geocaching.hu geocaching.hu szép kép FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |    belépés
  
  
  
 
FAQ
4180. Zselici márvány (GCZSMV)

Lapisi pados mészkő a Sormás völgyében

Lapisi pados mészkő a Sormás völgyében

A harangtoronynál parkolhatsz

A harangtoronynál parkolhatsz

Emlékoszlop

Emlékoszlop

A márványbánya kövei

A márványbánya kövei

Idegen a többiek között

Idegen a többiek között

Első segítség (geomárvány)

Első segítség (geomárvány)

Első segítség (pótjelszó)

Első segítség (pótjelszó)

Elhagyott bányaudvar

Elhagyott bányaudvar

Második segítség

Második segítség

A Goricai-patak medre

A Goricai-patak medre

Kőről-kőre

Kőről-kőre

Kőtorlasz

Kőtorlasz

Harmadik segítség

Harmadik segítség

A patak völgye a felső folyásnál

A patak völgye a felső folyásnál
Szélesség N 46° 8,937'
Hosszúság E 18° 0,013'
Magasság: 180 m
Megye/ország: Baranya
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2016.07.02 11:00
Megjelenés időpontja: 2016.07.02 16:14
Utolsó lényeges változás: 2016.07.02 16:14
Utolsó változás: 2021.08.27 10:16
Rejtés típusa: Multi geoláda (3H)
Elrejtők: Ajtony & Zerind HUN
Ládagazda: Ajtony
Nehézség / Terep: 3.5 / 3.0
Úthossz a kiindulóponttól: 2200 m
Megtalálások száma: 54 + 1 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.2 megtalálás hetente


Túra a Rák-völgyben
A Goricai-patak völgye földtanilag különleges hely, de egymagában tájképi szépsége miatt is érdemes felkeresni.
A megtalálás nehézségét nem a rejtés módja, hanem a rossz GPS vétel jelenti. Feltétlenül használd a fényképes és a ládasorozat keresése fejezetben található szöveges segítségeket! A jelszó három helyen talált jelszórészlet egybeírva az alábbi sorrendben:
1. N 46° 8,937' E 18° 0,013' Sziklapárkány alatti üregben, öklömnyi geomárvány. Visszarejtéskor vigyázz, hogy a felirathoz ne koccantsál köveket.
Nagyjából talajszinten. A sziklahasadékot lezáró követ ugyanúgy tedd vissza. Van tartalék jelszó is mikroládában fagyökerek közötti üregben, fejmagasságban: 46° 8,937' E 18° 0,036' (emléktáblától pár lépésnyire jobbra-előre a partoldal legfelső részén).
2. N 46° 9,028' E 18° 0,017'
Bányaudvar lejtős részén szikla alatt 15 cm * 12 cm * 6 cm-es doboz
3. N 46° 9,254' E 17° 59,794' Patakmeder, sziklaüregben 11 cm * 11 cm * 5 cm
A 2. pont után érdemes a patak ágyában a víz mellett és a patak kövein haladni északra, mert itt találhatók a fotókon is látható legszebb részek.

A ládába TravelBug egyelőre nem helyezhető.

Öreg kőzetek a fiatal Zselicben
A turista a Zselic vidékét, mint az esős időben marasztaló sárrá változó sárgaföld hazáját ismeri, de nagy ritkán előbukkannak a régi idők tanújaként szilárd kőzetek is.
Legfiatalabbak, legfeljebb pár millió évesek ezek közül a sárgaföld rétegei között megjelenő puha homokkövek, de a Mecsekkel határos részeken nagy ritkán két- háromszáz millió éves kőzetek is felszínre kerülnek.
Multink a zselici mészkő egyik lelőhelyét, a Goricai-patak völgyét tárja fel a kék körút Kék körtúra jelzés mentén.

Megközelítés
Az erdőlátogatási és közlekedési korlátozásokat tekintve ez a segédlet hasznos lehet.
Gorica községet a Bükkösd közeléből induló, nagyon rossz állapotú úton közelíthetjük meg.
Útközben érdemes a multihoz nem tartozó egykori kőfejtő zselici mészkő szirtjeihez egy kis kitérőt tenni a Sormás-patakot átugorva.
A községbe érve a keskeny utcán szinte lehetetlen parkolni, kivéve a harangláb melletti részt  N 46° 8,898' E 18° 0,357' 230 m [GCZSMV+parkoló]
A turistajel Kék körtúra itt indul a völgybe:  N 46° 8,794' E 18° 0,297' 225 m [GCZSMV+leágazás].

A ládasorozat keresése
A multi mindhárom pontja a Goricai-patak vadregényes völgyében rejtőzik. Az úthossz oda-vissza 2200 méter.
1. Márványbánya
A patak völgyében több helyen is kis kőfejtőt működtettek a régmúltban. Az egyik mellékvölgy emléktáblával is jelölt kezdeténél nagyon jó minőségű mészkövet bányásztak, amelyet egy kis jóindulattal márványnak tekintettek. Ez a kő nem igazi márvány - mert az a mészkő nagy hő hatására átkristályosodott változata - de tömörség, tartósság és szépség terén átmenetet képez a márvány felé. Annak idején az Országház egyes termeiben díszítőkőként is felhasználták [1]. A helyi emlékezet szerint a kővel megrakott szekereket csak a rendkívüli erejű bivalyok bírták az erős emelkedőn felvontatni a faluba.
A turistajelen Kék körtúra haladva átkelsz a patakon. Az emléktáblától  N 46° 8,936' E 18° 0,033' 180 m [GCZSMV+emlékoszlop] haladj a bevágás alján 25 métert nyugatra, és a legnagyobb sziklalépcső párkánya alatti üregben találod a jelszórészletet. Nagy köveket nem kell elmozdítanod!  N 46° 8,937' E 18° 0,013' 180 m [GCZSMV-1].
2. Főláda
A patakon át visszatérsz a fő szekérútra, azon 150 méternyit haladva jobbra találod az elhagyott bányaudvart.
A kőfejtő északi oldalában enyhe lejtőn találod a főládát szikla alatti résben.  N 46° 9,028' E 18° 0,017' 190 m [GCZSMV-2]. Segítséget nyújt a fényképen lévő többtörzsű fa, amely a rejtek mellett van.
3. Patakvölgy
Az év nagyobb részében tükrösen tiszta vizű patak több helyen is kőről-kőre zubog lefelé. A harmadik mikroládát a patakmeder oldalában lévő legömbölyített szikla üregében találod.  N 46° 9,254' E 17° 59,794' 185 m [GCZSMV-3] A rossz műholdvétel miatt javasoljuk, hogy legalább odafelé ne a szekérúton, hanem a patak ágyában a vízfolyás szélén és a patak kövein haladj északra a második ponttól, így biztosan rátalálsz a jellegzetes rejtő kőre. Ráadásul a medernek ezen a szakaszán találhatók a fotókon szereplő legszebb részek!
Érdemes megfigyelni, hogy a meder mentén több féle eredetű kőzetdarabok és kavicsok hevernek - egy részük ridegen, éles szélekkel törik, más részük ellenállóbb, és a folyamatos koptatás során legömbölyített formát vesznek fel.

Goricáról
Gorica helyén az Erdeiszentmihály (Erdi) nevű település virágzott a török pusztítás előtt. A környék elnéptelenedett falvaiba az 1500-as évek végétől a törökök saját balkáni alattvalóikat, délszlávokat és vlachokat (együttesen rácként említjük őket) telepítettek be. A rácok és a maradék magyarok együttélése a Dél-Dunántúlon konfliktusokkal terhelt volt a török időkben, még inkább a törökök kiűzése után, amikor a túlélő magyarok kezdtek visszaköltözni falvaikba az erdei rejtek szórványaikból. A Habsburgok magyarellenessége ekkor is a megosztást használta fegyverül, többlet jogokat biztosítva a rácoknak. Az ellenségeskedés a Rákóczi-szabadságharc idején tetőzött [2]. A labancokkal tartó rácok 1705 táján az újjáéledni kezdő magyar falvakat feldúlva, kirabolva távoztak a Zselicségből. Emléküket Goricán már csak a falu mai elnevezése őrzi. A szláv eredetű Gorica név és változatai ma is gyakoriak a Balkánon. A rác lakosok által elhagyott Goricára később német telepesek költöztek, és ők megtartották a falu rác elnevezését Guriza alakban. A 20. század második felében az időközben magyarrá váló Goricát is elérte a kis falvak sorsa: lakói elköltöztek, teljes pusztulásnak indult, egy-két lakott háza maradt. Az utóbbi években mint üdülőfalu kel új életre.

A Zselic földje a triász időszakban
A perm időszakot követő triász időszak 250 millió éve kezdődött, és mintegy 50 millió éven át tartott.
Hazánk földje akkoriban az európai és afrikai kőzetlemez találkozásának körzetében, a Tethys óceán keletről mélyen benyúló öblénél feküdt. A két nagy kőzetlemez és kisebb leszakadt táblarészek vándorlása, egymásra torlódása, emelkedése és süllyedése a tenger időszakos előretörésével és visszahúzódásával járt a tágabb környéken.
Számunkra most a Zselic és környékének történelme érdekes.
Mintegy 240 millió évvel ezelőtt (középső-triász kor) a Mecsek területét tenger borította, ugyanakkor a Zselic területén hatalmas hegyvidék emelkedett. A Mecsek területén a leülepedő mésziszapból folyamatosan hatalmas mennyiségű mészkő képződött. A Zselic területén akkoriban magasodó hegység jellemző anyagai viszont az óidőből származó palák, gránit, meg vulkáni kőzetek és szárazföldi keletkezésű perm-időszaki homokkövek voltak. A Zselic mai területén tengeri üledékképződés nem folyt, kivételt képez a Mecsekkel közvetlenül szomszédos terület.
A triászban ez a Bükkösd-Hetvehely-Gorica -Hollófészek környéki rész ugyanis földtanilag összefüggött a Mecsekkel, így sekély tenger borította, és a Mecsekből ismert tengeri üledékes eredetű karbonát kőzetek itt is keletkeztek.
Ez a rész mégis a Zselichez tartozik, mivel a kései miocéntől kezdődő folyamatok a Zselic többi részével azonos módon folytak le, a felszín közeli rétegek és tájképi elemek a Zselicre jellemzőek.

A ma ismert Zselic kialakulása
A Zselic területén fekvő óidei eredetű hegyvidéket, amely a kréta időszakban heves vulkáni tevékenység színtere is volt, pár százmillió éven át koptatta, egyengette az idő vasfoga, míg aztán süllyedni kezdett, itt is teret adva a tengernek. Az összetett kéregmozgások során nagyjából 10 millió éve kialakult az óceántól fokozatosan elzáródó, édesvizű tóvá alakuló Pannon-tenger, amely a pannon-korban (kései miocén + pliocén) a Zselic fő tömegét is adó homokos-agyagos üledékkel töltődött fel.
A Pannon-tóból ekkor szigetként emelkedtek ki a mai középhegységeink, így a Mecsek is, de annak alacsonyabb nyugati részei, így Gorica környéke is víz alá került és további története a Zselic többi részével azonosan alakult. Ezeken a partközeli részeken a Pannon-tó sekély vizű volt, így a Zselicre jellemző pannon-kori homokos-agyagos feltöltődés viszonylag vékony réteget jelent, de jelen van.
A Zselic területén feltöltődött síkság későbbi megemelkedésével és az erózió munkálkodásával létrejött dombvidék sebhelyeinél és völgyeinek oldalából máshol csak pannon-kori és még fiatalabb puha kőzetek jelentkeznek, de Gorica tágabb környékén a felszín közelében található, triászból származó mészkő és dolomit is napvilágra kerül. A patakmederben az erózió által feltárt rétegekből származó permi riolit és triász fekete homokkő kavicsok is utalnak a földörténeti múltra [3].

A Gorica-környéki karbonátos kőzetek
A Goricai-patak völgyét dél felől követve először mészkő lelőhelyekkel találkozhatunk. Először a Mecsekből ismert, mintegy 240 millió éves Lapisi Mészkő Formáció szirtjei tűnnek szembe a Goricai-patak és Sormás-patak összefolyásához közel, és ez az anyag jelentkezik sok száz méteren át a Goricai-patak vízmosásos medrében és mellékvölgyeiben. A hosszan elnyúló völgy északabbi (zárt vadászterületen fekvő) részén fiatalabb mészkő, majd Hollófészek közeli részén már a dolomit kőzet a jellemző.
Ezek a kőzetek építőanyagként nagyon jó minőségűeknek számítanak, és hatalmas mennyiségben állnak rendelkezésre. Szerencsére nagyüzemi kitermelésükre nem került sor, jóllehet kisléptékű helyi bányászatukra utaló jelek több helyen is szemünkbe tűnnek.


Néhány adat forrása:
[1] Földtani Kutatás 1973. XVI. évf. 3. sz. EPA02732 (21. old.)
[2] Máté Gábor: A Mecsek-vidék tájtörténete
[3] Konrád Gyula - Budai Tamás: A nyugat-mecseki középső-triász kifejlődési sajátosságai
Az indíttatást ehhez a rejtéshez is Lukács Róberttől (Totoro) kaptam.
Állapot: kereshető

KRW értékelés (18 db): környezet: 4.82 rejtés: 4.79 web: 4.94 átlag: 4.85

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
-
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
-
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
-
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
+
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
-
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


LengyelMate 2021.10.27 20:23 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

tfmb 2021.08.22 12:32 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.93
Köszi a rejtést!

RUNiko 2021.07.29 09:19 - Megtaláltam
Ez volt az ötnapos túránk kedvenc ládája számomra!
Köszönöm az élményt!:) [Geoládák v3.11.3]

eltájoló 2021.07.29 09:18 - Megtaláltam
mmxii) Szuper hely, és érdekes a mondanivalója is. Így korán reggel, kellemes időben jártuk be a pontokat.
A ládák és a geomárvány is rendben a helyén van. A pótjelszót így nem kerestük. Köszi a rejtést.

nmárti 2021.07.06 08:31 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.58
A környéken járva befejeztem ezt a multit, aztán jól elfelejtettem bejelenteni. nagyon klassz hely, köszi a rejtést!

SirLes 2021.06.23 15:05 - Megtaláltam
ok

csengeh 2021.04.25 12:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

D.D.Anna 2021.04.04 19:34 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.14
Megtaláltam, köszönöm. A geomárvány ötletes , kicsit lejjebb a pótjelszó is meglett :) A völgy nagyon szép :) [Geoládák v3.9.6]

Csabiq 2021.02.21 13:58 - Megtaláltam
HEURÉKA! Köszönöm a rejtést! Egy újabb igazán vadregényes hely, csodaszép vízmosással.Az első ponton a geomárvány rendben van a pótjelszót nem találtam. A 2. ponton a törött ládát cseréltem az Ajtony által kapottra. A 3. ponton a tollat kicseréltem,
mert már nem fogott. Egy kb. 100 fős daru csapat körözött a fejem felett krúgatva! Itt a tavasz! (Geoládák v3.9.6]

Szőkekapitány 2021.01.03 11:54 - Megtaláltam
Köszönöm szépen a rejtést.

KAPITÁNY62 2021.01.03 10:50 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést.

baranyaifiú 2021.01.02 11:20 - Megtaláltam
Ok!

Béla 53 2020.11.29 11:23 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.5.1 teszt]

laszloistvan 2020.11.15 15:38 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.02
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.4.6]

Na ez a geocaching: eldugott, figyelemreméltó látványosság, nem túlgondolt, de korrekt rejtések, értő körítés - ezért szeretem Ajtony történeteit.
Még a hőskorban, GCKAAN felé haladva jártam itt. Az útminőség azóta csak még jobban segíti a hely nyugalmának megőrzését. Irka kutyával jártuk be az őszi avarban a szürkeségben is megkapó patakmedret, míg a gyerekek karanténjuk utolsó napját töltötték otthon teljesen szabályszerűen - nem mellesleg meleg szobában, filmnézéssel. :-)
A második állomás ládája törött, de a jelszót és a füzetkét a belső kapszula megbízhatóan védi.

Atmosz&Zozmosz 2020.08.19 15:50 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. Bővebben később! [g:hu 1.6.7]

Tagesz 2020.08.12 13:58 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.0]

Paul 2020.07.08 13:54 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.1.17]

Göde 2020.06.30 14:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.22
Újabb kincs a tarsolyban. g. [g:hu 1.6.2y]
Az első pont keserves volt. Az emlékoszlop, sajnos, már kidőlt.
Köszönöm Ládagazda figyelmes segítségét.

tabletta 2020.03.20 15:50 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.0.39 teszt]

lovagias 2020.03.14 09:19 - Megtaláltam
:)

fehérkút 2020.03.14 09:19 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést! Közös találat Lovagiassal!

VP 2019.10.07 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.63
Nagyon tetszenek az ilyen elhagyatott, vadregényes helyek!
Az első ponton kicsit keresnem kellett, a másik kettő messziről adta magát.

james 2019.05.19 12:28 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

Doktor 2019.03.14 22:59 - Megtaláltam
Hárman Bendivel :-)

Párduc50 2019.03.14 12:59 - Megtaláltam
Jó kis túra, kellemes időben, kiváló rejtésekkel.

DSC01663DSC01664
DSC01662 
geri83 2019.02.09 10:56 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]

20190209_10314620190209_104548
Ásít az elefánt 
ballasz 2018.12.16 12:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.79
Szép lehet hó nélkül is, így most keveset láttunk a márványból.
Az első pont könnyen meglett, szinte hihetetlen módon.

fodor8peter 2018.12.16 12:50 - Megtaláltam
A havas táj még inkább feldobta a látnivalót! :)

aceespepee 2018.12.01 23:59 - Megtaláltam
megtaláltam :)

Zsu. 2018.06.24 10:27 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Mikulás 2018.06.24 10:27 - Megtaláltam
Köszönet! [wapon beküldött szöveg]

IMG_0537IMG_0538
IMG_0541IMG_0543
IMG_0544IMG_0546
ClaryaTáncolóFelhő 2018.04.02 16:00 - Megtaláltam
Első ládánk, nagyon nagy élmény volt, köszönjük a rejtőnek!!

Rocsog 2018.01.14 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.23
Köszönöm a rejtést, mindent rendben találtunk a ládák, és logbookok szépek, szárazak. Ez volt életem első geomárvány találata az első ponton. Az volt a nehéz hogy nem tudtam mit keressek. Valami szögletesre gondoltam, vagy hogy zacskóban van. Csak amiatt találtam meg mert a leírásban ott volt az "öklömnyi" szó. Ez vezetett rá, meg az hogy tudtam hogy biztosan ott kell lennie. A GPS tényleg nem pontosan mutatta a helyet, 50 méter eltérések is voltak a rossz vétel miatt.

Schlégl 2017.10.21 15:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.84
Köszönöm a rejtést.

má-csa 2017.10.21 15:21 - Megtaláltam
Megtaláltuk!

dabcsi 2017.10.21 15:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.80
Megtaláltuk a Schlég és Má-csa csapattal. A geomárvány nehezen lett meg, de ott kell annak lenni (bár már a pótjelszót is kerestük). A fotók segítettek még ha a természet mindig változik kicsit (egy-egy kő kifordul, stb.) A többi " sima ügy " volt. Köszönjük, hogy megmutattad ezt a különleges helyet.

IMG_20171021_151703_BURST002IMG_20171021_154038_BURST002
IMG_20171021_154842_BURST001_COVERIMG_20171021_155215
IMG_20171021_155249IMG_20171021_155334
pappcsalád 2017.09.30 15:59 - Megtaláltam
[g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

TS 2017.08.03 11:56 - Megtaláltam
Egy évvel ezelőtti nyaralásunkkor már próbálkoztunk ezzel a multival. El is jutottunk az első pontig, de ott a ládát hosszú keresgélés után sem találtam. Nem csoda, hiszen nem ládát, hanem egy öklömnyi geomárványt kell keresni. Ez csak hazaérve a ládaoldalt alaposabban áttanulmányozva derült ki. Az idén már jobban felkészülve vágtunk neki a kis túrának. Sajnos a Goricára vezető út ugyanolyan rossz állapotú mint tavaly. Mi rögtön a meredek rész után a kút előtt parkoltunk. A már ismerős márványbányánál rögtön megtaláltam a jelszórészletet rejtő kavicsot. A második pont sem okozott nehézséget. Amíg keresgéltem, addig a feleségem egy sziklán ülve a patak közepén a lábát a vízbe lógatva terelgette a víz folyását a letört faágak között. Ezután a rejtő ajánlatát megfogadva a patak ágyban folytattam az utamat egészen a végső ponti, míg a feleségem a párhuzamos szekérúton követett. Jó volt felfedezni ezt a szép völgyet.

g-tabe 2017.07.14 18:00 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget!
Nagyon tetszett a geomárvány! Cseles!

horvath_jani 2017.07.12 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.28
Köszi a rejtést!

Ajtony 2017.06.04 11:10 - Egyéb
Az első állomásnál már nemcsak a goeomárvány kereshető, hanem biztonság okáért pótjelszó is lett kihelyezve.

fermate 2017.04.02 16:18 - Megtaláltam
Megtaláltam! \o/

Mathau 2017.04.02 16:16 - Megtaláltam
"Fox in the box. Did you ever hear about the fox in the box?" [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Csaba & családja 2016.10.15 16:00 - Megtaláltam
Az első ponton hiába keresgéltünk. A rengeteg ?geokavics? között nem találtuk az igazit.(Köszönjük a segítséget) A szemerkélő esőben még egy szarvast is megriasztottunk.

kekenj 2016.09.03 13:15 - Megtaláltam
az első pont nem található, kösz a rejtő segítségét;
ettől függetlenül a helyszín nagyon tetszett

Cerberus 2016.08.28 20:31 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.30
Megtaláltuk! A nap záróládájának szántuk ezt a multit. Az ajánlott parkolóig elzötykölődni nem volt egyszerű, főleg az utolsó, meredek szakasz van teletömve tankcsapdákkal.

Sajnos az első ponttal meggyűlt a bajunk. A rejteket rögtön megleltük, de fél órás keresgélés után sem sikerült rábukkannunk a geomárványra, pedig átnéztük a környező területet, hátha kiesett a helyéről. Ez a jelszórészlet rejtői segítséggel lett meg.

Közben lement a nap, úgyhogy a ládákat már sötétben kerestük lámpával.

Érdekes volt a multi, köszönjük, hogy bemutattad.

IMG_6961IMG_6962
kupec 2016.08.12 13:20 - Megtaláltam
Laza séta a patakmederben. Gorica és Kán nagyon hangulatos helyek.

kobcikrajci 2016.07.19 16:18 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.52
Bicajjal Bükkösdről. Goricáig ismerős volt a kátyútenger, mivel a környező ládákat már felkerestem. Az újdonság a letérő után következett árnyas, hűvös, az első pontig két keréken is járható völgy formájában. A rossz műholdvételből semmit sem vettem észre, minden pont ott volt, ahová a kütyü mutatta. A korrekt leírás alapján nem lehet eltéveszteni, így a képes segítségre most nem volt szükség. Alap geológiai érdeklődéssel is jó kis élmény a túra.

zalajaro 2016.07.07 12:42 - Megtaláltam
Aki keres az talal. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Zerind HUN 2016.07.04 09:39 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.06
Részt vettem az előzetes terepfelmérésben és a rejtésben is, ezért az első néhány hely meghagyása után bejelentem megtalálásnak. Először tavasz elején jöttünk el, amikor még besütött a Nap a fák közé, talán akkor volt a legszebb ez a hely. Aztán május 13-án is, mielőtt részt vettünk a közeli kőbánya nyílt napján, végül júliusban, amikor a végső rejtésre és koordinátapontosításokra sor került. Új gépéesst használtunk, amit még nem ismerek annyira. Ugyan nagyon kevés mérési hibát jelzett mindig, de a kijelzett koordináták folyton mozogtak rajta. Bár léteznek a világon látványosabb elhagyott kőbányák is, de aki ismeri a Zselicet, annak ez is igazi különlegesség!

bluemonday 2016.07.03 17:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.30
Jó rejtések, érdekes helyek, példája annak, hogy megfelelő hely- és háttérismerettel, még mindig lehet jó rejtéseket készíteni. Pontosan ma van 10 éve, hogy megtaláltam a "Geolakatot" és regisztráltam az oldalra.

Péter60 2016.07.03 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.38
A rejtő mindig varázslatos, eldugott helyekre hoz, ez most is így volt. A környék ismerős volt, a bemutatott helyekről eddig mégsem tudtam.
Érdekes volt a márványbánya az ötletes geomárvánnyal, a második pontnál csak idehaza a részletes olvasásnál jöttem rá, hogy mit is "láttam".
A leglátványosabb a patakmeder végigjárása volt, hát ide se téved átlagember.
Tetszetős kis multi, a bizonytalan koordináták ellenére sem volt gond a pontok megtalálásával.

Strombus 2016.07.03 13:29 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.38
Mi nem használtunk képeket, de a rejtések logikusak voltak, megtalálásuk nem okozott nehézséget. A GPS valóban megtréfálja az embert. Ez első pontnál 15-17 m volt az eltérés. Próbáltunk segíteni a rejtőnek és pontosítani a koordinátákat. A várakozás, átlagolás után rosszabb eredmény jött ki, mint amikor odavitt a masina. :-) A harmadik pontnál fellélegeztem, 2 m, ez aztán a nagyszerű koordináta! Miután logoltunk, ismét ránéztem a kütyüre: 47 m. :-)

Az első pont tetszett. A geomárvány nagyon szép, igényesen kidolgozott. De azért ez csak egy virtuális pont, nem kellene hagyományosnak nevezni.
A másodikat nem igazán értettem. Mi a különbség egy bánya és egy bányaudvar között? Ahol kibányásszák a hegyoldalból a követ, az a bánya. Ahol már nincs kő és sík terület marad, mert beljebb került a kitermelés, az a bányaudvar, nem? Minden esetre itt én nem vettem észre semmi látványosságot.
A patakmederben menést nagyon élveztük. Érdekes, hogy milyen széles a meder, érdekes az errefelé szokatlan sok kő. A rejtés adta magát. Tollat, kis ajándékot tettem a ládába, mert csak logbook és infopapír volt.
Utána tovább sétáltunk egy keveset, de eltűnt a patak, csak a meder maradt.
A ládaoldal szokás szerint jól szerkesztett, informatív, öröm olvasni, okosodni.

bgecco 2016.07.03 09:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Mégegy klassz zselici láda Ajtonytól. Köszönet. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Hulope 2016.07.03 07:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.13
Megtaláltam! Köszönöm a rejtést! Megérte korán kelni. A fényképek sokat segítettek.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]