FAQ
2747. Rábca-vándor (GCRAVD)

A középkorban

A középkorban

Az újkor kezdetén

Az újkor kezdetén

100 éve

100 éve

A mai helyzet

A mai helyzet

A középkori torkolat környéke - kilátás a Püspökvártól

A középkori torkolat környéke - kilátás a Püspökvártól

A torkolat a kis híddal

A torkolat a kis híddal

Segítség

Segítség

Az újkori torkolat környéke Pinnyédnél - feltöltődött Mosoni-Duna meder

Az újkori torkolat környéke Pinnyédnél - feltöltődött Mosoni-Duna meder

Bercsényi-liget a déli ág helyén 1908-tól

Bercsényi-liget a déli ág helyén 1908-tól

1983-ig főmeder, ma holtág - a Pinnyédi hídról

1983-ig főmeder, ma holtág - a Pinnyédi hídról

A torkolat 1983-ig

A torkolat 1983-ig

A mai torkolat Abda határában

A mai torkolat Abda határában

A zsilipkapu

A zsilipkapu
Szélesség N 47° 42,449'
Hosszúság E 17° 34,115'
Magasság: 112 m
Megye/ország: Győr-Moson-Sopron
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2010.05.27 11:50
Megjelenés időpontja: 2010.05.28 14:26
Utolsó lényeges változás: 2019.03.20 10:18
Utolsó változás: 2021.11.30 13:01
Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+3V)
Elrejtők: Ajtony
Ládagazda: Ajtony
Nehézség / Terep: 2.0 / 2.5
Úthossz a kiindulóponttól: 5000 m
Megtalálások száma: 265 + 12 egyéb
Megtalálások (havi bontásban):

A legaktívabb hónap 2010-05 volt 10 'Megtaláltam' loggal,    OFF
Megtalálások gyakorisága: 0.4 megtalálás hetente

A geoláda megtekinthető a geocaching.com-on is.


Rábca-vándor

A jelszó képzése: sorrendben a virtuális pontoknál kapott három szám után egybeírva a valós ládában talált jelszórészlet az alábbi sorrendben:
1.  N 47° 41,336' E 17° 37,706' 110 m [GCRAVD-1]
Ládászok számára sokatmondó kód (ezt a gyalogos hídon találod - első oszlopköz) 3. karaktere, egy szám.
A hidacska Radó-szigeti végén, a nyugati korláton.
2.  N 47° 41,598' E 17° 37,330' 110 m [GCRAVD-2]
A megadott koordinátán állva a Mosoni-Dunán végignézve, a Jedlik-híd látható szakasza fölött látható tornyok száma, amelyek nagyjából a Csonka-toronnyal összemérhető nagyságúak.
3.  N 47° 41,455' E 17° 36,165' 112 m [GCRAVD-3]
A zsilip emelőszerkezetén a visszaforgást gátló kilincskerék fogainak száma. Segítség a kilincskerékhez itt.
4.  N 47° 42,449' E 17° 34,115' 112 m [GCRAVD-4] Valós láda

A multi bejárása során fel kell keresni a Rábca folyó 4 torkolati helyét, amelyek az utóbbi évezredből ismertek. Ez egy irányba 5...6 km gyaloglást jelent a Radó-szigeti (Győr) kiindulóponttól. Végig úttesten, vagy töltések kavicsos és/vagy (esetleg kaszálatlan) füves koronáján haladhatsz. Az ésszerű vonaltervezés miatt a 2. és 3. pont esetén a történelmi időrend felcserélődik.
A második pontot a Töltésszeren közelítheted meg.
Ezután a zsilipes töltésen vagy a kék-sárga Pinnyédi-hídon át  N 47° 41,567' E 17° 37,061' 115 m [GCRAVD+fotó] éred el a Kunszigeti utat, ezen közelíthesz Pinnyédhez.
A zsilip megtalálása után az itt  N 47° 41,484' E 17° 36,190' [GCRAVD+1. elágazás] elágazó töltésen haladhatsz északra.
A záróládát egy kis facsoportban, fa tövén keresd a mentett oldalon; a Duna töltése felől közelíts. (Az új torkolat a gát túloldalán van a közelben.)

Ha kevés az időd: a 2. és 3. pont autóval is megközelíthető.
Visszaútnál választhatsz a leírttól részben eltérő útvonalat is szintén a folyók töltésein.


A ládába TravelBug helyezhető.

Tekergő folyók
Síkvidéki folyóink a legújabb időkig gyakran változtatták medrüket. A változások természeti folyamatok és emberi beavatkozások révén egyaránt bekövetkezhettek.
A legjobban nyomon követhető természeti folyamat a meanderek kialakulása. Kanyarokban a folyó vize a külső íven gyorsabban áramlik; a laza, homokos partot fokozatosan elhordja. Ugyanakkor a belső íven a lelassult vízből a benne lévő finom hordalék leülepszik, ez a part egyre beljebb tolódik a túlsó part felé. A külső ív nagyjából annyit távolodik, amennyit a belső ív hozzá közeledik, ezért a folyó szélessége nem igen változik, viszont a meder a kanyar ívétől egyre kijjebb kerül, a kanyar egyre szembetűnőbb, patkó alakú lesz. Az ellentétes ívű kanyarok ómega formát képeznek, később az ómega talpánál a két kanyar összeszakad. A fősodorból kimaradt hurok alakú kanyarszakasz előbb holtággá, majd pedig a folyóról lefűződve morotvatóvá válik. A kanyarok ilyen kiiktatása a folyószabályozások során emberi tevékenység alapján gyorsítva is végbemegy.
Leírásaimtól és térképvázlataimtól (amelyek főleg a Rábcára összpontosítanak) kérlek ne várd a tudományos igényű részletességet. Ha a témával elmélyültebben akarsz foglalkozni, arra lehetőséget ad a következő forrásmunka.


A Rábcáról
A Rábca és a Répce ugyanaz a folyó, a Rábca nevet az alsó szakasza viseli.
A 123,7 km hosszú magyar Répce-Rábca szakasz hazai vízgyűjtő területe 2677 km2. A vízgyűjtő teljes nagysága 4816 km2. A Répce 200 m-es tengerszint feletti magasságban éri el hazánkat és a Rábca 112 m magasságban ömlik a Mosoni-Dunába. A hazai vízgyűjtő teljes egészében 110 és 250 m közötti síkvidék. Az Ausztriában eredő Répce a Répceszemere - Répcelak térségig természetes vízfolyás, innen kisvizei az eredeti mederben folynak tovább, míg nagyvizeinek egy részét a Répce-árapasztó közvetlenül a Rábába vezeti. A folyó további szakasza egészen Győrig mesterséges meder, amelynek kialakítását a Hanság vizeinek levezetése és az árvízvédelmi szempontok tették szükségessé.
A Rába-Rábca vízrendszerhez tartozott a Hanság mocsárvidéke, a Fertő-tó azonban szorosan véve nem. A korai középkor századaiban a Fertő-tó vízrendszere leginkább csak olyan kapcsolatban állt vele, hogy csapadékos időszakban a tó fölösleges vize túlcsordult a tavat és a Hanságot elválasztó lapos gerincen. A két vízrendszer között már a korai időkben ástak csatornát vízimalmok üzemeltetése céljából. A Hanság lecsapolásának tervét az 1600-as évek közepén kezdték el megvalósítani: a Rábca medrét Bősárkány térségében kimélyítették és kiegyenesítették. A következő évszázadokban több csatorna is épült, amelyek a vizeket az Ikva vagy a Rábca medrébe vezették. Mindez nem volt elegendő a mocsárvidék megszüntetésére, és még kevésbé arra, hogy a győri medencét gyakran sújtó árvizeknek elejét vegye. Nagyszabású munkák kezdődtek 1886-ban, amikor a kanyargós Rábca kanyarjait átvágva 20 m fenékszélességű csatornát ástak Győrtől a Kis-Rába és a Répce egyesüléséig közel 50 km hosszúságban. A medret két oldalról magas árvízvédelmi töltéssel övezték.
A Hanság lecsapolásának utolsó erőfeszítései a 60-as évek végén haltak el. Ezekben az időkben egyetemi ifjúság önkéntes nyári építőtáborai adták a munkaerőt a csatornaépítésekhez.
A Rábca vízrendszerében az utolsó nagyszabású munkák az 1980-as években folytak, ekkor a töltések magasításán kívül a Rábca Abdától új mederbe került, és azóta közvetlenül a Mosoni-Dunába torkollik. A Mosoni-Duna árvizeinek visszaduzzasztó hatását az új torkolat és a megmaradó holtágak zsiliprendszerével akadályozzák meg. Ezzel, és a holtágak Abda és Börcs környéki hatalmas árterületeivel az árvizek veszélyét gyakorlatilag végérvényesen megszüntették Abda térségében.

A Rábca torkolatairól
A Mosoni-Duna felé igyekvő Rábca Abda környéki szakasza különösen sokat változott az utóbbi néhány évszázadban. Ez magával hozta a torkolat helyének változásait is. A Rábca szeszélyesen kanyargó meanderei a 19. századi szabályozások során eltűntek; az átvágott kanyarokról leválasztott holtágak megmaradt szakaszai mint görbe morotvatavak láncolata követik Börcstől Győr határáig.

A középkorban (1. sz. térképvázlat)A tekervényes vonalú folyó Abdától kezdve hol csak 100-200 méternyi, hol kilométeres távolságokban követte a Mosoni-Duna folyását, hogy végül Győrnél a Rábába torkolljon és nagyon rövid közös szakasz után csatlakozzanak a Mosoni-Dunához a Püspökvár előterében. A Rábca és a Mosoni-Duna közötti földszoroson vezetett a Rába torkolati szakaszán lévő átkelőhöz a Carnuntum és Arrabona közötti római hadiút. Ezt a nyomvonalat a római kor után közlekedésre alkalmatlanná tette, több helyen keresztezte a Mosoni-Duna kanyarjainak egyre szélesebb, Abda mai területére kiterjedő meanderezése. Ez a kanyargós Duna-ág mára Holt-Duna néven Abda és Öttevény között mint lezsilipelt erecske szerénykedik egy valaha volt széles medret bizonyító terepsüllyedékben.
A Rábca régi torkolatának a környéke a mai Püspökvár előterében különösen sokat változott emberi tevékenység következtében. A Rábca-torkolat helye a mai Radó-sziget északi csücskénél lévő kis gyalogos híd környékére valószínűsíthető.

Az újkor kezdetén (2. sz. térképvázlat)Ez a helyzet körülbelül a középkor végéig tartott, és a Mosoni-Duna mederváltozása vetett neki véget. A Mosoni-Duna Pinnyéd-környéki nagy meanderének (Nagy-Tákó kettős kanyar) déli íve évről-évre kijjebb tolódott a Rábca felé, míg végül a két folyó közötti földszoros átszakadt, és a két víz összeköttetésbe került, de a déli Rábca-ág is megmaradt. A két ág közötti részen fekvő terület ekkoriban Sziget néven szerepelt, amely Győr egyik városrészeként ma is élő név.
A folyók későbbi szabályozása miatt nehezen felismerhető akkori torkolat (átszakadás helye) Pinnyéd határában volt a zsilip környékén.

A nagy folyószabályozások ideje (3. sz. térképvázlat)Ebben a térségben az 1800-as évek utolsó negyede a nagy folyószabályozások ideje. Ezt megelőzően is nagy változások történtek. A török invázió idején a győri vár védelmi képességeit elővédművekkel növelték, amelyek folyóágakkal és csatornákkal körülvett szigeteken álltak. Később az elővédműveket lerombolták, maradványaikkal a csatornák többségét feltöltötték. Kialakult a Radó-sziget a Rába két ága által közrefogva, amelyet mára már mindenki természetes képződménynek hihet.
A Mosoni-Duna a Nagy-Tákó kettős kanyar északkeleti szakaszától (a vázlaton csillaggal jelölve) új mederben folyt Győr belvárosa irányában. Ezért aztán a Nagy-Tákó szakasz nagyrészt holtággá vált, kezdett feliszapolódni, feltöltődni. Így az átszakadás helyétől a Püspökvárig tartó régi Mosoni-Duna mederrész vált a Rábca északi főmedrévé. Ez most már Győr belterületén egyesült a Mosoni-Duna új főmedrével. A Győr-Szigetet délről határoló Rábca-ág 1908-ig megmaradt, amikor is az ágat nem teljesen terepszintig feltöltötték, helyén a horpadásban a Bercsényi-liget terül el (felkeresése fakultatív szorgalmi feladat lehet számodra). Ilyen módon a Győr-Sziget városrész csak nevében őrzi sziget jellegét.

Napjainkban (4. sz. térképvázlat)Az utolsó nagyarányú változások ideje az 1980-as évek. Ekkor a bősi erőmű előkészítésének részeként elvégzett vízrendezési munkák során folyónk torkolatát áthelyezték Abda határába. Az abdai kápona környékén korábban keletre kanyarodó folyónak új meder készült, amely közel egyenesen északnak tart, hogy 2 kilométer után egyesüljön a Mosoni-Dunával. A keletre kanyarodó folyóág lezsilipelve időnként élő vizet is vezetve holtágként maradt régi medrében.

Köszönetnyilvánítás: A folyamatos változások követése egyebek mellett a terjedelmi korlátok miatt sem oldható meg, ezért 4 jellegzetes időpont kimerevítése volt a célom. Ez úton köszönöm dr. Somfai Attilának azokat a kiegészítéseket és változtatási javaslatokat, amelyekkel az előkészítés során segítette munkámat, és ilyen módon a szükségszerű kihagyások és tömörítések remélhetőleg nem mennek a történeti hűség és az érthetőség rovására.
Állapot: kereshető
1 játékos jelölte kedvenc ládájának

KRW értékelés (153 db): környezet: 4.37 rejtés: 4.29 web: 4.60 átlag: 4.42

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
+
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
-
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
-
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


Alexia28 2022.08.04 18:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

nrudi 2022.07.29 20:14 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! ZMER [Geoládák v3.12.10]

Csaba_P_63 2022.07.10 16:40 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.17 súly: 2.57
Megtaláltuk, köszi a rejtést!
Szendi&Csabi

braunstetter 2022.06.26 09:59 - Megtaláltam
Megtalàltam, köszi :)

petheovacka 2022.06.20 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.16
Kerekezős geohétfő keretében meglelve! Kösszi a rejtést! Más a hűvös irodában kornyadozik, én kánikulai melegben vadászom a Szigetköz hídjait és kútjait az átkelés és hidratálás reményében. --- A Győrön kívüli pontokat (3,4) zsákoltam most, így sikerült befejezni!

Kölkök 2022.06.07 22:09 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 1.90
Megtaláltuk,köszönjük a rejtést. Kölkök???? [Geoládák v3.12.10]

Aniko & Gyuri 2022.05.11 18:58 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.9]

CsukorBálint 2022.04.07 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.20
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

Jocika1990 2022.03.27 15:07 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.52
Megtaláltuk köszönjük a rejtést! Bettike és Jocika! [Geoládák v3.12.7]

Winssent 2022.03.26 17:09 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.67
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Bobby Holmes 2022.03.26 13:18 - Megtaláltam
Úristen, kultúráltan megközelíthető Ajtony/Zerind HUN multi!
Viccet félretéve, majdnem a ládáig gyönyörű aszfaltos út visz, biciklizésre és autózásra is tökéletes. Valami szántóföld szélén, a töltés előtt leparkoltunk és átvágtunk a ládáért, aminek a rejteke marha jó helyen van, majdnem teljesen zárt folyosót alkotnak a fák. Utána elmentünk a többi pontért, a híd felett nézegetős elég fura volt, de azt is kitaláltuk. Az első pontnál még kb. 2019-ben jártunk nagyapámmal, de már elhagytam azóta a jelszórészletet, ezért az tippel lett meg. Köszönjük a multit! [Geoládák v3.12.7]

Visti48 2022.03.26 13:18 - Megtaláltam
Bobby Holmes társaságában. Köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

Malni 2022.02.28 11:41 - Megtaláltam
Megvagy láda, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Wilka74 2022.02.25 17:07 - Megtaláltam
Egésznapos autós-bringás-gyalogos keresgélés GYMS megyében. Erősen szürkült már mire a 4. ponthoz értem, de végül sikerült mind a négy pont megkeresése. Köszi a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Adamant69 2022.02.19 16:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Sándorkán 2022.02.02 13:41 - Megtaláltam
Köszi!

Korigumi 2022.01.17 22:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

Szak.szaby 2022.01.07 21:17 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

bagolyvera 2021.12.27 20:32 - Megtaláltam
Ignis9cel megtaláltuk, köszi!

Ignis9 2021.12.27 11:54 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.14
Bagolyverával közösen, köszönjük! :)

juditcsendes 2021.12.24 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.30
megtaláltuk

[Jóváhagyta: Ajtony, 2022.06.17 15:50]

J.Máté 2021.11.07 16:40 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

Jacsa 2021.11.07 16:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.54
Két részletben megtalálva, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

csehipest 2021.10.21 07:58 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.7]

Szilágyiék 2021.10.14 13:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.12
Az első pontot augusztus 26-án, a többit ma kerestük fel.
Tetszettek ezek a győri rejtések, és maga a város is.

Köszönjük, hogy megmutattad!

IMG_20211014_110902IMG_20211014_110809
IMG_20211014_125546IMG_20211014_111003
IMG_20211014_111011IMG_20211014_111101
IMG_20211014_125757IMG_20211014_125924
IMG_20211014_130808IMG_20211014_131350

A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (277 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]