geocaching.hu geocaching.hu szép kép FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |    belépés
  
  
  
 
FAQ
4258. Márcadó (GCMARA)

A Márcadói-patak völgye

A Márcadói-patak völgye

Márcadói rét

Márcadói rét

Az ősi kultúra emlékei

Az ősi kultúra emlékei

Márcadó gazdálkodása

Márcadó gazdálkodása

Márcadó iskolája

Márcadó iskolája

A Mézút képoszlopa

A Mézút képoszlopa

Pléh-Krisztus

Pléh-Krisztus

Elenyésző emlékek

Elenyésző emlékek

Az utolsó még áll (ki tudja, meddig?)

Az utolsó még áll (ki tudja, meddig?)

Segítség rossz műholdvétel esetére

Segítség rossz műholdvétel esetére
Szélesség N 46° 13,451'
Hosszúság E 17° 45,111'
Magasság: 175 m
Megye/ország: Somogy
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2017.04.22 15:50
Megjelenés időpontja: 2017.04.22 15:43
Utolsó lényeges változás: 2017.04.22 15:43
Utolsó változás: 2020.09.28 07:52
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Ajtony & Zerind HUN
Felhasználó: Ajtony
Nehézség / Terep: 2.0 / 2.5
Úthossz a kiindulóponttól: 2500 m
Megtalálások száma: 89 + 2 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.4 megtalálás hetente

A geoláda megtekinthető a geocaching.com-on is.


Márcadó egyike a Zselic elnéptelenedett településeinek. A 11 cm *11 cm *11 cm méretű láda az elhagyott temetőben rejtőzik, mohos tégla alatt.

A ládába TB helyezhető.

Megközelítés
Az egykor volt Márcadó emlékhelye a Zselic szívében bújik meg.
Javasolt parkoló  N 46° 14,630' E 17° 45,440' 270 m [GCMARA+parkoló] a Kardosfa szállodánál, innen 2,5 km gyaloglás következik összesen 105 méter szintkülönbséggel a Z- Zöld sáv jelet követve. A jel itt egy kis kitérővel átvált az erdő és a rét határvonalára:  N 46° 13,696' E 17° 45,198' 195 m [GCMARA+elágazás]. Csapadékos időben az út nagy részén sár növelheti a terepnehézség fokát. Az erdőlátogatási és közlekedési korlátozásokat tekintve ez a segédlet hasznos lehet.

Márcadó, mint királyi birtok
A Honfoglalást követően vagy két évszázadig lakói közvetlenül a királyi udvar számára adóztak, a király jobbágyai voltak. Adójukat méhsörben, márc-ban rótták le a királyi udvar közvetlen ellátása céljából. A márc hígított méz erjesztésével készült szeszesital, nagy mennyiségben történő előállítása fejlett méhészetet követelt, amelynek alapját a Zselic kiterjedt hárserdői jelentették. Nem véletlen, hogy a közeli Kardosfán állította fel a Mézút Szövetség a zselici méhészet képoszlopát.

Márcadó története a 11. századtól
Szent László király a többi disznóóvó faluval együtt a pannonhalmi apátságnak ajándékozta. Egy későbbi, 1200-as évekbeli birtokösszeírás 300 háznépet említ - az akkori nagycsaládos rendszerben ez legalább 3.000 főt jelentett - a 10 disznóóvó faluban. Ezek többsége a török- és labancpusztítás, majd a közelmúlt falufelszámolásai nyomán már csak határrészek neveként maradt fenn: Bőszénfa, két Szentlászló (ezek valószínűleg a későbbi Margitta és Kisszentlászló helyén feküdtek, és egyik sem azonos a mai Szentlászlóval), Karan (feltételezhetően a későbbi Kardosfa), Derce, Vállusfej, Nyírakol, Szörénke, Szöréntelki, és persze Márcadó, amelynek akkor 30 lakott háza volt, mintegy 300 lakossal. Családonként 24 kisholdon (ez hozzávetőlegesen 8 hektárt jelent) gazdálkodhattak. Ez arra utal, hogy a vidék az akkori viszonyok szerint sűrűn lakott terület volt, egy családra kevés terület jutott. Ebben az időben például a gyakorlatilag lakatlan Árva vármegyébe a Magyar Királyság azzal csalogatta be az északi szláv betelepülőket, hogy családonként 100 hold szántót kaptak, a kaszálókon és erdőterületeken felül. Márcadó 30 adózó portája évente 15 hízott disznót, 60 akó gabonát, hordódongákat, ezenkívül a környező településekkel együtt 60 "zsíros kecskebőrt" cipőkészítéshez (zsíros cserzés: halzsír alkalmazásával szarvasbőr hatású bőr előállítása) volt köteles az apátságnak adózni, mi több, a többi disznóóvó faluval közösen évente kétszer kellett vendégül látniuk az apátság személyzetét.

Márcadó háromszori pusztulása az újkorban
A török háborúk idején Márcadó is jórészt kipusztult, mint a Zselicben vagy száz más kis település. Szomorú tény, hogy a török időkben erősen megfogyatkozott, de még lakott település a visszafoglalás után a Habsburgok kíméletlensége miatt tovább szenvedett: a lakosok az erdőbe menekülve szórványként éltek, ekkor egyetlen háznépet említenek a hivatalos iratok. Az I. katonai felmérés (18. század dereka) lakatlan erdőként tünteti fel a helyét, akár a többi környékbeli egykori disznóóvó falut. Az újabb korban újra benépesült, lakói őrizték az ősi életformát és kultúrát. A 20. század első évtizedeiben még iskolája is volt, de régi nagyságát már nem érte el, végül Isten háta mögötti település lévén, lakói elköltöztek.
Elhagyott temetőjét visszafoglalta az erdő, egyetlen viszonylag ép és több leromlott sírkereszt meg jellegzetes temetői örökzöld bokrok még felismerhetővé teszik. A legjobb állapotú sírkereszt alapján az utolsó temetést még a II. világháború előtti időkre feltételezzük.
A temetőtől délre 2-300 méternyire rejtőznek a falu maradványai: elhagyott kútkáva, veszélyes, védőkorlát nélküli kút, építési törmelékek és gödrök - az egész leromlott környezet, amelyet már visszafoglalt és jótékonyan eltakar az erdő.
A falu egykori főutcája mentén a SEFAG által állított táblák emlékeztetnek Márcadó 20. századi történetére.
 N 46° 13,416' E 17° 45,182' 166 m [GCMARA+1.tábla]
 N 46° 13,360' E 17° 45,134' 164 m [GCMARA+2.tábla]
 N 46° 13,272' E 17° 45,080' 162 m [GCMARA+3.tábla]
Nem messze ettől a patakocska hídja közelében élőfára felszegezve árválkodik az egykori feszület pléh-Krisztusának maradványa.
 N 46° 13,392' E 17° 45,225' 164 m [GCMARA+Emlékfa]

Méhészkedés a középkorban
Az utolsó évszázadokat leszámítva, égövünkön egyetlen édesítőszerként a méz szolgált, ezért rendkívüli becsben állt. A méhészkedés nemzetünk történetének homályba vesző korai évezredeiben már mindennapi foglalatosságnak számított: a méh és méz szavunkat is finnugor korszakunkból őriztük meg.
Az ősi forma a rablógazdálkodás volt: az erdők mélyén odvas fákban tanyázó méhcsaládok kifüstölése révén (gyakorlatilag a méhcsalád pusztulását okozva) szerezték meg őseink az értékes mézet és viaszt. Ez a módszer még sokáig élt az új hazában is, szórványosan egészen az utolsó századokig.
Nehezen megközelíthető helyeken talált lelőhelyeket a felfedező persze igyekezett titokban tartani és kisajátítani. A középkorban az erdők jobb életteret nyújtottak a méheknek a számukra lakóhelyként kínálkozó számtalan öreg, haldokló odvas fa miatt. A mainál sokkal több méhcsalád rejtőzött az erdőkben, ugyanakkor a mai szemmel elvadultnak számító erdőket a sűrű újulat és a rengeteg kidőlt, korhadó fatörzs nehezen járhatóvá tették. A felfedezés nehezebb, de a titokban tartás könnyebb volt.
Az erdők mélyén rejtőző méhodúk felkutatására szolgált a "méhészcsont". A könnyen járható tisztások virágain gyűjtögető méheket elfogva, ökörszarvból készült tokba zárták, majd egyet közülük elengedve, a hazafelé menekülő méh röptét követték. Ahol már eltűnt szem elől, újabbat bocsátottak útjára, és így fokról-fokra találtak rá a méhcsalád otthonára.
Ha a felfedező a magáénak érezte az erdei méhcsaládot, onnantól kezdve gondot is fordított rá. Nem vitte el a kifüstölt raj teljes készletét, hanem hagyott a túléléshez szűkösen elegendő mézet a méhcsaládnak. A tél pusztítása ellen az odú száját deszkával (födém) zárta le - innen ered sok Kárpát-medencei helység neve (a Fedémes név változatai) is. Végleges magántulajdonná akkor vált a méhcsalád, amikor a födémmel lezárt odút rejtő törzsdarabot a felfedező kifűrészelte és hazavitte.
Ezek az ősi formák sokáig fennmaradtak, de árutermelő vagy adóként beszolgáltatott mennyiségű méz termelését csak a maihoz hasonló méhészkedéssel, nagyszámú, téli gondozással folyamatosan életben tartott, szalmafonatú kasokban lakó méhcsaládokkal lehetett fenntartani.
Azt ma már nem lehet felderíteni, hogy a háziasított méhészkedés mellett a márcadóiak milyen mértékben folytatták az ősi módszereket. A nagy kiterjedésű hárserdők erre megfelelő terepet jelenthettek akár mézrablás, akár erdei méhcsaládok háziasítása révén. A Zselicre ma is jellemző az ezüsthársas-bükkös erdőtársulás.

A középkori márc
Valaha a márc egyfajta alkoholos ital volt. Ma a márc szóról valami túlzottan édes ital jut az eszünkbe. Ez nem véletlen. Még száz évvel ezelőtt is fel-feltűnt a nagy vásárokon a mézeskalácsos mesterek bódéjában ez az édes ital, amely háromszorosára higított mézet jelentett, csillagánizzsal ízesítve.
A szó vidékenként is eltérő jelentésváltozáson ment keresztül, annak idején higított mézből erjesztett alkoholos italt jelentett, amelynek alkoholtartalma 8...20 % között lehetett. A mézes vízből sörélesztővel erjesztett márcot, amelyet komlóval is ízesíthettek illetve tartósíthattak, méhsörnek vagy mézsörnek is tisztelték, ha meg kellett különböztetni a mézbortól, amelynek készítése során a szőlőtörkölyre öntött higított méz a szőlő természetes élesztőgombáitól erjedt ki. A mézbort jellegzetes magyarföldi italként tartották számon.A 10 falu nevének hangzása, és a név írásmódja is módosulhatott bizonyos mértékig az idők során, de átnevezések is előfordultak. A 13. században feljegyzett két Szentlászó nyilván csak a lovagkirály szentté avatása után vette fel új nevét.
A közeli Denna, Vitorág, Enyezd, Várvize és Ropoly sem tartozott a kanászfaluk közé. A pannonhalmi apátság az 1220-as években több szlovén (akkori szóhasználattal tót) családot is telepített le a Zselic végtelen erdőibe, erdőművelési céllal (ekkor keletkezett több hasonló nevű település - Tótfalu, Kis- és Nagytótváros is). Dennára 40 család került közülük.


Források
A méhészet története
Kisfalud múltjából
Borhidi Attila: A Zselic erdei (Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 4. 1984)
Állapot: kereshető

KRW értékelés (33 db): környezet: 4.65 rejtés: 4.68 web: 4.90 átlag: 4.74

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
-
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
-
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
-
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
-
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
-
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
-
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
-
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


laszloistvan 2021.04.10 16:19 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.6.9]

petheovacka 2021.04.10 14:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.11
Bringás kör- és csillagtúra a Zselicben. Kösszi a rejtést! --- A multis kör közben szembejött. Ajtony jól ismert pusztulat sorozatának újabb ékköve. Szomorú hely, de tetszett.

VTnyúl 2021.01.02 15:30 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést, és a készséges segítséget a rejtőnek!

MinionAnya 2020.11.15 08:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

nadam81 2020.11.15 08:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

griffs 2020.10.24 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.15
Kerékpártúrán, Csabáékkal.
A mai nap üde színfoltja. 4-5 km. erejéig kellett letérnünk az erdei aszfaltról, ezért a ládáért. Járatlan mélyutak, gyönyörű erdő, igazi zselici érzés.
Ajtonyhoz méltó, prémium helyszín, merész rejtéssel !

targonczas 2020.10.23 13:32 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.3.4]
Nem sok marad, de azért bele lehet képzelni.

Csóka család 2020.10.10 13:11 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

alex 2020.10.01 14:07 - Megtaláltam
csodálatos, nyugodt erdő, fantasztikus energiákkal. A doboz picit elázott, ha erre jár valaki és tudja cserélni, jó lenne :) [Geoládák v3.5.0]

esthajnalka 2020.09.05 14:53 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

Mr Zerge 2020.08.29 12:10 - Megtaláltam
Megvan, részletesen késöbb... Üdv Mr Zerge.

Bőszénfáról, az ajánlott parkolóból indultunk egy nagy kerékpáros körre.
A Kardosfa hoteltől gurultunk le a ládához. Tényleg nem jártam volna itt a geocaching nélkül. Nagyon elhagyott vidék az erdő közepén.

Murmogoek 2020.08.20 16:05 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönöjük a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

szdini 2020.08.13 14:42 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Hatalmas élmény volt! (a hangyák már visszaköltöztek, én is megzavartam őket) [Geoládák v3.5.3]

szigliget 2020.08.06 13:51 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Megzavartuk a hangyákat, akik a tégla és a doboz között rendezkedtek be. [Geoládák v3.5.0]

Béla 53 2020.07.24 13:15 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.2.9 teszt]

aceespepee 2020.05.23 23:59 - Megtaláltam
megtaláltam Zsozso94 társaságában :)

Zsozso94 2020.05.22 09:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.65
Megtaláltam aceespepee társaságában! Köszönöm! :)

Márcadó 
Hev 2020.05.10 12:52 - Megtaláltam
Megtalaltam. [g:hu 1.6.7]

-1-2
-3-4
Szisz1976 2020.04.23 19:09 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

Bolisz 2020.04.23 16:38 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. Sosem jutott volna eszembe ide eljönni, ha nincs itt ez a láda. Mondjuk én a volt iskolaépülethez raktam volna. Szép volt a sok virágzó medvehagyma, és még a volt kovácsműhelyt is felfedeztük Szilvivel. [g:hu 1.6.7]

proti92 2020.04.13 14:29 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

GergoKrisi 2020.04.13 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.85
Köszi a rejtést

Kujti 2020.04.12 13:40 - Megtaláltam
Csodálatos hely! Köszönöm!

FreeRP 2020.04.09 14:09 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

Csa.Csi87 2020.03.21 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.12
Remek kis bringa túra a zselicben.

TRACK

IMG_20200321_111934 
BRita72 2020.02.02 15:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Totht737 2020.02.02 15:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

geri83 2020.01.11 12:14 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. Eléggé kihalt temető. [g:hu 1.6.4]

kispárna 2019.11.02 13:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.21
Ok

VaVi 2019.07.23 15:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]
Sokat bolyongtam, mire meglett. Több sírkövet is találtam, míg meglett a megfelelő.

VP 2019.06.28 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 4.62
Zselici délutáni biciklizés: 90 km zömében erdei aszfalt utakon és földutakon. Sajnos még az emléktábla is kidőlt.

 
Petya1982 2019.06.18 17:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.49
Soha nem tudtam volna a településről (és a temetőről), ha nincs a láda.
Köszönöm a rejtést; nagy élmény volt felfedezni a területet.

És köszönet @carmin-nak is, aki kisegített, mivel a temetőben egy nappal előttük rosszul írtam fel a jelszót. :)

carmin 2019.05.19 15:04 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.54
Ha nem lett volna itt láda észre sem vesszük a valaha volt temetőt. Az ismertető tábla is kidőlt a nagy sárban.

Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

DSC04651DSC04654
DSC04656DSC04659
Zéboy 2019.05.17 12:50 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget.

Zéboy logó 
Berián 2019.05.17 12:50 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget.

roggerin 2019.04.22 18:07 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Kevin88 2019.04.22 18:02 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

TopDani 2019.04.22 17:17 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Korigumi 2019.04.22 15:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

lacc 2019.04.19 13:50 - Megtaláltam
Ildi és Laci

ukata79 2019.03.31 16:20 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

marciq 2019.03.24 14:02 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!Nagyon szép a környezete. [Geoládák v2.2.5]

Csabiq 2019.03.24 13:58 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Döbbenetes, hogy így eltűnik egy település. A természet regeneráló képessége meg csodálatos. [Geoládák v2.2.5]

Attibati 2019.02.10 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.53
A Gccsil láda pontjainak bejárása után a parkolóba visszamenet tettem egy másfél kilométeres kitérőt a Gcmara felé.
A környéken intenziv fakitermelés folyik így kicsit megrémültem, mikor le kellett térnem a Gcssil kényelmes aszfalt útjáról a traktorok által felvágott sártengerbe. Szerencsére az erdő könnyen járható volt, így az út mellett tudtam haladni, majd rövidesen az utak is megjavultak. A temetőből sem sok minden felismerhető már, egy ép sirkövet sikerült felfedeznem. Szomorú hely, pedig 100 éve itt még virágzó település volt.
A ládát én a siroktól kicsit távolabb rejtettem volna.

Lenisha 2019.01.27 14:49 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.30
Köszi a rejtést, nagyon ügyesen helyezted el, hóban még extrémebb volt a kutatás, felforgattunk jópár téglát. :D

IMG_3043 
szn0907 2019.01.27 14:42 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.11
Köszi! :)

IMG_3040 
Ajtony 2018.12.31 08:30 - Egyéb
Ez a hely rá több évig várt
Sir Galahad végre itt járt
Bejárt rétet s erdős határt
A Zselicben sok szépet talált
Amíg Márcadóra elért

sirgalahad 2018.12.31 07:29 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.56
Kierjedt a mézsöröm
Így hívjuk a fincsi márcát
Tombolhat a népöröm
Hozzátok a kriglis tálcát

n.abacs 2018.12.28 13:50 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük!

Mimi92 2018.11.04 12:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.67
Köszönöm, lenyúgozó, hely. Hihetetlen, hogy egyszer itt élet volt most meg már alig látszik valami belőle. Valaki gyújtott mécseseket a sírokra.

fehérkút 2018.10.17 10:22 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!
Egy kellemes biciklitúra közben Szőkekapitány és Jekeba29 társaságában!

Szőkekapitány 2018.10.17 10:21 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést.

Jekeba29 2018.10.17 10:21 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést.

Párduc50 2018.08.30 15:01 - Megtaláltam
Kellemes sétát tettünk Bendi kutyámmal! Remek, bár kicsit szomorú hangulatú hely, nagyon kellemes sétával. Köszönöm szépen a rejtőnek!

Doktor 2018.08.30 15:00 - Megtaláltam
OK

geokukac 2018.07.29 16:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.04
Köszönet a rejtesert !

Igazán nemes így a múltnak emléket állítani.
Jól bent lehetett az erdő közepében a korabeli település, ahogy a remek webes leírás is megemlíti.
A rejtekhely környékén az aljnövényzet szinte mindent befedett mára.

B&Zs 2018.07.21 14:14 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszi a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

laszloze 2018.07.19 18:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.90
rengeteg sok bögöly volt. Dús az aljnövényzet.

Ezt a ládát második próbálkozásra sikerült megtalálni, ugyanis első alkalommal egy céges autóval próbáltam lejutni Márcadóhoz, de eső után nagyon csúszott az út, így csak félig merészkedtam. Most gyalogszerrel jutottam a ládához.

Köszönöm a rejtést!

aknitram 2018.07.09 13:39 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget! :) [g:hu 1.5.4]

kingajani 2018.07.09 13:34 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

N.Zs. 2018.05.26 14:30 - Megtaláltam
A kör végére iktattuk be ezt a pontot. A láda környezete durván csalános.
A GC272M közelében parkoltunk, majd indultunk ide a Dugás-kúzhoz. A továbbiakban a GCCSIL 1.2.3. pontját kerestük meg, majd balra letértünk. Először a GCSZKE 2. pontjáért, majd átvágtunk a GCMARA-hoz. Az út nagy részén senkivel sem találkoztunk, és ahhoz képest, hogy beengedik az autókat az aszfaltos útra, nem volt nagy forgalom és zaj. Összesen 15 km volt és a legkalandosabbra az utolsó km sikerült.

Zselic 079Zselic 080
Zselic 082csalánrengeteg
jelöletlen ösvényeken vissza 1jelöletlen ösvényeken vissza 2
jelöletlen ösvényeken vissza 3jelöletlen ösvényeken vissza 4
jelöletlen ösvényeken vissza 5 
Apjalánya 2018.05.06 16:03 - Megtaláltam
Egy madarásztúra alkalmával hívta fel rá a figyelmemet egy társunk, hogy van láda ott, ahova mentünk, így én is "levadásztam". A környezet szép, bár már nagyon feljött az aljnövényzet így a régi sírok alig látszanak. Kicsit szomorú ilyen állapotban látni a temetőt

loghoz 
Eszti és Robi 2018.05.06 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.85
A kilátónál parkoltunk és onnan tettünk egy 7km-s kis körtúrát.
A településből sok nem maradt, de láttunk infó-táblákat, amik segítettek.
Nagy sár volt, ezt minden mostanában arra járónak mondjuk, hogy készüljön :).

rosie 2018.05.05 17:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.92
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget.
Az én idei, és Janka életének első megtalálása.
Szeretem az ilyen helyeket, a temetőket különösen. Sajnos a csalán és egyéb aljnövényzet miatt az épületek maradványait nem tudtuk megnézni.
[g:hu 1.5.4]

20180505_173935received_10216135420727552
zalajaro 2018.04.25 11:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.49
Aki keres, az talál! 🙂

Nem okozott gondot a megtalálás.
Lehet hogy jó megközelítést választottam, mert még a csalán is elkerült.

IMG_20180425_114757IMG_20180425_113924
Farekék 2018.04.22 13:06 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.91
A kardosfai ajánlott parkolótól sétáltunk el a rejtéshez a szép tavaszi erdőben. Érdekes volt az elpusztult település, hasonlított Béndekpusztához, de ott több maradvány volt. A ládikát sajnos nem találtam a térdig érő csalánban, lehet hosszúnadrágot kellett volna vennem. Kérem a rejtőt, a képek alapján fogadja el a megtalálást.
Köszönjük a lehetőséget.

[Jóváhagyta: Ajtony, 2018.04.22 16:24]
Köszönjük!

DSC08689DSC08694
DSC08683DSC08696
DSC08699DSC08691
DSC08702DSC08705
DSC08706 
jozsi18 2017.10.28 10:43 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.41
Köszi!
Bubi és Bömbi

vbr 2017.10.13 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.06
Köszönjük a rejtést! Zseniális hely, mint ahogy az egész Zselic.

WP_20171013_14_15_01_Panorama 
eTiGeR 2017.10.01 15:22 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.71
Megtaláltam!:) A hely számunkra nem volt ismeretlen, tavaly augusztusban innen hoztuk el a GCSPIR szellemjáró geoládát. Akkor dagonyáztunk a sárban, most viszont kellemeset sétáltunk a szép őszi időben. Köszi a lehetőséget.

Márcadó (1)Márcadó (2)
Márcadó (3)Márcadó (4)
Márcadó (5)Márcadó (6)
reekadan 2017.08.19 21:53 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a rejtést és a leírást, egyszerűen magával ragadó hely! [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Péter60 2017.08.18 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.44
Jó volt újra tekerni a Zselicben, igazi bringás-paradicsom a példásan karbantartott erdei úthálózat.
A rejtő "kihalt falvak" tematikájú ládáit különösen kedvelem, élvezettel böngésztem végig a ládaoldalt.
Igazi "geocaching nélkül soha" élmény, ez sajnos szó szerint is igaz, mert a kessereken kívül ide más halandó nem fog tévedni, legalább Kardosfán lehetne egy útbaigazító tábla. A község hajdani főutcája még a tuhu-n sem szerepel ( trackemet majd feltöltöm), a szemléletes táblákat meg már most kezdi benőni a gaz. Márcadó legújabb kori pusztulásának lehetünk tanúi ?

Strombus 2017.08.18 13:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.45
Mindig imádok a Zselicben biciklizni, így már alig vártam, hogy a túraszervező eldöntse, hogy mikor megyünk a két új Ajtony ládáért. A mai kánikulai napra (33 °C) esett a választás. Másfél láda és 66 km-es túra kerekedett belőle.
Bőszénfán parkoltunk. Mire Kardosfáig feltekertünk, jól meg is szomjaztunk, így ott egy hideg sörrel és limonádéval frissítettünk és megnéztük a szállodát. Az útról kevés látszik, így meglepődtünk hatalmas, gondozott parkján, tenisz pályáján, a szép beltéri uszodán. A személyzet kedves, a limonádé finom. Jó lehet itt szállóvendégnek lenni, klassz hely, nagyon.
Innen szépen legurultunk a ládához. Megdöbbentő, hogy a természet milyen hamar visszafoglalt mindent. A pár sírkövet nem volt könnyű észrevenni, az örökzöld bokrok árulkodtak inkább arról, hogy valaha itt temető volt. Láttam ennél hangulatosabb, tárgygazdagabb elfeledett erdei temetőt, ami az adatbázisban csak egy POI. Hát, ez is inkább az, de a ládaoldal annyira érdekes, hogy ez és a jól megválasztott rejtekhely ellensúlyozza a látnivaló csekélységét.

Megnéztük az ismertető táblákat. A ládaoldal sokkal jobban érzékeltette számomra a múltat, mint ezek. Aki írta őket, nem érzem, hogy valaha is járt itt, hogy tudja hol a temető, a kávátlan kút. Úgy tűnik, a táblákat, csakúgy mint a falut, temetőt, hamarosan bekebelezi az erdő. Nem sokan járják ezt a valamikori szekérutat, ami a tuhun is csak a táblákig van berajzolva, pedig megy tovább és később belefut a zöld sávba, ahogy feltételeztük is. (Beküldöm majd a trekkemet, hadd kerüljön fel a térképre.)

bgecco 2017.07.29 18:07 - Megtaláltam
Nagyszerű hely. Szinte érezni a történelem illatát. Tetszett. Köszönet a rejtésért! [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Tapír csapat 2017.07.16 11:48 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.51
Az összes téglát átforgattuk, mire meglett:))

kobcikrajci 2017.06.17 16:48 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.55
Újra bicajjal a Zselicben, ezúttal Bánya felől támadtam a dombokat. Márcadón nemrég már jártam, mikor a rejtő a GCSPIR mozgót helyezte ki ide. Meg is tévesztettek emlékeim, hiszen a csak telefonos GPS alapján mindig az akkori rejtekhez lyukadtam ki, pedig sírkövek feljebb is vannak. Végül jó negyedórás körözés után homlokomra csaphattam (nem szúnyogot)! :)

kamzik 2017.06.17 12:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.06
Köszi a rejtést.

fodor8peter 2017.06.07 19:48 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.94
Köszönjük Ajtonynak eme rejtést is! A kardosfai futókör után érkeztem meg a terepre. Először semmit sem láttam a helyszínen, majd felbukkant az első kő és utána a többi is! :) :) A gerincúton értem vissza a kardosfai útra.

Zsu. 2017.06.05 12:08 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Mikulás 2017.06.05 12:08 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.63
Somogyi hétvégénk vasárnapján a Zselic erdeibe vetettük bele magunkat a lányokkal. Az Almás forrás felkeresése kitetettem magam kerékpárostul és azzal vágtam neki a környező ládáknak, amíg a lányok a csillagvizsgálónál lévő kilátóval ismerkedtek.
Ezt a ládát - már gyalogosan - de nem az ajánlott parkolóból, hanem dél felől az aszfaltos útnál parkolva közelítettük (a Csillagösvényen láda pontja közé beiktatva), kb. oda-vissza 4 km sétával. A helyből gyakorlatilag semmi sem maradt, a kis pléhkereszt-maradvány és pár sír a temetőben. Szeretem az eldugott emlékhelyeket, ezért ezt is köszönöm!

Mikulás

IMG_5307IMG_5308
IMG_5311IMG_5312
IMG_5314 
Csaba & családja 2017.05.29 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.57
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget. Mindig öröm erre a részre jönni.

arnoldlaszlo 2017.05.28 13:23 - Megtaláltam
Több mint egy évvel ezelőtti megtalálást jelentem most (2018.09.14-én) be.
Akkor nem tudom miért nem jelentettem be, aztán közben váltottam telefont és a képeket ömleszve elmentettem a régi készülékről (12000 fénykép volt rajta). Ezek között most találtam meg a jelszót tartalmazót.
Jártam azza azóta már többször is, de messze van az úttol a láda és nem szerettem volna a kerékpáromat megint becibálni az erdőbe.

Hihetetlen, hogy itt annó falu volt temetővel, iskolával...

Örvendetes hogy a SEFAG emléket állított ennek a településnek, de ha már kihelyeztek néhány táblát, akkor azok körül 1-2 méteres körben lenyírhatnák a csolánt.

Puzzle Apartman Gyula 2017.05.20 16:49 - Megtaláltam
Ez nagyon durva. SEMMI NEM MARADT... (mármint a településből)
A rejtek gyorsan meglett. Köszi, hogy elhoztál ide.

kupec 2017.05.16 17:07 - Megtaláltam
Tegnapra volt tervbe véve ez a láda, de mire Simonfára értem, hát olyan felhőszakadás kerekedett, hogy ihaj. Ma Pécsről hazafelé tartva újrapróbálkoztam, bár sejtettem, hogy a zselici sár nem fogja könnyíteni a dolgot. Hát nem is könnyítette...
Szerencsére meleg, napos időben sétáltam le a helyszínre, a kavicsos útról letérve ragadós sár fogadott, de túléltem. Érdekes volt a régi falu helyszínén bóklászni és elképzelni a korabeli életet.

kiss.richard 2017.05.13 16:43 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Ajtony 2017.05.03 07:20 - Egyéb
A láda története szóról-szóra az, ahogy "Nargoth" írta. A ládaterv beadásra készen kb. 2 éve "fiókban hevert", mert okulva egy másik némileg hasonló ládaterv (Ropoly várhegy GC52GXM a gc.com-on) moderációs elhasalásán bizonytalankodtam, vajon más számára is érdekes lehet-e ez a hely. Ingadoztam, mint a középparaszt TSz szervezéskor :-) "Nargoth" biztatása vetett véget a bizonytalankodásnak.

Nargoth 2017.05.02 19:53 - Megtaláltam
Az egyik szemem sír, a másik nevet.
Az egyik szemem szomorú a másik vidám.
Szomorú, mert nem én rejtettem ide, vidám, mert kis részem volt benne, miszerint én írtam rá Ajtonyra, hogy vagy ő rejt ide, vagy én. :) De már kész volt a láda, egy ici-pici rábeszélés kellett csak, hogy beadja. De vidám, mert újabb láda jelent meg hozzánk közel, pláne hogy ezen a gyönyörű helyen!
Egyik szemem sír, mert nagyon szerettem volna elsőként megtalálni ezt a ládát, de sajnos mikor megjelent, mi már Szarvas fele robogtunk, mert szerebezők voltunk a 33. Geocachig fesztivál és versenyen. Kicsit tényleg szomorú voltam ott a kocsiban...
De nevet is, mert ez lehetett a 1000. megtalálásom! Nagyon szépen köszönöm!

-----------
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

20170502_18443820170502_185101_Richtone(HDR)
20170502_184646 
Zerind HUN 2017.05.01 16:51 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.07
Részt vettem az előzetes terepfelmérésben és a rejtésben is, ezért az első néhány hely meghagyása után bejelentem megtalálásnak. Többször jártunk már erre régebben is, de a temetőt csak néhány éve fedeztük fel. Érdekes elképzelni, milyen lehetett itt az élet. A Zselic, mint mindenhol, itt is szép.

Schlégl 2017.04.30 23:36 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

dabcsi 2017.04.30 13:44 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

ballasz 2017.04.28 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.70
Sokszor elhaladtam itt a turistaúton, de sose néztem be ide.
Nagyon szép rész, még fogok bóklászni errefelé.
Most éppen gévagombák tanyáztak a környéken.

pappcsalád 2017.04.23 15:24 - Megtaláltam
Megjelenés után ennyi idővel meglepetés hogy elsők tudtunk lenni, pedig csak egy vasárnap délutáni kirándulásnak szántuk.
Aki nem fél hogy elveszti a város zajait annak kötelező. :)
Ajtony úr köszönjük az élmény.
[g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]