geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
3796. Fajszi fás legelő (GCFJSZ)

Székház (Kund-udvarház, Somogyfajsz)

Székház (Kund-udvarház, Somogyfajsz)

Szoborfa

Szoborfa

Útközben

Útközben

Somogy Természetvédelmi Szervezet látogatóközpont a távolban

Somogy Természetvédelmi Szervezet látogatóközpont a távolban

Vadvizek

Vadvizek

Mocsárrét

Mocsárrét

Egy méterrel magasabban

Egy méterrel magasabban
Szélesség N 46° 29,413'
Hosszúság E 17° 32,729'
Magasság: 142 m
Megye/ország: Somogy
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2014.05.01 07:40
Megjelenés időpontja: 2014.05.01 07:42
Utolsó lényeges változás: 2015.10.06 18:51
Utolsó változás: 2019.11.27 13:05
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Ajtony & Zerind HUN
Felhasználó: Ajtony
Nehézség / Terep: 1.5 / 3.5
Úthossz a kiindulóponttól: 2150 m
Megtalálások száma: 78 + 1 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.2 megtalálás hetente

A geoláda megtekinthető a geocaching.com-on is.
A fordítást Ajtony készítette.


Fajszi rétek
A láda a somogyfajszi fáslegelő védett területét mutatja be. Az alacsony fekvésű, homokos terepen néhol sár vagy tocsogó nehezítheti a haladást. Az utakon háziállat-csordákkal történő találkozás is elképzelhető. Az utakról letérni a védett területen csak külön engedéllyel szabad. A láda (10 cm X 10 cm X 18 cm) elhelyezése állami tulajdonú, nem védett területen történt (távvezeték-nyiladék).

A ládába TravelBug helyezhető.

Útvonal
Javasolt kiindulási pont: a Somogyfajsz József A. utca folytatásaként induló homokos mezei út mentén állhatsz le, amely egészen kivételes esetektől eltekintve biztosan járható városi autóval is a javasolt parkolóhelyig:  N 46° 29,958' E 17° 33,612' 140 m [GCFJSZ+parkoló], itt már elérted a tájképileg kellemes részeket, első látványként a Csikórétet a kiszáradt hagyásfák szoborszerű csonkjaival:  N 46° 30,027' E 17° 33,636' 140 m [GCFJSZ+hagyásfa]
A nyugatra vezető útvonal mentén a tájrehabilitáció nyomán újonnan duzzasztott sekély tavak és részben elmocsarasított védett rétek között haladsz. Esők után egy rövid útszakasz  N 46° 29,830' E 17° 32,827' 129 m [GCFJSZ+pocsolya] nem mindig járható száraz lábbal, előfordulhat, hogy az út helyett már előbb rá kell térned a mocsár alacsony duzzasztógátjára a  N 46° 29,860' E 17° 33,050' 130 m [GCFJSZ+töltés kezdete] pontnál, és ahol a gát végetér, délre fordulsz, és füves szekérutakon haladhatsz a továbbiakban.

Természeti környezet
Az egykori Pannon-tenger üledékeivel feltöltött síkságot annak kiemelkedése után az ősfolyók által szállított homok fedte be, majdnem tökéletes alföldi tájat képezve, amelyen pár arasznyi magasságkülönbség is alapvetően változtatja meg a táj arculatát az eltérő növényzet miatt. Az uralkodó északi szél csekély szintkülönbségű hosszanti mélyedéseket alakított ki, ezeken a kissé alacsonyabb helyeken ma is sekély tavak és mocsarak nyújtóznak el. A kissé kiemelkedő, lapos hátakon jellegzetes száraz élőhelyek találhatók homoktalajra jellemző mészkerülő növényvilággal, amely leginkább a Nyírség vidékére emlékeztet.

A környék névadója
Árpád a 907-es pozsonyi csatában nemcsak megsemmisítette a ránk törő, bennünket a földről eltörölni szándékozó nyugati hatalmak egyesített seregeit, hanem egy évszázadra elrettentett minden ránk támadni szándékozó külső erőt. Nagy árat fizetett a győzelemért: nemcsak ő halt meg a győztes csata után az ott szerzett sebesülés utóhatásaként, de három fia: Jutas, Üllő és Tarhos is a csatatéren halt dicső halált, ugyanúgy, mint fiatalabb testvérük, Levente már a honfoglalás korábbi szakaszában.
A fejedelmi cím ekkor az uralkodó család legidősebb tagjára, Árpád unokatestvérére, Szabolcsra szállt. A trónon őt Árpád unokája, Jutas fia Fajsz követte. Fajsz halála után a trónt Árpád másik unokája, Zsolt fia Taksony örökölte, akit fia, Géza követett. Árpád utódai közül a Tarhos-Tevel leszármazási ágon a szintén Somogyban megtelepült Szerénd (Zerind) és annak fia, Koppány sem jutott fejedelmi rangra, mivel Géza után annak fia, Vajk került trónra. Vajk (Szent István) halála után pedig Géza öccsének, Mihálynak a leszármazottai örökítették az Árpád-ház folytonosságát (Árpád - Zsolt - Taksony - Mihály - Vászoly - I. Béla férfiágon). Fajsz fejedelem nemzetsége letűnt a nagypolitika színteréről.
Megjegyzés A korabeli hiányos adatok, a helyesírás változása miatt (és azért, mert a bizánci történelmi források félrehallásokat tartalmazhatnak, továbbá sok magyar hangnak sem a latinban, sem a görögben nem is volt megfelelő betűjele), a nevek írásmódjánál azt a hagyományt vettem át, hogy minden valószínűség szerint a helynevekben megőrzött személynevek közelítik legjobban a magyar hangzásvilágot. A görög krónikákban Fajsz fejedelem neve Φαλιτζι-ként (Fajcsi?) szerepel.


A környék története
Jutas fia Fajsz fejedelem jól választotta ki szálláshelyét: Belső-Somogy erdős síkvidéke nemcsak vadban-halban bővelkedett, de a tájat kiismerhetetlenül szabdaló mocsarak és tavak a rövid időre betörő ellenségnek akadályt jelentettek; a nádasok és végtelen erdőségek legalábbis átmenetileg menedéket nyújtottak a köznépnek és vagyonkájuknak, jószágaiknak is. A hosszadalmas török uralmat persze ez a vidék is megszenvedte, nemcsak a Fajsz nemzetség évezredes múltú vára, hanem a környező falvak és népük is szinte nyomtalanul vesztek el.
Hazánkban a középkori falvak elképzelhetetlenek voltak községi tulajdonban lévő közös hasznosítású halastavak nélkül: a hosszú és gyakori böjtös időszakokban a vallási előírásoknak megfelelően nagyarányú volt a halfogyasztás. A lapos mélyedésekben duzzasztott tavak kialakítása és a patakokon lévő malmok vízellátása nagy tudást igénylő vízrendezési munkálatokkal folyt. Az ember és környezete hosszútávon fenntartható egyensúlyban állt. A természetközeli vízrendezés eredménye volt a kaszálók és szántóföldek megfelelő vízellátása és árvízvédelme is a kissé magasabb térszíneken, ahol a belterjes állattenyésztés volt a fő gazdálkodási forma. A török időkben a falvak pusztulása ezt a hagyományt is derékba törte; gondozás híján a tavak elmocsarasodtak, árvizek tették tönkre a termőföldeket. Az újratelepült falvak földjeinek védelmére a 19. század vízmérnökei durva beavatkozást végeztek, a patakok medrét kiegyenesítették, a mocsarakat - ahol lehetett - lecsapolták. Vidékünkön ebben az időszakban is számos duzzasztott halastó létesült, amelyek egy része napjainkig fennmaradt, de ma már többnyire megváltozott szerepkörben: a természeti értékek megőrzését és megismertetését szolgálják.

Fajszi fáslegelő
A török idők elmúltával a lassan benépesülő vidék gyér lakosságának eltartására a külterjes legeltető állattartás is elegendő volt, ez alakította a tájat. Ez a gazdálkodási forma Somogyfajsz határában sokáig fennmaradt, és a tájnak egy, leginkább a 19. századihoz hasonló képét őrizték meg számunkra az itt lakók olyan hűen, ahogy az csak kevés helyen található. A vidék talajának gyenge termőképessége miatt a vízjárta és beerdősült tájban mozaikszerűen elhelyezkedő szántók nagyüzemi művelése nem hozott látványos sikereket, így nagy területeken megmaradtak az elavultnak számító gazdálkodási formák. A vegyszermentes gazdálkodás megőrizte az élővilág sokszínűségét. A községtől nyugatra nagykiterjedésű legelők és ligetes-mocsaras síkok uralják a tájat. Persze a közelebbi múlt hatásai itt se múltak el nyomtalanul, de a Somogy Természetvédelmi Szervezet kezelésébe került területek fokozatosan közelítenek a korábbi századokra jellemző állapotokhoz.
A legelőkön a külterjes állattartást az itt működő ökogazdaság tájhoz illő fajtákkal (szürkemarha, racka, mangalica) folytatja. A legelők, mocsarak és tavak fajgazdag élővilágnak adnak otthont.
A 3 évtizede alakult civil szervezet eredetileg madárvédelmi feladatokat látott el, majd tevékenységét szükségképpen kiterjesztette a madarak élőhelyének védelmére is. A Fajsztól nyugatra eső 800 hektár terület megvásárlása után sokrétű és átfogó tevékenységet folytathat a természeti állapot megőrzése illetve javítása, a leromlott területek rehabilitációja érdekében. Ennek legfontosabb feladatai:
- idegen özönfajok (invazív jövevények), mint az akác és aranyvessző visszaszorítása, az őshonos tölgy természetes megújulásának elősegítése
- a leromlott területeken a gyepek és legelők fenntartása, a védett növény- és rovarfajok, gyíkok életterének kiterjesztése
- az indokolatlan vízelvezetések átalakításával az eredeti vizes élőhelyek visszaállítása
Ezeket a tevékenységeit hazai és külföldi aktivisták társadalmi munkájával, önzetlen közreműködésével folytatja - mivel a Csikórét bekerült a NATURA 2000 programba, nemzetközi támogatással.

A vidék egykori urairól, a baljós sorsú Kundokról itt olvashatsz.

Forrásmunka: Innen tájékozódhatsz

Kapcsolódás más játékterekhez
Ez a láda a Magyar Vándor részeként szerepel a geocaching.com és a GPSgames játéktereken is.
Állapot: kereshető

KRW értékelés (37 db): környezet: 4.77 rejtés: 4.70 web: 4.88 átlag: 4.78

 - történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 + szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 + különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 + vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 - település belterületén van a láda?
 - van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 - megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 - a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 - babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 + igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 - sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - van-e a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb.?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 - GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell


GeoPatikuS 2020.10.10 11:55 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.1]

lembo 2020.10.10 11:53 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.1]

Mr Zerge 2020.08.28 14:00 - Megtaláltam
Megvan, részletesen késöbb... Üdv Mr Zerge.

Somogyfajszról indultunk egy egész napos biciklis körtúrára.
Mire ideértünk már nagyon meleg volt, tűzött a nap erősen. Annyi emlék maradt meg, hogy nagy legelő, elszórtam pár fával, plussz a nagyfeszültségű vezeték zizegése.

csg69 2020.08.02 11:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.42
Megvan :)

EyeOfSaphira 2020.07.18 13:47 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.30
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Jól el van dugva, a környezet szép, idefele találkoztunk egy gulyával :) [Geoládák v3.4.1]

gabor03 2020.07.16 18:25 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Pantya 2020.07.16 18:25 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Göde 2020.06.11 17:33 - Megtaláltam
Újabb kincs a tarsolyban. Köszönöm. [g:hu 1.6.2y]

Niki&Zalán 2020.05.17 11:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.76
Megtaláltuk. Köszönjük a rejtést.

Zsozso94 2020.05.11 13:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.60
Megtaláltam Zsotyka társaságában! Köszönöm a rejtést! Csodás ez a legelő, mindenképp megért egy bemutatást, köszönöm! Ott jártunkkor birkanyájjal is találkoztunk!

Fajszi legelő melletti tóFajszi legelő
Fajszi legelőFajszi legelő melletti tó
Fajszi legelő melletti tó 
Zsotyka 2020.05.11 13:14 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.56
Köszönöm a rejtést!

N.Zs. 2020.05.01 11:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.47
Tetszett a mocsaras, legelős izgalmas helyszín. Sokféle madarat láttunk, sajnos csak távolról. Kócsagokat, gémeket, kacsákat... Egy birkanyájat is megpillantottunk, de ők is menekülőre fogták. A reggeli eső még itt is kitartóan esett, de a séta így is jólesett....

IMG_4951IMG_4952
IMG_4958IMG_4963
IMG_4970IMG_4975
IMG_4977IMG_4979
targonczas 2020.04.11 11:32 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.0.22]

Fazék 2020.04.04 09:39 - Megtaláltam
Koronavírus idején ritkán keresett, nehezen megközelíthető ládákat kerestem. A mai első találat nagyon rendeben volt, tetszett ez a faluszéli vízi világ.

2020-04-04 09.22.03-Somogyfajsz 
Csabiq 2020.03.10 11:46 - Megtaláltam
HEURÉKA! Köszönöm a rejtést! Külön köszönet a bőséges leírásért. [Geoládák v3.3.2]

Kántorék 2020.03.01 16:05 - Megtaláltam
Egy eltévedésünk során találtunk rá eme ládára :D
Köszi a rejtést!

pelydzs 2020.01.01 11:57 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.46
Megtaláltam.

margabat 2019.12.28 14:33 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.27
Régóta terveztem eljönni ide, végül csak most került rá sor. Nagyon tetszett a legelő a tavakkal és a magával ragadó hangulatával, a nagy szél sem szeghette kedvem. Egyszer egy mozgó társaságában biztosan visszatérek ide. Bakancs/csizma valóban kötelező! Köszönöm a rejtést!

Élőben szebbVajon GCRTEK, vagy GCTO jöjjön velem legközelebb? :)
VP 2019.12.14 12:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.64
Most akkora a sár, hogy még az ajánlott parkolóig se lehetett elmenni autóval. Utána meg sok helyen cuppogás. De jó bakancsban lehet ezt is élvezni! A csatornákban rengeteg víz, nem mindenhollehetett átkellni, de azért csak el lehetettjutni a ládáig. :-)

Liberty 2019.11.24 09:36 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.54
Somogyi barangolásunk közben kerestük fel ezt a szép, nyugalmat árasztó természetvédelmi helyet. Az autótól 1,8 km-t sétáltunk a ládáig, a táj lenyűgözően szép. A tó nádasából időnként felreppent egy-egy vízimadár, távolabb szürkemarha csorda legelészett. A ládaoldal ismertetője élvezetes olvasmány a környékről és a fáslegelőről. A környék névadójáról szóló ismertető tetszett a legjobban. A fatuskóban a nagyobb dobozból kiöntöttük a vizet, de a kicsi rendben van. Köszönet a rejtésért.

Somogyfajsz címere
pappcsalád 2019.11.24 09:36 - Megtaláltam
[g:hu 1.6.4]

Molli 2019.08.18 14:08 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.17
Köszönöm a rejtést!

g-tabe 2019.07.18 18:40 - Megtaláltam
Megvan, köszönöm!

anettnori 2019.07.12 10:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.30
Megvan! [g:hu 1.6.3]

A biciklis kör legnehezebb része volt a rejtés közvetlen megközelítése. Egyrészt az eső is kezdett intenzívebbé válni, másrészt láposabb, vizenyősebb részek szegélyezik. Azért megoldottuk.

IMG_20190712_103526IMG_20190712_103534
IMG_20190712_103757 
Párduc50 2019.07.11 13:34 - Megtaláltam
Nagyobb sétával meglelve. Útközbem találkoztam egy pásztorral és két szép kutyájával! :-)


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (79 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.