FAQ
3755. Weöres Sándor nyomában Szombathelyen (GCWSSZ)

Weöres Sándor (1913-1989)

Weöres Sándor (1913-1989)

Weöres Sándor szobor

Weöres Sándor szobor

Ülj le mellém!

Ülj le mellém!

Pával Ágoston lakóháza

Pával Ágoston lakóháza

Weöres Sándor emléktábla

Weöres Sándor emléktábla

WSSZ

WSSZ

Kukucs!

Kukucs!

Kalandvárosnál

Kalandvárosnál

Garabonciás

Garabonciás

Családi kedvenc

Családi kedvenc

Ajánlott útvonal

Ajánlott útvonal
Szélesség N 47° 14,273'
Hosszúság E 16° 35,963'
Magasság: 213 m
Megye/ország: Vas
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2014.01.27 16:00
Megjelenés időpontja: 2014.01.28 12:00
Utolsó lényeges változás: 2018.01.04 18:13
Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+3V)
Elrejtők: Kilátó
Ládagazda: Kilátó
Nehézség / Terep: 2.0 / 1.0
Úthossz a kiindulóponttól: 3600 m
Megtalálások száma: 365 + 1 sikertelen + 1 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.8 megtalálás hetente


WAP ON

1V - N 47° 13,860' E 16° 36,794' [GCWSSZ-1]
Az útjelző oszlop tetején, 1,9 m magasságban, vízszintesen elhelyezett mágneses lapocskán (3 cm x 5 cm) található 4 betűs jelszórészlet.

2V - N 47° 14,075' E 16° 37,087' [GCWSSZ-2]
Az épület keleti végében derékmagasságban elhelyezett mágneses lapocskán (3 cm x 5 cm) található 4 betűs jelszórészlet.

3V - N 47° 14,049' E 16° 36,792' [GCWSSZ-3]
A színház épülete előtti pad nyugati oldalán lévő lapocskán (3 cm x 5 cm) található 5 betűs jelszórészlet.

4H - N 47° 14,273' E 16° 35,963' [GCWSSZ-4]
Hagyományos konyhai ládában talajszínt felett található az 5 betűs jelszórészlet a szobortól déli irányba 73 m-re. A rejtekhely nem mozdítható el a helyéről!

JELSZÓ:
A jelszórészletek a pontok sorrendjében összerakva. (18 betű)

WAP OFF


A ládába TravelBug nem helyezhető.


Kérlek benneteket, hogy a sikeres jelszóképzés után egy Weöres Sándor versidézettel logoljatok a logbookban és a ládaoldalon, ha lehetséges folytassátok láncszerűen az előttetek megkezdett verset a szokásos "ok - megtaláltam" bejegyzés helyett.

Helyi aktuális programok Weöres Sándorral kapcsolatban:
Weöres 100 a könyvtárban

Ládánkkal Szombathely szülöttének, Weöres Sándor költő-, író-, műfordítónak szeretnénk emléket állítani, születésének 100. évfordulóján az Őt és verseit ábrázoló szobrok és plasztikák segítségével.

Versein növünk fel, felnőttként is őt dúdoljuk, szavait visszhangozzuk, gondolatait tükrözzük, életünk minden részében jelen van. A legszebb dallam a Valse triste, a Bóbitától tündéri álmokba kerülünk, A teljesség felé által a hit és a bölcsesség erejével találkozunk. A múlt századi magyar költészet egyik legegyedibb alakja.

Csöngén 2006-ban felavatták feleségével - Károlyi Amy - közös emlékházát, 2007-ben szülővárosa szobrot állított emlékére, s a helyi színház is az Ő nevét viseli. A 2013-as év Weöres Sándor centenáriumi év Magyarországon, amelynek keretében a Magyar Posta emlékbélyeget, a Magyar Nemzeti Bank emlékérmet adott ki tiszteletére.

Weöres Sándor (1913 - 1989)

Szombathelyen látta meg a napvilágot 1913. június 22-én, mégis a cseri dombok tetején gubbasztó kis falut, Csöngét tekintette szűkebb hazájának, mivel itt, szülei otthonában töltötte gyermekéveit és ifjúkorát.
Szűkebb pátriájához, Vas megyéhez, Kemenesaljához egész életén át szoros szálakkal kötődött. Bármerre sodorta az élet, sohasem szakadt el lélekben e tájtól.
Már négy-öt éves korában megismerkedett a betűk és a számok világával, édesanyja és nevelőnője pedig németül és franciául tanította. Nyolc-kilenc évesen már Shakespeare műveit vette a kezébe, s mohón végigolvasta az evangélikus parókián található lexikonokat. Az elemi iskola elvégzése után a szombathelyi reáliskolában végezte középiskolai tanulmányait, s az irodalmár Pável Ágostonéknál lakott. Ekkoriban kezdett el verselni, s mindössze tizenöt éves volt, amikor megjelent első verse, az Öregek, melyre Kodály Zoltán is felfigyelt és megzenésítette. Rossz tanulmányi eredményei miatt a győri reálba íratták át, de végül Sopronban tett érettségi vizsgát. A pécsi egyetem bölcsészkarán folytatta felsőfokú tanulmányait, ahol esztétikából doktorált. 1932-ben jelent meg első verse a Nyugatban, majd 1934-ben Pécsett első verseskötete, a Hideg van. 1935-ben Baumgarten-díjban részesült, melynek összegéből távol-keleti utat tett. Ekkoriban már rendszeres kapcsolatban állt Babits Mihállyal és Kosztolányi Dezsővel. Egyetemi tanulmányai végeztével Pécsen lett könyvtáros, majd Budapestre került. 1947-ben nősült meg, Károlyi Amy költőnőt vette feleségül.
Bölcsőhelyétől soha nem szakadt el teljesen, visszajárt Csöngére, ahol barátai, költőtársai rendszeresen meglátogatták. Szombathelyről Pável Ágoston, Bárdosi Németh János, Pécsről Várkonyi Nándor járt ki hozzá, de sűrűn megfordult Csöngén a bakonytamási papfiú, az íróvá lett Tatay Sándor, Pestről pedig Berda József. 1934-ben Kodály Zoltánt is a vendégül látta.
Egyik legtermékenyebb költőnk volt. 1989. január 22-én, hetvenhat éves korában hunyt el. Bár úgy végrendelkezett, hogy "kis Csöngéje földjében" szeretne nyugodni, az ősi családi sírboltban pihenni meg, özvegye kívánságára mégis Budapesten, a Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra.
Szűkebb hazája, Csönge, Kemenesalja és Vas megye hűséggel ápolja nagy fia emlékét. Csöngén lakóház, a Lánka-patak partján emlékpad őrzi emlékezetét, az általános iskolások körében pedig évente szavalóversenyt rendeznek gyermekverseiből Ostffyasszonyfán.

1.pont - virtuális
 N 47° 13,860' E 16° 36,794' 216 m [GCWSSZ-1]
Az útjelző oszlop tetején, 1,9 m magasságban, vízszintesen elhelyezett mágneses lapocskán (3 cm x 5 cm) található 4 betűs jelszórészlet.

Weöres Sándor szobor (2007-Veres Gábor)

A szobor a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ és az egyetem közötti sétányon található.
Az alkotó az idősödő költőt jeleníti meg. Padjának támlájába a következő sorokat vésték:

Ez a város születésem helye.
ma a Perint habjával van tele,
úszik a híd, düledez a partfal,
ó bár oltalmazná ezer angyal.


1965-ben a nagy szombathelyi árvíz idején ezekkel a sorokkal dedikálta kötetét egy barátjának az író, és a jelenben ezen idézet mellett üldögél nyugalomban és a kedvenc macskáját simogatva. Az író szobrával szemben áll egy mesevilágot idéző útjelző tábla, amely Weöres Sándor rajza nyomán készült el. Nimolitánia útjelző oszlopán a városok irányába mutató táblák elforgathatók, ami azt jelzi, hogy a rossz dolgok könnyen fordulhatnak jóra, a bal oldalról egy szempillantás alatt átléphetünk a jobb oldalra, de az értékek állandóak maradnak.
A szoborkompozíció nem véletlenül került a MMIK közelébe, hiszen főleg az ifjúságnak szól és a Perint-patak is a közelben csordogál. Ha arra jár pihenjen meg és simogassa meg a macskát ön is!

2. pont - virtuális
 N 47° 14,075' E 16° 37,087' 218 m [GCWSSZ-2]
Az épület keleti végében derékmagasságban elhelyezett mágneses lapocskán (3 cm x 5 cm) található 4 betűs jelszórészlet.

Weöres Sándor emléktábla (2003-Kenedli István eredeti -
2010-Veres Gábor másolat)

Az egyemeletes ház kapubejáratától jobbra, a Petőfi Sándor utcában látható emléktábla Szombathely emlékezése a felállítás idején kilencven esztendős Weöres Sándorra. Pável Ágoston, a Vasi Szemle című helytörténeti kiadvány alapítója, tanár, muzeológus, etnográfus, költő, műfordító, a vend nyelv kutatója az 1928-29-es tanévben szállást adott a kamasz Weöres Sándornak, aki középiskolai tanulmányait akkoriban a szombathelyi Faludi Ferenc Reálgimnáziumban végezte (végül nem ott fejezte be őket, ám ugyanebben az évben felkereste Kosztolányi Dezsőt, és ez a találkozás véglegesen a költői pálya mellett kötelezte el őt).
Fennmaradt egy fénykép, melyen Weöres néhány szavas köszönetet mond Pável Ágostonnak a törődésért (ők ketten Weöres következő életkorában is élénk kapcsolatban maradtak, rendszeres levelezésben álltak Pável Ágoston 1946-ban bekövetkezett haláláig). A vörösmárvány alapú emléktábla bronz domborműves része ezt a fényképet teszi át a saját anyagába, Weöres kézírásával együtt.
A kő részen olvasható szöveg:

'Ebben a házban lakott / az 1928/29-es tanévben / Pável Ágoston / kosztos diákjaként / Weöres Sándor'.

3. pont - virtuális
 N 47° 14,049' E 16° 36,792' 215 m [GCWSSZ-3]
A színház épülete előtti pad nyugati oldalán lévő lapocskán (3 cm x 5 cm) található 5 betűs jelszórészlet.

Weöres Sándor Színház homlokzati dísze (2011-Veres Gábor)
Alternatív elnevezés: A holdbeli csónakos

Az Akacs Mihály utcai homlokzat sorminta egyik diszítménye a függöny mögül huncutul kikukucskáló Weöres Sándor. A fríz többi alakját a dráma költőien szimbolikus figurái ihlették.
A mű Weöres Sándor Holdbeli csónakos című, mesét és filózifát ötvöző drámája alapján készült.
A mű felirata:

" HADD ISMERJE KÜZDELMÜNKET MAJD A NEMZEDÉK: IRVA ÁLLJON LEGYEN EZ A SZÍNJÁTÉK TARKA ÁLOM, TÚLEMELKEDETT EZ ÉLETEN-HALÁLON KŐTÁBLÁKON, MIKOR MÁR MI NEM LESZÜNK MULÓNAK LÁTSZIK ÉS ÖRÖKNEK LÁTSZIK ÉS MULÓ. "

4. pont - láda
 N 47° 14,273' E 16° 35,963' 217 m [GCWSSZ-4]
Hagyományos konyhai ládában talajszínt felett található az 5 betűs jelszórészlet a szobortól déli irányba 73 m-re. A rejtekhely nem mozdítható el a helyéről!

Garabonciás szobor (2007-Lesenyei Márta, Vadász György)

A Liget utcában a Kalandpark előtt áll ez a különösen derűs hangulatú alkotás, nem magát a költő alakját ábrázolja, hanem a szellemiségét, a műveiben, személyiségében jelenlevő vidámságát.
Garabonciás a magyar népi hitvilág természetfeletti erejű alakjainak egyike.

Forrás:
Köztérkép - Veres Gábor
Wikipedia - Weöres Sándor
Állapot: kereshető
1 játékos karbantartást javasolt; lásd a logot.

KRW értékelés (155 db): környezet: 4.70 rejtés: 4.68 web: 4.80 átlag: 4.73

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
-
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
-
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
+
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
+
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


Szilkó.01 2022.11.23 19:36 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

fehérkút 2022.11.12 12:59 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.10.4 teszt]

biciklihugi57 2022.11.08 15:00 - Megtaláltam
A ládán lévő jel zavaró.

cosinus0 2022.10.24 18:00 - Megtaláltam
Megvan. Köszi a rejtést!

Terázia team 2022.10.19 12:11 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Bibarib25 2022.10.19 12:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

MoMaszter 2022.09.20 13:49 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.28
Sajnos a színház előtt "elvéreztünk". Meglehetősen friss szaguk volt a padoknak, ami arra utalt, hogy nem túl régen festhették újra őket. :(

A többi pont rendben volt, azokat megtaláltuk. Kérésre elküldjük szívesen az eredeti gpx-et is.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2022.10.25 19:12]

Mars3696 és a padok egyikeNála azért gyorsabban "rohantunk"
Költő, "tita" és MoMaszterCikk és cakk
ÉviLaci1221 2022.08.31 17:40 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Bimy 2022.08.24 19:18 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.04
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

EVANDU 2022.08.19 16:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.62
Koszonjuk!

DunA97 2022.08.14 18:59 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 1.5 web: 4 átlag: 2.50 súly: 1.30
Cserére szorul a doboz, mert beázik, és nem hermetikusan zárható

Osztin 2022.08.11 19:47 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

VLauraaa :) 2022.08.11 16:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

PipiDzsem 2022.07.17 15:46 - Megtaláltam
Először úgy volt, hogy ezt a multit kihagyjuk és a többire koncentrálunk, viszont véletlenül odakeveredtünk az első ponthoz, ahol a szoboregyüttes teljesen elvarázsolta Dzs-t. Innen nem volt visszaút, a többi pontot is be kellett gyűjtenünk. Köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

fifty-fifty 2022.07.07 19:55 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

james 2022.07.02 19:21 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Az 1., 2. és 4. pontot még tegnap megtaláltuk, de a 3-ért vissza kellett jönnünk, mert a színházban épp' előadás volt és a padokhoz számtalan bicikli volt lakatolva és akkor nem találtuk meg. Ma is jártunk már itt korábban, akkor pedig egy esküvő fényképezésébe botlottunk, így pár óra múlva próbálkoztunk újra, immár sikerrel.
James [Geoládák v3.12.10]

Andi&Parker 2022.06.07 10:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.96
Az esős időjárás miatt a városi multikat vadásztuk le. Több nap alatt cserkésztük be a pontokat, az elsőt 15 percig kerestük, alaposan átnéztük a táblát, de nem találtuk sehol se a jelszó részletet. A második ponthoz kétszer is visszamentünk, mert nem találtuk elsőre.
A harmadik pont rendben volt. A láda is könnyen meg lett, viszont a teteje le van törve, így némileg nedves volt a tartalma, sajnos akkora láda nem volt nálunk, amibe át tudtuk volna tenni a logbookot, cserére szorul majd.

Köszi a rejtést!

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2022.07.09 09:32]

viber_kép_2022-06-09_17-45-06-223viber_kép_2022-06-09_17-45-12-324
ReniLaci21 2022.05.27 07:10 - Nem találtam meg
Eggyes pontoknál nem találtam jelszó reszletet 3. 4. megvan többi nincs a helyén. Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

[Elutasította: geocaching.hu, 2022.07.28 06:50 - A kesser nem reagált a megkeresésre.]

krino30 2022.05.23 18:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

Balear 2022.05.23 18:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

anita988 2022.04.29 20:59 - Megtaláltam - KRW környezet: 3 rejtés: 1 web: 3 átlag: 2.33 súly: 3.22
Az egyes pontnál nem találtuk a mágnest Rejtői segítséggel sem.
Ezért kérjük képek alapján az elfogadást

[Jóváhagyta: Kilátó, 2022.05.02 09:15]

279098850_1354395121719578_5547930214857854981_n279102060_700570214491644_963242247724591522_n
279412639_532954298184774_1621735823123846537_n279168884_5309100672445283_3137674870831819207_n
279070037_2885063015127309_4995330807596910054_n279365623_318079680429781_6381966959395997119_n
279427759_540451997460893_2961360628731014822_n 
eszluzsu 2022.04.26 14:22 - Megtaláltam
Ládavadász Pistivel közös találat
Köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.8]

Vikkancs81 2022.04.19 20:42 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

Veronika86 2022.04.19 20:07 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

stikli08 2022.04.16 17:23 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Kis családi séta alkalmával, erre is jártam! Szuper rejtés, de sajnos a láda darabokban van.


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (367 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]