FAQ
2768. Köröstárkány (Erdély) (GCKTar)

Köröstárkány

Köröstárkány

Múlt és jelen ma is

Múlt és jelen ma is

Régi lakóház

Régi lakóház

Békességben egymás mellett

Békességben egymás mellett

A hosszú névsor

A hosszú névsor

Függőhíd

Függőhíd

A jó lelkeket az égben keressétek

A jó lelkeket az égben keressétek

Tárkányi pár

Tárkányi pár

Ma is őrzik

Ma is őrzik

Festett csűrkapu

Festett csűrkapu

Régi gémeskutas öntözés

Régi gémeskutas öntözés

Mai látkép a fóliasátrakkal

Mai látkép a fóliasátrakkal

A temlomok az égig érnek

A temlomok az égig érnek

Székely hadosztály

Székely hadosztály

Nehéz menet

Nehéz menet

Temető a domboldalban

Temető a domboldalban

Egy régi sírkő

Egy régi sírkő

Örök boldogság?

Örök boldogság?

Régi fejfa

Régi fejfa

Egy apa sírja

Egy apa sírja

A dátumot eltüntették

A dátumot eltüntették
Szélesség N 46° 38,115'
Hosszúság E 22° 21,755'
Magasság: 240 m
Megye/ország: Románia
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2010.06.25 16:00
Megjelenés időpontja: 2010.07.01 14:30
Utolsó lényeges változás: 2010.06.30 09:56
Utolsó változás: 2012.12.04 22:33
Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+1V)
Elrejtők: Skalp
Ládagazda: Skalp
Nehézség / Terep: 3.0 / 2.0
Úthossz a kiindulóponttól: 500 m
Megtalálások száma: 80 + 3 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.1 megtalálás hetente


Az emlékművön a legidősebb férfi AB és a legfiatalabb nő CD életkorát helyettesítsd be az alábbi koordinátákba: N 46° 37,9AB' E 22° 21,3CD' Az így kapott koordinátán találjátok a ládát. 18x18x8-as doboz, nem szokványos módon rejtve.
A ládába TravelBug nem helyezhető.

Megközelítés és a rejtés:
Reménykedjünk, hogy borzalmak csak a múltban történhettek. E láda elhelyezésével mindenkit a békességre, a békés egymás mellett élésre, a szeretetre igyekszem ösztönözni. A születés ugyanúgy öröm, az elmúlás ugyanúgy fájdalom színtől fajtól függetlenül. Hát ne bántsuk egymást!

A falut a 76-os (E79) úton megközelíthető Belényes város központjában a  N 46° 40,048' E 22° 21,164' 243 m [GCKTar+Finis letérő] ponton Finis (Várasfenes) felé, majd a  N 46° 39,553' E 22° 20,607' 229 m [GCKTar+Tărcaia letérő] ponton letérve találjátok. A falu közepén a templom mellett található az emlékmű.  N 46° 38,115' E 22° 21,755' 237 m [GCKTar-1] A templom és az emlékmű melletti utcán végigsétálva leértek a Fekete-Köröst "átringó", még éppen függő hídhoz. Érdekes érzés, főleg, ha többen mentek át egyszerre.
A templomtól a temetőhöz a  N 46° 38,192' E 22° 21,686' 238 m [GCKTar+Temető felé] utcán menjetek fel a  N 46° 38,072' E 22° 21,495' 239 m [GCKTar+Temető balra] pontig. Innen a bal oldali utacskán sétáljatok fel a temetőhöz. Szép kilátás nyílik innen a falura. Találtok néhány nagyon régi szép sírkövet, és a 19-es áldozatok lekapart dátumú
sírköveit is.  N 46° 37,957' E 22° 21,480' 271 m [GCKTar+Megrongált sírkő] Érdemes néhányat elolvasni.
A temető jobb felső sarkában a hátsó kapun kivezető ösvényen juttok fel egy apró tisztásra, aminek az elején-közepén jobbra az erdőben találjátok a nem szokványos ládát, aminek nyugalmát három dalia vigyázza! Ne lehorgasztott bús fejjel keressétek, mert a jó lelkek az égben vannak, nem a föld alatt. A rejtés megoldásához segédeszközt találtok az egyik fára akasztva.
Kérlek benneteket, hogy mindent úgy hagyjatok ott, oda tegyetek vissza, ahogyan találtátok. Nem ér leegyszerűsíteni a rejtést és a rejteket se vigyétek el emlékbe, drága darab. Ha kibírjátok, fotót se tegyetek fel!
Ha túl vagytok a próbatételen és lelketekbe békesség költözött, az ösvényen továbbmenve jobbra lefelé tartva, visszaértek a "Temető-balra" pontig. Innen már rajtatok múlik, melyik úton, s merre mentek tovább...

Ismerős Arcok: Nagypénteken holló mossa két fiát


A faluról:
Köröstárkány Bihar megyei község Belényes városa mellett, az Erdélyi-Szigethegység, a mócvidék aljában található színmagyar falu, amelyet meglátogatni nem csak decemberben, a tárkányok, vagyis az istenfiak havában érdemes. Mintegy 1100 magyar él itt, akik szinte mindannyian reformátusok. A falu neve - Tárkány-Tarkan, török-tatár (kabar) eredetű személynév, melynek jelentése kovács - románul Tărcaia; a honvisszafoglalás előtti időkből való, később kapta a mellette folyó Fekete-Körösről a Körös előtagot.

A Fekete-Körös menti szórványmagyarság az erdélyi magyarok egyik legérdekesebb, legszínesebb csoportját adja. Bartók Béla 1911-ben gyűjtött a faluban, ahol a csárdásnál régebbi, helyi "ugratós" tánc kísérő dallamait jegyezte le. Köröstárkánynak saját népviselete, nyelvjárása (i-zés, a-zás, kicsinyítés: csupirkó=kis bögre, csirkücce=kiscsirke, régies múlt idő: valék, evék, jüvém=jöttem stb.), hanghordozása (kicsit hangosak, sűrűn használják a felszólító módot), a falu utcáinak, portáinak egyedi arculata van. Ha van módotok belesni néhány bádog fedte utcakapun, megláthatjátok a belső faragott csűrkapukat. Van amelyik díszesen festve is van.

A köröstárkányi magyarok mindig is dolgos, szorgalmas emberek voltak. Az elmúlt században főleg fazekassággal, szőlőtermesztéssel, pálinkafőzéssel, állattartással foglalkoztak. Ma Köröstárkány messze vidéken híres zöldségtermesztéséről, szinte minden portán találhatunk fóliasátrat. E mellett a visszakapott földjeiken, "nadrágszíjparcellákon" gazdálkodnak.

A Belényesi-medencében élő magyarok között a mai napig él az a tudat, hogy ők a székelyek leszármazottai, a maguk urai, nem szolgák. A Fekete-Körös felső folyásánál több településen is élnek magyarok (Várasfenes, Kisnyégerfalva, Magyarremete, Belényessonkolyos, Belényesújlak, Jánosfalva, Belényes), de csupán Köröstárkány színtiszta magyar falu. Úgyhogy nyugodtan köszönjetek minden szembejövőnek "Jó napot!" De többnyire a helyiek már meg is előznek, a tájékozatlan turista nagy csodálkozására.

Történelem:
Anonymus szerint a honfoglaláskor Tuhutum és unokája telepedett meg nemzetségével a Fehér- és Fekete-Körös, a Tisza valamint az erdélyi hegyek közötti vidéken. Tárkány feltehetőleg 1000-1050 óta létezik. Alapítói minden bizonnyal székely gyepűőrök voltak.
A tatár pusztításától a környék sűrű erdősége mentette meg a lakosságot. A XVI. század végén Tárkány a töröknek hódolt, ezért az ellenség nem pusztította, de ennek ellenére sok csapás éri. 1738-ban a pestis, 1836-ban és 1873-ban pedig a kolera pusztít a faluban.
A Fekete-Körös felső-vidékét földrajzi helyzete miatt a tatár és török csapatok nem támadták, de az alsó részen elő magyar lakosság osztozott az Alföld sorsában. A csaták nyomán rendre el-elfogyó magyar lakosságot a román nemzetiségűek váltották fel. A nagyobb összefüggő magyar nyelvterületeket és a szórványokat azonban nem tudták beolvasztani. Egy ilyen szigete maradt meg a magyar társadalomnak Köröstárkányban, ami ma sem veszítette el identitását.

A közelmúlt történelme folyamán a legfájdalmasabb pusztítást 1919. április 19-én szenvedte el a falu:
1919. április 15-én megkezdődik a román csapatok offenzívája a Técső-Szatmár-Csucsa vonalon.
A Székely Hadosztály - lévén az egyetlen rendezett és akcióképes csapat - bár súlyos vereségek árán és létszámbeli hátrányban, de felvette a harcot a Fekete-Körös völgyében.
Ezen harcokból a tárkányiak is kivették részüket a Verbőczy-zászlóalj oldalán, mely nem bírva az ellenség számbeli fölényével, lassan vonult vissza, egészen Köröstárkány-Kisnyégerfalva vonaláig.
Április 18-án jött a hír, hogy a vörös csapatok a csucsai frontról megfutamodtak és így tarthatatlan csapdává vált a Fekete-Körös völgye. Verbőczy elrendelte a visszavonulást Nagyvárad felé, félvén a bekerítéstől, miközben a két magyar falu fedezék és oltalom nélkül maradt.
Április 19. lett Köröstárkány és a szomszédos Nyégerfalva fekete napja. A bevonuló félkatonai alakulatok és katonai ruhába bújt civilek vérfürdőt rendezve kirabolták a falut.
Koréh Endrének, a Székely Hadosztály tábori lelkészének Erdélyért - A székely hadosztály és dandár története 1918-1919 című könyvében olvashatjuk:
"Nehéz, véres harcok dúltak április 16-tól 18-án estig Belényes környékén. A harcot a nagyváradi honvéd hadapródiskola 17-18 éves tiszti növendékei vették fel. A hadapródok halálmegvetéssel, elszánt kitartással harcoltak az oláh túlerő ellen... A magyar erő a túlnyomó oláh elől lassan vonult vissza Köröstárkányig, ahol újra felvette a harcot." A hadapródok segítségére sietett a Werbőczy-zászlóalj, a csendőr alakulat és a határrendőrök, mindannyian a Székely Hadosztály kötelékében. Ezt olvassuk tovább Koréh Endre könyvéből: "Április 18-án, nagypénteken elkeseredett harc folyt. A székelyek géppuskái oldalba kapták az oláhokat, s a tüzérségük is kitartott a végsőkig. A Mérági-hegy északkeleti lejtője volt a magyar tüzérségi állás. Ekkor tudták meg a székelyek, hogy a nagyváradi vörös csapatok egy lövés nélkül elfutottak. Emiatt minden siker dacára is tarthatatlan csapdává vált a köröstárkányi hadállás. E küzdelemben Köröstárkány népe példátlan hősiességgel vett részt. Férfiak, asszonyok vállvetve harcoltak a székely rajvonalban a magyar szabadságért. De meg is szenvedtek érte úgy, mint 1848-49-ben az erdélyi magyarok. Mikor a székelyek visszavonultak, közérdekű hirdetés meghallgatására gyűjtötték össze a falu népét a románok a községháza elé. Közben a volt kristyóri jegyző géppuskákat rejtett el a szomszéd telkeken. Mikor már a lakosság együtt volt, megszólaltak a gépfegyverek. Percek alatt halomra lőtték a fegyvertelen magyar lakosságot."
A református templom előtti téren 93 magyar áldozata lett a tömegmészárlásnak. Az elhunytakat a falu feletti temetődombon hantolták el, mindenkit a saját családja.
A szomszédos Kisnyégerfalván szintén kivégeztek 17 magyart. (Ma szomorúfűz jelzi a kisnyégerfalvi tömeggyilkosság helyét.)
Hiteles adatok szerint 204 magyar gyermek jutott árvaságra.
A mészárlást 3 napig tartó garázdálkodás, rablás, erőszak követte a jómódú magyar faluban. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy sok otthonról elbujdosott tárkányit fenesi román családok mentettek meg.

A gyilkosságokra évtizedekig nem volt szabad emlékezni, a temetőben lévő sírkövekről a kommunista román hatalom lekapartatta az 1919. április 19-i dátumot, nehogy feltűnjön valakinek a sok sírkő ezzel a dátummal. Igyekeztek eltüntetni még az emlékét is a gyilkosságoknak. Az emlékezést azonban nem lehet elpusztítani, a helybeliek 1999. augusztusában leplezték le azt az emlékművet, amelyet az 1919-es öldöklés során, valamint az első és második világháborúban elhunyt köröstárkányiak tiszteletére emeltek Azóta minden évben - nagypénteken - itt emlékeznek meg az áldozatokról.

Egy szemtanú, akinek a családjából hét áldozatul esett a vérengzésnek, így fogalmazott: "Azóta a tárkányiak ereje felköltözött a temetődombra. Fáj valami, bosszant, mondanánk ezt vagy azt, mert érezzük, hogy igazunk van, de felnézünk a dombra, és belénk szakad a szó."

Források, linkek:
Köszönet a köröstárkányi Kocsor Tibor-Gábornak a segítségért: Köröstárkány honlapja

MTV1: Köröstárkány emlékezik
Köröstárkány fekete húsvétja
Köröstárkány nagypénteke - egy magyar Golgota
Magyarirtás Köröstárkányban 1919 tavaszán
Régi képek forrása: Néprajzi lexikon, Magyar Folklór Múzeum
Állapot: kereshető

KRW értékelés (44 db): környezet: 4.47 rejtés: 4.76 web: 4.73 átlag: 4.65

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
+
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
+
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
+
sötétben is érdemes keresni
+
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
+
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
+
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


kileaezz 2022.06.02 09:09 - Megtaláltam
X. Határtalan Vándortúra BKK-s résztvevői köszönik a rejtést! Reméljük, hogy ami megtörtént többször nem fog, Isten őrízze meg a tárkányiakat! A láda ép! [Geoládák v3.12.10]

viko79 2022.06.02 09:08 - Megtaláltam
Hatartalan vándortúra során geoladáztunk is Kileaez barátommal. köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Szabo Judit 2021.08.22 10:50 - Megtaláltam
Sajnos nem találtul meg.AB és CD megvan. [Geoládák v3.11.3
Jelszó nélküli elfogadást kérek.

[Jóváhagyta: Skalp, 2021.09.20 08:21]

Göde 2021.07.27 13:07 - Megtaláltam
Újabb kincs a tarsolyban. Köszönöm. [g:hu 1.6.7]

Paul 2021.07.08 18:48 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

LaciRoberta 2021.06.20 12:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.46
Köszönjük!

egynagyati 2021.06.10 13:42 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.0]

Webber 2020.07.13 10:21 - Megtaláltam
Meglett.

Kiaribua 2019.06.28 12:15 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést. Hiába telt el száz év, ez nagyon szomorú történet (erősebb kifejezéseket most mellőzve). A ládarejtés már nem úgy néz ki, ahogy eredetileg lehetett, mert most teljesen szokványos. (De ezt már többen írták.) A koo. szerintem pontos.

SirLes 2019.06.10 13:09 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

ha8je 2019.05.19 14:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

kingajani 2019.04.21 11:19 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

aknitram 2019.04.21 11:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget! :) [g:hu 1.6.2y]

GYEZegzug 2019.04.16 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.41
Mai napon ismét tarsolyos barátommal ládáztunk. Kb. félóra kellett mire alaposan átnéztem az emlékművön szereplő emberek adatait. Irány a temető, majd kellemes erdei séta a virágzó orgona bokrok között. Hatalmas pusztítást csinált a vihar, több akácfa is a földön. Az eredeti rejtés biztosan nincs a helyén a magasban. Beszéltem a rejtővel. Nagyon jó volt itt lenni. Köszi szépen a lehetőséget.

IMG_20190416_144117IMG_20190416_144121
IMG_20190416_144149IMG_20190416_144333
IMG_20190416_144628IMG_20190416_145350
IMG_20190416_160519 
Nicky-1 2018.10.14 17:35 - Megtaláltam
Megtalaltuk

én 
ha8bj 2018.10.14 17:35 - Megtaláltam
megtalaltuk

ha8llh 2018.10.14 15:35 - Megtaláltam
Megtalaltuk 4-en voltunk, a méragi szakadéktól visszafelé jövet.
A log-füzet nedves volt kicsit, de még kezelhetö.
Jó helyszin lett találva a rejtésnek. Köszönjük a lehetöséget.

TS 2018.10.12 15:20 - Megtaláltam
A (GCMDBR) ládától hazafelé tartva kanyarodtunk la megkeresni ezt a multit. Meglepődve hallgattuk, hogy mindenki magyarul beszél, még a gyerekek is az iskola udvarán játék közben. Miközben az emlékműnél olvastuk le a megfejtést, odajött a helyi református lelkész, aki meghívott minket egy teára. Jót beszélgettünk, majd megmutatta a templomot is, melyről elmondott egy-két érdekes történetet. Köztük azt is, hogyan sikerült nem régen a megrepedt régi harangot újra kicserélni és ez hogyan hozta közelebb egymáshoz a faluban élő különböző vallásúakat. Fel is mentem a toronyba megnézni a harangot. Távozáskor még áldást is kaptunk. Lelkileg feltöltődve indultunk tovább. Amíg a feleségem a temetőben megnézett néhány régi szép sírkövet én elmentem a ládát megkeresni. Sajnos a láda már nem fent, hanem lent a három dalia ölelésében van. A temető kapuban még beszélgettünk egy bácsival, aki a lehullott diót szedte össze és takarította a fák alját.

targonczas 2018.08.17 16:43 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

kobcikrajci 2018.07.20 10:48 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 3 átlag: 3.50 súly: 4.61
A szomszédos Várasfenestől közel van ez a magyar falu, ahová szintén érdemes betérni. A templomnál rögtön érkezéskor vitattam meg egy helyi nénivel nagy vonalakban a Mo.-i választási eredményeket, majd elindultam a temető felé, ahol a kapuban szilva érett. Sajnos a láda elvesztette eredetiségét, csak úgy hevert a törzsvillában, részben elázott tartalommal. Így feleslegesen kell átkelni sáron, bozóton. A találat után kisétáltam még a folyóhoz is, de a függőhídra már csak romjai emlékeztetnek. Vajon frissül valamikor a ládaoldal?

OsiOsi 2018.07.16 20:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.20
A községben szálltunk meg este. Nagyon tatszett a falu és a szállásadók is!

A temetőben nem találtunk megrongált sírt az adott ponton és a ládát sem úgy találtuk, ahogy a leírás mondja.

Puszkany 2018.07.08 10:17 - Megtaláltam
Pontok rátok rontok. Köszönöm a lehetőséget!

kl 2018.07.08 10:17 - Megtaláltam
Itt jártunk... Köszönjük! [wapon beküldött szöveg]

ellfelek 2018.05.17 07:00 - Megtaláltam
A kenu túra itt kezdődött... Reggel indulás elött körbejártam a falut és megkerestem a ládikót.
Nagyon érdekes volt, hogy minden bejárat az udvarba fémből (esetleg fából) készült és teljesen zárt, nem látni az udvarba. Egy picit úgy is éreztem, hogy az emberekben megvan egy kis félelem érzet...
No de a vizi túra a 150 km evezéssel, kalandokkal teli egész jól sikerült :)
Köszi a rejtést!

IMG_20180517_065016IMG_20180517_072453
IMG_20180517_073400IMG_20180517_101153
Párduc50 2017.08.02 12:09 - Megtaláltam
Az első pont jobban tetszett volna a Kőrös-parton, a második pedig kicsit közelebb a temetőhöz. Nem értettem miért kel a semmiért felzavarni még vagy 30 métert. A cache el van mérve, más korú férfival és nővel is működhet! :-)

0102
0304
05 

A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (83 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]