geocaching.hu geocaching.hu szép kép FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |    belépés
  
  
  
 
FAQ
2836. Szőkepuszta (GCLYBY)

A kápolna 2007 tavaszán

A kápolna 2007 tavaszán

Az egykori országút emléke

Az egykori országút emléke

Az erdei kápolna ma

Az erdei kápolna ma

Emléktábla

Emléktábla

Belestünk...

Belestünk...

A ládához közelítve

A ládához közelítve

Amit még nem hódított vissza az erdő

Amit még nem hódított vissza az erdő
Szélesség N 46° 32,277'
Hosszúság E 17° 31,064'
Magasság: 125 m
Megye/ország: Somogy
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2010.09.25 11:25
Megjelenés időpontja: 2010.09.25 12:39
Utolsó lényeges változás: 2010.09.25 12:40
Utolsó változás: 2020.11.03 10:15
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Ajtony & Zerind HUN
Ládagazda: Ajtony
Nehézség / Terep: 2.0 / 2.0
Úthossz a kiindulóponttól: 1600 m
Megtalálások száma: 141 + 3 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.2 megtalálás hetente

A geoláda megtekinthető a geocaching.com-on is.
A fordítást Ajtony készítette.


Szőkepuszta

A láda Libickozma külterületén, az egykorvolt Szőkepuszta egyik összeroskadt házának helyén rejtőzik a közeli baptista kápolna mögötti erdőben, egy arasznyi magasságban, egy kis fekete zsákban. Kérlek, hogy a láda keresése során (10 cm X átm. 5 cm) figyeld meg a felfüggesztés helyét, és ugyanoda akaszd vissza.. A vízmentes kis flakonban csak a napló számára van hely, kis TB vagy geoérme még beleférhet, de csak akkor, ha ezzel nem sérül a füzetke! Az erdőlátogatási korlátozásokat tekintve ez a térkép hasznos lehet.
A ládába utazó ügynök, vándorbogár, geoérme helyezhető. Ha még nem tudod, hogy ezek micsodák, feltétlenül olvasd el ezt a leírást!


A kápolna megközelítése
Somogyfajszról egy keskeny, szilárd burkolatú de nem teljesen kifogástalan út nyílegyenesen vezet Libickozma széléig.
Javaslom, hogy a kanyar után a földút kiágazásánál parkolj,  N 46° 31,631' E 17° 31,879' 127 m [GCLYBY+parkoló] ugyanis az északra vezető egykori országút nyomvonala nem autózásra való. Igaz, a homokos talaj miatt a sár legfeljebb a mélyedésekre jellemző, de állapota miatt az év nagyobb részében inkább csak munkagépekkel járható. Hamarosan eléred a kápolnát  N 46° 32,212' E 17° 31,082' 125 m [GCLYBY+fotó] és mögötte az egykori falu helyét.
Az ajánlott parkolótól a rejtekhelyig Piros sáv piros sávval jelölt túristaút (Libickozma - Nikla) egy szakaszán mehetünk. Ez a jelzés a község déli végén ágazik ki a Sárga sáv sárga sáv jelzésű útból, amely Mesztegnyőtől Somogyvámosig visz.

A faluról
Libickozma ma Somogy megye legkisebb falva, 40 fő körüli állandó lakossal. Ma több az ingatlan, mint a lakó. De nem mindig volt ez így!
A község két falu egyesüléséből jött létre. Mindkét falunak írásos emlékei vannak az 1300-as évektől (Lybyc és Kozma). A környék a gyenge homoktalaj miatt nem igazán kedvező adottságú a gazdálkodásra, annál nagyobb szerepet játszottak régen a közeli Koroknai-vízfolyásra települt vízimalmok. A malmok működtetéséhez szükséges zsilipek után még ma is "bukógátiaknak" nevezik a község lakóit a környéken.
A 20. század harmincas éveiben még Libickozmán és a hozzá tartozó külterületi lakott helyeken ezernél több főt számlált a lakosság.

A község nagy hanyatlása - falurombolás békeidőben
Valaha itt haladt a Kaposvárt Marcalival összekötő fő útvonal, amelynek a környékbeli szakasza a Sörnyepuszta - Somogyfajsz - Libickozma - Szőkepuszta - Boronka vonalon vezetett (Fajsztól a kápolnáig ezen jöttél).
Ennek az útvonalnak a szerepét más útszakaszok vették át, és mára a legtöbb szakasza rettenetes állapotba került, egyes földesúttá romlott részein ma már alig ismerhető fel az egykori országút. A kápolna felé haladva az út szélén még megtalálható az egykori országút emléke: a 24-es kilométerkő. Lehet találgatni: vajon a környék elnéptelenedése miatt vesztette szerepét az egykori országút, vagy éppen a más vonalra terelt forgalom miatt szorult annyira a perifériára a vidék, hogy megfelelő közlekedés, munkahely és infrastruktúra híján menekült a városokba, aki tehette? Azt hiszem, a két tényező ördögi körben erősítette egymást.
A falu egyetlen rövid főutcává zsugorodott, lakott külterületei nagyjából a 60-as években végleg eltűntek, vagy pár házból és vendéglátó helyből álló vadászközponttá zsugorodtak (Szőkepuszta, Feketeberek, Kopár, Háromház).

Szőkepuszta egykor és ma
A falu északi (kozmai) részén az 1920-as években indult fejlődésnek Szőkepuszta az itteni földbirtokos csődbe jutását követően. A jelzáloggal terhelt nagybirtok földjeit a bank felparcellázta és elárverezte. Megindult a baptista hívek gyülekezetalapító (ahogy ők mondták: plántáló) bevándorlása az Alföld vidékeiről (Soltvadkertről, Kikunhalasról, Gyomáról és Szadáról).
A főleg fiatal telepesekből álló vallásos lakosság körében szeretettel fogadott gyermekáldásnak köszönhetően a lakosság száma gyorsan gyarapodott, hamarosan több százan lakták ezt a falurészt. A betelepülést követően hamarosan saját kis kápolnájuk szolgálta a hitéletet.
Évtizedeken át élénk közösségi és öntevékeny kulturális élet folyt a szőkepusztaiak körében.
A korábban életerős telepet az anyaközségnél is súlyosabban érintette a század második felében meginduló változások sora, amelyek végül is Szőkepuszta teljes pusztulását hozták magukkal.
Libickozma hanyatlásához és a szőkepusztai zárt kis közösség végleges szétszórásához az iskolák és községi tanácsok körzetesítése meg a mezőgazdaság kollektivizálása vezetett. A gyenge termőképességű, nagy arányban erdősült határ már nem tudott munkaalkalmat kínálni, a lakosság máshol próbált boldogulni. Tömeges volt a Kaposvárra áttelepülés. A részben elbontott, magukra hagyott házak az évtizedek alatt összeroskadtak. Helyüket mára legfeljebb egy-egy magasabb földkupac jelzi, és a kiskertekben egykor díszlő örökzöld bokrok viharvert maradványai. A természet kezdi visszavenni, ami az övé volt.
Az egykori falu helyét ma még kijelöli a környezettől eltérő növényzetű, leromlott terep.

A baptista kápolna
A betelepülés után a hívők közössége hamarosan kinőtte a Menyhárt Béla által vásárolt uradalmi épületből átalakított imaházat, ezért szükségessé vált saját kápolna építése a szintén ő általa adományozott telken, a saját portáján kiégetett téglákból.

(Idézet Gyánó Lászlótól: Jó Pásztor 2012. 9. évf. 5-6)
"Deák József testvér, közösségünk egykori elnöke lett a kocsisa a telepesek egyik legmódosabb tagjának, Menyhárt Bélának. Béla bácsi 200 holdat vásárolt a felparcellázott homokból, ezért amolyan kisbirtokosnak, kurta uraságnak számított. Érthetően ő áldozott legtöbbet az imaház építésére. Béla bácsi ugyanis áldott életű, komoly hívő ember hírében állt az egész környéken.Tisztelték, szerették a puszta-lakó szegény emberek segítőkész, emberséges magatartása miatt. Nem volt könnyű az itt élő emberek élete. A sovány homok alig biztosította a megélhetést. Az élelem megtermett, de adóra, bérletre, no meg egy kis ruhára csak kellett némi pénz. A föld termését jobbára állattartásra hasznosították, a tehén és a baromfi hasznát a marcali piacon értékesítették. A szegény emberek lófogat és minden közlekedési eszköz híján gyalog jártak. Az összegyűjtögetett piacra valót, egy kis túrót, tejfölt, pár csirkét gyalogszerrel cipelték a heti piacra. Menyhárt Béla bácsi is eljárt a heti piacra, természetesen lovas kocsival. Két-három pár lova is volt. Legtöbbször elég lett volna, hogy egy fogat menjen a piacra, de ő több esetben két fogattal ment, hogy az úton felszedje a kosarakkal megterhelt szegény embereket. Felesége sokat zsörtölődött, amikor reggel kiadta a kocsis legénynek a parancsot, hogy két fogattal mennek. Béla! mondta férjurának elment az eszed? Ilyen nagy dologidőben két kocsival a piacra? Jóska! folytatta a kocsis legénynek tedd föl az ekét és menj szántani. Deák Jóska tanácstalanul nézett hol Béla bácsira, hol a tésasszonyra. Jóska fiam szólt szelíden, de határozottan Béla bácsi. Én vagyok a gazda, tedd, amit mondtam. És Jóska azt tette. Sorban szedte föl a piacos asszonyokat, amennyi felfért. Ők pedig áldották az Istent és áldották Béla bácsit jóságáért Béla bácsi halálos ágyán magához hívatta a szőkepusztai gyülekezet elöljáróit. Istenben megbékélt szívvel, ünnepélyes búcsút vett tőlük. Atyámfiai, testvéreim! mondta. Amit itt láttok, a 200 hold föld, a ház, a gazdaság már nem Menyhárt Béláé. Nekem csak az maradt, amit sikerült átmenteni a mulandóságból az örökkévalóságba. Csak az, amit sikerült odaadni Isten országa ügyére, a szegény emberek megsegítésére. Feleségem! fordult oda könnyes szemű hitveséhez. Bár még kevesebbet hallgattam volna rád, bár még több jót tettem volna! Pár óra múlva végleg elszenderült. Igen nagy részvét mellett temették. Aki csak tehette, részt vett Béla bácsi temetésén. Nagyon sokan megsiratták és áldották, mint a szegények pártfogóját. Amikor vége lett a gyászszertartásnak, elszéledt a tömeg, a gyászoló család is végső búcsút vett, egy cigányasszony leborult a fejfához, átölelte és sírva így fohászkodott: Drága sűzs anyám! Mért ezst azs áldott jó embert vitted el, mért nem inkább a tésasszonyt?"

A kis kápolna 1931-ben alig fél év alatt épült, és másfél évtizedig szolgálta a hitéletet. A baptisták keresztelkedését (bemerítkezés) a közelben folyó Aranyos-patak csillogóan tiszta vizében végezték.
Nem sokáig tartott a nyugodt élet. 1944-45 telén a közelben folyó állóháború (Margit-vonal) a véráldozatokon felül a lakóhelyekben és a kápolnában is súlyos károkat okozott. A katonaság a kápolnát istállóként használta, majd 1946-ban kerülhetett sor a lepusztult kápolna felújítására és a második avatásra.
A téeszesítés a későbbiekben kis híján a kápolna teljes pusztulását okozta. A hitélet a lakosság elköltözésével megszűnt, a TSz az épületet termény- és vegyszerraktárként használta. A leromlás, romosodás évtizedekig tartott, és már a lebontását tervezték. Az új évezredben a kápolna a kaposvári gyülekezet tulajdonába került, akik a Napsugár Gyermekmentő Szolgálatnak adományozták. A restaurálást követően a "Zarándok kápolna" harmadik felavatása 2007. július 29-én történt.
Ennek emlékére azóta minden évben július utolsó vasárnapján itt gyűlnek össze az egykori hívek és leszármazottaik közös istentiszteletre és az azt követő jókedvű összejövetelre.
Állapot: kereshető

KRW értékelés (81 db): környezet: 4.60 rejtés: 4.53 web: 4.74 átlag: 4.62

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
-
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
-
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


Skali&Margó 2021.10.30 14:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 4.24
OK!

Cerberus 2021.10.03 13:11 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.43
Megtaláltam! Háromnapos terepjárós somogyi ládászás Ashmelia, fercsipeter és Webber társaságában. 15/38

Köszönöm a rejtést!

IMG_4612IMG_4613
Ashmelia 2021.10.03 13:11 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

fercsipeter 2021.10.03 13:11 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

Webber 2021.10.03 13:10 - Megtaláltam
Meglett. [Geoládák v3.12.1]

eltájoló 2021.08.07 09:09 - Megtaláltam
Ez nem semmi. Vagyis hogy a szinte semmi közepén van ez a templom, szinte kitűnő állapotban. Jó kis hely.
A láda zacsija (bizonyosan geozacsi) már nincs meg. A ládát a bokor ágaira rakva találtam meg. Ugyanígy tettem vissza, csak a földhöz közelebb, és tettem egy kis álcát is. Köszi a rejtést.
mmxliv.

Imperator Csaba 2021.07.21 13:56 - Megtaláltam
+Van! Köszi :) [Geoládák v3.9.6]

bcs723 2021.07.02 11:30 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.6]

GergoKrisi 2021.06.13 10:04 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 3.02
Köszi a rejtést

Ambró 2021.05.05 15:48 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.1]

akarair 2021.03.19 12:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, a láda rendben a helyén!
A közösség nevében is köszönöm a Rejtő munkáját. [Geoládák v3.9.6]

fehérkút 2021.03.17 10:55 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget. Visszaakasztani már nem lehet!!

2021 03 17 Nikla-Nadalos (20) 
Béla 53 2021.03.17 10:54 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.6.7 teszt]

bagolyvera 2021.03.06 23:59 - Megtaláltam
Ignis9cel erre jártunk, megtaláltuk, köszönjük!

Ignis9 2021.03.06 13:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.04
Bagolyverával közösen, köszönjük! :)

ballasz 2021.01.25 16:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.89
Érdekes, hogy itt az erdőben egy ilyen épület van a semmi közepén.
A láda zacskója már nem használható, csak takarásbak jó a bokor közepén. [Geoládák v3.9.0]

Korigumi 2021.01.01 15:06 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

GeoFox 2021.01.01 13:26 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.55
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Dóri és Gábor [Geoládák v3.8.3]

BRita72 2020.12.06 14:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

Totht737 2020.12.06 14:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

lembo 2020.10.10 14:02 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.1]

GeoPatikuS 2020.10.10 14:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.1]

Mr Zerge 2020.08.28 09:15 - Megtaláltam
Megvan, részletesen késöbb... Üdv Mr Zerge.

Somogyfajszról indultunk egy egész napos biciklis körtúrára.
Tetszett az erdei kápolna. Utána a mai Libickozmán vezetett tovább az utunk, tetszett a nyugalmas, rendezett falu.

csg69 2020.08.02 11:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.42
Megvan :)

Kántorék 2020.07.21 19:10 - Megtaláltam
Négy napos geotúránk egyik sátorállomása volt, nagyon klassz hely, érdekes és egyben szomorú...

Pantya 2020.07.16 22:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

KJ & GM 2020.07.01 11:30 - Megtaláltam
Köszönjük a lehetőséget!

IMG_0699IMG_0695
aceespepee 2020.05.16 23:59 - Megtaláltam
megtaláltam :)
a kis fekete zsák megadta magát az időnek

Zsotyka 2020.05.11 10:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.56
Megtaláltam! Köszönöm a rejtést!

Zsozso94 2020.05.11 10:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.59
Megtaláltam Zsotyka társaságában! :)

Nagyon szép és jó állapotú kápolna az erdő mélyén, tetszett!

Szőkepusztai babtista kápolnaSzőkepusztai babtista kápolna
Szőkepusztai babtista kápolnaSzőkepusztai babtista kápolna
Szőkepusztai babtista kápolna 
SirLes 2020.05.02 16:07 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]
Nikla felől jöttem és oda is mentem vissza, mert a feleségemet ott hagytam az autóval.
Útközben láttam egy nyulat, egy nőstény és egy hatalmas gímszarvas bikát. Az utolsó 1-2 kilométer szép helyeken vitt.

P1100538P1100539
P1100540P1100542
P1100543P1100544
P1100547P1100550
P1100553P1100564
Ulmi. 2020.05.02 13:00 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést.

Fazék 2020.04.04 10:41 - Megtaláltam
Egész napos biciklizés Somogyban, 70 km lett a vége, ... sőt, ha a mélyhomokos szakaszokat kb. kettővel szoroznám is. De ez még az eleje volt, vidáman és frissen nézegettem a kápolnát, majd vittem át vállon a biciklit a 2 szál fából álló "hídon".

2020-04-04 10.36.312020-04-04 10.36.55
2020-04-04 10.44.47 
Csabiq 2020.03.10 15:02 - Megtaláltam
HEURÉKA! Köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

pelydzs 2020.01.01 10:17 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.51
Megtaláltam.

Liberty 2019.11.24 13:03 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.54
Somogyi barangolásunk újabb helyszíne ez a szépen felújított kis kápolna. A ládaoldalon a leírás élvezetes olvasmány, teljes átfogó képet kapunk a falu, a puszta és a kápolna történetéről. Köszönet a rejtésért.

Libickozma címere
pappcsalád 2019.11.24 13:03 - Megtaláltam
[g:hu 1.6.4]

Eszti és Robi 2019.08.07 11:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

IMG_20190807_114134IMG_20190807_114152
IMG_20190807_114754 
g-tabe 2019.07.18 19:35 - Megtaláltam
Megvan, köszi!

KKB 2019.07.14 14:52 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.30
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

margabat 2019.07.14 14:52 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.07
Húgommal kerestük meg a ládát biciklivel, majd indultunk tovább a GCFKAK két multipontját felkeresni. A homokos utakon elég nehéz tekerni és a sok megkerülhetetlen pocsolya sem segítette a gyors haladást, de ez sem szegte kedvünket, meglett, amit akartunk. Köszönöm a rejtést!

anettnori 2019.07.12 06:52 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.30
Megvan! [g:hu 1.6.3]

Libickozmáról biciklivel.
A zsákban egy gyík is pihent, volt egy kis ijedtség a megtaláláskor.

IMG_20190712_064902IMG_20190712_065555
Lámpás 2019.06.01 12:59 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést.

Kóborló94 2019.05.08 16:00 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

ha2 2019.04.12 15:55 - Megtaláltam
Útban a GCFKAK felé egy kis kitérő. Jó látni,ilyen rendben tartott műemléket.
A lombtalan kis bokor nem sok álcát nyújt.

Apjalánya 2019.03.24 14:27 - Megtaláltam
Második próbálkozásra GPS-el felszerelkezve hamar mèg találtam. Szèp időnk volt. :)

IMG_20190324_141708IMG_20190324_142633
IMG_20190324_142310IMG_20190324_143004
Bolisz 2019.03.09 11:16 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2]

Hev 2019.03.09 11:15 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2e]

2Szaki 2019.01.14 12:58 - Megtaláltam
Varázslatos az erdő hangulata... Köszi! [Geoládák v2.2.5]

Niki&Zalán 2018.11.10 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.30
Az autót a pusztakovácsi temetőnél hagyva, gyalog indultunk el az erdőbe a ládát megkeresni. Közel 4km séta után, ötletesen elrejtve, meg is találtuk.

20181110_15011020181110_150218
tabletta 2018.11.02 12:31 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.35
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]

IMG_20181102_123443 
james 2018.10.31 13:35 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]

Paul 2018.10.23 16:19 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0g]

CyberWolf59 2018.09.09 13:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.52
Kellemes napsütésben bicikli túrán kerestük fel az egykori falut.

N.Zs. 2018.08.25 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.39
Rendezett terület.

IMG_0530IMG_0532
IMG_0533IMG_0534
IMG_0535 
Göde 2018.08.08 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.01
Valóban szomorú egy ennyire elpusztult "település".

Kiskősz 2018.04.30 12:56 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.03
Megvan

Bass 2018.03.30 16:19 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Alex és Rami 2017.09.30 18:58 - Megtaláltam
Köszönjük :)

padler 2017.09.24 10:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.87
Libickozma szélétől sétáltunk a ládáig, rengeteg őzlábgomba volt az út mellett.

efemm + padler

anettx 2017.08.28 12:00 - Megtaláltam
TFTC!
Somogyi bolyongás - vadregényes helyek - érdekes látnivalók
Nagyon szép hely - drive in lett.
Ügyesek ezek a zsákos/akasztós megoldású rejtések, mint ami itt is van.

laszloze 2017.07.30 14:11 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.83
Köszönjük a rejtést!
A láda épségben egészségben.

Épp egy baptista találkozóra értünk oda. Meglepő volt számunkra, hogy mennyien áplják a környéken ezt a vallást.
Nagyon kedvesek, rendesek voltak a hívek.
Mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a ládát.

vaj+zs 2017.04.28 14:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.50
Köszönöm a rejtést.

BPeterDV 2017.04.28 14:31 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

eFeS 2017.04.28 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.57
Levadászva a I. Somogyi Geocaching Túra keretében BPeterDV és vaj+zs kollégákkal. Köszönjük a rejtést! [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]
--
Szomorkás hangulatú, de gyönyörű hely! A láda megtalálása csak a rovarok miatt volt kicsit problémás.

geocaching_somogy 
katika 2016.08.14 13:21 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

 
Nargoth 2016.06.07 19:04 - Megtaláltam
400 km-re innen, a Zemplénben bringázva-ládázva jutott eszembe, hogy mennyi somogyi láda nincs meg, mindig "félretettük" őket, hogy majd rosszabb napokon összeszedjük. Aztán persze soha nem indultunk el érte, szóval gondoltam, hogy ahogy időm engedi, összeszedem őket!
Melót lerakva bringára pattantam és mentem is Libickozma felé. Nagyapám mindenfele járt a dél-Dunántúlon, így itt is, de mindig valami vicces dologként emlegette Libickozmát, ezért én sokáig meg voltam győződve, hogy ez is csak olyan kitalált településnév. :)
Jah, a ládát rejtő bokron - sok társával egyetemben - egy levél sincs. :(

Pirates 2016.05.07 13:24 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.00
Bár 4m-el a jelzett ponttól,de meglett.A táj és az imaház nagyon klassz.A sztorit ismerve tényleg elgondolkodtam az idő múlásán és nyomain.
Köszönöm az élményt és hogy a fiammal itt lehettünk.

20160507_13131720160507_132151
20160507_132412 
K-55 2016.04.16 11:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.17
Buzsákon töltöttünk négy pihenőnapot. Ezt felhasználtuk a környékbeli helyek és ládák szemrevételezésére. Szinte hihetetlen, hogy itt nem is olyan rég még működő település volt.

DSC_0412DSC_0414
DSC_0416DSC_0420
DSC_0423DSC_0427
DSC_0428DSC_0430
DSC_0433DSC_0436
DSC_0438DSC_0440
DSC_0445DSC_0448
kobcikrajci 2015.10.26 14:07 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2f] [wapon beküldött szöveg]

carmin 2015.08.20 10:50 - Megtaláltam
Az eső után érkeztünk, 10 perc alatt csurom vizes lettem a keresésben, még a szomszédos tuját is áttapogattam, de nem lett meg. Kérem a képek alapján a találat elfogadását.

[Jóváhagyta: Ajtony, 2015.08.23 19:55]

eTiGeR 2015.06.28 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.57
Tetszetős kis kápolna, szépen felújították! :) A láda sajnos nem lett meg, pedig ketten is átnéztük az örökzöldet a tetejétől az aljáig... :( Ennyire csak nem lehetünk bénák... Mondjuk már lassan 1 éve nem találta meg senki, pedig szép kis hely, több megtalálót érdemelne... A képek alapján kérném a találat elfogadását, köszönöm! :)

[Jóváhagyta: Ajtony, 2015.06.28 18:11]

kitkat0123 2014.08.15 00:00 - Megtaláltam
Kellemes bringázás során megtaláltam, köszi a rejtést!

Párduc50 2014.07.28 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.95
Ez nagyon megérte! Köszi.

gabor03 2014.07.27 20:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.28
Megtaláltuk!

TB OUT

szulez 2014.07.22 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.41
Nagy eső után, kis eső alatt. Az időjárásra való tekintettel nem akartunk sokat sétálni, a kápolnáig autóval mentünk. A földút járható volt a nagy családi autóval is.
A hely elgondolkodtatott minket: milyen lehetett az itt élőknek beköltözni a nagyvárosba innen, ahol pár perc nyúllal és őzzel találkoztunk. Milyen érzés lehettet hátrahagyni földjeiket, házaikat?

Zoli, Helga, Barnabás, Mártika, Bíbor

TB in

 
Szab 2014.07.20 13:55 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. Bringával Mesztegnyőről. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

nmárti 2014.03.23 15:56 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.95
Érdekes hely, letűnt idők szellemét idézte. A kápolna körül irtják az erdőt, kerítés készül. Köszi a rejtést.

temetőkereszt
virágoskert...helye
ház állott... 
Rudi Team 2013.09.27 11:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

Strombus 2013.08.31 11:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.01
Békés környezetben jó rejtés. Nagyon érdekes ismertető.
Sajnos a kápolna most is használaton kívül van, de szívmelengető látni szép állapotát.
A rejtek melletti ökörfarkkóró mező nagyon szép lehet teljes virágában. Sosem láttam még ilyen sűrűn nőni ezt az érdekes növényt.

Péter60 2013.08.31 11:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.01
Érdekes történet, szépen felújított kápolna, vajon milyen lehetett belül?
A kis dobozt tartó zsákot vissza akasztottam egy ágra, szabadon hevert a bokor tövében.

Macusa 2013.08.23 11:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.97
Köszi a rejtést és a segítséget is!!!

 
Zsuval 2013.07.16 08:53 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.73
Megtaláltuk fulopg-vel!

fulopg 2013.07.16 08:53 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.81
Ládaszerző túra 3/2. Megtaláltuk! Köszönjük a lehetőséget! Részletek később.. [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

Bővebb leírás.

tiktak 2013.07.04 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.41
Elgondolkodtató hely, csak a rejtéssel küzdöttünk "kicsit". Elég nehéz kivenni a tasakból, de megoldottuk!

Schlégl 2013.06.01 15:21 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

 
dabcsi 2013.04.30 09:15 - Megtaláltam
MINDEN A LEÍRÁS SZERINT! SAJNOS A HELYBELIEK (?) EGY RÉSZE SZEMÉTLERAKÓNAK TEKINTI A KÖRNYÉKET. KÖSZÖNJÜK A REJTÉST, IDE SEM JUTOTTUNK VOLNA EL. "DABCSI"

vieva 2013.03.23 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltam.

targonczas 2013.01.05 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.17
Szeretem ezeket a helyeket. A rejtés nehezen adta meg magát.

sotatyigák 2012.11.11 14:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.32
Köszönjük a rejtést! :)

fkmaster 2012.09.30 10:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.18
Szép környezet, hangulatos a kápolna.

rkertesz 2012.08.21 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk párommal. Rendkívül kalandos utunk volt. NE PRÓBÁLJA SENKI AUTÓVAL MEGKÖZELÍTENI A LÁDÁT! Ahogy a fentiekben le vagyon írva: parkolni Libickozma végénél, ahol a szilárd burkolat véget ér!!!
Köszönjük a rejtést!

Judit és Béla 2012.08.01 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.58
Megtaláltuk.

sirgalahad 2012.07.23 08:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.37
Házat, telket kap Pista
Beplántáló baptista
Virágzott a település
Aztán jött a menekülés

előlrőlkereszt és kápolna
üdvözlet 
ADML 2012.06.02 10:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.98
Sikerült!

gyöngyfűző és párja 2012.04.30 11:13 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.88
Nagyon érdekes hely, örülünk, hogy végre ide is eljöttünk!

BiharyG 2012.04.19 18:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.14
Nagyon érdekes és hangulatos hely, köszi az élményt!

BiharyG + Moncsi

 
lgabster 2012.04.09 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.85
tuti rejtés! (:

tosza73 2012.03.16 17:42 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.44
A GCFEHR-től úttalan földutakon zötyögtünk át Somogyfajszra így mire megérkeztünk az ajánlott parkolóhoz, a nap már igencsak leáldozóban volt. Ez azonban nem hátráltatott minkett abban hogy megcsodáljuk a szépen felújított kápolnát és azt a nyugalmat, melyet az itteni erdei környezet áraszt.

Csaba & családja 2012.02.19 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.34
Megtaláltuk.

Ancsa & Taja 2011.11.13 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.65
Megtaláltuk!

Már kicsit későn értünk oda,de láttunk egy szép őzgidát.
Először a hosszabbik turistaúton indultunk el 4x4-el,de sajnos a cél előtt beleütköztünk egy igen veszélyesen kinéző hídhoz így inkább a másik utat választottuk.
A rejtés első osztályú,ott keringtünk körülötte,tanakodtunk míg végre meglett,egy amatőr vendégládázó által.Aznap a 3-ból 2 ládát neki köszönhettünk.Szó szerint drive-in volt,telibe világítással,hogy lássunk. :)

Ancsa & Taja

Csuhás 2011.10.15 12:38 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 4.36
Érdekesek ezek a semmi közepén megmaradt templomok, az ember nem is hinné hogy körülöttük falu volt egykor. De lényeg hogy megmaradtak, és manapság már sokukra vigyáznak, óvják, felújítják őket. A ládika igen jól és ötletesen van elrejtve, percekig kerestük míg előkerült egy mindannyiunk által már átvizsgált boróka bokorból. Tetszett, köszönjük!

Janka, Csuhás, Vándor

Templom a ládánálKözeli templom
Bekukucskálva
BodobácsokLabdázunk
yano6ard 2011.10.15 12:35 - Megtaláltam
Csapatos csapatás. :-)
lásd Mákos és Ikejapipi bejegyzését.

Ikejapipi 2011.10.15 12:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.11
Tyúkarasz magasan kerestem a ládát, de csak nem akart meglenni. Aztán végül mégis. Tyip-tyip

Fűbetyúk 
Mákos 2011.10.15 12:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.79
4x4 túra Csuhás-ékkal és yano6ard-ékkal. Érdekes, hogy csak így az erdő közepén ott pihen egy ilyen építmény. Vándornak találtunk egy labdát, jól megfuttattuk ahogy rugdostuk egymásnak. Otthagytuk a kápolna előtt, a következő kutyával érkezőnek...:-)

Kápolna 
Szabó Család 2011.10.05 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.09
Nagyon cseles a rejtés, de érdemes keresni mert a helyén van. Jót sétáltunk. Köszönjük.

Balatoni 2005.10.05 
befi 2011.09.30 12:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.19
Kerékpáros kupa: 107 km

Be: geocoin
Az új rejtés is teljes jó, csak a zsákocska elég szűköcske.

VP 2011.09.23 09:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.36
A verseny felé menet ládázás sok kisebb sétával.
Néhány éve jártam már biciklivel Libicpusztán, de ennél a templomnál nem. Vörös festékkel kiírt táblák szerint vadászat van, de szerencsére már elmúlt 9, és így nem lőttek.

Ajtony 2011.08.19 10:27 - Egyéb
Sajnos örökzöld ágat gyűjtő muglik a rejtő gallyakat levagdosták, és ha már egyszer ott jártak, miért ne tették volna tönkre mások örömét... Az eredeti ládát eltüntették. Sajnos a tarolás olyan mértékű, hogy hasonló méretű láda (lásd Mikulás fotóit) nem rejthető oda biztonságosan, ezért (legalábbis addig, amíg valami jó ötletem nem támad vagy nem kapok a Keresőktől), a koordináta marad, de csak kicsike "ládát" kereshettek. Ez úton is köszönöm fodor8peter szíves segítségét az újrarejtés során!

fodor8peter 2011.08.18 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.34
A ládának 16-án hűlt helyét találtuk (P sáv jelzést festettük újra). Felvettük a kapcsolatot Ajtonnyal, 18-án este újrarejtettük. Köszönjük az új ládát!

-Mese 2011.08.09 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.72
Nagyon szép kis kápolna!

Mikulás 2011.08.04 11:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.44
6 napos családi nyaralásra érkeztem Balatonfüredre. Csütörtökre esős, csúnya időt mondtak az időjósok. Gondoltam kihasználom egy kis ládázásra. (Inkább, mint a hotelszobában gubbasztani) Szépen megreggeliztem és elindultam a célterület irányába. Eső nem esett, csak olyan szomorú, borongós volt az idő. 10 kilométer sem volt hátra a parkolásig, amikor elkezdett csöpögni. Mire odeértem, már ömlött a víz, de ez nem szegte kedvem. (Bevallom egy pillanatra átvillant az agyamon, hogy hazamegyek). A helyes döntést meghoztam: a Képes-fáig merészkedtem autóval és ott a Szűzanya óvó tekintetére bíztam az autót, amiből kipakoltam a bringát, felvettem az esőköpenyt, a vízálló bakancsot és miután belogoltam a ládát elindultam a szakadó esőben a homokos úton az elveszett falvas multi pontjainak irányába...
A multi 3. 2. és 4. pontjának (valamint a Margit-vonal 4. pontjának) bringás körbe való felfűzését követve elgurultam az imaházhoz is. Gyönyörű épület, szép környezetben. Az eső már alább hagyott, de azért kellett még az esőkabát. Köszön a rejtést, sosem jártam itt (sem).

Mikulás

HGabcsi 2011.07.24 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.21
Érdekes hely, egy héttel később kellett volna erre járni, meglepődtünk volna!

KZoolee 2011.07.24 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.21
Érdekes hely, egy héttel később kellett volna erre járni, meglepődtünk volna!

trogir 2011.07.24 12:27 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.53
Megtaláltuk!

bigmick 2011.07.23 18:21 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget.
BigMick, Iza [g:hu 1.3.16] [wapon beküldött szöveg]

GCLYBY_20110723182317.jpg 
Ronin 2011.07.22 12:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.94
Érdekes hely és kellemes séta volt. A rejtés... hát... hamar meglett.
Köszönet a rejtésért!

Hörcsög 2011.07.02 19:57 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.35
Megtaláltuk!

szadi&agi 2011.07.01 13:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.77
Kösz a rejtést!

Ajtony 2011.06.05 16:33 - Egyéb
Ládaellenőrzés: minden O.K.

Gi.Ni 2011.06.04 00:00 - Egyéb
A Képesfa után indultunk megkeresni, de
mi csak a hűlt helyét találtuk a ládáknak.
Találtunk egy átlátszó zacskót, kicsit távolabb
egy tollbetétet. A koordináták egy cserjéhez
vezettek, ami alatt volt egy kis vájat, ami korhadt
fadarabbal, vagy nagyobb kéreggel volt fedve.

A cserjeTávolabbról a cserje
A rejtek 
Almond 2011.04.22 10:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.24
Megtaláltuk! :-) Érdekes hely. A fák között szürke marhák tartottak a legelőre.

Itt hagytuk a Magic Tresure Pouch bogarat.

Köszi a rejtést! :-)

Team Almond 
Mathau 2011.04.14 15:14 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 4.28
Elég közel tudtunk menni a dobozhoz, kb 4-500m kellett sétálni hozzá. Jó, hogy felújították az imaházat, bár biztosan nem túl kihasznált hely. A faluból már nem sok látszik:(

 
Dr.Lada 2011.04.14 15:14 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.95
Izsivel, Mathauval rohanjuk le Somogy ládáit akció keretében.:-)))

19izsi73 2011.04.14 15:14 - Megtaláltam
késöbb

zsotie 2011.04.02 16:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.14
Az ajánlott parkolótól sétáltunk be, útközben jó kis pocsolyák voltak.
Megnéztük az útjelzőt és az imaházat is. Amit szépen rendbe tettek.
A láda is gyorsan meglett, Eji egyből kiszúrta.

Atmosz&Zozmosz 2011.03.13 12:50 - Megtaláltam
Megvan :-)

Mihul 2011.03.04 15:51 - Megtaláltam
ok

Tonykopter 2011.02.13 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.88
Felleltük!
Kellemes kis hely!

orangebrotherz 2011.02.13 00:00 - Megtaláltam
OK

HajTom 2011.02.12 16:16 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.34
Megtaláltuk! ( A rejtés amúgy 6-os. )
Rejtélyes környezet, főleg sötétben. :)
(Jártunk ott nem rég' , de túl sötét volt és inkább visszafordultunk.
Hát nem mondom, sötétben igazán félelmetes.
De a lényeg, hogy megvan a láda!
Jól eldugtátok. :)
Hajni, Tomi és Barnabás

 
aPPle29 2010.12.04 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.55
DDRKT után bgeccoval!
Köszönjük a rejtést!

bgecco 2010.12.04 16:30 - Megtaláltam
A Képes-fa után kerestük meg ezt a helyet is. Erre nagyobb sár volt, úgyhogy 600 méterre tudtuk megközelíteni a templomot autóval. A maradék távot gyorsan lesétáltuk, mert a vadászok már fenték a fegyvereiket. Igazán érdekes kis gyöngyszem az erdőben. Köszönet, hogy megmutattad nekünk!

Puszkany 2010.11.20 13:31 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.36
1,5km bóklászás a rejtő által leírt úton. Néha szárazon, néha dagonyában. A kápolnán kívül nem sok emlékeztet az egykori településre. Sajnos gombát itt nem találtunk. Köszi a lehetőséget!

 
kl 2010.11.20 13:31 - Megtaláltam
Koszonjuk, hogy itt lehettunk! [wapon beküldött szöveg]

Pomisa 2010.11.14 08:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.59
Nagyon szép és csondes hely. Őzeket is láttunk.

zalajaro 2010.11.06 14:48 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.58
Szépen felújított kápolna.

 
BRAVO2.0 2010.11.02 11:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.00
Érdemes volt, köszönjük a rejtést! TB. in.

laszloistvan 2010.10.30 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.70
Egzotikus sziget a somogyi katolikus tengerben.
Idő mindent megeszik.

kupec 2010.10.24 12:24 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.23
Na, ez már nem volt drive-in. Volt néhány pocsolya...
Nagyon tetszett a kápolna és környéke, ezért szeretem a gc-t.
A dobozt először nem találtam, telefonos segítséget kellett kérnem. Aztán nekiugrottam megint és rögtön meglett, majd kiszúrta a szemem.
Köszi a rejtést.

Zerind HUN 2010.10.07 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.79
Részt vettem a rejtésben, ezért az első helyek meghagyása után bejelentem megtalálásként.
Néhány évvel ezelőtt is jártunk már itt, amikor még csak kezdték felújítani a kápolnát, szemmel látható a változás. Nagyon különös hangulatú hely, ezért is tetszik.

aDoc 2010.10.06 09:27 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.69
Köszönöm a hangulatot!

Vadászat, kutyacsaholás volt, de csak szórványosan lőttek a biztos távolban valahol.

Egy "geocaching rejtekhely" nyomtatvány ide is kellene, én benn felejtettem a kocsiban az elsősegélyezendő GCSPIR láda mellett.

Ebből az irányból pufogtattak
Farekék 2010.10.02 15:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.00
GCKEPE-től jövet ejtettük útba a másik új ládát. Az ajánlott parkolótól kb. száz métert mentünk autóval, de az első dagonyánál éreztük, hogy necces lesz továbbmenni. Visszatolatás a parkolóig, majd 1800 m-es kellemes séta következett, pocsolyakerülgetéssel nehezítve. Érdekes a fák közül hirtelen előbukkanó imaház. Mögötte könnyen megtaláltuk az összedőlt házak helyén maradt halmokat és a ládát. Különös hangulatú hely.
Betettünk egy TB-t.
Visszafelé találkoztunk egy terepjárónyi vadásszal, akik üdvözöltek, majd továbbhajtottak.
Köszönjük a sétát és a rejtést.

Terdik Család 2010.09.25 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.47
Az ajánlott parkolótól indultunk, a meg-meg újuló eső miatt elég sietősen. Nekünk az út többnek tűnt (nem mértük), minta megadott 1200 m, habár ez lehet hogy az úton lévő dagonyák kerülgetése miatt volt. Fura volt, hogy a kápolna nyílászárói nincsenek üvegezve, és hogy három év elteltével is szép állapotban van. A ládát gyorsan megtaláltuk és igyekeztünk is kifele az erdőből, mert a parkolónál egy "Vadászat" feliratú táblát láttunk.
Köszönjük a rejtést.

 
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]