geocaching.hu geocaching.hu szép kép FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |    belépés
  
  
  
 
FAQ
2768. Köröstárkány (Erdély) (GCKTar)

Köröstárkány

Köröstárkány

Múlt és jelen ma is

Múlt és jelen ma is

Régi lakóház

Régi lakóház

Békességben egymás mellett

Békességben egymás mellett

A hosszú névsor

A hosszú névsor

Függőhíd

Függőhíd

A jó lelkeket az égben keressétek

A jó lelkeket az égben keressétek

Tárkányi pár

Tárkányi pár

Ma is őrzik

Ma is őrzik

Festett csűrkapu

Festett csűrkapu

Régi gémeskutas öntözés

Régi gémeskutas öntözés

Mai látkép a fóliasátrakkal

Mai látkép a fóliasátrakkal

A temlomok az égig érnek

A temlomok az égig érnek

Székely hadosztály

Székely hadosztály

Nehéz menet

Nehéz menet

Temető a domboldalban

Temető a domboldalban

Egy régi sírkő

Egy régi sírkő

Örök boldogság?

Örök boldogság?

Régi fejfa

Régi fejfa

Egy apa sírja

Egy apa sírja

A dátumot eltüntették

A dátumot eltüntették
Szélesség N 46° 38,115'
Hosszúság E 22° 21,755'
Magasság: 240 m
Megye/ország: Románia
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2010.06.25 16:00
Megjelenés időpontja: 2010.07.01 14:30
Utolsó lényeges változás: 2010.06.30 09:56
Utolsó változás: 2012.12.04 22:33
Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+1V)
Elrejtők: Skalp
Ládagazda: Skalp
Nehézség / Terep: 3.0 / 2.0
Úthossz a kiindulóponttól: 500 m
Megtalálások száma: 78 + 3 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.1 megtalálás hetente


Az emlékművön a legidősebb férfi AB és a legfiatalabb nő CD életkorát helyettesítsd be az alábbi koordinátákba: N 46° 37,9AB' E 22° 21,3CD' Az így kapott koordinátán találjátok a ládát. 18x18x8-as doboz, nem szokványos módon rejtve.
A ládába TravelBug nem helyezhető.

Megközelítés és a rejtés:
Reménykedjünk, hogy borzalmak csak a múltban történhettek. E láda elhelyezésével mindenkit a békességre, a békés egymás mellett élésre, a szeretetre igyekszem ösztönözni. A születés ugyanúgy öröm, az elmúlás ugyanúgy fájdalom színtől fajtól függetlenül. Hát ne bántsuk egymást!

A falut a 76-os (E79) úton megközelíthető Belényes város központjában a  N 46° 40,048' E 22° 21,164' 243 m [GCKTar+Finis letérő] ponton Finis (Várasfenes) felé, majd a  N 46° 39,553' E 22° 20,607' 229 m [GCKTar+Tărcaia letérő] ponton letérve találjátok. A falu közepén a templom mellett található az emlékmű.  N 46° 38,115' E 22° 21,755' 237 m [GCKTar-1] A templom és az emlékmű melletti utcán végigsétálva leértek a Fekete-Köröst "átringó", még éppen függő hídhoz. Érdekes érzés, főleg, ha többen mentek át egyszerre.
A templomtól a temetőhöz a  N 46° 38,192' E 22° 21,686' 238 m [GCKTar+Temető felé] utcán menjetek fel a  N 46° 38,072' E 22° 21,495' 239 m [GCKTar+Temető balra] pontig. Innen a bal oldali utacskán sétáljatok fel a temetőhöz. Szép kilátás nyílik innen a falura. Találtok néhány nagyon régi szép sírkövet, és a 19-es áldozatok lekapart dátumú
sírköveit is.  N 46° 37,957' E 22° 21,480' 271 m [GCKTar+Megrongált sírkő] Érdemes néhányat elolvasni.
A temető jobb felső sarkában a hátsó kapun kivezető ösvényen juttok fel egy apró tisztásra, aminek az elején-közepén jobbra az erdőben találjátok a nem szokványos ládát, aminek nyugalmát három dalia vigyázza! Ne lehorgasztott bús fejjel keressétek, mert a jó lelkek az égben vannak, nem a föld alatt. A rejtés megoldásához segédeszközt találtok az egyik fára akasztva.
Kérlek benneteket, hogy mindent úgy hagyjatok ott, oda tegyetek vissza, ahogyan találtátok. Nem ér leegyszerűsíteni a rejtést és a rejteket se vigyétek el emlékbe, drága darab. Ha kibírjátok, fotót se tegyetek fel!
Ha túl vagytok a próbatételen és lelketekbe békesség költözött, az ösvényen továbbmenve jobbra lefelé tartva, visszaértek a "Temető-balra" pontig. Innen már rajtatok múlik, melyik úton, s merre mentek tovább...

Ismerős Arcok: Nagypénteken holló mossa két fiát


A faluról:
Köröstárkány Bihar megyei község Belényes városa mellett, az Erdélyi-Szigethegység, a mócvidék aljában található színmagyar falu, amelyet meglátogatni nem csak decemberben, a tárkányok, vagyis az istenfiak havában érdemes. Mintegy 1100 magyar él itt, akik szinte mindannyian reformátusok. A falu neve - Tárkány-Tarkan, török-tatár (kabar) eredetű személynév, melynek jelentése kovács - románul Tărcaia; a honvisszafoglalás előtti időkből való, később kapta a mellette folyó Fekete-Körösről a Körös előtagot.

A Fekete-Körös menti szórványmagyarság az erdélyi magyarok egyik legérdekesebb, legszínesebb csoportját adja. Bartók Béla 1911-ben gyűjtött a faluban, ahol a csárdásnál régebbi, helyi "ugratós" tánc kísérő dallamait jegyezte le. Köröstárkánynak saját népviselete, nyelvjárása (i-zés, a-zás, kicsinyítés: csupirkó=kis bögre, csirkücce=kiscsirke, régies múlt idő: valék, evék, jüvém=jöttem stb.), hanghordozása (kicsit hangosak, sűrűn használják a felszólító módot), a falu utcáinak, portáinak egyedi arculata van. Ha van módotok belesni néhány bádog fedte utcakapun, megláthatjátok a belső faragott csűrkapukat. Van amelyik díszesen festve is van.

A köröstárkányi magyarok mindig is dolgos, szorgalmas emberek voltak. Az elmúlt században főleg fazekassággal, szőlőtermesztéssel, pálinkafőzéssel, állattartással foglalkoztak. Ma Köröstárkány messze vidéken híres zöldségtermesztéséről, szinte minden portán találhatunk fóliasátrat. E mellett a visszakapott földjeiken, "nadrágszíjparcellákon" gazdálkodnak.

A Belényesi-medencében élő magyarok között a mai napig él az a tudat, hogy ők a székelyek leszármazottai, a maguk urai, nem szolgák. A Fekete-Körös felső folyásánál több településen is élnek magyarok (Várasfenes, Kisnyégerfalva, Magyarremete, Belényessonkolyos, Belényesújlak, Jánosfalva, Belényes), de csupán Köröstárkány színtiszta magyar falu. Úgyhogy nyugodtan köszönjetek minden szembejövőnek "Jó napot!" De többnyire a helyiek már meg is előznek, a tájékozatlan turista nagy csodálkozására.

Történelem:
Anonymus szerint a honfoglaláskor Tuhutum és unokája telepedett meg nemzetségével a Fehér- és Fekete-Körös, a Tisza valamint az erdélyi hegyek közötti vidéken. Tárkány feltehetőleg 1000-1050 óta létezik. Alapítói minden bizonnyal székely gyepűőrök voltak.
A tatár pusztításától a környék sűrű erdősége mentette meg a lakosságot. A XVI. század végén Tárkány a töröknek hódolt, ezért az ellenség nem pusztította, de ennek ellenére sok csapás éri. 1738-ban a pestis, 1836-ban és 1873-ban pedig a kolera pusztít a faluban.
A Fekete-Körös felső-vidékét földrajzi helyzete miatt a tatár és török csapatok nem támadták, de az alsó részen elő magyar lakosság osztozott az Alföld sorsában. A csaták nyomán rendre el-elfogyó magyar lakosságot a román nemzetiségűek váltották fel. A nagyobb összefüggő magyar nyelvterületeket és a szórványokat azonban nem tudták beolvasztani. Egy ilyen szigete maradt meg a magyar társadalomnak Köröstárkányban, ami ma sem veszítette el identitását.

A közelmúlt történelme folyamán a legfájdalmasabb pusztítást 1919. április 19-én szenvedte el a falu:
1919. április 15-én megkezdődik a román csapatok offenzívája a Técső-Szatmár-Csucsa vonalon.
A Székely Hadosztály - lévén az egyetlen rendezett és akcióképes csapat - bár súlyos vereségek árán és létszámbeli hátrányban, de felvette a harcot a Fekete-Körös völgyében.
Ezen harcokból a tárkányiak is kivették részüket a Verbőczy-zászlóalj oldalán, mely nem bírva az ellenség számbeli fölényével, lassan vonult vissza, egészen Köröstárkány-Kisnyégerfalva vonaláig.
Április 18-án jött a hír, hogy a vörös csapatok a csucsai frontról megfutamodtak és így tarthatatlan csapdává vált a Fekete-Körös völgye. Verbőczy elrendelte a visszavonulást Nagyvárad felé, félvén a bekerítéstől, miközben a két magyar falu fedezék és oltalom nélkül maradt.
Április 19. lett Köröstárkány és a szomszédos Nyégerfalva fekete napja. A bevonuló félkatonai alakulatok és katonai ruhába bújt civilek vérfürdőt rendezve kirabolták a falut.
Koréh Endrének, a Székely Hadosztály tábori lelkészének Erdélyért - A székely hadosztály és dandár története 1918-1919 című könyvében olvashatjuk:
"Nehéz, véres harcok dúltak április 16-tól 18-án estig Belényes környékén. A harcot a nagyváradi honvéd hadapródiskola 17-18 éves tiszti növendékei vették fel. A hadapródok halálmegvetéssel, elszánt kitartással harcoltak az oláh túlerő ellen... A magyar erő a túlnyomó oláh elől lassan vonult vissza Köröstárkányig, ahol újra felvette a harcot." A hadapródok segítségére sietett a Werbőczy-zászlóalj, a csendőr alakulat és a határrendőrök, mindannyian a Székely Hadosztály kötelékében. Ezt olvassuk tovább Koréh Endre könyvéből: "Április 18-án, nagypénteken elkeseredett harc folyt. A székelyek géppuskái oldalba kapták az oláhokat, s a tüzérségük is kitartott a végsőkig. A Mérági-hegy északkeleti lejtője volt a magyar tüzérségi állás. Ekkor tudták meg a székelyek, hogy a nagyváradi vörös csapatok egy lövés nélkül elfutottak. Emiatt minden siker dacára is tarthatatlan csapdává vált a köröstárkányi hadállás. E küzdelemben Köröstárkány népe példátlan hősiességgel vett részt. Férfiak, asszonyok vállvetve harcoltak a székely rajvonalban a magyar szabadságért. De meg is szenvedtek érte úgy, mint 1848-49-ben az erdélyi magyarok. Mikor a székelyek visszavonultak, közérdekű hirdetés meghallgatására gyűjtötték össze a falu népét a románok a községháza elé. Közben a volt kristyóri jegyző géppuskákat rejtett el a szomszéd telkeken. Mikor már a lakosság együtt volt, megszólaltak a gépfegyverek. Percek alatt halomra lőtték a fegyvertelen magyar lakosságot."
A református templom előtti téren 93 magyar áldozata lett a tömegmészárlásnak. Az elhunytakat a falu feletti temetődombon hantolták el, mindenkit a saját családja.
A szomszédos Kisnyégerfalván szintén kivégeztek 17 magyart. (Ma szomorúfűz jelzi a kisnyégerfalvi tömeggyilkosság helyét.)
Hiteles adatok szerint 204 magyar gyermek jutott árvaságra.
A mészárlást 3 napig tartó garázdálkodás, rablás, erőszak követte a jómódú magyar faluban. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy sok otthonról elbujdosott tárkányit fenesi román családok mentettek meg.

A gyilkosságokra évtizedekig nem volt szabad emlékezni, a temetőben lévő sírkövekről a kommunista román hatalom lekapartatta az 1919. április 19-i dátumot, nehogy feltűnjön valakinek a sok sírkő ezzel a dátummal. Igyekeztek eltüntetni még az emlékét is a gyilkosságoknak. Az emlékezést azonban nem lehet elpusztítani, a helybeliek 1999. augusztusában leplezték le azt az emlékművet, amelyet az 1919-es öldöklés során, valamint az első és második világháborúban elhunyt köröstárkányiak tiszteletére emeltek Azóta minden évben - nagypénteken - itt emlékeznek meg az áldozatokról.

Egy szemtanú, akinek a családjából hét áldozatul esett a vérengzésnek, így fogalmazott: "Azóta a tárkányiak ereje felköltözött a temetődombra. Fáj valami, bosszant, mondanánk ezt vagy azt, mert érezzük, hogy igazunk van, de felnézünk a dombra, és belénk szakad a szó."

Források, linkek:
Köszönet a köröstárkányi Kocsor Tibor-Gábornak a segítségért: Köröstárkány honlapja

MTV1: Köröstárkány emlékezik
Köröstárkány fekete húsvétja
Köröstárkány nagypénteke - egy magyar Golgota
Magyarirtás Köröstárkányban 1919 tavaszán
Régi képek forrása: Néprajzi lexikon, Magyar Folklór Múzeum
Állapot: kereshető

KRW értékelés (44 db): környezet: 4.47 rejtés: 4.76 web: 4.73 átlag: 4.65

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
+
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
+
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
+
sötétben is érdemes keresni
+
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
+
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
+
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


Szabo Judit 2021.08.22 10:50 - Megtaláltam
Sajnos nem találtul meg.AB és CD megvan. [Geoládák v3.11.3
Jelszó nélküli elfogadást kérek.

[Jóváhagyta: Skalp, 2021.09.20 08:21]

Göde 2021.07.27 13:07 - Megtaláltam
Újabb kincs a tarsolyban. Köszönöm. [g:hu 1.6.7]

Paul 2021.07.08 18:48 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

LaciRoberta 2021.06.20 12:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.46
Köszönjük!

egynagyati 2021.06.10 13:42 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.0]

Webber 2020.07.13 10:21 - Megtaláltam
Meglett.

Kiaribua 2019.06.28 12:15 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést. Hiába telt el száz év, ez nagyon szomorú történet (erősebb kifejezéseket most mellőzve). A ládarejtés már nem úgy néz ki, ahogy eredetileg lehetett, mert most teljesen szokványos. (De ezt már többen írták.) A koo. szerintem pontos.

SirLes 2019.06.10 13:09 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

ha8je 2019.05.19 14:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

kingajani 2019.04.21 11:19 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

aknitram 2019.04.21 11:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget! :) [g:hu 1.6.2y]

GYEZegzug 2019.04.16 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.41
Mai napon ismét tarsolyos barátommal ládáztunk. Kb. félóra kellett mire alaposan átnéztem az emlékművön szereplő emberek adatait. Irány a temető, majd kellemes erdei séta a virágzó orgona bokrok között. Hatalmas pusztítást csinált a vihar, több akácfa is a földön. Az eredeti rejtés biztosan nincs a helyén a magasban. Beszéltem a rejtővel. Nagyon jó volt itt lenni. Köszi szépen a lehetőséget.

IMG_20190416_144117IMG_20190416_144121
IMG_20190416_144149IMG_20190416_144333
IMG_20190416_144628IMG_20190416_145350
IMG_20190416_160519 
Nicky-1 2018.10.14 17:35 - Megtaláltam
Megtalaltuk

én 
ha8bj 2018.10.14 17:35 - Megtaláltam
megtalaltuk

ha8llh 2018.10.14 15:35 - Megtaláltam
Megtalaltuk 4-en voltunk, a méragi szakadéktól visszafelé jövet.
A log-füzet nedves volt kicsit, de még kezelhetö.
Jó helyszin lett találva a rejtésnek. Köszönjük a lehetöséget.

TS 2018.10.12 15:20 - Megtaláltam
A (GCMDBR) ládától hazafelé tartva kanyarodtunk la megkeresni ezt a multit. Meglepődve hallgattuk, hogy mindenki magyarul beszél, még a gyerekek is az iskola udvarán játék közben. Miközben az emlékműnél olvastuk le a megfejtést, odajött a helyi református lelkész, aki meghívott minket egy teára. Jót beszélgettünk, majd megmutatta a templomot is, melyről elmondott egy-két érdekes történetet. Köztük azt is, hogyan sikerült nem régen a megrepedt régi harangot újra kicserélni és ez hogyan hozta közelebb egymáshoz a faluban élő különböző vallásúakat. Fel is mentem a toronyba megnézni a harangot. Távozáskor még áldást is kaptunk. Lelkileg feltöltődve indultunk tovább. Amíg a feleségem a temetőben megnézett néhány régi szép sírkövet én elmentem a ládát megkeresni. Sajnos a láda már nem fent, hanem lent a három dalia ölelésében van. A temető kapuban még beszélgettünk egy bácsival, aki a lehullott diót szedte össze és takarította a fák alját.

targonczas 2018.08.17 16:43 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

kobcikrajci 2018.07.20 10:48 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 3 átlag: 3.50 súly: 4.61
A szomszédos Várasfenestől közel van ez a magyar falu, ahová szintén érdemes betérni. A templomnál rögtön érkezéskor vitattam meg egy helyi nénivel nagy vonalakban a Mo.-i választási eredményeket, majd elindultam a temető felé, ahol a kapuban szilva érett. Sajnos a láda elvesztette eredetiségét, csak úgy hevert a törzsvillában, részben elázott tartalommal. Így feleslegesen kell átkelni sáron, bozóton. A találat után kisétáltam még a folyóhoz is, de a függőhídra már csak romjai emlékeztetnek. Vajon frissül valamikor a ládaoldal?

OsiOsi 2018.07.16 20:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.20
A községben szálltunk meg este. Nagyon tatszett a falu és a szállásadók is!

A temetőben nem találtunk megrongált sírt az adott ponton és a ládát sem úgy találtuk, ahogy a leírás mondja.

Puszkany 2018.07.08 10:17 - Megtaláltam
Pontok rátok rontok. Köszönöm a lehetőséget!

kl 2018.07.08 10:17 - Megtaláltam
Itt jártunk... Köszönjük! [wapon beküldött szöveg]

ellfelek 2018.05.17 07:00 - Megtaláltam
A kenu túra itt kezdődött... Reggel indulás elött körbejártam a falut és megkerestem a ládikót.
Nagyon érdekes volt, hogy minden bejárat az udvarba fémből (esetleg fából) készült és teljesen zárt, nem látni az udvarba. Egy picit úgy is éreztem, hogy az emberekben megvan egy kis félelem érzet...
No de a vizi túra a 150 km evezéssel, kalandokkal teli egész jól sikerült :)
Köszi a rejtést!

IMG_20180517_065016IMG_20180517_072453
IMG_20180517_073400IMG_20180517_101153
Párduc50 2017.08.02 12:09 - Megtaláltam
Az első pont jobban tetszett volna a Kőrös-parton, a második pedig kicsit közelebb a temetőhöz. Nem értettem miért kel a semmiért felzavarni még vagy 30 métert. A cache el van mérve, más korú férfival és nővel is működhet! :-)

0102
0304
05 
lacc 2016.08.07 13:57 - Megtaláltam
Súlyosabb, mint amilyennek elsőre látszik... Majdnem agyoncsapott...
Köszönjük!
Ildike&Laci és Ildi&Laci

Szilágyiék 2016.06.15 08:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.80
Sajnos az utóbbi napok esős időjárása miatt egy hangyányit sárosak lettünk, de a térdig érő fű le is takarította a cipőnket.

Háát, ha egyedül vagyok, tuti nem jött volna össze.

Köszönjük a rejtést, és Dr.Lada-nak a pontosítást.

-1-2
-3-4
-5-6
-7-8
dzoli1 2016.05.14 23:59 - Megtaláltam
Dr.Lada szervezésében.

Dr.Lada 2016.05.14 17:23 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.33
dzoli1-el Szigethegységes túránk alkalmával elkövetve.:-)

A számolás gyorsan megvolt, majd feljutottunk a temetőbe és a hátsó kapun ki. A láda kis keresgélés után meglett, szerintem is el van mérve kicsit, legalábbis nekem 18 métert mutatott mikor a ládánál álltam. A céleszköz egyből meglett, a leszedéssel kicsit megszenvedtem, mert nem tudtam beakasztani a céleszközt, de azért csak megszereztük a ládát. Kicsit féltem, ha ilyen nehezen jutottunk hozzá majd még nehezebb lesz a visszarakása, de az egyből ment. A temetőbe körbesétáltunk, de egy kiszedett dátumos sírt sem leltünk, viszont a panoráma remek volt. Az emlékmű melletti templom előtt épp kint volt a pap aki beinvitált minket és beszélgettünk vele egy jót. Sok érdekeset megtudhattunk a településről tőle és még a templomot is megcsodálhattuk belülről. természetesen elmentünk a mára már leszakadt függőhídhoz is, kár, hogy teljesen az enyészeté, Ukrajnában rengeteg ilyen függőhídon sétáltam, remek élmény.
Az utánunk jövőknek egy kis segítség, beátlagoltam a ládát, bár azért meg lehet találni azt a ládát kis keresgéléssel, de hogy ne ezzel teljen az idő a kiszámolt koo-nak a szélességéből (N) le kell vonni 2-őt a a hosszúság (E) értékéhez pedig hozzá kell adni 14-et. A láda amúgy tökéletes állapotban van a páncélzatában.:-)

-1-2
-3-4
-5-6
-7-8
-9-10
-11-12
-13-14
-15 
Bob&Bobek 2016.02.07 11:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.66
A koordináta nem volt nagyon pontos (igaz telefonnal kerestük), de a leírás alapján szépen megtaláltuk.
Köszönjük a rejtést!

Frankie Family 2016.02.07 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.83
Úton hazafelé a Boga-völgyéből. Köszönjük!

GCKTar_2016027122955.jpgGCKTar_2016027123014.jpg
ozsigombi 2015.10.29 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.16
Ötletes rejtés, tetszett a kilátás. Gyönyörű őszi időben sikerült megtalálnunk.

Kazbek 2015.10.04 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.19
Ötletes rejtés, szomorú emlékezés... :(

carSfamily 2015.03.06 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.99
Jubileumi megtalálás! 100.-nak egy különleges ládát terveztem. EZ AZ!
Köszönjük!

kawalaja 2014.10.03 16:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.65
Köszönöm!

atipapa 2014.10.03 16:19 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.24
Köszi

radpeter 2014.08.24 08:42 - Megtaláltam
\o/ Jo szuszogtatos [wapon beküldött szöveg]

scele 2014.08.24 08:42 - Megtaláltam
mögvan [wapon beküldött szöveg]

Mira 2014.08.24 08:42 - Megtaláltam
Pádis túráról hazafelé menet kerestük fel a rejtést, ami tényleg nagyon egyedi.

Gábor66 2014.08.24 08:42 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszi!

lelcache 2014.08.24 06:07 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.33
Öt napos pádisi, baráti társaságban eltöltött túra után hazafelé menetben kerestük fel. A kilátás jó a temető dombjáról a falura. Megnéztünk néhány sírkövet, aztán irány a láda. A szürkületben nehezen vettük észre, hogy hol is van, aztán a hozzájutás sem volt egyszerű. Hát még a visszarejtés! Az vette el a legtöbb időt. Magányos ládásznak nem tudom, hogy sikerülhet. Nem egyszerű mutatvány, az biztos, de eredeti!

lelcache

sirgalahad 2014.08.24 06:07 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.46
Népek közti örök ármány
Áldozata Köröstárkány
Sírkövet is lekapartak
Múltról tudni nem akartak

19izsi73 2014.08.24 06:07 - Megtaláltam
Kalandozás...

macikupac 2014.08.24 06:07 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.38
Kalandok a Pádis-fennsíkon 13.

A vasárnapi hazaút első ládája. Rettenetesen aludtam. A éjszaka felében jegelnem kellett a bal combomat, mert iszonyatosan fájt. Szerencsére indulásig kicsit enyhült a dolog. Éjjel folyamatosan esett az eső és jó kilátásaink voltak arra nézve is, hogy napközben ezt többször is meg fogja ismételni. Itt ezt megúsztuk. A folyó felett gomolygott a pára. Elég kísérteties volt a gyakorlatilag leszakadt gyaloghíddal. A hajnal első fényeinél értünk a faluba. Annyit már láttunk, hogy az emlékműről meg tudjuk fejteni a láda helyét. A temető felső végébe érve már világosabb volt, így a sírkövekről eltüntetett dátumokat is láthattuk. Elég ostoba egy megoldás... A ládát némi keresés után találtuk meg, mert a koordináta kissé pontatlannak bizonyult. Lelcache küzdött egy keveset a megkaparintásáért, de végül sikerrel jártunk. A visszarejtése már kicsivel könnyebben ment. A megoldás nem rossz, de ilyenre jóval közelebb a temetőhöz is lett volna lehetőség, s ezt nem csak a fájós lábam miatt gondolom így. Bobó medvémmel jöttem.

[wapon beküldött és később kibővített szöveg]

izsolt 2014.06.04 21:00 - Megtaláltam
5 napos evezésen voltam a Fekete-Körösön, Köröstárkányból indultunk.
Nulladik napon, mely "véletlenül" pont a trianoni gyásznappal esett egybe, a Szentháromság vízeséshez túráztunk, miközben vendéglátóink isteni vacsorával vártak (csorba leves, mics + flekken)
Vacsora előtt az egyik bácsi elszavalta nekünk a saját költeményét, nagyon megindító volt.
Vacsora után elindultam ládázni nomeg lesétálni a teli pocakomat. Viszont a megfejtett helyszínre érve semmit sem találtam :-(

Igaz, szinte sötétedésre értem oda, sietnem kellett vissza, és most olvasok a logokban valami "segédeszközről", akkor lehet hogy felfelé kellett volna mereszteni a szememet?

Kérnék egy elfogadást, a látnivalót végülis láttam, voltam a megdöbbentő emlékműnél, a temetőben, csodás kilátással a Biharra. Nem tudom mikor járok erre legközelebb (sajnos nem holnap lesz :-(

[Jóváhagyta: Skalp, 2014.06.16 21:57]

 
sio 2014.05.30 13:51 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.42
Megáztunk, de a rejtés kárpótolt mindent, köszönöm SKALP

prisoft 2014.05.04 15:28 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.45
Megtaláltuk. Egész napos szakadó esőben kerestük fel az emlékművet, a templomot, a temetőt és végül a ládát. Ötletes a rejtés, nem adta könnyen magát.
Köszönöm a rejtést. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

VERBOLA 2014.04.16 17:00 - Megtaláltam
.

SysWAP 2014.04.05 17:07 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.81
Köszönjük, hogy ide csábított minket ez a láda!

Értékes hely, még értékesebb emberekkel...
Járni fogunk még erre!

Mary Lou 2014.03.15 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.97
Március 15.-i kirándulás, ládázgatás, VAmaliaval és Emese62vel.
Nagyon ötletes rejtés.
Köszönjük a rejtést!

Emese62 2014.03.15 16:00 - Egyéb
Újra itt!
Most a templomba is be tudtunk menni! Nagyon szép! A kapukat bámultuk! A temető szép, de a közeli árok tele szeméttel! A láda rendben van de a segédezköz kicsit rövidebb lett mert alig bírtuk használni , jó kis tornaóra volt! :)

vamalia 2014.03.15 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Remek

 
adams 2013.09.26 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.55
Nagyon jó rejtés!

ssophie 2013.09.26 14:40 - Megtaláltam
ok

keltike 2013.08.20 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.94
Hát... kla-val majdnem feladtuk, de ott voltak a hármasikrek... és meglett.

K.L. 2013.08.20 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.14
ok

bence máté 2013.08.03 10:02 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.29
OK

Simon4 2013.07.24 14:47 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést.

tarsolyos 2013.07.22 13:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.63
Köszönöm!

Csuek 2013.07.01 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.91
A Hazajárót nézve, kedvet kaptunk megnézni a helyet. A porták nagyon szépen rendben tartottak. Már majdnem feladtuk, de a három bajtárs megsegített.

boszorkányok 2013.04.12 00:00 - Megtaláltam
Fantasztikus!

Csaba & családja 2012.09.01 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 4.38
Megtaláltuk, köszönjük.

macska 2012.07.09 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.58
A magyar előre és visszaköszönés valóban nagyon otthonos hangulatot teremtett. Sajnos itthon már csak néhány zsákfaluban tapasztaltam hasonlót. A ládikó nem adta magát nagyon olcsón, de a leírás újraolvasása segített. Stílszerű, remek ládikó.
Köszönöm a rejtést!
Jenő

 
h725 2012.07.09 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.69
Macskával közös hét Erdélyben. Érdekes volt a település, valóban mindenki magyarul beszélt. Az első pont sikeres megfejtése után indultunk tovább. A kincs rejtekhelye, és begyűjtési módja, valóban nem egy átlagos, de nagyon tetszett... roppant elmés:))) Köszi a lehetőséget.
Bogi, Zsófi, Vali, Zsolt(2x)

Életkép...Ez a ház is tetszett
Mikulás 2012.05.28 10:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.47
Hazautazásunk napján természetesen szép, napos idő fogad :) Miért nem tudott ilyen időjárás lenni tegnap? Sebaj, így legalább hazafelé útba tudtunk ejteni pár rövidebb túrával teljesíthető ládát. A Mérági-szakadék után Köröstárkány következett. A virtuális pont nem okozott gondot, sem a temető és az afölötti kis erdő megtalálása. A ládát (a jó leírás ellenére) is sokat kerestük. Már-már el is távolodtunk tőle, de azután visszamentem a koordinátákra és lám a láda ott volt :) Nagyon tetszett az egyedi rejtés és a segédeszköz is pont ott volt, ahol lennie kellett. Mi is szépen visszatettünk mindent.

Kösz a rejtést!

Mikulás

Csuhás 2011.09.30 16:53 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.36
Szép kis falu, egy igazán csendes békés temető, majd egy jellegtelen erdőben egy igazán ötletes rejtés. Jó móka volt, köszönjük!

Janka, Csuhás, Vándor

Szinte csak magyarokTemplom
TemetőA láda őrei
nandorbauman 2011.09.18 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.00
Megtalaltuk, koszi a rejtest. Nagyvarad - Belenyes - Biharfured - Lesi to - Baratka - Nagyvarad tura. Eni, Tomi es Nandi

wEEn 2011.08.17 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.97
A rejtés valóban nagyon ötletes. A bozótossal a környéken illetve a rengeteg szúnyoggal viszont rendesen megküzdöttünk!

Gyömi 2011.06.02 10:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.49
Egy jól sikerült motoros túra első állomása volt Köröstárkány. Miközben a templom melletti emlékművet tanulmányoztam, egy arra járó férfi megszólított: segíthetek valamiben? Kiderült Ő Ferenc, az emlékmű egyik létrehozója, író, az 1919-es események kutatója. Beszélgetésbe elegyedtünk, majd meghívott otthonába ahol előkerültek az általa írt cikkek, eredeti dokumentumok. Hosszasan beszélgettünk, rengeteg érdekes dolgot tudtam meg. Utána felmentünk a temetőbe, megnézni a sírokat.
El sem hiszem a szerencsémet, most jókor voltam jó helyen! Ide mindenképp vissza kell jönnöm, mondjuk legkésőbb nagypénteken a megemlékezésre.
Skalp, köszönöm Neked ezt a multit, a láda rejtése tökéletes.

 
baggio 2011.04.30 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.49
Remekül összeállított multi! Jártam már itt régebben, de a temetőben még nem voltam. A rejtés stílszerű, és egyben különleges!
Köszönöm!

 
Emese62 2011.04.30 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.03
Igazi "SKALP" nagyon ötletes illik a szomorú történethez!
Köszönöm! Jártam már itt 2008 telén Zoliékkal és Robival!

 
tomasz63 2010.12.05 12:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.45
A mai napon "skalpvadászatra" indultunk.
Gyönyörű idő volt egészen a hegyek lábáig. Bíztunk benne,hogy majd arrafelé is vidul, de nem. Köröstárkányban kicsi fiam kérésére először a függőhidat kellett kipróbálni, valóban élvezetes rajta himbálózni és egyensúlyozni a hiányos, korhadt deszkákon. Az új híd elég lassan épül a korábbi fotókkal összevetve. Kibogarásztuk a dátumokat, majd irány a temető. Szép kilátás nyílik most is, hát még szebb időben. A temető feltűnően gondozott, szemét csak a bejárat mellett. A fejfákon, síremlékeken szinte csak magyar nevek olvashatók, Benedek, Szatmári, ílyés stb. Most is voltak kint látogatók, két idős néni, nem kérdeztük kire emlékeznek. A ládához menet sikerült kiválasztani a legsárosabb utat, szinte bokáig beleragadtunk a sárga, agyagos patakmederbe. Visszafelé már a kevésbé sáros ösvényen jöttünk. A láda és rejtése 5*, jó lenne, ha minden láda hasonló színvonalon lenne tálalva. Most télen könnyen megtaláltuk, de nyáron biztosan tekergethettük volna a nyakunkat!
Gratulálunk a "Mesternek" a rejtésért!

Böbe&Pali 2010.10.09 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.90
Nagyon ötletes, köszönjük a rejtést!

csg69 2010.07.25 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.94
Nagy köszönet Skalp barátomnak ezért a rejtésért is, tényleg nagyon szépen kidolgozott láda. Ahogy ő mondta egyszer: olyan, amilyet ő is szívesen megtalálna.

Vig Csaba 2010.07.22 13:24 - Megtaláltam
megtalaltuk

FoJo 2010.07.15 16:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.04
Megtaláltuk!
Ötletes rejtés!
Nagyon igényes és szép "láda"!

Köszönjük skalp !

Csak így tovább!
Türelmetlenül várjuk a következőt! :-)

Anita & Józsi.

zyg 2010.07.12 13:00 - Megtaláltam
Megvan, köszi! János barátom megmutatta a szülőfaluját, ezúton is köszönöm neki, hogy megtisztelt és szüleinek a finom ebédet! Ötletes rejtés, nagyon tetszett!

ZoLiza 2010.07.11 08:53 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.58
Békés nádasékkal közös találat.
Köszönjük a rejtést.

 
Puzzle Apartman Gyula 2010.07.11 08:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.50
Mai napon közös ládázásra indultunk ZoLizáékkal.
Ez volt az első megállónk. Az emlékműnél hevesen keresgéltük a láda kordinátáit rejtő életkorokat. Jó játék volt. Beosztottuk: a fiúk a férfi életkorokat nézik, mi lányok pedig a nőkét. :) Hamar meglett a megoldás.
Ezután elindultunk a temető irányába, ahol mi lányok lemaradtunk, mert beszédbe elegyedtünk az egyik nénivel.Már a fiúk jöttek vissza, hogy hol vagyunk már? Így gyorsan elbúcsúztunk a nénitől és irány a temető.
A rejtek rövid keresgélés után lett meg. Nagyon tetszett mindannyiunknak!!! Abszolut azt mutatta, hogy a rejtő valóban foglalkozott azzal, hogy igényes geoládával rendelkezzen.
Visszarejtés után nézelődtünk még a sírköveknél is, majd a kocsihoz menet megnéztük a kedves néni kertjét is (le a kalappal előtte!!!), mert megígértük.
Mindent egybevetve: nagyon igényes rejtés, mely abszolut megalapozta a mai napunkat. Köszönjük!!!

Megjelenik ami fontos.Temetői kilátás.
Díszes csűrajtóA csűr belülről (hatalmas volt)
A tulajdonos. 
keliger1980 2010.07.10 15:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.00
2. helyezés Szuper! 100 Ládánk

álomfogók 2010.07.09 19:00 - Megtaláltam
Előző nap Nagyenyeden tisztelegtünk az 1849. január 8-án hasonló kegyetlenséggel elpusztított magyarok várfalon található emléktáblájánál. Ugye nem lesz szükség újabb emlékművekre?!

Erdélyből hazafelé jövet itt búcsúztunk a hegyektől, pihenőt tartva a Körös partján és gyűjtöttük be a 3. első helyezésünket egy hét alatt. A láda rejtése fenomenális, gratulálunk az ötlethez és a kivitelezéshez.

emléktábla a nagyenyedi várfalonemlékezzünk
Körös part és a Biharbúcsú a hegyektől
bluemonday 2010.07.01 19:10 - Egyéb
Nagyon jó láda, a Fekete-Körös völgye értékes színfoltja a magyar népi kultúrának. Jó lenne még egy-két ilyen kincset bemutatni. Talán még annyit, hogy magyar többségű Várasfenes (55%) , Belényesújlak (65 %), Kisnyégerfalva (50%) és Magyarremete (60%) is, ott is nyugodtan próbálkozhatunk magyarul.

Szpal 2010.07.01 17:55 - Egyéb
Köszönöm a rejtést! Reméljük, az emlékezést fogja szolgálni ez is.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]