FAQ
3796. Fajszi fás legelő (GCFJSZ)

Székház (Kund-udvarház, Somogyfajsz)

Székház (Kund-udvarház, Somogyfajsz)

Szoborfa

Szoborfa

Útközben

Útközben

Somogy Természetvédelmi Szervezet látogatóközpont a távolban

Somogy Természetvédelmi Szervezet látogatóközpont a távolban

Vadvizek

Vadvizek

Mocsárrét

Mocsárrét

Egy méterrel magasabban

Egy méterrel magasabban
Szélesség N 46° 29,413'
Hosszúság E 17° 32,729'
Magasság: 142 m
Megye/ország: Somogy
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2014.05.01 07:40
Megjelenés időpontja: 2014.05.01 07:42
Utolsó lényeges változás: 2015.10.06 18:51
Utolsó változás: 2019.11.27 13:05
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Ajtony & Zerind HUN
Ládagazda: Ajtony
Nehézség / Terep: 1.5 / 3.5
Úthossz a kiindulóponttól: 2150 m
Megtalálások száma: 110 + 1 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.2 megtalálás hetente

A geoláda megtekinthető a geocaching.com-on is.
A fordítást Ajtony készítette.


Fajszi rétek
A láda a somogyfajszi fáslegelő védett területét mutatja be. Az alacsony fekvésű, homokos terepen néhol sár vagy tocsogó nehezítheti a haladást. Az utakon háziállat-csordákkal történő találkozás is elképzelhető. Az utakról letérni a védett területen csak külön engedéllyel szabad. A láda (10 cm X 10 cm X 18 cm) elhelyezése állami tulajdonú, nem védett területen történt (távvezeték-nyiladék).

A ládába TravelBug helyezhető.

Útvonal
Javasolt kiindulási pont: a Somogyfajsz József A. utca folytatásaként induló homokos mezei út mentén állhatsz le, amely egészen kivételes esetektől eltekintve biztosan járható városi autóval is a javasolt parkolóhelyig:  N 46° 29,958' E 17° 33,612' 140 m [GCFJSZ+parkoló], itt már elérted a tájképileg kellemes részeket, első látványként a Csikórétet a kiszáradt hagyásfák szoborszerű csonkjaival:  N 46° 30,027' E 17° 33,636' 140 m [GCFJSZ+hagyásfa]
A nyugatra vezető útvonal mentén a tájrehabilitáció nyomán újonnan duzzasztott sekély tavak és részben elmocsarasított védett rétek között haladsz. Esők után egy rövid útszakasz  N 46° 29,830' E 17° 32,827' 129 m [GCFJSZ+pocsolya] nem mindig járható száraz lábbal, előfordulhat, hogy az út helyett már előbb rá kell térned a mocsár alacsony duzzasztógátjára a  N 46° 29,860' E 17° 33,050' 130 m [GCFJSZ+töltés kezdete] pontnál, és ahol a gát végetér, délre fordulsz, és füves szekérutakon haladhatsz a továbbiakban.

Természeti környezet
Az egykori Pannon-tenger üledékeivel feltöltött síkságot annak kiemelkedése után az ősfolyók által szállított homok fedte be, majdnem tökéletes alföldi tájat képezve, amelyen pár arasznyi magasságkülönbség is alapvetően változtatja meg a táj arculatát az eltérő növényzet miatt. Az uralkodó északi szél csekély szintkülönbségű hosszanti mélyedéseket alakított ki, ezeken a kissé alacsonyabb helyeken ma is sekély tavak és mocsarak nyújtóznak el. A kissé kiemelkedő, lapos hátakon jellegzetes száraz élőhelyek találhatók homoktalajra jellemző mészkerülő növényvilággal, amely leginkább a Nyírség vidékére emlékeztet.

A környék névadója
Árpád a 907-es pozsonyi csatában nemcsak megsemmisítette a ránk törő, bennünket a földről eltörölni szándékozó nyugati hatalmak egyesített seregeit, hanem egy évszázadra elrettentett minden ránk támadni szándékozó külső erőt. Nagy árat fizetett a győzelemért: nemcsak ő halt meg a győztes csata után az ott szerzett sebesülés utóhatásaként, de három fia: Jutas, Üllő és Tarhos is a csatatéren halt dicső halált, ugyanúgy, mint fiatalabb testvérük, Levente már a honfoglalás korábbi szakaszában.
A fejedelmi cím ekkor az uralkodó család legidősebb tagjára, Árpád unokatestvérére, Szabolcsra szállt. A trónon őt Árpád unokája, Jutas fia Fajsz követte. Fajsz halála után a trónt Árpád másik unokája, Zsolt fia Taksony örökölte, akit fia, Géza követett. Árpád utódai közül a Tarhos-Tevel leszármazási ágon a szintén Somogyban megtelepült Szerénd (Zerind) és annak fia, Koppány sem jutott fejedelmi rangra, mivel Géza után annak fia, Vajk került trónra. Vajk (Szent István) halála után pedig Géza öccsének, Mihálynak a leszármazottai örökítették az Árpád-ház folytonosságát (Árpád - Zsolt - Taksony - Mihály - Vászoly - I. Béla férfiágon). Fajsz fejedelem nemzetsége letűnt a nagypolitika színteréről.
Megjegyzés A korabeli hiányos adatok, a helyesírás változása miatt (és azért, mert a bizánci történelmi források félrehallásokat tartalmazhatnak, továbbá sok magyar hangnak sem a latinban, sem a görögben nem is volt megfelelő betűjele), a nevek írásmódjánál azt a hagyományt vettem át, hogy minden valószínűség szerint a helynevekben megőrzött személynevek közelítik legjobban a magyar hangzásvilágot. A görög krónikákban Fajsz fejedelem neve Φαλιτζι-ként (Fajcsi?) szerepel.


A környék története
Jutas fia Fajsz fejedelem jól választotta ki szálláshelyét: Belső-Somogy erdős síkvidéke nemcsak vadban-halban bővelkedett, de a tájat kiismerhetetlenül szabdaló mocsarak és tavak a rövid időre betörő ellenségnek akadályt jelentettek; a nádasok és végtelen erdőségek legalábbis átmenetileg menedéket nyújtottak a köznépnek és vagyonkájuknak, jószágaiknak is. A hosszadalmas török uralmat persze ez a vidék is megszenvedte, nemcsak a Fajsz nemzetség évezredes múltú vára, hanem a környező falvak és népük is szinte nyomtalanul vesztek el.
Hazánkban a középkori falvak elképzelhetetlenek voltak községi tulajdonban lévő közös hasznosítású halastavak nélkül: a hosszú és gyakori böjtös időszakokban a vallási előírásoknak megfelelően nagyarányú volt a halfogyasztás. A lapos mélyedésekben duzzasztott tavak kialakítása és a patakokon lévő malmok vízellátása nagy tudást igénylő vízrendezési munkálatokkal folyt. Az ember és környezete hosszútávon fenntartható egyensúlyban állt. A természetközeli vízrendezés eredménye volt a kaszálók és szántóföldek megfelelő vízellátása és árvízvédelme is a kissé magasabb térszíneken, ahol a belterjes állattenyésztés volt a fő gazdálkodási forma. A török időkben a falvak pusztulása ezt a hagyományt is derékba törte; gondozás híján a tavak elmocsarasodtak, árvizek tették tönkre a termőföldeket. Az újratelepült falvak földjeinek védelmére a 19. század vízmérnökei durva beavatkozást végeztek, a patakok medrét kiegyenesítették, a mocsarakat - ahol lehetett - lecsapolták. Vidékünkön ebben az időszakban is számos duzzasztott halastó létesült, amelyek egy része napjainkig fennmaradt, de ma már többnyire megváltozott szerepkörben: a természeti értékek megőrzését és megismertetését szolgálják.

Fajszi fáslegelő
A török idők elmúltával a lassan benépesülő vidék gyér lakosságának eltartására a külterjes legeltető állattartás is elegendő volt, ez alakította a tájat. Ez a gazdálkodási forma Somogyfajsz határában sokáig fennmaradt, és a tájnak egy, leginkább a 19. századihoz hasonló képét őrizték meg számunkra az itt lakók olyan hűen, ahogy az csak kevés helyen található. A vidék talajának gyenge termőképessége miatt a vízjárta és beerdősült tájban mozaikszerűen elhelyezkedő szántók nagyüzemi művelése nem hozott látványos sikereket, így nagy területeken megmaradtak az elavultnak számító gazdálkodási formák. A vegyszermentes gazdálkodás megőrizte az élővilág sokszínűségét. A községtől nyugatra nagykiterjedésű legelők és ligetes-mocsaras síkok uralják a tájat. Persze a közelebbi múlt hatásai itt se múltak el nyomtalanul, de a Somogy Természetvédelmi Szervezet kezelésébe került területek fokozatosan közelítenek a korábbi századokra jellemző állapotokhoz.
A legelőkön a külterjes állattartást az itt működő ökogazdaság tájhoz illő fajtákkal (szürkemarha, racka, mangalica) folytatja. A legelők, mocsarak és tavak fajgazdag élővilágnak adnak otthont.
A 3 évtizede alakult civil szervezet eredetileg madárvédelmi feladatokat látott el, majd tevékenységét szükségképpen kiterjesztette a madarak élőhelyének védelmére is. A Fajsztól nyugatra eső 800 hektár terület megvásárlása után sokrétű és átfogó tevékenységet folytathat a természeti állapot megőrzése illetve javítása, a leromlott területek rehabilitációja érdekében. Ennek legfontosabb feladatai:
- idegen özönfajok (invazív jövevények), mint az akác és aranyvessző visszaszorítása, az őshonos tölgy természetes megújulásának elősegítése
- a leromlott területeken a gyepek és legelők fenntartása, a védett növény- és rovarfajok, gyíkok életterének kiterjesztése
- az indokolatlan vízelvezetések átalakításával az eredeti vizes élőhelyek visszaállítása
Ezeket a tevékenységeit hazai és külföldi aktivisták társadalmi munkájával, önzetlen közreműködésével folytatja - mivel a Csikórét bekerült a NATURA 2000 programba, nemzetközi támogatással.

A vidék egykori urairól, a baljós sorsú Kundokról itt olvashatsz.

Forrásmunka: Innen tájékozódhatsz

Kapcsolódás más játékterekhez
Ez a láda a Magyar Vándor részeként szerepel a geocaching.com és a GPSgames játéktereken is.
Állapot: kereshető

KRW értékelés (45 db): környezet: 4.78 rejtés: 4.67 web: 4.85 átlag: 4.76

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
+
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
-
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
-
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
-
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
+
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


petheovacka 2022.09.10 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.17
Somogy megyei trip megmaradt ládák gyűjtésére. Kösszi a rejtést! --- Egy birkanyáj áthaladása lassította a ládához jutást, de békésen tovabégettek...

IMG_20220910_143636IMG_20220910_144927
guppik 2022.09.02 17:00 - Megtaláltam
Egy kis betyárkodás Somogyban.
Gyorsan megtaláltam, köszönöm a rejtést!

GYEZegzug 2022.08.10 14:53 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.56
Szőcsénypusztai szállással, kollégákkal kellemes kirándulás. Köszi szépen a lehetőséget.

IMG_20220810_133543IMG_20220810_133547
IMG_20220810_133735IMG_20220810_133853
IMG_20220810_133910IMG_20220810_134348
IMG_20220810_134403IMG_20220810_134505
IMG_20220810_135022IMG_20220810_135028
IMG_20220810_135053IMG_20220810_160547
IMG_20220810_160703 
Vincenzo65 2022.08.10 13:35 - Megtaláltam
Homok kerozás. Még a vadászokkal is találkoztam, igaz ők 4x4-n jöttek.Becsületükre legyen névről tudták a helyett.

tfmb 2022.08.07 12:17 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.06
Köszi a rejtést!

gst76 2022.07.29 14:55 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.7]

eazs 2022.05.15 11:37 - Megtaláltam
Köszönjük

Robogo 2022.03.27 11:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, log később. Köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

Cirbolyat 2022.03.14 10:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!

bendeguzkiss 2022.03.14 10:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

PulykiMaki 2022.01.01 15:42 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.14]

Ashmelia 2021.10.03 14:53 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

Webber 2021.10.03 14:53 - Megtaláltam
Meglett. [Geoládák v3.12.1]

fercsipeter 2021.10.03 14:53 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

Cerberus 2021.10.03 14:53 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.43
Megtaláltam! Háromnapos terepjárós somogyi ládászás Ashmelia, fercsipeter és Webber társaságában. 19/38

Köszönöm a rejtést!

IMG_4628IMG_4630
IMG_4631 
SaManók 2021.09.04 17:02 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.14]

NemKrisz 2021.08.28 13:41 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

eltájoló 2021.08.07 09:47 - Megtaláltam
Szép. Szinte már az Alföldön éreztem magam.
A ládászokat val'szeg szeretik itt, hiszen a rejtek szépen körül volt kaszálva. A láda jó állapotban a helyén van. Köszi a rejtést.
mmxlvi.

Imperator Csaba 2021.07.21 12:01 - Megtaláltam
+Van! Köszi :) [Geoládák v3.9.6]

Elektromágnes 2021.06.17 21:34 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.73
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.1]

Kata81 2021.06.17 21:32 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.78
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.1]

KJ & GM 2021.06.08 10:20 - Megtaláltam
Köszönjük a lehetőséget!

J14_1978J14_1975
J14_1964J14_1970
J14_1971 
Ambró 2021.05.05 11:39 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

GeoFox 2021.04.03 16:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.59
Pár éve már geoládázunk, sok szép helyen jártunk és sok érdekes dolgot tapasztaltunk, de mindig újabb és újabb meglepetés tud érni minket ládázás közben :) A megadott koordinátákat követve, közeledtünk a láda rejtekéhez, amikor egy kisbárány hangos és panaszos bégetésére lettünk figyelmesek. Utunk során az erdő aljában láttunk egy juhnyájat, így feltételeztük, hogy a kicsi tőlük keveredhetett el. Eléggé fújt a szél, a nyáj bégetését a láda közelében már nem is lehetett hallani. A kicsi egészen közel merészkedett hozzánk, mintha segítséget várt volna tőlünk. Némi ügyeskedés után sikerült rávennünk, hogy kövessen minket és próbáltuk megkeresni a nyájat. Sikerrel jártunk, a kicsi bégetett néhányat, mire a mamája hangos választ adott, a bárányka pedig boldogan rohant vissza hozzá! :) Ennél szebbet nem is kívánhattunk volna, és persze a "mentőakció" közben gyorsan a találatot is bezsebeltük! ;)

A láda rendben a helyén volt, a legelőt pedig a maga egyszerűsége miatt is érdemes felkeresni, hasonló jellegű tájjal nem minden nap találkozik az ember, de ennek is megvan a maga szépsége! Köszönjük a rejtést! Dóri és Gábor [Geoládák v3.9.6]

20210403_15253320210403_152535
20210403_153901 
Ulmi. 2021.04.02 23:59 - Megtaláltam
Megtaláltuk, szép 10 km túra volt.


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (111 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]