FAQ
3438. Bonyhádi ökumené (GCBONY)

Katolikus templom

Katolikus templom

Katolikus templom belső

Katolikus templom belső

Zsinagóga

Zsinagóga

Itt keresd

Itt keresd

Református templom

Református templom

Evangélikus templom

Evangélikus templom

Közel a logoláshoz

Közel a logoláshoz
Szélesség N 46° 17,927'
Hosszúság E 18° 31,845'
Magasság: 89 m
Megye/ország: Tolna
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2012.11.09 16:00
Megjelenés időpontja: 2012.11.09 16:34
Utolsó lényeges változás: 2020.08.05 17:23
Utolsó változás: 2020.08.05 17:23
Rejtés típusa: Multi geoláda (2H+2V)
Elrejtők: Péter60
Ládagazda: Péter60
Nehézség / Terep: 2.5 / 1.5
Úthossz a kiindulóponttól: 2500 m
Megtalálások száma: 268 + 2 sikertelen + 11 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.5 megtalálás hetente

A geoláda megtekinthető a geocaching.com-on is.
A fordítást Strombus készítette.


Négypontos multi. Az első ponton jelszórészletet és a következő pont koordinátáit találod. Minden ponton egy szép templom, jelszórészlet és újabb koordináta vár, a legvégén pedig egy 0,5 l-es, 17 cm magas, henger alakú kincsesláda.
1. pont: A tábornok tudja
2. pont: Villanyoszlopon matrica
3. pont: Villanyoszlopon matrica
4. pont: Láda diófa ölelésében


A ládába TravelBug helyezhető.


Bonyhádi ökumené
A vallási türelem gyakorlására szép példa Bonyhád, ahol a hazai négy történelmi egyház hívei békességben éltek
egymás mellett évszázadokon át.

Megközelítés
Bonyhád központjában, a katolikus templom mellett (első pont) hagyhatod a kocsidat, innen kb. egy órás séta vár rád. Ha nem akarsz sétálni, a másik három pont közelében is tudsz parkolni.

Bonyhád rövid története
A középkorban Bonyhád falu még jelentéktelen település. A török megszállás idején a vidék falvainak jelentős része - így Bonyhád is - szinte teljesen elnéptelenedett. Az 1715. évi összeírás mindössze 16 (7 magyar és 9 rác) jobbágycsaládot említ a faluban.
A habsburg közigazgatási rend kialakítása során új földesurak jutottak birtokhoz a Völgységben. De hiába a föld, ha nincs, aki megművelje! Az új földesurak, báró Schilson János Mihály és Kun Ferenc a túlnépesedett német tartományokból hívtak telepeseket. 1730-ban Bonyhádon a családok száma 47, jórészt Fulda környékéről érkezett katolikusok.
Schilson báró örökösei 1743-ban a birtokot eladták Perczel Józsefnek és apósának, Gaál Sándornak, a Kun örökség a Kliegl családra szállt. A 18. század közepétől a Perczelek emelkedtek vezető földesúri családdá. Ők újabb telepeseket fogadtak be : németországi evangélikusokat és morva-galíciai iparos-kereskedő zsidókat.
Az 1767. évi úrbéri összeírás idején a bonyhádi jobbágycsaládok száma már 100, a lélekszám pedig több mint 800 fő.
1782-ben II. József Bonyhádot mezővárosi rangra emelte. A vásártartási joggal és bizonyos autonómiával járó kiváltság jótékonyan hatott a gazdasági-társadalmi fejlődésre és a népesség gyarapodására (1786: 3000 fő, 1820: 4700 fő, 1845: 5300 fő).
A döntően német nyelvű lakosság vallási megoszlása a reformkorban a következő: 40 % katolikus, 30 % protestáns (főleg evangélikus) és 30 % izraelita.
Egyed Antal plébános szerint a németek "józan értelműek, a félszegség ritka nálok, nyakasak, zsembelödők, iparkodóak". Perczel Mór feljegyzéseiben "a zsidóság birtokolta a nyers termékekkeli kereskedést... A zsidó a társas élet nélkülözhetetlen faktora, és így a nemzetnek hasznos tagja volt".
A kiegyezés korában Bonyhád elvesztette mezővárosi státusát, és község (1872), majd nagyközség (1903) kategóriába sorolták. A lélekszám 6000 körül mozgott.
A 20. század közepén a tragikus "újkori népvándorlás" gyökeres változásokkal járt, s Bonyhád nyelvi, etnikai és vallási összetételét átalakította. A veszteségek (a zsidóság likvidálása, a svábok kiűzése) és a gyarapodások (a székelyek és a felvidéki magyarok betelepítése, a vidékről beszivárgás) nem kevés feszültséget okoztak. A fájdalmak tompulásához, egy új közösség kialakulásához majd egy emberöltőre volt szükség.
1977-ben Bonyhádot ismét várossá nyilvánították.

1. Római katolikus plébánia templom
1727-34 között az energikus János Márk plébános vezetésével a katolikus gyülekezet fatemplomot és iskolát épített. Miután a betelepítés folytatódott az egyházközség kinőtte kis fatemplomát.
A város főterén ma is álló nagyméretű templom építésére a tudós, hittérítő pap, Winkler Mihály plébánossága (1769-1789) idején történt, a Kliegl és Perczel földesurak támogatásával, a protestáns jobbágyok robotmunkáját is igénybe véve.
.A barokk stílusú templomot 1782-ben a szeplőtelen fogantatott Boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelték fel.
Téralakításában a bonyhádi templom észak-déli irányú hossztengelyre van felfűzve. A szentély a nyolcszög három oldalával záródó, csehsüveg boltozatos. A tömegalakításban meghatározó a homlokzatból kilépő alacsony, hagymakupolás torony, a nyeregtetős, hasábalakú, lekontyolt hosszház. A falazatok és boltozatok építőanyaga tégla, a tetőszerkezete fenyőfából készült, hódfarkú cseréppel fedett. Jellemzőek a hegedű alakú és íves záródású ablakok. Érdemes megfigyelni a déli homlokzat szobrait. A hagyomány szerint Szent Péter mellett Szent Pál szobra kellene, hogy legyen. De itt, a jobb oldali szoborfülkében a katolikusok által nagyon ritkán ábrázolt Mózest láthatjuk. Mi ennek az oka? Winkler Mihály missziós feladatának tekintette a betelepült izraeliták katolikus hitre térítését. Az ő kedvükbe kívánt járni ezzel a szoborral és tanult meg jiddisül is. Teológiai felkészültsége és minden igyekezete ellenére terve sikertelen maradt.
1925-ben avatták fel a templom keleti fala előtt a "Katonabajtársak" szobrot amit "A világháborúban elesett bonyhádi hősök emlékére 1914 -1918" szenteltek. 160 név sorakozik rajta.
1927-ben Mayer Albert pécsi orgonamester új orgonát készített, az orgonaszekrényt megtartotta eredeti formájában.
1990-ben Jónás János plébános (1979-2005) szervezésében nagyszabású külső és belső felújítás történt. Ehhez hozzájárultak a Bonyhádról Németországba kitelepített hívek anyagi segítségével és a helybeliek, nemcsak adományaikkal hanem munkájukkal is.
Az eredeti állapotában helyreállított kimagasló jelentőségű Utolsó Vacsora freskó helyreállítása 2006. június 30-án befejeződött be. A főoltár, a mellékoltárok; a gyóntatófülkék; a szószék eredeti barokk stílusú helyreállítása; új csillárok és belső bejárati kapu készítése is megvalósult.

2. Zsinagóga
Az első imaházat Bonyhád első rabbija, R.Jichok ha-Lévi Spitz építette, aki 1746 és 1768 közt működött Bonyhádon. Ez az épület elpusztulhatott, mert 1782-ben már arról értesülünk, hogy nincs önálló imaházuk, hanem a Perczel családtól bérelnek helyiséget istentisztelet céljára. Ábrahám Jehuda Léb Freistadt rabbi 1794-ben viszont már gyászdalban siratja el a tűzvész martalékává lett zsinagógát, ami valószínűleg az imént említett bérelt épület lehetett. 1795-ben új zsinagógát építettek. Alig telt el pár év, egy újabb épületre is szükség mutatkozott. 1801-ben a közösség Perczel Zsigmonddal szerződést kötött arról, hogy templom céljára épületet vásárolnak az uradalomtól, a régi templomhelységet pedig átengedik a talmudegyletnek.
Egy 1807-es összeírás szerint az említett két zsinagóga mellett még egy magánháznál is folyt istentisztelet.
A művészettörténeti kutatás szerint a ma üresen álló zsinagóga az 1795-ben emelt épülettel azonos, amit 1868 óta a neológ hitközség használt. Műemléki szempontból azért fontos, mert lényegében ma is őrzi XVIII. századi állapotát. Jelentősebb átalakítást csak egyszer, 1896-ban végeztek rajta, amikor a nyugati homlokzathoz egy karzatfeljárót építettek. A nagyon leromlott állagú épület felújítási munkálatai elvileg 2002-ben kezdődtek el, de sajnos nem sokra jutottak vele az elmúlt tíz év alatt. Az épület régi fényére méretéből és érdekes ablakaiból következtethetünk.

3. Református templom
A bonyhádi reformátusok a XVIII. század kezdetétől lakták a települést. Szerény kisebbséget képviseltek a német katolikusok és evangélikusok, valamint a zsidóság mellett.
II. József 1781. évi türelmi rendeletét követően a település egyik birtokosa, Kun Ferenc megengedte számukra a vallásgyakorlást. Paticsfalu templomuk 1796-1801 között épült.
Az eredeti torony megrongálódása után 1877-ben készült a neobarokk épület ma is látható faszerkezetű tornya, amelyben két harang lakik.
A templom építésének 200 éves évfordulója alkalmából a gyülekezet teljesen felújította otthonát, melyről hálaadó istentiszteleten emlékezett meg 2001. május 20-án.

4. Evangélikus templom
A bonyhádi evangélikusok sokáig Majos alá tartoztak. 1795-ben kezdték saját templomukat építeni, ami a Majostól való fokozatos elszakadást is jelentette. A karcsú, szép arányú templom kialakítása Schneiderhahn Fülöp bonyhádi építőmester érdeme. Külső megjelenését tekintve egyike a legszebb magyarországi evangélikus templomoknak. A belső térben sajnos ma már csak a szószékoltár az eredeti. Az oltárkép és a karzatképek is a XX.sz. elejéről származnak. Az első, a kistormási März Ádám által 1818-ban készített szép orgona Szekszárdra került, amikor 1931-ben új orgonát kapott a templom.
A XIX. század elejétől az önállóvá váló egyházközösség fokozatosan átvette a Völgységben a vezető szerepet, amit csak tovább fokozott az, amikor 1874-ben Sárszentlőrincről ideköltözött az evangélikus gimnázium.

Forrás:
Bonyhád látnivalói
Fotók: Dr. Lázár Gy. Levente és Dr. Keller Péter

Az első megtaláló jutalma egy geocoin.
Állapot: kereshető

KRW értékelés (122 db): környezet: 4.64 rejtés: 4.67 web: 4.75 átlag: 4.69

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
+
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
-
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
+
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
-
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
+
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


Rozlin 2022.11.19 10:05 - Megtaláltam
Városi séta alatt megkeresett multi. Esőt ígértek, de szerencsénkre szép idő volt a sétához.

5N 2022.11.19 10:05 - Megtaláltam
Ígértek esőt is,de szerencsére az elmaradt így egy nagyon kellemes időben sétálhattuk végig a pontokat.Az első pont rejtése nagyon ötletes,annak ellenére,hogy egyértelmű.Az utolsónál viszont szerencsés,ha csak a tyúkok látnak.

DSC07153DSC07155
DSC07156 
Gyömi 2022.11.01 15:48 - Megtaláltam
Köszönjük!

IMG_20221101_154951IMG_20221101_152423
Ignis9 2022.10.31 12:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! :) [Geoládák v3.12.10]

Puzzle Apartman Gyula 2022.10.09 11:00 - Megtaláltam
.

Blasius McKay 2022.08.27 16:17 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.41
Több okból is szerettem ezt a sorozatot. Vallásos emberként minden olyan dolgot szeretek, amely Isten felé fordítja a tekintetet és a szívet. A láda becserkészése alatt nem csak azon lehetett elmélkedni, vajon megtalálom-e a következő pontot, hanem Istennel való közös dolgaimon is. Vajon, hányadán állunk egymással? S közben megismertem egy szép várost is.

Köszönöm a rejtést!

"... és Istenük dicséretére emelték fel szavukat." (Móziás 24:22)

ÖnárnyképFelújításért kiált
Örökzöldek között örök életNicsak, ki nyújtózkodik amott?
targonczas 2022.08.15 11:38 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.9.12]

utigabi60 2022.08.02 16:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

feroboy 2022.07.31 14:54 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Mai geoládázásunk 3. ládája, könnyedén meglettek a pontok. Fiam örült a geokesseres karkötőnek :-)

Moncsiroli 2022.07.27 05:33 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.74
Tökéletes munka. Köszönöm hogy megmutattad

Remete 2022.06.11 12:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.70
Cs. Gáborral közös ládázás. Köszönöm a rejtést.

Csg12 2022.06.11 12:15 - Megtaláltam
Minnával, Gyurival, Remetével bejárjuk Tolnát, Baranyát. Ez volt a nap ötödik találata. Az első pont sajnos eltűnt, Péter készsegesen segített. Nagyon szép város Bonyhád. Köszönöm a rejtést!

Kuesztia 2022.05.07 18:11 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.8]

morph 2022.04.20 15:37 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

20220420_15132120220420_151434
20220420_15160520220420_152036
20220420_153201 
vto 2022.04.15 16:12 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
Tomi
[Geoládák v3.12.7]

gretus9 2022.03.13 18:05 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Molli 2022.03.13 17:47 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.32
Levadásztam. Köszönöm a rejtést!

Barbidzsiii 2022.02.26 13:52 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Tőkésréce 2022.01.15 14:16 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

erdei.laszlo 2021.12.28 20:53 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

ha2 2021.11.27 10:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.3]
A vége felé már kocogva, hogy visszaérjek a buszpályaudvarra.
Ahogy már mások is írták, a zsinagóga ebben az állapotában egy szégyen folt. A sok felesleges emlékmű helyett erre kellene költeni.

IMG_20211127_095630IMG_20211127_095858
IMG_20211127_095659IMG_20211127_100228
IMG_20211127_100703IMG_20211127_101757
IMG_20211127_100344IMG_20211127_100640
krino30 2021.10.23 15:38 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük szépen a lehetőséget! [Geoládák v3.12.2]

Balear 2021.10.23 15:38 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

Bodzalime 2021.09.21 10:32 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.18
Szépen körbevisz a ládakeresés Bonyhád egy részén. Bár tartottam az első ponton attól, hogy nem találok rá a koordinátákra, meglett mégis, ravasz rejtés. Remélem a zsinagógát felújítják majd, még így romosan is szép. Köszönöm a rejtést, Bonyhád többi részét is bejártam, örülök, hogy ott lehettem.

IMG_20210921_104016IMG_20210921_105106
IMG_20210921_120218IMG_20210921_140623
yoko95 2021.09.12 23:59 - Megtaláltam
Köszönöm, hogy megismerhettem Bonyhád sokszínűségét!

[Jóváhagyta: Péter60, 2021.09.15 16:33]


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (281 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]