FAQ
2717. Vasutas város Mária-kegyhellyel (GCCeDo)

...közeledve az első ponthoz

...közeledve az első ponthoz

Romtemplom

Romtemplom

Evangélikus templom

Evangélikus templom

Kegyszobor

Kegyszobor

Belvárosi Mária

Belvárosi Mária

Katolikus templom

Katolikus templom

Egykori kolostor

Egykori kolostor

Vasútállomás

Vasútállomás

gőzös

gőzös

Vulkán és fürdő

Vulkán és fürdő

Kresznerics

Kresznerics
Szélesség N 47° 15,310'
Hosszúság E 17° 8,362'
Magasság: 133 m
Megye/ország: Vas
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2010.04.18 13:45
Megjelenés időpontja: 2010.04.18 16:16
Utolsó lényeges változás: 2021.09.30 20:46
Rejtés típusa: Multi geoláda (6V)
Elrejtők: Nivás Döme
Ládagazda: Nivás Döme
Nehézség / Terep: 2.0 / 1.0
Úthossz a kiindulóponttól: 7300 m
Megtalálások száma: 312 + 1 sikertelen + 4 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.5 megtalálás hetenteA ládába TravelBug nem helyezhető.


Hat állomásból álló (jelenleg virtuális) multi Kemenesalja központjában, Celldömölkön.

Röviden:
A multi tetszőleges sorrendben teljesíthető.

1. pont - Apátsági templom romjai:
Kis mágneses táblán, a Mária-út "kapuján".
2. pont - Evangélikus templom:
Kis mágneses táblán
3. pont - Kálvária:
A belső homlokzaton lévő sötét "szempillák" (sugarak) száma.
4. pont - Mozdonyskanzen:
A tűzoltóvonaton található szekrények darabszáma.
5. pont - Vulkán fürdő:
A főbejárattól jobbra lévő ablakok közül a legkisebbek száma.
6. pont - Kresznerics Ferenc sírja:
Mivel tiszteli tanítványa? (válasz a sírkövön)

FIGYELEM! A romtemplom kapuját lelakatolták, a ládát elhoztam, de a multi virtuálisként üzemel.
A drótkerítést több helyen "feltépték", a lyukak természetesen nem azért vannak ott, hogy bárki is bemenjen...
...de ha már ott vannak... ;)

MEGKÖZELÍTÉS
Vonattal szinte bárhonnan elérhető Celldömölk. Közvetlen járat van Budapest, Győr, Szombathely, Zalaegerszeg, Tapolca felől.
Busszal is megközelíthető közvetlenül Sárvár, Szombathely, Pápa és néhány nagyváros felől.
A multi utolsó 2 pontja közelében a helyijáratos busz is megáll, ez a vasútállomás elől indul és a fürdőn valamint Alsóságon át a Ság hegy aljáig visz.
menetrendek
Bevállalós autós ládászoknak ajánlott parkolóhely a városközpont (mindenhol ingyenes), de szerintem a legegyszerűbb a biciklis teljesítés.

Részletes leírás:

1. Apátsági templom romjai
A celldömölki búcsújáróhely története szorosan kapcsolódik a dömölki apátság történetéhez. Az apátságot írásban először 1252-ben említik, Demunk néven. A feltételezések szerint közel egy évszázaddal korábban, II. Béla idején alapította a Merse család a Boldogságos Szűz tiszteletére. Az egyhajós templom a XII. század közepén épülhetett, román stílusban. Nyugati tornyát, mely alatt még láthatóak a keresztboltozatok, egy évszázaddal később csatolták hozzá. Eredetileg félköríves szentélyét a XIV. században gótikus stílusban, négy pillérrel megtámasztva átépítették. A falon halványan még ma is felfedezhetők a freskótöredékek, melyek a XIX. században még teljes alakjukban láthatók voltak. Az ásatások a korábbi kolostor épületének alapjaiból már csak nyomokat találtak. A Hunyadiak idején állítólag még országgyűlést is tartottak itt, és szobrát is ez időtájt nyilvánította csodatévőnek az egyház. A török uralom azonban megpecsételte a hely sorsát. A Szűzanya-szobrot a csallóközi Dénesdre menekítették, napjainkban is ott található. A templomban 1778-ban celebrálták az utolsó misét. Az épületegyüttes 1930-ban kapott műemléki védettséget, azonban a II. világháborúban kézigránát-robbanásoktól ledőlt az északi és a déli fal.
Mivel sajnos nem lehet bemenni a templomhoz, kivéve a kapuval átellenes oldalon - de ezt ugye nem ajánlom - a jelszórészletet a Mária-út "kapuján", egy kis mágneses táblán találjátok.  N 47° 15,310' E 17° 8,362' 133 m [GCCeDo-1]

Az apátság szomszédságában - attól kicsit északra - a XIV-XV. század fordulóján - egy új település, Nemesdömölk keletkezett. Közben az ősi apátság környékét - mint települést - Pórdömölk néven kezdték nevezni. 1725-ben a szombathelyi születésű rendtag, Lancsics Bonifác lett a jószágkormányzó, aki itt töltött évei alatt megállította az apátság gazdasági hanyatlását, s ezzel párhuzamosan Dömölk valahai Máriás kegyhely jellegét is igyekezett felújítani. Idejöttének évében, Nagyboldogasszony napjára írta a Bóldogasszony Anyánk című versét, melynek sorai népénekké váltak, és jó ideig - az 1848-49-es szabadságharcig, de a nép körében még utána is - nemzeti himnuszként is énekelték.

2. Evangélikus templom
Nem messze az apátságtól, a Szombathely-Győr kereskedőút mentén keletkezett Nemesdömölk. Története összefonódott a délebbi Pórdömölkével, lakói azonban nem apátsági zsellérek, parasztok voltak, hanem nemesek, akiknek a XV. századtól nem volt tizedfizetési kötelezettségük az egyház felé. Az 1681. évi soproni országgyűlés kimondta a szabad vallásgyakorlatot, ugyanakkor vármegyénként csak 2 helyen tarthattak protestáns istentiszteletet. Ekkor lett a község Kemenesalja, sőt fél Vas vármegye evangélikus népének központja. Fél évszázaddal később engedélyezték a gyülekezetnek saját templom építését is. 1738-ban egy mocsaras területet jelöltek ki erre a célra, majd 1744-ben már fel is szentelték a barokk épületet. A XVIII. sz. utolsó éveiben építették hozzá a tornyot, tetején a kettős kereszttel, majd mellé egy boltozatos helyiséget. Itt helyezték el a Dunántúli Egyházkerület levéltárát és könyvtárát. Az épület mai formáját 1897-ben nyerte el. Az átépítés folyamán a régi templomot szinte alapig elbontották, az alatta lévő sírboltot betemették. A régi berendezésből nem maradt más, mint az oltár, a szószék egy része és az orgona.
Az előző nagy átépítést követően a közeljövőben kerül sor a templom szigetelésére, mivel az épület jelenleg is mélyebben fekszik a környezeténél, ezért látványosan vizesedik. Sajnos ez látható a külső vakolaton is, amelyet nemrég újítottak meg. Korszerű megoldásként a jelenlegi elektromos fűtés helyett, geotermikus energiára épülő rendszert alakítanak ki.

A második jelszórészletet a templom melletti parkban, szintén egy kis mágneses táblán találod. Az öreg fák java részét 2014 nyarán kivágták, így nincs, ami korlátozza a műholdvételt. A tér sivárságának enyhítésére 2015-ben néhány új fát telepítettek. A rejtek - hasonlóan az előző ponthoz - eltéveszthetetlen.  N 47° 15,619' E 17° 8,490' 126 m [GCCeDo-2] Amennyiben a tábla eltűnne, a jelszó megtalálható a templom nyugati kapuja fölött: a FELIRAT/IDÉZET ELSŐ KÉT SZAVA

A kiscelli kegyhely története
A dömölki apátság újjáélesztése, avagy inkább a kiscelli búcsújáróhely megalapozása a Csehországban született Koptik Odó nevéhez fűződik. Pappá szentelése után a világhírű zarándokhely, Máriacell kegytemplomának gyóntatópapja volt. 1739-ben kinevezték dömölki apáttá. Máriacellből magával hozta az ottani kegyszobor hiteles másolatát, amelynek a régi pápai országút mellett épített fel egy fakápolnát és abban helyezte el. A kápolna és a földbe vájt remetekunyhó mellett egy kutat is ásatott. Munka közben a kút szájából egy nagy kő esett a mélyben dolgozó kőműves fejére, aki a súlyos sérülés ellenére mégis felépült. A csoda megtörténtét még orvos is megerősítette. (A követ a mai napig őrzik a templomban.) A következő években - tagadhatatlanul a kútásó gyógyulásának hírére - zarándokok ezrei érkeztek a kegyszobornak otthont adó fakápolnához, ahol további gyógyulások és imameghallgatások történtek.
1745-ben a szobrot "kegyelminek és csudatevőnek" nyilvánították. A régi, fából épült kegykápolnát kőből újjáépítették, és új oltárt is állítottak bele. Némely évben 30 000 zarándoknál is több járt a csoda helyén. Ez arra ösztökélte az apátot, hogy bővítse a búcsújáróhelyet. Az építkezést még 1747. tavaszán elkezdték, a következő őszön pedig már állt az új templom. 1748. szeptember 15-én ezrek kíséretével vitték át a kegyszobrot végleges helyére. (további tudnivalók a búcsújáróhelyről)
A régi kápolna lassan elvesztette eredeti jelentőségét. 1825-ben megújították, 1865-ben pedig keleti oldalára kis fatornyot építettek. Így állt 1895-ig, amikor egy hadgyakorlat idején Ferenc József az apátságban lakott. A kápolnát akkor forgalmi akadálynak minősítették és lebontották. A mellette lévő szentkutat meghagyták és később helyreállították.( GCKeke 3. pontja). Az apát emlékét őrzi a belvárostól a Romtemplomig tartó utca neve is.

3. A Kálvária
A belvárosban, a templom mögött áll a Kálvária épülete. 1755 körül építtette Liptay János ezredes, miután nyugalomba vonulásakor Kis-Cellben telepedett le. A bencés rend iránti háláját fejezte ki ezen későbarokk stílusú, műemlék jellegű, épülettel. A két torony közötti homlokzat mögött van a Szentsír-kápolna. Oldalhomlokzatai barlangot utánoznak. A tornyai alatt induló lépcsőkön át lehet feljutni a felső szinten kialakított, nyitott építményben felállított kálvária-csoporthoz.
Liptay ezredes később Kismartonba költözött. Végrendeletében Krisztus Keresztjének egy kis ereklyetartóba foglalt darabkáját ajándékozta a templomnak, mely ma is a tárház legféltettebb kincsei közé tartozik.

A jelszó 3. része a homlokzaton lévő "mindent látó szem" körüli sötét sugarak, ha úgy tetszik, szempillák :) száma.
 N 47° 15,469' E 17° 9,309' 143 m [GCCeDo-3]

A kálváriával szemben áll az új városháza, mely 2010. augusztusában készült el. Érdemes megtekinteni a régi városházát is  N 47° 15,438' E 17° 9,253' 140 m [GCCeDo+Kolostor] , mely a templom szomszédságában fekszik. Az 1770-ben emelt U alakú épület eredetileg kolostorként funkcionált, később államosították és a járási tanács, majd a polgármesteri hivatal működött benne. Nemrég visszakerült a pannonhalmi bencések tulajdonába, akik a hivatalok kiköltözése után ismét számolnak az épülettel, tovább élénkítenék a város vallási életét. Addig is részben a helyi egyházi iskola néhány alsó tagozatos osztályának ad helyet.

E három barokk épület együttese alapozta meg Kiscell létrejöttét, és alkotja máig a település központját.
Az ideérkező hívek ezreinek ellátására a közelben épült fel az első vendégfogadó, majd német és magyar kereskedők és iparosok települtek. Az 1760-as években kb. 25 ház állt a templom környékén. Ezek lakóiból alakult meg 1787-ben Kiscell község, amelynek élén a bíró és esküdtek mellett jegyző is volt. 1790-ben mezővárossá nyilvánították, az igazi fejlődést azonban a vasút hozta el. Alig egy évszázad alatt a kis búcsújáró helyből kereskedelmi és közigazgatási központ lett, ekkoriban épült össze Pórdömölkkel. További olvasnivaló a városról.

4. Vasútállomás
A vidéket a XIX. sz. második felében érte el a vasút, Kiscell a századfordulóra személy- és áruforgalmával vasúti csomóponttá, áruelosztó- és átszállóhellyé vált. A város népessége szinte robbanásszerűen nőtt. Sorra jöttek létre a pénzintézetek és a gazdasági társaságok. Napjainkban is jelentős átmenő áruforgalma, szerepe az É-D-i európai közlekedési folyosó bővítésével még tovább nőhet. Celldömölkön sokan kötődnek ma is a vasúthoz a munkahely vagy a sportegyesületek réven, és városszerte hallható egész nap a MÁV-szignál is. A rossz nyelvek szerint "Cellben mindenkinek a szomszédjában van vasutas".

A multi 4. pontja is a vasutas múlthoz kapcsolódik. Az állomás melletti skanzenben lévő mozdonyok és vagonok közül a tűzoltóvonat kocsiján található szekrények darabszáma a jelszó következő része.
Számolgatáshoz:
náladlo tékdnim tanov A :géstíges siK
(A leamortizálódott/lelopott információs "táblát" többször pótoltam, remélem ezúttal még a helyén találod.)

 N 47° 15,719' E 17° 8,993' 142 m [GCCeDo-4]

5. Vulkán-fürdő
A két település, Kis-Czell és Nemesdömölk 1904-ben Celldömölk néven egyesült. 1950-ben Alsóság is a település részévé vált. 1979-től város, azóta a távolabbi Izsákfa is hozzá tartozik.
A két városrész furcsamód máig nem épült össze teljesen. A multi érinti a néhány éve megnyílt Vulkán Fürdőt is. Érdemes betérni, egész évben úszó-, termál- és gyógyvizes medencék valamint egyéb szolgáltatások, továbbá nyáron strand vár mindenkit.

Az itteni, szám szerint az ötödik jelszórészlet, a fürdő bejáratától jobbra lévő ablakok közül a legkisebbek száma.  N 47° 14,626' E 17° 8,700' 136 m [GCCeDo-5]

6. Alsóság
Az utolsó pont az alsósági városrészen található, útban a Ság hegy felé.
Itt volt plébános 1812-től haláláig Kresznerics Ferenc, a nyelvújítás egyik legnagyobb hatású, de kevéssé ismert alakja, az MTA tiszteletbeli tagja. Fő műve A magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal.
Egy tisztelője így írt róla: "Amíg élt, szerénysége miatt nem vettek róla tudomást, amikor meghalt, még jobban elfelejtették. S ma beszélnek Verseghyről és Kazinczyról, Fogarasiról és Ballagiról, pedig ők csak ott arattak, ahol Kresznerics a töretlen ugart kemény munkával felszántotta."

Sírja a városrész katolikus temetőjében van, a jelszó utolsó része a sírkövön olvasható. Mivel tiszteli tanítványa Kresznericset? (ózs kiyge ővél növökrís a zsaláv A :géstíges siK)  N 47° 14,118' E 17° 8,591' 137 m [GCCeDo-6]

A temetőt 18:30-kor zárják. A kerítés keleti oldalán, az aszfaltúttól távolabbi sarkon, matricán található az alternatív jelszó.
 N 47° 14,113' E 17° 8,600' 136 m [GCCeDo+Pótjelszó (6. ponthoz)]

Források: www.celldomolk.hu,www.cellbibl.hu,www.lutheran.hu, www.bucsujaras.hu

A multi tetszőleges sorrendben végigjárható, a jelszóképzésnél azonban figyeljetek.
A teljes jelszó a hat töredék egymás után egybeírva (szavak-szavak-szám-szám-szám-szó).

Ha már eddig eljöttetek, érdemes felkapaszkodni a Ság hegyre is RIPTOR ládájához, továbbá ajánlom másik, közeli ládámat, a GCkhgv-t is.
2013 óta a 6. pont és a Ság hegy között a város új "attrakciója", a Kemenes VulkánPark várja tavasztól őszig a geológia és a vulkánosság iránt érdeklődőket.

(Az esetleges elégedetlenkedőknek: igen, a multi tele van templomokkal, mivel jobbára ezek és a hozzájuk kapcsolódó személyiségek határozták meg a város életét egészen a múlt század elejéig.)

Kellemes ládázást, jó számolgatást kívánok!
"Csak egészség legyen, meg térerő!"

Nivás Döme
Állapot: kereshető

KRW értékelés (167 db): környezet: 4.50 rejtés: 4.21 web: 4.59 átlag: 4.43

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


ReniLaci21 2023.01.14 15:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

DAndika 2022.12.28 12:05 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Tyupi17 2022.10.16 19:56 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Vasi75 2022.09.24 16:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Bobáról indulva Borgáta, Sitke, Mesteri és Celldömölk érintésével a környék ládáit gyűjtöttem be kerékpárral. Egy jó 64 km-es körtúra lett belőle. [Geoládák v3.12.10]

vorlac 2022.09.03 18:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.51
Köszönöm a rejtést

Bobby Holmes 2022.08.30 14:09 - Megtaláltam
Részletek hamarosan, feltehetőleg otthonról!
(Bár eléggé el vagyok maradva a logírással.) Köszönöm a rejtést!
-Bobby Holmes [Geoládák v3.12.10]

R-Gyu 2022.08.27 13:59 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Kertész család 2022.08.25 14:05 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést.

variációk 2022.08.25 14:05 - Megtaláltam
M

Dzseemy 2022.08.20 17:58 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.88
Celldömölki nyaralás alkalmával végigjártuk a pontokat, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

paidlp 2022.08.03 16:37 - Megtaláltam
Fogom! :)
Köszönöm a rejtést!

Ásványvadász 2022.07.22 14:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.17
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]
A kettes pont közelében parkoltunk le és bicajjal jártuk körbe a várost. Sok szépet és érdekeset mutatott nekünk ez a láda a pontjaival. Az egyes jelszó részletekhez változatos módon juthattunk hozzá, tetszett.

Koroknai Attila 2022.07.15 19:36 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 1.00
Nem volt könnyű, de azért sikerült. Könjük a rejtést! A mária - kapun nem volt semmi.

[Jóváhagyta: Nivás Döme, 2022.09.16 16:01]

Piás 2022.06.19 18:17 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Lopakodó 2022.06.19 18:17 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Micra73 2022.06.19 18:16 - Megtaláltam
Elkövetve Dr. Ladával,Lopakodóval, Piással [Geoládák v3.12.10]

Dr.Lada 2022.06.19 17:52 - Megtaláltam
Micra 73-al Lopakodóval, Piással elkövetve:-)
[g:hu+ 2.8.13]

hitamas 2022.06.11 16:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.53
A szekrények darabszáma nagyon nem egyértelmű, de a lehetőségek száma szerencsére véges. A többi jelszórészlet viszont rendben, még ha az elsőnek és az utolsónak nem nagyon akartam hinni. :)

Horváth Edit 2022.05.17 12:23 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

ELENIKA 2022.04.20 15:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!!!

[Jóváhagyta: Nivás Döme, 2022.05.08 08:05]

Colos11 2022.04.20 11:59 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést.

[Jóváhagyta: Nivás Döme, 2022.05.08 08:05]

Viki és Tomi 2022.03.19 17:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Nagyon jó volt köszönjük a rejtést :D

DAgika 2022.03.14 14:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

medusa 2022.03.14 14:33 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget :) [g:hu 1.6.4]

dojdi 2022.02.26 16:43 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést és a kis segítséget! (A tűzoltóvonat kifogott rajtam. :)) [Geoládák v3.12.6]

HZsoti 2022.01.27 13:42 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.68
Kellemes 10 km körtúrával egybekötve. Köszi a rejtést és, hogy megmutattad a helyet

zolmate 2021.12.31 15:12 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

gyberna 2021.12.31 15:11 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! :) [Geoládák v3.12.5]

Pibo 2021.12.28 12:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

james 2021.12.13 12:41 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
James [Geoládák v3.12.4]

Mariann és Bánk 2021.10.31 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.49
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!

MaFe örs 2021.10.30 16:03 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

Zolnai 2021.10.30 16:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

Barnamac 2021.10.28 16:46 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

geoládászok 2021.09.27 10:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.93
Köszönet a rejtésért, a rejtő munkájáért!
Tartalmas városismereti séta volt!

IMG_20210926_145501IMG_20210926_094729
IMG_20210926_094834IMG_20210926_095920
IMG_20210926_095733IMG_20210926_100858
IMG_20210926_100216IMG_20210926_095756
Raczky család 2021.08.18 14:25 - Megtaláltam
Köszönjük a lehetőséget, megtaláltuk.
[g:hu+ 2.7.3]

gyetger 2021.08.14 14:41 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszi! :)
A 2.-nál a mégnest nem találtam, de lehet, hogy rossz helyen kerestem.
[g:hu+ 2.8.2 teszt]

Nyúlék89 2021.07.10 17:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

kismaczu + Neje 2021.07.04 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.16
Hét napos nyaralás alkalmával,25 ládát kerestünk fel,sajnos nem tudom külön értékelni őket,de nagyon szépen köszönjük a rejtők munkáját.

2717 CELLDÖMÖLK MÁRIA kegyhelyei (1)2717 CELLDÖMÖLK MÁRIA kegyhelyei (4)
2717 CELLDÖMÖLK MÁRIA kegyhelyei (11)2717 CELLDÖMÖLK MÁRIA kegyhelyei (19)
2717 CELLDÖMÖLK MÁRIA kegyhelyei (26)2717 CELLDÖMÖLK MÁRIA kegyhelyei (29)
2717 CELLDÖMÖLK MÁRIA kegyhelyei (50)2717 CELLDÖMÖLK MÁRIA kegyhelyei (53)
Photographer 2021.06.27 17:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.33 súly: 3.79
Celldömölki kirándulás alkalmával, főként autóval kerestük meg a pontokat. Szép helyek, a rejtés egyértelmű, olykor túl egyszerű. De a szép helyek miatt érdemes volt körbenézni a településen.
Köszi a rejtést!

IMG_20210627_162059IMG_20210627_164412
IMG_20210627_165435IMG_20210627_170421
IMG_20210627_171426IMG_20210627_172312
profán-pofák 2021.06.23 14:22 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönönjük a lehetőséget. Képek, bővebb leírás később. -=PP=-
[g:hu+ 2.7.4]

mokuskerekvok 2021.06.17 13:56 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.02
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!????
Nagyon jó láda!
Esztergom
Matemester [Geoládák v3.11.1]

vacakos 2021.06.14 15:36 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.80
Megtaláltuk, közös lógatás alkalmával.

bongi, vacakos

Acsart 2021.05.29 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.99
Meglelve! Köszönjük az élményt és a rejtést:Andi, Acsart

IMG_20210529_085047IMG_20210529_093650
IMG_20210529_094656IMG_20210529_095120
IMG_20210529_103724IMG_20210529_114313
IMG_20210529_110052IMG_20210529_142840
Zazi és a Lányok 2021.05.15 11:55 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

1DE72323-5FC5-4CF1-8040-E2919C3916E70B95EA2D-26CD-486A-9F8E-E0C37502940D
tomki 2021.04.10 12:06 - Megtaláltam
Köszi!

anettx 2021.04.02 15:10 - Megtaláltam
TFTC!
Celldömölkre jöttem ma, a pontok egy részét bebicikliztem, amit láttam tetszett.
[Geoládák v3.9.6]

gccedo-IMG_7713gccedo-IMG_7721
gccedo-IMG_7728 
krino30 2021.03.07 17:54 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

Balear 2021.03.07 17:48 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

roko1821 2021.02.28 16:13 - Megtaláltam
Köszi

csattila87 2021.02.28 16:01 - Megtaláltam
Köszi

geojoda 2021.02.24 14:12 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.41
Jól sikerült ez a nap.Szép kis város ez a Celldömölk. Köszönöjűk az élményt. Üdv.

griffs 2021.01.04 17:40 - Megtaláltam
66 km.-es bringatúra utolsó találata, jórészt már sötétben.
2 pontnál is bénáztam.
Köszi Döme!

akarair 2021.01.02 13:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! A kálváriánál akadtak gondjaim, de a rejtő nagyon készségesen segített. A többi pont rendben ment.

Hörcsög 2020.12.31 16:26 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.12
A mai nap utolsó találata, még éppen hogy világosban meg lett minden pont, bár a mozdonyt elbénáztam, de a rejtő késséggel kisegített. Köszönöm a belefektetett munkát!

Ricsi 77 2020.12.24 13:17 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.73
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! :) Szakadó esőben :) [Geoládák v3.8.3]

Robogo 2020.11.11 18:04 - Megtaláltam
Celldömölk volt egy kis dolgunk, így adott volt, hogy felkeresünk pár ládát a környéken. Hu-s és com-os ládát se hagytunk megtalálás nélkü. Az első pontot javítottuk a rejtő segítségével. Már sötétben kerestük fel a pontokat, de így is nagyon érdekes volt.
Köszönöm a rejtést!

kitkat0123 2020.11.11 18:04 - Megtaláltam
Nagyon szépen köszönöm a rejtést és a munkát, amit a láda kihelyezésébe fektettél.

Pótoltuk az első pontot a rejtő segítségével.
[Geoládák v3.7.6]

Zergi 2020.10.16 12:15 - Megtaláltam
Fogtam!
Az első pontnál üres volt a mágnes. A Rejtő segített ki a jelszórészlettel, köszönöm!
Élvezkedtem a gőzösöknél, a Bivalyt meg is simogattam:) Hiába tanultam, értem a működését, mégis valóságos technikai csoda a szememben.

IMG_9593IMG_9594
IMG_9595IMG_9596
IMG_9597IMG_9598
IMG_9599IMG_9600
IMG_9601IMG_9603
IMG_9604IMG_9605
IMG_9606IMG_9608
IMG_9609IMG_9610
IMG_9611IMG_9613
IMG_9614IMG_9616
IMG_9619 
iMagination 2020.10.10 14:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.70
Köszönjük!

GeoPatikuS 2020.10.09 12:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.1]

lembo 2020.10.09 12:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.1]

Rezi szittyák 2020.10.04 06:53 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.7.1]

Kogerj 2020.10.01 11:03 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.7]

kir6 2020.09.15 16:31 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

agacska 2020.08.22 13:58 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

Belus2004 2020.08.20 16:00 - Megtaláltam
Szép helyeken jártunk

Brand Dia 2020.08.07 15:37 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

BrPepe 2020.08.07 13:43 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

N.Zs. 2020.07.11 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.48
Minden pont a helyén van!
1. pont - Apátsági templom romjai: igazi drive in. Szeretem a romokat, ez szépen rendben is van tartva. És gondosan elzárva...
2. pont - Evangélikus templom: ez is tetszett
3. pont - Kálvária: Először be akartam menni, de zárva volt. Aztán rájöttem, hogy kívülről is látszanak a szempillák. :-)
4. pont - Mozdonyskanzen: meg vannak számozva a dobozok, így elég egyértelmű volt.
5. pont - Vulkán fürdő: a kis ablakok száma is egyértelmű. Itt éppen valami erőemelő verseny? volt tömeggel.
6. pont - Kresznerics Ferenc sírja: ötletes jelszóképzés
Összességében: nagyon jó volt. Köszönjük.

Apátsági rom
IMG_7087erőemelés
vasútállomásIMG_7078
régi állomás épülettemetőbejárat
Benedek_Vulkán 2020.06.21 15:22 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Zivatarlány 2020.06.21 15:22 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

13 2020.05.04 13:42 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

Halász család 2020.01.11 16:08 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Köszönjük a Rejtő segítségét. [Geoládák v3.2.2]

Butchman 2019.11.30 11:28 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Puhapracli 2019.11.30 10:55 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

kasap 2019.11.30 10:51 - Megtaláltam
Megtaláltam. :-) Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Strombus 2019.11.22 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.54
Ennyi sok szép, érdekes és változatos helyszín és sehol egy ládányi hely!?
Sok újat tanultunk a látottaknak és a gondosan kidolgozott ládaoldalnak köszönhetően. Kár, hogy a rejtések nem követik ugyanezt a szinvonalat.

1. pont: szeretjük a romtemplomok hangulatát, így ez is nagyon tetszett. Kár, hogy be van kerítve, így csak messzebbről csodálható. A nehezen olvasható jelszórészletet frissítettük.
2. pont: meglepett a sok, nagy ablak az evangélikus templomon, a mi vidékünkön nem jellemző az ilyesmi. Egy karib-térségbeli templomra emlékeztetett. Aztán láttam, ezen a környéken ez egyáltalán nem szokatlan.
3. pont: szeretem a kálváriákat. Az ilyen jellegű elég ritka, így igazán érdekes látványosság. A templom előtti Mária szobor meglepő.
4. pont: persze, hogy vonatokat nézni is örömmel mentem. Micsoda hatalmas mozdony! A szekrények számán vitatkoznék. Szerintem ha valaminek több rekesze van, az attól még nem több darab. Szomorú, hogy mindegyik mozdonyt, vagont eszi a rozsda. :-( Viszont bármelyik kiváló rejteke lenne egy kisebb ládának.
5. pont: ez a pont volt a számunkra a legkevésbé érdekes. De egy kessercsalád biztos másképp vélekedne erről és nagyon örülne, ha itt lenne egy kincsekkel teli végláda, majd utána a jól megérdemelt fürdőzés következhetne. A számolnivalón kicsit gondolkodni kellett, de nem bántam, hisz végül is egyértelmű a megoldás.
6. pont: tetszett a személy, a sír és a kérdés is.

A terepnehézség nem 1-es, ahenm 1,5-es. Kerekesszékkel nem hiszem, hogy végig lehet járni ezt az útvonalat, pedig az 1-es erre utal.

2019 11 22 Celldömörk  Katolikus templom előtt Mária szobor csúnya Jézuskával GCCeDo-32019 11 22 Celldömörk Katolikusi templom GCCeDo-3
2019 11 22 Celldömörk Mozdony üzem közben GCCeDo-42019 11 22 Celldömörk Nagy gőzmozdony GCCeDo-4
2019 11 22 Celldömörk Apátsági templom romja GCCeDo-1 
Péter60 2019.11.22 14:29 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 4 átlag: 3.00 súly: 4.54
Jó kis körtúra a 1-es rejtés a láda hiányának szól. Lenne itt bőven hely, persze így kényelmesebb.

réka97 2019.10.04 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.23
Megvan, köszönjük a rejtést! :)

sio 2019.08.19 18:59 - Megtaláltam
kerékpáros jojózás

Hipermakik 2019.08.17 15:00 - Megtaláltam
:)

RenaID 2019.08.17 14:00 - Megtaláltam
:)

RED75 2019.07.14 15:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.98
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést.

vadalma28 2019.07.14 15:30 - Megtaláltam
Köszi

Ignis9 2019.07.14 12:28 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.85
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. :)

Attibati 2019.06.30 07:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 4.55
Celldömölk - Ság-hegy - Mesteri - Vásárosmiske - Sitke - Köcsk - Egyházashetye - Celldömölk 68 km
A mai nap legproblémásabb ládája.
Az első ponton magamnak tettem nehézzé a megtalálást, ugyanis homályos lett a kép a jelszóhordozóról, így aztán kényzelen voltam itthon többféle képjavító eljárást bevetni, míg végül nagy nehezen összállt a jelszórészlet.
A 4. ponton még a mai napig nem tudom, hogy jött ki a jelszórészletben szereplő szám, én ugyanis jóval kevesebbet számoltam. Ez a jelszórészlet csak külső segítséggel lett meg. Itt rengeteg potenciális rejtekhely van, simán elférne egy kis doboz a jelszóval. Ahogy látom sokan elakadnak itt, jó lenne javítani ezen a ponton (is). Olvasom, hogy a moderáció során többen is kifogásoltuk a jelszóképzést, ezt továbbra is fenttartom.
Az 5. pont jelszórészletének a számolásában is tévedtem, nem világos, hogy milyen távolságig érvényes a "mellett".

Manala&Snake 2019.06.08 19:25 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

zaskl 2019.04.28 10:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést. ZASKL

Kepi 2019.04.21 18:16 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Zsókica és Lackó 2019.03.25 14:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

Judit és Béla 2019.02.23 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.34
Megtaláltuk.

Kerticsorbi 2019.01.31 16:52 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.37
Megtaláltam, köszönöm a rejtést.

emiGrant 2019.01.31 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.25
Általában halálosan utálom az ilyen sok-sok részes multikat, egyrészt mert ritkán mutatnak meg igazán érdekes dolgokat, másrészt nagyon könnyú elnézni valamit és akkor nem tud az ember logolni. Ennek ellenére ezt a multit még élveztem is. A rom érdekes volt, a kisvonat aranyos, bár itt voltak problémáim a jelszóval, mert nagyon szemfülesnek kell lenni minden ládát megtalálni. A kálvária különösen tetszett, mert nem szokványos az épület és nagyon szépen karban van tartva. Miután megtaláltuk az összes részt, a temető mellett elmajszoltuk szendvicseinket. Köszi a rejtést!

-1-2
-3-4
-5-6
-7-8
katica 2018.12.28 20:37 - Megtaláltam
Köszönöm, a rejtő segítségét külön is! Kicsit elszámoltam magam itt-ott :)

gst76 2018.11.04 11:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.90
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]
Sárvárról hazafelé megálltunk a vasutas városban is.
Multi szép sorban megkereshető, körbe járja a várost.
A második ponton a mágnest nem találtuk, a leolvasós alternatíva könnyen meglett.

SirLes 2018.10.31 16:05 - Megtaláltam
Szép hosszú multi. Andival kerestem meg a pontokat. A 2. pontnál nem találtam meg a mágneses táblát, de a felirat leolvasás ment.

P1010542P1010551
P1010538 
barchetta13 2018.10.29 23:59 - Megtaláltam
Kempingezés során megkerestük. Köszi!

ha2 2018.10.22 16:00 - Megtaláltam
Klassz séta volt. A Ság-hegy megmászása és egy jó ebéd után fordított sorrendben kerestük fel a pontokat.

MoMaszter 2018.10.21 17:52 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!

Kellemes séta lett volna, ha nem fúj annyira a szél, de így is becsülettel végigjártuk! :)

Kis rejtői segítséggel végül sikerült összeraknunk a jelszót (bár ha előbb kapcsolunk, talán egy kis google segítséggel is sikerült volna). Az első pontnál (ami nekünk a negyedik volt) félreolvastuk az utolsó karaktert, utólag is köszi a rejtőnek a szíves segítségért!

Csizmások 2018.10.08 10:28 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0c]

distike 2018.09.19 11:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.52
Végig jártam,végig olvastam,sokat tanultam,a várost megismertem,a pontok között gyalog közlekedtem.Kell ennél több?Köszönöm a kalauzolást.

EmesESE 2018.09.17 17:01 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 4.29
Köszönöm először is a rejtést, és a segítségeket Nivás Döme-nek és
Schlégl-nek is akik rávezettek a helyes megoldásra.
Az ablakok számolásában és a GCKeKe-vel történő keveredés miatt nem tudtam helyesen logolni.
Celdömölkön most jártam először, a láda nagyon kellemesen bemutatta a várost, annak nevezetességeit.

Schlégl 2018.07.26 14:27 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

csg69 2018.05.06 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.35
Ok

PEx2 2018.03.30 20:11 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Parmerozpazepan 2018.02.02 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.86
Köszönöm a rejtést!
Igényesen összerakott multi. Engem érdekelnek a templomok is. Tetszett a szépen felújított városközpont. Kár, hogy a vasúti emlékeket nem becsüli jobban se a vasút, se az úri közönség...
A kettes jelszóhordozó kissé avíttas, de a segédfelirat segít. Az utolsónál én nem találtam a pótjelszót, de alapvetően nem is volt rá szükség.

K-55 2018.01.29 12:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.21
Köszönjük, hogy megmutattad!

IMG_20180130_102044IMG_20180130_103811
IMG_20180130_105830IMG_20180130_111226
IMG_20180130_111241IMG_20180129_100125
IMG_20180130_123200 
Bakelitusz 2017.12.30 00:00 - Megtaláltam
Érdekes volt végigjárni a várost, még nem ismertem. A sírkeretben nem találtam meg a pótjelszót.

H+W 2017.12.29 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.64
A 4. pontot elnéztük, nagyon köszönjük a rejtő segítségét.

vidruska 2017.12.26 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 1 rejtés: 1 web: 1 átlag: 1.00 súly: 1.00
Megtaláltuk köszönjük :)

[Jóváhagyta: Nivás Döme, 2018.01.19 18:31]

IMG_20171226_162434IMG_20171226_171852
bagolyvera 2017.12.08 16:30 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget, nagyon tetszett!

gyalogk 2017.12.07 21:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.02
Megtaláltam,a 6. pontnál a rejtő segítségével,köszi.

bluggyhal 2017.11.02 00:00 - Megtaláltam
Jó nagy séta volt végigjárni, közben felmentük a Ság hegyre is. Kösznöm!

petheovacka 2017.10.16 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.82
Mesteri wellness előtti mesteri ládakeresés! Tetszett a multi, főleg a "csühös"-ök! :) Az 1. és 2. pontoknál újraírtuk a lekopott jelszórészeket, az 1. pontnál a villanyszekrényre is rákerült a jelszórészlet. Kösszi a rejtést!

Tibi1983 2017.10.08 10:58 - Megtaláltam
Megvan. Köszönöm, hogy megmutattad!

Bruka 2017.09.01 09:00 - Nem találtam meg
megtaláltam

[Elutasította: Nivás Döme, 2017.09.12 19:16]

karcsi9641 2017.08.27 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Lehet, hogy a végére már napszúrásom volt, mert a jelszóképzéshez a Rejtő segítsége kellett, amit ezúton is köszönök.
Vonattal mentem Sopronból, aztán busszal a sághegyi fordulóig. Persze a kráterhez is felmásztam a másik ládáért.Aztán vissza gyalog a vasútállomásra, közben ennek a ládának a pontjait levadászva. Nagyon tetszettek a láda által bemutatott útvonal látnivalói.
Köszönöm a rejtést, és az érdekes, részletes ládaleírást!

DSCN8580-001DSCN8581-001
DSCN8582-001DSCN8585-001
NagyKG 2017.08.06 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2 web: 3.5 átlag: 3.00 súly: 3.64
Megtaláltam, köszi!

Vasárnapi bringázás: Kapuvár-Simaság-Celldömölk-Kapuvár útvonal, 120Km

A mágneses táblákon a jelszó nehezen olvasható, előbb-utóbb cserélni kéne!

tabletta 2017.07.29 16:34 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Puzzle Apartman Gyula 2017.07.25 16:20 - Megtaláltam
Az 5. pontnál pihentünk pár napig. Szaunázás után kikapcsolódaskent végigsétáltuk a pontokat. A 3. pont közelében lévő kávéházban isteni lávét ittunk csodas környezetben. :)

Hajdu_Bartok_csalad 2017.07.21 15:00 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést!

mitriades 2017.07.14 11:40 - Megtaláltam
. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

snandor 2017.06.22 17:55 - Megtaláltam
Koszi! Jol megdolgoztam erte ebben a 30+ fokban. ;)

VP 2017.06.21 06:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 4 átlag: 3.00 súly: 4.54
Marcal-menti biciklizés előtt.
Nem szeretem a számolgatós városi multikat. (A kevesebb több lenne.)
Az első ponton a jelszórészlet nehezen olvasható, az utolsón hiányzik a pótjelszó, a "szekrény" fogalma a vonaton kicsit zavarba hozott, az ablak számolgatás pedig nagyon értelmetlen.

joove 2017.06.10 11:53 - Megtaláltam
Fürdőzéssel egybekötött ládázás.

Irisz14 2017.05.20 12:48 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.71
Megtaláltuk!
Köszönjük a rejtést.

NZs 2017.04.22 17:20 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 3.91
Celldömölki hétvégénk során kerestük meg ezt a mérsékelten érdekes multit. Szállásunk (a Belvárosi Apartman) közvetlen közelében, a 3-as ponttal kezdtük. A szokatlanul csípős időre tekintettel innentől kocsival gyűjtöttük a további állomásokat 4-2-1-5-6 sorrendben.
A mozdonyskanzen érdekes, de lepusztult látnivaló. A 2. ponton nem volt egyértelmű számunkra, hogy mit is kellene találnunk, vagy valóban rossz a koo - mindenesetre az alternatív jelszórészletet használtuk. A multi legérdekesebb állomásán, a templomromnál természetesen szerettük volna mi is közelebbről szemügyre venni az "ojjektumot", ezért a rejtő által felvetett alternatív megközelítési módot alkalmaztuk. ;-) Nézegetésünk végéhez közeledve azonban emberek érkeztek egy furgonnal meg valami táblával és pont a "lyuk" közelében kezdtek tevékenykedni. Mindegy, mi azért csak kihaladtunk mellettük - nem szóltak semmit csak nagyon néztek... :-) Az itteni jelszórészlet első szavának utolsó karaktere "k" és nem "r", aminek látszik!
A fürdős pont (5.) érdektelen, ha nem szeretnél megmártózni - mi most nem szerettünk volna.
A temetőben (6.) ismét értelmezésbeli problémáink adódtak, mint kiderült a feladatot nyelvtanilag kell felfogni. (Nem lett volna egyszerűbb azt írni, hogy a szöveg első szava...?) Az alternatív matricát nem sikerült megtalálnunk, hogy a sejtésünket megerősítsük. Ettől függetlenül elsőre sikerült belogolni! Kicsit tartottam a sok jelszórészlettől, hiszen többen is írtak a jelszóképzési nehézségekről, de a fentieken kívül semmi problémánk ezzel nem volt, minden könnyen megtalálható/leolvasható/megszámolható volt!
A ládaoldal indokolatlanul hosszúra sikeredett, csak 4 oldalra lehet kinyomtatni! Szerencsésebb volna a történelmi leírásokat (-ha egyáltalán kellenek ilyen részletességgel...) egyben, az oldal végére tenni, akit érdekel, ott is el fogja olvasni. Az oldal egyébként részletes, informatív, kidolgozott, a webes pontszám mindössze a fentiek miatti elégedetlenségemet fejezi ki.
Egy jót vacsorázni szerettünk volna ezek után, de Celldömölk belvárosában nincs (vagy mi nem találtunk...) egy normális étterem! Pontosabban egyet találtunk, ami dugig volt belül, a kerthelyiség pedig nem csábított minket az észak-nyugati széllel kombinált 10 fokos hideggel... A Tulipán Fesztivál keretében tartott Bikini koncerttel zártuk a napot. Másnap, a hazaúton még megkerestük a Marcalgergelyi sétát (GCMGE) is.
NZs & Dóri

3.pont - kálvária4.pont - kismozdony
4.pont - műszerfal...4.pont - kerekek
4.pont - az vajon mi lehet...? :-D1.pont - kapu
1.pont - boltívek1.pont - templomrom
1.pont - lépcsőház1.pont
nmárti 2017.03.24 10:19 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.33
Ezt a ládát még két vagy három éve kezdtem el, aztán annyiban maradt. Most végre a végére ertem, de kellett a rejtő segítsége:) amit itt is köszönök ! :) Visszatérek még, ki kellene próbálni a fürdőt és még több fotót készíteni. Köszi a rejtést! 2017.05.01: még képek :)

-1-2
 
feldelaci 2016.12.18 11:45 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

feldefanni 2016.12.18 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.36
Megtaláltam.

bmxlacko 2016.12.18 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.34
megvan

Göde 2016.12.08 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.54
Többségében érdekes, a Vulkán fürdő tán kihagyható lenne. Köszönöm.

Moszy 2016.11.20 18:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.65
ok

molb 2016.11.20 17:12 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Szejbi 2016.10.19 21:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.21
Minden ponton jártunk, minden pontot levadásztunk, de a jelszó mégsem jó. Valamit elnézhettünk, vagy rosszul értelmeztünk.
Köszönjük a rejtő segitségét!

K.L. 2016.09.03 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.37
Megtaláltam.
Kerékpárral jártam végig. Sajnos az 1. ponton a felirat már megkopott. Köszönöm a rejtő segítségét!

Tanohun 2016.08.13 12:52 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

kertimi 2016.08.13 12:33 - Megtaláltam
TFTC

Imi Ari Bella 2016.07.13 11:28 - Megtaláltam
Nagyon szép város Celldömölk. Sokszor jártam már ott, de ezek a helyek mind kimaradtak. Még ha az evangélikus templomba is be sikerült volna menni, az lett volna még a legjobb, de majd következőre. :)
Köszönöm a segítséget a rejtőnek. :)

Fecó07 2016.06.26 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.17
Köszi rejtést. Köszönjük a rejtőnek a segítségét 2 pont esetében is.

Mathau 2016.06.22 10:30 - Megtaláltam
A Mária Maraton közben esett útba.

Sajnos a feszített protokoll program miatt nem volt időm a pontokat megkeresni, de mindet megnéztem, sőt a nagy templomban még volt egy rövid vezetett túra is miután jóllakattak minket a helyiek :)

Tudom, hogy nem kerestem a dobozt, de azt hiszem a látványosságokat kimaxoltam. Ha elfogadod megköszönöm, ha nem azt is túlélem.

[Jóváhagyta: Nivás Döme, 2016.07.17 12:54]

Mrésmrssmith 2016.05.20 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.48
Mai kerékpározásunk eredménye! Jó kis kör volt, élveztük! Köszönjük!

[Jóváhagyta: Nivás Döme, 2016.05.29 13:16]

imageimage
image 
Hiuzmama 2016.05.14 12:00 - Megtaláltam
Meglett, köszi a rejtést

Párduc50 2016.05.14 12:00 - Megtaláltam
A jelszó több helyen nem egyértelmű pl. nyugat...
A megfejtés végül meglett.

bumbika 2016.03.14 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.80
Megtaláltuk!

Nars 2016.02.25 09:00 - Megtaláltam
megtaláltuk.

zalajaro 2016.01.23 12:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.39
GCHAFO és GCPC után Celldömölki multi, séta következett.
Jó hosszú ez a multi gyalogosan.
Megtévesztő a 2H+4V. Fent is, jelezhető lehetne : 6V !!!!
Azért összejött.

3-4-5-6-1-2 sorrendben.

Felért egy túrával. :)

köszönet a rejtésért !!

IMG_20160123_100101IMG_20160123_101226
IMG_20160123_101650IMG_20160123_110600
IMG_20160123_114139IMG_20160123_114251
IMG_20160123_115305 
Katulyakutatók 2015.11.07 14:53 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.46
Megtaláltuk. Köszönjük a rejtő fáradozását!
A jelszóval kicsit megkínlódtunk, mert az első ponton rosszul olvastuk a jelszórészletet. Végül a leírást ismételten átolvasva "megvilágosodtam" és sokadik kísérletre sikerült elfogadtatni a rendszerrel a jelszót. A multi egy részét a GCTsag-hoz menet gyűjtöttük be, a másikat jövetben, így egy nagy kört mentünk a városban és környékén. A városka nagyon tetszett. A régi nagy vasutas városok közül talán itt maradt meg leginkább az élet.

A lemenő nap fényében
 
Feri0705 2015.09.20 11:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.62
Megtaláltam! Tetszett Celldömölk, érdekes helyekre vitt el a láda. A főtéren több csodás mű található.

 
Skali&Margó 2015.09.19 17:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.89
OK!

stmester 2015.09.02 11:00 - Megtaláltam
megvan köszi

szalaij 2015.08.13 14:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget.

zöldcsacsi 2015.08.06 12:43 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

JAck:66: 2015.07.04 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.10
1265, megérett a meggy.

Szabó família 2015.07.04 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.91
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!

Ádámmal közösen.

vt54 2015.06.07 09:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.27
Celldömölki üdülésünk kapcsán sétáltuk (autóztuk) végig a multi pontjait. A város tetszett, nyugalmas és szép, főleg a központja. És kiváló időt fogtunk ki, így törzsvendégek lettünk a fürdőben. Sikerült megszerezni a nyári alapszínt is.
Csak egy hagyományos láda hiányzik a sorból...
Köszönjük a lehetőséget vt54és Ica

benist 2015.04.29 11:00 - Megtaláltam
Kocsival, gyalog végigvettük a pontokat. Az 1. pontnál a felirat nem túl időtálló, a 2. pontnál a kook a templom ellenkező oldalára mutatnak, a 4. pontnál számomra nem volt egyértelmű, hogy hány a szekrény, picit találgattam. A belváros szépen rendezett.

mozgo 2015.04.18 15:41 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.67
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg] köszönöm a rejtő segítségét.

pliptai 2015.04.04 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.21
Köszönet a rejtésért!

Kilátó 2015.02.01 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.67 súly: 3.36
Vasi Múzeumbarát Egylettel Ság hegyi túrával egybekötve 16 km.

 
acic 2015.01.20 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1.5 web: 5 átlag: 3.83 súly: 2.83
Köszi a rejtést! A környezet szép, szépek a helyek, viszont lehetne kicsit nehezebb is :)

Kopi 2014.12.23 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.56
Kösz a rejtést, sokat megtudtunk Celldömölkről.

-KM- család 2014.10.26 13:49 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.41
Megtaláltuk!
Köszönjük a rejtő segítségét!

Pifu74 2014.10.26 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.41
Jó volt.

zsolty23 2014.08.05 13:30 - Megtaláltam
Koszonom a rejtest

macikupac 2014.07.24 11:24 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.50 súly: 4.36
Celldömölki nyaralás 7.

A multi 6 pontját szépen elosztottuk 3 napra. A szállásunk a belvárosnak nevezhető részen volt, a templom és az állomás között. Az éjszakára kivilágított templomra ráláttunk és a vonatok zaját is hallhattuk. A pontokat 6-5-3-4-1-2 sorrendben kerestük fel. Az alsósági temetőt a Vulkánparkba menet néztük meg. Elsőre nem értettem, hogy mi is a jelszórészlet, de végül megvilágosodtam. A Vulkánpark egy nagyszerű hely. Több órán keresztül voltunk ott. Majd ezt követően felmásztunk a Ság-hegyre is. Egy kisebb túra után az út porát a Vulkán fürdőben mostuk le magunkról. Sajnos a csúszdákat most építik át, így a nagy hancúr elmaradt. Másnap a templomnál kezdtünk. Amíg Gabi feladta a csekkeket a postán, addig mi a fiúkkal felderítettük a kálváriát és megnéztük a templomot belülről is. Majd miután egy nagyszerű napot töltöttünk a rezi dinó- és kalandparkban, visszaérve Cell'be - az ismételten szakadó esőben - a vasúti skanzent néztük meg. Harmadnap Sárvár nevezetességeit vettük célba, s elé még a maradék két pont felkeresése is belefért. A templomrom nekem nagyon tetszett. Sajnáltam, hogy lezárt kerítés veszi körbe. Az evangélikus templom épülete is tetszetős. Főként, hogy szép napos időben volt hozzá szerencsénk. A kis kapszulát Árpi találta meg. Sajnálták a srácok, hogy logfüzetet nem tartalmazott. Erre egyébként a 4. pont (vasúti skanzen) lenne a legalkalmasabb. Ott van lehetőség bőven egy (erős mágnes segítségével) normális méretű doboz elrejtésére, s az sem feltűnő, ha az ember alulról nézi a masinákat. Továbbá a fürdő helyett én a Vulkánparkot tenném be. Öcsipók mackónknak ezen kívül nem volt hiányérzete.

[wapon beküldött és később kibővített szöveg]

 
Gabcsi 2014.07.24 11:24 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

kobcikrajci 2014.06.26 10:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.28
Celldömölk-Somlóvásárhely távon biciklivel. Mivel már régebben beteg, a celldömölki multi láda keresésével próbálkoztam. A leírásból nem derült ki, hogy mi a gond vele, gondoltam, hátha mindent megtalálok. A keresgélést a vasútállomáson kezdtem, ahol a tájékoztató szöveg gond nélkül olvasható. Innen gurultam be a városközpontba, ahol szintén megtaláltam a szükséges dolgokat. A 2. ponton rájöttem, hogy itt a dolog kerékkötője, ugyanis a nemrég kivágott fákkal együtt a mikro is odalett, ezért nem állhat össze a jelszó. Szerencsére a láda gazdája kisegített ezzel a részletet, amit ezúton is köszönök.
Tetszett a város, a felkeresett állomások, a rejtések módja is, remélem mielőbb meggyógyul, és másoknak is örömet okoz.

Rubor 2014.02.15 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.21
Még tavaly nyáron voltunk feleségemmel a Vulkán fürdőben és megtaláltuk a ládát és az apátsági templomot. Most egy téli túra végállomása volt barátaimmal Celldömölk, most pótoltuk a hiányzó adatokat. Köszönjük a rejtést.

 
narp 2014.01.11 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.24
Nagyon jó kis multi. Felmásztunk a 424-esre, tetszett a kálvária és templom körül a sok zöld terület, a fürdőben csobbanásra most nem volt idő.

Dömemama 2013.12.28 11:00 - Megtaláltam
Köszönöm!

picuresnagyur 2013.11.16 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.06
köszi

 
karcsipanna 2013.10.31 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.92

Szép volt!acs54 2013.10.27 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.24
Köszönjük a rejtést!

Sly 2013.10.27 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 3.63
Köszi

Mikulás 2013.09.29 12:48 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.54
Kőszegi, szombathelyi hétvégi bringás kalandozásokból hazafelé menet útbejtett multi. Sajnos ezeket a pontokat már autóval kerestem fel. Szépek a látnivalók, hiánypótló ez a multi. A romok tetszettek legjobban és a fürdő legkevésbé (ezt kihagytam volna a multiból). Köszönöm az invitálást!

Mikulás

Gabeszosz 2013.09.14 12:56 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.82
(GPS+)

III. Marsal' Trophy közben, egy kis kitérő keretében abszolválva. Szép hely ez a Celldömölk, de most csak végigszaladtunk a pontokon.

Gabeszosz

Paul 2013.08.12 21:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.15
Már sötétedett mire elkezdtem a pontok megkeresését.Sajnos az első és az utolsó pontot nem tudtam leolvasni.Köszönöm az előttem megtaláló segítségét.

 
kacsati 2013.08.11 11:50 - Megtaláltam
Féltem, hogy nem jön össze a jelszó, de elsőre sikerült.

plecs 2013.08.06 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.96
Kis segítségre azért szükségem volt, de végül csak összeállt...

BubaGC 2013.08.06 10:00 - Megtaláltam
:-)

GAMANO 2013.07.28 15:45 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

urbanj 2013.07.20 15:00 - Megtaláltam
Sárvár felé menet. Szép a város, bejártuk rendesen. :) Köszönjük a rejtést.

Liberty 2013.06.26 21:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.63
19/13. Somogy-Veszprém-Zala és Vas megyei ládatúra Gyrossal.

Gyalogosan és autóval tettük meg a multi pontjait.
Különleges látnivaló volt a tűzoltóvonat, Gyros szakmai szemmel vette szemügyre mivel tűzoltó:)
Köszönöm a rejtést.

Celldömölk címere
Gyros 2013.06.26 21:44 - Megtaláltam
e [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

arandria 2013.06.02 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.07
Hűvös, esőre hajló időben jól bejártuk Celldömölköt egy kis csapattal, a Honfoglaló Nyugdíjasklubbal. Köszönjük az idegenvezetést!
Plusz programnak megnéztük a Munkácsy kiállítást is.

Bala1 2013.06.01 15:30 - Megtaláltam
Kipróbálhattam a gps egyik előnyét, hogy vízálló. Teljesen szétáztam, de ez így volt jó! Tetszett, ez most igazán kalandosra sikerült, mivel még egy multit megkerestem a szakadó esőben. Köszi !

Repcsi 2013.05.01 15:00 - Megtaláltam
Nagyon meleg volt. A második ponton hangyák vették birtokba a mikrot.
Köszönjük a rejtést!

pockok 2013.04.17 00:00 - Megtaláltam
Rendszeresen járok ugyan Celldömölkön, de ez a multi nagyon sokat segített ismereteim rendszerezésében.
Szép munka! Köszönjük a lehetőséget!

bakonyiberci 2013.04.14 18:20 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

fuxos 2013.04.14 18:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

annamatyi 2013.04.13 12:54 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.01
Drive-in ládázás Celldömölkön. Mivel a Ság-hegyen nagyon sokat időztünk, ezért a láda pontjait autóval kerestük meg. Az apátsági romnál nem találtuk a jelszót, csak az oszlopra felkarcolt szövegtöredéket. A vasúti skanzennél is csak kintről néztük meg a vonatokat, az idő rövidsége miatt. Maga a város nagyon szép és rendezett, főként a belvárosi rész. Köszönjük a rejtést. Kérjük a megtalálás elfogadását a fényképek alapján.

[Jóváhagyta: Nivás Döme, 2013.04.24 22:15]

A temetőbenAz apátsági rom
Kálvária 
kopepe 2013.04.03 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.60
Jó ez a multi. Megmutat a városból mindent, amit kell. Az áprilisi télben jártuk le (4,5,6 autóval).
Jelzem, a 6.pontnál az alternatív jelszó leázott.
Köszi a rejtést!

Vándor Csillag 2013.03.09 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.15
Városi séta, kirándulás a Sághegyre és Vulkánfürdő. :))

SünVeedee 2012.12.31 12:00 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést! Kellemes ládázás volt a verőfényes hidegben!
Sajnos a templom romnál csak a fekete szigszalagot találtuk mi is a jelszórészlet helyett. De igazolásként feltöltünk egy fotót!
Kérjük a találat jóváhagyását!

[Jóváhagyta: Nivás Döme, 2013.01.08 21:20]

 
Mr Zerge 2012.11.02 09:20 - Megtaláltam
Meg van, részletesen késöbb... [wapon beküldött szöveg]
Nagyrészt autós kessing lett a városnézésből. Leginkább a vasutállomás pont tetszett, ez eltért a szokványos látnivalóktól.
Üdv Mr Zerge.

befi 2012.10.06 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.26
sajnos a romnál nem találtunk semmit, csak nyomokat, valaha felszigszalagozott valamit (részletekről mail ment a rejtőnek)
a többi pont megvan, kicsit soknak tűnt a pont, amit össze kellett gyűjteni,
de végül is jó volt.
a belváros határozottan csinos.

kérnénkszépen a találat elfogadását

[Jóváhagyta: Nivás Döme, 2012.10.29 21:30]

köszönjük

gyerekek a zárt udvaron belül
itt nem találtunk semmitezt a föld alól kotortuk ki, még jó hogy kitartóak voltunk
 
Rockatansky 2012.08.18 14:49 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.30
Megtaláltuk!! Apátsági templom romjainál a felragasztott cetli már nincs a helyén. Valószínűleg az utolsó fűkaszálásnál letéphette valaki. A maradványokat a fűből sikerült előhalászni és kisilabizálni a jelszót. Sajnos nem volt kéznél semmi eszköz amivel stabilan pótolhattuk volna, így csak egy darab papírfecnit tudtunk odatenni, ha esetleg valaki utánunk arra keresgélne. Holnap megpróbáljuk utolérni a ládatulajt is és szólunk neki.

mohacska 2012.07.29 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.94
OK!

CsKaroly 2012.06.03 11:19 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.64
Megtaláltuk.

Mónika, Károly

sutyi_a_hegyrol 2012.06.02 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.51
Ide mintha tavaly egyszer már logoltam volna, ma 2013.07.14. van :o
No, mindegy is. Tetszett. Köszi a segítséget Dömének!

Fakopács 2012.03.16 15:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk, bár elég sokat kellett autóznunk, hogy az összes pontot begyűjtsük. Legjobban a régi belváros tetszett.

 
Reaper146 2012.03.15 12:31 - Megtaláltam
Megvan!

kovijoco 2012.02.19 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.30
Sikeresen megtaláltuk!Hazai pálya előnye volt néhány helyen.Első jelszó rosszul olvasható,idegen nem biztos,hogy el tudná olvasni,6. jelszónál nem találtuk az alternatív jelszós matricát,de mi temető zárás elött mentünk,így az eredetit megtaláltuk.

Reggel 2012.01.08 12:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.92
Megtaláltuk!

A jelszó egy kicsit kifogott rajtunk.(Köszi a segítséget) A hely még tudott újat mutatni, pedig párszor voltam már Celldömölkön.

Köszi a lehetőséget!

Anita és Reggel

Fazék 2011.10.25 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.31
Szombathelyről hazafelé némi autóskessing. Nagyon rég jártam Celldömölkön, mindenre rácsodálkoztam. Sokkal szebb város, mint amire emlékeztem. ;)

kaldigeza 2011.10.01 14:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.29
Valaha itt törtem-zúztam az iskola butorzatát, és a tanerők anno még elég erős idegeit! Berzsenyi szülőfalujából gyönyörű őszben kerékpárral jövet kissé megforgattam a keresés sorrendjét az ajánlottal szemben! A katolikus templomban énekkarok szerepeltek! Egy kórust meghallgattam még az utcán próba közben, a másikat bent a templomban! Már ezért is érdemes volt ma erre járnom! Majd stílszerűen a vasutas városhoz méltóan "villanyos vonattal" száguldottam lakhelyemig. (Jóapám ezt az ötletemet díjazta volna, mivel vasutas volt, és imádta a szakmáját, munkahelyét!) Út közben gyönyörködtem vasút mellé húzódó szülőfalum látványában, és annak templomában, ahol keresztvíz alá tartottak! Köszönöm a rejtést!!!

horvathszaby 2011.09.18 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.43
A Pannon lapok játéka kapcsán érkeztünk Celldömölkre és, ha már erre jártunk nem hagyhattuk ki a Ság-hegy utánezt a multit sem...
Egy jó séta keretében végigjártuk a pontokat, majd beültünk a Trója Pizzériába, hogy megebédeljünk...
Kár volt...
2,5 óra várakozás után, többszöri érdeklődésünkre sem foglalkoztak velünk, valamit a megrendelt ételt sem kaptuk meg!
Ezúton üzenem, minden kesser társamnak, hogy a Trója Pizzériát NAGY ÍVBEN KERÜLJE, ha nem akar ő is így járni!!!
Ez a kellemetlenség jól elrontotta a mai napunkat, pedig igen jól indult...
Tudom ez nem a rejtő hibája... De sajnos Celldömölkről ez az "élmény" fog megmaradni...

Köszönjük a rejtést!

qpci 2011.09.18 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.12
Nem ismertük eddig Celldömölköt, de egy csodálatosan szép mezővárost ismerhettünk meg. Mindenkinek szeretettel ajánljuk a várost, és a rejtést is.

Dormatt13 2011.09.18 16:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.79
PLT által rendezett kirándulás alkalmával :)

keszist 2011.09.18 16:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.78
A PLT játék keretében ha már itt jártunk végig jártuk ezt a multit.

Galocza26 2011.09.18 16:26 - Megtaláltam
A Pannon Lapok játéka miatt jöttünk Celldömölkre. A GCTsag után végigjártuk a multi 5 pontját, a mozdonyskanzent hagytuk utoljára. Előtte beültünk a Trója Pizzériába. Kár volt. Több mint egy órán át vártunk a megrendelt, de soha el nem készült pizzánkra és a ki nem hozott kólánkra. Reklamációnk után 25 perccel megkaptuk végre a pizza helyett felajánlott vegyestálat, de a kóla nem érkezett meg. Inkább lemondtunk róla.
A közel két és fél órás trójai közjáték után végre megnéztük a vonatokat és megkerestük a multi utolsó pontját. Köszönjük a rejtést! (Kólát meg vettünk hazafelé...)

Tappancs2 2011.09.18 16:26 - Megtaláltam
Megtaláltuk!

Csaba és Kati 2011.09.18 16:08 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.66
HEURÉKA! Megtaláltuk, köszönjük! [wapon beküldött szöveg]
Nyugodt és szép kisváros.

RomtemplomEvangélikus templom
TemplomSzökőkút
Emlékoszlop 
Hartyi 2011.09.18 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.40
Megvan ez is! Szép kis multi!

Ampulla 2011.09.18 15:06 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.09
Naplós játék részeként tappancsékkal közösen megtaláltuk.

Hektor 2011.09.18 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.42
Köszönöm a rejtést!

Access Denied 2011.09.18 12:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.91
A Ság-hegyi PLT játék nem maradhatott kísérőládák nélkül, így a pecsétgyűjtés után felkerestem pár környékbeli rejtést, így ezt is.

A Kálvária környéke hamarosan megszépül, a járda alapjául szolgáló murvát már szétterítették. A templom előtti kis tér a szökőkúttal és a szobrokkal nagyon hangulatos. A Mozdonyskanzen nagyszerű volt, de a tűzoltóvonatot jól eldugták. A többi pont is érdekes volt.

Köszi a rejtést!

ZsuGa9 2011.09.18 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 1.00
Köszi a rejtést!

peter.ori1 2011.09.18 00:00 - Megtaláltam
köszi

karathl 2011.09.18 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.15
A Pannon Lapok túranapja alkalmával kerestem fel a helyeket. A Vulkán fürdőt nemcsak az ablakok megszámlálása céljából látogattam meg. Jól esett a fürdőzés a számomra új fürdőben. Újat jelentett számomra az Apátsági templom rom is és az átrendezett belváros is.

 
Kaputyin 2011.09.18 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.37
A nap záróládája. Mi utoljára hagytuk a Vulkán fürdőt. Kellemes élményekkel tértünk haza. Köszönjük a rejtést!

attika 2011.09.18 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.46
Megtaláltam.

sirgalahad 2011.08.23 07:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.34
Oldaltáska, hasitasi
Egyenruhám vasútasi
Celli vagyok, kalauz
Vonat este hazahúz

fürdőtemplom
szép kapukálvária
masinamasiniszta látószög
nagykicsi
másik templomnem is léptem be!
rom 
anettnori 2011.08.18 17:41 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.75
Megvan! [wapon beküldött szöveg]

A Ság-hegy után körülnéztünk Celldömölkön is. Régebben gyakran átutaztam a városon, de legalább 10 éve nem jártam itt.
A multit 6-5-1-2-3-4 sorrendben jártuk végig. Az eleje az útvonal miatt, a végére meg mindenképpen a mozdonyokat hagytuk. Tudtuk, a gyerekeknek az lesz a fénypont.
A temetővel kezdtük. A fürdővel folytattuk. Nekem teljesen új volt, egyszer el fogunk ide jönni pancsizni (legalábbis ezt most elhatároztuk).
Az apátsági templomnál nem elégedtünk meg a külső látvánnyal, mi bizony kipróbáltuk a kerítés hiányosságai nyújtotta lehetőséget! Mintha valamiféle felújítás nyomai lettek volna, de aztán abbamaradt a projekt?
A másik templomnál először egy vékony fánál próbálkoztam, ott a gödörből kiemelt kő alatt egy béka nézett velem farkasszemet. Nem is háborgattam tovább.
A kálváriánál már türelmetlen volt az ifjúság, ezért parkolás után csak én pattantam ki a kocsiból. Mint kiderült, a többiek az autóból pont ráláttak a kérdéses pontra.
Végül az állomás. Átutazóban gyakran nézegettem a vonatablakból ezeket a monstrumokat. Most először közelről is szemügyre vettük őket. Közben több vonat is érkezett és továbbhaladt, mozdonycserével. Egyszóval mozgalmas késő délután volt. De a gyerkőcöknek itt ez kellett!
Köszönet a rejtésért!

TLaca 2011.08.13 13:40 - Megtaláltam
Megtaláltuk!

közös nevező 2011.08.11 00:00 - Megtaláltam
Alapos multi, köszönjük a rejtő segítségét!

V_Gabor 2011.07.10 12:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.81
Ezúton is köszönöm a rejtő telefonos segítségét az olvashatatlan 1. ponttal kapcsolatban!

Köszönjük, megtaláltuk! Mónika és Gábor (Android+g:hu, 60CSx) [g:hu 1.3.15] [wapon beküldött szöveg]

 
Bojsza család 2011.06.28 12:16 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.33 súly: 2.34
autós vadászat..
a rejtő segítségével sikerült az első jelszórészlet is...

 
LionDaddy 2011.06.23 12:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.71
A Dunántúlra szólított ma a munka, előtte és utána ládáztunk a kollégákkal.
A multi első pontjánál a cetli már elázott, nem is olvasható a teljes jelszó részlet. Kis okoskodással azonban kitalálható. Ez nekünk is sikerült, amit igazolt a rejtővel való telefonos egyeztetés is. Legjobban az utolsó pont, a vonat kiállítás tetszett, Nem láttam még ilyen régi és hatalmas vasakat közelről.

Köszi a rejtést !

Ság hegy a temetőből nézve
atipapa és az arányok
 
atipapa 2011.06.23 11:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.80
Köszi

flendera 2011.05.30 11:46 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.13
Lagzi utáni levezető séta. Jó kis hely. Köszi

Plavi 2011.05.30 11:46 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.19
A cimborám esküvője miatt jártunk Celldömölkön, és ha már ott voltunk, meglátogattuk a helyi nevezetességeket. Ehhez nyújtott nagy segítséget ez a multi. Köszönjük. Kellemes kis környék. Érdemes ide ellátogatni.
Cseles a 6. jelszórészlet. :)
(Az 1. és 6. ponton a matricák már nehezen olvashatóak. A sírnál nem nagy gond, mert a felirat talán még zárt kapuknál is látható.)

csabavezer 2011.05.29 13:21 - Megtaláltam
Megtaláltam!
Nagyon jó rejtések és jó helyszínek.A jelszavakat viszont megkellene nézed,mert már némelyik nagyon nehezen olvasható!

georegon 2011.05.29 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.79
Köszi a városnéző multit! (megjegyzés: az apátsági templomrom kerítésén a matrica kissé kopott, nehezen olvasható a jelszó)

rero72 2011.05.07 13:04 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.92
Már régóta végig akartuk járni ezt a multit. Ma sor került rá. Nekünk személy szerint a 1-2-4-3-5-6 sorrend egyszerűbbnek és rövidebbnek tűnt. A mikroládánál nagy segítség a tapló gomba, mert a gps a mellette lévő fához navigált, ezen kívül jó mélyre el volt ásva. Ha nincs a gomba nem találjuk meg. Az egyes pontnál, a kerítés lábon található jelszórészlet lassan felújításra szorul, kezd fakulni és átnedvesedni. Amúgy jó kis séta volt, nagyon élveztük.
Köszönjük a rejtést!

Judit+Robi

 
Puszkany 2011.04.29 21:59 - Megtaláltam
Boklaszas kozben. Koszi a lehetoseget! [g:hu 1.3.9] [wapon beküldött szöveg]

ngbriell 2011.04.26 19:47 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.30
Mai első ládánk.
Most már vittünk autós GPS-t, de segítségre alkalmatlan volt, máshova jelölte mindig, mint ahol valóban volt, így megint megérzésekre hagyatkozva keresgéltünk.

Az evangélikus templomnál kezdtük a túrát, nagyon ötletes rejtés volt, tuti nem talál rá véletlenül senki. :)
A temető nagy falat volt, majdnem egy órát bolyongtunk a sírok között. (Aztán meg azt nem értettük, hogy mi ebből a jelszó?) Nekem mondjuk ez rész nem annyira tetszett, kellemetlennek éreztem, hogy ott egyensúlyozok ismeretlen sírok között, a kapáló mamák meg értetlenül bámultak ránk. :)
Harmadik állomás a fürdő mini ablakai voltak, az nagyon gyorsan ment.
Utána mozdonyokat néztünk, a tűzoltó mozdony nagyon el van rejtve, két MÁV alkalmazottat is megkérdeztünk, merre van, de persze fogalmuk sem volt, ami mondjuk röhej.
A romtemplomnál a jelszó első pillantásra meglett, nagyon jól van rögzítve. Kár, hogy le van lakatolva, szívesen megnéztük volna közelebbről is.
A Kálvária szempilláihoz meg éles látást vigyetek :)

Amúgy meg összességében tetszett, sikerélmény volt. :)

Gabi (Rolanddal)

csbagi 2011.04.17 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.03
Bicikliztünk egyet a városban, aztán felmentünk a Ság-hegyre, végül fürödtünk egyet a Vulkán-fürdőben. Jó kis kirándulás volt, gyönyörű időben!

Cseber 2011.04.17 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.02
Megvan! Persze, hogy Ágival!

márka 2011.04.03 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.23
megvan

Mese-Cache 2011.04.03 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.73
Megvan.

Priszi 2011.04.03 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.40
Megvan.

VasiPeti 2011.02.28 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.84
Megvan!
Köszi a rejtést!

sebyadri 2011.02.28 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.98
Megtaláltuk!
Nagyon tetszett a tűzoltóvonat is, meg a romtemplom is.

RomtemplomGőzös vonat
Kálvária környékén 
Geo-Balu 2011.02.13 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 2.43
Meryemmel jártuk be, aztán elkevertük a jelszót és én csak két héttel később viszem fel, de meglett.
Nagyon mutatós a főtér még így télen is a szobrokkal és kútakkal.

Meryem 2011.02.13 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.51
Nagyon örülök, hogy sikerült találni a szüleim házának környékén egy jó kis városi multit amit télen is tudunk teljesíteni. Igaz, jó hideg volt, de azért minden pontot nagyon élveztünk.

Viszont mintha kicsit összevissza lennének a pontok, mert mi ugyan a leíráshoz hűen mentünk végig rajtuk, de több helyen 2x is átmentünk.

Vicces epizód:
Úgy döntöttünk csak azért is megnézzük a romos apátságot, ezért odamentünk. A kerítés elég érdekes módon csak félig keríti körbe, ezért elindultunk körbe, hogy ha már be lehet menni, bemegyünk. Útközben felfedeztünk egy helyet, ahol fel is volt hajtva a kerítés, ezért bemásztunk és lelkes fényképezésbe kezdtünk.
Egyszer csak kb 10 km/órával bemasírozott mellénk egy rendőrautó és gyanakodva megálltak mellettünk. Leizzadtunk rendesen, mert nyilvánvaló volt hogy tilosban járunk és a sok szétszórt sörösflakon között az is nyilvánvaló volt, hogy a rendőrök azért jöttek ki a külvárosba mert huligánokat keresnek. Erre még lelkesebb fényképezésbe kezdtünk, remélve hogy simán kultúrbetőröknek néznek bennünket. Pár perc állókép után továbbindultak, de többször is láttuk ezt a járőrautót a városban, kíváncsi lettem volna mit szólnak ha legközelebb egy fa tövében gyanúsan ténykedve látnak viszont....

Hátam mögött meg a rendőrökBent az apátságban
Refi templomTemplom
Adj egy szőlőtVederfecskendők
Zsozsoboy 2011.01.09 16:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.69
Megtaláltuk!

harcsat 2010.12.31 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.72
Jó volt!

Rudi Team 2010.12.12 14:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.07
Második nekifutásra sikerült.
Éva, Heni, Gergő, Roland, Rudi

koszta 2010.11.20 11:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.81
Vulkánfürdői pancsolás előtt.

hujberg 2010.11.07 10:30 - Egyéb
Kemenesi Kör - 52 km bicikli 1/3

Celldömölk - Izsákfa - Bokodpuszta - Kisköcsk - Egyházashetye - Nagyköcsk - Kisköcsk - Kemeneskápolna - Vásárosmiske - Mesteri - Celldömölk
hujberg

szicsu 2010.10.31 16:45 - Megtaláltam
megtaláltuk

Ildi76 2010.10.31 16:45 - Megtaláltam
Kellemes délutáni kirándulás volt. Nem ismertem a várost. Az utolsó pontnál egy kicsit furák lehettünk. Az emberek emlékezni mentek a temetőbe, mi meg gps-el a sirok között keveregtünk. Köszi a rejtést. A temetőből csodálatos látvány volt a lenyugvó nap fényeinél a Ság hegy.

zöldek 2010.10.31 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.58
Celldömölki temetőlátogatásunk után kerestük fel a multi pontjait. Felmenőink közt szép számmal voltak/vannak celldömölkiek, így a helyszíneket végigjárva számos szép emlék idéződött fel.

hinia lux 2010.10.30 00:00 - Megtaláltam
Három pont gyalogosan, két pont kocsival, jó ládázás volt ez is.

KatolikusEvangélikus
3. pontnálUtolsó pontnál
Stn72 2010.10.02 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.51
+van!

Hz 2010.09.20 10:38 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.09
Cell d' mölkör.

Kerékpáros kupa: 79 km

Találat 
GombosFeri 2010.09.17 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.09
Esti motoros ládázás, némi segítséggel, de meglett.
Köszönet....

T.E.S.K.O. csapat
tggeo.extra.hu

nogacsalad 2010.09.14 12:40 - Megtaláltam
Részletek később...

pero 2010.09.12 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.67
Megvan

zotyatomek 2010.09.04 18:45 - Megtaláltam
ok

Duciék 2010.08.28 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.58
+

angyalkriszti 2010.08.24 17:00 - Megtaláltam
meg van a ládika!

szakica 2010.08.24 17:00 - Megtaláltam
ok

Mihul 2010.08.24 17:00 - Megtaláltam
ok

kiralyek 2010.08.22 15:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.62
Nekem is foglalkoztatta a fantáziámat Celldömölk egy esetleges rejtés szempontjából. Ez a láda minden szempontból megfelelő ide, bemutatja a városkát. Köszönjük a lehetőséget!
Legjobban talán a vonatok tetszettek, hiába, régi vasutas-família a miénk...

Mama és Papa 2010.08.22 15:45 - Megtaláltam
Megvan!

bohrmann 2010.08.21 19:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.55
Inkább csak átutaztam eddig a városon, most végre láttam is belőle a lényeget. Kellemes pontvadászat volt, nagyon hangulatos hely, a mozdonyok különösen tetszettek.

fraufamily 2010.08.20 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.74
A Cell-i Skanzent nagyon élvezték a gyerekek.Kár, hogy vandálok is megtalálták a vonatokat és a kocsikat éjjeli menedéknek használják.

A többi helyszín is szép volt.

keresek 2010.08.15 20:00 - Megtaláltam
Ok.

carmin 2010.08.07 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.94
Köszönjük a sétát, bár az idő lehetett volna jobb is.

fubali 2010.08.02 10:01 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 1.70
Klassz volt,kösz a rejtést!

[Jóváhagyta: Nivás Döme, 2010.08.15 12:46]

iloilo 2010.08.01 17:00 - Megtaláltam
Nagyon régen, még az átkosban szoktunk ide járni a szüleimmel mert valamiért az itteni boltokban picit más volt a választék mint nálunk Pápán. Jócskán megszépült ez a város, a Vulkán fürdő különösen tetszett (jó meleg volt szívesen bementem volna). Az utolsó pontnál nem értettem a kérdést ezért oda a rejtő segítségét kellett kérnem (a pótjelszó segített volna, de azt nem néztem meg). Köszi.

salty 2010.07.30 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.49
ok.

ENKELI 2010.07.23 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.63
Meglett! Kemenasaljai geocycling alkalmával :)

tudo 2010.07.22 17:48 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.32
Részletek késöbb. [wapon beküldött szöveg]

Web: 135 km kerékpár edzés 500 m emelkedéssel a Pápa - Attya Puszta - Dáka - Pápadereske - Nyárád - Nemesszőlős - Marcalgergelyi - Vinár - Kemeneshőgyész - Magyargencs - Kemenesszentpéter - Pápoc - Kenyeri - Csönge - Ostffyasszonyfa - Kemenesmihályfa - Celldömölk útvonalon 4 ládával + GCOCD áthelyezésével. Ma is a nagy meleg volt az úr, egész nap ittam és hűtöttem magam az ártézi kutakkal.

GCHAFO után 42/16 - 52/17 között tempóztam átlagos 90 rpm ped. és 127 bmp pulz. mellett. A falu határában újra meg kellett mosakodni - és persze inni kellett.

Celldömölkre érkezve a pontokat sorra vettem. Az 1. pontot is felkerestem, bár a láda ki van vonva a forgalomból. A 2. ponton a mikroláda azonnal meglett. A 3. és 4. ponton a számolgatások egyértelműek. Az 5. ponton bajban voltam: a kis szellőző ablakokat számoltam - túl sokat. A 6. pont egyértelmű, matrica is segít.

A bizonytalanság miatt - a vonatot éppen elérve - felhívtam az elrejtőt a jelszó pontosítása miatt. Az 5. jelszórészletem volt rossz, amint sejtettem. Máig nem tudom, milyen ablakokat kellett volna számolgatni. Ezúton is köszönöm a megerősítést és a pontosítást.

Kerékpáros kupa: 132.60 km

A romtemplomReformátus templom
Új templomSzerzetes és vízesés
Nagy templomTemplom belső
EmlékhelyEmlékhely
275Mellékvonali személykocsi
424Húzza
AaVulkán Fürdő
Vulkán FürdőTó a városban
GyZsTeam 2010.07.18 15:32 - Megtaláltam
A belváros egyik parkolójában hagytuk az autót. Egy ebéd utáni levezető sétával, végig jártuk a jórészt ismeretlen helyeket. Köszönjük!
Gyerekként én is résztvevője voltam párszor, ha jól emlékszem 2 napos "Celibúcsu"-nak. Bár szoci volt, de ezt azért megtartották.
A 424-es, még mindig tekintélyt parancsoló mozdony. Nem hiszem, hogy ennél lenne szebb gőzös. Valamikor sokat utaztam ilyen (húzta) vonattal. Szép idők voltak.

 
Csaba & családja 2010.07.15 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.22
ok

ghiago 2010.07.07 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.80
Köszönöm a rejtő segítségét a jelszó összerakásához. Nagyon tetszett a multi.Sokszor jártam már erre de talán most a várost jobban ismerem. A fiamnak a skanzen tetszett a legjobban.

nifulop 2010.07.04 11:17 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 2.32
megtaláltuk (a magánterület ellenére) kerítésmászás után

divi 2010.07.03 16:50 - Megtaláltam
megvan!

krypton 2010.07.03 16:50 - Megtaláltam
megvan!

kl 2010.06.12 13:00 - Megtaláltam
Koszonjuk, hogy itt lehettunk! [wapon beküldött szöveg]

kupec 2010.06.09 11:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.22
Kellemes séta, érdekes pontok.
Az 1.ponton én sem boldogultam, köszönöm a rejtő utólagos segítségét.

KJ & GM 2010.05.30 10:15 - Megtaláltam
Jó kis multi, köszönjük!

 
Nivás Döme 2010.05.27 00:00 - Egyéb
Sajnos érdekes módja ez a műemlékvédelemnek. Köszönöm, hogy szóltatok, hétvégén kimenekítem a ládát, és virtualizálom a pontot. Addig is szívesen fogadom a jelszavas vagy anélküli megtalálásokat.

tádé 2010.05.24 08:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.87
Egy hónapja, a GCKEKE celldömölki pontjánál, kísértésbe estem, hogy "legyűrjem" ezt a multit is, de végül úgy döntöttem, a város megismerése több időt érdemel.
Jó döntés volt; ma reggel a város csendes, békés arcát mutatta, miközben - ehhez hasonló hangulatban - jártuk végig a multit. Nem ilyennek gondoltuk a várost; kellemes benyomást szereztünk.
Köszönjük! Kicsi Gesztenye és Tádé

(A templomromnál a kapu le van lakatolva és tábla is figyelmeztet arra, hogy a magánterületre tilos a bemenet. Ezt tiszteletben tartva a ládához sajnos nem jutottunk el.)

[Jóváhagyta: Nivás Döme, 2010.05.27 13:53]

Csuhás 2010.05.23 15:11 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.33
Monstre jelszó, de legalább egyértelmű. Sajna a templom romhoz csak a letépett kerítésdarabnál lehet bejutni, a bejárat leláncolva, és tiltó táblával ellátva. Egyébként szokatlan módon városi létére tetszett a multi.

Csuhás, Vándor

424
Az állomásKálvária
Egy másik csuhásVulkán fürdő
Evangélikus templom
Romtemplom képek
Tiltás
Valami szépet ma is... 
ozy 2010.05.23 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.33 súly: 2.92
A apatsagi templom kertje lezart maganterulet. A Geocaching szabályzat 5. pontka szerint igy nem is szabad rejteni ladat. (Ertheto okokbol.) A tobbi pont konyen es gyorsan meglett, Kresznerics sirja meg celldomolkikent is meglepett, ezert kulon koszonet.

Kerem a rejtot adjon meg alternativ elerest es fogadja el a jelszo nelkuli megtalalast. (Tudom, hogy a templomkert sokaig nyitva volt, de mar akkor is kint volt a maganterulet tabla.)

[Jóváhagyta: Nivás Döme, 2010.05.27 13:53]

zsotie 2010.05.19 15:43 - Megtaláltam
A ládával kezdtem volna, de a kapu le volt lakatolva. Nem tudtam bemenni.
A többi pont gyorsan és egyszerűen ment.
A vonatok tetszettek a legjobban.

meduza 2010.05.09 16:25 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Ládakeresés összekötve egy kiadós fürdőzéssel.

Atmosz&Zozmosz 2010.05.09 14:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.98
Megvan :-)

nbokan 2010.05.09 13:39 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.41
OK, kellemes időtöltés volt.
Kösz a rejtést.

HajniNagyi 2010.05.02 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.70
Megtaláltuk!
Celldömölkiek vagyunk, így koordináták nélkül mentünk el az állomásokra. Kellemes kis vasárnap délelőtt volt. Tetszett nagyon! Köszönjük, hogy bemutattad röviden kis városunk.
Kresznerics Ferenc sírját igazán rendberakhatná a könyvtár, vagy a városgondnokság:(

Mégegyszer köszi!

Vulkán FürdőVasút
Templom 
babybearly25 2010.05.02 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.41
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést!

csipet_csapat 2010.05.01 14:33 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.25
Megtaláltuk. Köszönjük a mai délutánt kedves Nivás Döme! Szép kis séta volt! Nekem különösen a vonatok tetszettek! Hogy úgymondjam a mozdony füstje megcsapott:) Nem véletlen: vasutas vér csordogál ereimben. /Nagyapám, nagybátyáim./
Géza alapos korrepetálást tartott nekem: pl megtudtam, melyik a széntároló, a gőzkazán, a tűztér, stb:) Nagyon élveztük:)

Tempó, tempó, nagy a tűZ!Höhüsz!
Indulhatunk! 
mjdgm 2010.05.01 12:27 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.07
A sok szlovák és lengyel .com-os láda megtalálása után elhatároztuk, hogy ma megnézzük a nyíló rododendronokat a Jeli arborétumban, de útközben felkeresünk néhány magyar geoládát is.
Miután a multi rejtője éppen a tegnap látogatta meg az egyik általunk rejtett multit, úgy gondoltuk, hogy ma viszonozzuk a látogatást, s megkeressük az ő multiját! :-)
Jó gondolat volt ez, hiszen a multi több olyan pontot is megmutatott a városból, amelyet ezidáig még nem ismertünk.
Köszönjük a rejtést! (S reméljük, hogy legközelebb nem csak a Geokarácsonyon találkozunk! )

Erdélyi család 2010.05.01 11:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.98
Celldömölk ezen pontjait nem ismertük, kösz a rejtést.

Hampi 2010.05.01 10:17 - Megtaláltam
Ok [wapon beküldött szöveg]

Nivás Döme 2010.04.26 19:30 - Egyéb
Sőt, immáron toll is van a ládában, pótolva korábbi feledékenységemet.

Webber 2010.04.25 15:52 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.32
Meglett, otthonról, biciklivel. Először a sírfeliratot kerestem; a koordináta kb. 80 m-rel arrébbvitt, de segített a rejtő telefonon. A többi rész: a szempillák eléggé fent vannak, de azért meg tudtam számolni, a taplós rejtés nagyon jó volt, a vonatoknál viszont félreolvastam a leírást.
A templomromnál már vagy 5 éve voltam, akkor is és most is tetszett. A láda mellett van ceruza, sajna én már visszacsomagoltam, mire észrevettem. A Sínszeget elhoztam.

Bicikliről
 
hacsabi 2010.04.25 12:27 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.28
Kellemes délutáni geoládázás...az autót letettük az állomásnál és onnan
sétáltunk végig az utat.nem volt megerőltető.A jelszóban segített a rejtő,köszönet érte.és a rejtésért
Hartyányi család

targonczas 2010.04.24 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.98
Az 1. 4. és 6. pont újdonság volt. A 2. pont eléggé szem előtt van. Jó kis multi.
Kösz a segítséget.

RIPTOR 2010.04.24 13:30 - Megtaláltam
ok. később....

nikido 2010.04.24 10:00 - Megtaláltam
2 nap alatt, biciklivel, GPS nélkül, kerestük meg.
Jól mutatja be a várost, tetszett, köszönjük szépen!

Nivás Döme 2010.04.19 18:40 - Egyéb
A ládába beköltözött a Világjáró sínszeg, és már várja a beszállást a következő szerelvénybe :)

Timo74 2010.04.19 16:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.00
Bolhákkal, Gabcsával közösen jó volt itthon keresgélni :-)
Köszönjük!

bolhak 2010.04.19 16:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.15
Látom, mindenki első szeretett volna lenni. :) Mazsolaként nem sejtettem, hogy tülekedés lesz a címért. :) Tegnap vettem észre ezt a multit, de sajnos csak este fél9kor, és akkor még szűzláda volt (itt az oldalon nem volt log). Reménykedtünk benne, hogy a gyerekeknek olyan ládát tudunk mutatni, amit ők találnak meg először. Így aztán most alaposan meg vagyok lepve. ;) Mi a kiskorúak oviból való elhozása után tudtunk a mai napon nekiindulni. Biciklibe ültettük a törpöket, és a Kálvária - Vasút - Evangélikus templom - Romtemplom - Fürdő - Sági temető útvonalon végigszáguldottunk. :)
Az ötévesek lelkesen kerestek, számoltak. És boldogan kutattak a hagyományos ládában. :) A fiam egy duplo rosszfiút vett ki belőle, és ettől őrült boldog lett! Köszönet érte! :)
Helybéliekként a helyszínek nem okoztak gondot, a GPS-t elő sem vettük. (Na jó, a Romtemplomnál egy pillanatra. :) )
Mikor regisztráltunk, és elkezdtünk pontokat gyűjtögetni, hogy megszerezzük az első saját ládához szükséges 50 találatot, az volt a terv, hogy hiánypótlásként egy celli ládát fogunk rejteni. Nivás Döme megelőzött bennünket, amit ezúton is nagyon köszönünk! Van már Celldömölknek is ládája! :) Éljen, éljen, éljen! (Mi meg majd kigondolunk a hiányzó 35 láda begyűjtése alatt valami mást.) Ez a multi szuper, nem lehet belekötni, benne van minden, aminek benne kell lennie. Ehhez csak gratulálni tudunk!
Bónuszjópont: ez a 15. találatunk, ami azért érdekes, mert az a kedvenc számom. :)
Egy apró megjegyzés: a sági temetőnél világosban nem lesz gond a zárt kapu miatt.
A fényképezőgép sajnos az első kattintás előtt lemerült. :(
Gabcsa fiammal és Timo74-ékkel közös találat.

gabcsa 2010.04.19 16:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.15
Anyával, Timo74-ékkel.

menace 2010.04.19 13:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.60
Sikerrel végigjártam a multit, a helyek nagyjából ismerősek voltak, de a vasúti skanzenben még nem jártam eddig, tetszett! A temetőben sokat kerestem a sírt a megadott koordinátán, de aztán a keresés feladása előtt ráleltem, igaz a jelszóval kis gondom akadt, de a rejtő kisegített.
Köszi

heyjoe 2010.04.18 22:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.78
Mióta a rejtő kiírta a fórumra, hogy új láda várható, félóránként néztem az oldalt.
Fél ötkor vettem észre, hogy megjelent, és a láda nevéből már a leírás elolvasása előtt tudtam, hogy melyik város lesz a helyszín.
Nem tudtam rögtön indulni, mivel dolgoztam, de amikor háromnegyed nyolckor kocsiba ültünk Liliennel, még nem volt megtalálás bejelentve, így reménykedtünk.
Először a temetőt kerestük fel, de sajnos a pontot nem találtuk meg, ezúton is köszönjük a segítséget. Ennél, és egy másik pontnál is láttuk az előttünk haladó kessereket :)
Másodszorra a fürdőhöz mentünk, egy gyors ablakszámolásért, majd irány a város. A Kálvária közelében parkoltunk, megkerestük, majd visszamentem a kocsihoz lámpáért, mert kicsit sötét volt :D
Itt voltak kisebb gondjaink, mert összekevertük a második pont leírásával, és csak nem találtuk a mikro-t, de aztán elolvastuk mégegyszer, mit is kell keresni.
A vasútállomáshoz gyalog mentünk, szokásomhoz híven keresztül minden pocsolyán, csak azt felejtettem el, hogy sportcipőben vagyok, és nem bakancsban.
Irány a templom, ahol már megtaláltuk a taplót, és mehettünk az első, számunkra utolsó ponthoz.
Kb. fél éve jártam itt először, már akkor kinéztem, milyen jó kis rejtek lenne, de meg lettem előzve :)
Megbizonyosodhattunk, a logokat látva, arról, amit már sejtettünk: nem mi voltunk az elsők.
A multi összes pontjánál jártam már, kivéve a vasútállomást, így nagy meglepetéseket nem okozott, de örülök, hogy elkészült, és egy kalandos, kincskeresős estét hozott össze nekünk.
és Lilien: NEM volt eső :D
A leírásban ajánlott két láda pedig már szerepel a gyűjteményben, a Riptor féle volt az én, a GCkhgv pedig Lilien első ládája.

 
Lilien 2010.04.18 22:04 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.23
Első napnyugta utáni ládavadászatom heyjoe-val, továbbra is (félig) esőben.;) Nagyon tetszett a multi. A környéken lakom, de eddig még egyszer sem volt alkalmam hosszabb ideig felkeresni az itteni látnivalókat, úgyhogy már csak ezért is nagyon megérte. Az apátsági templom romjai a lassan leszálló ködben, csillagfénynél, holdsarlóval csodálatos volt.
Maradandó élménnyel gazdagodtam. Köszönet érte!=)

takacsimre 2010.04.18 21:36 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.41
Hosszú hezitálás után indultunk el. Köszönjük a rejtő segítségét. Gratulálunk az első megtalálóknak. Marika és Imre

safc 2010.04.18 19:45 - Megtaláltam
Igényes multi, részletek később.

donkardos 2010.04.18 19:45 - Megtaláltam
A temető már zárva volt, és a sírt sem találtuk a sötétben, esőben, de a rejtő segítségével meglett.
Ismerős környék, de például az apátság romjait még sosem láttam.
Nagyon tetszett, köszönjük!

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]