geocaching.hu geocaching.hu szép kép FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |    belépés
  
  
  
 
FAQ
2717. Vasutas város Mária-kegyhellyel (GCCeDo)

...közeledve az első ponthoz

...közeledve az első ponthoz

Romtemplom

Romtemplom

Evangélikus templom

Evangélikus templom

Kegyszobor

Kegyszobor

Belvárosi Mária

Belvárosi Mária

Katolikus templom

Katolikus templom

Egykori kolostor

Egykori kolostor

Vasútállomás

Vasútállomás

gőzös

gőzös

Vulkán és fürdő

Vulkán és fürdő

Kresznerics

Kresznerics
Szélesség N 47° 15,310'
Hosszúság E 17° 8,362'
Magasság: 133 m
Megye/ország: Vas
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2010.04.18 13:45
Megjelenés időpontja: 2010.04.18 16:16
Utolsó lényeges változás: 2021.09.30 20:46
Rejtés típusa: Multi geoláda (6V)
Elrejtők: Nivás Döme
Ládagazda: Nivás Döme
Nehézség / Terep: 2.0 / 1.0
Úthossz a kiindulóponttól: 7300 m
Megtalálások száma: 278 + 1 sikertelen + 4 egyéb
Megtalálások (havi bontásban):

A legaktívabb hónap 2011-09 volt 16 'Megtaláltam' loggal,    OFF
Megtalálások gyakorisága: 0.5 megtalálás hetenteA ládába TravelBug nem helyezhető.


Hat állomásból álló (jelenleg virtuális) multi Kemenesalja központjában, Celldömölkön.

Röviden:
A multi tetszőleges sorrendben teljesíthető.

1. pont - Apátsági templom romjai:
Kis mágneses táblán, a Mária-út "kapuján".
2. pont - Evangélikus templom:
Kis mágneses táblán
3. pont - Kálvária:
A belső homlokzaton lévő sötét "szempillák" (sugarak) száma.
4. pont - Mozdonyskanzen:
A tűzoltóvonaton található szekrények darabszáma.
5. pont - Vulkán fürdő:
A főbejárattól jobbra lévő ablakok közül a legkisebbek száma.
6. pont - Kresznerics Ferenc sírja:
Mivel tiszteli tanítványa? (válasz a sírkövön)

FIGYELEM! A romtemplom kapuját lelakatolták, a ládát elhoztam, de a multi virtuálisként üzemel.
A drótkerítést több helyen "feltépték", a lyukak természetesen nem azért vannak ott, hogy bárki is bemenjen...
...de ha már ott vannak... ;)

MEGKÖZELÍTÉS
Vonattal szinte bárhonnan elérhető Celldömölk. Közvetlen járat van Budapest, Győr, Szombathely, Zalaegerszeg, Tapolca felől.
Busszal is megközelíthető közvetlenül Sárvár, Szombathely, Pápa és néhány nagyváros felől.
A multi utolsó 2 pontja közelében a helyijáratos busz is megáll, ez a vasútállomás elől indul és a fürdőn valamint Alsóságon át a Ság hegy aljáig visz.
menetrendek
Bevállalós autós ládászoknak ajánlott parkolóhely a városközpont (mindenhol ingyenes), de szerintem a legegyszerűbb a biciklis teljesítés.

Részletes leírás:

1. Apátsági templom romjai
A celldömölki búcsújáróhely története szorosan kapcsolódik a dömölki apátság történetéhez. Az apátságot írásban először 1252-ben említik, Demunk néven. A feltételezések szerint közel egy évszázaddal korábban, II. Béla idején alapította a Merse család a Boldogságos Szűz tiszteletére. Az egyhajós templom a XII. század közepén épülhetett, román stílusban. Nyugati tornyát, mely alatt még láthatóak a keresztboltozatok, egy évszázaddal később csatolták hozzá. Eredetileg félköríves szentélyét a XIV. században gótikus stílusban, négy pillérrel megtámasztva átépítették. A falon halványan még ma is felfedezhetők a freskótöredékek, melyek a XIX. században még teljes alakjukban láthatók voltak. Az ásatások a korábbi kolostor épületének alapjaiból már csak nyomokat találtak. A Hunyadiak idején állítólag még országgyűlést is tartottak itt, és szobrát is ez időtájt nyilvánította csodatévőnek az egyház. A török uralom azonban megpecsételte a hely sorsát. A Szűzanya-szobrot a csallóközi Dénesdre menekítették, napjainkban is ott található. A templomban 1778-ban celebrálták az utolsó misét. Az épületegyüttes 1930-ban kapott műemléki védettséget, azonban a II. világháborúban kézigránát-robbanásoktól ledőlt az északi és a déli fal.
Mivel sajnos nem lehet bemenni a templomhoz, kivéve a kapuval átellenes oldalon - de ezt ugye nem ajánlom - a jelszórészletet a Mária-út "kapuján", egy kis mágneses táblán találjátok.  N 47° 15,310' E 17° 8,362' 133 m [GCCeDo-1]

Az apátság szomszédságában - attól kicsit északra - a XIV-XV. század fordulóján - egy új település, Nemesdömölk keletkezett. Közben az ősi apátság környékét - mint települést - Pórdömölk néven kezdték nevezni. 1725-ben a szombathelyi születésű rendtag, Lancsics Bonifác lett a jószágkormányzó, aki itt töltött évei alatt megállította az apátság gazdasági hanyatlását, s ezzel párhuzamosan Dömölk valahai Máriás kegyhely jellegét is igyekezett felújítani. Idejöttének évében, Nagyboldogasszony napjára írta a Bóldogasszony Anyánk című versét, melynek sorai népénekké váltak, és jó ideig - az 1848-49-es szabadságharcig, de a nép körében még utána is - nemzeti himnuszként is énekelték.

2. Evangélikus templom
Nem messze az apátságtól, a Szombathely-Győr kereskedőút mentén keletkezett Nemesdömölk. Története összefonódott a délebbi Pórdömölkével, lakói azonban nem apátsági zsellérek, parasztok voltak, hanem nemesek, akiknek a XV. századtól nem volt tizedfizetési kötelezettségük az egyház felé. Az 1681. évi soproni országgyűlés kimondta a szabad vallásgyakorlatot, ugyanakkor vármegyénként csak 2 helyen tarthattak protestáns istentiszteletet. Ekkor lett a község Kemenesalja, sőt fél Vas vármegye evangélikus népének központja. Fél évszázaddal később engedélyezték a gyülekezetnek saját templom építését is. 1738-ban egy mocsaras területet jelöltek ki erre a célra, majd 1744-ben már fel is szentelték a barokk épületet. A XVIII. sz. utolsó éveiben építették hozzá a tornyot, tetején a kettős kereszttel, majd mellé egy boltozatos helyiséget. Itt helyezték el a Dunántúli Egyházkerület levéltárát és könyvtárát. Az épület mai formáját 1897-ben nyerte el. Az átépítés folyamán a régi templomot szinte alapig elbontották, az alatta lévő sírboltot betemették. A régi berendezésből nem maradt más, mint az oltár, a szószék egy része és az orgona.
Az előző nagy átépítést követően a közeljövőben kerül sor a templom szigetelésére, mivel az épület jelenleg is mélyebben fekszik a környezeténél, ezért látványosan vizesedik. Sajnos ez látható a külső vakolaton is, amelyet nemrég újítottak meg. Korszerű megoldásként a jelenlegi elektromos fűtés helyett, geotermikus energiára épülő rendszert alakítanak ki.

A második jelszórészletet a templom melletti parkban, szintén egy kis mágneses táblán találod. Az öreg fák java részét 2014 nyarán kivágták, így nincs, ami korlátozza a műholdvételt. A tér sivárságának enyhítésére 2015-ben néhány új fát telepítettek. A rejtek - hasonlóan az előző ponthoz - eltéveszthetetlen.  N 47° 15,619' E 17° 8,490' 126 m [GCCeDo-2] Amennyiben a tábla eltűnne, a jelszó megtalálható a templom nyugati kapuja fölött: a FELIRAT/IDÉZET ELSŐ KÉT SZAVA

A kiscelli kegyhely története
A dömölki apátság újjáélesztése, avagy inkább a kiscelli búcsújáróhely megalapozása a Csehországban született Koptik Odó nevéhez fűződik. Pappá szentelése után a világhírű zarándokhely, Máriacell kegytemplomának gyóntatópapja volt. 1739-ben kinevezték dömölki apáttá. Máriacellből magával hozta az ottani kegyszobor hiteles másolatát, amelynek a régi pápai országút mellett épített fel egy fakápolnát és abban helyezte el. A kápolna és a földbe vájt remetekunyhó mellett egy kutat is ásatott. Munka közben a kút szájából egy nagy kő esett a mélyben dolgozó kőműves fejére, aki a súlyos sérülés ellenére mégis felépült. A csoda megtörténtét még orvos is megerősítette. (A követ a mai napig őrzik a templomban.) A következő években - tagadhatatlanul a kútásó gyógyulásának hírére - zarándokok ezrei érkeztek a kegyszobornak otthont adó fakápolnához, ahol további gyógyulások és imameghallgatások történtek.
1745-ben a szobrot "kegyelminek és csudatevőnek" nyilvánították. A régi, fából épült kegykápolnát kőből újjáépítették, és új oltárt is állítottak bele. Némely évben 30 000 zarándoknál is több járt a csoda helyén. Ez arra ösztökélte az apátot, hogy bővítse a búcsújáróhelyet. Az építkezést még 1747. tavaszán elkezdték, a következő őszön pedig már állt az új templom. 1748. szeptember 15-én ezrek kíséretével vitték át a kegyszobrot végleges helyére. (további tudnivalók a búcsújáróhelyről)
A régi kápolna lassan elvesztette eredeti jelentőségét. 1825-ben megújították, 1865-ben pedig keleti oldalára kis fatornyot építettek. Így állt 1895-ig, amikor egy hadgyakorlat idején Ferenc József az apátságban lakott. A kápolnát akkor forgalmi akadálynak minősítették és lebontották. A mellette lévő szentkutat meghagyták és később helyreállították.( GCKeke 3. pontja). Az apát emlékét őrzi a belvárostól a Romtemplomig tartó utca neve is.

3. A Kálvária
A belvárosban, a templom mögött áll a Kálvária épülete. 1755 körül építtette Liptay János ezredes, miután nyugalomba vonulásakor Kis-Cellben telepedett le. A bencés rend iránti háláját fejezte ki ezen későbarokk stílusú, műemlék jellegű, épülettel. A két torony közötti homlokzat mögött van a Szentsír-kápolna. Oldalhomlokzatai barlangot utánoznak. A tornyai alatt induló lépcsőkön át lehet feljutni a felső szinten kialakított, nyitott építményben felállított kálvária-csoporthoz.
Liptay ezredes később Kismartonba költözött. Végrendeletében Krisztus Keresztjének egy kis ereklyetartóba foglalt darabkáját ajándékozta a templomnak, mely ma is a tárház legféltettebb kincsei közé tartozik.

A jelszó 3. része a homlokzaton lévő "mindent látó szem" körüli sötét sugarak, ha úgy tetszik, szempillák :) száma.
 N 47° 15,469' E 17° 9,309' 143 m [GCCeDo-3]

A kálváriával szemben áll az új városháza, mely 2010. augusztusában készült el. Érdemes megtekinteni a régi városházát is  N 47° 15,438' E 17° 9,253' 140 m [GCCeDo+Kolostor] , mely a templom szomszédságában fekszik. Az 1770-ben emelt U alakú épület eredetileg kolostorként funkcionált, később államosították és a járási tanács, majd a polgármesteri hivatal működött benne. Nemrég visszakerült a pannonhalmi bencések tulajdonába, akik a hivatalok kiköltözése után ismét számolnak az épülettel, tovább élénkítenék a város vallási életét. Addig is részben a helyi egyházi iskola néhány alsó tagozatos osztályának ad helyet.

E három barokk épület együttese alapozta meg Kiscell létrejöttét, és alkotja máig a település központját.
Az ideérkező hívek ezreinek ellátására a közelben épült fel az első vendégfogadó, majd német és magyar kereskedők és iparosok települtek. Az 1760-as években kb. 25 ház állt a templom környékén. Ezek lakóiból alakult meg 1787-ben Kiscell község, amelynek élén a bíró és esküdtek mellett jegyző is volt. 1790-ben mezővárossá nyilvánították, az igazi fejlődést azonban a vasút hozta el. Alig egy évszázad alatt a kis búcsújáró helyből kereskedelmi és közigazgatási központ lett, ekkoriban épült össze Pórdömölkkel. További olvasnivaló a városról.

4. Vasútállomás
A vidéket a XIX. sz. második felében érte el a vasút, Kiscell a századfordulóra személy- és áruforgalmával vasúti csomóponttá, áruelosztó- és átszállóhellyé vált. A város népessége szinte robbanásszerűen nőtt. Sorra jöttek létre a pénzintézetek és a gazdasági társaságok. Napjainkban is jelentős átmenő áruforgalma, szerepe az É-D-i európai közlekedési folyosó bővítésével még tovább nőhet. Celldömölkön sokan kötődnek ma is a vasúthoz a munkahely vagy a sportegyesületek réven, és városszerte hallható egész nap a MÁV-szignál is. A rossz nyelvek szerint "Cellben mindenkinek a szomszédjában van vasutas".

A multi 4. pontja is a vasutas múlthoz kapcsolódik. Az állomás melletti skanzenben lévő mozdonyok és vagonok közül a tűzoltóvonat kocsiján található szekrények darabszáma a jelszó következő része.
Számolgatáshoz:
náladlo tékdnim tanov A :géstíges siK
(A leamortizálódott/lelopott információs "táblát" többször pótoltam, remélem ezúttal még a helyén találod.)

 N 47° 15,719' E 17° 8,993' 142 m [GCCeDo-4]

5. Vulkán-fürdő
A két település, Kis-Czell és Nemesdömölk 1904-ben Celldömölk néven egyesült. 1950-ben Alsóság is a település részévé vált. 1979-től város, azóta a távolabbi Izsákfa is hozzá tartozik.
A két városrész furcsamód máig nem épült össze teljesen. A multi érinti a néhány éve megnyílt Vulkán Fürdőt is. Érdemes betérni, egész évben úszó-, termál- és gyógyvizes medencék valamint egyéb szolgáltatások, továbbá nyáron strand vár mindenkit.

Az itteni, szám szerint az ötödik jelszórészlet, a fürdő bejáratától jobbra lévő ablakok közül a legkisebbek száma.  N 47° 14,626' E 17° 8,700' 136 m [GCCeDo-5]

6. Alsóság
Az utolsó pont az alsósági városrészen található, útban a Ság hegy felé.
Itt volt plébános 1812-től haláláig Kresznerics Ferenc, a nyelvújítás egyik legnagyobb hatású, de kevéssé ismert alakja, az MTA tiszteletbeli tagja. Fő műve A magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal.
Egy tisztelője így írt róla: "Amíg élt, szerénysége miatt nem vettek róla tudomást, amikor meghalt, még jobban elfelejtették. S ma beszélnek Verseghyről és Kazinczyról, Fogarasiról és Ballagiról, pedig ők csak ott arattak, ahol Kresznerics a töretlen ugart kemény munkával felszántotta."

Sírja a városrész katolikus temetőjében van, a jelszó utolsó része a sírkövön olvasható. Mivel tiszteli tanítványa Kresznericset? (ózs kiyge ővél növökrís a zsaláv A :géstíges siK)  N 47° 14,118' E 17° 8,591' 137 m [GCCeDo-6]

A temetőt 18:30-kor zárják. A kerítés keleti oldalán, az aszfaltúttól távolabbi sarkon, matricán található az alternatív jelszó.
 N 47° 14,113' E 17° 8,600' 136 m [GCCeDo+Pótjelszó (6. ponthoz)]

Források: www.celldomolk.hu,www.cellbibl.hu,www.lutheran.hu, www.bucsujaras.hu

A multi tetszőleges sorrendben végigjárható, a jelszóképzésnél azonban figyeljetek.
A teljes jelszó a hat töredék egymás után egybeírva (szavak-szavak-szám-szám-szám-szó).

Ha már eddig eljöttetek, érdemes felkapaszkodni a Ság hegyre is RIPTOR ládájához, továbbá ajánlom másik, közeli ládámat, a GCkhgv-t is.
2013 óta a 6. pont és a Ság hegy között a város új "attrakciója", a Kemenes VulkánPark várja tavasztól őszig a geológia és a vulkánosság iránt érdeklődőket.

(Az esetleges elégedetlenkedőknek: igen, a multi tele van templomokkal, mivel jobbára ezek és a hozzájuk kapcsolódó személyiségek határozták meg a város életét egészen a múlt század elejéig.)

Kellemes ládázást, jó számolgatást kívánok!
"Csak egészség legyen, meg térerő!"

Nivás Döme
Állapot: kereshető

KRW értékelés (159 db): környezet: 4.49 rejtés: 4.19 web: 4.58 átlag: 4.42

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


geoládászok 2021.09.27 10:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.93
Köszönet a rejtésért, a rejtő munkájáért!
Tartalmas városismereti séta volt!

IMG_20210926_145501IMG_20210926_094729
IMG_20210926_094834IMG_20210926_095920
IMG_20210926_095733IMG_20210926_100858
IMG_20210926_100216IMG_20210926_095756
Raczky család 2021.08.18 14:25 - Megtaláltam
Köszönjük a lehetőséget, megtaláltuk.
[g:hu+ 2.7.3]

gyetger 2021.08.14 14:41 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszi! :)
A 2.-nál a mégnest nem találtam, de lehet, hogy rossz helyen kerestem.
[g:hu+ 2.8.2 teszt]

Nyúlék89 2021.07.10 17:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

kismaczu 2021.07.04 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.16
Hét napos nyaralás alkalmával,25 ládát kerestünk fel,sajnos nem tudom külön értékelni őket,de nagyon szépen köszönjük a rejtők munkáját.

2717 CELLDÖMÖLK MÁRIA kegyhelyei (1)2717 CELLDÖMÖLK MÁRIA kegyhelyei (4)
2717 CELLDÖMÖLK MÁRIA kegyhelyei (11)2717 CELLDÖMÖLK MÁRIA kegyhelyei (19)
2717 CELLDÖMÖLK MÁRIA kegyhelyei (26)2717 CELLDÖMÖLK MÁRIA kegyhelyei (29)
2717 CELLDÖMÖLK MÁRIA kegyhelyei (50)2717 CELLDÖMÖLK MÁRIA kegyhelyei (53)
Photographer 2021.06.27 17:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.33 súly: 3.79
Celldömölki kirándulás alkalmával, főként autóval kerestük meg a pontokat. Szép helyek, a rejtés egyértelmű, olykor túl egyszerű. De a szép helyek miatt érdemes volt körbenézni a településen.
Köszi a rejtést!

IMG_20210627_162059IMG_20210627_164412
IMG_20210627_165435IMG_20210627_170421
IMG_20210627_171426IMG_20210627_172312
profán-pofák 2021.06.23 14:22 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönönjük a lehetőséget. Képek, bővebb leírás később. -=PP=-
[g:hu+ 2.7.4]

matemester 2021.06.17 13:56 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.02
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!????
Nagyon jó láda!
Esztergom
Matemester [Geoládák v3.11.1]

vacakos 2021.06.14 15:36 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.80
Megtaláltuk, közös lógatás alkalmával.

bongi, vacakos

Acsart 2021.05.29 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.99
Meglelve! Köszönjük az élményt és a rejtést:Andi, Acsart

IMG_20210529_085047IMG_20210529_093650
IMG_20210529_094656IMG_20210529_095120
IMG_20210529_103724IMG_20210529_114313
IMG_20210529_110052IMG_20210529_142840
Zazi és a Lányok 2021.05.15 11:55 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

1DE72323-5FC5-4CF1-8040-E2919C3916E70B95EA2D-26CD-486A-9F8E-E0C37502940D
tomki 2021.04.10 12:06 - Megtaláltam
Köszi!

anettx 2021.04.02 15:10 - Megtaláltam
TFTC!
Celldömölkre jöttem ma, a pontok egy részét bebicikliztem, amit láttam tetszett.
[Geoládák v3.9.6]

gccedo-IMG_7713gccedo-IMG_7721
gccedo-IMG_7728 
krino30 2021.03.07 17:54 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

Balear 2021.03.07 17:48 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

roko1821 2021.02.28 16:13 - Megtaláltam
Köszi

csattila87 2021.02.28 16:01 - Megtaláltam
Köszi

geojoda 2021.02.24 14:12 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.41
Jól sikerült ez a nap.Szép kis város ez a Celldömölk. Köszönöjűk az élményt. Üdv.

griffs 2021.01.04 17:40 - Megtaláltam
66 km.-es bringatúra utolsó találata, jórészt már sötétben.
2 pontnál is bénáztam.
Köszi Döme!

akarair 2021.01.02 13:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! A kálváriánál akadtak gondjaim, de a rejtő nagyon készségesen segített. A többi pont rendben ment.

Hörcsög 2020.12.31 16:26 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.12
A mai nap utolsó találata, még éppen hogy világosban meg lett minden pont, bár a mozdonyt elbénáztam, de a rejtő késséggel kisegített. Köszönöm a belefektetett munkát!

Ricsi 77 2020.12.24 13:17 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.73
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! :) Szakadó esőben :) [Geoládák v3.8.3]

Robogo 2020.11.11 18:04 - Megtaláltam
Celldömölk volt egy kis dolgunk, így adott volt, hogy felkeresünk pár ládát a környéken. Hu-s és com-os ládát se hagytunk megtalálás nélkü. Az első pontot javítottuk a rejtő segítségével. Már sötétben kerestük fel a pontokat, de így is nagyon érdekes volt.
Köszönöm a rejtést!

kitkat0123 2020.11.11 18:04 - Megtaláltam
Nagyon szépen köszönöm a rejtést és a munkát, amit a láda kihelyezésébe fektettél.

Pótoltuk az első pontot a rejtő segítségével.
[Geoládák v3.7.6]

Zergi 2020.10.16 12:15 - Megtaláltam
Fogtam!
Az első pontnál üres volt a mágnes. A Rejtő segített ki a jelszórészlettel, köszönöm!
Élvezkedtem a gőzösöknél, a Bivalyt meg is simogattam:) Hiába tanultam, értem a működését, mégis valóságos technikai csoda a szememben.

IMG_9593IMG_9594
IMG_9595IMG_9596
IMG_9597IMG_9598
IMG_9599IMG_9600
IMG_9601IMG_9603
IMG_9604IMG_9605
IMG_9606IMG_9608
IMG_9609IMG_9610
IMG_9611IMG_9613
IMG_9614IMG_9616
IMG_9619 

A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (283 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]