FAQ
3728. Az Aranyos mentén (GCARME)

A 19. század második harmadában

A 19. század második harmadában

Az Aranyos-patak I.

Az Aranyos-patak I.

Az Aranyos.patak II.

Az Aranyos.patak II.

Vaditató I.

Vaditató I.

Vaditató II.

Vaditató II.

Híd a malomcsatornán

Híd a malomcsatornán

Malomcsatorna I.

Malomcsatorna I.

Malomcsatorna II.

Malomcsatorna II.

Kilátás észak felé

Kilátás észak felé

Magaskórós mocsárrét

Magaskórós mocsárrét

Félsivatagos bucka

Félsivatagos bucka

E.T. leszállóhelye

E.T. leszállóhelye

Egy kisebb félsivatag a közelben: N46 27,075 E17 31,421

Egy kisebb félsivatag a közelben: N46 27,075 E17 31,421

Zsombékos mocsárrét aszálykor

Zsombékos mocsárrét aszálykor

Zsombékos mocsárrét kora tavasszal

Zsombékos mocsárrét kora tavasszal

Öreg tölgy

Öreg tölgy

Segítség a 2. ponthoz

Segítség a 2. ponthoz

Segítség a 4. ponthoz

Segítség a 4. ponthoz
Szélesség N 46° 26,109'
Hosszúság E 17° 31,597'
Magasság: 145 m
Megye/ország: Somogy
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2013.12.01 14:00
Megjelenés időpontja: 2013.12.01 16:37
Utolsó lényeges változás: 2016.11.01 15:20
Utolsó változás: 2021.09.30 10:39
Rejtés típusa: Multi geoláda (3H+1V)
Elrejtők: Ajtony & Zerind HUN
Ládagazda: Ajtony
Nehézség / Terep: 2.0 / 2.5
Úthossz a kiindulóponttól: 10600 m
Megtalálások száma: 74 + 3 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.2 megtalálás hetente

A geoláda megtekinthető a geocaching.com-on is.
A fordítást Ajtony készítette.


Az Aranyos mentén
A 4-állomásos multi végigvezet az Aranyos-pataknak az egykori Alsókak község területén lévő szakasza mellett, Belső-Somogy alföldi jellegű homokvidékének jellegzetes pangóvizes-homokbuckás táján. A teljes táv megközelítéssel együtt oda-vissza 10,6 kilométer, amely részben körtúra jellegű. A ládát elsősorban az erdőművelést nem számítva érintetlen természet kedvelőinek ajánljuk. Az erdőlátogatási korlátozásokat tekintve ez a térkép hasznos lehet.

Jelszóképzés
A multi állomásain elhelyezett ládákban lévő jelszórészletek egybeírva, a javasolt bejárási sorrendben.
1. N 46° 26,109' E 17° 31,597' (mikroláda soktörzsű bokorfa ölében)
2. N 46° 26,530' E 17° 31,572' (hagyományos láda logfüzettel a hídfőnél)
Keleti hídfő alatt3. N 46° 26,856' E 17° 31,426' (sárga "leltárcédula" mesterséges tereptárgyon)
Bújj alá!4. N 46° 26,860' E 17° 31,520' (mikroláda borostyán törzs mögötti zugban)

A ládába TravelBug helyezhető.

Megközelítés
Újvárfalva főutcájáról  N 46° 26,283' E 17° 34,316' 150 m [GCARME+Ajánlott parkoló] indulunk a Rockenbauer-túra K- jelzésen Kék sáv (DDK), amely itt  N 46° 26,195' E 17° 33,127' 155 m [GCARME+1. útpont] hagyja el a nyugatra tartó útvonalunkat. Homokos szekérúton közelíthetjük meg az egykori Alsókak területét. Ahol ez a főbb dűlőút északra kanyarodik, ott letérünk róla  N 46° 26,093' E 17° 31,810' 155 m [GCARME+2. útpont] , és balra nagy ívben déli irányba vezető útra térünk. A  N 46° 26,016' E 17° 31,784' 145 m [GCARME+3. útpont] pontnál leágazunk, és a patakig haladunk a végén ösvénnyé váló szekérúton. Ezután az Aranyos-patak mentén északra haladunk eleinte széles vadászösvényen, majd vadcsapásokon.

Az Aranyos-patak vidéke
A Belső-somogyi táj
A területen millió évekkel ezelőtt hullámzó Pannon-tó medencéjét több száz méternyi vastagságban lerakódó agyagos-homokos üledék töltötte ki, majd az így keletkezett síkság a földkéreg mozgásai során kissé megemelkedett. A felületet az errefelé kanyargó ős-folyók áradásai durva szemcséjű homokkal fedték be, helyenként 10...20 méter vastagságban. A terméketlen, gyér növényzetű homokon az uralkodó északias járású szél hosszúkás, lapos buckákat halmozott fel és sekély hosszanti völgyeket munkált ki. A helyenként elvékonyodó homokréteg alatt vízzáró agyag található, ezért a mélyebb helyeken a víz meggyűlik. A völgyekben kanyargó patakokat pangó vizes tocsogók, égeresek és mocsaras rétek kísérik.
A rossz vízgazdálkodású homoktalaj következtében a sík részektől alig kiemelkedő buckák hátán már félsivatagi növényzet és futóhomokos foltok is jelentkeznek.
Az Aranyos-patak Alsókak térségében
A közelben eredő Aranyos-patak a környékbeli többi vízfolyáshoz hasonlóan észak felé tart. A homokos talajnak köszönhetően vize meglepően tiszta, nevét a sekélyebb szakaszokon a meder aljáról sárgán kicsillanó homokról kaphatta. Ugyan széles körben elterjedtek az utólagos névmagyarázó legendák, hogy a patak egykor aranyrögöket sodort volna magával...
Ahogy észak felé haladunk a partján, folyása lassul, vize egyre mélyebb. Ez a mintegy 2 kilométerrel északabbra létesített Löncsöni-tó zárógátjának visszaduzzasztó hatása miatt van.
(A duzzasztott tóból továbbfolyó patakkal találkozunk, amikor a [GCKEPE] ládát keressük. Még északabbra a Koroknai-vízfolyással egyesülve veszik el a vize a Berekben vagy jut tovább a Balatonba.)

A ládasorozat keresése
1. Vaditató
 N 46° 26,109' E 17° 31,597' 145 m [GCARME-1]
Újvárfalva-Vrácsik falurész felől érkezve a vidék sok arcát ismerjük meg. Utunk mentén a legújabb erdőirtások nyomán feltárul a homokbuckák eddig rejtve maradt formakincse. Később hol ültetett akácosok és fenyvesek mellett, hol tölgyes erdőkben haladunk, majd a patak völgyében egyre inkább a vizenyős helyeket kedvelő égerek vesznek körül. Az első állomás közelében jellegzetes pontot találunk: a patakra inni járó állatok taposásukkal kis öblöt és lejárót képeztek a vízhez.

2. Malomárok
Az első állomástól észak felé indulva a karbantartott vadászösvényen a hajdani Alsókak község helyén átkelünk a patakból kiágazó malomárkon:  N 46° 26,260' E 17° 31,549' 145 m [GCARME+4. útpont]. Innentől kezdve a patak és a malomcsatorna között haladunk északnak.

Alsókak
A török pusztítás után a Nagybajom környéki puszták közül Kak népesedett újra legkorábban. A Kak név változatai három egykori elkülönült települést jelöltek az Aranyos-patak völgyében mintegy 7 km hosszon, Alsó- és Felsőkak már a 18. század során elkülönült egymástól.
A 19. század elején még Alsókak a környék természetes központja a patak két partján. A kevés sovány szántót kísérő nagy kiterjedésű mocsarak és rétek főleg a legeltető állattartásnak kedveztek, az erdőkben makkoltató sertéstartás folyt. Az Aranyos-patak vizéből duzzasztott malomtavakra több malom is települt. Ezen a vidéken a patakvölgyek nagyon laposak, ezért nemcsak duzzasztógátakra van szükség, hanem a tavakat két oldalról is gátakkal kell körülvenni, a vízszint a duzzasztógát közelében magasabb a környező laposoknál. Ez hozzájárulhat a lapos részek mocsarasodásához. Alsókak romlását a 19. században a környék vízrendezése indította el, ami elapasztotta a vizet a malmok alól, a molnárok tönkrementek. A nagybajomi földbirtokos Sárközy család a szántóföldek térhódítása érdekében a lakókat kiszorította, a falu 43 portájából 30 települt át északabbra. Így Kakpuszta és a korábban jóformán csak pár csárdából álló Felsőkak indult fejlődésnek. Ezek a 20. század 50-es éveire érték el virágkorukat. A 20. század utolsó harmadában a TSZ-esítés, a szilárd utak és villany hiánya miatt Felsőkak és Kakpuszta is elnéptelenedett. Felsőkakból mára néhány rom, Kakpusztából egy-két tanyai gazdaság és két kőfeszület maradt, templomát is elbontották. Alsókak ezeket megelőzve elvesztette lakóit, vályogházai maradványok nélkül eltűntek. A patak keleti oldalán a magasabb térszínen még érzékelhető az összeomlott házak és beomlott pincék miatti talajegyenetlenség, de a pataktól nyugatra a szántóföldi művelés még ezeket a nyomokat is eltüntette. A falu egykori középponti részét nagyjából a malomcsatorna kiágazási helye jelöli. A környék elnéptelenedett településeiről részletesen olvashatni a DDNP e-tanösvény vezetőfüzetéből és a [GCFKAK] láda lapján.


A patak és a malomcsatorna között folytatva az utat megfigyelhető, hogy a gyorsvizű malomcsatorna maga is több szakaszból tevődik össze, ez utal arra, hogy régebben több malom is zakatolt a faluban. Útközben néhány helyen nagyon szép kilátáshoz vezető átkelőt találhatunk a patakon.
Az egyik ilyen átkelőnél  N 46° 26,365' E 17° 31,508' 140 m [GCARME+5. útpont]a széles vadászösvény végetér, és innentől a ritkás erdőben vadcsapásokon haladhatunk.
A második láda közelében át kell kelni a malomcsatorna hídján.
 N 46° 26,530' E 17° 31,572' 145 m [GCARME-2]

3. Földönkívüliek leszállóhelye
A 2. állomás után tocsogók és égerlápok mellett haladunk vadcsapásokon, míg egy kis homokdombhoz érünk.  N 46° 26,808' E 17° 31,482' 155 m [GCARME+Homokmező]A mocsaras rét közvetlen szomszédságában a pár méternyi szintkülönbség szinte hihetetlenül eltérő élőhelyet mutat: félsivatagi részlet tárul elénk.
 N 46° 26,856' E 17° 31,426' 150 m [GCARME-3]

4. Nagy tölgyfa
A kis sivatagtól átvágunk az erdősávon a pár méternyire futó erdei útra. Az utat keletről vizenyős, zsombékos lapály kíséri.
 N 46° 26,860' E 17° 31,520' 147 m [GCARME-4]

Visszaút
A 4. állomás után a főbb erdei úton (valaha ez volt a DDK) haladunk déli irányba, ahol elérjük az Újvárfalvára vezető út már bejárt kelet-nyugati irányú szakaszát.
Felhívás: A bejárt terület nagyobb része a Boronka-melléki tájvédelmi körzethez tartozik, ezért kérünk, hogy a környezet háborítatlanságára fokozottan ügyelj.
Állapot: kereshető

KRW értékelés (40 db): környezet: 4.87 rejtés: 4.87 web: 4.93 átlag: 4.89

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
-
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
-
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
-
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
+
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
-
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


Vincenzo65 2022.08.10 16:10 - Megtaláltam
Megtaláltam. Részletek később.

Farekék 2022.07.31 13:32 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.08
Már rég óta szerettük volna végigjárni az útvonalat. Ma nem volt meleg és nekiindultunk. Nem bántuk meg. Az ajánlott parkolónál álltunk meg és az erdőbe érve rögtön láttunk pár szarvast, amit később is többször. Majd egy nyuszit és volt röffentés is a bokrok közül. Ennek nem jártunk utána. A táj csodálatos, vadregényes. Nagyon különböző életközösségeket jártunk végig a 11 km-en. A rejtések rendben voltak. Visszafelé útba ejtettük a fehértói kápolnát.
Köszönjük Ajtonynak ezt az élményt /is/!

20220731_12301720220731_123029
20220731_12364420220731_123738
20220731_12434420220731_124357
20220731_12574420220731_125808
20220731_13223720220731_143028
kitkat0123 2022.03.27 16:40 - Megtaláltam
Nagyon szépen köszönöm a rejtést és a munkát, amit a láda kihelyezésébe fektettél.
[Geoládák v3.12.7]

Robogo 2022.03.27 16:40 - Megtaláltam
Somogyi hétvégén kerekeztünk egyet Boronka-melléken kitkat0123-mal. Hu-s és com-os ládát se hagytunk megtalálás nélkül. Fő célunk az Aranyos menti multi volt, de nekem még hiányzott pár láda Somogyfajsz környékén is, ezért erre kezdtünk. Kellemes napos időnk volt, jólesett a tekerés. A Búsvári-halastó felkeresése után az Aranyos-patak mentén folytattuk utunkat. Pár helyen homok nehezítette a haladásunkat. Minden pont rendben volt, gyorsan meglettek.
Köszönöm a rejtést!

vepor 2022.03.13 15:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

mézespuszedli 2022.03.13 15:47 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.15
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

szirtes 2022.03.13 15:02 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

erdei csiperke 2022.03.13 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.90
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

SirLes 2022.01.07 13:03 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

eltájoló 2021.12.04 12:13 - Megtaláltam
A Zöldpont Egyesület 25 éves jubileumi túrájára jöttem ide. Felsőkakról indultunk a tőzike tanösvényen. A csoportról leválva a patak mellett (vagyis inkább az úton) bejártam a pontokat. Kellemes idő, szép környezet, jó rejtések. Köszönöm.
mmcxlv.

fercsipeter 2021.10.03 18:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

Ashmelia 2021.10.03 17:58 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

Webber 2021.10.03 17:58 - Megtaláltam
Meglett. [Geoládák v3.12.1]

Cerberus 2021.10.03 17:37 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.44
Megtaláltam! Háromnapos terepjárós somogyi ládászás Ashmelia, fercsipeter és Webber társaságában. 24/38

Köszönöm a rejtést!

IMG_4649IMG_4651
IMG_4653IMG_4658
Ambró 2021.09.28 17:29 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.1]

izsolt 2021.08.26 16:05 - Megtaláltam
DDK közben

Nagyon tetszett az első 2 pont közötti rész, megérte a kitérőt, a 3-as 4-es pontot viszont nem értem..

GeoFox 2021.04.03 16:26 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.59
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Dóri és Gábor [Geoládák v3.9.6]

akarair 2021.03.20 14:46 - Megtaláltam
Megtaláltam, a láda rendben a helyén!
A közösség nevében is köszönöm a Rejtő munkáját. [Geoládák v3.9.6]

grudi 2021.03.13 19:53 - Megtaláltam
Köszönöm!

KP1965 2021.03.03 14:07 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.20
A mai nap a Dél-Dunántúli Kéktúra Mesztegnyő és Újvárfalva közötti szakaszának teljesítésére volt felépítve, természetesen az útbaeső ládák megkeresésével. 32,4 km lett a vége és 5 láda, amiből ez volt a második. Volt egy egyedi hangulata ennek a patak parti sétának.

20210303_13572020210303_135842
20210303_14105820210303_141122
20210303_141731 
Ásványvadász 2021.02.28 15:16 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.00
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]
Az ajánlott parkolótól jártuk be a multi pontjait. Nagyon érdekes volt a két patak között sétálni. Az Aranyos-patak a medrében álló facsonkjaival igazán különleges látvány. Az első pont közelében a sok virágzó tőzike csodálatos. A második pont környékét az égerfák tették látványossá, amiknek a gyökerei igen furcsán nőnek. A patakokon való átkelések izgalmassá tették a sétát.
Minden ponton rendben megtaláltuk a jelszóhordozót. A ládánál volt pici gondunk, a koo kb 20 méterrel arrébb mutatott a fák közé. De a keresgélés után a leírás elolvasása rögtön a rejtekhez vezetett. A külső doboz vizes, de a belső szárazon tartja a logfüzetet.
Nagyon örülünk, hogy ez a láda lett a nevezetes 1000. találatunk. :)

20210228_14263420210228_142342
20210228_14263020210228_143423
20210228_14342920210228_143653
20210228_14454320210228_144555
20210228_14481520210228_144823
BRita72 2020.11.28 14:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

Totht737 2020.11.28 14:17 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

Kántorék 2020.11.15 16:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

Korigumi 2020.10.10 19:29 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.1]


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (77 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]