geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
3940. Kocsordi Unitárius templom (GCKOUN)

A templom

A templom

A templom még a régi nagy fenyőkkel

A templom még a régi nagy fenyőkkel

Mostani kép

Mostani kép

Oldalról

Oldalról

Bejáratnál a tábla

Bejáratnál a tábla

Kazetták

Kazetták

Harang

Harang

A boltozat egyik motívuma

A boltozat egyik motívuma

Boltozat a csillárral

Boltozat a csillárral

Szószék

Szószék

A bejárat felett

A bejárat felett

Padok

Padok

Torony

Torony

télen

télen

Kinti "ablak"

Kinti "ablak"

Tornác

Tornác

Virágmotívumok

Virágmotívumok

Valami készül..

Valami készül..

Alternatív helye

Alternatív helye
Szélesség N 47° 56,320'
Hosszúság E 22° 22,873'
Magasság: 115 m
Megye/ország: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2014.12.28 11:00
Megjelenés időpontja: 2014.12.28 11:57
Utolsó lényeges változás: 2014.12.28 11:57
Utolsó változás: 2018.04.16 18:55
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: ricsivivi
Felhasználó: ricsivivi
Nehézség / Terep: 2.5 / 1.5
Megtalálások száma: 189 + 1 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.6 megtalálás hetente


WAP
9x3cm-es PET előforma, a templom nyugati oldalán az ereszcsatorna mögött, fejmagasságban keresd! Az autóbejárat melletti kiskapu ha nincs nyitva, kérlek hívd jakab Gyula gondnokot a 06 30/473-6022-es számon, nyugodtan hivatkozz a ládára, nem messze lakik a templomtól és szívesen megmutatja vagy hívd Bartha Mária-Zsuzsánna lelkészt a 06/44/404-876 vagy +40 744 351 84 számon!
Ő minden csütörtökön és vasárnap délelőtt ott van a templom melletti lelkészlakban, de telefonos egyeztetés után máskor is megtekinthető a templom.
Kérlek óvatosan keresgélj, nagy a forgalom erre a főút miatt!
Alternatív jelszó: ha bármilyen oknál fogva nem tudnál bejutni a templomhoz, alternatív jelszó szerzési lehetőség a templom hátsó bejáratánál (Nagymező utca) levő egyik kisebb fenyőfa templom felőli oldalán (9x3-es PET).


A ládába TravelBug nem helyezhető.


Megközelítés
Kocsord község Mátészalkát a 49-es főúton Kelet felé elhagyva  N 47° 56,445' E 22° 19,693' 123 m [GCKOUN+Kelet felé Kocsordra] a következő település.

Parkolás
Nincs kijelölt parkolóhely, de a templom mellett levő üres telek előtti részt ajánlom autóval az útmentén ezen a ponton:  N 47° 56,325' E 22° 22,865' 123 m [GCKOUN+itt ajánlott parkolni]

Tömegközlekedéssel
Busz és vonatközlekedéssel egyaránt megközelíthető. Vonattal a Debrecen-Mátészalka-Fehérgyarmat, illetve Nyíregyháza-Mátészalka-Zajta vonalon, autóbusszal a Mátészalka-Csenger, Mátészalka-Fehérgyarmat, illetve a csak Kocsordig közlekedő Mátészalka-Kocsord vonalon közelíthető meg.

Az unitárius hitről
Az unitárius elnevezés a latin unus [est Deus] = egy [az Isten] szóból képződött. A szabadelvű, lelket megkötő dogmáktól mentes, az Isten-ember kapcsolatot középpontjába állító unitárius vallás alapvető tanítása Isten egysége, az ember-Jézus példájának követése, a lélek halhatatlansága, az élet és a teremtett világ feltétlen tisztelete, a jóravaló képességekkel született ember fejlődésének segítése. E tanítások alapján az Unitárius Egyházban az oktatás, a közművelődés és az egyháztársadalmi élet szerepe kiemelkedő fontosságú. Több száz éves iskoláik mellett említésre méltóak az egyháztársadalmi szervezeteik és egyházi folyóirataik (Dávid Ferenc Egylet, Unitárius Irodalmi Társaság, nőszövetség, ifjúsági egylet, lelkészszövetség, illetve Keresztény Magvető, Unitárius Közlöny), amelyek Erdélyben a legrégebbiek közé tartoznak.
Az Unitárius Egyház tanítása bibliai alapon áll, vagyis értékeljük és tiszteljük a kereszténység alapiratát - azonban azt természetesen nem szó szerint értelmezzük, hanem a bibliatudomány eredményeinek felhasználásával. Szertartásaik: keresztelés, házasságkötés, temetés, úrvacsora, konfirmáció. Egyházi építészetük, templomaik felszereltsége, az ún. kegytárgyaik, valamint a papi ruházat szinte teljesen hasonlít a református testvéregyházéhoz.

Hitvallás: Hiszek egy Istenben, az élet teremtőjében, gondviselő Atyánkban. Hiszek Jézusban, Isten legjobb fiában, a mi igaz tanítómesterünkben. Hiszem a szentlelket. Hiszek az unitárius egyház hivatásában. Hiszem a bűnbocsánatot és az örök életet. Ámen.

A fentiekből kitűnik, hogy az unitáriusok keresztényeknek tartják magunkat. A keresztény szó eredeti jelentése: Jézus-követő.

Trianon átkaként 2010-ig két magyar unitárius egyházat tartunk számon. A 126 anyaegyházközségből álló és 6 egyházkörbe tagolódó Erdélyi Unitárius Egyház tagjainak száma kb. 65.000; főhatóságaiak, püspöki hivatalának, egyháztársadalmi szervezeteinek, valamint belső intézményei nagy részének székhelye Kolozsváron van. A 11 egyházközséget magában foglaló, budapesti székhelyű Magyarországi Unitárius Egyház tagjainak száma nem több néhány ezernél. Mindkét egyházszervezet zsinatpresbiteri elveken nyugszik, legfőbb szervei: a Zsinat és az Egyházi Főtanács.
2010. november 22-én az egyház egyesült a Magyarországi Unitárius Egyházzal, Magyar Unitárius Egyház néven, Kolozsvár központtal.

Érdekességek:
- A magyar királyok közül egyedül II. János vagy másképpen megnevezve János Zsigmond magyar király volt unitárius, aki egyben 1570 végétől Erdély fejedelme. Az erdélyi fejedelmek közül, az egyetlen székely fejedelem, Székely Mózes volt unitárius.
- Az egyház címere a három dombon álló galamb, körülötte farkába harapó kígyó.

A Kocsordi Unitárius Egyházközség története és temploma
A műemlék Kocsordi Unitárius templom 1938-ban épült. Az Unitárius Egyház egyetlen temploma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A kocsordi Unitárius Egyházközség 1938-ban létesült, amely év folyamán lelkészt alkalmaztak, harangot öntettek és templomot építettek. A gyülekezeti tagok az Unitárius Egyház intézményei támogatása mellett óriási anyagi terheket vállalt.

A templom épületegyüttesét dr. Szente László sepsiszentgyörgyi származású unitárius műépítész tervezte népi stílusban. Az építést Kereki Gábor első lelkész vezette és saját kezűleg festette a mennyezet 104 kazettáját aranyosmenti, főleg mészkői bútormintákkal. A szószéket és irodaszekrényt dr. ifj. Ferencz József segédlelkész, későbbi budapesti unitárius püspök festette népi mintákkal. A hívek székely faragású csillárt, 11 fali virágtartót rendeltek. Végh Mihály lelkész virágvázát, Nyitrai Levente lelkész lámpatartót faragott népi stílusban.

A 27 méteres tornyot eredetileg zsindellyel fedték, faragott gerendákkal, deszkacsipkével díszítették. A belépő melletti és az iroda előtti 3 tornácot, valamint a székely kaput szintén faragott gerendákból építették.

A templom mellé lelkészi lakást és gyülekezeti termet építettek ugyanabban az erdélyi stílusban. A templomot faragott padokkal bútorozták be és népi stílusú kerítéssel kerítették el. Ezüst klenódiumokat (úrvacsorai és keresztelő kellékeket) adományoztak ötvös díszítésekkel. Az asszonyok hímzett kelmékből állították össze az úrasztali és szószéki takarókészletet, saját munkákból. A templom betonpadlóját szőnyegekkel fedték, az ablakokat függönyökkel látták el. Ezeket a konfirmálók évente újabb adományokkal egészítik ki.

A csajági hívek az 5 mázsás nagyharang mellé 3 mázsás kisharangot öntettek, ami külön haranglábon áll. A templomban gázfűtés és villanyvilágítás van, illetve a vizet is bevezették. Klasszikus orgona hiányát elektronikus orgonával, illetve a gyülekezeti teremben harmóniummal pótolják.

A templomban faragott emléktábla áll dr. Abrudbányai János lelkész, 56-os mártír emlékére, aki a község állatorvosa is volt és az első kultúrházat is ő létesítette filmvetítő géppel. Kereki Gábor lelkész özvegye is emléktáblát állíttatott templomfestő és építő férje emlékére, valamint felújíttatta saját költségén, illetve a londoni unitárius hívek hozzájárulásával a templom tetőhéjazatát, illetve mennyezetét.

A kocsordi hívek közadakozásból több felújítást végeztek, toldást vásároltak a telekhez. Bajor János lelkész 1965-ben a templom elé fenyőfákat ültetett, melyek a harmadik évezredet 20 méteres magasságukkal köszöntötték. (ma már nem állnak)

Istentisztelet
Minden vasárnap 10 órától.

Forrás:Kocsordi Unitárius Egyházközség honlapja

LÁDATÖRTÉNET:
2015.12.06: Megjelenés
2016.03.12: Láda OK, alternatív újra rejtve
2016.10.08: Ellenőrizve, minden OK

Jó keresgélést kívánunk mindenkinek! ricsivivi
Állapot: kereshető

Értékelés: értékelés (70 db): környezet: 4.47 rejtés: 4.24 web: 4.61 átlag: 4.44

 - történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 - szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 - különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 - vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 + település belterületén van a láda?
 + van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 + megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 - a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 - babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 - igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 - sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - van-e a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb.?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 + GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell


Lisi 2020.09.09 13:55 - Megtaláltam
Megtaláltam

Szejbi 2020.09.09 10:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

Ich.. 2020.09.06 10:02 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.89
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

IMG_20200906_100457 
targonczas 2020.08.25 12:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

Gábor75 2020.07.15 09:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

KP1965 2020.07.15 09:27 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.12
Néhány szabolcsi láda megtalálása céljából indultunk autós túrára, végül 32 találattal zártam a napot, amiből ez volt a negyedik.
Sikerült elintézni, hogy kinyissák a templomot, így belülről is megnézhettük. Nagy élmény volt!

20200715_09334820200715_092557
20200715_09230520200715_092248
20200715_09234020200715_093004
stmester 2020.07.15 09:25 - Megtaláltam
Sikerült bejutnunk a templomba. Régi vágyam volt.

IMG_20200715_092202IMG_20200715_092217
IMG_20200715_092253IMG_20200715_092315
IMG_20200715_092446IMG_20200715_092654
Mirtt 2020.07.13 12:16 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Pumba9 2020.07.13 12:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.97
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Pótjelszóval [Geoládák v3.4.1]

szollosi73 2020.07.01 11:29 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.21
Megvan!

Kocsordi Unitárius templom 
Reggel 2020.07.01 11:27 - Megtaláltam
Ok! Megtaláltuk!

Köszi a rejtést!

Anita, Szilvi, szollosi73, Reggel

AzElveszettGeoládaFosztogatói 2020.06.26 19:05 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. Pótjelszóval. [g:hu 1.6.5]

kocsisjozsef74 2020.05.28 18:03 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.80
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! János, Józsi [Geoládák v3.3.2]

belus01 2020.05.14 11:06 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük.Pótjelszó.

bihari970608 2020.05.03 15:19 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.33 súly: 2.81
Megvan! Köszi a rejtést!

martonjozseffgy 2020.02.02 13:09 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.97
Februári kellemes idő kihasználása. A kerítés zárva volt, így maradt a hátsó jelszó. Köszi!

20200202_13024120200202_130225
20200202_13045020200202_130456
20200202_130841 
Fehér Márton 2020.01.12 12:53 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

FLAC 2020.01.12 12:52 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.2.2]

Borzaska 2019.11.23 14:40 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. Borzaska & LRDR [g:hu 1.6.4]

R.Guszty 2019.11.15 20:21 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Robogo 2019.11.15 20:13 - Megtaláltam
East End ládázós hétvége alatt kerestük fel a ládát kitkat0123, Liberty és R.Guszty társaságában.
Köszönöm a rejtést!

kitkat0123 2019.11.15 06:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

N.Zs. 2019.10.04 11:42 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.44
Zárva volt a templom és nem telefonáltunk. A pótjelszót kerestük meg. Jól összeszurkált a fenyő és a szembe ház lakóit is ki kellett cselezni....

IMG_0375IMG_0376
IMG_0377IMG_0378
Seprényi család 2019.09.22 16:30 - Megtaláltam
Mi az alternatív jelszóval akartuk kezdeni, de mindenki kint végezte a kis őszi teendőit. Árgus szemekkel nézték az idegeneket (engem a 2 lányommal).Jobbnak láttuk a gondnokot hívni. Megérte :) Pár perc alatt ott volt kocsival és lelkesen mesélte mit honnan..., történelem...stb. Köszönjük :)

IMG_20190922_150704 
Wilka74 2019.09.21 10:00 - Megtaláltam
Nem sikerült hozzáférnem a pontokhoz. A kiskapu zárva volt, szombat lévén én nem akartam a gondnokot felhívni. Lefotóztam a helyet ahol szerintem a dobozka lehetett. Hátul kettő fenyőt találtam, jelszót egyiken sem. A keresgélésre odajött a szemközti házból egy asszony és érdeklődött, hogy mit szeretnék a fával csinálni. Jobbnak láttam eljönni. Megköszönöm ha elfogadod.

[Jóváhagyta: ricsivivi, 2019.09.25 20:13]

IMG_4258IMG_4259

A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (190 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.