láttuk hogy nincs meg a láda. Tetszett a környék!
A fotó alapján kérném a megtalálás elfogadását.

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2013.07.05 03:33]

 
vaslemez 2013.06.23 17:00 - Megtaláltam
A leírásból nem volt világos, hogy van-e láda vagy nincs. Mindenesetre, ha van is, tuti lehetetlen most megközelíteni a bokrok körüli csalánmező miatt. Talán machetével, védőruhában.
A falu kocsmájában a light kóla, cukormentes kóla ismeretlen fogalom :) Elnézően mosolygott a pultos, ugyanúgy, mint pár faluval odébb, amikor alkoholmentes sört kértünk. Hülye pestiek, pesti hülyék :)

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2013.07.05 03:33]

Rom, hőség, és se kóla, se láda 
Macusa 2013.05.21 17:28 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 2 átlag: 3.17 súly: 3.95
Köszi

ludvig 2013.05.12 10:15 - Megtaláltam
A templomot 7 lakat alatt őrzik....

szmoni 2013.04.14 19:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 2 átlag: 3.50 súly: 3.45
Szép hely, köszi!

bacsnyir 2013.04.14 19:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 1.5 átlag: 3.17 súly: 3.39
A hely kellemes (bár a rom melletti tájékoztató táblának sajnos már nyoma, darabjai sincsenek), a templom pedig gyönyörű, szép időben kiváló fotótéma volt (lásd a mellékelt fotókon). A rejtés szerintem nem olyan rossz (bár a mi GPS-ünk a valós helyétől kb. 15 m-re jelezte), mert nemrégiben láthatóan kitisztították az árokpartot, a cserjéket kiirtották. A minimalista és részben megtévesztő ládaoldal viszont sürgős fejlesztésre szorulna, hogy a történelmileg kevésbé művelt kesser is megtudjon egyet-mást Tar Lőrinc "pokoljárásáról", aki egyebek mellett a fertelmes és erkölcstelen életmódú Zsigmond királyt is látta a pokol tüzén égni - álmában.

Naplemente a templomnálNem egy pokoljárás
HarmóniaIdejöhetsz a Mária úton is
Oldalról is megkapóSőt hátulról is
attbuda 2013.04.14 15:53 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

aknitram 2013.04.14 15:52 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

*Moka* 2013.04.07 13:15 - Megtaláltam
A homokozó Vicával megkerestük a ládát (a helyiek elmondása szerint).

*Vica* 2013.04.07 13:15 - Megtaláltam
Logolás közben idős sétálók megjegyezték, hogy biztos földet szedek. :-)

CacheFinder 2013.04.07 12:11 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.84
A GCTT05-ről hazafelé menet kerestük meg a ládát. A kis templom szép, de sajnos a láda környezete szemetes.
Köszönjük a rejtést!

LaySoft 2013.04.07 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.55
A GCTT05 rendezvényről hazafelé tartva kerestük meg.

Blue Mali 2013.04.06 21:16 - Megtaláltam
GCTT5 túra után hazafelé, comos ládám karbantartása előtt becserkelve.
Valahonnan ismerős a helyszín :)

Sajnos elég szemetes a láda környezte, majdnem ajándéknak betettem a
műrózsát :)))

Köszi.

Fazék 2013.04.06 16:50 - Megtaláltam
GC TT-ről hazafelé menet.
A ládát nem is kerestük, hiszen a leírásban az van, hogy elveszett :(, itthon láttam csak hogy vannak friss megtaláltam logok... akkor mégis lett volna láda?

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2013.04.09 04:05]

Busko58 2013.04.04 13:55 - Nem találtam meg
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

[Elutasította: geocaching.hu, 2014.06.07 19:46]

cila 2013.03.24 17:50 - Megtaláltam
Négynapos mátrai csavargás utolsó ládája. Érdekes hely. Köszönöm a rejtést!

Bajuszcica 2013.03.24 17:50 - Megtaláltam KRW környezet: 1.5 rejtés: 2.5 web: 5 átlag: 3.00 súly: 3.69
Érdekes hely! Kár, hogy a láda a temetői szemétdombban van. Nagy bozótirtás történt, lehet, hogy új hely kéne a ládának.

hitamas 2013.03.24 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.82
A leirtott bozótos láttán nem tápláltam komoly reményeket, de a láda a helyén volt. :)

navigaator 2013.03.07 00:00 - Megtaláltam
-

Gubirobi 2013.03.01 09:38 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.81
A mai napot Nórival egy kellemes kikapcsolódós és nem kapkodós napnak szántuk, elvégre születésnapom van.:)
Legfontosabb célunk a tari sztúpa meglátogatása volt és odafelé úton ezt a ládát már nem szerettük volna kihagyni.
A rom közelében leparkoltunk, majd körbejártuk a helyszínt. Nem telt sok időbe. A láda helyszínének meghatározása során láttam, hogy megint szemét környékén kell turkálni, így Nóri a kocsinál várt meg, amíg megtettem, amit kell. Ezen jó lenne változtatni, de magának a láda oldalának állapota azt mutatja, hogy ez nem a rejtő szíve csücske. Biztos akadna jobb gazda is.:(
Köszönöm a lehetőséget!

 
jspanyik 2013.02.16 12:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.24
Hollókői hétvégénk csavargásai során jutottunk ide.

A templom és az udvarház maradványa megérdemelt egy ládikát. Kár, hogy a ládikának nem sikerült kevésbé szemetes helyet találni. A rom ismertető táblája vandálok martalékává vált, így alkalmunk volt egy kicsit puzzle-ézni.

Köszönjük a lehetőséget!

Mari és János

Mirabelle 2013.01.27 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3 átlag: 3.33 súly: 3.53
köszi!

cs24 2013.01.26 10:02 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 1 web: 4 átlag: 2.83 súly: 3.31
Hideg volt. :)

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2013.02.05 13:12]

 
itepilah 2012.12.26 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.00 súly: 1.00
A szaloncukrot egyétek meg még a télen!

alfabootis 2012.11.28 10:35 - Megtaláltam
Megtaláltam. :-) Köszi a rejtést! [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

luilui 2012.11.17 11:07 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

zramzam 2012.11.17 11:05 - Megtaláltam
DCC egynapos Nógrádi "ereszdelahajamat" esemény első ládája. Fergeteges nap volt, sok szuper ládával találkoztunk, köztük ezzel is.
Köszönet a lehetőségért.

ujcsi 2012.11.17 11:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.64
Közöl ládázás kereti közt.

Judith 2012.11.17 11:05 - Megtaláltam
Megcsíptem!
DEocaching Cacher Club csapatépítő ládázása Nógrád megyében.
Profin megtervezett és kivitelezett út, jó társaság, zökkenőmentes haladás, sok forgással! :)

szabbr 2012.11.17 11:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.39
A DEocaching Cacher Club csapatépítő ládázása Nógrád megyében.
Nagyon örülök, hogy összejött ez a profi program, jól éreztem magam!

pozoli1 2012.11.17 11:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.93
Megtaláltuk Nógrádi csapatépítő ládázás keretében. pozoli1 és Ancsa

fattila 2012.11.17 11:05 - Megtaláltam
A DEocaching Cacher Club első (és nem utolsó) nagyszabású csapatépítő ládázása Nógrád megyében. Határozott, pontos indulás után, profin szervezett útvonalon haladva gyűjtöttük a pontokat. Természetesen a kis buszunk színe is csak a csapatunk színével megegyező lehetett. Köszönöm a csapat minden tagjának ezt a szuper napot. Természetesen ez mit sem ért volna ezen láda nélkül. Köszönöm a rejtést.

mato 2012.11.17 11:05 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 2.5 web: 3 átlag: 2.67 súly: 3.54
A DEocaching Cacher Club első, hagyományteremtő csapatépítő ládatúrája során kerestük fel. Rendkívül vidám hangulatban telt a nap, ez köszönhető a profi tervezésnek, és kivitelezésnek, és persze a remek társaságnak!

A környék tele van emberi és állati ürülékkel, a rejtés rendkívül szemetes területen van. A látnivaló, és a kilátás szép lenne, de sajnos elcsúfítják a körülmények.

Köszönet a rejtésért!

KakukkOK 2012.10.23 15:54 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 2 átlag: 3.00 súly: 2.74
Hollókői hosszú hétvége 4. nap 2. láda.
Különleges látvány az udvarhát falának maradványa, a rejtés viszont nem az igazi.

téblábol 2012.10.23 13:46 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.15
Köszi

tarsolyos 2012.10.23 11:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.57
kÖSZÖNÖM A LEHETŐSÉGET, HOGY IDE IS ELJUTHATTAM! nAGYON SZUPER A KILÁTÁS INNEN AZ UDVARHÁZ MARADVÁNYTÓL.

imre.j 2012.10.23 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 2.5 web: 5 átlag: 3.17 súly: 2.90
Népes roma család épp rőzsét gyűjtött az árok partján. Már azt hittem, nem tudom kivárni, míg arrébb állnak. Egészen közel a rejtekhelyhez is gyűjtöttek. Meg kell jegyeznem, nem méltó a helyhez a rejtés. A temető szemetét tőle 5-10 lépésre söprik be az árokba, már elég szép halom gyűlt össze. Egyébként a romtól tiszta rálátás van a kesserekre.

IBálint 2012.10.23 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.33 súly: 2.68
Sikerült mára visszakeresnem a jelszót. Nagyon szép volt az idő. Biztosan ez volt az utolsó "nyári meleg", októberben.

bgyuro 2012.10.18 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.52
OK.

Karate Kid 2012.10.06 08:51 - Megtaláltam
Családi kirándulásra mentünk a Mátrába és környékére.

Köszi!

LionDaddy 2012.10.06 08:51 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 4.05
Az ősz talán utolsó "nyárias", szép napsütéses időjárását kihasználva családi kirándulásra indultunk a Mátrába, természetesen ládázással összekötve. Ez lett a mai 9/2. találatunk.
A legnagyobb meglepetés az első ládánál ért, mikor is az Oregon 450-es nem jelenítette meg a ládák leírásait. Kicsit lefagytam, de szerencsére a GPS nem. Navigált, csak nem volt semmi infóm a jelszórészletekről meg egyebekről. Még jó, hogy az okostelefonon ott volt a g:hu (egy kb, 1 éves láda listával) így volt pár ládaleírás, amit megtaláltam benne. A többinél rögtönöztem. :)
A hely érdekes, tetszett és nagyon szép volt a reggeli napfényben. Jó kilátás nyílt keleti irányba a Cserhát hegyei felé.
A rejtés már kevésbé volt a kedvemre. A láda közvetlen környékén található sok szemétről nem a rejtő tehet, de ilyen helyzetben át is lehetne helyezni a ládát.

Köszi a rejtést!

G_Sanyi 2012.09.23 11:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a rejtést!

plecs 2012.09.18 12:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.76
Miért kell pont egy szemétkupac közepére rejteni egy ládát???

BubaGC 2012.09.18 12:20 - Megtaláltam
:-)

13 2012.09.17 13:53 - Megtaláltam
Megtaláltam.

kertiati 2012.08.24 12:56 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.18] [wapon beküldött szöveg]

JÁDE family 2012.08.19 14:58 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a rejtést.

Csapdoki 2012.08.16 18:09 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 3 átlag: 3.83 súly: 3.74
Énis meg álltam itt hazafelé.Köszi.

NaSza 2012.08.13 08:15 - Megtaláltam
Egy kaszálás ráférne a láda környékére. Fejünk fölé ért a parlagfű.

Henderson 2012.08.12 13:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.08
A mai nap záróakkordjaként látogattunk ide, kis ideig kerülgettük a csalánt, de végül siker koronázta erőfeszítéseinket. Köszönjük a rejtést! :)

kicsiogre 2012.08.04 14:08 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 3 átlag: 3.00 súly: 3.96
Egy kellemes 22 kilométeres kirándulás harmadik találata. A ládának elég komoly védelme van muglik ellen, de ellenem ennyi csalán még kevés. :)

 
ark03 2012.07.30 20:04 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 4.00 súly: 3.13
Először elkezdtük keresni, aztán akkor vettem észre a leírásban, hogy a láda hiányzik, így abbahagytuk a kutatást. Végül itthon láttam a többi logból, hogy mégis van láda. Kérném a leírás pontosítását, illetve a fényképek alapján a megtalálás elfogadását. A környék viszont valóban megérdemli a ládát, érdemes volt felkeresnünk.

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2012.08.24 22:44]

Köszönöm!

 
Vagdalthús 2012.07.21 10:55 - Nem találtam meg
Hasznosi rétesfesztivál 20 teljesítménytúra közben kerestem a ládát. Először a temetőn kívül kerestem, majd mivel pár méterrel odébb jelezte, bementem a területen belülre is, hátha, de nem. Aztán az alapján, ahogy a műszer jelezte, úgy tűnt, hogy be kéne menni a kb. áthatolhatatlan dzsindzsába - rövidnadrágban nem tűnt életszerűnek. Jobb híján majd télen visszatérek ide, ez most és ilyen körülmények közt nem lett meg. Viszont a helyszín nagyon tetszett.

 
Évi&Zoli 2012.06.17 13:27 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.50 súly: 2.85
NAGYON ROSSZ HELYEN VAN A LÁDA!

pczinder 2012.06.17 06:26 - Megtaláltam
Kérem szépen a képek alapján elfogadni a találatot.
(A tisztesség kedvéért lementem az árokba - most már derékig ér a csalán.)

Köszönöm a meghívást.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2012.07.19 17:56]

kectam 2012.05.30 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 2.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.46
A láttatni való remek, de a láda helye sajnos méltatlan a hely szelleméhez. Csak hosszúnadrágban ajánlom a csalán miatt, és a bűz is elég nagy

csörike és maci 2012.05.27 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.11
Fényképek alapján kérem jóváhagyni.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2012.07.02 09:10]

Pala.G 2012.05.19 17:38 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.40
Köszönjük a rejtést!

Üdv
Detti & Gábor

G&V 2012.05.06 10:23 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.32
A Várak a Mátrában jelvényszerző túramozgalom keretében kerestük fel a falut és a ládát. A láda környéke nagyon szemetes, a .com-os ládában pedig nem találtunk semmit. A templom jól néz ki, jól karban van tartva, nagyon sok ember volt éppen mikor megérkeztünk.

 
Fürgelábak 2012.05.05 14:15 - Megtaláltam
2012.05.05.14:15 A ládát nem találtuk meg (rossz helyen kerestük). A rejtővel történt telefonos egyeztetés.Köszönjük!

2012.05.21.13:00 Miután hiába vártunk a jóváhagyásra, a mai napon visszamentünk és megkerestük a ládát (a sors fintora, hogy éppen akkor lett elfogadva a jelszó nélküli találatunk). A csalán már térdig ér és a szemétdomb is növekszik...
[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2012.05.21 12:34]

Leültünk a fal eléHátulról is lenyűgöző
t-kazi-Bágnes 2012.05.04 12:00 - Egyéb
Megint útba esett, meglepett az új hely . a régi rejtek COM os láda is megvan MÉG , csak az üres érmetartó tasak és a kód volt benne Az érme eltűnt.!
Az új hely rémes szemétdomb, napok múlva nyakig mér a gaz és csalán.
A romos faltól az ellenkező irányban jobb helye lenne

csg69 2012.04.28 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.14
Megvan :)

Dr.Lada 2012.04.28 00:00 - Egyéb
Cseki a doboz átlátszó, ti a com-os ládát találtátok mag ami kb 50-60 méterre van a hu-s ládától, a falmaradványtól más irányba is kell indulni!
Amennyiben raksz fel fotót vagy tracket elfogadom a találatodat, addig sajnos csak elutasítani tudom.

cseki 2012.04.28 00:00 - Nem találtam meg
Megtaláltuk a kis zöld dobozt de se füzet se jelszó nem volt

[Elutasította: geocaching.hu, 2012.06.02 19:58]

P41n & Pandi 2012.04.27 14:39 - Megtaláltam
A helyszín tetszett, a rejtés kevésbé. Azért köszönjük :)

 
ironman 2012.04.15 11:44 - Megtaláltam
Klári szívességéből, mert én oda nem mentem volna a ládához!

Klári 2012.04.15 11:44 - Megtaláltam
Megtaláltam! Köszönöm a rejtést!

lamúrtuzsúr 2012.04.09 19:06 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.84
Megtaláltuk. Kicsit érdekesnek tartottuk, hogy miért egy szemét kupac kellős közepén kellett elrejteni a ládát, amikor pár méterre sokkal rendezettebb környezetben lehetne keresgetni. A com.-os láda logikáját végképp nem értettük. Ennek ellenére a várromot érdemes felkeresni mert a kilátás gyönyörű a Cserhátra.

Skalp 2012.04.09 13:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 1.5 átlag: 2.83 súly: 3.90
Gyönyörű áprilisi napsütésben...

boszorkányok 2012.04.09 00:00 - Megtaláltam
Nagyon..

kovianyo 2012.04.06 13:30 - Megtaláltam
megvan.

LCSOKA 2012.04.02 13:43 - Megtaláltam
TFTC.

DonPipi 2012.03.29 10:20 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 2.5 web: 2.5 átlag: 2.50 súly: 3.45
Nem nagyon fogott meg a rejtés mit mondjak, lehet ,hogy egykoron szebb időket is megélt a rejtekadó hely, de most..?
A romtól letekintve hangulatos a panoráma, de ennyi.
Kösz a rejtést!

MFJ 2012.03.25 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.30
Köszönöm.

Kincsvadászó Kalózok 2012.03.18 11:15 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Köszönjük az invitálást!

Halász család 2012.03.18 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.51
Vártúra alkalmából Köszönjük a rejtést!

pideryus 2012.03.15 17:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 3 átlag: 3.83 súly: 2.94
Megtaláltuk!

A rejtek és a láda jó, de a közvetlen környezete... :(
Pedig a falmaradvány és a templom környéke nagyon szép és a panoráma is gyönyörű.
Nem baj, látunk sok szép virágot, amik sosem hervadnak majd el. :/

Webber 2012.02.11 18:03 - Megtaláltam
Ezt a ládát már sötétben, lámpák segítségével találtuk meg. Jó lenne, ha lenne egy normális neve a ládának, 1-2 kép, esetleg leírás is.

acsipapa 2012.02.11 18:03 - Megtaláltam
Meglett. Már az esti sötétségben keresgéltük a ládát. Kár, hogy már csak egy fala áll a régi épületnek.

GB 2012.01.21 16:14 - Megtaláltam
ok

Andrys 2012.01.21 16:14 - Megtaláltam
:-)

Atmosz&Zozmosz 2011.12.25 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 4.13
Hát... nem is tudom. Picit itt már sietős volt, még sötétedés előtt kellett Salgótarjánba érnem, némi hezitálás után mégis elindultam a ládáért. A vár környezete tetszik, szép volt a kilátás is. De: a ládának lehetőség szerint valami más helyet kellene találni, szerintem jelenlegi helyén nincs jó helyen. Köszi a lehetőséget!

Juju 2011.12.11 14:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.50 súly: 3.71
A hely szép, de a láda elrejtésére rengeteg lehetőség lett volna a szemétdombon kívül.

Katzer 2011.12.11 14:48 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.3.15] [wapon beküldött szöveg]

családok közt 2011.11.05 16:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.81
ÁdiSzabriékkal közös megtalálás. 5/4

Vegyi-Gyümi 2011.10.31 14:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.33 súly: 3.00
Kicsit furcsán nézett a sok temetőbe/ből igyekvő ember a szemét között turkáló motorosra, és én sem éreztem igazán jól magam emiatt. Szerintem szerencsésebb lett volna valahova a rom mögé rejteni, Tar Lőrincről is szívesen olvstam volna valamit az oldalon, de köszi!

Csaba & családja 2011.10.31 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.32
Sajnos a ládát nem találtuk meg, de kicsit ímmel-ámmal kerestük, mert a leírás alapján azt hittük nincs is. A bejegyzések szerint pedig lehet mégis van.??? Fényképet készítettünk reméljük az is elég lesz.

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2011.11.03 11:33]

 
POZOLI 2011.10.30 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.00
Külön köszönet a helyreállításért. Észrevétlen megtalálás majdnem reménytelen. Főleg halottak napjának közelében. Talán egy távolabbi rejtés? Ja, és a templom is csodálatos , és ha bejutsz többet tudhatsz meg Tar Lőrincről is.

MiMintTeam 2011.10.29 13:45 - Megtaláltam
Őszi geohunting hétvégénk állomása gyanánt, kerestük fel a helyet. Leírás alapján ládát nem is kerestük, hanem fotókat készítettünk. A falat megmásztuk, lefelé kellet egy kis segítség is. :-D

A képek alapján kérjük a találat elfogadását.

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2011.11.07 09:44]

A maradványEmléktábla + kütyü
Valahogy így nézhetett kiPihenő
autogaz 2011.10.22 13:37 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.3.21] [wapon beküldött szöveg]

Lopakodó 2011.10.16 09:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.85
Megtaláltuk.
Köszi a rejtést!

Piás 2011.10.16 09:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.80
Már van káda! Igaz, éppen most lett, mert Dr. Lada eme szent pillanatban helyezte ki.
A rejtő által szervezett túrán vettünk részt, így könnyű szerrel találtuk meg.
Köszi a rejtést!

BenderB 2011.10.06 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.79
De van láda és jelszó is! Irány tovább Kisbárkány (GCKISB). Továbbra is halál a szemetelőkre!

befi 2011.10.05 09:40 - Megtaláltam
Kerestük, ládát sajnos nem találtuk. Látom, valamit elbénáztunk, mert utánunk megtalálták.
A romfaltól a szép régi templomot és a rendezett temetőt megcsodáltuk.
Ha lehetséges kérnénk a találatunk elfogadását, ritkán fordulunk elő errefelé.
Fényképeket rögvest töltünk.

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2011.10.12 23:59]

csp187 2011.09.20 11:29 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.98
DONE!!!

Hz 2011.09.18 10:28 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 2.5 átlag: 3.50 súly: 4.22
Szürkítve. [g:hu 2.2.8] [wapon beküldött szöveg]

A helyszínen 
gyusz_58 2011.09.18 10:25 - Megtaláltam
Ez volt a második nem tervezett láda. Volt láda és a jelszó is OK. Frissítsd a ládalapot:)
Köszönjük a rejtést

zsotie 2011.09.16 00:00 - Megtaláltam
Útba ejtettem Lelesz felé.

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2011.09.22 09:29]

Ronin 2011.09.02 11:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 2.5 web: 1 átlag: 2.67 súly: 3.97
Megvan! A lada a helyen van,a jelszo nem mukodik!! :-/ [g:hu 1.3.18] [wapon beküldött szöveg]

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2011.09.04 13:59]

msnc 2011.08.23 16:00 - Megtaláltam
Évi és Andrissal közös találat.

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2011.08.25 17:42]

 
hevike 2011.08.23 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.00
Közös találat msnc-vel.

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2011.08.30 23:49]

igilight 2011.08.21 10:00 - Megtaláltam
Az utcában volt a szállásunk (Mária Mosolya Kulcsosház). Kb. 100-t kellett sétálnunk a romig.
köszi

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2011.08.24 11:06]

zsalaber 2011.08.13 14:48 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.63
Egyszer egy vándorládát rejtettünk ide. Nekünk a kerítésben volt a rejtés, de most zárva a kapu. Mivel nem számítottam dobozra csak meg akartam nézni a helyét, így logolni sem tudtam, mert tollat nem vittem magammal. Az utolsó bejegyzések a fényképen.
Köszi: A+N

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2011.08.22 11:59]

Mathau 2011.08.13 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1 web: 1 átlag: 2.33 súly: 4.31
Mi a fenének ez a cirkuszolás a Blu Malis dobozokkal? Kint van a doboz is, logolni is lehet, csak a jelszó nem jó, így marad a jelszó nélküli.

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2011.08.14 22:07]

 
Kokó 2011.08.13 13:45 - Megtaláltam
Érdekes hely/helyzet.

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2011.08.14 22:07]

Kofola BT 2011.08.13 13:45 - Megtaláltam
Cserháti ládázás

Van láda, amiben van jelszó, de mégsem működik...

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2011.08.13 22:59]

Attibati 2011.08.06 20:50 - Megtaláltam
Kerékpáros kupa: 203.3 km
Pásztó - Galyatető - Mátraderecske Kanázs vár - Sirok - Bükkszék - Fedémes - Váraszó - Istenmezeje - Pétevására - Bátonyterenye - Tar - Pásztó , 2000 m szint

Sajnos a fényképezőgépet a kocsiban hagytam még reggel, de sok értelme a fényképnek úgysem lett volna mivel koromsötétben érkeztem a mai utolsó ládámhoz.
A rejtőnek elküldöm a napi trackemet az alpján kérem a találat elfogadását.

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2011.08.07 13:34]

atipapa 2011.07.30 15:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.85
Köszi

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2011.07.31 00:25]

Toti 2011.07.29 19:00 - Megtaláltam
A Sztupa után ide is átjöttünk, megnéztük a falmaradványt. Helyi gyerekek valamilyen játékot játszottak a környéken. Mivel láda nincs, ezért a fényképek alapján kérjük a megtalálás elfogadását.
Alexa, Toti

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2011.07.31 00:24]

nagypista 2011.07.27 13:00 - Megtaláltam
A Tari-Buddha után kerestük fel,és mivel életemben először jártam erre
sajnos csak képekkel tudok szolgálni.
Köszi!

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2011.08.02 02:20]

Dr.Lada 2011.07.26 14:00 - Egyéb
Jelenleg csak a Blue Mali féle doboz van kint, de az már csak a com-on él, így a régi hu-s jelszó már érvénytelen!
Hétvégén a GCRPAL ládát helyezem ki terveim szerint,( ott is csak a com-os Blue Mali láda van jelenleg) és ide csak sajnos később tudok eljutni, addig sajnos ez a kényszermegoldás marad, hogy fénykép alapján elfogadom a jelszó nélkülit.
Ezúton is elnézést a maceráért és a kellemetlenségért.

Ruttkay 2011.07.24 21:00 - Megtaláltam
KX!
Megtaláltuk a Blue Mali-féle ládát (Gatorade-s doboz), a jelszót mégsem fogadja el a rendszer!
Megváltoztattad a jelszót?

[Jóváhagyta: Dr.Lada, 2011.07.26 14:00]

A koordináták ide vezettek...
Blue-Mali 2011.07.16 22:48 - Egyéb
Látom gyorsan őröl a malom.:)

Ha tehetem, s mivel már újra kereshető a láda, 1x felkeresem én is.

Üdv:
Blue Mali

Dr.Lada 2011.07.16 22:30 - Egyéb
Jelenleg nincs láda, de aki az udvarház romjánál készít magáról képet elfogadom.

DolF 2011.07.02 19:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.87
Könnyű találat, a magas dzsindzsába már ki van taposva az ösvény. Az álcának nem tesz jót az eső,mert nagyon büdös.

Pitzu 2011.07.02 19:28 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 2 web: 2 átlag: 2.00 súly: 2.40
Megtaláltuk, bár nem értem ez a hely miért ért egy ládát... De azért köszi a rejtést!

 
sztyopa13 a páratlan páros 2011.06.23 12:30 - Megtaláltam
Sajnálom hogy a tiltakozással a jószándékú játékosokat akadályozza.A rejtek közelében először az "elefánt csapást" követtük ami bevitt a mellig érő csalános bozótba.Nem ebben rejlik a rejtés cselessége.A rejtek az orgona bokor mező felőli oldalán rejtőzik.Igaz itt is derékig ér a fű,de ez legalább nem csíp.

KJ & GM 2011.06.17 15:25 - Megtaláltam
Köszönjük a lehetőséget!

 
gnegyzet 2011.06.12 14:02 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 3.62
Tetszett a környezet és a rejtés. Köszönjük.

[Jóváhagyta: Blue Mali, 2011.06.12 23:36]

futureal 2011.06.04 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.86
Hatvan - Bélapátfalva kerékpártúra második találata.
Embermagasságú volt néhol a növényzet, de járható, nem szúrós :)
Köszönöm a rejtést!

szikizso 2011.05.08 14:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.37
Már voltam erre de akkor még nem volt itt láda. Verseny után meglátogattam a helyet ismét. A rejtek már messziről világít és nem túl bizalomgerjesztő, szerintem egy jobban odaillőre kéne cserélni.

lelcache 2011.05.08 11:50 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést! lelcache [wapon beküldött szöveg]

Dzsozy 2011.05.07 08:56 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.87
Versenyre menet álltunk meg erre a gyors találatra. A rejtés tényleg jó, de szerencsére hamar meglett.

Köszönjük a rejtést!

Heni&Gábor 2011.05.07 08:50 - Megtaláltam
A versenyre menet ejtettük útba; ez lett a mai nap első találata. Köszönjük a rejtést!

ludens 2011.05.06 18:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.48
Versenyre menet kanyarodtunk ide. Érdemes volt. Talán egyszer a templomba is sikerül bejutni. Szép hely. Kösz!

A rejtés pedig valóban különleges.

 
kivancsifancsi 2011.05.06 16:01 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 4.00
Hosszú hétvége: 7/15

Gyors rom nézés, majd logolás. Az erődtemplom igen látványos. Köszönjük.

 
tarilaci 2011.05.01 16:22 - Megtaláltam
Az első ládánk. Nagyon izgultunk, mikor megtaláltuk.

aztakutyafáját 2011.04.28 15:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.00
Kiváló, illatos rejtés, gratula és köszönet a rejtőnek!!!

dudasalbin 2011.04.24 18:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.85
Talán a környezetre a fenntartónak egy kicsit többet kellene fordítani. Maga a műemlék nagy hatással bír, az idő vasfoga ellenére. A kilátás gyönyörű.

Pistua 2011.04.20 09:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.80
Ok!

lozoli 2011.04.20 09:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.00
levadászva köszi a rejtést

NPLranger 2011.04.20 09:40 - Megtaláltam
Megvagy!!!
:)))
Köszi

SgSzasza 2011.04.19 10:54 - Megtaláltam
Köszi!

Reggel 2011.04.10 09:47 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.87
Megtaláltuk!

GCTT03 útban hazafelé. Köszi a lehetőséget!

Anita és Reggel

 
Senki 2011.04.09 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 2.59
Megvan! Köszi

SirLes 2011.04.09 13:33 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 4.17
Megtalaltam [wapon beküldött szöveg]
Közelben a tini lányok játszottak valami játékot. Remélem nem voltam feltűnő.

12
Aleph & Rita 2011.04.02 08:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.38
Mai mátrai túránk 1. találata. Nagyobb romra számítottunk. A rejtés merész! Köszönjük!

Zsiráf 2011.03.26 09:09 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.16
Gyalogos kupa: 35,2km

Farkaslyuk barlangtól az erdőn át. Volt még néhol sár, nem is kevés... A megmaradt házfalat a rajz alapján nem tudtam felismerni. A rejtek stílusa valahonnan már ismerős volt.

Discover 2011.03.05 15:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.88
Köszönöm a rejtést!

sbuvar 2011.03.02 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.36
A környéken kéktúrráztam és igy útba ejtettem a ládét. Üdv Sbúvár.

agi&roli 2011.03.01 10:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.30
Köszi a rejtést :) Nagyon gazdag kis láda :)

Rudi Team 2011.02.09 14:00 - Megtaláltam
A "cseles" álca három méterrel távolabb hevert a ládától. Visszatettük.
Éva, Rudi

napvirág 2011.02.05 09:29 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 3.5 átlag: 2.83 súly: 4.01
Szent Lászlóról elnevezett teljesítménytúra rajthelyétől pár száz méterre volt a rom, így felkerestük. A cselesnek titulált rejtés jól meglepett.

Köszönöm az invitálást és az új ismereteket!

 
Maratonos Maci 2011.02.05 09:29 - Megtaláltam
Napvirággal ...

@david 2011.01.04 19:00 - Megtaláltam
.

Paul 2010.12.05 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.96
Köszönöm a rejtést.

 
carmin 2010.11.28 14:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.01
Köszönjük a rejtést.

Nigi543 2010.11.18 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 1.70
Messziről látszik, csak el ne vigyék illetéktelenek.

EmléktáblaTar címere
Tar temploma 
norko 2010.11.13 16:23 - Megtaláltam
Ötletes rejtés, gyors találat, már szürkületben.

Drazsé 2010.11.13 15:30 - Megtaláltam
Naplementében, csodás fényviszonyokkal.

t-kazi-Bágnes 2010.11.06 09:29 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 1.48
Nagyon ötletes volt a rejtés Jól sikerült a műkő!

A ládától nézve
wildpig 2010.11.04 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.59
Útban hazafelé.

Irisz14 2010.10.23 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.29
Megtaláltuk! Nagyon tetszett a rejtés és a rom. Kár hogy a templom zárva volt. Mai utolsó 6. ládánk.
Köszönjük!

beuuu 2010.10.16 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.28
könnyen megvolt, és nagyon jót mulattunk a rejtésen:)

irányban...
bogsa 2010.10.10 14:00 - Megtaláltam
Nem sok maradt a múltból

melinya 2010.10.09 15:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.53
Ragyogó napsütésben. :-)

james 2010.10.03 15:10 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

Anita, Judit és James

becko 2010.09.26 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 1.00
2010.09.26.-án szemerkélő esőben kiballagtam a tari romhoz, és 2perc alatt megvolt az első láda!!!!!!

gabortel 2010.09.18 12:06 - Megtaláltam
Mintha már láttam volna ma már egy ilyen rejtést, nem is olyan messze :)

pingvingps 2010.09.04 14:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 2.00
2010.09.04 14:45
A GPS kicsit megtréfált minket, így körbejártuk Tar falut, de végül csak helyrejött, és megtaláltuk a ládát a kastélyromtól nem messze. Érdekes álca :) Eszti + Ádám

farkas_e 2010.08.30 12:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.44
2007 januárjában már jártunk itt Krisszel és a lányokkal, a GCAKT ládát találtuk itt akkor meg.
Most a láda mellé meglett a Várak a Mátrában két pontja is. Köszönjük a rejtést!

krisskamion 2010.08.30 12:10 - Megtaláltam
farkas_e-vel és a lányokkal...

mogyorócska 2010.08.28 16:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.88
Mai harmadik ládánk. Valóban vicces és nagyon kreatív rejtés!
Gyors loggolás és indulás a következő becserkészendő ládáért de előtte még
jól körbejártuk a maradék romot.
Köszönjük a rejtést!
Mogyorócska, Málnácska, Nikó és Zsuzsimami

maxxtro123 2010.08.20 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.70
Igen valóban furcsa módon volt elrejtve a geoláda. Nagyon ötletes, mindenkinek ajánlom, hogy keresse fel. Könnyű megtalálás volt, a tájban valóban van valami varázslatos! Köszönjük a rejtést.

Peti, Móni

skj 2010.08.18 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.67
Méltó befejezése volt a mai ládázásunknak ez a varázslatos kis hely!köszi

Belga 2010.08.17 14:50 - Megtaláltam
Megtaláltuk!

banyóka 2010.08.11 13:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.70
A rejtés nagyon ötletes és vicces.

Caldera 2010.08.11 12:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.59
OK

Chubby 2010.08.10 20:24 - Megtaláltam
Ötletes, ötletes, de ennél nagyobb dzsindzsát keresve sem találtatok volna... [wapon beküldött szöveg]

Kerékpáros kupa: 162 km

NI 2010.07.31 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.36
Nem volt könnyű feladat!

K-55 2010.07.26 16:56 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.93
Tar templománál már korábban is jártunk, most a várkastély romját is közelebbről megnéztük. Jópofa a rejtés.

A templomnál kezdtükLépcsősor
TemplomkertA kastélyrom
Lóg az eső lábaLátkép rommal
Erre mutat!Tari házak
Morcos61 2010.07.23 13:37 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.40
Egy könnyű találat, a történet érdekes. Köszönet a rejtőnek!

Morcos61 Katka

 
menusl 2010.07.14 20:49 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.34
A Szent források után érkeztem ide. A rejtek nem nehéz, és tényleg "cseles" :D A rejtekhelyről logfüzettel a kezemben menekülnöm kellett egy szép nagy lódarázs jelenléte miatt. Pár perc múlva tudtam csak visszatérni, ahová a drága is jött ismét. Nagy nehezen, kapkodva vissza minden ahogy volt és iszkiri ismételten! Pár fotó, és irány haza! Remek napot zártam! Ki korán kel GeoLádát lel! xD

Toto92 2010.07.10 12:30 - Megtaláltam
Idei nyaralásunk alkalmával.

Zsu1971 2010.07.10 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.13
Érdekes rejtés. A környéken sok bögöly volt, de egyébként szép hely.

KGMT 2010.06.30 11:19 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.11
Megtaláltuk!Ötletes a rejtés:)nagyon szép a hely:)
Köszönjük a rejtőknek!Bence,Levente és Tündi

 
MatoBoci 2010.06.27 15:42 - Megtaláltam
Ok

dev7 2010.06.27 15:42 - Megtaláltam
Móka volt, GPS nélkül megkeresni :)

Kerticsorbi 2010.06.20 15:02 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.08
Bagolyirtásra vittem a gyerekeket, utána találtam meg. Köszönöm a rejtést.

N.Zs. 2010.06.20 10:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.90
Végre négyesben. Kicsit későn indultunk, de legalább az egész család. A rejtés ötletes, a romokat meg szeretjük...
Mindjárt két "várak a Mártában pöttyöt is begyűjtöttünk. A Szent Mihály templomnál jól elbújt.
Képek holnap.

Paradicsom 2010.06.19 14:08 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 4.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 1.30
Tuareg79-el megtaláltuk.

Tuareg79 2010.06.19 14:08 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.93
Meglészen.

gonit 2010.05.24 14:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.09
Megvan.

deva 2010.05.23 19:12 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.16
Könnyű találat, de ránk is fért egy ilyen nap után... :)

Bia96 2010.05.22 10:50 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.50 súly: 2.99
Megtaláltam.

Csoki 2010.05.22 10:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 3.62
Megtaláltam [wapon beküldött szöveg]

 
Clisham 2010.05.15 09:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.61
Családos találat, útban a hétvégi tájfutóversenyre.
A térdig érő fű kicsit nedves volt, de sebaj!
Clisham, Tenke, Esi

KT & RT 2010.05.01 14:50 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 2.88
:)

tomreti 2010.05.01 14:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.30
Május 1-i hangulatban volt a település, kisebb majálissal a központban. A tavaszi napsütésben szép látvány volt a templom a háttérben virágzó repce mezőkkel. Köszönjük.

Kertész család 2010.04.24 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.90
Köszönjük az érdekes rejtést.

sirgalahad 2010.04.24 06:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.20
Azt hittem, hogy ő viccel
Mikor engem átkozott
Pokolba a Lőrinccel!
Szólt és gyíkká változott;
Így e ronda lénytől űzve
Kerültem a kénkőbűzbe

nem sok maradtkilátás
toronyrégi sír
Gyombi 2010.04.23 11:10 - Megtaláltam
Bozótirtás volt [wapon beküldött szöveg]

Vacsape 2010.04.17 11:27 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.15
Összejött a "kessertalálkozó" :) Köszönjük a rejtést!

kilali 2010.04.17 11:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.34
Köszönöm a rejtést.

Gyeta 2010.04.11 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.98
Kellemes meglepetés! A 21-esen rendszeresen járok errefelé, de nem is tudtam, milyen értékes helyek vannak a közelben.
A legenda aranyos, az erődtemplom és a kastélyrom látványos. A rejtés igen ötletes.

Lucypapa 2010.04.10 16:15 - Megtaláltam
Megvan! [wapon beküldött szöveg]

 
BoBoKoZo 2010.04.04 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.78
Az álca mostanra inkább felhívja magára a figyelmet, mintsen rejt. Kicsit megviselte az idő.

brekeke 2010.04.04 14:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.30
Szép és érdekes környék.

VP 2010.04.04 14:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 4.31
Nógrád Nagydíj tájfutóverseny Mátrakeresztesen. Utána tari ládázás. A romból nem sok maradt, de a szomszédos, sok stílus keveredésében felépült templom régi kedvencem.
VP és Mila

álomfogók 2010.04.04 13:30 - Megtaláltam
Tegnap már nem jutott időnk erre a ládára (se), ezért ma visszajöttünk.

Ramszesz 2010.04.04 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 1.85
Húsvét vasárnap, pásztói tájfutó versenyről hazafelé menet tettünk egy kis kitérőt a láda kedvéért. Megérte! Köszönjük a rejtést!

19izsi73 2010.03.30 20:16 - Megtaláltam
Sajnálhatom, hogy csak így este, sötétben kereshettem fel eme dobozkát Dr. Lada társaságában; remélhetőleg egyszer nappal több időt is eltölthetek erre...

benist 2010.03.28 17:40 - Megtaláltam
Egy élményteli nógrádi barangolás végére maradt ez a hely. Színvonalas emlék az udvarháznak. A templom is megért egy körbenézést, innen is szép a kilátás. A dombtetőn egy papa kislányával sárkányt eregetett az élénk szélben. A rejtés eredeti változata minden bizonnyal jó volt, így kissé megviselten már inkább feltűnő, főleg, hogy a bozót jő részét kiirtották körülötte.

MeKrisz 2010.03.21 15:22 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

Zsófi, Veronika, Balázs, Krisztián és Zsofi

Tuka19 2010.03.21 14:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.38
Meg kellett pihenni és körbenézni, hogy hol lehet a rejtés. Sikerült megtalálni, bár szerintem a gaztalanítás végett veszélybe kerülhet a láda. Viszont a természet megoldhatja a problémát, amint felébred téli álmából.

Mr Zerge 2010.03.15 12:55 - Megtaláltam
Meg van. részletesen később... [wapon beküldött szöveg]

A rejtek borítása hámlik. A favágók teljesen körbe vágták a környezetet. Kellene egy új rejtés, amíg nem késő.
A rom tényleg látványos.
Üdv Mr Zerge

don10178 2010.03.14 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.60
Megvan!!Szerintem veszélyben van a doboz,mert már szinte körbe vágták a rejteket.Ötletes rejtés,már kerestük itt hóban is,de esélytelen volt gps nélkül!
Köszönjük!

 
gyöngyfűző és párja 2010.03.13 16:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.81
Már régebben jártunk itt, akkor még nem volt láda, most a láda miatt visszatértünk.

Stimm 2010.03.07 15:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.15
Mátranováki kulcsosházunkból hazafelé jövet, egy régi túratársammal. A ládától 60 cm-re is volt fakivágás.

pokers 2010.03.07 13:05 - Megtaláltam
A láda könnyen meglett, de a jelszót benéztük.
A kupak belső feléről olvastuk le, de mint Csuhás jóvoltából kiderült, az utolsó betű le van kopva.

Csuhás 2010.03.06 17:40 - Megtaláltam KRW környezet: 1 rejtés: 1 web: 1 átlag: 1.00 súly: 4.33
Az értékelés az átszerkesztett ládaoldal következménye!

Sajnos a rejtés álcázása porlad, így már egy szemétkupac rejti a ládikát. Viszont jól álcáz így is, hiszen a közeli bokrokat ritkító munkások sem vették észre a ládikát. A közelben találtam egy könyvet, egy kis szárítás után olvasható lesz..

Csuhás, Vándor

Falmaradvány
EmléktáblaA templom, és...
... a ravatalozó 
vitibi 2010.02.26 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 1.60
Már nagyon közel az irtás. (kb.3méter).Ma is dolgoztak a bozótvágók.

alucifer 2010.02.25 12:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.67
Ma 6/4
Köszi a rejtést.

Útban a romhozLátkép a templomra
A rom hátuljaOtt lent a falu
Morcipók és Robocop 2010.02.19 15:55 - Megtaláltam
Tetszett a rejtés, a rejtek megoldása nagyon ötletes!

h725 2010.02.18 12:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.48
A környék tényleg szép, a rejtés meg nagyon rafinált, hóban különösen.
Kis híján feladtuk már amikor meglett. Köszönjük a rejtést!
Bogi, Zsófi, Zsolt, Vali, Zsolt

Tar templomaZsófi vidámkodik
Zsolti a távolba réved 
zviktor 2010.01.24 14:40 - Megtaláltam
megvan

racsti 2010.01.23 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.48
Ez is meg van.
köszi a rejtést

L-200 2010.01.23 16:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.38
Megtaláltuk.

parrish 2010.01.23 16:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.42
Megtaláltuk.

Lacipap 2010.01.20 11:21 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.39
Tetszett! Meglehetősen kedvemre való környezet, sajnos igen rendesen irtják a fákat ( bokrokat ).

Végek 2010.01.17 13:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.43
Az új Farrkaslyuk ládánál voltunk, így ez már nem volt messze...
Az ott látotthoz hasonló ez a rejtés. Ez lesz a Blue Mali szabvány? :)

Dr.Lada 2010.01.16 14:31 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.72
Együtt rejtettük Blue Mali barátommal, és mivel most karbantartás céljából felkerestük be is logoltam magam. :-)))))

CsKriszti 2010.01.16 13:20 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget! [g:hu 1.6.2y]

CsKaroly 2010.01.16 13:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.23
Megtaláltuk.
Kriszti, Mónika, Károly

Laci bacsi 2010.01.14 12:13 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.87
Mai második ládánk, érdekes rejtéssel, és a megszokottól eltérő formájú geoládával. A romoktól szép rálátás nyílik a takarosan rendben tartott temetőre és a szép, kis dombocskán álló templomra.

Z-M-an 2010.01.14 12:13 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.55
Közös ládázás Laci bácsival a Mátrában. 4/2.
A Muzsla után jól jött ez a lazítós, szinte drive-in cache.
Ide se jutottunk volna el GC nélkül. A szomszédos temető és templom is csodálatos, szépen gondozott.
Köszönjük.

peterpan 2010.01.10 15:02 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.04
A csetrest elkezdték kipucolni. A rejtektől 3-4 méterre tartanak. Ráadásul az álcázást is megviselte az idő...Szerintem a láda veszélyben van. A prognosztizált ládabetegségnek a mugliae imminent nevet adom :)
SZVSZ két dolog nem OK: 1 a rejtek helye nagyon öncélú, 2 a megadott parkoló merő sár, de a kanyaron túl a templom mögött egy egész nagy aszfaltozott parkoló található.

Szabó Család 2010.01.09 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.82
Köszönjük a rejtést.

Tototo 2010.01.03 10:20 - Megtaláltam
Köszönjük!

kbk 2010.01.03 10:20 - Megtaláltam
Közösen Tototo-val és @ndrew-val.

@ndrew 2010.01.03 10:20 - Megtaláltam
Havas időben, ügyes a rejtés.

 
macikupac 2010.01.01 10:19 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.13
Elit közeggel elkövetett újévi ládázás 2.

Ki tudja, hogy hányadik alkalommal járok itt?! Az biztos, hogy sokadik. Bár az utolsó alkalom óta is eltelt vagy 2 év. Viszont most vagyok először azóta, hogy a falmaradványt konzerválták és kicsit kiegészítették. Tudom, hogy utópisztikus a gondolat, hogy egyszer teljes pompájában láthassuk az épületet, de mégis jó néha eljátszani vele. A kihelyezett ismertetőtáblán láthatunk egy elképzelt rajzot róla. A kis templomot is körbejártuk. A három, karéj alakú szentély igazán különleges. Ahogy az erődítést jelentő fal is. a rom felőli oldalon az eredeti kapuszerkezet nyomai is láthatóak benne, meg jó néhány lőrés is. A rejtek is adta magát. Rossz hír viszont, hogy a teteje nincs a helyén. Feltehetően a helytelen használat következtében. Dudunak is tetszett, amit látott.

A templom a szentély felőlA templom látképe a falmaradványtól
Ennyi maradt Tar Lőrinc castellumábólÍgy nézhetett ki
A falcsonk É-i iránybólDudu a ládával
scele 2010.01.01 10:19 - Megtaláltam
mögvan [wapon beküldött szöveg]

Mikulás 2010.01.01 10:19 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.38
Újévi ládázgatás vidám hangulatban lazyvel, macikupaccal és scelével. Az alapötlet macikupacnak köszönhető, de a kivitelezés közös "erőfeszítés" volt. Némileg beárnyékolta a képet, hogy kicsit beteg voltam, de azért jól esett a friss levegő.
Nagyon köszönöm! Pontosan az ilyen célpontok számára találták ki a geocachinget. Valóban mutatott értéket a láda, sőt, ha jól meggondolom, akkor az erődtemplom az igazi látnivaló. Két érékes helyszín, két új begyűjtött váras kód :)

Mikulás

L@zy 2010.01.01 10:19 - Megtaláltam
Újévi ládázgatás Mikulás, Macikupac, Scele és Dudu társaságában. [wapon beküldött szöveg]

stendhal 2009.12.31 13:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.90
Szilveszteri ládikázás alkalmával.

rlevente 2009.12.31 12:25 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.96
Többször jártunk már itt ("várak a Mátrában" illetve műemlékem.hu kapcsán), most végre ládát is kereshettünk.
A rejtés ügyes, de a rejtek megsérült!

EndreiTeam 2009.12.31 06:49 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.70
Ok [wapon beküldött szöveg]
Éppen hajnalodott, amikor szilveszteri ládázós napunk első állomásához értünk. Sejtelmes hangulata volt a helynek a reggeli ködben.
A koordináták pontosak, a rejtek ötletes, semmi gondunk nem volt a megtalálással.
Köszönjük!

ier 2009.12.29 14:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 4.08
Nem biztos, hogy hosszú életű lessz a rejtek, a környékén vágják (lopják?) a fát.

erbeo 2009.12.29 14:50 - Megtaláltam
Már hazafelé ejtettük útba a helyet. Kicsit keringtünk, de végül hamar meglett a láda. A közvetlen közelében ritkítják a növényzetet, remélhetőleg a doboz helye nem kerül veszélybe.

töki 2009.12.29 11:54 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.28
ezt nézétek meg

fejvadász 2009.12.29 11:54 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.68
4/3.
megvan thx a rejtést.

szakica 2009.12.27 11:45 - Megtaláltam
Vasárnap délben értünk a várromhoz, a helybéliek a templomba igyekeztek. Jó érzés hallani és tapasztalni, hogy kedvesen üdvözlik az idegeneket, egy bácsi meginvitálta a fiam, ha legközelebb itt járunk bemutatatja a települést és környékét egy régi könyv segitségével. Köszönjük!

Mihul 2009.12.27 11:45 - Megtaláltam
ok

milan1980 2009.12.27 11:30 - Megtaláltam
Megtaláltam

nogacsalad 2009.12.27 11:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.09
Szép az erődtemplom (még mindig). Legutóbb pöttyözgetni jártam itt.
Nekem most még bejutnom is sikerült!
Jött egy 142 éves anyóka, aki egy 30 éves trabantot vezetett. Fején sötét kikeményített szögletes palóc kendő... Úgy lefagytam a látványtól, hogy még fotózni is elfelejtettem.
Jó ismerősként köszöntöttük egymást, majd beinvitált a templomba. Szerencsémre nem beszélt sokat, gyorsan szabadultam :o) Lehet, elvarázsolt királylány volt? Csókot nem kért szerencsére, mert ha kér, ijedtembe legalább Hatvanig futok! (és legalább hatvannal)
A hely feltétlen megérdemli a ládikát!
DE:
A láda rejtekének fedele máris letörött (tán durván bánt vele valaki, az eddigi 13 megtaláló közül?). A bozótirtás méterekre van a csészétől, szerintem napjai vannak hátra szegénynek. A rejtéshez sikerült kiválasztani a környék leg szemetesebb helyét. (pedig van itt több tuti lehetőség is)
Köszönöm, hogy visszahoztál ide!

közels'távol
kl 2009.12.27 09:32 - Megtaláltam
Itt is voltunk mar. Volt itt lada regen.
Irtani kezdtek a bokrokat... Veszelyben a rejtek [wapon beküldött szöveg]

Puszkany 2009.12.27 09:31 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.33
A rejtek még sértetlen. A kérdés az, hogy meddig?

 
angyalkriszti 2009.12.27 00:00 - Megtaláltam
köszönöm szépen!!!!!

Marvin 2009.12.26 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.92
Kicsit keresgélni kellett, de aztán szó szerint szemet szúrt. A ládát amúgy természetbarát módon magába foglaló rejtek teteje eltört és darabokban hevert a közelben. Így kénytelen voltam más természetes anyagokkal is álcázni a dobozt.

valti 2009.12.15 13:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.61
Ok:-)! Köszi a rejtést! [wapon beküldött szöveg]

tudo 2009.12.15 12:17 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.30
70 km kerékpár edzés 1200 m emelkedéssel a Pásztó - Alsótold - Cserhátszentiván - (Herencsény) - Pásztó - Tar - Pásztó útvonalon 2 új ládával. Megérkezett mára a téli jóbarát: a száraz, kemény fagy, vagyis nincs sár, újra tisztán járhatók az erdők. Viszont kőkemény szembeszél menetek, húzódások tarkítják a téli edzéseket.

GCDOKU után ismét széthajtottam a cserhátszentiváni dombokat, majd lejtmenetek jöttek Pásztóig. A Pásztó és Tar közötti 4.5 km-en majd' elpusztultam a jeges pofaszélben: alig forgott el a 42/24 átlagos 78 rpm ped. és 148 bmp pulz. mellett.

A tari templomot és környezetét viszont nem ismertem, pedig a templom csodálatos fekvésű és szépen rendben van. Öröm volt logolni.

A láda végeztével visszafújt a szél Pásztóra, ahol frissítettem. Gondoltam még GCKMB 2. pontjára, de ebben a hidegben már nem volt kedvem újra nekiesni a hegyeknek.

Téli erdőMohás tuskó
Alapos támasztékCserhátszentiván
A CserhátHegymenet
TalálatTar termploma
Tar termplomaVárfal
VárfalTar
Tar termplomaTar termploma
Luki 2009.12.14 08:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.05
+one
Talán az idei utolsó +találásom.
Szép környék tetszett.
Hasonló az Én rejtésemhez és nem tudom hosszú életű lesz e a láda.

blog
Csizmások 2009.12.13 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.70
Többször jártunk már itt, köszi a rejtést.

cactus 2009.12.05 10:14 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.13
Drive-in kesselés borongós időben, a 21-es úton.
Tegnap szerettem volna elcsípni az első helyen, de Párom elvitte az autót így lecsúsztam róla. Gyermekeim jót szaladgáltak a rom körül.
Köszönöm a rejtést.

romtemető
templomráolvasás
Szeleburdi család 2009.12.04 15:38 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.01
Bronzérem... [wapon beküldött szöveg]
A templom mellett parkoltunk (végre lett autó!) és miután betájoltuk magunkat a megfelelő irányba, eléggé szembetűnő volt a rejtek, hamar kiszúrtuk. Szerintünk sem biztos, hogy ez egy jó megoldás! Bár az ötlet kitűnő!!! Több valami is tönkre tudja tenni. Ne legyen igazunk!
Tavaly ide akartuk rejteni a Magyar Várvándort, de miután megálltunk a helyszinen és megláttuk a sok arra csellengő helyi lakost inkább elvittük máshová (Hasznosi vár).
A fényképezőgépet otthon felejtettük, ezért telefonnal fényképeztünk.
Köszönjük!

Nivabibi 2009.12.04 09:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.04
Itt már járt az "Árpád-kori templomok" nevű láda is. (Nem biztos, hogy a "rejtekhely" tartós lesz!!Sűrű ellenőrzést kíván!)

Kali4x4 2009.12.04 08:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.88
1. :-) Sikerült! Hazai pálya előnyét élvezve elsőként értem oda, ahol egyéblént már többször jártam, ugyanis légvonalban kb. 3 km a lakásunktól.
Kocsival a templom előtt leparkolva közelítettem a pont felé Szili barátommal, miközben láttuk, hogy valaki kb 200 méter távolságban a rejtektől sétálgat, meg-megállva úgy tűnt, mintha fotózna. Kicsit megijedtem, hogy megelőztek, de kiderült egy helyi "kisebbségi" ment az erdő felé fát szedni! :-)

A templom a temető a rom és a környezetük szépen karban van tartva, kellemes hely. Köszi a Rejtőnek!

2009.12.04.2009.12.04.
2007.szept.szintén 2007.
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]