geocaching.hu geocaching.hu szép kép FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |    belépés
  
  
  
 
FAQ
3728. Az Aranyos mentén (GCARME)

A 19. század második harmadában

A 19. század második harmadában

Az Aranyos-patak I.

Az Aranyos-patak I.

Az Aranyos.patak II.

Az Aranyos.patak II.

Vaditató I.

Vaditató I.

Vaditató II.

Vaditató II.

Híd a malomcsatornán

Híd a malomcsatornán

Malomcsatorna I.

Malomcsatorna I.

Malomcsatorna II.

Malomcsatorna II.

Kilátás észak felé

Kilátás észak felé

Magaskórós mocsárrét

Magaskórós mocsárrét

Félsivatagos bucka

Félsivatagos bucka

E.T. leszállóhelye

E.T. leszállóhelye

Egy kisebb félsivatag a közelben: N46 27,075 E17 31,421

Egy kisebb félsivatag a közelben: N46 27,075 E17 31,421

Zsombékos mocsárrét aszálykor

Zsombékos mocsárrét aszálykor

Zsombékos mocsárrét kora tavasszal

Zsombékos mocsárrét kora tavasszal

Öreg tölgy

Öreg tölgy

Segítség a 2. ponthoz

Segítség a 2. ponthoz

Segítség a 4. ponthoz

Segítség a 4. ponthoz
Szélesség N 46° 26,109'
Hosszúság E 17° 31,597'
Magasság: 145 m
Megye/ország: Somogy
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2013.12.01 14:00
Megjelenés időpontja: 2013.12.01 16:37
Utolsó lényeges változás: 2016.11.01 15:20
Utolsó változás: 2021.09.30 10:39
Rejtés típusa: Multi geoláda (3H+1V)
Elrejtők: Ajtony & Zerind HUN
Ládagazda: Ajtony
Nehézség / Terep: 2.0 / 2.5
Úthossz a kiindulóponttól: 10600 m
Megtalálások száma: 64 + 3 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.2 megtalálás hetente

A geoláda megtekinthető a geocaching.com-on is.
A fordítást Ajtony készítette.


Az Aranyos mentén
A 4-állomásos multi végigvezet az Aranyos-pataknak az egykori Alsókak község területén lévő szakasza mellett, Belső-Somogy alföldi jellegű homokvidékének jellegzetes pangóvizes-homokbuckás táján. A teljes táv megközelítéssel együtt oda-vissza 10,6 kilométer, amely részben körtúra jellegű. A ládát elsősorban az erdőművelést nem számítva érintetlen természet kedvelőinek ajánljuk. Az erdőlátogatási korlátozásokat tekintve ez a térkép hasznos lehet.

Jelszóképzés
A multi állomásain elhelyezett ládákban lévő jelszórészletek egybeírva, a javasolt bejárási sorrendben.
1. N 46° 26,109' E 17° 31,597' (mikroláda soktörzsű bokorfa ölében)
2. N 46° 26,530' E 17° 31,572' (hagyományos láda logfüzettel a hídfőnél)
Keleti hídfő alatt3. N 46° 26,856' E 17° 31,426' (sárga "leltárcédula" mesterséges tereptárgyon)
Bújj alá!4. N 46° 26,860' E 17° 31,520' (mikroláda borostyán törzs mögötti zugban)

A ládába TravelBug helyezhető.

Megközelítés
Újvárfalva főutcájáról  N 46° 26,283' E 17° 34,316' 150 m [GCARME+Ajánlott parkoló] indulunk a Rockenbauer-túra K- jelzésen Kék sáv (DDK), amely itt  N 46° 26,195' E 17° 33,127' 155 m [GCARME+1. útpont] hagyja el a nyugatra tartó útvonalunkat. Homokos szekérúton közelíthetjük meg az egykori Alsókak területét. Ahol ez a főbb dűlőút északra kanyarodik, ott letérünk róla  N 46° 26,093' E 17° 31,810' 155 m [GCARME+2. útpont] , és balra nagy ívben déli irányba vezető útra térünk. A  N 46° 26,016' E 17° 31,784' 145 m [GCARME+3. útpont] pontnál leágazunk, és a patakig haladunk a végén ösvénnyé váló szekérúton. Ezután az Aranyos-patak mentén északra haladunk eleinte széles vadászösvényen, majd vadcsapásokon.

Az Aranyos-patak vidéke
A Belső-somogyi táj
A területen millió évekkel ezelőtt hullámzó Pannon-tó medencéjét több száz méternyi vastagságban lerakódó agyagos-homokos üledék töltötte ki, majd az így keletkezett síkság a földkéreg mozgásai során kissé megemelkedett. A felületet az errefelé kanyargó ős-folyók áradásai durva szemcséjű homokkal fedték be, helyenként 10...20 méter vastagságban. A terméketlen, gyér növényzetű homokon az uralkodó északias járású szél hosszúkás, lapos buckákat halmozott fel és sekély hosszanti völgyeket munkált ki. A helyenként elvékonyodó homokréteg alatt vízzáró agyag található, ezért a mélyebb helyeken a víz meggyűlik. A völgyekben kanyargó patakokat pangó vizes tocsogók, égeresek és mocsaras rétek kísérik.
A rossz vízgazdálkodású homoktalaj következtében a sík részektől alig kiemelkedő buckák hátán már félsivatagi növényzet és futóhomokos foltok is jelentkeznek.
Az Aranyos-patak Alsókak térségében
A közelben eredő Aranyos-patak a környékbeli többi vízfolyáshoz hasonlóan észak felé tart. A homokos talajnak köszönhetően vize meglepően tiszta, nevét a sekélyebb szakaszokon a meder aljáról sárgán kicsillanó homokról kaphatta. Ugyan széles körben elterjedtek az utólagos névmagyarázó legendák, hogy a patak egykor aranyrögöket sodort volna magával...
Ahogy észak felé haladunk a partján, folyása lassul, vize egyre mélyebb. Ez a mintegy 2 kilométerrel északabbra létesített Löncsöni-tó zárógátjának visszaduzzasztó hatása miatt van.
(A duzzasztott tóból továbbfolyó patakkal találkozunk, amikor a [GCKEPE] ládát keressük. Még északabbra a Koroknai-vízfolyással egyesülve veszik el a vize a Berekben vagy jut tovább a Balatonba.)

A ládasorozat keresése
1. Vaditató
 N 46° 26,109' E 17° 31,597' 145 m [GCARME-1]
Újvárfalva-Vrácsik falurész felől érkezve a vidék sok arcát ismerjük meg. Utunk mentén a legújabb erdőirtások nyomán feltárul a homokbuckák eddig rejtve maradt formakincse. Később hol ültetett akácosok és fenyvesek mellett, hol tölgyes erdőkben haladunk, majd a patak völgyében egyre inkább a vizenyős helyeket kedvelő égerek vesznek körül. Az első állomás közelében jellegzetes pontot találunk: a patakra inni járó állatok taposásukkal kis öblöt és lejárót képeztek a vízhez.

2. Malomárok
Az első állomástól észak felé indulva a karbantartott vadászösvényen a hajdani Alsókak község helyén átkelünk a patakból kiágazó malomárkon:  N 46° 26,260' E 17° 31,549' 145 m [GCARME+4. útpont]. Innentől kezdve a patak és a malomcsatorna között haladunk északnak.

Alsókak
A török pusztítás után a Nagybajom környéki puszták közül Kak népesedett újra legkorábban. A Kak név változatai három egykori elkülönült települést jelöltek az Aranyos-patak völgyében mintegy 7 km hosszon, Alsó- és Felsőkak már a 18. század során elkülönült egymástól.
A 19. század elején még Alsókak a környék természetes központja a patak két partján. A kevés sovány szántót kísérő nagy kiterjedésű mocsarak és rétek főleg a legeltető állattartásnak kedveztek, az erdőkben makkoltató sertéstartás folyt. Az Aranyos-patak vizéből duzzasztott malomtavakra több malom is települt. Ezen a vidéken a patakvölgyek nagyon laposak, ezért nemcsak duzzasztógátakra van szükség, hanem a tavakat két oldalról is gátakkal kell körülvenni, a vízszint a duzzasztógát közelében magasabb a környező laposoknál. Ez hozzájárulhat a lapos részek mocsarasodásához. Alsókak romlását a 19. században a környék vízrendezése indította el, ami elapasztotta a vizet a malmok alól, a molnárok tönkrementek. A nagybajomi földbirtokos Sárközy család a szántóföldek térhódítása érdekében a lakókat kiszorította, a falu 43 portájából 30 települt át északabbra. Így Kakpuszta és a korábban jóformán csak pár csárdából álló Felsőkak indult fejlődésnek. Ezek a 20. század 50-es éveire érték el virágkorukat. A 20. század utolsó harmadában a TSZ-esítés, a szilárd utak és villany hiánya miatt Felsőkak és Kakpuszta is elnéptelenedett. Felsőkakból mára néhány rom, Kakpusztából egy-két tanyai gazdaság és két kőfeszület maradt, templomát is elbontották. Alsókak ezeket megelőzve elvesztette lakóit, vályogházai maradványok nélkül eltűntek. A patak keleti oldalán a magasabb térszínen még érzékelhető az összeomlott házak és beomlott pincék miatti talajegyenetlenség, de a pataktól nyugatra a szántóföldi művelés még ezeket a nyomokat is eltüntette. A falu egykori középponti részét nagyjából a malomcsatorna kiágazási helye jelöli. A környék elnéptelenedett településeiről részletesen olvashatni a DDNP e-tanösvény vezetőfüzetéből és a [GCFKAK] láda lapján.


A patak és a malomcsatorna között folytatva az utat megfigyelhető, hogy a gyorsvizű malomcsatorna maga is több szakaszból tevődik össze, ez utal arra, hogy régebben több malom is zakatolt a faluban. Útközben néhány helyen nagyon szép kilátáshoz vezető átkelőt találhatunk a patakon.
Az egyik ilyen átkelőnél  N 46° 26,365' E 17° 31,508' 140 m [GCARME+5. útpont]a széles vadászösvény végetér, és innentől a ritkás erdőben vadcsapásokon haladhatunk.
A második láda közelében át kell kelni a malomcsatorna hídján.
 N 46° 26,530' E 17° 31,572' 145 m [GCARME-2]

3. Földönkívüliek leszállóhelye
A 2. állomás után tocsogók és égerlápok mellett haladunk vadcsapásokon, míg egy kis homokdombhoz érünk.  N 46° 26,808' E 17° 31,482' 155 m [GCARME+Homokmező]A mocsaras rét közvetlen szomszédságában a pár méternyi szintkülönbség szinte hihetetlenül eltérő élőhelyet mutat: félsivatagi részlet tárul elénk.
 N 46° 26,856' E 17° 31,426' 150 m [GCARME-3]

4. Nagy tölgyfa
A kis sivatagtól átvágunk az erdősávon a pár méternyire futó erdei útra. Az utat keletről vizenyős, zsombékos lapály kíséri.
 N 46° 26,860' E 17° 31,520' 147 m [GCARME-4]

Visszaút
A 4. állomás után a főbb erdei úton (valaha ez volt a DDK) haladunk déli irányba, ahol elérjük az Újvárfalvára vezető út már bejárt kelet-nyugati irányú szakaszát.
Felhívás: A bejárt terület nagyobb része a Boronka-melléki tájvédelmi körzethez tartozik, ezért kérünk, hogy a környezet háborítatlanságára fokozottan ügyelj.
Állapot: kereshető

KRW értékelés (37 db): környezet: 4.86 rejtés: 4.86 web: 4.92 átlag: 4.88

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
-
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
-
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
-
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
+
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
-
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


fercsipeter 2021.10.03 18:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

Ashmelia 2021.10.03 17:58 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

Webber 2021.10.03 17:58 - Megtaláltam
Meglett. [Geoládák v3.12.1]

Cerberus 2021.10.03 17:37 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.44
Megtaláltam! Háromnapos terepjárós somogyi ládászás Ashmelia, fercsipeter és Webber társaságában. 24/38

Köszönöm a rejtést!

IMG_4649IMG_4651
IMG_4653IMG_4658
Ambró 2021.09.28 17:29 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.1]

izsolt 2021.08.26 16:05 - Megtaláltam
DDK közben

Nagyon tetszett az első 2 pont közötti rész, megérte a kitérőt, a 3-as 4-es pontot viszont nem értem..

GeoFox 2021.04.03 16:26 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.59
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Dóri és Gábor [Geoládák v3.9.6]

akarair 2021.03.20 14:46 - Megtaláltam
Megtaláltam, a láda rendben a helyén!
A közösség nevében is köszönöm a Rejtő munkáját. [Geoládák v3.9.6]

grudi 2021.03.13 19:53 - Megtaláltam
Köszönöm!

KP1965 2021.03.03 14:07 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.20
A mai nap a Dél-Dunántúli Kéktúra Mesztegnyő és Újvárfalva közötti szakaszának teljesítésére volt felépítve, természetesen az útbaeső ládák megkeresésével. 32,4 km lett a vége és 5 láda, amiből ez volt a második. Volt egy egyedi hangulata ennek a patak parti sétának.

20210303_13572020210303_135842
20210303_14105820210303_141122
20210303_141731 
Ásványvadász 2021.02.28 15:16 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.00
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]
Az ajánlott parkolótól jártuk be a multi pontjait. Nagyon érdekes volt a két patak között sétálni. Az Aranyos-patak a medrében álló facsonkjaival igazán különleges látvány. Az első pont közelében a sok virágzó tőzike csodálatos. A második pont környékét az égerfák tették látványossá, amiknek a gyökerei igen furcsán nőnek. A patakokon való átkelések izgalmassá tették a sétát.
Minden ponton rendben megtaláltuk a jelszóhordozót. A ládánál volt pici gondunk, a koo kb 20 méterrel arrébb mutatott a fák közé. De a keresgélés után a leírás elolvasása rögtön a rejtekhez vezetett. A külső doboz vizes, de a belső szárazon tartja a logfüzetet.
Nagyon örülünk, hogy ez a láda lett a nevezetes 1000. találatunk. :)

20210228_14263420210228_142342
20210228_14263020210228_143423
20210228_14342920210228_143653
20210228_14454320210228_144555
20210228_14481520210228_144823
BRita72 2020.11.28 14:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

Totht737 2020.11.28 14:17 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

Kántorék 2020.11.15 16:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

Korigumi 2020.10.10 19:29 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.1]

BouLache 2020.10.10 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.72
Felüdülés volt a kétúrázás napján a kéktúra É, illetve Ny-i, derékszögben váltakozó nyomvonalát elhagyni egy időre és végigsétálni az Aranyos parján! :D

Mr Zerge 2020.08.28 12:40 - Megtaláltam
Megvan, részletesen késöbb... Üdv Mr Zerge.

Somogyfajszról indultunk egy egész napos biciklis körtúrára.
Érdekes tura volt. A láda pontjai változatos képet mutatnak a tájról, leginkább a patak hídja lepett meg, valami nagyobbat vártam, de a láda ettől függetlenül könnyen meglett. Az utakon helyenként nagyon mély a homok, pár száz métert tolni ilyenkor kellett a biciklit.

csg69 2020.08.02 12:32 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.42
Megvan :)
Az utolsó pontnál sajnos eltűnt a dobozka, de a rejtő kisegített a jelszórészlettel. Köszönet érte :)

petheovacka 2020.05.04 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.09
Májusi láda aranyat ér! Másfél millió tekergés Somogyországon program keretében meglelve! Kösszi a rejtést! --- Fordítva teljesítve, minden a helyén, csak néha az utak tűntek el...

Pantya 2020.05.02 08:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést és köszönöm a rejtő gyors segítségét! [Geoládák v3.3.2]

gabor03 2020.05.02 08:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

N.Zs. 2020.05.01 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.47
A mai legjobb. Az eső elállt, a nap kisütött, a helyszín remek, minden szakaszon szarvasok ugrálnak elő a bokorból, számtalan fahidacska, békakoncert, színes virágok....
Szuper volt!

Az ARANYOSAz ARANYOS 2
Az ARANYOS 3híd 1
híd 2 híd 3
híd 4híd volt
IMG_5008helybeli 1
helybeli 2Aranyos_mentén
IMG_5062 
targonczas 2020.04.11 13:40 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.0.22]

Fazék 2020.04.04 14:47 - Megtaláltam
Izgalmas multi volt. Fordított irányból mentem, így rögtön a 4. ponton megijedtem, hogy levágták a borostyánt, de szerencsére a doboz a helyén. Utána a biciklit sokszor a hátamon vittem, de tetszett a hangulatos folyópart.

2020-04-04 13.59.082020-04-04 14.25.12
2020-04-04 14.27.19 
ukata79 2020.03.15 18:33 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.83
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (67 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]