geocaching.hu geocaching.hu szép kép FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |    belépés
  
  
  
 
FAQ
3438. Bonyhádi ökumené (GCBONY)

Katolikus templom

Katolikus templom

Katolikus templom belső

Katolikus templom belső

Zsinagóga

Zsinagóga

Itt keresd

Itt keresd

Református templom

Református templom

Evangélikus templom

Evangélikus templom

Közel a logoláshoz

Közel a logoláshoz
Szélesség N 46° 17,927'
Hosszúság E 18° 31,845'
Magasság: 89 m
Megye/ország: Tolna
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2012.11.09 16:00
Megjelenés időpontja: 2012.11.09 16:34
Utolsó lényeges változás: 2020.08.05 17:23
Utolsó változás: 2020.08.05 17:23
Rejtés típusa: Multi geoláda (2H+2V)
Elrejtők: Péter60
Felhasználó: Péter60
Nehézség / Terep: 2.5 / 1.5
Úthossz a kiindulóponttól: 2500 m
Megtalálások száma: 233 + 2 sikertelen + 11 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.5 megtalálás hetente

A geoláda megtekinthető a geocaching.com-on is.
A fordítást Strombus készítette.


Négypontos multi. Az első ponton jelszórészletet és a következő pont koordinátáit találod. Minden ponton egy szép templom, jelszórészlet és újabb koordináta vár, a legvégén pedig egy 0,5 l-es, 17 cm magas, henger alakú kincsesláda.
1. pont: A tábornok tudja
2. pont: Villanyoszlopon matrica
3. pont: Villanyoszlopon matrica
4. pont: Láda diófa ölelésében


A ládába TravelBug helyezhető.


Bonyhádi ökumené
A vallási türelem gyakorlására szép példa Bonyhád, ahol a hazai négy történelmi egyház hívei békességben éltek
egymás mellett évszázadokon át.

Megközelítés
Bonyhád központjában, a katolikus templom mellett (első pont) hagyhatod a kocsidat, innen kb. egy órás séta vár rád. Ha nem akarsz sétálni, a másik három pont közelében is tudsz parkolni.

Bonyhád rövid története
A középkorban Bonyhád falu még jelentéktelen település. A török megszállás idején a vidék falvainak jelentős része - így Bonyhád is - szinte teljesen elnéptelenedett. Az 1715. évi összeírás mindössze 16 (7 magyar és 9 rác) jobbágycsaládot említ a faluban.
A habsburg közigazgatási rend kialakítása során új földesurak jutottak birtokhoz a Völgységben. De hiába a föld, ha nincs, aki megművelje! Az új földesurak, báró Schilson János Mihály és Kun Ferenc a túlnépesedett német tartományokból hívtak telepeseket. 1730-ban Bonyhádon a családok száma 47, jórészt Fulda környékéről érkezett katolikusok.
Schilson báró örökösei 1743-ban a birtokot eladták Perczel Józsefnek és apósának, Gaál Sándornak, a Kun örökség a Kliegl családra szállt. A 18. század közepétől a Perczelek emelkedtek vezető földesúri családdá. Ők újabb telepeseket fogadtak be : németországi evangélikusokat és morva-galíciai iparos-kereskedő zsidókat.
Az 1767. évi úrbéri összeírás idején a bonyhádi jobbágycsaládok száma már 100, a lélekszám pedig több mint 800 fő.
1782-ben II. József Bonyhádot mezővárosi rangra emelte. A vásártartási joggal és bizonyos autonómiával járó kiváltság jótékonyan hatott a gazdasági-társadalmi fejlődésre és a népesség gyarapodására (1786: 3000 fő, 1820: 4700 fő, 1845: 5300 fő).
A döntően német nyelvű lakosság vallási megoszlása a reformkorban a következő: 40 % katolikus, 30 % protestáns (főleg evangélikus) és 30 % izraelita.
Egyed Antal plébános szerint a németek "józan értelműek, a félszegség ritka nálok, nyakasak, zsembelödők, iparkodóak". Perczel Mór feljegyzéseiben "a zsidóság birtokolta a nyers termékekkeli kereskedést... A zsidó a társas élet nélkülözhetetlen faktora, és így a nemzetnek hasznos tagja volt".
A kiegyezés korában Bonyhád elvesztette mezővárosi státusát, és község (1872), majd nagyközség (1903) kategóriába sorolták. A lélekszám 6000 körül mozgott.
A 20. század közepén a tragikus "újkori népvándorlás" gyökeres változásokkal járt, s Bonyhád nyelvi, etnikai és vallási összetételét átalakította. A veszteségek (a zsidóság likvidálása, a svábok kiűzése) és a gyarapodások (a székelyek és a felvidéki magyarok betelepítése, a vidékről beszivárgás) nem kevés feszültséget okoztak. A fájdalmak tompulásához, egy új közösség kialakulásához majd egy emberöltőre volt szükség.
1977-ben Bonyhádot ismét várossá nyilvánították.

1. Római katolikus plébánia templom
1727-34 között az energikus János Márk plébános vezetésével a katolikus gyülekezet fatemplomot és iskolát épített. Miután a betelepítés folytatódott az egyházközség kinőtte kis fatemplomát.
A város főterén ma is álló nagyméretű templom építésére a tudós, hittérítő pap, Winkler Mihály plébánossága (1769-1789) idején történt, a Kliegl és Perczel földesurak támogatásával, a protestáns jobbágyok robotmunkáját is igénybe véve.
.A barokk stílusú templomot 1782-ben a szeplőtelen fogantatott Boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelték fel.
Téralakításában a bonyhádi templom észak-déli irányú hossztengelyre van felfűzve. A szentély a nyolcszög három oldalával záródó, csehsüveg boltozatos. A tömegalakításban meghatározó a homlokzatból kilépő alacsony, hagymakupolás torony, a nyeregtetős, hasábalakú, lekontyolt hosszház. A falazatok és boltozatok építőanyaga tégla, a tetőszerkezete fenyőfából készült, hódfarkú cseréppel fedett. Jellemzőek a hegedű alakú és íves záródású ablakok. Érdemes megfigyelni a déli homlokzat szobrait. A hagyomány szerint Szent Péter mellett Szent Pál szobra kellene, hogy legyen. De itt, a jobb oldali szoborfülkében a katolikusok által nagyon ritkán ábrázolt Mózest láthatjuk. Mi ennek az oka? Winkler Mihály missziós feladatának tekintette a betelepült izraeliták katolikus hitre térítését. Az ő kedvükbe kívánt járni ezzel a szoborral és tanult meg jiddisül is. Teológiai felkészültsége és minden igyekezete ellenére terve sikertelen maradt.
1925-ben avatták fel a templom keleti fala előtt a "Katonabajtársak" szobrot amit "A világháborúban elesett bonyhádi hősök emlékére 1914 -1918" szenteltek. 160 név sorakozik rajta.
1927-ben Mayer Albert pécsi orgonamester új orgonát készített, az orgonaszekrényt megtartotta eredeti formájában.
1990-ben Jónás János plébános (1979-2005) szervezésében nagyszabású külső és belső felújítás történt. Ehhez hozzájárultak a Bonyhádról Németországba kitelepített hívek anyagi segítségével és a helybeliek, nemcsak adományaikkal hanem munkájukkal is.
Az eredeti állapotában helyreállított kimagasló jelentőségű Utolsó Vacsora freskó helyreállítása 2006. június 30-án befejeződött be. A főoltár, a mellékoltárok; a gyóntatófülkék; a szószék eredeti barokk stílusú helyreállítása; új csillárok és belső bejárati kapu készítése is megvalósult.

2. Zsinagóga
Az első imaházat Bonyhád első rabbija, R.Jichok ha-Lévi Spitz építette, aki 1746 és 1768 közt működött Bonyhádon. Ez az épület elpusztulhatott, mert 1782-ben már arról értesülünk, hogy nincs önálló imaházuk, hanem a Perczel családtól bérelnek helyiséget istentisztelet céljára. Ábrahám Jehuda Léb Freistadt rabbi 1794-ben viszont már gyászdalban siratja el a tűzvész martalékává lett zsinagógát, ami valószínűleg az imént említett bérelt épület lehetett. 1795-ben új zsinagógát építettek. Alig telt el pár év, egy újabb épületre is szükség mutatkozott. 1801-ben a közösség Perczel Zsigmonddal szerződést kötött arról, hogy templom céljára épületet vásárolnak az uradalomtól, a régi templomhelységet pedig átengedik a talmudegyletnek.
Egy 1807-es összeírás szerint az említett két zsinagóga mellett még egy magánháznál is folyt istentisztelet.
A művészettörténeti kutatás szerint a ma üresen álló zsinagóga az 1795-ben emelt épülettel azonos, amit 1868 óta a neológ hitközség használt. Műemléki szempontból azért fontos, mert lényegében ma is őrzi XVIII. századi állapotát. Jelentősebb átalakítást csak egyszer, 1896-ban végeztek rajta, amikor a nyugati homlokzathoz egy karzatfeljárót építettek. A nagyon leromlott állagú épület felújítási munkálatai elvileg 2002-ben kezdődtek el, de sajnos nem sokra jutottak vele az elmúlt tíz év alatt. Az épület régi fényére méretéből és érdekes ablakaiból következtethetünk.

3. Református templom
A bonyhádi reformátusok a XVIII. század kezdetétől lakták a települést. Szerény kisebbséget képviseltek a német katolikusok és evangélikusok, valamint a zsidóság mellett.
II. József 1781. évi türelmi rendeletét követően a település egyik birtokosa, Kun Ferenc megengedte számukra a vallásgyakorlást. Paticsfalu templomuk 1796-1801 között épült.
Az eredeti torony megrongálódása után 1877-ben készült a neobarokk épület ma is látható faszerkezetű tornya, amelyben két harang lakik.
A templom építésének 200 éves évfordulója alkalmából a gyülekezet teljesen felújította otthonát, melyről hálaadó istentiszteleten emlékezett meg 2001. május 20-án.

4. Evangélikus templom
A bonyhádi evangélikusok sokáig Majos alá tartoztak. 1795-ben kezdték saját templomukat építeni, ami a Majostól való fokozatos elszakadást is jelentette. A karcsú, szép arányú templom kialakítása Schneiderhahn Fülöp bonyhádi építőmester érdeme. Külső megjelenését tekintve egyike a legszebb magyarországi evangélikus templomoknak. A belső térben sajnos ma már csak a szószékoltár az eredeti. Az oltárkép és a karzatképek is a XX.sz. elejéről származnak. Az első, a kistormási März Ádám által 1818-ban készített szép orgona Szekszárdra került, amikor 1931-ben új orgonát kapott a templom.
A XIX. század elejétől az önállóvá váló egyházközösség fokozatosan átvette a Völgységben a vezető szerepet, amit csak tovább fokozott az, amikor 1874-ben Sárszentlőrincről ideköltözött az evangélikus gimnázium.

Forrás:
Bonyhád látnivalói
Fotók: Dr. Lázár Gy. Levente és Dr. Keller Péter

Az első megtaláló jutalma egy geocoin.
Állapot: kereshető

KRW értékelés (113 db): környezet: 4.65 rejtés: 4.69 web: 4.77 átlag: 4.70

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
+
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
-
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
+
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
-
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
+
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


MicskuM 2021.05.01 14:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 3.5 átlag: 4.50 súly: 2.36
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

james 2021.04.28 09:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
James [Geoládák v3.10.5]

Csa.Csi87 2021.03.20 12:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.31
Meglelve :)

KP1965 2021.02.24 16:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.20
A jól bevált társasággal indultunk újra a mai autós kirándulásra, hogy folytassuk a tolnai ládák felkeresését. Jó pár olyan helyen is voltunk, ahol én már jártam, így nekem ma "csak" 15 találatom lett, ez volt a tizenkettedik.
Volt egy gondolatunk már az első jelszórészlet után, de elég furfangos volt a rejtő, mert tett bele egy csavart.

20210224_15515520210224_155844
20210224_16031620210224_161119
Katona55 2021.02.24 16:05 - Megtaláltam
A jól bevált remek társakkal keresgéltünk egész nap.

Wilka74 2021.02.24 16:05 - Megtaláltam
Igazi városi multi, valahogy sokkal kisebb településre számítottam. Volt itt minden, rohanás, parkolótlanság, egyirányú utca. Mindent leküzdöttünk és a négy pont is a miénk lett. Köszönjük a rejtést!

IMG_8263IMG_8265
hitamas 2021.02.18 17:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.47
Szeretem a hibátlan városi multikat. :)

dabcsi 2021.02.07 11:26 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.0]

Béla 53 2021.01.23 15:58 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.5.7 teszt]

Zolnai 2021.01.17 13:05 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

OsiOsi 2020.12.19 13:09 - Megtaláltam
Thx

S13 2020.12.11 15:16 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.36
Megtaláltam, köszi a rejtést! [Geoládák v3.8.0]

letya2 2020.12.11 15:14 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

pcguru és Mirci 2020.11.20 13:07 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

Ásványvadász 2020.11.15 15:16 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.97
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]
Minden rejtést könnyen, gyorsan megtaláltunk. Egyedül a zsinagógát nem. Azután itthon a képeket nézegetve döbbentünk rá, hogy az volt amit mi malomnak gondoltunk.

eltájoló 2020.10.17 16:57 - Megtaláltam
Kiválóan összeállított multi. Tetszettek a pontok, és a rejtések is.
A záróláda rendben a helyén van. Köszönöm a rejtést.

Bettyke 2020.09.27 20:00 - Megtaláltam
Szuper volt a keresés sachramjanko1-el . Izgalmas volt szürkület után keresni. Szuper a láda. Tűzoltás! :)

schramjanko1 2020.09.27 20:00 - Megtaláltam
Köszi a rejtést. Könnyű dolgom volt, Bettyke otthonában kerestük együtt, így helyzeti előnyben voltunk. Az utolsónál, már sötétben a temetőbe is bekeveredtünk.

álomfogók 2020.08.21 19:30 - Megtaláltam
Annyian fogadtak Óbányán (a szállásunkon), hogy inkább kerestünk néhány békésebb helyszínt, olyat mint ezek.

tomi322 2020.08.20 18:37 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

Kujti 2020.08.19 13:30 - Megtaláltam
Edényvásárlás után egy kellemes séta a multi pontjai között. Kifejezetten tetszett és élvezettel jártuk végig. Köszönöm!

Szentháromság 
Péter60 2020.08.06 10:27 - Egyéb
Ládakarbantartás, ellenőrzés.
1-es pontot pótoltam, 4-es pontnál, a ládában új logbook új jelszóval.
2. és 3. pont rendben.

csehipest 2020.07.16 11:10 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.7]

kectam 2020.07.10 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.15
Tolnai-baranyai csavargás kópé1993 és Pliptai társaságában az év talán legmelegebb napján. A tábornok tényleg tudja...Percekig tébláboltunk előtte azon tanakodva, hogy vajon miként tudhatja. Aztán megvilágosodva indultunk a kettes, majd a hármas pont felé. A negyedik pontot is megleltük, ahol a láda jó állapotban van, bár egyik füle már törött. Köszönöm a sétát.

20200710_10543020200710_105600
20200710_10571620200710_105752
20200710_11041420200710_111534
20200710_11164220200710_111936
kópé1993 2020.07.10 11:30 - Megtaláltam
Tolna-Baranyai geotúra Kectammal és Pliptaival. Pont a legnagyobb melegben értünk Bonyhádra. Az első pont nehezen adta magát, de végül sikerrel vettük az akadályt! A többi pont adta magát. Köszi a rejtést!

IMG_20200710_105450IMG_20200710_105626
IMG_20200710_110316IMG_20200710_110433
IMG_20200710_110739IMG_20200710_111551
IMG_20200710_111945IMG_20200710_113644

A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (246 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]