FAQ
2747. Rábca-vándor (GCRAVD)

A középkorban

A középkorban

Az újkor kezdetén

Az újkor kezdetén

100 éve

100 éve

A mai helyzet

A mai helyzet

A középkori torkolat környéke - kilátás a Püspökvártól

A középkori torkolat környéke - kilátás a Püspökvártól

A torkolat a kis híddal

A torkolat a kis híddal

Segítség

Segítség

Az újkori torkolat környéke Pinnyédnél - feltöltődött Mosoni-Duna meder

Az újkori torkolat környéke Pinnyédnél - feltöltődött Mosoni-Duna meder

Bercsényi-liget a déli ág helyén 1908-tól

Bercsényi-liget a déli ág helyén 1908-tól

1983-ig főmeder, ma holtág - a Pinnyédi hídról

1983-ig főmeder, ma holtág - a Pinnyédi hídról

A torkolat 1983-ig

A torkolat 1983-ig

A mai torkolat Abda határában

A mai torkolat Abda határában

A zsilipkapu

A zsilipkapu
Szélesség N 47° 42,449'
Hosszúság E 17° 34,115'
Magasság: 112 m
Megye/ország: Győr-Moson-Sopron
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2010.05.27 11:50
Megjelenés időpontja: 2010.05.28 14:26
Utolsó lényeges változás: 2019.03.20 10:18
Utolsó változás: 2021.11.30 13:01
Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+3V)
Elrejtők: Ajtony
Ládagazda: Ajtony
Nehézség / Terep: 2.0 / 2.5
Úthossz a kiindulóponttól: 5000 m
Megtalálások száma: 265 + 12 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.4 megtalálás hetente

A geoláda megtekinthető a geocaching.com-on is.


Rábca-vándor

A jelszó képzése: sorrendben a virtuális pontoknál kapott három szám után egybeírva a valós ládában talált jelszórészlet az alábbi sorrendben:
1.  N 47° 41,336' E 17° 37,706' 110 m [GCRAVD-1]
Ládászok számára sokatmondó kód (ezt a gyalogos hídon találod - első oszlopköz) 3. karaktere, egy szám.
A hidacska Radó-szigeti végén, a nyugati korláton.
2.  N 47° 41,598' E 17° 37,330' 110 m [GCRAVD-2]
A megadott koordinátán állva a Mosoni-Dunán végignézve, a Jedlik-híd látható szakasza fölött látható tornyok száma, amelyek nagyjából a Csonka-toronnyal összemérhető nagyságúak.
3.  N 47° 41,455' E 17° 36,165' 112 m [GCRAVD-3]
A zsilip emelőszerkezetén a visszaforgást gátló kilincskerék fogainak száma. Segítség a kilincskerékhez itt.
4.  N 47° 42,449' E 17° 34,115' 112 m [GCRAVD-4] Valós láda

A multi bejárása során fel kell keresni a Rábca folyó 4 torkolati helyét, amelyek az utóbbi évezredből ismertek. Ez egy irányba 5...6 km gyaloglást jelent a Radó-szigeti (Győr) kiindulóponttól. Végig úttesten, vagy töltések kavicsos és/vagy (esetleg kaszálatlan) füves koronáján haladhatsz. Az ésszerű vonaltervezés miatt a 2. és 3. pont esetén a történelmi időrend felcserélődik.
A második pontot a Töltésszeren közelítheted meg.
Ezután a zsilipes töltésen vagy a kék-sárga Pinnyédi-hídon át  N 47° 41,567' E 17° 37,061' 115 m [GCRAVD+fotó] éred el a Kunszigeti utat, ezen közelíthesz Pinnyédhez.
A zsilip megtalálása után az itt  N 47° 41,484' E 17° 36,190' [GCRAVD+1. elágazás] elágazó töltésen haladhatsz északra.
A záróládát egy kis facsoportban, fa tövén keresd a mentett oldalon; a Duna töltése felől közelíts. (Az új torkolat a gát túloldalán van a közelben.)

Ha kevés az időd: a 2. és 3. pont autóval is megközelíthető.
Visszaútnál választhatsz a leírttól részben eltérő útvonalat is szintén a folyók töltésein.


A ládába TravelBug helyezhető.

Tekergő folyók
Síkvidéki folyóink a legújabb időkig gyakran változtatták medrüket. A változások természeti folyamatok és emberi beavatkozások révén egyaránt bekövetkezhettek.
A legjobban nyomon követhető természeti folyamat a meanderek kialakulása. Kanyarokban a folyó vize a külső íven gyorsabban áramlik; a laza, homokos partot fokozatosan elhordja. Ugyanakkor a belső íven a lelassult vízből a benne lévő finom hordalék leülepszik, ez a part egyre beljebb tolódik a túlsó part felé. A külső ív nagyjából annyit távolodik, amennyit a belső ív hozzá közeledik, ezért a folyó szélessége nem igen változik, viszont a meder a kanyar ívétől egyre kijjebb kerül, a kanyar egyre szembetűnőbb, patkó alakú lesz. Az ellentétes ívű kanyarok ómega formát képeznek, később az ómega talpánál a két kanyar összeszakad. A fősodorból kimaradt hurok alakú kanyarszakasz előbb holtággá, majd pedig a folyóról lefűződve morotvatóvá válik. A kanyarok ilyen kiiktatása a folyószabályozások során emberi tevékenység alapján gyorsítva is végbemegy.
Leírásaimtól és térképvázlataimtól (amelyek főleg a Rábcára összpontosítanak) kérlek ne várd a tudományos igényű részletességet. Ha a témával elmélyültebben akarsz foglalkozni, arra lehetőséget ad a következő forrásmunka.


A Rábcáról
A Rábca és a Répce ugyanaz a folyó, a Rábca nevet az alsó szakasza viseli.
A 123,7 km hosszú magyar Répce-Rábca szakasz hazai vízgyűjtő területe 2677 km2. A vízgyűjtő teljes nagysága 4816 km2. A Répce 200 m-es tengerszint feletti magasságban éri el hazánkat és a Rábca 112 m magasságban ömlik a Mosoni-Dunába. A hazai vízgyűjtő teljes egészében 110 és 250 m közötti síkvidék. Az Ausztriában eredő Répce a Répceszemere - Répcelak térségig természetes vízfolyás, innen kisvizei az eredeti mederben folynak tovább, míg nagyvizeinek egy részét a Répce-árapasztó közvetlenül a Rábába vezeti. A folyó további szakasza egészen Győrig mesterséges meder, amelynek kialakítását a Hanság vizeinek levezetése és az árvízvédelmi szempontok tették szükségessé.
A Rába-Rábca vízrendszerhez tartozott a Hanság mocsárvidéke, a Fertő-tó azonban szorosan véve nem. A korai középkor századaiban a Fertő-tó vízrendszere leginkább csak olyan kapcsolatban állt vele, hogy csapadékos időszakban a tó fölösleges vize túlcsordult a tavat és a Hanságot elválasztó lapos gerincen. A két vízrendszer között már a korai időkben ástak csatornát vízimalmok üzemeltetése céljából. A Hanság lecsapolásának tervét az 1600-as évek közepén kezdték el megvalósítani: a Rábca medrét Bősárkány térségében kimélyítették és kiegyenesítették. A következő évszázadokban több csatorna is épült, amelyek a vizeket az Ikva vagy a Rábca medrébe vezették. Mindez nem volt elegendő a mocsárvidék megszüntetésére, és még kevésbé arra, hogy a győri medencét gyakran sújtó árvizeknek elejét vegye. Nagyszabású munkák kezdődtek 1886-ban, amikor a kanyargós Rábca kanyarjait átvágva 20 m fenékszélességű csatornát ástak Győrtől a Kis-Rába és a Répce egyesüléséig közel 50 km hosszúságban. A medret két oldalról magas árvízvédelmi töltéssel övezték.
A Hanság lecsapolásának utolsó erőfeszítései a 60-as évek végén haltak el. Ezekben az időkben egyetemi ifjúság önkéntes nyári építőtáborai adták a munkaerőt a csatornaépítésekhez.
A Rábca vízrendszerében az utolsó nagyszabású munkák az 1980-as években folytak, ekkor a töltések magasításán kívül a Rábca Abdától új mederbe került, és azóta közvetlenül a Mosoni-Dunába torkollik. A Mosoni-Duna árvizeinek visszaduzzasztó hatását az új torkolat és a megmaradó holtágak zsiliprendszerével akadályozzák meg. Ezzel, és a holtágak Abda és Börcs környéki hatalmas árterületeivel az árvizek veszélyét gyakorlatilag végérvényesen megszüntették Abda térségében.

A Rábca torkolatairól
A Mosoni-Duna felé igyekvő Rábca Abda környéki szakasza különösen sokat változott az utóbbi néhány évszázadban. Ez magával hozta a torkolat helyének változásait is. A Rábca szeszélyesen kanyargó meanderei a 19. századi szabályozások során eltűntek; az átvágott kanyarokról leválasztott holtágak megmaradt szakaszai mint görbe morotvatavak láncolata követik Börcstől Győr határáig.

A középkorban (1. sz. térképvázlat)A tekervényes vonalú folyó Abdától kezdve hol csak 100-200 méternyi, hol kilométeres távolságokban követte a Mosoni-Duna folyását, hogy végül Győrnél a Rábába torkolljon és nagyon rövid közös szakasz után csatlakozzanak a Mosoni-Dunához a Püspökvár előterében. A Rábca és a Mosoni-Duna közötti földszoroson vezetett a Rába torkolati szakaszán lévő átkelőhöz a Carnuntum és Arrabona közötti római hadiút. Ezt a nyomvonalat a római kor után közlekedésre alkalmatlanná tette, több helyen keresztezte a Mosoni-Duna kanyarjainak egyre szélesebb, Abda mai területére kiterjedő meanderezése. Ez a kanyargós Duna-ág mára Holt-Duna néven Abda és Öttevény között mint lezsilipelt erecske szerénykedik egy valaha volt széles medret bizonyító terepsüllyedékben.
A Rábca régi torkolatának a környéke a mai Püspökvár előterében különösen sokat változott emberi tevékenység következtében. A Rábca-torkolat helye a mai Radó-sziget északi csücskénél lévő kis gyalogos híd környékére valószínűsíthető.

Az újkor kezdetén (2. sz. térképvázlat)Ez a helyzet körülbelül a középkor végéig tartott, és a Mosoni-Duna mederváltozása vetett neki véget. A Mosoni-Duna Pinnyéd-környéki nagy meanderének (Nagy-Tákó kettős kanyar) déli íve évről-évre kijjebb tolódott a Rábca felé, míg végül a két folyó közötti földszoros átszakadt, és a két víz összeköttetésbe került, de a déli Rábca-ág is megmaradt. A két ág közötti részen fekvő terület ekkoriban Sziget néven szerepelt, amely Győr egyik városrészeként ma is élő név.
A folyók későbbi szabályozása miatt nehezen felismerhető akkori torkolat (átszakadás helye) Pinnyéd határában volt a zsilip környékén.

A nagy folyószabályozások ideje (3. sz. térképvázlat)Ebben a térségben az 1800-as évek utolsó negyede a nagy folyószabályozások ideje. Ezt megelőzően is nagy változások történtek. A török invázió idején a győri vár védelmi képességeit elővédművekkel növelték, amelyek folyóágakkal és csatornákkal körülvett szigeteken álltak. Később az elővédműveket lerombolták, maradványaikkal a csatornák többségét feltöltötték. Kialakult a Radó-sziget a Rába két ága által közrefogva, amelyet mára már mindenki természetes képződménynek hihet.
A Mosoni-Duna a Nagy-Tákó kettős kanyar északkeleti szakaszától (a vázlaton csillaggal jelölve) új mederben folyt Győr belvárosa irányában. Ezért aztán a Nagy-Tákó szakasz nagyrészt holtággá vált, kezdett feliszapolódni, feltöltődni. Így az átszakadás helyétől a Püspökvárig tartó régi Mosoni-Duna mederrész vált a Rábca északi főmedrévé. Ez most már Győr belterületén egyesült a Mosoni-Duna új főmedrével. A Győr-Szigetet délről határoló Rábca-ág 1908-ig megmaradt, amikor is az ágat nem teljesen terepszintig feltöltötték, helyén a horpadásban a Bercsényi-liget terül el (felkeresése fakultatív szorgalmi feladat lehet számodra). Ilyen módon a Győr-Sziget városrész csak nevében őrzi sziget jellegét.

Napjainkban (4. sz. térképvázlat)Az utolsó nagyarányú változások ideje az 1980-as évek. Ekkor a bősi erőmű előkészítésének részeként elvégzett vízrendezési munkák során folyónk torkolatát áthelyezték Abda határába. Az abdai kápona környékén korábban keletre kanyarodó folyónak új meder készült, amely közel egyenesen északnak tart, hogy 2 kilométer után egyesüljön a Mosoni-Dunával. A keletre kanyarodó folyóág lezsilipelve időnként élő vizet is vezetve holtágként maradt régi medrében.

Köszönetnyilvánítás: A folyamatos változások követése egyebek mellett a terjedelmi korlátok miatt sem oldható meg, ezért 4 jellegzetes időpont kimerevítése volt a célom. Ez úton köszönöm dr. Somfai Attilának azokat a kiegészítéseket és változtatási javaslatokat, amelyekkel az előkészítés során segítette munkámat, és ilyen módon a szükségszerű kihagyások és tömörítések remélhetőleg nem mennek a történeti hűség és az érthetőség rovására.
Állapot: kereshető
1 játékos jelölte kedvenc ládájának

KRW értékelés (153 db): környezet: 4.37 rejtés: 4.29 web: 4.60 átlag: 4.42

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
+
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
-
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
-
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


Alexia28 2022.08.04 18:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

nrudi 2022.07.29 20:14 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! ZMER [Geoládák v3.12.10]

Csaba_P_63 2022.07.10 16:40 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.17 súly: 2.57
Megtaláltuk, köszi a rejtést!
Szendi&Csabi

braunstetter 2022.06.26 09:59 - Megtaláltam
Megtalàltam, köszi :)

petheovacka 2022.06.20 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.16
Kerekezős geohétfő keretében meglelve! Kösszi a rejtést! Más a hűvös irodában kornyadozik, én kánikulai melegben vadászom a Szigetköz hídjait és kútjait az átkelés és hidratálás reményében. --- A Győrön kívüli pontokat (3,4) zsákoltam most, így sikerült befejezni!

Kölkök 2022.06.07 22:09 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 1.90
Megtaláltuk,köszönjük a rejtést. Kölkök???? [Geoládák v3.12.10]

Aniko & Gyuri 2022.05.11 18:58 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.9]

CsukorBálint 2022.04.07 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.20
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

Jocika1990 2022.03.27 15:07 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.52
Megtaláltuk köszönjük a rejtést! Bettike és Jocika! [Geoládák v3.12.7]

Winssent 2022.03.26 17:09 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.67
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Bobby Holmes 2022.03.26 13:18 - Megtaláltam
Úristen, kultúráltan megközelíthető Ajtony/Zerind HUN multi!
Viccet félretéve, majdnem a ládáig gyönyörű aszfaltos út visz, biciklizésre és autózásra is tökéletes. Valami szántóföld szélén, a töltés előtt leparkoltunk és átvágtunk a ládáért, aminek a rejteke marha jó helyen van, majdnem teljesen zárt folyosót alkotnak a fák. Utána elmentünk a többi pontért, a híd felett nézegetős elég fura volt, de azt is kitaláltuk. Az első pontnál még kb. 2019-ben jártunk nagyapámmal, de már elhagytam azóta a jelszórészletet, ezért az tippel lett meg. Köszönjük a multit! [Geoládák v3.12.7]

Visti48 2022.03.26 13:18 - Megtaláltam
Bobby Holmes társaságában. Köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

Malni 2022.02.28 11:41 - Megtaláltam
Megvagy láda, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Wilka74 2022.02.25 17:07 - Megtaláltam
Egésznapos autós-bringás-gyalogos keresgélés GYMS megyében. Erősen szürkült már mire a 4. ponthoz értem, de végül sikerült mind a négy pont megkeresése. Köszi a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Adamant69 2022.02.19 16:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Sándorkán 2022.02.02 13:41 - Megtaláltam
Köszi!

Korigumi 2022.01.17 22:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

Szak.szaby 2022.01.07 21:17 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

bagolyvera 2021.12.27 20:32 - Megtaláltam
Ignis9cel megtaláltuk, köszi!

Ignis9 2021.12.27 11:54 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.14
Bagolyverával közösen, köszönjük! :)

juditcsendes 2021.12.24 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.30
megtaláltuk

[Jóváhagyta: Ajtony, 2022.06.17 15:50]

J.Máté 2021.11.07 16:40 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

Jacsa 2021.11.07 16:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.54
Két részletben megtalálva, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

csehipest 2021.10.21 07:58 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.7]

Szilágyiék 2021.10.14 13:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.12
Az első pontot augusztus 26-án, a többit ma kerestük fel.
Tetszettek ezek a győri rejtések, és maga a város is.

Köszönjük, hogy megmutattad!

IMG_20211014_110902IMG_20211014_110809
IMG_20211014_125546IMG_20211014_111003
IMG_20211014_111011IMG_20211014_111101
IMG_20211014_125757IMG_20211014_125924
IMG_20211014_130808IMG_20211014_131350
cpula78 2021.09.04 17:21 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.11
Megtaláltam, köszönjük a rejtést és a telefonos segítséget! [Geoládák v3.11.3]

Szilágyiék 2021.08.26 09:56 - Egyéb
Egy pont megvan, a többi októberben.

lelcache 2021.08.22 14:51 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést! lelcache

20210822-2169420210822-21695
IMG_526820210822-21697
20210822-2169920210822-21700
20210822-21701IMG_5274
IMG_5277IMG_5280
IMG_5283IMG_5286
IMG_5282 
kivancsifancsi 2021.08.15 11:58 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.44
Már többször jártam a környéken, de ezt a multit kerékpárral a legjobb megkeresni, ezért mindig ott hagytam. Ma került rá sor, hogy családi kerekezés keretében megkeressük. Nem éppen ideális választás, mert az év egyik legmelegebb napja volt, így a napnak kitett töltésen szinte ráolvadtunk a drótszamárra. Egyből az első pontnál gondjaink akadtak, mert építkezés miatt összevissza le van zárva a környék, de végül csak megoldottuk. A többi pont simán ment. Egy kisebb körre fűztük fel 1,2,4,3 sorrendben és még érintettük a GCRADN pontjait is. Jó kis kör, szép helyeket mutat meg, nekem tetszett.
Utána még megkerestük a GCGYVT multi pontjait a városban, majd a nagy melegre való tekintettel kimentünk az Ikrényi tóhoz fürdeni.

 
Fidorka 2021.08.15 11:58 - Megtaláltam
kivancsifancsi társaságában

Bendínó 2021.08.15 11:58 - Megtaláltam
kivancsifancsi társaságában

agacska 2021.08.15 11:20 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]
Az első ponton a híd le van zárva, de a jelszó részlet megtalálható így is.
A 4.pontot Abda felől közelítettük meg.

fercsipeter 2021.08.10 14:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Cerberus 2021.08.10 14:33 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.43
Megtaláltam! Fercsipeter társaságában kétnapos ládászós körút Győr környékén.

Köszönöm a rejtést!

IMG_4094IMG_4097
IMG_4134IMG_4139
Mira 2021.07.10 18:09 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést!

Mathau 2021.07.10 18:09 - Megtaláltam
Mira társaságában

ellfelek 2021.05.28 16:38 - Megtaláltam
Emiatt a láda miatt nagyon elcsúsztunk az idővel, tényleg sokat kell gyalogolni a pontokért. A Püspök erdő után még az első és a második pontjához elmentünk, de itt éreztem, hogy Betti már nem boldog... Meg hát éhesek is voltunk... :) Meg gyanítottuk, hogy a kastély látogatásból sok minden nem lesz... Legalábbis a Nagycenkit vagy a Fertődit le kell mondani...
Persze a hidakon való séta az szép látvány volt a belvárosban és környékén. Talán mindegyik hídon át is sétáltunk... :)
Viszont egy jó kis hambizás után a harmadik pontjához már autóval jöttünk el... Mert ugye multit félbe nem hagyunk :)
Köszi a rejtést!

IMG_20210528_114435IMG_20210528_114627
IMG_20210528_114915IMG_20210528_115016
IMG_20210528_115727IMG_20210528_143158
IMG_20210528_150828IMG_20210528_151122
IMG_20210528_151128IMG_20210528_151438
IMG_20210528_151641IMG_20210528_153510
IMG_20210528_161314IMG_20210528_161422
BMarcell 2021.04.24 14:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

Monik 2021.04.18 14:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.39
Rejtői segítséggel meglett a jelszó. A láda pedig a kedvesemnek köszönhetően. Köszönöm a rejtést, és Ajtonynak a segítséget, mert a toronynál is másként gondolkodtam, és a kilincskerék is kifogott rajtam. De végül megvan, egy jó kis séta és bicajozás keretében.

elaca 2021.03.27 15:26 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.92
Megtaláltam, köszi a rejtést!

anettx 2021.03.20 12:15 - Megtaláltam
TFTC!
Győr környéke a Duna mentén.
Érdekes helyszínekre visz el a multi.
A hidat csak egy irányból lehet megközelíteni építkezés miatt, itt nem találtam a számot, a torony számolással is bizonytalankodtam, de Ajtony segített. Köszönöm!
[Geoládák v3.9.6]

gcravd-IMG_7504gcravd-IMG_7525
gcravd-IMG_7541 
Terrorizer 2021.02.24 17:11 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.0]

Zsotyka 2021.02.03 20:08 - Megtaláltam
Megtaláltam,köszönöm a lehetőséget. :) [Kesser 2.6.1]

kocsisjozsef74 2021.01.30 13:18 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.97
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Zsuzsa, Józsi [Geoládák v3.9.0]

anzsu7 2021.01.30 13:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Zsuzsa és Józsi [Geoládák v3.9.0]

emmerwald 2020.11.26 16:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.18
A 4. ponton kicseréltem a ládát egy kissé nagyobbra. Az új és a régi logbook is bele került.

Fazék 2020.11.22 08:07 - Megtaláltam
Az első két pontot kb. 2 éve cserkésztem be egy céges kirándulás "másnap" reggelén, de tovább nem mentem, igyekeztem vissza a hotelba reggelizni.
A kora reggelhez ragaszkodva az 2 utolsó pontot ragyogó napsütésben, mínusz 3 fokban pár kilométeres biciklizéssel gyűjtöttem be. Szép volt a kirándulás, tanulságos a ládaoldal, egyedül a miniatűr végládával és méretéből adódó használhatatlan, elázott logbook fecnivel nem tudok megbarátkozni. Esetleg egy következő megtaláló vigyen lszi rendes dobozt és logbook-ot.

2020-11-22 08.00.00 - Győr2020-11-22 08.05.21
2020-11-22 08.05.30 
tomi322 2020.09.20 16:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

takos 2020.09.13 17:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

carmin 2020.09.02 15:06 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

DSC05889DSC05890
DSC05897DSC05901
DSC05972DSC05978
DSC05980DSC05983
DSC05988DSC05036
DSC05037 
grolee 2020.09.01 17:34 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.09
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Ritu, Roli, Oli, Dani [Geoládák v3.6.0]

Nyúlék89 2020.07.17 18:36 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! :)

LionDaddy 2020.07.12 14:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.43
Remek napos, de nem túl meleg, szinte ideális időben kirándultunk egyet Győrben és környékén Anitával, Beával és Kectammal.
Volt itt ma sok minden... Matuzsálem fák, vasút-történeti és tűzoltó emlékekhelyek, hajóversenyek és belvárosi séta cégérek sokaságával, közben rétesezés, jeges kávézás és lángosozás. Szuper nap volt, remekül éreztük magunkat, mint mindig. 8/5. találat

Köszi a rejtést!
[g:hu 1.6.7]

deblin 2020.06.13 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.15
Tekeréshez nagyon jó kis program volt, köszönjük! :)

NeZo 2020.06.07 15:51 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.46
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

OsiOsi 2020.06.06 18:20 - Megtaláltam
köszi.

Pilkolino 2020.04.30 18:27 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

bimbee87 2020.03.21 15:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.87
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

kasap 2019.12.27 10:51 - Megtaláltam
Megtaláltam. A 4 ponton nem találtuk a jelszót de a rejtöt felhívtuk és a jelszó részletet beírtuk a füzetbe. :-) Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Butchman 2019.12.27 10:51 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Tibi1983 2019.12.12 12:58 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtő munkáját, és segítségét!
A 4 ponton a ládába nincs jelszórészlet!
Megtaláltam.
Örülök, hogy megmutattad. [Geoládák v3.1.2]

Hektor 2019.06.07 19:46 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

anettnori 2019.05.09 07:21 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.28
Megvan! [g:hu 1.6.2y]

Április 25-én meglett a láda. Akkor már késő délután volt, egész nap keresgéltem, halasztottam a többi pontot.
Ma itt kezdtem, a városi 3 ponttal. Mindet sikerült begyűjteni, de logoláskor kiderült, hogy az egyik részlet hibás.
Köszönet a rejtői segítségért!

IMG_20190509_065550IMG_20190509_065600
IMG_20190509_070858IMG_20190509_070920
IMG_20190509_071015 
gusty 2019.04.25 16:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Kiaribua 2019.03.23 16:50 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést.

tiktak 2019.03.18 20:42 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

james 2019.03.17 10:41 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]
A második pont tekintetében köszönöm a rejtő segítségét.

Lindisti 2019.01.01 14:26 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.93
A multinak köszönhetően gyalogosan bejártuk Győr egy részét és a város környékét, mindegyik pont valamilyen kalandot rejtett. A rossz idő ellenére nagyon jól éreztük magunkat.
Köszönjük a rejtő segítségét! :)

Bubuka 2018.10.10 17:10 - Megtaláltam
.

Vincenzo65 2018.09.02 08:19 - Megtaláltam
Megvándoroltam. Szombat este a harmadik pont felé elkapott a vihar. Negyedórát álltam a fa alatt. Szinte az út túloldala sem látszott. Az itteni harmadik hidat GPS-m nem ismerte. Kipróbáltam, így a templom ládához kisebb lett a táv. A ládáért Abda felől tekertem be a gáton. A kerom nem nagyon örült a felszórt átázott tetőnek. Szerintem nagyon jó,ötletes láda!!

Berián 2018.08.19 11:18 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget.

Zéboy 2018.08.19 11:18 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget.

Zéboy 
infosoft 2018.08.12 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.49
Köszi a rejtést!

Francy 2018.08.11 12:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.08
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést.
Francy, Kornél

Kronosz6509 2018.08.06 18:07 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

becko 2018.07.01 11:35 - Megtaláltam
Egy 45km-es kerekezés közben gyűjtöttem be Győr ládáit, sok szép-érdekes helyre jutottam el.

visid98 2018.06.24 22:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Putmis 2018.06.24 22:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Bakacsin86 2018.05.22 10:40 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Aknákra vigyázzatok, mert valaki(k) a doboz környékén szeretnek sza...

gabinet 2018.05.12 21:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.1.1]

GYEZegzug 2018.05.10 15:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.29
Köszi szépen a lehetőséget.

ha2 2018.05.05 13:30 - Megtaláltam
Keresztül-kasul Győrben-bringával.

Nem rövid multi.

FruGer 2018.04.21 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.72
Nagyon érdekes séta volt ez Győr határában. Sikerült is idén először leégni, de teljesen megérte. A pontok jók voltak és a végláda rejtése is nagyon tetszett. Köszönjük!

PaKi8391 2018.01.07 23:59 - Megtaláltam
Jó kis csapatmunka volt! Megtaláltuk!

haribali 2018.01.07 15:39 - Megtaláltam
Cederick The Snake travel bugot elhelyeztuk.

bluggyhal 2018.01.02 10:42 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést. A zsiliphez eléggé unalmas a töltésen az út. Olyan érzésem volt sose lesz vége az egyenes szakasznak.

pliptai 2017.10.19 20:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.43
Köszönet a rejtésért!!

Viczi 2017.10.14 14:48 - Megtaláltam
Biciklivel.

2017-10-14 12.11.492017-10-14 12.16.40
2017-10-14 12.51.21 
erdei.laszlo 2017.10.07 15:14 - Megtaláltam
Meglett!

Pomisa 2017.08.03 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.12
Elképesztő melegben kerestük fel a pontokat. Egyedül a második pont nem egyértelmű, a többi könnyű találat volt.
Köszönjük a rejtést.

KP1965 2017.07.27 11:44 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.69
Egy hét Győrben az EYOF-on, 18 láda Győrben és környékén, ez volt a hetedik. A mai napon bringával jártam végig három multi tizenhárom pontját.

20170727_11373620170727_113841
Paul 2017.07.01 11:43 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

alucifer 2017.06.10 18:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.19
MEGTALÁLTUK
Köszönöm a rejtést!


DSCN7740DSCN7744
DSCN7783DSCN7785
Bakancs-túra 2017.06.10 14:15 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést,2 nap alatt lett begyűjtve első nap az eső nem engedte.

stmester 2017.05.22 16:25 - Megtaláltam
Ok

Liberty 2017.05.22 16:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.35
31/8. Szigetközi és Csallóközi barangolás.

Két részletben kerestem fel a multi nagyszerű pontjait, az első kettőt még tavaly áprilisban. Köszönet a helyek bemutatásáért, a rejtésért.
Ancs 2016. augusztusában gyógyította a ládát és már akkor is egy fagyis dobozt kellett cserélni. Most ismét egy törött fagyis dobozt és pépesre ázott logfüzetet cseréltem egyesületi dobozra. Reméljük nem lovasítja meg senki és hosszabb életű lesz.

Győr címere
Husi77 2017.01.29 16:56 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

[Jóváhagyta: Ajtony, 2017.02.01 19:40]

gyetger 2016.12.30 12:15 - Megtaláltam
Nem volt egyszerű, de egy kis tippeléssel sikerült!
1. Én itt csak egy Munzee QR kódot találtam, amin bár van 3 számjegy, de nem az, ami a jelszó része.
2. OK
3. Ez rendben, teljesen egyértelmű.
4. A láda is rendben van.

distike 2016.12.16 12:16 - Megtaláltam
Megtaláltam.A végládával gondom volt.Köszönöm a rejtő segítségét.Kellemes volt a folyók töltésein végig gyalogolni.

K.L. 2016.12.11 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.39
Megtaláltam.

PEx2 2016.11.05 10:50 - Megtaláltam
Hát, többszöri próbálkozás után sikerült logolni. A tornyok száma a kisebbik probléma volt, az első pont volt a nagyobbik. Valahogy nem azt olvastuk le a sötétben, amit kellett volna.

Ajtony 2016.10.25 14:55 - Egyéb
Ez úton is köszönöm "Szabó_família" játékostársunknak (Attilának) az első pont színvonalas kivitelű felújítását, amely még "Strombus" magas igényeit is kielégíti. Szintén köszönöm az általam ismeretlen kedves Megtaláló segítő közreműködését, aki megmentette az enyészettől a rejtést olyan módon, hogy az általa sérülten ill. megsemmisítve talált eredeti dobozt hirtelen más nem lévén egy fagylaltos dobozzal pótolta, amely a jelek szerint sértetlenül bírja a megpróbáltatásokat és a magas igényű Keresők lesajnáló kritikája sem árt neki addig, amíg ismét lesz alkalmam szülőfalumba látogatni és valami masszívabbra lecserélni. További jó ládász-élményeket kívánok mindenkinek!

griffs 2016.10.16 00:00 - Megtaláltam
45 kilis bringázás alatt remek időben.

Strombus 2016.10.09 11:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 4.40
45 km-es győri kerekezésünk során utunkba került ez is. Meglepődtünk, hogy itt is egy Ajtony rejtésbe botlunk. Gyalog borzasztóan untam volna. Bringával kellemes volt.
1. pont: jó
2. pont: szokatlan jelszóképzés. Karbantartani csak földrengések vagy meteoritbecsapódások, esetleg légitámadások után kell. Szóval nem túl gyakran. És gondolom, ez volt a cél. A keresésélmény erősen háttérbe szorult.:-(
3. pont: tanultam egy új, érdekes szót, de azért ez is egy meglehetősen gagyi "rejtés", nulla keresésélménnyel.
4. pont: szerencsére ma már ritka az ilyen minőségű doboz. Talán egy jólélek egyszer majd kicseréli. Tettem bele tollat és kiszedtem a szemetet.

Péter60 2016.10.09 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.40
Egész napos bringás bringás tekergés Győrben és Győr körül 3.
Bringával teljesítettük, a javasolt oda-vissza 12 km-es töltésen való gyaloglás unalmas lett volna.
Érdekes helyszínek, és a megszokott, színvonalas "ajtonyos" leírás. A rejtés jelenleg rendben, amíg a fagyis doboz bírja. A 2. pont kitotózható, én azért valami konkrétabbat tennék oda.

Piroskaa1 2016.09.30 14:31 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést. Párommal Blue Malival [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

fa-peti 2016.09.04 16:15 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

cugesz 2016.09.03 18:45 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

DóriAtesz 2016.08.28 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.81
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést!
DóriAtesz

Piedone 2016.08.12 14:33 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.94
Köszönöm a rejtést!
Blue Malival.

Blue Mali 2016.08.12 14:33 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.16
Köszönöm a rejtést! Részletek később.

Blue Mali [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Piedonéval közös találat!
1-es, 2-es pont gyalog, 3-as, 4-es autóval.
Összességében jó kis multiláda. 2-es pont nekünk is csak 2. tippre lett meg.
3-as pontra kicsit gyalogoltunk, de nem gáz.
4-es pontnál a töltés túloldalán álltunk meg, majd kerestük meg.
Sok-sok TB, illetve Coin.t volt/van a ládában.
Sajnálom, hogy nem mindet vettem ki!
Amit kivettem, itthon kiderült, hogy évek! óta eltűnt, nincs is beregisztrálva!!! :(

Tetszett ez a Rábca-vándor!
Köszönet!

Ancs 2016.08.06 17:03 - Megtaláltam
Szigetközi ládatúra 9.
2-3-4 autóval, az 1. pont gyalog.
2: mint ahogy többen írták, nem egyértelmű a tornyok száma. Khmm...
4: tetszett, jó kis hely. A láda azonban be van ázva, a logbook használhatatlan. Kitörölgettük, kapott egy új logbook-ot is. Fagyisdoboz ládának nem való.
3: A környék feltúrva, lezárva, kis kerülővel megközelítheő
1: tetszett a sziget :)
Köszi

IMG_2811IMG_2813
IMG_2814IMG_2815
IMG_2817IMG_2818
IMG_2820IMG_2826
IMG_2827IMG_2830
macikupac 2016.08.06 17:03 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.67 súly: 4.45
Szigetközi kalandok 7.

A multi pontjait 2-4-3-1 sorrendben kerestük fel. Volt amelyikért többet, némelyikért kevesebbet gyalogoltunk. Az ötlet nem rossz, de látványosság szempontjából nem kap magas pontszámot. A 2-es ponton megállva meresztettük a szemeinket és minden szóba jöhető megoldást felírtunk. Összesen 3 tippünk volt (és mint a végén kiderült, az utolsó lett a nyerő). A ládához relatíve sokáig be tudtunk menni kocsival, de a gát oldalában zajló munka és az eső miatt felázott talaj egy idő után megakadályozta a továbbhaladást. Ezért vagy 3 km-t mentünk itt oda-vissza. A zsilip egyébként tetszett. A láda állapota nem volt a legjobb: a füzet teljesen elázott, így tettünk bele egy újat. Kitöröltük, de a következő zuhé után megint állni fog benne a víz. A 3-as pont környéke is szét van túrva, de megközelíthető. Tanultunk egy új kifejezést a keresés során. Utoljára maradt az 1-es pont. Itt már jártam korábban, de akkor még más láda miatt. Ez a rész tetszett leginkább a vár látványa miatt. Tény, hogy a virtuális részek nem igényesek, van nem egyértelmű opció a jelszórészletre, de alaposan kidolgozott a ládaoldal. Nózi medvémmel jártam végig.

[wapon beküldött és később kibővített szöveg]

 
luviktor 2016.06.18 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.79
Győri bázisról kiindulva bringával jártuk végig a multi pontjait. Összesen lett kb. 24 kilométer, jó kis túra volt. Pinnyéden még régi ismerősöket is meglátogattunk volna, ha épp otthon lettek volna. :) A tornyok száma nem feltétlenül egyértelmű. A láda ötlete egyébként jó.

karcsi9641 2016.04.20 10:00 - Megtaláltam
Két menetben végigjártam ezt a szép multit.
Első nap az 1. 2. 3. pontot, és egy másik alkalommal megkerestem a végládát. A jelszóképzésnél problémám volt, mert a képen (amit a megfelelő helyen csináltam) látható tornyok száma legalább háromesélyes. Szerintem az is torony aminek csak a csúcsa látszik. Lényeg, hogy sikerült kitotózni.
Ma került sorra a végláda.
Köszönöm a rejtést!
A koordinátákat a .com oldalon is módosítani kéne!

DSCN6363-001DSCN6365-001
DSCN6366-001GCRAVD-2
Ajtony 2016.03.20 19:30 - Egyéb
Köszönet "Takácsúr" Játékostársunknak a veszélyben lévő láda megmentéséért illetve ideiglenes (?) biztonságba helyezésért. Reménykedjünk, hogy a rejtő fát mégse vágják ki, és idővel visszahelyezhető lesz.

Takácsúr 2016.03.20 17:00 - Egyéb
Ma a kedvesemmel újra felkerestük a hagyományos ládát. (Vittünk innivalót :-)) A ládának új helyet kerestünk ideiglenesen - Ajtonnyal egyetértésben.
Az új koordináta: N 47°42,449' E 017°34,115' A Rábca északi, mentett oldalán, fasorban, három, szorosan egymás mellett elhelyezkedő (nyár?)fa között, az egyik tövében találjátok. Az eredeti rejtekhez tűztem egy cetlit:"GC: ÁTHELYEZVE +36(30)2884348" szöveggel.

Takácsúr 2016.03.19 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.29
Rájöttem, de majdnem belehaltam, hogy miért működik fullon a Híd Borozó (Győr-Sziget, a kék-sárga pinnyédi híd lábánál)! Pinnyéden semmi sincs, ahol vizet, vagy bármilyen folyadékot vehetsz magadhoz. VÁLLALKOZÓK, HAJRÁ!
Jelzem, a láda VESZÉLYBEN lehet. A kis erdőt a mentett oldalon - ahol a láda el van rejtve - IRTJÁK. Jelenleg 20 méterre van a ládától az erdő széle nyugati irányban, és szerintem még nem végeztek. Javasolt a láda mentése!!!
Egyébként csudajó délutánom volt, bicóval, a Radnóti-emlékmű érintésével. Köszönöm!

joove 2016.03.19 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.30
Jó kis sétakörút.

zsolty23 2016.02.20 11:18 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

tabletta 2016.02.07 14:46 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2g] [wapon beküldött szöveg]

katika 2015.12.12 16:05 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

GCRAVD_20151212160529.jpg 
rozsdasfreddy 2015.10.18 17:20 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 3 web: 2.5 átlag: 2.50 súly: 2.36
Megtaláltuk! Köszi a rejtést.

triszalo 2015.10.18 17:17 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Tamasx 2015.08.09 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.98
Igen!

theodoRita 2015.07.28 17:20 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.78
Köszönöm a rejtést! :)

KesEagle 2015.07.28 17:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.85
Köszönöm szépen a rejtést!
Egy kellemes biciklitúra keretei között találtunk rá, pár extra kerülőt is beépítve. :-)

Access Denied 2015.05.23 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.16
Az esőnapra való tekintettel a mai túráim elmaradtak, ezért győri vadászatra indultam. Az elején még zavart az eső, de hamar átlendültem a víziszonyomon...

1-2-4-3 sorrendben, a többi multi pontjainak vadászata közben szereztem meg a pontokat. A 2. ponthoz közeledve a sárban tekerve szép látvány lehettem, mert a horgász igencsak megbámult :-)
A 4-hez a töltésen tekertem majd keresgéltem egy jó darabig.
Ugyan a koordináta hibahatáron belül van és az ég is felhős volt, én egy picit arrébb mértem a helyét:
47° 42.462'
17°34.339'

Köszi a rejtést!

Gyombi 2015.03.10 00:00 - Megtaláltam
Megvan, köszönöm, részletek később

szaszkievics 2014.12.22 13:29 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.49
Egy 16 km-es túra során jártam végig a multi pontjait 1-3-4-2 sorrendben. A záróláda megtalálása lehet, hogy több időt vesz igénybe a nem olyan régi tereprendezés miatt. A kis eső ellenére élvezetes túra volt. Köszönöm!

Az első pontnál, még napsütésbenPinnyéd felé a töltésen, közeledve a harmadik ponthoz
A Rábca az abdai régi hídrólUtam során érintettem a Radnóti emlékhelyet is
Végig a töltésen a záróláda feléVissza Győrbe a töltésen, már esőben
Falcao 2014.11.16 15:54 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

AnnaSzabi 2014.10.04 17:01 - Megtaláltam
A ladat nem talaltuk,nem reg vizben allhatott a rejtek. Felorat kerestuk a fuzt is atturtuk. A gyalogos hidnal is eleg fako a karakter....Kerunk a kepek alapjan fogadd el a talalatot.A&Sz(Gyor)#10 Bicoval. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

[Jóváhagyta: Ajtony, 2014.10.04 19:39]

GCRAVD_2014104160603.jpgGCRAVD_2014104160612.jpg
nmárti 2014.09.30 10:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.06
Győr a kedvenc városom, köszi a rejtést!

Gábor75 2014.09.28 00:00 - Megtaláltam
ok

Gábor75 2014.09.28 00:00 - Egyéb
A végláda helye vízben áll, 28 méternél nem tudtam közelebb menni hozzá. És szerintem a töltés azon oldalán valami útépítés is van, a talajt már elegyengették.

kicsiogre 2014.08.21 18:09 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést.

 
hitamas 2014.07.27 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.02
Rajka - Győr kenutúra zárónapján kikötöttünk a ládáért a Rábca torkolatnál. Azután ronggyá áztunk a cél előtt egy kilométerrel .... A többi pont száradás után. :)

Rubor 2014.07.17 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.48
Szépen átgondolt, élvezetes multi!

Zergi 2014.05.25 11:24 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.36
Fogtam!

 
zalajaro 2014.05.25 00:00 - Megtaláltam
.

tothandras1 2014.05.13 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.69
Nagyon élveztem a keresést köszönöm a rejtést.

Gagung 2014.04.06 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 1.00
Megtalaltuk. Koszonjuk szepen.

NZs 2014.03.30 19:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.83
1-4-3-2 sorrendben kerestük meg a pontokat. Az uszodai hídon levő részletet még egy hete, gyalog arra kerülve vadásztuk le. A ládához mentünk ma először GCRADN 2-3. pontja felől közelítve, a töltésen. Érdekes volt a Rábca zsilip és környéke! A ládával pár perc alatt végeztünk, a bejárt úton vissza, majd a Pinnyédi bekötőút töltésén a zsilipet néztük meg, ez drive-in. Végül a toronyszámolgatás már erősen alkonyodva ért bennünket.

Zsilip fentZsilip lent
szürkület 
karathl 2014.03.29 13:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.45
Megtaláltam, bár a tornyok megtréfáltak.

 
bgyuro 2014.03.28 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.60
Győr és környéke kerékpáros túra.
8/8

bodin 2014.01.18 08:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Az első pontnál nem volt egyértelmű a dolog számomra, többször rámértem, de csak bizonytalan karcolás nyomokat láttam a korláton. Ezt mégegyszer megpróbálom. A 2.,3.,4.
pont megvolt (a láda is).
Aki tervezi, javaslom hogy Pinnyédről kifelé ne a gát tetején menjen, mert a nagyon laza kavicságy miatt még gyalogosan is nehéz. Mellette, lent a mentett oldalon viszont a teherautók tapostak egy jól járható földutat. A ládánál nekem is kb. 10 m-el mutatott odébb, mint ahogy valójában volt, ráadásul a fűzfa jelleget sem nagyon ismertem fel a fában.

[Jóváhagyta: Ajtony, 2014.01.18 18:36]

V_Gabor 2013.12.31 15:48 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.16
4-3-2-1 sorrendben jártuk be a pontokat. A ládát két tekintélyes matuzsálem körbesétálása után találtuk meg a harmadik fában. A GPS kb. 11 méterrel mutatott odébb, de ez nem volt probléma. A gát építése, javítása miatt sok volt ott a kivágott kisebb fa, halomba rakott ágak. A láda nem volt veszélyben.

A többi pont nagyon egyszerű és magától értetődő volt. Kellemes kis kirándulás volt! :)

A végén benéztünk Győr belvárosába, nagy volt a szilveszteri nyüzsgés, szóltak a dudák és sok embernek furcsa színű volt a haja... ;)

2013 utolsó találata az a multi volt a számunkra. BÚÉK!

Végre ide is eljutottunk! Köszönjük, hogy megmutattad. Mónika és Gábor [g:hu 1.4.30f] [wapon beküldött szöveg]

 
vakond87 2013.11.30 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.90
Egyetem utáni Győr környéki kerékpározás során ejtettem útba ezt a ládát. A végláda mellett a Mosoni-Duna gátja járhatatlan, gondolom a nagy árvíz miatt építik át teljesen. Köszönöm a rejtést!

zaskl 2013.08.21 19:25 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést. Zaskl

Nicky92 2013.08.01 18:28 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.60
Megtaláltam. köszi a rejtést

athilarex 2013.08.01 18:28 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 2.38
Biciklivel jártuk végig az utat, közben (3. és 4. pont között) Pinnyédnél a töltést építik, ezért nem járható a tervező által kiadott útvonal. Maga a láda, és az öreg fűz pedig intenzív szúnyogos védelemmel van ellátva, amikre még a riasztó sem hat, ennek ellenére sikerült megtalálni.
Niki, Barbie és athilarex

 
Skali&Margó 2013.07.13 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.76
OK!

zsedely 2013.07.13 18:29 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.48
A pontok "szétszórtsága" miatt több évbe (1:2011, 2-3:2012, 4:2013) telt ezt a találatot megtenni!
A 4.ponton a láda egy kissé szúnyogfelhős helyen van!!! (Annyira, hogy a fiam addig nem kérte a szúnyogriasztót, de akkor már alig várta, hogy befújjam.)
A Skali-Margó "kolléga" már előttünk kereste (és meg is találta), így nekünk már könnyebb volt. Köszönjük.

Frentzen 2013.07.13 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.67
Meglett szerencsére. Ezt a ládát már régóta terveztem,de a távja miatt nem tudtam bármikor elkezdeni. Nem volt könnyü. Viszont ismertem meg új helyeket.

Csapdoki 2013.07.10 21:12 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.82
Köszönöm a sétát.

markovicsa 2013.05.29 14:58 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.61
Szívemhez közel áll Győr városa, itt végeztem felsőfokú tanulmányimat, közel 40 éve. Nagyon sokat változott a város, a KTMF-re alig ismertem rá. Annak ellenére hogy négy évet jártam ide, a ládázás kapcsán sok olyan területet, épületet, műemléket ismertem meg amit korábban nem láttam. Jó volt nosztalgiázni.
Igen sokat kellett gyalogolni, mire a láda minden pontja meglett. Mai össz teljesítményem 41 km.

takacsimre 2013.05.06 18:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.82
Nagyon jó multi. Köszönjük szépen. Marika és Imre

Szabó família 2013.04.07 09:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.16
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!

Második nekifutásra sikerült.

 
SziszoZozo 2013.03.24 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.31
Sok futkározó polgárral találkoztunk a gátakon.
Köszi a rejtést.

csipet_csapat 2013.03.23 15:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.88
Nekünk ez csillagos 5-ös multi volt. Az elejét ugyan drive-in oldottuk meg, de a végét jó kis sétával. Minden pontja nagyszerű! köszönjük.

 
oktriv 2013.01.11 13:23 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.42
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.21] [wapon beküldött szöveg]

NagyKG 2012.10.31 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 2 web: 2.5 átlag: 2.33 súly: 3.15
Megtaláltam, köszi!

Masterrr 2012.09.15 16:22 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 2 web: 2 átlag: 2.00 súly: 1.60
x

El-Lu 2012.09.15 12:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.86
Megtaláltuk!
Az első két pontot még tavasszal találtuk meg, de most egy biciklis ládászás keretében a másik kettő is meglett.
Jó kis helyek, érdemes volt végigjárni.
Köszi a rejtést!

Radián 2012.08.22 19:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.34
Kicsit sok jó hely volt ebben a fűzfában, de kis kutakodás után csak megtaláltuk. Így naplementekor egy őzet, három nyulat, és egy vadászt láttunk. :) Köszönjük a rejtést!

ÉviLaci1221 2012.08.20 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 1.90
Megtaláltam!

gyusz_58 2012.07.21 13:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.93
Majdnem minden drive in, ami persze nem szép dolog. Ötletes rejtés, de a 2. pont csalóka a GPS szerint, de fejthető:)
Köszönjük a rejtést

Tapsifüles 2012.05.29 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.76
Kösz a rejtést!
Jó biciklizést tettem a gáton! :)

régi híd
A 3. pont alattA zsilip
evivagyok 2012.05.27 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 3 átlag: 3.00 súly: 3.39
Kedvesemmel csg69-el :)

csg69 2012.05.27 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 3 átlag: 3.00 súly: 4.16
Megvan :)

szollosi73 2012.05.01 14:31 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.72
Megvan!
Anitával és Józsival (Reggel) töltöttünk egy kellemes napot Győrben! Sok remek .com-os ládát és pár .hu-s ládát is megkerestünk.
Ennek a multinak az első pontja már jóideje megvolt, de újra végigjártuk az egészet.
Köszönjük a rejtést!

Reggel 2012.05.01 14:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.95
Megtaláltuk!

log és képek később...

SirLes 2012.04.30 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.24
Megtalaltam [wapon beküldött szöveg]
Szigetközi ládázásom 14. találata. Egy része kocsival, egy része gyalog. Útközben elmajszoltam a szendvicseimet.

N.Zs. 2012.04.28 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.08
Benedeket hoztuk Győrújbarátra versenyezni. Közben és utána a környéken bóklásztunk. A 2. pontnál először csak hármasban voltunk, majd este Benit is elvittük a kiugráló halakat megnézni. Nagyon tetszett. Köszönjük.
1200.

GyZsTeam 2012.04.15 16:45 - Megtaláltam
Miután a tegnap szedet medvehagyma elfoglalta a neki szánt helyet, maradt idő ennek a ládának a begyűjtésére is. Nagyon sokszor jártunk már minden részén, de egyben csak most. Köszönjük!
Ahogy láttam a favágásnak vége, a ládának jó helye van.

SünVeedee 2012.04.08 12:30 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést!

Webber 2012.03.21 13:23 - Megtaláltam
Végre meglett. Most erőt vettem magamon és megcsináltam ezt a multit. Kicsit hosszú volt.

Discover 2012.03.17 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.00
A ládánál nagyüzemben vágják ki a kiszáradt fákat. Csak remélni lehet, hogy a rejtekadó fa megússza.
Köszönöm a rejtést!

Lucas 2012.03.16 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.67 súly: 2.71
Szép,szép, csak kár hogy most ritkítják ott az erdőt, javaslom a rejtőnek minélelöbb a láda áthelyezését!

LArpad 2012.03.16 00:00 - Megtaláltam
Kellemes délutáni program volt.

Tarsi 2012.03.03 19:28 - Megtaláltam
Első közös ládánk! :) Köszönjük a lehetőséget! Andi és Balázs [g:hu 1.4.5] [wapon beküldött szöveg]

GeoGirls 2012.03.01 18:03 - Megtaláltam
Meglett!:) Már erősen sötétedett mikor odaértünk, de kellemes kis séta volt. Köszönjük!:)

hovirag 2012.01.30 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.18
Köszi a rejtést!

Gabesz01 2012.01.15 15:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.58
Megtaláltam

 
ToDi001 2011.11.19 00:00 - Megtaláltam
Köszi, megvan!

bzsoltie 2011.11.09 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.60
Már régebben jártam erre, akkor nem lett meg a végláda, most azonnal ráleltem :) Tetszett a multi témája, érdemes volt felkeresni, grat.

EmesESE 2011.11.05 10:34 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.60
Győrben eltöltött biciklis, gyaloglós, autós hosszú hétvégénk 20/11 ládája
Az idő a naptárt figyelembe véve mindvégig kedvező volt.
Két részletben kerestük fel, ötletes a téma.
Köszönjük a rejtést.

Hegyi túra 2011.10.16 18:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.51
Vasárnap,ebéd utáni séta volt,köszönjük a rejtést.

kobcikrajci 2011.09.16 19:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.60
Már estébe hajló tekerés a gátakon, ismét fordított sorrendben járva a pontokat. Felüdülés volt az egész napos tekergés után Győr messzi fényeit megtekinteni. A láda még éppen meglett a homályos lombok között.

zolilu 2011.09.01 17:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.68
Rábca menti kerékpáros ládázás Tekánnal közösen. Felkerestük még az útbaeső Radnótis, a Hídfős és pár comos ládát is.

NyugalomA régi hídról
Anya és fiaBozót az van
tekan 2011.09.01 17:14 - Megtaláltam
később...

Topolya 2011.08.27 10:15 - Megtaláltam
ok

acs54 2011.08.21 12:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.23
Köszönjük a rejtést!

tudo 2011.08.18 13:33 - Egyéb
110 km kerékpár edzés 400 m emelkedéssel Győr körül 11 régi és 1 új ládával. Ismét nagy volt a meleg.

GCBVID után áttekertem a városon a központ felé. Az 1. pontot GCGYBE utolsó pontja és GCGYPE között kerestem meg. Van ott már felirat bőven. A 2. ponton riviéra van a helybeliek számára a holtágon. A 3. pont egyértelmű. A 4. ponthoz a Piros sáv-t elhagyva a szokásos győri kavicsos töltésen való csúszkálást nem tudtam megúszni. A láda azonnal meglett. A rejtekadó hatalmas bozót a vártnál szelídebb volt. Folytattam a gáti porolást és GCHIDF következett.

Kerékpáros kupa: 110.92 km

Új híd GyőrbenRiviéra
Kavicsos út a gátonTalálat
HoltágZsilip
sirgalahad 2011.08.17 11:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.33
Folyók ezek, nem ám erek
Hömpölyögnek szélesen
Készülnek a meanderek
Nem biztos egy széle sem

szigetenhídról
hídRábca
waneqr 2011.08.13 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.85
Az abdai hídfő ládával együtt kerékpáros találat. Köszönjük!

Cseber 2011.08.08 12:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, Ágival!

csbagi 2011.08.08 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.33
Három nap evezés a Mosoni-Dunán plusz három nap kalandozás a Szigetközben Istvánnal. Néhány útközben megtalálttal együtt összesen 29 láda.
Vízitúra közben kikötöttünk a 20-as fkm jelzésnél, aztán rájöttünk, hogy itt egy láda is! Megkerestük, aztán sajna lemerült a telefon, így a többi pontot csak 2 nappal később találtuk meg, Győrből indulva.

Az új RábcaTorkolat
IstvánKözeledünk Győrhöz
A régi RábcaSzemben a szabadstrand, túránk végpontja
denestoth 2011.07.12 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.28
Köszi! Jó kis séta volt! :)

dzoli1 2011.07.10 08:00 - Megtaláltam
Hétvégi ládázás kutyákkal.

kolegergo 2011.07.06 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.50 súly: 2.20
Megtaláltuk, bár már kicsit gazos a láda körül, de nem vészes.

Marvin 2011.06.24 15:13 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.09
A ládánál kicsit keresgélni kellett, a gps nem igazán jó helyre mutatott, de végülis csak 3 vastag fát kellett végignézni.

befi 2011.06.22 11:30 - Egyéb
Kerékpáros kupa: 73.9 km

Kerticsorbi 2011.06.18 19:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.14
Megtaláltam, köszönöm a rejtést.

Zsiráf 2011.06.13 12:22 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.20
Gyalogos kupa: 48.6km

Az első pont közelében van egy világháborús emlékmű. A hős küzd a nőstény oroszlánnal, vagy fegyvertársak? A második pontnál kicsit elbizonytalanodtam, mert az egyetlen látható híd a leírásban Jedlik-híd, a TUHU-ban Vásárhelyi-híd... A dobozig jó hosszú volt az út... Sütött a nap nagyon, így pont kellemes volt az idő a rejtekhely közelében.

JAck:66: 2011.06.10 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.28
193, megérett a meggy.

vegatti 2011.05.23 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.89
Évek múltán megvan. :-)

a-beatrix 2011.05.18 07:30 - Megtaláltam
Kora reggeli, még munka előtti ládázás Győrben. A 2. ponton már tegnap este jártam, de mire az 1. ponthoz, a gyalogos hídhoz értem, annyira besötétedett, hogy semmit sem láttam. Ma reggel útra keltem, s a belvárosi szállásomtól gyalog mentem az 1. pontot újra útba ejtve a 3. és a 4. ponthoz. A zsilip sajnos megtréfált, fogalmam sincs, mi az a kilincskerék :-( Ezúton is köszönöm a rejtő segítségét! A végláda gyönyörű környezetben van, mikor letértem a töltésről, egy őzike ugrott ki előlem :-))
Remek multi, köszönöm!

Jedlik híd késő esteGyalogos híd.
A zsilip.Úton a végláda felé I.
Úton a végláda felé II.Már a célegyenesben.
Ezt a fát keresd! 
kerol 2011.04.26 18:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 2.04
A sorrendet egy picit összekutyultuk, de végül minden pontot megtaláltunk.

norbimoncsi 2011.04.25 13:25 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.53
Megvan, köszi!

 
ghiago 2011.04.22 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.84
Köszönjük.

KJ & GM 2011.04.09 11:20 - Megtaláltam
Köszönjük a lehetőséget!

 
Atmosz&Zozmosz 2011.04.03 16:50 - Megtaláltam
Megvan :-)

Andris.82 2011.03.31 16:37 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.60
Megvan.

Mr Bean 2011.03.27 16:00 - Megtaláltam
Megvan

kupec 2011.03.26 12:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.24
Klassz multi, gratula.

dartonification 2011.03.23 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 1.85
Köszönöm, egy élmény volt, csudával határos!

Lisza 2011.03.20 15:47 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.40
Sikeresen meglett, bár kettészedtük a sétát, de mind a két alkalommal kellemes utunk volt. Köszi a rejtést!

Radig 2011.03.20 15:47 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.32
Megvan! Kellemes kis séta volt barátnőmmel, Köszi a rejtést!

slynemeth 2011.03.15 12:09 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 1.90
Köszönjük a lehetőséget! A virtuálisakat még tegnap levadásztuk.
A ládához csak ma kerekeztünk ki a keresztfiammal.
Nagyon köszönjük pikk8 - nak az újratelepítést!!
Nehezen leltük meg! ;) (millió hangya védte )

Üdv Sly és Marcika

Az ifjú kesser
 
pikk8 2011.03.13 15:40 - Megtaláltam
Komáromból vonat+bicó Győrig, majd 29,6 km tekergés meglehetősen szeles időben Szabival :) a GCBVID majd GCRAVD és GCHIDF útvonalon. Az első 3 pont zavartalanul ment, aztán jött a 4. pont, a láda... az előttünk szólókhoz hasonlóan mi sem leltük. Felhívtam Ajtonyt, aki igyekezett elmagyarázni, hogy vizesárkon innen, és NEM túl, fűzfát kell keresni... Nem lett meg az istenért sem. Viszont volt nálam minden, úgyhogy a jelszóval, új logbook-kal és pár ajándékkal talán sikerül megörvendeztetni a következő keresgélőt. A "kütyü" nekem az alábbit mutatta: N 47°42,458 E 17°34,340

kacsák az 1. pontonkilátás az 1. ponttól
pihi a 2. pontona "csoda-mű" :)
fűzfa? :) itt az "új" 
Piros és a lányok 2011.03.13 15:00 - Megtaláltam
Az első két pont ment rendben, a zsilipnél leszámoltunk minden fogaskereket és ajtony segített, h. melyik is a visszaforgás gátló és sajna a láda nekünk se lett meg, pedig kicsi lányaink a nagy szél ellenére is lelkes kincskeresők voltak - de legalább sok csigát gyűjthettek.

Piros és a lányok

csigavadászapa nyakában hazafelé
ussenyerek 2011.03.12 13:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.08
Szép napos délutánon végigsétáltunk a ládáig. Jó kis túra volt. De sajna a végén nem volt 100%-os sikerélményünk. Rejtői segítséggel sikerült a regisztrálás. Köszönjük a sétát. L.

Puszkany 2011.01.08 13:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 4.00 súly: 4.36
A végládát nem sikerült meglelni. Egyébként nem rossz.

 
Ajtony 2010.12.05 08:21 - Egyéb
Tádénak kösz az infót.

tádé 2010.12.04 15:56 - Egyéb
2010. november 24-én átadták a győri Jedlik hidat. A régi Vásárhelyi Pál ("kis Erzsébet") híd - amelynek helyén az új híd épült - egy jelképes darabját a révfalui hídfő közelében helyezték el.

Így a 2. ponttól immár nem a kis Erzsébet, hanem a Jedlik Ányos híd irányába kell nézni. :)

Jedlik hídA "kis Erzsébet" híd egy jelképes darabja
Nivás Döme 2010.11.23 15:01 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.48
Nagyon ötletes a multi, igaz kellett hozzá egy vándorló folyó is. A mai nap Győr inkább a sár, mint a vizek városa volt számomra, és a jelszóképzés sem ment a legsimábban, mert hát az ember nem mindennap lát kilincskereket. A ládát sem találtam az odúban, igaz itt is sok nagy odvas fa volt, többször meg is másztam őket, de az odúkat feltúrva sem leletem nyomukat. Ráadásul a 4. pont felé tekerve még kemény szembeszelet is kaptam, ami szerencsére néhány órán belül csillapodott, így Kunsziget felé már ismét csak a tengernyi sár akadályozott a továbbhaladásban. Köszönet a rejtésért és a telefonos segítségért.

Kerékpáros kupa: 81.6 km

bigmick 2010.11.14 14:42 - Megtaláltam
Jó sokat kutyagoltunk érte, de megérte a langyos novemberi szélben.
BigMick, Iza

targonczas 2010.11.06 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.04
ok

Brájen 2010.11.06 14:47 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.46
Megtaláltam :)

blise 2010.11.05 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.76
Köszi a rejtést. Nyáron megvolt a valós ládán kívűl az összes pont, oda nem volt szívem bemenni rövidnaciban a szúnyogok és a gaz miatt. Most kollégámmal végigjártuk újra. Ilyen időnek kéne lenni jövő év áprilisig, utána meg jobbnak....
Amúgy szerintem nem annyi torony látszódik, amit a jelszónak elfogadott, hanem eggyel több...

hinia lux 2010.11.03 00:00 - Megtaláltam
Végiggyalogoltam, amit nagyon senkinek sem ajánlanék. Biciklis vagy autós megközelítés az ideális. Az utolsó pont után inkább Abdára mentem tovább, a Radnóti emlékhelyhez.

Első pontnálRábca
Tovább...És tovább...
S. Attila 2010.11.01 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.04
Az első megálló cetlije eléggé elbújt a korláton, szembetűnőbb szövegre gondoltunk. De úgy, hogy meg lett, már rögtön jónak gondoltuk. Az bösszes többi megálló és a láda korrekt volt. A folyó torkolatainak bejárása viszont egy nagyon kellemes túra volt.

ticy14 2010.10.27 20:37 - Megtaláltam
Megvan, köszi!

Andy & Suni 2010.10.27 20:17 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.17 súly: 2.77
Meglett!
Baráti társasággal (Tícy, Csömény) indultunk neki.
Éjszaka sem olyan vészes...:) Szerintem.
Köszi

hux80 2010.10.23 16:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.61
Köszi!

3D 2010.10.16 17:00 - Megtaláltam
Rendben

Zsu. 2010.10.09 15:16 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Mikulás 2010.10.09 15:16 - Megtaláltam
Köszönet! Fotók és bővebb beszámoló később... [wapon beküldött szöveg]

VP 2010.10.03 15:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.33
A soproni geoversenyről hazafelé 4-3-2-1 sorrendben.
A Rábán és Mosoni-Dunán is sokszor kajakoztam,és néztük mindig, hol a Rábca?

Mr Zerge 2010.10.03 14:00 - Megtaláltam
Meg van. részletesen később... [wapon beküldött szöveg]

Attibati 2010.09.22 10:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 4.25
Kerékpáros találat
Győr-Ménfőcsanak- Kunsziget- Darnózseli -Püski-Dunasziget - Dunakiliti - Halászi - Ásványráró - Győr - Ménfőcsanak 147 km

Ideális kerékpáros terep. Az előzetes tervezgetéskor nem mindig értettem, hogy fogok az egyik pontról a másikra eljutni - kissé hiányos a tuhu - de a terepen minden világossá vált. A második ponton a tornyszámolgatás helyett valami mást találtam volna ki.
A láda helye most könnyen megközelíthető volt, néhány próbálkozás után meglett a rejtekhely is.

Milán&Enikő 2010.09.19 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.95
Megtaláltuk. Bringával mentünk Győrből. Nagyon szép a környék így ősszel.

hujberg 2010.08.26 18:14 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.78
Kis esti bicikli - 15 km
Be:-, Ki:-
hujberg, ancsa

Csaba & családja 2010.08.21 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.24
Megtaláltam

befi 2010.08.19 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.14
Leírás nélkül, emlékezetből. A 3. pontot el is szúrtam. A láda a fában jó helyen van, csak az optimális bejáratot nehéz megtalálni. Csak az a sok ocsmány zacskó ne lenne! Ez vonatkozik szinte az összes szigetközi ládára.

Kerékpáros kupa: 79,3 km

Hz 2010.08.18 15:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.08
Tatabánya-Győr tekerés 5 com-os, 1 hu-s, 1 games-es találattal.

Kerékpáros kupa: 99,4 km

Közepén 
Duciék 2010.08.16 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.58
+

Mihul 2010.08.14 13:24 - Megtaláltam
ok

Ajtony 2010.08.12 08:32 - Egyéb
A "benist" által említett rémségeket a következőképpen kerülheted el:
2-es pont: a pont természetesen közterület. Megközelítésekor ne akarj átúszni se a Rábcán, se a Dunán, hanem sétálj végig (az építési területet kerüld ki) a a Töltésszer gátjának aszfaltburkolatú koronáján a zsilipig, ahol a Holt-Rábca átbújik a töltés alatt, és sétálj le a jelzett pontig.
4-es pont: ne hátulról mellbe, hanem a legrövidebb úton közelíts: sétálj a Mosoni-Duna gátján,és ahol a GPS azt jelzi, hogy a ládához merőlegesen le kell térni, ott menj le, csörtess be a bokrok közé és nincs semmiféle vizesárok (csak ha túlfutsz a rejtekhelyen). Jó vadászatot!

benist 2010.08.10 13:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.05
Bringatúra Magyaróvár-Győr. Nem volt egy egyszerű eset. Először a ládát kerestem meg. Átvágva a dzsungelen, jött a vizesárok. Nem volt kedvem átlábalni, így a töltés felöli oldalra kerültem és újabb bozóttiprás után szárazon elértem a fát, ahol az emeleten várt a doboz.
A zsilippel nem volt gond, a fogak rendben megvoltak.
A Kis-Erzsébet hídnál építik a nagy hidat, így eleve nem könnyű odajutni. A jelzett pontra szerintem törvényesen nem lehet bemenni. Próbálkoztam a fürdőnél, a szállodánál, de sehol sem jutottam oda. Szerintem magánterület. A tornyokat végül is a szálloda partjáról sikerült úgy ahogy meglesni.
A gyalogos hídon a gps elvitt a híd közepére és itt hiába vizsgáltam át a híd mindkét oldalát min 10 m hosszan, semmi jel. A rejtő természetesen elérhetetlen volt, így egy előző megtaláló segítségét kellett kérjem, és a hídfőnél már nem volt gond rálelni a cetlikre.

Dozoek 2010.08.07 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.03
Győri révén már a legtöbb helyen jártunk, de a leírás sok újat mondott, köszönet érte! Sajnos a második pont a kajak-kenu sporttelepre mutat, innen sem a híd, sem a tornyok nem látszanak! Az utolsó pontnál nem volt könnyű eljutni a ládához, az utánam érkezőknek segítségképpen annyit, hogy ott ahol úgy gondolod, nem lehet bejutni, na ott kell próbálkozni, és ott, ahol elméletileg be lehetne, na ott nem (száraz lábbal)! Lényegében, a töltésről merőlegesen le, a susnyáson át. Nem áthatolhatatlan, bár úgy látszik! Végül már csak meg kell küzdeni a prédára vágyó szúnyogfelhővel, ezerrel loggolni, majd kirohanni :).

Szjuli logja igen frappáns, és nagyon találó! Felvidítottál :). Indulás előtt ajánlott mindenkinek elolvasni. Érdemes.

keresek 2010.08.01 20:00 - Megtaláltam
Ok.

ier 2010.07.31 14:04 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.13
A láda alaposan el volt rejtve, kessertársakkal többször is átnéztük a rejteket és a környékét mire meglett.

erbeo 2010.07.31 14:04 - Megtaláltam
A ládál sporttársakkal találkoztunk, közösen próbáltuk megtalálni a dobozt. Végül nem mi voltunk a szemfülesebbek :)

bsh 2010.07.31 14:04 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.00
A helyszínen sikerült kollégákkal összefutni. :) A láda valamivel lejjebb volt a megadottnál. Köszi a rejtést, nagyon kellemes kis túra volt!

Puzzle Apartman Gyula 2010.07.29 14:34 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.59
5,5 napos geo-maraton keretén belül próbáltuk megkeresni...sikertelenül.
A rejtés elve tetszett. A végládát azonban nem találtuk. Sikerült beazonosítani a helyet, és igazi kesser lévén átverekedtük magunkat a "lápon" is, de láda sehol. Ezután végszükség esetére tekintettel kerestük a pótjelszót, ami szintén sehol. A zsilipet még mielőtt szétszedtük volna, gondoltam a megadott telefonszámon segítséget kérünk a rejtőtől. Legnagyobb meglepetésemre azonban az alábbi volt hallható: "A hívott számon előfizető és szolgáltatás nem kapcsolható." :S

Ilyen az élet...1 hetes leírás is tud elavult lenni. :s Az, hogy a lelkes társak nem a rejtekre teszik vissza a ládát nem minősíteném. Miért kell a másiknak szívni a saját lustaság miatt???? Na mindegy.
Mindenestre a rejtői mailes segítséget nagyon köszönjük. Jó válogatást az új telefon vásárlásához :)

JuJó 2010.07.25 15:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.50
Tetszettek a pontok, az utolsó kivételével. A láda szebb helyet érdemelt volna.

nogacsalad 2010.07.22 06:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.20
Autóval, gyalog, és apróbb bringás könnyítéssel teljesítve :o)
Nekem ízlett ez a jó leírással megtűzdelt, látnivalókkal pácolt, reggelire tálalt kis feladat.
Nem most járok erre először, de tudott újat mutatni. A jelszót kissé benéztem, de egy kis telefonos segítséggel, majd ismételt olvasással csak összejött... Az első ponton nem csak a számot vettem figyelembe, és ez hiba volt részemről.
A ládikánál sajnos már ébren voltak a bagócsok. (ők is korán keltek ma) Kb. 2dl. vérveszteséggel megúsztam a sisnyást.
Visszafelé még megálltam nagy költőnk emlékhelyénél, és megnéztem a folyópartot, ahol nemrégiben aludtam is egy éjszakát.
Köszi a kalandot, tetszett !

 
tudo 2010.07.20 08:45 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 4.32
Wifis jelszópróba. Részletek később.

Web: 90 km kerékpár edzés a Győr - Kunsziget - Ásványráró - Hédervár - Darnózseli - Lipót - Hédervár - Győr útvonalon 4 új ládával. Mind a 4 ládánál stressz állapotba hoztak a szúnyogok.

Az 1. pont megtalálása okozta a legtöbb gondot. Vagy a műszer nem ébredt még fel, vagy én, tény, hogy percekig kerestem a kódot. A 2. ponton a leírásra kell odafigyelni. A 3. pont egyértelmű. Innen kezdődtek a bajok.

A töltésen a földút sóderos, sok helyen süppedősebb, minthogy elbírná az országúti kerekeket. A ládáig kb. 70 %-ban tudtam megülni a bicót.

A ládához vezető utolsó 20 m bögöly + szúnyog + csalán. Ilyen töménységben stresszt vált ki. Szerencse, hogy a láda azonnal meglett. Logoltam, majd kirohantam a zsiliphez. Velem együtt egy szúnyogfelhő is kijött a fák közül. A puszta napon is jöttek, alig tudtam felírni az adatokat.

A másik gond a por. A tegnapi napomat teljes egészében kerékpár karbantartással töltöttem. Mire kiértem a homokból Kunszigetre, újra ellepte a hajtóművet a por. Az új lánccal így semmiképpen sem mentem tovább. A falu határában újra letakarítottam az egész kerékpárt.

Végre egy 27 km-nyi nyugis szakasz következett Darnózseliig, GCDZS-hez.

Kerékpáros kupa: 87.89 km

A Győri Kármelita Rendház1. torkolat
A Rábca2. torkolat
Nyári reggelTalálat
A folyó a zsilip előttA zsilipkapu
MechanikaA folyó
kl 2010.07.10 12:47 - Megtaláltam
Koszonjuk, hogy itt lehettunk! [wapon beküldött szöveg]

herrbert74 2010.06.30 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.77
Megvan. Már régóta húzódik ez a láda. Kb. egy hónapja, hogy nem találtuk a ládát (zsilipnél leolvastuk a jelszót), az 1. és 2. pontot pedig az árvíz miatt nem tudtuk leolvasni. Aztán az elsőt később sem találtam valahogy. Ma ezzel próbáltam ki az új kütyümet.
Nagyon tetszett a leírás, bonyolult története van a Rábcának, magam is gondolkodtam rajta, de ennyire nem tudtam összerakni. Pl. a Bercsényi liget és a Híd utca megvolt, de az egykori Duna-kanyarulat nem.

Évi és Herrbert

Erdélyi család 2010.06.19 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.99
Nagyon szeretünk a töltéseken bicajozni , ez most sem volt másként. A sok szúnog sem zavart túlzottan, bár teljesen érthetetlen számunkra a záróláda helye. A tartalék jelszórészletet is természetesen megtaláltuk és nagyon meglepődtünk, hogy lemaradt a szkások két betű a jelszó előtt. Az első pontnál is kiírtad.Mindent összegezve kösz a rejtést jót bicajoztunk.

tádé 2010.06.15 18:06 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.89
A multit 6-án, árvíz idején jártuk végig bringával - az első és második pont akkor víz alatt volt. A táj ellenben ilyenkor még érdekesebb; a Holt-Rábca menti tanösvény geoládánál is árvíz idején voltunk tavaly. Amíg a megáradt vizek csak a tájképet rendezik át és nem válnak pusztító erővé, addig szemet gyönyörködtető tud lenni a nagy vízfelület és az alkalmazkodó, birtokbavevő élővilág.

A Rábca szabályozás a Radnóti-kutatókat is megtévesztette; a költő halálának helyszíne a korabeli dokumentumok alapján a Rábca bal partján van, ahol az emlékmű is. Ma a Rábca jobb oldalán van az emlékmű, de természetesen a lezsilipelt régi medertől ma is balra fekszik.

Győrben a Híd utcáról a ma élő győriek kevesen tudják, hogy az utca neve az egykori szerepére utal: itt vezetett át a híd Sziget városrészbe.
Az pedig bennem is csak most tudatosult, hogy középiskolám az egykori "folyómederben" (Bercsényi liget) épült. :)

A ládaoldal tartalmi kidolgozottsága példaértékű!

Köszönjük! Kicsi Gesztenye és Tádé

Holt-Rábca ártérHolt-Rábca
Holt-Rábca / Rábca zsilipHolt-Rábca
RábcaMosoni-Duna
Holt Rábca, PinnyédRadó-sziget
Bercsényi liget 
szjuli 2010.06.12 11:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.32
Bicajjal jártuk körbe a láda pontjait. Illetve az 1-őt már korábban leolvastuk. A 2-es pontot nekem a GPS a Vízügy csónakházba jelzi, de ezt felülbírálva átmentünk a kis befolyás túloldalára, és onnan számoltunk tornyokat. A 3-as ponttal nem volt gond, simán meglett. Aztán jött a végláda... Ilyesmi dolgok jutottak eszembe:
"-(...) Csizmát hozott? - Csizmát? Szandált hoztam, meleg ilyenkor a csizma. - Gumicsizmát gondoltam. Víz is van, szúnyog is, csalán is... na meg pióca... - Majd vigyázok, Matula bácsi. - Akkor jó! (...)"
"A sás némelyütt lehajlott a gyalogútra és kellemetlenül súrolta Tutajos érzékeny bőrét. A sás - ámbár ezt nem várta volna tőle - karcolt, sőt vágott és lábszára rövid idő múlva szépen vonalazott kottapapírhoz hasonlított, szép piros vonalzással. Gyula nem szólt, de a gumicsizmára gondolt. - A nádlevél jobban vág - nézett Matula egy pillanatra Gyula lábaira -, mint a beretva. És nehezen is gyógyul..."

Szóval aki nyáron keresi, az úgy öltözzön, ahogy Matula bácsi szokott. Így árvíz után, belvíz közben meg pláne. Mi kb. fél órát kerestük a ládát, de átkeltünk térdig érő vízben, mezítláb gázoltunk a sárban, és közben vertük fel a milliónyi szúnyogot, akik így ebédidő táján kellemeset lakmároztak belőlünk. Számos potenciális rejtekhely végignézése után már majdnem feladtuk, amikor apa még meglátott egy fát, ami úgy nézett ki, mintha... Viszont onnan, ahol álltunk, derékig érő víz választott minket el tőle. Így ki a bozótból, majd másik irányból újra be. És siker!!!!

Pipacsok a töltésenMegfáradt, sebzett bozótharcosok
A bicikliőrünk 
tomki 2010.06.07 12:10 - Egyéb
Ma 720 cm-es Nagybajcsi vízállásnál az első ponthoz a vendéglő felől kb. 60 cm-es vízen kéne átmenni. A kis híd még kilátszik a vízből.

jjoska 2010.05.30 12:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.50
Az utolsó pontnál eláztunk.

zsotie 2010.05.30 12:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 4.07
A comos ládák felfűzve.
Az utolsó pontnál eláztunk.

dopo 2010.05.30 11:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.08
Meglett! Köszi!

nbokan 2010.05.29 12:48 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.42
OK, már mindegyik helyszínt ismertük, (minden pont mellett van .com-os láda is) kellemes bicikli túra lett belőle. Tetszett, kösz a rejtést.

 
kir6 2010.05.29 12:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.51
Sszabival megtaláltuk!

Sszabi 2010.05.29 12:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.16
Én még nem láttam ezt az oldalát Győrnek. Köszönet a rejtőnek.

turkoti 2010.05.29 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.00
Reggeli utáni Geo oldal böngészés. Új láda! Indulás! Az első pontnál tétováztam, miközben megérkezett kir. A jelszót Ő fedezte fel! Köszönet neki. A többit előzőleg megtaláltam.

Valahol itt.A láda.
4. lettemAbdai zsilip.
A fogak nem láthatók2. pont közelében.
Mo-Hó 2010.05.29 10:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.60
Győr új arcát ismerhettük meg...
Köszönjük a rejtést!

tomki 2010.05.29 10:00 - Megtaláltam
Tetszett

Mo-Hó kolléga keresi a bejáratot
tomki 2010.05.29 09:59 - Egyéb
peti ba bejelenthetne vegre ha mar 8:15-kor megtalalta [wapon beküldött szöveg]

petiba 2010.05.29 08:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.80
Elsö! [wapon beküldött szöveg]
Péntek délután még Pesten észrevettem a ládát. Nagyon megörültem, hisz éppen akkor indultunk le az Öveges országos fizikaversenyre a gyerekekkel. Az este még arra volt idő, hogy a virtuális pontokat begyűjtsük. (Nekem a híd közepére mutatott a nyíl hegye, így kicsit nehezebb volt a korlát végén megtalálni a jelszórészletet.)
A záróládánál teljesen eláztam. Igaz, ragyogó napsütés volt, de a hajnali eső miatt a derékig érő aljnövényzetben csurom víz lettem. A ládánál jelenleg mindenhol víz van, vagy fél óráig köröztem, hogy meg tudjam viszonylag száraz lábbal "úszni". :)
Köszönöm a rejtést. Örülök, hogy végre valahol első lehettem. (Sajnos a szokásos pezsgő elmaradt... :( )

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]