FAQ
414. L´Huillier-Coburg kastély (GCLHCO)

Impozáns

Impozáns

Szobarészlet

Szobarészlet

Freskórészlet

Freskórészlet

Borsodi földvár anno

Borsodi földvár anno

borsodi tájház

borsodi tájház

a tájháztól a vár felé

a tájháztól a vár felé

vár "fal"

vár "fal"

a vár belső része

a vár belső része

kajakkal is elérhető

kajakkal is elérhető

kilátás a várból

kilátás a várból
Szélesség N 48° 17,695'
Hosszúság E 20° 44,385'
Magasság: 135 m
Megye/ország: Borsod-Abaúj-Zemplén
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2002.09.12 19:30
Utolsó lényeges változás: 2017.08.19 21:11
Rejtés típusa: Multi geoláda (2V)
Elrejtők: Erzséb & Laci és Willy az ebadta, adoptálta Mr Zerge
Ládagazda: Mr Zerge
Nehézség / Terep: 2.0 / 3.0
Megtalálások száma: 520 + 4 sikertelen + 8 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.5 megtalálás hetente


WAP:
Az 1. pont nem olvasható, javításig a 2. pont jelszó részlete elég a logoláshoz
A jelszó első része: a kastélynál. N 48° 17,695' E 20° 44,385' 135 m. A fenti koordinátán található üvegtábla utolsó elötti sora.
A jelszó második része: a Borsodi földvár közelében a Tájháznál: N 48° 18,722' E 20° 44,838' 136 m. Egy termetes sziklán az utolsó sor.


A ládába TravelBug nem helyezhető.
........................................................................................

Az edelényi kastélyt báró L' Huillier Ferenc tábornok építtette 1727-28-ban, a Bódva patak által körölölelt kis szigetre, de nem tudta örömét lelni a környék legnívósabb, francia hatást mutató kastélyában, mert az építkezés befejezését követően meghalt. A díszítő munkákat már özvegye készíttette. 1730-at írtak, amikor a kastély homlokzati díszítőelemei és belső stukkói is elkészültek. Erről a kastély déli homlokzatán elhelyezett tábla tájékoztat bennünket.

A latin szöveg fordítása: " ő császári királyi apostoli felségének generálisa az egri őrség parancsnoka Lulier János Ferenc szabad báró -hátramaradt özvegye edelényi és cserépvári örököse Lulier báróné született Santa Croce Mária Magdolna bárónő. 1730."

A kastély terveit Giovanni Battista Carlone, az egri püspöki építész készítette. A cour d'honneur-ös, kétsaroktornyos épület egyéni megjelenésű, főhomlokzatánál a héttengelyes, négyszintes középrizalit dominál. Ablakformái, az épületet figurális díszítései, az "ebédlőpalota" erkélye feletti, valamint az egykori park felé néző homlokzaton megfigyelhető női fejek igen érdekesek. Gyakori a kagylómotívum és az ovális ablakforma alkalmazása. Egyediek az első emeleti ablakok szemöldökei. A négyszintes középrizalit pilasztereit mind az északi, mind a déli oldalon ión oszlopfők díszítik. Az északi és a déli kapuk felett az osztópárkány és az attika közötti szakaszon a kastélyt építtető családok címerei láthatóak. Gyakori díszítőelem a nyílásokat körölölelő voluta is. Az épületet tetőzetét eredetileg zsindely borította, a földszinti ablakokat vasrács védte. Az épület különlegessége, hogy a középrizalit felett eredetileg nem volt magastető, hanem a francia barokk hatását követve az attika fal mögött egy alacsony hajlásszögű tető bújt meg. A későbbi épülethelyreállítások során építettek a középrizalit felé magas tetőt, ezáltal megváltoztatva az épület eredeti formáját.

Az épület XVIII. századi megjelenéséről alaprajzok és homlokzatrajzok maradtak fenn, amelyeken jól megfigyelhetőek az eredeti térkapcsolatok, valamint az U-alakú udvart lezáró hullámos nyomvonalú kerítés is, amelyet később elbontottak. Az épület felmérését Anton Dvoraczky készítette, akit Eszterházy István megbízásából. A főbejáraton belépve egy nyolcszögletű előtérbe léphetünk, ahonnan a főlépcsőn keresztül az emeletre juthatunk. A reprezentatív főlépcsőn kívül a kastély szintjei közötti közlekedést több csigalépcső biztosította. A nyolcszögletű földszinti előtérből, az ötkarú díszlépcsővel ellentétes oldalon volt a konyha, amelynek hatalmas szabadtűzhelye az egyik fennmaradt rajzon jól kivehető. A földszinti és emeleti szobákat cserépkályhák melegítették, amelyeket a személyzet külső fűtőnyílásokon keresztül fűtött.

A kastély földszintjén volt a kápolna, amelynek bejárata felett népies bájjal megformált Mária alakját láthatjuk. A földszinten voltak a káplán, az udvarmester, a tiszttartó szobái, a cukrászat és kamrája, a kávékonyha, állatorvosi gyógyszertár, a már említett nagy konyha, az inas szobája és a gróf fogadó - dolgozó - és hálószobája. Az emeleten kapott helyet a grófnő lakosztálya, társalgószobájával és hálójával, a komorna szobája és az illemhely. Az emelet nyugati szárnyában vendégszobák és játékszoba várta látogatóit. A nagyszabású társasági élet és vendégfogadás színtere az emeleti stukkódíszes díszterem, a nyári ebédlőpalota volt, amelynek volutás márványkandallói szerencsére megmaradtak.

A híres "edelényi festő", Lieb Ferenc az 1770-es években kap megbízást az épület egyes termeinek kifestésére. A XVIII. századi világi falképfestészet olyan sajátos hangvételű remekműveit hozta létre Lieb Ferenc e kastélyban, amely magával ragadja a mai szemlélőt és szinte észrevétlenül visszaröpíti a 230 évvel ezelőtti világba. A falképek rokokó figurális képei olyan elevenek, hogy az ábrázolt szereplőik szinte megérintenek. Az edelényi kastély falképfiguráinak rokonait a monoki Andrássy-kastélyban találjuk, amelyek szintén Lieb Ferenc alkotásai. Az "edelényi festő" személyének beazonosítása Jávor Anna kutatómunkájának köszönhető. A Fragonard által festett hintázó hölgy edelényi "barátnője" szinte arcunkat söpri suhogó rózsaszín ruhájájával, majd lerepül a falról. Ha csöndben figyelünk, hallhatjuk az egymásnak szerelmet valló főúri pár suttogó szavait. A következő terem falképének pipázó férfialakja kaján mosollyal lesi ámulatunkat. A képpé bűvölt XVIII. századi kastélylakók társaságáben puttók és mitológikus alakok, szimbólikus szereplők (évszakok, földrészek) sokasága ejti rabul a vendéget. Az emeleti díszterem, az "ebédlőpalota" különös tekintetű, számtalan festékrétegtől torzult arcú figurái várják azt a percet, amikor visszakaphatják eredeti arcvonásaikat és derüsen figyelhetik a korabeli lakomák emlékét idéző, dúsan terített asztalok vidám társaságát, s hallhatják a márványkandallókban égő tűz pattogását. Fehér arcukon ismét gyertyafény játszik majd, és a termet a zene gyönyörűsége tölti be.

A kastély a Műémlékek Állami Gondnoksága kezelésében van és a látszattal ellentétben látogatható! Az szolgálatot teljesítő biztonsági őrt kell megkérni, hogy vezessen körbe. Mi kétszer is végigjártuk, legutóbb az idén tavasszal, teljesen ingyen.

A jelszó első része: a kastélynál.  N 48° 17,695' E 20° 44,385' 135 m [GCLHCO-1] A fenti koordinátán található üvegtábla utolsó elötti sora.

EDELÉNY, BORSOD VÁRA

A borsodi fölvárat az 1200-as évek elején élt tudós szerzetes, Anonymus említi először magyarok cselekedetei című művében. Elbeszélése szerint a várat Bors vezér építette, akit a honfoglalás során Árpád fejedelem küldött a környék kikémlelésére és birtokba vételére.
Győrffy György szerint azonban ettől eltérően Bors ispán idejét Géza fejedelem, vagy Szent István korára teszi, amikor a vár megyeszékhellyé lett.
A vár kezdetben a borsodi esperesség központja is lehetett.
1219 és 1282 között gyakran szerepel az oklevelekben, többek között 1219-ben a börtönőröket, 1219-ben, 1230-ban, majd 1263-ban a várnagyot említik.
A vár a tatárjárásig Borsod vármegye ispánsági és egyházi központja volt. A vár a megye névadója.
Pusztulásának idejét nem ismerjük, de a tatárjárás után elveszthette jelentőségét.
A földvár igen gazdag eredményeket hozó ásatása 1987 és 1999 között folyt. A kutatás bebizonyította, hogy a korábbi elképzelésekkel ellentétben a vár nem egy őskori erődítmény felújításaként épült. A várfalakat jelentő sáncok a X. század végén, a XI. század elején egy, a Bódva fölé magasodó természetes dombon készültek. A ma csak egyszerű földhányásnak látszó sáncokat fa szerkezet erősítette. A 10 m széles sánc alapját két sor kazetta alkotta, amelyet gömbfából, máglyarakás szerűen építettek fel. A kazettákba földet döngöltek, és további gerendákkal merevítették. A várfal külső oldala meredek a belső oldal rézsűs volt. A tetején még sárral bevont vesszőből font palánk is lehetett. A korabeli haditechnikával szemben szinte bevehetetlen erősség volt.
Az egykori földváron belül egy templomot is feltártak. A korabeli templomokhoz képest jelentős méretű volt. 15 m hosszú, 8 m széles, patkó alakú szentélye 3,5 m átmérőjű. A 80 cm vastag falak mészhabarcsba öntött tört kőből készültek. A falakat feltehetőleg faragott homokkövekkel burkolták. Az alapfalakon kívül mindössze egy kőből faragott szenteltvíz tartó került elő.
 N 48° 18,745' E 20° 44,923' 150 m [GCLHCO+A földvár]

A jelszó második része: a Borsodi földvárnál.  N 48° 18,722' E 20° 44,838' 136 m [GCLHCO-2] .
Egy termetes sziklán az utolsó sor.

EDELÉNY, Borsodi Tájház

A Borsodi Tájház a város és a Bódva völgye regionális múzeuma. Gyűjtőkörébe a néprajz tárgyi és szellemi anyagán kívül az ipar- és agrártörténet, a művelődéstörténet, a helyismeret tartozik.
2000 júniusától helyet ad a Borsodi Földvár ásatása során előkerült leletanyag egy részének is. Fenntartója Edelény Város Önkormányzata, működtetője a Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum.
Három porta lakóház- és gazdasági épületegyüttesét foglalja magába. A lakóépületek és a fennmaradt gazdasági épületek a Bódva menti népi építészet szinte érintetlenül megmaradt reprezentánsai. A száz holdon gazdálkodó kisnemes Szathmáry-Horkay család portáját - a múzeumegyüttes első egységét - 1997-ben vásárolta meg az akkori városi tanács múzeumi célra a polgári tiszta szoba bútoraival együtt (Borsodi út 155.). A Szűcs-Kiss-Szarka középparaszti "amerikás" család háza (Váralja u. 1.) 1997-ben került a város tulajdonába vásárlás útján. A kisnemes Vadászy család portáját (Váralja u. 2.) 2000-ben vásárolta meg az önkormányzat az örökösöktől.
A három porta termeiben az említetteken kívül látható még cipész-, kerékgyártó-, kádár- és kovácsműhely, Hodossy Gyula kovács- és rézöntő mester munkái és a múzeum jelentős textilgyűjteményéből egy szép és gazdag kiállítás.
 N 48° 18,717' E 20° 44,827' 136 m [GCLHCO+Borsodi tájház]

Szerencsés kincs keresést.
Üdv Mr Zerge
Állapot: kereshető

KRW értékelés (309 db): környezet: 4.41 rejtés: 4.25 web: 4.52 átlag: 4.39

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
+
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
+
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell

Régi láda, nincs moderálva.

Alex0509 2023.01.26 16:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Vica1130 2022.12.28 14:58 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm!

lencseseva 2022.10.30 14:25 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Laminsio 2022.08.28 15:13 - Megtaláltam
Köszi

HovaMegyek 2022.08.24 13:53 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.9.12]

traxx 2022.08.20 19:03 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.49
Megtaláltuk

Kopacs86 2022.08.18 18:02 - Megtaláltam
Edelény
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

kétbakancsos 2022.08.12 10:37 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.06
Köszönjük a lehetőséget!

Sergio64 2022.08.10 16:12 - Megtaláltam
Nagyon hangulatos napot töltöttünk Edelényben, köszönjük, hogy megmutattad!
Zs & Zs

IMG_20220810_113745IMG_20220810_113832
IMG_20220810_120754IMG_20220810_140300
IMG_20220810_140031IMG_20220810_154740
IMG_20220810_155207 
VilmosT 2022.08.07 18:38 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Kitti és Vilmos [Geoládák v3.12.10]

elaca 2022.08.07 18:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.14
Megtaláltuk! Kösz a rejtést.

kamzik 2022.08.06 16:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.10
Köszi a rejtést!

Kredenc89 2022.07.23 14:19 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Ibolka 2022.07.21 15:05 - Megtaláltam
Nbokannal közösen, kösz a rejtést. [Geoládák v3.12.10]

nbokan 2022.07.21 15:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 2.5 átlag: 3.17 súly: 4.35
Átutazóban egy kis pihenő. Vártorony már nincs, de az üvegtáblát megtaláltuk - aktualizálni kellene a leírást. A kastélylátogatást sajnos 5 perccel lekéstük (15:30-kor indult az utolsó tárlatvezetés), így csak kívülről tudtuk megcsodálni, legközelebb jobban felkészülve jövünk. Tetszettek pontok, kösz a rejtést. Képek később... [Geoládák v3.12.10]

Pincehegyiek 2022.07.21 10:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

KKrisztian0331 2022.07.16 18:12 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 3 átlag: 3.67 súly: 2.57
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

RMB 2022.07.16 17:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

GGeri12 2022.07.16 17:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Noncsi77 2022.07.16 17:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Krisztián26 2022.07.15 16:29 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

OsiOsi 2022.07.11 12:28 - Megtaláltam
Ok

weitz család 2022.07.10 15:56 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

stimi 2022.06.30 19:10 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést, megtaláltam.

balogkryszta 2022.06.25 08:27 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.72
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Nagy Éva 2022.06.25 08:27 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.70
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

petili 2022.06.19 14:27 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.99
Köszönjük a rejtést!

Bunki Mókusok 2022.05.29 12:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

speti 2022.05.21 16:52 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Katona55 2022.05.16 10:18 - Megtaláltam
4 napos közös túrázás stmesterrel.

stmester 2022.05.16 09:30 - Megtaláltam
Nem kell Franciaországba menni szép kastélyt nézni. Körbejártuk, megcsodáltuk a parkot is.

Coburg 2Coburg kastély
typhoon7 2022.05.13 19:59 - Megtaláltam
Köszi a rejtést :-)

paidlp 2022.05.05 18:32 - Megtaláltam
Fogom! :)
Köszönöm a rejtést!

BoViKa 2022.04.24 14:26 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.8]

mamli 2022.04.24 14:00 - Megtaláltam
Meglett. Köszönjük a rejtést. Bundás company

Zsuzskaland 2022.04.23 16:37 - Megtaláltam
megtaláltuk Jonigts-sel [Geoládák v3.12.8]

Jonigts 2022.04.23 16:12 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

Molnar-Edocs 2022.04.18 17:43 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! azért a második rész sem könnyen olvasható. [Geoládák v3.12.7]

Repi97 2022.04.10 19:54 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Zsanett és Gábor! [Geoládák v3.12.6]

frank530601 2022.04.07 12:31 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a rejtést.

Edelény 
martonjozseffgy 2022.03.19 13:26 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.35
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6] Idő hiányában csak kívülről tudtuk megnézni ezt a gyönyörű kastélyt. Sajnos a kastélykertben valóban nincs meg a jelszó első része. Elszomorító az is, hogy nagyon sok helyen látni rongálás, firkálás nyomait itt és a földvárnál is. Kár értük.

20220319_12252220220319_122546
20220319_12270820220319_122840
20220319_12290720220319_122859
20220319_13161920220319_131819
20220319_13220020220319_132438
mike andros 2022.03.19 10:20 - Megtaláltam
Megvagy!!! [Geoládák v3.12.6]

KTTNTZSDSETZS 2022.03.15 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.99
Elsőt nem találtuk.
Másodikat megtaláltuk.

KataJani 2022.03.15 09:30 - Megtaláltam
Miskolc környékének felfedezése geocaching segítségével.
[g:hu+ 2.7.16]

Búr 2022.01.24 11:34 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm hogy megmutattad nekem!
[g:hu+ 2.7.16]

Zsoofii 2021.12.20 14:51 - Megtaláltam
Köszönöm!

atgaspar 2021.12.17 13:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

gyetger 2021.11.06 10:02 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszi! :)
[g:hu+ 2.8.3 teszt]

Szamoa 2021.10.29 13:40 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

bcs723 2021.10.27 13:55 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.14]

petegabi 2021.10.23 15:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
[Geoládák v3.12.2]

Juci&Csaba 2021.09.26 14:29 - Megtaláltam
Gyönyörű a kastély, kiváló volt a tárlatvezetés. Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.1]

reczy 2021.09.25 18:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.1]

ViszlaiLívia 2021.09.25 13:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.1]

betv 2021.09.18 17:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.1]

RegeczInez 2021.07.24 14:13 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

aztakutyafáját 2021.07.24 13:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

nemethk 2021.07.24 13:45 - Megtaláltam
Voltunk a kastélyban, nagyon tetszett.
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Lumen79 2021.07.17 14:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Senator62 2021.07.17 13:00 - Megtaláltam
Meglett! Köszi a rejtést!

Esty 2021.07.13 18:25 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Lidus 2021.07.13 18:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Kisdecso 2021.07.13 18:23 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.13]

Brigi0111 2021.07.09 12:09 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

skj 2021.07.06 16:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

N.Apa 2021.07.06 10:51 - Megtaláltam
A Kiss gyerekekkel és Marcival. Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Twini 2021.07.05 15:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

FLAC 2021.06.16 16:07 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.0]

Lili és Balu 2021.06.01 13:41 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

Favágó82 2021.05.28 16:51 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 2 web: 5 átlag: 3.00 súly: 2.77
Megtaláltuk köszi a rejtést!

kovigaga 2021.05.24 16:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

Ruzsi 2021.05.09 17:40 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

silboy & Zsóka 2021.05.03 12:21 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.50 súly: 3.40
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Sajnos az első ponthoz elvétettük az irányt, így csak a második lett meg, de jelenleg ez is elég.

20210503_101635255_iOS20210503_101845388_iOS
20210503_102217115_iOS 
szmetzsu 2021.04.17 12:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.3]

hihena 2021.04.04 14:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.23
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

gsscsb 2021.04.04 14:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 2.20
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Kroo 2021.03.13 13:59 - Megtaláltam
Köszönjük!

Ákos85 2021.02.20 12:37 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.92
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!

Karol 2021.02.20 12:37 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.34
Megtaláltam.
Köszönöm a rejtést! ?

Vidket 2020.11.08 14:26 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.88
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! :) [Geoládák v3.7.6]

utigabi60 2020.10.23 12:17 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

Kerékgyártócsalád 2020.10.03 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.32
Kast?ly nagyon sz?pen felújított. A bemutata? ház is rendben van. Szep elmeny

VILÁGJÁRÓ (expötyimiki) 2020.09.27 12:12 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

dobozipatikus 2020.09.27 10:03 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

kitkat0123 2020.09.25 21:07 - Megtaláltam

agyon szépen köszönöm a rejtést és a munkát, amit a láda kihelyezésébe fektettél.
[Geoládák v3.6.0]

Robogo 2020.09.25 21:07 - Megtaláltam
Aggteleki kéktúrás hétvégére menet felkerestünk pár miskolci ládát kitkat0123-al. A szállás Edelényben volt, még éjszaka felkerestük a pontokat.
Köszönöm a rejtést!

ha2 2020.09.08 10:00 - Megtaláltam
Ok. A kastélyt és az 1. pontot egy évvel ezelőtt már megtaláltam, egy szlovákiai MTE túráról hazafelé.

anettx 2020.09.08 10:00 - Megtaláltam
TFTC!
5 napos BAZ-megyei kirándulgatás Miskolctapolcai bázissal.
[Geoládák v3.6.0]

elotomi 2020.09.05 16:58 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

bm 2020.09.05 16:54 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

katika59 2020.08.20 14:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

Votom 2020.07.19 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.71
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

kolett 2020.07.16 13:43 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Csenge&Tomika 2020.07.12 15:48 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

tgusmon 2020.06.01 11:42 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.72
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.1.17]

Toti 2020.05.24 21:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

GeoEvike 2020.05.24 20:56 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Évi ♡ Toti [Geoládák v3.3.2]

eszluzsu 2020.05.10 11:20 - Megtaláltam
Ládavadász Pistivel közös találat. Köszönjük. [Geoládák v3.3.2]

ládavadász Pisti 2020.05.10 11:19 - Megtaláltam
Megtaláltam , köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

CSUBIX77 2020.04.16 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.43
Köszönöm, megtaláltam a rejtést!

[Jóváhagyta: Mr Zerge, 2020.04.16 18:10]

12
45
Bádi91 2020.03.01 12:35 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

nazso.oszan 2020.01.04 15:30 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést.

IMG_20200104_120215IMG_20200104_122136
IMG_20200104_133132IMG_20200104_140110
IMG_20200104_140509IMG_20200104_152852
IMG_20200104_153842 
Xorbit 2020.01.03 12:41 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.62
Köszönöm a rejtést, megtaláltam!
Fantasztikusan szép a kastély, aranyos a tájház! ??
[Geoládák v3.1.2]

TothTi 2020.01.03 12:34 - Megtaláltam
Meglelve.
Köszönöm a rejtő munkáját. [Geoládák v3.1.2]

jutics 2019.12.29 14:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.93
Csodálatos ez a kastély, kiváló tárlatvezetéssel, filmvetítéssel. Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy ha erre jár ne hagyja ki. Gyönyörűek a termek, a festett falak. A Tájháznál már csak gyors drive in keresésre volt időnk. Köszönöm a rejtést!

IMG_20191229_143809IMG_20191229_140533
PANO_20191229_144427IMG_20191229_144623
IMG_20191229_125950IMG_20191229_133236
IMG_20191229_134448IMG_20191229_133731
IMG_20191229_133455IMG_20191229_135032
IMG_20191229_140545IMG_20191229_141004
IMG_20191229_135407 
bzslt 2019.12.27 09:35 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

Dóra2011 2019.10.27 16:17 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

IMG_20191027_155421 
Eszti és Robi 2019.10.27 16:07 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

IMG_20191027_155449 
urbanj 2019.10.26 14:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.36
Nagyon szép volt a kastély, köszönjük a rejtést.

vladizsu 2019.10.26 14:42 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

PEx2 2019.10.26 14:41 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

golyostoll 2019.10.26 14:41 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Erich 2019.10.20 17:26 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Süni1966 2019.09.15 17:03 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

CsKaroly 2019.09.15 17:01 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

vasilona 2019.09.15 10:26 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Zsizsi60 2019.08.22 19:04 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Aniko & Gyuri 2019.08.11 16:25 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Aniko és Gyuri [Geoládák v2.2.5]

tapiapi 2019.08.04 18:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.91
Köszönöm, hogy idecsaltál. Ha hazaérek, megírom, mit láttam. [g:hu 1.6.3]
A kastély csodálatos, a tájház és a vár szuper. Köszönjük.

Iván19 2019.07.25 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.30
Köszönöm a rejtést. A kastély igazán gyönyörű, a tájház is érdekesnek tűnik, arra sajnos nem jutott időnk. Nagyon tetszett a freskók elkészítéséről szoló film, ami a kastélylátogatás első része, így sokkal élvezetesebb volt a termek megtekintése.

P7251965P7251959
P7251966P8090261
P8090305P8090265
P8090308P8090309
P8090271P8090275
P7251969P7251973
Pipers 2019.07.25 21:03 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Kazsimers 2019.06.16 21:15 - Megtaláltam
Kocsiból ki-be a nagy viharban ungvarisarival.

ungvarisari 2019.06.16 21:15 - Megtaláltam
kocsiból kippattanós zuhogó esős találás kazsimers-vel :)

tothandras1 2019.06.16 18:34 - Megtaláltam
Megtaláltuk , köszönjük a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

e-nik 2019.06.10 12:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
A kastélyban a tárlatvezetés egyenesen szuper! Mindenkinek aj?nlom! [Geoládák v2.2.5]

Évi&Zoli 2019.06.09 19:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.96
"Pünkösdi-királyság" a Kéken, azaz "király" volt a mai nap! A technika ma sem kényeztetett el bennünket, de most jobban felkészültünk. Hazafelé levezetésül még beiktattuk. Nagyon jól tettük. A kastély lenyűgöző! Köszönjük!

IMG_20190609_192133IMG_20190609_193447
IMG_20190609_193508IMG_20190609_193532
IMG_20190609_193541IMG_20190609_193601
ystray 2019.06.09 12:20 - Megtaláltam
megvan! :)
két részletben. A kastély tetszett!

Judit és Béla 2019.06.08 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.35
Megtaláltuk.

fulpes 2019.06.05 16:42 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.60
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

20190605_16412620190605_164420
20190605_16470020190605_164735
20190605_164730 
Szöszke15 2019.04.13 13:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!

baranyaifiú 2019.04.13 13:45 - Megtaláltam
Ok!

tmolli 2019.04.13 13:45 - Megtaláltam
Köszönöm!

Wsky 2019.03.24 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.74
A kastély szuper, láttuk kívül belül sokszor. :)

köszi

tabletta 2019.03.23 18:39 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2x]

A2M 2019.03.20 17:39 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

Saláta Bogi & Sanya 2019.03.15 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 3.56
Megtaláltuk, köszönjük!

kócoska 2019.03.13 21:29 - Megtaláltam
Ide is eljutottunk! Köszönjük a rejtést!
A skanzent megnéztük, érdemes bemenni, bar körbevezetes nélkül nem mindig erdekesek ezek a helyek. [Geoládák v2.2.5]

MJANEZ 2019.02.20 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.72
Köszönöm, hogy ezt is láthattam! [g:hu 1.6.1x]

Attibati 2019.01.19 15:50 - Megtaláltam
A mai 25 kilométeres túra levezetéseként autóztam el a ládához. Igazi drive in találat, talán még az autóból sem kellett volna kiszállnom a jelszó leolvasásához.

zoli86 2019.01.18 18:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Gyeta 2018.11.25 11:21 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]

stikli08 2018.11.18 15:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, remek hely! köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Salika 2018.11.11 13:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Ági❤ 2018.11.11 13:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Sali69 2018.11.11 13:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

kupec 2018.11.01 11:32 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]

Tibi1983 2018.10.30 15:06 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtő munkáját! [Geoládák v2.2.4]

aresz 2018.09.11 10:49 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük szépen! :) [Geoládák v2.2.4]

Lacza és Tádé 2018.08.28 14:51 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

bigmick 2018.08.24 17:40 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget.
BigMick, Iza [g:hu 1.6.0f]

Tagesz 2018.08.11 16:04 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

Zilianyó25 2018.08.05 14:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Paul 2018.08.04 16:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0c]

vaslemez 2018.07.03 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.12
A kastélyt csak vezetéssel lehet megnézni, és ez szuper jó, mert a történetek nélkül csak egy 'üres' épület lenne.
A 2. pont szerintem felesleges, igaz, az 1. pedig nem működik.

IMG_20180703_130640 
BT_pro 2018.05.24 06:00 - Megtaláltam
Megvan köszönöm

Kiaribua 2018.05.15 17:30 - Megtaláltam
Köszönjük a lehetőséget.

adyca 2018.04.29 11:38 - Megtaláltam
Megvan!

Verka87 2018.04.28 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.03
Egyik kedvenc kastélyom :)

Toth417 2018.04.28 09:55 - Megtaláltam
Borsod megyei kerékpáros ládatúra során. Sajnálom, hogy jelenelg csak az egyik pont kereshető, de azárt a kastélyt is felkerestem. Köszönöm a rejtést!

Hortobágyi Család 2018.04.04 09:19 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.18
:)

katika 2018.04.01 12:15 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

 
Zsoland 2018.03.31 16:26 - Megtaláltam
Ez is meglett.

ildati 2018.03.30 15:45 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. Ildikó&Attila [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

bzz 2018.03.30 15:05 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

Livi123 2018.03.30 15:04 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

Juci31 2018.03.30 00:00 - Megtaláltam
:)

Dodó és Malvinka 2018.03.27 15:00 - Megtaláltam
Begyűjtöttük, köszönjük a lehetőséget! :)

TücsiTeam 2018.03.26 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.07
Köszönjük a rejtést.

GréJuBé 2018.03.15 00:00 - Megtaláltam
Köszönjük a lehetőséget! Szép nap kerekedett belőle!

Sir Pajszer 2018.03.09 12:46 - Megtaláltam
Köszi!

laszloze 2018.02.06 16:43 - Megtaláltam
Megtaláltam. A láda épségben egészségben.
Köszönjük a rejtést!
[g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

nmárti 2018.02.04 14:32 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.42
Tavalyi találat, aztán elmaradt. Köszi a rejtést!

Fehér Márton 2018.01.04 10:16 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.90
Megtaláltam köszönöm a lehetőséget

akosgy 2017.10.15 17:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 4.07
Alsó-hegyi barlangozós-bringázós hétvégéről hazafelé menet. Ritka eset, de ezúttal még világosban jártunk erre, gyorsan sétáltunk is egyet a kastély körül. Köszi.

Fixis 2017.10.10 08:01 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.78
Bódvaszilas felé vadásztuk le.

Zolas21 2017.10.10 08:01 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

PeterT 2017.10.08 11:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.30
Köszönöm a rejtést, szép környék :)

Norbee97 2017.09.15 13:29 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.88
Ezt is megtaláltam! Köszönöm a rejtést. Nem volt hiába eljönni ide. :)
Részletek és képek hamarosan.
Az első pont előtt csak éppen elmentem, ha már úgy sincs meg az ottani részlet, ráadásul nem is volt túl sok időm. Így is rossz irányba indultam, így a második ponthoz még jobban sietni kellett. A végén már rohantam, hogy sikerüljön, szerencsére meg is lett. A kastély és környezete szép, a tájház se rossz, de azért lehetett volna kicsit ötletesebb a rejtés, bár így rohanás közben pont jól jött. :) [g:hu 1.5.4a] [wapon beküldött szöveg]
759.

IMG_20170915_130309IMG_20170915_130451
IMG_20170915_132853 
hevesi68 2017.08.19 17:00 - Megtaláltam
[g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

ghiago 2017.08.03 13:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.91
Köszönjük. Valamiért a jelszót nem fogadja el. Kérném a képek alapján a láda elfogadását.

[Jóváhagyta: Mr Zerge, 2017.08.19 16:32]

DSC_1695DSC_1694
Liberty 2017.07.02 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.37
3/3. Borsodi kiruccanás.

Lenyűgözően szép a kastély és a kastélypark. Köszönet a bemutatásáért.

Edelény címere
Bányai család 2017.06.10 17:03 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.54
Meglepően szép a kastély és a park. Sajnos a jelszót nem fogadja el, kérem a fényképek alapján elfogadni. Köszönjük szépen a rejtést.

[Jóváhagyta: Mr Zerge, 2017.08.19 16:31]

IMAG1902IMAG1908
Maxi613 2017.05.26 19:14 - Megtaláltam
köszi!

Hegedüs Zsuzsa 2017.04.15 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.79
Köszönöm a rejtést.

IMG_20170415_104935IMG_20170415_105117
IMG_20170415_105313IMG_20170415_105726
IMG_20170415_110656IMG_20170415_110704
aknitram 2017.04.09 17:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget! :) Vasárnap délutáni motorozás, fagyi, kastélylátogatás :) Nem először voltunk itt, de ez mindig jó program! [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

kingajani 2017.04.09 17:49 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Mary Lou 2017.03.15 15:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.72
Megtaláltuk.
Bódvarákói kirándulásra menet.
A kastély nagyon szép nagyon jó vezetést kaptunk, ráadásul március 15. lévén ingyenesen lehetett megtekinteni.
A tájház sajnos zárva volt a várnál pedig nemrég végeztek égetést.
Köszönjük!

IMG_9733 
htibi80 2017.03.05 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.56
Köszönjük a rejtést.

Wilka74 2017.02.10 10:25 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3f] [wapon beküldött szöveg]

Stn72 2016.12.01 12:10 - Megtaláltam
+van!

Kofo 2016.11.05 16:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.31
Megvan. Törpével. Köszönjük.

Törpe 2016.11.05 16:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.78
Köszönjük! Törpe

Makimókus 2016.09.17 13:37 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.73
Családilag :) Köszi a rejtést!

Parmerozpazepan 2016.09.17 13:36 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 3.78
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. A rejtés lehetne kicsit igényesebb, még virtuálisként is...
Gyönyörűen restaurálták a kastélyt, kívül-belül. Kelet-Magyarország fertődi Esterházy-kastélya :) Öröm az ilyet látni.
Frissíteni kellene a látogatási rend információit: (hétvégén) 10-kor nyit, másfél óránként, színvonalas vezetéssel látogatható a kastély, az első tour 10:30-kor indul. Felnőtt belépő jelenleg 1600 Ft (nekünk szerencsénk volt, múzeumi napon ingyenes volt a látogatás..). Az aktuális, időszaki Népszuper kiállítást is tudom ajánlani, fiataloknak kötelező tananyag... Időseknek meg... Nosztalgia (?)...
A tájházak is szépek, csak kívülről láttuk, nem derült ki, hogyan látogatható hétvégén...
A földvár érdekes, bár ebben a műfajban GCSZAB látványosabb, szerintem...

henryett000 2016.09.11 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.32
Sikerült, köszönöm a rejtést. A kastély fantasztikusan szép. Már másodjára vagyok itt, hogy megcsodáljam. :)

image 
kilali 2016.09.03 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.90
Köszönöm a lehetőséget.

VenTOmi 2016.08.15 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.40
Megtaláltuk Tündérrel, köszönjük!

baribali 2016.08.14 12:06 - Megtaláltam
jo kis kastelytura kisgyerekekkel is [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

SandorCsaba 2016.07.22 14:30 - Megtaláltam
Köszi a rejtést! :)

Edit Peti 2016.07.22 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 2.98
Köszönjük a rejtést és a leírást!

IMG_7315IMG_7344
IMG_7350IMG_7354
Demko 2016.07.19 12:00 - Megtaláltam
Valamiért nem működött a jelszó..... Nem tudom, hogy az üvegtáblás nem jó, vagy a kőnél olvasható a rossz.... Nekem mind a kettő egyértelműnek tűnik, de valamiért mégsem fogadja el a rendszer.....
Kérem a fotók alapján a találat elfogadását!

[Jóváhagyta: Mr Zerge, 2016.08.18 10:59]

DSC_0387DSC_0391
Mahesvara 2016.07.18 16:27 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget.latifa&mahesvaraha [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

eddy66 2016.07.01 14:00 - Megtaláltam
Kicsit kitikkadva a melegben, Rudabánya és Szendrő után. Remélem jó az üvegtábla utolsó előtti sora :) .

GYEZegzug 2016.06.11 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.99
Kastélyba esküvőre készülődtek így nem mentünk be. Múzeum érdekes volt, most jártunk először e vidéken.Köszi szépen a lehetőséget.

fodorka59 2016.05.21 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.38
Megtaláltam, köszönöm a rejtést. Még csak átutaztam Edelényen keresztül, de most volt szerencsém egy csoportos kiránduláson részt venni. Nagyon-nagyon tetszett a helyszín. A kastélyba maximálisan jó volt az tárlatvezetés, a 3 D-s kisfilm lenyűgöző volt. Gyönyörűen felújították. Láttunk képeket, milyen állapotban volt, az szörnyű.

IMG_2332IMG_2334
IMG_2335IMG_2337
IMG_2345IMG_2371
IMG_2381IMG_2405
IMG_2416IMG_2426
IMG_2431IMG_2449
johnnycache 2016.05.17 12:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.10
Köszönöm az élményt! :-)

Vironia 2016.04.23 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.36
Vitézlő teljesítménytúra után, Szendrőről hazafelé tartva ráadásként még egy kis ládavadászat. Köszönöm a rejtőnek! :)

IMG_9073IMG_9075
IMG_9084IMG_9085
cipollino 2016.04.23 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.36
Köszi.

wadi 2016.03.28 15:28 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.03
Gyönyörű a kastély ! Vandi Szilvi Gabi Lili Martin

Niki és Boti 2016.03.28 12:46 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

ocsike78 2016.03.15 10:20 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszi a rejtést! :)

Aranymadár 2015.12.25 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.00
Köszönöm!

MarciMilánBálint 2015.11.28 00:00 - Megtaláltam
Az eső miatt nem időztünk sokáig, csak kívülről néztük meg a nagyon szépen felújított kastélyt. Köszönjük a rejtést!

othnan 2015.10.13 10:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.81
Hosszú hónapok eltelte után keresgélés újra, Gabival. Köszönjük a rejtést.

 
darkwolf 2015.10.03 00:00 - Megtaláltam
Köszönöm!

Szkubi 2015.09.13 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.33 súly: 2.43
Köszönöm!

Pogacsa1 2015.08.09 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.61
Köszi a rejtést!

Mirtt 2015.08.02 16:02 - Megtaláltam
Megtalálva [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Pumba9 2015.08.02 16:02 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Csuek 2015.07.17 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.00
Rekkenő hőségben. Hangulatos a tájház környéke, és örülünk, hogy ez a kastély éppen megúszta az elmúlt évtizedeket.

Párduc50 2015.06.26 11:15 - Megtaláltam
Megvan, köszönöm a lehetőséget!

Kozák 2015.06.25 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.91
Megvan,köszönet a rejtőnek.

Gyömi 2015.06.06 14:10 - Megtaláltam
Köszönjük!

 
Galci 2015.05.15 13:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 2.15
Ráleltem! Köszönöm szépen!
[g:hu 1.5.1l] [wapon beküldött szöveg]

GCLHCO_20150515130039.jpg 
Manka. 2015.05.09 00:00 - Megtaláltam
Egy mozgó láda miatt jártunk erre. A kastély nagyon szép, legközelebb belülről is megnézzük

Rumcajs 2015.05.09 00:00 - Megtaláltam
A GCMVV mozgó begyűjtése közben találtuk meg. A kastély és a kertje kívülről is szép volt, de sajnos későn érkeztünk és már be volt zárva. Köszönöm a rejtést!

Postica 2015.04.25 14:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.48
Gyönyörű idő volt, sok program a tájházban. A kastély fantasztikus!

 
Vgyuri 2015.04.25 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.18
Nagy kirándulócsoporttal voltunk, ami valamelyest korlátozta a keresésre fordítható időt, de végül ez segített :-)

Némi technikai fennforgás miatt (otthon maradt a frissen kinyomtatott ládaleírás :-) a telefonomban megmaradt változás előtti szövegből kerestük a pontokat. Így persze kereshettem a réztáblát a kapu alatt, felforgathattam a földvárnál minden követ, ami hagyta, sehol sem találtam a befőttes üveget. Pedig mint Postica képeiből utólag kiderült, a hídon is átmentünk, a faluház "cégérét" is láttuk volna, ha el nem takarják az autók. De azután az utastársak képeit is átnéztem, és meglett

Az enyémhez hasonló "takarás" esetére be lehetne írni a ládaleírásba, hogy van pótjelszó is, a várba vezető lépcső mellett is van egy szikla, ugyanezzel a szöveggel.

Köszönöm a rejtést.

Itt nincs a réztáblaRöntgenszemmel a jelszó is látható lenne
N.Zs. 2015.04.12 16:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.22
Néhányszor elautóztunk előtte, most megálltunk, hogy körbesétáljunk Köszönjük!

EA81 2015.04.06 15:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.38
Megtaláltuk!
Köszi a rejtést!

 
mate.bence 2015.04.04 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 1.30
Nagyon szép volt a kastély a foldvárat pedig érdekes volt úgy megnézni, hogy a leírtakból azt is megtudhattuk, hogy mi a történelmi háttere.

kobcikrajci 2014.11.04 13:37 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.34
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]
Könnyed vonatos-buszos környékjárás. A két pont - a maga nemében mindegyik érdekes, szép látnivaló - jó messze került egymástól, így bebarangoltam a várost. Kár, hogy a rejtő számára sehol sem kínálkozott egy alkalmas hely valódi láda elhelyezésére. Illetve a kastélyra vonatkozó részt sem ártana aktualizálni!

carmin 2014.10.24 12:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.36
Gyönyörű lett a kastély! Jó néhány évvel ezelőtt láttam még romos állapotában. A földvár és a tájház ismeretlen volt. Köszönjük a rejtést.

SgSzasza 2014.09.16 18:06 - Megtaláltam
Köszönjük! :)

kondasg 2014.09.07 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.58
Megtaláltam!

Kimberli1 + Imi30 2014.08.16 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.60
Gyönyörű szép a kastély és a környezete. Érdemes volt ide is eljönni.

Csureszh 2014.07.23 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.94
Fordított sorrendben kerestük meg a jelszórészleteket. A kastély nagyon szép lett, és folytatják majd a felújítást. A belépő felnőtteknek 1600 Ft, diák, nyugdíjas 800 Ft, pedagógus, fogyatékos, fogyatékos kísérője, 70 év feletti ingyenes. 10,30-tól fél óránként van tárlatvezetés, 16,30-ig. Tavasszal nyílt meg a kastély, úgyhogy ingyen már nem lehet bemenni. A földvárnál nagyon fújt a szél, hideg volt, így gyorsan körülnéztünk, aztán mentünk tovább.

gg630504 2014.07.10 07:38 - Megtaláltam
Köszönöm! A kastély egy 21. századi ékszerdoboz. A földvárból pedig az erő, a létért való közdelem sugárzik.

MP 2014.06.26 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.01
Ha már Edelényben voltam, megkerestem... :)
MP

profán-pofák 2014.06.18 12:09 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.70
Ezt a multit egyedül kerestem meg sajnos. Motoros célnak szántuk, de Tibi barátomat sajnos két hete elütötte egy autó miközben motorral közlekedett. :( Túlélte, de sajnos most egy darabig biztos nem ül motorra. :(( Uh. ezt a találatot neki ajánlom.
A cache-ről:
Nagyon szépen felújították mind a kastély parkját, mind magát a kastélyt. Nyoma sem látszik a pár éve itt tomboló árvíznek. Nagyon sokat elmentem már mellette, de nem gondoltam, hogy ilyen szép látvány. A második pont által jelölt földvárról meg nem is hallottam még. A két pont hamar meglett, köszönöm a rejtést.

A park bejárataA kastély
Ennél a hídnál van az első pontSzép kovácsoltvas kapu
A földvár "harang tornya"Milenniumi emlékmű a földvárban
A tájház 
molylepke 2014.06.10 13:00 - Megtaláltam
Köszönöm! A kastély nagyon szépen fel van újítva... :)

Irisz14 2014.06.07 12:43 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 2 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.53
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]
A kastély nagyon szép, a felújításnál mindenre jutott pénz, talán túl sok mindenre is....
A földvárhoz, sok fantázia szükséges.
Biztosan lehetet volna egy ládának is helyet találni!
Köszönjük a rejtést.

Dr.Lada 2014.06.07 09:38 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.21
Két részletben szedtem össze eme nem túl nagy multit, de mit csináljak, ha az első alkalommal épp csak pár percünk volt, így csak a földvárnál volt időnk megállni és azt megnézni, de már akkor is tudtam, jövünk még a szlovi karsztba, így megint útba fog esni.:-) Most végre eljött az idő és a kastélyhoz is eljutottunk, mindkét pont remek, nekem a földvár is nagyon tetszett, persze a kastély az visz mindent, jó volt a parkjába sétálni.:-) A földvárnál katnorbi is velem volt, na meg két kutyus is akik a vár tövében szegődtek hozzánk.:-)

 
detto 2014.05.31 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1.5 web: 5 átlag: 3.83 súly: 2.85
A kastély gyönyörű!
A "rejtés" nem nagy kreativításra utal. Lehetett volna valami furmányosabb módja is a jelszó kitalálásának.

Viola48 2014.05.31 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a rejtést.

13 2014.05.04 09:36 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

laja 2014.05.01 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.40
A kastélyt belülről idő hiányában nem volt alkalmunk megtekinteni.
Köszönjük a rejtést!
Noémi + Laja

Bogi és Zoli 2014.04.19 14:06 - Megtaláltam
[g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Mira 2014.04.18 16:17 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm!
Lenyűgöző, bővebben otthonról. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

 
Gábor66 2014.04.18 14:07 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszi! Ezt a kastélyt mindenkinek látni kell! Bár lehet hogy rám azért tett nagy hatást a látvány, mert én láttam 3 évvel ezelőtt is. Ma nem a magyar átlagot láthatjuk Edelényben, hanem azt amit Európa elvár a XXI. században egy ilyen helytől. Gyertek és lássatok csodát! [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Tamás&Angi 2014.04.12 12:00 - Megtaláltam
Köszönjük. Log később.

benist 2014.04.11 17:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.29
A mai Egerből induló autós kirándulásunk fő célpontja a pár napja megnyitott kastély megtekintése volt. Még épp elkaptuk az utolsó. 15:30-as vezetést és jó másfél órás programban volt részünk egy bájos ifjú hölgy kíséretében. Volt filmvetítés, multimédiás bemutatók és a kastély érdekes részeinek bejárása. Szép és láthatóan korhű a felújítás, még az örök is barátságosabbak az átlagnál. Megnéztük a földvár szerény, de méretes látnivalóit, a nagy követ nem volt túl nehéz megtalálni.

Cseliboy 2014.03.29 13:34 - Megtaláltam
Köszi a relytést.

Berián 2014.03.29 13:33 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Zéboy 2014.03.29 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.33 súly: 2.89
Megtaláltam.

 
LionDaddy 2014.02.12 11:14 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 4.19
Megtaláltam. Fotók és élmények később.

Köszi a rejtést!

 
atipapa 2014.02.12 11:14 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

picuresnagyur 2014.01.03 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.10
köszi

mazloedit 2014.01.02 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.17 súly: 1.00
Most akkor számomra nem világos(kezdőként),hogy akkor láda vagy nem láda.
A szemfüles őrökkel bizony küzdeni kell,nem látogatható a kastély.
Pedig fantasztikus!!!!!!!!!!!!!!!

A helyieknek fogalmuk nincs a földvárról,sajnos tiszta szemét,szétverve minden a "fennsíkon".
Pedig mi nagyon örülünk hazánk "kisebb horderejű" látványosságainak.
Erről a földvárról csak innen értesültem.
köszi

 
Zolnai 2013.10.12 12:07 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.97
Megtaláltuk :-) [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]
A láda sajnos megsemmisült. A jelszót a rejtő segítségével ideiglenesen pótoltuk. Keresésnél vigyázzatok a törött befőttes üveg maradványaira!

nzsolt 2013.07.12 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.55
Ez az a rejtés amit nagyon nem szeretünk, amikor térdig érő gázban és csalánban kell keresni a ládát. A kastély viszont nagyon szép lett. A kastély parkja még építési terület, nem lehet még bemenni. Köszönjük a rejtést!

Csaba & családja 2013.07.08 14:30 - Megtaláltam
Egy hét bóklászás Aggteleken és környékén. Kár, hogy a kastélypark még nem látogatható, inkább ott kerestünk volna "bármit".

braunfrici 2013.07.07 09:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.51
Családi túra mai második láda.A láda helyének megfogalmazása kicsit pontatlan és nagyon sok a csalán.

Braunka 2013.07.07 09:45 - Megtaláltam
1./7 gazosabb ládával nem is indulhatott volna a nap, ööö ez nem akác .)

Bubbantó 2013.06.26 13:10 - Megtaláltam
Ötnapos túránk első napján próbáltam szerencsét.
Megnéztük a műemlék református templomot, a kastélyt csak kívülről, a kapurácson keresztül tudtam lefényképezni. (A helyiek úgy tudják, augusztus végén nyílik meg a nagyközönség előtt.)
A Borsodi tájházat is útba ejtettük, érdekes, sokrétű kiállítóhely! Innen indultam a kb 50 méterre lévő földvárhoz, geoládát keresni. Sikertelenül kerestem a ládát néhány bokros akácfa alatt, időnként a sötét felhők alatt el-eltűnő, egyre gyengébb GPS jel miatt, meg is jött az eső, így feladtam a keresést.
Kérem a rejtőt, hogy a fényképek alapján fogadja el a megtalálást.
Köszönöm.

[Jóváhagyta: Mr Zerge, 2013.07.07 21:54]

a református templombankastély a rácson túl
a tájház egyik épületekovácsműhely
itt még a tájházbanindulok ládát keresni
háttérben a borsodi templomez is a földsáncon áll
becko 2013.05.19 09:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.97
2 nap, 55km gyaloglás, 27 láda a madárdalos Bükkben, és környékén.
Várak kedvelőjeként végre eljutottam ide is.
Befőttes üveg van, de nem akácfa, hanem bodzabokor tövében, elfordítható tetejű fatörzset sem láttam.

dienespeter 2013.04.04 15:20 - Megtaláltam
képek alapján kérem elfogadni. a fekete tetejű befőttes üveget találtam amiben nem volt jelszó. köszi

[Jóváhagyta: Mr Zerge, 2013.04.17 13:18]

Ekarp 2013.03.28 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.86
A kastélyt még mindig felújítják, majd még visszajövünk, ha átadták.

A földvárnál viszont az eredeti befőttesüveget találtuk meg, amely nem tartalmazott jelszót, és a képek alapján így utólag nem egyezik meg a Sanchoo és M. által újrarejtett ládával (ennek fekete volt a teteje, nem fehér), vagyis valószínűleg egyszerre két láda is van most.

Köszönöm a rejtést, és az újrarejtést is! :-)

Ancs 2013.03.27 10:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.81
Gyógyítás helyett találat. :)
Pénteken egyeztettem a rejtővel, hogy segítek, de Sanchoo és M. megelőzött, így "csak" meg kellett keresnem az ő rejtésüket. :)
Köszi

 
Sanchoo és M. 2013.03.23 11:30 - Egyéb
a láda a helyén, befőtt a földben! :) [g:hu 1.4.26] [wapon beküldött szöveg]
Nyáron ez még megvolt.
Most, a híreket hallva útba ejtettük.

Az eredeti "láda" - a befőttesüveg - semmilyen darabját nem találtuk, viszont vittünk magunkkal megtalálnivalót.
:))
Jó keresgélést!

földmunkák a régi rejtek helyénAz új tartalom (hogy gyerekelnek is tessen)
Üregben az üvegálca félkészen
A végleges rejtésMi voltunk! :)
nrobi88 2013.03.02 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 1.95
A kastélyban nyílt nap volt, ennek örömére látogattunk Edelénybe a családdal. A kastély már majdnem kész, előreláthatóan augusztusban nyitnak. Az első ponton a réztáblát nem találtam.
A földvárnál a ládát az egyik bokor tövében találtam meg, új logbook még nincs benne, csak az előző kessertárs által összegyűjtött maradványok.
Kérem a rejtőt, hogy a képek alapján fogadja el a találatot.

[Jóváhagyta: Mr Zerge, 2013.03.04 20:10]

plecs 2013.02.16 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.90
A ládát és tartalmát sajnos szétdobálva találtuk meg a rejtek közelében, s bár igyekeztünk összeszedegetni a szanaszét heverő logbook oldalakat, a jelszót tartalmazó oldal nem került elő, ezért kérném a rejtőt, hogy a képek alapján szíveskedjen részünkre jelszó nélküli megtalálást jóváhagyni!

Egyúttal felhívom a kessertársak figyelmét arra, hogy a láda jelenleg karbantartást igényel, ha mégis felkeresitek, számítsatok rá, hogy jelszót sajnos nem fogtok benne találni!

[Jóváhagyta: Mr Zerge, 2013.03.04 20:10]

 
BubaGC 2013.02.16 17:00 - Megtaláltam
A ládát és tartalmát sajnos szétdobálva találtuk meg a rejtek közelében, s bár igyekeztünk összeszedegetni a szanaszét heverő logbook oldalakat, a jelszót tartalmazó oldal nem került elő, ezért kérném a rejtőt, hogy a képek alapján szíveskedjen részünkre jelszó nélküli megtalálást jóváhagyni!

Egyúttal felhívom a kessertársak figyelmét arra, hogy a láda jelenleg karbantartást igényel, ha mégis felkeresitek, számítsatok rá, hogy jelszót sajnos nem fogtok benne találni!

[Jóváhagyta: Mr Zerge, 2013.03.04 20:10]

 
kalati 2013.02.09 16:20 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.32
Rakacaszendi rokonlátogatás utáni találat. Télen a várhoz feljutást nehezíti a hó és a jég, a lépcső meglehetősen csúszós. A helytől többet vártam, sajnos nem sok látnivaló "maradt". A rejtésre könnyen rátaláltunk, mert ebben az időszakban nem sok minden takarja a ládikát.
Tapasztalatok: -A láda teteje a csavarfurat mellett el van törve, ezért az nem látja el eredeti feladatát. (4db szöggel javítható lenne)
-A ládában lévő toll nem fog, ezért nem sikerült a logbookba rögzíteni a megtalálást tényét.
Sajnos eredetileg nem ládázni készültem, ezért se szerszám, se toll nem volt nálam.
Köszönöm a lehetőséget.

Katka 2013.01.04 12:30 - Megtaláltam
Aggtelekre menet. Tetszett mindkét pont.

PSZE 2012.12.26 14:42 - Megtaláltam
Megvan.

Archer76 2012.12.26 14:42 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

ésKata 2012.10.23 16:50 - Megtaláltam
Hazafelé menet Szelcepusztáról. Kevésbé látványos vár, látványosabb, de nem látogatható kastély:(

Zergi 2012.10.23 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 4.30
Fogtam!
A kevésbé mutatós ebben az iker ládában a földvár. A kastély látványosabb, de most sajnos nem látogatható. KÁR:(

M Zsófia 2012.10.21 12:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.23
Köszi a rejtést.

 
kopco3 2012.10.18 12:40 - Megtaláltam
A kastély még mindig nem látogatható, de szépül.

Kilátás a ládátóla kastély
targonczas 2012.07.26 19:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.15
Kár a földvárért. A kastély viszont szép lesz.

Sanchoo és M. 2012.07.06 16:47 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Folyt.köv. [g:hu 1.4.16] [wapon beküldött szöveg]

A történet - mert történet mindig van - itt

Nagy Csenge 2012.06.16 16:26 - Megtaláltam
Apával megkerestük :)

Andor és Renáta 2012.06.10 13:07 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2.5 web: 2.5 átlag: 2.67 súly: 2.66
Érdekes rejtés, amit a párom egyből megtalált. Persze a békánk segített.

sajnos ez a helyzet, de szeptemberben nyílik a kapu2
a béka sagítségével lett megpárom a rejtés mellett
közelben 
tóthék 2012.06.06 11:19 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.01
Megtaláltuk. Köszönjük a rejtést.

aDoc 2012.05.28 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.84
Idén kész. ?

G&V 2012.05.27 09:18 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.35
Kár, hogy a kastély csak kívülről lehet megnézni. A földvárnál térdig ért a gaz, így kicsit hosszabb ideig tartott a keresés.

Bobber 2012.05.25 16:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 1.70
Megtaláltuk:)

szijamijau 2012.05.25 16:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.72
Megvan, köszi!

tusy 2012.05.19 13:45 - Megtaláltam
Gyönyörű a kastély, reméljük hamarosan látogatható lesz.

Zsolti66 2012.05.01 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.72
Köszönjük a rejtést4 Nagyon szép lesz a kastély, már nem sokat kell várni hogy alaposan meg lehessen tekinteni, a földvár is érdekes!

gojolly 2012.05.01 12:00 - Megtaláltam
Ollé :)!

 
F.Csub 2012.04.29 14:45 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Clisham 2012.04.15 17:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.99
Jósvafőről hazafelé menet. Az ég majdnem leszakadt, előtte még sikerült logolni.
Köszi!

Lempike és Sándor 2012.04.14 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.72
Köszönjük a rejtést!

 
geoHamsters 2012.04.07 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.61
Ötletes rejtés. Köszi

rallymax 2012.03.28 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.73
Kerékpáros kupa
keretében találtam meg. Nagyon ötletes rejtés, gratulálok !

reko 2012.03.16 16:09 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 1.90
Megtaláltuk

Gyombi 2012.03.16 10:43 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

lak_bot 2012.03.16 00:00 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést

Russy 2012.03.15 00:00 - Megtaláltam
Köszi a rejtést nagyon tetszett!:)

zakos153 2012.03.04 10:12 - Megtaláltam
Keresgélés a szélben, de végül meglett! :)

JohnnyJoker 2012.01.29 15:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.83
Becserkészve...
Abodról hazafelé egy kis instant ládázás keretében meglett. Rendkívül ötletes rejtés.
Kár, hogy a kastélyt csak messziről láttuk.

pozoli1 2011.11.12 07:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.47
Megtaláltam.

tomkess 2011.11.01 11:52 - Megtaláltam
Ok. Rókának nyoma sincs, láda rendben megvan.

Yoe 2011.10.11 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.07
Ez a kép fogadott, a róka kotorékot készített a ládához, alig találtam:-(

kotorék a ládánál 
Lencsi 2011.08.19 18:01 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 3.81
Aggtelekről hazafelé, a földvárnál eléggé csalános volt a helyzet, kicsipkéztem rendezen vele az alkarom :) A rejtés ötletes, a lekaszált dombtető kellemes. Sajnáltunk, hogy a kastélynál a kerítésen kívül maradtunk, szép lenne, ha a közelébe is lehet férkőzni. Köszönjük!

Madym 2011.08.14 16:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.26
Megvan. Útban hazafelé a felvidéki Szepsiből. Szép környéken van a láda, a rejtés is rendkívül jó, egyedül a kisebb bozótharc, és a különböző, szúrós-harapós növények rontanak az összképen. Köszönöm!

Crusader 2011.08.13 10:02 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.16
Megvan! A kastély még felújítás alatt, de így is szép látvány. Zsuzska, Henrik

Hey-ho 2011.08.13 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.33
Közös találat Crusader kolegával.

 
öregmedve 2011.08.12 11:45 - Megtaláltam
A láda közelében már kicsit segítettek a halványan kirajzolódó nyomok, elfekvő gizgaz, így sikerült megtalálni GPS nélkül a ládát.
Érdekes volt a sánc, habár, ha nincs rejtés, elkerülte volna a figyelmem, és valószínűleg Edelényre sem jöttem volna.

lepke 2011.08.12 11:45 - Megtaláltam
GPS nélküli találat! Köszönet a rejtőnek a telefonos instrukcióért, nélküle egészen másutt kerestük a ládát.
Edelény kihagyható élmény így, hogy a kastély még nem készült el. Bementem az építkezésre, de még igen messze van a késztől, nem tudom elképzelni, miként lesz ebből őszre megnyitás. Kár, hogy nem teljes díszében láttuk az épületet, mert ha elkészül, bizonyára nagyon szép lesz. Talán a város is profitál valamit az idegenforgalomból.

sztyopa13 a páratlan páros 2011.07.24 10:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.70
Megtaláltuk!Jó látni,hogy nem hagyják pusztulni értékeinket.Meg kell óvni azt a keveset ami még megmaradt.Szemerkélő esőben küzdöttünk a ládáért a magas fűben.A tájházak szépek így együtt.Nemrég voltunk Ópusztaszeren ott feltöltődtünk tájházilag.Igy most mentünk tovább Bódvaszilasra.

puhanyuszi 2011.06.15 14:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.57
Paleo.Team, bgecco, brezko társaságában.

Apexsek 2011.06.15 14:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.01
Egy határon átnyúló bolyongás alkalmával.
Párom, Rücsök, Paleo.Team, bgecco társaságában.

bgecco 2011.06.15 00:00 - Megtaláltam
Klassz túra, klassz társakkal:) Köszönet.

Mathau 2011.06.10 21:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 4.29
Nem néztem, hogy a kastély rész beteg, így oda is elmentünk, bár mivel nem lehetett bemenni sötétben nem láttunk semmit. A vár alatt kicsit furán néztek ránk az helyiek, gondolom a kései óra miatt, de nem volt gond. A láda környéke elég gazos, csalános, nem árt a hosszú gatya...

vitibi 2011.05.28 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.26
Felújítás után érdemes lesz visszanézni a kastélyhoz.

mabalavi 2011.03.26 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.30
Megvan! Köszönjük az ötletes rejtést! Nagyon szeles volt az idő, de nagyon jól éreztük magunkat. Még egy birkanyájat is találtunk a környéken :).

Hegyo 2011.03.14 18:04 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 3.52
Tetszett Zének is a 2. pont rejtése, ügyesen kivitelezett. A kastélyhoz is sikerült engedéllyel bejutnom 5 percre. Remélem hamar felújítják és akkor látogatható lesz.

Hz 2011.03.13 17:36 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.14
Szürkítve. [g:hu 2.2.8] [wapon beküldött szöveg]

Csökkent fényviszonyok mellett 
EmesESE 2011.01.10 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.85
Egy esti gyors keresés során lett meg a láda..
Köszönöm a rejtőnek, hogy ide elkalauzolt, számtalanszor elmentem már a vár mellett a főúton kocsival és biciklivel egyaránt, de még egyszer sem látogattam meg ezt a helyet..
Igérem, hogy nappal is megnézem majd mik maradtak a közel 800 éves erődítményből.
A rejtés nagyon igényes, remélem sokáig megmarad.
Az új logbook-ba én tehettem az első bejegyzést.
Kár, hogy a kastély nem látogatható

CSS Team 2010.12.29 14:30 - Megtaláltam
Megvan!

Ulci 2010.05.24 17:51 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.40
Nagyszerű hely... Attól eltekintve, hogy nem jutottunk a láda közelébe. A koordinátákat pénteken töltöttem be a kütyübe, ezek szerint még az előtt, hogy a csésze betegre lett volna állítva.
Nekünk nem volt olyan szerencsénk Meimmel, hogy beengedtek volna a kastélyhoz, mert épp Pünkösd ünnepét ülték a munkások valahol.
A földvár környéke víz alatt volt, mint oly sok más hely jelenleg.. Ott megszenvedtünk egy kicsit a csalánokkal, tüskékkel, bokrokkal...
Kérem szépen a megtalálás elfogadását.

[Jóváhagyta: Mr Zerge, 2010.06.05 17:59]

várárok :-)
Csaba és Kati 2010.05.03 10:48 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.36
HEURÉKA!
A jelszó első fele valóban építési területen van, de velünk a biztonsági őr nagyon barátságos volt, bekísért bennünket a kapuig, hogy végezzük el a dolgunkat, amiért jöttünk. A geocaching játékról hallott, tudja miről szól. Elmondta, hogy máshol is segített kesselőknek a láda megtalálásban, de a pontos helyet nem szokta elárulni, csak az irányt.
A kastély felújítás után nagyon szép pontja lesz a városnak.
A láda - vizes füvön történő hanyatt esés után - meglett. A leírásban szereplő helyen, de már nem olyan módon volt rejtve. A láda felett egy nagy lyuk ásása van folyamatban - talán róka (?) - és a kiszedett föld rendesen betemette a láda környékét.
Köszönjük a rejtést.

FöldvárFöldvár
Bódva és a 'biodiesel' 
hungrie 2010.05.01 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.33 súly: 2.72
Az első pontott törölni kellene mivel az 1 építkezési terület és úgy elhajtott minket a biztonsági őr mint a pinty.
Na ennek ellenére mi türelmesen megvártunk mig ő kényelmesen átment a nem messze lévő fagyizóba és csak meglett az a jelszó részlet.

Lacipap 2010.04.23 12:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.40
Nagyon remek környezet! Igazán jó kivitelezés, csak már meglehetősen elkorhadt a "fatönk" és a környék őslakói is betemették földdel.
A Bódva szinte teljesen elborította a környező mezőket.

 
Robocop 2010.04.17 18:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Épp az áradás idején. A kastély melletti út, már le volt zárva. A kastély felújításán még este is dolgoztak, már nagyon várjuk, hogy elkészüljön!

Nono&Andris 2010.04.17 13:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.79
Megtaláltuk! Bocs a telefonos képekért, nem készültünk rendesen.

A Kastély teljes felújítás alatt áll, még a tetőt is leszedték róla. Szerencsére a tábla a helyén van, és a munkások is jó fejek voltak, és beengedtek, hogy meg tudjam nézni. A Bódva majdnem kilépett a medréből, még kb. 1/2 méter hiányzik hozzá.

A rejtek teteje és oldala sajnos már elkorhadt (kép), és a rejtek felett valami kutya vagy róka is ásott egy odút. A hetes eső után a lejutás is kicsit érdekes volt.
A Bódva teljesen kint van a medréből, és a szomszéd tanya is eléggé víz alatt van. Nem irigylem őket. :(
A Földvár egyébként csodálatos volt, legalább 1/2 órát csak úgy ücsörögtünk a Esperesi Templom maradványain. Gyíkoskodtunk. :)

Köszi a rejtést!

A kastély mellett a BódvaAzért mi csak bementünk ;)
Nagy tatarozásFent a Földvárban
Víz 1Víz 2 - A szoszéd tanya. Malom volt valamikor
A ládaNono napozik
ghabbi 2010.02.13 12:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.07
Köszi!

Stautoma 2010.02.13 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.16
Aggtelekre menet megnéztük a felújítás alatt álló kastélyt, a ládát.
Köszi a rejtést!

rongylab2 2010.01.11 00:00 - Egyéb
Tavaly ősszel megkezdődött a kastély felújítása, a tervek szerint 2012-ben már látogatható lesz.

a geotermikus fűtési rendszer előkészítése
northface 2009.12.26 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.50 súly: 2.11
Megtaláltuk! Anikóval,Danival.
A kastélynál a tábla egy "építési területes" papírral le van takarva.

töki 2009.10.23 15:20 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 1.30
király megtaláltam

bilbo 2009.10.23 15:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.00
megtaláltam szép volt
az elsö jelszo letakarva.

Bugár-orienteering 2009.10.16 17:46 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.73
a jeszó elejét még nyáron gyüjtöttük be, mert nem emlékeztem, hogy ez a láda multi. ma Szögliget felé megnéztük a várat is. nem gondoltam, hogy ilyen hamar sötétedik!

erdeisz 2009.10.03 09:45 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.38
Megtaláltuk.

vizipinty 2009.10.03 09:45 - Megtaláltam
Útban Aggtelekre.

FTom 2009.09.26 07:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.55
Hegyi és dombsági látnivalók felé tartva megálltunk Edelényben is. A későbbiekben kastélynál már nem jártunk, kővárak romjait viszont érintettük túránk során.

Hinter 2009.09.26 07:20 - Megtaláltam
Kora reggel a kastély zárva volt, a földvárat körbe jártuk. A ládikát hamar megtaláltuk. A fatörzs csonk teteje több darabra tört, így a visszarejtéshez némi avart is használtunk.

Murus 2009.09.25 11:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.85
3 napot töltöttünk Cicáék Rakacai hétvégi házában. Persze nem csak lógattuk a lábunkat, és sütkéreztünk a gyönyörű szeptember végi napsütésben, hanem megkerestünk néhány geoládát is. A kimaradtakért reményünk szerint még idán visszatérünk.

Az edelényi doboz volt az első. A kastély igazi gyöngyszem, szerintem nem sok ország hagyná, hogy így tönkremenjen. Nagy kár érte. A földvár pedig az eddig általám látottak közül a legjobban megmaradt.
[wapon beküldött szöveg]

vuukk 2009.09.05 15:11 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.49
Másodszori nekifutásra csak meglett! Előző nap kb. 4 órás keresés alatt sem találtam. Se rókavár ,se láda!!!!!!!!! Ma viszont jobban megnézve a logokat megláttam egy képet ami sokat segített:BASSZUS! - nevettem fel. Hiszen a másik oldalon kerestem, szegény várból szinte nem maradt semmi annyira feltúrtam. A helyi kisebbség szerintem azt hitte , hogy valami ősember lehet az, mikor káromkodva kirontottam a sűrű kökényes és csalános közül. Egy a lényeg : megvan:)))))))))))))))))))))))))))))

menj a másik oldalramég ez sem igazi
a megkezdett úton
Kriszti&Pali 2009.08.09 10:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.43
Köszönjük a rejtést.

A kastély hátulrólA földvárnál
agecse 2009.07.26 13:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.59
Megtaláltuk, szép helyek, megérték a ládát!

G. Áron, Enikő, Álmos, Boti, Vali, Gábor

REViZorZ 2009.07.12 18:21 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.32
Másodszori nekifutásra idén sikerült, bár GPS nélkül jöttünk most is. A kastély zárva volt, nem akartuk az őrt vasárnap este zargatni. :)
A földvárat már tavaly is sikerült jól körüljárni, most végre a láda is meglett :)

Bár a rejtek kisgyerekkel nemigen kereshető egykönnyen, viszont ha van még egy felnőtt, ez a probléma kiküszöbölhető.

Elkísért minket a Borsodi tájház elszabadult, korábban láncra vert kutyája, és annak kölyke is. Eleinte próbáltuk visszavezetni a kerítés mögé, de ebben nem voltak partnerek, érthető módon. Később más dolguk akadt, nem voltunk már elég érdekesek... de azért mikor elindultunk, megint jöttek integetni. :)

A rejtek fedele már három részre tört, de még visszahelyezhető.

Tipikusan olyan hely, amit nem találtunk volna meg a GC nélkül.
Köszönjük a rejtést!

csg69 2009.07.05 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.39
Megvan :)

tibor9 2009.06.27 13:17 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.32
Igazán ötletes a rejtés technikája.

Gyáva Oroszlán 2009.06.12 15:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.71
A kastély kapuját egész óránként nyitják ki és díj ellenében részben látogatható.
A földvárnál lévő "ládát" úgy érzem némi szerencsével vettem észre; a sűrű, szúrós bokrok között, a meredek oldalon nem nagy élmény keresgélni. (A rejtés megoldása ötletes, csak a fedél már törött).
Végül is szép emlékkel távoztunk.
Tamás

Ötvös család 2009.04.13 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.83
Néhány kiegészítés:
Gyermekkoromban sok időt töltöttem Edelényben. Bár akkor is tudott volt, a kastély értéke, mégis olyan érzése volt az emberfiának, hogy szándékos tönkretétel folyik. A kastélyban szükséglakásokat alakítottak ki, melyek lakói enyhén szólva mindent megtettek azért, hogy az épület állaga minél jobban leromoljon...

Az I. világháború alatt és az azt követő években a bíróság mellett a Bódvavölgyi Bányatársaság bérelte. Ez idő alatt több műemlékrongáló beavatkozás történt az épületben.

A kastélykápolnát elbontották, és lakásokká építették át. 1945 után több intézmény is működött a falai között: járásbíróság, ügyészség, napközi, öregek otthona, ügyvédi munkaközösség, egyes részei pedig lakásként szolgáltak. A parkban sportpályát létesítettek.

A fenti tevékenységek nem szolgáltak a kastély javára.
Részletesebb történet itt található:

http://www.nemzetimuemlek.hu/holtbodva/index.php?page=kastely_bemutatas

KJ & GM 2009.03.16 11:00 - Megtaláltam
Köszönjük a lehetőséget!

 
Somate 2009.03.15 15:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.48
Megtaláltuk!

Morcos61 2009.03.15 15:18 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.27
Sorban álltunk a rejtekhely előtt :-))

Morcos61 Katka Szösz

 
kissss 2009.03.14 10:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.32
A ládikát téli álmából ébresztettem... ehhez azonban előtte a bicajomat is fel kellett ébreszteni. Nyeregben indultam a Martonyi kolostorromhoz és mivel számtalanszor voltam már itt, de még nem "ládásztam", ezért megálltam a kastélynál és a földvárnál is. Remek rejtés, bár a természet már elkezdte megemészteni a rejteket. Napi táv: 83 km, remek kis alapozás volt a holnapi Népek Tavasza 30 km-es teljesítménytúrára.
Köszi a rejtést! g

Puszkany 2008.12.17 15:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.20
Mára még belefért egy kis edelényi bóklászás a hazaút előtt.

V_Gabor 2008.09.12 19:01 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.88
1000 plusz egyszer elmentem már mellettük, a várban voltam is már.

Most naplemente idején érkeztem, ami adott egy pluszt a vár hangulatához. Remélem a fotók picit visszadják a szép színeket. A kastélynál már nem készítettem ide is feltölthető fotót, mert hamar besötétedett.

A láda elrejtése nagyon tetszett, a megközelítése is izgalmas. A rókalyuk is megvolt. ;)

DTi 2008.08.19 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 2.5 web: 2.5 átlag: 2.50 súly: 2.15
+van.

szbarna 2008.08.13 12:40 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.10
Aggtelek felé menet megkerestük a ládát. Az első pont gyors levadászása után egy keresgélősebb második következett, többször próbálkoztunk a rönknél, de csak sokadjára sikerült rájönni a felnyitásra. Nagyszerű rejtés, köszönjük: Szbarna + csapata

fejvadász 2008.08.01 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.85
megvan

TRider 2008.07.27 19:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.46
Alig több, mint egy év különbséggel sikerült a multi mindkét pontját felkeresni :-)
Első alkalommal - még 2007 júliusában - egy könnyed nyáresti motorozás keretében kerestük fel Apussal a kastélyt. Sajnos a látogatási időt lekéstük, de azért néhány képet még tudtunk készíteni. A földvárra viszont a sötétedés miatt már nem volt lehetőségünk, így azt elhalasztottuk. Elég rendesen, úgy egy évvel :-)
Másodjára - szintén motorral - már idejében érkeztünk, így sikerült felderíteni és körbefotózni a földvárat is. A rejtekhez a földvár sánca felől közelítettem, ami nem volt jó ötlet, hanyattesés lett belőle. Később rájöttem, hogy alulról egyszerűbb lett volna. A láda rejtése nagyon ötletes, sok munka lehetett vele, gratula hozzá!
A kastély fennséges lehetett fénykorában, talán a felújítás visszaadja régi fényét. Ha elkészül, visszajövük és megnézzük. A földvárról szégyenszemre eddig nem tudtam semmi, pedig elég gyakran mentem el mellette. Az alapos ládaleírás szerencsére pótolta hiányzó ismereteimet.

Köszi a rejtést!

TRider & Apus

peterpan 2008.07.11 18:23 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

nogacsalad 2008.07.11 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.84
Egy három napos barlangászásra igyekeztünk családosan Szögligetre, s odafelé még becserkésztünk néhány útba eső ládikát (szám szerint 7-et), többek közt ezt is. Ez mai 6. találatunk.
Rendhagyó módon először a 2. pontot, azaz a ládikát kerestük fel, s időtakarékossági okokból csak életem párja szaladt fel érte a dombra. Mi addig a szekerünkben üldögélve várakoztunk. A 35 fokos kánikula ellenére az ablakot sem mertük lehúzni, a "nehéz bombázók" (értsd: óriásböglyök és lódarazsak) támadásától tartva: keresztbe-kasul röpködtek a kocsi körül, időnként nagyokat koppanva a szélvédőn.
Ezután átgurultunk a kastélyhoz, s gyorsan leolvastuk a jelszó első felét. Bemenni sajnos nem tudtunk, mert csak minden egész órában van vezetés, és jó 20 percet kellett volna várni. Fájt a szívem miatta, mert szeretem a szép kastélyokat, de egyszer talán sikerül bepótolni. Az épület gyönyörű lehetne, ám szemmel láthatóan kezd ebek harmincadjára jutni, erősen felújításra szorul:(
Egyébként a rejtés dicséretes, megérdemli az 5 pontot.
Ajándékot nem cseréltünk.
Köszönjük az élményt!

Látkép"Ládika"
Kastély felé tartvaBőgő oroszlánok őrzik az épületet
Kastély egyik tornyaJókedvem van
Vissza az autóhozHiányos tábla
aroney 2008.06.30 20:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.99
Először nagyon bosszús voltam a második pont miatt, nem is találtuk, mert nem néztük meg a leírást, de amikor telefonos segítséget kértünk, ez már egész más színben tűnt fel=) Bár azért meg kellett szenvedni érte így is... A kastélyt állítólag pár év alatt rendbe fogják rakni EU-s pénzből, hát, nagyon kíváncsiak leszünk, hogy fog utána kinézni...

saldar 2008.06.28 16:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.19
Komjáti felől érkeztem bicajjal, így a második pont esett útba először. Nem olyan vészes a rejtés, ha az ember tudja, honnan közelítsen. Én először a sánc tetejéről néztem szét, de csúszósnak és szúrósnak találtam a helyzetet, ezért úgy döntöttem, inkább alulról próbálkozom. Itt azonban még sűrűbb és még szúrósabb bokrok szaggatták szét a pólómat (és persze a bőrömet is), így meghátráltam, és próbáltam felhívni a rejtőt, hogy megkérdezzem honnan célszerűbb támadni, de Mr. Zerge nem volt elérhető. Ekkor ismét felmentem a sáncra, és követve a GPS tanácsát, no meg egy már kitaposott ösvényt, végül csak meglett a zéró pont. Szerintem fentről egyszerűbb a megközelítés. Ilyen ötletes rejtéssel még nem találkoztam. Simán elmentem volna mellette, ha a fatörzsmaradványt rögzítő drótot észre nem veszem. Az valahogy nem illett a környezetébe. A rókákkal nem találkoztam, és semmi sem árulkodott jelenlétükre, viszont a láda fölötti rókalyuk megvan. Lehet, hogy megunták a kessereket, és odébbálltak?
A kastély már könnyebb találat volt, de itt is elég sok időt eltöltöttem, mert nagyon tetszett. Érdemes volt ma Edelénybe kerekezni. Köszönöm a lehetőséget!

tobi92 2008.06.07 16:54 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.49
Lásd laci 68-nál :) Én mentem elöl. A láda nagyon öteletes, és a természet kezdi birtokba venni - hálisten csak kívülről, és még teljesen használható. A kastély szép, kár, hogy hagyták (ezt is) így tönkremenni.

laci 68 2008.06.07 16:54 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.53
Földsánc tetejéről, nyakig érő gazban. De megérte ;)

nyüstetéze 2008.05.11 15:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 2.18
A környező erdőket bejáró bicajtúránk egyik állomásaként érkeztünk a szőlőhegyen át Edelénybe. Szép kis város, a kastély viszont elég kopott. Belülről nem tükrözi azt az eleganciát, amit egy kastélytól elvár a látogató: érdekes formájú és színvilágú freskók díszítik, most már értjük, mit is jelent a "népies báj" kifejezés. A kastély után jött a földvár, ahol róka-cache fogadott minket. A család úgy kikotorta a földet, hogy a farönköt teljesen betakarta, ráadásul félig lerágott és lebomlott tyúk- és patkánydarabok hevertek mindenfelé. Erről persze nem tehet a rejtő, viszont a méteres gaz miatt lehet, hogy érdemes lenne a ládát civilizáltabb helyre rejteni. A tájház kínálata nagyon szép és életszerű mozzanatokat mutat be egy-egy szobában.

Nyüstetéze & Eszter

Császta-szőlőhegy őreCsászta
repcekilátás a várból 
HaSka 2008.05.02 13:12 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.20
Itt voltunk, meg is néztük a kastélyt, nagy szenvedések árán meg is találtuk a ládát, fölötte a rókalikkal, viszont a réztábla képét valahogy sikeresen elkevertük. Képek csatolva, kérem a rejtőt, fogadja el a megtalálást. Köszönöm, a rejtést is!

[Jóváhagyta: Mr Zerge, 2008.05.09 07:30]

Borka a kastélykertbenA láda
barsi 2008.05.01 13:05 - Nem találtam meg
nem találtam meg, de nem is kerestem sokáig.
átutazóban edelényen.
bosszankodásaim:
1. pont egész órakor nyitják ki a kaput, erre semmi utalás nincs a leírásban, ha előre tudom úgy szervezem, hogy bejussak. átutazóban nem várok 55 percet.
2. pont. szerintem egy városi multinak arról keleln szólni, hogy megmutassa a város azon pontjait amit érdemes megnézni. ezt teljesíti is mert érdekes a földvár. de nem akarok 15 percre azért bakancsot felvenni, hogy ne ne csúszkáljak egy sánc oldalában! el sem indultam a dobozért. esetleg lehetne valahol nagyni egy alternatív jelszót is.

másrész a városban van egy gyönyörű gótikus templom, amit igazán bele lehetett volna venni a várost bemutató multiba. ennek jobban örültem volna, mint az utcai ruhában történő bozotmászásnak...
akit érdekel:
http://www.geocaching.hu/poi.geo?id=47305

a templom nagyon tetszett ez a rejtés nem.

[Elutasította: Mr Zerge, 2008.05.06 15:03]

a félreértések elkerülése végett:
nem kértem a rejtőt a megtalálás elfogadására, így Ő nem tudom mit utasított el!

jelszó nélküli megtalálásként jegyeztem be eredetileg, amivel arra szerettem volna utalni, hogy ott voltam a kastélynál és a földvárnál is; és ameddig engem érdekelt a cache addig végigcsináltam, az utolsó 15 métert a jelszóért meg kihagytam...
2008.05.07.

Csizmások 2008.05.01 11:11 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.91
Be tudtunk menni. Köszi!

sirgalahad 2008.04.30 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.78
Valóságot fed e tény
Kastély körül Edelény
Jól jár, aki ide benéz
Kastély neve igen nehéz

először itt néztünk körülmajd itt
romosan is csodaszépnyár
angyalkáka puska csöve mindig rád néz
műhely a tájházbandombor(remek)mű
babakocsi dizájn 
esgott 2008.04.12 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.41
Népesebb csapattal indultunk útnak bringával a láda felderítésére. A Kastály gyönyörű (lesz ha felújítják), a földvárnál a rejtés pedig nagyon ötletes. Annyi csupán a gond, hogy valamilyen állat (gondolom róka) kotorékot készített a domboldalba pont a rejtés fölé, ami befedte földdel a fatörzset. Lehet fontolóra kellene venni az átköltöztetését, de csak ha ilyen ötletes marad;)

petnik 2008.03.24 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.82
Aggtelek felé, gyorsan. Jó, hogy szép lett az idő.

szonoczky 2008.03.23 09:45 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 1.85
Barátnőm, leendő Sógornőm és Férje kísértek el. Nekik ez az első ládájuk. Nagy öröm volt a megtalálása.

valti 2008.01.30 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.72
A kastély felújítás nem nagyon halad, pedig nagyon szépen rendbe lehetne tenni. A földvár területét rendszeresen karbantartják. A láda rejteke nagyon szuper, csak a bokrok ne szúrnának annyira. Köszi a rejtést! Valti

tojas 2008.01.05 19:26 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.22
Jó hely, de még szebb lenne, ha fel lenne újítva. Remélem fogjuk látni így is nemsokára. Sajnos a ládát "rejtő", nem működött, be volt fagyva. Kérem a megtalálásom elfogadását.
BB+FBB+MD+PCS

[Jóváhagyta: Mr Zerge, 2008.01.09 10:07]

Kastély"Láda"
Ez egy rossz kép 
morvet 2007.11.24 19:36 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.71
MÁR RÉGEBBEN MEGTALÁLTUK CSAK A JELSZÓVAL VOLTAK GONDOK .DE MOST ÚJRA NEKI FUTOTTUNK

MártiSatya 2007.11.18 11:50 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 1.95
Köszönjük a rejtést.

vkovacs 2007.11.17 11:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 3 átlag: 3.83 súly: 2.20
Szellemes rejtés

Zazi és a Lányok 2007.11.07 11:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.69
A közelben helyeztük el a GCAKT mozgó ládát, hát ezt is megkerestük. Nem bántuk meg! Ilyen rejteket nem lát minden nap az ember! Sőt továbbmegyek: sehol máshol nem lát ilyet az ember :-)
Már ezért is megérte, hiszen a kastély igencsak elszomorító állapotban van!

Csapattagok:
Hanga (1 évesen), Viri és Zazy

AlleKastély
KapufőKő
"Alaprajz"A láda
maresy 2007.11.04 22:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 1.00
Életem első geoládáját találtam meg ezen a helyen. Élveztem a keresgélést. Köszönet banyatanya és franczmagic.

FranzMagic 2007.11.02 16:32 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.43
Hát nem jöttek kaput nyitni a megadott időben, így sajnos be nem juthattunk a kastélyba!

Yoda&lukit 2007.10.29 14:29 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.80
Regen biztos nagyon szep lehetett. A ladat rejto faronk nagyon otletes!

Yoda es Lukit

hidas&révész 2007.10.27 11:38 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.23
Igazán ötletes a rejtekhely! Akár szabványosítani is lehetne, geoláda helyett GEOTÖNK lehetne a neve.

Ich.. 2007.10.07 10:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 1.48
Szép rejtés. Viszonylag könnyen megtaláltuk. Fülbemászóval nem találkoztunk :)
Anita, Gábor, Zsófi, Sanyi

alucifer 2007.09.21 12:58 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.85
Nagyon ötletes a rejtés.
Vigyázat eső után nagyon csúszós a megközeltés !!

KastélyA láda " ami üveg"
A vár. 
Smileagain 2007.09.16 16:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 2.85
Sajnos idő hiányában nem tudtam eléggé szétnézni. A fülbemászók még mindig bőszen védelmezik a ládát.

AnnAnn 2007.09.15 17:20 - Egyéb
A kastély nagyon szép + zseniális a rejtés :) Viszont mi meg hasonlóan "zseniális" módon elfelejtettük felírni a jelszó második részét, ugyanis a tető lecsúszott a mélybe és a bozótharc elvette a maradék eszemet is ;) De a logolás nem maradt el.
Kérem a kedves rejtőt, fogadja el a megtalálást.

(Kár, hogy nem com-os a láda, szántunk bele egy TBt)

madball 2007.09.03 12:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 1.78
Megtaláltuk. A kastély nagyon szép. Nem is tudtuk, hogy Borsodban igazi francia rokokó stílusú kastély található. A második pont jóval messzebb volt, mint gondoltuk és nagyon kellemetlen meglepetés volt a farönkben tivornyázó több száz fülbemászó. Még a befőttesüvegbe is jutott belőlük. Egyébként a rejtekadó fatönk nagyon kreatív megoldás.

 
Zsu;) 2007.08.18 11:26 - Megtaláltam
megvan

Gabeen 2007.08.17 10:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.91
Remélem rendbehozzák a kastélyt. Szép épület lehetne. Köszi a rejtést.

Nüncsike 2007.08.16 20:04 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 1.00
Párommal ez volt az első ládánk.
Egy kicsit elcsépelten hangozhat, de tényleg szuper volt az elrejtése. Még nagyobb kedvet kaptunk a többi láda felkutatására. Remélem azok is ilyen szuperek lesznek.
A tájról nem írnék semmit, mivel Edelényben lakunk mindketten, és minden nap ezt látjuk (sajnos, mivel lehetne szebb is).

csi/2 2007.08.10 11:05 - Megtaláltam
Kár, hogy nincs felújítva

tak-tak 2007.08.10 11:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.00
A kastély jól néz ki, még szebb lenne, ha fel lenne újítva.

É.D.U. 2007.07.25 18:11 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 1.00
Első ládánk Zolival, GPS nélkül, több, mint egy órát kerestük, de a rejtés elég szellemes. Szóval tetszett. Így most kedvet kaptunk több láda megkereséséhez is.

NZs 2007.07.19 11:34 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.50
Borsodi kesingtúra 8. láda
Ma EnZo inkább a szállodában maradt, így egyedül indultam keresni. A kastélyhoz a híd előtt jobbra lemenő úton lehet odaautózni. Minden zárva volt, csak pár munkás lézengett az épület körül, így a kerítésen át fotóztam párat és továbbindultam a földvárhoz.
A Tájháznál leparkoltam, majd egy haragos (de szerencsére megkötött) kutya ugatása mellett felsétáltam a földvár sáncára. Érdekes ez a faluszéli tágas "mező", mely valaha a várbelső lehetett. A ládához a GPS szerinti legrövidebb úton próbáltam eljutni, találtam is egy ösvényt, ami nagyjából jó irányba ment. Hamarosan olyan meredek lett a domboldal, hogy alig bírtam megállni a lábamon, körülöttem mindenfelé szúrós dzsindzsa. Megálltam egy helyen, próbáltam megvetni a lábam, míg a kütyün megnézem az irányt, merre tovább. Lábam mellett egy szélesebb fatuskó volt, jobban megnézve feltűnt egy csavar a tetején... Óriási ötlet és szinte tökéletes kivitelezés! Még a szúrós dzsindzsát is feledtette a rejtés nagyszerűsége! Egyre azért vigyázzatok: a nem túl távoli, szemben levő tanyáról(?) oda lehet látni, főleg télen!
Érdemes a sánc tetején kicsit továbbmenni a templom irányába, és ott egy jól látható (és járható) lankásabb ösvényen leereszkedni, visszakanyarodva a láda irányába.
Köszönöm, tetszett! Kis tétovázás után (dög meleg...) győzött a vadászösztön: tovább Bódvarákó felé.
NZs

kastély - a kerítéstőlitt állt valaha a vár temploma
"vártorony"kazettás földsánc
Isu 2007.07.13 14:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.95
Sikerült a kastélyba is bejutni, nagyon magával ragadott bennünket. Nagy kár, hogy nem tudni mikor lesz felújítva, mivel az elmondások szerint kb. 4mrd. forint kellene a teljes rendbetételhez. A láda rejtéséhez gratulálok.
Üdv: Isu, Hugi, Bálint, Tesó

A kastélyA restaurált szoba
Ricci 2007.07.01 15:17 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.60
Ez az eddigi legötletesebb rejtés. Igényes és kidolgozott munka. Nagyon tetszett. A kastélyt sikerült belülről is megnézni, ahogy a kiíráson is szerepel óránként megnyílnak a kapui. A bejáratnál a "gondnoktól" értékes információkat kaphattunk arról, hogy milyen viszontagságos életútja volt a kastélynak, és hogyan hagyták lepusztulni a kastélyban az idők során üzemelő intézmények. (bíróság-nyugdíjas otthon...) Majdan a felújításra szánt állami pénznek is nyoma veszett. Elszomorító...

Joker Karakter 2007.06.30 14:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.19
A második pont elég ijesztő, egy tövises dzsumbuj. Szerencsére a kesserösvény segített, és nincs bent annyira a rejtés, hogy gondot okozna.
A fatönk pedig zseniális, igényes munka :-)

bigz 2007.06.23 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.25
A végláda nagyon tetszett !

 
Pajkos 2007.06.23 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.20
Családi esemény idején, lecsippentve az arra szánt időből. BigZ-vel közös keresés. A végláda rejtése nagyon tetszett, követendő példa.

A nyakkendő jelezte a láda helyét, ha jó helyen állt az ember. 
sebok_marton 2007.06.19 12:15 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 1.00
Ez a 2. ládánk.
Nagyszerű elrejtés!

koszta 2007.06.01 16:06 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.26
megtaláltam

Kerticsorbi 2007.05.14 16:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.58
Sajókazai munkám után hazafelé 4/1.

Moonspell 2007.05.11 16:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.49
Könnyen meglett bár lentről kerestük a bejáratot. Üdv Mindenkinek!

n. 2007.05.01 12:36 - Megtaláltam
rohadt jo a fatorzsrejtek :)

er&esz 2007.04.30 19:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.02
A bemutatott látnivalók tetszettek, a rejtés duplán is zseniális. Fent be, lent meg kibújtunk. Bocs, a tegnapi dátumot írtam be, elnéztem.

padler 2007.04.30 16:46 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.26
A kastélyba nem jutottunk be, mivel felújítás alatt áll, ezért csak óránként van látogatás.
A láda mellett, a domboldalban gyerekek bicajoztak éppen, ezért nem kockáztattuk a kereséssel a láda épségét. A fotók alapján kérjük a rejtőt a megtalálás elfogadására.
padler + efemm

[Jóváhagyta: Mr Zerge, 2007.05.01 21:24]

topino 2007.04.14 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.15
Fantasztikus rejtés!!

páros 2007.04.10 11:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 2.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 2.73
Pétörékkel. Ők Szegedről, mi Szerencsről, de - ezúttal - mindannyian Aggtelekről.

 
Pétör 2007.04.10 11:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 2 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.92
Nem akkora ugyan, mint a szabolcsi, de azért földvárnak ez is megteszi. A ládát Gabi és Peti találta meg GPS-szel.

 
t_pesta 2007.04.08 17:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.00
Sikerült! Ha lentről nem megy, jó lehet a dolgokat felülről tekinteni. A siker így biztosabb!
Szuper rejtés volt! Köszönjük szépen az élményt!
Pesta&Laura

SirLes 2007.04.08 15:51 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.63
Már jártam errefelé többször is, de nem tudtam, hogy ekkora földvár található Edelényben. A rejtés nagyon ötletes. Köszi.

libat 2007.04.01 15:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 1.78
Igaz hogy másodszorra de sikerült megtalálni!
Elsőre vagy két hónapja próbáltam de a GPS mindig a folyó közepére irányított. Ma arra jártam és gondoltam meg egyszer megpróbálom!
Sikerült most kétméteres pontossággal megmutatta a helyet így megtaláltam! A rejtek pedig szuper!

A ládacsalád
A kastélynál 
Motorosok 2007.03.24 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.92
Mai első dobozunk volt hamar meglett, szép volt a földvár és Timinek nagyon tetszett. Sár volt és alig lehetett megállni a domb oldalán.

zeus 2007.03.17 18:38 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.71
ok

Timi_Tomi 2007.03.15 18:06 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 1.95
Teljes sötétségen értünk ide, de így sokkal izgalmasabb volt. A tájból nem sokat láttunk, de meglett. Ez volt a mai 5. ládánk.

 
MENT 2007.03.15 16:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.49
Sajnos a kastélyban éppen állófogadás volt, így nem mehettünk be. Az épület kívülről is inpozáns, hát még ha egy kicsit szebb lenne a festés. A földvár meglepett, mivel még nem láttam ilyet. A rejtés meg még inkább. Szuper ötletes!

handky 2007.03.11 13:44 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 3 átlag: 4.00 súly: 1.95
Kis csapatunk nekilátott az edelényi láda felkutatásának az első igazi tavaszi napon és sikerrel is jártunk. A kastély sajnos lepusztult, a földvári környezet viszont jól néz ki. A láda elrejtéséhez gratulálunk, nagyon ötletes :)

Andi, István, Nyuszi, Sanyi

a csapat 3/4-ea földvárnál
a győztes 1/4együtt a csapat
ellus 2007.02.04 18:36 - Nem találtam meg
Sajnos avarégetés volt, mely után csak fekete nadrágban javasolt a keresés.

[Elutasította: Mr Zerge, 2007.02.07 22:00]
Mégis megtaláltam

libat 2007.01.27 15:50 - Egyéb
A ládát nem találtam meg a kastélyhoz eljutottam.
A földvárat megtaláltam de a megadott kordináta a sajó közepére mutatott. Kerestem a ládát a földvár oldalában de nem találtam.

Nivabibi 2007.01.13 10:50 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.29
A környezetről nem a rejtő tehet, de ezen a kastélyon még van mit csinálni. A látogatás azonban télen nem működik.

A kastély"kert"...Működési rend..
Magnes50 2007.01.01 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.61
Szilveszteri túra/9 BEAC. Hazafelé útközben, érdekes a földvár és a kastály, de a ködös idő miatt a várról sajnos nem volt kilátás.

"J&J" 2007.01.01 13:43 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.45
BEAC szilveszteri turán Mágnes-sel közösen megtaláltuk (9/10).
Lásd Mágnes logját.

J&J

blaci 2006.11.26 13:04 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.83
A karbantartás megtörtént, köszönjük! Minden szép, ilyen ötletes rejtést még nem láttunk.

Üdv.: Erzséb & Laci

Jön a nyájKilátó
Milleniumi keresztTemplommaradvány
Vízpart 
zsakar 2006.11.12 11:15 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Mr Zerge 2006.11.11 18:00 - Egyéb
November 25-én fogok tudni egy alapos ládakarbantartást megejteni.
A szives türelmeteket kérem addig.
Üdv Mr Zerge.

pistika 2006.11.11 15:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.48
Szep lehetne ez a kestely, kar, hogy mar nagyon regen nincs penz a rendbetetelere :-((
Igaz, itt szulettem a szomszed varosban, nem is tudtam, hogy ekora foldvar volt Edelenyen. Most vegre megneztem.
Koszi a rejtest es a reszletes ismeretetot!

Sajnos a kastelyba sokat kellett volna varni a bejutasra (minden egesz oraban lehet bemenni, 10-18 kozott, de csak apr. 1-tol okt. 31-ig :-(( )
A rejtes nagyon otletes, csak kar, hogy valamikor nagyon beazhatott az uveg (talan egy rossz visszazaras utan), s minden nagyon vizes benne. Cserelni kellene a logbookot es a tetejet.

Ha valaki a lada gazdaja elott jar arra, s olvassa, akkor vigyen magaval legalabb egy befottesuvegtetot (6 karmut), legalabb zarjon jobban.

Ja, s most latom csak, ez volt a lada 100. megtalalasa! :-)))

ironman 2006.10.29 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.98
Útban a Felvidék felé kerestük a ládát, s meg is találtuk. A kastélyt kívülről csodáltuk, mert aznap még fontos dolgok vártak ránk. A földvár is nagyon tetszett, engem mindig lenyűgöznek, s próbálom elképzelni 800 évvel ezelőtt.

Klári 2006.10.29 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.98
Szlovákia felé menet ejtettük útba ezt a ládát, szemerkélt az eső, elég barátságtalan idő fogadott minket. Szép időben ragyogó kilátás lehet a földvárból a környékre.

garfield94 2006.10.23 18:03 - Nem találtam meg
Na szóval. GPS nélkül neki vágta a nagy útnak. Meg lett a bizonyos bokor, a ládának le van vévateteje, tele van kaviccsal. Kivttm z üvegt és a bokor előtt hagytam. Ha tényleg az eredeti befőttes üveget találtam meg, akko sajnálom a történteket.

luilui 2006.10.22 15:38 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.14
Megtaláltam

Judith 2006.10.22 15:38 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.76
Megtaláltuk, a láda valóban karbantartásra szorul.

NCs 2006.10.16 12:10 - Nem találtam meg
Csak a kastélyig jutottunk, de az is megérte....

[Elutasította: Mr Zerge, 2006.10.19 19:40]

Házasságkötő teremÉpület részlet
BejáratDíszes kovácsoltvas kapu
Hosszú folyósóGesztenyafasor
SírkápolnaA kastély
Ősz... 
Vértes 2006.10.12 11:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.27
Az üveg tartalma tényleg nedves, a logbookba nem tudtam beírni, nedves és a toll sem működik.

A hely viszont nagyon jó, főleg ilyen verőfényes, meleg délelőtti napsütésben.

Juju 2006.10.09 16:44 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.23
A láda karbantartásra szorul, rozsda és beázás [wapon beküldött szöveg]

guess.who 2006.09.16 14:40 - Egyéb
A Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat keretében jártunk a kastélyban és a második pont földvárához igen közel található tájházakban is.
A kastélyban jelenleg egy terem már teljesen fel van újítva (ottjártunkkor éppen egy esküvő előkészületei zajlottak), remélhetőleg nem reked meg a folyamat, és a külső rendbetételre is sor kerül hamarosan.
A tájházakról a Borsodi Tájház POI alatt. :)

bolyak 2006.08.29 18:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.99
Nem is tudtuk, hogy van itt földvár is. A rejtek nagyon jó!

 
lili02 2006.08.28 18:50 - Megtaláltam
Anyuval

Brumi 2006.08.21 09:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.25
Ok.

BB 2006.08.17 15:39 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.36
Kerékpártúrán a fiaimmal és az unokatestvérekkel. GPS nélkül, ám némi rejtői segédlettel, merthogy kicsit pongyola volt a felkészülésem. Köszönet a segítségért, és az ötletes rejtésért!

Amancsics 2006.08.12 17:25 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Zsiráf 2006.08.12 08:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.96
Mintaszerű helyek. A kastély is kastélynak néz ki, a földvár is várnak... A kastély bejárata az északnyugatra néz, ezt kicsit furcsállottam, meg azt a "belső" kerítést, hiszen előtte a fasor is hozzá tartozik... A földvár is példásan rendben van tartva, csak kívülről nő rajta gaz...

tudo 2006.07.31 15:13 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.99
Részletek késöbb. [wapon beküldött szöveg]

Web: : Miskolc és Edelény között 100 km kerékpár 1500 m emelkedéssel és 5 ládával. Meleg volt, de Varbó komfortja mindent megadott, ami ilyenkor kell. Az edelényi vasútállomást épp az aznapi ügyeletes zivatar előtt értem el :-). A ládák simán meglettek; láttam barlangfürdőt, vadasparkot, panorámákat, kastélyt, földvárat. Valamennyi pont elérhető bicóval.

A mai utolsó pont volt. Sajószentpéternél irígykedve néztem le a hídról, ahogy a falu fiatalsága fürdött, amikor a verejték újra csípte a szememet 35 km/ó-nál :-(. Sebaj, Varbó nagyon kellemes volt!

Edelényben a kastélyhoz érve elszorult a szívem a gyönyörű építésű kastély romjainak láttán. Talán az újjáépítést jelző táblán ott a remény...

Alighogy kiértem a földvárhoz, besötétedett, dörgött, villámlott. GCKASI rettenetes emlékeit ott viseli magán a bicó, nekem is friss még; nem akartam belefutni egy újabb zivatargócba.

A kiváló rejtek azonnal meglett, logoltam, visszarejtettem és egy közért védelmet és élelmet nyújtó fedezékében vészeltem át a zivatart. A vonat indulásáig még egy jókora felhőszakadás érkezett; de jó, hogy nem terepen kapott el.

A láda kiváló, a 2. rész míves rejtése példamutató. Valamennyi mai láda a maga nemében érdemes volt a megkeresésre, és ezek a pontok is kerékpár barát megoldást jelentettek.

A kastélyKapu
MelléképületekTalálat
RétegekTemplom a földvár dombján
chelone 2006.07.05 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 4.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 2.38
A kastély szép még így lepusztítva is. Ez egy műemlék, nem lett volna szabad hagyni hogy így lepusztuljon. A láda rejtése tökéletes! Sajnos nem készültünk üveg tetővel, ugyanis egy kicsit nedves volt a belseje. Nem akartunk később visszamenni mert a környéken sok volt a nem oda való típusú személy.

szekelya 2006.06.18 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.58
Legutóbb majdnem kidölt az odvas fa annyira kerestem a ládát, de semmit sem találtam, és csak otthon szereztem tudomást arról, hogy virtuálissá vált a láda. Most csak a jelszót olvastuk el. Öröm látni, hogy végre valami építkezés - felújítás - kezdődött.

***

Miután a bejegyzést feladtam a netre, és azt nem fogadták el, rájöttem, hogy Edelény nekem valahogy nem megy. Az első kinyomtatott leírás szerint hagyományos ládát kellett volna keresnema faodúban, persze addigra meváltozott az itiner, a láda virtuális lett.
Ezzel a leírással mentem ma a parkba, persze csak otthon olvastam el figyelmesebben, hogy a jelszó megváltozott és kétrészes lett, ennek érdekében a földvárnál is kereskednem kellett volna. Mondanom sem kell, a földvárnál mindkétszer megfordultam, de csak nézelődő túristaként, Szóval: ne igyatok mosatlan gyümölcslevet, és mindíg a legfrissebb leírással menjetek ládászni. Ha ezt betartjátok nem lesz bajotok.
Éljen a ládászás!!

[Jóváhagyta: Mr Zerge, 2006.06.19 18:33]

Ronin 2006.06.04 10:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.46
Az első ponton még nem nagyon értettem, hogy hogy lesz ebből 3-as terep :)
Aztán rájöttem. A Bódva erős áradása miatt a várat megkerülő alsó út járhatatlan volt, így a kiscsaládot hátrahagyva, fentről - a várfal tetejéről - közelítettem meg a bozótost. Ami úgy általában mindig szúr, de most még zuhanyként is funkcionált. Némi gps ugrálásnak köszönhető bóklászást követően sikerült meglelni a rejteket, amit nagyon ötletesnek találok, rövid pályafutásom alatt még nem láttam ennyire kidolgozott megoldást.
A helyszín számomra különösen meglepő volt, mert ifjúkoromban még inkább messze elkerültük a "várat", mert a ("jóhiszemű, jogcímnélküli") lakói úgymond nem tették vonzóvá e helyet.
Ez a változás - szvsz - mindenképpen jót tett a környéknek és a turizmusnak egyaránt.
A szakadó eső és a combig érő vizes fű ellenére nagyon élveztem a keresést.
Köszönet a rejtésért!

bsanyi 2006.05.19 18:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.56
Itt volt ez a láda tőlünk 15 km-re, és gyakran át is egyek Edelényen, de valahogy mindíg kimaradt. A kastély felújítása, kár, hogy nem halad gyorsabban, a térség egyik legszebb látványossága lehetne, nem beszélve, ha ötletes programok is születnének majd benne. A rejtés nagyon ötletes precíz munka.
bsanyi, Noémi, Emőke, Barnabás, Balázs.

BBird 2006.05.13 14:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.34
Nehezen találtuk meg, de azért sikerült. Nagyon tetszett a fölvár, szépen megcsinálták. A rejtés jó, találkoztam már hasonlóval.

Anikó, Geri, BBird

Tócsa 2006.05.01 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.32
.Kár ezért a gyönyörű kastélyért, hátha láthatjuk még szebb állapotában is. Sajnos nem tudtunk bemenni , mivel hétfőn és kedden szünnap van. A földvárnál nagyon tettszett a láda rejteke! Bár kicsit nehézkes a megközelitése szakadó esőben.

ila81 2006.04.22 08:50 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 1.78
A kastély nagyon szép, főleg ha majd felujítják... A láda rejtése ötletes, bár egy kis sár volt, és sikerült eltaknyolnom.

Bibelia 2006.04.19 10:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.02
Megtaláltuk.
Bibelia és Társa

rongylab2 2006.04.16 12:43 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.55
Hasznos tudnivaló: a kastélyban minden egész órakor indul az "idegenvezetés" (200 ft a belépő, cserébe jár egy képeslap és egy ismertető brosúra)

 
adrivik 2006.04.15 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 2.65
A kastély nagyon impozáns, kár, hogy valószínűleg pénzhiány miatt nem újítják fel. Sajnos éppen érkezésünkkor ment be a csoport és mivel 1 órát nem tudtunk várni, nem láttuk belülről.
A földvár és a rejtés nagyon szupi.
Andrea, Adrienn, Viki,János

Korte73 2005.12.29 17:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.48
Aggtelekről jöttünk, a második ponttal kezdtünk. Már sötét volt, és fagyott. Nem olvastuk a leírást, egy zseblámpával csúszkáltunk a domboldalon. Mivel a koordináták "makacsul" a fához mutattak, kicsit jobban szemügyre vettük. Bajusz szúrta ki, én már egyszer átsiklottam felette. Szuper rejtés, több ilyen kellene.

Tusky 2005.11.06 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.30
A mai hűvös napon öten felkerekedtünk és elautóztunk ide. Közel lakunk, kb. 15 km-re, a kastélyt már ismertük, a földvárnál viszont még soha nem jártunk. Hála a kessnek, ezt is megismerhettük. A rejtés nagyon ötletes és jól kivitelezett, soha rá nem bukannék véletlenszerűen. Köszönjük a rejtőnek!

VP 2005.10.30 15:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.83
A Bükkfennsík Kupa tájfutóverseny második napja után.
Edelényhez eddig csak az az élmény kötött, hogy egy vendéglőben nem adtunk pénzt az asztalunkhoz jövő lejmolóknak, amiből (egy nem túl súlyos) ütés, majd rendőrségi és bírósági ügy lett.

ragalyi 2005.10.02 17:24 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.41
Pupuval közösen egy esküvőre voltunk hivatalosak Aggtelekre. Mit tesz ilyenkor egy kesser? Rákészül az esti bulira illetve másnap kipiheni a fáradalmakat, természetesen kiadós kesseléssel...! 15/15.
Nagyon jó pont volt a jól sikerült hétvége lezárására! Szép a község, érdekes a földvár, nagyon jó a láda rejtés, kár, hogy a kastély elhanyagolt. Azért látszik rajta, hogy próbálnak érte tenni valamit, őrzik, talán valaha lesz belőle valami.

Pupu 2005.10.02 17:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.88
Lakodalmas hétvégi kesselés Baradla környékén, 15/15
Barlangi lagziba voltunk hivatalosak, és ezt kihasználtuk egy kis ládázásra. Szombaton, az első napon, szinte végig esett, ami nemcsak akkor volt kellemetlen, hanem megalapozta a vasárnapot is.

Jobb sorsra érdemes kastély, szépen rendbentartott földvár. A láda rejtése elsőrangú, nagyon tetszett, a leírás pedig minden igényt kielégít. Köszönjük!

 
Fűkocka 2005.09.25 18:00 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

 
toli_001 2005.09.25 17:14 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.01
Hazafelé versenyről! Szép hely!

KiVi 2005.09.25 17:14 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.44
Versenyről hazafelé épp útbaesett! ;) A ládával kezdtünk, keresgéltük pár percet mikor leültem a 0 pontba megnézni a wap-ot. Elolvasva a rejtés leírását rögtön meglett! Ötletes, nagyon tetszik! A kastélyt ingyen lehetett volna megnézni ha épp nincs zárva "technikai okokból".

DaSnake 2005.09.23 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.81
A biztonsági őrrel bejártuk a teljes kastélyt, így eljuthattunk még a felújítás alatti területekre is. A sötét pince nem volt túl bizalomgerjesztő grrr...
A láda is szép helyen van bár ott már támadtak a szúnyogok :(

A kapuCímer
DíszKipakolt széf
SagiK 2005.09.23 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.41
Kastély belülről. [wapon beküldött szöveg] Verseny felé menet ezt is levadásztuk. Nem csak a látogatóknak megnyitott területet, hanem a kastélyt pincétől a padlásig végigjártuk.

lricsi 2005.09.23 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.70
Versenyre menet... sajna nem tudtunk bemenni a kastélybamajd legközelebb...
A láda ötletes.

Kati és Ricsi

farkas_e 2005.09.23 12:26 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 2.45
Szép helyekre visz el, a rejtés pedig egyszerűen fantasztikus ötlet! Ahogy JSPANYIK, mi is itt kezdtük a versenyhelyszín felé...

Ősz......a kastélyban
Lejössz, vagy lejössz? 
jspanyik 2005.09.23 11:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.74
Az aggteleki versenyre menet 1/8.

A kastély, még így leromlott állapotában is, sejtetni engedte régi szépségét! A sűrű programra tekintettel a meglátogatását elhalasztottam.

A földvár nagy meglepetés (több gyaloglásra és némi bozótharcra is számítottam) volt! E helyett kellemes bóklászás történelmi látnivalókkal.

A rejtés mestermunka! Köszönöm!

Zsu. 2005.09.23 10:30 - Megtaláltam
Mikulással

Mikulás 2005.09.23 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.90
Sosem jartunk meg Edelenyben. A kastely csodalatos, a Magyarorszag szaz csodaja-bol mar ismertem. Remelem a felujitas sem varat sokat magara. Ez sokat hozhatna Edelenynek a jovoben...
A masik pont - szinten nagyszeru hely - egy kellemes meglepetes volt. Ez a multi igy jo. A rejtes szenzacios, bar par meter sisnyajaras kell hozza, ennel job hely itt nincs. A veletlenszeru megtalalas eselye: 0.
Az aggteleki versenyre menet Edeleny volt az elso "megallonk".

Zsu + Mikulas

Ok! [wapon beküldött szöveg]

 
qtatom 2005.08.19 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.56
Rudabányáról hazafele tekerve végre ezt is begyűjtöttem. 140km ~6óra alatt. Visszarejtés közben éppen telefonáltam amikor lecsúszott vállamról mobil és beesett a rejtekhely alatti bozótosba. Utána kellett qsznom, kicsit mexúrtak a tüskék:) Közben kiabáltam, hogy ne ijedjenek meg, nem történt semmi baj, nem én estem le :D
Kérésre nem teszek fel én sem rejtekhelyes fotókat, pedig az a profi munka megérdemelné.

Rácson át.Zoom-zoom.
Kicsit lehámlott :(Tüske vár(t) :(
Na Vodáig qsznom kellett ;)Toronyőr ...
és az őrtoronyŐőő... templom!
Ezek a felhők kicsit megijesztettek hazafele.Home? Tom? nem arra lakom ;)
Fazék 2005.07.12 16:41 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.70
Aggteleki kirándulásról hazafelé, a földvár melletti rejtés *-os 5-ös. Innen Boldván keresztül indultunk tovább, megnéztük az árvíz által elöntött cigánytelepet.

emerzee 2005.06.22 17:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.16
[wapon beküldött szöveg]

Hajdanána a maga pompájában, egy gyönyörű kastély lehetett. Ezt még mindig érezni rajta. Remélem, rendbe rakják, és újra pompázatos ékköveként a vidéknek fog csillogni mindenki örömére. A földvárnál, a csúszós fű, és vérszomjas hangyák fogadtak. (össze is csíptek nagyon) (de ez a dolguk! Vigyázzák a területük!) A rejtek, több, mint csodás, ha nincs gps, sose találom meg! A kilátás is tetszett a domboldalból, de miután a fű megunt, és kigrott alólam, aminek eredményeként, megnéztem a domboldalt az oldalammal, gyorsan lecsúszkáltam, nehogy hegyimentők kelljenek, hogy elvigyenek a traumatológiára. Nagyon klassz hely!

Legvidámabb Barakk 2005.06.22 17:01 - Megtaláltam
Dc3, Kosarfono, Zsozso, emerzee [wapon beküldött szöveg]

vacakos 2005.06.12 16:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.90
Meglett!
Csengével látogatóban voltunk a testvérééknél Edelényben és egy kellemes sétával egybekötött tájháznézés után végül is Péter talált rá a nagyon ötletes ládikóra, miközben a lányok (Réka és Csenge) a földvárban napoztatták a "pocakjukat"... :-)
A tájházban a bácsi nagyon rendes volt végigkísért a szobákon és mesélt, mindenképpen érdemes megnézni ha már arra jár az ember.
A kastély is nagyon tetszett, csak jobb sorsot érdemelne, mint ami most jut neki...

-vacakos-

porgesz 2005.06.10 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.98
A kastélynál már jártunk, de a várdomb újdonság volt, jól jön a váras honlapunkhoz! Köszi a rejtőknek! A rejtés nagyon ötletes!

 
csiperke 2005.05.14 12:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.21
Sajnos elnéztük a jelszót. Még elhagyatottságában is szép kastély. Bár "technikai okokból" (az őr nyírta a füvet) zárva volt, de az ifjú párhoz hasonlóan azért beengedett és ideadta a kulcsot. Hatalmas épület, nehéz neki jó funkciót, tőkeerős gazdát találni...De meg fog maradni. Borsod vára is érdekes volt. Köszönet a rejtőnek és kérem fogadja el a megtalálást, sok fotó készült, de a tábláról csak távoli...

[Jóváhagyta: Mr Zerge, 2005.05.16 19:45]

Impozáns bejáratLépcsőház
OldalszárnyA nagytermet használják
A hátsó homlokzatVidi
Szőkőkút - voltBorsod várában
álomfogók 2005.04.09 09:15 - Megtaláltam
A Miskolc közvetlen közelében mostanság élö ládák közül ez volt még felkeresendö számomra. Radostyánból jöttem tovább. A Pittypalatty-völgy után kicsit erös kontraszt volt a Sajó környéke, de a kastély megérte a kitéröt. Sajnos a kimenöm lejárt, így nem volt idöm megvárni az elsö csoport 10 órára igért indulását. Merthogy a kastély, a még megviselt külsö ellenére, belülröl már látogatható. Igaz csak óránként, de idén ingyen. Ezért hát nosza rajta, keressétek fel még idén. Azt hiszem, én még a családdal visszajövök. [wapon beküldött szöveg]

wolf87 2005.03.21 11:44 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 1 web: 4 átlag: 2.50 súly: 1.90
Gyors feladat, ha az emlékezetem nemhagy cserben nem is olyan régen tatarozták. Kivitelezési problémák miatt lehet előröl kezdeni.
Unokáink sem fogják látni!

tájékoztató
Jutka 2005.03.16 09:10 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: 5 átlag: 3.67 súly: 3.72
A márc. 16-i ládakeresésem a márc. 10-én kinyomtatott leírás alapján tulajdonképpen eredményes volt abban az értelemben, hogy a ládát megtaláltam, de a jelszó szempontjából mégis eredménytelen. Abban a leírásban ugyanis, ami nálam volt, még nem volt benne az új, virtuális jelszó keresési módja. A ládában pedig MÁR nem volt jelszó, amint az a mellékelt második fényképből kiderül (amit inkább nem kommentálok :((().

[Jóváhagyta: Mr Zerge, 2005.03.21 19:24]

A láda megvolt, de......ez volt benne :(((
keva 2005.03.15 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.36
Sajnos a mai második ládánál jártunk pórul. Ennek is hűlt helye.Az üres doboz volt csak a fa odvában. keva

[Jóváhagyta: Mr Zerge, 2005.03.15 19:48]

zsorzs 2005.03.15 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.95
A legkisebb falutól jöttünk, a lehető legrosszabb állapotú utakon:-(( A sportpálya bejáratánál parkoltunk, majd rövid sétával ellenőriztük, hogy valóban üres a láda:-(( Igaz, a kastély sincs sokkal jobb állapotban, mint a láda:-((

Kérjük az elrejtő jóváhagyását:-)

zsorzs, keva

[Jóváhagyta: Mr Zerge, 2005.03.15 18:58]

elölrőlhátulról
 
y42 2005.03.13 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 1.5 web: 4.5 átlag: 3.17 súly: 2.00
Meg kellett volna néznem a wapon a megtalálásokat mielőtt elindultunk. Ahogy az előttem lévő mondta, a láda teljesen üresen hevert a fában. A rejtés nem elfogadható, egy focimeccs ideje alatt a láda nem kereshető a sok néző miatt. A környéken több fát is kivágtak, nyílván feltűnt az ott ténykedőknek a fa odvában lévő doboz. A ládát biztonságosabb helyre kellene áttelepíteni. Kérem a rejtőt, hogy hagyja jóvá a megtalálást.
Megtalálók: Ági, Dalma, Ádám

Ádám

[Jóváhagyta: Mr Zerge, 2005.03.14 22:05]

kifosztott ládaláda+rejtek
Csotai csapat 2005.03.12 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 1.5 web: 5 átlag: 3.33 súly: 2.83
A láda beteg,teljesen ki van fosztva.A levelünk és a foto alapján kérjük a rejtőt,hogy fogadja el a megtalálásunkat,ha már ennyit utaztunk egy jó kis ládázásért. Reméljük,hogy mihamarabb meggyógyul a láda.El kéne gondolkozni egy új rejteken,ezt a helyet nagyon ismerik a helyiek.

[Jóváhagyta: Mr Zerge, 2005.03.13 23:41]

 
Topolya 2005.01.17 14:20 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: 3 átlag: 2.67 súly: 3.07
Szegény láda zacsi nélkül kucorog az odú mélyén, hálás lenne egy tereptarka öltözetért.

softi 2005.01.09 12:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 3.5 átlag: 4.17 súly: 2.94
Az őr szerint áprilistól lesz nyitva.:(
Addig is kívülről.

Kri&softi

dc3 2004.12.12 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.48
Kár a kastélyért! [wapon beküldött szöveg]
A többiek is írták, borzasztó pazarló nemzet vagyunk. Szomorú, mint az egész környék. Szép, gyönyörű, de szomorú.

 
guess.who 2004.11.28 15:04 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.98
Újra rá kellett jönnöm, hogy bitang gazdagok vagyunk mi, magyarok: itt van ez a kastély, és ahelyett, hogy megállítanánk a romlását, csinálnánk bele múzeumot, legalább részben szállodát, konferenciatermet, miegymást -inkább hagyjuk szépen tönkremenni, és jó pénzért őriztetjük mindenféle őrzővédőkkel...

A fát könnyű volt megtalálni -a dobozt kicsit nehezebb. :) Juhtúróék jó mélyre tették vissza az odúba, úgyhogy először nem is tudtuk, hogy ott van; de azért meglett. Elég nagy doboz -és elég üres. Kár. Ettől függetlenül a kastély nagyon tetszett, azt nem lehet esetleg "örökbefogadni? :))

juhturo 2004.11.13 11:12 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 3.03
Esett rendesen, kerestük egy darabig, amíg Zsuzsi elő nem kotorta onnan, ahol már az elején sejtettük. A rejtek melletti focibályán épp a helyi csapat mérkőzött valakivel, így egy kis ízelítőt kaphattunk a magyar fociból ...

Szegény kastély - reméljük hamarosan rendberakják, állítólag most valami felújítás van folyamatban.

Zsuzsi és Balázs
meg Dani

seregr 2004.10.09 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.82
Nagyon szép volt a kastély, kár hogy nem lehet bemenni.

daikini 2004.10.09 17:00 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

kepenu 2004.09.24 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.38
Nagyon örülök, hogy ismét kereshető! A verseny kapcsán kihagytuk, most meg már kezdett sötétedni, de itt már úgyis jártunk többször. Szörnyű, hogy nincs pénz az ilyen kastélyok felújítására!

Apropó! Van olyan kastély is, ami mellett nincs focipálya? ;-)

A kastélyAz egyik torony
Reál Edelény vs. Szendrőlád UnitedTamipamival és Dáviddal találtuk meg
MikiCache 2004.09.19 14:44 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 3.67
A rakacai geocaching versenyről hazatérőben eredetileg Andival és magpettel, de a kastély előtt egy sokkal népesebb kessertársasággal találkoztunk. Így együtt látogattuk meg a kastélyt, de mivel ők a ládával kezdték, mi oda már nélkülük mentünk. Nagyon tetszett a kastély.
Köszönjük a helyet az elrejtőnek.
Anikó és Miki

FőbejáratKovácsoltvas kapu
Kapu alattLépcsőház
Termeken átKorabeli graffity
CsillárKesserek az ovális szobában
A park felöli oldalVonul kifelé a kessercsapat
magpet 2004.09.19 14:43 - Megtaláltam
Rakacarol hazafele. [wapon beküldött szöveg]

piret 2004.09.19 13:48 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.00
Versenyről hazafelé, Vándorék vendégszeretetét élvezve a kocsiban. A ládától pontos csatlakozással értünk a kastélyhoz kapunyitásra. Az épp befelé tartó többiekkel kiegészülve alapos felderitést végeztünk odabent.
A láda előtúrásához hosszú kéz, horgászbot stb. ajánlott!

doGmAI 2004.09.19 13:46 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 3.17
Maga a láda nincs valami jó helyen. A sportpálya túl közel van, és teljesen nyílt rálátást enged a ládára. Amikor mi megtaláltuk, eléggé mélyen be volt tolva a rejtekbe, de gondolom ez nem zavarja a helyieket abban, hogy időről-időre kitúrják a ládát. A kastély alakul. Voltunk néhány "lezárt" részen is.

Vandor 2004.09.19 13:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.11
Impozáns kastély kevésbé impozáns utódokkal:(( Most óránként lehet látogatni, 10 és 17 óra között. Szerencsére az őr nem ragaszkodott hozzá, hogy bekísérjen, így töviről hegyire bejártuk csoportként, kiváló idegenvezetővel és illusztris társasággal :-)))

Vándor, S'asszem

vonós3as 2004.09.19 13:39 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.36
Rakacai verseny után. Kastélynézés előtt megkerestük a csészét. Majd Mudmannel, Sasszem-Vándorral, DogmAI és Piret, Miki-Anikóék, Magpet-Andi társaságában megnéztük a kastélyt Anikó idegenvezetésével. Lélegzetelállító. Az őr beengedett és nem kísért tehát bármely részét meg lehetett nézni a kastélynak. Én sokszor lemaradtam a társaságtól és fotózgattam, nagyon szeretem az ilyen témákat, sajnos fekete-fehér filmes gép nem volt nálam, a csigalépcsőnél azért bevártak a többiek, mikor a padlásra mentünk. Fenn egész veszélyes az egész és találtunk 1934-ből meg 1925-ből való kéményseprő logokat. Nagyon kis rész van sajnos csak felújítva, bútorok 0, csak egy feltört széfet találtunk. Azt hiszem mindnyájan egyetértettünk abban, hogy jó lenne beköltözni.

VonósTamás

A kastélyhoz vezető utat fasor öveziSzimmetria
SzépKapualj
Fa csigalépcsőHangulatos
Egy gyönyörű terem kályhával, csillárral"Lépcsőház"
AjtókItt kellett volna a fekete-fehér pánkromatikus anyag
mudman 2004.09.19 13:34 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.59
Ládekeresés után kis csapatunk kiegészült Magpetékkel és Mikicache-ékkel, majd együtt bahatoltunk a kastélyba.
Elosztottuk a szobákat veszekedés nélkül, jövő héten költözünk.
Mudman

Szép kis ingatlanIsmerősök érkeznek
LépcsőkHol hagyhattam a papucsom???
Egy-rendbetett-teremMeghekkelt trezor
Garázs-sorPersze, ez is nyitva volt... ;)
Kéményseprő log 1925-bőlMég pár perc és kienged az őr
korruptbakter 2004.09.19 12:24 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.28
Drive-in, hazafelé.

flektogon 2004.09.19 12:24 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.61
Versenyről hazafelé, Lelcache-nek köszönhetően, Bakter, és Vezír társaságában.

A cél közelébenEgyre közelebb...
MaDFoX 2004.09.19 11:29 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.52
A kastelyba nem mentunk be, elriasztott a sok racs es a kulso allaga. De szepen korbejartuk es nemi akadalyozo tenyezo (es kutyaja) miatt eleg sok idot toltottunk el itt. Vartuk hatha befut meg valaki a versenyrol hazafele, de ugylatszik nem vartunk eleget. :D
A kastellyal szemben van egy nagyon erdekes templom es egy szep 1848-as emlekoszlop is.

A kapuCimer
mellektoronyVaskapu
Hatulnezet 1Hatulnezet 2
Hatulnezet 3Az akadalyozo tenyezo
Cimer 2A templom
Mákos 2004.09.19 11:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.26
MaDFoX-al, és Juniorral, Aggtelekről jövet. A kestély nagyon szép, szép volt, meg gondolom, hogy lesz, miután felújítják. Egy hölgy a kutyájával nem akart elmenni a láda mellől. Nemtuggyuk miért. És még tök sokáig sasolt, hogy mi a fenét csinálunk ott, aztán még meg is kérdezte. Fél órát szobroztunk a ládától 10 m-re. Mire hajlandó volt "eltipegni" onnan.

Mákos

[wapon beküldött szöveg] [aztán kibővítve...:-)]

Junior013 2004.09.19 10:52 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.24
Versenyről hazafelé kellemes séta a kastély körül.
Egy kutyát sétáltató szőke nőszemély pont a rejtek-fát őrizte, mi meg megálltunk tőle 10m-re és négyen néztük. legalább negyed órába tellett, míg megunta és odébbállt. Elmenőben azért megkérdezte, mégis mit csinálunk ott, de tartottuk a szánkat :)

Juni® - MaDFoX-ékkal és Makossal

perger 2004.09.19 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.00
Rakacáról visszafele.
Alig értem el. Ráadásul valami barna trutyi – valami fafolyadék – került rá, brr.

K.L. 2004.09.18 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.49
Meglepett a kastély mérete és szépsége.

 
lelcache 2004.09.17 18:44 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.44
Újratelepítettük!
Mai utolsó ládánk a VI. Geogcaching Versenyre menet. Ide is Scelével érkeztünk. A kastély nagyon formás, de ráférne egy jó alapos tatarozás. Sajnos bemenni már nem tudtunk. A láda megtalálása nem volt nagy kihívás, de a rendbetétele már annál inkább. Amit találtunk, az egy tök üres láda, tele barna, büdös trutyival, ami teljesen rárakódott a ládára. A sima kitörölgetés itt mit sem ért, nagyobb műtéttel kellet kigyógyítani a majdnem halálos kórságból. Gondoltam egyet, és leszaladtam a közeli patakhoz, így ott valamelyest tisztára moshattam. Ezután szárazra törlés következett, és belekerültek a kötelező tartozékok és egy kis ajándék is. Mivel a rejtőt nem értük el, önkényesen új jelszót adtunk a ládának, amit később KJR segítségével a ládaoldalra is felvezettünk. Így újra kereshető, reméljük jó sokáig.

lelcache + Zsé

Vadgesztenye sorAz formás, ám elhanyagolt kastély
scele 2004.09.17 18:43 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.13
Sajnos elég ramaty állapotban találtuk meg a ládát.
Lelcahce egy kicsit rendbeszedte és kapott új jelszót is.

Scele

 
@david 2004.07.28 20:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.17 súly: 3.25
A kastély szép lehetna, bár egy felújitás rá férne. A láda állapota sürgősen változzon beteggé. A fatörzbe visszatettem az üres kék dobozt, és tetőt, meg tájékoztató füzetet, más nem volt. A hely focista huligánok megtalálhatták. Dubicsányba voltam, unokatesóimmal, meg nagybátyáim, nagynénéimmel, nagypapámmal, meg unokaöcs, unokahugok garmadával, vagyis az Ablonczy héten, kb 100 an.. Egész héten végig esett..

köszi kulisz a segitséget a logoláshoz

Mr Zerge 2004.05.29 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 2.48
Megtaláltam, sajnos kifosztva, logbook és jelszó nélkül.
SMS és emailt küldtem a láda gazdának.
Kérem a megtalálás elfogadását.
Üdv Mr Zerge

[Jóváhagyta: kulisz, 2004.08.14 18:56]

 
lacc 2004.04.09 10:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.83
Épp piaci nap. Nagy nyüzsgés szerte a kisvárosban. Szerencsére a kastély mögötti rész kellően kihalt.
Ildike, Ildi és Laci

kislaci 2004.04.04 15:56 - Megtaláltam KRW környezet: 1.5 rejtés: 1.5 web: 3 átlag: 2.00 súly: 2.59
A kastély érdekes, jobb időket látott

kl 2004.02.13 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2.5 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 3.57
A láda már januárban megvolt. Én balga füzetet vittem, de az eredeti jelszóhoz nem jutottam (hiába írtam előtte, utána a tulajnak!?) Köszönet Freddy segítségéért (az eredeti jelszót Ő írta be (meg).
A kastély egyébként egy csoda.

kiskodmon 2004.02.11 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 1.85
Gyönyörű lehetett ez a kastély !! Csak kívülről tudtuk körbejárni, de így is fantasztikus látványban volt részünk !

A ládát megint Anya találta meg, pontos volt a helymeghatározás, és nem is kellett sokat túrkálni!

Aki erre jár, feltétlenül keresse meg !

Kisködmön Csapat

freddy 2004.02.07 09:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.88
Beírtam a logbookba az eredeti jelszót. [wapon beküldött szöveg]
Bódvarákótól busszal jöttem. Sose jártam még itt. Jó kis kastély lehet, de fel kéne újítani...

NCs 2004.01.27 00:00 - Egyéb
Talán unokáink sem fogják látni...

a képek még 2001 áprilisában készültek, a helyzet nem sokat változott.

 
NCs 2004.01.27 00:00 - Egyéb
Pont két hete terveztem, hogy megkeresem... aztán olvastam, hogy eltűnt. Régi képeket teszek most fel, még geocaching idők előttit. Aztán majd tényleg megkeresem az újjáéledt ládát...

ChrisCarlos 2003.10.23 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.67
A LÁDA GYORSAN MEGLETT, DE SAJNOS CSAK A KIÜRÍTETT, ÖSSZEKOSZOLT LÁDÁT TALÁLTUK, MINT A KÉP IS MUTATJA. TARTALMA SZINTE SEMMI, MÉG A LOOGBOOK IS HIÁNYZOTT. ÚGY VÉLJÜK A LÁDA FOSZTOGATÁS ÁLDOZATA LETT. ÍGY HÁT SAJNOS A JELSZÓT SEM TUDTUK MEG. E-MAIL MEGY AZ ELREJTŐNEK.

[Jóváhagyta: blaci, 2003.11.11 10:58]

 
Szoke-Kiss 2003.10.22 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.17 súly: 2.62
Sajnos a láda kinyitott állapotban feküdt az üregben, tartalma szétszórva. Amit tudtam összeszedtem, de a logbookot nem találtam, így a jelszót sem sikerült megtudnom. A láda tetejéről is lekopott az összes írás. A focipályán lázas edzés folyt, néhány néző kíséretében. Felőlük nagyon jó rálátás nyílik a rejtekhelyre.

[Jóváhagyta: blaci, 2003.10.26 18:38]

A doboz megvan... 
Csuhás 2003.08.30 07:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 3.63
Nem volt nehéz, hiszen azt a 45 fokos fát már messziröl lehet látni. A dobozt viszont hangyák örzik, igy setni kell a kipiszkálásával. Szép a kastály, és a park. Bár szerintünk a focipálya nagyon nem illik ide.

Emö, Csuhás

KápolnaRészlet
Az a bizonyos fa a ládika közelébölKémények
tesso 2003.08.13 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 2.93
A kastély kár, hogy ilyen romos, gondolom nincs pénz a felújítására, pedig megérdemelné! A focipályán viszont lelkesen rugta a bőrt az ifjúság, gyönyörű volt a gyep!

flali 2003.07.27 17:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.48
Egy kicsit eltartott amíg megtaláltuk, de azért meg lett. Kb 1h-ig sétálgattunk a parkban mire megtaláltuk a megfelelő fát a leírás alapján. Szintén GPS nélkül lett meg mivel még mindig nincs rá keret. Sebaj! Így is nagyon jo érzés megtalálni a ládákat. Ezt is feleségem találta meg. Oda ment a fához és elvette az odatámasztott faágat amit valószínüleg az előző megtaláló hagyhatott ott. Amikor elvette a botot akkor már tudtam, hogy ott lesz a rejtekhely. (Kicsit feltűnő volt úgy odatámasztva!)
A kastely nem egy nagy látvány kivülről, de folyamatban van a javítása. Csak pénz kérdése! De sajna abból van a legkevesebb.
További jó 'vadászatot'!
FLali, Ildikó, Kicsi Lalika és az öcsém.

M.Xati 2003.07.23 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.95
Sajnos a kastély nagyon ramaty állapotban van, reméljük valaki fölvállalja hamarosan a felújítást... M.Xati

Mereszek 2003.07.05 09:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.40
Megtaláltuk.

BE&LA 2003.06.14 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 2 átlag: 2.83 súly: 2.85
Megtaláltuk!

bubu 2003.06.08 19:10 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.11
Ezért bizony nyújtózni kellett, aztán menkültünk, mert szúnyogfelhő támadott meg, a loggolás is elmaradt :-)

Guri, Barnus, Tamás, Kati mama

Rudi Team 2003.05.07 17:15 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.41
Megpróbáltuk szelektálni a ládában tönkrement dolgokat. Új logfüzetet tettünk be és bővítettük a láda tartalmát.
Rudi, Zoli

pokers 2003.04.21 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.36
OK [wapon beküldött szöveg]
Nagyon kár ezért a kastélyért. Bemenni nem mertünk, mert egy szigorú tekintetű kutya figyelte minden lépésünk. Meg az épület állaga se azt mutatja, hogy érdemes lenne belül is szétnézni.
A leírás alapján egyből meglett a fa odvában a láda. Sajna mi se tudtuk jobb állapotba hozni, a logbook-on már nő a penészgomba. Nagyon ráférne egy ládakarbantartás!
Megtalálók: pokers, M$, Saci

zayd 2003.03.21 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.50 súly: 2.04
A kastély nagyon szép, de sajnos nem tudtam bemenni mert siettem. A láda könnyen meglett (hála Istennek hosszú a kezem), de teljesen el volt ázva (a naplóval együtt) mert a beletett energiaital eltört (szerintem a téli fagy szétnyomta), úgyhogy javaslok egy nagy karbantartást, mert én a helyszínen nem sok mindent tudtam tenni érte ugyanis kerékpárral voltam és nem volt nálam semmi.

kulisz 2002.10.03 19:44 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.08
Besötétedett mire ideértünk, így a kastélyt nem tudtuk csak kívülről megnézni. A láda környékéből sem láttunk sokat, de a rejtés trükkös. Körbe kell nézni a fát, hogy honnan érdemes a ládát betámadni. Hosszú kar szükséges hozzá vagy erőteljes nyújtózkodás.

ÉvaSanKri 2002.10.03 19:43 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 2.5 web: 2.5 átlag: 2.50 súly: 3.45
Lámpás felvonulás mellett, vakus fotózás, és utána Napzárta. Kuliszt letettük a szolnoki pályaudvaron.

Mihul 2002.10.03 19:41 - Megtaláltam
Már sötétedett mire ide értünk.Lámpával kezünkbe indultunk a keresésre .A rejtekadót körbe járva rávilágitottam a lényegre.Kulisz volt a hosszúkezü .Lámpafénynél folyt a logolás.

szami 2002.09.14 14:02 - Megtaláltam
Az odvas fa felhasználása a helyszín alapos ismeretét feltételezi, a megtekintésre érdemes a ferde fával együtt. Minkettő a kastély valaha volt parkjának fája. Most két sportpálya is található az ősi fák között. Nyilván jó néhányat ki kellett vágni, hogy helyet csináljanak nekik. A kastély nyitvatartása: hétfő és kedd kivételével naponta 10-17 óráig egész órakor nyitják ki a kaput. Ekkor idegenvezető szolgáltatását lehet igénybe venni 200 Ft/fő áron.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]